19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról"

Átírás

1 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról Szám: 5-1/19/2001. TÜK A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 6. (2) bekezdése alapján, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott irányító jogkörömben kiadom az alábbi utasítást: 1. A belföldi Állami Futárszolgálat (a továbbiakban: futárszolgálat) Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a jelen utasítás mellékleteként kiadom. 2. Az utasítás hatálya kiterjed a futárszolgálat központi szerve és a rendőr-főkapitányságok szervezetébe tartozó kihelyezett futárszolgálati egységek teljes személyi állományára, a futárszervek irányításában érintett rendőri vezetőkre, valamint - ahol a Szabályzat külön így rendelkezik - a rendőr-főkapitányságok ügyeleti szolgálataira. 3. A Szabályzatot a futárszolgálatnál szolgálatot teljesítő (dolgozó) személyi állománynak teljes egészében, a futárszervek irányításában érintett rendőri vezetőknek és a megyei rendőr-főkapitányságok ügyeleti szolgálatainál szolgálatot teljesítőknek a rájuk vonatkozó mértékben ismerniük és munkájuk során alkalmazniuk kell. 4. A futárszolgálat személyi állományának az utasítás hatályba lépését követő 3 hónapon belül és ezt követően 5 évenként a Szabályzat ismeretéből vizsgát kell tennie. A vizsga követelményeit és a vizsgáztatás módját a futárszolgálat vezetője határozza meg. 5. A futárszolgálat vezetője a 4. pontban meghatározott feladat végrehajtásáról, a vizsgáztatás során szerzett tapasztalatokról készítsen összefoglaló jelentést és azt az ORFK Hivatalának vezetője útján hozzám terjessze fel első alkalommal március 31-ig, majd a továbbiakban az aktuális vizsgaidőszak lezárását követő 15 napon belül. 6. Az utasítás a kiadás napjától számított 15. napon lép hatályba. Melléklet a 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasításhoz A BELFÖLDI ÁLLAMI FUTÁRSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat rendeltetése 1. A Szabályzat rendeltetése egybefoglalni mindazokat a szabályokat, melyeket a Rendőrség szervezetében működő futárszolgálat működése során alkalmazni kell, hozzájárulni a futárszolgálat országos rendszerének egységes gyakorlat szerinti működéséhez, a minősített adatot képező és egyéb küldemények gyors és biztonságos célba juttatásához. A szabályzat tartalma 2. A rendőri gyakorlatban általánosan kötelező jogszabályokon túlmenően a futárszolgálat sajátos szolgálati jellegéből adódó jogi normákat a minősített adat védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Mavtv.); a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet); a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló BM rendelet (a továbbiakban: R.) és a belföldi Állami Futárszolgálatnak az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása és

2 felügyelete alá tartozó szervek által történő igénybevételéről szóló IRM utasítás tartalmazza. A Szabályzat ezekre épülve és velük egységes normarendszert alkotva állapítja meg a futárszolgálat működésének jogszabályban nem rögzített szakmai szabályait. Értelmező rendelkezések 3. E szabályzat alkalmazásában: 3.1. a futárszolgálat országos rendszere: az R.-ben meghatározott feladatot végrehajtó futárszervek, a bekapcsolt szervek és a köztük lévő küldeményforgalmi kapcsolatok összessége; 3.2. futárszolgálat központi szerve: a futárszolgálatnak az Országos Rendőr-főkapitányság alárendeltségében működő szervezeti egysége; 3.3. megyei futárszerv: a futárszolgálatnak megyei rendőr-főkapitányság szervezetében működő kihelyezett szervezeti egysége; 3.4. bekapcsolt szerv: a futárszolgálat szolgáltatását igénybe vevő szervezet; 3.5. folyamatosan bekapcsolt szerv: az a bekapcsolt szerv, amely részére a futárszolgálat a szolgáltatást menetrendszerinti futárjáratokkal folyamatosan teljesíti; 3.6. alkalomszerűen bekapcsolt szerv: az a bekapcsolt szerv, amely részére a futárszolgálat a szolgáltatást alkalomszerűen akkor teljesíti, ha továbbítandó küldeménye van, illetőleg más szervtől küldeményt kap, vagy küldeménytovábbítási igényét a futárszolgálatnak jelzi; 3.7. belügyi szervek: a Belügyminisztérium hivatali szervezetei, a minisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezetek, a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek; 3.8. küldemény: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 3. -ának d) pontjában meghatározott közirat, valamint köziratot tartalmazó csomag, futárzsák, továbbá a minősített adatokat tartalmazó irat; 3.9. minősített küldemény: a Mavtv. alapján minősített adatot tartalmazó küldemény; külföldi minősítésű küldemény: a Mavtv. alapján külföldi minősítésű adatot tartalmazó küldemény; korlátozottan megismerhető adatot tartalmazó küldemény: olyan belföldön készült adathordozót tartalmazó küldemény, amely részben, vagy egészben külföldi minősítésű, minősített adatnak nem minősülő adatokat is magába foglal; nem minősített küldemény: minősített adatot nem tartalmazó küldemény; nyilvántartott küldemény: nyilvántartási számmal ellátott és a továbbítás során ennek alapján a futárjegyzéken nyilvántartott nem minősített küldemény; nem nyilvántartott küldemény: nyilvántartási szám nélkül feladott a továbbítás során nem azonosítható küldemény; levél: papírborítású, 500 g-nál nem súlyosabb küldemény; csomag: levélnek nem minősülő papírba, vagy más csomagolóanyagba burkolt, átkötött, vagy a széthullástól más módon óvott küldemény; futárzsák: küldemények továbbítására rendszeresített biztonsági zárszerkezettel (lakattal) zárható speciális zsák; soron kívüli küldemény: sürgőssége miatt külön futárjárattal (futárral) továbbítandó küldemény; nem bekapcsolt szervhez szóló küldemény: melynek címzettje nem bekapcsolt szerv; küldemény átadás: a küldemény arra jogosult személynek futárjegyzéken történő átadása; küldemény felvétel: a küldemény futárszolgálat nevében továbbításra való átvétele; kézbesítés: a küldemény címzettnek, vagy meghatalmazottjának való átadása; útba eső kézbesítés: a futárjárat által útközben átvett küldeménynek a járat útvonalába eső címzettnek való közvetlen kézbesítése; útba eső küldemény átadás: az országos távolsági futárjárat által útközben átvett és a futárjáratnak útba eső megyébe szóló küldemény közvetlen járat közbeni átadása a címzett megye futárszervének; küldemény átvétel igazolása: a küldemény átvételének az átvételre jogosult részéről az előírt módon való elismerése; futárjárat: futárküldemény továbbítását végző futáregység; menetrendszerinti futárjárat: az ugyanazon az útvonalon rendszeresen, azonos időrendben indított futárjárat; rendkívüli futárjárat: menetrendszerinti futárjárattal nem továbbítható küldemény továbbításra indított, több bekapcsolt szervet (címet) érintő futárjárat; külön futárjárat (külön futár): külön meghatározott feladat végrehajtására indított futárjárat (futár);

3 3.30. országos távolsági futárjárat: a futárszolgálat központi szerve és a megyei futárszervek közötti küldeménytovábbítást végző futárjárat; megyei távolsági futárjárat: a megyei futárszerv állomáshelyén kívül a megye területén levő települések között mozgó futárjárat; helyi (városi) futárjárat: a futárszerv állomáshelyének közigazgatási határán belül mozgó futárjárat; futár: futárszolgálatot teljesítő rendőr; járatvezető futár: a futárjáratot vezető futár; kézbesítő futár: a futárjárat küldemény átvételét és kézbesítését végző tagja; gépkocsivezető-biztosító futár: a futárjárat gépkocsivezető és biztosító feladatokat ellátó tagja; futárjárat-útvonalterv: a futárjárat mozgásának útvonalát, a szervek érintési sorrendjét és idejét, a feladat végrehajtásához szükséges egyéb adatokat tartalmazó végrehajtási terv; járatlap: a futárjáraton vezetett okmány, amely szerint a futárjárat a szolgálati feladat befejezése után elszámol; futárjegyzék: a futárküldemények nyilvántartására, átadására és átvételére szolgáló bizonylat; bejövő futárjegyzék: a bekapcsolt szerv által kiállított futárjegyzék, amelynek címzettje a szervvel kapcsolatban álló futáregység; kimenő futárjegyzék: a futárszolgálat által kiállított futárjegyzék, amelynek címzettje a küldemény címzettje, vagy másik futáregység; egyedi futárjegyzék: nem bekapcsolt szervhez szóló küldemény kézbesítésére szolgáló futárjegyzék; futárzsák-jegyzék: futárzsák átadására és átvételére szolgáló speciális futárjegyzék; jegyzékelés: a futárjegyzék előírt tartalommal történő kiállítása és a küldemények adatainak futárjegyzéken való rögzítése; bejövő jegyzékelés: a futárjegyzék kiállítása küldemény feladásra; közbeeső jegyzékelés: futárjegyzék kiállítása futárszervek közötti küldemény átadásra; kimenő jegyzékelés: futárjegyzék kiállítása kézbesítéshez; levélirányítás: a küldeményeknek továbbításhoz való összerendezése és jegyzékelése; levélirányító futárszerv: a futárszolgálat levélirányítást végző szervezeti egysége; illetékes levélirányító futárszerv: a futárszolgálatnak a bekapcsolt szervvel közvetlen küldeményforgalmi kapcsolatban álló levélirányítást végző szervezeti egysége; levélirányító: a futárszolgálat levélirányítást végző alkalmazottja. II. FEJEZET FUTÁRSZOLGÁLAT FELADATAI, SZERVEZETE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI, IRÁNYÍTÁSA A futárszolgálat feladatai 4. A futárszolgálat alapvető feladata a minősített adatokat tartalmazó küldemények fegyveres biztosítással való továbbítása a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt belföldi minősített adatkezelő szervek között, beleértve a külföldi minősítésű küldeményeket is. 5. Minősítésre tekintet nélkül köteles a futárszolgálat továbbítani: a) a Köztársasági Elnök, az Országgyűlés Elnöke, a Miniszterelnök küldeményeit utasításukra nem bekapcsolt szervhez és soron kívül is; b) a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, a Miniszterelnöki Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a minisztériumok, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal és a Kormány közvetlen irányítása alá tartozó országos hatáskörű szervek vezetőinek döntése szerint a sürgős, nem minősített küldeményeit ezen szervek között; c) a nem minősített küldeményt az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben kijelölt települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője és a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal között. 6. A futárszolgálatnak a 4-5. pontban felsorolt szolgáltatását a jogosultak ingyenesen vehetik igénybe, más - postai küldeménynek nem minősülő - küldemények továbbítását a szolgálat díjazás ellenében, szerződés alapján vállalhatja.

4 Küldemény továbbítás külön megkeresésre 7. Bekapcsolt szerv indokolt külön megkeresésére a futárszolgálat vezetője eseti jelleggel a pontban szereplőkön kívül más küldemények továbbítását is engedélyezheti. 8. Külön együttműködési megállapodások alapján a futárszolgálat közreműködik a belügyi szerveknél működő érdekvédelmi szervezetek, a belügyi szervek tevékenységét segítő társadalmi szervezetek és a belügyi szakmai szervezetek közötti, valamint az érdekvédelmi szervezetek szervezeti egységei közötti levelezésben. A futárszolgálat szervezete 9. A futárszolgálat a Rendőrség speciális szolgálataként végzi tevékenységét. Központi szerve az Országos Rendőr-főkapitányság alárendeltségében országos hatáskörű, területi besorolású szervként működik, kihelyezett szervezeti egységei a rendőr-főkapitányságok szervezetébe tartoznak. A futárszolgálat központi szervének feladatai 10. A futárszolgálat központi szerve az ország területére kiterjedő illetékességgel: a) ellátja a központi levélirányítási feladatokat; b) országos távolsági futárjáratokkal biztosítja a küldeményeknek a főváros és a megyék közötti forgalmát; c) az erre rendelt futáregységek útján gondoskodik a kormányzati szervek és a Belügyminisztérium vezetésének a nem bekapcsolt szervhez szóló és soron kívüli küldeményeinek továbbításáról a főváros és Pest megye területén; d) végrehajtja a budapesti és Pest megyei székhelyű bekapcsolt szervek közvetlen futárkiszolgálását. A megyei futárszervek feladata 11. A megyei rendőr-főkapitányságokon működő futárszervek a megye területére kiterjedő illetékességgel - kivételesen a megye területén kívül - is: a) végrehajtják az országos távolsági futárjáratokkal a megyébe érkezett küldemények, valamint a megye területén bekapcsolt szervek egymás közötti küldeményeinek kézbesítését; b) összegyűjtik az országos távolsági járatokkal való továbbításra a megyei bekapcsolt szervek más megyébe, illetve fővárosba címzett küldeményeit; 12. A futárszolgálat központi szerve és a megyei futárszervek közötti küldemények átadásában és átvételében - a megyei rendőrfőkapitány által meghatározottak szerint - közreműködnek a megyeszékhelyen működő ügyeleti szolgálatok. A futárszolgálat irányítása 13. A futárszolgálatot az országos rendőrfőkapitány irányítja és működteti. Meghatározza a futárszolgálat szervezetét és irányításának rendjét, biztosítja a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 14. Az országos rendőrfőkapitány a futárszolgálat tevékenységét az ORFK Hivatalának vezetője útján irányítja és felügyeli. Az ORFK Hivatala vezetője a futárszolgálat vezetőjének elöljáró parancsnokaként gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket jogszabály nem utal más szolgálati elöljáró hatáskörébe. 15. A futárszolgálat országos rendszerének szakmai irányítását a futárszolgálat központi szervének vezetője (a továbbiakban: a futárszolgálat vezetője) látja el és állományilletékes parancsnokként vezeti a futárszolgálat központi szervét. 16. A megyei futárszerv közvetlen irányításáért a megyei rendőr-főkapitányság vezetője a felelős. A futárszolgálat országos rendszerének szakmai irányítása 17. A futárszolgálat országos rendszerének szakmai irányításáért a futárszolgálat vezetője a felelős, az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköre: a) szakmai ügyekben képviseli a futárszolgálatot;

5 b) meghatározza a szakterületi feladatok végrehajtásának alapvető módszereit, a szakmai feladatok szervek közötti összehangolását és megteremti az egységes szakmai gyakorlatot; c) általánosan, vagy egyedi ügyekben a törvényességi és a szakmai szempontok megtartását ellenőrzi; d) az irányított szervek vezetőit szakmai tevékenységükről beszámoltatja és jelentéstételre kötelezi; e) szakmai kérdésekben normatív rendelkezést, vagy egyedi utasítást ad ki; f) a szakirányítása alatt álló szerv döntéseit - a jogszabályokban meghatározott korlátok között - megváltoztatja, hatályon kívül helyezi, valamint az eljárás lefolytatását saját hatáskörébe vonja; g) felelős a futárszolgálat jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtásáért, a futárszolgálat által továbbított minősített adatok megőrzéséért, biztonságáért, a küldeményeknek a címzettekhez való késedelem nélküli eljuttatásáért; h) gyakorolja azokat a jogokat és hatásköröket, amelyeket a futárszolgálatról szóló jogszabályok és a Szabályzat részére biztosítanak; i) megszervezi a futárszolgálat országos rendszerének egységes program szerinti működését, a futárjáratok országos egymáshoz kapcsolódó rendszerét; j) gondoskodik a futárjárat-útvonaltervezés egységes elvek, formai és tartalmi követelményeik szerinti megszervezéséről, jóváhagyja a menetrendszerű futárjárat útvonal-terveket; k) kialakítja a futárszolgálat rendszerébe bekapcsolt szervek nyilvántartásának rendjét, gondoskodik annak folyamatos pontosításáról; l) jogosult bármely futárszerv, illetőleg futárszolgálatot teljesítő személy ellenőrzésére személyesen, vagy megbízottja útján; m) intézkedik a futárszolgálatba való be- és kikapcsolásra; n) elrendeli a soron kívüli, vagy határidőre szóló kézbesítést és a külön futárjáratok indítását; o) a futárszolgálat által díj ellenében végzett szolgáltatásokra szerződést köt és dönt a szerződésekből származó bevételek felhasználásáról; p) engedélyezi a küldeménytovábbítást külön megkeresésre; q) gondoskodik a futárszolgálat minősített időszakra vonatkozó működésének tervezésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról; r) meghatározza a futárszolgálat állománya szakmai felkészítésének követelményeit, gondoskodik az éves szakmai továbbképzési tematika kiadásáról; s) ellátja a futárokat futárigazolvánnyal; t) gondoskodik a bekapcsolt szervekkel való kapcsolattartásról és a futárszolgálat jogszerű igénybevételének ellenőrzéséről; u) szervezi a futárszolgálat együttműködését a futárszolgálatot igénybevevő szervezetekkel; v) a szükségnek megfelelően országos értekezletet tart, illetve továbbképzést szervez. A megyei futárszervek közvetlen irányítása 18. A megyei rendőrfőkapitánynak, a megyei futárszerv irányításával kapcsolatos feladat- és hatásköre: a) felelős a főkapitányság szervezetében működő futárszerv rendeltetésszerű működéséért, hogy a futárszerv az országos rendszer működésében ráháruló feladatokat a Szabályzat követelményei szerint maradéktalanul végrehajtsa; b) meghatározza a futárszerv szervezeti elhelyezését, közvetlen irányításának rendjét; c) biztosítja a futárcsoport működésének személyi és anyagi-technikai feltételeit; d) megszervezi a főkapitányságra érkező országos távolsági futárjáratok fogadását, az érkező, valamint a továbbítandó küldemények átvételét és átadását; e) gyakorolja a futárszervvel kapcsolatos állományilletékes parancsnoki jogokat és kötelezettségeket; f) véleményezi a megye területéről érkező bekapcsolási igénybejelentéseket, javaslatot tesz a bekapcsolás folyamatos, vagy alkalomszerű jellegére, az érintési napokra és a futárjárat-útvonaltervbe való felvételre. 19. A megyei futárszerv vezetőjének feladata- és hatásköre: a) a megyei futárszerv vezetője a főkapitányság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezető alárendeltségében irányítja a futárszerv tevékenységét, a futárszerv személyi állományának közvetlen szolgálati elöljárójaként felelős a futárszerv működéséért; b) elkészíti a futárszerv szolgálati beosztását, vezeti a szolgálati nyilvántartásokat, javaslatot tesz a feladatok végrehajtásához szükséges túlszolgálat elrendelésére és elszámolására; c) kijelöli a járatvezető-futárt, végrehajtja a futárjáratok eligazítását, indítását, a beérkező futárjárat elszámoltatását;

6 d) gondoskodik a futárszerv levélirányítási feladatainak megszervezéséről, szabályszerű végrehajtásáról és a küldemények futárjáratnak történő átadásáról; e) kidolgozza a futárszerv működésével kapcsolatos tervokmányokat; f) megszervezi a rendkívüli és a külön futárjáratokat; g) bekapcsolási igény esetén megvizsgálja a bekapcsolás körülményeit, a főkapitányság vezetésének javaslatot tesz a 18. f) pontban foglaltakra; h) bekapcsoláskor a bekapcsolt szervek ügykezelői részére a szükséges tájékoztatást megadja, ellátja a szervet futárjegyzékkel; i) figyelemmel kíséri a megye területén lévő bekapcsolt szervek adatváltozásait és javaslatot tesz a szükséges adatpontosításra, kezdeményezi a folyamatosan bekapcsolt szerv alkalomszerűen bekapcsolt szervek közé való átsorolását, illetőleg a kikapcsolást; j) folyamatos kapcsolatot tart a működési területén lévő bekapcsolt szervekkel és eljár a hatáskörébe tartozó futármunkával kapcsolatos ügyekben; k) gondoskodik a futárjegyzék-szükséglet igényléséről és a bekapcsolt szervek folyamatos ellátásáról; l) szolgálati úton jelenti a futárszerv tevékenységével kapcsolatos a szabályzatban meghatározott eseményeket; m) gondoskodik a csoport küldeményforgalmi statisztikájának folyamatos elkészítéséről és a szükséges kimutatások futárszolgálat vezetőjének való felterjesztéséről; n) gondoskodik a futárjegyzék irattározási rend betartásáról; o) ellenőrzi a beosztottak munkáját és arról a rendőr-főkapitányság vezetésének az általuk meghatározottak szerint jelentést tesz; p) szükség esetén futár és levélrendezői feladatokat lát el; q) figyelemmel kíséri a rendszeresített gépjárművek műszaki állapotát, kezdeményezi a szükséges javításokat és gondoskodik a gépjárművek jogszerű igénybevételéről; r) gyakorolja mindazokat a jogokat és viseli mindazon kötelezettségeket, amelyeket a jogszabályok, belügyi rendelkezések és a Szabályzat részére megállapítanak. III. FEJEZET A FUTÁRSZOLGÁLATBA VALÓ BEKAPCSOLÁS RENDJE Bekapcsolás hivatalból 20. A Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, a Miniszterelnöki Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a minisztériumok, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal és a Kormány közvetlen irányítása alá tartozó országos hatáskörű szervek, valamint az okmányirodák hivatalból vannak bekapcsolva a futárszolgálatba. Újonnan létrejött hivatalból bekapcsolandó szerv bekapcsolására a működés megkezdéséről szóló értesítés alapján a futárszolgálat vezetője haladéktalanul intézkedik. Bekapcsolás igénybejelentésre 21. Bekapcsolási igénybejelentés alapján kerülhetnek bekapcsolásra azok - a 20. pontban fel nem sorolt - minősített adatkezelő szervek, amelyeknek feladóként, vagy címzettként minősített küldeményforgalmuk van. 22. Igénybejelentést a minősített adatkezelő szerv vezetője tehet. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerv nevét, székhelyét, a küldemények átadásának és átvételének helyét, valamint azt, hogy a futárszolgálat igénybevételére rendszeresen, vagy alkalmanként kerül-e sor. A bekapcsolási igényt a futárszolgálat vezetőjéhez kell megküldeni. 23. A bekapcsolási igényt a futárszolgálat vezetője megvizsgálja és annak elutasításáról, vagy elfogadásáról az igénybejelentőt 30 napon belül írásban tájékoztatja. Hiányos igénybejelentés esetén a futárszolgálat vezetője az igénybejelentőt felszólítja a hiányzó adatok pótlására, és a bekapcsolás határidejét ezek beérkezésétől kell számítani. El kell utasítani az igénybejelentést, ha az igénybejelentő nem minősített adatkezelő. 24. A megyei futárszerv szolgáltatási körébe tartozó igénybejelentést a futárszolgálat vezetője véleményezésre megküldi az illetékes rendőr-főkapitányság vezetőjének, aki javaslatot tesz az igénybejelentés elfogadására, vagy elutasítására, a szolgáltatás folyamatos, vagy alkalomszerű jellegére és a szerv futárjárat által történő érintésének idejére.

7 25. Bekapcsolás esetén a futárszolgálat vezetője: a) meghatározza, hogy a szerv folyamatosan, vagy alkalomszerűen bekapcsolt szervként kerül-e bekapcsolásra; b) megállapítja a szerv futár-kódszámát; c) kijelöli a közvetlen szolgáltatás teljesítésére kötelezett futárszervet; d) meghatározza a szolgáltatás teljesítésének kezdő napját, az érintési napokat és az érintés várható időpontját. 26. A bekapcsolásról szóló értesítésben az igénybejelentőt tájékoztatni kell a 25. pontban foglaltakról. Az igénybejelentés elutasítását az igénybejelentővel az elutasítás indokainak megjelölésével kell közölni. A bekapcsolás jellegének megváltoztatása 27. A bekapcsolás folyamatos, vagy alkalomszerű jellegét a szerv kezdeményezésére, vagy ha a küldeményforgalom indokolja, a futárszolgálat vezetője megváltoztathatja. Köteles a futárszolgálat vezetője a bekapcsolás jellegét felülvizsgálni, ha a folyamatosan bekapcsolt szervnek nincs rendszeres küldeményforgalma, illetőleg az esetenkénti kevés küldemény miatt azok továbbítása aránytalan ráfordításokkal jár. A megyei futárszerv szolgáltatási körében a bekapcsolás jellegének megváltoztatását az illetékes megyei rendőrfőkapitány is kezdeményezheti. Kikapcsolás a futárszolgálatból 28. Ha a bekapcsolt szervnek huzamosabb ideig nincs küldeményforgalma, a futárszolgálat vezetője kezdeményezheti a kikapcsolást azzal, hogy felhívja a bekapcsolt szervet a bekapcsolás fenntartásával, vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozattételre. A jogutód nélkül megszűnt szervet törölni kell a futárszolgálatból. A kikapcsolásra és a szerv törlésére a bekapcsolás szabályait kell megfelelően alkalmazni. Bekapcsolt szervek nyilvántartása 29. A bekapcsolt szervek adatait a futárszolgálat nyilvántartja. A változásokat a bekapcsolt szerv köteles a futárszolgálatnak haladéktalanul bejelenteni. A bekapcsolt szervek adatainak nyilvántartásáról a futárszolgálat vezetője gondoskodik. 30. A bekapcsolt szervek adattárában a bekapcsolt szervekről kizárólag a szolgáltatás teljesítésével összefüggő alábbi adatok tarthatók nyilván: a) a bekapcsolt szerv futár-kódszáma; b) a bekapcsolt szerv teljes neve és címe (postai irányítószám, helység, utca, hátszám, nevének hivatalos, vagy közismert rövidítése stb.), telefonszáma; c) a bekapcsolás jellege (folyamatos, alkalomszerű); d) a szolgáltatás teljesítésének időpontja; e) a bekapcsolás dátuma; f) a bekapcsolásra alapot adó irat futárszolgálati iktatószáma. 31. A bekapcsolt szervek adattárába adatok bevitele, módosítása, törlése a futárszolgálat vezetőjének utasítására, illetve engedélyével történhet. A számítógépen tárolt adatokat minden hónap utolsó munkanapján menteni kell és az adathordozót a következő mentésig meg kell őrizni. A nyilvántartásba a futárszolgálat vezetője által meghatározott személyek tekinthetnek be. A bekapcsolt szervek nyilvántartásából adatok a futárszolgálat vezetője engedélyével és az érintett bekapcsolt szerv hozzájárulásával adhatók ki. IV. FEJEZET A KÜLDEMÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A küldemények tartalma 32. A küldemények tartalmazhatnak minősített, külföldi minősítésű, korlátozottan megismerhető, nem minősített adatokat tartalmazó köziratokat. A küldemények tartalmára a csomagoláson vagy a futárjegyzéken lévő minősítési jelölés (vagy annak rövidítése) utal.

8 A küldemények lezárása és csomagolása 33. A futárszolgálattal kizárólag olyan küldemény továbbítható, amelyet a bekapcsolt szerv iratkezelő szerve (titkos ügykezelő) zárt le, kivéve ha azt a minősítő lezárt állapotban adta át az iratkezelőnek. A küldemény tartalmazhat több külön nyilvántartási számmal ellátott adathordozót is. 34. A küldemény lezárása akkor megfelelő, ha a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül tartalmához nem lehet hozzáférni, illetve azt megismerni. A küldemény csomagolásának alkalmasnak kell lennie a küldemény tömeges szállítással együtt járó fokozott sérülésveszélytől való megóvására, illetőleg arra, hogy ilyen okból bekövetkező sérülés miatt a tartalma ne válhasson hozzáférhetővé. A burkolat nem lehet átlátszó és a csomagolásnak ki kell zárnia a tartalom belső mozgásának lehetőségét! 35. A minősített adathordozót a megfelelő minősítési jelöléssel ellátott zárt küldeményben kell továbbítani. A küldeményt a lezárás mentén (leragasztás, kapoccsal lezárt boríték stb.) el kell látni a küldő szerv titkos ügykezelője által használt bélyegzőlenyomattal olyan módon, hogy az esetleges felbontás, jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelműen megállapítható legyen. 36. A minősített küldeményt tartalmazó futárzsákot, valamint a zárszerkezettel ellátott csomagot úgy kell lezárni, hogy a zárszerkezet feltörése nélkül azt csak a feladó és a címzett nyithassa ki. 37. A futárzsákban a küldemények egyedileg lezárt állapotban továbbíthatók. A minősített és a minősítés nélküli küldeményeket el kell különíteni. A minősített leveleket a sérüléstől való megóvás érdekében keményborítású iratgyűjtőbe kell helyezni. Ha a futárzsák két bekapcsolt szerv közötti küldeményforgalomra szolgál, a küldemények egyedi lezárása (borítékolása) mellőzhető, a minősített küldeményt tartalmazó futárzsákot azonban a minősített adat védelmét biztosító szabályok szerint [Korm. rendelet 53. (1) bek.] kell lezárni. A külföldi minősítésű küldemények csomagolása 38. A NATO, illetve WEU CONFIDENTAL, vagy annál magasabb minősítésű iratokat dupla, át nem látszó, erős csomagolásban kell szállítani. A minősítést és a címadatokat tartalmazó borítékot (belső boríték) megbízható védelmet nyújtó külső borítóba kell helyezni, amelyből nem lehet következtetni arra, hogy minősített adatot tartalmaz. A pecséttel lezárt futárzsák, egyéb zsák, vagy doboz külső borítóként megfelelő. A küldeményekkel kapcsolatos korlátozások 39. A bekapcsolt szerv által egyszerre feladott küldemények súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot. Nem vonatkozik ez a korlátozás a több szervezettel futárzsákos továbbítási formában kapcsolatban lévő országos és középirányító (területi) szervek küldeményeire, valamint a soron kívüli és nem bekapcsolt szervhez továbbítandó küldeményekre. Az egy tételbe csomagolt (csomag, futárzsák) küldemény súlya legfeljebb 20 kg lehet. 40. Nem továbbítható futárszolgálattal az életet, testi épséget, az egészséget, a többi küldeményt, illetőleg a szállítás biztonságát veszélyeztető küldemény. Címzés 41. A küldemény címzésoldalán jól olvashatóan fel kell tüntetni: a) a címzésoldal bal felső sarkába a feladó nevét, székhelyét, a küldemény nyilvántartási számát, (ha a küldemény több, külön nyilvántartott adathordozót tartalmaz, a nyilvántartási számokat egymás alá írva); b) középre a címzett nevét, jobb alsó sarkába a székhelyét, ha a címzett nem bekapcsolt szerv a teljes címet (név, helység, kerület, utca, házszám, emelet, ajtó, megye); c) minősített küldemény esetén a feladó futár-kódszámát, és a minősítési jelölést. 42. A küldemények minősítési jelölése Külföldi minősítésű küldemények minősítési jelölése

9 43. A külföldi minősítésű jelölések belföldi megfelelői 44. A NATO és a NYEU szabályok szerint minősített küldemények a következő belföldi minősítésnek felelnek meg: a) Szigorúan titkos a COSMIC TOP SECRET és a FOCAL TOP SECRET ; b) Titkosnak a NATO SECRET és WEU SECRET ; c) nem minősülnek titkosnak, de védendők a NATO CONFIDENTIAL, a NATO RESTRICTED, valamint a WEU CONFIDENTIAL és a WEU RESTRICTED jelölésűek. Korlátozottan megismerhető adatot tartalmazó küldemények jelölése 45. A korlátozottan megismerhető adatot tartalmazó küldemény jelölése a kibocsátó döntése alapján lehet Bizalmas! (rövidítése: B ), vagy Korlátozott terjesztésű! (rövidítése: KT ). A jelölés alkalmazására nemzetközi szerződésben meghatározott hazai felhasználó jogosult. Külföldi minősítésű küldemények címzése 46. A külföldi minősítésű küldemény külső borítóján kizárólag a címzett szervezet megnevezése, a célállomás, a feladó és a küldemény nyilvántartási száma tüntethető fel és el kell látni Futárral továbbítandó! kezelési utasítással. Kezelési utasítások a küldeményen 47. A küldemény címzésoldalán a feladónak kell feltüntetnie: a) a Szabályzat 5. a) pontja alapján feladott küldeményen, ha az soron kívül továbbítandó a Futárral soron kívül továbbítandó!, a nem bekapcsolt szervhez szóló, de nem soron kívül továbbítandó küldeményen a Futárral továbbítandó! kezelési utasítást; b) a Szabályzat 5. b) pontja alapján nem minősített küldemények egymás közötti továbbítására jogosult szervek küldeményein a SÜRGŐS kezelési utasítást. 48. A feladó a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályok és az ügyviteli szabályzatok alapján használható kezelési utasításokat ( Baleset, vagy rendkívüli helyzetben a küldő szerv bonthatja fel, Saját kezű felbontásra stb.) is feltüntetheti a küldeményen. A futárszolgálat által alkalmazott kezelési utasítások 49. A bekapcsolt szerv külön megkeresésére a futárszolgálat vezetőjének engedélyével továbbított küldeményen a futárszolgálat feltünteti: a) ha a küldemény menetrendszerinti futárjárattal továbbítható, A futárszolgálat vezetőjének utasítására kézbesítendő!, b) ha a küldemény sürgős, A futárszolgálat vezetőjének utasítására soron kívül kézbesítendő! kezelési utasítást. 50. Ha a futárszolgálat vezetője valamely küldemény kézbesítésére határidőt szabott, A futárszolgálat vezetője utasítására... év... hó... nap... óráig kézbesítendő! jelzést kell alkalmazni. 51. A kézbesíthetetlen küldeményt a feladónak való visszaküldéskor, a Vissza a feladónak! jelzéssel kell ellátni, a visszaküldés okának a megjelölésével. 52. A küldeményen szereplő kezelési utasítást figyelmen kívül kell hagyni akkor, ha olyan bekapcsolt szerv alkalmazza, amelyik a kezelési utasításból következő szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. V. FEJEZET A KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZONYLATI RENDJE

10 A bizonylati rend alapvető követelményei 53. A küldemények továbbításánál alkalmazott bizonylati rendnek alkalmasnak kell lennie a minősített küldemények egyedi azonosítására, útjának nyomon követhetőségére és a személyi felelősség megállapítására. Ezeknek a követelményeknek a bizonylati rend akkor felel meg ha: a) a futár által továbbított küldeményt mindig futárjegyzék kíséri és a minősített küldemények azonosításhoz szükséges adatok a futárjegyzékeken folyamatosan (a feladótól a címzettig) nyilván vannak tartva; b) a küldeményt a továbbítás során átadók és átvevők ezt a futárjegyzéken a személyük azonosítására alkalmas módon igazolják, az igazolás a futárjegyzékeken a küldemény felvételétől a kézbesítésig összefüggő láncolatot alkot. A futárjegyzék tartalma 54. A feladó által kiállított (bejövő) futárjegyzék tartalmazza: a) a futárjegyzék sorszámát; b) a feladó szerv nevét, a futárjegyzék címzettjét; c) a minősített küldemény nyilvántartási számát, minősítési jelölését és címzettjét; d) ha a szerv nem minősített küldemény továbbítására jogosult, a küldemény nyilvántartási számát és címzettjét, nyilvántartási szám nélküli (sima) küldemények esetén azok darabszámát; e) az átadó személy aláírását és a szerv bélyegzőlenyomatát. 55. A futárszolgálat által kézbesítéshez kiállított (kimenő) futárjegyzék tartalmazza: a) a futárjegyzék sorszámát; b) a kiállító futárszerv megnevezését és a futárjegyzék címzettjét; c) a minősített küldemények nyilvántartási számát, minősítési jelölését, feladóját; d) a futárjegyzék címzettjének szóló, nem minősített küldemények nyilvántartási számát, szám nélküliek esetén azok darabszámát; e) a kézbesítő személy aláírását és a futárszolgálat bélyegzőlenyomatát. 56. Ha a minősített küldemény több külön nyilvántartási számmal ellátott adathordozót tartalmaz és a küldeményen a feladó valamennyi nyilvántartási számot feltünteti, a bejövő és kimenő futárjegyzéken a küldemény sorszáma mellett valamennyi nyilvántartási számot fel kell tüntetni, egymás alá írva, a küldeményen szereplő sorrendben. 57. A minősítés nélküli, nyilvántartott küldemények adatait a futárjegyzéken a minősített küldemények után kell szerepeltetni. Ha a több adathordozót tartalmazó ilyen küldeményen több nyilvántartási szám szerepel, a futárjegyzékre a sorszám mellé a küldeményen szereplő első (bal felső) nyilvántartási számot kell beírni. 58. A futárszervek közötti küldemény átadására szolgáló futárjegyzék (közbeeső jegyzékelés) tartalma megegyezik a kimenő futárjegyzékével azzal, hogy a több adathordozót tartalmazó minősített küldeményeknél is csak a küldeményen szereplő első (bal felső) nyilvántartási számot kell a futárjegyzékre a küldemény sorszáma mellé beírni. A futárzsák jegyzékelése 59. Ha a küldemények továbbítására futárzsákban kerül sor, a futárzsák átadása és átvétele külön erre a célra szolgáló futárjegyzéken (futárzsák-jegyzék), a zsák tartalmának nyilvántartása, átadása és átvétele a zsákba helyezett másik futárjegyzéken történik. 60. A futárzsák-jegyzék tartalmazza: a) a futárzsák-jegyzék sorszámát; b) a feladó megnevezését; c) a továbbítás dátumát; d) a jegyzéken feladott futárzsák/ok azonosítási számát, a címzett/ek megnevezését; e) a futárzsák címzettjének szóló, de zsákon kívül továbbított küldeményekre vonatkozó adatokat; f) a futárzsák átvételének idejét; g) a küldemények átadójának, valamint átvevőjének aláírását és bélyegzőlenyomatát. A futárjegyzék kiállítása

11 61. A futárjegyzéket a feladó szerv ügykezelője, a futárszolgálat részéről a levélirányító állítja ki. A bejövő futárjegyzék címzettje a bekapcsolt szervvel közvetlen küldeményforgalomban lévő futárszerv, a kimenő futárjegyzéké a bekapcsolt szerv, a közbeeső futárjegyzéké a küldeményt átvevő másik futárszerv. 62. A minősített küldemény adatait külön sorszámozott rovatokba a nyilvántartási szám, minősítési jelölés, címzett neve (kimenő jegyzéken a feladó neve) sorrendben kell rögzíteni. A minősítési jelölés a futárjegyzéken az előírt módon rövidíthető. 63. A küldemények nyilvántartási számából az iktatás éve elhagyható, ha az megegyezik a folyó év számával. 64. A nyilvántartási szám nélkül feladott küldeményekről a darabszámon kívül más adat a futárjegyzéken nem szerepelhet. A futárjegyzék címzettjének szóló ilyen küldemények darabszámát a minősített és nyilvántartott küldemények után kell a futárjegyzékre felírni. 65. A futárjegyzék-nyomtatványnak a beírások után üresen maradó rovatait vízszintes és átlós irányú vonallal át kell húzni (lezárni). A lezárt futárjegyzékre utólag küldemény nem írható be. A gépi úton előállított futárjegyzéken - kézi javítás kivételével - beírás nem eszközölhető. 66. A futárjegyzéket - kivéve, ha számítógépes úton nyomtatják - golyós irónnal, olvasható írással kell kitölteni. A másolati példányokat úgy kell elkészíteni (indigó, önátírós-tömb), hogy a futárjegyzék valamennyi példánya olvasható legyen. 67. A futárjegyzéken javítás a rontott szöveg (szám) áthúzásával történhet olyan módon, hogy az áthúzott szöveg olvasható maradjon. A helyes adatot az áthúzott fölé, mellé, vagy alá kell írni. A javítást az azt eszközlőnek a futárjegyzéken aláírásával kell igazolnia. A külföldi minősítésű küldemények külön jegyzékelése 68. A címzettnek szóló külföldi minősítésű küldemények továbbítására külön futárjegyzéket kell használni. A futárjegyzéken a minősítési jelölést a bejövő futárjegyzéken lévő minősítési jelölés alapján kell feltüntetni. A futárjegyzékek példányszáma és az egyes példányok használata 69. Küldeményfelvételkor és kézbesítéskor a futárjegyzéket kettő példányban kell kiállítani, amelynek eredeti példánya az átvétel igazolása után a futárszolgálatnál, a másik a bekapcsolt szervnél marad. Ugyanez vonatkozik a futárzsákok bekapcsolt szerv és a futárszolgálat közötti átadására és átvételére szolgáló futárzsák-jegyzékekre is. 70. A futárzsákban továbbított küldemények adatait tartalmazó futárjegyzék három példányos, amelynek kettő példányát a küldeményekkel együtt a futárzsákba helyezve el kell küldeni a címzettnek, a harmadik példányt a feladónak addig kell megőriznie, amíg az egyik példány a címzettől, az átvétel igazolásával visszaérkezik. A futárjegyzék számítógépes előállítása esetén a harmadik példány mellőzhető, de az átvétel igazolását tartalmazó futárjegyzék visszaérkezéséig az adatokat a számítógépben meg kell őrizni. 71. Az országos távolsági futárjáratok által továbbított futárzsákok futárjegyzéke három példányos: a) a megyei futárszervekhez történő továbbításkor a levélrendező az egyik példányon adja át a futárnak a küldeményeket, és ezt a futár visszaérkezése utáni elszámolásig megőrzi. A futárjegyzék kettő példányát a futár magával viszi és a küldeményt ezeken adja át a címzett átvevőjének, egyik példánnyal visszaérkezése után elszámol, a másik példányt pedig a címzett futárszerv őrzi meg; b) a megyei futárszervtől történő küldés esetén a futárjegyzék egy példányán a megyei futárszerv a küldemények országos távolsági járatoknak történő átadásában közreműködő szolgálati személynek adja át a küldeményeket a másik kettő példánnyal együtt, az átadás a közreműködő és a távolsági futár között ezeken a példányokon történik. Egyik példányt a feladó futárszerv őrzi meg, a másik példányt a futár magával viszi és visszaérkezés után azzal számol el. 72. Az útba eső küldemény átadásakor használt futárjegyzék három példányos. A futárjegyzék egyik példányán a távolsági futár átveszi a küldeményt és ezt a példányt a feladó futárszerv őrzi meg, a másik kettő példányt pedig a futár magával viszi. A küldeményt a címzett futárszerv átvevője ezeken a példányokon veszi át és az egyik példányt a címzett futárszerv őrzi meg, a másik példánnyal a futár a visszaérkezés után elszámol. 73. Útba eső kézbesítéskor a futárjárat a küldeményt, külön erre a célra nyitott kettő példányos jegyzéktömbbe jegyzékeli. A kézbesítés az eredeti példányon történik és a futár beérkezés után azzal számol el. A második példány a címzett szervnél marad. 74. A külön futárjárattal (külön futárral) továbbított küldemények futárjegyzéke kettő példányos. A futár a futárjegyzék egyik példányán induláskor átveszi a küldeményt és ezt a példányt a levélirányító a futár visszaérkezése utáni elszámolásig megőrzi, a másik példányon a futár végrehajtja a kézbesítést és visszaérkezve azzal számol el.

12 Szerződés alapján továbbított küldemények nyilvántartása 75. A futárszolgálat által szerződés alapján továbbított küldemények nyilvántartási rendjét - a szerződésben vállaltak figyelembevételével - a futárszolgálat vezetője állapítja meg. Futárjegyzék ellátás és megőrzés 76. Futárjegyzék-nyomtatványokkal a bekapcsolt szerveket - kivéve a Honvédség szerveit - a futárszolgálat látja el, amelyeket kizárólag a futárszolgálat útján továbbított küldemények továbbítása során lehet felhasználni. A futárjegyzék-tömbök legyárttatásáról a futárszolgálat vezetője gondoskodik. A futárjegyzék számítógépes úton is elkészíthető, a nyomtatványnak megfelelő tartalommal és az előírt példányszámban. A futárjegyzék-mintákat és a felhasználásukra vonatkozó ismertetőt a Szabályzat függeléke tartalmazza. 77. A bekapcsolt szervek igénylése alapján, a szükségleteiknek megfelelő futárjegyzék-tömböket a velük küldeményforgalmi kapcsolatban álló futárszerv adja ki. A megyei futárszervek az ellátási körükbe tartozó futárjegyzék mennyiséget a futárszolgálat vezetője által meghatározottak szerinti ütemezésben igényelhetik. 78. A futárjegyzéket tartalmazó tömböt a futárjegyzékek sorszámozása emelkedő sorrendjében kell felhasználni és a sorszámozásnak megfelelő rendben irattározva kell megőrizni. A hibásan kitöltött példányokat RONTOTT jelzéssel, sorszámuknak megfelelő helyen kell megőrizni. A megőrzési idő 3 év. 79. A futárzsák-jegyzéket a zsák tartalmát tételesen tartalmazó futárjegyzékkel együtt (csatoltan) kell megőrizni. A futárzsák címzettje a futárzsák-jegyzéket a tételes átvétel igazolása után megsemmisítheti. 80. A Magyar Honvédség szervei a feladott küldemények jegyzékelésére a Honvédségnél rendszeresített nyomtatványt (járatlap) használják. VI. FEJEZET A KÜLDEMÉNYEK ÁTADÁSÁNAK ÉS ÁTVÉTELÉNEK A SZABÁLYAI A küldemény felvétel és kézbesítés helye 81. A futárszolgálat a küldeményeket a bekapcsolt szerv iratkezelő (titkos ügykezelő) szervétől veszi át (küldeményfelvétel) és ott kézbesíti. A küldeményfelvétel és a kézbesítés kivételesen futárszervnél is történhet. A magáncímre szóló küldeményt a címzésben meghatározott helyen kell kézbesíteni. A küldemények felvétele 82. A futárszolgálat nevében küldeményfelvételre a futárszolgálat vezetője által, futárigazolvánnyal ellátott futár és a futárszolgálat vezetője által meghatalmazott jogosult. Az átadó felszólítására a futár köteles magát futárigazolványával és rendőrségi szolgálati igazolvánnyal, más küldeményfelvételre jogosult személy, a részére adott meghatalmazással és munkáltatói igazolványával igazolni. 83. A küldeményt felvevő személy köteles megtagadni a küldemény felvételét, ha: a) az nem felel meg a küldemények lezárásával, csomagolásával, súlykorlátozásával kapcsolatos előírásoknak; b) címzettje nem bekapcsolt szerv, kivéve, ha a feladó nem bekapcsolt szervhez szóló küldemény továbbítására jogosult és ha a küldemény továbbítását a futárszolgálat vezetője megkeresés alapján engedélyezte; c) a címoldalon szereplő adatok alapján a feladó és a címzett kétséget kizáróan nem azonosítható; d) nyilvánvalóan látható, hogy tartalma nem futárküldemény; e) a küldemény sérült, vagy a csomagolás nyilvánvalóan nem alkalmas a tömeges szállítással járó sérülésveszélytől való megóvásra, illetve a csomagolás megsértése nélkül a küldemény tartalmához való hozzáférhetőség megakadályozására; f) a küldemény életet, testi épséget, egészséget, a többi küldeményt, vagy a szállítás biztonságát veszélyezteti, továbbá ha tűzveszélyes, sugárzó, vagy robbanóanyagot tartalmaz; g) a küldemény terjedelménél fogva a futárszolgálat járművével való szállításra alkalmatlan; h) a külső jelek levélbomba tartalomra utalnak;

13 i) a zsákos küldemény tartalmával kapcsolatban a felvételkor az a gyanú merül fel, hogy nem felel meg a küldeményre vonatkozó előírásoknak és a futár felszólítására az átadó megtagadja a zsák felnyitását, tartalmának az átvevő részéről történő ellenőrzését; j) nem szerepel a futárjegyzéken, illetve a feladó az adott küldeményfajta továbbítására nem jogosult. 84. A futárszolgálat és a bekapcsolt szerv között forgalomban lévő futárzsák tartalmának ellenőrzésekor észlelt olyan hiányosság esetén, amely miatt meg kell tagadni a küldemény felvételét, a küldeményt a futárszolgálat a feladónak a visszaküldés okának megjelölésével visszaküldi. Nem kell visszaküldeni azt a sérült küldeményt, amely megfelelő lezárás után továbbítható, valamint azt a futárszolgálattal nem továbbítható küldeményt, amelynek az átvételéről a feladónak kell gondoskodnia. 85. A fel nem vett küldeményt a futárjegyzékről az átvétel megtagadójának vízszintes vonallal áthúzva törölnie kell, a törlés indokát a futárjegyzékre fel kell jegyeznie és a feljegyzést alá kell írnia. 86. A feladó kérésére a küldemény várható kézbesítési idejét a küldeményt felvevő futárszolgálati alkalmazott köteles közölni. Kézbesítés 87. A futárszolgálat a küldeményt a bekapcsolt szerv vezetőjének, vagy általa küldemények átvételére írásban meghatalmazott alkalmazottjának kézbesíti. A meghatalmazás akkor érvényes, ha tartalmazza: a) az átvételre jogosult nevét, hivatali beosztását; b) az átvételi jogosultság terjedelmét, amely szólhat minősített és nem minősített iratokra, vagy azok valamelyikére; c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó rendelkezést; d) a meghatalmazott aláírásának mintáját; e) a szerv vezetőjének aláírását és bélyegzőlenyomatát. 88. A minősített, magáncímre szóló küldemény kizárólag a címzettnek kézbesíthető, kivéve, ha a feladó írásban más átvételre jogosultat is megnevez. Az erre vonatkozó írásos nyilatkozatot a küldemény felvételekor a küldeményhez csatolni és a kézbesítés után a futárjegyzékkel együtt kell megőrizni. 89. A nem minősített, magáncímre szóló küldemény kézbesíthető: a) a címzettnek; b) ha az nem tartózkodik a címzésben megjelölt helyen, a 14. életévet betöltött hozzátartozójának; c) meghatalmazottjának. 90. A magáncímre szóló küldemény átvételére jogosító meghatalmazás közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes. A meghatalmazásból világosan ki kell tűnnie a meghatalmazó egyértelmű akaratának, hogy mely küldemény átvételére ad felhatalmazást. Meghatalmazás rendszeres küldemény átvételre is adható, amelyet a meghatalmazónak a futárszolgálat vezetőjéhez kell megküldenie. A küldemény egy alkalomra szóló átvételére adott meghatalmazást a kézbesítő személy a meghatalmazottól átveszi és a futárjegyzékhez csatolja. 91. A magáncímre szóló, nem minősített küldemény a feladó rendelkezése alapján levélszekrénybe helyezéssel is kézbesíthető. Az erre vonatkozó rendelkezést a feladó a futárszolgálat vezetőjével szóban, vagy írásban közölheti. A kézbesítés a futárszolgálat vezetőjének utasítására történhet. A levélszekrény útján történő kézbesítést a kézbesítő futár a futárjegyzéken feljegyzi. 92. A kézbesítő személy az átvevő átvételi jogosultságáról és a személyazonosságáról köteles meggyőződni. A személyazonosság igazolása a rendőri gyakorlatban elfogadott igazolványok és azonosítási módok alapján történhet. Amennyiben a meghatalmazással, vagy a meghatalmazott átvevő személyével kapcsolatban kétség merül fel, a küldemény a bekapcsolt szerv vezetőjének, magáncímre szóló küldemény esetén a címzett személynek kézbesíthető. Az átvétel igazolása 93. A küldemény átvételét az átvevő a futárjegyzéken aláírásával, az átvétel idejének pontos feltüntetésével (nap, óra, perc) és bélyegzőlenyomatával igazolja. A magáncímre történő kézbesítéskor az átvétel igazolása a kézbesítés idejének megjelölésével és olvasható aláírással történik. Amennyiben az átvevő nem tesz eleget az átvétel igazolására vonatkozó szabályoknak, a küldemény nem adható át. Ezt az ok megjelölésével, az átadást megkísérlő személy köteles a futárjegyzéken feltüntetni és a kézbesíthetetlen küldeményekre vonatkozó szabályok szerint eljárni.

14 94. Az átvétel igazolására a bekapcsolt szerv fej-, vagy körbélyegzője fogadható el, amelyben a címzett szervezet megnevezése szerepel. A futárszolgálat nevében küldemény felvételre jogosultakat egyedi azonosításra alkalmas, sorszámozott és nyilvántartott bélyegzőkkel a futárszolgálat vezetője látja el. 95. Futárzsákban továbbított küldemények átvételének igazolását a futárzsák tartalmának és a futárjegyzék adatainak egybevetése után kell eszközölni. A bekapcsolt szerv és a futárszolgálat szervei között forgalomban lévő futárzsákban érkezett küldemény felvétele az átvétel ilyen módon történt igazolásával fejeződik be. Ha a futárzsák nyitásakor az átvevő a futárjegyzéken feltüntetett adatokhoz képest eltérést észlel, jegyzőkönyvet vesz fel és az eltérés okát a futárzsák feladójával (telefonon, vagy más módon) tisztázza. A jegyzőkönyv tartalmazza a futárzsák nyitásakor jelenlévők nevét, a hiányzó küldemény futárjegyzéken szereplő azonosítási adatait, a hiány megállapítására foganatosított intézkedéseket és az ezek alapján tett megállapításokat. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a feladónak. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a futárszervek között forgalomban lévő futárzsákok tartalmának átvételénél is. 96. A futárszolgálat által kézbesített küldemény tartalma és a címzésoldalon szereplő adatok között a címzett által felbontása után észlelt eltérés, valamint a bekapcsolt szervek közötti küldeményforgalomra szolgáló futárzsákban továbbított küldemények hiányával kapcsolatos problémák tisztázása a feladóra és a címzettre tartozik. VII. FEJEZET A KÜLDEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK KEZELÉSE Kézbesíthetetlen küldemények 97. Nem kézbesíti a futárszolgálat a felvett küldeményt, ha: a) a címzett kétséget kizáróan nem azonosítható; b) a küldemény futárszolgálattal nem továbbítható; c) a címzett a küldemény átvételét megtagadja, vagy a címzésben meghatározott helyen átvételre jogosult nincs. 98. A kézbesíthetetlenség megállapítására szolgáló körülményt az észlelő személy köteles szolgálati felettesének jelenteni. A kézbesíthetetlen küldeményt az ok megjelölésével kell a feladónak visszaküldeni, kivéve, ha a 97. pont b) alpontjában megjelölt kézbesíthetetlenségi ok a kézbesítéskor derül ki, ez esetben a küldeményt át kell adni a címzettnek. A visszaküldésre történő intézkedés a levélirányító futáregység vezetőjének a feladata. A visszaküldött küldeményt a bejövő futárjegyzéken VAF (Vissza a feladónak!) jelzéssel kell jelölni. 99. A nem bekapcsolt szervhez szóló és soron kívül továbbítandó, valamint a külön megkeresés alapján továbbított küldemények kézbesíthetetlenségét a futárszolgálat vezetőjének kell jelenteni és annak további sorsáról a futárszolgálat vezetője intézkedik A futárszolgálattal nem továbbítható küldemény visszavételéről, a futárszolgálat értesítése alapján a feladónak kell gondoskodnia. A feladót, a kézbesíthetetlen küldemény átvételére a levélirányító futáregység vezetője szólítja fel. A továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint kell eljárni. Amennyiben a minősítési jelzéssel ellátott küldemény átvételéről a feladó ésszerű határidőn belül nem gondoskodik, arról értesíteni kell a minősített adat védelme országos szakfelügyeleti szervét. Felelősség 101. A futárszolgálat felelősséggel tartozik a továbbítás céljából birtokába adott küldemények megóvásáért, a működésével kapcsolatban tudomására jutott minősített adat megőrzéséért Az átvett küldeményekben bekövetkezett anyagi károkért a futárszolgálat a polgári jog szabályai szerint felel. A kár megtérítése annak a rendőrségi gazdálkodó egységnek a terhére történik, amelynek az ellátási körébe a károkozásban érintett futárszerv tartozik Kizárja a futárszolgálat kártérítési felelősségét, ha a kár: a) a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolásnak az átvételkor nem észlelhető hiányossága, vagy hibás címzés miatt következett be; b) a futárszolgálat működési körén kívül eső elháríthatatlan okból keletkezett A küldemény átvételekor annak nem észlelhető tulajdonsága folytán bekövetkező eseményekért a felelősség a feladót terheli.

15 105. A küldeménnyel kapcsolatos káresemény esetén a küldemények sérülésére vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A káreseményről készült jegyzőkönyvet valamennyi érintett félnek meg kell küldeni A feladót terhelő anyagi felelősség érvényesítését a futárszolgálatot ért kár esetén a futárszolgálat vezetője kezdeményezi A futárszolgálat beosztottai büntetőjogilag, fegyelmileg és anyagilag felelősek az általuk kezelt és továbbított küldeményekkel kapcsolatos minősített adattal visszaélés és anyagi kár esetén. A fegyelmi és kártérítési felelősség érvényesítése az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozik A küldeményekkel kapcsolatos minden visszaélés minősített adattal, vagy levéltitok-sértéssel, illetőleg annak gyanújával járó eseményt a futárszolgálat vezetőjének haladéktalanul jelenteni kell. Eljárás küldemény elveszése, megsemmisülése, sérülése esetén 109. A küldemény elveszése esetén a futárszolgálat haladéktalanul intézkedik a küldemény felkutatására, megsemmisülése esetén a megsemmisülés körülményeinek megállapítására és a feladó értesítésére A küldemény elveszését az azt észlelő személynek haladéktalanul jelentenie kell és a keresését meg kell kezdenie. Köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely a küldemény megtalálása érdekében célra vezethet Küldemények baleset, természeti katasztrófa, vagy más okból bekövetkezett megsemmisülése esetén haladéktalanul intézkedni kell a megsemmisült küldemények azonosítására. A küldemény elveszésről és megsemmisüléséről a feladót a futárszolgálat vezetője értesíti Ha a továbbítás során a minősített küldemény megsérül és tartalma ennek folytán megismerhetővé vált, a futárszolgálat gondoskodik a küldemény lezárásáról és azt bélyegzőlenyomattal, valamint a lezáró személy aláírásával hitelesítve továbbítja a címzetthez. Ha a körülmények szándékosságra utalnak, az eseményt haladéktalanul jelenteni kell a futárszolgálat vezetőjének Ha az átvevő a küldeményen olyan sérülést észlelt, amely arra utal, hogy azt felbontották, vagy megkísérelték felbontani, a kézbesítő jelenlétében a küldeményt felbontja, tartalmát ellenőrzi, és az eseményről kettő példányban jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet mindketten aláírják, majd a küldőnek az egyik példányt átadják, aki intézkedik a sérülés körülményeinek tisztázására Ha nem minősített küldemény sérült, vagy nyitott állapotban érkezik, és az átvevő ezt sérelmezi, a futárjegyzékre átvételkor ezt feljegyezheti, vagy az átadóval együtt jegyzőkönyvet vehet fel A küldemény elveszéséről, megsemmisüléséről, sérüléséről készült jegyzőkönyvnek (4. számú függelék) tartalmaznia kell: a) a küldemény azonosítási adatait (feladó, címzett, nyilvántartási szám, minősítési jelölés, a futárjegyzék száma, kiállítás dátuma); b) az elveszés, megsemmisülés helyét, idejét, azoknak a személyeknek az adatait, akik a küldeményhez hozzáférhettek; c) sérülés esetén a csomagolás módját, a benne lévő iratok lap- és iktatószámát, a sérülés leírását, valószínűsíthető okát, azon személyek adatait, akik a sérülés folytán a tartalmába betekinthettek, a betekintési lehetőség megszüntetésének a módját; d) minden olyan körülményt, amely az eseménnyel kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele, illetve a felelősség szempontjából lényeges lehet A küldemény elvesztéséről, megsemmisüléséről, sérüléséről a futárszolgálatnál készült jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, egy-egy példányt meg kell küldeni a feladónak, a címzettnek, valamint a futárszolgálat vezetőjének. A futárszolgálat személyi állományába tartozók felelősségének megállapítására a futárszolgálat vezetője intézkedik. A gyanús küldemények kiszűrése 117. A küldemények felvétele során meg kell akadályozni, hogy a küldemények közé terrorcselekmények elkövetésére alkalmas küldemény bekerüljön. A gyanús küldemény észlelésekor gondoskodni kell arról, hogy az a lehető legkisebb kárt okozza. A gyanús küldemények felismerésének szempontjait és a velük kapcsolatos intézkedést a Szabályzat függeléke tartalmazza. (8-9. számú függelék) A küldeményekkel kapcsolatos események nyilvántartása

16 118. A kézbesíthetetlen, az elveszett, megsemmisült, vagy sérült küldeményekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásért a levélirányító futáregységek vezetői a felelősek. A nyilvántartásokat azoknak a futárjegyzékeknek a selejtezéséig kell megőrizni, amelyeken a nyilvántartásban szereplő küldemények adatai szerepelnek A kézbesíthetetlen küldemények nyilvántartása tartalmazza: a) a küldemény feladóját és címzettjét; b) a bejövő futárjegyzék számát, dátumát; c) a küldemény nyilvántartási számát, minősítését; d) a kézbesíthetetlenség okát; a küldemény sorsának rendezésére tett intézkedéseket, visszaküldés esetén annak időpontját; f) a bejegyző személy aláírását Az elveszett, megsemmisült, sérült küldemények nyilvántartása tartalmazza: a) a küldemény feladóját, címzettjét; b) a bejövő futárjegyzék számát, dátumát; c) a küldemény nyilvántartási számát, minősítését; d) a küldeménnyel kapcsolatos eseményt és a tett intézkedést; e) az eseményekről készült jegyzőkönyv egyéb iratszámát és fellelhetőségét. Felvilágosítás tudakozódás alapján 121. A továbbításra felvett küldeményről az azonosításhoz szükséges adatok közlésével a feladó és a címzett a futárszolgálattól felvilágosítást kérhet. Az írásbeli megkeresésekre a futárszolgálat vezetője válaszol, kivéve, ha a küldemény feladója és címzettje ugyanazon megyei futárszerv működési területén van. A telefonon történő megkeresésre az illetékes levélirányító futáregység vezetője jogosult felvilágosítást adni. A tudakozódásra akkor lehet érdemben válaszolni, ha a tudakozó közli a küldemény feladóját, címzettjét, feladás keltét, a futárjegyzék számát, a küldemény nyilvántartási számát, valamint a minősítését A futárszolgálat a bekapcsolt szerv kérésére közli, hogy az általa megjelölt szerv be van-e kapcsolva az országos rendszerbe. Az ezzel kapcsolatos felvilágosítást bármely futárszolgálati alkalmazott megadhatja. A küldemény visszaadása 123. A futárszolgálat a továbbításra felvett, de még nem kézbesített küldeményt a feladó kérésére visszaadja. A küldemény visszaadására, illetőleg visszaküldésére az illetékes levélirányító futáregység vezetője intézkedik. A visszakért küldeményt, a visszaküldött küldeményekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni és nyilvántartani. VIII. FEJEZET A LEVÉLIRÁNYÍTÁS A levélirányítói feladatok végrehajtása 124. A levélirányítást az erre szakosodott szervezeti egységek és beosztottak, ahol pedig ilyenek nincsenek, futárok végzik. A levélirányítási feladatokra a szolgálati beosztást a levélirányítást végző futáregység vezetője állapítja meg. A bejövő és kimenő küldemények fokozott ellenőrzése 125. A futárszolgálathoz bejövő és onnan kimenő küldemények fokozott ellenőrzése végett a futárjáratra induló futárnak a kimenő küldeményt mindig a levélirányító adja át és a beérkező futártól a bejövő küldeményt a levélirányítónak kell átvennie. A küldemények előkészítése továbbításra

17 126. A küldeményeket úgy kell feldolgozni és továbbításra előkészíteni, hogy azok a legközelebbi csatlakozó futárjárattal továbbításra kerüljenek. A küldeményeket a továbbításra történő előkészítés során futár-útvonalanként kell csoportosítani és a jegyzékelt küldeményeket a futárjegyzéken szereplő sorrendben kell az átadáshoz előkészíteni A futárzsák tartalmáról készült futárjegyzéket a minősített iratot tartalmazó irattartóba kell tenni és csatolni hozzá a címzettől a legutóbb érkezett futárzsák tartalmának átvételét igazoló futárjegyzék példányt. A futárzsák lezárása előtt a minősített küldeményeket a jegyzék készítőjének és még egy személynek együttesen kell ellenőriznie és ezt az ellenőrzésben közreműködő személynek a futáregységnél irattározandó futárjegyzék példányon kell igazolnia. A küldemények átadása a futárnak 128. A járatra induló kézbesítő futárnak a küldeményeket tételesen, a kézbesítésre szolgáló kísérőjegyzékkel együtt kell átadni. Levélirányító hiányában a küldeményeket, a futáregység vezetője, vagy a másik futár adja át. Az átadást és a tételes ellenőrzést akkor is végre kell hajtani, ha a küldeményekkel kapcsolatos levélirányító tevékenységet a kézbesítő futár maga végezte. Elszámolás a beérkező futárjárattal 129. A beérkező futárjárattal való elszámolás során a kézbesítő futártól át kell venni az általa felvett küldeményeket és a felvett, illetőleg a kézbesített küldemények átvételét igazoló futárjegyzékeket. Az elszámolás során a futárjegyzékeket és a minősített küldeményeket - kivéve a futárzsákban érkezetteket - a kézbesítő futárral együtt kell tételesen ellenőrizni. Az elszámolást a levélirányító a Futárjáratlap -on igazolja. A futárjegyzékek irattározása 130. A futárjegyzékkel beérkező bejövő és a kézbesítés után visszaérkező kimenő futárjegyzékeket a levélirányító veszi át és készíti elő irattározásra A futárjegyzékeket naptári évenként, bekapcsolt szervenként, a bejövő és kimenő futárjegyzékeket elkülönítve, sorszám szerint lerakva kell megőrizni Az irattározott futárjegyzékek nyilvántartására bekapcsolt szervenként felfektetett Jegyzék irattári napló (6. számú függelék) szolgál, amelybe a következőket kell bejegyezni: a) az irattározási alkalom sorszámát és az irattározott futárjegyzék fajtáját (bejövő-kimenő); b) az első és utolsó futárjegyzék kiállításának dátumát és sorszámát; c) az irattározás idejét, az irattározó személy aláírását; d) az irattározott anyaggal kapcsolatos eseményeket A futárjegyzékek selejtezését évente kell végrehajtani. A selejtezést két fő végzi és annak megtörténtét a Jegyzék irattári napló megjegyzés rovatában a selejtezés időpontjának megjelölésével és aláírásukkal kell igazolniuk. A kiselejtezett futárjegyzékeket elégetéssel, vagy bezúzással kell megsemmisíteni. A Jegyzék irattári napló -t addig kell megőrizni, amíg selejtezetlen tételek szerepelnek rajta A futárjegyzékek irattározásának megszervezéséért, végrehajtásáért és selejtezéséért a levélirányítást végző futáregység vezetője a felelős. Küldeményforgalmi statisztika 135. Az általa kezelt küldeményekről valamennyi önálló levélirányítást végző futárszerv havonta küldeményforgalmi statisztikát készít. A havi statisztikai adatokat a következő hónap 10-ig a futárszolgálat vezetőjéhez kell felterjeszteni, aki gondoskodik az országos összesítés havi, féléves és éves elkészítéséről. (7. számú függelék 1., 2., 3. számú iratminta) A levélirányító kötelmei 136. A levélirányítónak ismernie és munkája során szigorúan be kell tartania a Szabályzat előírásait, így különösen:

18 a) a Szabályzatnak a futárküldeményekre, a küldemények nyilvántartására, a küldemények átadására-átvételére, az átvétel igazolására, a küldeményekkel kapcsolatos eseményeknél követendő eljárásra, a levélirányítási feladatok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit; b) a futárszolgálatba bekapcsolt szerveket, azok földrajzi (közigazgatási) hovatartozását, a futárjáratokhoz való csatlakozását, az általuk továbbítható küldemények körét; c) szolgálati helyhez kapcsolódó futárjáratokra bekapcsolt szervek küldeményeinek az irányításával összefüggő konkrét tudnivalókat és gyakorlati fogásokat; d) a levélirányításhoz kapcsolódó technikai eszközök kezelését A levélirányító feladatai: a) a levélirányító munkahelyhez tartozó bekapcsolt szervek küldeményeinek és futárjáratok szerinti továbbításra való összekészítése és a hozzájuk tartozó jegyzékelési feladatok végrehajtása; b) a kimenő küldemények átadása a futárjárat személyzetének; c) a bejövő küldemények futároktól történő átvétele, a bejövő futárzsákok bontása és a zsákos küldemények felvételének igazolása; d) a futárjárat elszámolása során a kimenő futárjegyzékek visszavétele és ezek, valamint a bejövő futárjegyzékek átvételének igazolása a járatlapon; e) a futárzsákban bejövő küldemények felvételét igazoló futárjegyzékek visszaküldése a feladónak, a futárzsákban kimenő küldemények átvételét igazoló futárjegyzékek beérkezésének figyelemmel kísérése, a beérkező futárjegyzékek sorszám szerinti összegyűjtése; f) a küldeményekkel kapcsolatos események (sérülés stb.) esetén az előírt intézkedések megtétele; g) a bejövő és kimenő futárjegyzékek irattározásra történő előkészítése; h) a küldeményforgalmi statisztikával kapcsolatos feladatok végrehajtása; i) a kezelt küldemények olyan szempontból való vizsgálata és ellenőrzése, illetve hiányosságainak felfedése, amely miatt a küldemény nem továbbítható futárszolgálattal, vagy kézbesíthetetlen; j) más levélirányító által jegyzékelt minősített küldemények ellenőrzésének végrehajtása. IX. FEJEZET A KÜLDEMÉNY TOVÁBBÍTÁS RENDJE Gyorsasági követelmények 138. A futárküldemények továbbítási rendszerének biztosítania kell, hogy a menetrendszerű futárjáratokkal továbbított küldemény a feladótól a címzetthez: a) a központi (országos) irányító és a középirányító (területi) szervek között a fővárosban és a megyeszékhelyeken a feladást követő első munkanapon, b) az a) pontba nem tartozó bekapcsolt szervek között az egymáshoz csatlakozó futárjáratokkal késedelem nélkül megérkezzék A soron kívüli küldemények továbbítására az elrendelésre jogosult utasításának megfelelően haladéktalanul intézkedni kell. A küldemények továbbításának módja 140. A futárszolgálat a küldeményeket közúton, gépjárművel közlekedő futárjáratokkal továbbítja. A futárszolgálat vezetője, illetve az illetékes rendőrfőkapitány a küldemények más szállítóeszközzel, illetőleg módon (vasút, vízi-, légi jármű, gyalogos) történő továbbítását is elrendelheti A küldemények bekapcsolt szervek közötti továbbítása alapvetően a menetrendszerű futárjáratokkal történik. A menetrendszerűen egymáshoz kapcsolódó futárjáratok alkotják a futárszolgálat folyamatosan működő országos küldeménytovábbítási rendszerét, amely a küldeményeket kiszámítható módon juttatja el a címzettekhez A menetrendszerű futárjáratokkal sürgősség, vagy más ok miatt nem továbbítható küldemények továbbítása rendkívüli futárjáratokkal és külön futárokkal történik. A futárjáratok tervezése

19 143. A futárjárat meghatározott útvonalon és menetrend szerint mozog, amelyet a futárjárat-útvonalterv tartalmaz. A menetrendszerű futárjáratok útvonaltervét írásban kell elkészíteni A menetrendszerű futárjárat-útvonalterve (2. számú függelék) tartalmazza: a) a futárjárat számát; b) a futárjárat indításáért felelős szervezeti egység és a felelős vezető megnevezését; c) a futárjáratra beosztottak létszámát, fegyverzetét, járművét; d) az indítás idejét (napokra meghatározva); e) az érintés sorrendjében a bekapcsolt szervekről: ea) a bekapcsolt szerv nevét, címét, a küldeményfelvétel helyét, eb) az állandó szervhez történő érkezés időpontját, telefonos szerv esetében a kitéréshez szükséges időt (percben), ec) a küldemények továbbításának módját (futárzsák, vagy zsákon kívül), ed) a szerv által továbbítható küldemények körét, ee) a futárok szempontjából lényeges egyéb adatokat; f) a visszaérkezés legkorábbi és legkésőbbi időpontját; g) távolsági járatoknál a menetvonal leírását az érintett települések sorrendjében és a menetvonal hosszát kilométerben meghatározva A futárjárat-útvonalterv minősítése és a terv megismerésére jogosultak körének meghatározása a futárszolgálat vezetőjének a hatáskörébe tartozik A rendkívüli és külön futárjáratok útvonalát és menetrendjét az indításért közvetlen felelős vezető a kapott utasításnak megfelelően határozza meg. A futárszolgálat teljesítése 147. A futárküldemények fegyveres biztosítással történő továbbítása (futárszolgálat) fontos rendőri szolgálat, amelyet a futárbeosztásba kinevezett - kivételesen más szakterületről vezényelt és annak ellátására alkalmas - rendőr teljesíthet. A futár jogállása 148. A Futár különleges feladatokat teljesítő rendőr, aki szolgálata ellátása során az Rtv ában meghatározott intézkedési, valamint 24. -ában meghatározott segítségnyújtási kötelezettségét kivéve más rendőri feladatot nem teljesíthet. Az életet, testi épséget, a vagyonbiztonságot, illetőleg a közérdeket súlyosan veszélyeztető bűncselekmény elhárítására köteles beavatkozni oly módon, hogy az a küldemények biztonságát ne veszélyeztesse. Az általa észlelt olyan eseményekről, amelyek rendőri intézkedést igényelnek, értesíti az arra illetékes rendőri szervet A futár jogosult a küldeményeknek a futárszolgálat nevében történő átvételére és átadására, köteles azokat fegyveresen továbbítani, megőrizni és megvédeni. Lőfegyver használati jogára az Rtv. rendelkezéseit kell alkalmazni Igazoltatás, fokozott ellenőrzés során a futár személyazonossága megállapításáig tartóztatható fel. Ennél hosszabb ideig történő feltartóztatására, ruházatának, járművének átvizsgálására, személyi szabadságának korlátozására csak akkor kerülhet sor, ha elfogásának vagy előállításának van helye. A lezárt futárküldemények az intézkedés során nem bonthatók fel A futár feltartóztatását, személyi szabadságának korlátozását a futárszolgálat vezetőjével haladéktalanul közölni kell. Az intézkedést foganatosító szerv köteles a küldemények hiánytalan megőrzéséről és védelméről gondoskodni, s azokat a futárszolgálat megbízottjának átadni A futár továbbhaladását feladata végrehajtásához forgalomkorlátozás és területlezárás esetén is biztosítani kell, kivéve ha a korlátozás olyan okból történik, amely miatt minden forgalom szünetel, vagy az áthaladás aránytalan kockázattal jár. A futár szolgálati járművének várakozására a korlátozott várakozási övezetben lévő, illetve díjköteles várakozó - (parkoló-) helyeket térítésmentesen használhatja A Rendőrség, a Határőrség, a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelem szervei kötelesek tőlük elvárható segítséget nyújtani a veszélybe került vagy feladata végrehajtása érdekében segítségre szoruló futárnak A futár szolgálata teljesítése során a futárszolgálat vezetője által a nevére kiállított futárigazolvánnyal igazolja magát, amely a rendőrségi szolgálati igazolvánnyal együtt érvényes A futár futárigazolványa felmutatásával a bekapcsolt szerv épületébe és az ahhoz tartozó zárt helyre beléphet, valamint jogosult a bekapcsolt szerv rendelkezésére álló parkolóhely használatára.

20 A futárjáratokon betartandó alapvető biztonsági rendszabályok 156. A futárjárat személyzetének folyamatos figyeléssel fel kell derítenie a futárjárat biztonságát veszélyeztető körülményeket és meg kell tennie a küldemények biztonságának megóvásához szükséges intézkedéseket. A minősített küldemények fegyveres őrzését folyamatosan biztosítani kell A futárjárat menetvonalát, mozgási sebességét a biztonsági szempontok figyelembevételével kell megtervezni. A futárjárat a részére meghatározott útvonalon és menetrend szerint köteles haladni. A menetvonalról és a menetrendtől csak forgalomelterelés, illetve olyan forgalmi akadály esetén térhet el, amely miatt a továbbhaladás nem lehetséges, az eredeti útvonalhoz való ragaszkodás a küldemények biztonságát, a futárjárat feladatainak végrehajtását veszélyeztetné, vagy jelentős késedelmet okozna. A futárjáratot megszakítani, a futárjáratról visszafordulni csak utasításra lehet A futárjárat lakott területen kívül és éjszaka - a forgalmi okból történő megállást kivéve - akkor állhat meg, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Rendőri jelzésre és segítségnyújtás esetén kötelező a megállás. Megálláskor fokozott óvatossággal kell eljárni, a váratlan eseményekre felkészülve, a szolgálati fegyvert készenlétbe kell helyezni A be- és kirakodást lehetőleg zárt helyen kell végezni. A küldeményeket tartalmazó rakodótér kinyitása esetén a közterületen történő rakodást a gépjármű mellett állva kell biztosítani. A megállás helyét úgy kell megválasztani, hogy a közterületen mozgó kézbesítő futár és a biztosító futár között folyamatos látó-összeköttetés legyen és a biztosító futár a gépkocsi őrzésével együtt társát is biztosítani tudja A küldeményt kézbesíteni csak futártáskában, vagy futárzsákban szabad, kivéve a nagyobb terjedelmű csomagot. Gyalog és közforgalmi közlekedési eszközön szigorúan titkos minősítési szintű adatot tartalmazó küldemény kizárólag kódzáras, csuklóhoz rögzített futártáskában továbbítható A közterületen mozgó futár egyszerre annyi küldeményt továbbíthat, amennyit az egyik kezében képes elvinni és a másik az esetleges támadás elhárításához szabadon marad. Mindkét kézben küldeményt csak akkor továbbíthat, ha a közforgalomnak nyitva álló területen olyan rövid utat kell megtennie, hogy a biztosító futárral a hang és látó-összeköttetés folyamatos, és a biztosító szükség esetén közvetlenül be tud avatkozni Támadás, illetve a küldemény megszerzésére irányuló egyéb cselekmény esetén elsősorban a küldemény menekítésére, biztonságba helyezésére, az illetéktelenek birtokába kerülésének megakadályozására kell törekedni, ha ez másképpen nem hárítható el, a minősített küldeményt meg kell semmisíteni A futárgépjármű lekövetésére utaló körülményekről a legközelebbi rendőri szerv ügyeleti szolgálatát haladéktalanul tájékoztatni kell és segítségét kérni. Meg kell kísérelni a lekövető járműtől való elszakadást és a legközelebbi védelmet biztosító objektumba - lehetőleg fegyveres, vagy rendvédelmi szerv objektumába - kell hajtani. A lekövető jármű előzési és leszorítási kísérletét megfelelő manőverezéssel (út közepén való haladás stb.) kell megakadályozni A gépkocsi rakterében a kívülről látható küldeményeket (futárzsákokat stb.) le kell takarni. A futárgépkocsiba a futárjáratra futárszolgálati beosztottakon és ellenőrzésre jogosult parancsnokokon kívül más utast felvenni és szállítani tilos! A futárjárat személyzete 165. A futárjárat személyzete a futárjáraton szolgálatot teljesítő járatvezető futár és a beosztott futár/futárok A futárjárat személyzetének a létszáma: a) a menetrendszerű futárjárat és minősített küldeményt továbbító rendkívüli és külön futárjárat személyzete 2 fő; b) a nem minősített küldeményt továbbító rendkívüli és külön futárjárat személyzete 1-2 fő; c) a megerősített futárjárat személyzetének a létszáma 3-4 fő A rendkívüli és külön futárjárat személyzetének a létszámát a futárjárat elrendelésére jogosult határozza meg. A beosztottak létszámának meghatározásakor figyelembe kell venni a továbbított küldemény jellegét, mennyiségét, az útvonal hosszát, a közlekedési viszonyokat és a futárjárat veszélyeztetettségét. A futárjárat megerősítését a futárszolgálat vezetője rendeli el, ha a körülmények indokolják a megyei futárszervet érintően az illetékes megyei rendőrfőkapitány is elrendelheti. A futárjárat vezetése és feladatmegosztása 168. A futárjáratot a járatvezető futár vezeti, aki a beosztott futárnak (futároknak) szolgálati elöljárója és ebben a minőségében jogosult részükre utasítást adni. A járatvezető futárt a futárjáratot indító (szolgálati beosztást elkészítő)

A belügyminiszter../2012. (...) BM rendelete. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter../2012. (...) BM rendelete. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések 1 A belügyminiszter./2012. (...) BM rendelete a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Tiszavárkony Polgármesteri Hivatal Kézbesítési Szabályzata

Tiszavárkony Polgármesteri Hivatal Kézbesítési Szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat J e g y z ő j e 5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37. Tel. 56/436-036, fax: 56/436-555 Tiszavárkony Polgármesteri Hivatal Kézbesítési Szabályzata A közigazgatási hatósági

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ

TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ Budapest, 2014. január 1. Tisztelt Ügyfelünk! Jelen útmutató segítséget nyújt partnereink számára eligazodni a ki-, és beszállítás

Részletesebben

ÁLLAMI FUTÁRSZOLGÁLAT

ÁLLAMI FUTÁRSZOLGÁLAT V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Fodor Viktória fodorv@kr.police.hu ÁLLAMI FUTÁRSZOLGÁLAT Absztrakt Jelen publikáció röviden ismerteti az állami futárszolgálat működését, mely tevékenységénél fogva

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

A nemzetbiztonsági ellenőrzés:

A nemzetbiztonsági ellenőrzés: A személyi biztonsági tanúsítvány A nemzetbiztonsági ellenőrzés: Bizalmas! és a magasabb minősítési szintű adat felhasználásához a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete Vagyonnyilatkozat-tételre

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. -ának (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Orosháza 2012 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 II. A levél minősítése...3 III. A küldemények átvétele és felbontása...3 IV. A levelek nyilvántartásba vétele...4

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Eger, február 20.

Eger, február 20. Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 11/2015. (II. 20.) utasítása a Heves Megyei Önkormányzatnál és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a szervezetek részére nyújtott támogatások

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72

Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-1501/1965. SZIGORÚAN TITKOS! Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72 A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-1 0-1 5 0 1 /1 9 6 5 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1501/1965.

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Szolgáltatás megrendelése NOVEMBER. Kérjük, hogy a megbízó adatai hiánytalanul és pontos adatokkal kerüljön feltüntetésre!

Szolgáltatás megrendelése NOVEMBER. Kérjük, hogy a megbízó adatai hiánytalanul és pontos adatokkal kerüljön feltüntetésre! Kérjük, a kitöltött megrendelőt legkésőbb 2016 október 20. napjáig az alábbi címre megküldeni: Magyar Posta Zrt. Értékesítés-támogatási Csoport 1540 Budapest A borítékon kérjük feltüntetni: Gyermekvédelmi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben