Cél a közlekedésbiztonság javítása és a gépjárműbűnözés visszaszorítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cél a közlekedésbiztonság javítása és a gépjárműbűnözés visszaszorítása"

Átírás

1 Cél a közlekedésbiztonság javítása és a gépjárműbűnözés visszaszorítása Az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet módosítása alapján május elsejétől megváltozott a gépjárművek és pótkocsik időszakos műszaki vizsgálatának rendje - kibővült az integrált vizsgálattal - és a vizsgáztatásnál alkalmazott technológia is. Az elmúlt hetekben sok (fél)információ jelent meg a hazai médiában ezzel kapcsolatban, egyes lapok drágább és időben elhúzódó vizsgáztatásról cikkeztek. Az Autóvezető Lovas Károly Róbert, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elsőfokú területi főigazgatója segítségével tiszta vizet önt apohárba. {intro_scale: 0.4} AUTÓVEZETő: Főigazgató úr, mit jelent pontosan az integrált vizsgálat fogalma, és mely gépjárműveket érinti? L.K.R.: A gépjárművek műszaki vizsgálatát a Nemzeti Közlekedési Hatóság saját, illetve kijelölt külső vizsgálóállomásain május elseje óta új technológia bevezetésével végzik a kollégáink, éppen a közutakon közlekedők műszaki és jogi biztonságának javítása érdekében. A műszaki vizsga kiegészült az integrált vizsgálattal, amely előreláthatóan a magyarországi gépjárműpark mintegy százalékát, azaz minimum 350 ezer, maximum 700 ezer járművet érint. A használt gépjármű és pótkocsi forgalomba helyezés előtti, illetve időszakos vizsgálata során az integrált vizsgálatot is elvégzi a vizsgabiztos a következő esetekben: a járművön 1 / 5

2 korábban még nem végeztek előzetes eredetiségvizsgálatot, január elseje előtt helyezték forgalomba az autót, július 12-ét megelőzően került sor tulajdonosváltásra, a gépkocsi rendelkezik ugyan törzskönyvvel, de abban adategyeztetés nélküli kiállításra vonatkozó záradék szerepel. Az integrált vizsgálat kiterjed a jármű azonosító jeleinek - alvázszám, rendszámtábla, járműokmány szám - ellenőrzésére, ezek adattartalmának és a járműnyilvántartás adatainak összehasonlítására, illetve többféle mérést (festékvastagság, anyagfolytonosság, anyagtömörség) is elvégeznek a vizsgálat során. Így kideríthető, történt-e bármi olyan beavatkozás, ami arra enged következtetni, hogy a jármű alvázszáma vagy annak hordozójának rögzítése nem gyári kivitelű. Amennyiben a program valamilyen ellentmondást állapít meg, akkor a vizsgabiztosnak jeleznie kell a megfelelő hivatal felé, hogy szükséges elrendelni a jármű eredetvizsgálatra küldését. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosítsuk az emberekben, a műszaki vizsga és az integrált vizsga két egymástól független vizsgálat. Ha a műszakin átmegy az autó, de az integrált során kiderül, hogy eredetvizsga is szükséges, attól azzal a járművel még nyugodtan lehet közlekedni. AUTÓVEZETő: Tulajdonképpen mi indokolta az integrált vizsgálat bevezetését? L.K.R.: A cél egyértelmű: a járműazonosítók mélyebb, szakértői szintű ellenőrzésén, vagyis az előzetes eredetiségvizsgálaton még át nem esett gépjárművek esetében - az időszakos hatósági vizsgáztatási tevékenység eddigi tartalma, a járművek közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontú vizsgálata mellett - biztosítsa a jármű adatainak a nyilvántartási adatokkal való összevetését, ezáltal a jármű tulajdoni tisztaságának" ellenőrzését és a nyilvántartási adatok hitelesítését is. AUTÓVEZETő: A műszaki vizsgálóállomások munkáját, a vizsgálatok gyors és hatékony elvégzését új, az eddiginél fejlettebb és megbízhatóbb informatikai rendszer támogatja. Mi volt a gond a Közlfel" nevű régi szoftverrel? L.K.R.: Valamennyi közlekedési ág jármű-adatnyilvántartását érintő, közhiteles integrált adatbázis megteremtését tűztük ki célul, s ennek érdekében bevezettük a Nemzeti Közlekedési Hatóság által központilag üzemeltetett számítástechnikai és nyilvántartási rendszert. Ez az úgynevezett Hatósági Keretrendszer voltaképpen egy informatikai háttérbázis, melyhez kapcsolódóan első lépésben a Gépjármű Műszaki Vizsga (GJM) és a Központi Integrált Vizsgálat (KIV) szoftverek együttes bevezetésével, egy teljesen új informatikai és 2 / 5

3 szoftver környezetet alakítottunk ki. E munka során kiváltásra került a Közlfel" program is. A közlekedési hatóság már korábban vizsgálatot indított a gépjármű műszaki vizsgálatokat támogató Közlfel" szoftver használata kapcsán, melynek során világosan kiderült: a műszaki vizsgálóállomások által a műszaki vizsgák dokumentálására és a vizsgadíj számlázására használt program nem felel meg azoknak a biztonsági követelményeknek, amelyek garantálják a vizsgaesemény megfelelő rögzítését és számlázását. Ezért döntöttünk a régi szoftver lecserélése mellett. Az imént említett Hatósági Keretrendszer egyébként remekül működik, ma már egy helyre, egy szerverállományra, biztonságos módon érkeznek az adatok, amelyek ezentúl bármikor ellenőrizhetők. Az új rendszer magasabb követelményeket állít az üzemeltetők elé, biztosítja a vizsgáztatás előírásszerű lebonyolítását, és teljes mértékben kizárja a visszaélések, például az adathamisítás vagy az adattörlés lehetőségét. Nem titkolt célunk, hogy kiszorítsuk a vizsgáztatás lehetőségéből azokat a résztvevőket, akik tisztességtelen eszközökkel dolgoznak, olyan autókat is átengednek, amelyek kigurulva a vizsgaállomásról, a következő sarkon szétesnek". Egyszóval, az informatikai fejlesztésre azért volt szükség az NKH külső, vizsgáztatással foglalkozó partnereinél, mert a régi rendszerrel már nem lehetett biztosítani, hogy megbízható módon eljussanak hozzánk az adatok. AUTÓVEZETő: Egyes vizsgálóállomások tulajdonosai azonban aláírásgyűjtésbe kezdtek az új program alkalmazása ellen, s a régi szoftver továbbélését szorgalmazzák. Állítólag bírósághoz is kívánnak fordulni, mivel szerintük az új előírások jogellenesek. Mi erről a hatóság véleménye? L.K.R.: Alaptalannak tartjuk a kritikákat, amelyeket véleményünk szerint időről időre egy hangos kisebbség fogalmaz meg. A közlekedési hatóság intézkedésének azonban határozott oka van, hiszen míg a műszaki vizsgákon megbukott gépjárművek száma csökken, a közúti ellenőrzések egyre nagyobb számú szabálytalanságot tárnak fel a gépjárművek műszaki állapotával kapcsolatban. Számos jel utal arra, hogy az új rendszer ellenzői közül sokan tévedésből, egyesek esetleg a számukra kedvező mai szabályozás fenntartása érdekében igyekeznek akadályozni a változásokat, illetve lassítani a műszaki vizsgáztatás menetét. Mindenképpen le kell szögezni: a Nemzeti Közlekedési Hatóság köteles a szabálytalan működésű vizsgahelyet kiszűrni a szabályokat betartó többség érdekében. Hatóságunk elfogadhatatlannak tartja, hogy bárki személyes vagy üzleti érdekeinek érvényesítése szándékával, az autótulajdonosoknak amúgy elkerülhető kellemetlenségeket okozzon, vagy megpróbálja a hatóságot a jogszabályok kikerülésére bírni. 3 / 5

4 AUTÓVEZETő: A műszaki vizsgával kapcsolatos változások közül melyek érintik az ügyfeleiket, a gépjárművek tulajdonosait, üzemben tartóit? L.K.R.: Fontos, hogy a műszaki vizsgára jelentkező érvényes személyi okmányokkal, amennyiben mások nevében és képviseletében jár el, szabályosan kiállított meghatalmazással jelenjen meg a vizsgabázison. Az írásba foglalt meghatalmazásból a hatóságnak hitelt érdemlően meg kell tudni állapítania, hogy a meghatalmazott a tulajdonos képviseletében jogszerűen jár el. (Zárójelben mondom, ha a meghatalmazott nem tudja a jogosultságát érvényes okmánnyal igazolni, akkor a vizsgálat itt megszakad!) Céges meghatalmazás esetén csatolni kell a cég létezését igazoló megfelelő okmányokat, például 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldányt is. Amikor az ezek alapján előállított kérelmet (nyomtatványt) az ügyfél aláírja, akkor indul a műszaki vizsga. A kérelmező által bemutatott hatósági igazolványok, iratok alapján a számítógépes rendszer rögzíti a kérelem előterjesztőjének, valamint a vizsgálatra állított járműnek az adatait. Ennek ellenőrzése során állapítja meg a program - a jogszabályban felsorolt mentességi kritériumok figyelembevételével -, hogy szükséges-e a jármű integrált vizsgálatának az elvégzése. Ha a járműnyilvántartás adatai alapján az derül ki, hogy a jármű korábban már volt előzetes eredetiségvizsgálaton vagy integrált vizsgálaton, akkor az eljárás a megszokott műszaki vizsgálattal folytatódik. Amennyiben a jármű a vizsgálat megkezdése előtt nem volt előzetes eredetiségvizsgálaton vagy integrált vizsgálaton, a vizsgabiztos az integrált vizsgálattal végzi el a hatósági eljárást. A vizsgálatok befejezését követően az ügyfél részére műszaki adatlap (hatósági bizonyítvány) kerül átadásra, amely külön-külön tartalmazza az integrált és a műszaki vizsgálat alapján a hatóság által megállapított járműminősítést is. Az adatlap tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. Az ügyfél a műszaki adatlap tartalma és az abban foglalt minősítések ellen fellebbezhet, mégpedig a hatóság azon területi szervénél, amely a megtámadott adatlapot kiadta. AUTÓVEZETő: Változtak-e a műszaki vizsgálathoz kapcsolódó díjak? L.K.R.: A forgalomba helyezés előtti, illetőleg az időszakos műszaki vizsgálat normál személygépkocsi esetében továbbra is 7700 forintba kerül. Sikeres műszaki vizsgálat esetén a műszaki adatlapért 1190, az érvényesítő címke kiadásáért 420 forintot kell fizetni. Amennyiben integrált vizsgálat is szükséges, annak díja 7200 forint. AUTÓVEZETő: Túl vagyunk jó néhány éles" munkanapon, talán már az első tapasztalatokat is megfogalmazhatjuk. Működik a rendszer? 4 / 5

5 L.K.R.: Az integrált vizsgálat működésének tapasztalatait az első pár hét alapján úgy összegezném, hogy a gépjármű-azonosító adatok szigorúbb ellenőrzése nyomán immár sokkal jobban kiszűrhetők a kétes adatbiztonságú járművek, miközben a vizsgafolyamat nem lassult. A Nemzeti Közlekedési Hatóság eddigi külsős partnereinek a nyolcvanöt százaléka, a teljes tevékenység 95%-át ellátó szakszervizek felkészültek a további vizsgáztatásra. A legtöbb vizsgaállomáson működőképesnek bizonyult a rendszer, a szokott ütemben zajlott a munka, látványos lassulást sehol sem okozott az átállás. Az első hetekben a vizsgára állított járművek százaléka esetében volt szükség integrált vizsgálat elvégzésére. Naponta mintegy autó vizsgázik, amelyből közel 700 vesz részt integrált vizsgán, és átlagosan 2,5 autót találunk, amely szerepel a körözési listán. Ha integrált vizsgára is szükség van, a folyamat perccel tart tovább, de ez nem jelenti azt, hogy az utánuk jövőknek többet kell várniuk, hiszen majdnem minden vizsgaállomáson lehetőség van arra, hogy az integrált vizsgálatra rendelt autót egy másik vizsgasoron nézzék át a kollégáink. Az NKH saját telephelyein a vizsgákat egy héttől egy hónapig tartó várakozási idővel programozzák, így a gépjárműveket műszaki állapotuktól függően többnyire elegendő a műszaki érvényességük lejárta előtt két héttel vizsgára bejelenteni. Ha valaki későn eszmélne, harminc napon belül a vizsgahelyen kapott berendelő határozattal részt vehet a forgalomban. Mivel a szoftver felkínálja ezt a lehetőséget, a külső vizsgahelyek is képesek ilyen igazolást adni. AUTÓVEZETő: Főigazgató úr, köszönjük a tájékoztatást! 5 / 5

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd Tartalomjegyzék 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 303/2009. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. a) és d) pontjában, a közúti

Részletesebben

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban Tartalom A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban... 2 Külföldi rendszámok használata... 2 E betűjelű rendszámtábla használata... 3 P betűjelű rendszámtábla

Részletesebben

1. oldal, összesen: 23

1. oldal, összesen: 23 Tájékoztató A járművek tuningjáról és annak engedélyezéséről Sok járműtulajdonos kívánja járművét megkülönböztetni az azonos típushoz hasonló, más járművektől. Az autós sportok kedvelői közül sokan nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2013. november 2-ától 1/39 Tartalomjegyzék Köszöntő... 3 Terméktájékoztató...

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Elsőnek a gyorsan és egyszerűen elintézhető téma, a jogosítvány:

Elsőnek a gyorsan és egyszerűen elintézhető téma, a jogosítvány: Elsőnek a gyorsan és egyszerűen elintézhető téma, a jogosítvány: Nem kell átiratni, ha nem akarod. A magyart viszont le kell adnod, ha átiratod osztrákra, nem lehet nálad két EUállambeli jogositvány egyszerre.

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

közvetítőként független függő Közvetítők

közvetítőként független függő Közvetítők A Hpt. 10. -a a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység folytatóit közvetítőként definiálja, és aszerint különbözteti meg őket, hogy a tevékenységüket független vagy függő közvetítőként végzik. Közvetítők

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC ggmbh vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben