KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2014-15. KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Új-Lépték Tervező Iroda Szeged, március hó

2 KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZ É S I TERVDOK U M E NTÁCIÓ Megbízó: KiskunhalasVáros Önkormányzata Főépítész: Tóth Péter 06/77/ Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, 6726 Pécskai utca 15. Tel./fax.: 06/62/ Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT ) Táj- és kertépítészet: Rácz Mária táj- és kertépítészmérnök (Cs.M-i Építész Kamara TK ) Közlekedés: Csapó László építőmérnök (Mérnöki Kamara TRk-T ) Víziközművek: Vargáné Patkós Margit vízépítő mérnök Csongrád Megyei Mérnökkamara TV-T/06/0006/H-1509 Régészet: Dr. Wicker Erika régész Zaj- és rezgésvédelmi szakértő: Dr. Szanka Károly dipl. környezetvédelmi, zajcsökkentési szakmérnök MMK.: SZÉS-4/06/0021/H-2124 Környezetvédelem: Novai György okl. környezetvédő, környezetvédelmi szakértő Csongrád Megyei Mérnöki Kamara KB-T/06/0171/H-1684 TARTALOM 1. Előzmények, módosítás tervezési területe Képviselő-testület előzetes döntése, a változások hatályos településfejlesztési dokumentumokkal való összhangjának bemutatása Kialakult állapot vizsgálata Határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításhoz HÉSZ-módosítás tervezete Szabályozási módosítások indoklása Környezetalakítási, közlekedési és közműellátási alátámasztás a módosításhoz Környezetvédelem Örökségvédelem A településszerkezeti változás területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása Előzetes egyeztetés értékelése Melléklet: Tervezési területen működő cégek (táblázat) 2. Melléklet: Fotódokumentáció Keleti iparterület (hozzáférés: Szeged, március hó VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2

3 1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS TERVEZÉSI TERÜLETE Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervét a 249/2001. Kth. határozattal, Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) a 8/2001.(III. 1.) Ktr. rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat képviselőtestülete. A hatálya lépést követően többször is történtek változások a dokumentumban. A legutolsó módosító eljárás 2013-ban folyt le, amit a 252/2013. Kth. számú határozat és a 20/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet zárt le. Az önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu/) és a tervező cég web-oldalán (www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a településrendezési eszközök mindenkor hatályos tervlapjai és a HÉSZ. A Hatályos tervek menüpontban a év óta érvényes Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepció is megtalálható. A képviselő-testület a szeptemberben meghozott 268/2013. Kth. határozatában felülvizsgálta az Ipari Park értékesítését és pályázati rendszerét és egyebek mellett az építési szabályozás szükség szerinti módosítását is tervbe vette, hogy a beruházások ösztönzése és a foglalkoztatás bővítése minél eredményesebb lehessen. A október 31-én kihirdetett 296/2013. Kth. határozatban a testület döntött a településrendezési eszközök módosító eljárásának megindításáról. Egyben kinyilvánította, hogy a változtatások során nem szándékozik lefolytatni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatot, tehát a környezet állapotának számottevő romlását nem eredményezhetik a módosítások. Gyovai István polgármester február 5-én a 34/2013. Kth. határozat szerinti Partnerségi Egyeztetés Szabályzatnak megfelelően a város honlapján történő felhívással meghirdette a partnerségi egyeztetés előzetes szakaszát. Egyidejűleg elindította az államigazgatási egyeztetést is a Településrendezési eszközök módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Elj.) szerinti teljes eljárás keretében. Felkerült a város és a tervező honlapjára (utóbbin a Kiskunhalas település Folyamatban lévő menügomb alatt) egy fotódokumentáció (fotodokumentacio) eligazító térképpel (eligazito_terkep), hogy a módosítás tervezési területe beazonosítható legyen. Elérhetővé vált az előzetes tájékoztatás is, amely az Elj. előírása szerint megfelelő részletességgel ismertette a rendezés célját és várható hatását a rendezés alá vont területen olyan módon és részletezettséggel, hogy. (az) érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Az Elj. 9. melléklet szerint kötelezően bevonandó államigazgatási szervektől és a város közműhálózatait üzemeltető szervektől a polgármester véleményt kért be. A megadott határidőn belül előzetes véleményt közölve részvételi szándékát jelezte az eljárásban: Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Tisza-vidéki Kirendeltsége Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 3

4 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala HM Hatósági Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kunfehértó Községi Önkormányzat T-COM Távközlési Nyrt. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Zrt. Kecskeméti Üzemigazgatóság Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nem adtak véleményt, vagy levelükben nyilatkoztak arról, hogy az eljárásban nem kívánnak részt venni: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási és Szolgáltatási Központ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala Balotaszállás Községi Önkormányzat Harkakötöny Községi Önkormányzat Imrehegy Községi Önkormányzat Kéleshalom Községi Önkormányzat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pirtó Községi Önkormányzat Tázlár Községi Önkormányzat Zsana Községi Önkormányzat DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. EDF-Démász NyRt. Kirendeltség Halasvíz Kft. Kkh. Halas-kábel TV Szolgáltató Kft. Tóth Péter városi főépítész a helyszíni bejárás során beazonosított vállalkozásokhoz elektronikus úton eljuttatta a polgármester levelét, amellyel közvetlenül is a bevonta képviselőiket a partnerségi egyeztetésbe, hogy szándékaikat a város megismerhesse és szükség esetén párbeszéd alakuljon ki a terv véleményezése során. A párbeszéd létre is jött néhány céggel, eredménye a tervbe beépült, tartalma a leírásban és indoklásban szerepel. Az előzetes tájékoztatás céljából kiadott dokumentum jelezte, hogy a módosítás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül, a Kormányrendelet 45. (2) bekezdés a) pontja alapján. A polgármester az eljárás megindításával párhuzamosan a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésére hivatkozva, a 4. (3) bekezdés szerinti módon aktuális adatokat kért be az adatszolgáltatásra kötelezett szervektől. A közérdekű adatok és az előzetes írásos észrevételek április végére beérkeztek. Az adatok alapján a tervező jelen anyagban a régészeti lelőhelyek feltüntetésének és adattáblázatának rendeleti frissítésére ad javaslatot. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott természetvédelmi érdekű rajzi adatokat is aktualizálásra javasolja, beleértve a 2015-től általa szolgáltatott Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét is. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 4

5 A Nemzeti Környezetügyi Intézet átadta az Országos Vízminőségvédelmi Övezet rajzi adatát. Az erősen és közepesen veszélyeztetett területek belvízveszélyes terület -ként rákerültek az SZ-1 szabályozási tervre, lecserélve a korábbi (megyei tervi) rajzállományt. A kapcsolódó előírásokkal a HÉSZ 5. (2) bekezdés kiegészült. Miután a vizsgálatokat a tervezőcsoport lefolytatta, a terv körvonalazódott, azonban az iparterületek és a kereskedelmi szolgáltató területek egységes szabályozása érdekében a tervezést a város kiterjesztette minden gazdasági területére a januárban elindított kiegészítő felhívásával. Pótlólagos ügyként kijelöli a módosítás a városi fürdő tervezett gyógyhelyének határvonalát is és a Helyi Építési Szabályzat néhány rendelkezésében változást indítványoz: 1. belvízveszélyes területek előírásai pontosítására 2. (5) bekezdés 2. a országos vízminőségvédelmi terület helyi szabályainak bevezetésére 5. (2) bekezdés 3. előkert megállapítására, ha a meglévő kialakult állapot nem szabályos, továbbá az építési hatóság állapítja meg rendelkezés módosítására a klímaberendezések kültéri egységeire vonatkozóan 31. (7) és 37.. Eredetileg meghirdetett módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 5

6 Pótlólag meghirdetett belterületi módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: Megjegyzés: A sötétebb szín az ipari, a világosabb a kereskedelmi szolgáltató területeket ábrázolja. A térkép a keleti iparterületet is mutatja, amelynek módosítása ebben az eljárásban már folyamatban van. Kék határvona jelöli a gyógyhelykijelöléssel érintett területet. A belterület pótlólagos helyszíneinek rendeltetési besorolása nem változik meg a módosítás kapcsán, a rájuk vonatkozó helyi szabályokat viszont pontosítani kívánjuk annak érdekében, hogy az építtetők és az építési hatóság számára világos és egyértelmű legyen az egyes övezetekben végezhető gazdasági tevékenységek köre és a környezetvédelmi jogszabályokhoz (egyebek között a hulladékgazdálkodás és a jelentős környezeti hatás fogalmaihoz) való kapcsolódás. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 6

7 Pótlólag meghirdetett külterületi módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: A külterület pótlólagos helyszínei iparterületbe tartoznak, azonban néhányat közülük a módosítás áttesz különleges mezőgazdasági üzemi terület kategóriába. A módosítás nem keletkeztet új beépítésre szánt területet és nem érint természeti területet. A BIA-érték számításra és az Étv. 7. szerinti igazolásra ennek megfelelően nincs szükség. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 7

8 2. A TERVEZÉS VÁROSFEJLESZTÉSI HÁTTERE, A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA A város Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepcióját január 31-én fogadta el a képviselő-testület és jelenleg is érvényes. A tervező webhelyén olvasható. Kiskunhalas lehetséges kitörési irányai és fejlesztési proritásai között szerepel a következő feladat: Az egész város tartós és megalapozott fejlődésének, a népesség ellátásának és megtartásának alapja és ezért fejlesztési prioritás az egész gazdaság fejlődése, fejlesztése, az agráriumtól kezdve a feldolgozó ágazatokon át a szolgáltatásokig minden területen. Ebben jelentős szerepet tölthet be az Ipari Park, amely a betelepedő vállalkozások segítésén túl további élénkítő kihatással lehet a város gazdaságára. A várospolitika aktualizált döntéseit a 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazta. A gazdaság vizsgálata említi, hogy az építőiparban a Merkbau Kft., a Modinvest Kft. és a Dinamika Kft., az elektronikai-ipari berendezések gyártása terén a Ganzair Rt. és a Ganz Set Rt., a nyomdaipar, valamint a csomagolóanyagé és irodaszergyártás területén a Halaspack Kft. emelhető ki. Ezek a cégek nagyrészt a K-i ipartelepen működnek, érinti őket vagy utódcégeiket a módosítás. Az Ipari Park területe is tervezési terület, ahol a stratégia akcióterületi terve szerint a településszerkezeti tervben is szereplő tervezett területbővítés megvalósítása szükséges, továbbá a környező leromlott állapotú területek, épületek barnamezős beruházások keretében történő revitalizálásával újabb területek vonhatók be a gazdasági övezetbe. A tervanyagban megjelenő IG* sajátos (ipari és kereskedelmi funkciókat ötvöző) területfelhasználási javaslat összhangban van a stratégia azon szándékával, hogy az ipari városrészben diverzifikálódjanak a megjelenő iparágak, szolgáltatások, illetve figyelembe kell venni a térség ipari hagyományait és adottságait. A kiegészítő módosítási ügyekben a mezőgazdasági majorok jogi megerősítése is megtörténik a koncepció azon célkitűzésével összhangban, hogy el kell ismerni a majorok, mint a mezőgazdálkodáshoz szorosan hozzátartozó üzemek jelenlétét és környezetük megfelelő szabályozásával biztosítani kell az ezekben hagyományosan folytatott állattartó- és terményfeldolgozó tevékenység elsőbbségét. A gyógyhely kijelölése kapcsán azt találjuk a város koncepciójában, hogy a város idegenforgalmi vonzereje elsősorban a gyógyfürdőn, az egyedülálló halasi csipkén, és a világhírű lovassporton alapul, továbbá a vendégforgalom szervezése a szállodák és vendéglátóhelyek elszigetelt erőfeszítéseire korlátozódik és az idegenforgalmi fejlesztések tőkeigényesek, a város saját erejét meghaladják. A gyógyhellyé válással többlet-források nyílhatnak meg a város számára. A koncepcióban megfogalmazott cél a vendégek beutaztatása és itt tartózkodásuk idejének meghosszabbítása. A dokumentum leszögezi, hogy a gyógy-idegenforgalomban alapozni lehet a fürdő és a kórház kapcsolatára. A képviselő-testület a 296/2013. Kth. számú előzetes határozatával támogatta a K-i iparterületen előirányzott dinamizáló változtatásokat, ezzel deklarálva, hogy a módosítási ügyek céljai összhangban vannak a fent említett településpolitikai elhatározásokkal. A határozat 3. pontja a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálati eljárásról szóló testületi állásfoglalást tartalmaz. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 8

9 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 9

10 Területi kapcsolatok 3. KIALAKULT ÁLLAPOT VIZSGÁLATA Kiskunhalas nemzetközi kapcsolatait jellemzi, hogy az EU határrégiójához tartozik, s tagja a magyar-román-szerb hármashatár térségére létrehozott Banat-Triplex Confinium megnevezésű EGTC-nek (European Grouping of Territorial Cooperation). Az 53-as főúton a teherforgalmat is lebonyolító tompai határátkelőhely 30 km-re található. A város iparfejlesztésére ösztönzően hathat a határon átnyúló kapcsolatok kiépülése, az uniós integráció keretében megpályázható támogatási források. Hátráltatja viszont az iparterület prosperálását a gyorsforgalmi úthálózat térségi kiépítetlensége, az M9 autópálya (vagy S9 autóút) megvalósításának elmaradása. A K-Ny-i irányú a fejlettebb dunántúli térség felé irányuló közúti kapcsolatot jelenleg a jelű Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa Kiskunhalas Csávoly útvonal jelenti, amelynek tervezett megyei közúti tengellyé való fejlesztése szintén várat magára. Vasúthálózati szempontból a Budapest-Kelebia vonalon nemzetközi hálózati kapcsolatokkal rendelkezik a város és az iparvasút kiépítettsége révén a tervezési terület is (bár az iparvágányok jelenleg kihasználatlanok). Hátrányos változást jelent, hogy az országos szerkezeti terv a nemzetközi vasúti kapcsolatot Dél-Európa irányába Szegeden át kívánja továbbépíteni, ugyanakkor biztató a Vajdasági Autonóm Tartomány kormánya által elindított tervezés a Szeged - Szabadka - Baja vasútvonal Baja - Csikéria - Szabadka szakaszának visszaállítására és 160 km/h sebességűvé fejlesztésére. Gazdasági szerepkör A VÁTI munkaerő-piaci elemzése szerint (BKM-i TrT. helyzetelemzés) a munkahelyi ingázás szempontjából a megyében 10 település, köztük Kiskunhalas is vonzást gyakorol számos környékbeli településre. A halasi gazdasági vállalkozásoknak a helyi lakosokon kívül Pirtó, Császártöltés, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút, Balotaszállás, Zsana és Harkakötöny lakhelyű alkalmazottai is vannak. A tömegközlekedés tehát nem elhanyagolható szerepet játszik a tervezési terület működésében. Iparának súlya Kiskunhalast az 1 milliárd forintnál nagyobb árbevételű cégek székhelyének számát tekintve Kalocsa, Kiskőrös és Soltvadkert mellett a kisebb központok mezőnyébe juttatta (a domináns Kecskemét és a második szinten teljesítő Baja-Kiskunfélegyháza után). Az alkalmazottak létszáma alapján a megyeszékhely és közvetlen vonzáskörzete után vezeti a megye városainak középmezőnyét (statisztika: nagyfoglalkoztatók székhelyének 2010-es adatai). A tervezési területen találhatók egyebek között a Halas Papír néven megismert termékcsoportot előállító papír-, nyomda- és csomagolóipari cégek, valamint a Ganz cégcsoport vállalkozásai. Kiskunhalas ipara Kiskunfélegyházáéhoz hasonlóan vegyes szerkezetű, nincs meghatározó ágazati kötődése, egyaránt jelen van az élelmiszeripar, papír- és nyomdaipar, fémfeldolgozás, gépgyártás, elektronikai ipar és vegyipar. Jellemző ez a sokszínűség az egykori Ganz telephelyen berendezkedett számos vállalkozás arculatára is. Közülük néhány nemzetközi színtéren is tevékenykedik (ld. mellékelt táblázatot és az ismertebb helyi cégek alábbi rövid ismertetését). A Ganz-Vízgép Kft. híres magyarországi gépgyártóktól származik. Egyik elődünk, a Ganz-Mávag vállalat 1959-ben volt alapítva a több mint 100 éves Ganz Vagon- és Gépgyár vállalat és a MÁVAG Mozdony- és Gépgyár vállalat fúziójából, amelynek szintén híres múltja volt. Fenti Ganz Vagon- és Gépgyár vállalatot 1844-ben alapította egy svájci vasöntő mester, Ganz Ábrahám. Ennek a cégnek csak hét alkalmazottja volt a kezdeteknél. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 10

11 A Ganz-Mávag vállalat egyike volt a legnagyobb magyarországi gépgyáraknak. Ez a vállalat gépeket gyártott a vasúti közlekedés, az energia ágazat, a vízművek- és vízellátó rendszerek, az elvárosiasítás, és a környezetvédelem számára. Ennél fogva ez a cég fontos szerepet játszott az ország infrastruktúrájának a felépítésében. A 20. század kezdetekor a cég termékeinek százaléka exportszállítás volt. Abban az időben a villamos gépek, mezőgazdasági gépek, gőzmozdonyok, szivattyúk és a vasúti kocsik voltak a fő termékek ben fenti cég egy leányvállalatot alapított, a Ganz Kiskunhalasi Gépgyár -at. Ez a gyár szivattyúkat, csőelzárókat, kompresszorokat és aggregátokat gyártott. A kilencvenes évek végén a Ganz Vízgép- és Szerszámgyár Kft. függetlenné vált és a kompresszorgyártó üzem kivált, új vállalkozást alapítva, a Ganz-Air Kft. -t. A Kiskunhalasi Gépgyár vállalat világszerte szállította a szivattyúkat és armatúrákat, de 1994-tõl, a szétbomlásától az új vállalkozások nem folytatták a korábbi profilt teljes egészében. Mindamellett a több év gyakorlata és know-how-ja figyelemreméltó értéket képviselt. Az első években Kiskunhalason a gázmotor-hajtású erőmű egységek és a dízelelektromos aggregátok, mint fő termékek gyártása mellett a Ganz Set kft. folytatta a szivattyúgyártást, de tevékenységét befejezte 2004-ben. Termékeink gyártása magas műszaki szintű gyártást és sok mérnöki tapasztalatot igényel, folyamatos termékfejlesztést és rugalmasságot a szállításokban. Főként egyediés kis sorozatokat gyártunk. Cégünk ennek megfelelően egyetemes szerszámgépekkel, széles tudású mérnökséggel és szakemberekkel, és nagyon rugalmas adminisztrációs rendszerrel rendelkezik a vevői igények kielégítésére. Üzleti partnerein költségeinek megtakarítására különleges jelentőséget tulajdonítunk termékfejlesztésünk során az alkatrészek felcserélhetőségére gyártmánycsaládunkban. Ganz-Vízgép Kft.: Duoplast Kft.: Kamintherm Kft. Fárszer: A Duoplast Kft októberben alakult. Az alapítástól napjainkig Társaságunk alaptevékenysége hajlékonyfalú csomagoló anyagok gyártása ipari felhasználásra. Éves termelésünk 2 ezer tonnacsomagoló anyag, melyet megrendelőknek folyamatosan szállítunk. Gyártási technológiánk teljesen zárt, ami azt jelenti, hogy csak készterméket értékesítünk. Termékeink alapanyaga polietilén, polipropilén és az általunk a Magyar Szabadalmi Hivatalban szabadalmazott Hallen márkanevű copolimer alapanyagokból készülnek. Termékeink gyártása az EN ISO 9001/2008 minőségbiztosítási rendszer ellenőrzése alatt történik, ezáltal minőségi garanciát biztosítva megrendelőink részére. Ezen kívül Társaságunk megfelel az Élelmiszeripari HACCP higiéniai minőségi rendszernek is. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 11

12 A Kamintherm Kft. a rendszerváltás előtt a Kunép Építőipari Vállalat egyik üzemeként működött Kiskunhalason. Később a különböző szakágakban dolgozó részlegek önelszámoló egységekként folytatták tevékenységüket, de még mindig állami vállalati szárnyak alatt. A későbbi Kamintherm Kft. volt az egyedüli ezen részlegek közül, amely nyereséges tudott maradni ebben a nehéz és bizonytalan, állandóan változó helyzetben. Piacképes termékösszetétellel álltunk elő, amit értékesíteni tudtunk. Egyik legnagyobb mennyiségben gyártott termékünk a csővezetékekhez készülő karimák voltak, ezen felül közlekedési eszközök gyártása, javítása, valamint épületgépészeti elemek gyártása is tevékenységeink sorába tartozott. Kandallókat, kiegészítő alkatrészeket szállítottunk Németországba, de emellett szerepeltek még terméklistánkon ajtók, ablakok és más lakatosipari gyártmányok is. Elsők között vágtunk bele az exporttevékenységbe. A Kunép megszűnte után január 17-én megalakult a Kamintherm Kft. Fő profilunk kandallókhoz füstcsövek, valamint különféle kiegészítő alkatrészek gyártása. Az egyedi formájú csöveket rendelésre elkészítjük. A kandalló-alátét lemezek formáinak széles skálája szerepel terméklistánkon. Bármilyen más lakatosipari termék legyártását is vállaljuk. Számos üzleti kapcsolat jött létre Európa legnagyobb kandalló-forgalmazó cégeivel. Termékeink már szinte minden jelentős építőipari áruházban és kandallószaküzletben Európa szerte megtalálhatók. Mára Európa számos országával üzleti kapcsolatban állunk, úgy mint: Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország, Hollandia, Németország, Oroszország, Szlovákia, Svájc, Spanyolország, Svédország. A Fárszer Egyéni Cég 1989-ben kezdte meg működését épületgépészeti szerelőipari tevékenységgel. A jól prosperáló vállalkozás tevékenységi köre 1991-tól folyamatosan bővült kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, export, import tevékenységgel, mely keretén belül működik Romániában egy leányvállalat. A cég olyan piaci pozíciókat tudhat magáénak, mint a Villeroy & Boch szaniterek, hideg burkolatok, Kaldewei, Ravak kádak, zuhanyfülkék, Hansgrohe, Grohe, Mofém csaptelepek, MKW, Diva, Emco fürdőszoba kiegészítők, Sanela automata öblítési rendszerek, Ariston kazánok, mely domináns termékekkel az országos épületgépészeti nagykereskedelem első tíz forgalmazója között helyezkedik el. Az épületgépészeten belül raktárról kínáljuk víz- gáz- futés- légtechnika, klímatechnika, konyhatechnológia és burkoló anyagok széles választékát. A nagykereskedelmi tevékenység lehetővé teszi a viszonteladói és lakossági igények teljes körű kielégítését. A több mint 2000 m 2 -en elterülő központi raktárbázisból folyamatos akciókkal és azonnali kiszolgálással célozzuk meg a vásárlóközönséget. Kiskunhalason, Ajkán és Csíkszeredán működik saját üzemeltetésű bemutatótermünk. A széles árukínálat mellett igény szerint fürdőszoba látványtervet készítünk, de egyre több érdeklődő van az internetes oldalunkon keresztül is. A közelmúltban lezajlott tulajdonosváltást követően megkezdődött a Halas Irodaszergyártó Kft. újjászervezése. E folyamat egyetlen mozgatórugója a vevőigények maradéktalan kiszolgálása a legnagyobb hatékonyság mellett, miközben az 1964 óta jól bevált megoldásokat sem kívánjuk figyelmen kívül hagyni. Ettől is indíttatva különítjük el a jövőben a papír-írószer boltokban, üzletláncokban kapható standard termékeinket, melyeket ezen túl gyűjtőnév alatt gyártunk és forgalmazunk. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 12

13 Az építőipari ágazatban viszonylag erős a város gazdasága, 9 jelentősebb vállalkozást regisztráltak 2010-ben. A tervezési területen azon belül is az É-i részen lévő Kéve és Olajbányász utca mentén működik például a Modinvest Kft. bázisa és a Strabag üzemi telephelye. A Modinvest Kft óta végzi eredményesen tevékenységét. Vállalkozásunk gazdasági tevékenysége két főbb területre különül el: arculati elemek gyártása helyszíni szereléssel építőipari kivitelezés fővállalkozásban A társaság óta beszállítója az ÁFOR-nak, majd a később a MOL Rt. ill. MOL Nyrtnek és a MOL Csoport tagjainak. Együttműködésünk során több száz töltőállomás megvalósításában vettünk részt, Magyarország, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Ausztria, Horvátország, Szerbia-Montenegro, Bosznia-Hercegovina területén, mely kiterjed új töltőállomás építésre, töltőállomás rekonstrukcióra, védőtető gyártás, szerelésre, tartálytelepítésekre, a töltőállomások arculati elemeinek gyártás szerelési munkáira, átöltöztetésére. Társaságunk telephelye a Kiskunhalas Kéve u. 39. sz. alatti ingatlanon található mely m 2 területen m 2 beépített területtel rendelkezik. A feladat megvalósítására rendelkezünk az alapanyag fogadástól a feldolgozáson keresztül a késztermék tárolása, helyszínre való szállításához szükséges infrastrukturális és technikai felszereléssel. Telephelyünkön korszerű raktározási feltételek mellett történik a különböző termelési fázisok termékeinek tárolása évben jelentős nagyságú technológiai modernizációt, építési- valamint gépek és berendezések beszerzési beruházását valósítottuk meg. A beruházás elősegítette a termelési folyamatok fokozott korszerűsítését, a piaci pozíció erősítését. Az így kialakított ipari létesítményben az üzembe helyezett eszközök valamennyi típusa EU szabvány szerint rendelkezik CE megfelelőségi nyilatkozattal, CNC vezérléssel évben megvalósult az egyedi igényeinkre gyártott vákuum hőformázó berendezés importból történő beszerzése, telepítése, melyhez vissza nem térítendő állami támogatást is nyertünk, csak úgy, mint a évben megvalósult modernizációhoz. Az építőipari fővállalkozás során társaságunk az általa megvalósított létesítmények kivitelezési munkáit nyilvános és meghívásos pályázatokon nyeri el. Megrendelőink részére építettünk oktatási, egészségügyi, kereskedelmi, ipari, és lakó épületeket, generál kivitelezésben október 04-én a Kft. ISO 9002 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő tanúsítványt kapott, a Magyar Szabványügyi Testület és az IQ- NET tanúsításával. A Kft és azt követően minden évben elnyerte a Közbeszerzések Tanácsa által meghirdetett Minősített ajánlattevő címet.2000-ben a társaság pályázati úton elnyerte a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas címet, melyet azóta is minden évben sikeresen újítunk meg. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 13

14 Ipari Park A tervezési terület részét képező Ipari Park a megyében az elsők között, 1999-ben jött létre. Betelepülésének üteme a kezdeti lendület után lelassult. Jelen módosítás egyik fő célja, hogy a szabályozási feltételek alakításával segítse a fellendülést. A terület nagysága 42 hektár, melyből önkormányzati tulajdon 20,3 hektár. A terület 200 m-es közelében található a városi vasútállomás, a kelet-nyugati és észak-déli vasútvonalak a terület közvetlen közelében haladnak, az ipari parkban iparvágány és rakodó található. Az ipari parkkal érintkező utakon rendszeres buszjáratok haladnak, a megállók kiépítettek. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 14

15 A megépített infrastruktúra elemei és a rendelkezésre álló kapacitások: infrastruktúrával ellátott szabad terület: m 2 egyéb szabad terület: m 2 közlekedési területek: m 2 (utak, parkolók) elektromos kapacitás: max KVA (bővítésre van lehetőség), víz: maximális kapacitás: 4800 m 3 /nap (bővítésre van lehetőség), tűzvíz: van ipari víz: nincs szennyvíz: maximális kapacitás: 6000 m 3 /nap (bővítésre van lehetőség) csapadékvíz elvezetése: 778 l/sec gáz: három csatlakozási ponton összesen 1000 m3/h A területek alapára Ft /m2+áfa. Amennyiben a vevő a szerződésben vállalja a beruházás 2 éven belüli befejezését és ettől számítva minimum 3 évig az ajánlatában foglalt létszám foglalkoztatását, úgy az ügylet megkötésekor csak Ft/m2 + Áfa vételárat kell megfizetnie. A feltételek teljesülése esetén az eladó Önkormányzat a meg nem fizetett vételárat elengedett követelésként könyveli. Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat olyan módon is támogatja, hogy a vállalkozás pályázatában vállalt megtartott munkahelyek számához igazodóan munkahelyenként legfeljebb ,- Ft (azaz Háromszázharmincezer forint) támogatást ad a terület vételárából. A foglalkoztatás bővítésének ösztönzésére az Önkormányzat lehetővé teszi, hogy az Ipari Parkba betelepülő vállalkozás a területhez ingyenesen jusson hozzá, amennyiben az alábbi feltételek közül bármelyiket teljesíti: amennyiben a betelepülő cég a kérelme beadásakor foglalkoztatott létszámot 25 %-kal, vagy legalább 5 fővel növeli, aki telephelyét más településről helyezi át, amennyiben legalább 5 főt foglalkoztat. aki a kérelme beadásakor legalább 50 főt foglalkoztat s ezt a létszámot vállalja továbbra is, a jelenlegi koncepcióban foglaltak szerint. más településből betelepülőnek számít az a vállalkozás is, aki tényleges tevékenységét még nem kezdte meg. Az ingyenesen területhez jutó vállalkozásnak vállalnia kell, hogy beruházását a szerződéskötést követő 6 hónapon belül megkezdi, azt ettől számított 18 hónapon belül befejezi és a beruházás befejezésétől számított 3 éven keresztül a szerződésben foglalt létszámot foglalkoztatja. Bármely vállalt kötelezettség megszegése esetén a terület kártalanítás nélkül visszaszáll az önkormányzat tulajdonába, vagy meg kell térítenie a kedvezmények nélküli vételárat. Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat a vállalkozás pályázatában vállalt új munkahelyek számához igazodóan, munkahelyenként legfeljebb egymillió forinttal támogatja. Keleti iparterület településszerkezeti összefüggései A K-i iparterületet a várostest többi részétől a Budapest-Kelebia vasútvonal és a vasúti pályaudvar területe választja el és két vasúti átjáró É-on a Bajza utcai szintbeni lámpás, D-en a Batthyány utcai felüljárós kereszteződés kapcsolja össze. A szétválasztottság előnyös környezetvédelmi szempontból, de hátrányos a személy- és áruforgalom tekintetében, különösen addig, amíg az 53- as főút városi átkelési szakaszának kiváltása meg nem történik. A tervek készen állnak, a szabályozás biztosítja az út építési területsávját. Nagy szükség volna legalább a Soltvadkert viszonylatú (É-i) teherforgalom elterelésére. Az iparterület teherforgalma a K-i irány kivételével jelenleg nagyrészt a városon keresztül tud csak kapcsolódni az országos közúthálózathoz. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 15

16 Tervezés idején hatályos Településszerkezeti terv részlet VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 16

17 Tervezésbe pótlólag bevont gazdasági területek helyzete Az egységes és átlátható szabályozás miatt az eljárásba pótlólag bevont gazdasági területek a belterület északi részén (volt laktanya és környéke), déli oldalán (53-as főút városból kivezető szakasza és Szegedi út mentén) csoportosulnak, továbbá kisebb foltok a nyugati városrészben (Dong-értől Ny-ra) találhatók. A külterületen szigetszerűen megtalálható gazdasági területek (összesen 8 db területfolt) a belterületről kivezető utak mentén települtek tsz-, vagy állami gazdasági majorként illetve MOLüzemként. A vizsgálat alapján mezőgazdasági jelleggel üzemel, ezért jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből különleges mezőgazdasági üzemi területbe átkerül: 1. Sóstótól K-re lévő baromfitelep 2. Félegyházi úti major (marha- és juhtelep, tápbolt, raktárcsarnok, magtár, lakóházak csoportja) 3. Majsai úti sertéstelep 4. Kunfehértói út menti major (marhaistállók, lakóépületek) 5. Füzespusztai major (Halas-Agromark Kft. állattenyésztő- és vetőmagüzeme) 6. Szegedi út major egy része (marha- és lóistállók, karámok) Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületben marad: 7. MOL Nyrt. mérőállomás és főgyűjtő 8. Szegedi úti major üzemeinek területe (műanyag nyílászáró-üzem, húsüzem, kenőanyagpalackozó üzem csoportja) Sóstótól K-re lévő baromfitelep légifotón 1. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 17

18 Sóstótól K-re lévő baromfitelep Félegyházi úti major 2. Majsai úti sertéstelep 3. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 18

19 Kunfehértói út menti major 4. Füzespusztai major 5. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 19

20 Szegedi úti major mezőgazdasági üzemi része légifotón Szegedi úti major mezőgazdasági üzemi része 6. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 20

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 7/ 2015. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár, Bimbó u. 20. Tel: 439-04-90,

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben