KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2014-15. KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Új-Lépték Tervező Iroda Szeged, március hó

2 KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZ É S I TERVDOK U M E NTÁCIÓ Megbízó: KiskunhalasVáros Önkormányzata Főépítész: Tóth Péter 06/77/ Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, 6726 Pécskai utca 15. Tel./fax.: 06/62/ Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT ) Táj- és kertépítészet: Rácz Mária táj- és kertépítészmérnök (Cs.M-i Építész Kamara TK ) Közlekedés: Csapó László építőmérnök (Mérnöki Kamara TRk-T ) Víziközművek: Vargáné Patkós Margit vízépítő mérnök Csongrád Megyei Mérnökkamara TV-T/06/0006/H-1509 Régészet: Dr. Wicker Erika régész Zaj- és rezgésvédelmi szakértő: Dr. Szanka Károly dipl. környezetvédelmi, zajcsökkentési szakmérnök MMK.: SZÉS-4/06/0021/H-2124 Környezetvédelem: Novai György okl. környezetvédő, környezetvédelmi szakértő Csongrád Megyei Mérnöki Kamara KB-T/06/0171/H-1684 TARTALOM 1. Előzmények, módosítás tervezési területe Képviselő-testület előzetes döntése, a változások hatályos településfejlesztési dokumentumokkal való összhangjának bemutatása Kialakult állapot vizsgálata Határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításhoz HÉSZ-módosítás tervezete Szabályozási módosítások indoklása Környezetalakítási, közlekedési és közműellátási alátámasztás a módosításhoz Környezetvédelem Örökségvédelem A településszerkezeti változás területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása Előzetes egyeztetés értékelése Melléklet: Tervezési területen működő cégek (táblázat) 2. Melléklet: Fotódokumentáció Keleti iparterület (hozzáférés: Szeged, március hó VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2

3 1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS TERVEZÉSI TERÜLETE Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervét a 249/2001. Kth. határozattal, Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) a 8/2001.(III. 1.) Ktr. rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat képviselőtestülete. A hatálya lépést követően többször is történtek változások a dokumentumban. A legutolsó módosító eljárás 2013-ban folyt le, amit a 252/2013. Kth. számú határozat és a 20/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet zárt le. Az önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu/) és a tervező cég web-oldalán (www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a településrendezési eszközök mindenkor hatályos tervlapjai és a HÉSZ. A Hatályos tervek menüpontban a év óta érvényes Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepció is megtalálható. A képviselő-testület a szeptemberben meghozott 268/2013. Kth. határozatában felülvizsgálta az Ipari Park értékesítését és pályázati rendszerét és egyebek mellett az építési szabályozás szükség szerinti módosítását is tervbe vette, hogy a beruházások ösztönzése és a foglalkoztatás bővítése minél eredményesebb lehessen. A október 31-én kihirdetett 296/2013. Kth. határozatban a testület döntött a településrendezési eszközök módosító eljárásának megindításáról. Egyben kinyilvánította, hogy a változtatások során nem szándékozik lefolytatni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatot, tehát a környezet állapotának számottevő romlását nem eredményezhetik a módosítások. Gyovai István polgármester február 5-én a 34/2013. Kth. határozat szerinti Partnerségi Egyeztetés Szabályzatnak megfelelően a város honlapján történő felhívással meghirdette a partnerségi egyeztetés előzetes szakaszát. Egyidejűleg elindította az államigazgatási egyeztetést is a Településrendezési eszközök módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Elj.) szerinti teljes eljárás keretében. Felkerült a város és a tervező honlapjára (utóbbin a Kiskunhalas település Folyamatban lévő menügomb alatt) egy fotódokumentáció (fotodokumentacio) eligazító térképpel (eligazito_terkep), hogy a módosítás tervezési területe beazonosítható legyen. Elérhetővé vált az előzetes tájékoztatás is, amely az Elj. előírása szerint megfelelő részletességgel ismertette a rendezés célját és várható hatását a rendezés alá vont területen olyan módon és részletezettséggel, hogy. (az) érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Az Elj. 9. melléklet szerint kötelezően bevonandó államigazgatási szervektől és a város közműhálózatait üzemeltető szervektől a polgármester véleményt kért be. A megadott határidőn belül előzetes véleményt közölve részvételi szándékát jelezte az eljárásban: Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Tisza-vidéki Kirendeltsége Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 3

4 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala HM Hatósági Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kunfehértó Községi Önkormányzat T-COM Távközlési Nyrt. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Zrt. Kecskeméti Üzemigazgatóság Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nem adtak véleményt, vagy levelükben nyilatkoztak arról, hogy az eljárásban nem kívánnak részt venni: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási és Szolgáltatási Központ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala Balotaszállás Községi Önkormányzat Harkakötöny Községi Önkormányzat Imrehegy Községi Önkormányzat Kéleshalom Községi Önkormányzat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pirtó Községi Önkormányzat Tázlár Községi Önkormányzat Zsana Községi Önkormányzat DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. EDF-Démász NyRt. Kirendeltség Halasvíz Kft. Kkh. Halas-kábel TV Szolgáltató Kft. Tóth Péter városi főépítész a helyszíni bejárás során beazonosított vállalkozásokhoz elektronikus úton eljuttatta a polgármester levelét, amellyel közvetlenül is a bevonta képviselőiket a partnerségi egyeztetésbe, hogy szándékaikat a város megismerhesse és szükség esetén párbeszéd alakuljon ki a terv véleményezése során. A párbeszéd létre is jött néhány céggel, eredménye a tervbe beépült, tartalma a leírásban és indoklásban szerepel. Az előzetes tájékoztatás céljából kiadott dokumentum jelezte, hogy a módosítás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül, a Kormányrendelet 45. (2) bekezdés a) pontja alapján. A polgármester az eljárás megindításával párhuzamosan a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésére hivatkozva, a 4. (3) bekezdés szerinti módon aktuális adatokat kért be az adatszolgáltatásra kötelezett szervektől. A közérdekű adatok és az előzetes írásos észrevételek április végére beérkeztek. Az adatok alapján a tervező jelen anyagban a régészeti lelőhelyek feltüntetésének és adattáblázatának rendeleti frissítésére ad javaslatot. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott természetvédelmi érdekű rajzi adatokat is aktualizálásra javasolja, beleértve a 2015-től általa szolgáltatott Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét is. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 4

5 A Nemzeti Környezetügyi Intézet átadta az Országos Vízminőségvédelmi Övezet rajzi adatát. Az erősen és közepesen veszélyeztetett területek belvízveszélyes terület -ként rákerültek az SZ-1 szabályozási tervre, lecserélve a korábbi (megyei tervi) rajzállományt. A kapcsolódó előírásokkal a HÉSZ 5. (2) bekezdés kiegészült. Miután a vizsgálatokat a tervezőcsoport lefolytatta, a terv körvonalazódott, azonban az iparterületek és a kereskedelmi szolgáltató területek egységes szabályozása érdekében a tervezést a város kiterjesztette minden gazdasági területére a januárban elindított kiegészítő felhívásával. Pótlólagos ügyként kijelöli a módosítás a városi fürdő tervezett gyógyhelyének határvonalát is és a Helyi Építési Szabályzat néhány rendelkezésében változást indítványoz: 1. belvízveszélyes területek előírásai pontosítására 2. (5) bekezdés 2. a országos vízminőségvédelmi terület helyi szabályainak bevezetésére 5. (2) bekezdés 3. előkert megállapítására, ha a meglévő kialakult állapot nem szabályos, továbbá az építési hatóság állapítja meg rendelkezés módosítására a klímaberendezések kültéri egységeire vonatkozóan 31. (7) és 37.. Eredetileg meghirdetett módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 5

6 Pótlólag meghirdetett belterületi módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: Megjegyzés: A sötétebb szín az ipari, a világosabb a kereskedelmi szolgáltató területeket ábrázolja. A térkép a keleti iparterületet is mutatja, amelynek módosítása ebben az eljárásban már folyamatban van. Kék határvona jelöli a gyógyhelykijelöléssel érintett területet. A belterület pótlólagos helyszíneinek rendeltetési besorolása nem változik meg a módosítás kapcsán, a rájuk vonatkozó helyi szabályokat viszont pontosítani kívánjuk annak érdekében, hogy az építtetők és az építési hatóság számára világos és egyértelmű legyen az egyes övezetekben végezhető gazdasági tevékenységek köre és a környezetvédelmi jogszabályokhoz (egyebek között a hulladékgazdálkodás és a jelentős környezeti hatás fogalmaihoz) való kapcsolódás. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 6

7 Pótlólag meghirdetett külterületi módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: A külterület pótlólagos helyszínei iparterületbe tartoznak, azonban néhányat közülük a módosítás áttesz különleges mezőgazdasági üzemi terület kategóriába. A módosítás nem keletkeztet új beépítésre szánt területet és nem érint természeti területet. A BIA-érték számításra és az Étv. 7. szerinti igazolásra ennek megfelelően nincs szükség. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 7

8 2. A TERVEZÉS VÁROSFEJLESZTÉSI HÁTTERE, A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA A város Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepcióját január 31-én fogadta el a képviselő-testület és jelenleg is érvényes. A tervező webhelyén olvasható. Kiskunhalas lehetséges kitörési irányai és fejlesztési proritásai között szerepel a következő feladat: Az egész város tartós és megalapozott fejlődésének, a népesség ellátásának és megtartásának alapja és ezért fejlesztési prioritás az egész gazdaság fejlődése, fejlesztése, az agráriumtól kezdve a feldolgozó ágazatokon át a szolgáltatásokig minden területen. Ebben jelentős szerepet tölthet be az Ipari Park, amely a betelepedő vállalkozások segítésén túl további élénkítő kihatással lehet a város gazdaságára. A várospolitika aktualizált döntéseit a 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazta. A gazdaság vizsgálata említi, hogy az építőiparban a Merkbau Kft., a Modinvest Kft. és a Dinamika Kft., az elektronikai-ipari berendezések gyártása terén a Ganzair Rt. és a Ganz Set Rt., a nyomdaipar, valamint a csomagolóanyagé és irodaszergyártás területén a Halaspack Kft. emelhető ki. Ezek a cégek nagyrészt a K-i ipartelepen működnek, érinti őket vagy utódcégeiket a módosítás. Az Ipari Park területe is tervezési terület, ahol a stratégia akcióterületi terve szerint a településszerkezeti tervben is szereplő tervezett területbővítés megvalósítása szükséges, továbbá a környező leromlott állapotú területek, épületek barnamezős beruházások keretében történő revitalizálásával újabb területek vonhatók be a gazdasági övezetbe. A tervanyagban megjelenő IG* sajátos (ipari és kereskedelmi funkciókat ötvöző) területfelhasználási javaslat összhangban van a stratégia azon szándékával, hogy az ipari városrészben diverzifikálódjanak a megjelenő iparágak, szolgáltatások, illetve figyelembe kell venni a térség ipari hagyományait és adottságait. A kiegészítő módosítási ügyekben a mezőgazdasági majorok jogi megerősítése is megtörténik a koncepció azon célkitűzésével összhangban, hogy el kell ismerni a majorok, mint a mezőgazdálkodáshoz szorosan hozzátartozó üzemek jelenlétét és környezetük megfelelő szabályozásával biztosítani kell az ezekben hagyományosan folytatott állattartó- és terményfeldolgozó tevékenység elsőbbségét. A gyógyhely kijelölése kapcsán azt találjuk a város koncepciójában, hogy a város idegenforgalmi vonzereje elsősorban a gyógyfürdőn, az egyedülálló halasi csipkén, és a világhírű lovassporton alapul, továbbá a vendégforgalom szervezése a szállodák és vendéglátóhelyek elszigetelt erőfeszítéseire korlátozódik és az idegenforgalmi fejlesztések tőkeigényesek, a város saját erejét meghaladják. A gyógyhellyé válással többlet-források nyílhatnak meg a város számára. A koncepcióban megfogalmazott cél a vendégek beutaztatása és itt tartózkodásuk idejének meghosszabbítása. A dokumentum leszögezi, hogy a gyógy-idegenforgalomban alapozni lehet a fürdő és a kórház kapcsolatára. A képviselő-testület a 296/2013. Kth. számú előzetes határozatával támogatta a K-i iparterületen előirányzott dinamizáló változtatásokat, ezzel deklarálva, hogy a módosítási ügyek céljai összhangban vannak a fent említett településpolitikai elhatározásokkal. A határozat 3. pontja a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálati eljárásról szóló testületi állásfoglalást tartalmaz. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 8

9 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 9

10 Területi kapcsolatok 3. KIALAKULT ÁLLAPOT VIZSGÁLATA Kiskunhalas nemzetközi kapcsolatait jellemzi, hogy az EU határrégiójához tartozik, s tagja a magyar-román-szerb hármashatár térségére létrehozott Banat-Triplex Confinium megnevezésű EGTC-nek (European Grouping of Territorial Cooperation). Az 53-as főúton a teherforgalmat is lebonyolító tompai határátkelőhely 30 km-re található. A város iparfejlesztésére ösztönzően hathat a határon átnyúló kapcsolatok kiépülése, az uniós integráció keretében megpályázható támogatási források. Hátráltatja viszont az iparterület prosperálását a gyorsforgalmi úthálózat térségi kiépítetlensége, az M9 autópálya (vagy S9 autóút) megvalósításának elmaradása. A K-Ny-i irányú a fejlettebb dunántúli térség felé irányuló közúti kapcsolatot jelenleg a jelű Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa Kiskunhalas Csávoly útvonal jelenti, amelynek tervezett megyei közúti tengellyé való fejlesztése szintén várat magára. Vasúthálózati szempontból a Budapest-Kelebia vonalon nemzetközi hálózati kapcsolatokkal rendelkezik a város és az iparvasút kiépítettsége révén a tervezési terület is (bár az iparvágányok jelenleg kihasználatlanok). Hátrányos változást jelent, hogy az országos szerkezeti terv a nemzetközi vasúti kapcsolatot Dél-Európa irányába Szegeden át kívánja továbbépíteni, ugyanakkor biztató a Vajdasági Autonóm Tartomány kormánya által elindított tervezés a Szeged - Szabadka - Baja vasútvonal Baja - Csikéria - Szabadka szakaszának visszaállítására és 160 km/h sebességűvé fejlesztésére. Gazdasági szerepkör A VÁTI munkaerő-piaci elemzése szerint (BKM-i TrT. helyzetelemzés) a munkahelyi ingázás szempontjából a megyében 10 település, köztük Kiskunhalas is vonzást gyakorol számos környékbeli településre. A halasi gazdasági vállalkozásoknak a helyi lakosokon kívül Pirtó, Császártöltés, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút, Balotaszállás, Zsana és Harkakötöny lakhelyű alkalmazottai is vannak. A tömegközlekedés tehát nem elhanyagolható szerepet játszik a tervezési terület működésében. Iparának súlya Kiskunhalast az 1 milliárd forintnál nagyobb árbevételű cégek székhelyének számát tekintve Kalocsa, Kiskőrös és Soltvadkert mellett a kisebb központok mezőnyébe juttatta (a domináns Kecskemét és a második szinten teljesítő Baja-Kiskunfélegyháza után). Az alkalmazottak létszáma alapján a megyeszékhely és közvetlen vonzáskörzete után vezeti a megye városainak középmezőnyét (statisztika: nagyfoglalkoztatók székhelyének 2010-es adatai). A tervezési területen találhatók egyebek között a Halas Papír néven megismert termékcsoportot előállító papír-, nyomda- és csomagolóipari cégek, valamint a Ganz cégcsoport vállalkozásai. Kiskunhalas ipara Kiskunfélegyházáéhoz hasonlóan vegyes szerkezetű, nincs meghatározó ágazati kötődése, egyaránt jelen van az élelmiszeripar, papír- és nyomdaipar, fémfeldolgozás, gépgyártás, elektronikai ipar és vegyipar. Jellemző ez a sokszínűség az egykori Ganz telephelyen berendezkedett számos vállalkozás arculatára is. Közülük néhány nemzetközi színtéren is tevékenykedik (ld. mellékelt táblázatot és az ismertebb helyi cégek alábbi rövid ismertetését). A Ganz-Vízgép Kft. híres magyarországi gépgyártóktól származik. Egyik elődünk, a Ganz-Mávag vállalat 1959-ben volt alapítva a több mint 100 éves Ganz Vagon- és Gépgyár vállalat és a MÁVAG Mozdony- és Gépgyár vállalat fúziójából, amelynek szintén híres múltja volt. Fenti Ganz Vagon- és Gépgyár vállalatot 1844-ben alapította egy svájci vasöntő mester, Ganz Ábrahám. Ennek a cégnek csak hét alkalmazottja volt a kezdeteknél. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 10

11 A Ganz-Mávag vállalat egyike volt a legnagyobb magyarországi gépgyáraknak. Ez a vállalat gépeket gyártott a vasúti közlekedés, az energia ágazat, a vízművek- és vízellátó rendszerek, az elvárosiasítás, és a környezetvédelem számára. Ennél fogva ez a cég fontos szerepet játszott az ország infrastruktúrájának a felépítésében. A 20. század kezdetekor a cég termékeinek százaléka exportszállítás volt. Abban az időben a villamos gépek, mezőgazdasági gépek, gőzmozdonyok, szivattyúk és a vasúti kocsik voltak a fő termékek ben fenti cég egy leányvállalatot alapított, a Ganz Kiskunhalasi Gépgyár -at. Ez a gyár szivattyúkat, csőelzárókat, kompresszorokat és aggregátokat gyártott. A kilencvenes évek végén a Ganz Vízgép- és Szerszámgyár Kft. függetlenné vált és a kompresszorgyártó üzem kivált, új vállalkozást alapítva, a Ganz-Air Kft. -t. A Kiskunhalasi Gépgyár vállalat világszerte szállította a szivattyúkat és armatúrákat, de 1994-tõl, a szétbomlásától az új vállalkozások nem folytatták a korábbi profilt teljes egészében. Mindamellett a több év gyakorlata és know-how-ja figyelemreméltó értéket képviselt. Az első években Kiskunhalason a gázmotor-hajtású erőmű egységek és a dízelelektromos aggregátok, mint fő termékek gyártása mellett a Ganz Set kft. folytatta a szivattyúgyártást, de tevékenységét befejezte 2004-ben. Termékeink gyártása magas műszaki szintű gyártást és sok mérnöki tapasztalatot igényel, folyamatos termékfejlesztést és rugalmasságot a szállításokban. Főként egyediés kis sorozatokat gyártunk. Cégünk ennek megfelelően egyetemes szerszámgépekkel, széles tudású mérnökséggel és szakemberekkel, és nagyon rugalmas adminisztrációs rendszerrel rendelkezik a vevői igények kielégítésére. Üzleti partnerein költségeinek megtakarítására különleges jelentőséget tulajdonítunk termékfejlesztésünk során az alkatrészek felcserélhetőségére gyártmánycsaládunkban. Ganz-Vízgép Kft.: Duoplast Kft.: Kamintherm Kft. Fárszer: A Duoplast Kft októberben alakult. Az alapítástól napjainkig Társaságunk alaptevékenysége hajlékonyfalú csomagoló anyagok gyártása ipari felhasználásra. Éves termelésünk 2 ezer tonnacsomagoló anyag, melyet megrendelőknek folyamatosan szállítunk. Gyártási technológiánk teljesen zárt, ami azt jelenti, hogy csak készterméket értékesítünk. Termékeink alapanyaga polietilén, polipropilén és az általunk a Magyar Szabadalmi Hivatalban szabadalmazott Hallen márkanevű copolimer alapanyagokból készülnek. Termékeink gyártása az EN ISO 9001/2008 minőségbiztosítási rendszer ellenőrzése alatt történik, ezáltal minőségi garanciát biztosítva megrendelőink részére. Ezen kívül Társaságunk megfelel az Élelmiszeripari HACCP higiéniai minőségi rendszernek is. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 11

12 A Kamintherm Kft. a rendszerváltás előtt a Kunép Építőipari Vállalat egyik üzemeként működött Kiskunhalason. Később a különböző szakágakban dolgozó részlegek önelszámoló egységekként folytatták tevékenységüket, de még mindig állami vállalati szárnyak alatt. A későbbi Kamintherm Kft. volt az egyedüli ezen részlegek közül, amely nyereséges tudott maradni ebben a nehéz és bizonytalan, állandóan változó helyzetben. Piacképes termékösszetétellel álltunk elő, amit értékesíteni tudtunk. Egyik legnagyobb mennyiségben gyártott termékünk a csővezetékekhez készülő karimák voltak, ezen felül közlekedési eszközök gyártása, javítása, valamint épületgépészeti elemek gyártása is tevékenységeink sorába tartozott. Kandallókat, kiegészítő alkatrészeket szállítottunk Németországba, de emellett szerepeltek még terméklistánkon ajtók, ablakok és más lakatosipari gyártmányok is. Elsők között vágtunk bele az exporttevékenységbe. A Kunép megszűnte után január 17-én megalakult a Kamintherm Kft. Fő profilunk kandallókhoz füstcsövek, valamint különféle kiegészítő alkatrészek gyártása. Az egyedi formájú csöveket rendelésre elkészítjük. A kandalló-alátét lemezek formáinak széles skálája szerepel terméklistánkon. Bármilyen más lakatosipari termék legyártását is vállaljuk. Számos üzleti kapcsolat jött létre Európa legnagyobb kandalló-forgalmazó cégeivel. Termékeink már szinte minden jelentős építőipari áruházban és kandallószaküzletben Európa szerte megtalálhatók. Mára Európa számos országával üzleti kapcsolatban állunk, úgy mint: Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország, Hollandia, Németország, Oroszország, Szlovákia, Svájc, Spanyolország, Svédország. A Fárszer Egyéni Cég 1989-ben kezdte meg működését épületgépészeti szerelőipari tevékenységgel. A jól prosperáló vállalkozás tevékenységi köre 1991-tól folyamatosan bővült kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, export, import tevékenységgel, mely keretén belül működik Romániában egy leányvállalat. A cég olyan piaci pozíciókat tudhat magáénak, mint a Villeroy & Boch szaniterek, hideg burkolatok, Kaldewei, Ravak kádak, zuhanyfülkék, Hansgrohe, Grohe, Mofém csaptelepek, MKW, Diva, Emco fürdőszoba kiegészítők, Sanela automata öblítési rendszerek, Ariston kazánok, mely domináns termékekkel az országos épületgépészeti nagykereskedelem első tíz forgalmazója között helyezkedik el. Az épületgépészeten belül raktárról kínáljuk víz- gáz- futés- légtechnika, klímatechnika, konyhatechnológia és burkoló anyagok széles választékát. A nagykereskedelmi tevékenység lehetővé teszi a viszonteladói és lakossági igények teljes körű kielégítését. A több mint 2000 m 2 -en elterülő központi raktárbázisból folyamatos akciókkal és azonnali kiszolgálással célozzuk meg a vásárlóközönséget. Kiskunhalason, Ajkán és Csíkszeredán működik saját üzemeltetésű bemutatótermünk. A széles árukínálat mellett igény szerint fürdőszoba látványtervet készítünk, de egyre több érdeklődő van az internetes oldalunkon keresztül is. A közelmúltban lezajlott tulajdonosváltást követően megkezdődött a Halas Irodaszergyártó Kft. újjászervezése. E folyamat egyetlen mozgatórugója a vevőigények maradéktalan kiszolgálása a legnagyobb hatékonyság mellett, miközben az 1964 óta jól bevált megoldásokat sem kívánjuk figyelmen kívül hagyni. Ettől is indíttatva különítjük el a jövőben a papír-írószer boltokban, üzletláncokban kapható standard termékeinket, melyeket ezen túl gyűjtőnév alatt gyártunk és forgalmazunk. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 12

13 Az építőipari ágazatban viszonylag erős a város gazdasága, 9 jelentősebb vállalkozást regisztráltak 2010-ben. A tervezési területen azon belül is az É-i részen lévő Kéve és Olajbányász utca mentén működik például a Modinvest Kft. bázisa és a Strabag üzemi telephelye. A Modinvest Kft óta végzi eredményesen tevékenységét. Vállalkozásunk gazdasági tevékenysége két főbb területre különül el: arculati elemek gyártása helyszíni szereléssel építőipari kivitelezés fővállalkozásban A társaság óta beszállítója az ÁFOR-nak, majd a később a MOL Rt. ill. MOL Nyrtnek és a MOL Csoport tagjainak. Együttműködésünk során több száz töltőállomás megvalósításában vettünk részt, Magyarország, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Ausztria, Horvátország, Szerbia-Montenegro, Bosznia-Hercegovina területén, mely kiterjed új töltőállomás építésre, töltőállomás rekonstrukcióra, védőtető gyártás, szerelésre, tartálytelepítésekre, a töltőállomások arculati elemeinek gyártás szerelési munkáira, átöltöztetésére. Társaságunk telephelye a Kiskunhalas Kéve u. 39. sz. alatti ingatlanon található mely m 2 területen m 2 beépített területtel rendelkezik. A feladat megvalósítására rendelkezünk az alapanyag fogadástól a feldolgozáson keresztül a késztermék tárolása, helyszínre való szállításához szükséges infrastrukturális és technikai felszereléssel. Telephelyünkön korszerű raktározási feltételek mellett történik a különböző termelési fázisok termékeinek tárolása évben jelentős nagyságú technológiai modernizációt, építési- valamint gépek és berendezések beszerzési beruházását valósítottuk meg. A beruházás elősegítette a termelési folyamatok fokozott korszerűsítését, a piaci pozíció erősítését. Az így kialakított ipari létesítményben az üzembe helyezett eszközök valamennyi típusa EU szabvány szerint rendelkezik CE megfelelőségi nyilatkozattal, CNC vezérléssel évben megvalósult az egyedi igényeinkre gyártott vákuum hőformázó berendezés importból történő beszerzése, telepítése, melyhez vissza nem térítendő állami támogatást is nyertünk, csak úgy, mint a évben megvalósult modernizációhoz. Az építőipari fővállalkozás során társaságunk az általa megvalósított létesítmények kivitelezési munkáit nyilvános és meghívásos pályázatokon nyeri el. Megrendelőink részére építettünk oktatási, egészségügyi, kereskedelmi, ipari, és lakó épületeket, generál kivitelezésben október 04-én a Kft. ISO 9002 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő tanúsítványt kapott, a Magyar Szabványügyi Testület és az IQ- NET tanúsításával. A Kft és azt követően minden évben elnyerte a Közbeszerzések Tanácsa által meghirdetett Minősített ajánlattevő címet.2000-ben a társaság pályázati úton elnyerte a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas címet, melyet azóta is minden évben sikeresen újítunk meg. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 13

14 Ipari Park A tervezési terület részét képező Ipari Park a megyében az elsők között, 1999-ben jött létre. Betelepülésének üteme a kezdeti lendület után lelassult. Jelen módosítás egyik fő célja, hogy a szabályozási feltételek alakításával segítse a fellendülést. A terület nagysága 42 hektár, melyből önkormányzati tulajdon 20,3 hektár. A terület 200 m-es közelében található a városi vasútállomás, a kelet-nyugati és észak-déli vasútvonalak a terület közvetlen közelében haladnak, az ipari parkban iparvágány és rakodó található. Az ipari parkkal érintkező utakon rendszeres buszjáratok haladnak, a megállók kiépítettek. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 14

15 A megépített infrastruktúra elemei és a rendelkezésre álló kapacitások: infrastruktúrával ellátott szabad terület: m 2 egyéb szabad terület: m 2 közlekedési területek: m 2 (utak, parkolók) elektromos kapacitás: max KVA (bővítésre van lehetőség), víz: maximális kapacitás: 4800 m 3 /nap (bővítésre van lehetőség), tűzvíz: van ipari víz: nincs szennyvíz: maximális kapacitás: 6000 m 3 /nap (bővítésre van lehetőség) csapadékvíz elvezetése: 778 l/sec gáz: három csatlakozási ponton összesen 1000 m3/h A területek alapára Ft /m2+áfa. Amennyiben a vevő a szerződésben vállalja a beruházás 2 éven belüli befejezését és ettől számítva minimum 3 évig az ajánlatában foglalt létszám foglalkoztatását, úgy az ügylet megkötésekor csak Ft/m2 + Áfa vételárat kell megfizetnie. A feltételek teljesülése esetén az eladó Önkormányzat a meg nem fizetett vételárat elengedett követelésként könyveli. Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat olyan módon is támogatja, hogy a vállalkozás pályázatában vállalt megtartott munkahelyek számához igazodóan munkahelyenként legfeljebb ,- Ft (azaz Háromszázharmincezer forint) támogatást ad a terület vételárából. A foglalkoztatás bővítésének ösztönzésére az Önkormányzat lehetővé teszi, hogy az Ipari Parkba betelepülő vállalkozás a területhez ingyenesen jusson hozzá, amennyiben az alábbi feltételek közül bármelyiket teljesíti: amennyiben a betelepülő cég a kérelme beadásakor foglalkoztatott létszámot 25 %-kal, vagy legalább 5 fővel növeli, aki telephelyét más településről helyezi át, amennyiben legalább 5 főt foglalkoztat. aki a kérelme beadásakor legalább 50 főt foglalkoztat s ezt a létszámot vállalja továbbra is, a jelenlegi koncepcióban foglaltak szerint. más településből betelepülőnek számít az a vállalkozás is, aki tényleges tevékenységét még nem kezdte meg. Az ingyenesen területhez jutó vállalkozásnak vállalnia kell, hogy beruházását a szerződéskötést követő 6 hónapon belül megkezdi, azt ettől számított 18 hónapon belül befejezi és a beruházás befejezésétől számított 3 éven keresztül a szerződésben foglalt létszámot foglalkoztatja. Bármely vállalt kötelezettség megszegése esetén a terület kártalanítás nélkül visszaszáll az önkormányzat tulajdonába, vagy meg kell térítenie a kedvezmények nélküli vételárat. Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat a vállalkozás pályázatában vállalt új munkahelyek számához igazodóan, munkahelyenként legfeljebb egymillió forinttal támogatja. Keleti iparterület településszerkezeti összefüggései A K-i iparterületet a várostest többi részétől a Budapest-Kelebia vasútvonal és a vasúti pályaudvar területe választja el és két vasúti átjáró É-on a Bajza utcai szintbeni lámpás, D-en a Batthyány utcai felüljárós kereszteződés kapcsolja össze. A szétválasztottság előnyös környezetvédelmi szempontból, de hátrányos a személy- és áruforgalom tekintetében, különösen addig, amíg az 53- as főút városi átkelési szakaszának kiváltása meg nem történik. A tervek készen állnak, a szabályozás biztosítja az út építési területsávját. Nagy szükség volna legalább a Soltvadkert viszonylatú (É-i) teherforgalom elterelésére. Az iparterület teherforgalma a K-i irány kivételével jelenleg nagyrészt a városon keresztül tud csak kapcsolódni az országos közúthálózathoz. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 15

16 Tervezés idején hatályos Településszerkezeti terv részlet VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 16

17 Tervezésbe pótlólag bevont gazdasági területek helyzete Az egységes és átlátható szabályozás miatt az eljárásba pótlólag bevont gazdasági területek a belterület északi részén (volt laktanya és környéke), déli oldalán (53-as főút városból kivezető szakasza és Szegedi út mentén) csoportosulnak, továbbá kisebb foltok a nyugati városrészben (Dong-értől Ny-ra) találhatók. A külterületen szigetszerűen megtalálható gazdasági területek (összesen 8 db területfolt) a belterületről kivezető utak mentén települtek tsz-, vagy állami gazdasági majorként illetve MOLüzemként. A vizsgálat alapján mezőgazdasági jelleggel üzemel, ezért jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből különleges mezőgazdasági üzemi területbe átkerül: 1. Sóstótól K-re lévő baromfitelep 2. Félegyházi úti major (marha- és juhtelep, tápbolt, raktárcsarnok, magtár, lakóházak csoportja) 3. Majsai úti sertéstelep 4. Kunfehértói út menti major (marhaistállók, lakóépületek) 5. Füzespusztai major (Halas-Agromark Kft. állattenyésztő- és vetőmagüzeme) 6. Szegedi út major egy része (marha- és lóistállók, karámok) Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületben marad: 7. MOL Nyrt. mérőállomás és főgyűjtő 8. Szegedi úti major üzemeinek területe (műanyag nyílászáró-üzem, húsüzem, kenőanyagpalackozó üzem csoportja) Sóstótól K-re lévő baromfitelep légifotón 1. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 17

18 Sóstótól K-re lévő baromfitelep Félegyházi úti major 2. Majsai úti sertéstelep 3. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 18

19 Kunfehértói út menti major 4. Füzespusztai major 5. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 19

20 Szegedi úti major mezőgazdasági üzemi része légifotón Szegedi úti major mezőgazdasági üzemi része 6. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 20

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma,

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015.

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU. U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I182-13 JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől

Kunfehértó Község Polgármesterétől Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Új Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárására, a tervanyag végső véleményezésre bocsátására (Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben