KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2014-15. KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Új-Lépték Tervező Iroda Szeged, március hó

2 KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KELETI IPARTERÜLET ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÜGYEK V É LEMÉNYEZ É S I TERVDOK U M E NTÁCIÓ Megbízó: KiskunhalasVáros Önkormányzata Főépítész: Tóth Péter 06/77/ Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, 6726 Pécskai utca 15. Tel./fax.: 06/62/ Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT ) Táj- és kertépítészet: Rácz Mária táj- és kertépítészmérnök (Cs.M-i Építész Kamara TK ) Közlekedés: Csapó László építőmérnök (Mérnöki Kamara TRk-T ) Víziközművek: Vargáné Patkós Margit vízépítő mérnök Csongrád Megyei Mérnökkamara TV-T/06/0006/H-1509 Régészet: Dr. Wicker Erika régész Zaj- és rezgésvédelmi szakértő: Dr. Szanka Károly dipl. környezetvédelmi, zajcsökkentési szakmérnök MMK.: SZÉS-4/06/0021/H-2124 Környezetvédelem: Novai György okl. környezetvédő, környezetvédelmi szakértő Csongrád Megyei Mérnöki Kamara KB-T/06/0171/H-1684 TARTALOM 1. Előzmények, módosítás tervezési területe Képviselő-testület előzetes döntése, a változások hatályos településfejlesztési dokumentumokkal való összhangjának bemutatása Kialakult állapot vizsgálata Határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításhoz HÉSZ-módosítás tervezete Szabályozási módosítások indoklása Környezetalakítási, közlekedési és közműellátási alátámasztás a módosításhoz Környezetvédelem Örökségvédelem A településszerkezeti változás területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása Előzetes egyeztetés értékelése Melléklet: Tervezési területen működő cégek (táblázat) 2. Melléklet: Fotódokumentáció Keleti iparterület (hozzáférés: Szeged, március hó VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2

3 1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS TERVEZÉSI TERÜLETE Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervét a 249/2001. Kth. határozattal, Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) a 8/2001.(III. 1.) Ktr. rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat képviselőtestülete. A hatálya lépést követően többször is történtek változások a dokumentumban. A legutolsó módosító eljárás 2013-ban folyt le, amit a 252/2013. Kth. számú határozat és a 20/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet zárt le. Az önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu/) és a tervező cég web-oldalán (www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a településrendezési eszközök mindenkor hatályos tervlapjai és a HÉSZ. A Hatályos tervek menüpontban a év óta érvényes Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepció is megtalálható. A képviselő-testület a szeptemberben meghozott 268/2013. Kth. határozatában felülvizsgálta az Ipari Park értékesítését és pályázati rendszerét és egyebek mellett az építési szabályozás szükség szerinti módosítását is tervbe vette, hogy a beruházások ösztönzése és a foglalkoztatás bővítése minél eredményesebb lehessen. A október 31-én kihirdetett 296/2013. Kth. határozatban a testület döntött a településrendezési eszközök módosító eljárásának megindításáról. Egyben kinyilvánította, hogy a változtatások során nem szándékozik lefolytatni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatot, tehát a környezet állapotának számottevő romlását nem eredményezhetik a módosítások. Gyovai István polgármester február 5-én a 34/2013. Kth. határozat szerinti Partnerségi Egyeztetés Szabályzatnak megfelelően a város honlapján történő felhívással meghirdette a partnerségi egyeztetés előzetes szakaszát. Egyidejűleg elindította az államigazgatási egyeztetést is a Településrendezési eszközök módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Elj.) szerinti teljes eljárás keretében. Felkerült a város és a tervező honlapjára (utóbbin a Kiskunhalas település Folyamatban lévő menügomb alatt) egy fotódokumentáció (fotodokumentacio) eligazító térképpel (eligazito_terkep), hogy a módosítás tervezési területe beazonosítható legyen. Elérhetővé vált az előzetes tájékoztatás is, amely az Elj. előírása szerint megfelelő részletességgel ismertette a rendezés célját és várható hatását a rendezés alá vont területen olyan módon és részletezettséggel, hogy. (az) érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Az Elj. 9. melléklet szerint kötelezően bevonandó államigazgatási szervektől és a város közműhálózatait üzemeltető szervektől a polgármester véleményt kért be. A megadott határidőn belül előzetes véleményt közölve részvételi szándékát jelezte az eljárásban: Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Tisza-vidéki Kirendeltsége Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 3

4 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala HM Hatósági Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kunfehértó Községi Önkormányzat T-COM Távközlési Nyrt. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Zrt. Kecskeméti Üzemigazgatóság Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nem adtak véleményt, vagy levelükben nyilatkoztak arról, hogy az eljárásban nem kívánnak részt venni: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási és Szolgáltatási Központ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala Balotaszállás Községi Önkormányzat Harkakötöny Községi Önkormányzat Imrehegy Községi Önkormányzat Kéleshalom Községi Önkormányzat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pirtó Községi Önkormányzat Tázlár Községi Önkormányzat Zsana Községi Önkormányzat DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. EDF-Démász NyRt. Kirendeltség Halasvíz Kft. Kkh. Halas-kábel TV Szolgáltató Kft. Tóth Péter városi főépítész a helyszíni bejárás során beazonosított vállalkozásokhoz elektronikus úton eljuttatta a polgármester levelét, amellyel közvetlenül is a bevonta képviselőiket a partnerségi egyeztetésbe, hogy szándékaikat a város megismerhesse és szükség esetén párbeszéd alakuljon ki a terv véleményezése során. A párbeszéd létre is jött néhány céggel, eredménye a tervbe beépült, tartalma a leírásban és indoklásban szerepel. Az előzetes tájékoztatás céljából kiadott dokumentum jelezte, hogy a módosítás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül, a Kormányrendelet 45. (2) bekezdés a) pontja alapján. A polgármester az eljárás megindításával párhuzamosan a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésére hivatkozva, a 4. (3) bekezdés szerinti módon aktuális adatokat kért be az adatszolgáltatásra kötelezett szervektől. A közérdekű adatok és az előzetes írásos észrevételek április végére beérkeztek. Az adatok alapján a tervező jelen anyagban a régészeti lelőhelyek feltüntetésének és adattáblázatának rendeleti frissítésére ad javaslatot. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott természetvédelmi érdekű rajzi adatokat is aktualizálásra javasolja, beleértve a 2015-től általa szolgáltatott Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét is. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 4

5 A Nemzeti Környezetügyi Intézet átadta az Országos Vízminőségvédelmi Övezet rajzi adatát. Az erősen és közepesen veszélyeztetett területek belvízveszélyes terület -ként rákerültek az SZ-1 szabályozási tervre, lecserélve a korábbi (megyei tervi) rajzállományt. A kapcsolódó előírásokkal a HÉSZ 5. (2) bekezdés kiegészült. Miután a vizsgálatokat a tervezőcsoport lefolytatta, a terv körvonalazódott, azonban az iparterületek és a kereskedelmi szolgáltató területek egységes szabályozása érdekében a tervezést a város kiterjesztette minden gazdasági területére a januárban elindított kiegészítő felhívásával. Pótlólagos ügyként kijelöli a módosítás a városi fürdő tervezett gyógyhelyének határvonalát is és a Helyi Építési Szabályzat néhány rendelkezésében változást indítványoz: 1. belvízveszélyes területek előírásai pontosítására 2. (5) bekezdés 2. a országos vízminőségvédelmi terület helyi szabályainak bevezetésére 5. (2) bekezdés 3. előkert megállapítására, ha a meglévő kialakult állapot nem szabályos, továbbá az építési hatóság állapítja meg rendelkezés módosítására a klímaberendezések kültéri egységeire vonatkozóan 31. (7) és 37.. Eredetileg meghirdetett módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 5

6 Pótlólag meghirdetett belterületi módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: Megjegyzés: A sötétebb szín az ipari, a világosabb a kereskedelmi szolgáltató területeket ábrázolja. A térkép a keleti iparterületet is mutatja, amelynek módosítása ebben az eljárásban már folyamatban van. Kék határvona jelöli a gyógyhelykijelöléssel érintett területet. A belterület pótlólagos helyszíneinek rendeltetési besorolása nem változik meg a módosítás kapcsán, a rájuk vonatkozó helyi szabályokat viszont pontosítani kívánjuk annak érdekében, hogy az építtetők és az építési hatóság számára világos és egyértelmű legyen az egyes övezetekben végezhető gazdasági tevékenységek köre és a környezetvédelmi jogszabályokhoz (egyebek között a hulladékgazdálkodás és a jelentős környezeti hatás fogalmaihoz) való kapcsolódás. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 6

7 Pótlólag meghirdetett külterületi módosítási terület lehatárolása átnézeti térképen: A külterület pótlólagos helyszínei iparterületbe tartoznak, azonban néhányat közülük a módosítás áttesz különleges mezőgazdasági üzemi terület kategóriába. A módosítás nem keletkeztet új beépítésre szánt területet és nem érint természeti területet. A BIA-érték számításra és az Étv. 7. szerinti igazolásra ennek megfelelően nincs szükség. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 7

8 2. A TERVEZÉS VÁROSFEJLESZTÉSI HÁTTERE, A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA A város Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepcióját január 31-én fogadta el a képviselő-testület és jelenleg is érvényes. A tervező webhelyén olvasható. Kiskunhalas lehetséges kitörési irányai és fejlesztési proritásai között szerepel a következő feladat: Az egész város tartós és megalapozott fejlődésének, a népesség ellátásának és megtartásának alapja és ezért fejlesztési prioritás az egész gazdaság fejlődése, fejlesztése, az agráriumtól kezdve a feldolgozó ágazatokon át a szolgáltatásokig minden területen. Ebben jelentős szerepet tölthet be az Ipari Park, amely a betelepedő vállalkozások segítésén túl további élénkítő kihatással lehet a város gazdaságára. A várospolitika aktualizált döntéseit a 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazta. A gazdaság vizsgálata említi, hogy az építőiparban a Merkbau Kft., a Modinvest Kft. és a Dinamika Kft., az elektronikai-ipari berendezések gyártása terén a Ganzair Rt. és a Ganz Set Rt., a nyomdaipar, valamint a csomagolóanyagé és irodaszergyártás területén a Halaspack Kft. emelhető ki. Ezek a cégek nagyrészt a K-i ipartelepen működnek, érinti őket vagy utódcégeiket a módosítás. Az Ipari Park területe is tervezési terület, ahol a stratégia akcióterületi terve szerint a településszerkezeti tervben is szereplő tervezett területbővítés megvalósítása szükséges, továbbá a környező leromlott állapotú területek, épületek barnamezős beruházások keretében történő revitalizálásával újabb területek vonhatók be a gazdasági övezetbe. A tervanyagban megjelenő IG* sajátos (ipari és kereskedelmi funkciókat ötvöző) területfelhasználási javaslat összhangban van a stratégia azon szándékával, hogy az ipari városrészben diverzifikálódjanak a megjelenő iparágak, szolgáltatások, illetve figyelembe kell venni a térség ipari hagyományait és adottságait. A kiegészítő módosítási ügyekben a mezőgazdasági majorok jogi megerősítése is megtörténik a koncepció azon célkitűzésével összhangban, hogy el kell ismerni a majorok, mint a mezőgazdálkodáshoz szorosan hozzátartozó üzemek jelenlétét és környezetük megfelelő szabályozásával biztosítani kell az ezekben hagyományosan folytatott állattartó- és terményfeldolgozó tevékenység elsőbbségét. A gyógyhely kijelölése kapcsán azt találjuk a város koncepciójában, hogy a város idegenforgalmi vonzereje elsősorban a gyógyfürdőn, az egyedülálló halasi csipkén, és a világhírű lovassporton alapul, továbbá a vendégforgalom szervezése a szállodák és vendéglátóhelyek elszigetelt erőfeszítéseire korlátozódik és az idegenforgalmi fejlesztések tőkeigényesek, a város saját erejét meghaladják. A gyógyhellyé válással többlet-források nyílhatnak meg a város számára. A koncepcióban megfogalmazott cél a vendégek beutaztatása és itt tartózkodásuk idejének meghosszabbítása. A dokumentum leszögezi, hogy a gyógy-idegenforgalomban alapozni lehet a fürdő és a kórház kapcsolatára. A képviselő-testület a 296/2013. Kth. számú előzetes határozatával támogatta a K-i iparterületen előirányzott dinamizáló változtatásokat, ezzel deklarálva, hogy a módosítási ügyek céljai összhangban vannak a fent említett településpolitikai elhatározásokkal. A határozat 3. pontja a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálati eljárásról szóló testületi állásfoglalást tartalmaz. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 8

9 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 9

10 Területi kapcsolatok 3. KIALAKULT ÁLLAPOT VIZSGÁLATA Kiskunhalas nemzetközi kapcsolatait jellemzi, hogy az EU határrégiójához tartozik, s tagja a magyar-román-szerb hármashatár térségére létrehozott Banat-Triplex Confinium megnevezésű EGTC-nek (European Grouping of Territorial Cooperation). Az 53-as főúton a teherforgalmat is lebonyolító tompai határátkelőhely 30 km-re található. A város iparfejlesztésére ösztönzően hathat a határon átnyúló kapcsolatok kiépülése, az uniós integráció keretében megpályázható támogatási források. Hátráltatja viszont az iparterület prosperálását a gyorsforgalmi úthálózat térségi kiépítetlensége, az M9 autópálya (vagy S9 autóút) megvalósításának elmaradása. A K-Ny-i irányú a fejlettebb dunántúli térség felé irányuló közúti kapcsolatot jelenleg a jelű Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa Kiskunhalas Csávoly útvonal jelenti, amelynek tervezett megyei közúti tengellyé való fejlesztése szintén várat magára. Vasúthálózati szempontból a Budapest-Kelebia vonalon nemzetközi hálózati kapcsolatokkal rendelkezik a város és az iparvasút kiépítettsége révén a tervezési terület is (bár az iparvágányok jelenleg kihasználatlanok). Hátrányos változást jelent, hogy az országos szerkezeti terv a nemzetközi vasúti kapcsolatot Dél-Európa irányába Szegeden át kívánja továbbépíteni, ugyanakkor biztató a Vajdasági Autonóm Tartomány kormánya által elindított tervezés a Szeged - Szabadka - Baja vasútvonal Baja - Csikéria - Szabadka szakaszának visszaállítására és 160 km/h sebességűvé fejlesztésére. Gazdasági szerepkör A VÁTI munkaerő-piaci elemzése szerint (BKM-i TrT. helyzetelemzés) a munkahelyi ingázás szempontjából a megyében 10 település, köztük Kiskunhalas is vonzást gyakorol számos környékbeli településre. A halasi gazdasági vállalkozásoknak a helyi lakosokon kívül Pirtó, Császártöltés, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút, Balotaszállás, Zsana és Harkakötöny lakhelyű alkalmazottai is vannak. A tömegközlekedés tehát nem elhanyagolható szerepet játszik a tervezési terület működésében. Iparának súlya Kiskunhalast az 1 milliárd forintnál nagyobb árbevételű cégek székhelyének számát tekintve Kalocsa, Kiskőrös és Soltvadkert mellett a kisebb központok mezőnyébe juttatta (a domináns Kecskemét és a második szinten teljesítő Baja-Kiskunfélegyháza után). Az alkalmazottak létszáma alapján a megyeszékhely és közvetlen vonzáskörzete után vezeti a megye városainak középmezőnyét (statisztika: nagyfoglalkoztatók székhelyének 2010-es adatai). A tervezési területen találhatók egyebek között a Halas Papír néven megismert termékcsoportot előállító papír-, nyomda- és csomagolóipari cégek, valamint a Ganz cégcsoport vállalkozásai. Kiskunhalas ipara Kiskunfélegyházáéhoz hasonlóan vegyes szerkezetű, nincs meghatározó ágazati kötődése, egyaránt jelen van az élelmiszeripar, papír- és nyomdaipar, fémfeldolgozás, gépgyártás, elektronikai ipar és vegyipar. Jellemző ez a sokszínűség az egykori Ganz telephelyen berendezkedett számos vállalkozás arculatára is. Közülük néhány nemzetközi színtéren is tevékenykedik (ld. mellékelt táblázatot és az ismertebb helyi cégek alábbi rövid ismertetését). A Ganz-Vízgép Kft. híres magyarországi gépgyártóktól származik. Egyik elődünk, a Ganz-Mávag vállalat 1959-ben volt alapítva a több mint 100 éves Ganz Vagon- és Gépgyár vállalat és a MÁVAG Mozdony- és Gépgyár vállalat fúziójából, amelynek szintén híres múltja volt. Fenti Ganz Vagon- és Gépgyár vállalatot 1844-ben alapította egy svájci vasöntő mester, Ganz Ábrahám. Ennek a cégnek csak hét alkalmazottja volt a kezdeteknél. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 10

11 A Ganz-Mávag vállalat egyike volt a legnagyobb magyarországi gépgyáraknak. Ez a vállalat gépeket gyártott a vasúti közlekedés, az energia ágazat, a vízművek- és vízellátó rendszerek, az elvárosiasítás, és a környezetvédelem számára. Ennél fogva ez a cég fontos szerepet játszott az ország infrastruktúrájának a felépítésében. A 20. század kezdetekor a cég termékeinek százaléka exportszállítás volt. Abban az időben a villamos gépek, mezőgazdasági gépek, gőzmozdonyok, szivattyúk és a vasúti kocsik voltak a fő termékek ben fenti cég egy leányvállalatot alapított, a Ganz Kiskunhalasi Gépgyár -at. Ez a gyár szivattyúkat, csőelzárókat, kompresszorokat és aggregátokat gyártott. A kilencvenes évek végén a Ganz Vízgép- és Szerszámgyár Kft. függetlenné vált és a kompresszorgyártó üzem kivált, új vállalkozást alapítva, a Ganz-Air Kft. -t. A Kiskunhalasi Gépgyár vállalat világszerte szállította a szivattyúkat és armatúrákat, de 1994-tõl, a szétbomlásától az új vállalkozások nem folytatták a korábbi profilt teljes egészében. Mindamellett a több év gyakorlata és know-how-ja figyelemreméltó értéket képviselt. Az első években Kiskunhalason a gázmotor-hajtású erőmű egységek és a dízelelektromos aggregátok, mint fő termékek gyártása mellett a Ganz Set kft. folytatta a szivattyúgyártást, de tevékenységét befejezte 2004-ben. Termékeink gyártása magas műszaki szintű gyártást és sok mérnöki tapasztalatot igényel, folyamatos termékfejlesztést és rugalmasságot a szállításokban. Főként egyediés kis sorozatokat gyártunk. Cégünk ennek megfelelően egyetemes szerszámgépekkel, széles tudású mérnökséggel és szakemberekkel, és nagyon rugalmas adminisztrációs rendszerrel rendelkezik a vevői igények kielégítésére. Üzleti partnerein költségeinek megtakarítására különleges jelentőséget tulajdonítunk termékfejlesztésünk során az alkatrészek felcserélhetőségére gyártmánycsaládunkban. Ganz-Vízgép Kft.: Duoplast Kft.: Kamintherm Kft. Fárszer: A Duoplast Kft októberben alakult. Az alapítástól napjainkig Társaságunk alaptevékenysége hajlékonyfalú csomagoló anyagok gyártása ipari felhasználásra. Éves termelésünk 2 ezer tonnacsomagoló anyag, melyet megrendelőknek folyamatosan szállítunk. Gyártási technológiánk teljesen zárt, ami azt jelenti, hogy csak készterméket értékesítünk. Termékeink alapanyaga polietilén, polipropilén és az általunk a Magyar Szabadalmi Hivatalban szabadalmazott Hallen márkanevű copolimer alapanyagokból készülnek. Termékeink gyártása az EN ISO 9001/2008 minőségbiztosítási rendszer ellenőrzése alatt történik, ezáltal minőségi garanciát biztosítva megrendelőink részére. Ezen kívül Társaságunk megfelel az Élelmiszeripari HACCP higiéniai minőségi rendszernek is. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 11

12 A Kamintherm Kft. a rendszerváltás előtt a Kunép Építőipari Vállalat egyik üzemeként működött Kiskunhalason. Később a különböző szakágakban dolgozó részlegek önelszámoló egységekként folytatták tevékenységüket, de még mindig állami vállalati szárnyak alatt. A későbbi Kamintherm Kft. volt az egyedüli ezen részlegek közül, amely nyereséges tudott maradni ebben a nehéz és bizonytalan, állandóan változó helyzetben. Piacképes termékösszetétellel álltunk elő, amit értékesíteni tudtunk. Egyik legnagyobb mennyiségben gyártott termékünk a csővezetékekhez készülő karimák voltak, ezen felül közlekedési eszközök gyártása, javítása, valamint épületgépészeti elemek gyártása is tevékenységeink sorába tartozott. Kandallókat, kiegészítő alkatrészeket szállítottunk Németországba, de emellett szerepeltek még terméklistánkon ajtók, ablakok és más lakatosipari gyártmányok is. Elsők között vágtunk bele az exporttevékenységbe. A Kunép megszűnte után január 17-én megalakult a Kamintherm Kft. Fő profilunk kandallókhoz füstcsövek, valamint különféle kiegészítő alkatrészek gyártása. Az egyedi formájú csöveket rendelésre elkészítjük. A kandalló-alátét lemezek formáinak széles skálája szerepel terméklistánkon. Bármilyen más lakatosipari termék legyártását is vállaljuk. Számos üzleti kapcsolat jött létre Európa legnagyobb kandalló-forgalmazó cégeivel. Termékeink már szinte minden jelentős építőipari áruházban és kandallószaküzletben Európa szerte megtalálhatók. Mára Európa számos országával üzleti kapcsolatban állunk, úgy mint: Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország, Hollandia, Németország, Oroszország, Szlovákia, Svájc, Spanyolország, Svédország. A Fárszer Egyéni Cég 1989-ben kezdte meg működését épületgépészeti szerelőipari tevékenységgel. A jól prosperáló vállalkozás tevékenységi köre 1991-tól folyamatosan bővült kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, export, import tevékenységgel, mely keretén belül működik Romániában egy leányvállalat. A cég olyan piaci pozíciókat tudhat magáénak, mint a Villeroy & Boch szaniterek, hideg burkolatok, Kaldewei, Ravak kádak, zuhanyfülkék, Hansgrohe, Grohe, Mofém csaptelepek, MKW, Diva, Emco fürdőszoba kiegészítők, Sanela automata öblítési rendszerek, Ariston kazánok, mely domináns termékekkel az országos épületgépészeti nagykereskedelem első tíz forgalmazója között helyezkedik el. Az épületgépészeten belül raktárról kínáljuk víz- gáz- futés- légtechnika, klímatechnika, konyhatechnológia és burkoló anyagok széles választékát. A nagykereskedelmi tevékenység lehetővé teszi a viszonteladói és lakossági igények teljes körű kielégítését. A több mint 2000 m 2 -en elterülő központi raktárbázisból folyamatos akciókkal és azonnali kiszolgálással célozzuk meg a vásárlóközönséget. Kiskunhalason, Ajkán és Csíkszeredán működik saját üzemeltetésű bemutatótermünk. A széles árukínálat mellett igény szerint fürdőszoba látványtervet készítünk, de egyre több érdeklődő van az internetes oldalunkon keresztül is. A közelmúltban lezajlott tulajdonosváltást követően megkezdődött a Halas Irodaszergyártó Kft. újjászervezése. E folyamat egyetlen mozgatórugója a vevőigények maradéktalan kiszolgálása a legnagyobb hatékonyság mellett, miközben az 1964 óta jól bevált megoldásokat sem kívánjuk figyelmen kívül hagyni. Ettől is indíttatva különítjük el a jövőben a papír-írószer boltokban, üzletláncokban kapható standard termékeinket, melyeket ezen túl gyűjtőnév alatt gyártunk és forgalmazunk. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 12

13 Az építőipari ágazatban viszonylag erős a város gazdasága, 9 jelentősebb vállalkozást regisztráltak 2010-ben. A tervezési területen azon belül is az É-i részen lévő Kéve és Olajbányász utca mentén működik például a Modinvest Kft. bázisa és a Strabag üzemi telephelye. A Modinvest Kft óta végzi eredményesen tevékenységét. Vállalkozásunk gazdasági tevékenysége két főbb területre különül el: arculati elemek gyártása helyszíni szereléssel építőipari kivitelezés fővállalkozásban A társaság óta beszállítója az ÁFOR-nak, majd a később a MOL Rt. ill. MOL Nyrtnek és a MOL Csoport tagjainak. Együttműködésünk során több száz töltőállomás megvalósításában vettünk részt, Magyarország, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Ausztria, Horvátország, Szerbia-Montenegro, Bosznia-Hercegovina területén, mely kiterjed új töltőállomás építésre, töltőállomás rekonstrukcióra, védőtető gyártás, szerelésre, tartálytelepítésekre, a töltőállomások arculati elemeinek gyártás szerelési munkáira, átöltöztetésére. Társaságunk telephelye a Kiskunhalas Kéve u. 39. sz. alatti ingatlanon található mely m 2 területen m 2 beépített területtel rendelkezik. A feladat megvalósítására rendelkezünk az alapanyag fogadástól a feldolgozáson keresztül a késztermék tárolása, helyszínre való szállításához szükséges infrastrukturális és technikai felszereléssel. Telephelyünkön korszerű raktározási feltételek mellett történik a különböző termelési fázisok termékeinek tárolása évben jelentős nagyságú technológiai modernizációt, építési- valamint gépek és berendezések beszerzési beruházását valósítottuk meg. A beruházás elősegítette a termelési folyamatok fokozott korszerűsítését, a piaci pozíció erősítését. Az így kialakított ipari létesítményben az üzembe helyezett eszközök valamennyi típusa EU szabvány szerint rendelkezik CE megfelelőségi nyilatkozattal, CNC vezérléssel évben megvalósult az egyedi igényeinkre gyártott vákuum hőformázó berendezés importból történő beszerzése, telepítése, melyhez vissza nem térítendő állami támogatást is nyertünk, csak úgy, mint a évben megvalósult modernizációhoz. Az építőipari fővállalkozás során társaságunk az általa megvalósított létesítmények kivitelezési munkáit nyilvános és meghívásos pályázatokon nyeri el. Megrendelőink részére építettünk oktatási, egészségügyi, kereskedelmi, ipari, és lakó épületeket, generál kivitelezésben október 04-én a Kft. ISO 9002 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő tanúsítványt kapott, a Magyar Szabványügyi Testület és az IQ- NET tanúsításával. A Kft és azt követően minden évben elnyerte a Közbeszerzések Tanácsa által meghirdetett Minősített ajánlattevő címet.2000-ben a társaság pályázati úton elnyerte a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas címet, melyet azóta is minden évben sikeresen újítunk meg. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 13

14 Ipari Park A tervezési terület részét képező Ipari Park a megyében az elsők között, 1999-ben jött létre. Betelepülésének üteme a kezdeti lendület után lelassult. Jelen módosítás egyik fő célja, hogy a szabályozási feltételek alakításával segítse a fellendülést. A terület nagysága 42 hektár, melyből önkormányzati tulajdon 20,3 hektár. A terület 200 m-es közelében található a városi vasútállomás, a kelet-nyugati és észak-déli vasútvonalak a terület közvetlen közelében haladnak, az ipari parkban iparvágány és rakodó található. Az ipari parkkal érintkező utakon rendszeres buszjáratok haladnak, a megállók kiépítettek. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 14

15 A megépített infrastruktúra elemei és a rendelkezésre álló kapacitások: infrastruktúrával ellátott szabad terület: m 2 egyéb szabad terület: m 2 közlekedési területek: m 2 (utak, parkolók) elektromos kapacitás: max KVA (bővítésre van lehetőség), víz: maximális kapacitás: 4800 m 3 /nap (bővítésre van lehetőség), tűzvíz: van ipari víz: nincs szennyvíz: maximális kapacitás: 6000 m 3 /nap (bővítésre van lehetőség) csapadékvíz elvezetése: 778 l/sec gáz: három csatlakozási ponton összesen 1000 m3/h A területek alapára Ft /m2+áfa. Amennyiben a vevő a szerződésben vállalja a beruházás 2 éven belüli befejezését és ettől számítva minimum 3 évig az ajánlatában foglalt létszám foglalkoztatását, úgy az ügylet megkötésekor csak Ft/m2 + Áfa vételárat kell megfizetnie. A feltételek teljesülése esetén az eladó Önkormányzat a meg nem fizetett vételárat elengedett követelésként könyveli. Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat olyan módon is támogatja, hogy a vállalkozás pályázatában vállalt megtartott munkahelyek számához igazodóan munkahelyenként legfeljebb ,- Ft (azaz Háromszázharmincezer forint) támogatást ad a terület vételárából. A foglalkoztatás bővítésének ösztönzésére az Önkormányzat lehetővé teszi, hogy az Ipari Parkba betelepülő vállalkozás a területhez ingyenesen jusson hozzá, amennyiben az alábbi feltételek közül bármelyiket teljesíti: amennyiben a betelepülő cég a kérelme beadásakor foglalkoztatott létszámot 25 %-kal, vagy legalább 5 fővel növeli, aki telephelyét más településről helyezi át, amennyiben legalább 5 főt foglalkoztat. aki a kérelme beadásakor legalább 50 főt foglalkoztat s ezt a létszámot vállalja továbbra is, a jelenlegi koncepcióban foglaltak szerint. más településből betelepülőnek számít az a vállalkozás is, aki tényleges tevékenységét még nem kezdte meg. Az ingyenesen területhez jutó vállalkozásnak vállalnia kell, hogy beruházását a szerződéskötést követő 6 hónapon belül megkezdi, azt ettől számított 18 hónapon belül befejezi és a beruházás befejezésétől számított 3 éven keresztül a szerződésben foglalt létszámot foglalkoztatja. Bármely vállalt kötelezettség megszegése esetén a terület kártalanítás nélkül visszaszáll az önkormányzat tulajdonába, vagy meg kell térítenie a kedvezmények nélküli vételárat. Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat a vállalkozás pályázatában vállalt új munkahelyek számához igazodóan, munkahelyenként legfeljebb egymillió forinttal támogatja. Keleti iparterület településszerkezeti összefüggései A K-i iparterületet a várostest többi részétől a Budapest-Kelebia vasútvonal és a vasúti pályaudvar területe választja el és két vasúti átjáró É-on a Bajza utcai szintbeni lámpás, D-en a Batthyány utcai felüljárós kereszteződés kapcsolja össze. A szétválasztottság előnyös környezetvédelmi szempontból, de hátrányos a személy- és áruforgalom tekintetében, különösen addig, amíg az 53- as főút városi átkelési szakaszának kiváltása meg nem történik. A tervek készen állnak, a szabályozás biztosítja az út építési területsávját. Nagy szükség volna legalább a Soltvadkert viszonylatú (É-i) teherforgalom elterelésére. Az iparterület teherforgalma a K-i irány kivételével jelenleg nagyrészt a városon keresztül tud csak kapcsolódni az országos közúthálózathoz. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 15

16 Tervezés idején hatályos Településszerkezeti terv részlet VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 16

17 Tervezésbe pótlólag bevont gazdasági területek helyzete Az egységes és átlátható szabályozás miatt az eljárásba pótlólag bevont gazdasági területek a belterület északi részén (volt laktanya és környéke), déli oldalán (53-as főút városból kivezető szakasza és Szegedi út mentén) csoportosulnak, továbbá kisebb foltok a nyugati városrészben (Dong-értől Ny-ra) találhatók. A külterületen szigetszerűen megtalálható gazdasági területek (összesen 8 db területfolt) a belterületről kivezető utak mentén települtek tsz-, vagy állami gazdasági majorként illetve MOLüzemként. A vizsgálat alapján mezőgazdasági jelleggel üzemel, ezért jelentős mértékű zavaró hatású iparterületből különleges mezőgazdasági üzemi területbe átkerül: 1. Sóstótól K-re lévő baromfitelep 2. Félegyházi úti major (marha- és juhtelep, tápbolt, raktárcsarnok, magtár, lakóházak csoportja) 3. Majsai úti sertéstelep 4. Kunfehértói út menti major (marhaistállók, lakóépületek) 5. Füzespusztai major (Halas-Agromark Kft. állattenyésztő- és vetőmagüzeme) 6. Szegedi út major egy része (marha- és lóistállók, karámok) Jelentős mértékű zavaró hatású iparterületben marad: 7. MOL Nyrt. mérőállomás és főgyűjtő 8. Szegedi úti major üzemeinek területe (műanyag nyílászáró-üzem, húsüzem, kenőanyagpalackozó üzem csoportja) Sóstótól K-re lévő baromfitelep légifotón 1. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 17

18 Sóstótól K-re lévő baromfitelep Félegyházi úti major 2. Majsai úti sertéstelep 3. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 18

19 Kunfehértói út menti major 4. Füzespusztai major 5. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 19

20 Szegedi úti major mezőgazdasági üzemi része légifotón Szegedi úti major mezőgazdasági üzemi része 6. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 20

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISTELEK VÁROS

Részletesebben

BAJA VÁROS HOSSZÚTÁVLATÚ

BAJA VÁROS HOSSZÚTÁVLATÚ BAJA VÁROS HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva Baja Város Képviselőtestületének 157/2002. Kth. sz. határozatával Módosítva Baja Város Képviselőtestületének 300/2007. (IX.27.) Kth. számú

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Berente község Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Megbízó: Berente Község Önkormányzata Berente Esze T. út 18. 3704 Generáltervező: Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. Miskolc

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben