VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek)"

Átírás

1 VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek) BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti. Jelen webáruház a szolgáltatásait az elektronikus kereskedelemről szóló évi CVIII. törvény alapján nyújtja, ahol: 2. a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele; b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; d) Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe; e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e; f) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá; k) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; t) Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el; v) Fogyasztó: a önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. A webáruház célja az ERFARET Nonprofit Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a Vásárlók (vállakozások és fogyasztók) részére. Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit. 1

2 Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni. A Szolgáltató (ERFARET Nonprofit Kft.) nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárló által a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is. A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk ( Telefon: ) rendelkezésére áll munkanapokon, H-CS 8:30-16:00, P 8:30-14:00 időszakban. 2001:CVIII 6. (2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt -ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik. Vásárló a vásárlási feltételek elfogadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy nagykorú és cselekvőképes. Szolgáltató nem köt szerződést a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. tv.) meghatározott kiskorúval vagy cselekvőképtelen állapotban lévő személlyel. Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. I. FEJEZET JOGI TÁJÉKOZTATÁS a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről" szóló Kormányrendelet szerint (a továbbiakban, rövidítve történő hivatkozással: Korm.r.) A) SZOLGÁLTATÓ Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás, a továbbiakban, Szolgáltató, látja el: 2

3 ERFARET Nonprofit Kft. Székhely és számlázási cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telephely és iroda (személyes átvételhez): 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. II. emelet 222. Cégjegyzékszám: Adószám: Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH Levelezési cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Ügyfélszolgálat H-CS 8:30-16:00, P 8:30-14:00 Telefon: Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt, BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB Bankszámlaszámok: Forint (HUF) számla: (IBAN formátum: HU ) Euro (EUR) számla: (IBAN formátum: HU ) B) TEVÉKENYSÉG, SZOLGÁLTATÁS Szolgáltató tevékenységi körei: Közhasznú jogállással végzett tevékenységi körök: 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (főtevékenység) 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 '08 Könyvkiadás 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 7211 '08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7410 '08 Divat-, formatervezés 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás 3

4 6201 '08 Számítógépes programozás 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 9003 '08 Alkotóművészet 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 4789 '08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme A Szolgáltató a Nyugat-magyarországi Egyetem tulajdonában álló cég. Fő tevékenysége a kutatás-fejlesztés, de foglalkozik könyv- és folyóirat-kiadással is. A webshop fő céljai, elérhető termékek köre: - Saját kiadású, egyetemi kiadású és más kiadóktól származó, főként agrár és műszaki jellegű, szakmai és ismeretterjesztő könyvek, kiadványok árusítása. - Az egyetemi képzés és kutatás-fejlesztés, cégekkel való együttműködés során sok esetben az ötlettől a termékig eljut a fejlesztés, de a piacig már nem. A webáruház egyik célja, hogy ezeket a termékeket piacra juttassa. Ehhez a szellemiséghez kapcsolódóan nem csak kizárólag az egyetemről származó újdonságokat karolná fel a szolgáltató, hanem más, főként magyar fejlesztéseket is, amelyek hasonlóan segítségre várnak a piacra lépésben. - Kiegészítésként, egyedi termékek, fajátékok, ajándéktárgyak árusítása. Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, a 2013.V. tv (Ptk.) 8:1. (1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) vagy 2013.V. tv (Ptk.) 8:1. (1)4. szerint "vállalkozásnak"-nak minősülő üzleti ügyfelek (mely értelmezésben, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy). A vállalkozásnak minősülő üzleti ügyfelek az elektronikus kereskedelemről szóló évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján vehetik igénybe a webáruház szolgáltatásait és rájuk a Korm.r Távollévők között kötött szerződés helyett az Ektv. (Ektv Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Webáruházunk igénybevevőiként egységesen a kell értelmezni a továbbiakban a "Fogyasztó", "Vásárló", "Felhasználó", "Vevő" kifejezésekkel megjelölteket. A Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet. Korm.r Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Korm.r Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg; b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között; c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy 4

5 d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése; Jelen webáruház a Korm.r szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül. A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek összesített árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva vásárlói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató ben (Korm.r.4. 9.) tájékoztatja a Fogyasztót. Korm.r tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél; Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell. A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza. C) MŰSZAKI ÜZEMELTETÉS Weboldal tényleges műszaki üzemeltetése: 2001:CVIII.Ektv.4. h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Jasmine GBI Banktechnikai Kft. végzi (H-1027 Budapest, Bem József u. 6. Tel.: +36(70) Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül, Budapesten történik. A Szolgáltató az adatkezelés tényleges helyeként megjelölve a műszaki üzemeltetőt, bejelentési kötelezettségének eleget tett a NAIH adatvédelmi nyilvántartási számú bejelentésben. D) WEBÁRUHÁZ-HASZNÁLAT Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11. -a érvényes. A webáruházban regisztráció nélkül is nézelődhet, de a termékek összegyűjtéséhez a kosárban, és a megrendeléséhez regisztráció szükséges. A fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve magyar. A regisztrációval egyúttal a vásárló elfogadja a szerződéskötési feltételeket és az adatkezelési nyilatkozat feltételeit. 5

6 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. REGISZTRÁCIÓ / SAJÁT FIÓK RÉSZEI, HASZNÁLATA A regisztráció első lépéseként a felhasználó az címe megadásával és a "Fiók létrehozása" gomb megnyomásával létrehozza a "Saját fiók"-ot, és egyben elfogadja a jelen szerződés feltételeit, melyre a következő nyilatkozat figyelmezteti: "Az alábbi cím megadásával és a "Fiók létrehozása" gomb megnyomásával elfogadom a webáruház VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek) szabályait, különös tekintettel az adatkezelésre vonatkozóan (II. fejezet: Adatvédelmi nyilatkozat)." A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni a következő adatokkal: - keresztnév (kötelező) - vezetéknév (kötelező) - cím (kötelező) - születési idő (opcionális lehetőség, de az információ megerősíti azt, hogy a felhasználó nagykorú és jogosult a webáruházban történő vásárlásra) - jelszó (kötelező) A regisztrációt követően a "SAJÁT FIÓK"-ban a felhasználó megadhatja címeit: - Cég (opcionális lehetőség) - Adószám (opcionális lehetőség) - Cím (út, szám) (kötelező) - Cím (2. sor) (opcionális lehetőség) - Irányítószám (kötelező) - Város (kötelező) - Ország (kötelező) - Otthoni telefon (opcionális lehetőség) - Mobiltelefon (opcionális lehetőség) - További információk (opcionális lehetőség) - A cím elnevezése (pl.: lakás, munkahely, számlacím, stb.) (kötelező) Fontos, hogy vásárlás esetén a számlázáshoz egy címet mindenképpen meg kell adnia. Ha nem online (letölthető) terméket vásárol, akkor szállítási címen legyen olyan személy, aki átveszi a küldeményt. A "SAJÁT FIÓK" felületen a "RENDELÉS ELŐZMÉNY ÉS RÉSZLETEK" menü alatt tudja követni a vásárló a rendeléseinek teljes folyamatát (amelyről egyébként mindíg kap en is tájékoztatást), és itt találja meg a rendeléshez kapcsolódó dokumentumokat pl. a számlát, 6

7 valamint indíthat korábbi rendelése alapján újrarendelést. A menüelem megnyitását követően a felhasználó kattinthat a táblázatban a "Megrendelés azonosító" elemre, vagy a részletek gombra. Ekkor megjelenik az adott megrendeléshez kapcsolódó minden részlet. A Szolgátlatató itt helyezi el átutalás válaszása esetén a Proforma számlát (díjbekérőt) PDF formátumban, illetve az átutalás beérkezést követően, vagy minden más fizetési mód esetén a Számlát PDF formátumban. A kiláított Proforma (díjbekérő) és Számla bizonylat számítógéppel előállított módon került kibocsátásra, aláírás és pecsét nélkül érvényes és a Számlázó Lite online számlázóprogrammal készül. Szoftver-liszensz száma: J /025, fejlesztő, üzemeltető: Jasmine GBI Kft. A program működése megfelel a hatályos jogszbályi követelményeknek. A kiállított Számla NEM E-SZÁMLA. A vevő a kinyomtatást követően tudja (pl. a könyvelésében) bizonylatként felhasználni. A "SAJÁT FIÓK" felületen a "VISSZATÉRATETT ÖSSZEGEK" menüelem alatt találja meg a felhasználó azokról a tételekről az információkat, melyeket esetlegesen visszaküld a Szolgáltatónak. TERMÉKLEÍRÁSOK A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. A Webáruházban azt kapja, amit lát. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció. Ezek az illusztrációs képek azonban sosem a termékek fő képei és ekkor a képen jelezzük, hogy "Illusztráció". A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. VÉTELÁR Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza a magyarországi jogszabályi előírásoknak megfelelően (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról továbbiakban Áfa tv.) Példaként említve: könyvek esetében a termékek ára 5% Áfát, más termékek esetében pl. letöltehtő 7

8 termékeknél 27% Áfát tartalmaz. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A feltüntetett szállítási költségek ára tartalmazza az Áfát, mely a szállított terméknek megfelelően az Áfa tv. alapján kerül kiszámításra, és a Proforma számlán (Díjbekérőn) valamint Számlán a megfelelően részletezve szerepel. Közösségi adószámmal rendelkező, Európai Unió tagországaiban működő vállalkozások, amennyiben a megrendeléskor helyesen feltüntetik adataik között a közösségi adószámukat, úgy közösségi, valamit saját országukban alkalmazott szabályok szerint tudják visszaigényelni a Számlán szereplő Általános Forgalmi Adót. A Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni azt, hogy a vevő adószáma érvényes, a valódi vevőhöz tartozik és jogosult-e használni az Európai Unió szabályai szerint a közösségi adószámát. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag küldjük ki esetileg díjmentes szállítással, a megadott szállítási címre. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni a leegyeztetett fizetési móddal. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy partnerei számára egyedi kedvezményeket biztosítson. JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) a Szolgáltató nem számít fel semmilyen költséget (amennyiben nincs megjelölve a termék adatlapján külön csomagolási, vagy környezetvédelmi díj). Figyelem Euró pénznemben kiválasztott Banki utalás esetén! (Más fizetési módot nem érint.) A Szolgáltató lehetőséget biztosít a vásárlónak arra, hogy Banki átutalás választása esetén, Euró (EUR) pénznemben fizesse meg a megrendelt termékek, szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy ez esetben a számlavezető CIB Bank a beérkező devizatételek jóváírásáért tételenként minimálisan 5,51 USD összeget számít fel, a Szolgáltató jelen szerződési feltételekben meghatározza, hogy bruttó (Áfát tartalamzó) 250 EUR fizetendő számlaösszeg alatt a beérkező devizatételek jóváírási díját a Magyar Nemzeti Bank napi EUR/USD árfolyamán számítva a vevőre áthárítja. Erre az intézkedésre a megrendelés előtt a következő szöveggel figyelmezteti a vásárlót: "A banki jóváírás díja 5,51 USD, melyet ERFARET Shop a vásárlóra jogosult áthárítani és a rendelés összegéhez adni a napi MNB 8

9 árfolyamon EUR-ra átszámítva, amennyiben a fizetendő végösszeg a 250 Eurót nem éri el." (Általános Szerződési Feltételek) MEGRENDELÉS I. A megrendelés összeállítása: Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak. Az árucikkeket a KOSÁRBA gombra kattintva lehet a kosárba berakni. Fontos: A kosárba ne tegyen egyszerre a Vevő olnline (letölthető terméket) és hagyományos terméket, mivel a rendelés elküldésekor a rendszer ezt a két kézbesítési módot nem tudja egy megrendelésben kezelni. Az online terméket és hagyományos terméket csak külön-külön megrendelésként tudja a Vevő elküldeni. II. A megrendelés elküldése: 01. Öszefoglalás: A kosár tartalmát mutatja a szállítási költéség nélkül. Továbblépés: "Fizetés»" gombbal 02. Bejelentkezés: A "KOSÁR" funkció "Összefoglalás" részéből továbblépve, a megrendelés folytatásához a Regisztráció illetve "Saját fiók"-ba történő belépés szükséges. Ha ez megtörtént, akkor továbblépés: "Fizetés»" gombbal. 03. Címek: A Számlázási és a Szállítási címek rögzítése, kiválasztása és módosítása lehetséges. Ha ez megtörtént, akkor továbblépés: "Fizetés»" gombbal. 04. Szállítás: A rendszer által felkínált szállítási lehetőségek közül választhat a Vevő. Letölthető terméknél nem jelenik meg szállító. A továbblépés előtt a jelölőnégyzetben jelölve el kell fogadni a jelen szerződést a "Vásárlási feltételek (Elfogadom és betartom a szerződési feltételeket. Tudomásul veszem a 45/2014(II.26)Korm.r. 15. (1) szerinti tájékoztatást, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik! (Vásárlói tájékoztató megtekintése))" jóváhagyásával. Ha ez megtörtént, akkor továbblépés: "Fizetés»" gombbal. 05. Fizetés: A vevő választhat a Banki átutalás, OTPay mobilfizetés, CIB ecommerce Bankkártya-elfogadás fizetési lehetőségek között, melyekről részletes információt jelen szerződés E) ÁRAK, FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK pontja szolgáltat. A megfelelő lehetőség kiválasztásával a lép tovább a Vevő. Fizetési /megrendelési szándék végső jóváhagyása: Az egyes fizetési módokhoz tartozó oldalon véglegesíti a Vásárló a megrendelését. Ez az utolsó olyan állomás a megrendelés folyamatában, ahol még a vevőnek lehetősége van visszalépni a 2001:CVIII 6. (1) szerint, és a Szolgáltató a vevő számára a "Saját fiók" menüpontban biztosítja a vevő számára, hogy a rendelés leadása előtt ellenőrizze és javítsa adatait. A továbblépést követően, az OTPay mobilfizetés, CIB ecommerce Bankkártya-elfogadás esetén a banki rendszerben kell az ügyfélnek befejezni a vásárlást, melyet a bankok biztosítanak. A megrendelést / fizetést követően a Vevő visszaérkezik a "Saját fiók"menübe, ahol követheti a megrendelésnek további lépéseit. 9

10 A megrendelés leadását követően a Szolgáltató en információkkal látja el a Vevőt az egyes megrendelés-teljesítési lépésekről. RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS Miután a Felhasználó elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus ben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Az tárgya:"rendelés VISSZAIGAZOLÁS". Az automatikus a megrendelésének részleteit, termékekért és szállításért fizetendő összeget is tartalmazza. Ez a "RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS" tárgyú nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz. A rendelés elfogadását a "RENDELÉS VÉGLEGES ELFOGADÁSA, ÉRTESÍTÉS AZ ELKÉSZÜLT SZÁMLÁRÓL, RENDELÉS FELDOLGOZÁSA ELKEZDŐDÖTT" tartalmú e-maiben közli a szolgáltató a vevővel. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet, melyért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. VÁRAKOZÁS A BANKI UTALÁSRA Banki átutalás választása esetén automatikusan megkapja ezt az t. Következő lépésként a Szolgáltató a beérkezett megrendelés alapján kiállítja a Proforma számlát (díjbekérőt). A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy partnerei számára utólagos fizetési lehetőséget biztosítson a webáruházban leadott rendelés esetében. Ekkor a Szolgáltató Proforma számlát (díjbekérőt) nem állít ki, csak átutalásos számlát. DÍJBEKÉRŐ / PROFORMA SZÁMLA KÜLDÉS Banki utalás választása esetén a Szolgátlatató a Vevő "Saját fiók"-jában helyezi el a Proforma számlát (díjbekérőt) PDF formátumban. Amennyiben a Vevő a Proforma számla (díjbekérő) kiállítását követően, 8 naptári napon belül nem egyenlíti ki a Proforma számlán szereplő összeget, úgy a Szolgáltató a megrendelést jogosult törölni és a rendelésben foglalt tételeket értékesítheti. FIZETÉS ELFOGADVA Amikor a Vevő OTPay mobilszolgáltatással vagy CIB ecommerce bankkártyás fizetési módot választ, sikeres fizetést követően "FIZETÉS ELFOGADVA" tárgyú e-mait kap. 10

11 Sikertelen fizetés estén en értesíti a rendszer a Vevőt a problémáról. Ha ilyen esetben hibát észlel, kérjük azonnal jelezze ügyfélszolgálatunknak. Banki utalással fizető ügyfelek közül, akik Proforma számlát (díjbekérőt) kapnak, azok az átutalás jóváírását követően kapják meg a "FIZETÉS ELFOGADVA" tárgyú e-mait, az utalástól számított 1-3 munkanapon belül, tekinettel a banki feldolgozási és értesítési időre. Azok a Banki utalással fizető ügyfelek, akiket a Szolgálató kiemelt partnerként kezel és számukra utólagos átutalásos fizetéssel állít ki számlát, a megrendelési folyamat során nem kap "FIZETÉS ELFOGADVA" üzenetet. A Fizetés elfogadását követően a Szolgáltató elkészíti a Számlát, melyet a Vevő saját fiókjába becsatol. MEGRENDELT ONLINE TERMÉKEK ELÉRHETŐK LETÖLTÉSRE Amennyiben online terméket rendelt a vevő, a fizetést követően azonnal elérhetővé válik a letölthető termék. A vevő en megkapja a letöltési linket. Online termék esetén postai úton nem küld a Szolgáltató Számlát, mivel a letölthető és kinyomtatható számla, gépi előállítású és aláírás nélkül érvényes. RENDELÉS VÉGLEGES ELFOGADÁSA, ÉRTESÍTÉS AZ ELKÉSZÜLT SZÁMLÁRÓL, RENDELÉS FELDOLGOZÁSA ELKEZDŐDÖTT Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (Korm.r.13. és 19. ). Ennek az igénynek megfelelően a RENDELÉS VÉGLEGES ELFOGADÁSA, ÉRTESÍTÉS AZ ELKÉSZÜLT SZÁMLÁRÓL, RENDELÉS FELDOLGOZÁSA ELKEZDŐDÖTT tartalmú ben fogadja el a Szolgáltató a megrendelést. Tájékoztatja a vevőt a számla elkészítésének tényéről. Megkezdi a rendelés feldolgozását A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra. Az Ügyfélszolgálat minden esetben ben jelzi, hogy mikor, milyen tudja teljesíteni a vevő megrendelését. Eseti indoklással, a Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS 2001:CVIII 6. (1) szerint a Szolgáltató a vevő számára a "Saját fiók" menüpontban biztosítja a vevő számára, hogy a rendelés leadása előtt ellenőrizze és javítsa adatait. Ezen felül a 11

12 Szolgáltató a Vevőnek lehetőséget ad arra, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma esetén, bejelentse, jelezze azt a címen vagy a telefonszámon. A szállításról tájékoztatónk F) pontja ad részletes útmutatást. A szállítási díjat is tartalmazó számlát a Vevő a csomagban is megtalálja. A Szolgáltató kifejezezzen kéri a Vevőt, hogy, átvétel előtt a csomag és a termék(ek) sérülésmentes állapotát ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben a csomagoláson vagy a termékeken bármilyen fizikai sérülést észlel, éljen a panaszkezelési lehetőségekkel és vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítást végző szállítási szolgáltatóval! GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk. A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti. A termékek szakszerűtlen szereléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek! Az Vevő az átvételkor felmerülő kifogás esetén, amennyiben arról a szállítást végző szolgáltató irányában él a panaszkezelési lehetőségekkel, jegyzőkönyvet vetet fel, és azzal a kifogását igazolja, cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (szakaszcím: Az I. FEJEZET 1.sz. melléklete). E) ÁRAK, FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14. (4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A Vásárlóknak lehetőségük van EUR pénznemben vásásárolni meghatározott fizetési módok esetén. A Szolgáltató a HUF/EUR árfolyamot az utolsó érvényes napi MNB (Magyar Nemzeti Bank) árfolyamon számolja. Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt, BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB Számlavezető bankfiók címe: 9400 Sopron, Várkerület 73. Az egyes pénzenemben a tranzakciókhoz alkalmazott bankszámlaszámok: Forint (HUF) számla: (IBAN formátum: HU ) Euró (EUR) számla: (IBAN formátum: HU ) A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre. 12

13 Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. UTÁNVÉT Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy jelenleg az utánvétes fizetési és szállítási lehetőséget a Szolgáltató saját döntése alapján nem teszi elérhetővé. BANKI UTALÁS Használható pénznemek: HUF, EUR A megrendelés során kiválasztott Banki utalás fizetési mód esetében a Szolgáltató Proforma számlát (díjbekérőt) állít ki és értesítést küld a felhasználó számára. A Szolgátlatató a Vevő "Saját fiók"-jában helyezi el a Proforma számlát (díjbekérőt) PDF formátumban. Amennyiben a Vevő a Proforma számla (díjbekérő) kiállítását követően, 8 naptári napon belül nem egyenlíti ki a Proforma számlán szereplő összeget, úgy a Szolgáltató a megrendelést jogosult törölni és a rendelésben foglalt tételeket értékesítheti. Amennyiben a letöltéssel problémája van a vevőnek, úgy kérjük, vegye fel az ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, hogy en elküldhessük a dokumentumot. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy partnerei számára utólagos fizetési lehetőséget biztosítson a webáruházban leadott rendelés esetében. Ekkor a Szolgáltató Proforma számlát (díjbekérőt) nem állít ki, csak átutalásos számlát. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a vásárlónak arra, hogy Banki átutalás választása esetén, Euró (EUR) pénznemben fizesse meg a megrendelt termékek, szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy ez esetben a számlavezető CIB Bank a beérkező devizatételek jóváírásáért tételenként minimálisan 5,51 USD összeget számít fel, a Szolgáltató jelen szerződési feltételekben meghatározza, hogy bruttó (Áfát tartalamzó) 250 EUR fizetendő számlaösszeg alatt a beérkező devizatételek jóváírási díját a Magyar Nemzeti Bank napi EUR/USD árfolyamán számítva a vevőre áthárítja. KÉSZPÉNZES FIZETÉS Használható pénznemek: HUF A Szolgáltató nem rendelkezik üzlethelységgel, azonban lehetőséget biztosít a megrendelt termék személyes átvételére, ügyfélfogadási időben a telephelyén található irodában. Amennyiben a vevő Banki átutalást és személyes átvéli módot választ és ben vagy telefonon jelzi készpénzes fizetési szándékát, lehetőséget adunk számára, hogy a termék átvételekor készpénzben fizesse meg a megrendelés összegét. OTPAY OKOSTELEFONOS VISA / MASTERCARD / MAESTRO / AMEX 13

14 Használható pénznemek: HUF A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy mobiltelefonra telepített alkalmazás segítségével fizessen a Vásárló a webáruházban. A rendszer használatához Apple iphone vagy Android okostelefon szükséges. A rendszer használatának előnye, hogy az OTPay rendszer által elfogadott fizetési bankkártyák (melyek jelenleg VISA / MasterCard / Maestro / AMEX típúsúak lehetnek) adatait a fizetés során a Vásárlónak nem kell a webáruház és bank által biztosított online kártyás fizetési felületen megadni, hanem a tranzakciót mobiltelefonra telepített OTPay alkalmazás segítégével intézheti. A fizetés az OTP Bank és a Cellum ZRt. közös terminál-szerverén keresztül történik. Az alább linket használva, OTP Bank oldalán minden szükséges információt megismerhet a mobilfizetési rendszer használatáról: BANKKÁRTYA ELFOGADÁS A CIB ecommerce RENDSZEREN KERESZÜL Használható pénznemek: HUF, EUR Honlapunkon a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtjuk megrendelőinknek. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg: - a honlap csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól - a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon - a fizetőoldal adattartalmáról honlapunk nem értesül, azokat csak az CIB Bank érheti el - a tranzakció eredményéről fizetést követően honlapunk tájékoztatja - a kártyás fizetéshez a Vevő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást - vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vevő kártyaszámláján. Mire figyeljen a vásárláskor? - olvassa el honlapunk ismertetőjét, a megrendelés kondícióit, és a kiszállítás és a fizetés feltételeit! - tanulmányozza át honlapunk biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát! - tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait! - tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám) 14

15 - biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá. - használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót! A biztonságról Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé az CIB Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el az CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. Elfogadott kártyák: Az CIB Bank internetes fizetési rendszere a MasterCard, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. Fizetés lépései: - ön a honlapunkon kiválasztja az árut/szolgáltatást, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni - ezt követően ön átkerül az CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie - a kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót - a fizetést követően ön visszatér honlapunkra, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti, az CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról honlapunkra, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző Vissza/Back vagy a Frissítés/Refresh gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. További technikai információk: 15

16 F) SZÁLLÍTÁS Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási kondíciók vonatkoznak. A webáruházban kaphatók online letölthető termékek, melyek a Vásárló által történt fizetést követően letölthetővé válnak. Ezek a termékek csak elektonikus úton kerülnek átadásra, szállításuk fizikai értelemben nem valósul meg. A kosárban lévő szállítási opciókat a rendszer "ingyenes"-ként jelzi. Ha a Vásárló csak online letölthető terméket vásárol akkor ezen opciók közül nem kell választani semmit. Ha a vásárló fizikailag is szállítható terméket helyez a kosárba, akkor a szállítható termékekre vonatkozan az alábbi szállítási szabályok szerint tud választani (az online terméket pedig ugyanúgy le tudja tölteni). Fizikailag szállítható termékek esetében, ha a megrendelt áruk közül valamely árú szállítható, akkor útján a Szolgáltató egyedi egyeztetést kezdeményez a Vevővel. Amennyiben a csomag kézbesítését szállítószolgálat útján kéri a Vevő úgy a regisztrációnál vagy a megrendelésnél kérjük a Vásárlót, hogy adjon meg telefonszámot, hogy a szállítószolgálat közvetlenül egyeztethessen a Vevővel a kiszállítás ügyében. Fizikailag szállítható termékek esetében a Szolgáltató köteles vagy személyes átvételre lehetőséget biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében. A Vásárló köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt és a megadott címre a Szolgáltató által kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, valamint a Szolgáltató által számlázott vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási és utánvét költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t jelen szerződés "E) ÁRAK, FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK" pontjában foglaltaknak megfeleően megfizetni. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad. SZEMÉLYES ÁTVÉTEL Személyes átvétel korlátozott ügyintézéssel (H-CS 8:30-16:00, P 8:30-14:00), ben előre egyeztetve lehetséges a szolgáltató telephelyén (9400, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u em.). ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A szállítási költség a vásárlót terheli. A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről. Ezen szállítási konstrukciók csak Magyarország területén belüli csomagszállítás esetén érvényesek! A külföldi csomagköltséget a rendeltetési hely, a csomag értéke és 16

17 mérete/tömege egyaránt befolyásolja, ha külföldről rendel, akkor a szállítási költséget előzetesen egyeztetjük Önnel. A Szolgáltató vállalja, hogy legfeljebb a Szállítási szolgáltatók által biztosított bruttó (áfát tartalmazó) árakon, közvetített szolgáltatásként számlázza tovább a szállítással összfüggő díjakat. A webáruház a kosárban összállított tételek alapján automatikusan számítja és ajánlja fel az elérhető szállítási módokat és díjakat a Vásárló számára, melyek közül választhat. A Szolgáltató vállalja, hogy csak a kiválasztott szállítási költségnek megfelelő szállítási díjat kéri el a Vevőtől, még akkor is, ha a szállítás valódi költsége később meghaladná a Vevő számára számlázott díjat. Az árut a megrendelést követően a szállítószolgálat igénybevételével küldjük el a kért címre. Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomagot tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem tudunk elfogadni. Amennyiben sérült termék van a csomagban, kérje azonnal a kárfelvételi jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén csak akkor áll módunkban ismételten elküldeni a csomagot, ha a Felhasználó előre átutalja a visszaküldött csomag szállításik költségét és a csomag ellenértékét. Az Vevő az átvételkor felmerülő kifogás esetén, amennyiben arról a szállítást végző szolgáltató irányában él a panaszkezelési lehetőségekkel, jegyzőkönyvet vetet fel, és azzal a kifogását igazolja, cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (szakaszcím: Az I. FEJEZET 1.sz. melléklete). UTÁNVÉT Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy jelenleg az utánvétes fizetési és szállítási lehetőséget a Szolgáltató saját döntése alapján nem teszi elérhetővé. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÓK Szállító WEBOX Magyar Posta, ajánlott levél Kézbesítési hely Webox csomagautomata megadott cím Várható szállítási idő 1 db csomag tömege (kg) Bruttó ár (Ft) 1-3 nap nap 0-0,1 0,1-0,

18 0,25-0, ,5-0, Magyar Posta, MPL normál csomag megadott cím 2-4 nap DPD Hungary megadott cím 1-3 nap ,5 31, Külöldi megrendelés esetében a Szolgáltató előnyben részesíti a vele szerződésben álló DPD Hungary szállítóval történő szállítást, amennyiben az az adott országnan elérhető. G) EGYÉB DÍJTÉTELEK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok: Korm.r. 6. Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszám: Korm.r. 7. (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a Banki átutalással, szállítással és utánvéttel kapcsolatos költség, melyet legfeljebb a változatlan bruttó értéken számláz tovább). H) SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS 18

19 Korm.r ban meghatározottaknak megfelelően a Fogyasztó (Vevő) legfeljebb 14 naptári napon belül gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát. A hivatkozott Korm.r a: "20. (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. vagy a 19. szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e -ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja." A Vevő A Korm.r szerint a címre küldött nyilatkozattal állhat el. Elállási nyilatkozatminta: ---- Címzett: Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:... Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: Kelt

20 ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN Elállásra vonatkozó igényét ben vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda küldött nyilatkozatal) jelentheti be. FIGYELEM! Korm.r. 29. (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. szerinti jogát a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére. VISSZAVÉTEL A termékeket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza az átvételt követő 14 napban (Korm.r. 20. ). Nem érvényesíthető elállási jog az átvétel után (már a Vásárlónál) megsérült termékekre. Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató a tételelek visszaszállítását vállalja (Korm.r.24. ). Amennyiben a termékről felbontás után a szállító jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a szállító által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja. Abban az esetben, ha a visszaküldött terméke(ke)t a Vásárló láthatólag kibontotta csomagolásából, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a Vásárló költségére. DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA 20

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Vásárlói Tájékoztató Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

KÖNYVEK GYEREKSAROK SZAKTERÜLETEK EGYEDI ÉS KÜLÖNLEGES

KÖNYVEK GYEREKSAROK SZAKTERÜLETEK EGYEDI ÉS KÜLÖNLEGES A webhely használatával Ön elfogadja a Vásárlói- és adatkezelési tájékoztató sütikezelésre vonatkozó szabályait. PÉNZNEM : HUF! BEJELENTKEZÉS # " KOSÁR (üres)! KÖNYVEK GYEREKSAROK SZAKTERÜLETEK EGYEDI

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.philament.eu

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja.

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja. ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vásárlóink Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL A markabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. Cégjegyzékszáma: 01-09-567193, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

A jelen ÁSZF tartalmazza a GEEKSTORE (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A jelen ÁSZF tartalmazza a GEEKSTORE (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a GEEKSTORE (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL:www.geekstore.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az YNET KFT. (székhelye: 8800 Nagykanizsa Miklósfai u. 73..; Adószám: 12668379-2-20, cégjegyzékszám: 20-06-036305;

Részletesebben

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészítési-, Fejlesztési és Alkalmazási Kft. (székhely:

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek:

Általános szerződési és felhasználási feltételek: Általános szerződési és felhasználási feltételek: 1.Üzemeltetői adatok, információk Cégnév: Brainexpress Kft. Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10400164-01610059-00000000 Székhely: 2000 Szentendre Nagybányai u.1/b.

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Általános információk Szolgáltatásunkat belföldi Vásárlók részére hoztuk létre. Szerződéskötés csak magyar nyelven jöhet létre. A kiszállítást (annak választása esetén)

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Hatályos 2015. december 18. napjától

Hatályos 2015. december 18. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési Feltételek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez Hatályos 2015. december 18.

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban

Részletesebben

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései I. Az elektronikus szerződéskötés lépései I/1. Megrendelő űrlap kitöltése A Felhasználó

Részletesebben

Szolgáltató adatai: Ügyfélszolgálat: Az ÁSZF elfogadása

Szolgáltató adatai: Ügyfélszolgálat: Az ÁSZF elfogadása A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babelprojekt Kft. által üzemeltetett www.madebynagyi.hu webáruház (továbbiakban Szolgáltató) használatának feltételeit az alábbiak

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Érvényes 2014. június 13. napjától.

Vásárlási feltételek. Érvényes 2014. június 13. napjától. Vásárlási feltételek Érvényes 2014. június 13. napjától. Jelen Vásárlási Feltételek célja a 11. pontban meghatározott vállalkozás és a vele a Vásárlási Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) Webáruház adatai:http://webshop.szoftvertrade.hu/ (www.szoftvertrade.hu) Szállító adatai: Cégnév: Szoftver Trade Kft. (továbbiakban: Szállító) Székhely:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján http://allorabyzia.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató

A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató Érvényes: 2015.11.22. napjától visszavonásig. Saskáné Kadenszki Rozália e.v. (székhelye: 2225 Üllő, Pesti út 15., adószám: 50117235-2-33, nyilvántartási

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szabó Attila egyéni vállalkozó mint webáruház-üzemeltető

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása A jelen általános szerződési feltételek a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Eladó ), mint Eladó

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződés tárgya a Beyond Beauty Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

Megrendelés menete. 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket!

Megrendelés menete. 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket! Megrendelés menete 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket! 2. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba! ( Kosárba kifejezésre kattintva.) 3. Amennyiben szeretne további terméket kosárba

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. I. A Szolgáltató. II. A szolgáltatás igénybevétele

Általános Szerződési Feltételek. I. A Szolgáltató. II. A szolgáltatás igénybevétele Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.byhome.hu online áruházat a Renato Design Bt. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Renato Desin Bt. (továbbiakban:

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

A Webáruházmûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.

A Webáruházmûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll. Általános Szerzõdési és Felhasználási feltételek www.auto-multimedia.hu Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Dénes Krisztián Patrik E.V. Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. Adószám: 66916686-1-31 Nyilvántartási szám: 40876088 Bejegyző: Okmányiroda,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről.

Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről. Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről. A VisData Ltd. foglalási weboldalunkon a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtjuk vásárlóinknak.

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános szerződés feltételek. 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Vásárlási feltételek. Általános szerződés feltételek. 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte Vásárlási feltételek Általános szerződés feltételek 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Az ORIENT- WEB Bt. (székhelye: 3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 22249746-2-05, cégjegyzékszám: 05-06-015666, cégjegyzéket vezető bíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) az Online Marketing Akadémia Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben használója kíván lenni a "MENZA" szoftvernek, előzetesen figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF):

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Eventus boilies használatának feltételeit az alábbiak szerint: www.shopbojli.hu A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója szeretnél lenni a Naturalis shop webáruháznak, kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása: Amennyiben a feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem módosítják a felek, akkor a következő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma:2014.12.01. Utolsó módosítás:2015.07.28. Hatályos:2015.07.28. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Easy-Shop Kereskedelmi és

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek Általános szerződési és felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója (a továbbiakban: megrendelő) kíván lenni webáruházunknak (a továbbiakban: webáruház), figyelmesen

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Katinkahosszu.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): A MAXTER CLEAN Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. (székhelye: 4150 Püspökladány, Katona József u. 34. cégjegyzékszáma: 09-09-024580) által működtetett csomagküldő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az ÁSZF tartalmazza a Bakelit Art Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 1-7., adószám: 23022812-2-41), mint szolgáltató ( Szolgáltató ) által üzemeltetett webáruház

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben