E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi"

Átírás

1 E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet. Az NFM rendelet július 1-től hatályos rendelkezései az alábbi változásokat eredményezik: Az NFM rendelet újdonságként vezeti be a szaktanfolyam fogalmát, amely az ADN, az ADR és a RID szakaszában meghatározott, a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadónak bizonyítvány megszerzéséhez előírt képzését jelenti. Az NFM rendelet a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos tevékenység fogalmának módosításával a szállítás során történő ideiglenes tárolást nem sorolja a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek közé. A rendelet hatálya kibővült a Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozáson, a tanácsadón kívül a közlekedési hatóságra, a katasztrófavédelmi hatóságra, valamint az e rendelet szerinti képzést nyújtó szervre is. Újdonság, hogy a tanácsadói feladat ellátására vonatkozó kijelölésben rögzíteni kell a tevékenység megkezdésének időpontját is. Abban nincs változás, hogy a vállalkozásnak a kijelölt tanácsadója személyéről, annak megváltozásáról értesítenie kell minden érintett munkavállalóját, valamint a veszélyes áru szállításához kapcsolódó tevékenységével érintett üzleti partnereit az általa megválasztott módon (például a honlapján való közzé- Tartalom Szerzők: Nagy János tűzvédelmi mérnök Kovács Ferenc okleveles tűzés katasztrófavédelmi mérnök A kézirat lezárása: május 30. Aktuális A veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó A hónap témája Munkahelyi tüzek megelőzése Szabványújdonságok Olvasói kérdések Növénytermesztési rendeltetésű ponyvaszerkezetű építmény (fóliasátor) szerkezeteivel szemben támasztott követelmények Nyitott vagy zárt lépcsőház? Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? Naprakész, a gyakorlatban jól hasznosítható információkhoz szeretne jutni, de nincs, akitől megkérdezze? Tűzvédelmi kérdéseivel forduljon bizalommal szakértő szerzőinkhez, akik minden beérkezett olvasói kérdésre telje sen ingyenesen, 10 munkanapon belül megadják a személyre szabott, szakszerű választ! Az online segédletek elérhetősége: Felhasználói név: TVédszaklap Jelszó: tuzved1406 Kérdéseit az alábbi címre várjuk: E-Tűzvédelem június, VI. évfolyam 6. szám 1

2 tétellel) tájékoztatni. A változás lényege, hogy a munkavállalók értesítését dokumentált módon kell megtenni. Az NFM rendelet értelmében, ha a tanácsadó az ADN, az ADR vagy a RID bekezdésében meghatározott feladataival kapcsolatban hiányosságot, mulasztást vagy egyéb szabálytalanságot tapasztal, azt írásban jelzi a vállalkozásnak. Ez annyiban újdonság, hogy a korábbi szabályozás lehetővé tette a szállítmány visszatartását vagy a technológiai folyamat leállítását, illetve a jelzés szóban történő közlését. A tanácsadó által az ADN, az ADR és a RID bekezdése szerint készített éves jelentéssel összefüggésben meghatározásra került, hogy azt a tárgyévet követő év május 31-éig kell elkészíteni. Az NFM rendelet értelmében tanácsadónak az ADN, az ADR vagy a RID bekezdése szerinti esetekben előírt baleseti jelentésében ki kell térnie az eseményt előidéző lehetséges okok leírására, elemzésére, valamint a hasonló események vagy mulasztások megelőzéséhez javasolt intézkedések leírására is. A jelentést a vállalkozásnak a baleset vagy káresemény napjától számított tizenöt napon belül meg kell küldenie a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a baleset vagy a rendkí vüli esemény helye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) részére. Ebben nincs változás, mindössze annyi, hogy az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság alatt egységesen katasztrófavédelmi hatóságot kell érteni. Újdonság, hogy a veszélyes áru közúti, vasúti vagy belvízi szállítása, berakása, töltése vagy kirakása közben bekövetkezett baleset vagy rendkívüli eseményről az ADN, az ADR vagy a RID szakasza által meghatározottak szerinti esetben az ADN, az ADR vagy a RID szakaszában meghatározott tartalmú jelentést kell küldenie. Továbbá az is, hogy a vasúti vagy belvízi szállítás érintettsége esetén a jelentést a közlekedési hatóság részére is meg kell küldeni és a jelentést öt évig meg kell őrizni. Az NFM rendelet alapján a katasztrófavédelmi hatóság amennyiben az szükséges a baleseti jelentés kiegészítésére hívhatja fel az érintett vállalkozást vagy kezdeményezheti az érintett vállalkozás soron kívüli hatósági ellenőrzését. Az NFM rendelet egyes pontokban újraszabályozza a szükséges képesítés megszerzésének módját az alábbiak szerint: a tanácsadói bizonyítvány megszerzéséhez a jelöltnek alap szaktanfolyamon kell részt vennie alap szaktanfolyam szervezhető közúti, vasúti vagy belvízi közlekedési alágazatra, ezeken belül az 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 és 9 osztályra, valamint az UN 1202, az UN 1203, az UN 1223 és az UN 3475 azonosító számú anyagokra, az UN 1268 és az UN 1863 alá tartozó repülőgép tüzelőanyagokra. alap szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább két évig veszélyesáru-szállítással kapcsolatos feladatot látott el, középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább öt évig veszélyesáru-szállítással kapcsolatos feladatot látott el vagy az ADN-nel, ADR-rel vagy RID-del kapcsolatos hatósági feladatot lát el. a 7 osztályra (radioaktív anyagok) vonatkozó képesítés megszerzésére irányuló alap szaktanfolyamra való jelentkezésnek további feltétele a munkavállalók sugárvédelmi oktatásáról rendelkező jogszabály szerinti, legalább alap fokozatú sugárvédelmi képzettség igazolása is. a tanácsadói bizonyítvány megszerzéséhez a jelöltnek vizsgát kell tennie. Vizsgára az bocsátható, aki az alap szaktanfolyamot elvégezte. a vizsga írásbeli tesztből és esettanulmányból, valamint szóbeli részből áll. a vizsga arra a közlekedési alágazatra és árucsoportra sikeres, amelyikre a vizsgázó a hozzá tartozó vizsga elemekből megfelelt. a vizsga előkészítése és tárgyi feltételeinek biztosítása a közlekedési hatóság vagy az általa megbízott képzést nyújtó szerv feladata. Abban nincs változás, hogy a tanácsadói bizonyítvány hatályának meghosszabbításához a jelöltnek ismeret június, VI. évfolyam 6. szám E-Tűzvédelem

3 felújító szaktanfolyamon kell részt vennie és írás beli tesztvizsgát kell tennie. Ezzel kapcsolatban az NFM rendelet az alábbiakat határozza meg: vizsgára az bocsátható, aki az ismeretfelújító szaktanfolyamot elvégezte, és bizonyítványa hatályának időtartamából kevesebb, mint egy év van hátra. ismeretfelújító vizsga kizárólag arra a közlekedési alágazatra és árucsoportra vonatkozóan tehető, amelyre a vizsgázó bizonyítványa érvényes. a vizsga megtartására és értékelésére az alapvizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az NFM rendelet értelmében az a tanácsadó, aki bizonyítványa érvényességét további közlekedési alágazatra vagy árucsoportra kívánja kiterjeszteni, a megfelelő szaktanfolyam elvégzését követően kiterjesztő vizsgát tehet. A kiterjesztő vizsgán azokból a tárgyakból kell vizsgát tennie, amelyek a választott közlekedési alágazathoz vagy árucsoporthoz az alap vizsgán szükségesek, azzal a kivétellel, hogy a 2. melléklet 1.1. pontja szerinti tesztvizsga elemet nem kell megismételni. A vizsga megtartására és értékelésére az alap vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A sikeres kiterjesztő vizsga a tanácsadó bizonyítványa hatályának időtartamát nem módosítja. A szaktanfolyamokkal kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy azokat csak a közlekedési hatóság engedélyével rendelkező képzést nyújtó szerv szervezhet. A közlekedési hatóság annak a képzést nyújtó szervnek ad közigazgatási eljárás keretében engedélyt, aki a 3. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A szaktanfolyamok tantervét és óraszámait a közlekedési hatóság határozza meg. Alap és ismeretfelújító szaktanfolyam összevontan is szervezhető. A vizsgákkal kapcsolatban az NFM rendelet az alábbi közös rendelkezéseket tartalmazza: a vizsga kérdéseiből a közlekedési hatóság kérdésgyűjteményt készít, a vizsga során a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33. (5) (9) bekezdésében foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni, a sikeres vizsgáról az ADN, az ADR és a RID bekezdésének megfelelő formájú bizonyítványt a közlekedési hatóság állítja ki, a bizonyítvány címét és a közlekedési alágazat megnevezését magyar és angol nyelven is fel kell tüntetni, a bizonyítványban az ADN, az ADR és a RID bekezdésében foglaltakon túlmenően a 6. (2) bekezdés a) e) pontja szerinti korlátozott érvényességet is fel kell tüntetni, sikertelen vizsga esetében legkorábban öt nap eltelte után és legfeljebb egy éven belül lehet javítóvizsgát tenni, két sikertelen javítóvizsga esetében a jelölt csak újabb szaktanfolyam elvégzése után bocsátható vizsgára. A hatályos bizonyítvánnyal rendelkező tanácsadót kérelmére a közlekedési hatóság felveszi a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékébe. A névjegyzéket a közlekedési hatóság az internetes honlapján naprakészen hozzáférhetővé teszi. Azt a tanácsadót, akinek a bizonyítványa hatályát vesztette, a közlekedési hatóság hivatalból törli a névjegyzékből. Lényeges átmeneti szabály, hogy az a vállalkozás, amelynek a tanácsadóját nem az NFM rendelet szabályai szerint jelölték ki, az köteles legkésőbb szeptember 30-ig tanácsadóját az NFM rendelet előírásai szerint kijelölni. A szaktanfolyamokra és vizsgákra vonatkozó előírásokat a július 1. után engedélyezett szaktanfolyamokra és az azokat követő vizsgákra kell alkalmazni. Az NFM rendelet részletesen szabályozza, hogy a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő éves jelentés tartalmi követelményeit Az éves jelentésben fel kell tüntetni: a tárgyévet a vállalkozás nevét, címét, vezetőjének nevét, E-Tűzvédelem június, VI. évfolyam 6. szám 3

4 a tanácsadó nevét, telefonszámát, címét, bizonyítványának számát, bizonyítványának hatályát, bizonyítványának érvényességét, névjegyzékbe vételi számát, kijelölésének időpontját (ha a vállalkozásnak munkavállalója vagy külső személy), tevékenységének kezdő időpontját (ha a vállalkozás vezető tisztségviselője), a vállalkozás tevékenységi köreit (feladó, szállító, fuvarozó, csomagoló, töltő, berakó, kirakó), szállítás és fuvarozás esetében a tevékenységi körbe tartozó közlekedési alágazatot (közút, vasút, belvíz), a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos tevékenységi körbe tartozó veszélyes áru mennyiségét osztályonként (szállítás és fuvarozás esetében szállítási módonként és közlekedési alágazatonként külön táblázat készítendő), a veszélyes áruk szállításához alkalmazott, az ADR, a RID, az ADN szerint jóváhagyásra kötelezett járművek azonosító adatait, a tartány vizsgálatok lejáratát (ha a vállalkozás erre vonatkozó nyilvántartása ellenőrzés céljából hozzáférhető, akkor a jelentésben elegendő utalni a nyilvántartásra), a veszélyes áru szállításához kapcsolódó engedélyek, közbiztonsági tervre, egyéb belső szabályzókra történő utalást, az ADN, az ADR és a RID szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratok alapján a megtartott oktatásokat és az oktatásban résztvevők számát, a biztonsági tanácsadó által tartott ellenőrzések, témaköreit, megállapításait, a hatósági ellenőrzéseket, az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett javaslatokat, a vállalkozást érintő veszélyes áruval kapcsolatban bekövetkezett balesetek leírását, elemzését, a biztonsági tanácsadó észrevételeit, javaslatait. A hónap témája Munkahelyi tüzek megelőzése Az otthonunkon kívül a legtöbb időt a munkahelyünkön töltjük el, az ember a munkakörnyezetét valamilyen szinten a munkáltatótól függően a saját komfortjára formálja. Habár a munkahelyünkön található ingóságok és ingatlanok nem képezik saját tulajdonunkat (az esetek többségében), minden munkavállaló számára meg kell lenni az igénynek a biztonságos környezetre, illetve arra, hogy a munkahelyére másnap is be tudjon menni dolgozni, hiszen ez biztosítja számára a megélhetést. Ebben a cikkemben a munkahelyeken történő tüzek okairól, összefüggéseiről és a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttérről, illetve gyakorlati, hasznos tanácsokról lesz szó. A munkahelyi tüzeket okaik és okozóik alapján sorolom, nem pedig az egyes munkahelyeket vizsgálom meg, hogy ott milyen tüzek fordulhatnak elő. A munkahelyi tűzesetek megelőzése sok esetben az ott dolgozók és a felelős vezetők szemléletmódján, jogkövető magatartásán múlik. A takarítás, avagy a használat általános szabályai Mindenkinek van egy alapvető igénye a tiszta munkakörnyezetre. Az üzemekben, műhelyekben azonban a munka jellege miatt nem mindig lehet a patikarendet betartani. Arra azonban mindenképpen figyeljünk, hogy a műszaki végén a szemeteseket kiürítsék, az éghető hulladékot az arra kijelölt tárolókba elhelyezzék, a nem használt gépeket áramtalanítsák illetve a munkaeszközöket a helyükre visszarakják. Miért fontos rendet rakni? Ha valami kigyullad, akkor úgyis leég az egész tehetik fel a kérdést jogosan a kétkedők, azonban erre igen egyszerű a válasz. Amennyiben tűz is üt ki az adott munkahelyen, a tűz terjedése sokkal lassabb egy rendbe rakott munkahelyen, mint egy éghető hulladékokkal, szétszórt szerszámokkal telidobált műhelyben. A rendrakáson túl nézzük meg melyek a legfontosabb szabályok melyeket szem előtt kell tartanunk! június, VI. évfolyam 6. szám E-Tűzvédelem

5 Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot csak az arra kijelölt zárható, nem éghető anyagú tárolóba lehet elhelyezni. Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni és szükség szerint, de legalább műszakonként egyszer üríteni kell. A munkavégzés helyszínén mindig csak az ahhoz szükséges mennyiségű anyagot szabad tárolni. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. Amennyiben éghető folyadék folyik szét a munkaterületen azt haladéktalanul fel kell itatni és a helyiséget ki kell szellőztetni. A helyiségekre vonatkozó előírásokat, tiltó, figyelmeztető táblákat a helyiség bejáratánál jól látható módon ki kell helyezni. Olyan üzemeknél, létesítményeknél ahol éghető anyagot dolgoznak fel igen körültekintően kell el járni a használati szabályok terén. Nem elég a környezetünkben elvégezni a rendrakást, hanem a használt gépek, eszközök tisztító jellegű karbantartását is gyakran kell megejteni. Ez az egyszerű portalanítástól terjedhet a levegős kifúvatáson át a teljes szétszerelésig. Nagyon fontos, hogy az éghető anyagok porai bejutnak a gépek forgó alkatrészeibe és ott növelik a súrlódási tényezőt. Ezért a tisztításuk, a csapágyak, súrlódó alkatrészek rendszeres vizsgálata, lehetőség szerinti utánzsírzása is fontos nem csak a gép élettartama, hanem az esetleges súrlódásokból eredő túlmelegedések és a belőlük keletkező tüzek megelőzése céljából. Minden ember egyéni döntése, hogy dohányzik-e avagy sem. Jelenleg Magyarországon a nemdohányzók védelme érdekében igen szigorú jogszabályokat hoztak az elmúlt évek során. Pályafutásom során találkoztam olyan üzemeltetővel, aki a leszokás érdekében ingyenesen biztosította a leszoktató programot és az ehhez szükséges eszközöket (pl.: nikotintapasz). A dohányzóknak saját magukkal szemben kell igényesnek lenniük, hogy az égő dohányneműt a megfelelő edénybe helyezzék. Az égő cigarettacsikkek különösen veszélyesek ipari létesítményekben, ahol éghető anyagok pora, morzsaléka, forgácsa halmozódik fel. Mivel a legtöbb ilyen létesítményben a Tűzvédelmi Szabályzat általánosságban tiltja a dohányzást a teljes területre számtalanszor előfordulhat, hogy emberi mulasztásból történik tűzeset, ami a dohányzással köthető össze. Ezt bizonyítani nagyon nehéz és körülményes, ezért folyamatosan sulykolni kell a dolgozókban a dohányzásra vonatkozó szabályok betartását. A Tűzvédelmi Szabályzatban külön részt kell szentelni a dohányzásnak illetve célszerű térképesen ábrázolni a kijelölt dohányzóhelyeket. Ezekkel ne spóroljunk, könnyebb rábírni a dolgozókat a szabályok betartására, ha azt a munkáltató elősegíti, például az átlagosnál több helyet jelöl ki dohányzásra és ott megfelelő körülményeket biztosít (kiülő, megfelelő szeméttároló stb.). Vizsgáljuk meg először a jogszabályi előírásokat a dohányzásra vonatkozólag, majd ezt követően néhány gyakorlati megközelítést! Dohányzás E-Tűzvédelem június, VI. évfolyam 6. szám 5

6 Az OTSZ a dohányzásra vonatkozóan nem tartalmaz túl sok előírást: Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem szabad az A C tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. Az első két előírás jóformán iránymutatás, a tűzvédelmi szabályzatot készítőknek, hiszen nyilvánvaló, hogy ott nem szabad dohányozni ahol az tüzet okozhat. Lássuk a gyakorlati megközelítést! A dohányzóhelyek kialakításánál célszerű olyan szemeteseket kihelyezni, ahova külön elhelyezhető a csikk illetve az egyéb szemét. A szemetesnek minden esetben nem éghető anyagúnak kell lennie. A csikktartó résznek pedig olyan kialakításúnak, ha a belehelyezett csikkek esetleges parázs hatására meggyulladnak és égni kezdenek a dohányzó helyről illetve a csikktartóból ne kerülhessen ki (pl.: szél ne vigye el a parazsat, ne döntse fel az edényt). Személy szerint a rácsos csikktartókat nem tartom előnyösnek, mert az égő dohányneműt nem oltják el rendesen rajta, sokkal célszerűbbek a képen látható megoldás. Ha az üzemeltető rendelkezik megfelelő felszereléssel és kapacitással, készíttethet saját tervezésű és kialakítású csikktartókat is, melyeket a helyi körülményeknek megfelelően alakíttat ki. (Figyelem, ha frissen eloltott dohányneműt tartalmaz a hamutartó, azt ne azonnal ürítsük a kukába!) A cigaretta mint gyújtóforrás nem lánggal való égés fog elsősorban okozni, az általa meggyújtott anyagok sokáig izzanak és füstölnek. A lánggal való égés akkor következik be, ha már elég nagy területen izzik az anyag vagy olyan légmozgás van ami kellően felszítja Hamutartóval ellátott nem éghető anyagú szemetes az izzást (pl.: huzat, szél stb.). Ezért kellő odafigyeléssel ezek a kezdődő tüzek könnyen és gyorsan elolthatók, a probléma akkor következik be ha mindez elhagyatott helyen történik, például egy üzem szervizalagútjában, félreeső szegletben stb.. Egyes források szerint Magyarországon is hoztak forgalomba tűzbiztos cigarettát, ami nem ég végig, hanem a papírba önkioltó gyűrűket impregnáltak és ez megakadályozza a cigaretta továbbégését. A cigarettás dobozokon én ilyen jelölést nem találtam. Azonban ez nem fogja megakadályozni a dohányzásból fakadó tűzeseteket, ma Magyarországon egyre többen készítik saját maguk cigarettájukat a magas árak miatt és az ehhez használt papírokban, hüvelyekben tudomásom szerint nincs semmiféle adalékanyag, ami megakadályozná a dohány égését. Elektromos berendezések A mindennapokat körbeveszik az elektromos berendezések, számtalan kéziszerszámgépet, berendezést találunk egy munkahelyen. A nem kötelező elemekről, úgymint a kávéfőzőről, mikrohullámú sütőről, villanytűzhelyről nem is beszélve. Ezeknek a berendezéseknek az üzemeltetése különös odafigyelést kíván június, VI. évfolyam 6. szám E-Tűzvédelem

7 Az OTSZ nagyon egyszerűen és hatékonyan fogalmaz: A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. Ezt a szabályt az üzemeltetők, munkavállalók be is tartják, azonban mégis fordulnak elő elektromos tüzek olyan gépek, berendezésekből melyek kikapcsolt állapotban vannak. Ebben az esetben tűz akkor fordulhat elő, ha a berendezésben valamilyen olyan meghibásodás van, ami a kikapcsolt állapot ellenére is okoz tüzet. Ne felejtsük el, annak ellenére, hogy a gép nincs bekapcsolva, egyes eszközökön van úgynevezett stand by mód, ami készenlétet takar, tehát az eszköz áram alatt van! Ilyenkor egy villámcsapás, vagy bármilyen a gépben keletkezett hiba következménye lehet tűz. Ha nincs a berendezésen stand by mód, akkor is áram alatt van az eszköz, hiszen az elektromos hálózathoz csatlakoztatva van. Ha nincs szükségünk a stand by módra (pl.: serverek, számítógépek), célszerű az adott helyiséget egy ott elhelyezett áramkapcsolóval áramtalanítani, így biztosak lehetünk benne, hogy a hálózat az áramkapcsolót (kismegszakító) követően feszültség-mentesített állapotú. A kötelező elemeken túl, a munkahelyeken találhatunk az ott dolgozók komfortját fokozó eszközöket is. Ilyenek a különböző konyhai berendezések illetve az elektromos fűtőberendezések. A konyhai eszközök közül a legnépszerűbbek a kávéfőzők, teafőzők illetve a mikrohullámú sütők. Az irodákban a munka befejezését követően célszerű ezeket az eszközöket áramtalanítani. Mivel, ezek azonnal beüzemelhető elektromos berendezések, lekapcsolásukkal nem áramtalanítjuk teljes mértékben a készüléket. Hatósági ellenőrzéseim során többször hívtam fel az ott dolgozók figyelmét, hogy ezen eszközök alá helyezzenek nem éghető tálcát vagy lapot, illetve olyan helyre tegyék ahol meghibásodásuk és kigyulladásuk esetén a tűz nem terjed át máshova. Az elektromos fűtőberendezésekkel sokkal több a probléma mint azt sokan gondolják. A hősugárzók, olajradiátorok nem megfelelő üzemeltetési körülmények közt igen veszélyesek lehetnek. A bennük található hőkapcsoló meghibásodása esetén a készülék túlfűtheti magát, ami az olajradiátornál különösen veszélyes a benne található jelentős mennyiségű éghető folyadék miatt. Ezeket az eszközöket tilos letakarni és használatukat követően mindig húzzuk ki őket az elektromos csatlakozóaljzatból. Vegyük figyelembe, hogy ezek a berendezések jelentősen terhelik az elektromos hálózatot, ezért lehetőleg ne hosszabbítókon keresztül használjuk. A kereskedelemben kapható hosszabbítók kialakítása és terhelhetősége hagy némi kívánni valót maga után, ezért tartózkodjunk a nagy fogyasztók alkalmazásakor tőlük. Arról nem is beszélve, hogy a kikapcsolt hosszabbítóval is ugyanaz a probléma, mint a kikapcsolt elektromos berendezéssel. A kapcsolóig a hoszszabbító feszültség alatt van, ennek meghibásodásakor könnyen okozhat tüzet. A hosszabbítókról még annyit, hogy kerüljük a hoszszabbító hosszabbítóval történő toldását, illetve a T-elosztók alkalmazását. A feltekert, kábeldobos hosszabbítóknál használatkor mindig tekerjük le az összes kábelt, ugyanis a feltekert kábeldob trafóként működik, megnő az induktív ellenállása a vezetéknek. Ennek hatása, hogy a hosszabbítón keresztül jóval kisebb áramerősséget kapunk (a villamos eszközök nem működnek megfelelően) és a feltekert vezeték melegedni fog, a kábel roncsolódik és akár gyújtóforrás is lehet belőle. Fűtőberendezések, kémények Itt elsősorban nem a központi fűtésű modern üzemekre, műhelyekre helyezem a hangsúlyt. A modern berendezésekkel kapcsolatosan csak annyit, hogy a gázkészülékeket mindig felül kell vizsgálni és a kazánhelyiségben illetve a kazán környékén éghető anyagot szigorúan tilos tárolni. Ennek pontos módját a Tűzvédelmi Szabályzatban kell rögzíteni. Az OTSZ részletesen foglalkozik a tüzelő-fűtő berendezésekkel a legfontosabb szabályok az alábbiak: A berendezéshez csak a hozzá méretezett égéstermék elvezető csatlakoztatható; A B tűzveszélyességi osztályú helyiségben nyílt lánggal üzemelő tüzelő-, fűtőberendezés nem működtethető (itt a jogszabály kivételt tesz a technológiához kapcsolódó berendezésekkel); E-Tűzvédelem június, VI. évfolyam 6. szám 7

8 Ha a készülék osztálya megkívánja, felügyeletről kell gondoskodnia (erről az fűtőberendezés kezelési utasítása rendelkezik); Szilárd tüzelőanyaggal működő berendezéseket csak szilárd anyaggal szabad begyújtani. Ennek klasszikus példája a kályhák begyújtása gyúlékony folyadékkal, találkoztam olyan üggyel, ahol a tulajdonos a cserépkályháját benzinnel elkevert gázolajjal akarta begyújtani. A kicsapó láng következtében a kezében található flakon gyúlékony folyadékot magára borította, a viselt ruházata meggyulladt és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudtak rajta segíteni. A jogszabály szerint a kazántérben tárolt tüzelőanyag és a kazán illetve az égéstermék elvezető között olyan távolságot kell hagyni, hogy az tüzet ne okozhasson. Személy szerint, ha van rá mód és lehetőség a tüzelőanyagot tároljuk másik helyiségben és csak a legszükségesebb mennyiséget hagyjuk a kazánhelyiségben. Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan nem éghető anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről. Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktá rolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. A salaktároló edénynek olyat válasszunk, ami nem éghető, illetve a salakot egy helyre gyűjtsük, azt semmiképp ne szórjuk szét anélkül, hogy meggyőződtünk volna róla, hogy izzó parázs nincs már benne (több napig hagyjuk állni). A hamuban az izzó parázs akár 1-2 napig is képes izzani. A parázsfelfogókkal kapcsolatosan a nem éghető padozatú helyiségeknél is javasolt elhelyezni, hiszen az esetlegesen kihulló parazsat, salakot könnyebb összegyűjteni, kisebb a veszélye, hogy az izzó parázs ég hető anyag közelébe jusson. A parázsfelfogókat folyamatosan tisztán kell tartani és célszerű legalább műszakonként vagy szükség szerint tisztítani. A kályhás tüzelés különösen nagy odafigyelést igényel olyan helyeken ahol egyébként is éghető anyagokkal dolgoznak, például asztalos műhelyekben. Ilyen munkahelyeken a lehető legszigorúbban kell eljárni a takarítás illetve a biztonságos távolságok betartása érdekében. Az elmúlt években több példa is volt asztalos műhely leégésére, ahol percek alatt égtek porrá több tíz millió forint értékű áruk, gépek, eszközök. A kémények különösen amióta a katasztrófavédelem hatósági jogkört kapott az utóbbi időben kiemelt figyelmet kapnak a hatóságok részéről. Nagyon fontos, hogy Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait, valamint a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét A1 tűzvédelmi osztályú anyagból kell kialakítani, kivéve az olyan égéstermék-elvezető berendezést, amely 90 perc tűzállóságot biztosító A1 tűzvédelmi osztályú anyagból épített, megfelelő mechanikai védelmet is biztosító köpenyben vezetett, illetve szerelt, ha a) a tüzelőberendezés gyártója a tüzelőberendezéssel együtt tanúsított (CE, EME) égéstermék-elvezető berendezés műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik (pl. kondenzációs berendezés), b) az égéstermék-elvezető berendezés gyártója a tanúsítványban (CE, EME), illetve más tüzelőberendezésekkel történő alkalmazásra vonatkozó műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik, és c) az gyújtási veszélyt ne jelentsen.. Régi építésű építményeknél még előfordulhat, hogy a kéményekbe B F anyagú épületszerkezetet építettek be. Nagyon fontos, ha tudomásunk van arról, hogy a kéménybe gerendát építettek vagy bármilyen más egyéb nem nem éghető anyagú épületszerkezetet azt a kéményt ne használjuk. A kéményt és a kazánt összekötő füstcsövet stabilan rögzítsük 1,5 méterenként de legalább egy helyen. A hőmérsékletváltozások során a füstcsövek képesek szétcsúszni és a felügyelet nélkül hagyott kályha komoly veszélyt június, VI. évfolyam 6. szám E-Tűzvédelem

9 munkavégzés után üt ki, mert a meggyulladt éghető anyag sokáig izzik, és csak hosszú idő múlva éri el azt a hőmennyiséget, ami elegendő a lánggal való égéshez. Célszerű az elvégzett munkát követően a munka helyszínét rendszeresen bejárni néhány napig, így az esetleges izzással járó tüzek hamar észrevehetők még mielőtt nagyobb baj történne. Vizsgáljuk először meg, hogy mi vonatkozik a tűzveszélyes tevékenységekre! Kéménytűz jelenthet. Szilárd anyag tüzelésénél figyeljünk a tüzelőanyag nedvességére, ha nedvesebb fát vagy szenet égetünk, több levegőt adjunk, mert különben a kéményben lecsapódó pára megköti a füstöt és kátrányos masszává áll össze, mely beborítja a kéményt, rontja a huzathatást, illetve begyulladhat, ami kéménytűzhöz vezet. A kéménytüzek különösen veszélyesek, mert a kémények több száz fokosra forrósodnak fel, oltásukat rendkívül körültekintően kell végezni, a hirtelen bejutó víz gőzzé válva szétvetheti a kéményt, illetve a falat. Ha kéménytüzet tapasztalunk, mindenképp értesítsük a tűzoltókat és ne kíséreljük meg az oltást. Hagyományos eljárás az is, ha hagyják kiégni a kéményt, ekkor azonban mindenképp figyelni kell a kémény szerkezetét, hogy nem károsodik-e a kiégés során. Tűzveszélyes tevékenységek A hegesztés illetve nyílt lánggal működő egyéb berendezések használatához a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített módon Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyt kell kiadni. A gazdálkodó szervezetnek itt meg kell határoznia azokat a feltételeket, melyek mellett ilyen tevékenység végezhető. Sokszor találkozni olyan kisebb-nagyobb tűzesetekkel, amikor az üzemben minden különösebb ok nélkül tűz üt ki, és a vizsgálat során kiderül, hogy előző nap hegesztettek, tetőt szigeteltek stb. Ezek a munkák nagy körültekintést igényelnek, szigorú keretek között végezhetők. Szintén jellemző rájuk, hogy a tűz akár 1-2 nappal a Az OTSZ a rendelkezik a tűzveszélyes tevékenységről: Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a következő pontban foglaltak kivételével előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságnak megfelelő-tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyébe a munkát elrendelő tehet egyedi előírásokat is, melyeket a saját biztonsága érdekében be kíván tartatni. Ilyen lehet például, hogy a helyszínen a létesítményi tűzoltóság adjon ügyeletet a munka befejezéséig, milyen oltásteljesítményű tűzoltókészüléket E-Tűzvédelem június, VI. évfolyam 6. szám 9

10 tartsanak készenlétben a munka során, az elvégzett munkát követően a munkavégzés helyszínének takarítása stb. Általánosságban elmondható, hogy ahol komolyan veszik, ennek az engedélynek a létjogosultságát nem történik tűzeset, mert a munkát végző felelőssége tisztábban megállapítható. metikai cikkeket áruló üzletben tárolnak fa polcokon hajlakkokat, spray-ket, ami jogszabályba ütközik. Raktározás és tárolás A raktárak és tárolóhelyiségek kis túlzással a tűzvédelmi hatóság egyik kedvenc helyiségei közé tartoznak. A cikk elején említett rendrakás a raktárakra, tárolókra még inkább igaz. Az alábbiakban inkább a hasznos tanácsokra helyezem a hangsúlyt, tekintettel arra, hogy a cikk terjedelme nem teszi lehetővé a teljes éghető anyagok tárolására vonatkozó előírások taglalását, így a kismennyiségű tárolással kapcsolatosan adok gyakorlati támpontokat a hatósággal való kínos percek elkerülése érdekében. Az előírások az anyagok halmazállapota illetve tűzveszélyességi osztálya köré csoportosul: A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók. Egy helyiségben 300 kg feletti mennyiségű A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag a C és D tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt ha a vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek nem tárolható. Az öngyulladó anyagokat minden más egyéb anyagtól külön kell tárolni és hőmérsékletüket legalább naponta kell ellenőrizni. A raktárakban figyeljünk oda, hogy az A B tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékokat más anyagoktól jól elkülönítetten, nem éghető szekrényben tároljuk. A szekrényt minden esetben feliratozni szükséges, sőt célszerűnek tartom a szekrényben egy tárolási rendet kialakítani egy saját szempontrendszer alapján (külön helyen a higítók, festékek, spray-k stb.). A kereskedelmi létesítményekben pedig szintén oda kell figyelni, hogy a tűzveszélyes anyagokat tilos éghető anyagú polcokon tárolni, sajnos nem egy koz- Éghető anyagok helytelen tárolása A másik fontos szempont, hogy tetőtérben és talajszint alatti helyiségekben A B -s anyagokat ne tároljunk. A padlástérben az éghető anyagok tárolásának is szigorú szabályai vannak, az ott tárolt anyagnak eltávolíthatónak kell lennie és legalább 1 méteres távolságot kell tartani az égéstermék elvezetőtől. Lehetőleg tehát kerüljük el a tetőtérben történő raktározást és tárolást június, VI. évfolyam 6. szám E-Tűzvédelem

11 Szabványújdonságok 2014 májusában 2014 májusában az alábbi szabványok jelentek meg a tűzvédelemmel kapcsolatban: MSZ EN 14043:2014 Tűzoltásra és mentésre használt magaslétrák. Kombinált mozgathatóságú forgóasztalos létrák. Biztonsági és teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek Az érvényesség kezdete: MSZ EN 14044:2014 Tűzoltásra és mentésre használt magaslétrák. Szakaszos mozgathatóságú forgóasztalos létrák. Biztonsági és teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek az MSZ EN 14044:2005+A1:2009 helyett Az érvényesség kezdete: MSZ EN 16327:2014 Tűzvédelem. Túlnyomásos adagoló rendszerek (PPS) és sűrített habbal oltó rendszerek (CAFS) Az érvényesség kezdete: MSZ EN :2014 Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 1. rész: Ajtók, redőnyök és nyitható ablakok tűzállósági vizsgálatai. az MSZ EN :2009 helyett Az érvényesség kezdete: MSZ EN :2005/A1:2014 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra. az MSZ EN :2013 módosítása Az érvényesség kezdete: MSZ EN :2014 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Villamos kábelek tűzvédelmi osztályba sorolása a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával Az érvényesség kezdete: MSZ EN :2014 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 6. rész: Függönyfalak Az érvényesség kezdete: MSZ EN :2013/A11:2014 Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények Az érvényesség kezdete: Olvasói kérdések Kérdés: Egy 10 hónapig fennálló növénytermesztési rendeltetésű ponyvaszerkezetű építmény (fóliasátor) szerkezeteivel szemben milyen követelményeket kell teljesíteni? MSZ EN :2014 Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Függönyfalak. Teljes konfiguráció (teljes összeállítás). az MSZ EN :2007 helyett Az érvényesség kezdete: MSZ EN :2014 Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Függönyfalak. Részleges konfiguráció) az MSZ EN :2007 helyett Az érvényesség kezdete: E-Tűzvédelem június, VI. évfolyam 6. szám 11

12 Válasz: Az OTSZ pontja értelmében ponyvaszerkezetű építménynek minősül az olyan állandó jellegű, legalább 9 hónapig fennálló, alapozással rendelkező közösségi építmény, amely a környező külső tértől csak húzófeszültségre igénybe vehető külső térelhatároló szerkezettel egészben elválasztott teret alkot és ezzel a használat feltételeit biztosítja. Tehát a növénytermesztési célú fóliasátor nem minősül ponyvaszerkezetű építménynek, mivel nem közösségi funkciója van. A fogalom alapján a ponyvaszerkezetű építmények követelményei nem vonatkoznak a növénytermesztési rendeltetésű fóliasátrakra. Ugyanakkor az OTSZ 322. (2) bekezdése kimondja, hogy a növénytermesztési célú üvegházak, fóliasátrak szerkezeteit tűzvédelmi osztály és tűzállósági követelmény nem érinti. Összegezve tehát a növénytermesztési rendeltetésű fóliasátrak szerkezeteivel szemben sem a ponyvaszerkezetű építményekre vonatkozó előírásokat, sem egyéb követelményeket nem kell alkalmazni. külső légtérhez szintenként a közlekedőtér nettó alapterületének legalább 20%-át elérő felületű homlokzati szabad falnyílással közvetlenül csatlakozik. A 28/a. pont alapján zárt lépcsőház, közlekedő helyiség a minden oldalról elsődleges épületszerkezetekkel határolt tér. A nyitott illetve zárt lépcsőházak, közlekedők fogalmai alapján a kérdésben megfogalmazott kialakítás megfelel a zárt lépcsőház fogalmának, hiszen minden oldalról elsődleges épületszerkezetekkel határolt térről beszélünk, míg a teljesen zárt felületre vonatkozóan a fogalom nem tesz utalást. Ugyanakkor nyitott lépcsőháznak, közlekedőtérnek nem minősülhet a tér, mivel a falnyílás mértéke nem éri el a közlekedőtér nettó alapterületének legalább 20%-át. Fentiekből következően a lépcsőház zárt lépcsőháznak minősül. Kérdés: Nyitott vagy zárt lépcsőháznak minősül az a kialakítás, ahol a homlokzati falnyílás nem zárt (az áttörés mértéke az alapterület 15%-a) és minden oldalról elsődleges épületszerkezetek határolják? Válasz: Az OTSZ pontja értelmében nyitott lépcsőháznak, közlekedőtérnek minősül az a tér, amely a A Tűzvédelem szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink tűzvédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-Tűzvédelem VI. évfolyam, hatodik szám, június Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Budapest, Váci út 91. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Petren Ágnes HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: M. C. Direct Kft június, VI. évfolyam 6. szám E-Tűzvédelem

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Akkreditált építőipari képzés gyakorlati tapasztalatai Égéstermék-elvezető berendezések kivitelező szakembereinek képzése az ÉMI Nonprofit Kft-ben

Akkreditált építőipari képzés gyakorlati tapasztalatai Égéstermék-elvezető berendezések kivitelező szakembereinek képzése az ÉMI Nonprofit Kft-ben Akkreditált építőipari képzés gyakorlati tapasztalatai Égéstermék-elvezető berendezések kivitelező szakembereinek képzése az ÉMI Nonprofit Kft-ben Build Up Skills Hungary 2012. 10. 26. Haszmann Iván tudományos

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Jogi Főosztály H-1011 Budapest Fő utca 44-50 david.nagy@nfm.gov.hu

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Jogi Főosztály H-1011 Budapest Fő utca 44-50 david.nagy@nfm.gov.hu NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Jogi Főosztály H-1011 Budapest Fő utca 44-50 david.nagy@nfm.gov.hu E/2013/1216 Dr. Nagy Dávid vezető-tanácsos Tárgy: a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Tárgy: Utasítás Érvényes: 2011.06.21-től visszavonásig Minden érintett személyekre (ügyfél, alvállalkozó, bérlő,külsős cég,saját dolgozókra ) Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Hung Log Two

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján.

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján. Sorszám: Ii I, Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása (első fordulós tárgyalás) Siklósi István polgármester Gulyásné

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűz és robbanásveszélyes környezetben nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az ilyen környezetben minden veszélyt okozó tevékenységet

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ADR 2017 Veszélyes Áruk Nemzetközi

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 12 Villamoselosztóhálózat-szerelő,

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2009. 09. 07. óra, perc a vizsgabefejezés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti Szakképzési

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, november

III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, november III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, 2016. november 21-22. 1. feladat 20 pont 2016. október 18-án kéménytűz káresemény történt egy olyan településen, ahol a kéményseprő-ipari tevékenységet

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben