A KISVÁLLALKOZÁSOK MEGOLDÁSKERESŐ MAGATARTÁSA, 2010*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISVÁLLALKOZÁSOK MEGOLDÁSKERESŐ MAGATARTÁSA, 2010*"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR CZAKÓ ÁGNES GYŐRI ÁGNES A KISVÁLLALKOZÁSOK MEGOLDÁSKERESŐ MAGATARTÁSA, 2010* Jelen tanulmány a magyar mikro-, kis és középvállalkozások megújulási képességét vizsgálja egy 2010-ben végzett empirikus felvétel alapján. A vállalati innovációs tevékenységgel kapcsolatos hazai kutatások többnyire csak a multinacionális nagyvállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitására koncentráltak, kevés ismerettel rendelkezünk a kis- és középvállalati szektor innovatív magatartásáról. A szórványos hazai empirikus kutatások, például ANTALÓCZY-SASS (2011) 1, BART- HA-MATHEIKA (2009) 2, BENKE (2011) 3, CZAKÓ (2011) 4, CSIZMADIA-GROSZ (2008) 5, HALPERN- MURAKÖZY (2010) 6, INZELT (2003, 2011) 7, Sass (2011) 8 közlései elsősorban olyan technoló- * Ez a tanulmány a 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program (Társadalmi Megújulás Operatív Program) Innováció a KKV-k és önfoglalkoztatók körében című alprojekt keretében készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője: Dr. BALATON Károly egyetemi tanár BCE. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta: HÁRS Ágnes PhD kutató közgazdász (Kopint TÁRKI). A szerzők: CZAKÓ Ágnes a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének egyetemi docense (elérhetősége: és GYŐRI Ágnes a Budapesti Corvinus Egyetem Ph.D. hallgatója (elérhetősége: 1 ANTALÓCZY Katalin SASS Magdolna (2011): Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése elmélet és empíria. Külgazdaság, 55. évf., sz., o. 2 BARTHA Attila MATHEIKA Zoltán (2009): A magyar kis- és középvállalatok innovációs aktivitása és innovációpolitikai preferenciái egy felmérés tükrében. Külgazdaság, 53. évf., 7-8. sz., o. 3 BENKE Zoltán (2011): A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében. Külgazdaság, 55. évf., sz., o. 4 CZAKÓ Ágnes (2011): Vállalkozások, innováció, pénzügyek. = CZAKÓ Ágnes HUSZ Ildikó SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Meddig nyújtózkodjunk? A magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. Gazdaságszociológiai műhelytanulmányok, BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest, o. 5 CSIZMADIA Zoltán GROSZ András (2002): Szervezet-központú hálózatok: az ipari parkok térségiintézményi kapcsolatrendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői. Tér és Társadalom, 2., o. 6 HALPERN László MURAKÖZY Balázs (2010): Innováció és vállalati teljesítmény Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 57. évf., 4. sz., o. 7 INZELT Annamária (2003): A kicsik K+F és innovációs tevékenysége. Külgazdaság, 47. évf., 11. sz., o. 8 SASS Magdolna (2011): Magyar orvosimőszer-gyártó kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének jellemzıi és néhány tényezıje. Külgazdaság, 55. évf., sz., o.

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR gia fejlesztésére orientált ágazatokban működő vállalkozásokra fókuszáltak, mely ágazatokban feltételezhetően nagyobb valószínűséggel találhatóak innovatív vállalatok. 9 E kutatások egybehangzó eredményei még a tudásigényes ágazatokban is nagyon alacsonynak mutatják az innovatív kis- és középvállalkozások arányát Magyarországon, s rendkívül esetlegesnek az innovációt érintő vállalatközi, illetve intézményközi (vállalatikutatóintézeti, vállalati-egyetemi) együttműködéseket. Pedig az innovációs tevékenység vitathatatlan szerepet játszik a versenyképesség növelésében (PAPANEK at all (2006) 10 ). Az EU támogatáspolitikája éppen ezért elsősorban a kis- és közepes vállalkozások támogatására, regionális fejlesztésére irányul,11 egyelőre azonban a hazai empirikus tapasztalatok fényében úgy tűnik, hogy a szakpolitika által ösztönzött innovációs alapú együttműködések a gyakorlatban kevés hatékonysággal működnek. A kisvállalkozások innovációs aktivitására vonatkozó kutatások legfontosabb tanulsága, hogy a hazai innovációs rendszer csak mérsékelten éri el a kis- és középvállalatokat: az innovációra újonnan vállalkozó KKV-kat alig támogatja, inkább a már innovatív vállalkozásokat ösztönzi, de azokat is csak gyenge mértékben (CSIZMADIA (2008) 12, INZELT (2011) 13 ). Vizsgálatunk során a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete által 2010-ben végzett Pénzügyi kultúra Magyarországon című kutatás kisés középvállalati almintájának adataira támaszkodtunk. 14 Az adatfelvétel több mint 1200 vállalatra kiterjedő országos reprezentatív mintán készült. A mintába került vállalkozások kiválasztása a KSH cégnyilvántartásából a kis- és közepes vállalkozási szektor gazdasági ág és létszám szerinti összetétele alapján történt. A felvétel tisztított adatai 1192 mikro-, kis- és középvállalkozás adatait tartalmazza. 15 A mintában a mikrovállalkozások a valódi számukhoz képest alulreprezentáltak, mivel a kutatások célja elsősorban az igazi kisvállalkozások megismerése volt (F1. táblázat). A vizsgálat során megkérdezett vállalkozások főbb változók szerinti megoszlását a Függelék F2. táblázatban közöljük. Cikkünkben a hazai kis- és középvállalati szektor vizsgálatunkban használt mutatók szerint mért megoldáskereső piaci magatartásának elemezésére vállalkozunk. Foglalkozunk a kisvállalkozások e-bank használatával, számlavezető pénzintézetváltásával, valamint pályázati- és fejlesztési aktivitásával. Úgy gondoljuk, hogy ezek a 9 Ezekből a felmérésekből rendszerint kimaradnak a tíz főnél kisebb mikrovállalkozások. 10 PAPANEK Gábor BORSI Balázs TOMPA Tamás (2006): A magyar gazdaság versenyképességét magyarázó tényezők. Külgazdaság, 51. évf., 3-4. sz. 11 Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az Új Széchenyi Terv keretén belül megfogalmazott operatív programok az egyes régiók versenyképességének javítása érdekében a helyi kis- és középvállalkozásokra alapozott gazdaság innováció-orientált fejlesztésére fókuszálnak 12 CSIZMADIA Zoltán (2008): Együttműködés és újítóképesség Az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai. Szociológiai Szemle, 2., o. 13 INZELT Annamária (2011): Innováció és nemzetköziesedés a kicsik világában. Egy e-felvétel eredményei. Külgazdaság, 55. évf., sz., o. 14 A kutatásra a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával az Innotárs projekt keretében került sor. 15 A mintába 250 fő feletti nagyvállalatok is bekerültek, ugyanis amikor bekerültek oda még kis- és közepes vállalkozások voltak a KSH adatbázisa szerint, de időközben nőtt az alkalmazottaik létszáma. A torzítás elkerülése érdekében az elemzés készítésekor nem vettük figyelembe őket.

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR vizsgált tényezők a hagyományokkal való szakítást jelzik, s ilyen értelemben ugyan kissé leegyszerűsített módon a vállalkozások megújulási képességének, innovatív magatartásának közvetett mutatói. Majd kétdimenziós és többdimenziós elemzés segítségével vizsgáljuk a kisvállalati megoldáskeresést a vállalkozások jellemzőinek függvényében. Végül a kutatás eredményei alapján következtetéseinket foglaljuk össze javaslatokat téve további kutatási irányokra. 1. A Kisvállalati megoldáskeresés mutatói Mivel amellett érvelünk, hogy a vállalkozás ügyeiben az elektronikus bankszolgáltatás használata, a számlavezető bank megváltoztatása, a fejlesztési forrásokra történő pályázatok benyújtása, valamint a beruházási szándék a KKV-k eljárásaiban nyitottságot jelez, ezért e változók segítségével létrehoztunk egy kisvállalati megoldáskeresés elnevezésű mutatót, s a későbbiekben számításaink ezen az indikátoron alapulnak. 16 A vállalati megoldáskeresés nevű empirikus változót a kérdőív nyújtotta lehetőségek alapján az alábbiak szerint hoztuk létre: A vállalkozások e-bank használata alapján 17 azokat a KKV-kat vettük figyelembe, amelyek vagy a vállalkozás ügyeiben vagy a személyes és a vállalati ügyekben egyaránt használnak internetes bankszolgáltatást. A számlavezető pénzintézet megváltoztatása alapján 18 azokat a vállalkozásokat vontuk be a vizsgálatba, amelyek szakítva a megszokásaikkal, számlavezető pénzintézetet váltottak. Erre a váltásra költségracionális megfontolásból (például drága szolgáltatási díjak, más banknál elérhető kedvezőbb vagy új szolgáltatási lehetőségek), időtakarékos szempontok figyelembe vételével (például nagy távolság, sorban kellett állni, kedvezőtlen nyitva tartás, kevés bankautomata stb.) vagy minőségi kifogás (udvariatlan ügyintéző, gondozatlan banképület stb.) miatt került sor Másodelemzésünk a már említett 2010-ben rögzített adatforrásra épít. A felmérés során kérdezőbiztosok keresték fel a kis- és közepes vállalkozások tulajdonosait, vezetőit, illetve a vállalkozás pénzügyeiben illetékes a cégvezető által válaszadásra kijelölt alkalmazottját. Kérdéseket tettek fel nekik a vállalkozás pénzügyi kultúrájára (banki kapcsolatok, pénzügyi ismeretek, banki/befektetési termékek használata, biztosítási és hitelfelvételi szokások), a vállalkozás reáladataira (foglalkoztatottak létszáma, nettó árbevétel, adózott eredmény), ezek múltbeli és jövőben várható alakulására, valamint a vállalkozás gazdálkodásának egyéb jellemzőire (például exportból származó árbevétel, készpénzes pénzügyi tranzakciók aránya, vállalati pénzzavar elfordulásának gyakorisága és okai, beruházási szándék, pályázati aktivitás, tulajdonosi szerkezet, piaci hatókör) vonatkozóan. 17 A kérdőívben feltett kérdés: Használ-e internetes bankszolgáltatást akár személyes akár vállalkozási ügyekben? 18 A kérdőívben feltett kérdés: Előfordult-e, hogy a vállalkozás számlavezető bankot változtatott, és ha igen, milyen okok miatt? 19 Tehát azok a vállalkozások nem kerültek be a vizsgálatba, amelyek esetében a számlavezető pénzintézet megváltoztatása kényszerből történt (például megszűnt a bank, nem kapott hitelt stb.).

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A vállalkozások pályázati aktivitásának vizsgálata alapján 20 azokat a kis- és középvállalkozásokat tekintettük megoldáskeresőnek, amelyek törekednek arra, hogy kormányzati vagy EU-s programokba bekapcsolódjanak, mely támogatások révén lehetőségük nyílik növekedésre, fejlesztéseik megvalósítására. A vállalkozások fejlesztési törekvése alapján21 azok a KKV-k kerültek be az elemzésünkbe, amelyeknél a felvétel évében valamilyen nagyobb beruházás, fejlesztés azaz jelenleg vagy közeljövőben realizálódó újítás megvalósítására kerül sor. Alapgondolatunk szerint a kisvállalati megoldáskeresés-mutató a vállalkozás megújulási képességét méri, amely változtatható, javítható. Az aktív megoldáskeresőnek definiált vállalkozások életében olyan magatartás-elemek vannak jelen, melyek az innovatív vállalati viselkedés mutatóinak tekinthetők, s mindezek az érintett vállalati kör számára a jövőben egyfajta relatív előnyt jelenthetnek a további megújuláshoz. Mindezzel nem azt állítjuk, hogy a kapcsolat determinisztikus lenne, de úgy véljük, hogy ennek a mutatónak a segítségével egy fejlődni, megújulni szándékozó kisvállalati csoportot lehet körvonalazni. Az 1. táblázat a KKV-k nyitottságát mérő vállalati megoldáskeresés változó egyes komponenseinek megoszlását mutatja be. 1. táblázat A vállalati megoldáskeresés mutató komponenseinek megoszlása, 2010 Megoldáskeresés változói Internetes bankszolgáltatást használ Számlavezető pénzintézetet változtatott Pályázott fejlesztési, beruházási forrásokra Nagyobb fejlesztést, beruházást végez N2010 =100 % gyakoriság 1008 % 78,8 % gyakoriság 399 % 33,3 % gyakoriság 694 % 60,8 % gyakoriság 291 % 25,0 % Forrás: Pénzügyi kultúra Magyarországon kutatás, 2010 (Budapesti Corvinus Egyetem) A fentebb közölt táblázatból jól látható, hogy a kis- és közepes vállalkozások közel négyötöde intézi elektronikus úton a tevékenységével kapcsolatos ügyeit. Vállalati min- 20 A kérdőívben feltett kérdés: Pályázott-e már valaha korábban beruházási, fejlesztési forrásokra a vállalkozás? 21 A kérdőívben feltett kérdés: Kíván-e nagyobb beruházást vagy fejlesztést megvalósítani ebben az évben a vállalkozás?

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR tánkon végzett korábbi tanulmányunkban (Czakó (2011) 22 ) arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az e-bank használata terén az elmúlt évek tapasztalataihoz képest nyitottabbá váltak a szektor vállalkozásai, ugyanis 2006-hoz viszonyítva 2010-re 20 százalékpontos növekedést regisztráltunk. Ugyanakkor még mindig vannak elutasítók. Az e-bankolás elutasításának okai között első helyen a személytelenségtől való félelem és a biztonság hiánya állnak. Az 1. táblázatból az is kiderül, hogy a vizsgált vállalkozások közül minden harmadik már változtatott számlavezető pénzintézetet alapítása óta. A bankelhagyás hátterében meghúzódó szempontok csoportosítása során (GYŐRI (2012) 23 ) azt találtuk, hogy elsősorban (az esetek 45 százalékában) költséghatékony megfontolásból például magas költségek, alacsony kamat, kedvezőtlen hitelkonstrukció stb. miatt döntenek a pénzintézetük elhagyása mellett a vállalkozások, második leggyakoribb indok pedig a kényszerűség például felülről érkező utasítás vagy megszűnt a bank/bankfiók, amely 2010-ben minden negyedik bankváltoztatás során szerepet játszott. További szempontok az idővel való takarékosság fontosságára utalnak például nehézkes ügyintézés, hosszú sorban állás, messze van a vállalkozástól, az esetek 15 százalékában emiatt döntöttek a vállalkozások az adott bank elhagyása mellet. A legkevésbé minőségi kifogások vezették más szolgáltatóhoz a vállalkozásokat (minden tizedik esetben), mint például a nem segítőkész vagy felkészületlen személyzet, elhanyagolt irodaépület. A KKV-k pályázati tevékenységét vizsgálva, viszonylag magas pályázati aktivitást tapasztalunk: öt vállalkozásból három már pályázott valaha beruházási, fejlesztési forrásokra. A legtöbb kis- és középvállalkozás az állami alapok és EU-források elérésére nyújt be pályázatot, de magas körükben a banki hitelek iránti kereslet is. Az adatfelvétel tanúsága szerint csupán 5 százalék körüli az elutasítások aránya. A sikertelen forrásszerzésben leggyakrabban szubjektív azaz a személyes kapcsolat hiánya (15%) és szakmai szempontok biztosíték-hiány, nem megalapozott üzleti terv (16,7%) játszottak szerepet. Mindössze 291 vállalkozás (a KKV-k negyede) jelezte, hogy valamilyen nagyobb fejlesztést, beruházást hajt végre a vizsgálat évében. A jelenség okát illetően arra gondolunk, hogy a vállalkozások alacsony beruházási tevékenysége a bizonytalan gazdasági körülményekkel hozható összefüggésbe és inkább a következő évekre halasztják fejlesztési terveik megvalósítását. 22 CZAKÓ Ágnes (2011): Vállalkozások, innováció, pénzügyek. = CZAKÓ Ágnes HUSZ Ildikó SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Meddig nyújtózkodjunk? A magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. Gazdaságszociológiai műhelytanulmányok, BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest, o. 23 GYŐRI Ágnes (2012): A racionális kisvállalati gazdálkodás tényezői, Közgazdasági Szemle, 59. évf., 2. sz., o.

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Megoldáskeresés és vállalati jellemzők 2.1 Változók A fent bemutatott változókból a vállalati megoldáskeresést mérő indikátort úgy alakítottuk ki, hogy minden komponenst azonos súllyal vettünk figyelembe, vagyis minden kritérium teljesülése esetén egy ponttal növeltük a megoldáskeresés mutató értékét, s azokat a vállalkozásokat, amelyeknek valamely területen hiányoztak az adatai, kivettük az elemzésből. Ezáltal egy olyan változót hoztunk létre, amely 0 és 4 közötti értéket vehet fel. Minél magasabb pontszámot ér el ezen a skálán a vállalkozás, annál valószínűbb, hogy nyitottság, aktív megoldáskeresés jellemzi piaci magatartását. A vállalati megoldáskeresés változó átlagértéke 1,98. A 2. táblázat a megoldáskeresés különböző mértékével jellemzett csoportok előfordulási arányait mutatja be. 2. táblázat A minta megoszlása a kisvállalati megoldáskeresés mutató egyes mértékei szerint, 2010 Vállalati megoldáskeresés pontszám 2010 N % , , , ,1 Összesen Forrás: Pénzügyi kultúra Magyarországon kutatás, 2010 (Budapesti Corvinus Egyetem) A minta tapasztalatai szerint a vizsgált szektor vállalkozásainak tizede (9,3 százaléka) egyáltalán nem keres megújulási lehetőségeket, a negyede pedig alacsony mértékben mondható nyitottnak (24,2 százaléka). A megkérdezett kis- és középvállalkozások relatív többsége (33,5 százaléka) az átlagos mértékben megoldáskeresők közül került ki, míg az átlagosnál nagyobb mértékű aktivitás a cégek negyedét (25 százalékát), a teljesen aktív megoldáskereső attitűd pedig a vállalkozások kevesebb mint tizedét (8,1 százalékát) jellemzi. A továbbiakban azokat a vállalkozásokat, melyek egyáltalán nem vagy legfeljebb egy irányban mutatkoztak nyitottnak, alacsony mértékben megoldáskeresőnek, azokat, melyek 2 pontot értek el ezen a skálán, közepes mértékben megoldáskeresőnek, s a vállalkozásoknak azt a csoportját, melyek esetében a piaci megoldáskeresés vizsgálatunkban használt mutatói közül három vagy mind a négy a vállalkozások életéhez tartozik aktívan megoldáskeresőnek tekintjük (3. táblázat). Így a mintába került vállalkozásoknak 3 egymással teljesen azonos arányú csoportját alakítottuk ki.

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR táblázat A megoldáskeresés különböző mértékével jellemezett KKV-k aránya, 2010 Megoldáskereső attitűd Alacsony mértékben megoldáskereső (0, 1 pont) Átlagos mértékben megoldáskereső (2 pont) Aktívan megoldáskereső (3, 4 pont) 2010 N % , , ,0 Összesen Forrás: Pénzügyi kultúra Magyarországon kutatás, 2010 (Budapesti Corvinus Egyetem) A KKV-szektor megújulási képességének feltérképezése során a következőkben arra kerestük a választ, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek azok a kisvállalkozások, amelyek igénybe veszik, bevezetik, valamint tartósan alkalmazzák a számukra elérhető és hasznos pénzpiaci újításokat. A kérdésünket másképp megfogalmazva úgy is feltehetjük, hogy vannak-e különbségek az átlagosnál nagyobb mértékben nyitott vállalkozások és a közepes vagy annál alacsonyabb mértékben megoldáskereső vállalkozások csoportja között. 2.2 A kétdimenziós elemzés eredményei A 4. táblázatban összefoglalt kereszttábla-elemzés eredményei alapján a következő változók mentén mutathatók ki szignifikáns eltérések a megoldáskeresés különböző mértékével jellemzett kis- és középvállalkozások tekintetében: vállalatméret, tevékenységi kör, piaci hatókör, más vállalkozásban való érdekeltség, valamint a vállalkozás kora. 24 Az egyik legfontosabb változó, mely mentén jelentős különbségek rajzolódnak ki a vállalkozások megújulási képességében, az a vállalkozás mérete. A kis- és közepes vállalkozási szektor legkisebbjeire függetlenül attól, hogy a vállalatnagyság kategóriáit az alkalmazottak létszáma vagy az árbevétel alapján alakítjuk ki kevésbé jellemző az új pénzpiaci megoldások keresése. A 0-9 fős mikrovállalkozások illetve a legkisebb árbevételű KKV-k körében a legalacsonyabb az aktív megoldáskereső attitűd előfordulásának gyakorisága a szektor többi vállalkozásához képest: a létszám alapján kialakított legki- 24 A szignifikancia-vizsgálatok esetében a 95 százalékos szignifikanciatesztet (p < 0,05) fogadtuk el az értékelhetőség kritériumának.

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR sebb méretű vállalkozások csoportjában 24,3 százalékponttal alacsonyabb az aktív megoldáskeresők aránya a legnagyobb méretűekhez képest táblázat A megoldáskeresés különböző mértékével jellemezett KKV-k megoszlása az egyes vállalati jellemzők szerint 2010-ben, % Megoldáskeresés mértéke alacsony átlagos magas Méret-kategóriák az alkalmazottak létszáma alapján Mikrovállalkozás (0-9 fős) 56,6 27,0 16,4 Kisvállalkozás (10-49 fős) 35,2 34,2 30,6 Középvállalkozás ( fős) 24,3 35,0 40,7 N=1007, szig=0,000, Cramer s V=0,213 Méret-kategóriák az éves nettó árbevétel alapján millió forint 38,7 36,8 24, millió forint 25,8 29,4 44,8 2,5 milliárd forint felett 24,8 29,2 46,0 N=900, szig=0,000, Cramer s V=0,155 Érdekeltség más vállalkozás(ok)ban Igen 18,5 32,9 48,6 Nem 38,3 33,7 28,0 N=1008, szig=0,000, Cramer s V=0,212 Piaci hatókör Regionális 43,7 32,7 23,6 Országos 37,3 32,0 30,6 Nemzetközi 20,4 36,2 43,4 N=1012, szig=0,000, Cramer s V=0,143 Tevékenységi kör Feldolgozóipar* 25,5 31,9 42,6 Építőipar 26,8 32,3 40,9 Kereskedelem 38,7 31,2 30,0 25 Amennyiben az éves nettó árbevétel alapján soroljuk be a vállalkozásokat, a legkisebb árbevételű KKV-k körében 21,5 százalékponttal alacsonyabb a magas megújulási képességű vállalkozások aránya a legnagyobb árbevételűekhez viszonyítva.

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Szállítás és idegenforgalom 28,9 40,4 30,7 Üzleti szolgáltatás 39,3 35,3 25,4 N=993, szig=0,000, Cramer s V=0,123 Vállalkozás kora 10 évesnél fiatalabb 35,1 39,4 25,5 11 és 20 év közötti 36,5 33,0 30,5 20 évnél idősebb 31,3 30,1 38,6 N=1008, szig=0,007, Cramer s V=0,098 *A feldolgozóipar, bányászat, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás együttesen számolva. Forrás: Pénzügyi kultúra Magyarországon kutatás, 2010 (Budapesti Corvinus Egyetem) A vállalatnagyság mellett a másik legjelentősebb szignifikáns összefüggés a kereszttáblás elemzések során az összefüggések sorrendbe rendezésekor a Cramer s V értékeket alapul véve a más vállalkozásban való érdekeltség hatását illetően figyelhető meg. A vállalatközi kapcsolatok növelik az újítások iránti nyitottságot: a más vállalkozásban illetve vállalkozásokban való érdekeltség vállalati rugalmassággal párosul. Az érdekeltséggel rendelkező kis- és közepes vállalkozások körében kétszer magasabb az aktív megoldáskeresők és kétszer alacsonyabb az új lehetőségeket egyáltalán nem vagy alig kereső vállalkozások aránya a más vállalkozásban tulajdonrésszel nem rendelkezőkhöz képest. További szignifikáns eltérés mutatkozott a kisvállalati megoldáskeresés mértékében a piaci hatókör tekintetében is. A külföldi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások melyek piaci interakcióik jelentős részét nemzetközi piacon bonyolítják, nyitottabbak a pénzügyi újítások befogadására és alkalmazására: körükben 20 százalékponttal magasabb az aktív megoldáskereső attitűd előfordulásának gyakorisága, mint a regionális piacon működő vállalkozások esetében, de az országos hatókörű KKV-khoz képest is 13 százalékponttal magasabb. A KKV-k ágazati jellemzői alapján is megfigyelhetők eltérések. Az eredményekből az tűnik ki, hogy a feldolgozóipari és építőipar cégekre nagyobb, míg a kereskedelmi, idegenforgalom és szállítás, valamint üzleti szolgáltatás területén tevékenykedő vállalkozásokra kevésbé jellemző az újítások keresése. Az, hogy a kereskedelmi és üzleti szolgáltatással foglalkozó kis- és középvállalkozások szignifikánsan a legalacsonyabb mértékben nyitottak új pénzügyi megoldások irányában, feltehetően tevékenységük kevésbé tőkeintenzív jellegével magyarázható. Ugyan nem jelentős, de statisztikailag szignifikáns különbségek figyelhetők meg a vállalkozás korának vizsgálata alapján is: a régebb óta működő cégek körében nagyobb fokú rugalmasság és megoldáskeresés mutatkozik. A legfiatalabb legfeljebb 10 éve működő KKV-kra leginkább az átlagos mértékű, a 11 és 20 év közötti vállalkozásokra az alacsony mértékű megoldáskeresés jellemző, míg a 20 évnél régebb óta piacon lévő vállalkozások bizonyulnak a legnagyobb mértékben aktív megoldáskeresőnek.

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az elemzés eredményei szerint általánosságban elmondható, hogy az, hogy milyen mértékben jellemző nyitottság és megoldáskereső magatartás a kis- és közepes vállalkozási szektorra, azt elsősorban a vállalkozás mérete, a más vállalkozásokban való érdekeltség, a piaci hatókör, a tevékenység jellege és a vállalkozás kora befolyásolják. 3. Az aktív megoldáskereső kisvállalati magatartást befolyásoló tényezők vizsgálata többváltozós elemzés módszerével A kereszttábla-elemzések során feltárt összefüggések további vizsgálatára többváltozós regressziós elemzést végeztünk annak érdekében, hogy a zavaró tényezőktől mentesen is vizsgálni tudjuk az egyes vállalati jellemzők kisvállalati megoldáskeresésre gyakorolt hatását. Az aktív kisvállalati megoldáskeresés és háttértényezői közötti összefüggések elemzésére bináris logisztikus regressziós (logit) modellt alkalmaztunk. A modellbe a kereszttábla-elemzésnél szereplő változók kerültek be. A vállalkozás méretére vonatkozó mindkét mutatót kétértékűvé alakítva szerepeltettük az egyenletben: az alkalmazottak létszámának változóját LÉTSZÁM, valamint az éves árbevétel változóját ÁRBEVÉTEL néven. Feltételezésünk szerint azért indokolt a vállalkozás méretét többféleképpen bemutató változók együttes bevonása a regressziós modellbe, mivel ezek a változók nem feltétlenül ugyanúgy jellemeznek egy-egy vállalkozást, hiszen egy néhány fős vállalkozásnak is lehet magas árbevétele, ugyanis ez a termelési tényezők arányától is függ. 26 A más vállalkozás(ok)ban való 10 százaléknál nagyobb tulajdonrész változóját ÉRDEKELTSÉG néven szintén kétértékű dummy változóként vontuk be a regresszióba. A piaci HATÓKÖR kategoriális változóként lépett a modellbe, referenciakategóriának választva a regionális piacon működő vállalkozások kategóriáját. A vállalkozás főtevékenysége szerinti ágazati besorolása alapján létrehozott ÁGAZAT változó kategoriális változóként került be az egyenletbe, referenciakategóriának pedig az üzleti szolgáltatást kezeltük. Továbbá a regresszió magyarázó változói között szerepelt a vállalkozás korának kategoriális változója is (KOR), referenciakategóriának választva a legfeljebb 10 éves vállalkozások csoportját. A magyarázó változókat tartalmazó regressziós modell eredményeit az 5. táblázat foglalja össze. A megjegyzéssel jelölt esélyhányados együtthatók azokat az összefüggéseket jelzik, amelyek szignifikánsnak bizonyultak a többi változó bevonása mellett is. 26 Feltevésünket a statisztikai próbák is igazolták, a multikollinearitás mértéke elhanyagolható modellünkben.

11 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Magyarázó változó 5. táblázat Az aktív kisvállalati megoldáskeresést befolyásoló tényezők logisztikus regressziós modell eredményei(exp(b)) Kisvállalati megoldáskeresés LÉTSZÁM (ref: 0-9 fő) 2,089** ÁRBEVÉTEL (ref: millió forint) 1,826** ÉRDEKELTSÉG (ref: nincs 10% feletti tulajdonrésze más vállalkozás(ok)ban) 2,224** HATÓKÖR (ref: regionális) * országos 1,540** nemzetközi 1,197 ÁGAZAT (ref: üzleti szogáltatás) * feldolgozóipar 1,846** építőipar 1,223(*) kereskedelem 1,187 idegenforgalom és szállítás 1,317 KOR (ref: legfeljebb 10 éves) * 11 és 20 év közötti 1, éves és idősebb 1,157 Konstans 0,249** Esetszám 870-2Log Likelihood 1039,97 Khi-négyzet 86,56 Modell szignifikancia 0,000 Függő változó értéke 1, ha a vállalkozás aktív megoldáskereső, egyéb esetben nulla. Megjegyzés: (*): 10 százalékon szignifikáns, *: 5 százalékon szignifikáns, **:1 százalékon szignifikáns kapcsolatot jelöl. Az eredményekből láthatjuk, hogy a vállalkozás mérete szignifikáns hatással van a függő változóra. A foglalkoztatottak számával közelített cégméret (LÉTSZÁM) hatását vizsgálva minden egyéb tényező változatlansága mellett azt találjuk, hogy a 10 fő feletti vállalkozások jóval rugalmasabbak és megoldáskeresőbbek a szektor 9 vagy annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásaihoz viszonyítva. Az ÁRBEVÉTEL szintén szignifikáns hatást gyakorol a kisvállalati megoldáskeresés mértékére: a magasabb árbevétel növeli a vállalkozás megújulási hajlandóságát. Az, hogy a legkisebb méretű vállalkozások esetében ritkább az aktív megoldáskereső attitűd előfordulása, mint a nagyobbak körében, feltehetően a kicsik sérülékenységével magyarázható, s hogy inerciájuk hatással van a mozgékonyságukra. A becsült egyenletben rendkívül fontosnak bizonyult a más vállalkozásban illetve vállalkozásokban fennálló ÉRDEKELTSÉG hatása is. A más cégekben tulajdonrésszel rendelkező kis- és közepes vállalkozások körében több mint kétszer akkora eséllyel találunk

12 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR megújulási lehetőségeket aktívan kereső vállalkozásokat, mint a más vállalkozásokban nem érdekelt KKV-k csoportjában. Ez az eredmény nem meglepő és előzetes várakozásunkat is alátámasztja, mely szerint a vállalatközi kapcsolatok, együttműködések pozitívan befolyásolják a vállalati innovációs hajlandóságot. Az ÁGAZAT hatása esetében az eredmények azt tükrözik, hogy a feldolgozóipari, valamint az építőipari kis- és középvállalkozásokra nagyobb mértékben jellemző piaci rugalmasság, változtatásokra való hajlandóság. A feldolgozóipari cégek körében 1,8- szer, az építőipari cégek körében 1,2-szer nagyobb eséllyel találunk aktív megoldáskeresőket az üzleti szolgáltatás területén működő vállalkozásokhoz képest. Az eredmények a feldolgozóipari vállalkozások esetében az ágazat tőkeintenzív jellegével magyarázhatók, míg az építőipari vállalkozások aktív megoldáskereső magatartásának hátterében az a magyarázat állhat, hogy a körükben gyakori körbetartozási problémák következtében kialakult kiszolgáltatott helyzetük kezelésére keresik a megoldási lehetőségeket. A vállalkozás piaci HATÓKÖRÉT tekintve az eredmények azt mutatják, hogy az országos kapcsolatokkal rendelkező KKV-k inkább bizonyulnak megoldáskeresőnek, mint a regionális piacra termelő vállalkozások, ugyanakkor a hatás nem szignifikáns a nemzetközi piacon működő vállalkozások esetében. Az eredmény okát illetően amellett érvelünk, hogy a nagyobb hatókörű regionális piaci határokat átlépő vállalkozások jelentősen több piacot érhetnek el, így frissebb és gyakoribb impulzusok érik őket, ez ösztönzően hat a vállalkozás innovációs hajlandóságára, s gyorsabban érkezik a megújulás lehetősége a vállalkozás életébe Összegzés és a továbblépés irányai Tanulmányunkban a Pénzügyi kultúra Magyarországon című kutatás kis- és középvállalati almintájának évi adatait felhasználva elemeztük a magyar kis- és közepes vállalkozások megújulási képességét meghatározó tényezőket. Feltételezve, hogy az internetbankolás, a számlavezető pénzintézet megváltoztatása, a fejlesztési forrásokra történő pályázatok benyújtása, valamint a beruházási aktivitás a KKV-k eljárásaiban nyitottságot jelez, ezért létrehoztunk e változók segítségével egy kisvállalati megoldáskeresés elnevezésű indikátort. Az általunk létrehozott, 0-tól 4-ig terjedő skálán mért vállalati megoldáskeresés változó átlagértéke 1,98 lett. E mutató alapján az átlagosnál nagyobb mértékben és teljesen nyitott, azaz az aktív megoldáskereső kis- és közepes vállalkozások aránya a minta harmadára értelmezhető. További lépésben az aktív megoldáskereső attitűd és az egyes vállalati jellemzők közötti összefüggéseket elemeztük. Figyelemre méltó, hogy mind a kétdimenziós, mind a többváltozós elemzés segítségével kapott eredményeink megerősítik egymást. Eredményeink azt tükrözik, hogy a vállalkozások megújulási képességére az egyik legnagyobb hatása a más vállalkozásokban való érdekeltségnek van, de komoly magyarázó erővel bír a vál- 27 A vállalkozás KORÁNAK hatása ugyan globálisan szignifikáns a modellben, de nem gyakorol hatást a vállalati megoldáskeresés mértékére.

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Együttmőködés és innováció

Együttmőködés és innováció Vállalkozói innováció a Dunántúlon Pécs, 2010. március 3. Együttmőködés és innováció Csizmadia Zoltán, PhD tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet Az előadás felépítése 1.

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Kis- és közepes vállalkozások, megújulás, együttmûködés*

Kis- és közepes vállalkozások, megújulás, együttmûködés* Tanulmányok Kis- és közepes vállalkozások, megújulás, együttmûködés* Czakó Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense E-mail: agnes.czako@unicorvinus.hu Gyõri

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

A racionális kisvállalati gazdálkodás tényezői, 2006 2010

A racionális kisvállalati gazdálkodás tényezői, 2006 2010 M ű h e l y Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. február (189 219. o.) Győri Ágnes A racionális kisvállalati gazdálkodás tényezői, 2006 2010 A tanulmány a hazai kis- és középvállalati szektorban 2006-ban

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BOZSONYI KÁROLY, ÉLTETŐ ÖDÖN, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. HUNYADI LÁSZLÓ, DR. HÜTTL ANTÓNIA (főszerkesztő),

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

A KKV adatok és amit róluk tudni kell

A KKV adatok és amit róluk tudni kell A KKV adatok és amit róluk tudni kell A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Dr. Laczka Éva 1 Vázlat

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai.

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai Növekedési workshop MTA KRTK KTI MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 2015. November 5 Beszállítás és nemzetközivé válás Kis, nyitott, feltörekvő

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015 november 17 Blaskó

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS:

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK TOVÁBB BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: Helye:

Részletesebben

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás A sajtótájékoztató bemutató anyaga 2007. január 11. 9:00 óra, Budapest, V., Kossuth tér 6-8. 503 1 Tartalom A Munkaerőpiaci Prognózis adatfelvételének néhány

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

Egyetemisták és vállalkozások pénzügyi kultúrája: tabló egy dél-alföldi és egy országos felmérés alapján

Egyetemisták és vállalkozások pénzügyi kultúrája: tabló egy dél-alföldi és egy országos felmérés alapján Egyetemisták és vállalkozások pénzügyi kultúrája: tabló egy dél-alföldi és egy országos felmérés alapján Dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens SZTE GTK Pénzügytani Szakcsoport TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire

A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire Budapest, 2014. június A tanulmány az Országgyűlés Hivatalának KVT/29-1/2014

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése - 2015 magyar nyelvű összefoglaló A CRCB legújabb elemzése 368 magyar város önkormányzati honlapjainak 2015. évi adatai

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Innováció, kutatásfejlesztés, vállalati alkalmazás

Innováció, kutatásfejlesztés, vállalati alkalmazás Innováció, kutatásfejlesztés, vállalati alkalmazás Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁGFEJLESZTÉSI NAP 2012.11.29. Farkas József Célom 1. Bizonyítani az innováció fontosságát, 2. Körbejárni

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 Tisztelt Hölgyem, Uram! MEDIÁCIÓ Magyarország 2013 A BKIK Mediációs- és Jogi Koordinációs Osztálya a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával együttműködve

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Virág Barnabás, MNB ügyvezető igazgató GÉMOSZ Gazdaságpolitikai Fórum Budaörs, 216. május 19. 1 Tartósan alacsony kamatkörnyezetre számíthatunk Az alacsony

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

FIT-jelentés :: Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben