Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez"

Átírás

1 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr. Kovács Katalin

2 A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: BERENDI JUDIT LAKY CSABA SALAMON PÉTER LEKTOR: DR. BUJÁKI GÁBOR SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN A TANKÖNYV A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN, AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT BUDAPEST, 007.

3 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető I. fejezet Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára. Az Európai Unió támogatási politikája. Új Magyarország Fejlesztési Terv és a fejlesztési prioritásaihoz kapcsolódó Operatív Programok célkitűzései 6... prioritás: Gazdaságfejlesztés 7... prioritás: Közlekedésfejlesztés 8... prioritás: Társadalmi megújulás 0... prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás: Területfejlesztés prioritás: Államreform 5. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célkitűzései 6... prioritás: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 6... prioritás: A vidék és a környezet fejlesztése 7... prioritás: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 8... prioritás: A helyi kapacitásfejlesztés támogatása 8 II. fejezet A kompetenciák szerepe a teljesítményértékelésben 9. Projekt-kiválasztási eljárások 9. A bírálati rendszerek. A közreműködő szervezetek szerepe. Pályázati kiírások.. Pályázati kiírások elkészítése.. A pályázati kiírások tartalma 5 III. fejezet Pályázatfigyelés, pályázatkezelő rendszer. Pályázati kereső 5. Naprakész pályázati információk 50.. Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 50.. Pályázati eredmények, nyertes pályázók listája 5.. Elektronikus Hírlevél működtetése 5

4 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tartalomjegyzék.. Nyertes projektek rövid bemutatása 5 IV. fejezet Pályázatok készítése 55. Identifikáció 55.. Mi alapján azonosítjuk be a projektünket? 56.. Milyen információkat kell értékelnünk a pályázati kiírásban? 57.. Kritériumoknak való megfelelés 57. Pályázatírás előkészítése 59.. A pályázat háttéranyagai 59.. A jó pályázat ismérvei 60. A pályázat elkészítése 6. A projekt összegző adatai 65.. A projekt címe 65.. A projekt megvalósulásának helyszíne 66.. A projekt megvalósulásának ideje 67.. Elszámolható költségek és támogatás A projekt összefoglaló adatai 68.5 A pályázó adatai 69.6 A pályázó bemutatása 7.6. A pályázó bemutatása, fő tevékenységei 7.6. Lehetőségek a tevékenység továbbfejlesztésére 7.6. Referenciák 7.7 Partnerek bemutatása 7.7. Value for money elv érvényesítése 7.7. A projekt fenntarthatósága 7.7. További lehetséges kulcsszereplők 7.7. Állami támogatás és a de minimis szabály 75.8 A projekt részletes bemutatása A projekt indokoltsága A projekt célja A projekt célcsoportja A fejlesztés részletes szakmai tartalma A projekt tevékenységek szerinti ütemezése A projekt előkészítettsége A projektszervezet bemutatása A megvalósítás kockázatai A projekt költségvetése A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei.8. Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz 5.9 A projekt részletes bemutatása 6.9. Miért szükséges e projektek nyilvánossága? 7.9. A kommunikáció szintjei 7.9. A projektszervezeten belüli kommunikáció 7.9. A közreműködő szervezet vagy az intézményrendszer más tagjai felé történő kommunikáció 8

5 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez.9.5 Külső, harmadik felek felé történő kommunikáció A kommunikációs terv 9.0 Horizontális politikák érvényesítése 9.0. Fenntartható fejlődés 0.0. Kohézió. Mellékletek, nyilatkozatok 7. A pályázati dokumentáció ellenőrzése 7 Tartalomjegyzék Mellékletek 9.sz melléklet: Ajánlott internetes oldalak 9.sz melléklet: Kapcsolódó EU jogszabályok.sz melléklet: Kapcsolódó hazai jogszabályok

6

7 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Bevezető Bevezető Miért pályázunk? Ha pályázunk, egyfajta megmérettetést vállalunk: többekkel együtt pályázunk valaminek az elnyerésére, remélve, hogy akik ebben jogosultak dönteni, minket fognak kiválasztani. A pályázat mindig valami konkrét cél elérését szolgálja, és a pályázat, mint dokumentum, csak egy eszköz arra, hogy elérjük a célunkat. Nem maga a pályázat a cél, csak az, amit elnyerhetünk általa. Igaz ez az Európai Uniós támogatások rendszerére is, ahol a pályázók a tervezett projektek megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet megszerzése érdekében pályáznak. A kulcsszó a tervezett projekt, mivel a strukturális és kohéziós alapokból nyújtott támogatás célja nem a működés finanszírozása, hanem projektek megvalósítása, vagyis pontosan meghatározott célok és eredmények elérése érdekében, megadott időre, meghatározott kezdési és befejezési időpont mellett, adott költségkeret felhasználásával, a projekt nagyságától függően önálló, de mindenképpen átmeneti, csak a projekt megvalósításának időszakára létrehozott szervezeti háttérrel, egyszeri, a szervezet általános tevékenységét meghaladó, attól elkülönülő és általában összetett, komplex feladatsort tartalmazó tevékenységsorozat. A pályázat megírására és ezzel valamilyen külső forrás elnyerésére célszerűen csak a projekt megfelelően előkészített állapotában kerülhet sor, amikor a pályázatban a tervezett projektről érdemi információk adhatók a döntést hozók részére. A projekt előkészítése történhet: - a stratégiai tervbe illeszkedő projektötlet tudatos kidolgozása, tervezése alapján, vagy - az ismert pályázati kiírások alapján a pályázati lehetőségek ismeretében megfogalmazott projektötlet alapján. Mindegyik kiindulási ok megfelelő, ha eredményes és a céloknak megfelelő projektek megvalósítását szolgálja.

8 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez ő Bevezet Hogy kezdjünk a pályázatíráshoz? A pályázatírás, mint feladat, egy önálló projekt. A pályázat elkészítése is előkészítő és tervezési munkát igényel, és ahogy a projekt előkészítésének, ennek is megvannak a lépései: a) a pályázati rendszer és fogalmainak megismerése b) a tervezett projektnek megfelelő pályázati kiírás megtalálása a projekt identifikációja c) a pályázati kiírásban foglalt követelmények megismerése, értékelése; d) a pályázat elkészítéshez szükséges feladatok meghatározása, időigényük azonosítása, és az egyes feladatok felelőseinek kijelölése; e) a pályázat összeállítása; f) a pályázat ellenőrzése: teljességi formai és tartalmi szempontból, szükség szerinti korrekciók elvégzése; g) a pályázat benyújtása. A pályázati rendszer és fogalmai Az Európai Unió strukturális alapjaiból nyújtott támogatásokra vonatkozóan a támogatások nyújtásának lehetőségét és a lebonyolítás intézményrendszerét, feladatait és a feladat ellátásának módját az EU rendeletei határozzák meg, amelyek a tagállamok számára is kötelező érvényűek. Az EU Bizottsági rendeleteit a 7. fejezet, míg az erre épülő hazai törvényeket a 7. fejezet tartalmazza. A pályázat összeállításához az esetek többségében a pályázónak nem szükséges megismernie a teljes szabályozási hátteret: számára elegendő információt nyújtanak a pályázati kiírások. Mint minden más esetben azonban, itt is segít, ha a pályázó érti a rendszer logikáját és tisztában van azzal, hogy - általánosságban mit várnak el tőle, mint pályázótól, - az egyes projektek célja miként szolgálja az operatív programok és az egész nemzeti fejlesztési terv megvalósulását, - pályázatáról ki és mikor dönt, - milyen kötelezettségei keletkeznek a pályázat elfogadásával, stb.

9 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez I. fejezet Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára. Az Európai Unió támogatási politikája A Regionális Operatív Program... komponens keretében kidolgozott tananyagok (melyek elérhetőek a illetve internetes portálon) részletesen foglalkoznak az európai unió támogatási rendszerének programozási, jogi illetve intézmény hátterével, de úgy gondoljuk a tervezési időszakra érvényes jellemzőket érdemes röviden összefoglalni, mivel az új európai uniós irányelvek határozzák meg Magyarország részére a támogatási források felhasználási lehetőségét as időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság 00. februárjában tette le javaslatát, amely a pénzügyi keretekről, illetve azok felhasználási szabályairól szól (a jogszabályok listáját a 7..melléklet tartalmazza). A pénzügyi javaslatok értelmében az Európai Unió - elsősorban Kohéziós Politikát (ennek európai uniós pénzügyi alapja: Európai Regionális Fejlesztési Alap továbbiakban: ERFA, az Európai Szociális Alap, továbbiakban: ESZA, illetve a Kohéziós Alap, továbbiakban: KA) illetve - Közös Agrárpolitikát (ennek európai uniós pénzügyi alapjai: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, továbbiakban: EMVA és a Európai Halászati Alap továbbiakban: EHA) finanszíroz. A szabályozás egyik markáns különbsége az előző időszakhoz képest, hogy a vidékfejlesztésre és halászatra jutó források a as időszakban nem képezik a kohéziós politika részét, hanem a közös agrárpolitika keretében kerülnek finanszírozásra. A programok által biztosított források szoros összehangolása azonban továbbra is elsődleges követelmény. A pénzügyi feltételek tekintetében jelentős változás, hogy az új tagállamokra jutó támogatási összegek jelentősen megnövekednek illetve ezen tagállamok jelentős infrastrukturális lemara-

10 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára dásának csökkentése érdekében a teljes tagállami allokáció /-a fordítható Kohéziós Alap támogatásokra. A kohéziós politika as időszakra vonatkozó célkitűzés rendszere is megváltozott, új célkitűzések a következők:. célkitűzés: Konvergencia Célja a lemaradó régiók (NUTS II.) fejlődéseinek és strukturális átalakításának elősegítése azon régió szintű területeken, amelyek egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP-jének átlaga (a es időszakra tekintettel) nem éri el a közösségi (EU 5 tagországot figyelembe véve) átlag GDP 75 %-át. Magyarország esetében a középmagyarországi régió kivételével a többi 6 régió ebbe a kategóriába tartozik. Európai unió as költségvetésében kohéziós politika keretében biztosított 08.0 milliárd euro 8,5 %-át a konvergencia célkitűzés kertében érintett régiók használják fel.. célkitűzés: Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (kohéziós politikán belüli költségvetési részaránya: 5,9 %) E célkitűzés arra irányul, hogy legkevésbé fejlett régiókon kívül - növelje a régiók versenyképességét, vonzerejét és foglalkoztatási mutatóit. Minden olyan régió, amely nem jogosult a Konvergencia támogatásra elméletileg jogosult a Regionális versenyképesség szerintire a tagállamok döntik el, hogy ezen belül mely NUTS I illetve NUTS II. szintű területeikre nyújtanak be programot. Ehhez a célkitűzéshez tartoznak azon NUTS II szintű területek, amelyek átmeneti támogatásban részesülnek (phasing-in) amelyek az Európai unió bővítésének következtében statisztikai okokból kerültek ki az. célkitűzésből. Magyarország szempontjából ide tartozik közép-magyarországi régió, amely ebben az időszakban 0, milliárd Ftnak megfelelő támogatásban részesül.. célkitűzés: Európai Területi Együttműködés (kohéziós politikán belüli költségvetési részaránya:,6%). A korábbi INTERREG közösségi kezdeményezés folytatásának tekinthető e célkitűzés. Támogatja a határon átnyúló, a transznacionális illetve az együttműködési hálózatokat, valamint a nemzetközi tapasztalatcserét. A határmenti együttműködés (részaránya a célkitűzésen belül kb. 7 %) tekintetében az európai unió külső és belső határai menti NUTS III. területek, valamint egyes tengerparti területek a kedvezményezettek, ezen a területen hazánkban az INTERREG keretében több helyi önkormányzatnak is van már szakmai tapasztalata. A transznacionális együttműködések (részaránya a célkitűzésen belül kb. %) esetében az Európai Unió Bizottsága fogadja el a jogosult területek listáját. Az interregionális együttműködések, együttműködési hálózatok, és a nemzetközi tapasztalatcsere (részaránya a célkitűzésen belül kb. 5 %) esetében a közösség egész területe jogosult. Ebben a magyarországi települési önkormányzatoknak illetve kistérségeknek jelentős együttműködő partnerek lehetnek. A partnerségi együttműködésnél várható feltétel, hogy a kedvezményezettek minimum tagországból kerüljenek ki és legalább 5 partnert vonjanak be a projekt megvalósításába. Az Európai területi együttműködés célkitűzés programjainak leírása külön dokumentumban jelenik meg, az előzetes forrásmegosztás alapján Magyarország számára e célkitűzésen belül (a 5 %-os hazai nemzeti társfinanszírozással együtt, 65 Ft/euró árfolyammal számolva) 06.8 milliárd Ft fog rendelkezésre állni a következő 7 évben.

11 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez A os időszakban az agrár- és vidékfejlesztés az. célkitűzés keretében valósult meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére. Amint már említettük az agrárfejlesztéshez kapcsolódó támogatások kikerülnek a strukturális alapok (kohéziós politika) hatóköreiből, s kizárólag a Közös Agrárpolitika keretében nyílik támogatásokra lehetőség, az EMVA és EHA keretében. A Kohéziós Politikához illetve Közös Agrárpolitikához kapcsolódó támogatások felhasználásának előfeltétele egy-egy átfogó nemzeti szintű stratégiai program kidolgozása as időszakra, figyelembe véve az európai unió vonatkozó irányelveit november 7-én illetve december 0-án a magyar kormány Brüsszel részére átadta az Új Magyarország Fejlesztési Tervet (továbbiakban: ÚMFT), valamint az ahhoz kapcsolódó Operatív Programokat (továbbiakban OP-k). A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ, honlapja: ) 007. április -i sajtótájékoztatója alapján lezárult a tárgyalás az UMFT-ről az Európai Bizottság és magyar kormány között. A benyújtott OP szakmai egyeztetése folyamatban van, Európai Bizottság jóváhagyása 007. júliusára várható február közepén a magyar kormány elfogadta és ezt követően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Unió Bizottságához eljutatta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (továbbiakban: UMVP). Az UMVP a as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 698/005/EK Tanácsi Rendelet 5. () bekezdése alapján készült el. Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára 5

12 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára. Új Magyarország Fejlesztési Terv és a fejlesztési prioritásaihoz kapcsolódó Operatív Programok célkitűzései Az európai unió as költségvetésében Magyarország részére konvergencia célkitűzés címen összesen 0. millió euró, Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés címen.865 millió euró áll rendelkezésre. Ez összesen.08 millió euró, ha ezt átszámoljuk 65 Ft/euró árfolyamon akkor Kohéziós Politikához kapcsolódóan összesen 5.858,6 milliárd Ft áll rendelkezésre, ha ehhez hozzá vesszük a 5 %-os nemzeti hozzájárulás összegét is akkor összesen 6.875, milliárd Ft fordítható humán illetve infrastruktúra fejlesztésre. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás operatív programonkénti tervezett felhasználását illetve az Európai Bizottság által tett felülvizsgálat változatot a CD melléklet tartalmazza. Az európai unió elvárja a tagországoktól, hogy egy jól átgondolt stratégia mentén történjen e források felhasználása. Abban az esetben ha egy uniós tagország teljes területe vagy területének nagy része az. célkitűzés által támogatott, akkor nem regionális felhasználási tervek készülnek, hanem az adott ország ezekre a támogatás alá eső területekre vonatkozóan átfogó tervet készít. Ezt nevezik Nemzeti Fejlesztési Tervnek (National Development Plan), Magyarországon szakmailag elterjedt a jelenlegi tervezési időszakra a Nemzeti Fejlesztési Terv II., a hivatalos elnevezés: Új Magyarország Fejlesztési Terv. A tervezés során szükséges meghatározni célrendszert, vagyis miért kívánok beavatkozni a jelenlegi folyamatokba, mi ennek az átfogó célja illetve specifikus céljai, valamint a beavatkozás területeket, vagyis mit és hogyan kívánok elérni, ennek megjelenése a prioritás(ok) illetve az intézkedések szintjén. A Nemzeti Fejlesztési Terv illetve az operatív programok felépítése (a felépítés. illetve 5. lépése az operatív programra jellemző, míg a -- lépések meghatározása a Nemzeti Fejlesztési Tervnek is része). Átfogó fejlesztési cél. Specifikus célok. A specifikus célokhoz kapcsolódó prioritások. A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések 5. Az intézkedésekhez kapcsolódóan a projekteket (illetve programozás szintjén a projektek megjelenési formáját, ez lehet nagy projekt, kiemelt projekt, egyfordulós illetve kétfordulós pályázati formák, ezek jellemzőiről részletesen írunk a következő fejezetben). Rövid elméleti összefoglaló után nézzük hogyan épül fel a as tervezési időszak Új Magyarország Fejlesztési Terve: Hazánk további fejlődése, nemzetközi versenyképességének növelése megköveteli, hogy az Európai Unióból érkező forrásokat két területre összpontosítsuk: a foglalkoztatás bővítésére és a tartós növekedés elősegítésére. A foglalkoztatás bővítését és a tartós növekedést az Új Magyarország Fejlesztési Terv egésze szolgálja. A közösségi támogatások koordinációjának feladata, hogy az operatív programok esetében számon kérje az egyes beavatkozások hozzájárulását az átfogó célok teljesítéséhez. 6

13 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez A foglalkoztatás bővítésének specifikus céljai: Az egyén foglalkoztathatóságának javításával és munkaerő-piaci aktivitásának növelésével, a regionális sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozásokkal. A munkaerő-kereslet bővítésével, vagyis több és jobb munkahely teremetésének ösztönzésével (különösen a hátrányos helyzetű térségekben), valamint A kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztésével kívánjuk elérni. A tartós növekedés specifikus céljai: A versenyképesség javítása, ezen belül o o a tudásgazdaság és az innováció erősítésével, termelékenység növekedésével, A gazdaság bázisának szélesítése, ezen belül o o o o o a regionális különbségek mérséklésével, a tőkebevonási képességek fejlesztésével, piacbővítéssel, a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódással, a korszerű technológiák széles körű elterjesztésével, Az üzleti környezet fejlesztése, ezen belül o o az elérhetőség megkönnyítésével, a szabályozási környezet javításával, valamint az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tételével, Az ÚMFT az átfogó és specifikus célok megvalósítására az alábbi tematikus és területi prioritások alapján tervezik az átfogó, operatív programokban megtestesülő beavatkozásokat: Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára... prioritás: Gazdaságfejlesztés A gazdaságfejlesztés prioritásában megvalósuló stratégia egyaránt szolgálja a tartós növekedés mindhárom specifikus célját, azaz a versenyképesség javítását, a gazdaság bázisának szélesítését, valamint az üzleti környezet fejlesztését. Egyben hozzájárul a foglalkoztatás bővítésének céljához munkalehetőségek teremtésének elősegítésével, valamint a területi különbségek csökkentéséhez és a klíma rövid- és hosszútávú védelmének stratégiai céljaihoz is. Megfogalmazott célok: o o Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése, Vállalkozások (kiemelten kkv-k, vagyis a kis- és középvállalkozói kör) jövedelemtermelő képességének erősítése o Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, o A pénzeszközökhöz való hozzáférés fejlesztése. Az. prioritásban foglalt stratégia megvalósítása elsősorban a Gazdasági Operatív Program (továbbiakban: GOP) keretében, az ERFA finanszírozásával történik. 7

14 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára A GOP prioritásai és intézkedései: Prioritások K+F és innováció a versenyképességért Prioritás tervezet támogatás nagysága:,8 mdft A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága:,9 mdft A modern üzleti környezet erősítése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 5, mdft JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök Prioritás tervezet támogatás nagysága: 65, mdft Intézkedések Piacorientált K+F támogatása és a kutatásitechnológiai együttműködések ösztönzése Innovációs és technológiai parkok fejlesztése A vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése Vállalkozások technológiai korszerűsítése Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése Korszerű infokommunikációs infrastruktúra Telephelyfejlesztés Vállalkozások részére üzleti, információs és piacfejlesztési tanácsadás, szolgáltatás nyújtása Mikrofinanszírozás Garanciaeszközök A hazai tőkepiac fejlesztése A GOP intézkedéseihez kapcsolódó pályázatok által finanszírozott projektekre a következő a jellemző: A projekt nem mezőgazdasági termelésre vagy feldolgozásra irányul (ilyen típusú projekteket az UMVP-hoz kapcsolódó intézkedések finanszírozzák). Nem turisztikai attrakció vagy szálláshely-fejlesztés (a regionális operatív programok prioritásai között jelenik meg), Mikro-vállalkozások esetében a projekt nem vidékies térségben valósul meg ( a vidékies térség kategóriába tartozó települések területén működő vállalkozások tevékenységük fejlesztéséhez támogatási forráshoz az UMVP. prioritása keretében részesülhetnek). Nem a Közép-magyarországi térségben valósul meg, A beruházás a pályázat befogadás előtt nem kezdődött meg, A projekt két éven belül megvalósul prioritás: Közlekedésfejlesztés A közlekedési fejlesztések legfontosabb célja a verenyképességet és a kohéziót egyaránt szolgáló elérhetőség javítása, a természeti és települési környezet és a klíma védelmének figyelembe vételével. E cél összhangban van az Országgyűlés 9/00. (III. 6.) határozatával a ig szóló magyar közlekedéspolitikáról, és a vonatkozó európai stratégiákkal. A közlekedés fejlesztését az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják: Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása, amelynek tervezett eszközei: o o Gyorsforgalmi úthálózat bővítése a TEN vonalakon, A vasúti fővonalak korszerűsítése,

15 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez o Folyami infrastruktúra bővítése, A térségi elérhetőség javítása, amelynek eszközei: o o A közúthálózat fejlesztése, a főutak teherbíró képességének növelése, Regionális közlekedési szövetségek felállítása, A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: o o o o Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése, Az elővárosi vasútvonalak fejlesztése és a helyi tömegközlekedéssel történő összekapcsolása, A kerékpárutak építése, Forgalomcsillapítás a belvárosokban, Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése: o o Különböző közlekedési módok összekapcsolása, Logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolása a fő közlekedési hálózatba. A. prioritásban foglalt stratégia megvalósítása a Közlekedés Operatív Program (továbbiakban: KÖZOP) keretében a Kohéziós Alapból és ERFA-kiegészítéssel finanszírozva történik. A stratégia megvalósításához ugyanakkor a régiók operatív programjai is hozzájárulnak. A KÖZOP prioritásai és intézkedései a következők: Prioritások Az ország és régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása Intézkedések TEN-T vasúthálózat fejlesztése TEN-T közúthálózat fejlesztése Dunai vízi út fejlesztése Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára Térségi elérhetőség javítása TEN-T hálózatra csatlakoztató közúti elemek fejlesztése Regionális főúthálózat fejlesztése Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermoda-litásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Különböző közlekedési módok összekapcsolását is biztosító infrastruktúra beruházások támogatása Logisztikai szolgáltató központok és más gazdasági centrumok (ideértve az agrárlogisztikai bázisokat is) külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló projektek (hiányzó kapcsolati elemek: bekötőút, iparvágány, kikötői kapcsolat) A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése. A meglévő vasúti infrastruktúrára épülő elővárosi vasúti szolgáltatás kiépítése A vidéki nagyvárosok helyi és a helyközi közösségi rendszereinek összekapcsolása 9

16 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára... prioritás: Társadalmi megújulás A társadalom megújulásának alapja az emberi erőforrások minőségének fejlesztése. A társadalmi megújulás stratégiája a társadalmi kohézió erősítése és a területi egyenlőtlenségek csökkenetése mellet hozzájárul a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés eléréséhez. A. prioritásban foglalt stratégia megvalósítása a Társadalmi Megújulás Operatív Programban az ESZA finanszírozásával, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program az ERFA finanszírozásával történik. A két operatív program beavatkozásai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, ezért a célok elérését csakis összehangolt megvalósításuk biztosítja. Ennek érdekében az két operatív program egy felelős irányító hatóság alá tartozik (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága főosztály). a) Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) A TÁMOP az egész országra kiterjedően, mind a konvergencia célkitűzésű régiókra, mind pedig a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzésű közép-magyarországi régióra egyaránt érvényes prioritásokat és intézkedéseket fogalmaz meg. Az operatív program országos szinten egyaránt érvényes prioritásokat és intézkedéseket fogalmaz meg. A TÁMOP országos szintű strukturális reformokat támogat. Fontos szempont, hogy az aktivitás növelését és a foglalkoztatás bővítését célzó intézkedések kiterjednek a közép-magyarországi régióra is, hiszen itt él az inaktív lakosság 5 %-a és a munkanélküliség %-a. A TÁMOP átfogó célja: az aktivitás növelése, a humánerőforrások minőségének javításával A TÁMOP specifikus céljai: A munkaerő piaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása, Az aktivitást területi különbségeinek csökkentése, A változáshoz való alkalmazkodás segítése, Az egész élten át tartó tanulás támogatása, Az egészségi állapot és munkavégző képesség javítása, A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása 0

17 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez TÁMOP prioritása és intézkedései: Prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való belépés ösztönzése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 7, milliárd Ft Alkalmazkodóképesség javítása Prioritás tervezet támogatás nagysága: 8,0 milliárd Ft Intézkedések A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés, Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése Fogyatékkal élő emberek integrált foglalkoztatásának támogatása Mobilitás támogatása Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások ösztönzése Munkahelyi képzések támogatása Alacsony iskolai végzettségű felnőttek képzésének támogatása A szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztése, a gazdaság igényeihez illeszkedésük ösztönzése A pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése Formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése Munkaerő-piaci rugalmasság: a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjesztése A partnerség erősítése Civil szervezetek felkészítése bizonyos állami feladatok átvállalására Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítése Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Prioritás tervezet támogatás nagysága: 8,0 milliárd Ft A kompetencia alapú oktatás fejlesztése, valamint korszerű pedagógiai tartalmak, tananyagok és módszerek fejlesztése és elterjesztése Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése az iskolarendszerű képzésben A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók tovább- és átképzése A közoktatás hatékonyságát segítő intézményi, területi együttműködések támogatása, A sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek javítása, integrációjának támogatása A gyermek- és ifjúkori, valamint a felnőttkori művelődés támogatása a képesség és kreativitás fejlesztésére A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepének erősítése Az interkulturális nevelés fejlesztése

18 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrás fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 05,0 milliárd Ft Egészség megőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 6,0 milliárd Ft A felsőoktatási reform és a bolognai folyamat folytatása A felsőoktatás minőségi fejlesztése Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése a gazdasági szereplők aktív bevonásával A gyakorlati oktatás fejlesztése Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködésének ösztönzése A tudományos eredmények társadalmi hasznosításának, ismertségének és elismerésének erősítése Az aktivitás növelésének elősegítését az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése Egészségre nevelő, szemléletformáló- és életmódprogramok (lakossági szűrőprogramok és kampányok, szenvedélybetegségek megelőzési programjai) Az egészségügy ágazati szerkezetátalakításának támogatása Az ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges programok Beruházás a jövőnkbe: gyermek- és ifjúsági programok A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, szociális, egészségfejlesztési elemek Szociális szolgáltatások fejlesztése, szociális szakemberek képzése Társadalmi beilleszkedést segítő programok Hátrányos helyzetű emberek támogatása Helyi közösség, civil szervezetek fejlesztése A diszkrimináció elleni küzdelem A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében A bűnmegelőzés programjai Közép-magyarországi régió Prioritás tervezet támogatás nagysága: 5, milliárd Ft Technikai segítségnyújtás Költségvetési keret tervezet nagysága:,6 milliárd Ft b) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban: TIOP) A TIOP átfogó célja: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával. A TIOP specifikus céljai: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása, A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése, A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése.

19 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez TIOP prioritása és intézkedései: Prioritások Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 8,9 milliárd Ft Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 69,9 milliárd Ft A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 99,5 milliárd Ft Kulturális infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága:, milliárd Ft Technikai segítségnyújtás Költségvetési keret tervezet nagysága: 9, milliárd Ft Intézkedések Az Intelligens iskola infrastruktúrájának elterjesztése A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás és a közösségfejlesztés szolgálatában A fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a munkaerő minőségének és adaptivitásának fejlesztése érdekében A kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára Az előzőekben leírtakon felül a humán fejlesztések a következő operatív programokban jelennek meg intézkedés szintjén: a) Regionális operatív programok, Közép-magyarországi Operatív Programban: Átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program, Regionális nagyrendszerekhez kapcsolódó kiskórházak fejlesztése, Funkcióváltó, specializált intézmények fejlesztése o o o o könyvtár fejlesztése, tekintettel a könyvtári hálózatok kialakítására és funkcióváltására, akadálymentesítés, közösségi terek megújítása ( játszva megelőző játszótér, ifjúsági szabadidős helyek stb.), a család és munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (bölcsőde és alternatív ellátások), b) Környezet és Energia Operatív programban: Közintézmények energetikai rendszereinek korszerűsítése, Erdei iskola program, c) Gazdaságfejlesztési Operatív programban: Felsőoktatási intézmények és vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése, Közös kutatási, ipari projektek kidolgozása, K+F infrastruktúra fejlesztése

20 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára d) Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban: E-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén, Oktatási kártyacsalád, foglalkoztatási kártya, Kulturális örökség hatósági nyilvántartása... prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés A környezeti és energetikai fejlesztés prioritás a fenntarthatóság horizontális politikájában megfogalmazott célok elérésére irányul. A prioritás a tartós növekedés cél eléréséhez járul hozzá a káros környezeti hatások csökkentésével, a növekedés alapjául szolgáló természeti környezet megőrzésével, a megelőzés, a hatékonyság és a komplex problémák integrált megközelítésével. E fejlesztési tengely mentén döntően a hiányzó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését kívánja megvalósítani, de ezen túlmenően a hosszú távú környezeti stratégiánk szellemében - törekvésünk, hogy lendületet adjunk a termelés és fogyasztás terén a megelőző környezetvédelmi megoldások térnyerésének. A. prioritásban foglalt stratégia megvalósításába elsősorban a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretében, a Kohéziós Alapból és ERFA kiegészítéssel finanszírozva történik, de a stratégia megvalósításához a Gazdaságfejlesztés Operatív Program és a régiók operatív programjai is hozzájárulnak. KEOP prioritásai és intézkedései: Prioritások Egészséges, tiszta települések (60,6 milliárd Ft) Vizeink jó kezelése (7, millirád Ft) Intézkedések Hulladékgazdálkodás Hulladékkeletkezés megelőzése A települési hulladék hasznosításának elősegítése Multi-regionális, regionális, térségi és kistérségi települési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, fejlesztése Szennyvízkezelés 000 LE felett Szennyvízgyűjtés, kezelés és folyékony hulladékkezelés, elhelyezés Iszapkezelés, hasznosítás Települési folyékony hulladék elhelyező telepek és iszaptavak lezárása, rekultiválása Ivóvízminőség-javítás ivóvízkezelési technológiák Más vízbázisra áttérés Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása Előbbi megoldások kombinációja Ivóvízhálózat rekonstrukciója Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Árvíz Irányelvben előírt kockázatkezelési feladatok (kockázatok előzetes felmérése, kockázatok elemzése árvízi térképek készítésével, kockázatkezelési tervek készítése, nagyvízi meder kezelési tervek) VTT céljainak megvalósítása Duna árvízvédelmi fejlesztése: a 0/997. (VII.

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben