Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez"

Átírás

1 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr. Kovács Katalin

2 A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: BERENDI JUDIT LAKY CSABA SALAMON PÉTER LEKTOR: DR. BUJÁKI GÁBOR SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN A TANKÖNYV A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN, AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT BUDAPEST, 007.

3 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető I. fejezet Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára. Az Európai Unió támogatási politikája. Új Magyarország Fejlesztési Terv és a fejlesztési prioritásaihoz kapcsolódó Operatív Programok célkitűzései 6... prioritás: Gazdaságfejlesztés 7... prioritás: Közlekedésfejlesztés 8... prioritás: Társadalmi megújulás 0... prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás: Területfejlesztés prioritás: Államreform 5. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célkitűzései 6... prioritás: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 6... prioritás: A vidék és a környezet fejlesztése 7... prioritás: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 8... prioritás: A helyi kapacitásfejlesztés támogatása 8 II. fejezet A kompetenciák szerepe a teljesítményértékelésben 9. Projekt-kiválasztási eljárások 9. A bírálati rendszerek. A közreműködő szervezetek szerepe. Pályázati kiírások.. Pályázati kiírások elkészítése.. A pályázati kiírások tartalma 5 III. fejezet Pályázatfigyelés, pályázatkezelő rendszer. Pályázati kereső 5. Naprakész pályázati információk 50.. Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 50.. Pályázati eredmények, nyertes pályázók listája 5.. Elektronikus Hírlevél működtetése 5

4 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tartalomjegyzék.. Nyertes projektek rövid bemutatása 5 IV. fejezet Pályázatok készítése 55. Identifikáció 55.. Mi alapján azonosítjuk be a projektünket? 56.. Milyen információkat kell értékelnünk a pályázati kiírásban? 57.. Kritériumoknak való megfelelés 57. Pályázatírás előkészítése 59.. A pályázat háttéranyagai 59.. A jó pályázat ismérvei 60. A pályázat elkészítése 6. A projekt összegző adatai 65.. A projekt címe 65.. A projekt megvalósulásának helyszíne 66.. A projekt megvalósulásának ideje 67.. Elszámolható költségek és támogatás A projekt összefoglaló adatai 68.5 A pályázó adatai 69.6 A pályázó bemutatása 7.6. A pályázó bemutatása, fő tevékenységei 7.6. Lehetőségek a tevékenység továbbfejlesztésére 7.6. Referenciák 7.7 Partnerek bemutatása 7.7. Value for money elv érvényesítése 7.7. A projekt fenntarthatósága 7.7. További lehetséges kulcsszereplők 7.7. Állami támogatás és a de minimis szabály 75.8 A projekt részletes bemutatása A projekt indokoltsága A projekt célja A projekt célcsoportja A fejlesztés részletes szakmai tartalma A projekt tevékenységek szerinti ütemezése A projekt előkészítettsége A projektszervezet bemutatása A megvalósítás kockázatai A projekt költségvetése A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei.8. Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz 5.9 A projekt részletes bemutatása 6.9. Miért szükséges e projektek nyilvánossága? 7.9. A kommunikáció szintjei 7.9. A projektszervezeten belüli kommunikáció 7.9. A közreműködő szervezet vagy az intézményrendszer más tagjai felé történő kommunikáció 8

5 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez.9.5 Külső, harmadik felek felé történő kommunikáció A kommunikációs terv 9.0 Horizontális politikák érvényesítése 9.0. Fenntartható fejlődés 0.0. Kohézió. Mellékletek, nyilatkozatok 7. A pályázati dokumentáció ellenőrzése 7 Tartalomjegyzék Mellékletek 9.sz melléklet: Ajánlott internetes oldalak 9.sz melléklet: Kapcsolódó EU jogszabályok.sz melléklet: Kapcsolódó hazai jogszabályok

6

7 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Bevezető Bevezető Miért pályázunk? Ha pályázunk, egyfajta megmérettetést vállalunk: többekkel együtt pályázunk valaminek az elnyerésére, remélve, hogy akik ebben jogosultak dönteni, minket fognak kiválasztani. A pályázat mindig valami konkrét cél elérését szolgálja, és a pályázat, mint dokumentum, csak egy eszköz arra, hogy elérjük a célunkat. Nem maga a pályázat a cél, csak az, amit elnyerhetünk általa. Igaz ez az Európai Uniós támogatások rendszerére is, ahol a pályázók a tervezett projektek megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet megszerzése érdekében pályáznak. A kulcsszó a tervezett projekt, mivel a strukturális és kohéziós alapokból nyújtott támogatás célja nem a működés finanszírozása, hanem projektek megvalósítása, vagyis pontosan meghatározott célok és eredmények elérése érdekében, megadott időre, meghatározott kezdési és befejezési időpont mellett, adott költségkeret felhasználásával, a projekt nagyságától függően önálló, de mindenképpen átmeneti, csak a projekt megvalósításának időszakára létrehozott szervezeti háttérrel, egyszeri, a szervezet általános tevékenységét meghaladó, attól elkülönülő és általában összetett, komplex feladatsort tartalmazó tevékenységsorozat. A pályázat megírására és ezzel valamilyen külső forrás elnyerésére célszerűen csak a projekt megfelelően előkészített állapotában kerülhet sor, amikor a pályázatban a tervezett projektről érdemi információk adhatók a döntést hozók részére. A projekt előkészítése történhet: - a stratégiai tervbe illeszkedő projektötlet tudatos kidolgozása, tervezése alapján, vagy - az ismert pályázati kiírások alapján a pályázati lehetőségek ismeretében megfogalmazott projektötlet alapján. Mindegyik kiindulási ok megfelelő, ha eredményes és a céloknak megfelelő projektek megvalósítását szolgálja.

8 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez ő Bevezet Hogy kezdjünk a pályázatíráshoz? A pályázatírás, mint feladat, egy önálló projekt. A pályázat elkészítése is előkészítő és tervezési munkát igényel, és ahogy a projekt előkészítésének, ennek is megvannak a lépései: a) a pályázati rendszer és fogalmainak megismerése b) a tervezett projektnek megfelelő pályázati kiírás megtalálása a projekt identifikációja c) a pályázati kiírásban foglalt követelmények megismerése, értékelése; d) a pályázat elkészítéshez szükséges feladatok meghatározása, időigényük azonosítása, és az egyes feladatok felelőseinek kijelölése; e) a pályázat összeállítása; f) a pályázat ellenőrzése: teljességi formai és tartalmi szempontból, szükség szerinti korrekciók elvégzése; g) a pályázat benyújtása. A pályázati rendszer és fogalmai Az Európai Unió strukturális alapjaiból nyújtott támogatásokra vonatkozóan a támogatások nyújtásának lehetőségét és a lebonyolítás intézményrendszerét, feladatait és a feladat ellátásának módját az EU rendeletei határozzák meg, amelyek a tagállamok számára is kötelező érvényűek. Az EU Bizottsági rendeleteit a 7. fejezet, míg az erre épülő hazai törvényeket a 7. fejezet tartalmazza. A pályázat összeállításához az esetek többségében a pályázónak nem szükséges megismernie a teljes szabályozási hátteret: számára elegendő információt nyújtanak a pályázati kiírások. Mint minden más esetben azonban, itt is segít, ha a pályázó érti a rendszer logikáját és tisztában van azzal, hogy - általánosságban mit várnak el tőle, mint pályázótól, - az egyes projektek célja miként szolgálja az operatív programok és az egész nemzeti fejlesztési terv megvalósulását, - pályázatáról ki és mikor dönt, - milyen kötelezettségei keletkeznek a pályázat elfogadásával, stb.

9 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez I. fejezet Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára. Az Európai Unió támogatási politikája A Regionális Operatív Program... komponens keretében kidolgozott tananyagok (melyek elérhetőek a illetve internetes portálon) részletesen foglalkoznak az európai unió támogatási rendszerének programozási, jogi illetve intézmény hátterével, de úgy gondoljuk a tervezési időszakra érvényes jellemzőket érdemes röviden összefoglalni, mivel az új európai uniós irányelvek határozzák meg Magyarország részére a támogatási források felhasználási lehetőségét as időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság 00. februárjában tette le javaslatát, amely a pénzügyi keretekről, illetve azok felhasználási szabályairól szól (a jogszabályok listáját a 7..melléklet tartalmazza). A pénzügyi javaslatok értelmében az Európai Unió - elsősorban Kohéziós Politikát (ennek európai uniós pénzügyi alapja: Európai Regionális Fejlesztési Alap továbbiakban: ERFA, az Európai Szociális Alap, továbbiakban: ESZA, illetve a Kohéziós Alap, továbbiakban: KA) illetve - Közös Agrárpolitikát (ennek európai uniós pénzügyi alapjai: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, továbbiakban: EMVA és a Európai Halászati Alap továbbiakban: EHA) finanszíroz. A szabályozás egyik markáns különbsége az előző időszakhoz képest, hogy a vidékfejlesztésre és halászatra jutó források a as időszakban nem képezik a kohéziós politika részét, hanem a közös agrárpolitika keretében kerülnek finanszírozásra. A programok által biztosított források szoros összehangolása azonban továbbra is elsődleges követelmény. A pénzügyi feltételek tekintetében jelentős változás, hogy az új tagállamokra jutó támogatási összegek jelentősen megnövekednek illetve ezen tagállamok jelentős infrastrukturális lemara-

10 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára dásának csökkentése érdekében a teljes tagállami allokáció /-a fordítható Kohéziós Alap támogatásokra. A kohéziós politika as időszakra vonatkozó célkitűzés rendszere is megváltozott, új célkitűzések a következők:. célkitűzés: Konvergencia Célja a lemaradó régiók (NUTS II.) fejlődéseinek és strukturális átalakításának elősegítése azon régió szintű területeken, amelyek egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP-jének átlaga (a es időszakra tekintettel) nem éri el a közösségi (EU 5 tagországot figyelembe véve) átlag GDP 75 %-át. Magyarország esetében a középmagyarországi régió kivételével a többi 6 régió ebbe a kategóriába tartozik. Európai unió as költségvetésében kohéziós politika keretében biztosított 08.0 milliárd euro 8,5 %-át a konvergencia célkitűzés kertében érintett régiók használják fel.. célkitűzés: Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (kohéziós politikán belüli költségvetési részaránya: 5,9 %) E célkitűzés arra irányul, hogy legkevésbé fejlett régiókon kívül - növelje a régiók versenyképességét, vonzerejét és foglalkoztatási mutatóit. Minden olyan régió, amely nem jogosult a Konvergencia támogatásra elméletileg jogosult a Regionális versenyképesség szerintire a tagállamok döntik el, hogy ezen belül mely NUTS I illetve NUTS II. szintű területeikre nyújtanak be programot. Ehhez a célkitűzéshez tartoznak azon NUTS II szintű területek, amelyek átmeneti támogatásban részesülnek (phasing-in) amelyek az Európai unió bővítésének következtében statisztikai okokból kerültek ki az. célkitűzésből. Magyarország szempontjából ide tartozik közép-magyarországi régió, amely ebben az időszakban 0, milliárd Ftnak megfelelő támogatásban részesül.. célkitűzés: Európai Területi Együttműködés (kohéziós politikán belüli költségvetési részaránya:,6%). A korábbi INTERREG közösségi kezdeményezés folytatásának tekinthető e célkitűzés. Támogatja a határon átnyúló, a transznacionális illetve az együttműködési hálózatokat, valamint a nemzetközi tapasztalatcserét. A határmenti együttműködés (részaránya a célkitűzésen belül kb. 7 %) tekintetében az európai unió külső és belső határai menti NUTS III. területek, valamint egyes tengerparti területek a kedvezményezettek, ezen a területen hazánkban az INTERREG keretében több helyi önkormányzatnak is van már szakmai tapasztalata. A transznacionális együttműködések (részaránya a célkitűzésen belül kb. %) esetében az Európai Unió Bizottsága fogadja el a jogosult területek listáját. Az interregionális együttműködések, együttműködési hálózatok, és a nemzetközi tapasztalatcsere (részaránya a célkitűzésen belül kb. 5 %) esetében a közösség egész területe jogosult. Ebben a magyarországi települési önkormányzatoknak illetve kistérségeknek jelentős együttműködő partnerek lehetnek. A partnerségi együttműködésnél várható feltétel, hogy a kedvezményezettek minimum tagországból kerüljenek ki és legalább 5 partnert vonjanak be a projekt megvalósításába. Az Európai területi együttműködés célkitűzés programjainak leírása külön dokumentumban jelenik meg, az előzetes forrásmegosztás alapján Magyarország számára e célkitűzésen belül (a 5 %-os hazai nemzeti társfinanszírozással együtt, 65 Ft/euró árfolyammal számolva) 06.8 milliárd Ft fog rendelkezésre állni a következő 7 évben.

11 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez A os időszakban az agrár- és vidékfejlesztés az. célkitűzés keretében valósult meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére. Amint már említettük az agrárfejlesztéshez kapcsolódó támogatások kikerülnek a strukturális alapok (kohéziós politika) hatóköreiből, s kizárólag a Közös Agrárpolitika keretében nyílik támogatásokra lehetőség, az EMVA és EHA keretében. A Kohéziós Politikához illetve Közös Agrárpolitikához kapcsolódó támogatások felhasználásának előfeltétele egy-egy átfogó nemzeti szintű stratégiai program kidolgozása as időszakra, figyelembe véve az európai unió vonatkozó irányelveit november 7-én illetve december 0-án a magyar kormány Brüsszel részére átadta az Új Magyarország Fejlesztési Tervet (továbbiakban: ÚMFT), valamint az ahhoz kapcsolódó Operatív Programokat (továbbiakban OP-k). A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ, honlapja: ) 007. április -i sajtótájékoztatója alapján lezárult a tárgyalás az UMFT-ről az Európai Bizottság és magyar kormány között. A benyújtott OP szakmai egyeztetése folyamatban van, Európai Bizottság jóváhagyása 007. júliusára várható február közepén a magyar kormány elfogadta és ezt követően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Unió Bizottságához eljutatta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (továbbiakban: UMVP). Az UMVP a as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 698/005/EK Tanácsi Rendelet 5. () bekezdése alapján készült el. Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára 5

12 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára. Új Magyarország Fejlesztési Terv és a fejlesztési prioritásaihoz kapcsolódó Operatív Programok célkitűzései Az európai unió as költségvetésében Magyarország részére konvergencia célkitűzés címen összesen 0. millió euró, Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés címen.865 millió euró áll rendelkezésre. Ez összesen.08 millió euró, ha ezt átszámoljuk 65 Ft/euró árfolyamon akkor Kohéziós Politikához kapcsolódóan összesen 5.858,6 milliárd Ft áll rendelkezésre, ha ehhez hozzá vesszük a 5 %-os nemzeti hozzájárulás összegét is akkor összesen 6.875, milliárd Ft fordítható humán illetve infrastruktúra fejlesztésre. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás operatív programonkénti tervezett felhasználását illetve az Európai Bizottság által tett felülvizsgálat változatot a CD melléklet tartalmazza. Az európai unió elvárja a tagországoktól, hogy egy jól átgondolt stratégia mentén történjen e források felhasználása. Abban az esetben ha egy uniós tagország teljes területe vagy területének nagy része az. célkitűzés által támogatott, akkor nem regionális felhasználási tervek készülnek, hanem az adott ország ezekre a támogatás alá eső területekre vonatkozóan átfogó tervet készít. Ezt nevezik Nemzeti Fejlesztési Tervnek (National Development Plan), Magyarországon szakmailag elterjedt a jelenlegi tervezési időszakra a Nemzeti Fejlesztési Terv II., a hivatalos elnevezés: Új Magyarország Fejlesztési Terv. A tervezés során szükséges meghatározni célrendszert, vagyis miért kívánok beavatkozni a jelenlegi folyamatokba, mi ennek az átfogó célja illetve specifikus céljai, valamint a beavatkozás területeket, vagyis mit és hogyan kívánok elérni, ennek megjelenése a prioritás(ok) illetve az intézkedések szintjén. A Nemzeti Fejlesztési Terv illetve az operatív programok felépítése (a felépítés. illetve 5. lépése az operatív programra jellemző, míg a -- lépések meghatározása a Nemzeti Fejlesztési Tervnek is része). Átfogó fejlesztési cél. Specifikus célok. A specifikus célokhoz kapcsolódó prioritások. A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések 5. Az intézkedésekhez kapcsolódóan a projekteket (illetve programozás szintjén a projektek megjelenési formáját, ez lehet nagy projekt, kiemelt projekt, egyfordulós illetve kétfordulós pályázati formák, ezek jellemzőiről részletesen írunk a következő fejezetben). Rövid elméleti összefoglaló után nézzük hogyan épül fel a as tervezési időszak Új Magyarország Fejlesztési Terve: Hazánk további fejlődése, nemzetközi versenyképességének növelése megköveteli, hogy az Európai Unióból érkező forrásokat két területre összpontosítsuk: a foglalkoztatás bővítésére és a tartós növekedés elősegítésére. A foglalkoztatás bővítését és a tartós növekedést az Új Magyarország Fejlesztési Terv egésze szolgálja. A közösségi támogatások koordinációjának feladata, hogy az operatív programok esetében számon kérje az egyes beavatkozások hozzájárulását az átfogó célok teljesítéséhez. 6

13 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez A foglalkoztatás bővítésének specifikus céljai: Az egyén foglalkoztathatóságának javításával és munkaerő-piaci aktivitásának növelésével, a regionális sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozásokkal. A munkaerő-kereslet bővítésével, vagyis több és jobb munkahely teremetésének ösztönzésével (különösen a hátrányos helyzetű térségekben), valamint A kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztésével kívánjuk elérni. A tartós növekedés specifikus céljai: A versenyképesség javítása, ezen belül o o a tudásgazdaság és az innováció erősítésével, termelékenység növekedésével, A gazdaság bázisának szélesítése, ezen belül o o o o o a regionális különbségek mérséklésével, a tőkebevonási képességek fejlesztésével, piacbővítéssel, a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódással, a korszerű technológiák széles körű elterjesztésével, Az üzleti környezet fejlesztése, ezen belül o o az elérhetőség megkönnyítésével, a szabályozási környezet javításával, valamint az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tételével, Az ÚMFT az átfogó és specifikus célok megvalósítására az alábbi tematikus és területi prioritások alapján tervezik az átfogó, operatív programokban megtestesülő beavatkozásokat: Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára... prioritás: Gazdaságfejlesztés A gazdaságfejlesztés prioritásában megvalósuló stratégia egyaránt szolgálja a tartós növekedés mindhárom specifikus célját, azaz a versenyképesség javítását, a gazdaság bázisának szélesítését, valamint az üzleti környezet fejlesztését. Egyben hozzájárul a foglalkoztatás bővítésének céljához munkalehetőségek teremtésének elősegítésével, valamint a területi különbségek csökkentéséhez és a klíma rövid- és hosszútávú védelmének stratégiai céljaihoz is. Megfogalmazott célok: o o Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése, Vállalkozások (kiemelten kkv-k, vagyis a kis- és középvállalkozói kör) jövedelemtermelő képességének erősítése o Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, o A pénzeszközökhöz való hozzáférés fejlesztése. Az. prioritásban foglalt stratégia megvalósítása elsősorban a Gazdasági Operatív Program (továbbiakban: GOP) keretében, az ERFA finanszírozásával történik. 7

14 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára A GOP prioritásai és intézkedései: Prioritások K+F és innováció a versenyképességért Prioritás tervezet támogatás nagysága:,8 mdft A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága:,9 mdft A modern üzleti környezet erősítése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 5, mdft JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök Prioritás tervezet támogatás nagysága: 65, mdft Intézkedések Piacorientált K+F támogatása és a kutatásitechnológiai együttműködések ösztönzése Innovációs és technológiai parkok fejlesztése A vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése Vállalkozások technológiai korszerűsítése Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése Korszerű infokommunikációs infrastruktúra Telephelyfejlesztés Vállalkozások részére üzleti, információs és piacfejlesztési tanácsadás, szolgáltatás nyújtása Mikrofinanszírozás Garanciaeszközök A hazai tőkepiac fejlesztése A GOP intézkedéseihez kapcsolódó pályázatok által finanszírozott projektekre a következő a jellemző: A projekt nem mezőgazdasági termelésre vagy feldolgozásra irányul (ilyen típusú projekteket az UMVP-hoz kapcsolódó intézkedések finanszírozzák). Nem turisztikai attrakció vagy szálláshely-fejlesztés (a regionális operatív programok prioritásai között jelenik meg), Mikro-vállalkozások esetében a projekt nem vidékies térségben valósul meg ( a vidékies térség kategóriába tartozó települések területén működő vállalkozások tevékenységük fejlesztéséhez támogatási forráshoz az UMVP. prioritása keretében részesülhetnek). Nem a Közép-magyarországi térségben valósul meg, A beruházás a pályázat befogadás előtt nem kezdődött meg, A projekt két éven belül megvalósul prioritás: Közlekedésfejlesztés A közlekedési fejlesztések legfontosabb célja a verenyképességet és a kohéziót egyaránt szolgáló elérhetőség javítása, a természeti és települési környezet és a klíma védelmének figyelembe vételével. E cél összhangban van az Országgyűlés 9/00. (III. 6.) határozatával a ig szóló magyar közlekedéspolitikáról, és a vonatkozó európai stratégiákkal. A közlekedés fejlesztését az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják: Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása, amelynek tervezett eszközei: o o Gyorsforgalmi úthálózat bővítése a TEN vonalakon, A vasúti fővonalak korszerűsítése,

15 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez o Folyami infrastruktúra bővítése, A térségi elérhetőség javítása, amelynek eszközei: o o A közúthálózat fejlesztése, a főutak teherbíró képességének növelése, Regionális közlekedési szövetségek felállítása, A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: o o o o Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése, Az elővárosi vasútvonalak fejlesztése és a helyi tömegközlekedéssel történő összekapcsolása, A kerékpárutak építése, Forgalomcsillapítás a belvárosokban, Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése: o o Különböző közlekedési módok összekapcsolása, Logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolása a fő közlekedési hálózatba. A. prioritásban foglalt stratégia megvalósítása a Közlekedés Operatív Program (továbbiakban: KÖZOP) keretében a Kohéziós Alapból és ERFA-kiegészítéssel finanszírozva történik. A stratégia megvalósításához ugyanakkor a régiók operatív programjai is hozzájárulnak. A KÖZOP prioritásai és intézkedései a következők: Prioritások Az ország és régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása Intézkedések TEN-T vasúthálózat fejlesztése TEN-T közúthálózat fejlesztése Dunai vízi út fejlesztése Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára Térségi elérhetőség javítása TEN-T hálózatra csatlakoztató közúti elemek fejlesztése Regionális főúthálózat fejlesztése Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermoda-litásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Különböző közlekedési módok összekapcsolását is biztosító infrastruktúra beruházások támogatása Logisztikai szolgáltató központok és más gazdasági centrumok (ideértve az agrárlogisztikai bázisokat is) külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló projektek (hiányzó kapcsolati elemek: bekötőút, iparvágány, kikötői kapcsolat) A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése. A meglévő vasúti infrastruktúrára épülő elővárosi vasúti szolgáltatás kiépítése A vidéki nagyvárosok helyi és a helyközi közösségi rendszereinek összekapcsolása 9

16 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára... prioritás: Társadalmi megújulás A társadalom megújulásának alapja az emberi erőforrások minőségének fejlesztése. A társadalmi megújulás stratégiája a társadalmi kohézió erősítése és a területi egyenlőtlenségek csökkenetése mellet hozzájárul a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés eléréséhez. A. prioritásban foglalt stratégia megvalósítása a Társadalmi Megújulás Operatív Programban az ESZA finanszírozásával, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program az ERFA finanszírozásával történik. A két operatív program beavatkozásai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, ezért a célok elérését csakis összehangolt megvalósításuk biztosítja. Ennek érdekében az két operatív program egy felelős irányító hatóság alá tartozik (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága főosztály). a) Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) A TÁMOP az egész országra kiterjedően, mind a konvergencia célkitűzésű régiókra, mind pedig a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzésű közép-magyarországi régióra egyaránt érvényes prioritásokat és intézkedéseket fogalmaz meg. Az operatív program országos szinten egyaránt érvényes prioritásokat és intézkedéseket fogalmaz meg. A TÁMOP országos szintű strukturális reformokat támogat. Fontos szempont, hogy az aktivitás növelését és a foglalkoztatás bővítését célzó intézkedések kiterjednek a közép-magyarországi régióra is, hiszen itt él az inaktív lakosság 5 %-a és a munkanélküliség %-a. A TÁMOP átfogó célja: az aktivitás növelése, a humánerőforrások minőségének javításával A TÁMOP specifikus céljai: A munkaerő piaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása, Az aktivitást területi különbségeinek csökkentése, A változáshoz való alkalmazkodás segítése, Az egész élten át tartó tanulás támogatása, Az egészségi állapot és munkavégző képesség javítása, A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása 0

17 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez TÁMOP prioritása és intézkedései: Prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való belépés ösztönzése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 7, milliárd Ft Alkalmazkodóképesség javítása Prioritás tervezet támogatás nagysága: 8,0 milliárd Ft Intézkedések A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés, Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése Fogyatékkal élő emberek integrált foglalkoztatásának támogatása Mobilitás támogatása Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások ösztönzése Munkahelyi képzések támogatása Alacsony iskolai végzettségű felnőttek képzésének támogatása A szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztése, a gazdaság igényeihez illeszkedésük ösztönzése A pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése Formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése Munkaerő-piaci rugalmasság: a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjesztése A partnerség erősítése Civil szervezetek felkészítése bizonyos állami feladatok átvállalására Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítése Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Prioritás tervezet támogatás nagysága: 8,0 milliárd Ft A kompetencia alapú oktatás fejlesztése, valamint korszerű pedagógiai tartalmak, tananyagok és módszerek fejlesztése és elterjesztése Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése az iskolarendszerű képzésben A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók tovább- és átképzése A közoktatás hatékonyságát segítő intézményi, területi együttműködések támogatása, A sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek javítása, integrációjának támogatása A gyermek- és ifjúkori, valamint a felnőttkori művelődés támogatása a képesség és kreativitás fejlesztésére A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepének erősítése Az interkulturális nevelés fejlesztése

18 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrás fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 05,0 milliárd Ft Egészség megőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 6,0 milliárd Ft A felsőoktatási reform és a bolognai folyamat folytatása A felsőoktatás minőségi fejlesztése Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése a gazdasági szereplők aktív bevonásával A gyakorlati oktatás fejlesztése Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködésének ösztönzése A tudományos eredmények társadalmi hasznosításának, ismertségének és elismerésének erősítése Az aktivitás növelésének elősegítését az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése Egészségre nevelő, szemléletformáló- és életmódprogramok (lakossági szűrőprogramok és kampányok, szenvedélybetegségek megelőzési programjai) Az egészségügy ágazati szerkezetátalakításának támogatása Az ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges programok Beruházás a jövőnkbe: gyermek- és ifjúsági programok A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, szociális, egészségfejlesztési elemek Szociális szolgáltatások fejlesztése, szociális szakemberek képzése Társadalmi beilleszkedést segítő programok Hátrányos helyzetű emberek támogatása Helyi közösség, civil szervezetek fejlesztése A diszkrimináció elleni küzdelem A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében A bűnmegelőzés programjai Közép-magyarországi régió Prioritás tervezet támogatás nagysága: 5, milliárd Ft Technikai segítségnyújtás Költségvetési keret tervezet nagysága:,6 milliárd Ft b) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban: TIOP) A TIOP átfogó célja: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával. A TIOP specifikus céljai: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása, A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése, A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése.

19 - Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez TIOP prioritása és intézkedései: Prioritások Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 8,9 milliárd Ft Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 69,9 milliárd Ft A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága: 99,5 milliárd Ft Kulturális infrastruktúra fejlesztése Prioritás tervezet támogatás nagysága:, milliárd Ft Technikai segítségnyújtás Költségvetési keret tervezet nagysága: 9, milliárd Ft Intézkedések Az Intelligens iskola infrastruktúrájának elterjesztése A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás és a közösségfejlesztés szolgálatában A fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a munkaerő minőségének és adaptivitásának fejlesztése érdekében A kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében Támogatási lehetőségek a programozási idszakban Magyarország számára Az előzőekben leírtakon felül a humán fejlesztések a következő operatív programokban jelennek meg intézkedés szintjén: a) Regionális operatív programok, Közép-magyarországi Operatív Programban: Átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program, Regionális nagyrendszerekhez kapcsolódó kiskórházak fejlesztése, Funkcióváltó, specializált intézmények fejlesztése o o o o könyvtár fejlesztése, tekintettel a könyvtári hálózatok kialakítására és funkcióváltására, akadálymentesítés, közösségi terek megújítása ( játszva megelőző játszótér, ifjúsági szabadidős helyek stb.), a család és munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (bölcsőde és alternatív ellátások), b) Környezet és Energia Operatív programban: Közintézmények energetikai rendszereinek korszerűsítése, Erdei iskola program, c) Gazdaságfejlesztési Operatív programban: Felsőoktatási intézmények és vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése, Közös kutatási, ipari projektek kidolgozása, K+F infrastruktúra fejlesztése

20 Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Támogatási lehetőségek a programozási időszakban Magyarország számára d) Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban: E-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén, Oktatási kártyacsalád, foglalkoztatási kártya, Kulturális örökség hatósági nyilvántartása... prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés A környezeti és energetikai fejlesztés prioritás a fenntarthatóság horizontális politikájában megfogalmazott célok elérésére irányul. A prioritás a tartós növekedés cél eléréséhez járul hozzá a káros környezeti hatások csökkentésével, a növekedés alapjául szolgáló természeti környezet megőrzésével, a megelőzés, a hatékonyság és a komplex problémák integrált megközelítésével. E fejlesztési tengely mentén döntően a hiányzó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését kívánja megvalósítani, de ezen túlmenően a hosszú távú környezeti stratégiánk szellemében - törekvésünk, hogy lendületet adjunk a termelés és fogyasztás terén a megelőző környezetvédelmi megoldások térnyerésének. A. prioritásban foglalt stratégia megvalósításába elsősorban a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretében, a Kohéziós Alapból és ERFA kiegészítéssel finanszírozva történik, de a stratégia megvalósításához a Gazdaságfejlesztés Operatív Program és a régiók operatív programjai is hozzájárulnak. KEOP prioritásai és intézkedései: Prioritások Egészséges, tiszta települések (60,6 milliárd Ft) Vizeink jó kezelése (7, millirád Ft) Intézkedések Hulladékgazdálkodás Hulladékkeletkezés megelőzése A települési hulladék hasznosításának elősegítése Multi-regionális, regionális, térségi és kistérségi települési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, fejlesztése Szennyvízkezelés 000 LE felett Szennyvízgyűjtés, kezelés és folyékony hulladékkezelés, elhelyezés Iszapkezelés, hasznosítás Települési folyékony hulladék elhelyező telepek és iszaptavak lezárása, rekultiválása Ivóvízminőség-javítás ivóvízkezelési technológiák Más vízbázisra áttérés Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása Előbbi megoldások kombinációja Ivóvízhálózat rekonstrukciója Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Árvíz Irányelvben előírt kockázatkezelési feladatok (kockázatok előzetes felmérése, kockázatok elemzése árvízi térképek készítésével, kockázatkezelési tervek készítése, nagyvízi meder kezelési tervek) VTT céljainak megvalósítása Duna árvízvédelmi fejlesztése: a 0/997. (VII.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

"Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek

Európai Unió 2007-2013 fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek EU 2013 "Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007 - évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek (Új Széchenyi Tervből támogatások külön táblázatban) nként Adatok forrása: www.nfu.hu;

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben