J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében június 24. napján 14:00 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1) Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről (2) Előadó: Bóta Barbara aljegyző Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 66/2014.(VI.24.) sz. határozat 2) Egyebek 1) Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva tartása (8) 67/2014.(VI.24.) sz. határozat 2) Egyek, Fasor u. 22., 38., és 39 sz. ingatlanok felajánlása (9) 68/2014.(VI.24.) sz. határozat 3) Egyek, Domb u. 23. sz. alatti ingatlan felajánlása (10) 69/2014.(VI.24.) sz. határozat 4) Döntés a temetőben elhelyezhető urnasírhelyek méretéről 70/2014.(VI.24.) sz. határozat 5) Földhaszonbérletre vonatkozó pályázat tervezet 71/2014.(VI.24.) sz. határozat Köszönti a bizottsági ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 7 fős bizottságból 5 fő jelen van. Antal Attila és Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tagok munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Fiatal László bizottsági tagot a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. 1/10

2 Kéri, hogy földhaszonbérletre vonatkozó pályázat tervezetet is tárgyalja meg a bizottság. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Kéri, hogy a temetőben elhelyezhető urnasírhelyek síremlékéről való döntést is tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy aki a módosításokkal együtt elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze. A Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet. Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés. Napirendek tárgyalása: 1) Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről (2) Előadó: Bóta Barbara aljegyző Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A tájékoztatót kiegészíteni nem kívánja. Azt gondolja, ahogy összeszedték a pályázatok legfontosabb adatait, láthatják, hogy ilyen szempontból egy tartalmas évet zárnak a korábbi évhez képest. Mindegyiknél ott van, hogyan állnak, mi az, amit már elnyertek, mi az, amit már elszámoltak, mi az, ami folyamatban van. Amennyiben kérdés van, és tud, arra válaszol. Esetleges programsort láthatnak-e, mivel látja, hogy ismét volt EACEA, és sikerült beadni. Itt az utazási költségtérítést nem fogják támogatni, de a végleges programot a pályázati anyagban meg tudja nézni. A gondozási központtal kapcsolatban az óta sincs semmi fejlemény? A mai napon kapott egy t, az EMIR felületén volt egy olyan tájékoztató, hogy az újraértékelés megtörtént, és döntési javaslatra felterjesztették. Ez benne egy picit pozitív reményt keltett. Odaírta, hogy nem jelenti a támogatás megítélését, de döntésre tovább terjeszti, és várják a végleges eredményt. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: A TÁMOP 6 pályázat teljesen a sportkörhöz tartozik? 2/10

3 Nem, a TÁMOP Egészségre nevelő pályázat, önkormányzati pályázat. A pályázat keretein belül volt több előadás szervezve. Három tételből áll, előadásokból, ami volt a polgármesteri hivatalban, könyvtárban és iskolában. Volt egy kör, ami csoportfoglalkozás volt, ahol zömében hivatali dolgozók vettek részt. Illetve áll, két egészségnapból. Az egyik egészségnap most hétvégén volt, a másikat pedig a falunap keretein belül tervezik. Ott a rendezvényszervező céggel szerződést kötöttek, a cég megállapodást kötött az egyesülettel és az egyesület helyi szinten vállalta ennek a rendezvénynek a lebonyolítását, tehát a rendezvényszervező cégnek kifizetett pénz egy része az egyesületen keresztül visszajön a településre. Illetve eszközbeszerzés is volt a pályázat keretein belül. Úgy gondolja, hogy a tájékoztatóban minden benne van. Kéri, hogy aki tudomásul vételre javasolja, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 66/2014.(VI.24.) sz. határozata: Ifjúsági és Sport Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal 2) Egyebek 1) Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva tartása (8) Gábor Istvánné könyvtárvezető: A könyvtárban ketten vannak állandó dolgozók, és mindig gondot okoz a szabadságok kivétele, mindig a következő évben szokták kivenni. Most szeretnék kivenni, és egy időben a polgármesteri hivatal zárva tartásával. Tavaly nem voltak nyáron zárva, mert ment egy tanfolyam. Most is megy egy tanfolyam, de mivel vannak közmunkásaik, és nincs annyi szabadságuk, a takarítást a tanfolyam idején is meg kell oldani, így az előtér nyitva lesz. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a kérelmet támogatja, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 67/2014.(VI.24.) sz. határozata: Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház július július 26. között zárva tartson. 3/10

4 Határidő: július 26. Gábor Istvánné intézményegység vezető 2) Egyek, Fasor u. 22., 38., és 39 sz. ingatlanok felajánlása (9) Az ingatlanok per és tehermentesek? Minden tulajdonos felajánlotta? Igen, ez két körös volt. Első körben csak az egyik tulajdonos küldte el a felajánlást. Kérte a kivetett adó eltörlését, tehát amennyiben az önkormányzat ezt elfogadja, annak a technikáját megpróbálják megoldani. Mikor az első tulajdonos felajánlotta, megkeresték, hogy így az önkormányzat nem fogadja el, tehát a másik tulajdonos is ajánlja fel. Ő ezt megtette, ettől kezdve a tulajdoni viszonyok rendezettek, nincs bejegyzés. Ezek üres porták vagy romos házak? Mind porta. Kéri, hogy aki az ingatlanok elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 68/2014.(VI.24.) sz. határozata: Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fasor u. 22., 38. és 39. sz. alatti ingatlanokat fogadja el térítésmentesen. Határidő: azonnal 3) Egyek, Domb u. 23. sz. alatti ingatlan felajánlása (10) Ez az ingatlan is per- és tehermentes? Igen per- és tehermentes, a felajánlást minden tulajdonos aláírta. Itt van egy lakóház is. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ingatlant elfogadják, kézfelnyújtással jelezze. 4/10

5 A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 69/2014.(VI.24.) sz. határozata: Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Domb u. 23. sz. alatti ingatlant fogadja el térítésmentesen. Határidő: azonnal 4) Döntés a temetőben elhelyezhető urnasírhelyek síremlékéről (6) Két hónappal ezelőtt megkezdték az egyeztetést arra vonatkozóan, hogy urnasírhely tekintetében kizárólag fedlap vagy síremlék is építhető. Egységes álláspont kialakítása szükséges. Akkor abban maradtak, hogy a föld fölötti magassága 20 cm legyen a fedlapnak, ha lesz. Ott kialakult, hogy csak sima fedlap legyen, vagy emelhetnek síremléket is, viszont ha síremléket emel, Tamcsu Ernő vállalkozó azt javasolta, hogy 90 cm magasságú legyen maximum. Általában a környező településeken is ez van leszabályozva. Megadnak egy magasságot, és addig a magasságig mindenki olyan síremléket csinál, amilyet szeretne. Amennyiben dűlőre jutnának, akkor csinálna egy rendelet tervezetet hozzá csütörtökre. Igen egy ügyfél vár most erre, de ő már vár kb. hét hónapja. A múltkori ülésen hozott döntést figyelembe véve az üzemeltetővel már bejárták a helyszínt, hogy lehet megkezdeni az urnasírhelyeknek az elhelyezését. Most azért áll, hogy tehet rá síremléket a hozzátartozó, vagy nem tehet. Több helyen is el lehet helyezni, nem tudja mennyi igény lesz rá. Ahol most van a kolombárium, a fal, annak a végében a kerítés mentén van még egy sáv, illetve a díszsírhelyek után van még egy parcella, ahová férne. Azt is mondhatja a testület, hogy az egyik parcellába csak fedlapos mehet, a másik parcellába mehetnek a síremlékesek, és a hozzátartozó majd eldönti, hogy melyikbe akarja tenni. Ez is jó, támogatja a javaslatot. Szerinte érthető, amit mondanak, hogy egységes legyen, de ez a temető már sosem lesz egységes. De azt is ki lehet jelenteni, hogy nem lehet csak ilyen vagy csak olyan. A múltkor is azért maradt így félbe, mert ha jól emlékszik, hogy akik igényelnék, síremléket is szeretnének állítani. Tehát van rá igény. 5/10

6 Jegyző Asszony javaslatát nagyon jónak tartja, hogy az egyik csak fedlapos, a másik csak emlékműves, és akkor a hozzátartozó tud választani. Ezt támogatja. Azt az üzemeltetőre bízzák, melyiknek melyik sírhelyet jelölje ki? Vigh József bizottsági tag: Javasolja, hogy ezt a Képviselő-testület döntse el. Ismerteti, hogy az urnasírhely hol helyezhető el. Javasolja, hogy a fedlapos urnasírhelyeket a kerítés mellett helyezzék el, a díszsírhelyekhez pedig az emlékműves urnasírhelyeket. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 70/2014.(VI.24.) sz. határozata: Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az urnasírhelyek tekintetében síremlék és fedlap elhelyezés lehetőségét is biztosítsa a köztemetőben az alábbiak szerint: - az urnafalra merőlegesen a kerítés mellett lévő parcellába fedlapos urnasírhely - a díszsírhely végében lévő parcellába síremlékes urnasírhely Határidő: folyamatos Hegyi Elemérné temető üzemeltető 5) Földhaszonbérleti szerződés tervezet Az anyag készül, készített egy tervezetet, csak meg volt róla győződve, hogy a földhasznosítási szabályzat hatályon kívül lett helyezve, így ezt ennél a pályázatnál figyelmen kívül hagyta. Azzal össze kellene egyeztetnie, megfelel annak vagy nem, vagy pedig azt hatályon kívül helyezik, és teljesen új alapokkal fogják a bérbeadást intézni, amennyiben úgy dönt a testület, hogy akar bérbe adni. Ez arról szólna, hogy a Kántortag Kft-vel június 30-án lejár a szerződés. Visszaadtak neki kb. 30 hektárt, és maradt még kb. 30 hektár az önkormányzatnál. Polgármester álláspontja, hogy egyáltalán ne adják bérbe, mindet az önkormányzat művelésében tartsák meg. Ez nyilván döntés kérdése, de mivel az elmúlt ülésen született egy olyan határozat, hogy egy tervezetet 6/10

7 állítsanak össze, összeállították, és majd a testület eldönti, hogy él ezzel a lehetőséggel vagy nem pályáztatják, vagy a másik ciklusra hagyják. Abból indultak ki, hogy lehetőleg a kevés földterülettel rendelkező, vagy fiatal kezdő gazdáknak legyen nagyobb esélye pályázni. A javaslatuk szerint semmiképpen nem támogatják azt, hogy az egész területet egy gazdálkodó kapja meg, tehát a lehető legtöbben részesüljenek belőle, ezért írtak egy olyan feltételt, hogy a 20 hektár alatti területtel rendelkezők pályázhatnak csak, és 20 hektár alatt is csak úgy, hogy a közeli hozzátartókkal egybeszámítva is 20 hektár alatt kell maradnia a területnek. Ki számít közeli hozzátartozónak? Házastárs, gyerek, szülő, testvér. Ezt jó tudni, hogy a közeli hozzátartozó a nem egyháztartásba élő, hanem alapjában véve közeli hozzátartozó. Úgy gondolja, hogy azt is ki kell küszöbölni a pályázatban, hogy a nagy területekkel rendelkező gazdák leszármazottai pályázzanak. Ez egy tervezet, bármit lehet módosítani benne. Tekintettel arra, hogy a földhasznosítási szabályzattal össze kellene vetni, és valószínűleg lesz rendkívüli ülés, július elején, célszerű lenne oda eltolni, és mindenki át tudja nézni, és tehet javaslatot, vagy ha az, az álláspont erősödik meg, hogy ne adják bérbe, akkor a testület hozzon egy olyan döntést, hogy egyelőre nem kívánja bérbe adni, és akkor nem kell egyáltalán ezzel foglalkozni. Az alapkiindulás az, hogy a 20 hektár alatti területtel rendelkezők pályázhatnak. Egy pályázó maximum 5 hektár területre pályázhat, és ezen belül, aki a beérkezett pályázatokat megvizsgálja, mondhatja azt, hogy valaki 2 vagy 3 hektárt kap. A bérlet időtartamára beírta az október 1-et, mivel addigra már betakarítanak, és onnantól lehet használni. Öt évet írtak, de ez 2 vagy 1 év, vagy 3 év is lehet. Meg kellene határozni rá egy bérleti díjat, vagy azt mondják, hogy a pályázó ajánljon díjat, és azokat vegyék előre, aki minél többet ajánl egy hektárért. Ez megint döntés kérdése. Azt tudni kell, hogy ezt a földbérletet is ki kell függeszteni, és akinek elő haszonbérleti jogosultsága van bizonyos jogszabály alapján, erre még ajánlatot tehet. A bérleti díjat fizetését két részletben írták szintén a korábbi pályázat alapján. Különféle mellékletek csatolását írták elő, ami a pályázathoz szükséges. Szintén benne hagyták a pályázatban, hogy amennyiben az önkormányzat érdeke úgy kívánja, akkor a bérlet időtartama alatt visszaadja a földterületet. Írt még bele egy-két érvényességi kelléket. Leszabályozták benne a bírálatot napban. Van egy pályázati adatlap. Ismerteti, milyen adatokat kell megadni a pályázati adatlapon. Szerinte egyszerű, a lényeg benne van, kiküldi mindenkinek, és mindenki megteheti hozzá a javaslatát. Ő nem adná ki. 7/10

8 Az is egy döntés. Ő végig hallgatta a Polgármester érveit, ellenérveit. Annyi fenntartása van, hogy csak közmunkásokra alapozva nem fog 30 hektárral boldogulni. A közmunkásokat nem szabad beleengedni Most 10 hektáron van kertészet, van egy felügyelő rá, a tavalyihoz képest kecsegtetőbbek a hírek. Azt is megérti, amit a Polgármester mond, hogy elbírnak vele. Ő nem adná ki. Ő benne van és bérelne is, de ő már ki van zárva, mivel 20 hektártól kicsit több földje van. A bérleti díjat muszáj két részletbe fizetni, vagy megállapíthatnak egyet is? Ez megint döntés kérdése. Ő ezen is módosítana, ha lehet. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Nem lehetne azt beleírni, hogy nem köztartozása van, hanem az önkormányzat felé semmilyen tartozása nincs? Mindent lehet, azt is. Ő még ezt is bele tenné. Ha most ezt a 30 hektárt bérbe adják és majd a másik 36-ot egy év múlva nem adják bérbe, és addig az önkormányzat felkészül rá tárgyi és személyi feltételekkel. Igen ezt is meg lehet tenni. Így segítenék a kezdő, fiatal és a kisterülettel rendelkező gazdákat is, és az önkormányzat is gazdálkodhatna a későbbiekben. Nem muszáj a mostani 30 hektárt sem mind bérbe adni, még most is mondhatja az önkormányzat, hogy ebből a 30-ból is még 10-et megtart. 8/10

9 Attól függ, melyik 30 marad meg. Azt ki köti ki, hogy melyik marad meg? Az, amit Kántortag Kft-től visszakapnak, mind a kétöklűben van, vagy nem? A nagy része igen. Vannak szét szórva is, de azt ő nem használja. Most kiszámolták, hogy több mint 20 milliót odaadta ajándékba, holott a Kántortag Kft. azzal nyert, hogy vállalta, hogy a közmunkaprogram számára visszajuttat az önkormányzatnak földterületet. Ez ért nála plusz pontot, és most azért adták neki plusz egy évre oda, mert visszajuttatott. Egyébként, ha nem adják bérbe, és itt marad, hogy az önkormányzat vegye fel a támogatást, de mivel közmunkásokkal dolgoztatnak, ebben a közmunkaprogramban nem tudnak földalapú támogatást lehívni. Ha már oda adták, akkor egy évig legyen türelemmel a Képviselő-testület a saját céljait illetően, ezt viszont adják oda azoknak a gazdáknak, akiknek segíteni akarnak, de nagyon odafigyelve. Az a baj, hogy eleve sok a kis darab. A nagy területet pedig 5 hektáros területekre bontani kész életveszély. Akkor adják ki a kis darabokat. Nyolc vagy kilenc kis darab föld van, és akié mellett van, annak az aranyat ér. Ezt a tervezetet átküldi, hogy mindenki tanulmányozza, és mivel a földterületeket is pontosan le kell határolni, egy rendkívüli ülés keretében mellé tennének egy térképet, bejelölnék rajta, hogy mely területeket adják, vagy nem adják bérbe. Most legalább annyit döntsenek, hogy megpályáztatják vagy nem, mert ha az a döntés születik, hogy ne, akkor fölösleges dolgozni rajta. Akkor egy alapanyagnak jó, és majd elő lehet venni, vagy teljesen újat is csinálni. Kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi, és tovább tárgyalásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/10

10 Ifjúsági és Sport Bizottság 71/2014.(VI.24.) sz. határozata: Ifjúsági és Sport Bizottság tudomásulvételre a Képviselő-testületnek a Földhaszonbérletre vonatkozó pályázat tervezetről szóló tájékoztatót. A pályázat tervezetet továbbtárgyalásra javasolja. Határidő: folyamatos Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:40 órakor bezárta. K.m.f. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök Fiatal László jegyzőkönyv hitelesítő Fekete Lászlóné jegyzőkönyvvezető 10/10

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. augusztus 16-án 15:30 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI nyílt Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pesti Jánosné, igazgatási előadó, A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből

JEGYZŐKÖNYV. Pesti Jánosné, igazgatási előadó, A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 279 JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. szeptember 25.-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben