A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ( ) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS"

Átírás

1 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI (ÁTFOGÓ) PROGRAM ( ) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS április 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Az értékelés elvégezhetőségének vizsgálata Az értékelés során felhasználandó adatok és azok forrásának azonosítása:... 3 I. fejezet... 5 II. fejezet Az értékelés eredményes elvégzésének kockázatai Az értékelés egyéb korlátozó tényezői A feladatmeghatározás (ToR) rövid értelmezése Az értékelés céljainak és egyéb elvárásainak értelmezése Az értékelés régió-specifikus hangsúlyainak, területi vagy ágazati jellegű fókuszterületeinek kijelölése, ezek indoklása Az értékelési kérdések rövid értelmezése és a ToR kérdéseinek lebontása részkérdésekké és ezekhez kapcsolódó értékelői feladatokká I. fejezet NYDOP mid-term értékelése I.1. Programkörnyezet elemzése I.2. Stratégiai megfelelés vizsgálat I.3. A pénzügyi előrehaladás elemezése és értékelése I.4. Szakmai előrehaladás értékelése I.5. A területi kohézió szempontjainak érvényesülése I.6. ROP céljainak és azok (előrelátható) teljesülésének, illetve teljesíthetőségének vizsgálata a fenti elemzések alapján II. - Fejezet Kiterjesztett stratégiai vizsgálat a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ) vizsgálata Az alkalmazni kívánt módszertan bemutatása és rövid indoklása Az alkalmazni kívánt adat- és információelemzési módszerek és ezek kapcsolata az értékelés megállapításaihoz A megállapítások érvényességének elérését célzó (érintettekkel, szakértőkkel való egyeztetés, stb.) és a következtetések helytállóságát biztosító módszerek A javaslattétel módszerei, javaslatok és következtetések kapcsolata illetve alkalmazható javaslatok megfogalmazása érdekében teendő lépések A projekt erőforrásai és ütemezése Részeredmények ( mérföldkövek ) azonosítása, a ToR feladataihoz illesztve Az egyes részeredmények eléréséhez felhasználandó erőforrások indikatív meghatározása OP_midterm_eroforr asterv_nyd.xls... Hiba! A könyvjelző nem létezik Külső szakértők és belső kapacitások bevonásának logikája, ezek kapcsolódási módjának bemutatása Az értékelési projekt menedzselési és vezetési struktúrájának és ez erre szánt erőforrások bemutatása

3 1. Az értékelés elvégezhetőségének vizsgálata 1.1. Az értékelés során felhasználandó adatok és azok forrásának azonosítása: A Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelésével kapcsolatos munkafolyamat az NYDOP elemzésén túl magába foglalja a régió meghatározó területfejlesztési stratégiájának vizsgálatát is. A nyugat-dunántúli régió meghatározó területfejlesztési dokumentuma a jelenlegi programozási időszakban: a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ). (Továbbiakban: Átfogó Program). Az Átfogó Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából készült a 21/1996-os területfejlesztési törvényben foglaltaknak megfelelően és teljesíti a releváns jogszabály (18/1998 KTM rendelet) követelményeit a stratégia és operatív program elemekre vonatkozóan, továbbá: - Az Átfogó Program kidolgozása az ÚMFT operatív programjainak kidolgozásával párhuzamosan történt (2006-ban), szerkezeti felépítése a jó átláthatóság érdekében követi az ÚMFT szerkezetét. Megkülönböztetésre kerültek azok a célok, melyeket az országos léptékű ágazati operatív programok, illetve melyeket a regionális operatív program finanszíroz. - Az Átfogó Program az országban egyedüli módon, egy olyan összehangolt programozási folyamat során került kidolgozásra, amelyben a régió, a 3 megye, valamint az 5 megyei jogú város tervei egyidőben, egymással összehangoltan kerültek kidolgozásra. - A Partnerség programdokumentumok kidolgozása során figyelembevételre kerültek a nyugat-dunántúli kistérségek mindegyike esetében a as időszakra vonatkozóan kidolgozott integrált projektcsomagok (a Tematikusan és kistérségi alapon integrált kulcsprogramok előkészítése elnevezésű tervezési folyamat során 2005-ben). A fenti három sajátosság miatt az NYDOP félidei értékelése során a régióspecifikus stratégiai dokumentumnak Nyugat-Dunántúl esetében egyértelműen az Átfogó Program tekintendő. Az Átfogó Program értékelésének korlátai között említendő, hogy a dokumentum véglegesítése az operatív programok véglegesítését megelőzően történt meg, így bizonyos intézkedések, beavatkozási területek nincsenek teljes koherenciával az operatív programok beavatkozási logikájával. További korlátot jelent, hogy a program intézkedéseihez rendelt indikátorok nem minden esetben rendelkeznek célértékkel, így azok teljesülése nem minden esetben vizsgálható. 3

4 Pannon Gazdasági Kezdeményezés a regionális gazdasági szerkezet megújításáért A Nyugat-dunántúli emberkincsért a humán közösségi szolgáltatások, az intézményi gyakorlat, valamint a közigazgatás megújítása Az öt országot összekötő Nyugat- Dunántúli régió nemzetközi és belső elérhetőségének javítása Életterünk az élő és megújuló Nyugat-Dunántúl környezetgazdálkodás, a környezeti tudatosság erősítése és a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Hatékony és biztonságos energiaellátás és a megújuló energiaforrások széles körű alkalmazása A település-szerkezet megerősítése integrált településfejlesztési programok révén A Pannon örökség megújítása - az épített és kulturális értékeinkért melléklet a 4. napirendi ponthoz Az Átfogó Programban meghatározott prioritások (7), a prioritások megvalósításához hozzájáruló fejlesztési források, valamint a félidei értékelés két fő munkarésze közötti kapcsolatot a következő ábra mutatja be: Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ) Prioritások: Humán erőforrás fejlesztés Közlekedés Energia Turizmus Félidei értékelés (2007. jan ápr.15.) Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem Településfejlesztés Nyugatdunántúli, regionális szintű középtávú célok: Félidei értékelés során kidolgozandó fejezetek: ÚMFT (1.) Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében megvalósított fejlesztések I. A ROP eredményeinek értékelése ÚMVP Hazai területfejlesztési források (2.) Ágazati operatív programok keretében megvalósított fejlesztések (3.) ÚMVP keretében megvalósított, kapcsolódó fejlesztések (4.) Decentralizált regionális célelőirányzatokból megvalósított fejlesztések (5.) Központi hazai forrásokból megvalósított fejlesztések II. Kiter jesztett strat égiai vizs gálat Nemzetközi fejlesztési források (6.) Európai Területi Együttműködési programok keretében támogatott fejlesztések (7.) További nemzetközi finanszírozási források 4

5 A félidei értékelés során a program megvalósításához hozzájáruló fejlesztési forrásokból támogatott nyugat-dunántúli fejlesztésekről az alábbi információs forrásokon keresztül lehetséges/szükséges projekt- illetve programszintű adatokat begyűjteni: I. fejezet 1.1 Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében megvalósított fejlesztések - Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv Akcióterv értékelése Akcióterv - pályázati kiírások, kiemelt projekt tervezési felhívások - NYDOP előrehaladásával kapcsolatos éves jelentések - OP review keretében készülő (NFÜ) ROP értékelés - EMIR lekérdezések - NYDOP KSZ saját nyilvántartásai - primer adatgyűjtés: interjú szakmai értékelőkkel Az NYDOP értékelésének programszintű, stratégiai konzisztencia-vizsgálatához elsődlegesen az operatív program, az akciótervek és a pályázati kiírások vizsgálata szükséges. Ezen dokumentumok során minden esetben az érvényes (EU, Kormány ill. NFÜ által jóváhagyott) változatok alkalmazása indokolt. A pénzügyi és a szakmai előrehaladás elemzése alapvetően szekunder adatforrások útján, az EMIR lekérdezések bázisán fog megtörténni. Mivel azonban az EMIR adatbázisa, főként az indikátor adatok tekintetében nem minden esetben feleltethető meg teljes mértékben a kedvezményezettek által a támogatási szerződésekben vállalt értékekkel, ezért kiegészítő (kontroll) jelleggel az éves jelentések és a KSZ-ek saját nyilvántartásainak, továbbá (főként az indikátor értékek vonatkozásában) a projektgazdák adatszolgáltatásainak figyelembe vétele is szükséges. A programszintű vizsgálatok elvégzéséhez, illetve a szakmai előrehaladás egyes kérdéseinek elemzéséhez szekunder adatforrások (statisztikai jellegű indikátorok szolgáltatói, interjúk) szükségesek. II. fejezet (2.1.) Ágazati operatív programok keretében megvalósított fejlesztések - ágazati operatív programok - ágazati operatív programok által finanszírozott projektekkel kapcsolatos EMIR lekérdezések (ROP IH biztosítja) (2.2.) ÚMVP keretében megvalósított, kapcsolódó fejlesztések - ÚMVP - ÚMVP által finanszírozott projektekkel kapcsolatos EMIR lekérdezések (ROP IH biztosítja) 5

6 - Leader programok a Nyugat-dunántúli Régióban - Információszerzés az I-II prioritás vonatkozásában: o Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionáis kirendeltsége o Félévközi jelentések o Internetes adatbázisok: k - Információszerzés az III-IV prioritás vonatkozásában: o A régióban tevékenykedő LEADER egyesületek munkaszervezetei (13 db) o Forrásallokációt pályázati lebontásban bemutató adatbázisok (2.3.) Decentralizált regionális célelőirányzatokból megvalósított fejlesztések - NYDRFÜ hazai programvégrehajtás csoport nyilvántartásai (2.4.) Központi hazai forrásokból megvalósított fejlesztések - VÁTI/IH kimutatások (kimutatások a régióba érkező fejlesztési forrásokról) - TEIR (2.56.) Európai Területi Együttműködési programok keretében támogatott fejlesztések - IMIR adatok - Illetékes JTS-ek nyilvántartásai További adatforrások, dokumentumok: - KSH - TEIR - MÁK - NYD Régió Múlt, Jelen, Jövő c. könyv - Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ) - Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció - Országos Területfejlesztési Koncepció Ezen további adatforrások elsődlegesen a programkörnyezet értékelése, illetve az I. fejezet vonatkozásában a statisztikai jellegű (nem a támogatott projektekből származó) indikátorok vizsgálata során szükségesek. 6

7 1.2. Az értékelés eredményes elvégzésének kockázatai Kockázati tényezők Egyes adatbázisokból nyert adatok eltérő szerkezete RFÜ a régió átfogó elemzéséhez szükséges valamennyi adatot nem tudja beszerezni Indikátorok eltérő megnevezése és tartalma az egyes dokumentumokban Egyes, projektekből származó kulcsindikátorok nem állnak rendelkezésre EMIR adatok esetleges pontatlansága Kockázat jellege Bekövetkezés valószínűsége Hatás Kockázatok kezelése Külső nagy közepes Egyes központi adatbázisok egységes szerkezetté alakítása, közös adatok kinyerése az elemzések számára, rugalmasság a belső erőforrások tervezésében, szorosabb koordináció az adatszolgáltatást végző szervezetekkel Külső/belső közepes közepes Szorosabb koordináció az adatszolgáltatást végző szervezetekkel belső nagy nagy Indikátor tartalmak és kezelés egyeztetése Külső nagy nagy Pótlólagos adatbekérés szükséges a projektgazdáktól, rugalmasság a belső erőforrások tervezésében, szorosabb koordináció a KSZekkel, KSZ munkatársak bevonása Külső/belső nagy nagy Az egyes KSZ-ek részéről szükséges az egyes adatok pontosítása, szorosabb 7

8 Technikai problémák az EMIR elemzéshez szükséges funkcióiban koordináció a KSZekkel, KSZ munkatársak bevonása külső nagy nagy Szorosabb koordináció a lekérdezések során a RFÜ-IH-Welt2000 Kft között. 8

9 1.3. Az értékelés egyéb korlátozó tényezői Korlátozó tényezők Nagy volumenű, kiemelt projektek torzítják az egyes kistérségek átfogó képét Megyei Jogú Város székhellyel rendelkező kistérségek kimagaslanak a többi térségből, az MJV torzítja a képet Az értékelés közbenső jelentésének véglegesítése és a I. fejezet zárójelentésének kidolgozása a nyári szabadságolások időszakára esik A fejlesztéspolitikai intézményrendszer esetleges változása következtében az értékelési munka tartalmi és formai kereteinek időközbeni módosulása Bekövetkezés valószínűsége Hatása Korlátosság kezelése nagy közepes Az egyes kistérségek értékelése során elemezni kell a kistérség helyzetét a torzító projekt nélkül is, illetve komponens szintű elemzéseket szükséges végezni, ahol az egy konstrukcióba tartozó kiemelt és nyílt pályázati eljárásrenddel működő komponensek különkülön vizsgálandóak nagy közepes Javasolt külön (is) vizsgálni a Megyei Jogú Várost és a kistérsége többi települését. nagy közepes Egyes részfeladatok kapacitásigényének pontos felmérése, ezen alapuló humánerőforrás-tervezés (szükség szerint NYDRFÜ KSZ döntéselőkészítő munkatársainak bevonása az értékelési folyamatba) nagy kicsi Rugalmas humánerőforrás-tervezés (A határidők szűkülése esetén az NYDRFÜ KSZ döntéselőkészítő munkatársainak bevonása az értékelési folyamatba), forrásátcsoportosítás 9

10 2. A feladatmeghatározás (ToR) rövid értelmezése 2.1. Az értékelés céljainak és egyéb elvárásainak értelmezése Jelen értékelés célja, hogy részletesen bemutassa az EU közötti költségvetési periódusának pénzügyi alapjai által a Nyugat-dunántúli régióba jutó fejlesztési források felhasználásának irányait és előrehaladását a pénzügyi ciklus kezdetétől a programok félidejéig. Kiemelt cél ezzel összefüggésben javaslatok megfogalmazása a régió forrásfelhasználásának hatékonyságnövelése érdekében, illetve különösen a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) vonatkozásában annak vizsgálata, hogy a forrásfelhasználás eredményességének és a program céljainak teljesülése érdekében szükséges-e a dokumentum esetleges módosítása, és a módosítással kapcsolatos javaslatok megfogalmazása. Az értékelés az alapvető célok logikája szerint két fő, egymástól több szempontból elkülönülő fejezetre bomlik: az I. fejezet az NYDOP részletes, programszintű következtetéseket, stratégiai megfelelőség vizsgálatokat és projekt szintű pénzügyi és szakmai előrehaladást is tartalmazó elemzése, a II. fejezet pedig a tárgyidőszakban a régióba érkező területfejlesztési források vizsgálata, különösen a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program céljainak értékelése útján Az értékelés régió-specifikus hangsúlyainak, területi vagy ágazati jellegű fókuszterületeinek kijelölése, ezek indoklása Az értékelés régió-specifikus hangsúlyai a Nyugat-dunántúli régióban a következők: Kistérségi szintű elemzések hangsúlyossága. A régió belső fejlettségi szintjének heterogenitása miatt (különös tekintettel az északdéli lejtőre, az értékelés egésze tekintetében a vizsgálatok legtöbb típusának érdemes kitérni a kistérségi szintre. Ez kiemelten vonatkozik a II. fejezetre, melyben a régió átfogó fejlesztési stratégiáját a már korábban elkészült kistérségi szintű programok (kistérségi integrált projektcsomagok, kistérségi stratégiákban beazonosított kulcsprojektek) megvalósulása útján is célszerű vizsgálni. Ezáltal biztosítható a régió belső fejlettségi különbségeinek feltárása, az ezzel kapcsolatos trendek vizsgálata. Nemzetközi (ETE) programok megvalósulása a régióban. Mivel a régió országosan egyedülálló módon négy országgal határos, így számos nemzetközi program célterülete, így indokolt az elemzés II. fejezetében külön kitérni a nyugat-dunántúli szervezet partnerségével benyújtott illetve megvalósult projektek vizsgálatára is. 10

11 A régió K+F és innovációs potenciáljának alakulása. Ennek a területnek a hangsúlyos megjelenését indokolja, hogy a régió összességében kimagasló gazdasági teljesítménye mögött rendkívül nagy területi egyenlőtlenségek és kedvezőtlen gazdasági szerkezet állnak. Országos viszonylatban a kutatás-fejlesztési és innovációs mutatók alapján az utolsó, utolsó előtti helyeken található. A K+F fejlesztések alakulásának vizsgálata ezért az elemzés kiemelt fókuszterületét képezi, melyet egyrészt az NYDOP 1. prioritásának projekt- és programszintű vizsgálatai során érdemes figyelembe venni, főként azonban a II. fejezetben célszerű megjeleníteni, a hazai, innovációs célú források, a GOP és a régióban megvalósuló nemzetközi K+F projektek vizsgálata útján.. Az I. fejezet tekintetében a gazdaságfejlesztési prioritás keretében megítélt támogatások hatását az érintett KSZ munkatársakkal és szakmai értékelőkkel (esetleg projektgazdákkal) lefolytatott interjúk útján szükséges vizsgálni, majd ezek alapján a II. fejezetben a K+F/innováció szempontjából jelentős pályázatokra célszerű lefolytatni az I. fejezet tematikájának megfelelő pénzügyi szempontok vizsgálatainak egy szűkebb körét: o Pályázói aktivitás elemzése o A benyújtott és támogatott pályázatok területi alapú elemzése o Támogatások megoszlása a régió kistérségei között abszolút értékben és lakosság arányosan A II. fejezet vonatkozásában a hazai, innovációs célú források, valamint a GOP vonatkozó célú konstrukciónak elsősorban pénzügyi szempontú vizsgálata szükséges (kiegészülve az NYDOP I. prioritása fentiek szerinti pályázataival. (ennek minimálisan a keretek nagyságára, a bérkezett és nyertes pályázatok támogatásigényére és összköltségére kell kiterjednie, kistérségi szinten és lakosságarányosan is elemezve). Az NYDOP-ban definiált gazdasági kulcságazatok, kulcsterületek vizsgálata. A gépipar, azon belül is elsősorban a járműipar és a kapcsolódó beszállítói háttéripar, elektronikai ipar, a faipar, a bútoripar, a környezeti technológiák, a megújuló erőforrások; a termálturizmus és az egészséges életmódra szerveződő szolgáltatások. Ezen kulcságazatok mélyebb elemzését (mind a programkörnyezet elemzése, mind az NYDOP ill. egyéb támogatási források közvetlen hatásai szempontjából) indokolják az OP tervezése óta eltelt időszakban tapasztalható gazdasági változások, a világgazdasági válság megjelenése. A támogatások kulcságazatokra gyakorolt hatását a gazdaságfejlesztési célú konstrukciók (GOP és NYDOP I. prioritás) kedvezményezettjeinek TEÁOR szerinti besorolása alapján lehet vizsgálni, mely a II. fejezet témaköre lehet. A környezetfejlesztés terén az alternatív, fenntartható megoldások alkalmazásának vizsgálata. Főként a régió aprófalvas térségeinek esetében lehet indokolt olyan technológiák alkalmazására, amelyek környezetileg fenntartható, természetbarát rendszerek használatát jelentik, ennek szükségessége az NYDOP specifikus célrendszerének indoklásában is megjelenik. Emiatt kiemelten az NYDOP stratégiai megfelelésvizsgálata során, továbbá a beérkezett és támogatott projektek elemzése kapcsán 11

12 célszerű kitérni ezen technológiák alkalmazásának alakulására. A vizsgálatok módszere a KSZ érintett munkatársaival, és a szakmai értékelőkkel történő interjúkészítés, majd az azok alapján meghatározott projektkör összevetése az adott konstrukció teljes projektkörével (az alapvető pénzügyi adatok tekintetében) 2.3. Az értékelési kérdések rövid értelmezése és a ToR kérdéseinek lebontása részkérdésekké és ezekhez kapcsolódó értékelői feladatokká I. fejezet NYDOP mid-term értékelése I.1. Programkörnyezet elemzése Elemzések a. A beavatkozások, op szintű célokhoz és prioritásokhoz kapcsolódó gazdasági-társadalmi-környezeti helyzet értékelése, a célok bázis értékének korrigálása. b. A statisztikai jellegű indikátorok idősoros vizsgálata a vagy a legfrissebb rendelkezésre álló adatig időszakban Étékelői kérdés o Milyen mértékben változott a program gazdasági-társadalmi környezete a program szempontjából jellemzőbb statisztikai adatok alapján? o Mely esetben szükséges változtatni a programban szereplő bázis adatokon o Esetleg mely szektor fejlesztésének átgondolása szükséges a program környezet változása alapján? Adatok Elemzés az alábbi fontosabb mutató elemzése szükséges, ami még kiegészíthető régiónként további adattal Mutató Forrás Időszak OP szinten A régió egy főre eső GDP-je EUROSTAT 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Népesség száma megyénként és régióra KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Természetes szaporodás megyénként és régióra KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Vándorlási különbözet megyénként és régióra KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Foglalkoztatottsági ráta (15-64) éves korosztály) a régióban KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Munkanélküliségi ráta régióban KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Aktivitási arány KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Vállalkozások beruházásai összesen KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, évi adatok várhatóan csak 2010 őszén fognak rendelkezésre állni, javasolt a végső értékelés során ezt az elkészült elemzést kiegészíteni. 12

13 Mutató Forrás Időszak Vállalkozások export bevétel összesen KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Gazdaság A vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) Turizmus A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított bruttó hozzáadott érték Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szállásférőhelyek kapacitáskihasználtsága Humán szféra Óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma Alapfokú iskolai oktatásban részesülő gyermekek száma Nevelési-oktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek (gyermekvédelmi támogatásban részesülő) aránya KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH, vagy Oktatási Hivatal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH, vagy 2004, 2005, 2006, 2007, Oktatási Hivatal 2008, 2009 Oktatási Hivatal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 I.2. Stratégiai megfelelés vizsgálat Értékelői feladat c. Az egyes tervezési szintek közötti konzisztencia (OP / akcióterv/ pályázati kiírás projekt kiválasztási rendszer összhangja) értékelése o Ezen belül kiemelt hangsúly helyezése a pályázati kiírások vizsgálatára kiválasztási kritériumok illeszkedése és alkalmazása a stratégiai célokhoz viszonyítva o Stratégia és a program céljai, valamint a támogatott projektek tartalma közötti összhang elemzése Módszer: A fejezetet javasolt OP prioritásonként elkészíteni. Ezen belül is javasolt az egyes konstrukciók támogatási szempontjainak részletesebb elemzése. Javasolt kitérni az 1. és a 2. akcióterv időszak közti változásokra, azok következményeinek elemzésére. A változásoknál a kiválasztási szempontok jelentősebb módosulására, illetve a projektekkel szemben újként megjelenő tartalmi követelményekre. Az értékelés lehetséges folyamata: 13

14 OP prioritás fő tartalmi eleminek, előnyben részesítő szempontjának, céljának, valamint stratégia releváns pontjainak meghatározása Akcióterv tartalmának, konstrukcióknak illesztése az OP prioritás kapcsán meghatározott tartalomhoz Pályázati kiírás tartalmának illesztése az OP prioritásban foglaltakhoz, illetve az Akcióterv tartalmához Pályázati kiírás projekt kiválasztási szempontjainak illesztése az OP prioritásban foglaltakhoz, illetve az Akcióterv tartalmához Az összhang vizsgálata: Tartalmi megfelelés szempontjából I.3. A pénzügyi előrehaladás elemezése és értékelése 2 Elemzés a. Megvalósítás folyamatának összhangja a tervezési célokkal: i. Közzétett pályázati keretek és nevesített kiemelt projektek összesítése az OP és AT kereteivel összevetve Értékelői kérdés o Az OP-val összhangban halad e a megvalósítás? o A terveknek megfelelően halad-e az OP megvalósítása? Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten Megfelelőség o terv adatok összehasonlítása o terv és tény adatok összehasonlítása Időbeliség o o o Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok 3 Tény adatok 4 Operatív program Támogatási összeg Ahol az elemzés nem igényel konstrukciónkénti elemzést, ott is javasolt a konstrukciónkénti adattábla elkészítése, hogy az eredmények alaposabban magyarázhatóak legyenek. 3 A tervezési program-dokumentumokban (operatív program, akcióterv) szereplő adatok. 4 A megvalósítás folyamatában keletkezett információk, melyek lehetnek a támogatási szerződés részei, illetve lezárt projektek esetén valós teljesítések. 14

15 1. és 2. akcióterv Támogatási keret Pályázati felhívások Támogatási keret Tervezési útmutató kiemelt projektekhez EMIR adatbázis pályázati felhívásonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen (és nem visszalépett projektek) Támogatási szerződéssel rendelkező projekt támogatása összesen b. Pályázói aktivitás elemzése op, prioritás és konstrukció szinten: i. lekötött keretek alakulása a meghirdetett keretek viszonylatában ii. pályázói támogatási igények a rendelkezésre álló keretekhez képest Értékelői kérdés: o Milyen mértékben volt pályázói igény a meghirdetett támogatásokra (konstrukciókra), illetve az OP-ban szereplő támogatásokra (op és prioritás)? Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten o Pályázati felhívás szinten Megfelelőség o terv és tény adatok összehasonlítása Időbeliség o o o Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok Operatív program Támogatási összeg és 2. akcióterv Támogatási keret Pályázati felhívások Tervezési útmutató kiemelt projektekhez Támogatási keret EMIR adatbázis pályázati felhívásonként Benyújtott támogatási igény (regisztrált pályázatoknál) IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen Benyújtott projekt száma (regisztrált pályázatoknál) IH által jóváhagyott projekt száma összesen c. A benyújtott és támogatott pályázatok területi alapú elemzése: 15

16 ii. OP, prioritás és konstrukció szinten a nyertes-nem nyertes pályázatok megoszlása az összes potenciális pályázó, valamint a 311/2007. Korm. rendelet szerinti besorolású kistérségekben és a 240/2006. Korm. rendelet szerinti besorolású településeken iii. valamint a pályázó szervezet típusa szerint Értékelői kérdés: Területi elemzés o Mely térségekből volt nagyobb a pályázói aktivitás: a hátrányos helyzetűből, vagy a többiből? o Arányaiban mely típusú térségekből voltak sikeresebbek a pályázók? A hátrányos helyzetűben, vagy a régió a többi részén? Szervezeti elemzés o Milyen mértékben részesültek OP és prioritás szinten támogatásban a magánszféra, illetve a közszféra (benne az állami, önkormányzati többségi tulajdonú gt) projektjei? o Milyen mértékben részesültek OP és prioritás szinten támogatásban az állami szervezetek, önkormányzatok és intézményeik, a gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházak? o A hátrányos helyzetű térségekben milyen mértékben részesültek OP és prioritás szinten támogatásban a magánszféra, illetve a közszféra (benne az állami, önkormányzati többségi tulajdonú gt) projektjei? Területi elemzés Régió specifikus szempont: Hátrányos helyzetű térségek vizsgálatán túl a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek elemzése. Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten Megfelelőség o tény adatok összehasonlítása Időbeliség o o o Területi szint o Régió összesen o 311/2007. Korm. rendelet szerinti besorolású kistérségek és 240/2006. Korm. rendelet szerinti besorolású települések (48 db kistérség + hátrányos helyzetű települések) o Régiónként meghatározott elmaradott kistérség (régió specifikus döntés) Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok EMIR adatbázis pályázati felhívásonként Benyújtott támogatási igény (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen és térség típusonként 16

17 Benyújtott pályázat száma (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott pályázat száma összesen és térség típusonként Speciális elemzés: A konstrukciók, illetve pályázati felhívások elemzése, hogy milyen mértékben preferálja a hátrányos helyzetű térségek településeiről benyújtott pályázatokat. Szükséges vizsgálni, hogy a hátrányos helyzetű térségekből, településekből potenciálisan a települések mekkora nagyságrendjének van esélye pályázat benyújtására? Szervezeti elemzése Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten Megfelelőség o tény adatok összehasonlítása Időbeliség o Területi szint o Régió összesen o 311/2007. Korm. rendelet szerinti besorolású kistérségek és 240/2006. Korm. rendelet szerinti besorolású települések Szervezeti forma az alábbi kategóriák szerint o Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, szövetkezetek o Helyi, kisebbségi önkormányzatok, azok intézményei, társulásai o Központi költségvetési szervek és intézményeik o Non-profit szervezetek o Egyházak és intézményeik Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok EMIR adatbázis pályázati felhívásonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen, térség típusonként és szervezeti formaként. IH által jóváhagyott pályázat száma összesen, térség típusonként és szervezeti formaként. A szervezeti vizsgálatnál a komplex város-rehabilitációs pályázatok külön elemzése javasolt, hogy a támogatás, eredmény a konzorciumi partnerek szintjén is látható legyen. Továbbá esetek minőségi szempontú vizsgálta javasolt, ahol a köz és a magánszféra konzorciumainak pályázat a jellemző. d. Támogatások megoszlása a régió kistérségei között abszolút értékben és lakosság arányosan op és prioritás szinten 17

18 Értékelői kérdés: o Milyen arányban részesedtek a régió kistérségei támogatásban az opból és prioritásaiból? o Milyen arányban nyújtottak be a régió kistérségei pályázatot az adott konstrukcióra? o Lakosság számukhoz viszonyítva milyen arányban részesedtek a régió kistérségei támogatásban az op-ból és prioritásaiból? Régió specifikus szempont: Régiónként lehetőség van kistérségektől eltérően, településtípusonkénti (pl. megyei jogú város, többi város, falvak), településhálózati, vagy nagytérségi (pl. egyedileg meghatározott térség kategória) vizsgálatra. Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten Megfelelőség o tény adatok összehasonlítása Időbeliség o Területi szint o Régió összesen o Statisztikai kistérségek o Megyei jogú városok Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok EMIR adatbázis pályázati felhívásonként Egyéb Területi Közigazgatási Hivatal Benyújtott támogatási igény (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen és térség típusonként Benyújtott pályázat száma (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott pályázat száma összesen és térség típusonként Statisztikai kistérségek lakónépesség száma dec 31. Speciális elemzés: A konstrukciók, illetve pályázati felhívások elemzése prioritási szinten összesítve, hogy milyen mértékben preferálja az egyes kistérségeket, különösen a megyei jogú városok kistérségeit. e. A támogatások hatása a saját források bevonására i. önerő és támogatás összevetése, azaz átlagos támogatási intenzitás és a saját erő nagyságrendjének vizsgálata OP, prioritás és konstrukció szinten ii. Esetleges kapcsolódó nagyméretű magánberuházások vizsgálata 18

19 iii. A gazdasági válság eddigi vagy előre jelezhető hatásainak vizsgálata az eddigi vagy a jövőbeli abszorpció szempontjából a program környezet elemzése alapján. Saját forrás bevonás elemezésére Értékelői kérdés: o Milyen arányban és összegben járultak(járulnak) hozzá a támogatott projektek megvalósításához a projektgazdák op, prioritás és konstrukció szinten? o Mekkora OP, prioritás és konstrukció szinten az átlagos támogatási intenzitás? o Mely konstrukciónál volt visszalépés a BB döntés és TSz kötés között? Mi volt a visszalépések oka? o Az egyes konstrukciók által megcélzott tématerületeket milyen mértékben érinti a gazdasági válság? A gazdasági válságnak volt-e hatása a program végrehajtásra, illetve a pályázói igényekre? Prioritás specifikus hangsúly: Visszalépések vizsgálata különösen a gazdaságfejlesztési és turisztikai prioritásnál. Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten Megfelelőség o tény adatok összehasonlítása Időbeliség o Területi szint o Régió összesen o Statisztikai kistérségek o Megyei jogú városok Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok EMIR adatbázis pályázati felhívásonként KSZ - pályázati felhívásonként Kapcsolódó nagyméretű magánberuházások elemzésére Prioritás specifikus hangsúly: Különösen a gazdaságfejlesztési és turisztikai prioritásnál. Az elemzés javasolt folyamata: IH által jóváhagyott támogatás összesen IH által jóváhagyott elszámolható költség összesen Támogatási döntéssel rendelkező, de TSZ kötéstől visszalépő pályázók száma, támogatás összege 19

20 KSZ-szel egyeztetve a releváns pályázati konstrukciók kiválasztása Releváns témafelelős bevonásával az értékelésbe bevonandó projektek kiválasztási szempontjainak meghatározása (pl. támogatási összeg, magánforrás bevonásra vonatkozó indikátor értéke) Értékelendő projektek kijelölése Projektek szöveges értékelése pályázati adatlap, TSZ, illetve projektgazdának feltett kérdések alapján Gazdasági válság hatásainak elemzése Prioritás specifikus hangsúly: Különösen a gazdaságfejlesztési és turisztikai prioritásnál. Az elemzés javasolt folyamata: KSZ-szel egyeztetve, illetve a statisztikai adatok alapján az értékelés szempontjából releváns pályázati konstrukciók kiválasztása A pályázati konstrukciók által lefedett szakterületek elemzése az értékelői kérdés alapján A konstrukció projektjeinek vizsgálata Projektek vizsgálata, különös tekintettel a TSz kötés előtti visszalépésekre: összefoglaló szöveges értékelés pályázati adatlap, TSZ, illetve projektgazdának feltett kérdések alapján f. Az n+3, n+2 célok teljesíthetőségének vizsgálata, előrejelzés készítése a programozási időszak végéig prioritás szinten Értékelői kérdés: o Az SA rendelte által elvárt kifizetési ütemtervet hogyan teljesítheti az OP 2010-ben, illetve mekkora kifizetési összeg várható a következő évekre a támogatási döntések alapján? o Kifizetés szempontjából melyek a jobban teljesítő és melyek kevésbé jobban teljesítő prioritások, konstrukciók? Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten 20

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése A 2007-13. közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a 2014-20. közötti időszak várható feladatainak áttekintése PBKIK pályázói tájékoztató fórum Nagy Árpád tervezési csoportvezető

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI DÁNYI GÁBOR EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Téma vázlat 2007-2013-as időszak: Lehívások

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19.

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19. Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról Dátum: 2009. október 19. A közzétett pályázati keretek Prioritás száma, neve 1. Regionális Forrás 2007-2013-ban (millió Ft) Meghirdetett forrás 2007-2008-ban

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 2014-2020-BAN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. augusztus 29. ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN 1 Az összefoglaló

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK

AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK 2014-2020-AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK ELŐADÓ: ZSUPPÁN ANDREA KÖZIGAZGATÁSI TANÁCSADÓ MINISZTERELNÖKSÉG 2016. NOVEMBER 17. A VÉGREHAJTÁS KERETEI

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft.

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft. A T E I R L E H E T Ő S É G E I A Z O K O S V Á R O S I F E J L E S Z T É S E K S Z O L G Á L AT Á B A N Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia 2016. április 13. Budapest Nagy András PhD

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában 2007-2008 Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapvető információk A KKE teljes népessége (2008): 102,14 millió Éves GDP (2008):934,86

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO.

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. 2014-15: TÖBB FINANSZÍROZÁSI ZSEB PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSE A 2007-13-AS CIKLUSBÓL

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN 2014-20 FORRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYES OP-K KÖZÖTT TOP: Terület-és településfejlesztési mrd Ft VEKOP: Versenyképes Közép- Magyarországi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben