A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ( ) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS"

Átírás

1 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI (ÁTFOGÓ) PROGRAM ( ) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS április 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Az értékelés elvégezhetőségének vizsgálata Az értékelés során felhasználandó adatok és azok forrásának azonosítása:... 3 I. fejezet... 5 II. fejezet Az értékelés eredményes elvégzésének kockázatai Az értékelés egyéb korlátozó tényezői A feladatmeghatározás (ToR) rövid értelmezése Az értékelés céljainak és egyéb elvárásainak értelmezése Az értékelés régió-specifikus hangsúlyainak, területi vagy ágazati jellegű fókuszterületeinek kijelölése, ezek indoklása Az értékelési kérdések rövid értelmezése és a ToR kérdéseinek lebontása részkérdésekké és ezekhez kapcsolódó értékelői feladatokká I. fejezet NYDOP mid-term értékelése I.1. Programkörnyezet elemzése I.2. Stratégiai megfelelés vizsgálat I.3. A pénzügyi előrehaladás elemezése és értékelése I.4. Szakmai előrehaladás értékelése I.5. A területi kohézió szempontjainak érvényesülése I.6. ROP céljainak és azok (előrelátható) teljesülésének, illetve teljesíthetőségének vizsgálata a fenti elemzések alapján II. - Fejezet Kiterjesztett stratégiai vizsgálat a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ) vizsgálata Az alkalmazni kívánt módszertan bemutatása és rövid indoklása Az alkalmazni kívánt adat- és információelemzési módszerek és ezek kapcsolata az értékelés megállapításaihoz A megállapítások érvényességének elérését célzó (érintettekkel, szakértőkkel való egyeztetés, stb.) és a következtetések helytállóságát biztosító módszerek A javaslattétel módszerei, javaslatok és következtetések kapcsolata illetve alkalmazható javaslatok megfogalmazása érdekében teendő lépések A projekt erőforrásai és ütemezése Részeredmények ( mérföldkövek ) azonosítása, a ToR feladataihoz illesztve Az egyes részeredmények eléréséhez felhasználandó erőforrások indikatív meghatározása OP_midterm_eroforr asterv_nyd.xls... Hiba! A könyvjelző nem létezik Külső szakértők és belső kapacitások bevonásának logikája, ezek kapcsolódási módjának bemutatása Az értékelési projekt menedzselési és vezetési struktúrájának és ez erre szánt erőforrások bemutatása

3 1. Az értékelés elvégezhetőségének vizsgálata 1.1. Az értékelés során felhasználandó adatok és azok forrásának azonosítása: A Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelésével kapcsolatos munkafolyamat az NYDOP elemzésén túl magába foglalja a régió meghatározó területfejlesztési stratégiájának vizsgálatát is. A nyugat-dunántúli régió meghatározó területfejlesztési dokumentuma a jelenlegi programozási időszakban: a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ). (Továbbiakban: Átfogó Program). Az Átfogó Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából készült a 21/1996-os területfejlesztési törvényben foglaltaknak megfelelően és teljesíti a releváns jogszabály (18/1998 KTM rendelet) követelményeit a stratégia és operatív program elemekre vonatkozóan, továbbá: - Az Átfogó Program kidolgozása az ÚMFT operatív programjainak kidolgozásával párhuzamosan történt (2006-ban), szerkezeti felépítése a jó átláthatóság érdekében követi az ÚMFT szerkezetét. Megkülönböztetésre kerültek azok a célok, melyeket az országos léptékű ágazati operatív programok, illetve melyeket a regionális operatív program finanszíroz. - Az Átfogó Program az országban egyedüli módon, egy olyan összehangolt programozási folyamat során került kidolgozásra, amelyben a régió, a 3 megye, valamint az 5 megyei jogú város tervei egyidőben, egymással összehangoltan kerültek kidolgozásra. - A Partnerség programdokumentumok kidolgozása során figyelembevételre kerültek a nyugat-dunántúli kistérségek mindegyike esetében a as időszakra vonatkozóan kidolgozott integrált projektcsomagok (a Tematikusan és kistérségi alapon integrált kulcsprogramok előkészítése elnevezésű tervezési folyamat során 2005-ben). A fenti három sajátosság miatt az NYDOP félidei értékelése során a régióspecifikus stratégiai dokumentumnak Nyugat-Dunántúl esetében egyértelműen az Átfogó Program tekintendő. Az Átfogó Program értékelésének korlátai között említendő, hogy a dokumentum véglegesítése az operatív programok véglegesítését megelőzően történt meg, így bizonyos intézkedések, beavatkozási területek nincsenek teljes koherenciával az operatív programok beavatkozási logikájával. További korlátot jelent, hogy a program intézkedéseihez rendelt indikátorok nem minden esetben rendelkeznek célértékkel, így azok teljesülése nem minden esetben vizsgálható. 3

4 Pannon Gazdasági Kezdeményezés a regionális gazdasági szerkezet megújításáért A Nyugat-dunántúli emberkincsért a humán közösségi szolgáltatások, az intézményi gyakorlat, valamint a közigazgatás megújítása Az öt országot összekötő Nyugat- Dunántúli régió nemzetközi és belső elérhetőségének javítása Életterünk az élő és megújuló Nyugat-Dunántúl környezetgazdálkodás, a környezeti tudatosság erősítése és a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Hatékony és biztonságos energiaellátás és a megújuló energiaforrások széles körű alkalmazása A település-szerkezet megerősítése integrált településfejlesztési programok révén A Pannon örökség megújítása - az épített és kulturális értékeinkért melléklet a 4. napirendi ponthoz Az Átfogó Programban meghatározott prioritások (7), a prioritások megvalósításához hozzájáruló fejlesztési források, valamint a félidei értékelés két fő munkarésze közötti kapcsolatot a következő ábra mutatja be: Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ) Prioritások: Humán erőforrás fejlesztés Közlekedés Energia Turizmus Félidei értékelés (2007. jan ápr.15.) Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem Településfejlesztés Nyugatdunántúli, regionális szintű középtávú célok: Félidei értékelés során kidolgozandó fejezetek: ÚMFT (1.) Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében megvalósított fejlesztések I. A ROP eredményeinek értékelése ÚMVP Hazai területfejlesztési források (2.) Ágazati operatív programok keretében megvalósított fejlesztések (3.) ÚMVP keretében megvalósított, kapcsolódó fejlesztések (4.) Decentralizált regionális célelőirányzatokból megvalósított fejlesztések (5.) Központi hazai forrásokból megvalósított fejlesztések II. Kiter jesztett strat égiai vizs gálat Nemzetközi fejlesztési források (6.) Európai Területi Együttműködési programok keretében támogatott fejlesztések (7.) További nemzetközi finanszírozási források 4

5 A félidei értékelés során a program megvalósításához hozzájáruló fejlesztési forrásokból támogatott nyugat-dunántúli fejlesztésekről az alábbi információs forrásokon keresztül lehetséges/szükséges projekt- illetve programszintű adatokat begyűjteni: I. fejezet 1.1 Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében megvalósított fejlesztések - Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv Akcióterv értékelése Akcióterv - pályázati kiírások, kiemelt projekt tervezési felhívások - NYDOP előrehaladásával kapcsolatos éves jelentések - OP review keretében készülő (NFÜ) ROP értékelés - EMIR lekérdezések - NYDOP KSZ saját nyilvántartásai - primer adatgyűjtés: interjú szakmai értékelőkkel Az NYDOP értékelésének programszintű, stratégiai konzisztencia-vizsgálatához elsődlegesen az operatív program, az akciótervek és a pályázati kiírások vizsgálata szükséges. Ezen dokumentumok során minden esetben az érvényes (EU, Kormány ill. NFÜ által jóváhagyott) változatok alkalmazása indokolt. A pénzügyi és a szakmai előrehaladás elemzése alapvetően szekunder adatforrások útján, az EMIR lekérdezések bázisán fog megtörténni. Mivel azonban az EMIR adatbázisa, főként az indikátor adatok tekintetében nem minden esetben feleltethető meg teljes mértékben a kedvezményezettek által a támogatási szerződésekben vállalt értékekkel, ezért kiegészítő (kontroll) jelleggel az éves jelentések és a KSZ-ek saját nyilvántartásainak, továbbá (főként az indikátor értékek vonatkozásában) a projektgazdák adatszolgáltatásainak figyelembe vétele is szükséges. A programszintű vizsgálatok elvégzéséhez, illetve a szakmai előrehaladás egyes kérdéseinek elemzéséhez szekunder adatforrások (statisztikai jellegű indikátorok szolgáltatói, interjúk) szükségesek. II. fejezet (2.1.) Ágazati operatív programok keretében megvalósított fejlesztések - ágazati operatív programok - ágazati operatív programok által finanszírozott projektekkel kapcsolatos EMIR lekérdezések (ROP IH biztosítja) (2.2.) ÚMVP keretében megvalósított, kapcsolódó fejlesztések - ÚMVP - ÚMVP által finanszírozott projektekkel kapcsolatos EMIR lekérdezések (ROP IH biztosítja) 5

6 - Leader programok a Nyugat-dunántúli Régióban - Információszerzés az I-II prioritás vonatkozásában: o Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionáis kirendeltsége o Félévközi jelentések o Internetes adatbázisok: k - Információszerzés az III-IV prioritás vonatkozásában: o A régióban tevékenykedő LEADER egyesületek munkaszervezetei (13 db) o Forrásallokációt pályázati lebontásban bemutató adatbázisok (2.3.) Decentralizált regionális célelőirányzatokból megvalósított fejlesztések - NYDRFÜ hazai programvégrehajtás csoport nyilvántartásai (2.4.) Központi hazai forrásokból megvalósított fejlesztések - VÁTI/IH kimutatások (kimutatások a régióba érkező fejlesztési forrásokról) - TEIR (2.56.) Európai Területi Együttműködési programok keretében támogatott fejlesztések - IMIR adatok - Illetékes JTS-ek nyilvántartásai További adatforrások, dokumentumok: - KSH - TEIR - MÁK - NYD Régió Múlt, Jelen, Jövő c. könyv - Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program ( ) - Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció - Országos Területfejlesztési Koncepció Ezen további adatforrások elsődlegesen a programkörnyezet értékelése, illetve az I. fejezet vonatkozásában a statisztikai jellegű (nem a támogatott projektekből származó) indikátorok vizsgálata során szükségesek. 6

7 1.2. Az értékelés eredményes elvégzésének kockázatai Kockázati tényezők Egyes adatbázisokból nyert adatok eltérő szerkezete RFÜ a régió átfogó elemzéséhez szükséges valamennyi adatot nem tudja beszerezni Indikátorok eltérő megnevezése és tartalma az egyes dokumentumokban Egyes, projektekből származó kulcsindikátorok nem állnak rendelkezésre EMIR adatok esetleges pontatlansága Kockázat jellege Bekövetkezés valószínűsége Hatás Kockázatok kezelése Külső nagy közepes Egyes központi adatbázisok egységes szerkezetté alakítása, közös adatok kinyerése az elemzések számára, rugalmasság a belső erőforrások tervezésében, szorosabb koordináció az adatszolgáltatást végző szervezetekkel Külső/belső közepes közepes Szorosabb koordináció az adatszolgáltatást végző szervezetekkel belső nagy nagy Indikátor tartalmak és kezelés egyeztetése Külső nagy nagy Pótlólagos adatbekérés szükséges a projektgazdáktól, rugalmasság a belső erőforrások tervezésében, szorosabb koordináció a KSZekkel, KSZ munkatársak bevonása Külső/belső nagy nagy Az egyes KSZ-ek részéről szükséges az egyes adatok pontosítása, szorosabb 7

8 Technikai problémák az EMIR elemzéshez szükséges funkcióiban koordináció a KSZekkel, KSZ munkatársak bevonása külső nagy nagy Szorosabb koordináció a lekérdezések során a RFÜ-IH-Welt2000 Kft között. 8

9 1.3. Az értékelés egyéb korlátozó tényezői Korlátozó tényezők Nagy volumenű, kiemelt projektek torzítják az egyes kistérségek átfogó képét Megyei Jogú Város székhellyel rendelkező kistérségek kimagaslanak a többi térségből, az MJV torzítja a képet Az értékelés közbenső jelentésének véglegesítése és a I. fejezet zárójelentésének kidolgozása a nyári szabadságolások időszakára esik A fejlesztéspolitikai intézményrendszer esetleges változása következtében az értékelési munka tartalmi és formai kereteinek időközbeni módosulása Bekövetkezés valószínűsége Hatása Korlátosság kezelése nagy közepes Az egyes kistérségek értékelése során elemezni kell a kistérség helyzetét a torzító projekt nélkül is, illetve komponens szintű elemzéseket szükséges végezni, ahol az egy konstrukcióba tartozó kiemelt és nyílt pályázati eljárásrenddel működő komponensek különkülön vizsgálandóak nagy közepes Javasolt külön (is) vizsgálni a Megyei Jogú Várost és a kistérsége többi települését. nagy közepes Egyes részfeladatok kapacitásigényének pontos felmérése, ezen alapuló humánerőforrás-tervezés (szükség szerint NYDRFÜ KSZ döntéselőkészítő munkatársainak bevonása az értékelési folyamatba) nagy kicsi Rugalmas humánerőforrás-tervezés (A határidők szűkülése esetén az NYDRFÜ KSZ döntéselőkészítő munkatársainak bevonása az értékelési folyamatba), forrásátcsoportosítás 9

10 2. A feladatmeghatározás (ToR) rövid értelmezése 2.1. Az értékelés céljainak és egyéb elvárásainak értelmezése Jelen értékelés célja, hogy részletesen bemutassa az EU közötti költségvetési periódusának pénzügyi alapjai által a Nyugat-dunántúli régióba jutó fejlesztési források felhasználásának irányait és előrehaladását a pénzügyi ciklus kezdetétől a programok félidejéig. Kiemelt cél ezzel összefüggésben javaslatok megfogalmazása a régió forrásfelhasználásának hatékonyságnövelése érdekében, illetve különösen a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) vonatkozásában annak vizsgálata, hogy a forrásfelhasználás eredményességének és a program céljainak teljesülése érdekében szükséges-e a dokumentum esetleges módosítása, és a módosítással kapcsolatos javaslatok megfogalmazása. Az értékelés az alapvető célok logikája szerint két fő, egymástól több szempontból elkülönülő fejezetre bomlik: az I. fejezet az NYDOP részletes, programszintű következtetéseket, stratégiai megfelelőség vizsgálatokat és projekt szintű pénzügyi és szakmai előrehaladást is tartalmazó elemzése, a II. fejezet pedig a tárgyidőszakban a régióba érkező területfejlesztési források vizsgálata, különösen a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési (Átfogó) Program céljainak értékelése útján Az értékelés régió-specifikus hangsúlyainak, területi vagy ágazati jellegű fókuszterületeinek kijelölése, ezek indoklása Az értékelés régió-specifikus hangsúlyai a Nyugat-dunántúli régióban a következők: Kistérségi szintű elemzések hangsúlyossága. A régió belső fejlettségi szintjének heterogenitása miatt (különös tekintettel az északdéli lejtőre, az értékelés egésze tekintetében a vizsgálatok legtöbb típusának érdemes kitérni a kistérségi szintre. Ez kiemelten vonatkozik a II. fejezetre, melyben a régió átfogó fejlesztési stratégiáját a már korábban elkészült kistérségi szintű programok (kistérségi integrált projektcsomagok, kistérségi stratégiákban beazonosított kulcsprojektek) megvalósulása útján is célszerű vizsgálni. Ezáltal biztosítható a régió belső fejlettségi különbségeinek feltárása, az ezzel kapcsolatos trendek vizsgálata. Nemzetközi (ETE) programok megvalósulása a régióban. Mivel a régió országosan egyedülálló módon négy országgal határos, így számos nemzetközi program célterülete, így indokolt az elemzés II. fejezetében külön kitérni a nyugat-dunántúli szervezet partnerségével benyújtott illetve megvalósult projektek vizsgálatára is. 10

11 A régió K+F és innovációs potenciáljának alakulása. Ennek a területnek a hangsúlyos megjelenését indokolja, hogy a régió összességében kimagasló gazdasági teljesítménye mögött rendkívül nagy területi egyenlőtlenségek és kedvezőtlen gazdasági szerkezet állnak. Országos viszonylatban a kutatás-fejlesztési és innovációs mutatók alapján az utolsó, utolsó előtti helyeken található. A K+F fejlesztések alakulásának vizsgálata ezért az elemzés kiemelt fókuszterületét képezi, melyet egyrészt az NYDOP 1. prioritásának projekt- és programszintű vizsgálatai során érdemes figyelembe venni, főként azonban a II. fejezetben célszerű megjeleníteni, a hazai, innovációs célú források, a GOP és a régióban megvalósuló nemzetközi K+F projektek vizsgálata útján.. Az I. fejezet tekintetében a gazdaságfejlesztési prioritás keretében megítélt támogatások hatását az érintett KSZ munkatársakkal és szakmai értékelőkkel (esetleg projektgazdákkal) lefolytatott interjúk útján szükséges vizsgálni, majd ezek alapján a II. fejezetben a K+F/innováció szempontjából jelentős pályázatokra célszerű lefolytatni az I. fejezet tematikájának megfelelő pénzügyi szempontok vizsgálatainak egy szűkebb körét: o Pályázói aktivitás elemzése o A benyújtott és támogatott pályázatok területi alapú elemzése o Támogatások megoszlása a régió kistérségei között abszolút értékben és lakosság arányosan A II. fejezet vonatkozásában a hazai, innovációs célú források, valamint a GOP vonatkozó célú konstrukciónak elsősorban pénzügyi szempontú vizsgálata szükséges (kiegészülve az NYDOP I. prioritása fentiek szerinti pályázataival. (ennek minimálisan a keretek nagyságára, a bérkezett és nyertes pályázatok támogatásigényére és összköltségére kell kiterjednie, kistérségi szinten és lakosságarányosan is elemezve). Az NYDOP-ban definiált gazdasági kulcságazatok, kulcsterületek vizsgálata. A gépipar, azon belül is elsősorban a járműipar és a kapcsolódó beszállítói háttéripar, elektronikai ipar, a faipar, a bútoripar, a környezeti technológiák, a megújuló erőforrások; a termálturizmus és az egészséges életmódra szerveződő szolgáltatások. Ezen kulcságazatok mélyebb elemzését (mind a programkörnyezet elemzése, mind az NYDOP ill. egyéb támogatási források közvetlen hatásai szempontjából) indokolják az OP tervezése óta eltelt időszakban tapasztalható gazdasági változások, a világgazdasági válság megjelenése. A támogatások kulcságazatokra gyakorolt hatását a gazdaságfejlesztési célú konstrukciók (GOP és NYDOP I. prioritás) kedvezményezettjeinek TEÁOR szerinti besorolása alapján lehet vizsgálni, mely a II. fejezet témaköre lehet. A környezetfejlesztés terén az alternatív, fenntartható megoldások alkalmazásának vizsgálata. Főként a régió aprófalvas térségeinek esetében lehet indokolt olyan technológiák alkalmazására, amelyek környezetileg fenntartható, természetbarát rendszerek használatát jelentik, ennek szükségessége az NYDOP specifikus célrendszerének indoklásában is megjelenik. Emiatt kiemelten az NYDOP stratégiai megfelelésvizsgálata során, továbbá a beérkezett és támogatott projektek elemzése kapcsán 11

12 célszerű kitérni ezen technológiák alkalmazásának alakulására. A vizsgálatok módszere a KSZ érintett munkatársaival, és a szakmai értékelőkkel történő interjúkészítés, majd az azok alapján meghatározott projektkör összevetése az adott konstrukció teljes projektkörével (az alapvető pénzügyi adatok tekintetében) 2.3. Az értékelési kérdések rövid értelmezése és a ToR kérdéseinek lebontása részkérdésekké és ezekhez kapcsolódó értékelői feladatokká I. fejezet NYDOP mid-term értékelése I.1. Programkörnyezet elemzése Elemzések a. A beavatkozások, op szintű célokhoz és prioritásokhoz kapcsolódó gazdasági-társadalmi-környezeti helyzet értékelése, a célok bázis értékének korrigálása. b. A statisztikai jellegű indikátorok idősoros vizsgálata a vagy a legfrissebb rendelkezésre álló adatig időszakban Étékelői kérdés o Milyen mértékben változott a program gazdasági-társadalmi környezete a program szempontjából jellemzőbb statisztikai adatok alapján? o Mely esetben szükséges változtatni a programban szereplő bázis adatokon o Esetleg mely szektor fejlesztésének átgondolása szükséges a program környezet változása alapján? Adatok Elemzés az alábbi fontosabb mutató elemzése szükséges, ami még kiegészíthető régiónként további adattal Mutató Forrás Időszak OP szinten A régió egy főre eső GDP-je EUROSTAT 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Népesség száma megyénként és régióra KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Természetes szaporodás megyénként és régióra KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Vándorlási különbözet megyénként és régióra KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Foglalkoztatottsági ráta (15-64) éves korosztály) a régióban KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Munkanélküliségi ráta régióban KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Aktivitási arány KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Vállalkozások beruházásai összesen KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, évi adatok várhatóan csak 2010 őszén fognak rendelkezésre állni, javasolt a végső értékelés során ezt az elkészült elemzést kiegészíteni. 12

13 Mutató Forrás Időszak Vállalkozások export bevétel összesen KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Gazdaság A vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) Turizmus A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított bruttó hozzáadott érték Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szállásférőhelyek kapacitáskihasználtsága Humán szféra Óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma Alapfokú iskolai oktatásban részesülő gyermekek száma Nevelési-oktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek (gyermekvédelmi támogatásban részesülő) aránya KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH, vagy Oktatási Hivatal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KSH, vagy 2004, 2005, 2006, 2007, Oktatási Hivatal 2008, 2009 Oktatási Hivatal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 I.2. Stratégiai megfelelés vizsgálat Értékelői feladat c. Az egyes tervezési szintek közötti konzisztencia (OP / akcióterv/ pályázati kiírás projekt kiválasztási rendszer összhangja) értékelése o Ezen belül kiemelt hangsúly helyezése a pályázati kiírások vizsgálatára kiválasztási kritériumok illeszkedése és alkalmazása a stratégiai célokhoz viszonyítva o Stratégia és a program céljai, valamint a támogatott projektek tartalma közötti összhang elemzése Módszer: A fejezetet javasolt OP prioritásonként elkészíteni. Ezen belül is javasolt az egyes konstrukciók támogatási szempontjainak részletesebb elemzése. Javasolt kitérni az 1. és a 2. akcióterv időszak közti változásokra, azok következményeinek elemzésére. A változásoknál a kiválasztási szempontok jelentősebb módosulására, illetve a projektekkel szemben újként megjelenő tartalmi követelményekre. Az értékelés lehetséges folyamata: 13

14 OP prioritás fő tartalmi eleminek, előnyben részesítő szempontjának, céljának, valamint stratégia releváns pontjainak meghatározása Akcióterv tartalmának, konstrukcióknak illesztése az OP prioritás kapcsán meghatározott tartalomhoz Pályázati kiírás tartalmának illesztése az OP prioritásban foglaltakhoz, illetve az Akcióterv tartalmához Pályázati kiírás projekt kiválasztási szempontjainak illesztése az OP prioritásban foglaltakhoz, illetve az Akcióterv tartalmához Az összhang vizsgálata: Tartalmi megfelelés szempontjából I.3. A pénzügyi előrehaladás elemezése és értékelése 2 Elemzés a. Megvalósítás folyamatának összhangja a tervezési célokkal: i. Közzétett pályázati keretek és nevesített kiemelt projektek összesítése az OP és AT kereteivel összevetve Értékelői kérdés o Az OP-val összhangban halad e a megvalósítás? o A terveknek megfelelően halad-e az OP megvalósítása? Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten Megfelelőség o terv adatok összehasonlítása o terv és tény adatok összehasonlítása Időbeliség o o o Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok 3 Tény adatok 4 Operatív program Támogatási összeg Ahol az elemzés nem igényel konstrukciónkénti elemzést, ott is javasolt a konstrukciónkénti adattábla elkészítése, hogy az eredmények alaposabban magyarázhatóak legyenek. 3 A tervezési program-dokumentumokban (operatív program, akcióterv) szereplő adatok. 4 A megvalósítás folyamatában keletkezett információk, melyek lehetnek a támogatási szerződés részei, illetve lezárt projektek esetén valós teljesítések. 14

15 1. és 2. akcióterv Támogatási keret Pályázati felhívások Támogatási keret Tervezési útmutató kiemelt projektekhez EMIR adatbázis pályázati felhívásonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen (és nem visszalépett projektek) Támogatási szerződéssel rendelkező projekt támogatása összesen b. Pályázói aktivitás elemzése op, prioritás és konstrukció szinten: i. lekötött keretek alakulása a meghirdetett keretek viszonylatában ii. pályázói támogatási igények a rendelkezésre álló keretekhez képest Értékelői kérdés: o Milyen mértékben volt pályázói igény a meghirdetett támogatásokra (konstrukciókra), illetve az OP-ban szereplő támogatásokra (op és prioritás)? Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten o Pályázati felhívás szinten Megfelelőség o terv és tény adatok összehasonlítása Időbeliség o o o Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok Operatív program Támogatási összeg és 2. akcióterv Támogatási keret Pályázati felhívások Tervezési útmutató kiemelt projektekhez Támogatási keret EMIR adatbázis pályázati felhívásonként Benyújtott támogatási igény (regisztrált pályázatoknál) IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen Benyújtott projekt száma (regisztrált pályázatoknál) IH által jóváhagyott projekt száma összesen c. A benyújtott és támogatott pályázatok területi alapú elemzése: 15

16 ii. OP, prioritás és konstrukció szinten a nyertes-nem nyertes pályázatok megoszlása az összes potenciális pályázó, valamint a 311/2007. Korm. rendelet szerinti besorolású kistérségekben és a 240/2006. Korm. rendelet szerinti besorolású településeken iii. valamint a pályázó szervezet típusa szerint Értékelői kérdés: Területi elemzés o Mely térségekből volt nagyobb a pályázói aktivitás: a hátrányos helyzetűből, vagy a többiből? o Arányaiban mely típusú térségekből voltak sikeresebbek a pályázók? A hátrányos helyzetűben, vagy a régió a többi részén? Szervezeti elemzés o Milyen mértékben részesültek OP és prioritás szinten támogatásban a magánszféra, illetve a közszféra (benne az állami, önkormányzati többségi tulajdonú gt) projektjei? o Milyen mértékben részesültek OP és prioritás szinten támogatásban az állami szervezetek, önkormányzatok és intézményeik, a gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházak? o A hátrányos helyzetű térségekben milyen mértékben részesültek OP és prioritás szinten támogatásban a magánszféra, illetve a közszféra (benne az állami, önkormányzati többségi tulajdonú gt) projektjei? Területi elemzés Régió specifikus szempont: Hátrányos helyzetű térségek vizsgálatán túl a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek elemzése. Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten Megfelelőség o tény adatok összehasonlítása Időbeliség o o o Területi szint o Régió összesen o 311/2007. Korm. rendelet szerinti besorolású kistérségek és 240/2006. Korm. rendelet szerinti besorolású települések (48 db kistérség + hátrányos helyzetű települések) o Régiónként meghatározott elmaradott kistérség (régió specifikus döntés) Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok EMIR adatbázis pályázati felhívásonként Benyújtott támogatási igény (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen és térség típusonként 16

17 Benyújtott pályázat száma (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott pályázat száma összesen és térség típusonként Speciális elemzés: A konstrukciók, illetve pályázati felhívások elemzése, hogy milyen mértékben preferálja a hátrányos helyzetű térségek településeiről benyújtott pályázatokat. Szükséges vizsgálni, hogy a hátrányos helyzetű térségekből, településekből potenciálisan a települések mekkora nagyságrendjének van esélye pályázat benyújtására? Szervezeti elemzése Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten o Konstrukció szinten Megfelelőség o tény adatok összehasonlítása Időbeliség o Területi szint o Régió összesen o 311/2007. Korm. rendelet szerinti besorolású kistérségek és 240/2006. Korm. rendelet szerinti besorolású települések Szervezeti forma az alábbi kategóriák szerint o Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, szövetkezetek o Helyi, kisebbségi önkormányzatok, azok intézményei, társulásai o Központi költségvetési szervek és intézményeik o Non-profit szervezetek o Egyházak és intézményeik Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok EMIR adatbázis pályázati felhívásonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen, térség típusonként és szervezeti formaként. IH által jóváhagyott pályázat száma összesen, térség típusonként és szervezeti formaként. A szervezeti vizsgálatnál a komplex város-rehabilitációs pályázatok külön elemzése javasolt, hogy a támogatás, eredmény a konzorciumi partnerek szintjén is látható legyen. Továbbá esetek minőségi szempontú vizsgálta javasolt, ahol a köz és a magánszféra konzorciumainak pályázat a jellemző. d. Támogatások megoszlása a régió kistérségei között abszolút értékben és lakosság arányosan op és prioritás szinten 17

18 Értékelői kérdés: o Milyen arányban részesedtek a régió kistérségei támogatásban az opból és prioritásaiból? o Milyen arányban nyújtottak be a régió kistérségei pályázatot az adott konstrukcióra? o Lakosság számukhoz viszonyítva milyen arányban részesedtek a régió kistérségei támogatásban az op-ból és prioritásaiból? Régió specifikus szempont: Régiónként lehetőség van kistérségektől eltérően, településtípusonkénti (pl. megyei jogú város, többi város, falvak), településhálózati, vagy nagytérségi (pl. egyedileg meghatározott térség kategória) vizsgálatra. Elemzés készítés szempontjai: Tartalmi elemzés o Op szinten o Prioritás szinten Megfelelőség o tény adatok összehasonlítása Időbeliség o Területi szint o Régió összesen o Statisztikai kistérségek o Megyei jogú városok Adatok forrása: Dokumentum/adatbázis Terv adatok Tény adatok EMIR adatbázis pályázati felhívásonként Egyéb Területi Közigazgatási Hivatal Benyújtott támogatási igény (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott projekt támogatása összesen és térség típusonként Benyújtott pályázat száma (regisztrált pályázatoknál) összesen és térség típusonként IH által jóváhagyott pályázat száma összesen és térség típusonként Statisztikai kistérségek lakónépesség száma dec 31. Speciális elemzés: A konstrukciók, illetve pályázati felhívások elemzése prioritási szinten összesítve, hogy milyen mértékben preferálja az egyes kistérségeket, különösen a megyei jogú városok kistérségeit. e. A támogatások hatása a saját források bevonására i. önerő és támogatás összevetése, azaz átlagos támogatási intenzitás és a saját erő nagyságrendjének vizsgálata OP, prioritás és konstrukció szinten ii. Esetleges kapcsolódó nagyméretű magánberuházások vizsgálata 18

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert)

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) 13-6/2015/222 Heves Megyei Közgyűlése Helyben Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! Az

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Hutkai Zsuzsanna

Részletesebben