E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 26-ai ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-ai ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 53 /2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató az ÁROP /A azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat végrehajtásának állásáról, a tervezés társadalmasításáról Előterjesztő Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke Előadó: Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető 1

2 Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés keretében tájékozatom Önöket, a pályázat végrehajtásáról, az annak keretében folyó tervezési és társadalmasítási munkáról, valamint hozzájárulásukat kérem a pályázat kapcsán a KD. Regionális Fejlesztési Ügynökséggel megkötött tanácsadói szerződés módosításához. A) Az ÁROP /A azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat végrehajtása Projektmenedzsment tevékenysége: 5 db változásjelentés, 2 db kifiz. kérelem benyújtása, havi adatszolgáltatások, monitoring adatszolgáltatások; Adatbázisok, tanulmányok készítése: Koncepció helyzetértékelésének közgyűlési elfogadása, Helyzetértékelés utóvizsgálatának közgyűlési elfogadása, megyei területfejlesztési koncepció elfogadása; megyei stratégiai program 0.0. egyeztetési változatának elfogadása; május 29. Megyei Területfejlesztési program és a közötti időszakra készülő OP programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok II. fázisa, és a területi hatásvizsgálat egyeztetési változatának közgyűlési elfogadása. A közgyűlés 52/2014 (V.29.) sz. határozata alapján megkezdődött a tervezői változat széleskörű írásos és konzultációs egyeztetése. Eszközbeszerzés-immateriális javak: február 21-én megtörtént a pályázatban szereplő informatikai, irodai, fotóeszközök és kapcsolódó szoftverek beszerzése március 1-jével lezajlott az eszközök üzembe helyezése és aktiválása. Rendezvényszervezés: nyitórendezvény 66 fővel, hónapban további 10 egyeztető rendezvény 259 fő részvételével, április 4. városhálózati térségi gazdasági fórum 50 fő részvételével, júniusi területfejlesztési program és projektcsomagok egyeztetése a Területfejlesztés és Vidékfejlesztési Kollégiummal, gazdaságfejlesztő szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, főépítészekkel, TDM-ekkel, HACS-okkal, Forster Központtal, járásokkal (önkormányzatok, járás vezetők), EGTC-kkel, Tatabánya MJV-sal. (partnerek száma: 173 fő) Nyilvánosság biztosítása: december 31-ig sajtóközlemény a projektindításáról, rádióközlemény; "B" típusú tábla kihelyezése, Roll-up elkészítése, fotódokumentáció folyamatos bővítéssel, 7 db sajtó és 16 db honlap megjelenés a projektről, a tervezési folyamatról; 1 db rádió és tv interjú a projektről, annak állásáról; 2

3 Személyi költségek: Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók feladat kiosztása, havi, projektre fordított munkaidő nyilvántartások rendszerének kialakítása, vezetése megtörtént illetve folyamatos. Közbeszerzés: A megyei területfejlesztési program, területi hatásvizsgálata és a TOP részdokumentumok tervezésére nyílt, nemzeti értékhatár alatti tárgyalásos eljárás lefolytatására külső szakértő bevonása, vele szerződéskötés: , lezárása: erről közzététel Megtörtént a tervezési vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása a április 2-ai pályázati felhívás módosítás következményeként április 24-én. Értesítőben 2014.április 30-án közzététele megtörtént. A módosítás az EMIR- be április 25-én feltöltésre került, utóellenőrzése folyamatban. Projektgyűjtés: Folytatódott a projektgyűjtés, melyek száma több, mint 1200 db. Az RFÜ a projektadatbázist és értékelését folyamatosan frissíti. Megtörtént a projektek stratégiai prioritásokhoz, és OPkhoz történő illesztése is május 15-ével, amely az azóta beérkező projekteknél is lezajlik. A megyei önkormányzati hivatal munkatársai és a tervezők továbbra is folytatják a projektgazdák felkutatását, ösztönzését a fejlesztési igényeik becsatornázása érdekében. TOVÁBBI FELADATOK (ÁROP PÁLYÁZAT SZERINT) július 31. A vonatkozó jogszabályok alapján a minőségbiztosításért felelős szervezet által jóváhagyva (NGM), a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásával elkészül a megyei területfejlesztési program (stratégiai és operatív rész). A megadott céldátum a miniszteri állásfoglalás megszerzésének határideje. A fenti határidőhöz a teljes tervezési költség 10%-ának kifizetése kapcsolódik. E dátumhoz kötődik Tatabánya MJV településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának az elfogadása. Ehhez kapcsolódóan véleményezési jogköre van a megyei önkormányzatnak, melynek során vizsgálja a MJV fejlesztési irányainak illeszkedését a megyei tervhez szeptember 30. A kapcsolódó tervezési kiemelt projekt módszertani iránymutatásai alapján a megyék által (az NGM útmutatásával) elkészített közötti uniós időszak tervezését segítő, tervezési részdokumentumok III. fázisa az operatív programok prioritásainak tartalmához kapcsolódóan. Tervezési belső határidő az uniós részdokumentumok esetében a tervezői változat augusztus 15-re történő leszállítása, és ezt követően egyeztetése. E határidőhöz a tervezési költség 30%-ának kifizetése kötődik. A végleges változat leszállítását követően a tervezési költség 20%-a kerül majd kifizetésre. 3

4 TÁMOGATÁS LEHÍVÁSOK december 6./ Előleg lehívás Ft december 6./1. kifizetési kérelem benyújtása Ft státusza elutasított, oka: a közbeszerzés KSZ utóellenőrzésének hiánya ( án zárult le az eljárás, ami mindent rendben talált) március 19/ 2. sz. kifizetési kérelem benyújtása Ft A kérelem tartalmazza az 1. kifizetési kérelemben benyújtott támogatási igényt is. A hiánypótlás megtörtént, a támogatás még nem érkezett meg a projektszámlára. A projekt eddigi költségei: Projektszámláról kifizetett szolgáltatások, beszerzések, munkabérek: Ft Ft Önkormányzat által kifizetett és támogatásból még nem ellentételezett összeg: Ft Projekt bankszámla egyenlege jelenleg: Ft Tisztelt Közgyűlés! A további feladatoknál szereplő júliusi és augusztusi teljesítési határidőkre tekintettel mivel a munkaterv szerint ülés nem tervezett kérem hozzájárulásukat, hogy átruházott hatáskörben A) változat: a Területfejlesztési és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalhassa meg és dönthessen a megyei területfejlesztési program, a megyei uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről, amely egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. B) változat: a megyei közgyűlés elnöke dönthessen a megyei területfejlesztési program végleges változatáról, a megyei uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről, amely egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. B) A KD. Regionális fejlesztési Ügynökséggel kötött tanácsadói szerződés módosítása Az önkormányzat az ÁROP pályázat keretében tanácsadói szerződést kötött az ügynökséggel a szerződésben kirészletezett feladatok elvégzésére november 18-án. A Tanácsadói Szerződés IV. fejezetét április 24-én módosítottuk az Önök döntése alapján, mivel a szerződés II. fejezetében meghatározott 2. részfeladat teljesítésének 1-2. ütemezése összevonásra került és ezzel együtt a részszámlázás határideje is változott. A most kezdeményezett szerződés módosítás indoka: a) a országos tervezési folyamatok és ebből eredően a megyei folyamatok elhúzódása 4

5 b) az uniós forrásokból támogatható fejlesztési projektek azonosítását, fejlesztését, gyarapítását befolyásoló operatív programok tartalmának bizonytalanságai, az OP-k közötti lehatárolások nyitott kérdései c) a gazdasági és a civil szereplők elérésének nehézségei, a potenciális partnerek azonosításának időigénye, d) a beérkezett projekt adatlapok pontosításának, kiegészítésének időigénye. A fenti indokok alapján a Tanácsadói Szerződés II. fejezetében meghatározott II.2. részfeladat 3. ütemét együtt teljesíti a Tanácsadó az 1-2. ütemmel, ezért szükségessé vált a részszámlázás határidejének módosítása is augusztus 31-re. A szerződés módosítás tartalma az előterjesztés 1. sz. mellékletében kerül bemutatásra. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, június 19. Popovics György A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés HATÁROZATI JAVASLAT A Változat 1. Elfogadja a Tájékoztató az ÁROP /A azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat végrehajtásának állásáról, a tervezés társadalmasításáról szóló tájékoztatót. 2. Átruházott hatáskörben hozzájárul, hogy a megyei területfejlesztési program, a megyei uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről a közgyűlés Területfejlesztési és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönthessen, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A döntések egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. 3. Tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott, KD. Regionális Fejlesztési Ügynökséggel november 18-án kötött tanácsadói szerződés 2. sz. módosításában foglaltakkal és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosítás aláírására. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Turi Bálint, a bizottság elnöke Határidő: július 31. Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető 5

6 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés HATÁROZATI JAVASLAT B Változat 1. Elfogadja a Tájékoztató az ÁROP /A azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat végrehajtásának állásáról, a tervezés társadalmasításáról szóló tájékoztatót. 2. Átruházott hatáskörben hozzájárul, hogy a megyei területfejlesztési program, a megyei uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről a közgyűlés elnöke dönthessen, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A döntések egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. 3. Tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott, KD. Regionális Fejlesztési Ügynökséggel november 18-án kötött tanácsadói szerződés 2. sz. módosításában foglaltakkal és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosítás aláírására. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Határidő: július 31. Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető Tanácsadói szerződés 2. számú módosítása 1.sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., adószáma: , ja elszámolási számlaszáma: ) képviseletében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1., cégjegyzékszáma: , adószáma: ) képviseletében: Molnár Tamás ügyvezető igazgató, mint Tanácsadó (továbbiakban: Tanácsadó) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint: 1. A szerződés előzményei: A szerződő felek Tanácsadói Szerződést kötöttek az ÁROP /A-2013-A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című könnyített elbírálású pályázat keretében kötelezően ellátandó feladatok szerződésben kirészletezett részbeni elvégzésére november 18-án. A Tanácsadói Szerződés IV. fejezetét április 24-én módosították, mivel a szerződés II. fejezetében meghatározott 2. részfeladat teljesítésének 1-2. ütemezése összevonásra került és ezzel együtt a részszámlázás határideje is változott. 6

7 2. A szerződés módosítás indoka: A szerződő felek az alábbi indokok alapján módosítják az I. számú módosítással egységesen kezelt Tanácsadói Szerződést (a továbbiakban: Tanácsadói Szerződés-I.) a) a országos tervezési folyamatok és ebből eredően a megyei folyamatok elhúzódása b) az uniós forrásokból támogatható fejlesztési projektek azonosítását, fejlesztését, gyarapítását befolyásoló operatív programok tartalmának bizonytalanságai, az OP-k közötti lehatárolások nyitott kérdései c) a gazdasági és a civil szereplők elérésének nehézségei, a potenciális partnerek azonosításának időigénye, d) a beérkezett projekt adatlapok pontosításának, kiegészítésének időigénye. A fenti indokok alapján a Tanácsadói Szerződés II. fejezetében meghatározott II.2. részfeladat 3.ütemét együtt teljesíti a Tanácsadó az 1-2. ütemmel, ezért szükségessé vált a részszámlázás határidejének módosítása is. 3. A szerződésmódosítás: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tanácsadói Szerződés IV. fejezete harmadik bekezdésének második mondata helyébe a következő tartalmú mondat lép: A II.2. részfeladat tekintetében, szakaszos teljesítéssel az alábbi ütemezés szerint, mely egyben a részszámlázás alapja is: ütem: augusztus 31. napjáig. 4. Egyéb rendelkezések: A Tanácsadói Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Tanácsadói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Tatabánya, június. Székesfehérvár, június Popovics György a megyei közgyűlés elnöke Pénzügyi ellenjegyező: Molnár Tamás ügyvezető igazgató Jogtanácsosi ellenjegyző: Bodnár Mihály osztályvezető Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző 7

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben