KOMPLEX TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSEK CÉLZÁSA ÉS HATÁSA - LHH FÓKUSZBAN? Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPLEX TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSEK CÉLZÁSA ÉS HATÁSA - LHH FÓKUSZBAN? Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet"

Átírás

1 KOMPLEX TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSEK CÉLZÁSA ÉS HATÁSA - LHH FÓKUSZBAN? Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet

2 TARTALOM 1. A VIZSGÁLAT CÉLOK INTÉZKEDÉSEK KÉRDÉSEK 2. SZAKIRODALOM 3. ADATBÁZISOK 4. MODELLEK 5. LEÍRÓ STATISZTIKA 6. EREDMÉNYEK 7. ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK

3 1. A VIZSGÁLAT CÉLOK Kis- és középvállalkozások számára juttatott vissza nem térítendő állami támogatás (state aid) hatásainak kvázi ex post elemzése (GOP és a KMOP konstrukciók) Nyertes vállalkozások leíró elemzése kiemelten LHH-ban működő kis- és középvállalkozások GOP nyertes vállalkozások és az Új Széchényi Terv (ÚSZT) más operatív programjai (OP) keretében is támogatást kapott hazai vállalkozások pályázási preferenciáinak leíró elemzése

4 1. A VIZSGÁLAT INTÉZKEDÉSEK Konstrukció kód GOP /A (KMOP /A) GOP /B (KMOP /B) GOP /C GOP /M (KMOP /M) Támogatási összeg (Ft) Kis támogatási összegek (1-50 millió) Közepes nagyságrend (5-150 millió) Nagy támogatási összegek (150 millió felett) Mikrohitellel kombinált támogatások (min. 1 millió) Célcsoport Mikro és kisvállalkozások Mikro és KKV KKV és nagyvállalat Mikro és KKV Első kiírás, eljárásrend 2007 automatikus 2007 egyedi bírálat 2007 egyedi bírálat (kiemelt eljárásrend) 2011 egyedi bírálat Elvárt hatás Árbevétel növekedés Árbevétel növekedés Foglalkoztatás és árbevétel növekedés Árbevétel növekedés

5 1. A VIZSGÁLAT KÉRDÉSEK 1. Célzás megfelelősége, szelekció: A növekedés-orientált vállalkozások -at találta meg a program? Milyen vállalati ismérvek jellemzik a pályázó / nyertes vállalatokat? 2. Szándékolt hatás - elkülönítve azt a programon kívüli hatásoktól: Vállalati szinten milyen hatások mutathatók a támogatás nyomán? Növekedett az árbevétel és a termelékenység? 1. KKV-k pályázási preferenciái, pályázati szokásai: A támogatott vállalkozások körében meghatározó a pályázati függőség, azaz a támogatások halmozása? 2. Hazai KKV-szektor leíró elemzése - stilizált tények: Milyen teljesítmény jellemzi a KKV-kat a időszakban?

6 2. SZAKIRODALOM HAZAI VIZSGÁLATOK Hiányzó szándékolt hatás támogatások hatására az eladás nem nő, nincs ösztönzés a piaci részesedés és hozzáadott értékének növelésére Megfigyelhető, nem szándékolt hatás előrehozott beruházások, támogatás hatása nem tartós, foglalkoztatottak számának indokolatlan növelése Jelentős újraelosztás/ torz szelekció pályázó vállalatok jobb háttérrel rendelkeznek, mint nem-pályázó társaik, az önszelekciót tovább erősíti a pályázatok elbírálása Forrás: Agenda et al, 2010; Hudomiet és Kézdi 2011

7 2. SZAKIRODALOM NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOK Technológiai adoptáció és export-orientáció: KKV növekedés meghatározó tényezői az új tagállamokban (EB 2008, Békés & Muraközi 2011, Halpern et al 2010 vs. vállalati innováció/ EU-15) Erőforrások megszerzésének magas költsége: kis méret esetében nehezebb kitermelni innovatív technológia, pénzügyi forrás, tudás (EB 2008, Barney 1991) Abszorpciós kapacitás fontossága: minimális tudás és termelékenységi szint, mérettel nő a növekedés valószínűsége, de nem lineárisan (Bonaccorsi & Giannangeli 2010) Jelentős agglomerációs hatások: piaci integráció, hozzáférés pénzügyi és üzleti szolgáltatásokhoz

8 2. SZAKIRODALOM NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOK Klaszterek, kistérségi együttműködések pozitív hatása: jobb túlélési esélyek, kedvező foglalkoztatás és magasabb bérek, fokozott termelékenység (Wennberg & Linquist 2010) Szabályoknak való megfelelés magas költsége: növekedés ellenösztönzője munkaerő piaci / adószabályozás (Liedholm 2001, Davidson & Henrekson 2002) Bonyolult adórendszer előnyeinek kihasználása magas fixköltség: fajlagosan nagyobb költségteher kis méret esetében (Liedholm 2001) Korrupt piac környezet: belépési esélyek romlása, profitkisajátítása (Aidis et al 2010 vs. stabil jogrend, tulajdonjogok érvényesülése)

9 3. ADATBÁZISOK NFÜ ADMIN GOP, KMOP és további OP nyertes pályázók Általános + vállalati mérlegadatok EMIR mutatók (támogatással, pályázással kapcsolatos információk) Mintanagyság: cég Adathiányok és hibák NAV Folyamatos adóalanyként megjelenő, max. 99 főt foglalkoztató cégek Ágazati és területi megoszlását tekintve reprezentatív Általános + vállalati mérlegadatok Mintanagyság: cég Adathiányok és hibák

10 3. ÖSSZEKAPCSOLT ADATBÁZIS NFÜ ADMIN Nem nyertesek hiánya Összevont GOP konstrukciók Hiányos mérlegadatok Nem azonosítható pályázati rekordok Támogatási összegek intervallumban, ESZA rész hiánya NAV Múltbeli teljesítmény adatok (2002/2005-ig visszamenően) Nem teljes körű adatbázis (<100 fő) Hiányzó vállalati mérlegadatok (<5 fő) TEÁOR korrekció Kistérségi kódolás Kezelt és potenciális kontroll cégek erősen korlátozott száma Támogatás felhasználás finom mutatóinak hiánya (ESZA rész, összetétel)

11 4. MODELLEK I. Szelekció: Probit modell Magyarázat: X ij - cégjellemzők (kor, létszám, pénzügyi mutatók, készletállomány és pü-i kötelezettségek, export-aránya, stb), Iparági dummy-k, Régió és LHH33 kistérségi dummy-k, vállalatsűrűség/ kistérség u ij - hibatag

12 4. MODELLEK (FOLYT) II. Hatásvizsgálat: Párosítás (propensity score matching) : legközelebbi szomszéd, kernel Magyarázat: D=0,1 - kezelés indikátora, 1 kezelt cég, 0 kontroll cég X - kezeltté válást magyarázó, megfigyelt változók vektora Fix hatás panel Magyarázat: α i időben változatlan vállalati fix hatás kezelt=1,0, 1 - kezelt cég, 0 kontroll cég X ki kontrollváltozók (iparág, székhely, kor, váll.sűrűség, létszám, nyereség, likv., tőke-intenzitás, j.tőke) egy évvel késletetett értékei

13 4. MODELLEK (FOLYT) Különbségek különbsége (difference-in-differences) Magyarázat: T=(1, 0) 1 - kezelés utáni időszak (2011), 0 - kezelés előtti időszak (2006) kezelt=(1,0), 1 - kezelt cég, 0 kontroll cég X ki kontrollváltozók (iparág, székhely, kor, váll.sűrűség, létszám, nyereség, likv., tőke-intenzitás, j.tőke

14 5. LEÍRÓ STATISZTIKA LHH RÉSZESEDÉS LHH székhelyű nyertesek/ Összes nyertes, 2011 LHH székhelyű vállalkozás / Összes vállalkozás, % 5% NEM LHH LHH Nem LHH LHH 90% 95% LHH székhelyű nyertes cégek támogatásainak összege / Megítélt támogatások összege, ,9 87,1 Nem LHH LHH Forrás: NAV és EMIR adatbázisok

15 Admin. és Bányászat, Építőipar Feldolgozó Humán- Info- Ingatlanüg Kereskedel Közigazgat Mg., Művészet, Oktatás Pü-i, Szakmai, Szálláshel Szállítás, Villamosen Vízellátás, Vállalatok száma 5. LEÍRÓ STATISZTIKA LHH IPARÁGI MEGOSZLÁS Kedvezményezett GOP nyertesek iparági megoszlása Iparág

16 5. LEÍRÓ STATISZTIKA LHH MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁS LHH székhelyű nyertes cégek, 2011 Alapsokaság, ,1% 0_5 5_ ,0% 28,2% 21,6% 11,9% 74,3% 44,9%

17 5. LEÍRÓ STATISZTIKA LHH ÉRINTETT KKV-K GOP2.1.1.A nyertes, LHH székhelyű nyertes vállalkozások területi megoszlása (váll.sűrűséggel korrigálva), 2011

18 5. LEÍRÓ STATISZTIKA - HATÁSVIZSGÁLAT Pot.kontroll Kezelt Pot.kontroll Kezelt Foglalkoztatottak száma (fő) Nettó árbevétel (e Ft) Egy foglalkoztatottra eső árbevétel Tárgyi eszköz (e Ft) Jegyzett tőke (e Ft) Egy foglalkoztatottra eső jegyzett tőke Likviditás Üzemi eredmény (e Ft) Egy foglalkoztatottra eső üzemi eredmény s Hozzáadott érték (e Ft) Egy foglalkoztatottra eső hozzáadott érték (e Ft) Eszközarányos nyereség (ROA) Elemszám Forrás: NAV és EMIR adatbázisok

19 6. EREDMÉNYEK - SZELEKCIÓ Magyarázó változók GOP A KMOP A Marginális hatások kezelt, Vállalat kora *** *** ( ) ( ) LHH kistérségben található vállalkozás (LHH33) 0.117** ** (0.0468) ( ) Foglalkoztatotti létszám ( ) ( ) Foglalkoztatotti létszám négyzetes tag 7.49e-05*** 4.34e-06*** (1.80e-05) (1.05e-06) ROA 0.132*** *** (0.0378) ( ) Likviditás *** *** ( ) ( ) Tárgyi eszköz (log) 0.212*** *** (0.0114) ( ) Árbevétel (log) 0.139*** *** (0.0164) ( ) Egyéb magyarázó változók Régió - dummy, Ágazat - dummy, Vállalatsűrűség, Jegyzett tőke, Tőkeintenzitás (-), Export-orientáció (-) Konstans *** (0.204) Megfigyelések száma 40,969 40,969 Megjegzések: Standard hibák zárójelben, *** p<0.01, ** p<0.05, p<0.1 McFadden Adj. R 2 : 0,138 Cragg-Uhler R 2 : 0,167

20 6. EREDMÉNYEK PROGRAMHATÁSOK Foglalkoztatottak száma Párosítás (2006 / 2011) 5 fő + z stat Fix hatások (1 évi változás) 5 fő + t stat 21 1*** *** 2.56 Tárgyi eszköz *** *** 4.47 Hozzáadott érték ** Nettó árbevétel Üzemi eredmény Minta: GOP A és hasonló KMOP A nyertesek, teljes kifizetés, kivéve, a panel becslést, mely egy szűkített mintán futott, Crump et al. (2009) alapján. Becslési eljárások: Párosítás Kernel. Megjegyzés: Függő változókban mért hatások értelmezése eltérő modelltől és változótal függően. Szignifikancia szintek: *99%, **95%, ***90%. Magyarázat: 1 százalékpont, 2 e Ft, 3 százalékos változás

21 7. ÖSSZEGZÉS Erős szelekció: Minél újabb alapítású, relatíve minél nagyobb - annál valószínóbb, hogy nyer. Területi /LHH felzárkóztatás explicit szándéka, pozitív kimenete Egyéb területi szempontok és az ágazati hovatartozás érdemben nem befolyásolta érdemben a nyerési esélyeket (kiv. Közép-magyarországi és agrár-vállalkozások) Hiányzó szándékolt hatás: program fő célja nem mutatható ki (árbevétel- és termelékenység-növekedés) Megfigyelhető, nem szándékolt hatás: ceteris paribus pozitív foglalkoztatási hatás

22 7. ÖSSZEGZÉS Fenntartások, további vizsgálatok Hatások túlbecslése: erős szelekció (eleve jobbak és motiváltak) Rövid időhossz: Pályázók (28%), nyertesek (33%) töredéke Hatás időbeli dinamikája, tartóssága, differenciálása (kedvezményezett típusa szerint méret, LHH) Hatékonysági adatok (TFP, csak munkatermelékenység nem szignifikáns eredmények) Holtteher-veszteség (pótlólagos beruházás mértéke)

23 7. JAVASLATOK ADATGYŰJTÉ S ÉS ADATBÁZISO K Önkéntes nyilatkozat, adatok kutatási célokra való felhasználására EMIR: adatgyűjtés minimalizálása (fókusz: támogatások felhasználása!), rendszeres adattisztítás (BI 2013) Reprezentatív mintavétel az LHH székhelyű nyertesek körében Intézményi együttműködés közérdekű adatokkal rendelkező szervekkel (NAV, NFH) EMIR: új TEÁOR/2008 következetes átvezetése Konzultáció hazai szakértőkkel és kutatókkal hatásvizsgálatok követelményeinek beépítéséről a program-monitoringba

24 7. JAVASLATOK SZAKPOL. TERVEZÉS VÉGREHAJT ÁS Támogatási menü, tőkejuttatás szükséges, de nem elégséges KKV-szektor szegmentálása: fejlesztési igények felmérése (méret, profil, területi szempontok! BI 2012) További vizsgálatok: Helyi kiszorítási hatás? Alternatív költségek (társadalmi hasznosság) vs. ALMP? Dinamikus és teljes tényező termelékenységi hatások? Átfogó ex post hatásvizsgálat ( ) Rendszeres adatkapcsolás (min. 3 évente) Pályázati adminisztratív terhek felmérése és csökkentése (BI 2011) Jelentéstételi kötelezettségek átvilágítása és egyszerűsítése, ügyfél-barát EMIR

25 8. IRODALOMJEGYZÉK Agenda et al - Agenda, Expanzió, MTA-KTI, 2010: KKV-k technológia-fejlesztési célú beruházás-támogatási alintézkedés (GVOP2.1.1.) értékelése Aidis R., S. Estrin és T. M. Mickievicz, 2010: Size matters: entrepreneurial entry and government, Small Business Economics, online publikáció, elérhető: Barney, J.,1991: Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17 (1), o. Békés G. és Muraközy Balázs, 2011: Magyar gazellák: gyors növekedésű _vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon, 2011 Szeptember, MTA KTI TÁMOP Műhelytanulmányok Béres Attila, 2008: A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a KKV-k számára megítélt technológiafejlesztési támogatásoknak a vállalkozások beruházásaira és növekedésére gyakorolt hatásának elemzése (GVOP2.1.1., Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest Bonaccorsi, A. és S. Giannangeli, 2010: One or more growth processes? Evidence from new Italian firms, Small Business Economics, Vol. 35, Issue 2, o. Davidson, P. és M. Henrekson, 2002: Determinants of the prevalence of start-ups and high-growth firms, Small Business Economics, Vol. 19, Issue 2, o. Halpern László és Muraközy Balázs, 2010: Innováció és vállalati teljesítmény Magyarországon. Közgazdasági Szemle, április, o. Hudomiet-Kézdi, 2011: Hatásvizsgálatok módszertana. Kézirat Liedholm, C., 2001: Small Firm Dynamics: Evidence from Africa and Latin-America, WBI working paper Wennberg, K. és G. Lindqvist, 2010: The effect of clusters on the survival and performance of new firms, Small Business Economics, Vol. 34, Issue 3, o.

26 Köszönöm a figyelmet! Az elemzés és további információk elérhetők lesznek BI honlapon: Kérdések:

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november A k o h é z i ó s p o l i t i k a h a t á s a a v i s e g r á d i o r s z á g o k f o g l a l k o z t a t á s i s z i n t j é r e é s m i n ő s é g é r e É r t é k e l ő j e l e n t é s Budapest, 2010.

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Munkahelymegőrző válságprogramok bevezetése, eredményessége és hatásértékelése

Munkahelymegőrző válságprogramok bevezetése, eredményessége és hatásértékelése Külgazdaság, LVII. évf., 2013. július augusztus (3 31. o.) Munkahelymegőrző válságprogramok bevezetése, eredményessége és hatásértékelése HÁRS ÁGNES SIMON DÁVID Magyarországon a válság hatása 2008 derekától

Részletesebben

Provided in Cooperation with: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences

Provided in Cooperation with: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Békés,

Részletesebben

NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA

NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA Értékelő tanulmány Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 2013. március 31. Kutatásvezető: Scharle Ágota Közreműködött: Samu Flóra www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET I. A KTI fő feladatai a beszámolási évben A KTI 2009-ben a 2008-2012 évekre kialakított kutatási stratégiájának megvalósításából adódó célokkal folytatta kutatásait, teljesítette a kutatási szerződésekben

Részletesebben

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok IV. Budapest

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben Záró tanulmány A KKV-k innovációs és együttműködési képességének,

Részletesebben

JAVASLAT A PIACI BELÉPÉS ADMINISZTRATÍV TERHEINEK MÉRÉSÉRE MAGYARORSZÁ-

JAVASLAT A PIACI BELÉPÉS ADMINISZTRATÍV TERHEINEK MÉRÉSÉRE MAGYARORSZÁ- JAVASLAT A PIACI BELÉPÉS ADMINISZTRATÍV TERHEINEK MÉRÉSÉRE MAGYARORSZÁ- GON SZERZŐK: RESZKETŐ PETRA, MÁRK LILI 2014. április Jelen tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatási

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

1. ábra. százalék 250

1. ábra. százalék 250 Munkácsi Zsuzsa: Kik exportálnak Magyarországon? Vállalati méret és külföldi tulajdon szerinti exportkoncentráció és a külföldi tulajdon hatása az exportorientációra 1 Az Egyesült Államokban és Európa

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Tanulmányok Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Lehmann Kristóf, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉS KIREKESZTETTSÉGET CSÖKKENTŐ ÖSSZETETT PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATÁRÓL

A GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉS KIREKESZTETTSÉGET CSÖKKENTŐ ÖSSZETETT PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATÁRÓL A GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉS KIREKESZTETTSÉGET CSÖKKENTŐ ÖSSZETETT PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATÁRÓL Az MTA Társadalomkutató Központ megbízásából készítette: Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben