3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése"

Átírás

1 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen összetett, bonyolult jelenségekről van szó, amelyek attól is függenek, hogy milyen a pedagógus személyisége, felkészültsége, az osztály, az iskola tanulói összetétele, a gyerekek képességei, tanulási szokásaik vagy szociális körülményeik. Ugyanígy a kérdőívemben megfogalmazott kérdésekre adott válaszok minősége is függ például a válaszadó pedagógus hangulatától, beosztásától, végzettségétől. Ezenkívül a megkérdezett iskolájának típusától, földrajzi elhelyezkedésétől, a tanulói létszámtól. Ezen okoknál fogva igyekeztem minél szélesebb körben végezni a vizsgálatot. Így az ország minden megyéjébe elküldtem a kérdőívemet, és szerencsére mindenhonnan érkeztek is válaszok. Odafigyeltem arra is, hogy a megkeresett intézmények között legyen olyan, amely a megyeszékhelyen található, és kutatásomban minél több település szerepeljen. Megközelítőleg két hetet vett igénybe a kérdőívek szétküldése. A szakirodalom szerint kétféle kutatási mód létezik: deduktív és induktív. 1 Szakdolgozatomban az induktív irányon belül a leíró stratégiát választottam. Az iskolai folyamatokat tekintve egy területen (innováció) próbáltam meg az aktuális helyzetet elemezni, leírni. Olyan kérdésekre kerestem választ például, hogy milyen gyakorisággal használnak a pedagógusok modern technikai eszközöket, alkalmaznak-e új tanulási technikákat, milyen mértékű konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során, felhasználják-e a továbbképzésen tanultakat. 1 Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, szerkesztette: Falus Iván, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

2 A vizsgálat módszerének bemutatása Huszonegy kérdésből álló kérdőívet állítottam össze. A válaszokat ötfokú skálán lehetett jelölni. Ezenkívűl a bevezető részben a megkérdezett nemére, beosztására, pályán eltöltött idejére, az iskola profiljára, a fenntartó típusára, a tanárok és a diákok létszámára, az iskola földrajzi elhelyezkedésére kérdeztem rá. Ezt követte a huszonegy kérdés az innovációs folyamatokra vonatkozóan. Kérdőívemet ben küldtem el az iskoláknak, és a kollégák az internet segítségével válaszoltak. Tapasztalataim szerint az embereket sok kérdőívvel keresik megi, és jobban szeretnek válaszolni azokra, amelyek egyszerűen kitölthetők, konkrét kérdéseket tartalmaznak, amelyeknél könnyen lehet dönteni, és nem igényelnek hosszú kifejtéseket. Ilyenkor szívesebben vállalják a válaszadást. Kutatásomhoz az címeket főként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról töltöttem le. (Három excel dokumentumban találhatók.) Helyi önkormányzatok, azok társulásai által fenntartott intézmények jegyzékéből 133; állami fenntartók intézményeinek jegyzékéből 37; nem helyi, nem állami fenntartók intézményeinek jegyzékéből 226 iskolát választottam. Valamint a kiválasztottak között szerepelt 17 olyan intézmény is, amely idegen nyelven oktat. További címeket gyűjtöttem még különböző internetes honlapokról azzal a céllal, hogy a megkeresettek között legyenek például alapítványi, egyházi iskolában dolgozó pedagógusok is. Így véleményem szerint széleskörű a felmérésem. 25 egyházi iskola és 153 egyéb fenntartójú intézmény (magániskola, más országok által fenntartott iskola, alapítványi iskola, kisebbségi önkormányzat által fenntartott iskola) is szerepel a címlistámon.

3 Mindösszesen 591 középfokú intézménybe küldtem el a kérdőívemet. Hat hét alatt pontosan 120 válasz érkezett. A következő grafikon mutatja, hogy a válaszok milyen ütemben érkeztek a másfél hónapos intervallumban: A válaszok feldolgozásában a modern technika volt segítségemre. A táblázatba rendezést, a statisztikai kiértékelést, a grafikonok készítését és az átlagok kiszámítását a számítógép végezte. Elég nagy körültekintést és sok munkát igényelt az, hogy körülbelül nyolcezer középfokú oktatási intézményből megközelítőleg országszerte egyenletes szórással 591 helyre elküldjem a kérdőívet. Jó eredménynek gondolom azt, hogy 120 válasz visszaérkezett.

4 3.2. A vizsgálati minta bemutatása A kérdőíves megkeresésemre 120 válasz érkezett. A 120 válaszadó nem szerinti megoszlása a következő: 86 nő ( 72% ) és 34 férfi ( 28% ) A megkérdezettek beosztása: igazgató 45 fő 38 % igazgatóhelyettes 18 fő 15 % munkaközösség-vezető 8 fő 7 % tanár 47 fő 39 % óraadó 2 fő 1 %

5 A válaszadók pályán eltöltött ideje: 0-3 év 6 fő 5 % 4-10 év 12 fő 10 % év 36 fő 30 % 20 évnél több 66 fő 55 % Szeretném hangsúlyozni, hogy a válaszadók több mint fele (55%-a) 20 évnél régebb óta van a pályán. Az intézmény fő profilja szerinti megoszlás: 71 gimnáziumból érkezett válasz 59 % 38 szakközépiskolából 33 % 9 szakiskolából 8 %

6 Fenntartó szerinti eloszlás: helyi önkormányzat % megyei önkormányzat 8 7 % fővárosi önkormányzat % kerületi önkormányzat 5 4 % egyházi % alapítványi 8 7 % gazdasági társulás 1 1 % egyéb 7 6 % Az iskola földrajzi elhelyezkedését tekintve: Budapestről érkező válaszok : % A 19 megyéből: %

7 3.3. A vizsgálat során kapott eredmények Ebben a fejezetben a kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlását mutatom be grafikonok segítségével. A 4. pont tartalmazza a kapott adatok mélyrehatóbb elemzését Az 1. hipotézis Az IKT eszközök használatában nagy előrelépés történt az elmúlt öt évben. Erre a hipotézisre az 1-es, 4-es, 5-ös és 7-es kérdésekben kerestem a választ. 1. kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? - Modern technikai eszközök használata: A 120 válaszadóból 68 fő úgy gondolja, hogy intézményében jelentős előrelépés történt, 10 fő szerint pedig kimagasló. Ez összesen a megkérdezettek 65 %-a. Megdöbbentő, hogy az intézmények 13%-ában semmilyen vagy nem jelentős a változás.

8 5.kérdés: Tanítási óráin milyen gyakorisággal használ Ön modern technikai eszközöket? A válaszadók 28 %-a (34 fő) hetente, 29 %-a (35 fő) rendszeresen használja a modern technikai eszközöket tanóráin. Ez a megkérdezettek több mint fele, összesen 57%-a. Elszomorító, hogy a válaszadó pedagógusok 27%-a ritkán vagy soha nem használ tanítási óráin modern technikai eszközöket. 7.kérdés: Tanítványai készülnek-e prezentációval, power pointos kiselőadással? A megkérdezettek 33 %-a szerint a tanítványok sokszor, 12 %-a szerint pedig rendszeresen készülnek prezentációkkal. Ez a válaszoknak majdnem fele, 45 %-a.

9 Sajnos a tanulók 54%-a ritkán vagy soha nem készül prezentációval. Azt is vizsgáltam, hogy milyen az intézmények felszereltsége az infokommunikációs eszközök tekintetében. A tanulói számítógépekkel és a projektorokkal való ellátottság mutatja a legkedvezőbb képet, míg a tanári számítógépek, laptopok, digitális táblák száma lényegesen kisebb. 4.kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolája mennyire jól felszerelt az infokommunikációs eszközök tekintetében? b) tanulói számítógépek: jól: 48 % különösen jól: 13 % ez összesen: 61 % c) projektor: jól: 38 % különösen jól: 13 % ez összesen: 51 % a) tanári számítógépek: jól: 32 % különösen jól: 10 % ez összesen: 42 % e) laptop/notebook: jól: 24 % különösen jól: 13 % ez összesen: 37 % d) digitális tábla: jól: 23 % különösen jól: 8 % ez összesen: 31 %.

10 A 2. hipotézis A pedagógustársadalomban jelentős szemléletváltás történt. Ehhez a hipotézishez a 10-es, 11-es, 14-es, és 19-es kérdések tartoznak. 10.kérdés: Kollégái közül részt vett-e már valaki tananyagfejlesztésben (akár központi, akár iskolai szinten vagy saját használatra)? volt már rá példa: 29 % (35 fő válaszolta), 2-3 fő vett részt: 16 % (19 fő válaszolta) többen is részt vettek: 41 % (49 fő válaszolta) ez összesen: 86 % Tehát a megkérdezettek intézményeiben 86 %-os arányban vettek már részt kollégák tananyagfejlesztésben. A 11-es kérdésben azt vizsgáltam, hogy a válaszadók személy szerint folytattak-e ilyen jellegű tevékenységet? Elgondolkodtató, hogy a megkérdezett kollégák 37%-a még soha semmilyen tananyagfejlesztésben nem vett részt.

11 19.kérdés: Mennyire tartja szükségesnek az alábbi újításokat? a) módszertani: szükséges: 21 % (25 fő), eléggé szükséges: 30 % (36 fő), nélkülözhetetlen: 40 % (48 fő) mindösszesen: 91% Kiugróan jó eredmény ez. A megkérdezett kollégák 91 %-a üdvözli a módszertani újításokat, és nem volt olyan válaszadó, aki azt jelölte volna, hogy nem szükséges. Csak 9 %-uk bizonytalan. A szakmai újítások szükségességét (19.b kérdés) a 120 kolléga 93 %-a (111 fő) érzi, és csak 7 % nem. 14.kérdés: Alkalmaz-e tanóráin új tanulási technikákat, például: kooperatív tanulás, csoportmunka stb.? A válaszadók összesen 63 %-ánál vannak jelen tanórákon az új tanulási technikák:

12 sokszor: 36 % (43 fő) rendszeresen: 27 % (32 fő). Ezen mindenképpen javítani kell A 3. hipotézis A tanárok pozitív attitűddel rendelkeznek az innovációs folyamatokkal, az újításokkal kapcsolatban. Az ide tartozó kérdések: 1-es, 6-os, 15-ös és 21-es. 21.kérdés: Az Ön tanári közössége - megítélése szerint - mennyire fogékony az újításokra? fogékony: 52 % (62 fő válaszolta) rendkívül fogékony: 9 % (11 fő válaszolta) összesen: 61% 15.kérdés: Szívesen fejlesztené-e magát különféle szakmai továbbképzéseken?

13 akár többször is: 36% (43 fő) egyértelműen: 29 % (35 fő) összesen: 65% 1.kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? - Továbbképzéseken tanultak felhasználása megfelelő: 40 % (48 fő) jelentős: 38 % (46 fő) kimagasló: 4 % (5 fő) összesen: 82% 6.kérdés: Ön szerint mennyire segítik a pedagógus munkáját a modern technikai eszközök? A válaszadók 56 %-a (67 fő) szerint segíti a munkát, míg 22 %-a (26 fő) szerint nélkülözhetetlen. összesen: 78 % A pedagógusok pozitív hozzáállását tükrözi, hogy a megkérdezettek 61 %- ának tantestülete fogékony az újításokra, a válaszadók 65 %-a szívesen képezné magát különféle továbbképzéseken, akár többször is. 82 %-os arányban hasznosulnak a továbbképzéseken tanultak megfelelő, jelentős vagy kimagasló módon. A megkérdezett pedagógusok több mint háromnegyedének (78 %) az a véleménye, hogy a modern eszközök segítik a munkát.

14 A 4. hipotézis Az innovációs folyamatok, a szakmai változások során számos konfliktus keletkezik a tantestületekben. A konfliktusokkal kapcsolatos kérdések: 2-es, 8-as és 20-as. 8.kérdés: Az innovációs folyamatok során milyen mértékű konfliktusok keletkeztek? nem jelentős: 62 % (74 fő válaszolta) jelentéktelen: 18 % (21 fő) összesen: 80% 2.kérdés: Okoz-e konfliktust egy-egy újítás bevezetése az Önök tantestületében?

15 kevéssé: 61% (73 fő) egyáltalán nem: 8 % (10 fő) összesen: 69% Örömmel tapasztaltam, hogy ez a feltevésem nem állja meg a helyét. A válaszadók 80 %-a úgy ítéli meg, hogy nem jelentős illetve jelentéktelen mértékű konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során. Csak 3 % jelzett jelentős problémát. A megkérdezettek 69 %-a úgy gondolja, hogy egy-egy újítás bevezetésekor csak kevéssé vagy egyáltalán nem jelentkeznek konfliktusok. Azt is sikernek könyvelem el, hogy a tantestületek egyharmada alkalmaz modern, a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszereket. (20. kérdés) Természetesen ezen az arányon javítani kell Az 5. hipotézis Az újítások fogadtatása kedvező, ezért szervesen beépülnek az intézmény életébe. Az utolsó feltevés alá a következő kérdések tartoznak: 3-as és 13-as. 3.kérdés: Az elmúlt évek innovációi mennyiben bizonyulnak maradandónak?

16 többnyire: 53 % (63 fő szerint) rendszeresen: 31 % (37 fő szerint) mindig: 2 % (2 fő szerint) összesen: 86% 13.kérdés: Az Ön véleménye és a visszajelzések alapján mennyire bizonyultak pozitívnak az elmúlt öt év innovációi? Az Ön véleménye: pozitív: 66 % (79 fő) nagyon pozitív: 15 % (18 fő) összesen: 81% Csak két ember találta az újító változásokat negatívnak. Kiemelkedő eredmény született, amennyiben az elmúlt évek innovációi 86 %- os arányban bizonyultak maradandónak, és a pozitív fogadtatás a megkérdezettek részéről 81 %-os.

17

18 4. A kapott adatok összehasonlító elemzése Az előző fejezetben a kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlását mutattam be. Szeretnék azonban néhány összevetés segítségével komolyabban vizsgálódni és további következtetéseket levonni. A könnyebb kiértékelés érdekében a szöveges válaszadási lehetőségekhez számértékeket rendeltem annak függvényében, hogy az adott felelet mennyire pozitív az elvárásoknak megfelelően. Például az elmúlt évek fejlődésére adott válaszok esetén a hozzárendelések: semmilyen -1; nem jelentős -2; megfelelő -3; jelentős - 4; kimagasló Budapest vidék összehasonlítás A modern technikai eszközök használata területén a vidéki iskolák jobban fejlődtek, az ötfokozatú skálán 3,63-as átlagot értek el a budapesti 3,56-tal szemben. További érdekesség, hogy a szerényebb erőforrásokkal rendelkező megyék az átlagosnál jobb eredményt értek el ebben a kérdésben (Békés megye: 4,50; Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 4,00; Heves megye: 4,33; Szabolcs- Szatmár-Bereg megye: 4,33). A pályázatírások esetében is pozitív válaszokat kaptam, Budapesten 3,53-as, vidéken 3,48-as átlagot. A három legaktívabb megye Nógrád (5,00), Tolna (4,67) és Heves (4,33) volt, míg Fejér (2,50) és Pest megye (2,91) jelentősen az átlag alatt maradt. A főváros-vidék összehasonlításban az e-napló használata tekintetében volt a legnagyobb különbség. Míg Budapesten 3,28 értéket kaptunk az elmúlt öt évre vonatkozó fejlődésre vonatkozóan, addig a vidéki válaszadók átlaga csupán 2,22 volt. Budapesti és vidéki viszonylatban is nagymértékű szórás mutatkozott e kérdésben. Ezt mutatja a következő táblázat, amely az e-napló használatára adott válaszok számszerűsített összehasonlítása:

19 1. Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? [e-napló használata] Bács-Kiskun megye 1,00 Baranya megye 2,14 Békés megye 5,00 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1,00 Csongrád megye 1,25 Fejér megye 1,00 Győr-Moson-Sopron megye 4,00 Hajdú-Bihar megye 1,83 Heves megye 2,67 Jász-Nagykun-Szolnok megye 2,67 Komárom-Esztergom megye 3,33 Nógrád megye 5,00 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2,33 Tolna megye 1,33 Vas megye 4,00 Veszprém megye 1,00 Zala megye 1,00 Pest megye 1,64 Budapest I. ker. 2,50 Budapest II. ker. 2,50 Budapest IV. ker. 1,00 Budapest IX. ker. 3,00 Budapest V. ker. 4,00 Budapest VIII. ker. 3,67 Budapest XI. ker. 1,00 Budapest XIII. ker. 3,00 Budapest XIV. ker. 5,00 Budapest XX. ker. 3,00 Ezzel a kérdéssel összefüggésben az e-napló hasznosságát is Budapesten többre értékelik (4,45) a vidéki válaszadókhoz képest (3,42). Míg a tanórán kívüli programok fontosságát az iskolaközösség szempontjából a válaszadók 4,42-re értékelték, azaz jelentősnek vagy nélkülözhetetlennek tartották, addig a gyakorlati megvalósítás 3,36-es eredményt mutat az elmúlt öt év folyamán. A kapott értékek azt sugallják, hogy ezen a területen jelentős fejlesztést kell megvalósítani a jövőben.

20 A tanár-diák kapcsolatban és a tantestület mint közösség tekintetében egyaránt fejlődés mutatkozik, az első tekintetében ez egy kicsit nagyobb mértékű. Egy-egy újítás bevezetése az esetek többségében konfliktusokat okoz, budapesti viszonylatban kissé nagyobb mértékben jelentkezik az egyet nem értés (3,80) a vidéki iskolákhoz (3,64) képest. Ez a mentalitás visszafoghatja az innovációs folyamatokat, így az elemzésem során kialakult véleményem szerint nagy hangsúlyt kell fordítani erre a kérdéskörre. Bíztató azonban, hogy a konfliktusok mértéke 61,67 %-ban nem jelentős, 17,50 %-ban pedig jelentéktelen. Az iskolák technikai felszereltsége tekintetében érdekes eredményt kaptam. A budapesti iskolák (2,72) egyedül az interaktív táblák tekintetében előzik meg a vidéki intézményeket (2,68), és ez az eltérés elhanyagolható (0,04). Tanári számítógépek esetén a vidéki iskolák már 0,17-es, tanulói számítógépek számában 0,21-es, projektorellátottságban 0,26-os, hordozható számítógépek ellátottságában pedig 0,32-es értékkel előzik meg a fővárosi adatokat. Országos szinten az ellátottság értéke: tanári számítógépek: 3,28 tanulói számítógépek: 3,61 projektorok: 3,44 interaktív táblák: 2,70 notebookok: 2,93 A modern technikai eszközök használata teljesen kiegyenlített a főváros-vidék viszonylatban, értéke 3,55. A válaszok alapján legmagasabb Békés megyében (5,00), Nógrád megyében (5.00) és Tolna megyében (4,67), legalacsonyabb Hajdú-Bihar megyében (2,17), Győr-Moson-Sopron megyében (2,50) és Csongrád megyében (2,75). A válaszadók nagyon pozitívan vélekednek a modern technikai eszközökről, átlagos értéke: 4,00.

21 Az IKT eszközök használatába a legtöbb helyen a diákokat is bevonják. 36,67%-ban ritkán, 44,17%-ban sokszor vagy rendszeresen készülnek prezentációval, powerpointos kiselőadással a tanulók. A fővárosi iskolákban szívesebben alkalmaznak új tanulási technikákat, 3,87-es átlagot kaptam a kiértékelés során, szemben a vidéki 3,65-tel. Az elmúlt évek innovációi többnyire maradandónak bizonyultak, amely azt mutatja, hogy jó irányban folynak a változások. A továbbképzéseken tanultak felhasználása országos szinten 3,28 körüli szinten mozog, az adatok szórása csupán 0,82. A budapesti válaszadók (4,04) szívesebben vennének részt különféle szakmai továbbképzéseken, mint a vidékiek (3,71). Érdemesnek tartanám a további vizsgálatokat abban az irányban, hogy milyen a képzési lehetőségek megoszlása az egyes térségekben, valamint azok milyen költséggel járnak a pedagógusok számára. A budapesti és vidéki iskolák között a konfliktuskezelő módszerek alkalmazásánál is tapasztaltam különbséget (főváros: 3,30; vidék: 3,06). Az esetek többségében az alkalmanként választ kaptam. Emiatt úgy érzem, hogy a pedagógusok figyelmét jobban fel kellene hívni ezekre az új eljárásokra.

22 4.2. A pályán eltöltött idő alapján való összehasonlítás A pályán eltöltött idő alapján szűrve a válaszokat a következő kérdéseknél találtam szignifikáns eltéréseket: A 0-3 éve tanítók az átlagostól erősebben érzik úgy, hogy a prezentációk illetve a modern eszközök alkalmazása színesebbé tudja tenni a tanórákat (4,50-es érték az amúgy is erős 4,07-es átlaghoz képest). Az elektronikus naplót a 4-10 éve pályán levők értékelték a leghasznosabbnak (4,45). A 3,89-es átlagot csupán minimálisan lépi át a éve tanító csoport. A 20 évnél több tapasztalatot szerzett (3,79) és a 0-3 év munkaviszonnyal rendelkezők (3,67) kevésbé tartják fontosnak. Kérdőívem rámutatott arra is, hogy minél több ideje dolgozik valaki, annál kisebb hajlandóságot mutat szakmai továbbképzéseken való részvételre (0-3 év: 4,33; 4-10 év: 4,00; év: 3,83; 20 évnél több: 3,80). A 0-3 éve dolgozók az átlagtól lényegesen kisebb mértékben tartják szükségesnek az újításokat mind módszertani, mind szakmai, mind modern technikai eszközök tekintetében. Különösen szignifikáns ez az eltérés a módszertani (0,53-as eltérés a 4,03-as átlaghoz képest) és a szakmai (0,71-es eltérés a 4,04-es átlaghoz képest) területen A válaszadók beosztása alapján való összehasonlítás A kérdések és a válaszadók beosztása közötti összefüggéseket is vizsgáltam. Ennek során egy váratlan eredményt találtam. Az elektronikus naplót az igazgatók és az igazgatóhelyettesek az átlaghoz képest (3,89) kevésbé tartják fontosnak (igazgatók: 3,42; igazgatóhelyettesek: 3,88). A munkaközösség-vezetők (4,00), a tanárok (4,31) és az óraadók (4,50) azonban nagyon kedvezőnek értékelik az e-naplót.

23 Érdekes, hogy pont az igazgatók álltak legkevésbé pozitívan a kérdéshez, habár nekik képviselniük kellene a folyamatos fejlődést, valamint költségtakarékossági megfontolások alapján a papír alapú adminisztráció elektronikus kiváltását is szorgalmazniuk kellene. Emellett fontos eszköz lenne a kezükben az összetett lekérdezések és kimutatások révén, amely segítségével hatékonyabban tudnák ellátni vezetői feladatukat. Véleményem szerint fontos lenne tájékoztatókat tartani az igazgatók számára, hogy megfelelő mennyiségű információ birtokában átértékelhessék jelenlegi hozzáállásukat. Az igazgatóhelyettesek állnak legpozitívabban a szakmai továbbképzésekhez, az átlagos 3,86-os értékhez képest 4,22 volt az ő válaszuk, amelytől alig marad el a tanári beosztásban levők 4,11-es értéke. Átlag alatti értékek születtek az igazgatók (3,64), munkaközösség-vezetők (3,00) és óraadók (3,00) esetében. A munkaközösség-vezetők válaszainak alacsony értékét a betöltött funkciójuk tekintetében meglehetősen rossznak ítélem. Az igazgatók (4,32) és igazgatóhelyettesek (4,33) érzik úgy, hogy munkájuk hatékonysága a tantestület közösségétől is függ. Az óraadók (4,00), tanárok (3,80) és munkaközösség-vezetők (3,00) azonban az átlagos érték (4,03) alatt válaszoltak, azaz nem tartják úgy, hogy a közösség befolyásolná teljesítményüket. A módszertani újításokat az óraadók (5.00) tartják a legfontosabbnak, őket követik az igazgatóhelyettesek (4,44), az igazgatók (4,02), a tanárok (3,94) és végül a munkaközösség-vezetők (3,38), akiknek a válasza az átlagos 4,03-tól jelentősen elmarad. A szakmai újításoknál már nem ennyire szignifikáns az eltérés, az igazgatóhelyettesek 4,44-es, az igazgatók 4,02-es, az óraadók 4,00-ás, a tanárok 3,96-os, a munkaközösség-vezetők válaszai pedig 3,75-ös értékeket eredményeztek, míg az átlag 4,04 volt. Érdekes, hogy ebben az esetben is a munkaközösség-vezetők válaszai voltak a legkevésbé pozitívak.

24 4.4. Az intézmények fenntartói szerinti összehasonlítás Ha a fenntartó típusa alapján vizsgálom meg azt a kérdést, hogy az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés következett be a modern technikai eszközök használatában, akkor nem kapok szignifikáns eltérést. Legkisebb érték a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények esetén van (2,88-as érték), ezt követik sorra a gazdasági társulások (3,00), alapítványok (3,25), helyi önkormányzatok (3,56), fővárosi önkormányzat (3,71), egyházak (3,75), kerületi önkormányzatok (3,80) által fenntartott iskolák. A legjobb eredményt (3,86) az egyéb forrásból működő oktatási intézmények érték el a visszajelzéseik alapján. Ugyancsak a fenntartó szerepével összefüggésben az e-napló használatát vizsgálva már nagyobb eltérést tapasztaltam. Gazdasági társulás által fenntartott intézményekből csupán egy választ kaptam, így mérés szempontjából nem lehet figyelembe venni, mégis meglepő, hogy egy üzleti alapokon működő iskola esetén az adminisztrációs költségeket jelentősen csökkentő e-napló tekintetében semmilyen pozitív jellegű változás nem történt. A helyi, kerületi és megyei önkormányzatok esetén egyforma mértékben (2,00) következett be változás. Átlaghoz (2,69) közeli értéket kaptam az alapítványi (2,43) és az egyházi (2,54) iskolák esetében, míg a legkiemelkedőbb eredményeket a fővárosi önkormányzat (3,71) által és az egyéb forrásokból fenntartott intézmények (3,71) esetén kaptam. Összességében az e-napló használatára kapott válaszaim alacsonyabb értéket mutattak az előzőekben vizsgált modern technikai eszközökhöz képest, ezért az a véleményem, hogy az adminisztrációs terhek informatikai eszközökkel történő csökkentését szorgalmazni kell minden intézménytípus esetén.

25 Az elmúlt évek innovációi maradandóságát elemezve azt tapasztaltam, hogy a megyei önkormányzatok (2,25) és a gazdasági társulások (3,00) által fenntartott intézmények esetén a válaszadók átlagától (3,18) kisebb az eredmény. Átlagközeli a kerületi önkormányzatok (3,20), egyházak (3,21), helyi önkormányzatok (3,22) és a fővárosi önkormányzatok (3,23) által fenntartott iskolák eredménye, míg ettől magasabb értékeket adtak az alapítványi (3,38) és egyéb pénzekből (3,57) gazdálkodók. A különböző fenntartótípusok és a tananyagfejlesző programok összevetésében a következő eredményeket kaptam. Megyei önkormányzat: 1,88; gazdasági társulás:2,00; egyházi: 2,21; helyi önkormányzat: 2,25; kerületi önkormányzat: 2,40; fővárosi önkormányzat: 2,52; alapítványi: 2,63; egyéb: 3,14. Nagyon jónak tartom az új tanulási technikákra (kooperatív tanulás, csoportmunka stb.) adott válaszokat, ahol egyedül a gazdasági társulások által üzemeltetett iskolák esetén kaptam 3,00 eredményt, de ahogy fentebb jeleztem, ebből a kategóriából csupán egy válaszadótól kaptam visszajelzést, így nem mérvadó a kategória eredménye. Az egyházi iskolák konzervatív nevelési stílusáról képzett sztereotípiát megdönti a felmérésem eredménye, 3,29-es értéket kaptam, vagyis ha nem is olyan mértékben, mint a többi iskolatípus alkalmazzák a modern tanulási technikákat. A megyei önkormányzatok (3,38) és a fővárosi önkormányzatok (3,70) által fenntartott intézmények kicsit jobb eredményeket produkáltak, de átlag (3,75) feletti értékeket a helyi önkormányzatok (4,00), alapítványok (4,00), egyéb (4,29) és a kerületi önkormányzatok esetében tudtam kimutatni.

26 4.5. Az intézmények fő profilja szerinti összehasonlítás Elemzésem alapján kijelenthetem, hogy az intézmény profilja nem játszik szerepet az elmúlt öt évben bekövetkezett fejlődés szempontjából a modern technikai eszközök tekintetében. A szakiskolák esetében 3,56, a szakközépiskolák esetében 3,61, a gimnázium esetében pedig 3,65 értéket kaptam. Négy válaszadó nem töltötte ki az iskola fő profilját, azok átlagértéke 2,75 lett. Az e-napló használata jelentősen különbözik a különböző profilú intézményekben. A szakiskolák esetében (2,11) következett be a legkisebb mértékű változás, nem sokkal előzik meg a gimnáziumok (2,40), a szakközépiskolák (3,47) viszont az előbbiektől kiugró eredményt mutatnak. A négy, iskolaprofilt nem megadó válaszadó átlaga 2,00. Az elmúlt évek innovációi maradandósága független az intézményi profiltól, a szakiskola (3,11), szakközépiskola (3,14) és gimnázium (3,24) értékei az átlag (3,18) körül mozognak. Az iskolaprofiljukat nem megadók átlaga 2,75. A szakiskolák esetében (2,89) kevéssel több azok száma, akik már dolgoztak valamilyen tananyagfejlesztő programon a gimnáziumokkal (2,28) és a szakközépiskolák (2,22) esetében. A négy válaszadó, aki nem adta meg iskolaprofilját, 4,00 átlagos választ adott. Új tanulási technikák esetén nincs nagy eltérés a szakközépiskolák (3,71), gimnáziumok (3,73) és szakiskolák (3,89) esetében. A négy válaszadó, aki nem adta meg iskolaprofilját, 4,00 átlagos választ adott.

27 A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem, hogy mennyi élet volt éveidben. Abraham Lincoln 5. Összegzés Kutatásom során sok kérdést tettem fel. A válaszok alapján a következő megállapításokra jutottam: Jónak ítélem: 1. A megkérdezett kollégák (112-en a 120 főből) szükségesnek illetve nélkülözhetetlennek tartják a módszertani, szakmai és modern technikai újításokat. 2. A válaszadók nagyon pozitívan vélekednek a modern technikai eszközökről. 3. Az elmúlt évek innovációi 81%-ban bizonyultak pozitívnak, 86%- ban pedig maradandónak. 4. A válaszok alapján az intézmények 80%-ában nem jelentős vagy jelentéktelen konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során. 5. A kollégák szívesen vennének részt szakmai továbbképzéseken. Megfelelő: 1. A kollégák több mint fele (58%) átlagosan, közel egy harmada (31%) pedig átlagon felül vagy kiemelkedően jártas az infokommunikációs eszközök használatában. 2. Az intézmények majdnem két harmada fogékony az újításokra. 3. A továbbképzéseken tanultak felhasználása 82%-ban történik megfelelő vagy jelentős módon. 4. Az intézmények 92%-a átlagosan vagy jól felszerelt tanulói számítógépekkel. A tanári számítógépek tekintetében az arány 78%.

28 Javítani való: 1. A kollégák 63%-a alkalmaz csak rendszeresen új tanulási technikákat. 2. A válaszadók tanítványainak felére nem jellemző, hogy készül prezentációval, power pointos kiselőadással. 3. Az intézmények csak egy harmada alkalmaz gyakran a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszereket. Elszomorító: 1. A megkérdezett kollégák 37%-a még soha semmilyen tananyagfejlesztő programon nem dolgozott. 2. A tanárok fele használ csak rendszeresen vagy hetente modern technikai eszközöket. Megdöbbentő: 1. Az intézmények 13%-ában az elmúlt öt évben semmilyen vagy nem jelentős fejlődés történt a modern technikai eszközöket tekintve. 2. Az elmúlt öt évben az intézmények felében nem történt előrelépés az e-napló használatában. Úgy vélem, hogy az igazgatók és a pedagógusok figyelmét jobban fel kellene hívni az e-napló, az új tanulási technikák valamint a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszerek alkalmazásra. A kutatás, amely a szakdolgozatom része volt, elérhető a > Iskolaélet > Intézményi értékelések fül alatt.

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl Neveléstudom studományok Intézete Gyors, látvl tványos, motiváló MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN DEBRECEN A minta jellemzői: 1146 (88+333+5) válaszadv laszadó átlag 45 évesek (23-67) 1,61 gyerek (23-; ; 232-1;

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Felmérés célja: 1. a meglévő információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) eszközeinek életkora, 2. a meglévő IKT eszközök

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. OM azonosító:

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Dunaújvárosi Tankerülete 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. II. emelet 234. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Dunaújvárosi Tankerülete 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. II. emelet 234. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés KLIK Dunaújvárosi Tankerülete 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. II. emelet 234. Fenntartói azonosító: 39011654-065000 1 Az Önökhöz tartozó iskolák telephelyeinek állapota

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Dunaújvárosi Tankerülete 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Dunaújvárosi Tankerülete 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2014 Fenntartói jelentés KLIK Dunaújvárosi Tankerülete 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fenntartói azonosító: 39011654-065000 1 Az Önökhöz tartozó iskolák telephelyeinek állapota A telephelyek

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2015 Fenntartói jelentés Tanulási környezet KLIK Szombathelyi Tankerülete

FIT-jelentés :: 2015 Fenntartói jelentés Tanulási környezet KLIK Szombathelyi Tankerülete FIT-jelentés :: 2015 Fenntartói jelentés KLIK Szombathelyi Tankerülete 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. Fenntartói azonosító: 39011654-168000 1 Az Önökhöz tartozó iskolák telephelyeinek állapota

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Pécs, 2016. május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Intézményi eink: Matematika 6. Matematika 8. Szövegértés 6. Szövegértés 8. Intézmény 1635 (1613;1658) 1702 (1685;1717) 1623 (1600;1650)

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye 6640 Csongrád,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

FIT-jelentés :: Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 11. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 11. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 11. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4. Létszámadatok A telephely

Részletesebben

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar - 0 Ez az összesítés az elsőéves

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium 26 Vörösmarty Mihály Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.28. 18:2:34 1 Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1047 Budapest, Baross u. 72. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2014 Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 4024 Debrecen, Irinyi utca 1. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján

Részletesebben

FIT-jelentés :: Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3300 Eger, Csiky Sándor u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézménye 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19. Létszámadatok A telephely

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 27 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.6.

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

FIT-jelentés :: Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Szentendrei Tankerülete 2000 Szentendre, Kálvária út 16. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Szentendrei Tankerülete 2000 Szentendre, Kálvária út 16. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2014 Fenntartói jelentés KLIK Szentendrei Tankerülete 2000 Szentendre, Kálvária út 16. Fenntartói azonosító: 39011654-131000 1 Az Önökhöz tartozó iskolák telephelyeinek állapota A telephelyek

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester utca 60-62. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

FIT-jelentés :: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

A Leleményes hősök felmérés eredményei

A Leleményes hősök felmérés eredményei A Leleményes hősök felmérés eredményei Alapadatok 906 olyan visszajelzést kaptunk, amelyek vagy ifjúsági szervezettől származtak, vagy olyan településekről érkeztek, amelyeken noha nem létezik ifjúsági

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakiskola RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 34-38. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2015 Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Balassagyarmati Tankerülete 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Balassagyarmati Tankerülete 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2015 Fenntartói jelentés KLIK Balassagyarmati Tankerülete 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. Fenntartói azonosító: 39011654-112000 1 Az Önökhöz tartozó iskolák telephelyeinek állapota

Részletesebben