Ügyfél-tájékoztató. a KELER Csoport évi I. félévében megvalósult fejlesztéseiről, valamint a II. félévi fejlesztési terveiről július 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyfél-tájékoztató. a KELER Csoport 2013. évi I. félévében megvalósult fejlesztéseiről, valamint a II. félévi fejlesztési terveiről. 2013. július 1."

Átírás

1 Ügyfél-tájékoztató a KELER Csoport évi I. félévében megvalósult fejlesztéseiről, valamint a II. félévi fejlesztési terveiről július 1.

2 Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a KELER Csoport 2013 I. félévében megvalósult és a II. félévére tervezett főbb fejlesztésekről. Régi vágyunknak, és az Önök elvárásainak is megfelelve ezentúl új formában, de mindenekelőtt állandó rendszerességgel kívánunk információval szolgálni a rendszereinket érintő változásokról és azok aktuális státuszáról, amely információ birtokában Ügyfeleink belső fejlesztései is jobban tervezhetővé válnak. Mindezek mellett bízunk abban, hogy a gyakoribb fejlesztéseket érintő kommunikáció segít jobban megérteni a KELER Csoport működését és jövőbeli üzleti terveit, amely elősegíti és tovább mélyíti a Partnereink és a KELER Csoport közötti együttműködést. A fentiek szerinti, fejlesztéseinket és azok státuszát leíró Ügyféltájékoztatót terveink szerint negyedévente fogjuk elkészíteni, és Ügyfeleink számára elérhetővé tenni a weboldalainkon. TERVEZETT FŐBB FEJLESZTÉSEK 2013 II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN Az elkövetkező időszakban kiemelt hangsúlyt fektetünk az elektronikus ügyfél-kommunikációs rendszerünk, a KID modernizációjára, valamint a már működő WARP 1 rendszer további fejlesztésére. Mindezek mellett a KELER Csoport mindent megtesz annak érekében, hogy eleget tegyen az EMIR 2 előírásainak, és intenzív ütemben folyik a számlavezető rendszer cseréje, valamint aktívan részt veszünk a T2S 2016-os migrációját előkészítő nemzetközi szakmai és projekt munkálatokban ban az éves fejlesztési terveink negyedévente kerülnek élesítésre, a pontos ütemezésről és a fejlesztések részleteiről az egyes kiadásokhoz kapcsolódó tájékoztatókban nyújtunk további információt. I. STRATÉGIAI MODERNIZÁCIÓS PROGRAM A KELER 2012-ben indította el a Stratégiai Modernizációs Programot (továbbiakban: SMP), melynek átfogó célja a TARGET2-Securities-hez (továbbiakban: T2S) történő csatlakozás a KELER számlavezető rendszerének cseréjével párhuzamosan, így ennek megfelelően az SMP keretein belül két projekt működik szoros kötelékben: a Számlavezető rendszercsere projekt és a T2S csatlakozás projekt. Az SMP feladatait a KELER három szakaszban tervezi megvalósítani között: 1. Felmérés, rendszer kiválasztás (2012. július július) - az új számlavezető rendszer(ek) és beszállítójuk kiválasztása, valamint a T2S követelmények részletes felmérése. A csatlakozás előkészítése keretében a jövőbeni piaci igényeknek megfelelő új értékpapír-elszámolási rendszerhez a szállító pályázat útján történő kiválasztása. 2. Az új rendszer implementációja (2013. július eleje) új számlavezető rendszer(ek) bevezetése, T2S csatlakozás előkészítése. 3. T2S csatlakozás ( ) - nemzetközi tesztek a frankfurti központú T2S platformmal, közösen a többi európai értéktárral, ezt követően a T2S-KELER kapcsolat élesítése a harmadik hullámban (jelenlegi tervek szerint szeptemberben). Számlavezető rendszercsere A számlavezető rendszercsere projekt feladata, hogy egy több éves kezdeményezés keretében megújítsa a KELER mintegy 20 éves számlavezető rendszereit, és ezzel a KELER az elkövetkezendő években egy modernebb, versenyképesebb, az ügyfeleket magasabb színvonalon kiszolgáló értéktár működésének feltételeit teremtse meg a 2014 végéig záruló projekt keretein belül. Olyan KELER infrastruktúra kialakítása a cél, amely hosszabb távon biztosítani tudja a KELER elmúlt évekhez hasonló sikerességét, partnereinek pontos, biztonságos és költséghatékony kiszolgálását, továbbá biztosítja a KELER nemzetközi folyamatokba való kapcsolódását, valamint hogy sikeresen valósítsa meg a T2S csatlakozást és a KELER Csoport stratégiájában megfogalmazott, 1 Wide Application Order Routing Platform (továbbiakban: WARP) 2 European Market Infrastructures Regulation (továbbiakban: EMIR) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló Rendelet 2

3 vonatkozó célokat. T2S A T2S projekt feladata a T2S követelmények felmérése és a KELER rendszerekbe történő beépítése, a vonatkozó üzleti stratégia kialakítása, eleget téve a KELER Európai Központi Bankkal kötött szerződéséből fakadó kötelezettségeinek és figyelembe véve a KELER Csoport ezirányú törekvéseit. A tervezett ütemezés szerint a KELER szeptemberében csatlakozik a nemzetközi platformhoz. A KELER jelenleg pályázat útján keresi a számlavezető rendszerének szállítóját, amelynek kiválasztása a következő hetekben, de legkésőbb augusztus 31-ig várható. A T2S felkészülés az ütemterv szerint halad, jelenleg a KELER csatlakozását leíró ún. White Paper kidolgozása van folyamatban, amely dokumentumot honlapunkon teszünk majd elérhetővé, várhatóan július 15-ig. II. COMPLIANCE EMIR megfelelés A klíringházakra vonatkozó 2012 augusztusában hatályba lépett európai szabályozás (EMIR) változásai miatt a KELER KSZF köteles az EMIR szerinti működési engedélyért folyamodni szeptember 15-ig. Az engedélyezési eljáráshoz szabályozási változtatások és informatikai fejlesztések szükségesek. A szabályozási változások keretében egyebek mellett megváltoznak az ügyfélvédelmi szolgáltatások (egyedi szegregáció, tartalék klíringtag választhatósága), a garancia alap meghatározása és felosztása, a nemteljesítéskezeléshez kapcsolódó felhasználási sorrend; míg az informatikai fejlesztések elsősorban az elszámolási rendszereket érintik augusztus 1. - EMIR-hez kapcsolódó rendszerfejlesztések élesítése és szabályzatok hatályba lépése. Szegregáció Az EMIR szabályozással összhangban kialakításra került az egyedi pozíció- és biztosítékeszköz szegregáció lehetősége mind a derivatív, mind az azonnali piaci elszámolásokhoz kapcsolódóan. A kialakított megoldás biztosítja az Ügyfelek eszközeinek magasabb szintű védelmét oly módon, hogy a KELER KSZF lehetővé teszi a tőzsdei pozíciók és az azokhoz kapcsolódó biztosítékeszközök ügyfélszintű nyilvántartását. A szegregált számlákon elhelyezett biztosítékeszközök kizárólag a szegregált Ügyfél nemteljesítése esetén használhatók fel, ezzel védelmet biztosítva a klíringtag vagy a klíringtag többi, nem szegregált megbízója nemteljesítésének esetére. A vonatkozó szabályozó dokumentumok várhatóan augusztus 1-jén lépnek hatályba. Trade Repository Az EMIR rendelkezései alapján minden tőzsdei, és OTC derivatív ügyleteket egy Kereskedési Adattárház (ún. Trade Repository - TR) felé jelenteni kell, amely a kapott információkat továbbítja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) felé. A KELER törekvése, hogy megoldást kínáljon a hazai és régiós piaci szereplők jelentési kötelezettségének teljesítésében, és január 1-jével Kereskedési Adattárházzá váljon. A tőzsdei ügyletek esetében minden szereplőnek, így a megbízóknak, a klíringtagoknak, valamint a KELER KSZF-nek is jelenteniük kell az ügyleteket. Az EMIR rendelkezései alapján azonban lehetőség van a jelentési kötelezettség átvállalására, ami alapján a megbízó helyett a klíringtag, illetve a 3

4 klíringtag helyett a KSZF is jelentheti az ügyletkötés adatait. A KELER olyan megoldást kíván kínálni ügyfelei részére, mely keretében a tőzsdei ügyletek esetében a KELER KSZF igény esetén átvállalja az ügyletben résztvevő piaci szereplők jelentéseinek elkészítését és annak továbbítását. A jelentés átvállalása nem lesz automatikus, az ezt igénybe vevő ügyfeleknek erre külön szerződniük kell a KELER KSZF-fel. A KELER Csoport által kínált konstrukció előnyei: Egy, már élő kapcsolaton (KELER) keresztül van lehetőség a jelentések megküldésére (nem szükséges új csatorna kiépítése,); A tőzsdei ügyletek kapcsán a KSZF-en keresztül lehetőség nyílik az ügyletek automatikus jelentésére; Versenyképes díjstruktúra; A hazai piaci szereplők ügyletkötéseivel kapcsolatos adatokat, egy hazai, versenysemleges szereplő kezeli; Észrevételeiket az alábbi címen is jelezhetik: 1. fázis: Felkészülés a Kereskedési Adattárházzá válás követelményeinek való megfelelésre - tervezett időtartam: szeptember fázis: A Kereskedési adattárházi engedély megszerzéséhez szükséges fejlesztések és ügyféltesztek befejezése- tervezett határidő: január 1. FATCA 3 megfelelés 2010 tavaszán egy új adótörvényt fogadtak el az USA-ban, a FATCA-t, melynek célja, hogy megakadályozza az amerikai adóalanyok jövedelemeltitkolását és adóelkerülését, valamint lehetővé tegye az amerikai adóhatóság számára az amerikaiak külföldi befektetéseinek nyomon követését. A törvény január 1-jén lépett életbe, átmeneti rendelkezésekkel. Előreláthatólag jelentős kötelezettségeket fog róni az együttműködni szándékozó pénzügyi intézményekre, többek közt az alábbi esetekben: számlatulajdonosok azonosítása (amerikai illetőség felderítése), forrásadó levonása, rendszeres jelentéstételi kötelezettség az IRS felé. A fentiek alapján fejleszteni szükséges a KELER ügyfél-azonosítási eljárásait és rendszereit, illetve az adatszolgáltatással kapcsolatos folyamatainkat is. Jelenlegi információink alapján a magyar és az amerikai kormány úgynevezett kormányközi megállapodást (Inter-Governmental Agreement IGA) tervez kötni a FATCA megfelelés magyar piaci szereplők számára történő megkönnyítése, az adatszolgáltatás magyar hatóságokon keresztüli teljesítésének lehetősége érdekében. A KELER Csoport az IGA megkötését követően nyújt további tájékoztatást. A KELER Csoport részt vesz a Bankszövetség és az NGM (lábjegyzetben magyarázat) által irányított közös munkában, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen az IGA és a kapcsolódó hazai jogszabályok által megfogalmazott követelményeknek. III. ÜZLETI JELLEGŰ FEJLESZTÉSEK KID projekt modernizáció A KELER 2011-ben indította el a KID üzleti kommunikációs rendszer modernizációját. A KID modernizációs projekt célja egy felhasználóbarát, többnyelvű, nemzetközi szinten is színvonalas ügyfél-kommunikációs platform kialakítása, amely technológiai modernizáció mellett üzleti funkcionalitások 3 (Foreign Account Tax Compliance Act, továbbiakban: FATCA) 4

5 modernizációját is magába foglalja. A projekt tervezetten több év alatt kerül megvalósításra április 6-án élesedett, a fenti nagyszabású fejlesztés első fázisa, melynek eredményeként a KID ügyfélkapcsolati rendszer a világhálón, a szokványos internetes böngészőkön keresztül is elérhető, ezáltal hozzáférést biztosít a rendszerhez felhasználóinknak (ún. vékony kliens), ezzel is alkalmazkodva Ügyfeleink igényeihez, maximális rugalmasságot biztosítva a munkafolyamataik szabad kialakításához. A korszerűsítés jelen, első fázisában az esztétikai korrekció mellett nagy hangsúlyt fektettünk a rendszeren belüli navigáció egyszerűsítésére, átláthatóbbá tételére. Az elérhető fejlesztések közül az alábbiakat szeretnénk kiemelni: átméretezhetőség, teljes képernyős listák, a fájl nevek megszűnését, és helyette a csomag megnevezés bevezetése, a megbízási csomag képzése, a funkciómódosulások (devizakonverzió funkciók), az ISO20022 szabvány támogatása, az ügyfélprogram frissítése a 6.01-es verzióra, a közös terület létrehozását a vékony és a vastag klienses felhasználók között. Az első fázisban a KID HUF és deviza funkciói váltak elérhetővé az új KID felületen keresztül novemberi kiadásában élesednek a KID modernizáció második fázisának fejlesztései. A második fázisban a tőkepiaci ügyfeleink számára elérhető további funkciók is elérhetővé válnak, így valamennyi Ügyfelünk számára teljes körű kommunikációs felületté válik az új KID. WARP 4 Order Routing Rendszer A WARP egy integrált platform, elszámolási és tranzakció-irányítási ( order routing ) rendszer, amely közvetlen kapcsolatot teremt az alapkezelő, a befektetési jegyeket értékesítő és visszaváltó forgalmazó, az alap jogszabályban és a kezelési szabályzatban meghatározott működését biztosító letétkezelő, valamint az értékpapírmozgásokat elszámoló és nyilvántartó KELER között. Az automatizáció révén lerövidülhetnek a befektetési jegyek adásvételével kapcsolatos teljesítési idők és hibamentesebbé válhatnak a feldolgozási folyamatok, A WARP révén bővülhetnek a forgalmazói-alapkezelői kapcsolatok is, így a befektetők által elérhető befektetési alapok kínálata is szélesedhet. A terveknek megfelelően több fázisban kívánjuk a WARP funkciókat megvalósítani, így további fejlesztéseket tervezünk az első fázis bevezetést követően II. félévében május 8. - A WARP I. fázisának élesítése nyári fejlesztési periódusban (v2.0 előtt) elkészülhet az 1.1 verzió, mely a kisebb mértékűnek ítélt fejlesztéseket tartalmazza: Árfolyam módosítása elszámolásig; Árfolyam nélküli elszámolás támogatása; Elszámolási riportok bővítése Likviditási riport bevezetése őszre tervezett a v2.0 kiadás, mely a jelenlegi tervek alapján nagyobb 4 Wide Application Routing Platform (továbbiakban: WARP) 5

6 léptékű fejlesztéseket ölel fel: Befektetési jegyek keletkeztetése és törlése pénzmozgással történő elszámolással (RVP&DVP); Switch (átváltási) ügyletek támogatása; Trailer fee (forgalmazási jutalék) számításának támogatása a WARP rendszerben. edemat szolgáltatás - okiratcsere A KELER 2012 őszén elindította az edemat szolgáltatást, amely a kibocsátók részére lehetővé teszi a demat esemény megrendelés személyes megjelenés nélkül, interneten történő lebonyolítását, támogatja a demat események és kapcsolódó elektronikus dokumentumok összerendelését és kezelését, biztosítja az ügyfelekkel történő egyszerű és hatékony kommunikációt, és a lehető legnagyobb mértékben csökkenti az adminisztrációs terheket az üzleti folyamatok során I. félévében az edemat szolgáltatás kiegészült egy új funkcióval, az okiratcsere művelettel, amely a dematerializált formában létrehozott értékpapírok adatváltozásához kapcsolódó okirat-cserét jelenti, ami nem jár együtt értékpapír számlaműveletekkel július okiratcsere élesítés SWIFT Release 2013 Az elmúlt évekhez hasonlóan, a piaci igényeknek megfelelően idén is megtörténik a SWIFT által előírt, kötelező érvényű, nemzetközi üzenetszabvány módosítás. A nemzetközi üzenetszabványok módosítása hatással lehet a KELER-ben működő társrendszerekre, melyek ezáltal követik a nemzetközi piacon meghatározott irányokat novemberi élesítés során valósul meg a SWIFT release. Xetra átállás Ez év végén a Budapesti Értéktőzsde átáll az új kereskedési rendszerre, melynek tesztelésére július hónap folyamán biztosít lehetőséget a BÉT és a KELER KSZF egyaránt. A KELER KSZF által biztosított tesztelési lehetőségről külön tájékoztatjuk partnereinket július a tesztelési időszak. Bízunk benne, hogy a évre tervezett fejlesztések további segítséget és támogatást nyújtanak Ügyfeleink mindennapi munkájához. Amennyiben a KELER Csoport fejlesztéseivel kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérjük, hogy a megadott elérhetőségeinken keressenek! Üdvözlettel: Csiszér Péter Nyíri Szabolcs igazgató osztályvezető Stratégia és Ügyfélkapcsolatok Igazgatóság Ügyfélkapcsolatok és Marketing Osztály KELER Zrt. KELER Zrt. Tel.: Tel.:

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak,

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak, Éves jelentés 2013 Tartalom 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 5 3. A KELER Csoport átalakulása: tevékenység-átruházás 7 4. Szabályozói környezet 8 5. A KELER gazdálkodása 9 6. Treasury 11 7. Központi

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER Éves Jelentés 2011 Tartalom 4. TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 4 3. Szabályozói környezet

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló 2014. június 4. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Ábrajegyzék... 5 1. Bevezetés... 6 2. Dokumentum célja és tartalma... 6 3. Szolgáltatási körönként várható változások... 7 3.1 TÖRZSADATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK...

Részletesebben

KELER TÖRTÉNELEM 1993. október 12. KELER megalakulása, létrejöttének előzményei: 1994 1995 1996 1997

KELER TÖRTÉNELEM 1993. október 12. KELER megalakulása, létrejöttének előzményei: 1994 1995 1996 1997 KELER TÖRTÉNELEM 1993. október 12. KELER megalakulása, létrejöttének előzményei: A pénzügyi szolgáltatások hazai fejlődésében a kétszintű bankrendszer létrehozása (1987), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT)

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. A KELER KSZF OTC klíring szolgáltatásról. 2013. december 11.

Ügyfél-tájékoztató. A KELER KSZF OTC klíring szolgáltatásról. 2013. december 11. Ügyfél-tájékoztató A KELER KSZF OTC klíring szolgáltatásról 2013. december 11. Tisztelt Ügyfeleink! 2012. augusztus 16-án hatályba lépett az EMIR, az európai Parlament és Tanács rendelete, amely a tőzsdén

Részletesebben

Minden megkötött származékos ügyletet jelenteni kell egy központi adattárház felé.

Minden megkötött származékos ügyletet jelenteni kell egy központi adattárház felé. Tájékoztató a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló EU Rendeletről az EMIR szabályairól (European Market Infrastructure Regulation:

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 21/2015. számú határozatával 2015. április 29. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2015. sz.

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? 1 Az eddig megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje, ha elektronikusan utal a más banknál, takarékszövetkezetnél, hitelszövetkezetnél (együtt: pénzforgalmi

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.149/99 Kelte: 1999.11.30. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A MAGYAR PÉNZÜGYI- ILLETVE

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE IPARÁGI JAVASLATCSOMAG Az elmúlt néhány évtized során világszerte a pénzügyi közvetítő rendszer fontos részévé váltak a kockázati tőke (venture

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

Európai Értékpapír-piaci Hatóság. Éves jelentés

Európai Értékpapír-piaci Hatóság. Éves jelentés Kelt: 2013. június 14. Európai Értékpapír-piaci Hatóság Éves jelentés 2012 Az elnök előszava Az ESMA az Európai Unió (EU) független értékpapír-piaci szabályozó hatóságaként sikeresen zárta működésének

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

FIZE TÉSI RENDSZER 2 O14

FIZE TÉSI RENDSZER 2 O14 FIZE TÉSI RENDSZER J E L E N T É S 2 O14 Tanuljátok meg, hogy mindenben példát kell mutatni. I. (Nagy) Lajos Király FIZETÉSI RENDSZER J E L E N T É S 2O14 Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben