TIOP /07/1. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIOP 1.1.1./07/1. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése"

Átírás

1 TIOP /07/1 Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Benyújtási határidő: február 15-től március 14-ig, a végső határidőig (2010. március ) postára is kell adni papíralapon és CD-n, csak ekkor számít határidőben beadottnak. - 24,11 Mrd Ft - KMR kivételével minden régióban db pályázat Fenntartók pályázhatnak - egy fenntartó az összes feladat-ellátási helyével köteles pályázni_ csak aki 2008-ban pályázatot nyújtott be! NEM LEHET BECSATLAKOZNI közlemény (2009. dec. 23.) Támogatható tevékenységek:! 2008as állapothoz képest! Kivéve, ha csökkent a tantermek vagy a tanulók száma lényegesen (pl. iskola-összevonás)!!! 1, Eszközbeszerzés kizárólag csomagok! 1. Iskolai munkaállomás csomag (10 tanuló /PC) levonás, multimédiás: fut rajta az XP vagy későbbi Operációs rendszer, képes legyen video lejátszásra 2. tantermi csomag (interaktív tábla+projektor+számítógép) a. kötelezően beszerzendő mellé 10 órás felhasználói képzés, 1 db WIFi csomag i. elszámolhatóság: max br ft/15 résztvevő max Ft feladatellátási helyenként ii. tantermek és szaktantermek 40%-ig, már meglevő eszközök levonásra kerülnek A tantermi csomag maximálisan elszámolható költsége: Ft. Amennyiben Ft feletti költséget tervez be a tantermi csomagra, köteles az ár alátámasztására 3 db árajánlatot benyújtani és szövegesen indokolni az átlagártól való eltérést 3. szavazó csomag (max 30 db szavazóegység) a. feladat-ellátási helyenként 4. Alkalmazás szerver csomag (szerver+tűzfal+szünetmentes tápegység+szerverszoftver) i. székhely szerinti feladat-ellátási helyre lehet csak beszerezni 5. Kiegészítő SNI-s csomag speciális SNI-s eszközök, SNI kategóriánként más-más eszközök, testreszabható a. max ft/SNI-s diák, csak azok a feladat ellátási helyek ahol SNIs diákot oktatnak. kategóriánként kell igényelni, lehet kevesebbet is Pluszkötelezettségek, amire a pályázat nem biztosít forrást: - informatikai stratégia készítése zárópejhez csatolni kell

2 - min. egy pedagógus részvétele IKT alapú technológiák oktatásban történő alkalmazását, IKT alapú módszertani és SULINET Digitális Tudásbázis használatát elősegítő pedagógus továbbképzés kosar.educatio.hu n fenn van a képzők listája összesen 3x30= 90 óra, ben lehet majd pályázni- kifejezetten erről szól, a esek tudnak erre költeni akinél van erre pénz - rendszergazda-szolgáltatás (72 órán belüli hibaelhárítás) - egy éven belül, feladatellátási helyenként tantermi csomagok/2 bemutató órát biztosítani a szülők számára - közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és Intézkedési terv 2010 április 30-ig - A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban - szándéknyilatkozat ( sablont a pályázati kiírás tartalmazza) - szakértőt kell igényelni, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya több, - mint 40% - településlista a kiírásban - Az érintett településeknek az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól az címen kell igényelniük a közoktatási esélyegyenlőségi szakértők kijelölését február 28-ig. - tájékoztatási és nyilvánossági követelmények NEM TÁMOGATHATÓ: - tartalmi fejlesztések TÁMOP digitális tananyagok (3.1.4-ből vehetnek tartalmat, elszámolható) - más eszközbeszerzések - nagy szigorú műszaki tartalmi előírások - passzív hálózati elemek beszerzése, Elszámolható költségek: 1. projektmenedzsment : 5% (350M Ft alatt) a. projektmenedzser b. pénzügyi vezető c. projektasszisztens 1. munka-, közalkalmazotti és köztisztviselői vagy megbízási jogviszony 2. elszámolható bérköltség (megbízási díj), járulékok, egyéb személyi jellegű költségek (munkábajárás, cafeteria, etc) arányosítás! 3. projektmenedzser nem lehet megbízási jogviszonnyal! 4. formai követelmények: projektfelhívás száma, a projektben vállalt feladatokat és jogköröket. 2. megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások: (fenntartónként) a. 10 órás képzés költségei, max bruttó Ft/ fő 1. max 15 fős csoportok, 10x50 perc, minimum 2x50 perces blokkokban 3. egyéb szolgáltatások: a. nyilvánosság biztosításának költségei (kötelezően előírt kommunikációs költség) b. közbeszerzéssel kapcsolatos költségek (saját munkavállaló: sor, egyébként 529 sor)

3 c. ha kötelező, akkor könyvvizsgálati díj 4. eszközbeszerzés: a. eszközbeszerzés b. vagyoni értékű jogok szoftverek!!! Műszaki specifikációban meghatározott bruttó referencia árat nem haladhatja meg Az eszközöket közvetlenül a szállítónak fizeti ki a MÁK. 5. egyéb általános költségek: a. telekommunikációs szolgáltatások b. dokumentációs, irattárazási költségek c. bankköltség (elkülönített bankszámla) d. postaköltség Az EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK és az EGYÉB, A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ (ÁLTALÁNOS) KÖLTSÉGEKRE ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 5 %-át. Részletes költségvetést és szöveges indoklást kell benyújtani, kötelező rész az eszközlista ebből feladatellátási helyekre külön-külön is el kell készíteni és egy összesítettet is. Közbeszerzésre vonatkozó előírások 1. Amennyiben a fenntartó feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le a Támogatói Okirat kiállítását megelőzően, a pályázónak kötelezően be kell nyújtania a támogatói okirat kiállításának feltételeként az alábbi dokumentumokat: (1) a megjelent hirdetményt, (2) az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegzést, (3) a jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: KDB) határozatát, valamint (4) a vállalkozói szerződést. 1. Azon szerveztek, amelyek esetében, a jogszabály (A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 17.., továbbá a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet) a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását kötelezően elrendeli, vagy a 4. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések esetében is biztosítani kell a vásárolt eszközök nyílt, diszkrimináció mentes eljárással történő kiválasztását. Ebben az estben a pályázó köteles beszerzési eljárást lefolytatni, minimum 3 ajánlattevőtől, dokumentáltan árajánlatot bekérni és átlátható szempontrendszer szerint kiválasztott, legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel leszerződni. Amennyiben a pályázó Ft feletti költséget tervez be a tantermi csomagra, köteles az ár alátámasztására 3 db árajánlatot benyújtani és szövegesen indokolni azt!

4 NEM ELSZÁMOLHATÓ: semmi mást nem lehet elszámolni A projekt időtartama: Elkezdeni a támogatói okirat kézhezvételét követően lehet. Projekt megkezdése: - beruházás megkezdése az eszköz igazolt átvételének vagy beszállításának napja,szoftvereknél az átvétel napja - első szerződés aláírásának napja egyéb tevékenységnél Megvalósításra max. 8 hónap áll rendelkezésre., utolsó eszköz beszerzését vagy szolgáltatás szállítását igazolt átvételét követő 30. napig le kell adni zárópej-t, legkésőbb 2010 december 31ig. Fenntartási kötelezettség: 5 év - tulajdonviszony nem változhat - eszközök üzemeltetése - feladatellátási hely nem szűnik meg jogutód nélkül - dokumentumok megőrzése december 31ig Előleg igénylése: - csak az utófinanszírozású projektelemekre 25% előleg igényelhető, max. 300 millió forint, egyszeri alkalommal - előleg, utófinanszírozás, szállítói finanszírozás - csak nyilatkozat esetén, a támogatói okirat hatályba lépését követő 15. napon belül folyósításra kerül A Kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben nem nyújt be kérelmet időközi kifizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg kifizetésétől számított nyolc hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. NEM lehet átcsoportosítani - A beszerzett eszközöket bérbe csak a helyiséggel együtt adhatja külön díj felszámítása nélkül, illetve el nem idegenítheti. - Támogatás összege - A támogatás minimum értéke 0,5 Millió Forint, míg a maximum értéke 700 Millió Forint. - KSZ: OKMT - Elbírálás: - A rendelkezésre álló keret mértékéig, a pályázatok beérkezésének sorrendjében. - Ha a formai kritériumoknak nem felel meg, hiánypótlási felhívás nélkül elutasítják a projektjavaslatot.

5 - a projektjavaslat elutasítása esetén a benyújtási határidőn belül lehetőség van új pályázat benyújtására. - Jogosultság vizsgálata : egyszeri alkalommal, maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel. - Csak jogosultság vizsgálata esetén: Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljeskörűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. - a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! - A Kedvezményezett köteles a Támogatói Okiratban foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra. jelentési kötelezettség: merül fel a projekt megvalósítása során a szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta (PEJ) Ha támogatás nem éri el a 10 millió forintot: egyetlen előrehaladási jelentés (zárójelentést) kell benyújtani A Kedvezményezett a fenntartási időszak végéig évente egy alkalommal Projekt Fenntartási Jelentést (PFJ) köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez, a Támogatói Okiratban előírt formátumban és tartalommal. Figyelem! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben Támogató a szerződéstől elállhat, és a támogatási összeget visszafizetteti. Projekt-lezáró ellenőrzés A projekt-lezáró ellenőrzésre a Támogatói okiratban kötelezettségként vállalt fenntartási/üzemeltetési periódus lejártát követő 30 napon belül kerül sor. - F7.1. Előleg igénylésének lehetősége - Jelen - Tartalom kiegészítése: - Az EMIR kitöltő kinyomtatott, a fenntartó által cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott verziója két példányban, - A kalkulátor kinyomtatott, a fenntartó által cégszerűen aláírt pecséttel ellátott verziója két példányban - Mellékletek fenntartó által cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott verziója két példányban, aláírási címpéldány - Két db CD, amely tartalmazza a teljes pályázati dokumentációt (EMIR kitöltő, mellékletek) - A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata - A projektgazda a projekttel kapcsolatban felmerült és elszámolható költségei támogatás részének utólagos vagy közvetlen szállító részére történő kifizetését a közreműködő szervezetnek benyújtott elszámolása alapján kezdeményezi.

6 - A támogatás kifizetésére vonatkozó igények alátámasztására Kifizetési kérelmet, valamint a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, illetve a támogatási szerződésben meghatározott egyéb, az elszámolni kívánt költségek jogosultságát alátámasztó bizonylato(ka)t kell benyújtania. A kifizetés feltétele a Kifizetési kérelem, illetve a rendszeres időközönként benyújtandó PEJ és mellékletei közreműködő szervezet részéről történő jóváhagyása. - Naptári hónaponként legfeljebb 1 kifizetési kérelem kerülhet benyújtásra a Közreműködő Szervezethez. - A projekt keretében elszámolásra benyújtott számlának a kedvezményezett, azaz a fenntartó nevére kell szólnia, a támogatás folyósítása is a kedvezményezett (szállítói kifizetés esetén a szállító részére), azaz a fenntartó részére történik. Az elszámolás benyújtásakor az elektronikus számlakitöltő felületen a kedvezményezett köteles minden számla megjegyzés rovatában megjelölni, hogy a rögzített számla melyik feladatellátási helyre vonatkozik (ha a fenntartóra vonatkozik, akkor a fenntartó kerüljön a megjegyzés rovatba). - Az eszközcsomagok ellenértéke közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre szállítói kifizetés keretében. A kedvezményezett erre a projektelemre előleget nem igényelhet. - A többi projektelem esetén a költségek utólagos elszámolással kerülnek kifizetésre a kedvezményezett részére. Ezen költségek vonatkozásában előleg kérhető. Ezekre a projektelemekre szállítói kifizetés nem igényelhető. Amit tehát beadnak: 1. EMIR 2. HEFOP-os kitöltőfelület 3. költségvetés a. táblázat ( db munkalappal) b. szöveges indoklása 4. nyilatkozatok (HEFOP generálja) 5. közzétételi kérelem 6. nyilatkozat eredeti pályázatról ha semmi nem változott OK, 7. nyilatkozat előlegigénylésről 8. nyilatkozat biztosítékokról 9. OTMR adatlap

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben