II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi"

Átírás

1 Mellékletek

2

3 I. Az Egyházmegyei Hivatal II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi III. Az Egyházmegye intézményei Tanácsok, bizottságok... 1 Egyházmegyei győjtemények... 5 Kulturális intézmények... 6 Szociális intézmények... 6 További intézmények... 7 Oktatási és nevelési intézmények Katolikus általános- és középiskolák... 8 Katolikus óvodák... 9 Egyéb tanfolyamok Alapítványok IV. Szerzıdésminták A) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla B) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben C) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla D) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben E) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre F) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre, kvázi közalkalmazottak G) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre H) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre, kvázi közalkalmazottak I) Generálkivitelezési szerzıdés

4 V. Felterjesztés minták A) Gyökeres orvoslás... 1 B) Felmentési kérelem házassági akadály alól... 3 C) Képviselıtestületi jegyzıkönyv... 5 D) Keresetlevél házassági semmiségi kérelemhez... 7 E) Hitéleti jelentés VI. Az építési és felújítási segélykérelmek beterjesztésének rendjérıl VII. Építési munkák végzésének és felújítási támogatások folyósításának szabályai VIII. Az alapítványi misékrıl IX. Roma Együttmőködési Megállapodás X. Plébánia vezetık mőködésének szabályai XI. Bérmálási rend XII. Végrendelet kellékei (lényegesebb szabályok) XIII. Az egyházközségek gazdálkodásainak egyes kérdései A) Egyházközség pénzkezelési szabályzata... 1 B) Telefonhasználat szabályozása... 5 C) Gépkocsi használati és útiköltség elszámolás XIV. A Pasztorális Tanács szervezeti és mőködési szabályzata

5 1 I. Melléklet Az Egyházmegyei Hivatal 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Megyés püspök: Általános helynök: Püspöki irodaigazgató: Vagyonkezelı: Sajtóreferens: Oktatásügyi referens: Biztosítási ügyintézı: Fıkönyvelı: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Brezina Károly Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Dr. Bertáné Pintér Katalin Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Fax: 22/ Beller Istvánné Tel.: 22/ Lırincz Csabáné Tel.: 22/ Némethi Sándorné mobil: 20/

6 2 p I. Melléklet Könyvelık: Réginé Dandó Éva Tel.: 22/ Visiné Farkas Katalin Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Adminisztrátorok: Horváth Erzsébet Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Vass Jánosné Tel.: 22/ Egyházmegyei fıépítész: Jogtanácsos: Csány Zoltán Tel.: 22/ Dr. Kúthy Zoltán Tel.: 22/ Egyházmegyei Könyvelıi Iroda 8000 Székesfehérvár, Arany J. u. 1. Könyvelık: Klujber Jánosné 06/ Kovácsné Magyar Margit 06/

7 1 III. Melléklet Az Egyházmegye intézményei TANÁCSOK, BIZOTTSÁGOK Tanácsosok Testülete Boros Zoltán, Brezina Károly, Dózsa István, Filó Kristóf, Kiss János, Ugrits Tamás Egyházmegyei Papi Szenátus Elnök: Hivatalból tagok: Általános helynök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Választott tagok: Kinevezett tagok: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Brezina Károly Baltási Nándor, Boros Zoltán, Filó Kristóf, Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Harkai Gábor, Horváth József, Kristofory Valter, Mihályi Miklós, Mayer László, Radnics Zoltán, Száraz László, Tóth Béla Dózsa István, Hajdú Ferenc, Dr. Miklós Antal, Simon Péter, Tóth Tamás Gazdasági Tanács Elnök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Fıkönyvelı: Könyvelık: Oktatási referens: Kinevezett tagok: SPÁNYI ANTAL Ugrits Tamás Brezina Károly Némethi Sándorné Réginé Dandó Éva Visiné Farkas Katalin Beller Istvánné Kiss János, Dózsa István, Hajdú Ferenc, Harangozó Imre, Varga János

8 2 III. Melléklet Pasztorális Tanács (Szabályzatát lásd a XIV. számú mellékletben) Elnök: Hivatalból tagok: Általános helynök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Sajtóreferens: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Brezina Károly Dr. Bertáné Pintér Katalin Kateketikai szakcsoport: Kristofory Valter szakreferens, Szalma István, Bobory Zoltán, Ficzere László, Lévay István, Sófalvi Katalin Ifjúsági szakcsoport: Nobilis Márió szakreferens, Radnics Zoltán, Száraz László, Tornyai Gábor, Dr. Berta Gábor, Erıs Orsolya, Telbisz Zsolt, Trádler Mónika Családpasztorációs szakcsoport: Harkai Gábor szakreferens, Bernáth Károly, Bernáth Károlyné, Pataki András, Pataki Andrásné, Rangics János, Rangics Jánosné, Sárközi Béla, Sárköziné Wallendums Rita, Szabó Gábor Kálmán, Szabó Gábor Kálmánné, Ugrits János, Ugritsné Márfy Zsuzsa, Zemlényi János, Zemlényi Jánosné Szakpasztorációs szakcsoport: Boros Zoltán szakreferens, Gerendai Sándor, Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Holnapy Dénes Márton O.Praem., Dr. Bechtold Péter, Cserta Gáborné, Héjja Anna Margit OP., Nagy Lajosné Egyházmegyei Pasztorációs Iroda Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. Irodavezetı: Nobilis Márió (30) Egyházmegyei Kateketikai Iroda Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. Irodavezetı: Sófalvi Katalin (30)

9 III. Melléklet 3 Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fıhatóság (EKIF) 8000 Székesfehérvár, Városház tér Székesfehérvár, Pf Telefon: (22) Fax: (22) A fıpásztor képviseletében: Ugrits Tamás, irodaigazgató Az EKIF kinevezett, valamint az EH által delegált tagjai: Szalma István, elnök Brezina Károly, egyházmegyei vagyonkezelı Némethi Sándorné, fıkönyvelı Beller Istvánné, oktatási referens Szemináriumi és Teológiai Bizottság Elnök: Hivatalból tagok: Általános helynök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Kinevezett tagok: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Brezina Károly Kutschi András, Dr. Miklós Antal, Milcsinszky Alajos, Dr. Rózsa Huba, Dr. Török József Triennális Vizsgálóbizottság Elnök: Tagok: SPÁNYI ANTAL Lauber Benedek, Dr. Miklós Antal, Milcsinszky Alajos, Dr. Rózsa Huba, Dr. Török József, Ugrits Tamás Liturgikus Egyházzenei és Egyházmővészeti Bizottság Elnök: Liturgia: Egyházzene: Egyházmővészet: SPÁNYI ANTAL Dr. Aczél László Zsongor OSPPE, Kertész Péter, Lauber Benedek, Simon Péter Dr. Glósz Ervin Efrém O. Cist., Hellenbach Dénes, Milcsinszky Alajos Brezina Károly, Nagy László, Nagy Mihály, Dr. Szilárdfy Zoltán, Ugrits Tamás Egyháztörténeti Munkaközösség Elnök: Tagok: Dr. Török József Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Lauber Benedek, Milcsinszky Alajos, Mózessy Gergely

10 4 III. Melléklet Püspöki Szentszéki Bíróság 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: (22) Elnök: SPÁNYI ANTAL Szentszéki helynök: Milcsinszky Alajos Viceofficiális: Jegyzı: Ugrits Tamás Ügyhallgató: Ujfalussy Gusztáv Ottó O.Cist. Kötelékvédık: Faragó Réka, Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Szalma István Ügyész: Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist. Ügyvédek: Dr. Birher Nándor, Kutschi András Bírók: Balázs Tibor, Hajdú Ferenc, Horváth Imre, Lauber Benedek, Sikos Antal (ebp), Varga János Ügyintézı: Horváth Erzsébet

11 III. Melléklet 5 EGYHÁZMEGYEI GYŐJTEMÉNYEK 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ Fax: 22/ Igazgató: Mózessy Gergely, Mobil: 30/ Társigazgató: - Egyházmegyei Múzeum 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. Tel.: 22/ Mővészettörténész: Teremırök: Smohay András Nagy Lídia, Sófalvi Katalin, Tóth Bertalanné Püspöki Könyvtár 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; 22/ Fax: 22/ ; Könyvtáros: Dr. Bertáné Pintér Katalin Püspöki és Székeskáptalani Levéltár 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Levéltáros: Mózessy Gergely Székesegyházi Kincstár 8000 Székesfehérvár, II. János Pál pápa tér Kincstári referens: Brezina Károly

12 6 III. Melléklet KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK Szent István Mővelıdési Ház 8000 Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. Tel. (porta): 22/ Egyházmegyei felügyelı: Ugrits Tamás Igazgató: Bobory Zoltán Tel.: 22/ Mőszaki vezetı: Beller István Tel.: 22/ Programszervezık: Béres Miklós, Lugosi Balázs, Nagy István Tel/fax: 22/ Gazdasági iroda: Tel.: 22/ Szent Gellért Tanulmányi Ház 8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 1. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Üzemeltetı: Rex Cultura Kft. Egyházmegyei felügyelı: Ügyvezetı igazgató: Értékesítési vezetı: Brezina Károly Szőcs Zoltán Szőcs Zoltánné SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/a. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Nagy Lajosné Mobil: (30) Egyházmegyei Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 8000 Székesfehérvár, Móri u. 20. Tel.: 22/ Vezetı: Tóth Judit Barbara

13 III. Melléklet 7 TOVÁBBI INTÉZMÉNYEK LELKIGYAKORLATOS HÁZ Egyházmegyei Lelki Centrum 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 1. Tel.: 22/ Vezetı: Sárközi Béla Mobil: 30/ Egyházmegyei Templomellátó 8000 Székesfehérvár, Kaszap István u. 1. Tel.: 22/ Igazgató: Brajnovits Ferenc Rex Cultura Kft. Központi Konyhája 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. Tel.: 22/ Üzemeltetı: Rex Cultura Kft. Egyházmegyei felügyelı: Brezina Károly

14 8 III. Melléklet OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁK Szent László Általános Iskola Bicske 2060 Bicske, Prohászka út 3. Tel./fax: 22/ Igazgató: Püspöki biztos: Szentirmai Gyuláné Tóth Tamás Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola Budaörs 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. Pf Tel.: (23) ; Fax: (23) Igazgató: Püspöki biztos: Prohászka Jánosné Varga János Mariánum Általános Iskola Érd 2030 Érd, Alsó u. 21. Tel/fax.: (23) ; (23) Igazgató: Püspöki biztos: Szalma István Hajdú Ferenc Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Mór 8060 Mór, Erzsébet tér 19. Tel./fax: (22) Igazgató: Püspöki biztos: Kovács Béla Emil Száraz László Szent Imre Katolikus Általános Iskola Ráckeve 2300 Ráckeve, Szent István tér 12. Tel.: 24/ /14; Fax: 24/ Igazgató: Püspöki biztos: Levendovszky Tihamérné Brezina Károly Szent Imre Általános Iskola Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Budai út 4. Tel/fax: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Püspöki biztos: Karászi Gáspárné Nobilis Márió

15 III. Melléklet 9 Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola Tatabánya 2800 Tatabánya, Botond u. 1. Tel/fax.: (34) ; Tel/fax: (34) Igazgató: Püspöki biztos: Csák Lajos Nagy László Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi u Tel.: (23) ; Fax: (23) Igazgató: Püspöki biztos: Kırösiné dr. Merkl Hilda Filó Kristóf KATOLIKUS ÓVODÁK Szent Vince Óvoda Budaörs 2040 Budaörs, Szabadság u. 18. Tel/fax.: (23) Óvodavezetı: Püspöki biztos: Nyitrai Istvánné Varga János Boldog Gizella Óvoda Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Megyeház u Tel.: (22) Óvodavezetı: Püspöki biztos: Tóthné Tereánszky Márta Nobilis Márió Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Tatabánya 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 98. Tel/fax.: (34) Óvodavezetı: Püspöki biztos: Aradvári Mihályné Nagy László

16 10 p III. Melléklet EGYÉB TANFOLYAMOK Egyházmegyei Kántorképzı Tanfolyam 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Wasztl János székesegyházi karnagy, egyházmegyei zeneigazgató Világi Lelkipásztori Kisegítı Képzı 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Ugrits Tamás ALAPÍTVÁNYOK Albakultúra Egyházi Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Számlaszám: Alba Caritas Hungarica Alapítvány Székesfehérvár, Városház tér 5. Számlaszám:

17 1 IV. Melléklet Szerzıdésminták Az alábbiakban felsorolt szerzıdésminták letölthetıek a Székesfehérvári Egyházmegye honlapjáról (www.szfvar.katolikus.hu/ehmdok/) és szükség esetén továbbszerkeszthetıek. A) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla B) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben C) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla D) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben E) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre F) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre, kvázi közalkalmazottak G) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre H) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre, kvázi közalkalmazottak I) Generálkivitelezési szerzıdés

18

19 1 V. Melléklet Felterjesztés minták A/1) Gyökeres orvoslás PLÉBÁNIA HIVATAL DÁG-ÚJVÁROS Szám: 65 / DÁG Tárgy: gyökeres orvoslás Kasza u. 1 V. szám: Tel.:(29) Melléklet: jkv Fax.: (29) Fıtisztelendı Megyéspüspök Úr! Megkerestek azzal a szándékkal, hogy polgári házasságukat, melyet Dágon szeptember 26-án kötöttek érvényesíteni szeretnék Borr Gábor kereszteletlen, Orosháza, augusztus 11; Borr Bertalan Tóth Éva, Dág, Fügefa u 121. és Torzs Viktória rk., Szombathely, január 11; Torzs János Linder Erzsébet; Dág, Fügefa u 121. Mivel nevezettek között a 1086 can. alapján a disparitas cultus érvénytelenítı akadálya is fennáll, tisztelettel felterjesztem a felmentési kérelmet és a polgári kötést gyökeres orvoslás kegyintézkedésre. Egyben nyilatkozom az 1125 és kán.-ban elıírt feltételek ill. A Magyar Püspöki konferencia kiegészítı szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz 11. cikkely teljesülésérıl. Dág-Újváros, július 10. Tisztelettel: (Kis Zoltán) plébános

20 2 V. Melléklet A/2) Jegyzıkönyv Ad 65/2001 sz. Készült június 15. napján az Dág-Újvárosi Plébánia Hivatalban. 1. Alulírott Torzs Viktória r.k. vallású, Isten és a katolikus Egyház színe elıtt kijelentem, hogy katolikus vallásomhoz mindenkor hő leszek és annak gyakorlásával családom elıtt jó példát adok. 2. Ezenkívül tudatában vagyok annak, hogy mint katolikus kereszténynek kötelességem születendı gyermekimet a katolikus Egyházban keresztelni és nevelni. İszintén ígérem, minden tılem telhetıt megteszek azért, hogy kötelezettségemnek eleget tegyek. Alulírott dág-újvárosi plébános igazolom, hogy Borr Gábor nem katolikus jegyesnek a katolikus jegyes fenti ígéretérıl tudomása van. P.H.

21 V. Melléklet 3 B/1) Felmentési kérelem házassági akadály alól PLÉBÁNIA HIVATAL DÁG-ÚJVÁROS Szám: 65 / DÁG Tárgy: felmentés házassági akadály alól Kasza u. 1 V. szám: Tel.:(29) Melléklet: jkv Fax.: (29) Fıtisztelendı Megyéspüspök Úr! Megkerestek azzal a szándékkal, hogy házasságot kívánnak kötni szeptember 11-én a dági plébánia templomban Borr Gábor kereszteletlen, Orosháza, augusztus 11; Borr Bertalan Tóth Éva, Dág, Fügefa u 121. és Torzs Viktória rk., Szombathely, január 11; Torzs János Linder Erzsébet; Dág, Fügefa u 121. Mivel nevezettek között a 1086 can. alapján a disparitas cultus érvénytelenítı akadálya áll fenn, ezért az esteleges pusztán polgári kötés elkerülése miatt tisztelettel felterjesztem a felmentési kérelmet kegyintézkedésre. Egyben nyilatkozom az 1125 és kán.-ban elıírt feltételek ill. A Magyar Püspöki konferencia kiegészítı szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz 11. cikkely teljesülésérıl. Dág-Újváros, július 10. Tisztelettel: (Kis Zoltán) plébános

22 4 V. Melléklet B/2) Jegyzıkönyv Ad 65/2001 sz. Készült június 15. napján az Dág-újvárosi Plébánia Hivatalban. 1. Alulírott Torzs Viktória r.k. vallású, Isten és a katolikus Egyház színe elıtt kijelentem, hogy katolikus vallásomhoz mindenkor hő leszek és annak gyakorlásával családom elıtt jó példát adok. 2. Ezenkívül tudatában vagyok annak, hogy mint katolikus kereszténynek kötelességem születendı gyermekeimet a katolikus Egyházban keresztelni és nevelni. İszintén ígérem, minden tılem telhetıt megteszek azért, hogy kötelezettségemnek eleget tegyek. Alulírott dág-újvárosi plébános igazolom, hogy Borr Gábor nem-katolikus jegyesnek a katolikus jegyes fenti ígéretérıl tudomása van. P.H.

23 V. Melléklet 5 C) Képviselıtestületi jegyzıkönyv Jegyzıkönyv Felvétetett az elıvárosi Római Katolikus Egyházközség Képviselıtestületének ülésén, március 20-án az egyházközség hivatali helyiségében. Jelen vannak: Kis Béla elnök, Kis Lajos világi elnök, Kis István, Kis Ágnes, Kis Béláné, Kis Tiborné, Kis János, Kis II. Lajos, Dr. Kis János, Kis Katalin, Kis Viktorné, Kis Istvánné, Kis Ferencné, Kis Jenıné, Kis Gábor, Kis Péter Igazoltan távol: Kis Jenı, Kis László, Kis Viktor Igazolatlanul távol: Kis Csilla, Kis Laura Igazolatlanul távol: senki sem. 1. Az elnök imájával megnyitja a győlést, a létszámellenırzést követıen az megállapítja a határozatképességet. 2. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Kis István és Kis Jenıné képviselıket. 3. Harmadik napirendi pont a templom egerének cseréje. Hozzászólások (Kis Gábor: nagyon öreg már az egér, Kis Katalin: túl szürke már az egér, Kis Péter: itt az ideje a cserének) meghallgatása után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést: Elfogadja-e a Testület az ismertetett javaslatot? Igen: egyhangúlag mindenki Nem: senki Tartózkodik: senki 4. Kimondja a határozatot 1/ : Az elıvárosi Római Katolikus Egyházközség képviselıtestülete elfogadja az egércserét.

24 6 V. Melléklet 5. Az elnök ismerteti, hogy új toronyórát is kell vásárolni. A hozzászólások (Kis Gábor: késıbb talán olcsóbb lesz, Kis Katalin: a régit mindenki ismeri, Kis Péter: érdemes mindent egyszerre elvégezni) után az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. Igen: Kis Béla elnök, Kis Lajos világi elnök, Kis István, Kis Ágnes, Kis Béláné, Kis Tiborné, Kis János, Nem: Dr. Kis János, Kis Katalin, Kis Viktorné, Kis Istvánné, Kis Ferencné, Kis Jenıné Tartózkodik:Kis Gábor, Kis Péter, Kis II. Lajos 6. Az elnök kimondja a határozatot 2/ : A képviselıtestület 7 igen, 6 nem és 3 tartózkodással nem támogatja az óravásárlást. 7. Egyéb napirendi pont nem lévén az Elnök megköszöni az egybegyőltek munkáját, intézkedik, a jegyzıkönyv két példánya a Fıtisztelendı Egyházmegyei Hivatalhoz felterjesztésre kerüljön és imájával bezárja a győlést. Kmf ph elnök világi elnök jegyzı hitelesítı I. hitelesítı II.

25 V. Melléklet 7 D/1) Keresetlevél házassági semmisségi kérelemhez Fıtisztelendı Székesfehérvári Püspöki Bíróság! Alulírott Kis Gábor (Budapest, III október 1.; 6666 Elıváros, Fı u. 11.) azzal a kéréssel fordulok Fıtisztelendı Bírósághoz, hogy Nagy Évával (Budapest, II szeptember 11.; 6666 Elıváros Szél u. 22) az elıvárosi plébániatemplomban január 1-jén kötött házasságomat az alperes részérıl részleges színlelés és/vagy alperes részérıl megtévesztés 1 miatt érvényteleníteni szíveskedjék. Nagy Évával 1996 októberében ismerkedtem meg egy zarándoklaton 2. A fentiek igazolására tanúként 3 kívánom megnevezni: Kis Lajos 7777 Utóváros Szép u. 44/b Szépe Ákos 8888 Alváros Fı u. 12 Remélve kérésem pozitív elbírálását, maradok tisztelettel Elıváros, június 12. Melléklet: 1. Keresztlevél (friss keltezéső) 2. Egyházi házasságlevél 3. Szavahihetıségi nyilatkozat 4. Bontóper ítélete (polgári, ha van) (Kis Gábor) 4 1 Több percím is szerepelhet, de a bizonyítás miatt a mértéktartás célszerő. 2 A kapcsolat rövid leírása a megismerkedéstıl a szétválásig. Különösen arra térjen ki, ami a percímet alátámasztja. Ne legyen több két oldalnál. A részletes bizonyítás nem a keresetlevélben történik! 3 A tanúk legyenek elérhetıek a bíróság számára és legyenek készek a tanúskodásra. Nem célszerő olyan tanúk megnevezése, akik nem rendelkeznek kellı ismerettel az alátámasztandó eseményekkel kapcsolatban. 4 A kérelmezı aláírása. Jogi képviselı esetén az İ aláírása, de akkor becsatolandó a megbízás.

26 8 V. Melléklet D/2) Adatlap A házasság érvényességét felülvizsgáló egyházi bírósági per ADATOK Név:... Vallása:... Foglalkozás:... Születési hely és idı:... Anyja neve:... Lakcíme:... Telefon:... Házastárs neve:... Vallása:... Foglalkozás:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Lakcíme:... Telefon:... Az egyházi házasságkötés helye és ideje:... Született gyermekeik neve, születés évei:...

27 V. Melléklet 9 KÉRDÉSEK (Kérjük, hogy valamennyi kérdésre külön lapok felhasználásával részletes választ adni szíveskedjék!) 1. Hol és milyen körülmények között ismerkedtek meg egymással? 2. Meddig tartott az udvarlási idıszak? 3. Volt-e idejük és módjuk megismerni egymást? 4. Gyakorolták-e vallásukat a házasságkötésük elıtt? 5. Részt vettek-e jegyesoktatáson? 6. Ki kezdeményezte az egyházi házasságkötést? 7. Miért kötöttek egyházi házasságot? 8. Volt-e valaki, aki ellenezte (nem tartotta jónak) a házasságkötésüket? Ha igen, miért? 9. Történt-e valami rendkívüli az esküvı elıtt és alatt? 10. Meddig tartott a házasságuk boldog idıszaka? 11. Gyakorolták-e vallásukat a házasság alatt? 12. Mi okozta a házasság megromlását? 13. Történt-e polgári válás, mikor? 14. Mi alapján gondolja, hogy a házasságkötésük érvénytelen volt? 15. Tanúk neve (két személy), pontos címe és telefonszáma, akik ismerték házasságkötésük és házasságuk körülményeit (dátum) (aláírás)

28 10 V. Melléklet D/3) Szavahihetıségi igazolás Fıtisztelendı Plébániahivatal! Tisztelettel kérjük a..... contra.. köteléki perben az alábbi személyekrıl a szavahihetıségi igazolás kitöltését, majd zárt borítékban a Bíróság címére való eljuttatását. Fáradozását tisztelettel köszönjük! Szavahihetıségi igazolás Plébánia neve:... Római Katolikus Plébánia Plébánia címe:... Felperes/alperes neve:... Felperes/alperes lakóhelye:... Ismert-e a plébánián felperes/alperes?... Mióta ismeri felperes/alperes?... Gyakorolja-e vallását felperes?... Hogyan vesz részt felperes/alperes a plébánia életében?... Milyen hírnévnek örvend felperes/alperes a közösségben?... Van-e ismerete felek családjairól? Milyen benyomása van róluk?... Van-e ismerete felek házasságáról?... Hogyan gondoskodnak felek gyermekeikrıl?... Egyéb megjegyzések: (Amennyiben bıvebb információval rendelkezik, kérjük azt külön lapon megírni szíveskedjék!) Dátum:.. olvasható aláírás (plébános, káplán, lelkész, hitoktató)

29 V. Melléklet 11 E) HITÉLETI JELENTÉS - a évrıl Plébánia neve: Megkereszteltek száma összesen: 1 év alattiak: éves kor között:... 7 év fölöttiek:... Ebbıl egyházi házasságból származók száma: Megbérmáltak száma: Elsıáldozó gyermekek száma: A beavatás szentségeiben részesült fiatalok és felnıttek (katekumenek) száma: Évi szentáldozások száma: Templomba járók száma vasárnapokon:... hétköznapokon: Betegek kenetét felvettek száma: Temetések száma:... Szentségekkel ellátott elhunytak száma:...

30 12 p V. Melléklet 9. Esküvık száma:... Ebbıl tiszta katolikus esküvık száma:... Ebbıl vegyes-vallású (ref. vagy ev. féllel kötött) esküvık száma:... Ebbıl valláskülönbség alóli felmentéssel kötött esküvık száma: Hitoktatásra járó gyermekek száma: Hittancsoportok száma: Világi hitoktatók száma:... Ebbıl fıállásúak száma: Világi lelkipásztori munkatársak száma:... Világi áldoztatók száma:... P.H. aláírás

31 1 VI. Melléklet Az építési és felújítási segélykérelmek beterjesztésének rendjérıl 1. A kérelmeknek tartalmaznia kell: - a feladat indokoltságát, rövid mőszaki leírását, - a várható (bekerülési) költségeket, - a pénzügyi források felsorolását, - a kért pénzügyi támogatás összegét. 2. Új létesítmény építéséhez az Egyházmegyei Hivatal elızetes elvi engedélye szükséges. A feladat elıkészítése és az engedélyek beszerzése csak ennek birtokában kezdhetı el. 3. Egyeztetés, konzultáció, illetve engedélykérés nélkül elkezdett munkára az Egyházmegye utólag nem ad engedélyt. 4. A szükséges pénzügyi keretek nélkül megkezdett munkák terheit, illetve a keretek túllépésébıl adódó fizetési kötelezettségeket, ha azok valóban felmérhetık lettek volna, az Egyházmegye még átmenetileg sem fogja átvállalni. 5. Pénzügyi támogatást csak annak a plébániának, templomigazgatóságnak fogunk tudni nyújtani, amely az Egyházmegyei Hivatalnak minden elıírt kötelezettségét idıben teljesítette, azaz beküldte:

32 2 VI. Melléklet - számadását és költségvetését, - az anyakönyvi másolatokat, - a jegyzıkönyveket és leltárakat, - a központi járulékokat, - célgyőjtéseket, - a nyugdíjjárulékot és - az egyéb eseti adatszolgáltatásokat. 6. A kérelmek beküldési határideje január 10. A beérkezett kérelmeket a Gazdasági Tanács az évi elsı ülésén elbírálja. A megszavazott pénzügyi támogatás folyósításának rendjét körlevélben közzé tesszük. Évközi kérelmek elbírálására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor. A fentiek vonatkoznak az egyházmegyénk fenntartásában mőködı oktatási és kulturális intézményekre is. Az építési és felújítási munkák végzését, a pénzügyi keretek folyósításának rendjét az Egyházmegyei Hivatal szabályozza. Ha az építtetık az egyházmegye engedélye, jóváhagyása nélkül építési-felújítási munkába fognak, illetve a fentieket figyelmen kívül hagyják, a keletkezı mőszaki, gazdasági, jogi következményekért teljes mértékben vállalniuk kell a felelısséget. Az így létrejött helyzetekben az egyházmegye sem jogi, sem pénzügyi vonatkozásban nem tud segítséget nyújtani az építtetıknek.

33 1 VII. Melléklet Építési munkák végzésének és felújítási támogatások folyósításának szabályai 1. A bruttó ,- Ft alatti felújítások, karbantartások egyszerő árajánlattal és szerzıdéssel elvégeztethetık. Ezek a feladatok általában egy ingatlan rendes, magától értetıdı karbantartását jelentik (pl.: a plébánia kerítésének Xliladekorral történı lefestéséhez ,-Ft anyag kell és a munkadíjra pedig a vállalkozónak kifizetünk számára ,- Ft-ot). A bruttó ,- és ,-Ft közötti munkák esetén már szükséges a vállalkozótól tételes költségvetést kérni, illetve ezt követıen teljes körő szerzıdést kötni. Ezeket a munkákat megkezdésük elıtt a költségvetés és a szerzıdés egy példányának megküldésével be kell jelenteni tájékoztatás végett az Egyházmegyei Hivatalnak. A költségvetés és szerzıdés LÁTTAM jelzettel és iktatószámmal ellátva fog visszaérkezni a egyházközséghez, ha minden szabályszerő. Jó tapasztalatokat szerezhetünk, ha már a ,- Ft feletti munkáknál is bekérünk 2-3 költségvetést, mert van arra is példa, hogy még ilyen kicsi tételnél is lehet akár ,- Ft-ot kitevı árkülönbség! 2. Minden bruttó ,- Ft feletti munka esetén kötelezı bekérni legalább 3 költségvetést. Minden bruttó ,- és ,- Ft közötti munkánál - függetlenül a pénzügyi forrás (tehát saját erı esetén is!) eredetétıl - a megrendelınek (plébánia, oktatási intézmény) az Egyházmegyei Hivataltól engedélyt kell kérnie. Az engedély kéréséhez csatolni kell a tervezett munkák költségvetéseit (3 különbözı), és a kiválasztott vállalkozóval kötött szerzıdést, mely az érvényességre vonatkozó kitételt (Egyházmegyei Hivatal jóváhagyásával válik érvényessé) tartalmazza.

34 2 P VII. Melléklet 3. Kérjük, hogy ezeket a kereteket (200eFt-tól 400eFt-ig illetve 1000eFtig) ne szabad kasszának tekintsék a paptestvérek! Méltányos ilyen esetben is kikérni legalább a képviselı-testület gazdasági bizottságának véleményét, hozzájárulását! Ez feltétele a plébános és a képviselı-testület harmonikus együttmőködésének! 4. Bruttó ,-Ft feletti munkák engedély kéréséhez feltétlenül szükséges az egyházközség képviselı-testületének jóváhagyó hozzájárulása is (jegyzıkönyv) a fentebb említett költségvetéseken és szerzıdésen túl. 5. A munkák elkezdését a költségvetések szakmai és ár szempontból történı felülvizsgálatát követıen az Egyházmegye vagyonkezelıje engedélyezi. A költségvetések elfogadása után a megrendelınek (plébánia, oktatási intézmény) a vállalkozóval szerzıdést kell kötnie az Egyházmegyében rendszeresített szerzıdésminta felhasználásával, amely minden lényeges szempontot szabályoz (tárgy, határidık, fizetési feltételek, a megrendelı és vállalkozó feladatai, a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, a garanciális kötelezettségek és az együttmőködés módja). Az építési szerzıdés az Egyházmegyei Hivatal részérıl történı záradékolás után lesz hatályos, a munka ténylegesen ettıl az idıponttól kezdhetı meg. Mindezek az iratok (testületi határozat, tervek, hatósági engedélyek, költségvetések, szerzıdés) természetesen egyszerre is felküldhetık az Egyházmegyei Hivatalba, de ennek ha nem megfelelı az elıkészítés, lehetséges, hogy hosszabb ügyintézés lesz a következménye. A bonyolultabb és esetleg több vitatható döntést is tartalmazó esetben egyszerőbbnek látszik a következı út:

35 VII. Melléklet 3 a. Elvi hozzájárulás kérése az Egyházmegyei Hivataltól. A benyújtandó dokumentumok: a beruházás szükségességének indoklása, elızetes tervek benyújtása, vázlatosan a várható költségek felmérése, megvalósíthatósági tanulmányterv, és a képviselıtestület döntése arra vonatkozóan, hogy valóban szándékában áll a beruházás megvalósítása, és tisztában vannak a beruházás költségének nagyságával, stb. (Nem kell mindig minden esetben minden felsorolt dokumentum, de az is lehetséges, hogy a felsoroltakon kívül más is kell!) b. Engedélyezési tervek elkészítése (Kérjünk árazatlan költségvetést is a tervezı által megállapított anyagmennyiségekkel és munkanemekkel!) és benyújtása az elsı fokú építési hatósághoz. c. Kérjük be a potenciális vállalkozóktól az árazatlan költségvetés alapján az árajánlatokat, és képviselıtestületi döntéssel válasszuk ki a megfelelıt. d. Az engedélyezett terveket és kiválasztott vállalkozóval megkötött szerzıdést az elfogadó képviselıtestületi határozattal együtt küldjük fel jóváhagyásra az Egyházmegyei Hivatalhoz. e. A jóváhagyás megérkezése után a beruházás megkezdhetı! 6. A kivitelezı, vállalkozó rész- illetve végszámláját a kifizetés elıtt a pénzügyi forrástól függetlenül, minden esetben kollaudálás céljából az Egyházmegyei Hivatalnak kell megküldeni. Az egyházmegyei fenntartású intézményeknél egyedül az Egyházmegyei Hivatal az illetékes ellenırzı. 7. A pénzforgalmi rendelkezések alapján a megszavazott összegek csak banki átutalással adhatók át. Készpénzben vagy készpénz átutalási megbízáson (postai csekk) pénzforgalom nem bonyolítható.

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

1. ÜNNEPÉLYES BEVONULÁS

1. ÜNNEPÉLYES BEVONULÁS 1. ÜNNEPÉLYES BEVONULÁS thurifer (füstölős), crucifer (keresztvivő) és ceroferek (gyertyavivők), bérmálkozók, az asszisztencia többi tagja, püspök, infulista és bakulista 2. KÖSZÖNTÉSEK Plébános, egyháztanácsosok,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

8. Az öröklés a magyar nemzetközi magánjogban

8. Az öröklés a magyar nemzetközi magánjogban Öröklés 8. Az öröklés a magyar nemzetközi magánjogban = hagyaték mint egész átszáll az örökösre egészben: aktívumok + passzívumok Örökölni lehet: Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Polgári jog II április 29. Sápi Edit

Polgári jog II április 29. Sápi Edit Polgári jog II. 2015. április 29. Sápi Edit Mikor beszélünk érvénytelenségről és hatálytalanságról? Érvénytelenség: olyan jogi hibában szened a jognyilatkozat, amely miatt nem fűződhetnek hozzá joghatások

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Iktatószám: Sorszám a jegyesek naplójában: Római Katolikus Plébánia JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Jelen dokumentum és a benne lévő információk a CIC 220. kán. alapján bizalmasan kezelendők. A vőlegény neve

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 5/2011.(II.22.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 3. Melléklet az Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI (NYOMTATVÁNYOK) Esztergom, 2011. szeptember

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

4. melléklet A Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény használati szabályzata

4. melléklet A Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény használati szabályzata SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 4. melléklet Oldalszám: 1/6 Változat: A1 Dátum: 2011-01-04 4. melléklet A

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben