II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi"

Átírás

1 Mellékletek

2

3 I. Az Egyházmegyei Hivatal II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi III. Az Egyházmegye intézményei Tanácsok, bizottságok... 1 Egyházmegyei győjtemények... 5 Kulturális intézmények... 6 Szociális intézmények... 6 További intézmények... 7 Oktatási és nevelési intézmények Katolikus általános- és középiskolák... 8 Katolikus óvodák... 9 Egyéb tanfolyamok Alapítványok IV. Szerzıdésminták A) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla B) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben C) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla D) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben E) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre F) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre, kvázi közalkalmazottak G) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre H) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre, kvázi közalkalmazottak I) Generálkivitelezési szerzıdés

4 V. Felterjesztés minták A) Gyökeres orvoslás... 1 B) Felmentési kérelem házassági akadály alól... 3 C) Képviselıtestületi jegyzıkönyv... 5 D) Keresetlevél házassági semmiségi kérelemhez... 7 E) Hitéleti jelentés VI. Az építési és felújítási segélykérelmek beterjesztésének rendjérıl VII. Építési munkák végzésének és felújítási támogatások folyósításának szabályai VIII. Az alapítványi misékrıl IX. Roma Együttmőködési Megállapodás X. Plébánia vezetık mőködésének szabályai XI. Bérmálási rend XII. Végrendelet kellékei (lényegesebb szabályok) XIII. Az egyházközségek gazdálkodásainak egyes kérdései A) Egyházközség pénzkezelési szabályzata... 1 B) Telefonhasználat szabályozása... 5 C) Gépkocsi használati és útiköltség elszámolás XIV. A Pasztorális Tanács szervezeti és mőködési szabályzata

5 1 I. Melléklet Az Egyházmegyei Hivatal 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Megyés püspök: Általános helynök: Püspöki irodaigazgató: Vagyonkezelı: Sajtóreferens: Oktatásügyi referens: Biztosítási ügyintézı: Fıkönyvelı: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Brezina Károly Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Dr. Bertáné Pintér Katalin Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Fax: 22/ Beller Istvánné Tel.: 22/ Lırincz Csabáné Tel.: 22/ Némethi Sándorné mobil: 20/

6 2 p I. Melléklet Könyvelık: Réginé Dandó Éva Tel.: 22/ Visiné Farkas Katalin Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Adminisztrátorok: Horváth Erzsébet Tel.: 22/ ; mobil: 30/ Vass Jánosné Tel.: 22/ Egyházmegyei fıépítész: Jogtanácsos: Csány Zoltán Tel.: 22/ Dr. Kúthy Zoltán Tel.: 22/ Egyházmegyei Könyvelıi Iroda 8000 Székesfehérvár, Arany J. u. 1. Könyvelık: Klujber Jánosné 06/ Kovácsné Magyar Margit 06/

7 1 III. Melléklet Az Egyházmegye intézményei TANÁCSOK, BIZOTTSÁGOK Tanácsosok Testülete Boros Zoltán, Brezina Károly, Dózsa István, Filó Kristóf, Kiss János, Ugrits Tamás Egyházmegyei Papi Szenátus Elnök: Hivatalból tagok: Általános helynök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Választott tagok: Kinevezett tagok: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Brezina Károly Baltási Nándor, Boros Zoltán, Filó Kristóf, Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Harkai Gábor, Horváth József, Kristofory Valter, Mihályi Miklós, Mayer László, Radnics Zoltán, Száraz László, Tóth Béla Dózsa István, Hajdú Ferenc, Dr. Miklós Antal, Simon Péter, Tóth Tamás Gazdasági Tanács Elnök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Fıkönyvelı: Könyvelık: Oktatási referens: Kinevezett tagok: SPÁNYI ANTAL Ugrits Tamás Brezina Károly Némethi Sándorné Réginé Dandó Éva Visiné Farkas Katalin Beller Istvánné Kiss János, Dózsa István, Hajdú Ferenc, Harangozó Imre, Varga János

8 2 III. Melléklet Pasztorális Tanács (Szabályzatát lásd a XIV. számú mellékletben) Elnök: Hivatalból tagok: Általános helynök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Sajtóreferens: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Brezina Károly Dr. Bertáné Pintér Katalin Kateketikai szakcsoport: Kristofory Valter szakreferens, Szalma István, Bobory Zoltán, Ficzere László, Lévay István, Sófalvi Katalin Ifjúsági szakcsoport: Nobilis Márió szakreferens, Radnics Zoltán, Száraz László, Tornyai Gábor, Dr. Berta Gábor, Erıs Orsolya, Telbisz Zsolt, Trádler Mónika Családpasztorációs szakcsoport: Harkai Gábor szakreferens, Bernáth Károly, Bernáth Károlyné, Pataki András, Pataki Andrásné, Rangics János, Rangics Jánosné, Sárközi Béla, Sárköziné Wallendums Rita, Szabó Gábor Kálmán, Szabó Gábor Kálmánné, Ugrits János, Ugritsné Márfy Zsuzsa, Zemlényi János, Zemlényi Jánosné Szakpasztorációs szakcsoport: Boros Zoltán szakreferens, Gerendai Sándor, Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Holnapy Dénes Márton O.Praem., Dr. Bechtold Péter, Cserta Gáborné, Héjja Anna Margit OP., Nagy Lajosné Egyházmegyei Pasztorációs Iroda Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. Irodavezetı: Nobilis Márió (30) Egyházmegyei Kateketikai Iroda Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. Irodavezetı: Sófalvi Katalin (30)

9 III. Melléklet 3 Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fıhatóság (EKIF) 8000 Székesfehérvár, Városház tér Székesfehérvár, Pf Telefon: (22) Fax: (22) A fıpásztor képviseletében: Ugrits Tamás, irodaigazgató Az EKIF kinevezett, valamint az EH által delegált tagjai: Szalma István, elnök Brezina Károly, egyházmegyei vagyonkezelı Némethi Sándorné, fıkönyvelı Beller Istvánné, oktatási referens Szemináriumi és Teológiai Bizottság Elnök: Hivatalból tagok: Általános helynök: Irodaigazgató: Vagyonkezelı: Kinevezett tagok: SPÁNYI ANTAL Kiss János Ugrits Tamás Brezina Károly Kutschi András, Dr. Miklós Antal, Milcsinszky Alajos, Dr. Rózsa Huba, Dr. Török József Triennális Vizsgálóbizottság Elnök: Tagok: SPÁNYI ANTAL Lauber Benedek, Dr. Miklós Antal, Milcsinszky Alajos, Dr. Rózsa Huba, Dr. Török József, Ugrits Tamás Liturgikus Egyházzenei és Egyházmővészeti Bizottság Elnök: Liturgia: Egyházzene: Egyházmővészet: SPÁNYI ANTAL Dr. Aczél László Zsongor OSPPE, Kertész Péter, Lauber Benedek, Simon Péter Dr. Glósz Ervin Efrém O. Cist., Hellenbach Dénes, Milcsinszky Alajos Brezina Károly, Nagy László, Nagy Mihály, Dr. Szilárdfy Zoltán, Ugrits Tamás Egyháztörténeti Munkaközösség Elnök: Tagok: Dr. Török József Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Lauber Benedek, Milcsinszky Alajos, Mózessy Gergely

10 4 III. Melléklet Püspöki Szentszéki Bíróság 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: (22) Elnök: SPÁNYI ANTAL Szentszéki helynök: Milcsinszky Alajos Viceofficiális: Jegyzı: Ugrits Tamás Ügyhallgató: Ujfalussy Gusztáv Ottó O.Cist. Kötelékvédık: Faragó Réka, Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist., Szalma István Ügyész: Dr. Glósz Ervin Efrém O.Cist. Ügyvédek: Dr. Birher Nándor, Kutschi András Bírók: Balázs Tibor, Hajdú Ferenc, Horváth Imre, Lauber Benedek, Sikos Antal (ebp), Varga János Ügyintézı: Horváth Erzsébet

11 III. Melléklet 5 EGYHÁZMEGYEI GYŐJTEMÉNYEK 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ Fax: 22/ Igazgató: Mózessy Gergely, Mobil: 30/ Társigazgató: - Egyházmegyei Múzeum 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. Tel.: 22/ Mővészettörténész: Teremırök: Smohay András Nagy Lídia, Sófalvi Katalin, Tóth Bertalanné Püspöki Könyvtár 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; 22/ Fax: 22/ ; Könyvtáros: Dr. Bertáné Pintér Katalin Püspöki és Székeskáptalani Levéltár 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Levéltáros: Mózessy Gergely Székesegyházi Kincstár 8000 Székesfehérvár, II. János Pál pápa tér Kincstári referens: Brezina Károly

12 6 III. Melléklet KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK Szent István Mővelıdési Ház 8000 Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. Tel. (porta): 22/ Egyházmegyei felügyelı: Ugrits Tamás Igazgató: Bobory Zoltán Tel.: 22/ Mőszaki vezetı: Beller István Tel.: 22/ Programszervezık: Béres Miklós, Lugosi Balázs, Nagy István Tel/fax: 22/ Gazdasági iroda: Tel.: 22/ Szent Gellért Tanulmányi Ház 8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 1. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Üzemeltetı: Rex Cultura Kft. Egyházmegyei felügyelı: Ügyvezetı igazgató: Értékesítési vezetı: Brezina Károly Szőcs Zoltán Szőcs Zoltánné SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/a. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Nagy Lajosné Mobil: (30) Egyházmegyei Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 8000 Székesfehérvár, Móri u. 20. Tel.: 22/ Vezetı: Tóth Judit Barbara

13 III. Melléklet 7 TOVÁBBI INTÉZMÉNYEK LELKIGYAKORLATOS HÁZ Egyházmegyei Lelki Centrum 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 1. Tel.: 22/ Vezetı: Sárközi Béla Mobil: 30/ Egyházmegyei Templomellátó 8000 Székesfehérvár, Kaszap István u. 1. Tel.: 22/ Igazgató: Brajnovits Ferenc Rex Cultura Kft. Központi Konyhája 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. Tel.: 22/ Üzemeltetı: Rex Cultura Kft. Egyházmegyei felügyelı: Brezina Károly

14 8 III. Melléklet OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁK Szent László Általános Iskola Bicske 2060 Bicske, Prohászka út 3. Tel./fax: 22/ Igazgató: Püspöki biztos: Szentirmai Gyuláné Tóth Tamás Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola Budaörs 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. Pf Tel.: (23) ; Fax: (23) Igazgató: Püspöki biztos: Prohászka Jánosné Varga János Mariánum Általános Iskola Érd 2030 Érd, Alsó u. 21. Tel/fax.: (23) ; (23) Igazgató: Püspöki biztos: Szalma István Hajdú Ferenc Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Mór 8060 Mór, Erzsébet tér 19. Tel./fax: (22) Igazgató: Püspöki biztos: Kovács Béla Emil Száraz László Szent Imre Katolikus Általános Iskola Ráckeve 2300 Ráckeve, Szent István tér 12. Tel.: 24/ /14; Fax: 24/ Igazgató: Püspöki biztos: Levendovszky Tihamérné Brezina Károly Szent Imre Általános Iskola Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Budai út 4. Tel/fax: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Püspöki biztos: Karászi Gáspárné Nobilis Márió

15 III. Melléklet 9 Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola Tatabánya 2800 Tatabánya, Botond u. 1. Tel/fax.: (34) ; Tel/fax: (34) Igazgató: Püspöki biztos: Csák Lajos Nagy László Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi u Tel.: (23) ; Fax: (23) Igazgató: Püspöki biztos: Kırösiné dr. Merkl Hilda Filó Kristóf KATOLIKUS ÓVODÁK Szent Vince Óvoda Budaörs 2040 Budaörs, Szabadság u. 18. Tel/fax.: (23) Óvodavezetı: Püspöki biztos: Nyitrai Istvánné Varga János Boldog Gizella Óvoda Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Megyeház u Tel.: (22) Óvodavezetı: Püspöki biztos: Tóthné Tereánszky Márta Nobilis Márió Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Tatabánya 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 98. Tel/fax.: (34) Óvodavezetı: Püspöki biztos: Aradvári Mihályné Nagy László

16 10 p III. Melléklet EGYÉB TANFOLYAMOK Egyházmegyei Kántorképzı Tanfolyam 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Wasztl János székesegyházi karnagy, egyházmegyei zeneigazgató Világi Lelkipásztori Kisegítı Képzı 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Tel.: 22/ ; Fax: 22/ Igazgató: Ugrits Tamás ALAPÍTVÁNYOK Albakultúra Egyházi Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. Számlaszám: Alba Caritas Hungarica Alapítvány Székesfehérvár, Városház tér 5. Számlaszám:

17 1 IV. Melléklet Szerzıdésminták Az alábbiakban felsorolt szerzıdésminták letölthetıek a Székesfehérvári Egyházmegye honlapjáról (www.szfvar.katolikus.hu/ehmdok/) és szükség esetén továbbszerkeszthetıek. A) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla B) Határozatlan idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben C) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, alapbér + stóla D) Határozott idıre, kántorok, sekrestyések részére, stólaátalány az alapbérben E) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre F) Megszakítás nélküli munkarend, határozatlan idıre, kvázi közalkalmazottak G) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre H) Megszakítás nélküli munkarend, határozott idıre, kvázi közalkalmazottak I) Generálkivitelezési szerzıdés

18

19 1 V. Melléklet Felterjesztés minták A/1) Gyökeres orvoslás PLÉBÁNIA HIVATAL DÁG-ÚJVÁROS Szám: 65 / DÁG Tárgy: gyökeres orvoslás Kasza u. 1 V. szám: Tel.:(29) Melléklet: jkv Fax.: (29) Fıtisztelendı Megyéspüspök Úr! Megkerestek azzal a szándékkal, hogy polgári házasságukat, melyet Dágon szeptember 26-án kötöttek érvényesíteni szeretnék Borr Gábor kereszteletlen, Orosháza, augusztus 11; Borr Bertalan Tóth Éva, Dág, Fügefa u 121. és Torzs Viktória rk., Szombathely, január 11; Torzs János Linder Erzsébet; Dág, Fügefa u 121. Mivel nevezettek között a 1086 can. alapján a disparitas cultus érvénytelenítı akadálya is fennáll, tisztelettel felterjesztem a felmentési kérelmet és a polgári kötést gyökeres orvoslás kegyintézkedésre. Egyben nyilatkozom az 1125 és kán.-ban elıírt feltételek ill. A Magyar Püspöki konferencia kiegészítı szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz 11. cikkely teljesülésérıl. Dág-Újváros, július 10. Tisztelettel: (Kis Zoltán) plébános

20 2 V. Melléklet A/2) Jegyzıkönyv Ad 65/2001 sz. Készült június 15. napján az Dág-Újvárosi Plébánia Hivatalban. 1. Alulírott Torzs Viktória r.k. vallású, Isten és a katolikus Egyház színe elıtt kijelentem, hogy katolikus vallásomhoz mindenkor hő leszek és annak gyakorlásával családom elıtt jó példát adok. 2. Ezenkívül tudatában vagyok annak, hogy mint katolikus kereszténynek kötelességem születendı gyermekimet a katolikus Egyházban keresztelni és nevelni. İszintén ígérem, minden tılem telhetıt megteszek azért, hogy kötelezettségemnek eleget tegyek. Alulírott dág-újvárosi plébános igazolom, hogy Borr Gábor nem katolikus jegyesnek a katolikus jegyes fenti ígéretérıl tudomása van. P.H.

21 V. Melléklet 3 B/1) Felmentési kérelem házassági akadály alól PLÉBÁNIA HIVATAL DÁG-ÚJVÁROS Szám: 65 / DÁG Tárgy: felmentés házassági akadály alól Kasza u. 1 V. szám: Tel.:(29) Melléklet: jkv Fax.: (29) Fıtisztelendı Megyéspüspök Úr! Megkerestek azzal a szándékkal, hogy házasságot kívánnak kötni szeptember 11-én a dági plébánia templomban Borr Gábor kereszteletlen, Orosháza, augusztus 11; Borr Bertalan Tóth Éva, Dág, Fügefa u 121. és Torzs Viktória rk., Szombathely, január 11; Torzs János Linder Erzsébet; Dág, Fügefa u 121. Mivel nevezettek között a 1086 can. alapján a disparitas cultus érvénytelenítı akadálya áll fenn, ezért az esteleges pusztán polgári kötés elkerülése miatt tisztelettel felterjesztem a felmentési kérelmet kegyintézkedésre. Egyben nyilatkozom az 1125 és kán.-ban elıírt feltételek ill. A Magyar Püspöki konferencia kiegészítı szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz 11. cikkely teljesülésérıl. Dág-Újváros, július 10. Tisztelettel: (Kis Zoltán) plébános

22 4 V. Melléklet B/2) Jegyzıkönyv Ad 65/2001 sz. Készült június 15. napján az Dág-újvárosi Plébánia Hivatalban. 1. Alulírott Torzs Viktória r.k. vallású, Isten és a katolikus Egyház színe elıtt kijelentem, hogy katolikus vallásomhoz mindenkor hő leszek és annak gyakorlásával családom elıtt jó példát adok. 2. Ezenkívül tudatában vagyok annak, hogy mint katolikus kereszténynek kötelességem születendı gyermekeimet a katolikus Egyházban keresztelni és nevelni. İszintén ígérem, minden tılem telhetıt megteszek azért, hogy kötelezettségemnek eleget tegyek. Alulírott dág-újvárosi plébános igazolom, hogy Borr Gábor nem-katolikus jegyesnek a katolikus jegyes fenti ígéretérıl tudomása van. P.H.

23 V. Melléklet 5 C) Képviselıtestületi jegyzıkönyv Jegyzıkönyv Felvétetett az elıvárosi Római Katolikus Egyházközség Képviselıtestületének ülésén, március 20-án az egyházközség hivatali helyiségében. Jelen vannak: Kis Béla elnök, Kis Lajos világi elnök, Kis István, Kis Ágnes, Kis Béláné, Kis Tiborné, Kis János, Kis II. Lajos, Dr. Kis János, Kis Katalin, Kis Viktorné, Kis Istvánné, Kis Ferencné, Kis Jenıné, Kis Gábor, Kis Péter Igazoltan távol: Kis Jenı, Kis László, Kis Viktor Igazolatlanul távol: Kis Csilla, Kis Laura Igazolatlanul távol: senki sem. 1. Az elnök imájával megnyitja a győlést, a létszámellenırzést követıen az megállapítja a határozatképességet. 2. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Kis István és Kis Jenıné képviselıket. 3. Harmadik napirendi pont a templom egerének cseréje. Hozzászólások (Kis Gábor: nagyon öreg már az egér, Kis Katalin: túl szürke már az egér, Kis Péter: itt az ideje a cserének) meghallgatása után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést: Elfogadja-e a Testület az ismertetett javaslatot? Igen: egyhangúlag mindenki Nem: senki Tartózkodik: senki 4. Kimondja a határozatot 1/ : Az elıvárosi Római Katolikus Egyházközség képviselıtestülete elfogadja az egércserét.

24 6 V. Melléklet 5. Az elnök ismerteti, hogy új toronyórát is kell vásárolni. A hozzászólások (Kis Gábor: késıbb talán olcsóbb lesz, Kis Katalin: a régit mindenki ismeri, Kis Péter: érdemes mindent egyszerre elvégezni) után az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. Igen: Kis Béla elnök, Kis Lajos világi elnök, Kis István, Kis Ágnes, Kis Béláné, Kis Tiborné, Kis János, Nem: Dr. Kis János, Kis Katalin, Kis Viktorné, Kis Istvánné, Kis Ferencné, Kis Jenıné Tartózkodik:Kis Gábor, Kis Péter, Kis II. Lajos 6. Az elnök kimondja a határozatot 2/ : A képviselıtestület 7 igen, 6 nem és 3 tartózkodással nem támogatja az óravásárlást. 7. Egyéb napirendi pont nem lévén az Elnök megköszöni az egybegyőltek munkáját, intézkedik, a jegyzıkönyv két példánya a Fıtisztelendı Egyházmegyei Hivatalhoz felterjesztésre kerüljön és imájával bezárja a győlést. Kmf ph elnök világi elnök jegyzı hitelesítı I. hitelesítı II.

25 V. Melléklet 7 D/1) Keresetlevél házassági semmisségi kérelemhez Fıtisztelendı Székesfehérvári Püspöki Bíróság! Alulírott Kis Gábor (Budapest, III október 1.; 6666 Elıváros, Fı u. 11.) azzal a kéréssel fordulok Fıtisztelendı Bírósághoz, hogy Nagy Évával (Budapest, II szeptember 11.; 6666 Elıváros Szél u. 22) az elıvárosi plébániatemplomban január 1-jén kötött házasságomat az alperes részérıl részleges színlelés és/vagy alperes részérıl megtévesztés 1 miatt érvényteleníteni szíveskedjék. Nagy Évával 1996 októberében ismerkedtem meg egy zarándoklaton 2. A fentiek igazolására tanúként 3 kívánom megnevezni: Kis Lajos 7777 Utóváros Szép u. 44/b Szépe Ákos 8888 Alváros Fı u. 12 Remélve kérésem pozitív elbírálását, maradok tisztelettel Elıváros, június 12. Melléklet: 1. Keresztlevél (friss keltezéső) 2. Egyházi házasságlevél 3. Szavahihetıségi nyilatkozat 4. Bontóper ítélete (polgári, ha van) (Kis Gábor) 4 1 Több percím is szerepelhet, de a bizonyítás miatt a mértéktartás célszerő. 2 A kapcsolat rövid leírása a megismerkedéstıl a szétválásig. Különösen arra térjen ki, ami a percímet alátámasztja. Ne legyen több két oldalnál. A részletes bizonyítás nem a keresetlevélben történik! 3 A tanúk legyenek elérhetıek a bíróság számára és legyenek készek a tanúskodásra. Nem célszerő olyan tanúk megnevezése, akik nem rendelkeznek kellı ismerettel az alátámasztandó eseményekkel kapcsolatban. 4 A kérelmezı aláírása. Jogi képviselı esetén az İ aláírása, de akkor becsatolandó a megbízás.

26 8 V. Melléklet D/2) Adatlap A házasság érvényességét felülvizsgáló egyházi bírósági per ADATOK Név:... Vallása:... Foglalkozás:... Születési hely és idı:... Anyja neve:... Lakcíme:... Telefon:... Házastárs neve:... Vallása:... Foglalkozás:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Lakcíme:... Telefon:... Az egyházi házasságkötés helye és ideje:... Született gyermekeik neve, születés évei:...

27 V. Melléklet 9 KÉRDÉSEK (Kérjük, hogy valamennyi kérdésre külön lapok felhasználásával részletes választ adni szíveskedjék!) 1. Hol és milyen körülmények között ismerkedtek meg egymással? 2. Meddig tartott az udvarlási idıszak? 3. Volt-e idejük és módjuk megismerni egymást? 4. Gyakorolták-e vallásukat a házasságkötésük elıtt? 5. Részt vettek-e jegyesoktatáson? 6. Ki kezdeményezte az egyházi házasságkötést? 7. Miért kötöttek egyházi házasságot? 8. Volt-e valaki, aki ellenezte (nem tartotta jónak) a házasságkötésüket? Ha igen, miért? 9. Történt-e valami rendkívüli az esküvı elıtt és alatt? 10. Meddig tartott a házasságuk boldog idıszaka? 11. Gyakorolták-e vallásukat a házasság alatt? 12. Mi okozta a házasság megromlását? 13. Történt-e polgári válás, mikor? 14. Mi alapján gondolja, hogy a házasságkötésük érvénytelen volt? 15. Tanúk neve (két személy), pontos címe és telefonszáma, akik ismerték házasságkötésük és házasságuk körülményeit (dátum) (aláírás)

28 10 V. Melléklet D/3) Szavahihetıségi igazolás Fıtisztelendı Plébániahivatal! Tisztelettel kérjük a..... contra.. köteléki perben az alábbi személyekrıl a szavahihetıségi igazolás kitöltését, majd zárt borítékban a Bíróság címére való eljuttatását. Fáradozását tisztelettel köszönjük! Szavahihetıségi igazolás Plébánia neve:... Római Katolikus Plébánia Plébánia címe:... Felperes/alperes neve:... Felperes/alperes lakóhelye:... Ismert-e a plébánián felperes/alperes?... Mióta ismeri felperes/alperes?... Gyakorolja-e vallását felperes?... Hogyan vesz részt felperes/alperes a plébánia életében?... Milyen hírnévnek örvend felperes/alperes a közösségben?... Van-e ismerete felek családjairól? Milyen benyomása van róluk?... Van-e ismerete felek házasságáról?... Hogyan gondoskodnak felek gyermekeikrıl?... Egyéb megjegyzések: (Amennyiben bıvebb információval rendelkezik, kérjük azt külön lapon megírni szíveskedjék!) Dátum:.. olvasható aláírás (plébános, káplán, lelkész, hitoktató)

29 V. Melléklet 11 E) HITÉLETI JELENTÉS - a évrıl Plébánia neve: Megkereszteltek száma összesen: 1 év alattiak: éves kor között:... 7 év fölöttiek:... Ebbıl egyházi házasságból származók száma: Megbérmáltak száma: Elsıáldozó gyermekek száma: A beavatás szentségeiben részesült fiatalok és felnıttek (katekumenek) száma: Évi szentáldozások száma: Templomba járók száma vasárnapokon:... hétköznapokon: Betegek kenetét felvettek száma: Temetések száma:... Szentségekkel ellátott elhunytak száma:...

30 12 p V. Melléklet 9. Esküvık száma:... Ebbıl tiszta katolikus esküvık száma:... Ebbıl vegyes-vallású (ref. vagy ev. féllel kötött) esküvık száma:... Ebbıl valláskülönbség alóli felmentéssel kötött esküvık száma: Hitoktatásra járó gyermekek száma: Hittancsoportok száma: Világi hitoktatók száma:... Ebbıl fıállásúak száma: Világi lelkipásztori munkatársak száma:... Világi áldoztatók száma:... P.H. aláírás

31 1 VI. Melléklet Az építési és felújítási segélykérelmek beterjesztésének rendjérıl 1. A kérelmeknek tartalmaznia kell: - a feladat indokoltságát, rövid mőszaki leírását, - a várható (bekerülési) költségeket, - a pénzügyi források felsorolását, - a kért pénzügyi támogatás összegét. 2. Új létesítmény építéséhez az Egyházmegyei Hivatal elızetes elvi engedélye szükséges. A feladat elıkészítése és az engedélyek beszerzése csak ennek birtokában kezdhetı el. 3. Egyeztetés, konzultáció, illetve engedélykérés nélkül elkezdett munkára az Egyházmegye utólag nem ad engedélyt. 4. A szükséges pénzügyi keretek nélkül megkezdett munkák terheit, illetve a keretek túllépésébıl adódó fizetési kötelezettségeket, ha azok valóban felmérhetık lettek volna, az Egyházmegye még átmenetileg sem fogja átvállalni. 5. Pénzügyi támogatást csak annak a plébániának, templomigazgatóságnak fogunk tudni nyújtani, amely az Egyházmegyei Hivatalnak minden elıírt kötelezettségét idıben teljesítette, azaz beküldte:

32 2 VI. Melléklet - számadását és költségvetését, - az anyakönyvi másolatokat, - a jegyzıkönyveket és leltárakat, - a központi járulékokat, - célgyőjtéseket, - a nyugdíjjárulékot és - az egyéb eseti adatszolgáltatásokat. 6. A kérelmek beküldési határideje január 10. A beérkezett kérelmeket a Gazdasági Tanács az évi elsı ülésén elbírálja. A megszavazott pénzügyi támogatás folyósításának rendjét körlevélben közzé tesszük. Évközi kérelmek elbírálására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor. A fentiek vonatkoznak az egyházmegyénk fenntartásában mőködı oktatási és kulturális intézményekre is. Az építési és felújítási munkák végzését, a pénzügyi keretek folyósításának rendjét az Egyházmegyei Hivatal szabályozza. Ha az építtetık az egyházmegye engedélye, jóváhagyása nélkül építési-felújítási munkába fognak, illetve a fentieket figyelmen kívül hagyják, a keletkezı mőszaki, gazdasági, jogi következményekért teljes mértékben vállalniuk kell a felelısséget. Az így létrejött helyzetekben az egyházmegye sem jogi, sem pénzügyi vonatkozásban nem tud segítséget nyújtani az építtetıknek.

33 1 VII. Melléklet Építési munkák végzésének és felújítási támogatások folyósításának szabályai 1. A bruttó ,- Ft alatti felújítások, karbantartások egyszerő árajánlattal és szerzıdéssel elvégeztethetık. Ezek a feladatok általában egy ingatlan rendes, magától értetıdı karbantartását jelentik (pl.: a plébánia kerítésének Xliladekorral történı lefestéséhez ,-Ft anyag kell és a munkadíjra pedig a vállalkozónak kifizetünk számára ,- Ft-ot). A bruttó ,- és ,-Ft közötti munkák esetén már szükséges a vállalkozótól tételes költségvetést kérni, illetve ezt követıen teljes körő szerzıdést kötni. Ezeket a munkákat megkezdésük elıtt a költségvetés és a szerzıdés egy példányának megküldésével be kell jelenteni tájékoztatás végett az Egyházmegyei Hivatalnak. A költségvetés és szerzıdés LÁTTAM jelzettel és iktatószámmal ellátva fog visszaérkezni a egyházközséghez, ha minden szabályszerő. Jó tapasztalatokat szerezhetünk, ha már a ,- Ft feletti munkáknál is bekérünk 2-3 költségvetést, mert van arra is példa, hogy még ilyen kicsi tételnél is lehet akár ,- Ft-ot kitevı árkülönbség! 2. Minden bruttó ,- Ft feletti munka esetén kötelezı bekérni legalább 3 költségvetést. Minden bruttó ,- és ,- Ft közötti munkánál - függetlenül a pénzügyi forrás (tehát saját erı esetén is!) eredetétıl - a megrendelınek (plébánia, oktatási intézmény) az Egyházmegyei Hivataltól engedélyt kell kérnie. Az engedély kéréséhez csatolni kell a tervezett munkák költségvetéseit (3 különbözı), és a kiválasztott vállalkozóval kötött szerzıdést, mely az érvényességre vonatkozó kitételt (Egyházmegyei Hivatal jóváhagyásával válik érvényessé) tartalmazza.

34 2 P VII. Melléklet 3. Kérjük, hogy ezeket a kereteket (200eFt-tól 400eFt-ig illetve 1000eFtig) ne szabad kasszának tekintsék a paptestvérek! Méltányos ilyen esetben is kikérni legalább a képviselı-testület gazdasági bizottságának véleményét, hozzájárulását! Ez feltétele a plébános és a képviselı-testület harmonikus együttmőködésének! 4. Bruttó ,-Ft feletti munkák engedély kéréséhez feltétlenül szükséges az egyházközség képviselı-testületének jóváhagyó hozzájárulása is (jegyzıkönyv) a fentebb említett költségvetéseken és szerzıdésen túl. 5. A munkák elkezdését a költségvetések szakmai és ár szempontból történı felülvizsgálatát követıen az Egyházmegye vagyonkezelıje engedélyezi. A költségvetések elfogadása után a megrendelınek (plébánia, oktatási intézmény) a vállalkozóval szerzıdést kell kötnie az Egyházmegyében rendszeresített szerzıdésminta felhasználásával, amely minden lényeges szempontot szabályoz (tárgy, határidık, fizetési feltételek, a megrendelı és vállalkozó feladatai, a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, a garanciális kötelezettségek és az együttmőködés módja). Az építési szerzıdés az Egyházmegyei Hivatal részérıl történı záradékolás után lesz hatályos, a munka ténylegesen ettıl az idıponttól kezdhetı meg. Mindezek az iratok (testületi határozat, tervek, hatósági engedélyek, költségvetések, szerzıdés) természetesen egyszerre is felküldhetık az Egyházmegyei Hivatalba, de ennek ha nem megfelelı az elıkészítés, lehetséges, hogy hosszabb ügyintézés lesz a következménye. A bonyolultabb és esetleg több vitatható döntést is tartalmazó esetben egyszerőbbnek látszik a következı út:

35 VII. Melléklet 3 a. Elvi hozzájárulás kérése az Egyházmegyei Hivataltól. A benyújtandó dokumentumok: a beruházás szükségességének indoklása, elızetes tervek benyújtása, vázlatosan a várható költségek felmérése, megvalósíthatósági tanulmányterv, és a képviselıtestület döntése arra vonatkozóan, hogy valóban szándékában áll a beruházás megvalósítása, és tisztában vannak a beruházás költségének nagyságával, stb. (Nem kell mindig minden esetben minden felsorolt dokumentum, de az is lehetséges, hogy a felsoroltakon kívül más is kell!) b. Engedélyezési tervek elkészítése (Kérjünk árazatlan költségvetést is a tervezı által megállapított anyagmennyiségekkel és munkanemekkel!) és benyújtása az elsı fokú építési hatósághoz. c. Kérjük be a potenciális vállalkozóktól az árazatlan költségvetés alapján az árajánlatokat, és képviselıtestületi döntéssel válasszuk ki a megfelelıt. d. Az engedélyezett terveket és kiválasztott vállalkozóval megkötött szerzıdést az elfogadó képviselıtestületi határozattal együtt küldjük fel jóváhagyásra az Egyházmegyei Hivatalhoz. e. A jóváhagyás megérkezése után a beruházás megkezdhetı! 6. A kivitelezı, vállalkozó rész- illetve végszámláját a kifizetés elıtt a pénzügyi forrástól függetlenül, minden esetben kollaudálás céljából az Egyházmegyei Hivatalnak kell megküldeni. Az egyházmegyei fenntartású intézményeknél egyedül az Egyházmegyei Hivatal az illetékes ellenırzı. 7. A pénzforgalmi rendelkezések alapján a megszavazott összegek csak banki átutalással adhatók át. Készpénzben vagy készpénz átutalási megbízáson (postai csekk) pénzforgalom nem bonyolítható.

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA Elszó A magyar katolikus egyházközségi képviseltestületek intézményes tevékenysége, világviszonylatban elsnek, már a múlt században részt vett

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben