A szívizomsejtek ionáramai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szívizomsejtek ionáramai"

Átírás

1 A szívizomsejtek ionáramai Dr. Szentesi Péter DE OEC Élettani Intézet 2009

2 A szivet alkotó szívizomsejtek

3 A sejtmembrán szerkezete

4 Csatornák Pórus Szőrı Kapu

5 A Patch Clamp módszer

6 Egyedi csatorna izolálása

7 Egyedi csatorna áramának mérése nyitott zárt

8 I Na = Na áram I Ca,L = L-típusú Ca áram I Na/Ca = Na/Ca csere mechanizmus I K1 = Befelé egyenirányító I to1 = Tranziens outward áram 1 I to2 = Tranziens outward áram 2 I Kr = Gyorsan aktiválódó késıi egyenirányító I Ks = Lassan aktiválódó késıi egyenirányító I Kp =

9 Ioncsatornák kapuzása Hodgkin és Huxley (1940): a csatornák különbözı konformációjú állapotok között változnak Activáció: a csatorna megnyílása depolarizáció hatására Inaktiváció: a csatorna bezáródik fenntartott depolarizáció alatt mv K Current (µa) time

10 Befelé irányuló áramok Kifelé irányuló áramok Na + K + Ca 2+ + K + Na + Ca 2+ + Cl- Cl - Cl -

11 Ioncsatornák a tradicionális biofizikai elképzelés külsı + belsı Az ionok a membrán lyukain keresztül mozognak az elektro-kémiai hajtóerınek megfelelıen (elektromos áram). A lyukak szelektívek abban az értelemben, hogy csak bizonyos ionokat engednek át magukon (pl. Na + vagy K + vagy Ca 2+, stb.). A lyukak vagy csatornák véletlenszerően kinyilnak és bezáródnak, de a nyílási kinetikájuk feszültség és idı függı.

12 Az ioncsatornák transzmembrán fehérjék Az elsı molekuláris komponenseit a csatornáknak molekuláris klónozással azonosították. A csatornák cdna-jének ismerete jelentısen segíti az ioncsatornák struktúrájának és mőködésének megértését. A pórus formáló vagy fı szubunit határozza meg a csatorna felépítését (gyakran α szubunitnak nevezik). Sok csatorna (K +, Na + és Ca 2+ csatona) tartalmaz kiegészítı fehérjéket, amelyek módosítani tudják csatornák tulajdonságait.

13 Új ismeretek Fontos új ismeretek születtek a csatornák ion-szelektivitásáról, feszültség- és kalciumfüggı kapuzásáról, inaktivációjáról és blokkolhatóságukról. Ezen ismeretek vezettek el például a K + csatornák kristályositásához és nagyfelbontású strukturális analíziséhez.

14 Az ion-csatornák fı és kiegészítı alegységei

15 Ioncsatornák Na + csatorna Ca 2+ csatorna K + csatorna Cseremechanizmus Pumpák

16 Na + csatorna - elektrofiziológia Na Current (µa) mv time Gyorsan aktiválódik és inaktiválódik A szívizomsej általában több mint 100,000 Na + csatornát expresszál A szív akciós potenciál gyors felszálló száráért és a szívizom szövetének gyors impulzusvezetéséért felelıs

17 A Na + csatorna α-alegysége Négy ismétlıdı alegység. Minden domén hat transzmembrán hélixbıl áll.

18 A Na + csatorna strukturája Különbözı alegységeket tratalmaz, de csak a fı (α) alegység szükséges a mőködéséhez. Négy belsıleg homológ domén (I-IV-el jelölve) A négy domén egymásfelé fordulva alakítja ki a csatorna központi pórusát. Marban et al, J Physiol (1998), 508.3, pp

19 Na + csatorna: az aktiváció strukturális elemei S4 szegmens szolgál aktiváció szenzorként. A töltött alegységek fizikailag átérik a membránt mind a négy S4 szegmensben.

20 A kapuzás és szelektivitás strukturális elemei

21 Többfajta inaktivációs mechanizmus létezik. A gyors inaktiváció részben a citoplazmatikusan elhelyezkedı III és IV domént összekötı szakaszon történik Na + csatorna: az inaktiváció strukturális elemei

22

23 Na + - csatorna: A kiegészítı alegységek módosító hatásai Két különálló alegység (β1 és β2) Mindkettı tartalmazza: Egy kisl carboxy-terminális citoplazmatikus domént, egy membránon-átérı szegmenst, egy nagy amino-terminális extracelluláris domént A β1 szubunit széleskörően expresszálódik harántcsíkolt és szívizomban, neuronális szövetekben, és egy gén által kódolt (SCN1B)

24 Na + - csatorna: Genetikus rendellenességek Vele született long- QT szindróma (LQT3) Mutációk a szív típusú Na-csatorna génben (SCN5A) Lassult inaktiváció A mutációs helyek a kapuzási alegységeken vannak Folyamatos inward áram az AP repolarizációja alatt, megnyújtja a QT intervallumot és halálos ventriculáris arrhythmiát okoz.

25 Lokál anaesthetikumok (I. kategóriájú antiarrhythmiás szerek) feszültség függı módon blokkolják a Na + csatornát (S6 szegmens a IV-es doménen) A blokk hosszabb depolarizáltabb potenciáloknál vagy repetitív impulzusok esetén Na + csatorna: Farmakológia Neurotoxinok: a tetrodotoxin (TTX) a P regióval az I doménen µ-conotoxin Tengeri rózsa (pl. anthopleurin A és B, ATX II) és skorpió toxinok gátolják a Na + csatorna inaktivációját a IV domén S3-S4 extracelluláris loopjához kötıdve

26 Ioncsatornák Na + csatorna Ca 2+ csatorna K + csatorna Cseremechanizmus Pumpák

27 Ca 2+ csatorna: Electrofiziológia A kalcium belépése a feszültségérzékeny kalcium csatonákon indítja el az excitációs-kontrakciós kapcsolatot és szabályozza az ingerképzı aktivitást a szívben. Többfajta Ca 2+ áram létezik: L, N, P, Q, R és T-típusú Na Current (µa) mv time

28 A szív két fajta Ca 2+ árama L-típusú Ca 2+ áram Magas feszültségre aktiválódó Lassan inaktiválódó (>500ms) Nagy konduktanciájú (25pS) DHP-szenzitív Foszforiláció szükséges mőködéséhez Elengedhetetlenül szükséges a belsı raktárakból történı Ca 2+ -felszabadulás elindításához T-típusú Ca 2+ áram Alacsony feszültségre aktiválódó Az aktiváció küszöbe alacsony Kis konduktanciájú (8pS) Lassú aktiváció és gyors inaktiváció lassú újra-aktiváció!! Blokkolja a mibefradil és a Ni 2+ ionok Szerepe az ingerképzésben még nem tisztázott

29 Az α1-alegység tartalmazza az ion csatorna szőrıt és akapukat Aβ-alegység intracellulárisan helyezkedik el és az α1- alegység membrán transzportjában vesz részt. Aγ-alegység egy glycoprotein négy transzmembrán szegmenssel. A α2-alegység egy erısen glykozilált extracelluláris protein, ami a membránt átérı δ-alegységhez kötıdik diszulfid hidakkal. A α2-alegységnek strukturálisszerepe van amíg a δ-alegység módosítja a csatorna feszültségfüggı aktivációját és steady-state inaktivációját.

30 Ca 2+ csatorna α-alegység Molekuláris összetétel Gén Protein Típus Kromoszóma Szövet CACLN1A3 α 1S L-típus 1q31-32 Harántcsíkolt CACLN1A4 α 1A P/Q-típus 19p13.1 Neuronális CACLN1A5 α 1B N-típus 9q34 Neuronális CACLN1A1 α 1C L-típus 12p13.3 Szív CACLN1A2 α 1D L-típus 3p14.3 Endokrin, agy CACLN1A6 α 1E R-tÍpus 1q25-31 Agy, szív CACLNA1G α 1G T-típus 17q22 Agy, szív CACLN1L21 α 2δ 7q21-22 CACLNB1 β1 17q CACLNB1 γ 17q23

31 Ca 2+ csatorna α-alegység Strukturális elemek

32 Ca 2+ csatorna α-alegység Genetikus rendellenességek Harántcsíkolt izom Mutáció a CACNL1A3 (α 1S L-típusú harántcsíkolt izom alegység) Hypokalémiás periódikus paralízis Malignus hyperthermia (fıleg a RYR2-höz kapcsolódó betegség) Neuronális Mutáció a CACNL1A4 (α 1A P/Q-típusú harántcsíkolt izom alegység) Familiáris hemiplegiás migrén Epizódikus ataxia Spinocerebelláris ataxia 6 típus

33 Ca 2+ csatorna α-alegység Genetikus rendellenességek Hyperkalémiás periódikus paralízis Malignus hyperthermia

34 Ca 2+ csatorna: Farmakológia Három fı csoportja van a Ca 2+ csatorna blokkolóknak: Phenylalkylaminok (verapamil) Benzothiazipinek (diltiazem) Dihydropyridinek (nifedipin) Az α-alegység különbözı helyeire kötıdnek (fıleg a: TMs 5&6 II. repeat és TM6 IV. repeat) a Na + csatornahasonló régióján okoznak blokkot a lokál anesthetikumok

35 Ioncsatornák Na + csatorna Ca 2+ csatorna K + csatorna Cseremechanizmus Pumpák

36 A K + csatornák funkcionális sokfélesége a szívben Feszültségre aktiválódó K + csatornák Inward rectifiers (befelé egyenirányító) Csorgó K + áram

37 Feszültségre aktiválódó K + csatornák Feszültségre aktiválódó + K + Az akciós potenciál repolarizációért és a refraktórikus tulajdonságáért felelısek (kontrakcióban és arrhythmiában játszanak szerepet). K + Csorgó - K + Inward rectifier K +

38 Inward Rectifier K + csatorna Feszültségre aktiválódó + K + A nyugalmimembránpotenciált és a szív automáciát szabályozzák. İk is felelısek az akciós potenciál repolarizációért és a refraktórikus tulajdonságáért (kontrakcióban és arrhythmiában játszanak szerepet). Csorgó K + - K + Inward rectifier K +

39 Csorgó K + csatorna Csorgó K + csatorna: Plátó (I KP ) K + csatorna Feszültségre aktiválódó + K + Az akcióspotenciál hosszát szabályozhatja? K + Csorgó - K + Inward rectifier K +

40 K + csatorna - Struktúra Mínd az α (fı) és β (kiegészítı) alegység létezik Esetleges korreláció létezik a funkció és struktura alapján történı osztályozásukban

41 A K + csatorna α-alegysége A kapuzást meghatározó molekulák S4 szegmens pórus N-típusú inaktiváció

42 A K + csatorna fı alegysége Feszültség-vezérelt K + csatorna Ca 2+ -ra aktiválódó K + csatorna Csorgó K + csatorna Inward Rectifier K + csatorna 6 TMD 4 TMD 2 TMD Coetzee, 2001

43 A K + csatorna fı és kiegészítı alegységei Feszültség-vezérelt K + csatorna Ca 2+ -ra aktiválódó K + csatorna Csorgó K + csatorna 6 TMD 4 TMD 2 TMD Inward Rectifier K + csatorna mink MiRPs Kvβ KChAP KChIPs NCS1 KCR1 KCNK1 KCNK2 KCNK3 KCNK4 KCNK5 KCNK6 KCNK7 KCNK9 KCNK10 KCNK12 KCNK13 KCNK15 KCNK16 KCNK17 Kir SUR eag KCNQ SK slo Kv Kir1 Kir2 Kir3 Kir4 Kir5 Kir6 Kir7 eag erg elk Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv5 Kv6 Kv8 Kv9 Coetzee, 2001

44 Feszültség-vezérelt K + csatorna Tranziens kifelé irányuló áram (I to ) Lassan aktiválódó késıi egyenirányító áram (I Ks ) Gyorsan aktiválódó késıi egyenirányító áram (I Kr ) Ultra-gyorsan aktiválódó késıi egyenirányító áram (I Kur ) Az akciós potenciál repolarizációért és a refraktórikus tulajdonságáért felelısek (kontrakcióban és arrhythmiában játszanak szerepet).

45 Tranziens kifeléirányító K + csatorna Gyorsan aktiválódó, lassan inaktiválódó A korai repolarizációért felelıs (Purkinje sejtek) A késıi repolarizációban is részt vesz Transient Outward Current (µa) mv time mv K Current (µa) time

46 Az I to blokkolói Kationok - TEA, Cs +, 4-AP I. típus - Disopyramid - Quinidin - Flecainid - Propafenon III. típus - Tedisamil További blokkolók - koffein, Ryanodin - Bepridil - D Nifedipin - Imipramin

47 Késıi egyenirányító áramok I Kr és I Ks

48 Késıi egyenirányító áram Kontroll Ca-mentes + Cd Matsuura et al, 1987

49 Késıi egyenirányító áram 2 fajtája 550 ms E pa Sanguinetti & Jurkiewicz, 1991

50 A késıi egyenirányító áramok blokkolói Gyorsan aktiválódó (I Kr ) - E Dofetilid - Sematilid - MK-499 Lassan aktiválódó (I Ks ) - K + sparing diuretics Indapamid Triamteren - La 3+

51 A késıi egyenirányító K + csatorna Molekuláris összetétel Gyorsan aktiválódó késıi egyenirányító NCNH2 (h-erg) Lassan aktiválódó késıi egyenirányító KCNQ1 (KvLQT1) + KCNE1 (mink) Ultra-gyorsan aktiválódó késıi egyenirányító Kv1.5?

52 Feszültség hatására aktiválódó K + csatornák Farmakológia Tranziens kifelé irányuló áram 4-AP, bupivacain, quinidin, profafenon, sotalol, capsaicin, verapamil, nifedipin Gyorsan aktiválódó késıi egyenirányító E-4031, dofetilid, sotalol, amiodaron, stb. Lassan aktiválódó késıi egyenirányító Quinidin, amiodaron, clofilium, indapamid Ultra-gyorsan aktiválódó késıi egyenirányító 4-AP, clofilium

53 Feszültség hatására aktiválódó K + csatornák Genetikus rendellenességek Gén Csatorna Betegség Kromoszóma NCNA1 Kv1.1 Epizódikus Ataxia 12p13 NCNH2 H-erg LQT2 7q35-7q36 KCNQ1 KvLQT1 LQT1 (Romano-Ward) 11p15.5 KCNE1 mink (Jervall-Lange-Nielsen) 21q q22.2

54 Befelé egyenirányító K + csatorna Befelé egyenirányító K + csatornák: A klasszikus inward rectifier (I K1 ) G protein-aktivált K + csatorna (I K,Ach ; I K,Ado ) ATP-érzékeny K+ csatorna (I K,ATP ) Na + -ra aktiválódó K + csatorna A nyugalmimembránpotenciált és a szív automáciát szabályozzák. İk is felelısek az akciós potenciál repolarizációért és a refraktórikus tulajdonságáért (kontrakcióban és arrhythmiában játszanak szerepet). Csorgó K + Feszültségre aktiválódó + K + - Inward rectifier K + K +

55 Befelé egyenirányító K+ csatorna Elektrofiziológia Kifelé irányuló áram fiziológiás körülmények között Kevesebb kifelé irányuló áram ha a sejtmembrán depolarizált Minden feszültségen nyitva van A nyugalmimembránpotenciált és a szív automáciát szabályozzák. İk is felelısek az akciós potenciál repolarizációért és a refraktórikus tulajdonságáért (kontrakcióban és arrhythmiában játszanak szerepet). Inward Rectifier Current (µa) mv time

56 Befelé egyenirányító K + csatorna Struktúra Két transzmembrán alegység Pórus Nincs feszültség érzékelı

57 Befelé egyenirányító K + csatorna Genetikus rendellenességek Gén Csatorna Betegség Kromoszóma KCNJ1 Kir1.1 (ATP-aktivált K + csatorna; vesében) Bartter szindróma 11q24 KCNJ2 Kir2.1 Anderson szindróma 17q23.1- q24.2 KCNJ8 ABCC9 Kir6.1 SUR2 Vasospastic angina?? (Printzmetal angina) 12p p12.1 KCNJ11 Kir6.2 (ATP-érzékeny K + csatorna; pankreász) Familiáris persistent gyermekkori hyperinzulinémiás hypoglykémia 11p15.1 ABCC8 SUR1 Familiáris persistent gyermekkori hyperinzulinémiás hypoglykémia 11p15.1

A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése

A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése Dr. Bárándi László Viktor Passzív transzport Egyszerű diffúzió: H 2 O, O 2, CO 2, lipid oldékony anyagok, ionok Csatornán át történő diffúzió: Permeabilitás:

Részletesebben

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika Panyi György 2014. November 12. Mesterséges membránok ionok számára átjárhatatlanok Iontranszport a membránon keresztül:

Részletesebben

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák Dr. Jost Norbert SZTE, ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Az ingerület vezetése a szívben Conduction velocity in m/s Time to

Részletesebben

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert Az akciós potenciál (AP) 2.rész Szentandrássy Norbert Ismétlés Az akciós potenciált küszöböt meghaladó nagyságú depolarizáció váltja ki Mert a feszültségvezérelt Na + -csatornákat a depolarizáció aktiválja,

Részletesebben

Kálium ioncsatornák eltérő funkciói

Kálium ioncsatornák eltérő funkciói Kálium ioncsatornák eltérő funkciói Elektrofiziológia kurzus 2016/17 őszi szemeszter 2016. 10. 12 Prorok János, PhD Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Tartalmi áttekintés A K+ csatornákat érintő

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa. kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok

A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa. kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok A kommunikáció módjai szomszédos sejtek esetén autokrin

Részletesebben

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel IONCSATORNÁK I. Szelektivitás és kapuzás II. Struktúra és funkció III. Szabályozás enzimek és alegységek által IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel V. Ioncsatornák és betegségek VI. Ioncsatornák

Részletesebben

repolarizációs tartalék

repolarizációs tartalék A projekt négy munkaévében, a kutatási tervben kitűzött céloknak megfelelően, az antiaritmiás és proaritmiás hatás mechanizmusában szereplő tényezők vizsgálatára került sor, amely az alábbi fontosabb új

Részletesebben

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

S-2. Jelátviteli mechanizmusok S-2. Jelátviteli mechanizmusok A sejtmembrán elválaszt és összeköt. Ez az információ-áramlásra különösen igaz! 2.1. A szignál-transzdukció elemi lépései Hírvivô (transzmitter, hormon felismerése = kötôdés

Részletesebben

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése A membránpotenciál Elektromos potenciál különbség a membrán két oldala közt, E m Cink Galvani (1791) Réz ideg izom A membránpotenciál mérése Mérési elv: feszültségmérő áramkör Erősítő (feszültségmérő műszer)

Részletesebben

Részletes szakmai beszámoló

Részletes szakmai beszámoló Részletes szakmai beszámoló A jelen kutatás célja a repolarizáló kálium áramok, elsősorban a tranziens kifelé haladó kálium áram (I to ) kamrai repolarizációban betöltött szerepének tanulmányozása volt.

Részletesebben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben A nyugalmi potenciál jelentősége Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben Transzportfolyamatok a sejt nyugalmi állapotában a sejt homeosztázisának (sejttérfogat, ph) fenntartása ingerlékenység érzékelés

Részletesebben

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György Nyugalmi membránpotenciál: TK. 284-285. Akciós potenciál: TK. 294-301. Elektromos ingerelhetőség:

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

In vitro elektrofiziológiai technikák Mike Árpád

In vitro elektrofiziológiai technikák Mike Árpád In vitro elektrofiziológiai technikák Mike Árpád 2011-05-20 1. A sejt szintű elektrofiziológia alapjai: Története Technikák Ionáramok szelektivitása, iránya, nagysága, hatása a membránpotenciálra 2. FAQ

Részletesebben

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK Dr. Virág László Intracelluláris mikroelektród technika Voltage clamp technika Patch clamp technika Membrane potentials and excitation of impaled single

Részletesebben

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál Membránpotenciál Vig Andrea 2014.10.29. Nyugalmi membránpotenciál http://quizlet.com/8062024/ap-11-nervous-system-part-5-electrical-flash-cards/ Akciós potenciál http://cognitiveconsonance.info/2013/03/21/neuroscience-the-action-potential/

Részletesebben

Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira

Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira Dr. Harmati Gábor DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Debrecen,

Részletesebben

Egy idegsejt működése

Egy idegsejt működése 2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán

Részletesebben

Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken

Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudomány Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete

Részletesebben

A Kv1.3 ioncsatorna szerepe a T sejt aktivációban

A Kv1.3 ioncsatorna szerepe a T sejt aktivációban Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet A Kv1.3 ioncsatorna szerepe a T sejt aktivációban Hajdu Péter Debrecen, 211. november 14. Az előadás tematikája:

Részletesebben

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés LC-2 Izom LC1/3 Izom fasciculus LMM S-2 S-1 HMM rod Miozin molekula S-1 LMM HMM S-2 S-1 Izomrost H Band Z Disc csík I csík M Z-Szarkomér-Z Miofibrillum

Részletesebben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban 17. Központi idegrendszeri neuronok ingerületi folyamatai és szinaptikus összeköttetései 18. A kalciumháztartás zavaraira

Részletesebben

Membránszerkezet. Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Folyékony mozaik modell. Membrán-modellek. Biofizika szeminárium

Membránszerkezet. Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Folyékony mozaik modell. Membrán-modellek. Biofizika szeminárium Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál Membránszerkezet Biológiai membránok (citoplazma, sejten belüli membránféleségek) közös jellemzője: Nem kovalens kötésekkel összetartott lipidekből

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

Az idegsejt elektrokémiai és

Az idegsejt elektrokémiai és Mottó: Mert az angyal a részletekben lakik. Petri György: Mosoly Az idegsejt elektrokémiai és fiziológiai működésének alapjai. ELTE, 2006. október 6. Tartalom Az idegsejt felépítése Az idegi elektromosság

Részletesebben

Helyi érzéstelenítőszerek szívelektrofiziológiai hatásai

Helyi érzéstelenítőszerek szívelektrofiziológiai hatásai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Helyi érzéstelenítőszerek szívelektrofiziológiai hatásai Dr. Szabó Adrienne Témavezetők: Dr. Nánási Péter és Dr. Márton Ildikó DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben. Dr. Szabó Gergely

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben. Dr. Szabó Gergely EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben Dr. Szabó Gergely Témavezető: Dr. Bányász Tamás DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI

Részletesebben

A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa

A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa Kistamás Kornél Témavezető: Prof. Dr. Magyar János DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna Szívmőködés Dr. Cseri Julianna A keringési szervrendszer funkcionális szervezıdése Szív Vérerek Nagyvérkör Kisvérkör Nyirokerek A szív feladata: a vérkeringés fenntartása A szív szívó-nyomó pumpa Automáciával

Részletesebben

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK Dr. Virág László Intracelluláris mikroelektród technika Voltage clamp technika Patch clamp technika Intracelluláris mikroelektród technika Ag/AgCl

Részletesebben

A szelektív NCX gátlás karakterizálása szívizomban: az inotrópiától az aritmiákig. Nagy Zsófia, MSc (született: Kohajda Zsófia) PhD értekezés tézisei

A szelektív NCX gátlás karakterizálása szívizomban: az inotrópiától az aritmiákig. Nagy Zsófia, MSc (született: Kohajda Zsófia) PhD értekezés tézisei A szelektív NCX gátlás karakterizálása szívizomban: az inotrópiától az aritmiákig Nagy Zsófia, MSc (született: Kohajda Zsófia) PhD értekezés tézisei Témavezető: Dr. Jost Norbert Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A fordított frekvenciafüggés, mint a szívizom intrinzik tulajdonsága

A fordított frekvenciafüggés, mint a szívizom intrinzik tulajdonsága Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A fordított frekvenciafüggés, mint a szívizom intrinzik tulajdonsága Dr. Bárándi László Viktor Témavezető: Prof. Dr. Nánási Péter DEBRECENI EGYETEM Fogorvostudományi

Részletesebben

Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással

Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással Izomműködés Az izommozgás az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással történő mozgás van Galenus id. II.szd. - az idegekből animal spirit folyik

Részletesebben

KATIONCSATORNÁK MODULÁCIÓJÁNAK ELEKTROFIZIOLÓGIAI ÉS FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA PRIMER SZENZOROS NEURONOKBAN ÉS AGYI KAPILLÁRIS ENDOTÉLSEJTEKBEN

KATIONCSATORNÁK MODULÁCIÓJÁNAK ELEKTROFIZIOLÓGIAI ÉS FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA PRIMER SZENZOROS NEURONOKBAN ÉS AGYI KAPILLÁRIS ENDOTÉLSEJTEKBEN KATIONCSATORNÁK MODULÁCIÓJÁNAK ELEKTROFIZIOLÓGIAI ÉS FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA PRIMER SZENZOROS NEURONOKBAN ÉS AGYI KAPILLÁRIS ENDOTÉLSEJTEKBEN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. BALLA ZSOLT PROGRAMVEZETŐ: PROF.

Részletesebben

Nyugalmi és akciós potenciál

Nyugalmi és akciós potenciál Nyugalmi és akciós potenciál A sejtmembrán ingerlékenysége 2/14 az állati sejtek belseje negatívabb, mint a környezet - nyugalmi potenciál az ideg-, izom-, és egyes érzéksejtekben ez a feszültség átmenetileg

Részletesebben

MEMBRÁNSZERKEZET, MEMBRÁNPOTENCIÁL, AKCIÓS POTENCIÁL. Biofizika szeminárium

MEMBRÁNSZERKEZET, MEMBRÁNPOTENCIÁL, AKCIÓS POTENCIÁL. Biofizika szeminárium MEMBRÁNSZERKEZET, MEMBRÁNPOTENCIÁL, AKCIÓS POTENCIÁL Biofizika szeminárium 2012. 09. 24. MEMBRÁNSZERKEZET Biológiai membránok (citoplazma, sejten belüli membránféleségek) közös jellemzője: Nem kovalens

Részletesebben

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár TDK felelős: Dr. Pataricza János egyetemi docens tel.: (62) 545-674 fax: (62) 545-680 E-mail: Pataricza@phcol.szote.u

Részletesebben

A szívizom L-típusú kalciumcsatornájának tetrodotoxin-érzékenysége

A szívizom L-típusú kalciumcsatornájának tetrodotoxin-érzékenysége EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szívizom L-típusú kalciumcsatornájának tetrodotoxin-érzékenysége Dr. Hegyi Bence Témavezető: Dr. Szentandrássy Norbert DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI

Részletesebben

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál 2012.09.25. A biológiai membránok fő komponense. Foszfolipidek foszfolipid = diglicerid + foszfát csoport + szerves molekula (pl. kolin). Poláros fej

Részletesebben

Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet A membránpotenciál eredete. A diffúziós potenciál, Donnan-potenciál, Goldmann-potenciál, a Nernst-Planckegyenlet. A nyugalmi és akciós potenciál (általános jellemzői, ionáramok). Bari Ferenc egyetemi tanár

Részletesebben

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG ELEKTROKARDIOGRÁFIA I. Háttér A szívműködést kísérő elektromos változások a szív körül egy változó irányú és erősségű elektromos erőteret hoznak létre. A szívizomsejtek depolarizációja majd repolarizációja

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

BIOFIZIKA. Membránpotenciál és transzport. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

BIOFIZIKA. Membránpotenciál és transzport. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet BIOFIZIKA 2012 10 15 Membránpotenciál és transzport Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu A biofizika előadások temamkája 1. 09-03 Biofizika: fizikai szemlélet, modellalkotás, biometria

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata. Bartók Ádám Témavezető: Dr.

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata. Bartók Ádám Témavezető: Dr. EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata Bartók Ádám Témavezető: Dr. Varga Zoltán DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Debrecen,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra Dr. Ruzsnavszky Ferenc Témavezető: Prof. Dr. Magyar János DEBRECENI

Részletesebben

Szivritmuszavarok és kezelése Etiológia: Myocardiális okok(iszb, CMP, myocarditis) Hemodinamikai okok(volumen terhelés, nyomásterhelés) Extracardiális okok(elektrolitzavar, hyperthyreosis, Hypoxia, gyógyszerek)

Részletesebben

A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken

A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken Dr. Simkó József Témavezetők: Dr. Lőrincz István és Dr. Nánási

Részletesebben

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2009. jan. 6. Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések orvosi élettanból

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA ny.szám: F-61224 Témavezető: Dr. Lengyel Csaba Attila Téma: A repolarizációs rezerv csökkenésére és a kamrai repolarizáció adaptációs zavaraira visszavezethető proarrhytmiás mechanizmusok

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV TÉNYEK, CÉLOK, KÉRDÉSEK Kísérlet központja Neuronok és réskapcsolatokkal összekötött asztrocita hálózatok

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.03.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.03. Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet A KERESZTHÍD CIKLUSHOZ KAPCSOLÓDÓ ERŐKIEJTÉS egy kereszthíd ciklus során a miozin II fej elmozdulása: í ~10 nm 10 10 egy kereszthíd

Részletesebben

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert Összefoglaló Az idegsejtek közt az ingerületátvitel döntően kémiai természetű, míg az idegsejten belül az elektromos jelterjedés a jellemző. A

Részletesebben

A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken

A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken Dr. Váczi Krisztina Témavezető: Prof. Dr. Magyar János DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Debrecen,

Részletesebben

Antiartmiás szerek. Dr. Varró András. Farmakológiai és Farmakoterápiai Int. Szegedi Tudományegyetem ANTIARITMIÁS SZEREK

Antiartmiás szerek. Dr. Varró András. Farmakológiai és Farmakoterápiai Int. Szegedi Tudományegyetem ANTIARITMIÁS SZEREK Antiartmiás szerek Dr. Varró András Farmakológiai és Farmakoterápiai Int. Szegedi Tudományegyetem ANTIARITMIÁS SZEREK 1. Szívelektofiziológiai alapfogalmak akciós potenciál - ioncsatornák - ingerületvezetés

Részletesebben

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Prof. Dr. Varró András 6720 Szeged, Dóm tér 12., Tel.: (62) 545-682 Fax: (62) 545-680 e-mail: varro.andras@med.u-szeged.hu Opponensi

Részletesebben

az elektromosság orvosi alkalmazásai

az elektromosság orvosi alkalmazásai Az elektromosság orvosi alkalmazásai jelfeldolgozás (db, Fourier, szűrők, erősítő, frekvenciakarakterisztika, visszacsatolás) külön előadás volt bioelektromos jelenségek (membrán, nyugalmi, akciós potenciál)

Részletesebben

A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken

A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken Dr. Simkó József Témavezetők: Dr. Lőrincz István és Dr. Nánási Péter DEBRECENI

Részletesebben

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Ezúton is köszönöm a lehetőséget és a megtiszteltetést,

Részletesebben

Szív feladata, munkája

Szív feladata, munkája A szívműködés molekuláris biológiája Szív feladata, munkája A szív egy életen át, pihenés nélkül működő szabályozott ritmussal rendelkező kettős izompumpa, amely, jobb oldalán a vért oxigén frissítés céljából

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Az idegsejtek diverzitása

Az idegsejtek diverzitása Az idegsejtek diverzitása Készítette Dr. Nusser Zoltán előadása és megadott szakirodalma alapján Walter Fruzsina II. éves PhD hallgató A neurobiológia hajnalán az első idegtudománnyal foglalkozó kutatók

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa

A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa Kistamás Kornél Témavezető: Prof. Dr. Magyar János DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS

Részletesebben

Az antiaritmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának farmakológiai alapjai

Az antiaritmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának farmakológiai alapjai Az antiaritmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának farmakológiai alapjai VARRÓ ANDRÁS, FAZEKAS TAMÁS Korábban és az utóbbi években több közlemény ismertette az antiaritmiás gyógyszerek hatásmechanizmusát

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Biológiai membránok és membrántranszport

Biológiai membránok és membrántranszport Biológiai membránok és membrántranszport Biológiai membránok A citoplazma membrán funkciói: térrészek elválasztása (egész sejt, organellumok) transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? lipidek

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SEA0400 hatása az emlıs kamrai szívizom kalcium homeosztázisára Birinyi Péter Témavezetık: Dr. Nánási Péter és Dr. Magyar János DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS

Részletesebben

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+ A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM Két kérdés: Sötétben minden tehén fekete Lehet-e teniszt játszani sötétben kivilágított hálóval, vonalakkal, ütőkkel és labdával? A szem törőközegei

Részletesebben

Szív- és érrendszeri betegségek (Kardiovaszkuláris betegségek)

Szív- és érrendszeri betegségek (Kardiovaszkuláris betegségek) Szív- és érrendszeri betegségek (Kardiovaszkuláris betegségek) 1. dia: Szív feladata, munkája A szív egy életen át, pihenés nélkül működő szabályozott ritmussal rendelkező kettős izompumpa, amely, jobb

Részletesebben

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája 1. Saját enzimaktivitás nélküli receptorok 1a. G proteinhez kapcsolt pl. adrenalin, szerotonin, glukagon, bradikinin receptorok 1b. Tirozin kinázhoz kapcsolt

Részletesebben

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM Két kérdés: Sötétben minden tehén fekete Lehet-e teniszt játszani

Részletesebben

Vázizom elektrofiziológia alapjai. Tóth András, PhD

Vázizom elektrofiziológia alapjai. Tóth András, PhD Vázizom elektrofiziológia alapjai Tóth András, PhD Témák Struktúra Kontrakció és relaxáció Aktiváció Excitáció-kontrakció csatolás Akciós potenciál Ioncsatornák* Ca 2+ homeosztázis Struktúra Vázizom

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02. ÁTTEKINTÉS AZ IZOM TÍPUSAI: SZERKEZET és FUNKCIÓ A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZERKEZETE MŰKÖDÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA IZOM MECHANIKA Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Részletesebben

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: Kalcium anyagcsere A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: 2/13 szervetlen sók, főleg hidroxiapatit Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH) formájában a belső vázat alkotja másrészt oldott állapotban az extracelluláris

Részletesebben

Excitáció-kontrakció csatolása szívizomsejtek. sejtekben. Dr. Tóth András

Excitáció-kontrakció csatolása szívizomsejtek. sejtekben. Dr. Tóth András Excitáció-kontrakció csatolása szívizomsejtek sejtekben Dr. Tóth András 2+ i Intracelluláris szabad kálcium koncentráció Témák Az ECc-ben szerepet játszó sejtstruktúrák Myofilamentumok az ECc végsı effektorai

Részletesebben

Augustus Desiré Waller (1856-1922) Bevezetés az EKG analízisbe I. rész. Elektrométertől az elektrokardiogramig. Willem Einthoven (1860-1927)

Augustus Desiré Waller (1856-1922) Bevezetés az EKG analízisbe I. rész. Elektrométertől az elektrokardiogramig. Willem Einthoven (1860-1927) Augustus Desiré Waller (1856-1922) Bevezetés az EKG analízisbe I. rész Prof. Dr. Szabó Gyula tanszékvezető egyetemi tanár Augustus Volnay Waller (apa) Waller-féle degeneráció kialakulása a disztális neuronon

Részletesebben

Átlagtermés és rekordtermés 8 növénykultúrában

Átlagtermés és rekordtermés 8 növénykultúrában Átlagtermés és rekordtermés 8 növénykultúrában Növény Rekord termés * Átlag termés * Veszteség típusa Biotikus Abiotikus Abiotikus stressz okozta kiesés (% a rekord terméshez képest) Kukorica 19300 4600

Részletesebben

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet BIOFIZIKA I 2011. Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet Áttekintés 1. Diffúzió rövid ismétlés 2. Az ozmózis jelensége és leírása 4. A diffúzió és ozmózis orvos biológiai jelentősége Diffúzió

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) Dr. Nagy Attila 2015 Transzepitheliális transzport (Polarizált sejt) 1 Transzepitheliális transzport A transzepitheliális

Részletesebben

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál A sejtmembrán szerkezete Nyugalmi membránpotenciál A Nernst egyenlet Donnan potenciál A Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet 2014.11.11. A biológiai membránok

Részletesebben

Membránok, nanopórusok, ioncsatornák és elektrokémiai kettősrétegek tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációkkal

Membránok, nanopórusok, ioncsatornák és elektrokémiai kettősrétegek tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációkkal Membránok, nanopórusok, ioncsatornák és elektrokémiai kettősrétegek tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációkkal Cél: A címben felsorolt inhomogén elektrolitikus rendszerek tulajdonságainak

Részletesebben

Élettan szemináriumok 1. félév Bevezetés. Dr. Domoki Ferenc Szeptember 6

Élettan szemináriumok 1. félév Bevezetés. Dr. Domoki Ferenc Szeptember 6 Élettan szemináriumok 1. félév Bevezetés Dr. Domoki Ferenc 2016. Szeptember 6 Témák A kurzus célkitűzései A szemináriumok programja Évközi feleletválogatásos tesztek A tesztek kitöltésének módszertana

Részletesebben

Myotóniák és ioncsatornabetegségek. dr. Varga Dezső, PTE Neurológiai Klinika dezso.varga@hotmail.com

Myotóniák és ioncsatornabetegségek. dr. Varga Dezső, PTE Neurológiai Klinika dezso.varga@hotmail.com Myotóniák és ioncsatornabetegségek differenciáldiagnosztikája dr. Varga Dezső, PTE Neurológiai Klinika dezso.varga@hotmail.com Definíciók Myotónia(klinikai): delayed relaxation of muscle after voluntary

Részletesebben

3.2 A vese mőködése 3.2.1 Szőrımőködés 3.2.2. Visszaszívó mőködés 3.2.2.1 Glükóz visszaszívódása 3.2.2.2 A víz és a sók visszaszívódása

3.2 A vese mőködése 3.2.1 Szőrımőködés 3.2.2. Visszaszívó mőködés 3.2.2.1 Glükóz visszaszívódása 3.2.2.2 A víz és a sók visszaszívódása 1. Bevezetés Kiválasztás 2. Homeosztázis 2.1 izoozmózis Szerkesztette: Vizkievicz András 2.2 izoiónia 2.3 izohidria 2.4 izovolémia 3 Kiválasztószervrendszer 3.1 A vese makroszkópos felépítése 3.1.1 A vese

Részletesebben

Az elmúlt években végzett kísérleteink eredményei arra utaltak, hogy az extracelluláris ph megváltoztatása jelentősen befolyásolja az ATP és a cink

Az elmúlt években végzett kísérleteink eredményei arra utaltak, hogy az extracelluláris ph megváltoztatása jelentősen befolyásolja az ATP és a cink A cystás fibrosis (CF) a leggyakoribb autoszomális, recesszív öröklődés menetet mutató halálos kimenetelű megbetegedés a fehérbőrű populációban. Hazánkban átlagosan 2500-3000 élveszületésre jut egy CF

Részletesebben

Alkalmazott transzgénikus állattechnológiák

Alkalmazott transzgénikus állattechnológiák Alkalmazott transzgénikus állattechnológiák TRANSZGENIKUS NYÚL ELŐÁLLITÁSA HUMÁN BETEGSÉGMODELL CÉLJÁBÓL BŐSZE ZSUZSANNA NAIK-MBK 2016 MIÉRT JELENT A NYÚL MINT MODELLÁLLAT VALÓS ALTENATÍVÁT AZ EGÉRHEZ

Részletesebben

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai Sejtszintű elektrofiziológia 1.: csatornák funkcionális Sejtszintű elektrofiziológia 2.: izolált/sejtkultúrában

Részletesebben

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék Ex vivo elektrofiziológia Élettani és Neurobiológiai Tanszék Bevezetés Def.: Élő sejtek vagy szövetek elektromos tulajdonságainak vizsgálata kontrollált körülmények között Módszerei: Klasszikus elektrofiziológia

Részletesebben

Dr. Zsiros Emese IONCSATORNÁK TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN: EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Témavezető: Dr. Panyi György, az MTA doktora

Dr. Zsiros Emese IONCSATORNÁK TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN: EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Témavezető: Dr. Panyi György, az MTA doktora EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI IONCSATORNÁK TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN: DENDRITIKUS SEJTEK ÉS ENDOTÉLSEJTEK IONCSATORNÁINAK KARAKTERIZÁLÁSA Dr. Zsiros Emese Témavezető: Dr. Panyi György, az MTA

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János A sejtek közöti kommunikáció formái BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János 2010. 03.19. I. Kommunikáció, avagy a sejtek informálják egymást Kémiai jelátvitel formái Az üzenetek kémiai úton történő

Részletesebben

Tóth András MTA doktori értekezés Intracelluláris Ca2+ homeosztázis-változások hatásainak elemzése izolált szívpreparátumokon

Tóth András MTA doktori értekezés Intracelluláris Ca2+ homeosztázis-változások hatásainak elemzése izolált szívpreparátumokon Tóth András MTA doktori értekezés Intracelluláris Ca2+ homeosztázis-változások hatásainak elemzése izolált szívpreparátumokon Válasz Tóth Attila, PhD, MTA doktora opponensi véleményére Először szeretnék

Részletesebben

Az eml s szívizom frekvencia-függ sajátságai

Az eml s szívizom frekvencia-függ sajátságai Az eml s szívizom frekvencia-függ sajátságai Dr. Szigligeti Péter Témavezet : Dr. Nánási Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet Debrecen,

Részletesebben

A szelektív NCX gátlás kardioprotektív hatásának vizsgálata szívizomsejteken

A szelektív NCX gátlás kardioprotektív hatásának vizsgálata szívizomsejteken A szelektív NCX gátlás kardioprotektív hatásának vizsgálata szívizomsejteken PhD Tézis Kormos Anita, MSc Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Szeged

Részletesebben