Tíz éves az UNITÁRCOOP Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tíz éves az UNITÁRCOOP Alapítvány"

Átírás

1 Tíz éves az UNITÁRCOOP Alapítvány Létének 10-ik évét jegyzi az UNITÁRCOOP Alapítvány, amelyet a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség és három adakozó kedvü magánszemély Bakó László, Román Elemér és Szabó László alapított, azzal a meggyõzõdéssel, hogy egy felekezeti alapon szervezõdõ civil kezdeményezés hatékonyan bekapcsolódhat, fogyatkozó és öregedõ közösségeink támogatásába. Az alapítvány célja, tehát a közösségek és magánszemélyek segítõkészségének összehangolása és a rászorultak javára történõ müködtetése. Az együttmüködés illetve egymás kölcsönös segítése szellemében fogant az alapítvány neve és jelvénye is: vídékünk három folyóján Maros, Küküllõ és Nyárádon lobogó unitárius láng, az állhatatos tevékenységet fejezi ki, az erdélyiséget idézõ jelképek között. Induláskor kinyilatkoztuk, hogy egyházépítõ és emberbaráti céljaink megvalósítása érdekében köszönettel fogadunk támogatást magán-vagy jogiszemélyektõl is, de ugyanakkor szívesen leszünk partnerei hasonló profilu alapítványoknak, vallásos közösségeknek vagy éppen kereskedelmi társaságoknak, felekezeti és nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Tíz év lehet sok idõ is meg kevés is! Kevés ahhoz, hogy megváltó fordulatot hozzon azon rászorulók és támogatást igénylõk körében, akiknek kijár a segítség. De éppen elegendõ ahhoz, hogy egy jótékonysági, emberbaráti tevékenységet folytató szervezet bebizonyítsa életképességét és ma már sok rászoruló vagy támogatást igénylõ tudatában az UNITÁRCOOP Alapítvány, mint a segíség lehetséges forrása él. A kezdetektõl sok egyéni kérelem vagy javaslat alapján számos alkalmi vagy ismétlõdõ támogatást nyújtottunk tanuló fiataloknak, sokgyermekes családoknak, rendezvényeknek stb. A teljesség igénye nélkûl a következõket emitjük meg: helyi és országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Szabédi Napok, fehéregyházi Millenneumi Templom, unitárius kórus találkozó, a szentgericei egyházközség Tiboldi Alapítványa, Lókodi Öregek Háza, hidegvölgyi tûzkárosult cigány családok, marosszentkirályi Szent István szobor, Szeret-Klézse Csángó Alapítvány, kövesdombi unitárius templom, tej-kenyér 1

2 elõfizetés sokgyermekes családoknak, tanulók pénz és természetbeni segélyezése, idõs-beteg emberek gyógyszer-pénz támogatása stb, A keresztelõi betétkönyvadományozás a Maros Egyházkör keretében ma már hagyományos segélyezésnek számít. A Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközségen kívûl 61 betétkönyvet adományoztunk, több mint 18 millió lei értékben szeptember. 18. nevezetes dátum az alapítvány életében: a kuratórium határozata alapján létrejött az Unitárius Gondozó Szolgálat, amely saját szervezési és müködési szabályzata alapján, hovatovább mint autonóm részleg fejti ki tevékenységét az alapítvány keretében. Bár kezdetben a Gondozó Szolgálat szervezésében és müködésében adódott, fõleg szubjektív töltetü zavaró körülmény is, de a tevékenység összességében feltétlen pozitiv. További bõvítése nemcsak érdemes, hanem szükséges is! Fokozatosan elöregedõ és elszegényedõ felekezeti közösségünkben egy Gondozó Szolgálat tevékenységére, különös tekintettel a többnyire magára maradt, kisnyugdíjból élõ, otthonát ritkán elhagyõ, önmagát nehezen vagy egyáltalán ellátni nem tudó idõs emberek otthoni gondozására illetve segélyezésére nagy igény van. Az Unitárius Gondozó Szolgálat három úton fejti ki tevékenységét : 1. gyógyászati segédeszközöket, egyszer használatos cikkeket, használt ruhanemüt adományoz vagy kölcsönöz, 2. élelmiszert, tisztálkodási-és tisztitó szereket tartalmazó segélycsomagokat adományoz, 3. örtegek és átmenetileg mozgáskorlátozottak otthoni szociális gondozása, igény esetén beleértve a lelki gondozást is, A Gondozó Szolgálat nyilvántartása szerint az elmúlt öt évben 433 esetben adományoztunk használt ruhát, egszer használatos cikkeket, matracokat, ágynemüt és 201 esetben kölcsönöztünk gyógyászati segédeszközöket( kerekes székek, toalett székek, különféle mankók, járókeretek, korházi ágyak stb.) Külön emlitjük 2005 év folyamán a székelyföldi árvízkárosultaknak juttatott 15 millió lei értékü ruhaküldeményt és 1 millio lei készpénzt. Jó és hasznos együttmüködést alakítottunk ki a Helyi Tanács és Polgármesteri Hivatal szociális és gondozói tevékenységet irányító igazgatóságával. Az évente kidolgozott pályázati kérelmek alapján, a Helyi Tanács pénzûgyi támogatást nyújt a gondozói tevékenységet felvállaló civil szervezeteknek. Ebbõl a forrásból az UNITÁRCOOP Alapítvány a évekre 642 millió lei-t kapott. Ez kiegészûlt még évente az önerõs hozzájárulással is, így vált lehetõvé, hogy 2

3 öt év alatt 1150 segélycsomagot osztottunk ki 296 személynek, egyenként átlag lei értékben. Állandó gond, hogy a rendelkezésre álló létszám és pénzkerethez képest az igények jóval felülmúlják a lehetõségeket. Az alapítvány tevékenységét jórészt önkéntességi alapon végezzük, így nem tudunk elég hálásak lenni, különösen az Unitárius Gondozó Szolgálat törzstagjainak, akik most mér évek óta ugyanabban a felállásban, önkéntesként végzik jótékonysági munkájukat. Belsõ szabályzás alapján, azokat a személyeket, akiknek adományai legalább 50 USDt tesznek ki vagy az alapítvány érdekében jelentõs tevékenységet fejtenek ki, a hála jeléûl, az UNITÁRCOOP Alapítvány tiszteletbeli tagjává fogadjuk. Ezek a személyek alkotják az alapítvány tagságát, beleértve a szavazati jogot is. Jelenleg az alapítvány testülete 40 tagot számlál. Ime a tagok névsora, ídõrendi sorrendben: 1. Kolcsár Sándor Marosvásárhely 21. Szeredai Irma Marosvásárhely 2. Szilágyi Domokos Marosvásárhely 22. Kászoni József Magyarország 3. Antal Dénes Marosvásárhely 23. Kiss Ferenc Németország 4. Dr. Bíró Edit Marosvásárhely 24. B. Cordes Catrine U.S.A. 5. Dr. Fazakas Béla Marosvásárhely 25. Dr. Veress Pál Németország 6. Ferencz Gyula Marosvásárhely 26. Gyulai Ferenc Svédország 7. Adorjáni Imre Marosvásárhely 27. Matzak Edith Németország 8. Gagyi Gyula Marosvásárhely 28. Szabó Ildikó Magyarország 9. Hunyadi László Marosvásárhely 29. Máté Gyõzõ Magyarország 10. Dr.Kerekes Károly Marosvásárhely 30. Dr.Kolozsvári Zoltán Marosvásárhely 11. Magyari György Marosvásárhely 31. Dr.Szabó Zoltán Magyarország 12. Pál Péter Marosvásárhely 32. Dr.Kolumbán Pál Marosvásárhely 13. Tóth István Marosvásárhely 33. Nagy László Marosvásárhely 14. Gagyi Zelma Kanada 34. Dr.Szász Jolán Marosvásárhely 15. Lázár Domokos Ádámos 35. Kercsák Erzsébet Marosvásárhely 16. Dr.Meleghy Gyula Németország 36. Antal Ildikó Marosvásárhely 17. Dr. Szabó Attila Magyarország 37. Fülöp Zoltán Marosvásárhely 18. Halmágyi János Marosvásárhely 38. György Zoltán Marosvásárhely 19. Dr.Kisgyörgy Árpád Marosvásárhely 39. Kilyén Árpád Marosvásárhely 20. Tõkés András Marosvásárhely 40. Ifj.Bakó László Marosvásárhely 3

4 Az anyagi illetve pénzbeli támogatás döntõ hányada azonban szponzorizálás vagy pályázat alapján a különféle jogi személyektõl származik. Pénzt, vagy anyagi támogatást nyújtó egyházak, alapítványok illetve kereskedelmi társaságok a következõk voltak: 1. SYLVANCOOP Kft. Marosvásárhely 2. Thurbenthali Evangélikus Egyházközség Svájc 3. Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Svájc 4. Maros-Küküllõi Unitárius Egyházkör Marosvásárhely 5. Magyar / Német Baráti Kör Aachen Németország 6. Nordhorni Református Egyházközség Németország 7. COMAT Rt. Marosvásárhely 8. Winchesteri Unitárius-Univerzális Gyülekezet U.S.A. 9. Illyés Közalapítvány Magyarország 10. Mocsári Lajos Alapítvány Magyarország 11. PRO HUNGARIS Alapítvány Magyarország 12. AIDROM Ökoménikus Segélyszövetség Bukarest 13. Johannita Segélyszolgálat Magyarország 14. Marosvásárhely Város Tanácsa Marosvásárhely 15. Új Kézfogás Közalapítvány Magyarország 16. HÉRA Alapítvány Magyarország Budapest 17. Holland Alapítványok Szövetsége CNF Hollandia 18. Maros Megye Tanácsa Marosvásárhely Az utóbbi másfél-két évben tapasztaljuk, hogy csappan az adakozó kedv, szigorodik a pályázatok elbirálása, ösztönzik a vizszintes kapcsolatrendszer (partnerség) kiépítését és mind több támogató ígényli az önerõs hozzájárulást is. Jelenleg már ebben a szellemben fogant két terven dolgozunk. Az egyik pályázat alapján, céladományból, a Nyárád mentén termõföldet vásárolunk. A földek mûvelésére szervezendõ gazdaság társaság remélt jövedelmét, az alapítvány szociális tevékenységének fenntartására fordítjuk. A másik pályázati forrásból egy napköziotthon - jellegü klub-tevékenységet szerveztünk, amelynek célja a magukra maradt, elszigetelten élõ idõs emberek visszaszoktatása a társas életbe. Az anyagi gondok mellett, az idõs emberek, talán még nagyobb lelki terhe a társadalomból való kirekesztettség, a már értelmetlenné váló életérzés leküzdése. Ezt a programot az alapítvány székhelyén- Bolyai utca (tér), 23- indítottuk. Az elsõ hetek tapasztalatai több mint biztatóak. 4

5 Az UNITÁRCOOP Alapítvány helyi szinten tagja a marosvásárhelyi nemkormányzati civilszervezetek (ONG) szövetségének, erdélyi színten pedig alapító tagja a Magyar Civilszervezetek Erdélyi Szövetségének. Kiegészítõ információk az alapítvány honlapján: Marosvásárhely, 2006, július 10. Szabó László 5

GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE

GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE Székhely: 400105 Kolozsvár, 1989. december 21/9; telefon és távmásoló: 0264-598228; elektronikus postafiók: unit.gondviseles@gmail.com;

Részletesebben

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO-400489 Cluj/Kolozsvár

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

Fedezd fel az önkéntesség világát!

Fedezd fel az önkéntesség világát! Fedezd fel az önkéntesség világát! Útmutató az önkéntességhez Te vagy a változás! Szerzők: Demeter Virág Katalin (c) Furus Levente (c) Gyöngyösi Delinke Mária (c) Kis Hunor Pál (c) Szőcs Eszter (c) Kiadja

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA BUDAPEST, 1995 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának Társadalmi szervezetek

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Ökumenikus Segélyszervezet. Összefogás az árvízkárosultakért

Ökumenikus Segélyszervezet. Összefogás az árvízkárosultakért Ökumenikus Segélyszervezet Összefogás az árvízkárosultakért 2 Impresszum 3 Tartalom Tartalom Bevezetô 4 Köszönetnyilvánítás 6 Gyors segítségnyújtás 8 Újjáépítés 9 Ingóságpótlás, helyreállítás 10 Újjáépítés,

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Röviden a szervezetről:

Röviden a szervezetről: Civil szervezet neve: CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Címe: 1156 Budapest Páskomliget u. 63. X. 40. Telefonszáma: 06 30 9 246 613 E-mail címe: kulcsar@axelero.hu Alakulás éve: 1991

Részletesebben

Államtitkári köszöntő

Államtitkári köszöntő Farmos Államtitkári köszöntő Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll. A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesti Információs Központ 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. Tel: 329-5299 Fax: 349-8172 e-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu honlap: www.mbeinfo.hu Ügyfélszolgálat: Hétfőtől

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2012. JANUÁR MÁRCIUS XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK (2012. április 8-9.) Hagyományainknak

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben