A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek korai szocializációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek korai szocializációja"

Átírás

1 A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek korai szocializációja Tanulmány a 0-3 éves gyermekeket gondozó intézetekben végzett kutatásról HODOSÁN RÓZA Minden jog fenntartva a Rubeus Egyesületnek és a szerzőnek!

2 2 Tartalom I. Bevezető:.3. p. A vizsgálat indoklása, a probléma megfogalmazása:.3. p. A vizsgálat célja:.5. p. A vizsgálat módszere:.6. p. A kutatás nehézségei:.8. p. A kutatás időintervalluma, a vizsgálat menete:.9. p. A feldolgozás szempontjai: 10. p. II. A kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése: 12. p. Az január 1. és december 31. között gyermekotthonokban élő 0-6 éves korú gyermekek száma és benn töltött ideje: 12. p. Gyermekek beutalása, a beutalások okai és beutalás előtti védelembe vétele: 22. p. A gyermekek elhelyezési formája, státusza: 30. p. Gyámi tanácsadás: 33. p. Gyermekjóléti szolgálatok: 37. p. Intézményekben való látogatások, testvérkapcsolatok: 43. p. Felülvizsgálatok, elhelyezések: 52. p. Örökbefogadás, nevelőszülőhöz helyezés, otthon elhagyás: 57. p. III. Összegzés: 60. p. IV. Szakirodalom: 65. p. V. Mellékletek: 66. p. 2

3 3 Bevezető A vizsgálat indoklása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény hatálybalépésével a következő években gyökeresen átalakul a hazai gyermekvédelem. Ez az átalakulás nemcsak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményeket és rendszereket érinti, hanem a korábbi csecsemőotthonokat is. A gyermekvédelmi törvény megfogalmazta azt a szakmai konszenzust, ami az utóbbi évtizedekben az ezen a területen foglalkozó szakemberek változtatási szándékát és a gyermekvédelem korábbi rendszerének kritikáját tartalmazta. Igen nagy szakmai konszenzus övezi azt a felismerést, hogy a nagyméretű, szegény és árvaházakra emlékeztető gyermekotthon diszfunkcionális, károsan befolyásolja a gyermekek személyiségfejlődését. A korai életszakaszban eltöltött intézményes ellátás nem képes az egészséges fejlődéshez nélkülözhetetlen egyénre szabott pszichológiai, fejlődéslélektani feltételeket biztosítani. A korai érzelmi elhanyagolás súlyos következményekkel jár, amely a személyiség egészét érinti a későbbiekben. Ma már közismert, hogy az a speciális mesterséges közeg, amelyben a csecsemők és kisgyermekek élnek és fejlődnek, komoly; hospitalizmus néven ismert károsodásnak vannak kitéve. Minél korábban kezdődik és minél tartósabb ideig tart az intézményi ellátás annál nagyobb mértékű lehet ez a károsodás. A nagyméretű gyermekotthonokat egyre gyorsuló ütemben, különösen a törvény életbelépése óta, felváltják néhány éven belül a kisebb méretű, családias gyermekotthonok, lakásotthonok. Ugyanakkor a korábbi csecsemőotthonok, éppen speciális voltuk miatt, lassabban alakulnak át. A 0-3 éves (zömében 0-6 éves), saját családjától elszakított korosztály olyan speciális gondoskodást igénylő gyermekcsoport, akiknek nevelése, elhelyezése nagy körültekintést, szakmai hozzáértést igényel. A gyermekvédelmi törvényben rögzített átalakítási kényszer nemcsak a volt csecsemőotthonokat kell, hogy érintse. A gyermekvédelem megcsontosodott, bürokratizált jellege nehezen alakul át. A szakemberhiány és az elavult szemlélet továbbélése, az adminisztratív ügyintézés a jellemző minden pozitív irányú elmozdulás ellenére. Az ügyintézési folyamatban sokszor a gyermekek és szüleik nem is jelennek meg "személyesen", csak irathoz csatolt fénykép és akta formájában léteznek. S itt nem a fizikai jelenlétre, hanem mint létező, előttünk megjelenő, igényeket támasztó gyermekre, vagy mint krízishelyzetben lévő szülőre gondoljunk. Nagyon sok esetben tudni, s úgy 3

4 4 tűnik ennek megváltoztatását maga a törvény sem tudja jelenleg átalakítani, hogy a gyermekek idejével nagyon hanyagul bánik a gyermekvédelmi rendszer. Nem veszi figyelembe, hogy a kisgyermek, különösen a csecsemő számára egy vagy néhány hónap milyen rendkívül hosszú s életre meghatározó idő. A korai fejlődés szorosan környezet és gondozó függő, az intézményes ellátás jellegénél fogva képtelen az egészséges fejlődéshez szükséges egyedi ellátást biztosítani. A törvény szinte minden területen pozitív szakmai kényszereket fogalmazott meg, de úgy tűnik, sokkal több idő szükségeltetik ahhoz, hogy ezek a változások minden területen megtörténjenek. A korábbi csecsemőotthonok gyermekotthonokká történő átalakulása azért szükséges, hogy ki tudják elégíteni a szűkebb környezetükben és a társadalomban jelentkező új típusú szükségleteket, illetve meg tudjanak felelni a gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelezettségeknek. Az új infantopszichiátriai kutatásokat is figyelembe véve fogalmazott meg a törvény szakmai igényeket. A korábbi csecsemőotthonoknak nagymértékű, radikális átalakulásra van szükségük. A 0-3 éves korosztály speciális szükségletei sem tartós gyermekotthoni elhelyezéssel elégíthetők ki. A volt csecsemőotthon a jól képzett és nagy múltú szakember gárdáját hasznosíthatja a megelőzésben, a területi gyermekvédelmi gondoskodásban, a nevelőszülői hálózat építésében, a vér szerinti és az örökbefogadó szülők felkészítésében és az utógondozás területén. A csecsemőkorúakat ellátó gyermekotthonok negyedéves statisztikai adatait folyamatosan vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy ezekben az intézményekben - néhány kivételtől eltekintve - az átalakulás folyamata még nem kezdődött meg. A negyedéves úgynevezett forgalmi adatok azt mutatják, hogy a gyermekvédelmi törvény életbelépése óta nem történt lényeges változás két alapvető és meghatározó kérdésben, nevezetesen a gyermekek bekerülésében és az intézményben töltött idő mértékében. Azt, hogy hány gyermek kerül be az intézménybe, természetesen külső, a gyermekotthontól független tényezők határozzák meg. A gyermekvédelmi törvény november 1. és december 1-ig tette kötelezővé a települési önkormányzatok számára a gyermekjóléti alapellátás intézményeinek kiépítését (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása) és az alapellátáson belül a gyermekek átmeneti gondozásának (helyettes szülő szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona) biztosítását. Nyilvánvaló, hogy ezen intézmények szakszerű és hatékony működése csak ezt követően bontakozhat ki. Mindez természetesen összefügg az önkormányzatok anyagi lehetőségeivel és szakember ellátottságával. 4

5 5 A statisztikai vizsgálatok rámutattak arra, hogy lényegesen nem változik a gyermekek intézményes gondozási ideje. Különösen feltűnő az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek gondozási idejének hosszúsága. Ideiglenes hatályú gondozás esetében az illetékes gyámhivatal 30 napon belül megvizsgálja, hogy ez a fajta elhelyezési forma indokolt-e még. A több mint egy évre visszatekintő adatgyűjtésem során azt tapasztaltam, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek csupán %-át vizsgálták meg az illetékes gyámhivatalok. A törvény által előírt gyámhivatali vizsgálat 6 hónap után kezdődött meg az ideiglenesen elhelyezett gyermekek 30 %- ánál. A vizsgálat célja Országos, teljes körű vizsgálatunknál leginkább arra voltunk kíváncsiak: milyen előzmények után, miért és hogyan kerülnek be a gyermekek a csecsemőotthonokba, ebben a folyamatban kinek mi a szerepe, illetve felelőssége, az események szereplői mit tettek, illetve nem tettek meg azért, hogy ezt a lépést elkerüljék, ha már bent van a gyermek, ott mi történik vele, mennyi időt tölt ott, megtörténik-e minden azért, hogy sorsa mielőbb rendeződjék, s ezt ki hogyan segíti, illetve nem segíti elő, megtörténik-e minden szükséges és törvényes lépés azért, hogy a gyermekek mielőbb családba kerülhessenek. Vizsgálatunk kiinduló hipotézise, hogy az új gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott pozitív szakmai változások még nem érintették eléggé a csecsemőotthonokat s a hozzájuk kapcsolódó gyermekvédelmi rendszereket. A megszokott rendszer s a kialakult struktúra csak lassan követi azt az átalakulást, amelyet a hatályba lépett jogszabályok megkívánnak. Országos vizsgálatunkat éppen azért végeztük el, s a későbbiekben adott probléma köré szervezve tovább folytatjuk, hogy a törvény életbe lépése óta felvetődött problémákra választ kapjunk, s amennyiben lehetséges, a szükséges szakmai, törvényi korrekciókra javaslatot tudjunk tenni. 5

6 6 A vizsgálat módszere Vizsgálatunk országos, teljes körű felmérés. Az ország 31, 0-6 éves gyermekeket ellátó gyermekotthonában végeztük el. Az január 1. és december 31. között az intézményben bent tartózkodó, valamint az ebben az időszakban azt elhagyó minden egyes gyermekről kérdőívet töltöttünk ki. ( A negyedéves statisztikai adatok tényleges és becsült adatai alapján gyermek tartózkodott a vizsgált időszakban az intézményekben.) A kérdőíves vizsgálat ideje alatt interjúk készültek minden intézmény vezetőjével s legalább egy gondozónővel, amit a tanulmány második részében fogunk felhasználni. A vizsgálat további menetében interjúkat készítünk még a kérdőívek alapján kiválasztott gyermekek esetében a szüleikkel, az érintett gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, az érintett gyámhivatalokkal, a TEGYESZ munkatársaival. Ez elkezdett vizsgálatunk folytatását, mélyebb elemzését jelenti, amit a későbbiekben az intézet munkatársai szakterületüknek megfelelően végeznek el. A kérdőívek kitöltését az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet munkatársai ellenőrizték. A beérkezett 2441 db kérdőívre adott választ számítógépes feldolgozással elemeztük. A vizsgálat megkezdése előtt munkatársaimmal a kérdőívekkel 4 intézményben próbakérdezést végeztünk. Az első intézménybe 30 kérdőívet küldtünk el önálló kitöltésre. Az innen visszaérkezett kérdőívek kevés információt tartalmaztak a gyermekekről. A második és harmadik intézményben személyes próbakérdezést készítettünk, ahol jelen voltak az intézmény vezetői és szakemberei. Arra voltunk kíváncsiak, a személyes kérdezéssel mennyi idő alatt készül el az interjú, kinek a jelenléte szükséges az információk megszerzésére, s mennyire használható a kérdőív, mennyi információ szerezhető meg az adott gyermekről, bekerülésének okairól, a bent töltött időről és a kigondozásról. A negyedik intézményben munkatársunk egyedül, az intézmény munkatársainak segítsége nélkül, csak az írásos dokumentumok alapján próbálta kitölteni a kérdőívet. 6

7 7 A próbakérdezések kapcsán arra a következtetésre jutottunk, hogy az intézmény munkatársai nélkül az információk mintegy egyharmadát tudjuk megszerezni, tehát az ő segítségük nélkül érdemben nem végezhető el a vizsgálat. A kérdőív kitöltése nemcsak a munkatársak jelenlétét követeli meg, hanem szakmai hozzáértést is igényel, amihez nehéz külső kérdező biztosokat találni. Az elvégzendő munka azt feltételezte, hogy az intézmények napokig, esetleg az intézmény nagyságától függően akár egy hétig is a kérdezőbiztos rendelkezésére kell, hogy álljanak. Ezt nem várhattuk el az intézmények munkatársaitól. Ők is ragaszkodtak a saját kitöltéshez. Ezért, s természetesen anyagi megfontolások miatt is, a kutatás szervezői úgy döntöttek, hogy az intézmények maguk töltik ki a kérdőíveket, majd szakértő munkatársak - a számítógépes feldolgozás előtt - annak kitöltését értelmezik, és a hiányokat pótolják. Az intézmények vezetőinek és munkatársainak január 12-én szakmai felkészítést tartottunk a kérdőívek kitöltéséről, s készítettünk egy nyomtatott kitöltési útmutatót is. A rögzített határidőkhöz képest itt egy kb. 1 hónapos csúszás történt. Néhány intézmény a feldolgozás után küldte el kérdőíveinek egy részét, ami nem került be a számítógépes feldolgozásba, de a későbbiek során szakmai feldolgozásra kerül. A számítógépes adatfeldolgozás során munkatársaink, akikhez 2-3 intézmény tartozott a következő szempontok szerint dolgozták fel tovább a kérdőíveiket: Minden egyes intézményből legalább három esetet választottak ki, az alábbi szempontokat figyelembe véve: jogszerűségek vizsgálata: a gyermek beutalása, bent tartása, felülvizsgálatai, kigondozása, időkeretek betartása: elhelyezési értekezletek, felülvizsgálatok törvényi idejének betartása, csúszása, esetleges elmaradása, gyermekek örökbe, nevelőszülőhöz vagy családjába gondozásának esetleges elhúzódása, meg nem történése, kigondozás szempontjai: pl. többször kerül be az intézetbe, családjába gondozzák, bántalmazás miatt kerül be, mégis hazakerül, sikertelen nevelőszülői kihelyezés, gyakran látogatják, mégis régóta bent van, más gyermekotthonba szól a gyermek elhelyezéséről a döntés, extrém esetek. A három egyedi esetet a későbbiekben fogjuk elemezni, és a szakmacsoportok szerinti feldolgozás is a későbbi kutatás eredménye lesz. 7

8 8 A következő szakmacsoportok szerint dolgozzuk majd fel a rendelkezésre álló anyagokat: örökbefogadások nevelőszülői gondoskodás fogyatékkal élő gyermekek gyermekjóléti szolgálatok működése anyjával együtt nevelkedő gyermekek gyámhivatali eljárások menete testvérkapcsolatok érvényesülése a beutalás okainak vizsgálata kapcsolattartás a családdal az intézményben maradó, vagy más gyermekotthonba utalt gyermekek átmeneti gondozottak A feldolgozás alapját a kitöltött kérdőívek és a már elkészített, s még elkészítendő interjúk képezik. Jelen tanulmányom elkészítése a számítógépes adatfeldolgozás alapsorára és az abból készült kereszttáblák elemzésére vállalkozott. A kutatás nehézségei Az első nehézség a kérdőívek kitöltésének módja. Az önkitöltő kérdőív mindenképp több hibalehetőséget tartalmaz, mint egy szakértő munkatárs által végzett kitöltés. Több kérdés maradt így megválaszolatlanul, mint a személyes kitöltés esetében, bár a meg nem válaszolt kérdések döntő többségénél az intézménynek nem volt információja az adott ügyben. Ezeknek a nem válaszoknak a korrigálását kellett a munkatársaknak utólag ellenőrizni, és az intézmény vezetőjével interjút készíteni. Ezért a számítógépes adatfeldolgozás kiegészítéseként készítettük el az interjúkra épülő tanulmányunkat is. A másik nehézség, hogy egyes intézmények nem tudták időben kitölteni a kérdőíveket, így a tervezett 2600 kérdőív beérkezése helyett 2441 kérdőív került számítógépes feldolgozásra. Így nem került feldolgozásra Székesfehérvár intézményéből a távozott gyermekekre vonatkozó kérdőívek egyike sem. Ez a mi becsült adataink szerint kb. 50 db. kérdőívet jelentett. ( Az 8

9 9 intézmény nem tudta kitölteni a távozott gyermekekre vonatkozó kérdőíveket, mert a gyermekek távozása után az összes írásos dokumentumot a TEGYESZ-hez küldték el.) Szegedről 17 db kérdőív érkezett meg a számítógépes feldolgozás után, a Pikler intézetből 29 db, Budapest, Gárdonyi Géza útról 12 db. Az utóbbi három intézmény statisztikai értelemben nem változtat a vizsgált arányokon, az elmaradt kérdőívek ugyanúgy tartalmaztak távozott és bent lévő gyermekek adatait, a későbbi feldolgozás az elmaradt kérdőívek kis száma miatt érdemben nem befolyásolja a vizsgálat eredményét. A feldolgozás során 62 db kérdőívet kivettünk a vizsgálatból, mégpedig az 1990 előtt születetteket. Ők kiskorú anyák, vagy olyan elhelyezési formában kerültek be a vizsgálatba, ami nem a hagyományos csecsemőotthoni elhelyezés miatt történt meg, pl. családi otthonos elhelyezés. Így a számítógépes adatfeldolgozás során 2379 adat került elemzésre. Az előzetes, a negyedéves statisztikai adatokból becsült adataink szerint gyermek fordult meg az előző évben az ország csecsemőotthonaiban. Ezt tekintettük teljes mintának. Ehhez képest a becsült db kérdőív elmaradása nem befolyásolja érdemben a feldolgozott adatokat, hiszen ebből a becsült db minden feldolgozási típust tartalmaz, a kb. 50 távozott gyermek adatainak elmaradása pedig hibahatáron belül befolyásolja az adatainkat. A vizsgálat időintervalluma A felmérésben szerepel minden január 1. és december 31. között az intézménybe bekerülő és ott élő vagy azt elhagyó gyermek. A kérdőív elkészítése és a próbakérdezés november és december hónapban történt. A kérdőív kitöltése január 12 és március 15 között történt. A számítógépes feldolgozás, az alapsor adatainak elkészítése március végéig megtörtént. A kérdőívek szakmacsoportos feldolgozása március hónap. A számítógépes adatok elemzése és kereszttáblák készítése április, május hónap. Zárótanulmány elkészítése május hónap. A vizsgálat szempontjai A kérdõíves adatok feldolgozása során leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy az évi XXXI. gyermekek védelméről szóló törvényben megfogalmazott pozitív változások nyomán 9

10 10 milyen átalakulások történtek a gyermekvédelmi rendszer egyik fontos elemében, a volt csecsemõotthonokban. Szinte teljes körû felmérésünk nyomán minden egyes gyermek sorsát végig követhetjük. A feldolgozás szempontjai a következõk voltak: Mennyi idõt töltenek bent a gyermekek átlagosan az intézményekben, van-e lényeges különbség a bent töltött idõ mértékében az egyes intézmények között. Hogyan kerül be a gyermek, kik javasolják a bekerülést, milyen okokkal kerülnek be a gyermekek, van-e összefüggés a gyermekjóléti szolgálatok mûködése és a bekerülés között, az új törvény életbe lépése óta kerülnek-e be gyermekek anyagi okok miatt, a bekerülés oka és a bent töltött idõ, a gyermek hova kerülése között van-e összefüggés, a bántalmazás, elhanyagolás és alkoholizmus miatt bekerült gyermekeknél elõzetesen mûködésbe lépett-e a gyermekvédelmi rendszer, történt-e védelembe vétel. A testvérkapcsolatok vizsgálata: hány gyermeknek van testvére, azok hol élnek, adott intézmények hangsúlyt fektetnek-e a testvérkapcsolatok ápolására, nevelõszülõhöz, örökbe fogadó szülõhöz kerülés esetén mennyire fontosak ezek a testvérkapcsolatok, van-e összefüggés a gyermek családba kerülése, bent töltött ideje és a testvérek léte között. Mit változtatott a gyermekek státuszán, bent töltött idején, az a tény, hogy a gyermek gyámja többségében az intézmény vezetõje lett. Hogyan mûködik a gyámi tanácsadás rendszere. A gyermekjóléti szolgálatok és az intézmények kapcsolata, mennyiben segíti a gyermek sorsrendezését a gyermekjóléti szolgálatok mûködése, van-e kapcsolat az intézmény és a szolgálat között. Milyen gyakran látogatják a gyermekeket, a látogatások érdekében mit tesznek az intézmények, kik segítik a szülõ gyermek kapcsolat erõsítését, ezért milyen lépések történnek, a látogatások gyakorisága milyen összefüggéssel van a gyermek további sorsára, a nem látogatott gyermekek esetében milyen lépések történnek. Milyen gyermekvédelmi rendszerek mûködése figyelhetõ meg, illetve mirõl van információja az intézménynek a gyermek bekerülése elõtt. A gyámhivatali felülvizsgálatok rendszere: megtörténik-e az ideiglenesen beutalt gyermekeknél 30 napon belül az elhelyezési értekezlet, megtörténnek-e az éves felülvizsgálatok, 10

11 11 kik vesznek részt, és mit javasolnak a gyermek elhelyezését illetõen a felülvizsgálatokon, elhelyezési értekezleteken, kihelyezési értekezleteken. Milyen okokat látnak az intézmények, ha ezek a vizsgálatok nem történnek meg a törvényben elõírt idõben. Milyen döntések születnek a gyermekek sorsát illetõen, hova kerülnek a gyermekek. Mennyire végrehajthatóak ezek a döntések. Soha nem látogatott gyermek esetében kezdeményez-e valaki örökbeadást, általában ki kezdeményezi és mikor? Nevelőszülői kihelyezés, illetve örökbefogadás esetén hogyan történik, és mennyi ideig tart az ismerkedés. 11

12 12 A kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése Az január 1. és december 31. között a gyermekotthonokban élő gyermekek száma és bent töltött ideje A statisztikai adatok elemzése azt mutatja, hogy a gyermekvédelmi törvény életbelépése óta lényegesen nem változik a volt csecsemőotthonokban elhelyezett gyermekek száma, s a gondozásban töltött ideje. Ha a csecsemőotthonokban lévő gyermekek számát és a Magyarországon élve született gyermekek számát és arányát vizsgáljuk meg az előző évtizedekre visszamenően, azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt 15 évben fokozatosan csökken a csecsemőotthonokban lévő gondozottak száma és aránya ben élve született gyermekre 3882 csecsemőotthonban elhelyezett gyermek jutott. A csecsemőotthonban lévő gyermekek aránya az újszülöttekhez viszonyítva 2,2 %. Ez az arányszám 1984-ig enyhe emelkedést mutat, tehát 1984-ben élve születettre 3223 csecsemőotthoni elhelyezés jut, az arányszám 2,5%. Ettől kezdve fokozatosan, bár 1988-ban nagymértékben, egy év alatt 400 fővel csökken a gondozott gyermekek száma. Az arányszám is 2% alá csökken, 1998-ra 1,7 %, azaz élveszületésre 1589 gondozott gyermek jutott ben ezek az arányszámok nem változtak, nem csökkent a gondozott gyermekek száma. Ebből adódott a feltevés, mely szerint a Gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott pozitív változások hatása két év elteltével még nem érzékelhető. Az XXXI. törvény kimondja: " A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez." 6. (1), valamint " A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez." 6. (2). A törvény életbelépése óta nem telt még el elég idő ahhoz, hogy a jogszabályban körültekintéssel és nagy szakmai konszenzussal megfogalmazott elvárások teljesüljenek, vizsgálatunkban 12

13 13 leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek a változások elkezdődtek-e, ha igen, milyen területen és milyen irányokban, s hol vannak a legnagyobb problémák a törvény végrehajtása területén. Ilyen szempontból az egyik legkritikusabb kérdés, hogy történik-e változás a beutalások számában, s a gyermekek bent töltött idejében. A gyermekek intézményben töltött ideje: Az elemzett mintában teljes körű adatfeldolgozásra törekedtem, de a vizsgálat problémáiból adódóan, mintegy (csak becsült adatok álltak rendelkezésre) adattal kevesebbel dolgoztam, a vizsgálat bevezetőjében jelzett okok miatt. Következő táblámban képet próbálok adni az ország 31 otthonában bent lévő, távozott gyermekek nagyságrendjéről. Az első az intézményi férőhelyeket mutatja, s a bent lévő gyermekek számához viszonyítva kapnánk meg az intézményi kihasználtságot. A tábla áttekinthetősége kedvéért itt nem tartottam fontosnak jelezni, hiszen az intézetekről szóló esettanulmányban ez az adat szerepel. Ennél fontosabbnak tűnt egy új mutató bevezetése, amit kigondozási mutatónak neveztem el a vizsgálat alatt. Ez a mutató tulajdonképpen az intézmény ún. forgalmi adataira utal, hiszen a vizsgált gyermekszám és a távozott gyermekeknek az arányszámából tevődik össze. Ez a szám mindenképp utal a gyermekek kigondozásának gyorsaságára és számára. Figyelemre méltó néhány intézmény átlagtól elütő száma pozitív és negatív értelemben. Az átlagnál magasabb számok, három fölött azt jelentik, hogy a vizsgált időszakban az összes gondozott gyermekhez viszonyítva kevesen hagyták el az intézményt. A kettő alatti számok pedig azt, hogy sokan távoztak a múlt évben az intézményből. Két intézmény távozott gyermekeinek száma hiányzik az adataimból. A budapesti Gárdonyi Géza utcai otthon, ahol a legmagasabb a kigondozási mutató, késve juttatott el adatokat, így nem kerültek be teljes körűen a vizsgálatba. 13

14 14 Intézmény neve Férőh ely Vizsg álatb an szere plő gyer meke k sz. Száza lék N=23 79 Bent lévő gyer meke k szám a Távo zott gyer meke k szám a Balassagyarmat ,2 % ,1 Budapest, Gárdonyi G. u ,3 % ,1 Budapest, Kerepesi u ,1 % ,0 Budapest, Kmety u ,3 % ,9 Budapest, Pikler Intézet ,2 % Budapest, Rege u ,3 % ,3 Budapest, Völgy u ,3 % ,4 Budapest, Szarvas G. u. Pest megye ,6 % ,5 Debrecen ,2 % ,3 Eger ,2 % ,1 Fegyvernek ,7 % ,7 Gencsapáti ,4 % ,5 Győr ,0 % ,2 Gyula ,2 % ,6 Kecskemét ,2 % ,2 Marcali ,4 % ,9 Mecsekjánosi ,3 % ,1 Nagybajom ,8 % ,6 Nagybarca ,6 % ,9 Nagykanizsa ,0 % ,9 Nagykőrös ,4 % ,2 Nyírbátor ,4 % ,5 Nyíregyháza ,0 % ,1 Pécs ,6 % ,1 Sopron ,8 % ,2 Szeged ,2 % ,9 Székesfehérvár , Szekszárd ,8 % ,5 Tatabánya ,5 % ,0 Veszprém ,4 % ,6 Zalaegerszeg ,8 % ,6 összesen % Kig ond ozás i mut ató 14

15 15 Az intézményekben élő gyermekek kor szerinti megoszlása országos szinten a következő módon alakul: Gyermekek kora Válaszok száma Százalékos megoszlása 0 2 hónap 51 2,1 % 3 5 hónap % 6 11 hónap % hónap ,6 % hónap ,5 % 2 éves % 3 éves ,2 % 4 éves 210 8,8 % 5 éves 100 4,2 % 6 v. több éves 80 3,4 % összesen % A fenti táblázat szerint a volt csecsemőotthonok lakói legnagyobb arányban a két éves gyerekek, 22 %. Később bemutatott adataim szerint a kisgyermekek átlagosan kb. ennyi időt töltenek bent ebben a típusú intézményben. A diagram szemléletesen mutatja az átlagtól kis mértékben eltérő adatot. 15

16 16 A gyermekek kor szerinti megoszlása Válaszok száma hónap 3-5 hónap 6-11 hónap hónap hónap 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves 6 v. több éves A gyermekek intézményben töltött ideje a következőképpen alakult: Az otthonban bent töltött idő A vizsgálat ideje alatt az intézményekben élő gyerekekre átlagidő (hónap) vonatkozó adatok minimális bent töltött maximális bent töltött idő (hónap) idő (hónap) Nyugat Magyarország 22, Kelet Magyarország 19, Budapest, Pest megye 24, A fenti táblázat mutatja, hogy régiónként mennyi átlagos időt töltenek bent a gyermekek. Ez a táblázat a jelenleg bent élőket tartalmazza. Régiónkénti megoszlásban nincs nagy eltérés a bent töltött idő tekintetében, de intézményenként sokkal nagyobb a szóródás. Kimagaslóan vezet a nyírbátori otthon, hiszen három hónap híján átlagosan négy évet töltenek bent a gyermekek, 45 hónapot. Ugyanakkor a minimális és maximális idő jelzésével kívántam jelezni, hogy ezen értékek mennyire növelik, illetve csökkentik az átlagidőt. Ott, ahol szélsőségesek az átlagidők, nem teljesen lehet következtetni az összes gyermek bent tartózkodási idejére, hiszen ezek a 16

17 17 számok azt mutatják, hogy vannak intézmények, ahol hat-, hétéves gyerekek is élnek bent, sőt a győri intézetben 10 éves gyermekek is vannak. Figyelemre méltó, hogy a legalacsonyabb átlagidő is 12 hónap, a debreceni intézményben. ( A gyermekek bent töltött idejének intézményi megoszlása 1. sz. melléklet) Az intézményt elhagyó gyerekek átlagosan bent töltött ideje régiónként: Az otthonban bent töltött idő A vizsgálat ideje alatt az intézményekből távozó gyerekekre vonatkozó adatok átlagidő (hónap) minimálisan bent töltött idő (hónap) Nyugat Magyarország 15, Kelet Magyarország 17, Budapest, Pest megye 16, maximálisan bent töltött idő A távozott gyermekek adatai az előző adatokhoz átlagosan 8-10 hónappal rövidebb gondozási időt mutatnak, de továbbra is vannak intézmények, melyek az átlagtól elütően sokkal nagyobb gondozási időt mutatnak, így a nyírbátori intézmény. ( A távozott gyermekek bent töltött idejének intézményi megoszlása 2.sz. melléklet) Az alábbi táblázat országos összesítő adatokat tartalmaz a távozott gyermekek bent töltött idejéről, külön kezelve az november 1. előtt, s az azután bekerülteket. Bent töltött idő előtt után összesen százalék 0-3 hónap ,1 % 4-6 hónap 97 11,2 % 7-11 hónap ,7 % 1-2 év ,0 % 2-3 év % 3-4 év ,7 % 4-5 év ,8 % 5-6 év ,1 % 6 év és több % összesen % Árnyaltabb a kép az országos összesítőben, ha a távozott gyermekek bent töltött idejét nézzük meg, külön bontásban az új törvény megszületése előtt bekerülteket és az utána bekerülőket. Bár 17

18 18 érdekes itt az összes adat lehet, hiszen matematikailag a törvény előtt bekerülteknek eleve több mint egy évet kellett bent tölteniük. Országosan a távozott gyermekekre nézve örvendetes, hogy a 0-3 hónapot bent töltöttek aránya a legmagasabb, 29 %. Eddig ez az egyetlen olyan adat, ahol a legjobb mutatót lehet mérni abból a szempontból, hogy mennyi időt töltött bent a gyermek. Az másik kérdés, hogy elégséges-e ide a 29 % mutató, s hogyan lehetne ezt növelni, illetve kell-e a jelzett gyermekeknek a szakellátásba bekerülni? Második helyen, 19%-al az egy és két évet bent töltő gyermekek állnak, az eddigi adatokban ez a kategória szerepelt mindig az első helyen a bent lévő gyermekekre vonatkoztatva. A pozitív adat mellett itt áll egy negatív adat is, ami azt mutatja, hogy 3 évnél többet tölt bent a gyermekek összesen 20%-a. ( A vizsgálatban 85 távozott gyermek esetében hiányoztak a korukra vonatkozó adatok, nem volt megállapítható a távozás pontos dátuma) A következő diagram azt mutatja, hogy a jelenleg is bent lévő gyermekek országosan mennyi időt töltenek az intézményekben. Az intézményekben élő gyermekek bent töltött ideje N , hónap 20 16,2 17,8 4-6 hónap 7-11 hónap 1-2 év ,1 13,1 10,4 5 2,1 1,1 2-3 év 3-4 év 4-5 év 5-6 év 6 v. több év 0 gyermekek száma %-os megoszlás A jelenleg intézményben élő gyerekek relatív többsége egy és két év közötti időt tölt bent, ez a gyermekek 28%-a. Egy év alatti gondozottak, akik táblázatunk szerint (1-3.sor) 35,4%-ot tesznek ki, a hagyományos csecsemőotthoni statisztikákban ebben a bontásban szerepelnek, hiszen csecsemő korú gyermekeknél fejlődési és jogi, elhelyezési szempontokból is fontos az első 18

19 19 életévet több szakaszra bontani. A második legtöbb idő majdnem 18 %-a a gyermekeknek 2-3 évet tölt bent az intézményben. Nem szükséges hangsúlyozni, hogy a kisgyermekek személyiségfejlődésében milyen meghatározó az első három évben megszerzett mentális és biológiai fejlődés. Nem vitatott szakmai tény, hogy a gyermekek ebben az időszakban olyan életre szóló testi, érzelmi, értelmi fejlődési perióduson esnek át, amely alapvetően meghatározza további életlehetőségeiket, kötődéseiket, társadalomba való beilleszkedési képességeiket. Ainsworth világhírű vizsgálata nyomán - (attachment kutatás) - a fejlődéslélektan területén valóságos forradalom zajlott le, megszületett a fejlődéspathológia. Új ismereteket szerezhettünk az egészséges és a kóros korai fejlődés területeiről. Kb. ötven éve, könyvtárnyi szakirodalom szól az intézményes gyermekellátás veszélyeiről. Az intézeti ellátás súlyos, későbbi személyiségfejlődési zavart jelentő rizikótényezőt épít be a gyermek lelki struktúrájának a kialakulásába. Az új törvény ennek felismeréseként olyan mechanizmusokat épített be, amelyek vagy elkerülik, vagy lerövidítik az intézményes ellátást. Eddigi adataink még nem mutatnak lényeges változást a gyermekek bent töltött idejére vonatkozóan. A csecsemőotthonok 0-6 éves korosztály gondozását végzik, mégis vannak az intézményekben ennél idősebb gyermekek is. Többségében azok a gyermekek maradnak még az otthonokban, akiknek vagy a jogi sorsa rendeződik előre látható időn belül, vagy a testvérkapcsolatok miatt együttes elhelyezésre törekszenek, nevelőszülőhöz, örökbefogadóhoz, vagy végső esetben más gyermekotthonba. A tanulmány későbbi fejezeteiben választ keresek arra a kérdésre, hogy indokolt-e, hogy a gyermekek ennyi időt töltenek bent az intézményekben. A következő diagram a gyermekek távozását vizsgálja abból a szempontból, mennyi átlagos időt töltenek az intézményekben, s hova kerülnek. Hova távozott a gyermek fő százalék bent töltött átlagos idő (hónap) vér szerinti családjába, haza ,8 % 9,8 _ 71 nevelőszülőhöz % 22 _ 96 örökbefogadták (idehaza) ,1 % 17, min. (hónap) max. (hónap) 19

20 20 más gyermekotthonba került 35 3,7 % 18,8 _ 58 egészségügyi gyermekotthonba 27 2,8 % 28, örökbeadták (külföldre) 8 0,8 % meghalt 5 0,5 % 2,2 1 5 egyéb, nem tudja 2 0,2 % 3,5 1 6 összesen 952 Megvizsgálva a fönti táblázatot, abból a szempontból, hogy hová távoztak a gyermekek, figyelemre méltó megállapításokat lehet tenni. Ezeket az adatokat érdemes összevetni 20 év statisztikáival (A csecsemőotthonok 21 éve, Pikler Intézet). Legelőször a saját családjába kerülő gyermekek számait vizsgáljuk meg között stabilan a gyermekek kicsit kevesebb, mint egyharmada került haza. Az 1998-as statisztikai adatok azt mutatták, hogy 43%-ra emelkedett a saját családjába került gyermekeknek a száma. Mostani adatok szerint 38 % kerül vér szerinti családba. Ez enyhe visszaesés, de nem tekinthető szignifikánsnak. Az évek során a legnagyobb mértékben a nevelőszülőhöz került gyermekek száma növekedett ben még 16 % került nevelőcsaládba, 1988-ban 27 %, 1998-ban 23 %. A mostani adatok szerint 35 %. Ezt a számot megerősíti az interjúkban az intézményvezetők véleménye arról, hogy az utóbbi évben pozitív változásokat tapasztalnak a nevelőszülői hálózat működtetése, valamint képzése során. Kérdés, ha jól működik a nevelőszülői hálózat, kell-e a gyerekeknek otthonba kerülniük? Az örökbe adott gyermekek aránya 1977-ben 9 % volt, ez a szám mintegy duplájára emelkedett 1985-re, azóta évente 17 és 20 % között mozog. Mostani adatok szerint 19 %. Az egyik legörvendetesebb fejlemény, hogy évek óta most a legalacsonyabb azoknak a gyerekeknek a száma (3,7%), akik más gyermekotthonba kerülnek, vagyis remélhetőleg kevés gyermek fogja család nélkül leélni gyermekkorát. Természetesen, az lenne jó, ha itt egyetlen gyermek adata sem szerepelne, csak akkor lehetnénk elégedettek, de ez a tendencia mindenképpen pozitív fejlemény. Bár az adatok alapján ez is egy évek óta tartó folyamat, de ilyen alacsony arányú még sohasem volt ben még a gyermekek egyharmada került másik gyermekotthonba, tíz év múlva egynegyede, a 90-es években 10 és 15 % közötti arányban utolsó félévében esett vissza először 6%-ra, majd mostani adatok szerint már nem éri el a 4%-ot. 20

Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig

Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig Központi Statisztikai Hivatal Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig 2012. május Tartalom A gyermekvédelem száztíz éve...2 Az alap- és szakellátás komplex rendszere...2 A szakellátásba kerülés okai...4

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom Tartalom KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A BEFOGADÓ OTTHON ÉS A SOMOGY MEGYEI GYERMEKOTTHONOK GYAKORLATÁRÓL VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL... 3 GYERMEKJÓLÉT ELJÁRÁSI MODELLJE AZ IDEIGLENES

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Kulcsár Mariann. A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban

Kulcsár Mariann. A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban 1 Kulcsár Mariann A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban Bevezetés A testvérkapcsolatok alakulása nagyon fontos részét képezi az ember pszichoszociális

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE A CSALÁDON BELÜL VESZÉLYEZTETETT GYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI FELADATOKRÓL HEVES MEGYEI HELYZETJELENTÉS 1997-99 ÉVEKRŐL AZ

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projekt

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói SZOCIÁLIS MUNKA Homoki Andrea Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói A Gyermekvédelem a posztmodern gyermekkorban című konferencia felhívásához kapcsolódóan a tanulmány a Békés

Részletesebben

Gyermekvállalás és gyermeknevelés

Gyermekvállalás és gyermeknevelés Központi Statisztikai Hivatal Gyermekvállalás és gyermeknevelés 211. április Tartalom 1. Változó gyermekvállalási szokások... 2 A késői gyermekvállalás kockázatai... 3 A családi állapot változásának hatása...

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából 1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek

Részletesebben