Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző"

Átírás

1 Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette: Dr. Bóna Csaba jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Művelődési, Népjóléti és Sport Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: - Dr. Bóna Csaba sk. jegyző

2 Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében megfogalmazza a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit. A gyermekvédelem olyan tevékenységek és intézmények együttese, amely biztosítja a gyermekek alapvető jogait, és a jogok érvényesítésének garanciáit, így a gyermekek testi-lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését és a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését. 1.Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra Állandó lakosok száma: 1696 fő 18 éven aluliak száma: 337 fő 18 éven aluliak száma korcsoportos megosztásban december 31-én (fő) 0-5 éves 6-13 éves éves Fiú lány Fiú Lány Fiú lány Összesen: 98 Összesen:125 Összesen: Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások A pénzbeli ellátások meghatározó elemei a gyermekvédelmi törvénynek. Az Alkotmány és az évi LXIV. törvényben deklarált Gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény is rögzíti a gyermek jogát arra, hogy a fejlődésükhöz szükséges segítséget megkapják. Amennyiben a gyermek családja önhibájából vagy önhibáján kívül nem képes biztosítani azokat az alapvető kritériumokat, melyek elengedhetetlenek a gyermek egészséges fejlődéséhez az állam, önkormányzat a szubszidialitás elvét szemlőtt tartva nyújt segítséget. A Gyvt. 7. (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. Ellentmondás húzódik meg a törvény ezen szavai, valamint a mai magyar társadalmi, gazdasági viszonyok között. A munkajövedelemmel nem rendelkező gyermekes családok jövedelmi viszonyai az elmúlt év során sem javultak. Ezen családok esetében az állami családtámogatások nem elegendőek még a legalapvetőbb gyermeki szükségletek kielégítésére sem. Sajnos az új, megreformált családtámogatási rendszer sem tudja pótolni a munkavégzésből származó a jövedelmeket. 2

3 Az anyagi veszélyeztetettség a leggyakrabban felmerülő probléma a gyermeket nevelő családok esetében, mely az ország egész területére jellemző. A hátrányos anyagi helyzet további más hátrányos helyzetnek oka, illetve okozója is egyben, ami további súlyos problémákhoz tud vezetni. A kielégítetlen gyermeki alapszükségletek, megfelelő lakhatás, étkezés, tehát teljes egészében a fizikai szükségletek, gátjai a magasabb szükségletek kiteljesedésének, az önmegvalósításnak, társadalmi elismertségnek január 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett, ami már nem jelent rendszeres pénzellátást, hanem a jogosultság megállapítása esetén a normatív természetbeli kedvezmények igénybevételére valamint évente kétszer adandó pénzbeli ellátás igénybevételére jogosít. 2.1 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. Gyermektartásdíj megelőlegezése 4. Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre - mely a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe lépett évben 78 gyermek szerzett jogosultságot, mely gyermekenként évi kétszeri 5800 Ft-os támogatást jelentett, Ft értékben. Ezt az összeget a központi költségvetés utólagos finanszírozással bocsátotta az önkormányzat részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a tavalyi év folyamán 2 gyermek részesült, Ft értékben. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást elsősorban kirándulások finanszírozásához, beiskolázáshoz, karácsonyi ünnepek előtt, pl. ajándékvásárláshoz, illetve egyéb rendkívüli élethelyzetek, problémák kialakulásakor kérelmezik a gyermekes családok. Gyermektartásdíj megelőlegezése, illetve otthonteremtési támogatás folyósítására nem került sor 2011-ban. Óvodáztatási támogatás folyósítására nem került sor Természetbeni ellátások juttatására, illetve a pénzbeli ellátások természetbeni folyósítására igény nem jelentkezett. 2.2 Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli, illetve természetbeni juttatások a) pénzbeli támogatások 1. Tankönyvtámogatásban összesen 62 gyermek részesült 2011-ben Ft összegben. 2. Karácsonyi segély évben már nem került kiosztásra ben a települési önkormányzat az alábbi, gyermekjóléti,- védelmi tevékenységet is végző alapítványokat támogatta. - Kunszállási Gyermekekért Alapítvány: Ft - Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete: Ft - Grund Kunszállási Ifjúsági civil szervezet: Ft - Kunszállási Sportegyesület: Ft 3

4 4. Lakásfenntartási támogatás kapcsán a jogosult családokon belül 81 kiskorú gyermek részesült a támogatás előnyeiből, mely összeg 10%-a az önkormányzat költségvetéséből lett finanszírozva. b) természetbeni juttatások: Tanyán élő gyermekek szállítása az iskolába, óvodába télen, rossz idő esetén Sportoló gyermekek szállítása a versenyekre a tanyagondnoki szolgálat által Szükség esetén tüzelő biztosítása 2.3 Gyermekétkeztetés A gyermekek étkeztetése helyben megoldott, mind a melegkonyha, mind pedig az étkező a községi óvodában található. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos részletes adatokat a pont tartalmazza évben nem vettünk részt a nyári gyermekétkeztetési programban, mivel a szülők részéről nem merült fel ezirányú igény. Több éve vesz részt az önkormányzat az iskolatej programban. E program keretein belül átlagosan 160 gyermek részesült naponta ingyen dobozos tejben, illetve kakaóban, de évben igénybevétel nem történt. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni gondozása gyermekek átmeneti gondozása máshol igénybe vehető szolgáltatások szervezése, közvetítése 3.1 Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja október 1. óta a gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi társulás keretén belül került megoldásra, a feladatellátást a kiskunfélegyházi Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény végzi január 18-a óta Vereb István látja el Kunszálláson a családgondozói feladatokat. A szolgáltatást ellátó személy a státusznak megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Feladatait heti három napon, hétfőn-kedden 8.00 és óra között, szerdán 8.00 és óra között kistérségi társulási megállapodás alapján látta el a településen. A családgondozó szakszerű helyettesítése mely a korábbiakban megoldatlan volt szintén a Szolgálat keretein belül megoldott, Bense Andrea személyében, akinek elérhetősége a családgondozói szoba ajtajára kihelyezésre került Célja A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez Feladata A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: 4

5 a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyvt bekezdésének a.) pontja értelmében a gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A törvény értelmében a gyermekek védelmének rendszerében fontos feladatot látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi, védőnői, családsegítő szolgálat stb.), valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen oktatási, nevelési intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A Gyvt bekezdésében meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni Ellátottak köre, az igénybevételének módja (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. (1) bekezdése alapján, az Gyvt a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell szervezni, hogy az szükség esetén kiterjedjen a településen vagy településrészen élő valamennyi gyermekre. A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele térítésmentes. A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele önkéntes. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége alapellátás keretében nem szüntethető meg, a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, javaslattal élhet a személyes gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedésre: a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére, a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére Tevékenysége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 15 (7) bekezdése szerint a Gyermekjóléti Szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen A jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését. Áttekintik a település alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. Kunszállás tekintetében 8 család 16 gyermeke került kapcsolatba Szolgálatunkkal 2011-ben. Alapellátás keretén belül gondoztunk 13 gyermeket. Védelembe vételi eljárás egy esetben indult 1 fő esetében, más védelembe vett gyermek a településen nincs. A év folyamán 2 gyermek került átmeneti nevelésből otthonába. Átmeneti nevelésben 2 család 2 gyermeke van. Ellátási forma Gyermekek száma Alapellátás 9 Védelembe vett 1 Átmeneti nevelt 2 Családbafogadás - Magántanulóvá válás - Lezárt esetként 4 Összesen: 16 5

6 A gondozott családokban előforduló főbb problémák: - Gyermekek magatartásbeli problémái - Szülők nem megfelelő életvitele - Szülők szenvedélybetegsége (alkohol) - Szülői elhanyagolás - Szülők konfliktusa válást követően Alapellátás keretében gondozott gyermekeknél a kapcsolattartás, az információnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése, tanácsadás és a segítő beszélgetés általában segítette a felmerülő probléma kezelését, megoldását. Ezek a problémák egyes családok esetében halmozottan jelentkeznek, sokszor több probléma együttes jelenléte tapasztalható. Kapcsolatba kerülés szerint az előző évekhez hasonlóan, 2011-ben is túlnyomórészt a jelzőrendszer tagjainak jelzései révén került szolgálatunk kapcsolatba új esetekkel, hiszen a településen élő halmozottan hátrányos, rossz szociális körülmények, életvezetési zavarok miatt veszélyeztetett gyermekek már az előző évek során a látótérbe kerültek. A gondozásban részesülő gyermekek, családok érdekében rendszeres esetmegbeszélésekre került sor, melyen elsősorban az óvoda, iskola ifjúságvédelmi felelőse, a jegyző, a szociális ügyintéző, a védőnő és a körzeti megbízott vett részt. A településen a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is szoros és folyamatos a kapcsolat a jelzőrendszerrel. Jelzőrendszer tagjai: - Oktatási - nevelési intézmények - Jegyző - Védőnő - Rendőrség - Lakosság Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek biztosítottak a megfelelő munkavégzéshez. A korábbi évekhez képest új helyen, a Faluházban van kialakítva a családgondozói szoba. A bútorzatot a helyi önkormányzat biztosítja, nyomtatási, fénymásolási lehetőséget szintén nyújtanak. Lehetőség van a családgondozói irodán kívüli megbeszélésre, főként, ha teljes családok jelennek meg, erre a célra a Polgármesteri Hivatal Nagyterme korlátlanul használható. A Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény hivatali mobiltelefonnal, irodaszerekkel, valamint egy laptoppal segítette a színvonalasabb munkavégzést. Mivel a település főként tanyasi elrendezésű, így a tanyákra a tanyagondnok segítségével történik a kijutás. A háziorvossal és a rendőrséggel, körzeti megbízottal is megfelelő kapcsolat alakult ki, a tavalyi évben a rendőrségtől nem érkezett jelzés sem szabálysértésről, sem bűncselekmény elkövetéséről. A jegyzői gyámhatósággal, valamint a gyámhivatallal is nagyon jó a munkakapcsolat, probléma esetén könnyen össze tudjuk munkánkat hangolni. A jelzőrendszer beszámolója alapján megállapítható, hogy a gyermekjóléti szolgálat és az egyes jelzőrendszeri tagok között a kapcsolat megfelelően működik, az információcsere gyorsan és megfelelő csatornákon keresztül történik. 6

7 3.2. Oktatási intézmények gyermekvédelmi tevékenysége A község oktatási intézményeiben (2009. július 1. napjától Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény néven egyesítve lettek az addig különálló nevelési- oktatási és egyéb -közművelődési, szociális- intézmények) megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi tevékenységet, akik már évek óta látja el ezt a feladatot. Munkájukat felelősségteljesen az intézményvezetőjük támogatásával végzik. A gyermekvédelmi munka értékelése intézménytípusonként: KUNKIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsőde Összeállította: Király Andrásné gyermekvédelmi felelős - Intézményünkbe 57 óvodás és 11 bölcsődés korú gyermek jár. Speciális helyzetben van intézményünk a gyermekvédelem szempontjából, hiszen minden óvónő és gondozónő a saját csoportjába járó gyermek szociális körülményeit ismeri a legjobban. A jelentkező változásokat, problémákat észlelve törekszünk a gyermekek számára a legmegfelelőbb körülmények közös megteremtésére; gondolva itt a család segítésére, a rendeletekben meghatározott lehetőségek szerint. Pl. 100%-os étkezési térítési támogatás megállapítása; a gyermek egész napos ellátása az intézményben; a család életvitelének nyomon követése; gyakori beszélgetések a szülőkkel (napi kapcsolattartás); a gyermek érdekében történő közös gondolkodás ; segítségadás; fokozott figyelem a gyermek körüli gondozási feladatok maximális ellátására, érzelmi biztonság nyújtására; az egyénre szabott fejlesztés minden lehetőségének biztosítása logopédus, fejlesztőpedagógus, csoportban történő egyéni tervezett fejlesztés megvalósítása. A gyermekjóléti szolgálat munkatársával rendszeres a kapcsolattartás (működik a jelzőrendszer az óvoda és a bölcsőde részéről). Rendszeresek az esetmegbeszélések a Kapocs Segítő Szolgálat mint gyermekjóléti szolgálat képviselője, a jegyző, a szociális előadó, a védőnő, az iskolai és az óvodai gyermekvédelmi felelős részvételével. Az óvoda feladatai összefoglalva: A szakembereknek nemcsak a gyermeket, családját, hanem a közösséget és a felnőtteket is értő figyelemmel kell kísérnie és tapintatos, segítő szándékával kell alakítania a minél sikeresebb nevelést. Szükséges figyelnünk: a gondozást, a nevelést, a szülők válását, ill. különélését, az érzelmi biztonság hiányát, a gyermek értelmi, érzelmi fejlettségét, a gyermek szorongását, kötődését, gátlásait, esetleges beilleszkedési nehézségeit, a szocializáció folyamatát, a szülők elfoglaltságát, a család létszámát, az esetlegesen fellépő pszichoszomatikus jelek okait, az indokolatlan hiányzásokat. Ezen feladatokat kiterjesztettük a bölcsődébe járó gyermekek körülményeinek tanulmányozására is. Mindezeket megfigyelve remélhetőleg egy gyermek sem esik ki a szakemberek látóköréből, hiszen az időben felfedezett jelzések és az ezekre épülő intézkedések együttesen szolgálják a gyermek mindenek felett álló érdekét! 7

8 A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének egyes pontjai alapján: 2. : Az gyermekétkeztetés a napi háromszori étkezés (az óvodában) és napi négyszeri étkezés biztosítását jelenti a bölcsődében (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna). Kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok (2011. január-augusztus): Óvodás gyermek: 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők): 12 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 8 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 4 fő. Bölcsődés gyermek: 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók): 2 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő):0 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 0 fő. 2011/2012-es tanév első féléve (2011. szeptember-december): Óvodás gyermek: 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény): 10 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 4 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 6 fő Bölcsődés gyermek: ebből 100 %-os rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 1 fő 3 vagy több gyermekes családban élő (50 %-os kedvezményben részesül): 2 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 0 fő. Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma: 11 fő, nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Hátrányos helyzetű bölcsődés gyermekek száma: 2 fő, nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Mindezeket megfigyelve remélhetőleg egy gyermek sem esik ki a szakemberek látóköréből, hiszen az időben felfedezett jelzések és az ezekre épülő intézkedések együttesen szolgálják a gyermek mindenek felett álló érdekét! KUNKIKI Tóth Pál Általános Iskola /A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének egyes pontjai alapján:/ Összeállította: Eszikné Koncz Anita gyermek- és ifjúságvédelmi felelős A gyermek- és ifjúságvédelem nagyon sokrétű feladat, tágabb értelemben jelenti azt, hogy maga az iskola tevékenysége, működése biztosítsa, hogy egyik tanulót se érjen származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítse leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyeket családi vagy vagyoni helyzetéből egyébként következnének. A szűkebb értelemben vett gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában azt jelenti, hogy a tanulókat - a környezete, családja vagy bármely más miatt - veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése érdekében az iskolának is meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek egy iskolától elvárhatóak. A gyermek- és ifjúságvédelmi munkát nemcsak az ifjúságvédelmi felelős végzi, hanem az osztályfőnökök is. Alsó tagozatban természetismeret órákon testi-lelki egészségünkkel foglalkozunk. 8

9 Felső tagozatban osztályfőnöki-, természetismeret-, egészségtan-, technika- és biológia órákon nagy gondot fordítunk az alkoholfogyasztás, dohányzás és drog káros hatásainak megismertetésére, szolgálva ezzel a megelőzést is. A prevencióban partnerünk az iskola védőnője és a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság is. Gondi Zoltán iskolarendőr a 4-8. osztályosoknak előadást tartott a drog- és az alkoholfogyasztás veszélyeiről, illetve a biztonságos közlekedés szabályairól. Az egészségnapon a védőnő a szexualitásról, a családi életre nevelésről, az AIDS-ről, a drogokról és a dohányzás káros hatásairól beszélgetett a gyerekekkel. Kiemelten fontosnak tartom a szülőkkel való személyes találkozásokat és kapcsolattartást. A gyermekek gondjain csak velük együttműködve tudunk segíteni. Rendszeresen tartunk szülői értekezleteket és fogadó órákat, illetve ha szükséges, családlátogatást is teszünk. A es tanévben is nagy gondot fordítottunk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra. Hátrányos helyzetű tanulóink száma: 34 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk: 1 fő, veszélyeztetett tanulónk: 6 fő. 1 tanuló a szülők kérésére szeptemberétől magántanuló. A hátrányos helyzetet, veszélyeztetettséget főleg a szülők munkanélkülisége és italozó életmódja, a szociális helyzet, a szülői odafigyelés hiánya, a gyermekeket körülvevő ingerszegény környezet okozza. Sok olyan gyermekünk is van, aki csonka családban él. Egy tanuló akkor is hátrányos helyzetbe kerülhet, ha tanulási vagy magatartási zavarokkal küzd. Ezeknek a gyerekeknek nemcsak az okoz gondot, hogy teljesítsék a tantárgyi követelményeket, hanem sokszor beilleszkedési problémákkal is küzdenek. Ezek megoldásában főként az osztályfőnökök, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus és az osztályban tanító szaktanárok segítenek. A nevelőtestület kezdeményezésére iskolánkban novembertől iskolapszichológus dolgozik, aki heti 1 alkalommal fogadja a gyerekeket és szüleiket. Az osztályfőnökökkel együttműködve próbál segítséget adni azoknak a tanulóknak, akiknek valamilyen problémájuk van. Több gyermek jár rendszeresen hozzá. Néhány szülővel beszéltem és azt tapasztalták, hogy gyermekük nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lett a pszichológusnővel történt beszélgetéseket követően. Osztályfőnökök is jelezték, hogy szeretnének osztályszintű foglalkozásokat kérni a szakembertől, amelyek egyeztetett időpontokban és az egészségnapon lezajlottak. Az alsó tagozatban közösségépítő- és önismereti játékokat játszottak a gyerekekkel, amit nagyon élveztek. Az iskolában tanító pedagógusok folyamatosan képzik magukat és vesznek részt integrációs továbbképzéseken: Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak 3 fő A gyermekek harmonikus fejlesztése a zenéből indított módszerekkel 1 fő Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben 1 fő A Konfliktuskezelés a pedagógiában című képzésen pedig az egész nevelőtestület részt vett. Az zökkenőmentes iskolába lépést az 1. osztályos tanító néni segíti. Már tavasszal, a beiratkozást megelőzően, rendszeresen látogatja az óvodát és a leendő kisiskolásait. A nyár folyamán családlátogatást tesz az elsős kisgyermekek családjában. Ezzel az a cél, hogy a gyermekek megismerkedjenek tanítójukkal, beszélgessenek és így a bennük lévő szorongások csökkenjenek, illetőleg megszűnjenek. Májusban és júniusban az osztályok tanulmányi kirándulásokat szerveztek, szerveznek. Felmerült, hogy a költségek csökkentése érdekében közös kiránduláson vegyen részt az alsó-, illetve a felső tagozat. A felső tagozatban többnyire 2 naposak ezek a kirándulások és igen költségesek. Vannak olyan tanulók, akik anyagi okokból nem tudnak ezeken a programokon részt venni. Alkalmi támogatások kérésével próbálunk segíteni rajtuk. 9

10 A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének egyes pontjai alapján: 2. : Az iskolai gyermekétkeztetés a napi háromszori étkezés biztosítását jelenti (tízórai, ebéd, uzsonna). Kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok (2011. január-augusztus): Napközisek száma: 76 fő, ebből 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók): 33 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 13 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 1 fő egyéb önkormányzati támogatásban részesülő: 1 fő Menzások száma: 26 fő, ebből 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók): 4 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő):6 fő 2011/2012-es tanév első féléve (2011. szeptember-december): Napközisek száma: 82 fő, ebből 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény): 31 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 10 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 2 fő egyéb önkormányzati támogatásban részesülő: 0 fő Menzások száma: 20 fő, ebből 100 %-os rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 1 fő 3 vagy több gyermekes családban élő (50 %-os kedvezményben részesül): 6 fő A gyerekek nagy örömére idén márciusban ismét beindult az iskolatej-akció, így minden iskolás finom kakaót kap minden nap. Ingyen tankönyvet kapott iskolánkban 62 gyermek. 3.: A tanév végén előzetes felmérést végzünk, hogy a szülő igényli-e a nyári szünetre a felügyeletet, de néhány éve már nincs igény a nyári napközire. A Kapocs Segítő Szolgálat gyermekvédelmi képviselőjével a kapcsolattartás folyamatos volt, esetmegbeszéléseket tartottunk. Az iskola jelzőrendszere jól működik. Ebben az évben 3 család esetében kértünk a megsegítést, elsősorban környezettanulmány, családlátogatás és mediátori közreműködés formájában Védőnői szolgálat évben szociális válsághelyzetben lévő várandós kismama nem volt, titkolt terhesség sem. A várandósok között csak egészségügyi ok miatti veszélyeztetettség volt. Az év folyamán 13 csecsemő született Kunszálláson, közöttük szociális ok miatt veszélyeztetett nincs. 1-3 éves gyermekek száma 37 fő, közülük 11 fő jár bölcsődébe, a többiek megfelelő körülmények között otthon gondozottak. Ebben a korosztályban sincs szociális ok miatti veszélyeztetettség, 1-2 család él nehezebb anyagi körülmények között, ezekben a családokban lakásfenntartási támogatással segít az önkormányzat. 10

11 A gyermekjóléti szolgálat munkatársával nagyon jó a kapcsolat, ha probléma adódik, azonnali a lehetőség a segítségkérésre. A háziorvossal és a rendőrséggel, körzeti megbízottal is megfelelő kapcsolat alakult ki, a tavalyi évben tőlük jelzés nem érkezett. A jegyzői gyámhatósággal, valamint a gyámhivatallal is nagyon jó a munkakapcsolat, probléma esetén könnyen össze tudjuk munkánkat hangolni Gyermekek napközbeni gondozása A gyermekek napközbeni gondozása a településen működő óvodában, illetve iskolában, napköziben valósul meg. Ezen ellátási formák lefedik a 3-6 éves korosztály, illetve az általános iskolás korosztály napközbeni gondozását szeptemberétől bölcsődei csoport is a szülők, illetve gyermekeik rendelkezésére áll Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozása a településen jelenleg még nem megoldott. 4. Jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézmények Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági intézkedések lehetnek: védelembe vétel, ezzel kapcsolatos intézkedések ideiglenes hatályú elhelyezések teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése leltár, környezettanulmány készítése Ha a fiatalkorú bármilyen ok miatt veszélyeztetésnek van kitéve, és a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az önkormányzat által biztosított alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. Kunszálláson évben kiskorú védelembe vételére egy esetben került sor december 31-én a védelembe vett gyermekek száma 1 fő. Az előző években a védelembe vétel fenntartása kapcsán tett jegyzői intézkedések a szülők irányába: - szülő kötelezése napközbeni ellátás igénybevételére - szülő kötelezése, hogy működjön együtt a családvédelemmel foglalkozó szervvel - orvosi segítség igénybevételére kötelezés Szülő figyelmeztetése helytelen magatartás megváltoztatására. Minden védelembe vételt gondos előkészítés, mindenre kiterjedő vizsgálódás előz meg, és elsősorban a szülőik meggyőzése a cél, a gyermekek bevonásával, az iskola és családsegítéssel foglalkozó szakemberek aktív részvételével. Az elrendelt védelembe vételt a megjelölt határidő elteltével, vagy ha soron kívül szükségessé válik, a gyámhivatal felülvizsgálja. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 6 esetben került sor évben. Ideiglenes hatályú elhelyezésre egy kiskorú esetében került sor, ügygondnok, eseti gondnok kirendelés nem fordult elő. 5. Bűnmegelőzés A bűncselekmények vonatkozásában kiskorúak mint elkövetők kettő ügy kapcsán kerültek felderítésre, összesen 5 fő. Egyik esetben tanya feltörésekben 3 fő, a másik esetben raktár betörésben 1 fő volt az elkövető. Sértettként fiatalkorúak nem kerültek megállapításra. 11

12 Szoros együttműködés alakult ki az önkormányzat, a körzeti megbízott, a családgondozó, és az iskola-, óvoda ifjúságvédelmi felelőse között. A Rendőrség képviselői több alkalommal részt vettek szülői értekezleteken, falufórumokon és tartottak rövid ismertetést a családon belüli erőszak jogi és viktimológiai jellemzőiről. Az iskola rendszeresen szervez a gyermekek részére különféle programokat a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint nagy gondot fordítanak a különféle felvilágosító órák (alkoholfogyasztás, dohányzás, drog káros hatásai) megtartására. Néhány éve rendszeresen részt vesznek a Kecskeméten megrendezett drog ellenes rendezvényen. A bűnmegelőzésben nagy szerepet játszik még a településünkön működő Polgárőr Egyesület, melynek tagjai rendszeresen járőrözve csökkentik a bűnözési kedvet. 6. Az Önkormányzat és civil szervezetek együttműködése - Kunszállási Gyermekekért Alapítvány elsősorban a nevelési-oktatási intézmények tárgyi feltételeinek színvonalemelésében vesz részt. - Kunszállás Községért Közalapítvány játszótéri eszközök vásárlásával, a községi rendezvényeken gyermekprogramok szervezésével segíti a falu gyermekeinek a hasznos szabadidő eltöltését. - Az évek óta a legnagyobb önkormányzati támogatással rendelkező Kunszállási Sportegyesület a gyermekek mindennapi mozgásához járul hozzá, az iskola tornatermében tartják az asztalitenisz edzéseket, ahol 8-10 iskolás korú vesz részt, ugyanekkorra létszámmal működik a sakk-szakosztály is. A legtöbb fiatalt a labdarúgó szakosztály foglalkoztatja, ahol óvodás és általános iskolás rendszeres testedzése történik meg. - A Kunszállási Polgárőrségnek több fiatalkorú tagja van, akik elsősorban az iskolai feladatoknál segítkeznek. - A Grund Ifjúsági Klub tagjai aktívan részt vesznek a falu rendezvényein, gyermekek és fiatalok számára szerveznek vetélkedőket, programokat. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évre vonatkozó értékeléséből látható, hogy az önkormányzati gyermekvédelmi feladatok ellátása a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek, a hatósági feladatokat ellátók és a civil szervezetek megfelelő együttműködésével és összefogásával eredményes. A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Kunszállás, május 16. Határozat-tervezet.../2012.(...) ÖH Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló évi beszámoló elfogadása Határozat Dr. Bóna Csaba sk. jegyző Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi átfogó értékelést. Felelős: Képviselő-testület Határidő: május

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 1 Átfogó értékelés Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A Gyvt. 96. (6) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, tekintettel a 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.) KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben