Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet"

Átírás

1 Szám:59-4/2011. Jegyzőkönyv Készült: április 20-án megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet Jelen vannak: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Krausz Attila, a bizottság alelnöke Orosz Éva Tóth Erika Farkas Erzsébet Balogh Gergely Hrabovszky László Wilmek Tibor Rauf Norbert Tóth Árpádné Továbbá: Pleizer Lajos, Alelnöke Dr. Molnár Krisztián, FMÖH, Aljegyző Galler Nándorné, FMÖH, Költségvetési és Pénzügyi Főosztály Főosztályvezetője Mátrahalmi Tibor, FMÖH, Önkormányzati és Intézmény-igazgatási Főosztály Főosztályvezető-helyettese Dr. Erdős Ferenc, Fejér Megyei Levéltár Igazgatója Juhász Zsófia, Fejér Megyei Művelődési Központ Igazgatója Magony Imre, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Igazgatója Szilasy Katalin, Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Igazgatója Deresné Tanárki Mária, Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Igazgatója Orbánné Molnár Anikó, Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona Igazgatója Pápai Imre, Országos Mentőszolgálat Megyei Mentőszervezetének Vezető Mentőtisztje Székely Gabriella, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Közép-Dunántúli Kulturális Koordinációs Iroda Irodavezetője

2 2 Dr. Kovács Attila, Fejér Megyei Szent György Kórház Stratégiai Igazgatója Dr. Tarjányiné Balázs Katalin Ildikó, Dubiczné Mile Katalin, Szilágyiné Németh Sarolta, Jurtsuk Gabriella, és Vadász Jánosné FMÖH, Önkormányzati és Intézmény-igazgatási Főosztály munkatársai Dr. Zsákai Viktória, és Dr. Ivanits Viktor Miklós, FMÖH, Önkormányzati és Intézményigazgatási Főosztály munkatársai, jegyzőkönyvvezetők Igazoltan távol maradt: Adravecz Tamás Wurczinger Lóránt Kis György Csányiné Pergel Andrea Simon László Varga Györgyné Heim Norbert Nem jelezte távolmaradását: - Tervezett napirend: 1. Beszámoló a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet évi munkájáról, 2. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, 3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programjára, 4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r. számú rendelet módosítására, 5. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007.(II.23.) K.r.sz. rendelet módosítására, 6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítására, 7. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási kérelmének támogatására, 8. Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a 100/2010.(II.25.) K.h.sz. közgyűlési határozatok módosítására, 9. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítására,

3 3 10. Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási szerződésének módosítására, 11. Javaslat a Váli Önkormányzat által kezdeményezett, a váli Általános Művelődési Központ átszervezéséről szóló megyei szakvélemény kiadására, 12. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, személyes gondoskodást nyújtó Integrált Szociális Intézmény évi szakmai munkájának átfogó értékelése, 13. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények évi szakmai munkájának átfogó értékelése, 14. A Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) szakmai programjának jóváhagyása, 15. A Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, 16. Javaslat a FMÖ Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma, és a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma házirendjének módosítására, 17. Javaslat a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására, 18. Javaslat a Fejér Megyei Levéltár, Fejér Megyei Művelődési Központ, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár tervének évi munkabeszámolójának és évi munkatervének megvitatása és jóváhagyására, 19. Egyebek 20. Javaslat a által alapított gróf Klebelsberg Kuno Emlékérem adományozására (zárt ülés) Köszöntötte a bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és minden jelen lévőt. Megállapította, hogy a 17 tagú bizottság 10 jelen lévő taggal határozatképes. Ismertette a tervezett napirendet. Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok az alábbi sorrendben kerüljenek tárgyalásra. Elmondta, hogy a Javaslat a által alapított gróf Klebelsberg Kuno Emlékérem adományozására című előterjesztést a bizalmas, személyi adatokra tekintettel a nyílt ülést követően zárt ülés keretében tárgyalja meg a bizottság. Ezt követően szavazást rendelt el a módosított napirendről. Az Intézményfenntartó Szakbizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 1. Beszámoló a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet évi munkájáról, 2. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási kérelmének támogatására, 3. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, 4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programjára,

4 4 5. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r. számú rendelet módosítására, 6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007.(II.23.) K.r.sz. rendelet módosítására, 7. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítására, 8. Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a 100/2010.(II.25.) K.h.sz. közgyűlési határozatok módosítására, 9. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítására, 10. Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási szerződésének módosítására, 11. Javaslat a Váli Önkormányzat által kezdeményezett, a váli Általános Művelődési Központ átszervezéséről szóló megyei szakvélemény kiadására, 12. Javaslat a FMÖ Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma, és a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma házirendjének módosítására, 13. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények évi szakmai munkájának átfogó értékelése, 14. A Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) szakmai programjának jóváhagyása, 15. A Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, 16. Javaslat a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására, 17. Javaslat a Fejér Megyei Levéltár, Fejér Megyei Művelődési Központ, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár tervének évi munkabeszámolójának és évi munkatervének megvitatása és jóváhagyására, 18. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, személyes gondoskodást nyújtó Integrált Szociális Intézmény évi szakmai munkájának átfogó értékelése 19. Egyebek. 1. Beszámoló a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet évi munkájáról, Köszöntötte Pápai Imrét. Érdeklődött, hogy az előterjesztésben foglaltakat kívánja e kiegészíteni.

5 5 Pápai Imre: Nem kívánta kiegészíteni az előterjesztést. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el. 63/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Beszámoló a Közép- Dunántúli Regionális Mentőszervezet évi munkájáról című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 2. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási kérelmének támogatására Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, kérdése, észrevétele. Dr. Kovács Attila: Röviden ismertetni kívánta az előterjesztés lényegét. A Fejér Megyei Szent György Kórháznak pályázaton kell részt vennie, ha új eszközt kíván beszerezni. Egy teljesen új eljárás bevezetését kezdeményezzük az Országos Egészségbiztosítási Pénztár segítségével. Egy kis kapszulát lenyel a beteg, amely a tápcsatornán keresztül jutva folyamatosan felvételeket készít. Ezt az eljárást elvileg a TB finanszírozza, azonban erre nincs gyakorlati példa. Az új eljárás finanszírozásának kérdése az OEP kezében van. Tudomásunk szerint az országban seholsem finanszíroz ilyen vizsgálatot az OEP. Megkérdezte, hogy kinek van egyéb hozzászólása, kérdése, észrevétele. Tóth Erika: Érdeklődött, hogy van e esély arra, hogy az OEP a finanszírozás mellett döntsön. Dr. Kovács Attila: Ezzel kapcsolatosan nem tudott információval szolgálni. Az OEP finanszírozás a felmerülő költségek negyedét fedezné. Ez azt jelenti, hogy meghatározott vizsgálatszámig nem igényel egyéb anyagi hozzájárulást.

6 6 Sok sikert kívánt a támogatási szerződés megkötéséhez. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 64/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási kérelmének támogatására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 3. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Köszöntötte Galler Nándornét, kérte, hogy foglalja össze az előterjesztésben foglaltakat. Galler Nándorné: Megállapítható, hogy a költségvetésnek megfelelően alakult az Önkormányzat teljesítése. Az Önkormányzat saját bevételei terhére nem tudja finanszírozni feladatait, ennek következtében állandó hitelfelvételre kényszerül. Ezt a folyamatot a fenntartásunk alatt működő intézmények is megérezték. Az Önkormányzat által foganatosított intézkedések, átszervezések, átalakítások nem hozták meg a kívánt hatást, ráadásul még az illetékbevételektől is elestünk. A felvett hitelek nagy kamatterhet rónak az Önkormányzatra, ennek ellenére a törvény által előírt kötelező feladatellátásnak eleget teszünk. Az Önkormányzat pályázati tevékenysége jó, mely többletforrást eredményez. A pályázatokhoz azonban saját erő szükséges, melyet szintén hitelből finanszíroz az Önkormányzat. Érdeklődött, hogy van e hozzászólás, kérdés, észrevétel. Tóth Erika: Előadta, hogy meglátása szerint az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzből képtelenség ellátni a jogszabály által előírt kötelező feladatokat. Várhatóan új önkormányzati törvény lát napvilágot, amely remélhetőleg elősegíti azt az elhatározást, mely szerint a feladatok meghatározására szintek szerint kerül sor. Remélhetőleg ez a finanszírozás terén is pozitívumokkal fog járni.

7 7 Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 65/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programjára Felkérte Galler Nándornét, hogy foglalja össze az előterjesztést. Galler Nándorné: Intézkedési tervet foglal magába, melyet növekvő hitelszükséglet jellemez. Az önkormányzat kötelező feladatait a központi támogatásból, és saját bevételeiből tudja ellátni. Természetesen a reális vélemény kialakításához szükséges lenne a központi szabályozás, valamint az új önkormányzati törvény ismeretére. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 66/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programjára című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal

8 8 5. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r. számú rendelet módosítására, Előadta, hogy a nehéz gazdasági helyzet indokolja, hogy a térítési díj és tandíj összegét az önkormányzat a törvény által meghatározott felső határértéken állapítsa meg. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 67/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r. számú rendelet módosítására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007.(II.23.) K.r.sz. rendelet módosítására, Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 68/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007.(II.23.) K.r.sz. rendelet módosítására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal

9 9 7. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítására, Előadta, hogy a jogszabályi változás miatt volt szükséges az alapító okiratok módosítása, valójában technikai jellegű módosításról van szó. Kérte a bizottság tagjait, hogy intézményenként szavazzanak. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítását. Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítását. Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítását. Petőfi Sándor Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítását. Táncsics Mihály Gimnáziuma alapító okiratának módosítását. Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája alapító okiratának módosítását. Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítását. Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosítását. Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratának módosítását.

10 10 Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosítását. József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosítását. Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosítását. Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézménye alapító okiratának módosítását. 69/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 8. Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a 100/2010.(II.25.) K.h.sz. közgyűlési határozatok módosítására, Érdeklődött, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, hozzászólás, észrevétel. Tóth Erika: Előadta, hogy a bérleti szerződésben méltányos összeg került megállapításra bérleti díjként. Megjegyezte, hogy a vagyonhasznosítási koncepciót szem előtt tartva amennyiben a bérleti díj összege nem méltányos, vagy túl magas az esetben felül kell vizsgálni. A Táncház működése során jó célt képvisel, saját magunk és gyermekeink hasznára van jelen a kulturális életben. Megjegyezte, hogy éppen a Táncház által is képviselt cél érdekében szükséges a vagyonhasznosítási koncepció

11 11 kárára is engedményt adni, bár a méltányos bérleti díj eredményeként jelentkező pénzhiányt nehéz lesz az önkormányzatnak kigazdálkodnia. Farkas Erzsébet: Csatlakozik az előtte szólóhoz. A Táncházzal kapcsolatban mindig is ellentét rajzolódott ki a városi, és a megyei önkormányzat között. A Táncház nagy népszerűségnek örvend, nagy sikere van, éppen ezért támogatnunk kell, hogy ez az eredményes megállapodás megszülessen. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 70/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a 100/2010.(II.25.) K.h.sz. közgyűlési határozatok módosítására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 9. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítására, Kérte a bizottság tagjait, hogy intézményenként szavazzanak. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását.

12 12 Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Táncsics Mihály Gimnáziuma 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítását. Előadta, hogy az előterjesztés végén található táblázat az intézményi feltételek meghatározását tartalmazza. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el a táblázatban foglalt feltételek elfogadásáról. ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés mellékletében foglaltakat. 71/2011. (IV. 20.) IFB. sz.

13 13 a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 10. Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási szerződésének módosítására, Felkérte Tóth Erikát, hogy foglalja össze a módosítás lényegét. Tóth Erika: Előadta, hogy az októberi közgyűlés már egyszer elfogadta a társulási szerződés módosítását, mely az akkori állapotnak felelt meg. Azonban a másik fél, azaz Dunaújváros a közgyűlési döntésnek nem tudott bizonyos okokból eleget tenni. Az azóta eltelt időben rendeződtek a viszonyok. A jelenlegi módosítás főleg vagyoni kérdéseket tisztáz, lényegében a két pályázati forrásból származó bevételt összegzi. Továbbá a jogszabályváltozásból adódó módosításokat is tartalmaz az előterjesztés. Az előterjesztés elfogadásával megteremtődnek a szabályos működéshez szükséges feltételek. Megjegyezte, hogy a gazdasági helyzet is indokolja a módosítás szükségességét, melyet leginkább a munkaszervezet 3 fős létszámban történő meghatározása támaszt leginkább alá. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 72/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási szerződésének módosítására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal

14 Javaslat a Váli Önkormányzat által kezdeményezett, a váli Általános Művelődési Központ átszervezéséről szóló megyei szakvélemény kiadására, Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén, szavazást rendelt el. 73/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Javaslat a Váli Önkormányzat által kezdeményezett, a váli Általános Művelődési Központ átszervezéséről szóló megyei szakvélemény kiadására című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: Azonnal 12. Javaslat a FMÖ Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma, és a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma házirendjének módosítására Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el a FMÖ Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma házirendjének módosításával kapcsolatosan. 74/2011. (IV. 20.) IFB. sz. Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a FMÖ Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt házirendjét és azt a Fejér Megyei Közgyűlés 16/2010. (X.29.) K. r. sz. rendeletének 2. sz. melléklete 1.2. fejezet 46. pontjában biztosított átruházott hatáskörben május 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felelős: a fenntartói jóváhagyást igazoló határozat megküldéséért: Mahlerné Köfner Anikó, Intézményfenntartó Szakbizottság elnöke Határidő: április 26.

15 15 Felelős: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt házirend nyilvánosságra hozása, honlapon való megjelenítéséért: igazgató Határidő: április 27. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma házirendjének módosításával kapcsolatosan. 75/2011. (IV. 20.) IFB. sz. Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt házirendjét és azt a Fejér Megyei Közgyűlés 16/2010. (X.29.) K. r. sz. rendeletének 2. sz. melléklete 1.2. fejezet 46. pontjában biztosított átruházott hatáskörben szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felelős: a fenntartói jóváhagyást igazoló határozat megküldéséért: Mahlerné Köfner Anikó, Intézményfenntartó Szakbizottság elnöke Határidő: május 5. Felelős: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt házirend nyilvánosságra hozása, honlapon való megjelenítéséért: igazgató Határidő: május A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények évi szakmai munkájának átfogó értékelése Érdeklődött, hogy van e kérdés, hozzászólás, észrevétel. Deresné Tanárki Mária: Előadta, hogy minden évben sor kerül a gyermekvédelemmel kapcsolatosan elvégzett munkájuk értékelésére, melynek során az adott évben felmerült problémákat is felvázolják. Kiemelte, hogy az elmúlt évben fegyelmezett, feszes gazdálkodás folytatására kényszerültek. Ennek ellenére az ellátottak alapszükségleteinek kielégítése megtörtént, a kötelező feladatok ellátására sor került a szociális érzékenységnek köszönhetően. A tavalyi évet nem jellemezte a visszaesés. A lakók által lakott épület megszépült, továbbá részleges berendezéscsere is történt, melynek eredményeként a lakók megfelelő körülmények közt nevelkedhetnek.

16 16 Tóth Árpádné: Kiemelte a nevelőszülői ellátás bővítését, mely erősíti a családias nevelést. További sok sikert kívánt a működéshez. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el. 76/2011. (IV. 20.) IFB. sz. a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi intézmények évi szakmai munkájának átfogó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta. A Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) K. r. sz. rendelet 2. számú melléklete 1.2. fejezetének 42. pontjában biztosított jogkörében eljárva átruházott hatáskörben az abban foglaltakat jóváhagyja. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó az Intézményfenntartói Szakbizottság elnöke Határidő: május 10. döntésről szóló értesítés megküldése a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal vezetője és az intézmények igazgatói részére 14. A Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) szakmai programjának jóváhagyása, Érdeklődött, hogy van e kérdés, hozzászólás, észrevétel. Deresné Tanárki Mária: A fenntartó 2007-ben fogadta el. Légyegében a jogszabályi változás, a szervezeti változás, a sárosdi lakásotthon működésből való kivonása adja a vázát, továbbá szakmailag jobbító szándékú javaslat szerepel az előterjesztésben. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el. 77/2011. (IV. 20.) IFB. sz.

17 17 Intézményfenntartói Szakbizottsága a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) szakmai programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt Fejér Megye Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) K.r.sz. rendelete 2. sz. mellékletének 1.2 fejezet 43. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva egységes szerkezetben változatlan tartalommal jóváhagyja május 1-től. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó az Intézményfenntartói Szakbizottság elnöke Határidő: május 1., a döntésről szóló értesítés megküldése. 15. A Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, Érdeklődött, hogy van e kérdés, hozzászólás, észrevétel. Deresné Tanárki Mária: Kifejtette, hogy az előző napirendi pontnál elmondottakat szeretné megismételni. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el. 78/2011. (IV. 20.) IFB. sz. Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt Fejér Megye Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) K.r. számú rendelete 2. sz. mellékletének 1.2. fejezet 46. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva egységes szerkezetben változatlan tartalommal jóváhagyja május 1-től. Felelős: Mahlerné Köfner Anikó az Intézményfenntartói Szakbizottság elnöke Határidő: május 1. a döntésről szóló értesítés megküldése 16. Javaslat a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására, Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el.

18 18 79/2011. (IV. 20.) IFB. sz. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. A bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 1.2./46. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatát május 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felelős:a határozati kivonat megküldéséért: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke a határozat SZMSZ-hez történő csatolásáért: az intézmény igazgatója Határidő: május Javaslat a Fejér Megyei Levéltár, Fejér Megyei Művelődési Központ, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár tervének évi munkabeszámolójának és évi munkatervének megvitatása és jóváhagyására, Köszöntötte a megjelent intézményvezetőket. Kérte a bizottság tagjait, hogy intézményenként szavazzanak az előterjesztésről. Érdeklődött, hogy a Fejér Megyei Levéltárt érintő előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Dr. Erdős Ferenc: A Levéltár vesszőfutása már 8 éve tart, ez alatt az időszak alatt 3 különböző ideiglenes helyen dolgozunk. A tényleges létszámuk ez idő alatt 25 főről 19 főre csökken. Jelenleg ugyan 19 fő a hivatalos létszám, azonban 4 kolléganő szülési szabadságon van. Ebben az évben a felújítás 2. üteme fejeződik be, ennek eredményeképp az épületet birtokba tudjuk venni. Előadta, hogy a kutatószolgálatot a nyári időszakra bezárnák. December 31. napjáig a Zámolyi u., és a Móri u.-i épületet el kell hagyniuk, ettől kezdve nem kell bérleti díjat fizetni. Kérte a költözés elősegítéséhez, lefolytatásához a bizottság támogatását, mellyel kapcsolatban már folynak az előkészületek. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el.

19 19 80/2011. (IV. 20.) IFB. sz. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Fejér Megyei Levéltár évi munkabeszámolóját, valamint a évi munkatervét. A bizottság Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 1.2./28. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva az intézmény évi munkabeszámolóját, valamint a évi munkatervét jóváhagyja. Felelős: a határozat munkabeszámoló és munkatervhez történő csatolásáért: az intézmény igazgatója a határozati kivonat megküldéséért: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: május 10. Érdeklődött, hogy a Fejér Megyei Művelődési Központot érintő előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, hozzászólás, észrevétel. Juhász Zsófia: Köszöntötte Székely Gabriellát, aki az intézményükben található. Előadta, hogy jelenleg portás, moziszervező, és technikus nélkül működnek. Amely feladatokat tudta, azokat megpróbálták kiszervezni. Bizonyos feladatok elvégzését pedig saját maga vállalt fel. Kérte továbbá, hogy a bérletek, bérleti díjak összegét vizsgálják felül, különösen a TIT esetében. Véleménye szerint nem indokot az alacsony bérleti díj fenntartása. Mátrahalmi Tibor: Kérte Tarjányiné Balázs Katalin Ildikót, hogy olvassa fel a NEFMI Közművelődési Főosztályának véleményét. A levél előzményeként előadta, hogy jogszabályi előírás, hogy a munkatervet véleményeztetni kell az érintett szervekkel. Dr. Tarjányiné Balázs Katalin Ildikó: Előadta, hogy a vélemény szerint példamutatóan elkészített dokumentumról beszélünk. Megjegyezte, hogy a kis létszám ellenére a munkatársak magas fokú felkészültsége példaértékű, munkájuk elismert. Felolvassa a levelet. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el.

20 20 81/2011. (IV. 20.) IFB. sz. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Fejér Megyei Művelődési Központ évi munkabeszámolóját, valamint a évi munkatervét. A bizottság Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 1.2./28. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva az intézmény évi munkabeszámolóját, valamint a évi munkatervét jóváhagyja. Felelős:a határozat munkabeszámoló és munkatervhez történő csatolásáért: az intézmény igazgatója a határozati kivonat megküldéséért: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke Határidő: május 10. Érdeklődött, hogy a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságát érintő előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, hozzászólás, észrevétel. Dr. Tarjányiné Balázs Katalin Ildikó: Felolvassa a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúrpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár levelét. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el. 82/2011. (IV. 20.) IFB. sz. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkabeszámolóját, valamint a évi munkatervét. A bizottság Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 1.2./28. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva az intézmény évi munkabeszámolóját, valamint a évi munkatervét jóváhagyja.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben