Gyermekvédelmi szakellátás 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekvédelmi szakellátás 2010"

Átírás

1 Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Kötelező irodalom: 1. Az örökbefogadás hazai és nemzetközi gyakorlata. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz. 72 o. 2. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk? Esély, sz o. 3. Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás. (Hallgatói segédanyag) Budapest, NCSSZI, 282. o. 4. Domszky András: A gyermekotthonok működésének szabályairól és követelményeiről. Módszertani levél. Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet, Budapest, o. 5. Földházi Erzsébet: Családszerkezet. Monostori Judit, Őri Péter, S. Molnár Edit, Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré Jelentés a magyar népesség helyzetéről. Budapest, KSH Népességtudományi Kutató Intézet, o. 6. Fülöpné Andrékó Klára: A nevelőszülőknél élő gyermekek tanulási és magatartási zavarainak kezelési lehetőségei, illetve nehézségei a szakellátásban. Kapocs, évf. 6. sz. (9. köt.) o. 7. Gáspár Károly Drosztmérné Kánnai Magdolna Bán Gabriella: Se veled, se nélküled, (A gyermekek védelmének helye a hazai jogi és szociálpolitikai rendszerben) Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 8. Hantos Ágnes, Jármi Éva: Társas készségek csoportos fejlesztésének lehetőségei gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekeknél/fiataloknál. Hantos Ágnes és Jármi Éva (szerk.): Pszichológiai módszerek a munkavállalási készség fejlesztésére. Képzési segédlet a gyermekotthonban dolgozó szakemberek számára. Budapest, FICE Magyarországi Egyesülete, o. (Gyermekvédelmi füzetek) 9. Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. Budapest, KJK-Kerszöv, o. 10. Hodosán Róza Rácz Andrea: Szakmai képzésben részesülő, gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 11. Jármi Éva: Pszichológusok gyermekotthoni tapasztalatai a családi kapcsolatok működése tekintetében. Kapocs, évf. 4. sz. (43. sz.) o.

2 12. Józsa Viktor: Kinek jó és kinek kell a gyermekotthon? Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 5. sz o. 13. Kádas István: A nevelőszülői tevékenység ellátásának alkalmassági vizsgálata. (Módszertani segédanyag) Kapocs, évf. 2. sz. (17. köt.) o. 14. Dr. Kálmánchey Márta: Nevelőszülőnél élő gyerekeknél előforduló pszichés problémák. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 15. Kerezsi Klára - Kó József - Gosztonyi Géza: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata. Budapest, Budapesti Szociális Forrásközpont, 66. o. 16. Kiss Máté Papszt Miklós Temesi Balázs: Módszertani megjegyzések a gyermekvédelemben végzett vizsgálatok kapcsán. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. szám o. 17. Kothencz János: Róluk... értük... I. Szeged, ÁGOTA Alapítvány, , , , o. 18. Dr. Semsey András: Hogyan segítsünk nekik? Kapocs, évf. 1. sz. (1. köt.) o. 19. Szabóné Szilágyi Zsuzsa Dr. Patkó Kornélia (szerk.): Segíthetünk? Praktikus útmutató a gyermekek és fiatalok egészségügyi és pszichés ellátásához, gondozásához. Budapest, FICE magyarországi egyesülete, 75. o. 20. Szikulai István: A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései. Kapocs, évf. 5. sz. (14. köt.) o. 21. Szikulai István: Beszámoló a gyermekvédelmi rendszerből nagykorúságuk után kikerült fiatal felnőttek utánkövetéses vizsgálatáról. Kapocs, évf. 2. sz. (5. köt.) o. 22. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató (minden évben az utolsó aktuális szám) kb o. 23. Szöllősi Gábor: Hogy fogalmunk legyen róla... A veszélyeztetettség fogalma az amerikai gyermekvédelemben. Esély, sz o. 24. Török Péter: A házasság, mint intézmény: védjük, ne védjük? Kapocs, évf. 2. sz. (17. köt.) o. 25. Varga Aranka: Inklúzió a gyermekvédelemben. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o.

3 26. Vetró Ágnes: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, mentálhigiéné. Szeged, JGYF Kiadó, 93. o. 27. Volentics Anna: Bűnelkövető fiatalok reszocializációs gondozása. In: Gordosné dr. Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia nevelés és terápia. Budapest, Medicina Könyvkiadó, o. 28. Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, o. 29. Volentics Anna: Nehezen nevelhető, inadaptált gyermekek a közoktatás és a gyermekvédelem intézményeiben. In: Dr. Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, o. Ajánlott irodalom: 1. Abrudbányai Tímea Katics Szilvia Pesty Tamás Tüski Anna: Családok átmeneti otthonai Hollandiában. Kapocs, évf. 3. sz. (6. köt.) o. 2. Dr. Andrási Júlia: Fokozott állami felelősség. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 3. Dr. Aszmann Anna: A gyermekek egészségi állapota, egészséget befolyásoló magatartása. In: Dr. Aszmann Anna (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Budapest, Anonymus, o. 4. Balavány György: Két anyával. Magyar Nemzet (MN mellékletek) Dr. Balikó Márta: Az elhelyezési tárgyalás a gyermek sorsrendezésének fóruma. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 5. sz o. 6. Bálint Noémi: Lélektani szempontok: kérdések és dilemmák. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 7. Bede Nóra Vida Zsuzsanna: Sikertelen nevelőszülői kihelyezések. Család, Gyermek, Ifjúság, 10. évf sz. 8. Beöthy-Fehér László: Kimenet-szabályozás. (A gyermekvédelmi gondoskodás input oldala) Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 5. sz o. 9. Bogár Zsuzsa (ford.): A gyermekek jogai hazai és külföldi örökbefogadás esetén. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 10. Bogár Zsuzsa: Kötődés örökbefogadó családokban. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 6. sz o.

4 11. Both Emőke: Mit kezdjünk a titkokkal? Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 12. Both Éva Békés Zoltán: A fővárosi gyermekvédelmi szakellátás 2001-ben. Kapocs, évf. 1. sz. (4. köt.) o. 13. Büki Péter Negrea Vídia: Speciális szükségletű gyermekek gyermekvédelmi szakellátása. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 14. Büki Péter: Alapelvek és alapjogok a speciális szükségletű gyermekek és fiatalok ellátásának megszervezésében. Kapocs, évf. 2. sz. (2. köt) o. 15. Büki Péter: Egyenlő esélyek egyenlőtlen esélytelenségek avagy a többcélú iskolai, diákotthoni vagy kollégiumi és gyermekotthoni feladatot ellátó közoktatási intézmények 2004-ben. Fejlesztő Pedagógia, évf. 1. sz o. 16. Büki Péter: Speciális szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátórendszer intézményeiben a évi felmérés alapján. Kapocs, évf. 1. sz. (1. köt.) o. 17. Csehák Hajnalka: Üzenet a zaciból. Kapocs, évf. 5. sz. (14. köt.) o. 18. Cseres Judit: Az utógondozói ellátottak vizsgálata I. Kapocs, évf. 1. sz. (16. köt.) o. 19. Csókay László: Egy új fogalom a gyermekvédelemben a tervezési értekezlet. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 20. Dr. Deli Judit: Kinek az érdeke? Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 21. Domszky András Büki Péter: Gyermekvédelem és gyógypedagógia, avagy különtámogatást igénylők a gyermekvédelem rendszerében. Educatio, évf. 2. sz o. 22. Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok alkoholés egyéb drogfogyasztása. Kapocs, évf. 5. sz. (20. köt.) o. 23. Európa Tanács Miniszteri Bizottság: A Miniszteri Bizottság 5(2005) számú ajánlása a részes államokhoz a gyermekintézményekben élő gyermekek jogairól. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 5. sz o. 24. Farkas Adrienne: Álarcok. Magyar Nemzet (MN mellékletek) Fehérné dr. Mészáros Ágnes: Iskolaérettség, iskolaéretlenség. Kapocs, évf. 4. sz. (7. köt.) 26. Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat: "...sokan vagyunk egyedül..." Utógondozás, utógondozói ellátás. Budapest, FŐTEGYESZ, 89. o. + mell. (Módszertani Kiadványok I.) 27. Greenfield, Susan: Identitás a XXI. században. Budapest, HVG Könyvek, 293. o.

5 28. Habony Ferencné: Alkalmasság felelősség. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 29. Habony Ferencné: Élet a születés után Egy krízis-nevelőszülő másfél éve. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 30. Hatvani Erzsébet Papházi Tibor: A javítóintézet utáni életutak. Kapocs, évf. 2. sz. (5. köt.) o. 31. Havas Júlia: Csecsemők és kisgyermekek állami gondozásban életutak, döntéshozatal és gyakorlat. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 32. Herczeg Rita: Gyermeki jogok gyermekotthonokban. Kapocs, évf. 2. sz. (11. köt.) o. 33. Herczog Mária: Bűnösök és büntetések. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 34. Herczog Mária: Családgondozás komolyan. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 35. Horváthné Godó Mária: Kinek kellenek a gyermekek? Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 36. Józsa Viktor: Egy csónakban evezünk. Gondolatok az alapellátás és a szakellátás összetartozásáról. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 37. Józsa Viktor: Gondolatok a speciális szükséglet megítéléséről. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 3. sz o. 38. Kálló Éva (szerk.): Csecsemők és kisgyermekek gondozása és nevelése intézetben. Budapest, Csecsemőotthonok Országos Szövetsége, 64. o. 39. Kerezsi Klára: Gyermek, család, társadalom. In: Szilvási Léna (szerk.): Gyermek - család - társadalom. Szociális munka gyermekes családokkal. Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, o. (u.a.: Kerezsi Klára: A védtelen gyermek. Erőszak és elhanyagolás a családban. Bp Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, o.) 40. Kibicher Orsolya: A Down-szindrómás gyermekek örökbefogadása. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 3. sz o. 41. Kocsis György: Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére. Kapocs, évf. 3. sz. (42. köt.) o. 42. Korbuly Ágnes: Más e az örökbefogadott gyermek? Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o.

6 43. Korbuly Ágnes: Alkalmasság felelősség. (Az örökbefogadásra való felkészülés egyéni, konzultációs szakasza) Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 44. Kothencz János: Róluk értük I-II. Szeged, ÁGOTA Alapítvány 45. Dr. Kovács Ágnes: Anya- és gyermekvédelem. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 5. sz o. 46. Králné Szabó Piroska: Facilitálás a gyermekvédelemben. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 47. Králné Szabó Piroska: Gondolatok a nevelőszülők és a vérszerinti szülők kapcsolatáról. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 5. sz o. 48. Kränzl Nagl, Renate Makovec, Mattia: A gyermekek hátrányos pozíciója. Kapocs, évf. 3. sz. (18. köt.) o. 49. KSH Demográfiai évkönyv. 50. Kulcsár Mariann: A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái az alapellátásban. Kapocs, évf. 6. sz. (9. köt.) o. 51. Mayers Pasztor, Eileen: Egy nevelőszülő vallomásai. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz. 52. Medveczky Rita: Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról I. Kapocs, évf. 4. sz. (37. köt.) o. 53. Medveczky Rita: Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról II. Kapocs, évf. 5. sz. (38. köt.) o. 54. Mentuszné dr. Terék Irén: Gondolatok az örökbefogadással összefüggő eljárások jogi szabályozásáról. Magyar Közigazgatás, sz. 55. Mészáros Krisztina: Sikerek és buktatók az örökbefogadásban. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 56. Nagyné Erdély Ildikó: A gyermekotthoni gyámok családgondozással kapcsolatos tevékenységének tapasztalatai. Kapocs, évf. 6. sz. (9. köt.) o. 57. Otti Ernőné Mitták Tünde Herczegh Ágnes: Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek sorsának utánkövetéses vizsgálata. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 58. Papházi Tibor Szikulai István: Gyermekvédelem és statisztika. Kapocs, évf. évzáró szám (39. köt.) o.

7 59. Payer Istvánné Balogh Ildikó: A vérszerinti kapcsolatok ápolásának esélyei a civil nevelőszülői hálózatoknál elhelyezett gyermekek esetében. Kapocs, évf. 2. sz. (11. köt.) o. 60. Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Budapest, Műszaki Könyvkiadó 61. Pulay Klára: Amit az örökbefogadók veszteségeiről tudni érdemes. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 62. Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia: Az édesanyák és gyermekeik számára nyújtott csecsemőotthoni ellátás. Kapocs, évf. 2. sz. (2. köt.) o. 63. Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia: Evaluációs modellek a gyermekotthonokban. Kapocs, évf. 6. sz. (15. köt.) o. 64. Rácz Andrea: Gyermekotthonokban dolgozók véleménye a szakmai munka tartalmáról. Kapocs, évf. 6. sz. (21. köt.) o. 65. Rácz Andrea: A gyermekotthoni nevelés kihívásai, a nagykorúságuk előtt álló fiatalok jövőképe. Kapocs, évf. 4. sz. (25. köt.) o. 66. Rácz Andrea: A kvázi-professzionális gyermekvédelem. Kapocs, évf. 3. sz. (42. köt.) o. 67. Rácz Andrea: Gyermekvédelemből a felsőoktatásba a felsőoktatási részvételt befolyásoló endogén és exogén tényezők. Kapocs, évf. 4. sz. (43. köt.) o. 68. Rácz Andrea: Személyes gondoskodást nyújtók munkával kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata. Kapocs, évf. 3. sz. (24. köt.) o. 69. Rákár Natália: Egy család Pest megyéből avagy gyerekek a határon. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 3. sz o. 70. Szabóné Pluhár Bernadett Szikulai István: Az utógondozói ellátás. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 4. sz o. 71. Szilvási Léna: A felülvizsgálatok és a facilitálás. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. 72. Szilvási Léna: Örökbefogadás-Identitás-Sajtó-Botrány. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. szám 4-6. o. 73. Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog. Pécs, JPTE ÁJK Továbbképző Szekció.

8 74. Tárkányi Ákos: A család válsága tévhitek és megoldások. Kapocs, évf. 5. sz. (20. köt.) o. 75. Tóth Judit Nikoletta: A gyermekvédelmi szakellátás helyzete a XX. Században. Bp Központi Statisztikai Hivatal, 30. o. (+ 25 tábla) 76. Tüski Anna: Külhoni módszerek hasznosítása a magyarországi gyermekvédelemben. Kapocs, évf. 3. sz. (3. köt.) o. 77. Varga András: A gyermekotthonok és a gyermekjóléti szolgálatok kapcsolatának alakulása a gyámok szemszögéből. Kapocs, évf. 4. sz. (19. köt.) o. 78. Veres Kinga: A legjobb gyakorlat azonosítása az 5 év alatti gyermekek deinstitucionalizációjában. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 79. Vida Zsuzsanna: A nevelőszülőnél élő gyermekek kapcsolattartása. Kapocs, évf. 2. sz. (5. köt.) o. 80. Vincze Krisztina Szabó Gábor: Örökbefogadó családok mentálhigiénés szolgáltatások iránti igényei. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 2. sz o. 81. Virágh Gábor: Mennyi időt töltenek a gyermekek a Fővárosi TEGYESZ Átmeneti Otthonaiban? Kapocs, évf. 3. sz. (6. köt.) o. 82. Zenz, W. M.: Beavatkozás dilemmái gyermek-elhanyagolási ügyekben. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 3. sz o. 83. Zsámbéki Eszter: A gyámi, gondozói tanácsadói munka tapasztalatai a fővárosi gyermekotthonokban. Család, Gyermek, Ifjúság, évf. 1. sz o. Jogszabályok: /2002. (V. 21.) Korm. rendelet az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről /1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról /1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról /1998. (IV. 30.) NM rendelet (+ mellékletei) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

9 5. 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról /1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról /2002. (V. 21.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről /2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról. 11. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló, többször módosított évi IV. törvény /2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról /2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről évi LXXX. törvény a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok Lantos Szilárd Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi ellátások rendszere A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó Előszó 1/4 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályzó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás Előszó Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK Agresszió, erőszak a családban megoldáskeresés egy össztársadalmi problémára Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta Zsófia egyetemi tanársegéd Kedd, 13.15 14.45 / 010. Nappali Kontakt óra AJSZNO44601 SZVN107301

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Gyámi gondozói tanácsadás

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Gyámi gondozói tanácsadás 1/25 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Gyámi gondozói tanácsadás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító

Részletesebben

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287.

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban 2007 Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. A tanulmányt készítette: PÉF: Andor Erika Alexandra, Botka Bianka, Gombos

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2014. január 03. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység megkezdésének

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben