Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ"

Átírás

1 Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás

2 Tartalom Bevezetés Általános rendelkezések Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ hatálya Jogszabályi háttér Intézményi alapadatok Az intézmény alapítója és fenntartója Az intézmény fő adatai Az Alapító Okiratba foglaltak részletezése: Intézményi adatok nyilvánossága Adatvédelem Az intézmény alapdokumentumai Aláírási jog A Gyermekvédelmi Központ feladatai Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülői hálózat Lakásotthoni ellátás A HGGYK szervezete SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Az Intézmény vezetése Igazgató: Az igazgató helyettesítése: Gazdaság vezető Intézményi Tanács A Gyermekvédelmi Központ szervezeti egységei Az intézmény közösségei, kapcsolata egymással és a vezetéssel Az intézményi alkalmazottak közössége A nevelőtestület Az alkalmazotti közösség: Kapcsolattartás A vezetők és az alkalmazotti tanács közti kapcsolattartás Belső ellenőrzés A gondozási nevelési munka belső ellenőrzése Az Intézményi Tanács ellenőrzései A működés rendje Az intézmény házirendje A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az épület rendje Ügyeleti rend Rendkívüli helyzetek Az SZMSZ elfogadása, módosítása A költségvetésre vonatkozó rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:

3 Bevezetés A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseit jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg Intézmény neve: Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Bíró István Török Imréné 1. Általános rendelkezések 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a gyermekvédelmi intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre, illetve a jogszabályok változásáig szól. 1.2.Az SZMSZ hatálya Kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény (lakásotthonok, irodahelyiség) területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyeken szervezett rendezvényeken a rendezvény ideje alatt Jogszabályi háttér Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított otthont nyújtó és utógondozói ellátás biztosítása. Ennek keretében: gyermekotthoni ellátás mely szükség szerint speciális és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít 3

4 nevelőszülői ellátás mely szükség szerint különleges és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése, a nevelőszülők részére nevelőszülői képzések, tanfolyamok szervezése. (Felnőttképzés, TEÁOR szám) Az intézmény az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik gyermekek, fiatalok teljes körű ellátásáról az elfogadott szakmai programjának megfelelően, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a gyermekvédelmi törvény és más rá érvényes jogszabály a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknek előír. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: évi XX. tv. Magyar Köztársaság Alkotmánya (2011 január 01-től Pedig Magyarország Alaptörvénye) évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 261/2002.(XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről a munka törvénykönyve évi XXII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv egyházi intézményekre vonatkozó része évi XXXIII. tv (KJT) a KJT végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. évi (X.8.) kormányrendelet 2. Intézményi alapadatok 2.1.Az intézmény alapítója és fenntartója A fenntartó: felügyeleti jogokkal rendelkezik; az intézmény működtetésének feladatát átruházza az intézmény igazgatójára kinevezi az igazgatót, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat; dönt az intézmény szervezetét és tevékenységét érintő kérdésekben; vitás kérdésekben dönt; ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással ruházza fel; 4

5 meghatározza az intézmény költségvetését, a kérhető költségtérítés szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását; ellenőrzi gyermekvédelmi szakellátás tevékenységeit, a gyermek balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, a baleseteket jelenti a megyei főjegyzőnek; értékeli a intézmény lakásotthoni és nevelőszülő hálózat szakmai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét; A működtető: gyakorolja a fenntartó által átruházott jogokat; képviseli a fenntartót a helyi intézkedést igénylő ügyekben; folyamatosan felügyeli a nevelés görögkatolikus jellegének érvényesülését; közvetítő szerepe révén folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény szakmai egységeivel és a fenntartóval. A Hajdúdorogi Egyházmegye intézkedik a fenntartó és az intézmény vitája esetén. A felügyeleti jogok: Hajdúdorogi Egyházmegye a törvényességi, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, mint fenntartó a tulajdonosi jogokat gyakorolja. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az általa kiadott működési engedélyben meghatározott szakmai tevékenységek ellenőrzését végzi, gyakorolja. 2.2.Az intézmény fő adatai Az intézmény neve Hajdúsági Görög katolikus Gyermekvédelmi Központ címe 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. működési terület Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe telefonja 06/ fax 52/ címe honlapja Alapítója és fenntartója Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat A fenntartó címe: 4000 nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5. Az intézmény alapítás éve Önálló intézmény Alapító okirata május 24. Működési engedély száma: adószáma jogállása típusa jogi személy Gyermekvédelmi központ 2.3. Az Alapító Okiratba foglaltak részletezése: Alaptevékenysége: Hajdúnánás városban 10 telephelyen, 10 lakásotthonban 113 férőhelyen, Polgáron, Hajdúnánáson, Görbeházán, Folyáson működő Nevelőszülő Hálózatunkban 115 férőhelyen neveljük-gondozzuk a szakellátásba beutalt gyermekeket. Az elhelyezett gyerekek a gyámhivatali határozat alapján: ideiglenes hatállyal elhelyezett, 5

6 átmeneti nevelésbe vett, tartós nevelésbe vett, utógondozói ellátott fiatal Személyiségállapot szerint ellátunk: normál értelmi képességű, enyhe tanulási magatartási problémákkal küzdő gyermekeket, érzelmileg sérült gyermekeket. szükség esetén különleges szükségletű (enyhe fokban sérült képességű ) gyermekeket, szükség esetén speciális szükségletű gyermekeket Életkor szerint 3 24 év. Az alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység: üdültetés tanfolyamok szervezése kulturális programok szervezése tehetségfejlesztés A kiegészítő tevékenységeket a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, fiatalok felkészítésének, személyiség állapotának fejlesztését célozva a szakmai programban meghatározott feladatok sikeresebb elvégzésének támogatására folytatjuk. Ebbe beletartozik a fiataloknak, gyerekeknek, dolgozóinknak, nevelőszülőknek szóló továbbképzések szervezése, lebonyolítása, az intézményrendszerünkbe tartozó különböző célközönséget megszólító táboroztatás,kulturális, hitéleti, családgondozási és ifjúságvédelmi közösségi és családi ünnepek, rendezvények lebonyolítása és sport- és szabadidős tevékenységek rendezése. Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai: A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ a Szeretetszolgálaton belül működő önálló jogi személy, képviselője az igazgató. Az Alapító Okirat rendelkezése szerint önálló gazdálkodó szerv. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartónak gondoskodnia kell az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközökről. Az intézményi ingó és ingatlan vagyon feletti használatba vételi jog a fenntartót illeti a Hajdú- Bihar megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében, az ingóságok, berendezések feletti rendelkezés joga a fenntartótól átruházva pedig az igazgatót, mint képviselőt illeti meg. Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval egyeztetett, de önálló bérgazdálkodást folytat. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6

7 2.4. Intézményi adatok nyilvánossága Intézményünk alapdokumentumait az igazgatói irodában és a könyvtárban helyezzük el, hogy mindenki szabadon megtekinthesse. Az intézmény alapdokumentumai és egyéb működési dokumentumai az intézmény honlapján bárki számára elérhetők, a módosítások alapján folyamatosan frissítjük. Intézményünk adatainak nyilvánosságra hozása érdekében honlapot működtet. Címe: A honlap kezelésével megbízott munkatárs feladata a honlap folyamatos frissítése. A honlapon megjelennek: Az intézmény legfontosabb adatai, mutatói Az intézmény bemutatása, története Az intézmény alapdokumentumai Szakmai egységek munkarendje, munkaterve és havi bontású programjai Az intézmény aktuális programjai, azok felhívásai és képanyaga Különös közzétételi lista szerinti egyéb adatok 2.5. Adatvédelem Az adatvédelem fontossága miatt intézményünk SZMSZ- e az alábbiak szerint szabályozza a felmerülő kérdéseket. Minden az intézményünkre, gyermekeinkre, fiataljainkra vonatkozó, azzal kapcsolatos esemény (gyereknap, verseny, kirándulás, stb.) intézményi közéletünk része, így az azokról való beszámolás nem követel meg előzetes beleegyezést. Az intézményrendszerünkben történő elhelyezéssel a gondozott gyermek, fiatal beleegyezik, hogy az intézmény honlapján és kiadványain megjelenjen olyan róla szóló kép és szöveg, mely az intézménnyel összefüggő eseményen készült. Minden kérdéses esetben a gyermek gyámja, vagy a korlátozott cselekvőképességű fiatal felnőtt gondnoka engedélyezi vagy tiltja a megjelenést. A honlapon elhelyezett képek a gyermekeinkről, fiataljainkról külön igazgatói engedély nélkül nem másolhatók semmilyen technikával, és máshol nem használhatók fel Az intézmény alapdokumentumai Alapító okirat Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Szakmai program( lakásotthoni, nevelőszülői) Házirend Etikai Kódex 2.7. Aláírási jog Aláírási jog az igazgatót, akadályoztatása esetén helyettesét és a gazdasági vezetőt illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egy személyben is aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettese és a gazdasági vezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait cégszerűen aláírhatja az igazgató, helyettese, a gazdasági vezető. /Egyik aláíró a gazdasági vezető Az intézmény bélyegzője és annak használatára jogosultak A bélyegző használati szabályzó tartalmazza 7

8 3. A Gyermekvédelmi Központ feladatai 3.1 Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülői hálózat Az intézmény az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátásának családias környezetben történő biztosítása érdekében nevelőszülői hálózatot működtet. A nevelőszülői hálózatot szakmai vezetője irányítja. A jogviszonnyal összefüggő jogokat, és kötelezettségeket a jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza ( melléklet). A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az intézmény igazgatójának kijelölése alapján fogadhatja az ideiglenesen beutalt gyermeket, és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet szükség esetén gyermekével együtt. A nevelőszülői hálózat nevelési alapdokumentuma a nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók által elfogadott, a nevelés célját, alapelveit és módszereit tartalmazó szakmai program. Az intézmény a Hajdú-Bihar megyei TEGYESZ-en keresztül biztosítja a nevelőszülők felkészítését, továbbképzését,( későbbiekben a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat szervezésében), folyamatosan segíti a szakmai feladatok ellátását. A TEGYESZ a gyámigondozó tanácsadói rendszeres szakmai ellenőrzést végeznek, illetve a gyámi feladatok ellátásában nyújtanak segítséget. A nevelőszülő a gyámhivatal kirendelő határozata alapján ellátja a nála elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gyámságát. Indokolt esetben az intézmény eseti gondnok biztosításával segíti a gyámot. A nevelőszülő részére az intézmény megtéríti a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges külön kiadásait. A költségtérítés feltételeit a ( melléklet )tartalmazza Lakásotthoni ellátás A gyermekotthon, illetve lakásotthon folyamatos munkarend szerint biztosítja a teljes körű ellátást a gyámhivatal által elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Az igazgató kijelölése és a gyámhivatal határozata alapján biztosítja az elhelyezést az ideiglenesen beutalt gyermekek számára. Nevelési alapdokumentuma a szakmai program és az érdekképviseleti fórum egyetértésével jóváhagyott házirend. Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gyámságát a szakmai egység vezetője, mint gyermekotthon vezető (gyermekvédelmi gyám) látja el. Közreműködik az egyéni elhelyezési terv megvalósításában. Az egyéni elhelyezési terv alapján elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, amely megalapozza a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító nevelő munkát. Elősegíti az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek és családja kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket felkészíti az önálló életvezetésre, előmozdítja, hogy tanulmányai sikeres befejezésével, szakma elsajátításával, illetve előtakarékossággal készüljön az önálló életre. Utógondozói ellátást biztosít lakásotthoni, utógondozó lakásotthoni, anya- és gyermekotthoni, illetve külső férőhelyen történő elhelyezéssel a gyámhivatal határozata alapján és a fiatal felnőttel kötött egyéni megállapodás szerint. Elősegíti a gondozásban lévő anya és gyermeke közötti megfelelő kapcsolat kialakítását, és fenntartását. Segíti a fiatal anyát a gyermeke gondozásával-nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában, és felkészíti őt a családi életre, háztartásvezetésre. Kapcsolatot tart a gyermek nevelését, oktatását, szakképzését végző nevelési-oktatási intézménnyel. Gondoskodik a gyermek megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz, gyógypedagógiai ellátáshoz, terápiához való hozzájutásáról. Megteremti a felzárkóztatás, tehetséggondozás, szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét. Elősegíti, hogy az etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájusson a kisebbség kulturális értékeihez. Lehetővé teszi azt, hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását. Tervezett felnőttképzési tevékenység, szolgáltatás - döntés - előkészítő program nevelőszülők részére, - nevelőszülői tanfolyam, - örökbefogadói tanfolyam. 8

9 4. A HGGYK szervezete 4.1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A szervezeti tagolódást a mellékelt organogram szemlélteti 4.2.Az Intézmény vezetése Igazgató: A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat vezetője által kinevezett igazgató. Megbízása a jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Feladat- és hatáskörébe tartozó területeket munkaköri leírása részletezi. Az igazgató jogköre: Képviseli az intézményt. Önállóan rendelkezik a fenntartó által jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal. Munkáltatói jogkört gyakorol. Az igazgató feladatkörébe tartozik: A munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, a tevékenység irányítása. A személyi és szervezési feltételek biztosítása. Biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását, az intézmény fenntartását, személyi ellátottságát. Elkészíti az Intézményi Tanács éves munkatervét. Az igazgató kizárólagos jogköre és feladatköre: Az intézmény alkalmazottai feletti teljes munkáltatói, valamint kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása. A HGGYK képviselete, személyre szóló felkérés esetén testületi, bizottsági tagként. Az utalványozási jogkör gyakorlása. Az intézmény működését biztosító szabályzatokat, utasításokat elkészíti. Jóváhagyja a szervezeti egységek Szakmai programját, a lakásotthonok házirendjét. Irányítja a gazdasági-irányítási egység és az Intézményi Tanács munkáját. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttel utógondozói megállapodást köt. Megköti a nevelőszülői megállapodást. Elkészíti a vezetők minősítését. A lakásotthon vezetők minősítéséhez a közvetlen felettes személy (szakmai vezető) előzetes értékelése szükséges Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót szabadsága, betegsége vagy hivatalos távolléte,akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes a munkáltatói és bérgazdálkodási jogok kivételével teljes jogkörrel helyettesíti. Az gondozási-nevelési munka valamennyi területén a lakásotthoni és nevelőszülői hálózatban segíti a szakalkalmazottak munkáját, az intézmény napi működését. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és gondozási-nevelési munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő, megoldandó problémák intézésére és jelzésére. Feladatait a munkaköri leírás részletezi. A helyettes akadályoztatása esetén a vezetői feladatokra a lakásotthoni szakmai vezetőt kijelölni szakmai egységekből kell 9

10 Felelőssége és intézkedése: A működéssel kapcsolatos, a gyermekek, biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Gazdasági feladatok területén a gazdasági vezető segíti munkáját a helyettesítésben A helyettesítéssel megbízott vezető nem járhat el az alábbiakban: pénzügyi többletkötelezettség vállalásokban, (de alkalmanként legfeljebb ,- Ft-tal rendelkezhet, gazdasági vezetővel történő egyeztetése alapján), munkaerő felvételében és elbocsátásában, kivéve a munkavállaló által kezdeményezett felmondást és közös megegyezést, szervezet átalakításban és az SZMSZ módosításában, médiumoknak való nyilatkozattételben, kivéve, ha ezzel az igazgató megbízta Gazdaság vezető Felelős az intézményi költségvetés tervezetének és a költségvetési beszámolójának előkészítéséért, az intézmény gazdálkodásának előirányzatok között tartásáért. Biztosítja az intézmény állagának megőrzéséhez, berendezések, felszerelések cseréjéhez, pótlásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet felhasználását. Irányítja a gazdasági, pénzügyi, munka- és személyügyi feladatok ellátását. Folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó gazdasági osztályával, kézben tartja az HGGYK gazdálkodását, elszámolásait. Munkája közben folyamatosan egyeztet az intézmény vezetőjével. Közvetlenül irányítja a gazdasági ügyintéző, technikai dolgozók munkáját. Feladatait a munkaköri leírása részletezi. Gazdaságvezető helyettesítése: Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági egység, általa kijelölt munkatársa helyettesíti Intézményi Tanács Az igazgató vezetői feladatait segítő döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Feladata az intézmény folyamatos, színvonalas működésének elősegítése, a végrehajtás megvitatása, a nevelő testület munkájának összehangolása a meghatározott feladatok megvalósítására. Tagjai: igazgató, szakmai egységvezetők, gazdasági vezető Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívhatók a szakmai munkaközösség-vezetők, a Érdekképviseleti Fórum vezetője, a gyermekjogi képviselő és az alkalmazotti tanács képviselője és az intézmény bármely munkatársa. Az intézményen belül a feladatok meghatározását és végrehajtását szabályzatok és mellékleteik, igazgatói utasítások, igazgatói hirdetések tartalmazzák. A vezetők közötti feladatmegosztás és a hatáskörök Az Intézményi Tanács havonta, illetve szükség szerint ülésezik. Az ülést az igazgató hívja össze és vezeti. Üléseinek állandó programja az előző havi feladatokról való beszámolás és a soron következő feladatok megszervezése. 10

11 A szakmai egységvezetők által a HGGyK feladataival összefüggő szakmai, pedagógiai, szervezeti, működési kérdésekben javaslataikat az Intézményi Tanács elé terjeszthetik, amely azokat megtárgyalni köteles. Az Intézményi Tanács megvitatja és véleményezi: az éves költségvetés tervezetét és beszámolóját, a HGGyK bármely szervezeti egységét érintő átszervezésről, fejlesztési koncepciókról, szakmai szolgáltatások ellátásának rendjéről szóló szabályzatokat, a HGGyK tevékenységére vonatkozó kutatások indítását és lezárását, a HGGyK szolgáltatásairól készült összefoglaló elemzéseket, értékeléseket és beszámolókat. Az Intézményi Tanács tagjai az üléseken bizalmasnak minősített adatokat, közléseket kötelesek bizalmasan, a szakmai etikai szabályok szerint kezelni. Az Intézményi Tanács javaslatait, egységes állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással alakítja ki. Az egyes ülésekről feljegyzés, állásfoglalásairól határozat készül. Az igazgató köteles figyelembe venni a Tanács véleményét, de a döntései meghozatalában ahhoz nincs kötve A Gyermekvédelmi Központ szervezeti egységei Nevelőszülői Hálózat Lakásotthonok Szakmai egységei Gazdasági-irányítási egység A szervezeti egységek vezetői a szakmai egység vezetők és a gazdaság vezető. A szervezeti/szakmai egység vezetője felelős: A szervezeti/szakmai egysége hatékony és összehangolt munkájáért, a feladatok tervszerű kitűzéséért, a munka jó hatásfokú végrehajtásáért és a rendszeres ellenőrzésért. A szervezeti egység jogszabályoknak megfelelő, szakszerű intézkedésekben megvalósuló működéséért, az együttműködésért az intézmény egyéb szervezeti egységeivel, a gyermekvédelemben érdekelt, az intézménnyel munkakapcsolatban álló intézményekkel, szervezetekkel és személyekkel. Az előírt adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítéséért, a nyilvántartások vezetéséért, a szervezeti/szakmai egység működéséhez előírt szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyásra felterjesztéséért, karbantartásáért. A szakma etikai szabályainak betartásáért és betartatásáért. A szervezeti/szakmai egység vezetője köteles A szolgálat tagjainak havonta munkaértekezletet tartani, az információk átadása, a szükséges koordináció biztosítása céljából. Az értekezleten elhangzottakat feljegyzésben rögzítik. A vezetése alatt álló szervezeti egység működéséről rendszeresen beszámolni, a munkát akadályozó körülményről, rendkívüli eseményről haladéktalanul jelentést tenni az igazgatónak. A HGGyK Intézményi Tanácsának tagjaként a döntések előkészítésében közreműködni, a végrehajtásukban felelősen részt venni. A szervezeti egység tagjait évente tájékoztatni az alkalmazott, a szervezeti egység munkáját meghatározó szabályzókról. A szervezeti egység munkáját koordináló éves feladattervet készíteni. Összeállítani a szervezeti egységében dolgozó munkatársainak munkaköri leírását. A szervezeti/szakmai egység vezetője átruházott munkáltatói hatáskörben - az alábbi 11

12 intézkedések megtételére jogosult A szervezeti/szakmai egységben dolgozó munkatársainak elkészíti a munkaköri leírását, ellenőrzi munkabeosztását, gondoskodik szabadságolási ütemtervének elkészítéséről, melynek alapján kiadja a szabadságát, kezdeményezi alkalmazását, munkaviszonyának megszüntetését, részt vesz a képzések és továbbképzések szervezésében. Elrendeli a túlmunkát, a helyettesítést, a kiküldetést, melynek végrehajtását igazolja. Javaslatot tesz a terepen dolgozók működési területének meghatározására. A szervezeti/szakmai egységben dolgozókat utasítással látja el, beszámoltatja az elvégzett feladatokról, minősíti munkavégzésüket. Nyilvántartja a munkaterületét érintő jogszabályokat, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a hasonló feladatokat ellátó intézményekben kialakult munkamódszereket és kezdeményezi a tapasztaltak hasznosítását, a szervezeti/szakmai egység működésének esetleges módosítását. Javaslatot tehet a kiemelkedő munkavégzésért járó minőségi bérpótlék odaítélésére. A szervezeti egység vezetőjének helyettesítése: Távolléte vagy akadályoztatása idején a szakmai egység vezetőt elsősorban az általa felkért szakmai egység vezető, másodsorban az általa kijelölt, szakmai egységében dolgozó munkatársa helyettesíti. Szakmai egység vezető további feladatai: Irányítja a több lakásotthonból álló szakmai egység dolgozóinak munkáját. Éves ellenőrzési terv alapján tematikus ellenőrzést végez a teljes körű ellátás biztosítása körében, melyről beszámol az Intézményi Tanács előtt. Koordinálja a feladatok megosztásában résztvevő személyek, intézmények munkáját. Intézkedik az engedély nélkül eltávozott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről. Az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok megvalósulásáról beszámoltatja a felelősöket. Írásban jelenti a szakalkalmazott hiányzását az igazgatónak, amennyiben a lakásotthon működésében zavar keletkezik (ha az alkalmazotti létszám tartósan 5 fő alá esik). Gondoskodik a gondozási napok számszerű vezetéséről, és havonta tájékoztatja a a TEGYESZ Nyilvántartási és Információs Szolgálatát. A gyermek befogadásáról haladéktalanul értesítést küld a jogszabályi előírásnak megfelelően, továbbá a Nyilvántartási és Információs Szolgálatnak. Ellátja az irányítása alá tartozó szakmai egység lakásotthonaiban élő gyermekek gyámságával kapcsolatos gyámi feladatokat. Szakmai megfontolások alapján az igazgató engedélyezheti az irányítása alá nem tartozó lakásotthonban elhelyezett gyermek gyámságával kapcsolatos feladatok ellátását. Kezeli a gyámsága alatt álló gyermekek személyi iratanyagát Intézkedik a befogadott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről, iratainak, okmányainak, ruházatának és személyes tárgyainak átvételéről. Kétheti rendszerességgel felkeresi az irányítása alá tartozó lakásotthont. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz a gyermek, a gyám, a lakásotthon vezetője, az utógondozó szakmai egység vezetője és a családgondozó. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetőjének feladatai: A nevelőszülőnek jelentkező személyeket nyilvántartásba veszi, számukra a tájékoztatót megküldi, környezettanulmányban tisztázza az előírt feltételek meglétét, gondoskodik a háziorvos véleményének beszerzéséről. 12

13 A feltételeknek meg nem felelő jelentkezőt - kérésére írásban - tájékoztatja. A jogszabályi feltételeknek megfelelő nevelőszülőnek jelentkezők kötelező felkészítő tanfolyamának szervezését végzi. A tanfolyamot végzetteket kérelmükre nyilvántartásba veszi. A nevelőszülői férőhelyeket a FIKSZ trénerek családértékelése alapján nyilvántartja, és a változásokról értesíti az intézmény vezetőjét. Az elhelyezési értekezletet előkészítő megbeszélésen kijelöli a gyermek nevelésére legalkalmasabb nevelőszülőt, segíti a gyermek befogadásának előkészítését. Részt vesz az elhelyezési tanácskozáson, és az elhelyezési javaslat elfogadását követően előterjeszti az igazgatónak a nevelőszülői jogviszonyt létesítő megállapodást. Az ellátások folyósításához a gazdasági-irányítási egységnek havonta igazolja a kifizetések jogosságát nevelőszülőnként és gyermekenként, valamint kiadási nemenként az utalandó juttatásokat. Folyamatosan segíti a nevelőszülőt feladatai ellátásában, végzi szakmai ellenőrzését, rendszeresen vizsgálja, hogy a gyermekre fordítja-e a kapott ellátásokat. Megszervezi a működő nevelőszülők évi kétszeri 6 órás továbbképzését. Szervezi a nevelőszülő szakmai alkalmasságának 3 évenkénti vizsgálatát, illetve alkalmasság hiányának észlelésekor rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez. A gyermekkel és a nevelőszülővel közösen elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, a nevelőszülői családot szükség szerint, de legalább 3 hetente látogatva tájékozódik a gyermek harmonikus fejlődéséről. Segíti a nevelőszülőt a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában, a szülői kapcsolattartás biztosításában. Figyelemmel kíséri a nevelőszülőnél a gyermek és a szülő kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti nevelésben lévő gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításához a családgondozó által végzett környezettanulmány alapján tisztázza a gyermek szüleinek helyzetét, a tartós kapcsolattartás elmaradásának okát. A gyám javaslatának ismeretében kialakított véleményét az igazgató elé terjeszti. A gyermek fejlődéséről, a nevelőszülő tevékenységéről, a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról szerzett tapasztalatait folyamatosan írásban rögzíti. Rendszeres kapcsolatot tart a TEGYESZ Gyámi Tanácsadó Szolgálatával, tájékoztatást ad az egyéni gondozási-nevelési terv végrehajtásáról, a nevelőszülői családról. Rendszeres kapcsolatot tart a gyermek oktatási intézményével, tájékozódik a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről, szükséges esetben segíti a nevelőszülőt a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Ha a gyermek, vagy a nevelőszülő körülményeiben bekövetkező változások indokolják, előkészíti és szervezi a gyermek elhelyezésének megváltoztatására vonatkozó gyámhivatali rendelkezés végrehajtását. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz rajta kívül a gyermek, a gyám, a nevelőszülő, a nevelőszülői tanácsadó,. Az utógondozói ellátás igényléséhez szükséges előzetes nyilatkozatokat beszerzi. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. A gyámhivatal kirendelésére a nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt utógondozását ellátja, és a fiatal felnőttel az utógondozói megállapodást aláírásra felterjeszti az igazgatónak. A HGGYK gazdasági-irányítási egységeinek feladatköre Az igazgató operatív feladatait segítő szervezeti egység. Tagjai: - gazdaság vezető, - gazdasági ügyintéző 13

14 - adminisztrátor gépkocsi vezető karbantartó Vezetését a gazdaság vezető látja el. A gazdasági iroda feladata a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, az intézményi vagyon kezelésével, a beszámolással és bérgazdálkodással, valamint a folyamatokba beépített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Ellátja a, biztosítási feladatokat és a személyzeti munkát. Biztosítja a munka, baleset és tűzvédelmi jogszabályok, közegészségügyi előírások érvényesítésének feltételeit, és az ezekkel kapcsolatos oktatást. Kapcsolatot tart a munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatokat ellátó, fenntartó által megbízott vállalkozóval. Szervezi a munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát intézményi szinten. Munkaügyi nyilvántartást vezet az alkalmazottak munkából való távolmaradásáról, rendkívüli munkavégzéséről. Szervezi a gépkocsivezetők tevékenységét. Gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek személyi térítési díjának megállapításáról, beszedéséről és nyilvántartásáról. Biztosítja a lakásotthonok pénzügyi normatíváját. Nevelőszülők részére biztosítja a gondozási és nevelési díjat. A lakásotthonok dolgozóival, nevelőszolgálat szakembereivel megállapodást köt a közös leltárfelelősségről. Elkészíti és karbantartja az előírt gazdálkodási és pénzügyi szabályzatokat. Elkészíti az intézmény költségvetését, pénzügyi finanszírozási terveit és a költségvetési beszámolókat, az éves adóbevallást és statisztikai jelentéseket. Kezeli a házi pénztárat. A szakmai vezetők adatszolgáltatása alapján megállapított gondozási napokra vonatkozó állami támogatás tervezéséhez és elszámolásához adatot szolgáltat a fenntartónak. A szakmai egység vezetők adatközlése alapján a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díjat negyedévente, az utógondozói ellátottak által befizetendő térítési díjat havonta egyezteti nyilvántartásával, és gondoskodik a teljesítésről. A gazdasági, pénzügyi, számviteli munkafolyamatok szervezésénél kialakítja a belső ellenőrzést. Vezeti és nyilvántartja az intézmény dolgozói képzésük során megszerzett kreditpontok számát,.illetve a továbbképzésre fordítható keretösszeg felhasználását Elkészíti a selejtezési- és leltározási ütemtervet, és gondoskodik annak teljesítéséről. technikai dolgozók karbantartó Feladatköre Az intézmény teljes körű műszaki gondozása, karbantartások elvégezése, Mindazon karbantartási munkák elvégzése a lakásotthonok területén, amelyek a mindennapos működés közben adódnak és nem igényelik szakember kihívását. Felügyeli a fűtést és meleg vizet biztosító kazánokat a lakásotthonokban és az irodahelyiségben. Ellátja az udvarok gondozását, takarítását, a növények ápolását, ebben a gyermekek, fiatalok segítségét a lakásotthon vezetőkkel egyeztetve igénybe veszi. Évenkénti kötelező tisztasági meszelést a konyhákban, vizes helyiségekben elvégzi. Jelzi a gazdaságvezető felé, ha olyan típusú és mennyiségű illetve szakértelmet igénylő karbantartási munkát kell elvégezni, melyet egyedül nem tud 14

15 megoldani. ekkor a gazdaságvezető az intézmény fenntartó felé fordul segítségért, hogy más intézményében működő karbantartó szakembereket igénybe vehessük. Gépjármű vezető Adminisztátor gazdasági ügyintéző Rendszergazda takarító Ellátja az intézmény személyszállítási és anyagszállitási feladatai a gépjármű igénylő füzet bejegyzései alapján. A bejegyzett időpontokat a gazdaságvezető /szakmai vezetők segítségével tömbösíti a célszerű útvonalterv kialakításáért, kevesebb út kilométer elérésért. Figyeli gépjármű állapotát és jelzi az észrevett műszaki problémákat, és a gépjárművet elszállítja Intézi az intézmény adminisztrációs munkáját, melybe beletartozik az iratok kezelése, az iktatókönyv vezetése, postakönyv vezetése. Az intézménybe érkező levelek fogadása, szétosztása. Foglalkozik, személyi adatok nyilvántartásával. Naprakész a KIR illetve a fenntartó által preferált nyilvántartási rendszer kezelésében. Felelős az alkalmazottak személyi anyagainak naprakész anyagainak őrzéséért. Kézbesíti,iktatja, postázza az intézmény leveleit. Ő az intézmény pénztárosa. Munkáját a házipénztár kezelési szabályzata alapján végzi. Munkáját munkaköri leírás részletezi eseti szolgáltatásvásárlással végezzük a rendszer karbantartását Felelős az intézmény irodahelyiségeinek rendjéért, tisztaságáért. 5. Az intézmény közösségei, kapcsolata egymással és a vezetéssel 5.1.Az intézményi alkalmazottak közössége Az intézmény dolgozói a közalkalmazottakkal azonos jogú munkavállalók, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak köre szakalkalmazott - nevelő fejlesztő munkát végző pedagógus munkakörű, a nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő munkatárs úgy mint gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi ügyintéző - és technikai dolgozókból áll össze. Az intézményi dolgozók jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a jogszabályok (Mt., Kjt.) és ezekhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi szakalkalmazottja A nevelőtestület jogköre 15

16 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a testület véleményét költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek kialakításában. A nevelőtestületi döntési jogkörök: a szakmai program elfogadása és módosítása, a Szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, a továbbképzési terv elfogadására, a házirend elfogadása, az éves munkaterv készítése és elfogadása, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus munkakörű munkatárs kiválasztása, a fenntartói jóváhagyást igénylő szabályzatok jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása. A nevelőtestület jogkörét célszerűen az iskolai tanév időintervallumához igazított tartott testületi értekezleteken gyakorolja, melyek: a tanévnyitó értekezlet/a tanévzáró értekezlet ( megtartva szeptember utolsó vagy október első hetében) félévi értékelő értekezlet (megtartva az iskola félév zárás utáni két hétben) munkaértekezletek, nevelési értekezletek Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 51%-a kéri, illetve ha az intézmény igazgatója vagy az Intézményi Tanács ezt indokoltnak tartja. A jogszabályokban megfogalmazottak szerint: A nevelőtestületi értekezlet határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről jogszabály másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a nevelőtestület egyik választott tagja készít, és két pedagógus hitelesít. (Tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, valamint olyan munkaértekezlet, megbeszélés, melyen valamilyen kérdésben döntés született.) A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt - csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz részt az értekezleten. Ilyen lehet pl.: Lakásotthon vezetői értekezletek Kibővített lakásotthon vezetői értkezletek 5.3. Az alkalmazotti közösség: Alkalmazotti közösség: az intézményben alkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége; Az alkalmazotti közösség működési rendje: Aki az intézménnyel munkaviszonyban, alkalmazotti viszonyban áll, az alkalmazotti értekezletre meg kell hívni. Azt, akinek a munkaviszonya, jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezlet és a nevelőtestületi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. 16

17 Az alkalmazotti tanács A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét megillető részvételi jogokat a munkavállalók közössége nevében az általuk választott alkalmazotti (üzemi) tanács, gyakorolja. A munkáltató, az alkalmazotti tanács és a munkavállaló a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során köteles együttműködni. Az alkalmazotti tanácsnak három tagja van, akiket titkos és közvetlen szavazással választanak meg. Az alkalmazotti tanács a saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, melyet a nevelőtestület véleményez és az alkalmazottak közössége fogad el. Jogköre véleményezi: a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét; az elfogadást megelőzően a továbbképzési programot, valamint a minőségi keresetkiegészítésre vonatkozó igazgatói határozatot; a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egysé, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket; a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére, felvételi adatlap tartalmára vonatkozó elképzeléseket, illetve a személyügyi tervet; a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket; a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetét; az éves szabadságolási tervet; új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését; a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatok tervezetét; a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot; egyetértési jogot gyakorol a szociális segélykeret felosztásakor; tájékozódási jogköre: a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdések (legalább negyed évente); a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről; a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről (legalább félévente) Kapcsolattartás A vezetők közti kapcsolattartás Az Intézményi Tanács saját munkatervében rögzített időpontokban, továbbá az ellátandó feladatok fontossága, határideje tekintetében azonnali tanácskozást rendelhet el az igazgató A vezetők és az alkalmazotti tanács közti kapcsolattartás Döntése előtt az Intézményi Tanács meghívja az alkalmazotti tanács képviselőjét az ülésére, ha ott a jogkörébe tartozó kérdéssel foglalkozik. Az alkalmazotti tanács vezetői meghívhatják ülésükre az igazgatót, illetve tanácskozást kezdeményezhetnek az 6. Belső ellenőrzés A gondozási-nevelési munka ellenőrzésének célja az intézményben folyó tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges a nevelők munkáját segíteni, erősíteni, rendelkezésre állnak-e a szükséges tárgyi feltételek, elkezdett továbbképzést sikerrel befejezték-e. 17

18 6.1. A gondozási nevelési munka belső ellenőrzése Alapelvek Az ellenőrzés általában az ellenőrzött fél tudatával történik. Az ellenőrzés tapasztalatait a gyermekeket nevelőkkel egyénileg meg kell beszélni. Szükség esetén az Intézményi Tanács tagjaival közösen kell az értékelést elvégezni. Az értékelő jelentésre az értékelt észrevételt tehet. A tanévnyitó tantestületi értekezleten az előző év ellenőrzési tapasztalatait összegezni kell, és intézkedési tervet kell kidolgozni. Területei, ütemezése Az ellenőrzés átfogja teljes körű ellátás minden területét házi rend betartása; gyermeki jogok biztosítása, szabad vallásgyakorlás biztosítása, szabadidős tevékenységek, dokumentumok pontos vezetésének vizsgálata, munkafegyelem eredményesség vizsgálatok (hazagondozás, utógondozás sikeressége, kapcsolattartás, tankötelezettség teljesítése, tanulmányi felkészülés gyakorlata, pedagógiai fejlesztés, terápiák, tanfolyamok eredményessége, önálló életre felkészülés, felkészítés,, családi életre nevelés, csoportgazdálkodás, energia takarékosság megvalósítása nevelőtestület tevékenysége; pályakezdők munkája; lakásotthon gyermek közössége elégedettségi mutatói; rendezvények, ünnepélyek. Az ellenőrzés módszerei: lakásotthon látogatása (0 és 24 óra között); dokumentumok megtekintése; beszámoltatás. Az ellenőrzés területeit és tartalmát, módszerét és ütemezését a évenként készülő ütemezési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. A belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató, végrehajtásáért az igazgató és a szakmai egységek vezetői és a gazdaságvezető felel. Indokolt esetben az igazgató rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Ellenőrzésre jogosultak és kötelezettek: igazgató és helyettese, szakmai vezetők, gazdaság vezető. Az ellenőrzés tényét az ellenőrzést végzők saját ellenőrzési naplójába be kell jegyezni Az Intézményi Tanács ellenőrzései Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrzi. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes, gazdaság vezető és szakmai vezetők munkáját, és ennek rendszeres eszköze a beszámoltatás. Az Igazgatói Tanács legalább egy tagja mindig jelen van a fenntartói és felügyeleti ellenőrzések alkalmával, a tapasztalatairól beszámol a nevelőtestületnek. A Igazgatói Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: nevelőtestület tevékenysége; nyilvántartás, irattár, leltár; költségvetés; tűz- és munkavédelem; technikai dolgozók ellenőrzése A MŰKÖDÉS RENDJE 18

19 1. A működés rendje Az intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és etikai kódexét az intézmény valamennyi alkalmazottjával ismertetni kell, és minden az intézménnyel kapcsolatban álló érdeklődő számára hozzáférhetővé kell tenni az intézmény hivatalos irodahelyiségében, illetve az intézmény honlapján (www.hloinfo.hu) A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény alkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza: Munkarendünk folyamatos munkarend, elkészítéséért, megismertetéséért a szakmai egység vezetők saját egységükben felelősek. Mivel ellátott gyermekeink, fiataljaink szinte mindegyike közoltatási intézmény tanulója, az elkészítéskor igazodni kell az adott tanév rendjéhez, figyelembe venni az éves szabadságolások tervezését Az intézmény házirendje Az intézményi rendszabályok /házirend/ tartalmazzák a gyermekeink, fiataljaink jogait és kötelességeit, valamint az intézmény rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden gondozott gyermekünk saját maga, másodsorban a nevelőik ügyelnek. Különös súlya van a házi rend be nem tartásának, súlyos megszegésének az utógondozói ellátottak körében, mert ez az utógondozói megállapodás felmondásához, az utógondozás megszüntetéséhez vezethet. A házirendet - melyet az intézményvezető készít el, és a nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározottak egyetértésével - a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje Az intézményben a nem szakalkalmazottak munkarendjét az alkalmazandó jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásaikat a gazdaságvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes vezetők tesznek javaslatot munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és az alkalmazottak szabadságának kiadására Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A gyermekek hozzátartozói látogatás alkalmával a lakásotthonok épületbe csak az ott dolgozó lakásotthon vezető nevelő, vagy a munkabeosztás szerint éppen dolgozó gyermekfelügyelő engedélyével léphetnek be és csak a kijelölt helyiségben tartózkodhatnak. Felügyelt kapcsolattartás elrendelése esetén általában a család és utógondozó illetve a kapcsolattartás felügyeletére kijelölt munkatárs jelenlétében kerülhet sor. Gyakorlatot teljesítő főiskolai egyetemi hallgatók gyermekvédelmi tanfolyamot végzők az igazgató engedélyével és időtartamban tartózkodhatnak a kijelölt lakásotthonban 1.4. Az épület rendje Az intézményhez tartozó lakásotthonok területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: a közösségi tulajdont védeni a berendezéseket rendeltetésszerűen használni a lakásotthonok rendjét és tisztaságát megőrizni, arra törekedni az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni 19

20 a tűz-és balesetvédelmi előírások szerint eljárni a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. az intézmény egész területén dohányozni tilos KI KELL függeszteni minden lakásotthonban a hirdető falra a mentők, tűzoltók, rendőrség orvosi ügyelet telefonszámát, működési engedélyt, gyermekjogi képviselő nevét, elérhetőségét, házirendet 1.5. Ügyeleti rend A lakásotthonok párosával kijelölve havi forgásban ügyeletes befogadó lakásotthonok a rendőrség által családjuktól, más gyermekvédelmi intézményekből engedély nélkül távozott gyermekek számára. Az első lakásotthon a fő befogadó, a második csak abban az esetben, ha az első kijelölt lakásotthon már nem tudja elhelyezni több gyermeket. ( Ezen ügyeleti rendet minden évben megújítva eljuttatjuk a Hajdúnánási Rendőrkapitányságra és minden lakásotthonunkba. Elkészítéséért a lakásotthoni szakmai vezetők a felelősek) Ha lehetséges a gyermek rendőrök által átadott, vagy vélhető állandó tartózkodási címét értesíteni kell, (legkéőbb másnap reggel)megbeszélve a gyermek elszállításának időpontját, illetve értesíteni akkor is ha az adott lakásotthonból is távozott engedély nélkül. A gyermekek nevét, érkezését, címét, távozás időpontját a csoportnapló végén rendszeresített nyomtatványban rögzíteni kell. A szökött gyermek(ke)et hygiéniai szempontból a legtisztább állapotba kell hozni, étkeztetni a lakásotthon napi rendje szerint, és éjszakára elszállásolni. Az intézmény alkalmazottainak egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálata amely lehet: előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági, időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat, soron kívüli munkaköri, szakmai ill. személyi higiénés alkalmassági vizsgálat, melyet a Foglalkozás-egészségügyi orvos végzi. Valamennyi dolgozó kötelező tüdőszűrésen vesz részt. Az erről szóló igazolást szükség szerint be kell mutatnia 1.6. Rendkívüli helyzetek Az intézmény vezetője rendkívüli helyzetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, ha a nevelőtestület az intézmény működésére, a gyermekekre vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésekben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelésioktatási intézmény vezetője elrendelte Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Rendkívüli esemény minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni. Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést az igazgató hozhat. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély elhárítására az azt észlelő alkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, amelyről beszámol az intézmény igazgatójának. 20

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2014.01.01. Tartalom... 3 Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Az intézmény neve: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (továbbiakban: GYVK) székhelye:7626 Pécs,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete Közalkalmazotti Szabályzat Hatályos: 2016. október 01. napjától BRTKK

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben