FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail."

Átírás

1 Í FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására Készítette: Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella jegyzői referens RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS MÁJUS 27

2 Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15. (7) bekezdése alapján minden év március 31-ig települési gyermekvédelmi szakmai tanácskozás tartását írja elő, melyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatásait figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését. Áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat március 29-én megtartotta éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, mely alapján értékelte a évi munkát. A Képviselő-testület a szakmai tanácskozáson elhangzottakat figyelembe véve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-ig külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelést és a határozat-tervezetet fogadja el. Földes, május 23. Egriné Boldogh Tünde s.k. szociális referens

3 Földes Nagyközség Gyermekjóléti, gyermekvédelmi önkormányzati feladatainak évi átfogó értékelése A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgálat március 29- én tartott tanácskozásának a célja, hogy a településen a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek, saját tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését, értékeljék éves munkájukat, számoljanak be arról, hogy milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyire voltak eredményesek. Tárják fel, hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy akadályozta munkájukat, egymás értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgozzanak ki a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai tanácskozása alapján a Képviselő-testület az alábbi pontokban értékeli az önkormányzat évi feladatainak teljesítését: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: január 1-jén a lakosság lélekszáma fő volt. A település lakosságszáma folyamatosan csökken. Mindez az elhalálozások növekedésének, valamint a születések alacsony számának tudható be. A 0-18 éves korosztály létszáma az utóbbi években jelentősen váltakozott 2001-ben 992 fő volt, 2003-ban már csak 892 fő, 2005-ben 917 fő, 2006-ban 840 fő ben 879 fő, ban 797 fő, 2009-ben 826 fő, 2010-ben 769 fő, 2011-ben 799 fő, 2012-ben 767 fő volt évben a 0-3 évesek száma: 113 fő, 4-6 évesek száma: 120 fő, 7-14 évesek száma: 345 fő, évesek száma: 189 fő. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: Az önkormányzat az évi XXXI. tv. alapján biztosítja a pénzbeli ellátásokat és természetbeni ellátásokat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt nyújt a hátrányos helyzetű családoknak, ez a támogatás természetbeni, az étkeztetésben és a tankönyvtámogatásban nyújt segítséget, valamint évente két alkalommal pénzbeli támogatást, augusztusban pénzbeni és novemberben természetben (Erzsébet utalvány formájában) gyermekenként Ft-ot. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2012-ben átlagosan 442 gyermek részesült. Az elutasítások száma nem számottevő, ezekben az esetekben az egy főre eső jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt összeghatárt. Pénzbeli ellátásként (augusztus és novemberi) Ft került kifizetésre a tavalyi évben. Óvodáztatási támogatásban összesen 50 gyermek részesült, közülük első alkalommal 14 gyermek, további alkalommal 36 gyermek kapott, összesen: 640 ezer Ft összegben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybevevők általában minimálbérből, munkanélküli segélyből, szociális segélyből élő családok veszik igénybe. A támogatottak közül sokan alkalmi munkából élnek. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújtott az önkormányzat annak a gyermeket gondozó családnak aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, vagy a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás megállapításáról a Szociális Bizottság döntött évben 23 gyermek részesült rendkívüli támogatásban, ez a tavalyi évhez képest kevesebb. A támogatásokat több esetben élelmiszervásárlásra kérték, vagy a gyermek betegsége miatt gyógyszer kiváltásra, vagy szemüvegkészítésre. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves összege: Ft- volt. A támogatást pénzben vagy vásárlási utalvány formájában kapták a rászorultak.

4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást (gyámok kapják) 2012 évben egy család kapott, ez 5 gyermeket érintett. Ennek évi költsége: Ft volt. Évente két alkalommal gyermekenként még Ft pénzbeli támogatást is kaptak. A felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók részére Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot hirdetett az önkormányzat 2012 évben is, 5 főt támogatott havi Ft-al, az önkormányzati ösztöndíjrész éves összege: Ft. A nyári szociális gyermekétkeztetés keretében 45 napon keresztül 236 gyermek részesült napi egyszeri meleg étkeztetésben. A Magyar Élelmiszerbank közreműködésével az EU élelmiszersegély programján keresztül két alkalommal tudtunk tartós élelmiszert osztani gyermekes családok részére is. A gyermekétkeztetést és a gyermekek napközbeni ellátását a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ napközije, óvoda, menza biztosítja. Azok a gyermekek veszik igénybe akiknek, a szüleik a nappali felügyeletet, gondozását nevelését és foglalkoztatását és étkeztetését nem tudja biztosítani munkavégzésük, betegségük vagy egyéb szociális körülmények miatt. Az általános iskolai tanulók közül 196 fő hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 81 fő. A 196 óvodás gyermek közül halmozottan hátrányos helyzetű Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti szolgáltatás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatának keretén belül működik július 1-től évben 119 gyermek szerepelt a nyilvántartásban, 89 gyermek volt alapellátásban ben emelkedett az intézménynél a gondozott gyermekek száma. A szolgáltatások számából és a kapcsolatfelvétel módjából látható, hogy egyre gyakrabban önkéntesen fordulnak a kliensek az intézményhez. A családsegítési mutatók alapján a kliensforgalom évről évre emelkedik. Az évek óta tartó nagyfokú munkanélküliség magával hozza a lakhatási problémákat, a közüzemi és hiteltartozásokat. Veszélyeztetett helyzetbe anyagi és szociális okok miatt kerülnek a gyermekek, fiatalkorúak. A szülői elhanyagolás és a szülők vagy a család életviteléből adódó problémák is vezető helyen állnak. A szülők gyakran egyáltalán nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy gyermekeik érdekében a településen tevékenykedő szakemberekkel (védőnő, pedagógus, családgondozó) együttműködjenek. Alapellátásba is leginkább anyagi és szociális okok, lakásproblémák, családi konfliktusok, tanulási és magatartásbeli problémák, iskolai hiányzások miatt kerülnek be a gyerekek. Minden évben visszatérő probléma az óvodában fejtetvesség, a testi elhanyagoltság. Van olyan család, ahol nem vagy ritkán főznek, a gyermek csak az óvodában vagy az iskolában eszik meleg ételt. Iskoláztatási támogatás felfüggesztésére 6 esetben került sor ( a családi pótlékot természetben kapták meg, eseti gondnok közreműködésével) A tavalyi évben 132 alkalommal érkezett problémajelző adatlap a szolgálathoz, önkormányzat jegyzőjétől, nevelési-oktatási intézménytől 53 esetben, rendőrségtől 4 esetben (eljárás indítása tanulói agresszivitás miatt: könnyű testi sértés, pedagógus személye elleni támadás), védőnői szolgálattól 3 esetben, egyházi fenntartású intézménytől 1, magánszemélytől 5 esetben. A legtöbb probléma anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő) jellegű, ezt követi a szülők vagy a család életviteli gondjai, gyermeknevelési probléma, majd a családi konfliktusok. Szociális okok (egészségügyi, környezeti) miatt veszélyeztetett várandós anyák száma 3 fő. Egy fő gyermekkorú terhesség volt. Eltitkolt terhesség nem volt.

5 A jelzőrendszeri tagok rendszeresen élnek jelzési kötelezettségükkel, törekednek arra, hogy eredményes munkát végezzenek és a kialakult problémákat mihamarabb orvosolni lehessen. A jelzőrendszer tagjai havonta esetmegbeszélésen vettek részt. A megbeszélésen az aktuális és visszatérő problémákat vitatták meg. A jelzőrendszer tagjai között napi kapcsolat van. A gyermekek napközbeni ellátását a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ napközije, tanulószobája és a napközi otthonos óvoda, biztosítja. Azok a gyermekek veszik igénybe akiknek, a szüleik a nappali felügyeletet, gondozását nevelését és foglalkoztatását és étkeztetését nem tudják biztosítani munkavégzésük, betegségük vagy egyéb szociális körülmények miatt. A településen még most sincs helyettes szülő az átmeneti gondozás (amennyiben szükség lenne rá) e formája nem megoldott a településen. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 2012 évben a védelembe vettek száma 11 fő volt. A védelembevételre elsősorban a rossz családi körülmény, megoldatlannak látszó szociális helyzet, magatartási probléma és az iskolai hiányzások miatt került sor ben 6 gyermek iskoláztatási támogatásának felfüggesztésére került sor, mivel a hiányzásaik meghaladták az 50 órát. A védelembe vétel nem mindig éri el a célját. A felülvizsgálat során nem minden esetben szüntethető meg, mivel az okok továbbra is fennállnak. Az év során védelembe vételt 5 alkalommal szüntettük meg, nagykorúság elérése miatt. Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére 2012 évben egy esetben került sor, melyet a gyámhivatal jóváhagyott, családba fogadás történt. 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, tovább a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása Gyámhatósági, gyermekvédelmi területen és a Gyermekjóléti szolgálatnál 2012 évben szakmai ellenőrzés nem volt. 6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása A gyermekjóléti szolgálat éves gyermekvédelmi tanácskozása alapján, illetve az önkormányzat által ellátott gyermekjóléti feladatok éves értékelése során az alábbi javaslatok, hangzottak el és célként kerültek meghatározásra: - szakemberek segítségével életvezetési tanácsok és viselkedéskultúra elsajátítása a gyermekes családok részére - rendőrség felajánlása: segítő közreműködés - tájékoztatás a szülői értekezleteken, vagy akár családlátogatások alkalmával, rendezvényeken való részvétel, előadások tartása a nyár veszélyeiről gyermekek és szülők részére - nyári programok a Református, a Názáreti egyház és a gyermekjóléti szolgálat bevonásával a gyermekek hasznos időtöltése céljából - felvilágosító előadások szervezése (alkohol, drog megelőzésére, valamint a korai terhesség elkerülése érdekében szexuális felvilágosítás) - tanulói agresszió csökkentése pszichológus bevonásával - szabadidős programok szervezése elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hasznos szabadidejének eltöltésére

6 7. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek. Az önkormányzat és a helyi civilszervezetek közötti együttműködés jó. Az önkormányzat minden évben támogatja az önszerveződő közösségeket, melyek a gyermekek szabadidős tevékenység megszervezésében, lebonyolításában sokat segítenek ben szervezett programok: - Földes Jövőjéért Egyesület szervezésében anyák napi rajzpályázat, tökfaragó délután, fogyatékos gyermekek részére kirándulás a Bihari Tanösvényre - az önkormányzat a civil szervezetek közreműködésével megszervezte a 3 napos Sárréti Forgatag Fesztivált az összefogás jegyében - A Népfőiskolai Egyesület szervezésében a civil szervezetek közreműködésével egy hetes kézműves tábort szervezett gyermekek részére - A Szederinda Együttes kézműves és zenei nyári tábort szervezett a földesi szabadidőközpontban - A Református Egyház és a Názáreti Egyház nyári tábora gyermekek részére - Az év utolsó rendezvénye, a korábbi évekhez hasonlóan a Karácsonyi forgatag volt, amely a civil szervezetek, a gyermekjóléti szolgálat és családsegítő segítségével valósult meg. Földes, május 24. Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella jegyzői referens

7 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (V.27.) számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Földes Nagyközségi Önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről A Képviselő-testület Földes Nagyközségi Önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a. U t a s í t j a a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átfogó értékelés Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldéséről. Határidő: jegyzőkönyv elkészítése után, azonnal Felelős: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Földes, május 27. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014.

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014. Monostorapáti község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2014. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 21. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyiratszám:

Részletesebben

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kunfehértó Község Polgármesterétől B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Képviselő-testület 2014. június 3-i ülésére) A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben