Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának"

Átírás

1 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) szakmai beszámolója június december 1

2 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) 1. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálat Alapadatai: Teljes név: Rövid név: ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Elérhetőségei: Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. I./13. Telefon: 06-62/ / (Balogh Zsolt) e- mail: Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Szolgálat vezetője: Balogh Zsolt, szociális munkás Elérhetőségei: 06-62/ / Adminisztrátor: Tóth Heléna Elérhetőségei: 06-62/ Működési engedély száma: Sz02/831-3/ A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának helye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, 6726 Szeged, Bal fasor 6. I./ A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának ideje Hétköznapokon ig 2

3 2. A szaktanácsadói szolgáltatási tevékenységek jogszabályi alapja: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi IX. sz. törvénnyel módosított évi XXXI. törvény. A gyámhatóságokról, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokról, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM. rendelet. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. A Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. A számvitelről szóló évi C. törvény. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 3. A szolgáltatótevékenység szakterületi besorolása A Szaktanácsadói Szolgálat a gyermekvédelmi szakellátások rendszerén belül, a gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében ellátja a gyermekvédelmi szaktanácsadási feladatokat. 4. A szolgáltatótevékenység helye az ÁGOTA Alapítvány szervezeti keretein belül A Szaktanácsadói Szolgálat az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézményi tevékenységének keretén belül az állami feladatvállalás területéhez tartozik. 5. A szaktanácsadói szolgálat szervezeti felépítése és munkacsoportjai Vezetés és koordináció: 1 fő szolgálatvezető 1 fő adminisztrátor Munkacsoportok: Pedagógiai Szaktanácsadói Munkacsoport Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoport Tudományos Kutatási Szaktanácsadói Munkacsoport Felnőttképzési Szaktanácsadói Munkacsoport Pályázati Tanácsadói Munkacsoport Gyermekvédelmi Szakellátási Jogi Munkacsoport 3

4 6. A szolgáltatótevékenység keretében ellátott feladatok A Szaktanácsadói Szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére a 15/1998. NM rendelet a- h) pontjai alapján segítséget nyújt: a) az intézmény szakmai programja, házirendje elkészítéséhez, b) az intézmény szakmai átalakításának, megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez, c) az intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez, d) továbbképzések szervezéséhez, e) szakmai munkaközösségek működéséhez, f) szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez, g) új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez, h) egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez. 6.1 A szolgáltatótevékenység módszerei a) A felkérő intézmény szakmai programja, házirendje elkészítésében nyújtott segítségadásban: Megvizsgálja a már meglévő szakmai programot, illetve házirendet Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai program, illetve házirend elkészítéséhez b) A felkérő intézmény szakmai átalakításának megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez nyújtott segítségadásban: Áttekinti a már meglévő szakmai struktúrát, illetve tanácsot nyújt a fejlesztéshez és kivitelezéshez Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai átalakítás megtervezéséhez és kivitelezéséhez c) A felkérő intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez nyújtott segítségadásban: Szaktanácsot nyújt az értékeléshez szükséges kritérium és eszközrendszer kiilletve átdolgozásához 4

5 Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szükség esetén gyarapítja az értékelésbe bevont munkatársak értékelésmódszertani ismereteit Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez d) A felkérő intézmény számára továbbképzések szervezéséhez nyújtott segítségadásban: Fogadja az intézmény részéről érkező továbbképzési igényeket Naprakész adatbázist tart rendelkezésre a szakterület számára meghirdetett képzésekről Segítséget nyújt a kínált képzésekből a továbbképzési igényekhez illeszthető képzés kiválasztásában Szükség esetén közreműködik a képzést nyújtó intézmény és a felkérő intézmény kapcsolatfelvételében Speciális képzési igények esetén igyekszik felkutatni olyan képzőintézményeket, melyek a különleges továbbképzési igényekre már kidolgozott képzéssel rendelkeznek, illetve vállalják az intézményre szabott képzési programok kidolgozását e) A felkérő intézmény szakmai munkaközösségeinek működéséhez nyújtott segítségadásban: Javaslatokat fogalmaz meg a munkaközösségek működéséhez Szükség esetén felkutatja a munkaközösségek működését segítő képzéseket illetve szakmai támogatási módszereket Szükség esetén külső szakértőt vonhat be a munkaközösség működésének különleges eseteihez Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) f) A felkérő intézmény számára szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez nyújtott segítségadásban: Fogadja a felkérő intézmények pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit, kéréseit Segítséget nyújt pályázati lehetőségek felkutatásában Naprakész adatbázist tart elérhetően a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban Meglévő fejlesztési, pályázati igény esetén figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, és megfelelő kiírás esetén értesíti a felkérő intézményt a pályázatról Szaktanácsot ad a pályázatok kidolgozásához, benyújtásához, kezeléséhez, megvalósításához, elszámolásához, ellenőrzéséhez és lezárásához Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. hálózatépítés keretében) g) A felkérő intézmény számára új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez nyújtott segítségadásban: 5

6 Monitorozza és számon tartja a megjelenő új szakmai módszereket és eszközöket Megfogalmazott igény esetén megfelelő szakmai módszert, illetve eszközt keres az intézmény számára Támogatást nyújt a módszereket közzétevő szakmai közreműködők megtalálásához, illetve a velük való kapcsolat felvételéhez Segítséget nyújt a szakterület vonatkozó szakirodalmának és kutatási eredményeinek felkutatásához és megismeréséhez h) A felkérő intézmény számára egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez nyújtott segítségadásban: Fogadja és megvizsgálja a felkérő intézmény részéről érkező igényeket Szükség esetén külső szakértő bevonásával alakítja ki álláspontját Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény által megjelölt kérdésben 6

7 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) Szakmai beszámoló június december A megvalósított tevékenységekről időrendben JÚNIUS 2 alkalommal egyeztető beszélgetés valósult meg a Hódmezővásárhelyen induló KÁSZPEM csoport tagjaival. A team tagokkal megtörtént a célok konkretizálása, a csoportban betöltött szerepek tisztázása és az elvégzendő tevékenységek megjelölése. Mindez 5 fő részvételével valósult meg. A leendő csoport tagokkal az önkéntes szándék megerősítése és az elvárások tisztázása került átbeszélésre. Ezen 17 fő vett részt. Június 10- én elindult a lakásotthonban a KÁSZPEM. Ehhez kapcsolódóan szakmai segítséget és folyamatos szupervíziót biztosít Balogh Zsolt, az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat vezetője Szabó László szakmai vezető és Báródi Orsolya lakásotthon-vezető részére. Szabó László szakmai vezető részéről érkezett felkérés nyomán én nagyszabású közösségi rendezvény valósult meg az ópusztaszeri lakásotthonban a hódmezővásárhelyi Speciális Gyermekotthon, Szabadság téri Lakásotthon és a Befogadó otthon gyermekei részvételével. Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat munkatársai is részt vettek ezen közösségi program 7

8 meghirdetésében, előkészítésében, valamint a programon is, mely hatékonyan mozdította elő mind a gyermekek, mind a szakdolgozók közösségének épülését JÚLIUS Július hónapban 2 alkalommal hívott össze munkaértekezletet Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője, ( és ) Munkaértekezletünkön a havi munkafolyamatok egyeztetése történt. Folyamatos pályázatfigyelésünknek köszönhetően 3 pályázati lehetőségről tudtuk értesíteni partnereinket. A hódmezővásárhelyi lakásotthonban június hónapban elindult innovatív pedagógiai módszer (KÁSZPEM ) alkalmazásához, megvalósításához kapcsolódóan szakmai segítséget és folyamatos szupervíziót biztosított Balogh Zsolt, az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat vezetője, az Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoport tagja. Ennek keretében megvalósított tevékenységek, időpontok, elért résztvevők száma: július 06. Szakmai konzultáció Szabó László szakmai vezetővel és Báródi Orsolya lakásotthon vezetővel július 13. Monitoring team felállítása, fókuszok meghatározása, célkitűzések rögzítése a fókuszoknak megfelelően. 2 fő 5 fő Szakmai vezetőkkel történő telefonos konzultáció alkalmával nyári szabadidős programot tudtunk ajánlani lakásotthonban élő gyermekek és fiatalok számára, mely lehetőségnek köszönhetően 25 fő tudott részt venni egy közösségépítő, konfliktuskezelési alternatívákat is nyújtó országos táborban. Az itt alkalmazott élményprogramok és élményprogramokba ágyazott szakmai programok hatékonyan segítették a gyermekek és fiatalok személyiségfejlődését. 8

9 2011. AUGUSZTUS Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat tájékoztató levelet küldött elektronikus úton minden Partnerintézménye számára, így írásban is megkapta mindenki az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat megváltozott elérhetőségeit és újabb két évre szóló programját. Tájékoztattuk Partnereinket feladatainkról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról, terveinkről. Augusztus hónapban 1 alkalommal hívott össze munkaértekezletet Szaktanácsadói Szolgálatunk igazgatója ( ). Munkaértekezletünkön beszámoltunk a Szaktanácsadói Szolgálat aktualitásairól, folyamatban lévő ügyei intézéséről, valamint tájékoztatást adtunk a szolgáltatásainkra vonatkozó igényekről is. Az internet segítségével továbbképzési lehetőségeket kutattunk fel a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére, ám számtalan esetben tapasztalhattuk, hogy igen magas ezeknek a költsége, melyet kollégáinknak nem áll módjában finanszírozni. Ennek okán Szaktanácsadói Szolgálatunk a 15/1998. NM rendelet d. pontjában meghatározott feladatvállalásaink szerint a felmerülő továbbképzési igényt eljuttatta a Felnőttképzési Szaktanácsadói Munkacsoporthoz. Adekvát munkacsoportunk az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézményével egyeztetve szeptember hónaptól, KÁSZPEM (Kothencz-féle ÁGOTA Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer) Alaptanfolyamot indít, melyben a részvétel ingyenes. A fent említett induló KÁSZPEM továbbképzés szervezésében hatékony segítséget nyújtottunk: megterveztük a csoportokat, majd összeállítottuk a programot. E képzés által olyan eszközt kaphatnak kollégáink a kezükbe, mellyel a családból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé válhat. A minél sikeresebb informálhatóság érdekében a Partnerintézményeink elérhetőségeit tartalmazó adatbázist frissítettük, aktualizáltuk kiegészítettük, hogy a továbbiakban is zökkenőmentes kapcsolatokat tudjunk ápolni. 9

10 Folyamatos pályázatfigyelésünknek köszönhetően 1 rajzpályázatról tudtuk értesíteni Partnereinket. Hírt adtunk egy Budapesten októberben megrendezésre kerülő szakmai konferenciáról, továbbképzési lehetőségről. ( Ütközések elnevezésű esélyegyenlőségi szakmai konferencia) Tájékoztattuk Partnereinket a KUL Alapítvány által szervezett KULFeSzT elnevezésű egészségmegőrző fesztiválról, melynek nevezési lapját és a részletes programját is továbbítottuk Partnereinknek. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat munkatársa segítséget nyújtott pályázatok, tanulmányi ösztöndíjak felkutatásában egy továbbtanulni vágyó utógondozott fiatalnak. Kapcsolatba léptünk az illetékes önkormányzatokkal, iskolákkal, melynek eredményéről ben és és telefonon tájékoztattuk a fiatalt. Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésének eleget téve, aktívan közreműködött az egységes szakmai programok kidolgozásában is észrevételeivel, javaslataival. 10

11 2011. SZEPTEMBER Szeptemberben 2 alkalommal hívott össze munkaértekezletet Szolgálatunk igazgatója ( és ). Ekkor ismertettük a Szaktanácsadói Szolgálat által folyamatban lévő tevékenységeket, beszámoltunk a szolgáltatásainkra vonatkozó igényekről és megtörténtek a munkafolyamatok egyeztetései is. Elektronikus formában Hírlevelet küldtünk a Partnerintézményeink számára, melyben Balogh Zsolt, szolgálatunk igazgatója köszöntötte az Intézményvezetőket, valamint: tájékoztatást adtunk 1 gyermekrajz pályázatról 6-18 éves korosztály számára Hazánk múltja, jelene és jövője címmel közzétettünk egy - Útravaló-Macika című, Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt esélyegyenlőségi ösztöndíjpályázatot is a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében ezen kívül aktualitásként jelentettük be, hogy következő hónaptól, terveink szerint útjára bocsátanánk az ÁGOTA Hírmondót, melyben a Partnerintézményeket, illetve az ott megvalósuló programokat kívánjuk bemutatni és ennek érdekében arra kértük az intézményeket, hogy amennyiben szívesen megosztanák egymással a vidám élményeket, akkor küldjenek egy rövid beszámolót fényképekkel a Szaktanácsadói Szolgálat részére tájékoztattunk egy történelmi vetélkedőről is, mely a Hadak villáma címet viseli és a kiírás szerint igen értékes tárgyjutalmakat lehet nyerni végül egy országos konferenciáról szóló felhívást adtunk közre, mely a fiatalok egészségműveltségéről, valamint az ifjúság egészségfejlesztéséről szól Továbbá az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképzési Intézmény felhívása alapján meghirdetett KÁSZPEM Alaptanfolyamról szóló felhívásról értesítettük az érdeklődőket. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérte az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálatot, hogy az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályai elkészítésében nyújtson szakmai segítséget. A már fent említett Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató csanádpalotai és szegvári lakásotthonaiban dolgozók felkérésére is segítséget nyújtottunk: a én 11

12 megtartott ÁGOTA Nap megszervezésében és lebonyolításában működtünk közre, valamint előzőleg javaslatot tettünk a szakmai vezetők és a gyermekfelügyelők által összeállított programokra. Szintén a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatótól érkezett kérés, melyben felkérték az ÁGOTA Alapítvány Szaktanácsadói Szolgálat Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportjának a tagját, Balogh Zsoltot, hogy vegyen részt a nevelőszülői alkalmassági elbeszélgetésen, mint a bizottság team-tagja. E felkérésnek szolgálatunk igazgatója természetesen eleget tett. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata együttműködési megállapodási tervezetet készített a Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatóságával, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval. A megállapodás célja, hogy a felek együttműködése intézményesült formában folyhasson. A KUL (Kelet- Európai Utógondozottakért és Lakóotthonban lakókért) Alapítványnak köszönhetően, Szaktanácsadói Szolgálatunk a Csongrád megyei lakásotthonban élő gyermekek számára 14 darab belépőjegyet tudott felajánlani a budapesti Vidámparkba. A belépővel bent már nem kell a játékokért fizetni, így a teljes szórakozás költségmentes OKTÓBER A Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye felkérte Szaktanácsadói Szolgálatunkat, hogy a részünkre elektronikus formában megküldött Szakmai Programjukat véleményezzük. Szolgálatunk a Pedagógiai Szaktanácsadói Munkacsoportnak továbbította a felkérést. Munkatársaink a 15/1998. NM rendelet a.) pontjának eleget téve természetesen áttekintették az anyagot és megtették a javaslatukat a kiegészítésekre. Pályázati Tanácsadói Munkacsoportunk ebben a hónapban is igen sok pályázatot tudott eljuttatni a gyermekek, fiatalok részére. Ilyen volt a: 12

13 - Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő kiírása által közreadott Bursa Hungarica A és B típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, - a Best of nyár - fotópályázat, - Lakóhelyünkért Alapítvány pályázata, - az I Love JÓ grafikai- és fotópályázat, - Dél-Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány pályázati felhívása, - Az Ipoly Erdő Zrt. is rajzversenye, - A Nemzeti Táncszínház rajz-és kisfilm pályázata, - Fess libát Márton-napra! utcaművészeti pályázat. Ezen kívül hírt adhattunk arról, hogy az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat szakmai hozzájárulásával felállt a Gyermekönkormányzat (GYÖK). A Gyermekönkormányzat 22 fővel működik szakellátás keretén belül. Tagjai demokratikus úton lettek megválasztva a Befogadó otthonból, a Gyermek-és lakásotthonokból, az utógondozottak köréből, illetve a nevelőszülőknél élő fiatalokból. A GYÖK első, alakuló ülésén megválasztották az elnököt, alelnököt és a különböző tisztségek vezetőit. Ez alapján: elnök: Borbola Zoltán (Csanádpalota) alelnök: Kiss Anett (Hódmezővásárhely) Valamint ez alkalommal kerültek elő azok a programjavaslatok is, amelyeket megrendezni kívánnak a fiatalok. Szolgálatunk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval együttműködve támogatásáról biztosította a Gyermekönkormányzatot. Működésükhöz nagyon sok sikert kívánunk! én Hódmezővásárhelyen a Panda Nevelőszülők és Gyermekeik Csongrád Megyei Egyesülete, valamint irodánk vezetője, Balogh Zsolt, mint a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Módszertani Munkatársa, egy találkozón vettek részt, ahol az 13

14 Egyesület röviden bemutatkozott. A Panda Egyesület a megyében tevékenykedő nevelőszülők hatékonyabb segítése érdekében kért szakmai tanácsot. Valamint javaslatot tett egy Jótékonysági bál megrendezésére, melyhez a Szaktanácsadói Szolgálat segítségét kérte án a Panda Egyesület képviseletében eljáró Komlósiné Varga Ildikó személyesen kereste fel irodánkat, hogy a Hódmezővásárhelyen, i dátummal megrendezésre kerülő Jótékonysági est megszervezésében nyújtsunk segítséget. A rendezvény kivitelezésével kapcsolatos konzultáció megtörtént. - A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére az ÁGOTA Alapítvány Szaktanácsadói Szolgálat Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportjának tagja, Balogh Zsolt részt vett a én megtartott nevelőszülői elbeszélgetésen, mint a bizottsági team-tag. Az alkalmassági interjú a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató székhelyén, a 6726 Szeged, Bal fasor 6. szám alatti épület, I. emeleti tárgyalójában zajlott én, a SZIME ( Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete) Országos Konferenciát rendezett a Novotel Hotelben, melynek keretében az ÁGOTA Alapítvány Játszóház és Módszertani Ingatlan délutáni programjaira bejáró gyermekek és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakellátásában élő fiataljai által készített rajzokat kiállították, ezzel is színesítve a konferencia helyszínét. Nagy örömmel töltött el minket, hogy a résztvevők őszinte érdeklődéssel és tetszésüket kifejezve tekintették meg az alkotásokat! - A KUL (Kelet- Európai Utógondozottakért és Lakásotthonban lakókért) Alapítvány jóvoltából az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat a csanádpalotai lakásotthonban élő gyermekek számára 14db Vidámparkba szóló belépőjegyet tudott felajánlani. Nagyon szép élményekkel térhettek haza a gyermekek az izgalmas nap után! V Valamint hírt adtunk a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ által megrendezett Regionális Szakmai Tanácskozás lehetőségéről. A konferencián való részvételi feltételekről részletesen tájékoztattuk a Partnereinket. 14

15 - Szolgálatunk vezetője Szakszolgálati értekezleten vett részt, ahol beszámolt a Gyermekönkormányzat (GYÖK) megalakulásáról és működéséről, a megválasztott elnökről és alelnökről, valamint a tisztségekről és azok tagjairól NOVEMBER november 2-án, Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője, Balogh Zsolt, összevont Szakszolgálati értekezleten vett részt, ahol ismertette a folyamatban lévő tevékenységeinket: - pályázatok felkutatása, melynek köszönhetően Hírlevélben tájékoztattuk Partnereinket - valamint Aktualitásokról adtunk hírt: november 12-én Hódmezővásárhelyen a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, - a Szaktanácsadói Szolgálat szakmai közreműködésével -, a Panda Csongrád Megyei Nevelőszülők és Gyermekeik Egyesülete jótékonysági vacsoraestet rendezett. Az est háziasszonya Komlósiné Varga Ildikó az Egyesület vezetője, házigazdája Balogh Zsolt irodánk vezetője volt. A jó hangulatú est teljes bevételét az Egyesület kapcsolattartó és klub helyiségének korszerűsítésére, valamint az ott tartandó közösségi programokra fordítják. Nagy öröm számunkra, hogy segítséget nyújthattunk egy olyan szakmai munkaközösség kialakulásában, amely gyermekeink érdekében hatékonyan működhet november 15-én, Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője ismét összevont Szakszolgálati értekezleten vett részt, ahol beszámolt az Érdekképviseleti Fórum alakuló üléséről, melynek témája az ülések folyamata, a Panaszláda használata és felbontásának menete, illetve az elnök és alelnök megválasztása volt. 15

16 Ezen kívül, Balogh Zsolt elmondta, hogy szupervíziót tartott Báródi Orsolya lakásotthon vezetőnek és Szabó László szakmai vezetőnek. A szupervízió témája: a lakásotthonban működő KÁSZPEM módszer működése, valamint a folyamat ellenőrzése. Szaktanácsadói Szolgálatunk egy workshop-ot ajánlott meg a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató munkatársai részére, mely én került megrendezésre a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán. A nap témája: a szociális ellátás szakmai kérdései, a szociális intézmények közötti együttműködés lehetőségei. Valamint, bemutatásra került A törökszentmiklósi kistérség szociális képzéseinek fejlesztése a szakemberek készség-, és továbbképzésével a helyi erőforrások megerősítésével című pályázat keretében elvégzett kutatás eredménye is. Az általunk meghirdetett rendezvényen közel 30 kolléga vett részt. Nagyon örültünk a fokozott érdeklődésnek és a program sikerének. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére, november hónap végétől folyamatosan segítséget nyújtottunk az adományok összegyűjtésében és szétosztásában. A felajánlott ruhákat, játékokat és tartós élelmiszereket eljuttattuk a Lakásotthonokhoz, a Befogadó otthonba, az utógondozott fiataloknak, valamint a nevelőszülőknél élő gyermekekhez is DECEMBER december 3-án a GYÖK szervezésében - Balogh Zsolt GYÖK koordinátor segítségével - megrendezésre került a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Mikulás ünnepsége. A rendezvény a Szent Ágota székhelyén, az ebédlőben zajlott. A GYÖK tagok hamarabb érkeztek a helyszínre terep rendezés, program egyeztetés 16

17 céljából. A jó hangulatú esemény házigazdája Borbola Zoltán és Vörösváczki Tünde volt, a zsűrit Kiss Anett és Tóth Krisztián képviselte. A program 3 órakor vette kezdetét vetélkedőkkel. Külön csapatot alkottak az egyes lakásotthonok, a nevelőszülőknél élő gyermekek, a Befogadó otthon lakói és az utógondozott fiatalok. A versenyszámok közt volt tojás-tánc, újságpapír-tánc, Mikulástotó és Mikulás múmia készítés is. Ezt követően megérkezett a Mikulás és a zsűri értékelésének megfelelően mindenkinek átadta a díjakat és természetesen a Mikulás csomagot is. A buli diszkóval ért véget este 22 órakor. A gyermekek és a fiatalok egy igazán jó hangulatú, fergeteges party-n vehettek részt, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. A hódmezővásárhelyi lakásotthonban folyamatban lévő pedagógiai módszer (KÁSZPEM ) alkalmazásához és megvalósításához kapcsolódóan, ebben a hónapban is szakmai segítséget és folyamatos szupervíziót biztosított Balogh Zsolt, az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat vezetője, az Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoport tagja. 1 alkalommal ( ) egyéni szupervízió (Báródi Orsolya lakásotthon vezető és Szabó László szakmai vezető részére), valamint 1 alkalommal a lakásotthon teljes szakmai egység részére valósult meg csoportos szupervízió. Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője 2 alkalommal ( és ) vett részt Szakszolgálati értekezleten, ahol ismertette a folyamatban lévő tevékenységeinket: - pályázatok felkutatása, melynek köszönhetően Hírlevélben tájékoztattuk Partnereinket a pályázatokról - valamint az adott Aktualitásokról adtunk hírt én a GYÖK tagok gyűlést tartottak, Balogh Zsolt GYÖK segítő munkatárs részvételével. A megbeszélés a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató székhelyén volt megtartva. 17

18 A találkozó témája: a karácsonyi ünnepség megszervezésében való segítségnyújtás, a feladatok megosztása, a feladatok megvalósításáért felelős személyek kijelölése án a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány közösen rendezte meg első karácsonyi ünnepségét. A rendezvénynek, melyen közel 250 fiatal és felnőtt vett részt, az újszegedi Rendezvényház adott otthont. A meghívott vendégek között szerepelt dr. Kiss- Rigó László megyés püspök és Polner Eörs, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója. A Gyermekönkormányzat tagjai meggyújtották az adventi koszorún a gyertyákat, majd a püspök úr, a főigazgató úr és végül Kothencz János is megtartotta ünnepi beszédét. Az ünnepség végén a püspök úr és a kormányhivatal főigazgatója is ajándékot kapott a gyermekektől, majd a csanádpalotai lakásotthonban élő fiatalok betlehemi műsora következett. Egy kis színdarabot adtak elő, melynek ők írták a szöveget, ők csinálták hozzá a jelmezeket és a díszlet is. Produkciójukat állva tapsolva ünnepelték! Ezután érkezett el az est fénypontja: Polner Eörs és a kormányhivatal kommunikációs vezetője, Varga Márta átadták a gyerekeknek az egyenként csomagolt ajándékokat. A csomagokban játék, édesség, könyv, ruhanemű lapult. Advent heteiben több tonnányi adomány érkezett az Alapítványhoz és a Gyermekvédelmi Szolgáltatóhoz is. Ezek a felajánlások többek között a Szeged- Csanádi Egyházmegye püspöke, Kiss-Rigó László, Soltész Miklós államtitkár, B. Nagy László kormánymegbízott és a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Magyar Anna elnök asszony és a Csongrád Megyei Önkormányzat, a Szegedi Tudományegyetem Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatósága, valamint az SZTE Gazdaságtudományi Kar és Bolyai Intézetének munkatársai, Farkas Csaba vállalkozó és Orosz Gábor, a Ramirent Kft., az SZTE Tanulmányi és Információs Központ munkatársai, Kolompár László hivatásos nevelőszülő, aki egyben a Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az SZTE Hallgatói Önkormányzata, Pocsai Blanka önkormányzati és Bodó Imre országgyűlési képviselő, Benke Zsolt és még sok más segítő jóvoltából gyűltek össze. Az ajándékok átadása után a Rendezvényház ebédlőjében üdítő és sütemény várta a gyermekeket. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy hozzájárulhattunk a gyermekek karácsonyának boldogabbá tételéhez! A Kirowski Isobar Zrt. jóvoltából felajánlott, 330 főre szóló ingyenes mozilátogatási lehetőséget Szaktanácsadói Szolgálatunk meghirdette, a részvételre a jelentkezőket összegyűjtöttük és án biztosítottuk a gyermekeknek a moziba való bejutást, valamint abban is segítettünk, hogy mindenki megkaphassa a popcornt és az üdítőt. Gyermekeink nagyon jól érezték magukat! én Szaktanácsadói Szolgálatunk ben kívánt áldott, békés ünnepeket minden tisztelt Partnerintézménye számára. 18

19 Szaktanácsadói szolgálatunk, folytatja megkezdett munkáját Tóth Heléna adminisztrátor Balogh Zsolt ÁGOTA Alapítvány Szaktanácsadói Szolgálat Igazgató Szeged,

20 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) Működési engedély száma: Sz02/831-3/2011. ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) Szakmai beszámoló augusztus november 15/1998 NM rendelet a-h terjedő pontjainak való megfelelés 15/1998 NM rendelet a) pont A felkérő intézmény szakmai programja, házirendje elkészítésében nyújtott segítségadásban: 15/1998 NM rendelet b) pont A felkérő intézmény szakmai átalakításának megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez nyújtott segítségadásban: Tevékenység Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató lakásotthonainak, Befogadó otthonának, nevelőszülői hálózatának, utógondozói hálózatának, Makó-Pápay Endre Módszertani Intézménynek, a Gyermekönkormányzatnak és Érdekképviseleti Fórum szakmai programjainak, valamint a lakásotthonok házirendjének elkészítésében az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésének eleget téve aktívan közreműködött észrevételeivel, javaslataival. Szolgálatunk igazgatója a nevelőszülői felvételi elbeszélgetésen interjúztatással segítette a jelöltek megismerését, és a nevelőszülői alkalmasságot elbíráló bizottság munkáját. KONKRÉT SZÁMADATOK 12 db szakmai program 7 db házirend 26 fő részvételével 2 alkalommal 20

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja 1 2010. 2 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben