Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése."

Átírás

1 Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelése. Előterjesztés a május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

2 Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelése. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. /6/ bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Tisztelt Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az értékelés célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület nyomonkövesse, és lehetősége szerint biztosítsa a gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét. A gyermekvédelmi törvény 94. /1/ bekezdése értelében az önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Az átfogó értékelés alapját képezi a gyermekjóléti szolgálat által szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozás, amelyen át kell tekinteni a település gyermekvédelmi rendszerének működését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására. Az éves gyermekvédelmi tanácskozás án volt. A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását; szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. A település évi demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály adatai 0-3 évesek száma:87 fő 3-6 évesek száma: 97 fő 6-14 évesek száma: 309 fő évesek száma: 122 fő Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások adatai: Önkormányzat által nyújtott támogatások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult HH helyzetre tekintettel 95 család, mely 196 gyermeket érint. HHH-s igazolást kért 18 család, mely 36 gyereket érint. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem nyújtottunk. Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatás: augusztus hónapban, beiskolázási támogatás címen gyermeket figyelembe véve (5800 Ft./gyerek ) Ft összegben november hónapban már ugyan ezen összeg 169 gyermek részére lett Erzsébet utalvány formájában kifizetve Ft összegben. Elutasítások nem történtek, mivel a kérelem benyújtáskor amennyiben a jogosultság nem áll fenn ügyintézővel történő személyes egyeztetést követően-az kérelem formájában már nem is kerül benyújtásra. Gyermekétkeztetés megoldásának módja Gyermekétkeztetésre normatívát kap az önkormányzat. A törvény szerint ennek keretében akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ingyenesen étkezhetnének, valamint a 3 és több gyerekes családban élők 50%-os kedvezményt vehetnének igénybe. Az Önkormányzat képviselő-testülete azonban olyan 2

3 rendelkezést hozott, hogy minden általános iskolás és óvodába járó gyerek jövedelemtől függetlenül ingyen étkezhet. A nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat évek óta biztosítja az igénylők részére. A közfoglalkoztatásban illetve a munkaviszonyban álló családok un. nyári gyermekelhelyezést is igénybe vehetnek már két nyáron is, ahol a gyerekeknek étkezés mellett felügyelet is biztosított hasznos elfoglaltsággal. Önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő szociális kiadások éves nagysága A gyermekétkeztetésre állami támogatásként kb Ft összegben részesül az önkormányzat. Gyermekek és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltésére két non profit szervezet is biztosít lehetőséget, ezek a Rozmaring Néptánc Egyesület valamint az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület. Mindkét egyesületet támogatja az önkormányzat. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: Alapellátások: - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás (ellátási szerződés alapján Létavértes) - Idősek klubja - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás Szakellátás: Idősek Otthona 25 férőhellyel A Gondozási Központ látja el az étkeztetés, idősek klubja és az idősek otthona ellátást a településen. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata és Monostorpályi Község Önkormányzata január 1. napján hozta létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Működtető Intézményi Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására. A Társulás az évi CXXXV. tv. 9. -a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul július 01-től. Az intézményben 10 főállású dolgozó van. A családsegítés feladatát 4 fő főállású családgondozó, a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát 5 fő főállású családgondozó látja el, 1 fő intézményvezető. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat 2014-ben az éves kliensforgalom 494, éves estszám 49 fő, RSZS 8 fő. Iskolai végzettségük szerint A szolgáltatást igénybe vevők közül 8 osztálynál kevesebbet végzettek száma 5 fő 8 osztállyal rendelkezők 22 fő Általános iskola 10. osztálya 0 fő Szakmunkás, szakiskolai végzettségűek 16 fő Szakközépiskolát végzettek 2 fő Gimnáziumi végzettséggel rendelkezők 4 fő Felsőfokú iskolát végzettek 0 fő Az intézmény klienskörét a legmagasabb arányban az alacsony iskolai végzettségűek adják, akiknek munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyei igen alacsonyak. A több éves (néhányuk évtizedes) munkanélküliség negatív hatása megfigyelhető náluk (motiválatlanság, beszűkülés nem megfelelő társas kapcsolatok, kommunikációs nehézségek stb.). 3

4 A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport szerint: nem éves éves éves éves 62 éves. id Össz. Férfi nő összesen Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését elősegítő program keretében csoportmunkát végeztünk, 3 csoportban (10 alkalommal) 19 fő számára szerveztünk beilleszkedési programot. A beilleszkedési programban a csoportmunka mellett egyéni tanácsadást is végzünk. (A tanácsadás - a szociális munkás intervenciójának egy típusa, melynek során a segíti klienst egy probléma vagy cél felismerésében, megfogalmazásában és megítélésében, valamint az annak kezelésére vagy elérésére alkalmazható alternatívák mérlegelésében, közvetlen alternatívák felvázolásában, információk megadásában. Formái lehetnek: mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési, háztartásvezetési stb. tanácsadás.) Gazdasági aktivitás szerint Aktív keresők száma 8fő Inaktív keresők 29 fő Álláskeresők 10fő Nyugdíjasok 16 fő Eltartott 2 fő Család összetétele szerint Házastársi, élettársi kapcsolatban élők 18 év alatti gyermekkel, gyermekekkel 4fő Házastársi, élettársi kapcsolatban élők gyermek nélkül 13 fő Házastársi, élettársi kapcsolatban élők 18 év feletti gyermekkel 3 fő Egy szülő 18 év alatti gyermekkel, gyermekekkel 2fő Egyedül élő 19 fő Többgenerációs család 4fő Egyéb 4 fő Az egyéb kategóriába soroljuk pl. a szülő és felnőtt gyermeke együttélését. Az elmúlt pár évben megfigyelhető, hogy a felnőtté vált fiatalok egyre később költöznek el a szülőktől, nehezen önállósodnak. Sok esetben azonban úgynevezett visszaköltözés figyelhető meg a szülői házba lakáshitel, válás, egyéb ok miatt. A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái alapján a következő probléma típusokba sorolható Életviteli probléma 2 fő Családi kapcsolati 1fő Lelki mentális 2 fő Anyagi 12 fő Foglalkoztatással kapcsolatos 8 fő Egészségkárosodás következménye: 13 fő Ügyintézéshez segítségkérés: 3 fő Egyéb probléma: 8 fő Több probléma előfordulása: 1 fő A jelzett, illetve a hozott problémák a településen elsődlegesen az anyagi problémák. Sok család van adósságcsapdában. Egyes családoknál a közüzemi szolgáltatások befizetése elmaradásban van. A családok mindennapos anyagi gondjai magukban hordozzák a családban a konfliktusok kialakulását. Egyes esetekben a nem megfelelő életmód (alkoholizálás, pszichés betegségek és egyéb devianciák) vezet a családban jelentkező működési zavarokhoz. Egyre több kliens keresi fel szolgálatunkat nyugellátások igénylése, egészségkárosodás megállapítására irányuló kérelmekkel.. 4

5 Gyermekjóléti Szolgálat A Gyermekjóléti Szolgálat éves kliensforgalma évben 456 fő volt (a forgalmi napló alapján) 39 eset. A gyermekjóléti szolgálathoz beérkező jelzések alapján a következő probléma típusokba sorolhatók a jelzett veszélyeztető okok Anyagi probléma: 7 fő Szülői elhanyagolás: 7fő Beilleszkedési probléma: 2 fő Magatartás, teljesítmény zavar: 1 fő Gyermeknevelési: 2 fő Családi konfliktus: 11 fő Szülő vagy család életvitele: 2 fő Környezettanulmány:7 fő A családi konfliktusok okai a jelzett eseteknél a következők voltak: kapcsolati problémák, a kapcsolat megromlása, a szülő gyerek kapcsolat nem megfelelő, anyagi nehézségek miatti konfliktusok. Hatósági intézkedések Védelembe vétel: Nem volt. Ideiglenes hatályú elhelyezés: Nem volt. Nevelésbe vett gyermekek családjával végzett feladatok A gyermekjóléti szolgálat a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a járási gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. Monostorpályiban 4 gyermek van nevelésbe véve. Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése a mikrotérségben Az évi XXXI. törvény 17. -a meghatározza a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjait oktatásinevelési intézmények (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó), egészségügyi szolgáltatók (háziorvos, védőnő, esetenként kórház), családsegítő szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelő szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak. A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A törvény emellett a tagok számára együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A gyermekjóléti szolgálat feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. E tevékenysége során a különböző szakmai fórumok (esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, éves tanácskozás) összehívása mellett, felhívja a jelzőrendszer tagjainak figyelmét jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére. A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a települési veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer tagjai, valamint más intézmények, szervezetek éltek jelzési kötelezettségükkel a 39 eset kapcsán: Monostorpályi Szülő, szülővel a gyermek 20 Gyj-i szolg. kezdem. - más gyj-i szolgálat 5 Jelzőrendszer kezdem. - iskola 4 - állampol. (lakosság) 3 - Gyámhivatal 7 5

6 Összesen: 39 Prevenciós tevékenységek: - Monostorpályiban 1 csoport 9 fő (önismereti csoport) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala A Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. évi (XII.23.) Kormányrendelet (Gyár.) szabályozza a járási gyámhivatal feladat és hatásköreit: A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala (Hosszúpályi és Monostorpályi településekre vonatkozóan) 1 fő ügyintéző látja el e feladatokat, február 28. napjáig a jelenlegi nyilvántartás szerint Monostorpályiban 4 fő nevelésbe vett gyermek van. Gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzéseken részt vett a gyámhivatali előadó, tekintettel a sorozatosan bekövetkező jogszabályváltozásokra. A gyermekek védelme és veszélyeztetettségük megelőzése érdekében kapcsolatot tartunk gyermekintézményekkel, családsegítő szolgálattal, rendvédelmi szervekkel. Védőnői Szolgálat A településen gondozott várandós anyák száma 25 fő, Fokozottan gondozott várandós anyák száma: 7 fő 0-6 éves gyermekek száma: 107 fő Egészségügyi ok miatt: 14 fő fokozottan gondozott. Oktatási intézményekbe beíratottak száma: 180 fő Dr. Varga Zoltán László - háziorvos A gyermekkorúakra vonatkozó betegforgalmi adatok A házi gyermekorvosi körzetben évi forgalmi statisztika a 0-18 éves korosztálynál a következő: 0-1 éves:16 fő 1-4 éves: 43 fő 5-14: 192 fő 15-18: 96 fő Összes esetek száma Rendelőben: 1597 fő Beteg lakásán: - hívásra (első látogatás): 8 fő - folyamatos ellátás miatt 2 fő Jellemző betegségek előfordulási gyakorisága sorrendben Mozgásszervi betegségek Gerincferdülés Hanyag tartás Lúdtalp Gyermekkori elhízás 6

7 A gyermekkori elhízásban nagy szerepet játszik a túlzott kalória bevitel valamint a kevés mozgás. A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködése megfelelő. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Óvodába járó gyermekek száma:64 fő /ebből bölcsődés 5 fő/ Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 19 fő /2 fő tartós beteg, 1 fő SNI-s / Veszélyeztetett gyermekek száma: 0 Logopédushoz járó gyermekek száma. 7 fő Fejlesztőpedagógushoz járó gyermekek száma: 8 fő Gyógypedagógushoz: 1 fő Iskolaérettségi vizsgálatot 1 főnél végezetek a Létavértesi Pedagógiai Szakszolgálattól. A szülőkkel való kapcsolattartás formái Szülői értekezletek, nyílt napok, óvodai rendezvények szülők bevonásával (ovivásár, farsang, gyermekhét) Anyák napja Gyermeknap Napi kapcsolattartás Szabadidős gyermekprogramok Óvodánkban heti rendszerességgel töltjük ki a gyermekek szabadidejét felkínált tevékenységekkel: dramatikus játék, játékos lábtorna, matematikai tehetséggondozás,gyermek néptánc. A gyermekvédelmi feladatot ellátók között a kapcsolat jól működik. Kölcsönösen segítjük és tiszteletben tartjuk egymás munkáját. Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagintézménye Tanulói adatok: Az iskolában tanuló diákok száma: 183 fő Alsó tagozatos diák: 84 fő Felső tagozatos diák: 98 fő Az iskola HH(gyermekvédelmiben részesülő) tanulóink száma:52 fő Az iskola HHH(halmozottan hátrányos helyzetű) tanulóink száma: 14 fő Magántanulók száma: 1 fő Anyagi támogatásban részesített tanulók száma: Étkeztetési támogatás: 182 fő Tankönyvtámogatás: 131 fő Napközisek száma: Tanulószobába járó tanulók száma:27 fő Napközis tanulók száma:31 fő Iskolaotthonos képzés: 43 fő Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 64 fő. A korrepetálásra fordított órák száma havonta 104 óra. Az iskola fenntartója: KLIK A gyermekvédelmi felelős havi munkaideje:4 órakedvezmény. Az iskola nem használható mozgáskorlátozottak számára. Az iskolában a következő szakkörök működnek: dráma, német, rajz. 7

8 Szabadidős programok száma:1 Intézményi Bozsik program-foci Fakultáció: angol Prevenciós jellegű programok rendhagyó osztályfőnöki óra rendőr, védőnő bevonásával. Észlelt problémák száma 1 (1 gyermeket agresszív viselkedése miatt jeleztük le.) Látogatott családok száma: 4 Kapcsolattartás a szülőkkel szülőértekezletek alkalmával, illetve szükség esetén bármikor. Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma 2fő (SNI) 48 óra, BTM: 8 fő-16 óra Nevelési tanácsadóba 8 fő lett továbbküldve. Az elmúlt évben az iskolai gyermekvédelmi munka céljai a következők voltak A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi fejlődésének előmozdítása, támogatása. Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme. Jogaik érvényesülésének biztosítása. Hátrányos helyzet észrevétele. A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi ellátás helyi rendszeréről,segítése a helyi támogatások rendszerében. Állandó feladatok Együttműködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti rendszerrel. Javaslattétel az alapellátás által biztosítható ellátásra, átmeneti gondozásra. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, családjaikkal való törődés. Családlátogatás a segítségre szoruló családoknál. A veszélyeztetett tanulók mentális és fizikai fejlődésének nyomon követése, családlátogatás. Konzultáció a családgondozóval, tapasztalatcsere, egymás segítése. Jelzőrendszeri megbeszéléseken való részvétel. Megoldott feladatok A hátrányos helyzet, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról a szülőktől begyűjtötte az iskola a hivatalos igazolásokat. A szociális hátrányok és a tanulási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják Önismereti tréning, amit a családsegítő szolgálat munkatársai tartottak ötödik és hatodik osztályos tanulóknak. Fejlesztő foglalkozások fejlesztő pedagógussal, illetve gyógypedagógussal. Hittan oktatás. Rajz, német és dráma szakkör. Sportkör Október hónapban a felső tagozatosok Tolerancia napon vettek részt, melyet a Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének munkatársai tartottak meg a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat szervezésében. A rendezvény nagyon eredményes volt, a gyerekek nagyon aktívan és nagy átéléssel vettek részt a feladatok megoldásában. Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs A Hosszúpályi Rendőrőrs működési területén 5 település található: Mikepércs 8

9 Sáránd Hajdúbagos Hosszúpályi Monostorpályi A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt jogsértések száma Monostorpályiban: Szabálysértés: nem volt Vétség: 1 Bűntett: nem volt Jellemző problémák és azok gyakorisága gyermekkorúak körében. Egy esetben történt rendőri intézkedés az iskolában elkövetett testi sértés miatt,amit hatóságom megszüntetett, mivel az elkövetővel szemben büntethetőséget kizáró ok állt fenn (gyermekkor). Jellemző problémák és azok gyakorisága fiatalkorúak körében. Monostorpályiban kirívó eset a fiatalkorúak körében nem történt. A családon belüli erőszak bántalmazások előfordulása a településen. Családon belüli erőszak elkövetése miatt nem került sor a Rendőrőrs által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. Gyermekkorúak sérelmére elkövetett - szabálysértés: 0 fő - vétség: 1 fő - bűntett. 0 fő A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok. Kábítószerek előfordulása elsősorban a nagyobb városokban, nagyszámú fiatal által látogatott szórakozóhelyeken lehet jellemző. Terjesztésében esősorban fiatal felnőttek vehetnek részt. A településeinken nem jellemző a kábítószer terjesztése, fogyasztása, ám ez nem zárja ki jelenlétét a kábítószernek az iskolában. A bűnmegelőzésben, prevenciós munkában végzett feladatok és szerzett tapasztalatok. A kriminológia legfőbb célja a bűnmegelőzés, a prevenció. A bűnözés olyan deviáns magatartás, melynek indokai között természeti, biológiai tényezőket és a szocializáció során bekövetkezett hiányosságokat találunk. A prevenció nem csak a rendőrség feladatát képzi, hanem a bűnmegelőzés legszélesebb körű összefogását és kooperációját is, mert a bűnözés a társadalom minden rétegét érinti (például civil szervezetek, családsegítő központok,ifjúságvédelmi intézmények) A politikusok az ország büntetőjogának alakításával és jogszabályok alkotásával igyekeznek tenni a megelőzésért, melynek egyik jelentős eredménye az országos bűnmegelőzési program. A rendőrség gyermek-és ifjúságvédelmi feladata összetett. Egyrészt csökkenteni kell azokat az alkalmakat, melyek a kiskorúak áldozattá válásának esélyét növelik,másrészt felvilágosító tevékenységeket kell véghezvinni annak érdekében, hogy minél csekélyebb számú fiatal kövessen el bűncselekményt. Ezeket a célkitűzéseket szolgálják a helyi és országos szintű bűnmegelőzési programok. Az,,Iskola rendőre program keretében több alkalommal is sor került prevenciós előadás megtartása, bűnmegelőzési jelleggel is. A tapasztalatok szerint az általános iskolások érdeklődőek, nyitottak a témára. Közlekedési, és drog prevenciós előadásokra is sor került már, nem csak az iskola program keretében a településeink iskoláiban, önkormányzatainál. Civil szervezetek támogatása: Gyermekek és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltésére két non profit szervezet is biztosít lehetőséget a településen. - A Rozmaring Néptánc Egyesület - az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület. 9

10 Mindkét egyesületet támogatja az önkormányzat. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala augusztus 28.-án tartott helyszíni szakmai ellenőrzést (intézményi ellenőrzés családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat). A HBC/01/ /2014. számú jegyzőkönyvben az alábbi hiányosságok lettek leírva: 1. Tárgyi feltételek és szabályozottság: A Hosszúpályi, Petőfi köz 7. szám alatti székhely épület: nem biztosított az akadálymentes közlekedés (külső lépcső, emeletre vezető lépcső) a fenntartó pályázatot nyújtott be, melynek eredménye a várólistára kerülés. A földszinti helyiségben akadálymentesen tudjuk fogadni a klienseket. A Monostorpályi, Debreceni u. 1. szám alatti ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: A meglévő egy számítógép kevés még egy számítógép beszerzését kezdeményeztük, amelyet be is szereztek. Kevés a természetes fény a családsegítős irodában a Monostorpályi önkormányzat felé jeleztük ezt az észrevételt, ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a lehetőségekhez képest megoldani ezt a problémát. A Sáránd, Nagy u. 51. szám alatti területi iroda: A szolgálat dolgozóinak egyetlen iroda helyisége van, nem rendelkezik interjúszobával. a Sárándi Önkormányzat felé ezt az észrevételt, ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a lehetőségekhez képest megoldani ezt a problémát. A könyvtár helyiségeit továbbra is igénybe vehetik a családgondozók. Családsegítés vizsgálata: 1. Személyi feltételek: Sárándon 1 fő tól határozatlan idejű kinevezéssel a családsegítő szolgálatban dolgozik szociális segítőként. A továbbképzés pénzügyi terve kitöltésre került (megjegyzésként- a továbbképzéseket a TÁMOP es pályázatain teljesítették a dolgozók az elmúlt és az idei évben. A pályázatot személyek pályázhatták az intézmény igazolásával. A pályázaton résztvevőkkel 100%-os finanszírozást biztosított a pályázat kiírója.) 2. Nyilvántartások: A /Törzskönyv/ nyilvántartást aktualizáltuk, az adattartalma megfelel így az évi III. törvény 20.. (2) és (4). bekezdésével. Gyermekjóléti szolgáltatás vizsgálata: 1. A gyermekek személyi anyagai: A nevelésbe vett gyermekeket anyagi forrás hiányában továbbra sem tudja a családgondozó 2 hónapon belül meglátogatni a gondozási helyen. Erre a költségvetési törvényben nincs finanszírozás. A IX. számú adatlapok külön mappában való tárolását megoldottuk (bár erre nincs törvényi előírás ebben a formában, csak a vezetését teszi a törvény kötelezővé.) Az éves gyermekvédelmi tanácskozásról készült emlékeztető aláírásra került és megküldtük a tanácskozáson résztvevőknek. Jövőre vonatkozó javaslatok A gyermekjóléti alapellátások hozzájárulnak a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 10

11 veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek elérése érdekében továbbra is folytatni kell a különböző prevenciós programokat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és az önkormányzat közötti együttműködést. Ennyiben szerettem volna ismertetni a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának értékelését. II. Alkalmazott jogszabályok: 1. Előterjesztés szerint III. A döntés anyagi kihatása: Nincs. IV. Határozat-tervezet: A Képviselő - Testület Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületének /2015. ( ) számú Határozata 1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló évi átfogó értékelést. 2. Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jegyzőkönyv mellékleteként továbbítsa a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen. (a határozat tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). Monostorpályi, május 22. Tisztelettel: Juhász Péter jegyző 11

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. Előterjesztés Az 5. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése a jegyző Előzmények:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben