Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése."

Átírás

1 Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelése. Előterjesztés a május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

2 Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelése. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. /6/ bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Tisztelt Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az értékelés célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület nyomonkövesse, és lehetősége szerint biztosítsa a gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét. A gyermekvédelmi törvény 94. /1/ bekezdése értelében az önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Az átfogó értékelés alapját képezi a gyermekjóléti szolgálat által szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozás, amelyen át kell tekinteni a település gyermekvédelmi rendszerének működését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására. Az éves gyermekvédelmi tanácskozás án volt. A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását; szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. A település évi demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály adatai 0-3 évesek száma:87 fő 3-6 évesek száma: 97 fő 6-14 évesek száma: 309 fő évesek száma: 122 fő Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások adatai: Önkormányzat által nyújtott támogatások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult HH helyzetre tekintettel 95 család, mely 196 gyermeket érint. HHH-s igazolást kért 18 család, mely 36 gyereket érint. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem nyújtottunk. Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatás: augusztus hónapban, beiskolázási támogatás címen gyermeket figyelembe véve (5800 Ft./gyerek ) Ft összegben november hónapban már ugyan ezen összeg 169 gyermek részére lett Erzsébet utalvány formájában kifizetve Ft összegben. Elutasítások nem történtek, mivel a kérelem benyújtáskor amennyiben a jogosultság nem áll fenn ügyintézővel történő személyes egyeztetést követően-az kérelem formájában már nem is kerül benyújtásra. Gyermekétkeztetés megoldásának módja Gyermekétkeztetésre normatívát kap az önkormányzat. A törvény szerint ennek keretében akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ingyenesen étkezhetnének, valamint a 3 és több gyerekes családban élők 50%-os kedvezményt vehetnének igénybe. Az Önkormányzat képviselő-testülete azonban olyan 2

3 rendelkezést hozott, hogy minden általános iskolás és óvodába járó gyerek jövedelemtől függetlenül ingyen étkezhet. A nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat évek óta biztosítja az igénylők részére. A közfoglalkoztatásban illetve a munkaviszonyban álló családok un. nyári gyermekelhelyezést is igénybe vehetnek már két nyáron is, ahol a gyerekeknek étkezés mellett felügyelet is biztosított hasznos elfoglaltsággal. Önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő szociális kiadások éves nagysága A gyermekétkeztetésre állami támogatásként kb Ft összegben részesül az önkormányzat. Gyermekek és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltésére két non profit szervezet is biztosít lehetőséget, ezek a Rozmaring Néptánc Egyesület valamint az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület. Mindkét egyesületet támogatja az önkormányzat. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: Alapellátások: - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás (ellátási szerződés alapján Létavértes) - Idősek klubja - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás Szakellátás: Idősek Otthona 25 férőhellyel A Gondozási Központ látja el az étkeztetés, idősek klubja és az idősek otthona ellátást a településen. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata és Monostorpályi Község Önkormányzata január 1. napján hozta létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Működtető Intézményi Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására. A Társulás az évi CXXXV. tv. 9. -a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul július 01-től. Az intézményben 10 főállású dolgozó van. A családsegítés feladatát 4 fő főállású családgondozó, a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát 5 fő főállású családgondozó látja el, 1 fő intézményvezető. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat 2014-ben az éves kliensforgalom 494, éves estszám 49 fő, RSZS 8 fő. Iskolai végzettségük szerint A szolgáltatást igénybe vevők közül 8 osztálynál kevesebbet végzettek száma 5 fő 8 osztállyal rendelkezők 22 fő Általános iskola 10. osztálya 0 fő Szakmunkás, szakiskolai végzettségűek 16 fő Szakközépiskolát végzettek 2 fő Gimnáziumi végzettséggel rendelkezők 4 fő Felsőfokú iskolát végzettek 0 fő Az intézmény klienskörét a legmagasabb arányban az alacsony iskolai végzettségűek adják, akiknek munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyei igen alacsonyak. A több éves (néhányuk évtizedes) munkanélküliség negatív hatása megfigyelhető náluk (motiválatlanság, beszűkülés nem megfelelő társas kapcsolatok, kommunikációs nehézségek stb.). 3

4 A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport szerint: nem éves éves éves éves 62 éves. id Össz. Férfi nő összesen Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését elősegítő program keretében csoportmunkát végeztünk, 3 csoportban (10 alkalommal) 19 fő számára szerveztünk beilleszkedési programot. A beilleszkedési programban a csoportmunka mellett egyéni tanácsadást is végzünk. (A tanácsadás - a szociális munkás intervenciójának egy típusa, melynek során a segíti klienst egy probléma vagy cél felismerésében, megfogalmazásában és megítélésében, valamint az annak kezelésére vagy elérésére alkalmazható alternatívák mérlegelésében, közvetlen alternatívák felvázolásában, információk megadásában. Formái lehetnek: mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési, háztartásvezetési stb. tanácsadás.) Gazdasági aktivitás szerint Aktív keresők száma 8fő Inaktív keresők 29 fő Álláskeresők 10fő Nyugdíjasok 16 fő Eltartott 2 fő Család összetétele szerint Házastársi, élettársi kapcsolatban élők 18 év alatti gyermekkel, gyermekekkel 4fő Házastársi, élettársi kapcsolatban élők gyermek nélkül 13 fő Házastársi, élettársi kapcsolatban élők 18 év feletti gyermekkel 3 fő Egy szülő 18 év alatti gyermekkel, gyermekekkel 2fő Egyedül élő 19 fő Többgenerációs család 4fő Egyéb 4 fő Az egyéb kategóriába soroljuk pl. a szülő és felnőtt gyermeke együttélését. Az elmúlt pár évben megfigyelhető, hogy a felnőtté vált fiatalok egyre később költöznek el a szülőktől, nehezen önállósodnak. Sok esetben azonban úgynevezett visszaköltözés figyelhető meg a szülői házba lakáshitel, válás, egyéb ok miatt. A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái alapján a következő probléma típusokba sorolható Életviteli probléma 2 fő Családi kapcsolati 1fő Lelki mentális 2 fő Anyagi 12 fő Foglalkoztatással kapcsolatos 8 fő Egészségkárosodás következménye: 13 fő Ügyintézéshez segítségkérés: 3 fő Egyéb probléma: 8 fő Több probléma előfordulása: 1 fő A jelzett, illetve a hozott problémák a településen elsődlegesen az anyagi problémák. Sok család van adósságcsapdában. Egyes családoknál a közüzemi szolgáltatások befizetése elmaradásban van. A családok mindennapos anyagi gondjai magukban hordozzák a családban a konfliktusok kialakulását. Egyes esetekben a nem megfelelő életmód (alkoholizálás, pszichés betegségek és egyéb devianciák) vezet a családban jelentkező működési zavarokhoz. Egyre több kliens keresi fel szolgálatunkat nyugellátások igénylése, egészségkárosodás megállapítására irányuló kérelmekkel.. 4

5 Gyermekjóléti Szolgálat A Gyermekjóléti Szolgálat éves kliensforgalma évben 456 fő volt (a forgalmi napló alapján) 39 eset. A gyermekjóléti szolgálathoz beérkező jelzések alapján a következő probléma típusokba sorolhatók a jelzett veszélyeztető okok Anyagi probléma: 7 fő Szülői elhanyagolás: 7fő Beilleszkedési probléma: 2 fő Magatartás, teljesítmény zavar: 1 fő Gyermeknevelési: 2 fő Családi konfliktus: 11 fő Szülő vagy család életvitele: 2 fő Környezettanulmány:7 fő A családi konfliktusok okai a jelzett eseteknél a következők voltak: kapcsolati problémák, a kapcsolat megromlása, a szülő gyerek kapcsolat nem megfelelő, anyagi nehézségek miatti konfliktusok. Hatósági intézkedések Védelembe vétel: Nem volt. Ideiglenes hatályú elhelyezés: Nem volt. Nevelésbe vett gyermekek családjával végzett feladatok A gyermekjóléti szolgálat a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a járási gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. Monostorpályiban 4 gyermek van nevelésbe véve. Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése a mikrotérségben Az évi XXXI. törvény 17. -a meghatározza a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjait oktatásinevelési intézmények (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó), egészségügyi szolgáltatók (háziorvos, védőnő, esetenként kórház), családsegítő szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelő szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak. A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A törvény emellett a tagok számára együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A gyermekjóléti szolgálat feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. E tevékenysége során a különböző szakmai fórumok (esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, éves tanácskozás) összehívása mellett, felhívja a jelzőrendszer tagjainak figyelmét jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére. A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a települési veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer tagjai, valamint más intézmények, szervezetek éltek jelzési kötelezettségükkel a 39 eset kapcsán: Monostorpályi Szülő, szülővel a gyermek 20 Gyj-i szolg. kezdem. - más gyj-i szolgálat 5 Jelzőrendszer kezdem. - iskola 4 - állampol. (lakosság) 3 - Gyámhivatal 7 5

6 Összesen: 39 Prevenciós tevékenységek: - Monostorpályiban 1 csoport 9 fő (önismereti csoport) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala A Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. évi (XII.23.) Kormányrendelet (Gyár.) szabályozza a járási gyámhivatal feladat és hatásköreit: A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala (Hosszúpályi és Monostorpályi településekre vonatkozóan) 1 fő ügyintéző látja el e feladatokat, február 28. napjáig a jelenlegi nyilvántartás szerint Monostorpályiban 4 fő nevelésbe vett gyermek van. Gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzéseken részt vett a gyámhivatali előadó, tekintettel a sorozatosan bekövetkező jogszabályváltozásokra. A gyermekek védelme és veszélyeztetettségük megelőzése érdekében kapcsolatot tartunk gyermekintézményekkel, családsegítő szolgálattal, rendvédelmi szervekkel. Védőnői Szolgálat A településen gondozott várandós anyák száma 25 fő, Fokozottan gondozott várandós anyák száma: 7 fő 0-6 éves gyermekek száma: 107 fő Egészségügyi ok miatt: 14 fő fokozottan gondozott. Oktatási intézményekbe beíratottak száma: 180 fő Dr. Varga Zoltán László - háziorvos A gyermekkorúakra vonatkozó betegforgalmi adatok A házi gyermekorvosi körzetben évi forgalmi statisztika a 0-18 éves korosztálynál a következő: 0-1 éves:16 fő 1-4 éves: 43 fő 5-14: 192 fő 15-18: 96 fő Összes esetek száma Rendelőben: 1597 fő Beteg lakásán: - hívásra (első látogatás): 8 fő - folyamatos ellátás miatt 2 fő Jellemző betegségek előfordulási gyakorisága sorrendben Mozgásszervi betegségek Gerincferdülés Hanyag tartás Lúdtalp Gyermekkori elhízás 6

7 A gyermekkori elhízásban nagy szerepet játszik a túlzott kalória bevitel valamint a kevés mozgás. A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködése megfelelő. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Óvodába járó gyermekek száma:64 fő /ebből bölcsődés 5 fő/ Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 19 fő /2 fő tartós beteg, 1 fő SNI-s / Veszélyeztetett gyermekek száma: 0 Logopédushoz járó gyermekek száma. 7 fő Fejlesztőpedagógushoz járó gyermekek száma: 8 fő Gyógypedagógushoz: 1 fő Iskolaérettségi vizsgálatot 1 főnél végezetek a Létavértesi Pedagógiai Szakszolgálattól. A szülőkkel való kapcsolattartás formái Szülői értekezletek, nyílt napok, óvodai rendezvények szülők bevonásával (ovivásár, farsang, gyermekhét) Anyák napja Gyermeknap Napi kapcsolattartás Szabadidős gyermekprogramok Óvodánkban heti rendszerességgel töltjük ki a gyermekek szabadidejét felkínált tevékenységekkel: dramatikus játék, játékos lábtorna, matematikai tehetséggondozás,gyermek néptánc. A gyermekvédelmi feladatot ellátók között a kapcsolat jól működik. Kölcsönösen segítjük és tiszteletben tartjuk egymás munkáját. Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagintézménye Tanulói adatok: Az iskolában tanuló diákok száma: 183 fő Alsó tagozatos diák: 84 fő Felső tagozatos diák: 98 fő Az iskola HH(gyermekvédelmiben részesülő) tanulóink száma:52 fő Az iskola HHH(halmozottan hátrányos helyzetű) tanulóink száma: 14 fő Magántanulók száma: 1 fő Anyagi támogatásban részesített tanulók száma: Étkeztetési támogatás: 182 fő Tankönyvtámogatás: 131 fő Napközisek száma: Tanulószobába járó tanulók száma:27 fő Napközis tanulók száma:31 fő Iskolaotthonos képzés: 43 fő Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 64 fő. A korrepetálásra fordított órák száma havonta 104 óra. Az iskola fenntartója: KLIK A gyermekvédelmi felelős havi munkaideje:4 órakedvezmény. Az iskola nem használható mozgáskorlátozottak számára. Az iskolában a következő szakkörök működnek: dráma, német, rajz. 7

8 Szabadidős programok száma:1 Intézményi Bozsik program-foci Fakultáció: angol Prevenciós jellegű programok rendhagyó osztályfőnöki óra rendőr, védőnő bevonásával. Észlelt problémák száma 1 (1 gyermeket agresszív viselkedése miatt jeleztük le.) Látogatott családok száma: 4 Kapcsolattartás a szülőkkel szülőértekezletek alkalmával, illetve szükség esetén bármikor. Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma 2fő (SNI) 48 óra, BTM: 8 fő-16 óra Nevelési tanácsadóba 8 fő lett továbbküldve. Az elmúlt évben az iskolai gyermekvédelmi munka céljai a következők voltak A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi fejlődésének előmozdítása, támogatása. Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme. Jogaik érvényesülésének biztosítása. Hátrányos helyzet észrevétele. A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi ellátás helyi rendszeréről,segítése a helyi támogatások rendszerében. Állandó feladatok Együttműködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti rendszerrel. Javaslattétel az alapellátás által biztosítható ellátásra, átmeneti gondozásra. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, családjaikkal való törődés. Családlátogatás a segítségre szoruló családoknál. A veszélyeztetett tanulók mentális és fizikai fejlődésének nyomon követése, családlátogatás. Konzultáció a családgondozóval, tapasztalatcsere, egymás segítése. Jelzőrendszeri megbeszéléseken való részvétel. Megoldott feladatok A hátrányos helyzet, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról a szülőktől begyűjtötte az iskola a hivatalos igazolásokat. A szociális hátrányok és a tanulási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják Önismereti tréning, amit a családsegítő szolgálat munkatársai tartottak ötödik és hatodik osztályos tanulóknak. Fejlesztő foglalkozások fejlesztő pedagógussal, illetve gyógypedagógussal. Hittan oktatás. Rajz, német és dráma szakkör. Sportkör Október hónapban a felső tagozatosok Tolerancia napon vettek részt, melyet a Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének munkatársai tartottak meg a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat szervezésében. A rendezvény nagyon eredményes volt, a gyerekek nagyon aktívan és nagy átéléssel vettek részt a feladatok megoldásában. Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs A Hosszúpályi Rendőrőrs működési területén 5 település található: Mikepércs 8

9 Sáránd Hajdúbagos Hosszúpályi Monostorpályi A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt jogsértések száma Monostorpályiban: Szabálysértés: nem volt Vétség: 1 Bűntett: nem volt Jellemző problémák és azok gyakorisága gyermekkorúak körében. Egy esetben történt rendőri intézkedés az iskolában elkövetett testi sértés miatt,amit hatóságom megszüntetett, mivel az elkövetővel szemben büntethetőséget kizáró ok állt fenn (gyermekkor). Jellemző problémák és azok gyakorisága fiatalkorúak körében. Monostorpályiban kirívó eset a fiatalkorúak körében nem történt. A családon belüli erőszak bántalmazások előfordulása a településen. Családon belüli erőszak elkövetése miatt nem került sor a Rendőrőrs által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. Gyermekkorúak sérelmére elkövetett - szabálysértés: 0 fő - vétség: 1 fő - bűntett. 0 fő A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok. Kábítószerek előfordulása elsősorban a nagyobb városokban, nagyszámú fiatal által látogatott szórakozóhelyeken lehet jellemző. Terjesztésében esősorban fiatal felnőttek vehetnek részt. A településeinken nem jellemző a kábítószer terjesztése, fogyasztása, ám ez nem zárja ki jelenlétét a kábítószernek az iskolában. A bűnmegelőzésben, prevenciós munkában végzett feladatok és szerzett tapasztalatok. A kriminológia legfőbb célja a bűnmegelőzés, a prevenció. A bűnözés olyan deviáns magatartás, melynek indokai között természeti, biológiai tényezőket és a szocializáció során bekövetkezett hiányosságokat találunk. A prevenció nem csak a rendőrség feladatát képzi, hanem a bűnmegelőzés legszélesebb körű összefogását és kooperációját is, mert a bűnözés a társadalom minden rétegét érinti (például civil szervezetek, családsegítő központok,ifjúságvédelmi intézmények) A politikusok az ország büntetőjogának alakításával és jogszabályok alkotásával igyekeznek tenni a megelőzésért, melynek egyik jelentős eredménye az országos bűnmegelőzési program. A rendőrség gyermek-és ifjúságvédelmi feladata összetett. Egyrészt csökkenteni kell azokat az alkalmakat, melyek a kiskorúak áldozattá válásának esélyét növelik,másrészt felvilágosító tevékenységeket kell véghezvinni annak érdekében, hogy minél csekélyebb számú fiatal kövessen el bűncselekményt. Ezeket a célkitűzéseket szolgálják a helyi és országos szintű bűnmegelőzési programok. Az,,Iskola rendőre program keretében több alkalommal is sor került prevenciós előadás megtartása, bűnmegelőzési jelleggel is. A tapasztalatok szerint az általános iskolások érdeklődőek, nyitottak a témára. Közlekedési, és drog prevenciós előadásokra is sor került már, nem csak az iskola program keretében a településeink iskoláiban, önkormányzatainál. Civil szervezetek támogatása: Gyermekek és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltésére két non profit szervezet is biztosít lehetőséget a településen. - A Rozmaring Néptánc Egyesület - az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület. 9

10 Mindkét egyesületet támogatja az önkormányzat. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala augusztus 28.-án tartott helyszíni szakmai ellenőrzést (intézményi ellenőrzés családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat). A HBC/01/ /2014. számú jegyzőkönyvben az alábbi hiányosságok lettek leírva: 1. Tárgyi feltételek és szabályozottság: A Hosszúpályi, Petőfi köz 7. szám alatti székhely épület: nem biztosított az akadálymentes közlekedés (külső lépcső, emeletre vezető lépcső) a fenntartó pályázatot nyújtott be, melynek eredménye a várólistára kerülés. A földszinti helyiségben akadálymentesen tudjuk fogadni a klienseket. A Monostorpályi, Debreceni u. 1. szám alatti ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: A meglévő egy számítógép kevés még egy számítógép beszerzését kezdeményeztük, amelyet be is szereztek. Kevés a természetes fény a családsegítős irodában a Monostorpályi önkormányzat felé jeleztük ezt az észrevételt, ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a lehetőségekhez képest megoldani ezt a problémát. A Sáránd, Nagy u. 51. szám alatti területi iroda: A szolgálat dolgozóinak egyetlen iroda helyisége van, nem rendelkezik interjúszobával. a Sárándi Önkormányzat felé ezt az észrevételt, ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a lehetőségekhez képest megoldani ezt a problémát. A könyvtár helyiségeit továbbra is igénybe vehetik a családgondozók. Családsegítés vizsgálata: 1. Személyi feltételek: Sárándon 1 fő tól határozatlan idejű kinevezéssel a családsegítő szolgálatban dolgozik szociális segítőként. A továbbképzés pénzügyi terve kitöltésre került (megjegyzésként- a továbbképzéseket a TÁMOP es pályázatain teljesítették a dolgozók az elmúlt és az idei évben. A pályázatot személyek pályázhatták az intézmény igazolásával. A pályázaton résztvevőkkel 100%-os finanszírozást biztosított a pályázat kiírója.) 2. Nyilvántartások: A /Törzskönyv/ nyilvántartást aktualizáltuk, az adattartalma megfelel így az évi III. törvény 20.. (2) és (4). bekezdésével. Gyermekjóléti szolgáltatás vizsgálata: 1. A gyermekek személyi anyagai: A nevelésbe vett gyermekeket anyagi forrás hiányában továbbra sem tudja a családgondozó 2 hónapon belül meglátogatni a gondozási helyen. Erre a költségvetési törvényben nincs finanszírozás. A IX. számú adatlapok külön mappában való tárolását megoldottuk (bár erre nincs törvényi előírás ebben a formában, csak a vezetését teszi a törvény kötelezővé.) Az éves gyermekvédelmi tanácskozásról készült emlékeztető aláírásra került és megküldtük a tanácskozáson résztvevőknek. Jövőre vonatkozó javaslatok A gyermekjóléti alapellátások hozzájárulnak a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 10

11 veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek elérése érdekében továbbra is folytatni kell a különböző prevenciós programokat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és az önkormányzat közötti együttműködést. Ennyiben szerettem volna ismertetni a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának értékelését. II. Alkalmazott jogszabályok: 1. Előterjesztés szerint III. A döntés anyagi kihatása: Nincs. IV. Határozat-tervezet: A Képviselő - Testület Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületének /2015. ( ) számú Határozata 1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló évi átfogó értékelést. 2. Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jegyzőkönyv mellékleteként továbbítsa a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen. (a határozat tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). Monostorpályi, május 22. Tisztelettel: Juhász Péter jegyző 11

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. Előterjesztés Az 5. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése a jegyző Előzmények:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2015.

Kapolcs község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2015. Kapolcs község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2015. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2015.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2015. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2015. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 29. napján tartott ülésén

Előterjesztés a Képviselő-testület május 29. napján tartott ülésén Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. május 29. napján tartott ülésén 7. napirendi pont Tárgy: Gyermekvédelmi beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.) KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben