A fenti szempontok mentén háromféle megoldási alternatíva állítható fel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenti szempontok mentén háromféle megoldási alternatíva állítható fel:"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-3022/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: Tárgy: Szociális intézmények átszervezése Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepció kapcsán úgy határozott, hogy készüljön munkaanyag három szociális intézmény Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó, önállóan működő Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja integrálására vonatkozóan a racionalitás, a hatékonyság, a profil tisztítás elveinek figyelembe vételével. A fenti szempontok mentén háromféle megoldási alternatíva állítható fel: 1. Hajléktalan Segítő Központ kapcsolódik a) Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonhoz b) Szentes Város Gondozási Központjához 3. Három intézmény összekapcsolása a) Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonhoz b) Szentes Város Gondozási Központjához 4. Változatlan formában a jelenlegi intézményhálózat keretében látják el a feladatot. Szakmai profil tisztításról egyik esetben sem beszélhetünk, hiszen az intézmények a jelenlegi felállásban működnek tiszta profilú intézményként, az alapszolgáltatás, az átmeneti elhelyezést biztosító ellátás, valamint a tartós bentlakásos ellátás összevonása a jelenlegi szakmai jogszabályok szerint is vegyes profilú intézménynek minősül. A Hajléktalan Segítő Központ gazdasági feladatainak a Városi Intézmények Gazdasági Irodájától való elkerülésével sem történne meg a profil tisztítás, hiszen az Iroda akkor is többféle szakma vonatkozásában látná el továbbra is a gazdasági feladatokat. A szociális, valamint gyermekvédelmi intézmények szakmai ait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)SzcsM rendelet határozza meg. Ennek figyelembe vételével kerültek meghatározásra a szakmai ok, melyeknek a biztosítása az intézmények működési engedélyének feltétele. Függetlenül attól, hogy valamely

2 szociális, vagy gyermekvédelmi ellátást kötelező, vagy nem kötelező feladatként látja el az önkormányzat, a szakmai okat minden esetben biztosítani kell. Az idézett jogszabály az intézmények gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátására is tartalmaz ajánlást, mely szerint az önkormányzat intézményeiben a minimum ok alatt kerültek engedélyezésre a gazdasági feladatot ellátó munkavállalók. Esetleges szerkezet átalakítás esetén is szükséges a meglévő ok megtartása, figyelemmel arra, hogy az idézett SzCsM rendelet értelmében a szervezeti integrációban működő intézményeknek is meg kell felelni az adott intézménytípusra előírt személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek. Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerint a személyes gondoskodás formáinak szakmai normáinak teljesülése intézményenként: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Jogszabály Feladatok megnevezése által meghatározott (fő) Jelenlegi engedélyezett (fő) intézményvezető 1 1 gazdaságvezető 1 1 gazdasági ügyintéző (szociális ügyint., munkaügyi ügyint.) 2,64 2 ügyviteli (pénztáros, könyvelő, gondnok-raktáros) 2,64 3 takarító (1000 m2/fő) kb.6500 m2 tényleges felület (járófelület + fali csempék) 6,5 5 mosónő, vasalónő 2,64 2 varrónő 1 1 műszaki 4000 légköbméter/fő tényleges légköbméter esetén 3,75 4 konyhalány 6 5 portás (3 fő részmunkaid.csökk.munkakép.) 0 1,5 gazdasági dolgozók összesen: 26,17 24,5 szakmai dolgozók összesen: Intézményi mindösszesen: 65,17 63,5 2 2

3 Szentes Város Gondozási Központja 3 Jogszabály által meghatározott (fő) Jelenlegi engedélyezett (fő) Feladatok megnevezése intézményvezető 1 1 gazdasági vezető 1 1 gazdasági ügyintéző (szociális ügyint., munkaügyi ügyint.) 6 2 ügyviteli (pénztáros, könyvelő, gondnok-raktáros) 2 1 takarító - - mosónő, vasalónő - - műszaki - - konyhalány - - portás - - gazdasági dolgozók összesen: 9 4 szakmai dolgozók összesen: Intézményi mindösszesen: A szociális étkezés feladaton szakmai ban szerepel 4 fő szociális segítő, akik a gazdasági ügyintézői feladatokat is ellátják részben. A takarítói, mosónői feladatokat a szociális gondozók látják el. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja (amennyiben önállóan látná el a feladatát) Jogszabály által meghatározott (fő) szakellátás esetén Jelenlegi engedélyezett (fő) Feladatok megnevezése intézményvezető 1 1 gazdasági vezető 1 0 gazdasági ügyintéző (szociális ügyint., munkaügyi ügyint.) 1 0 ügyviteli (pénztáros, könyvelő, gondnok-raktáros) 1 0 takarító (1000 m2/fő) 1 0 mosónő, vasalónő 1 0 varrónő 0,5 0 gazdasági dolgozók összesen: szakmai dolgozók összesen: Intézményi mindösszesen: 16,5 11 3

4 4 Számot tevő költségvetési megtakarítást csak csökkentéssel lehetne elérni, a nagyon éles szakmai szabályok viszont meghatározzák a személyi feltételeket. Integráció esetén a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazottak vezetői pótlékában jelentkezhet megtakarítás. A gazdasági feladatokat ellátó ügyintézői már jelenleg is több fővel kevesebb, mint a rendeletben megfogalmazott, annak csökkentése már veszélyeztetné az intézmények működtetését. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy ezen a területen évtől nagymértékű számviteli változások is történnek. A 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai alapján január 1-től az uniós irányelvekkel összhangban kétféle számvitelt, azaz kettős könyvvezetést alkalmaznak a magyar államigazgatásban. Ezen belül elkülönül a pénzforgalmi alapú költségvetési és a teljesítményszemléletű pénzügyi számvitel. Emiatt lényegében kétszer kettős könyvvitelről lehet beszélni. A költségvetési számvitel a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások), a pénzügyi számvitel pedig a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat méri. A változtatások célja, hogy minden államháztartási szervezetre egységes számviteli szabályok vonatkozzanak, egységesen tartsák nyilván és értékeljék a nemzeti vagyont, illetve uniformizálják a kötelező beszámolás-készítést. Ezek a változások azonban nagy feladatot rónak az egyébként is minimum mal dolgozó adminisztrációra. Az új feladatokra való áttérést már november, december hónapokban meg kell kezdeni, annak érdekében, hogy az új rendszerre történő átállás minél zökkenő mentesebben megtörténhessen. Ki kell alakítani az új számviteli politikát, össze kell állítani az új számviteli rendet, év végével teljes körű leltározást kell készíteni. A fentieken túl számításba kell venni a megváltozott finanszírozási rendszert is. Az idősek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézmények támogatási rendszere évben megváltozott, kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot, mely kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatásából, illetve az intézményüzemeltetési támogatásból tevődik össze. A Parkerdő Otthon esetében a központi költségvetés az intézményüzemeltetéshez, ezen belül a gazdasági dolgozók béréhez, a hozzá kapcsolódó járulékokhoz, szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz nyújt támogatást, az intézményi térítési díj bevételek figyelembevételével. A támogatás csak az adott feladatra fordítható, így az esetleges integrálást követően, ha a gazdasági dolgozók más feladatokat is ellátnak (pl. könyvelés a Hajléktalan Segítő Központnak) ennek a költsége csak megosztva számolható el a két feladatellátás között, ezért az idősellátás központi költségvetésből biztosított feladat-finanszírozása csökkenne. 4

5 A korábbi években a Hajléktalan Segítő Központ volt már integrálva a Családsegítő Központhoz, és a Gondozási Központhoz is. Az integráció egyik alkalommal sem hozta meg az elvárásokat, amely talán az ellátandó szakmai feladatok különbözősége miatt alakulhatott így. 5 A tervezett integráció előtt és után a vezetői pótlékok alakulása a 257/2000. (XII. 26.) sz. Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka tekintetében Jelenleg Pótléka Ft/hó Integrálás után Pótléka Ft/hó Integráció hatása a költségvetésre Magasabb vezető (fő) Magasabb vezető helyettese (fő) Gazdasági vezető (fő) Telephelyvezető (fő) Megtakarítás Pótlék: Ft/hó Ft járulék, éves szinten Ft megtakarítás érhető el. Bármilyen irányú átszervezés kapcsán a szociális intézmények esetében teljesen új működési engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, és új működési engedélyt kérni. A működési engedélyek beadásának alapfeltétele az intézmények szakmai programjainak, szabályzatainak módosítása, az ellátotti dokumentációkban, megállapodásokban ezek átvezetése. A működés során a telephelyek ( 1 székhely, 6 telephely) közötti telefonköltségek, üzemanyagköltségek növelnék a kiadásokat, elveszítve ezzel a fentebb említett csekély összegű megtakarítást is, a vezetői szakmai, gazdasági ellenőrzések hatékonysága, a telephelyek átláthatósága a távolságok miatt csökkenne. Összességében megállapítható, hogy a kötött szociális szakmai jogszabályok figyelembe vételével a szervezeti rendszer bármilyen irányú átalakításával, integrációjával a jelenlegi foglalkoztatotti csökkentése nem lehetséges, megtakarítás nem érhető el. Az is elmondható, hogy minél nagyobb egy szervezet, legyen az szakmai, vagy gazdasági, a igénye jelentős, a feladatok átláthatósága bonyolult, a nyomon követés nehézkes. A szociális területet ellenőrző és működését felügyelő hatóságok, szakhatóságok véleménye szerint is a jelenlegi szervezeti struktúrák hatékonyan, egymást támogatva és eredményesen működnek az ellátottak megelégedésére. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a szociális intézményhálózat átszervezésének koncepciójára határozatot hozni. 5

6 6../2013. (XI.22.) Tárgy: Szociális intézmények átszervezése H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális intézmények átszervezése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A/ változat 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelenleg nem tartja indokoltnak a szociális intézményhálózat átszervezését. B/változat 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy indokolt a jelenlegi szociális intézményhálózat átszervezése oly módon, hogy a Hajléktalan Segítő Központ kapcsolódjon a) a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonhoz, b) Szentes Város Gondozási Központjához. 2. A Képviselő-testület felkéri a szociális intézmények vezetőit, hogy szakmai programjaikat, szabályzataikat, az ellátotti dokumentációkat, megállapodásokat, a szakmai jogszabályokban megjelöltek szerint dolgozzák át és terjesszék a Szociális Bizottság elé. 3. A Képviselő-testület felkéri a Szociális Iroda vezetőjét, hogy a szükséges dokumentációk elfogadása után az intézmények működési engedélyének módosítását kezdeményezze a működést engedélyező hatóságnál. 4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére tegyen javaslatot. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester intézményvezetők Szociális Iroda vezetője C/változat 1. Szentes Város Önkormányzata képviselő-testülete megállapítja, hogy indokolt a jelenlegi szociális intézményhálózat átszervezése a három intézmény (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Hajléktalan Segítő Központ) integrálása a) a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon irányításával, vezetésével, b) Szentes Város Gondozási Központ irányításával, vezetősével. 2. A Képviselő-testület felkéri a szociális intézmények vezetőit, hogy szakmai programjaikat, szabályzataikat, az ellátotti dokumentációkat, megállapodásokat, a szakmai jogszabályokban megjelöltek szerint dolgozzák át és terjesszék a Szociális Bizottság elé. 3. A Képviselő-testület felkéri a Szociális Iroda vezetőjét, hogy a szükséges dokumentációk elfogadása után az intézmények működési engedélyének módosítását kezdeményezze a működést engedélyező hatóságnál. 6

7 4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére tegyen javaslatot. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester intézményvezetők Szociális Iroda vezetője A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentes Város Jegyzője 4. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon vezetője 5. Szentes Város Gondozási Központ vezetője 6. Hajléktalan Segítő Központ vezetője 7. Városi Intézmények Gazdasági Irodája 8. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 9. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodája Szentes, november 3. 7 Dr. Sztantics Csaba jegyző felhatalmazásával Lencséné Szalontai Mária irodavezető Szociális Iroda 7

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben