Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója 1. oldal, összesen: 23

2 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet 3. oldal II. Jogszabályi háttér 3. oldal III. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások bemutatása 4. oldal 1.) Az intézményrendszer történeti előzményei 5. oldal 2.) Ellátási szerződéssel ellátott szolgáltatás 8. oldal 3.) DMJV Önkormányzata fenntartásában működő intézmények Gyvt. szerinti feladatellátásának bemutatása 9. oldal IV. DMJV Önkormányzata által fenntartott gyermekvédelmi intézmények fejlesztésére vonatkozó elképzelések 15. oldal 1.) Akadálymentesítés 15. oldal 2.) Az intézményi ellátások feltételei, fejlesztési szükségletek 16. oldal 3.) A szolgáltatások fejlesztési iránya 20. oldal V. Összegzés 23. oldal 2. oldal, összesen: 23

3 I.) DEMOGRÁFIAI HELYZET Debrecen város lakónépessége január 1-jén fő volt, amely a évi adatokhoz képest ( fő) növekedést mutat. Hajdú-Bihar Megye lakóinak megközelítőleg 2/5-e él városunkban óta tapasztalható az itt élők számának emelkedése, amelyben alapvető szerepe volt a kedvező foglalkoztatási lehetőségek miatti bevándorlásnak, de a természetes szaporodás is hozzájárult a város kedvező korstruktúrájának kialakulásához. A korösszetételt elemezve elmondható, hogy az országos átlagnál lassabban öregedő népességet, s magasabb létszámú fiatal generációkat találunk egészen 2000-ig Debrecenben. A gyermekkorúak aránya az 1990-es évekig meghaladta a 60 éven felüli korosztály arányát, de a két korosztály közötti különbség fokozatosan csökken. 1. Demográfiai mutatók A népesség adatai a 0-18 éves korosztályt tekintve az elmúlt öt évben az alábbiak szerint változtak: Debrecen város lakossága 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves 0-18 évesek összlakosságon belüli aránya % ,5 % ,3 % ,9 % ,6 % A Központi Statisztikai Hivatal adatközlése alapján megállapítható, hogy Debrecen város lakosságszáma 2008-ban az előző évekhez képest növekedett, azonban a 0-18 éves korú gyermekek összlakossághoz viszonyított aránya változatlanul csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt évek adatait tekintve 2006-ban fő volt a éves korosztály létszáma, 2007-ben csökkenés volt tapasztalható (17580), 2008-ban azonban nem történt az előző évhez képest jelentős mértékű változás (17662). A házasságkötések száma Debrecenben 2008-ban 861 volt (2007-ben 880 volt). A házassági anyakönyvbe bejegyzett válások száma 2008-ban 464 volt, amely az elmúlt évi adathoz képest (564) jelentősen csökkent. II.) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény biztosítja a települések igazgatási önállóságát. A törvény 8. (1) bekezdésének rendelkezése szerint a települési önkormányzat feladata többek között a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. A gyermekek védelmével kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák: - a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény, 3. oldal, összesen: 23

4 - a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvény, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), - a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. A Gyvt. 94. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt a alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátást a helyi önkormányzat nem állami szervvel kötött szerződés útján is biztosíthatja. DMJV Önkormányzata a Gyvt. 94. és 95. -aiban előírt, kötelezően ellátandó feladatai alapján az alábbi ellátási formákat köteles biztosítani: Gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás keretében gyermekjóléti központ, - gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde, - gyermekek átmeneti gondozása keretében gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona. Gyermekvédelmi szakellátások: - otthont nyújtó ellátás, - utógondozói ellátás. III.) A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA Debrecen város a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményhálózatán keresztül végzi a feladatai ellátását: - Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye a gyermekjóléti szolgáltatást,/ - Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye gyermekek átmeneti otthonát, helyettes szülői hálózatot, valamint gyermekotthoni ellátást lakásotthoni formában, - Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona gyermekotthont a székhelyen, valamint lakásotthoni formában több telephelyen, továbbá családok átmeneti otthonát, - Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye és DMJV Reménysugár Otthona a gyermekotthoni ellátás keretében biztosítja az utógondozói ellátást is. A fentiek azt tükrözik, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályban kötelező feladatként meghatározott ellátásokról teljes körűen gondoskodik, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye által működtetett helyettes szülői hálózat (átmeneti gondozás) a kötelező feladatokon túl nyújtott ellátási forma. 4. oldal, összesen: 23

5 1.) Az intézményrendszer történeti előzményei A Családsegítő Szolgálat szeptember 1-én kezdte meg működését a mai, Mester utcai székhelyen. Kiemelt feladata volt az információnyújtás, térítésmentes tanácsadások biztosítása, prevenció, ügyintézés segítése, eseti problémák kezelése és komplex családgondozás ben szervezeti változásokra került sor, és egy információs iroda kialakítására, ahol két munkatárs fogadta az ügyfeleket és irányította őket a családgondozókhoz. A Gyvt. hatályba lépését követően a Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő Szolgálat keretein belül kezdte meg működését, majd a törvényi előírásoknak megfelelően önálló szervezeti egységgé vált ban megnyílt a Fényes udvari részleg, melynek célja az volt, hogy a szolgáltatásokat közelebb vigye a lakossághoz. Az ottani munkacsoport kiemelt feladata ma is a lakótelepen élő gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás ban Debrecen város területe ellátási szempontból felosztásra került a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást illetően az önkormányzati intézmények és az Önkormányzattal ellátási szerződést kötő civil szervezetek között. Még ugyanebben az évben indult el a külterületi munka is. A Gyermekjóléti Szolgálat között megyei gyermekjóléti módszertani központként működött, az intézmény DMJV Családsegítő Szolgálat és Módszertani Gyermekjóléti Központ nevet kapott. Az intézmény bekapcsolódott a rendszeres gyermekvédelmi támogatást kérőknél végzett környezettanulmányok elkészítésébe is. Ekkor került sor az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülőkről egy teljes körű statisztikai elemzés elkészítésére, és 2000-től módszertani feladatokat látott el a családsegítés területén is az intézmény, melynek megfelelően új neve DMJV Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Központ lett január 1. óta a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás új rendszere működik Debrecenben, melynek értelmében a gyermekjóléti feladatokat két önkormányzati intézmény, a családsegítés feladatait pedig a két önkormányzati intézményen kívül két civil szervezet is ellátja. Az intézmény új neve Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja lett. Két új telephellyel is gazdagodott az intézmény, mely lehetőséget nyújt a rászorultak számára a szolgáltatások szélesebb körű, helyben történő igénybevételére január 1-től DMJV Önkormányzata új területi irodát biztosított az intézmény gyermekjóléti központja részére Debrecen, Pacikert u. 1. szám alatt, amelyet a paci városrészre, valamint a Biczó István kertbe kiköltözött hátrányos helyzetű családok számának növekedése indokolt. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 96/2008. (IV. 24.) határozatával módosította a DMJV Családsegítő Központja alapító okiratát, amely alapján megváltozott az intézmény neve és a területi irodák száma. Az intézmény új neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja. Területi irodái közül a Debrecen, Monostorpályi út 110. szám alatti telephely megszűnt, a továbbiakban három területi irodában látják el feladataikat: Debrecen, Kishegyesi u. 42. sz., Debrecen, Pacikert u. 1. sz., Debrecen, Víztorony u. 15. sz. alatt október 13. napjától október 13. napjáig az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala /2009/SZGY. határozatával újra kijelölte az intézményt a megyei gyermekjóléti módszertani feladatok ellátására. 5. oldal, összesen: 23

6 A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai: az utcai, lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, kórházi szociális munka, mely utóbbit az intézmény munkatársai a DEOEC Klinikáival kötött szerződésben rögzítettek szerint végeznek. Teljeskörű szolgáltatásaikhoz az alábbi tanácsadások kapcsolódnak: pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, gyermekjogi tanácsadás. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye több mint 50 éves múltra tekint vissza, története a Zrínyi Ilona Gyermekotthon és az Oleg Kosevoj Ipari Tanulóotthon, később Hámán Kató Nevelőotthon működésével vette kezdetét ban került sor a két debreceni nevelőotthon egyesítésére Hámán Kató Nevelőotthon és Kollégium néven és a központi irányítás a Debrecen, Bem tér 13. szám alá került. Az 1980-as évek kiemelt feladatai voltak a koedukált, széles korhatárú nevelőotthonok létesítése, az utógondozás általánossá válása, a fiatalok munkáltatása, illetve az, hogy az otthonok fogadjanak gyerekeket más megyékből is. Ezeknek a kritériumoknak a Hámán Kató Nevelőotthon és Kollégium a fiúk lányok együttes elhelyezésének kivételével már jóval azelőtt megfelelt, hogy a fentebb említett irányelvek megjelentek. Az 1995-ös év jelentős változásokat hozott az intézmény életében, nemcsak névváltozás történt - Városi Ifjúsági Nevelőotthon és Kollégium lett -, hanem DMJV Közgyűlése a pénzügyi nehézségek miatt a Debrecen, Simonyi út 6. szám alatt működő részleget megszüntette, így a férőhelyek száma 100 főről 50 főre csökkent. A Gyvt. megalkotásával az egész gyermekek védelmét szolgáló intézményrendszer új korszakába lépett. A törvény a kisközösségekre épülő, az önálló életvitelre hatékonyabban felkészítő kis létszámú gyermekotthoni hálózat kialakítását célozta meg a gyermekek családias nevelése érdekében, valamint új fogalomként megjelent a lakásotthon, ahol önálló lakásban vagy családi házban történik a legfeljebb 12 gondozott gyermek, illetve fiatal felnőtt elhelyezése. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 1998-ban önálló szervezeti egységként megkezdte működését az intézmény Debrecen, Kálmán u. 28. szám alatti lakásotthona. Ebben az évben indult a gyermekjóléti szolgáltatás, majd később a családsegítő tevékenység is évben újabb 2 ingatlan vásárlása történt, így a Debrecen, Poroshát u. 33. szám alatti és a Debrecen Pákász u. 11. szám alatti lakásotthonokat is birtokba vehették a gyermekek. Ekkortól lett az intézmény neve DMJV Gyermekvédelmi Intézménye óta az intézmény új székhelye a Debrecen, Böszörményi u. 68. szám lett, a Bem téri részleg is megszűnt. Ugyanebben az évben a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás területén az intézményhez került a Debrecen-Józsa településrész, azonban csak évben történt meg a Debrecen, Felsőjózsai u. 7. szám alatti telephely átadása évben az intézmény ellátási területe az alapellátás vonatkozásában ismét kibővült, megkapta a város egész északi területét, valamint a csapókerti részt is, így a Csapókerti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is az intézménybe olvadt, egy újabb telephelyként a Debrecen, Süveg u. 3 sz. alatt. A fentiek mellett az intézmény vállalta a város egész területére kiterjedően egy helyettes szülői hálózat megszervezését, valamint alapellátás keretében gyermekek átmeneti gondozását. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye fejleszteni kívánta a helyettes szülői hálózatát, mivel a tíz évnél fiatalabb gyermekeknek többet tud nyújtani a helyettes szülő, mint az átmeneti 6. oldal, összesen: 23

7 otthonban történő elhelyezés. DMJV Gyermekvédelmi Intézményében novemberében négy főből álló helyettes szülői hálózatot alakítottak ki, 9 férőhellyel. A kezdeti sikerek után azonban egyre kevesebb kihelyezés történt, aminek az okai összetettek. Egyrészt a gyermekek átmeneti gondozását igénylő szülők körében egyfajta ellenállással találkoztak, amikor a helyettes szülői szolgáltatás igénybe vételét javasolták számukra. Az a félelem munkált sokukban, hogy onnan már nem kapja vissza a gyermekét, és hogy a helyettes szülő elszereti tőle. Másrészt a feladat - csekély ellenszolgáltatás mellett - igen nagy terhet ró a helyettes szülői szolgáltatást nyújtókra. Ezen túl, a feladat iránt érdeklődők leginkább a munkanélküliségükre szerettek volna megoldást találni, amire ez a feladat nem alkalmas. A kihelyezett, és helyettes szülőnél ellátott gyermekek és családjaik tapasztalatai azonban nagyon pozitívak voltak, valamennyi gyermek a családjába tért vissza a helyettes szülőtől. A helyettes szülő gyakran nem csak a gyermeknek, hanem a szülőnek is segítséget nyújtott azzal, hogy mintát mutatott arra, hogyan kell a gyermekkel közösen játszani, tanulni, egyes nevelési kérdéseket megoldani. A szolgáltatás sok pozitívuma így arra ösztönözte az intézményt, hogy újabb kísérletet tegyen a szolgáltatás bővítésére év elején lehetőség nyílt a helyettes szülői ellátás bővítésére, amelyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett sikeres pályázat segítségével tudott az intézmény megvalósítani szeptember 2-ától jogerős működési engedély alapján 8 háztartásban, 11 férőhellyel működteti DMJV Gyermekvédelmi Intézménye a helyettes szülői hálózatát. A Gyermekek Átmeneti Otthona május 1-jétől működik a Gyermekvédelmi Intézmény székhelyén, a Böszörményi út 68. sz. alatt, ahol 9 gyermek elhelyezésére van lehetőség Debrecen város területéről. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye jelenleg ellátja az alapellátás keretében szociális alapszolgáltatásként Családsegítő Központ formájában a családsegítést, gyermekjóléti alapellátásként Gyermekjóléti Központ formájában a gyermekjóléti szolgáltatást, illetve Gyermekek Átmeneti Otthona és helyettes szülői hálózat formájában a gyermekek átmeneti gondozását, továbbá gyermekvédelmi szakellátás keretében gyermekotthont működtet, lakásotthoni formában. A DMJV Reménysugár Otthona elődjének tekinthető Városi Tanács Csecsemőotthona három telephelyen működött (Bocskai tér 1. sz., Simonyi út 1. sz., Simonyi út 25. sz.) az 1950-es évektől, amelynek egységesítése érdekében új csecsemőotthon megépítésére került sor a város északi részén, a Nagyerdő szélén. Ezt az intézményt 1973-ban adtak át. Az épület pavilonos építészeti megoldással készült kórházi mintára, férőhelyeinek száma 250 volt. A csecsemőotthon feladatkörébe tartozott Hajdú-Bihar megye és Debrecen város 0-3 éves korú állami gondoskodás alatt álló gyermekeinek ellátása, a csecsemőotthoni feladatok és igények kielégítése. Az intézet szakmai felügyeletét az egészségügyi tárca látta el, az intézmény vezetője gyermekgyógyász szakorvos volt. A Gyvt. hatására megváltoztak és folyamatosan alakultak át a személyes gondoskodást végző, szakellátást felvállaló intézmények. A cél az volt, hogy a nagy mamutintézményeket több kisebb lakásotthon létrehozásával váltsák ki. A debreceni csecsemőotthonban bekövetkezett változások az intézmény névváltozásában is nyomon követhetők, hiszen elnevezése DMJV Védő- és Csecsemőotthonáról Gyermekek és Anyák Védőotthonára változott, ma DMJV Reménysugár Otthona. A Gyermekek és Anyák Védőotthonában két pavilon működött gyermekotthonként, három lakásotthoni rész került kialakításra: volt egy fiatalkorú és utógondozói ellátásban részesülő anyák és gyermekeik, valamint rászorult, krízishelyzetben lévő felnőtt korú anyák és 0-14 éves korú gyermekeik elhelyezésére szolgáló rész. 7. oldal, összesen: 23

8 A profiltisztítás következtében ma az alábbi szakmai egységek tartoznak DMJV Reménysugár Otthonához: januárjában nyílt meg a Családok Átmeneti Otthona a Mester u. 30. szám alatt, amely 26 fő (6 család) számára biztosít ellátást. A székhelyen (Ibolya u. 22. sz.) működő különleges ellátást is nyújtó gyermekotthon júliusában kapta meg a működési engedélyt, ahol 40 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Az intézmény átszervezése következtében elején megtörtént az újonnan épült 8 lakásotthon birtokba vétele is. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézményének elődintézményei az 1950-es években épült bölcsődék, amelyek főként üzemi bölcsődeként működtek (Pld.: Postaigazgatóság, Ruhagyár, Dohányfermentáló, stb. bölcsődéi). Ettől az időtől kezdve állt a szülők rendelkezésére a DOTE, KLTE és a BM bölcsődéje is. Mára a nem önkormányzati fenntartású intézmények közül csupán a két egyetemi bölcsőde üzemel. A ma is működő önkormányzati tulajdonú bölcsődék közül az 1952-ben épült Faraktár utcai tekinthető a legrégebbinek. Az 1980-as évekig az ugrásszerűen megnőtt gyermekszám miatt egyre több bölcsődei férőhelyre volt igény. A 120 férőhelyes Margit téri Bölcsőde május 1-jén került átadásra Debrecen akkor épülő legnagyobb lakótelepén, a Tócóskertben. Ez a telephely a megnyitástól kezdődően folyamatosan magas gyermeklétszámmal üzemelt, mert a lakótelepen más, 3 éven aluli gyermekeket ellátó intézmény nem működött ig előfordult, hogy a 120 férőhelyes intézményben 201 fő volt a beírt gyermekek száma szeptemberében megnyitotta kapuit a 120 férőhelyes Angyalföld téri Bölcsőde. Az első években 1995-ig igen magas volt az Angyalföld téri bölcsőde kihasználtsága, majd némi csökkenés volt tapasztalható a születésszám csökkenésével egyidejűleg. Újabb növekedés 1996-tól indult, azt követően, hogy január 1-től a Margit téri Bölcsőde férőhelyszáma közgyűlési döntés alapján 40 férőhelyszámra csökkent. A Margit téri Bölcsődében felszabadult 80 férőhely adott helyet a Napsugár Óvodának akkor még 180 férőhellyel. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején azonban a gyermeklétszám csökkenése miatt megkezdődött a bölcsődék bezárása, így a 20 önkormányzati fenntartású napközbeni ellátást nyújtó bölcsődei intézmény közül jelenleg csak 13 működik, 7 véglegesen bezárta kapuit. 2.) Ellátási szerződéssel ellátott szolgáltatás 1996-ban a Városi Szociális Szolgálatból kivált a hajléktalan ellátórendszer, amelyet az Egy Ház Alapítvány ellátási szerződés keretében vett át. Az ellátási szerződés 1996-ban jött létre az Önkormányzat és az Egy Ház Alapítvány között, amely 5 éves időtartamra szólt. Az Alapítvány az ellátási szerződés keretében többek között 100 férőhelyes Otthonház működtetését vállalta át az Önkormányzattól, amely mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az otthontalanná vált családoknak és gyermeküket egyedül nevelő anyák, apák számára biztosít elhelyezési lehetőséget a Derék u. 22. szám alatt. Az Egy Ház Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 2001-ben lejárt. A Közgyűlés 260/2001. (XII.20.) Kh. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság között létrejött Ellátási Szerződést január 1-től határozatlan időtartamra. A ReFoMix Kht-t 1998-ban az Egy Ház Alapítvány és a Debreceni Menhely Alapítvány hozta létre - elsősorban - a hajléktalanok foglalkoztatása céljából. A szervezet számára a támogatási összeg megállapítása évente történik, a szerződés módosításával, valamint az elmúlt évben a Közgyűlés az 58/2008. (III. 20.) Ö. h.-val 8. oldal, összesen: 23

9 módosította az ellátási szerződést a Kht. névváltozása ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített neve: ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.) - miatt. A szervezet intézményeinek integrált szervezeti formában történő működtetése érdekében ismételt működési engedélyek kiadására került sor, amelyek figyelembevételével az ellátási szerződést Közgyűlés a 229/2008. (VIII. 28.) Ö.h.-val ismét módosította. Az ellátási szerződés alapján a Kft. a gyermekjóléti alapellátások közül a családok átmeneti otthonát működteti Debrecen, Derék u. 22. szám alatti telephelyének 8. és 10. emeletén, 80 férőhellyel. 3.) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények Gyvt. szerinti feladatellátásának bemutatása 3.1. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja (székhely: Debrecen, Mester u. 1.) DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjában integráltan, önálló szakmai egységként gyermekjóléti központ működtetésével biztosítják a gyermekjóléti szolgáltatást. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti központ szakmai feladatait a Mester u. 1. szám alatti székhelyen és három területi irodában látja el. Debrecen, Mester u. 1. sz. alatti székhely ellátási területe: Belváros, Epreskert, Tégláskert, Boldogkert, Mészáros Gergely-kert, Vontatási-telep Debrecen, Víztorony u alatti területi iroda ellátási területe: Bayk-András kert, Dobozi lakótelep-fényesudvar, Szabadságtelep Debrecen, Kishegyesi út 42. alatti területi iroda ellátási területe: Ungvárikert, Tócóskert, Tócóvölgy, Széchenyi-kert, Postakert, Vargakert, Déli-sor, Szepes Debrecen, Pacikert u. 1. alatti területi iroda ellátási területe: Homokkert, Kerekestelep, Lenc-telep, József Attila-telep, Bánk-tanya, Biczó István-kert, Pac, Fancsika. A december 31-i adatok szerint az ellátási területen élő összlakosság száma fő, ebből a 0-18 éves korú, állandó lakóhelyű gyermekek száma kb fő volt. Személyi feltételek: a gyermekjóléti szolgáltatás területén az intézmény a szakmai jogszabálynak megfelel. Tárgyi feltételek: A feladatellátásához a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek DMJV Gyermekvédelmi Intézménye (székhely: Debrecen, Böszörményi u. 68.) Az intézmény elsősorban gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat lát el, amellyel egyidejűleg az Szt. előírásai alapján az alapszolgáltatás keretében családsegítést is biztosít. 9. oldal, összesen: 23

10 A gyermekjóléti központ az integrált intézmény önálló szervezeti egységeként, a Böszörményi út 68. szám alatti székhely és három területi iroda működtetésével biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást / A gyermekjóléti központ munkatársai tevékenységüket a székhelyen és három területi irodában végzik. Debrecen, Böszörményi út 68.sz. alatti székhely ellátási területe: Kassai, Nyíl, Füredi, Balmazújvárosi út által határolt terület, valamint Apafa, Pallag, Kismacs külterületek Debrecen, Süveg u. 3. sz. alatti területi iroda ellátási területe: Vámospércsi, Faraktár, Luther, Keresszegi, Ótemető, Rakovszky, Kassai út által határolt terület, valamint a Gáspár György kert, Méhészkert, Dombostanya, Tornyostanya, Bellegelőkert, Nagycsere, Haláp, Szikigyakor külterületek Debrecen-Józsa, Felsőjózsai út 7. sz. alatti területi iroda ellátási területe: Józsa, Harstein-kert, a Domokos Márton kert egy része Debrecen, Pósa u. 1. sz. alatti területi iroda ellátási területe: Balmazújvárosi, Böszörményi, Pesti, Kishegyesi, Lóskúti, utcák és a 4. számú főút vasútvonala által határolt városrész, valamint a Domokos Márton kert, Nagy Mihály kert, Nagymacs, Ondód külterületek Az ellátási területen élők száma összesen fő volt 2008-ban, ebből a 0-18 éves korúak száma fő DMJV Gyermekvédelmi Intézménye határozatlan időre szóló működési engedély alapján szeptember 2.-ától működteti helyettes szülői hálózatát nyolc háztartásban, 11 engedélyezett férőhelyszámmal. A gyermekjóléti alapellátás keretében a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján saját háztartásában biztosítja. Helyettes szülő az a huszonnegyedik évet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, és vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli, feltéve, hogy vele szemben nem áll fenn a jogszabályban meghatározott kizáró ok, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki az elmúlt évben Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására. (kód: GYV-SZF- 08-/A/B/C/D/E) A C kategória a helyettes szülői ellátás bővítése érdekében, a 29/2003. (V. 30.) ESzCsM rendelet 7. -ban szabályozott tematikájú képzés költségeinek biztosítására nyújtott támogatást. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye a sikeres pályázat alapján valósította meg a helyettes szülői képzést és létrehozta a helyettes szülői hálózatot / DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona az intézmény székhelyén, Debrecen, Böszörményi út 68. sz. alatt 9 férőhellyel működik. A gyermekek átmeneti gondozása keretében kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 10. oldal, összesen: 23

11 étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról,k mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. Az intézményben elhelyezett átmeneti gondozottak száma 2005-ben: 35 gyermek, 2006-ban: 28 gyermek, 2007-ben: 34 gyermek, 2008-ban: 32 gyermek volt. A kihasználtságot tekintve az átmeneti gondozás idejének hossza az elmúlt évben csökkent, az esetszám azonban magas. Az átmeneti gondozás 2008-ban 29 gyermek esetében zárult le. Családjába visszakerült 19 gyermek (66 %), átmeneti nevelésbe 7 gyermek, ideiglenes hatályú elhelyezésbe 3 gyermek. A családjukba történő hazakerülés aránya négy évre visszatekintve 2008-ban a legmagasabb; 2005-ben 59 %, 2006-ban 59 %, 2007-ben 61 % volt / A gyermekvédelmi szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. DMJV Gyermekvédelmi Intézményében a gyermekotthoni ellátás, mint otthont nyújtó ellátás három lakásotthonban zajlik, az engedélyezett férőhelyek száma összesen 28 fő. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye gyermekotthoni egysége ellátja: a) a 3-18 éves korú - egészséges vagy enyhe fokban sérült, - a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermekeket, valamint b) a éves korú fiatal felnőttek számára utógondozást biztosít. Az intézmény telephelyei: I. sz. Lakásotthon 4031 Debrecen, Kálmán u. 22. sz. II. sz. Lakásotthon 4030 Debrecen, Poroshát u. 33. sz. III. sz. Lakásotthon 4030 Debrecen, Pákász u. 11. sz ban összesen 37 gyermek ellátásáról gondoskodott az intézmény december 31-én az ellátás típusa szerinti: 14 fő átmeneti nevelt, 2 fő tartós nevelt, 2 fő ideiglenes hatállyal elhelyezett, 9 fő utógondozói ellátásban részesülő. ebből a létszámból: különleges szükségletű 3 fő, speciális szükségletűvé vált 1 fő ban az éves gondozási napok száma: ebből az utógondozói ellátás gondozási napja: 9933 nap 3799 nap A férőhelyek kihasználtsága a három lakásotthonban 97,19 % volt. Személyi feltételek: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti gondozása, valamint a gyermekvédelmi szakellátás tekintetében az intézmény a szakmai jogszabálynak megfelel. 11. oldal, összesen: 23

12 Tárgyi feltételek: az intézmény székhelye és telephelyei a tárgyi feltételek tekintetében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak DMJV Reménysugár Otthona (Debrecen, Ibolya u. 22.) DMJV Reménysugár Otthona gyermekjóléti alapellátást (átmeneti gondozás) és gyermekvédelmi szakellátást (otthont nyújtó ellátás) is végez. Az engedélyezett férőhelyszáma összesen 160 fő. A családok átmeneti otthonával (26 fő engedélyezett létszám) és a különleges ellátást is nyújtó gyermekotthonnal (40 fő engedélyezett létszám) együttvéve 10 telephelyen (94 engedélyezett létszám) működik az intézmény. DMJV Reménysugár Otthona ( Debrecen, Ibolya u. 22. sz. ) önálló szakmai egysége ellátja: a) a 0-6 éves korú - egészséges vagy enyhe fokban sérült, - a különleges vagy speciális ellátást igénylő, - a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermeket, valamint b) testvérkapcsolat fennállása esetén azt a gyermeket, aki elhelyezésének évében december 31-ig a hetedik életévét betölti. DMJV Reménysugár Otthona 1. és 2. számú gyermekotthoni egységeiben ellátja: a) testvérkapcsolat fennállása esetén a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermeket, b) a 3-18 éves korú - egészséges vagy enyhe fokban sérült, - a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermeket, valamint c) a éves korú fiatal felnőttek számára utógondozást biztosít Az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermek számára. A különleges ellátást is nyújtó gyermekotthonban évben ellátott 37 gyermek életkor szerinti megoszlása:1 év alatti 8 fő, 1-2 éves 9 fő, 3-5 éves 18 fő, 6-11 éves 2 fő. A különleges ellátást is nyújtó gyermekotthon sajátossága a fluktuáció. Ez egyrészről pozitív, hiszen sok gyermek került vissza családias környezetbe (saját családba, nevelőszülőhöz), másrészről viszont kedvezőtlenül hat a csoportdinamikára, megnehezíti a nevelési folyamatot. A halmozottan sérült gyermekek többsége szerencsére átkerült a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményébe, ahol egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek A lakásotthonok összesen 94 főt látnak el, amelyek az alábbi helyeken és engedélyezett férőhelyszámmal működnek: 1.sz gyermekotthon: Debrecen, Ladik u. 1/A sz. 12 fő Debrecen, Ladik u. 1/B sz. 12 fő Debrecen, Paprika u. 3 sz. 12 fő Debrecen Sőrés u. 21 sz. 12 fő 2.sz gyermekotthon: - Debrecen-Nagymacs, Arató u. 39. sz. 12 fő - Debrecen-Nagymacs, Arató u. 59. sz. 11 fő - Debrecen, Csongrád u. 14. sz. 12 fő - Debrecen, Csongrád u. 16. sz. 11 fő 12. oldal, összesen: 23

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelete az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-012 Szám: 02/32-8/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

A családi napközik átalakulása és a változással kapcsolatos fenntartói teendők

A családi napközik átalakulása és a változással kapcsolatos fenntartói teendők A családi napközik átalakulása és a változással kapcsolatos fenntartói teendők egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben