Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója 1. oldal, összesen: 23

2 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet 3. oldal II. Jogszabályi háttér 3. oldal III. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások bemutatása 4. oldal 1.) Az intézményrendszer történeti előzményei 5. oldal 2.) Ellátási szerződéssel ellátott szolgáltatás 8. oldal 3.) DMJV Önkormányzata fenntartásában működő intézmények Gyvt. szerinti feladatellátásának bemutatása 9. oldal IV. DMJV Önkormányzata által fenntartott gyermekvédelmi intézmények fejlesztésére vonatkozó elképzelések 15. oldal 1.) Akadálymentesítés 15. oldal 2.) Az intézményi ellátások feltételei, fejlesztési szükségletek 16. oldal 3.) A szolgáltatások fejlesztési iránya 20. oldal V. Összegzés 23. oldal 2. oldal, összesen: 23

3 I.) DEMOGRÁFIAI HELYZET Debrecen város lakónépessége január 1-jén fő volt, amely a évi adatokhoz képest ( fő) növekedést mutat. Hajdú-Bihar Megye lakóinak megközelítőleg 2/5-e él városunkban óta tapasztalható az itt élők számának emelkedése, amelyben alapvető szerepe volt a kedvező foglalkoztatási lehetőségek miatti bevándorlásnak, de a természetes szaporodás is hozzájárult a város kedvező korstruktúrájának kialakulásához. A korösszetételt elemezve elmondható, hogy az országos átlagnál lassabban öregedő népességet, s magasabb létszámú fiatal generációkat találunk egészen 2000-ig Debrecenben. A gyermekkorúak aránya az 1990-es évekig meghaladta a 60 éven felüli korosztály arányát, de a két korosztály közötti különbség fokozatosan csökken. 1. Demográfiai mutatók A népesség adatai a 0-18 éves korosztályt tekintve az elmúlt öt évben az alábbiak szerint változtak: Debrecen város lakossága 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves 0-18 évesek összlakosságon belüli aránya % ,5 % ,3 % ,9 % ,6 % A Központi Statisztikai Hivatal adatközlése alapján megállapítható, hogy Debrecen város lakosságszáma 2008-ban az előző évekhez képest növekedett, azonban a 0-18 éves korú gyermekek összlakossághoz viszonyított aránya változatlanul csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt évek adatait tekintve 2006-ban fő volt a éves korosztály létszáma, 2007-ben csökkenés volt tapasztalható (17580), 2008-ban azonban nem történt az előző évhez képest jelentős mértékű változás (17662). A házasságkötések száma Debrecenben 2008-ban 861 volt (2007-ben 880 volt). A házassági anyakönyvbe bejegyzett válások száma 2008-ban 464 volt, amely az elmúlt évi adathoz képest (564) jelentősen csökkent. II.) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény biztosítja a települések igazgatási önállóságát. A törvény 8. (1) bekezdésének rendelkezése szerint a települési önkormányzat feladata többek között a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. A gyermekek védelmével kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák: - a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény, 3. oldal, összesen: 23

4 - a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvény, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), - a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. A Gyvt. 94. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt a alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátást a helyi önkormányzat nem állami szervvel kötött szerződés útján is biztosíthatja. DMJV Önkormányzata a Gyvt. 94. és 95. -aiban előírt, kötelezően ellátandó feladatai alapján az alábbi ellátási formákat köteles biztosítani: Gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás keretében gyermekjóléti központ, - gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde, - gyermekek átmeneti gondozása keretében gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona. Gyermekvédelmi szakellátások: - otthont nyújtó ellátás, - utógondozói ellátás. III.) A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA Debrecen város a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményhálózatán keresztül végzi a feladatai ellátását: - Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye a gyermekjóléti szolgáltatást,/ - Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye gyermekek átmeneti otthonát, helyettes szülői hálózatot, valamint gyermekotthoni ellátást lakásotthoni formában, - Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona gyermekotthont a székhelyen, valamint lakásotthoni formában több telephelyen, továbbá családok átmeneti otthonát, - Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye és DMJV Reménysugár Otthona a gyermekotthoni ellátás keretében biztosítja az utógondozói ellátást is. A fentiek azt tükrözik, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályban kötelező feladatként meghatározott ellátásokról teljes körűen gondoskodik, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye által működtetett helyettes szülői hálózat (átmeneti gondozás) a kötelező feladatokon túl nyújtott ellátási forma. 4. oldal, összesen: 23

5 1.) Az intézményrendszer történeti előzményei A Családsegítő Szolgálat szeptember 1-én kezdte meg működését a mai, Mester utcai székhelyen. Kiemelt feladata volt az információnyújtás, térítésmentes tanácsadások biztosítása, prevenció, ügyintézés segítése, eseti problémák kezelése és komplex családgondozás ben szervezeti változásokra került sor, és egy információs iroda kialakítására, ahol két munkatárs fogadta az ügyfeleket és irányította őket a családgondozókhoz. A Gyvt. hatályba lépését követően a Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő Szolgálat keretein belül kezdte meg működését, majd a törvényi előírásoknak megfelelően önálló szervezeti egységgé vált ban megnyílt a Fényes udvari részleg, melynek célja az volt, hogy a szolgáltatásokat közelebb vigye a lakossághoz. Az ottani munkacsoport kiemelt feladata ma is a lakótelepen élő gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás ban Debrecen város területe ellátási szempontból felosztásra került a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást illetően az önkormányzati intézmények és az Önkormányzattal ellátási szerződést kötő civil szervezetek között. Még ugyanebben az évben indult el a külterületi munka is. A Gyermekjóléti Szolgálat között megyei gyermekjóléti módszertani központként működött, az intézmény DMJV Családsegítő Szolgálat és Módszertani Gyermekjóléti Központ nevet kapott. Az intézmény bekapcsolódott a rendszeres gyermekvédelmi támogatást kérőknél végzett környezettanulmányok elkészítésébe is. Ekkor került sor az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülőkről egy teljes körű statisztikai elemzés elkészítésére, és 2000-től módszertani feladatokat látott el a családsegítés területén is az intézmény, melynek megfelelően új neve DMJV Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Központ lett január 1. óta a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás új rendszere működik Debrecenben, melynek értelmében a gyermekjóléti feladatokat két önkormányzati intézmény, a családsegítés feladatait pedig a két önkormányzati intézményen kívül két civil szervezet is ellátja. Az intézmény új neve Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja lett. Két új telephellyel is gazdagodott az intézmény, mely lehetőséget nyújt a rászorultak számára a szolgáltatások szélesebb körű, helyben történő igénybevételére január 1-től DMJV Önkormányzata új területi irodát biztosított az intézmény gyermekjóléti központja részére Debrecen, Pacikert u. 1. szám alatt, amelyet a paci városrészre, valamint a Biczó István kertbe kiköltözött hátrányos helyzetű családok számának növekedése indokolt. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 96/2008. (IV. 24.) határozatával módosította a DMJV Családsegítő Központja alapító okiratát, amely alapján megváltozott az intézmény neve és a területi irodák száma. Az intézmény új neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja. Területi irodái közül a Debrecen, Monostorpályi út 110. szám alatti telephely megszűnt, a továbbiakban három területi irodában látják el feladataikat: Debrecen, Kishegyesi u. 42. sz., Debrecen, Pacikert u. 1. sz., Debrecen, Víztorony u. 15. sz. alatt október 13. napjától október 13. napjáig az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala /2009/SZGY. határozatával újra kijelölte az intézményt a megyei gyermekjóléti módszertani feladatok ellátására. 5. oldal, összesen: 23

6 A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai: az utcai, lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, kórházi szociális munka, mely utóbbit az intézmény munkatársai a DEOEC Klinikáival kötött szerződésben rögzítettek szerint végeznek. Teljeskörű szolgáltatásaikhoz az alábbi tanácsadások kapcsolódnak: pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, gyermekjogi tanácsadás. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye több mint 50 éves múltra tekint vissza, története a Zrínyi Ilona Gyermekotthon és az Oleg Kosevoj Ipari Tanulóotthon, később Hámán Kató Nevelőotthon működésével vette kezdetét ban került sor a két debreceni nevelőotthon egyesítésére Hámán Kató Nevelőotthon és Kollégium néven és a központi irányítás a Debrecen, Bem tér 13. szám alá került. Az 1980-as évek kiemelt feladatai voltak a koedukált, széles korhatárú nevelőotthonok létesítése, az utógondozás általánossá válása, a fiatalok munkáltatása, illetve az, hogy az otthonok fogadjanak gyerekeket más megyékből is. Ezeknek a kritériumoknak a Hámán Kató Nevelőotthon és Kollégium a fiúk lányok együttes elhelyezésének kivételével már jóval azelőtt megfelelt, hogy a fentebb említett irányelvek megjelentek. Az 1995-ös év jelentős változásokat hozott az intézmény életében, nemcsak névváltozás történt - Városi Ifjúsági Nevelőotthon és Kollégium lett -, hanem DMJV Közgyűlése a pénzügyi nehézségek miatt a Debrecen, Simonyi út 6. szám alatt működő részleget megszüntette, így a férőhelyek száma 100 főről 50 főre csökkent. A Gyvt. megalkotásával az egész gyermekek védelmét szolgáló intézményrendszer új korszakába lépett. A törvény a kisközösségekre épülő, az önálló életvitelre hatékonyabban felkészítő kis létszámú gyermekotthoni hálózat kialakítását célozta meg a gyermekek családias nevelése érdekében, valamint új fogalomként megjelent a lakásotthon, ahol önálló lakásban vagy családi házban történik a legfeljebb 12 gondozott gyermek, illetve fiatal felnőtt elhelyezése. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 1998-ban önálló szervezeti egységként megkezdte működését az intézmény Debrecen, Kálmán u. 28. szám alatti lakásotthona. Ebben az évben indult a gyermekjóléti szolgáltatás, majd később a családsegítő tevékenység is évben újabb 2 ingatlan vásárlása történt, így a Debrecen, Poroshát u. 33. szám alatti és a Debrecen Pákász u. 11. szám alatti lakásotthonokat is birtokba vehették a gyermekek. Ekkortól lett az intézmény neve DMJV Gyermekvédelmi Intézménye óta az intézmény új székhelye a Debrecen, Böszörményi u. 68. szám lett, a Bem téri részleg is megszűnt. Ugyanebben az évben a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás területén az intézményhez került a Debrecen-Józsa településrész, azonban csak évben történt meg a Debrecen, Felsőjózsai u. 7. szám alatti telephely átadása évben az intézmény ellátási területe az alapellátás vonatkozásában ismét kibővült, megkapta a város egész északi területét, valamint a csapókerti részt is, így a Csapókerti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is az intézménybe olvadt, egy újabb telephelyként a Debrecen, Süveg u. 3 sz. alatt. A fentiek mellett az intézmény vállalta a város egész területére kiterjedően egy helyettes szülői hálózat megszervezését, valamint alapellátás keretében gyermekek átmeneti gondozását. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye fejleszteni kívánta a helyettes szülői hálózatát, mivel a tíz évnél fiatalabb gyermekeknek többet tud nyújtani a helyettes szülő, mint az átmeneti 6. oldal, összesen: 23

7 otthonban történő elhelyezés. DMJV Gyermekvédelmi Intézményében novemberében négy főből álló helyettes szülői hálózatot alakítottak ki, 9 férőhellyel. A kezdeti sikerek után azonban egyre kevesebb kihelyezés történt, aminek az okai összetettek. Egyrészt a gyermekek átmeneti gondozását igénylő szülők körében egyfajta ellenállással találkoztak, amikor a helyettes szülői szolgáltatás igénybe vételét javasolták számukra. Az a félelem munkált sokukban, hogy onnan már nem kapja vissza a gyermekét, és hogy a helyettes szülő elszereti tőle. Másrészt a feladat - csekély ellenszolgáltatás mellett - igen nagy terhet ró a helyettes szülői szolgáltatást nyújtókra. Ezen túl, a feladat iránt érdeklődők leginkább a munkanélküliségükre szerettek volna megoldást találni, amire ez a feladat nem alkalmas. A kihelyezett, és helyettes szülőnél ellátott gyermekek és családjaik tapasztalatai azonban nagyon pozitívak voltak, valamennyi gyermek a családjába tért vissza a helyettes szülőtől. A helyettes szülő gyakran nem csak a gyermeknek, hanem a szülőnek is segítséget nyújtott azzal, hogy mintát mutatott arra, hogyan kell a gyermekkel közösen játszani, tanulni, egyes nevelési kérdéseket megoldani. A szolgáltatás sok pozitívuma így arra ösztönözte az intézményt, hogy újabb kísérletet tegyen a szolgáltatás bővítésére év elején lehetőség nyílt a helyettes szülői ellátás bővítésére, amelyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett sikeres pályázat segítségével tudott az intézmény megvalósítani szeptember 2-ától jogerős működési engedély alapján 8 háztartásban, 11 férőhellyel működteti DMJV Gyermekvédelmi Intézménye a helyettes szülői hálózatát. A Gyermekek Átmeneti Otthona május 1-jétől működik a Gyermekvédelmi Intézmény székhelyén, a Böszörményi út 68. sz. alatt, ahol 9 gyermek elhelyezésére van lehetőség Debrecen város területéről. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye jelenleg ellátja az alapellátás keretében szociális alapszolgáltatásként Családsegítő Központ formájában a családsegítést, gyermekjóléti alapellátásként Gyermekjóléti Központ formájában a gyermekjóléti szolgáltatást, illetve Gyermekek Átmeneti Otthona és helyettes szülői hálózat formájában a gyermekek átmeneti gondozását, továbbá gyermekvédelmi szakellátás keretében gyermekotthont működtet, lakásotthoni formában. A DMJV Reménysugár Otthona elődjének tekinthető Városi Tanács Csecsemőotthona három telephelyen működött (Bocskai tér 1. sz., Simonyi út 1. sz., Simonyi út 25. sz.) az 1950-es évektől, amelynek egységesítése érdekében új csecsemőotthon megépítésére került sor a város északi részén, a Nagyerdő szélén. Ezt az intézményt 1973-ban adtak át. Az épület pavilonos építészeti megoldással készült kórházi mintára, férőhelyeinek száma 250 volt. A csecsemőotthon feladatkörébe tartozott Hajdú-Bihar megye és Debrecen város 0-3 éves korú állami gondoskodás alatt álló gyermekeinek ellátása, a csecsemőotthoni feladatok és igények kielégítése. Az intézet szakmai felügyeletét az egészségügyi tárca látta el, az intézmény vezetője gyermekgyógyász szakorvos volt. A Gyvt. hatására megváltoztak és folyamatosan alakultak át a személyes gondoskodást végző, szakellátást felvállaló intézmények. A cél az volt, hogy a nagy mamutintézményeket több kisebb lakásotthon létrehozásával váltsák ki. A debreceni csecsemőotthonban bekövetkezett változások az intézmény névváltozásában is nyomon követhetők, hiszen elnevezése DMJV Védő- és Csecsemőotthonáról Gyermekek és Anyák Védőotthonára változott, ma DMJV Reménysugár Otthona. A Gyermekek és Anyák Védőotthonában két pavilon működött gyermekotthonként, három lakásotthoni rész került kialakításra: volt egy fiatalkorú és utógondozói ellátásban részesülő anyák és gyermekeik, valamint rászorult, krízishelyzetben lévő felnőtt korú anyák és 0-14 éves korú gyermekeik elhelyezésére szolgáló rész. 7. oldal, összesen: 23

8 A profiltisztítás következtében ma az alábbi szakmai egységek tartoznak DMJV Reménysugár Otthonához: januárjában nyílt meg a Családok Átmeneti Otthona a Mester u. 30. szám alatt, amely 26 fő (6 család) számára biztosít ellátást. A székhelyen (Ibolya u. 22. sz.) működő különleges ellátást is nyújtó gyermekotthon júliusában kapta meg a működési engedélyt, ahol 40 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Az intézmény átszervezése következtében elején megtörtént az újonnan épült 8 lakásotthon birtokba vétele is. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézményének elődintézményei az 1950-es években épült bölcsődék, amelyek főként üzemi bölcsődeként működtek (Pld.: Postaigazgatóság, Ruhagyár, Dohányfermentáló, stb. bölcsődéi). Ettől az időtől kezdve állt a szülők rendelkezésére a DOTE, KLTE és a BM bölcsődéje is. Mára a nem önkormányzati fenntartású intézmények közül csupán a két egyetemi bölcsőde üzemel. A ma is működő önkormányzati tulajdonú bölcsődék közül az 1952-ben épült Faraktár utcai tekinthető a legrégebbinek. Az 1980-as évekig az ugrásszerűen megnőtt gyermekszám miatt egyre több bölcsődei férőhelyre volt igény. A 120 férőhelyes Margit téri Bölcsőde május 1-jén került átadásra Debrecen akkor épülő legnagyobb lakótelepén, a Tócóskertben. Ez a telephely a megnyitástól kezdődően folyamatosan magas gyermeklétszámmal üzemelt, mert a lakótelepen más, 3 éven aluli gyermekeket ellátó intézmény nem működött ig előfordult, hogy a 120 férőhelyes intézményben 201 fő volt a beírt gyermekek száma szeptemberében megnyitotta kapuit a 120 férőhelyes Angyalföld téri Bölcsőde. Az első években 1995-ig igen magas volt az Angyalföld téri bölcsőde kihasználtsága, majd némi csökkenés volt tapasztalható a születésszám csökkenésével egyidejűleg. Újabb növekedés 1996-tól indult, azt követően, hogy január 1-től a Margit téri Bölcsőde férőhelyszáma közgyűlési döntés alapján 40 férőhelyszámra csökkent. A Margit téri Bölcsődében felszabadult 80 férőhely adott helyet a Napsugár Óvodának akkor még 180 férőhellyel. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején azonban a gyermeklétszám csökkenése miatt megkezdődött a bölcsődék bezárása, így a 20 önkormányzati fenntartású napközbeni ellátást nyújtó bölcsődei intézmény közül jelenleg csak 13 működik, 7 véglegesen bezárta kapuit. 2.) Ellátási szerződéssel ellátott szolgáltatás 1996-ban a Városi Szociális Szolgálatból kivált a hajléktalan ellátórendszer, amelyet az Egy Ház Alapítvány ellátási szerződés keretében vett át. Az ellátási szerződés 1996-ban jött létre az Önkormányzat és az Egy Ház Alapítvány között, amely 5 éves időtartamra szólt. Az Alapítvány az ellátási szerződés keretében többek között 100 férőhelyes Otthonház működtetését vállalta át az Önkormányzattól, amely mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az otthontalanná vált családoknak és gyermeküket egyedül nevelő anyák, apák számára biztosít elhelyezési lehetőséget a Derék u. 22. szám alatt. Az Egy Ház Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 2001-ben lejárt. A Közgyűlés 260/2001. (XII.20.) Kh. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság között létrejött Ellátási Szerződést január 1-től határozatlan időtartamra. A ReFoMix Kht-t 1998-ban az Egy Ház Alapítvány és a Debreceni Menhely Alapítvány hozta létre - elsősorban - a hajléktalanok foglalkoztatása céljából. A szervezet számára a támogatási összeg megállapítása évente történik, a szerződés módosításával, valamint az elmúlt évben a Közgyűlés az 58/2008. (III. 20.) Ö. h.-val 8. oldal, összesen: 23

9 módosította az ellátási szerződést a Kht. névváltozása ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített neve: ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.) - miatt. A szervezet intézményeinek integrált szervezeti formában történő működtetése érdekében ismételt működési engedélyek kiadására került sor, amelyek figyelembevételével az ellátási szerződést Közgyűlés a 229/2008. (VIII. 28.) Ö.h.-val ismét módosította. Az ellátási szerződés alapján a Kft. a gyermekjóléti alapellátások közül a családok átmeneti otthonát működteti Debrecen, Derék u. 22. szám alatti telephelyének 8. és 10. emeletén, 80 férőhellyel. 3.) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények Gyvt. szerinti feladatellátásának bemutatása 3.1. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja (székhely: Debrecen, Mester u. 1.) DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjában integráltan, önálló szakmai egységként gyermekjóléti központ működtetésével biztosítják a gyermekjóléti szolgáltatást. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti központ szakmai feladatait a Mester u. 1. szám alatti székhelyen és három területi irodában látja el. Debrecen, Mester u. 1. sz. alatti székhely ellátási területe: Belváros, Epreskert, Tégláskert, Boldogkert, Mészáros Gergely-kert, Vontatási-telep Debrecen, Víztorony u alatti területi iroda ellátási területe: Bayk-András kert, Dobozi lakótelep-fényesudvar, Szabadságtelep Debrecen, Kishegyesi út 42. alatti területi iroda ellátási területe: Ungvárikert, Tócóskert, Tócóvölgy, Széchenyi-kert, Postakert, Vargakert, Déli-sor, Szepes Debrecen, Pacikert u. 1. alatti területi iroda ellátási területe: Homokkert, Kerekestelep, Lenc-telep, József Attila-telep, Bánk-tanya, Biczó István-kert, Pac, Fancsika. A december 31-i adatok szerint az ellátási területen élő összlakosság száma fő, ebből a 0-18 éves korú, állandó lakóhelyű gyermekek száma kb fő volt. Személyi feltételek: a gyermekjóléti szolgáltatás területén az intézmény a szakmai jogszabálynak megfelel. Tárgyi feltételek: A feladatellátásához a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek DMJV Gyermekvédelmi Intézménye (székhely: Debrecen, Böszörményi u. 68.) Az intézmény elsősorban gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat lát el, amellyel egyidejűleg az Szt. előírásai alapján az alapszolgáltatás keretében családsegítést is biztosít. 9. oldal, összesen: 23

10 A gyermekjóléti központ az integrált intézmény önálló szervezeti egységeként, a Böszörményi út 68. szám alatti székhely és három területi iroda működtetésével biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást / A gyermekjóléti központ munkatársai tevékenységüket a székhelyen és három területi irodában végzik. Debrecen, Böszörményi út 68.sz. alatti székhely ellátási területe: Kassai, Nyíl, Füredi, Balmazújvárosi út által határolt terület, valamint Apafa, Pallag, Kismacs külterületek Debrecen, Süveg u. 3. sz. alatti területi iroda ellátási területe: Vámospércsi, Faraktár, Luther, Keresszegi, Ótemető, Rakovszky, Kassai út által határolt terület, valamint a Gáspár György kert, Méhészkert, Dombostanya, Tornyostanya, Bellegelőkert, Nagycsere, Haláp, Szikigyakor külterületek Debrecen-Józsa, Felsőjózsai út 7. sz. alatti területi iroda ellátási területe: Józsa, Harstein-kert, a Domokos Márton kert egy része Debrecen, Pósa u. 1. sz. alatti területi iroda ellátási területe: Balmazújvárosi, Böszörményi, Pesti, Kishegyesi, Lóskúti, utcák és a 4. számú főút vasútvonala által határolt városrész, valamint a Domokos Márton kert, Nagy Mihály kert, Nagymacs, Ondód külterületek Az ellátási területen élők száma összesen fő volt 2008-ban, ebből a 0-18 éves korúak száma fő DMJV Gyermekvédelmi Intézménye határozatlan időre szóló működési engedély alapján szeptember 2.-ától működteti helyettes szülői hálózatát nyolc háztartásban, 11 engedélyezett férőhelyszámmal. A gyermekjóléti alapellátás keretében a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján saját háztartásában biztosítja. Helyettes szülő az a huszonnegyedik évet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, és vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli, feltéve, hogy vele szemben nem áll fenn a jogszabályban meghatározott kizáró ok, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki az elmúlt évben Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására. (kód: GYV-SZF- 08-/A/B/C/D/E) A C kategória a helyettes szülői ellátás bővítése érdekében, a 29/2003. (V. 30.) ESzCsM rendelet 7. -ban szabályozott tematikájú képzés költségeinek biztosítására nyújtott támogatást. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye a sikeres pályázat alapján valósította meg a helyettes szülői képzést és létrehozta a helyettes szülői hálózatot / DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona az intézmény székhelyén, Debrecen, Böszörményi út 68. sz. alatt 9 férőhellyel működik. A gyermekek átmeneti gondozása keretében kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 10. oldal, összesen: 23

11 étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról,k mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. Az intézményben elhelyezett átmeneti gondozottak száma 2005-ben: 35 gyermek, 2006-ban: 28 gyermek, 2007-ben: 34 gyermek, 2008-ban: 32 gyermek volt. A kihasználtságot tekintve az átmeneti gondozás idejének hossza az elmúlt évben csökkent, az esetszám azonban magas. Az átmeneti gondozás 2008-ban 29 gyermek esetében zárult le. Családjába visszakerült 19 gyermek (66 %), átmeneti nevelésbe 7 gyermek, ideiglenes hatályú elhelyezésbe 3 gyermek. A családjukba történő hazakerülés aránya négy évre visszatekintve 2008-ban a legmagasabb; 2005-ben 59 %, 2006-ban 59 %, 2007-ben 61 % volt / A gyermekvédelmi szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. DMJV Gyermekvédelmi Intézményében a gyermekotthoni ellátás, mint otthont nyújtó ellátás három lakásotthonban zajlik, az engedélyezett férőhelyek száma összesen 28 fő. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye gyermekotthoni egysége ellátja: a) a 3-18 éves korú - egészséges vagy enyhe fokban sérült, - a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermekeket, valamint b) a éves korú fiatal felnőttek számára utógondozást biztosít. Az intézmény telephelyei: I. sz. Lakásotthon 4031 Debrecen, Kálmán u. 22. sz. II. sz. Lakásotthon 4030 Debrecen, Poroshát u. 33. sz. III. sz. Lakásotthon 4030 Debrecen, Pákász u. 11. sz ban összesen 37 gyermek ellátásáról gondoskodott az intézmény december 31-én az ellátás típusa szerinti: 14 fő átmeneti nevelt, 2 fő tartós nevelt, 2 fő ideiglenes hatállyal elhelyezett, 9 fő utógondozói ellátásban részesülő. ebből a létszámból: különleges szükségletű 3 fő, speciális szükségletűvé vált 1 fő ban az éves gondozási napok száma: ebből az utógondozói ellátás gondozási napja: 9933 nap 3799 nap A férőhelyek kihasználtsága a három lakásotthonban 97,19 % volt. Személyi feltételek: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti gondozása, valamint a gyermekvédelmi szakellátás tekintetében az intézmény a szakmai jogszabálynak megfelel. 11. oldal, összesen: 23

12 Tárgyi feltételek: az intézmény székhelye és telephelyei a tárgyi feltételek tekintetében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak DMJV Reménysugár Otthona (Debrecen, Ibolya u. 22.) DMJV Reménysugár Otthona gyermekjóléti alapellátást (átmeneti gondozás) és gyermekvédelmi szakellátást (otthont nyújtó ellátás) is végez. Az engedélyezett férőhelyszáma összesen 160 fő. A családok átmeneti otthonával (26 fő engedélyezett létszám) és a különleges ellátást is nyújtó gyermekotthonnal (40 fő engedélyezett létszám) együttvéve 10 telephelyen (94 engedélyezett létszám) működik az intézmény. DMJV Reménysugár Otthona ( Debrecen, Ibolya u. 22. sz. ) önálló szakmai egysége ellátja: a) a 0-6 éves korú - egészséges vagy enyhe fokban sérült, - a különleges vagy speciális ellátást igénylő, - a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermeket, valamint b) testvérkapcsolat fennállása esetén azt a gyermeket, aki elhelyezésének évében december 31-ig a hetedik életévét betölti. DMJV Reménysugár Otthona 1. és 2. számú gyermekotthoni egységeiben ellátja: a) testvérkapcsolat fennállása esetén a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermeket, b) a 3-18 éves korú - egészséges vagy enyhe fokban sérült, - a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermeket, valamint c) a éves korú fiatal felnőttek számára utógondozást biztosít Az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermek számára. A különleges ellátást is nyújtó gyermekotthonban évben ellátott 37 gyermek életkor szerinti megoszlása:1 év alatti 8 fő, 1-2 éves 9 fő, 3-5 éves 18 fő, 6-11 éves 2 fő. A különleges ellátást is nyújtó gyermekotthon sajátossága a fluktuáció. Ez egyrészről pozitív, hiszen sok gyermek került vissza családias környezetbe (saját családba, nevelőszülőhöz), másrészről viszont kedvezőtlenül hat a csoportdinamikára, megnehezíti a nevelési folyamatot. A halmozottan sérült gyermekek többsége szerencsére átkerült a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményébe, ahol egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek A lakásotthonok összesen 94 főt látnak el, amelyek az alábbi helyeken és engedélyezett férőhelyszámmal működnek: 1.sz gyermekotthon: Debrecen, Ladik u. 1/A sz. 12 fő Debrecen, Ladik u. 1/B sz. 12 fő Debrecen, Paprika u. 3 sz. 12 fő Debrecen Sőrés u. 21 sz. 12 fő 2.sz gyermekotthon: - Debrecen-Nagymacs, Arató u. 39. sz. 12 fő - Debrecen-Nagymacs, Arató u. 59. sz. 11 fő - Debrecen, Csongrád u. 14. sz. 12 fő - Debrecen, Csongrád u. 16. sz. 11 fő 12. oldal, összesen: 23

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben