52. évfolyam, szám 700 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft"

Átírás

1 52. évfolyam, szám 700 Ft

2

3 TARTALOM Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit Fõmunkatárs: Békés Sándor Szerkesztõség: Cím: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Tel.: , Fax: Internet: Hirdetésfelvétel: Aitner Dóra, nemzetközi koordinátor Tel.: Julis Mária, belföldi koordinátor Tel.: Kiadó: Technika Alapítvány Címe: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Felelõs kiadó: Horváth László Terjesztés: Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. ker. Budapest, Orczy tér 1. Elõfizetés valamennyi postán, kézbesítõknél. en: faxon: Nyomda: Innova-Print Kft. Nyomtatott: HU-ISSN Online: HU-ISSN A szerkesztõség kéziratokat nem õriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja E SZÁMUNKBAN SZEREPLÕ TÁRSASÁGOK AutoCarma B3 Berencsi Tanácsadó 23 Distrelec 17 Energoexpo 18 GWE MENGELE 22 Horn B1 Hungexpo 5 igus 8 KSB 6 Keller 19 Magyar Szabadalmi HIvatal 16 Ruukki B4 Rockwel Automation 14 Saia-Burgess Controls 12 TÜV Rheinland B2, 21 Tooltechnik 7 KRÓNIKA Arany a természettudományos olimpián 2 Bõvített munkahelymegõrzési program 2 Innostart: akadémiai kutatások hasznosítása 2 Miniszterelnöki koordináció a K+F-nek 2 VÁLSÁGKEZELÉS Merre tovább a válság után? 3 Recessziós körkép a Sharptól a Rábáig 4 GÉPIPAR Szivattyúkiválasztás: az energiatakarékosság alapköve 6 Új üzemanyag a Paksi Atomerõmûnek 7 Kerek, sima és tömören zár 8 Mi a legjobb megoldás? 10 AUTOMATIZÁLÁS Internet-kompatibilis Wide Area Controller automatizáláshoz 12 Kis méretû, 10,4 colos WEB-Panel: fényes kijelzõ, brilliáns mûködés 12 WEB HMI (ember-gép interfész) most szintén elérhetõ a SIMATIC-S7-hez 13 Intelligens villanymotor-felügyeleti rendszer 14 CAD/CAM/CAE/3D Autóalkatrész-tervezés PLM-szoftverekkel 15 SZABADALOM MSZH: gyorsított engedélyezési eljárások 16 MÉRÉSTECHNIKA Ingyenes DISTRELEC telefon- és faxszám a magyar vásárlók részére! 17 Zavarrezisztens nyomástávadó 19 KÖZLEKEDÉS Alagútak nélkül 20 MINÕSÉGÜGY Az energiafogyasztás optimalizálása, a megújuló energiaforrások kihasználása: ez napjaink legjobb beruházása 21 MÛSZAKI KÉPZÉS GWF MENGELE: minõség és fejlõdés 22 CE jelölés Pillanatképek (1/5.) 23 INFORMATIKA Szoftverrel automatizált üzleti folyamatok 24 TÁVKÖZLÉS Viktória-tavi mentõakció 25 ÉLELMISZER Nanoennivalók a mérlegen 26 KÖRNYEZET Biztonságpolitika és éghajlatváltozás 27 ENERGETIKA Távlata van a távfûtésnek 28 Atomerõmûvekkel vagy nélkülük? 29 ÛRKUTATÁS A MetOp-A mûhold felhasználásának sokszínûsége 30 Admatis: jelentõs ûripari megrendelés 32 Technika 2009/8 1

4 KRÓNIKA ARANY A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS DIÁKOLIMPIÁN Magyar diákok elsõ ízben vettek részt a 2003 óta évente megrendezett Európai Uniós Természettudományos Diákolimpián (EUSO) és rögtön az elsõ alkalommal kiemelkedõen szerepeltek: az A- csapat 21 ország 40 csapata közül a második helyen végzett (Csehország után) és aranyérmet kapott. Az élen végzett háromfõs magyar csapatnak elsõsorban mérésekbõl és kísérletekbõl álló feladatokat kellett megoldania a biológia, a kémia és a fizika tárgykörében a spanyolországi Murcia tartományban. A felkészítõ tanárok által kísért diákok a feladatokat angol nyelven kapják meg, ezt kell, sokszor hajnalig lefordítani, utána két napig tart a verseny. A feladatokat a fiatalok együtt oldják meg, ezért a csapatoknak rendelkezniük kell egy kiváló fizikus, biológus, kémikus diákkal. Így az aranyérmes magyar csapatnak tagja volt Nászai Máté (biológia), a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 10. osztályos tanulója, tanára Bán Sándor, Szigetvári Áron (kémia), a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályos tanulója, tanára Albert Attila és Varga Ádám (fizika), az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 10. osztályos tanulója, tanára Tóth Károly. A következõ EUSO 2010-ben Svédországban lesz, a hazai válogatást 2009 november végén tartják. Bõvebb információ a euso.mabite.info honlapon. Az idei EUSO-n résztvett diákok eredményesen indulhatnak más fizikai, biológia és kémiai diákolimpiákon, azért is, mert most tapasztalatot szereztek a mérések, kísérletek terén, mely gyakorlati készségek nem erõsségei a más versenyeken résztvevõ magyar diákoknak. Bõvített munkahely-megõrzési program Az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ még 2008 elején kötött keretszerzõdést az MTA kutatási eredményei hazai és nemzetközi piaci hasznosításának elõsegítésére. Ennek alapján a Központ eddig 7 kutatóintézet 15 projektjét világította át hasznosítási szempontból, közülük 7 kutatási projekt esetében az Innostart vezetésével megkezdhetõ a piaci értékesítés. A munka továbbvitele Augusztustól már nagyvállalatok is pályázhatnak az uniós 4+1 munkahely-megõrzési program támogatásaira. A kormány idén februárban indította el ezt a programot, melyszerint a foglalkoztatási nehézségekkel küszködõ társaságok, a munkaidõ átszervezésével (négynapos munkahét), a felszabadult munkaidõ alatt OKJ-s és akkreditált szakképzést szervezhetnek munkatársaiknak. Akkor a támogatásra fordított 30 milliárd forintból az 5 fõnél többet foglalkoztató KKV-knak 20 milliárd forintot irányoztak elõ, amibõl az ilyen társaságok fedezhetik az ötödik napi munkabért, a képzést, beleértve a tankönyvek árát, a vizsgadíjat, az utazási és szállás költségeket, mindezek közterheivel együtt. Ilyen célra egy-egy KKV 2 millió forinttól 150 millió forintig is kaphat hozzájárulást. Most a pályázatot hasonló elveken a több, mint 250 fõvel mûködõ nagyvállalatokra is kiterjesztették 10 milliárd forintos keretösszeggel. Egy-egy nagyvállalat akár 600 millió forint támogatásban is részesülhet, hogy ne kelljen munkaerõt elbocsátania. Mintegy 100 nagyvállalat pályázatára számítanak. Innostart: akadémiai kutatások hasznosítása érdekében az Innostart és az MTA elhatározta, újabb projektet vizsgálnak meg, közülük 5-10 projektet választanak ki részletesebb mûszaki-gazdasági elemzésre. Mivel az eddigi munka költségeit az Innostart fedezte, az újabb projektfeltárásokat az MTA közvetlenül finanszírozza, a kiválasztott témák menedzselésébe pedig bevonják az egyes kutatóintézeteket. Miniszterelnöki koordináció a K+F-nek A kormány célja, hogy a miniszterelnök vezetésével megalakuljon a tudomány-, technológia- és innováció-politika legmagasabb szintû koordináló testületeként a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács. A mostani változtatásokkal a kormány a szakterület összehangolt kormányzati rendszerét akarja kialakítani, továbbá célja a pályázati rendszer hatékonyabbá tétele, a tehetséggondozás megerõsítése és a szakterület iránti társadalmi elkötelezettség növelése mondta Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a vállalati és tudományos szférát képviselõ Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT) tagjaival augusztus 4-én tartott konzultáción. A kormány tervei szerint az innovációs és tudománypolitikát a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács hangolná össze és képviselné hazánkat a K+F terén nemzetközi szinten. A tanács a tudomány-, technológia- és innovációpolitika közép- és hosszú távú kérdéseivel foglalkozna. b. s. 2 Technika 2009/8

5 VÁLSÁGKEZELÉS Merre tovább a válság után? A válságból való kibontakozás kezdeti jelei ellenére a hazai politikusok és nem a közgazdászok mind gyakrabban beszélnek a mai kapitalizmus menthetetlenségérõl, a tõke szerepének csökkentésérõl, az állami, a közösségi tulajdon erõsítésérõl. Ennek megfelelõen mondják sürgõsen abba kell hagyni a privatizálásokat, a multinacionális termelés helyett a nemzeti vállalkozás hegemóniáját kell biztosítani például a külföldi tulajdonú cégeknek adott adókedvezmények megnyirbálásával. Egyszóval egy egészen új világot kell felépíteni a karvalytõke ellenében. Aki a mai pártok képviselõitõl ezt a perspektívát hallja, egyszerre több mindent nem ért. Mindenekelõtt azt nem érti, hogy ha a mai gazdasági berendezkedés rosszabb, mint volt, miért kellett nekik rendszert változtatni húsz éve? Akkor hát miért trombitálták össze a 90-es évek elején a külföldi befektetõket, hogy a csõdbe jutott, juttatott állami vállalatok helyett munkát találjanak az emberek? Nem beszélve arról, hogyan maradjanak nálunk, még a drágább munkaerõ ellenére is, ha a politikusok sokallják a hasznukat. Vagy talán az ország gazdasági versenyképességének, modernizálásának, fejlõdésének a biztosítása a piacgazdaság bevezetésével nem volt történelmi szükségszerûség? Ha igen, akkor meg könnyen az a gyanúja is támadhat az embernek, hogy ezekkel a finom célzásokkal a rendszerváltás elõtti viszonyokra csak nem azok szimpátiájának a megnyerése a cél, akik körülményeik, képzettségük miatt nem tudtak a mai középosztályba felkerülni? A lassanként lecsengõ válság azonban valóban felveti a kérdést, hogyan tovább? A közgazdászok válasza a jelenlegi gazdaság teljes tagadására: nem. Vegyük elõször a karvalytõkét. Lássuk be, ezzel a ragadozó madárral nálunk egészen más foglalkozásokat lehetne jellemezni, mint a befektetõket. A közgazdászok helyesen állapítják meg, hogy profit centrikussága mellett a tõke nálunk szintén jelentõs szerepet játszik az anyagi javak elõállításában és valós társadalmi igényeket elégít ki a gazdasági növekedés, a termelés, a foglalkoztatás elõsegítésével. És ha dõre módon szembeállítanánk az állami, közösségi tulajdonnal, akkor is az õ javára billen a mérleg, hiszen a tõke sokkal takarékosabban bánik pénzzel, energiával, nyersanyagokkal például ezzel környezetkímélõbb is a humánerõforrrásokkal, mint amikor az elõbbiekben a döntéshozók nem a saját, hanem másét, az adófizetõk pénzét költik - gyakran szórják. Az utóbbiakra friss példa bizonyos állami, önkormányzati vállalatoknak végkielégítésekre fordított milliárdjai, ráadásul szabálytalanul is, az elõbbire elég felhozni, hogy például a magántulajdonú Dunaferr szintén milliárdokat fordított, de már az állami tulajdonú vasmû elmaradt környezetvédelmi beruházásaira. Vagy nézzük azt a kérdést, vajon a külföldi befektetõk szigorúbb megadóztatása valóban idõszerû-e? Akik ezt követelik, elhallgatják, hogy a világ minden országában kapnak adókedvezményeket a mûködõ tõke beviteléért. Ezeket nálunk feltételekhez szabják. És nálunk áfát, bér- és egészségügyi járulékot fizetniük kell, csupán az ezekhez képest lényegtelenebb nyereségadóból kaphatnak kedvezményt, azt is meghatározott ideig. Tudtunkkal az örvendetesen sokasodó magyar külföldi befektetõk sem ráfizetésesek azokban az országokban, nem beszélve az offshore cégekrõl... Na meg persze a bankok is kapnak eleget, szó se róla, a bankok is hibásak a válságban, de túlzott hitelezésükbõl az ipar is húzott hasznot és legalább annyira hibás a politika, amely a lakosságot nem figyelmeztette a túlzott eladósodás veszélyeire. Sajnos, most a politikai elit egy része a jelenlegi gazdasági viszonyokkal azt bírálja, amit õ hozott létre. Ugyanis gazdaságunk mai állapotát, mint arra szintén a közgazdászok rámutatnak nem a privatizáció, nem a külföldi befektetésösztönzés idézte elõ, hanem azok elmaradása, az elkezdett és folytatódó megalapozatlan költekezés. Végülis tehát hogyan tovább? Úgy tûnik, két változat közül kell választani. Az egyik a tõkeellenes jelszavakkal deklarált állítólagos un. új világ, amely az állami tulajdon dominanciájával tulajdonképpen lehet, hogy egy politikai párt beleszólási jogát erõsíti fel a gazdasági folyamatokba, az egymillió vállalkozás szférájába. A másik, a jelenlegi gazdasági tulajdonviszonyok mellett a társadalmi érdekek szerint okosabban szabályozni a jövedelempolitikát, a bérezést, a profit-és vagyon adóztatást, a munkaügyi elõírásokat, a jóléti juttatásokat a munkahelyeken. A válságkezelõ kormányzás éppen ezekre tesz kísérleteket, amelyeket kiegészít majd a bankokkal tervezett szabályozás a hitelügyletekben. A tõkés és különösen a külföldi ellenesség bezárkózás, lemaradás. Annak az elfelejtése, hogy a század fordulóján a magyar ipart amire ma is büszkék vagyunk javarészt az osztrák és a német tõke teremtette meg és ez a fellendülés hozott létre erõs piacot a születõ magyar gyárak számára. Lehet, hogy ma e folyamat megismétlõdésének vagyunk tanúi, csakhogy már a mai nyugati ipar színvonalán? Ez azon múlik, milyen választ adunk a merre tovább kérdésre, politikai vagy gazdasági-társadalmi hasznot várnak-e a megoldástól. Komornik Ferenc Technika 2009/8 3

6 VÁLSÁGKEZELÉS Recessziós körkép a Sharptól a Rábáig REORGANIZÁCIÓ ÉS KIADÁS- CSÖKKENTÉS A SHARPNÁL A közel százéves története során a Sharp (Japán) elõször zárt pénzügyi évet veszteséggel, ezért komoly átszervezésnek néz elébe. Ez elsõsorban az LCD panelgyártást és a személyzeti politikát érinti, de új üzleti modell kidolgozását is magában foglalja. Az idén nyitják meg a világ elsõ tizedik generációs LCD-üzemüket, ahol lényegesen olcsóbban állíthatók elõ a nagyméretû kijelzõk. A cég átlovagol a mobilpiacra, elsõsorban Kínát célozva meg, emellett fokozza a napenergiát hasznosító termékek, a légkondicionálók és a LEP világítótestek termelését. A humánerõforrás terén 1500 szerzõdéses munkavállalónak nem hosszabbították meg a szerzõdését, a felsõvezetõk bérét pedig 30 százalékkal csökkentették, bizonyos prémiumok is elmaradnak, mérséklik a marketing, és utazási költségeket és leállítanak kiszervezéseket is. Az összeszerelést lokalizálják a helyi partnereknél, így minimális beruházással maximális hatékonyságot remélnek. Japánban az ipari termelés volumene 25 százalékkal volt alacsonyabb az utóbbi idõben, mint a 30-as évek nagy gazdasági világválságának azonos idõszakában. ÖSSZEHASONLÍTÁS A NAGY VÁL- SÁGGAL Miközben egyre több reménykeltõ adat lát napvilágot (Németországban nõ az export, megállt a termelés további csökkenése náluk és más országokban), a mostani válság összehasonlítása a 30-as évek gazdasági világválságával, amely az egész világot megrengette, nem éppen vígasztaló. A Center for Economic Policy Research közgazdászai szerint a jelenlegi válság legalább olyan súlyos, mint az volt. Annak ellenére mondják hogy a döntéshozók reakciói sokkal jobbak, mint akkor volt, a gazdasági szereplõket legalább olyan súlyos veszteségek érték. A tõzsdeindexek és a kereskedelmi folyamatok mutatói javulnak, de a relatív indexek értékei még mindig alacsonyabbak annál, mint amelyeket a nagy gazdasági válság azonos periódusában mértek. Németországhoz és Nagy- Britanniához hasonlóan az USAban és Kanadában is közel akkora a visszaesés, mint 70 évvel ezelõtt. A válság kirobbanását követõen ezúttal is közel fél év telt el, amíg a jegybankok felismerték azt, hogy lépniük kell, és bekövetkeztek a kamatcsökkentések, aminek intenzitása most jobb volt a réginél. A pénzkínálat bõvülése is intenzívebb most, mint 70 évvel korábban, viszont míg a válságkezelõ intézkedések miatt most több országban is elszállhat a költségvetés, addig akkor a legtöbb helyen csak enyhébb hiánynövekedéssel kellett számolni. RÁBA HOLDING: VÁLSÁGBAN IS STABILAN A jármûipari válság hatása tükrözõdött a gyõri Rába-csoport elsõ negyedévi eredményein is. A társaság árbevétele 43 százalékkal csökkent, de a nagy visszaesés ellenére is nagy mûködési profitot sikerült elérniük. Az idei év legnehezebb feladatát az extrém módon váltakozó devizaárfolyamok kezelése, és a fedezeti ügyletek menedzselése jelenti. Ez utóbbi hatásai részben a mûködési profit növelése, részben a Rába rendelkezésére álló eszközök: a mûködõ tõke csökkentése, az alacsonyabb beruházási szint, illetve a pozíciók megfelelõ árfolyamszinteken való lezárása révén megfelelõen kezelhetõk. A gyár termékeibõl az USA-ban több mint harmadával kevesebbet tudott értékesíteni, az európai piacon 45 százalékkal kevesebb tehergépjármûvük kelt el. Hasonló a helyzet az alkatrészek piacán. A mezõgazdasági futómûvek kereslete kevéssé esett vissza, viszont a FÁKországok buszpiaca a trolibuszgyártás kivételével szinte leállt. Így is az alapanyagárak 15 százalékos esése, a 30 százalékkal magasabb dollár, a 14 százalékkal erõsödõ euróárfolyam növelte a bevételeket. A Rába hatékonyan csökkentette kiadásait is. Méretre állították az adminisztratív és értékesítési részlegeket, lerövidítették a munkahetet, amivel 30 százalékkal sikerült lefaragni itt a költségeket. Így a Rábának a drasztikusan megváltozott külsõ körülmények között is sikerült stabilan megõrizni mûködési profitstabilitását jelentette ki Pintér István, a Rába elnök vezérigazgatója ami lehetõséget teremt arra, hogy a helyzet normalizálásával növelhesse a piaci részesedését. Ebben bízva az üzem gyorsítja a futómû kovácsüzemi modernizációt is. 4 Technika 2009/8

7

8 GÉPIPAR Szivattyúkiválasztás: az energiatakarékosság alapköve A különféle berendezésekbe beépített centrifugálszivattyúk jelentõs megtakarítási potenciállal rendelkeznek derült ki a dena egy tanulmányából, mely szerint következetes használatukkal az éves fogyasztás csak Németországban kereken 14 milliárd kwh-val mérséklõdne. A CO 2 - kibocsátás ebbõl adódó visszaesése mintegy 7,7 millió tonnára tehetõ, az üzemeltetõk pedig egy 1,12 milliárd eurós éves költségcsökkenéssel számolhatnak. Egy centrifugálszivattyú takarékos üzemeltetésének elsõ lépéseként (1. kép) a járókerék átmérõjét már a tervezés során úgy kell megválasztani, hogy a munkapont lehetõleg közel legyen a hatásfok optimumához. Ennél a sajátos Q/H-értéknél a legalacsonyabb ugyanis egy centrifugálszivattyú áramfelvétele. Ezen kívül az energiafogyasztás hozzávetõlegesen a járókerék átmérõ negyedik hatványával változik. A nem megfelelõen megválasztott járókerék átmérõ (2. kép) egy zárt keringési körben jelentõs energiapazarláshoz vezethet. Évtizedeken át végzett gyakorlati tapasztalatokból kiderül, hogy a szivattyúkat a kiválasztás során gyakran túlméretezik. Ennek oka számtalan esetben kimondottan a túlzott biztonságra törekvés. Ugyanakkor a berendezések tervezésében is rejtõzik megtakarítási potenciál. Ha pontosan megfigyelünk egy hidraulikai szállítórendszert, a nagy szivattyúk mellett felfedezhetünk egyéb energianyelõket is. Egy Európára kiterjedõ tanulmány szerint csupán a berendezés kedvezõ áramlási kialakításával a felhasznált energia 10 %-a takarítható meg. 2. kép: Leesztergált járókerekek méretellenõrzése. Etanorm típus A TELJESÍTMÉNYT A SZÜKSÉG- LETHEZ IGAZÍTANI További számottevõ megtakarítás érhetõ el a szivattyúk fordulatszám-szabályzásának segítségével. Míg más alkalmazásoknál magától értetõdõ az eljárás, amikor is a felvett teljesítményt a tényleges szükséglethez igazítják, addig az ipar számos területén ez még mindig nem mondható általánosnak. (3. kép). 1. kép: A szabványszivattyúkat, úgymint az Etanorm vagy a CPK, pontosan a vevõ igénye szerinti munkapontra esztergált járókerékkel látják el. 3 kép: A fordulatszám-szabályozás és a fojtás összehasonlítása. 6 Technika 2009/8

9 GÉPIPAR Új üzemanyag a Paksi Atomerõmûnek 4. kép: A PumpDrive alkalmazásával a felhasználó akár 60 % energiát is megtakaríthat. Mivel a szivattyúk rendszerint elektromos aszinkron motort használnak hajtásként, manapság költséghatékony frekvenciaváltós fordulatszám-szabályzási megoldások állnak rendelkezésre. Egy európai tanulmány szerint a szabályozórendszerek széleskörû alkalmazásával (4. kép) a szivattyú áramfelvételének 20 %-a megtakarítható. Ebbõl is látható, hogy milyen óriási gazdasági jelentõséggel bír a meglévõ illetve régi berendezések utólagos felszerelése. KITÜNTETTÉK A KSB-T Környezet díj energiahatékony termékeknek és megoldásoknak A TVEL leányvállalata, a JSC Gépgyártó Üzem elõállította az elsõ 12 darab üzemanyag-kazettát, valamint 6 egységnyi TVS ARK második generációs gadolínium üzemanyagot a Paksi Atomerõmû számára. A VVER-440 típusjelû üzemanyag a paksi erõmû négyes blokkjában már az idén felhasználásra kerül, 2010-tõl pedig a többi blokkban is kiváltja a jelenleg használt üzemanyagot. Az új üzemanyag speciális összetétele lehetõvé teszi az erõmûvek hatékonyságának növelését a biztonsági elõírások maximális betartása mellett. A Paksi erõmû számára a vállalat immár több mint 25 éve szállít nukleáris üzemanyagot. Cseh, szlovák és finnországi atomerõmûvek után a Paksi Atomerõmû is átáll az Oroszországban kifejlesztett, második generációs VVER-440-es üzemanyag felhasználására. A JSC Gépgyártó Üzeme világelsõként gyártja az új gadolínium üzemanyagot, amely összetétele révén képes az üzemanyag tömegének növelésére. A fejlesztett VVER-440 fokozza az urániumkiégést és meghosszabbítja az üzemanyag felhasználásának élettartamát. A JSC szakértõi több új módszert is bevezettek annak érdekében, hogy az üzemanyag alkotóelemeit még precízebben tudják elõállítani. Május 20-án Dr. Manfred Oesterle (balra), az automatizálási ágazat termékmanagement és termékfejlesztési vezetõje és Daniel Gontermann (középen), az automatizálási terület helyettes vezetõje Londonban vették át a világszerte elismert tanácsadó cég, a Frost & Sullivan 2009 Green Excellence Environmental Activism Award nevû díját. (Foto: Frost & Sullivan) London: A KSB május 20-án az angol fõvárosban vette át a nemzetközi hírû tanácsadó cég, a Frost & Sullivan évente kiosztásra kerülõ 2009 Green Excellence Environmental Activism Award nevû díját centrifugálszivattyúiért. A Frost & Sullivan ezzel a környezet díjjal méltányolja a kutatási és fejlesztési tevékenységet az innovatív, biztonságos valamint energiahatékony termékek és megoldások területén. A díj ezen kívül a szivattyú- és szerelvénygyártó minõségen, megbízhatóságon, hozzáértésen és nemzetköziségen alapuló márkapolitikájának kitüntetése is. Energiatakarékos termékeivel a vállalkozás hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet az energiahatékonyság kérdésére. Fordulatszám-szabályozott rendszerek szivattyúkhoz, takarékos elektromotorok és computervezérelt szabályozószerelvények éppúgy ide tartoznak, mint a környezetbarát anyagok, melyeket a KSB saját laborjaiban fejlesztenek ki. Technika 2009/8 7

10 GÉPIPAR Kerek, sima és tömören zár Az új RX energiacsõ kívül tartja az összes forgácsot rekeszfenékkel osztható meg a vezetékek és tömlõk elkülönített és biztonságos fektetéséhez. Mivel a vezetékek a csõbe helyezés után is bármikor hozzáférhetõk maradnak, a karbantartási és gépkiesési idõk minimálisra csökkennek. Speciálisan a szerszámgépgyártás és a forgácsolóipar számára fejlesztett ki most az igus GmbH, az energialáncrendszerek legnagyobb szállítója, egy olyan energiacsövet, amely száz százalékosan forgánytömör, kizárja a forgácsot. A kábelvédelem ezen új mérföldköve biztosítja, hogy az összes forgács leperegjen, s hogy a nagyobbaktól a legkisebb részecskékig abszolút semmi se maradjon rajta. Az igus zárt energiacsöveit már húsz éve alkalmazzák széles körben minden olyan munkaterületen, ahol forgács keletkezik. Por, szenny, olaj, agresszív környezet, nedvesség, hideg és meleg meg sem kottyan a robusztus mûanyag energia-hozzávezetéseknek. SZÁZ SZÁZALÉKOSAN ZÁRT A kölni vállalat most a Hannoveri Vásáron mutatta be az újszerû RX mûanyag energiacsövet, mely teljességgel mentes mindenféle alámetszéstõl, peremtõl, nyílástól és zavaró kontúroktól. Különleges lekerekített kialakítása, Újdonság többek közt a szerszámgépgyártás és a forgácsoló ipar számára: RX energiacsõ a kölni igus cégtõl. Minden forgács, a durvábbaktól a legkisebbekig, lepereg, így a vezetékek és tömlõk száz százalékosan védettek. simán gömbölyödõ külsõ kontúrja folytán a forgácsok egyszerûen lehullanak. Ehhez jön még, hogy a csap-furatos összekötõ elemek és az ütközések belül helyezkednek el tehát rejtve vannak, így ezeken a helyeken sem tud forgács lerakódni. Az új energiacsõ százszázalékos tömörségét széles körû tesztekben vizsgálták. Ez az igus tesztközpontjában történt a legkülönbözõbb méretû fémforgácsokkal. A tömörségi követelmény teljesülésének bizonyítására víz alatti kiegészítõ teszteket is végeztek. NAGY BEFOGADÓ TÉR, BELSÕ MEGOSZTÁS Abszolút tömör zárása ellenére az RX energiacsõ könnyen kinyitható és igen nagy befogadó térrel rendelkezik, max. 52 mm-es belsõ magasságig, kábel-kímélõ, súrlódás-optimalizált belsõ megosztással. Kinyitása a külsõ rádiusznál történik egy különleges, a külsõ körvonalhoz illeszkedõ nyitóretesszel. A befogadó tér három függõleges elválasztó bordával és egy vízszintes HÁTSÓ HAJLÍTÁSI SUGÁR ÉS MA- GAS HÕMÉRSÉKLET IS Különösen jól alkalmazható az energiacsõ például szerszámgépek belsejében, megtámasztás nélküli rövid hosszakhoz. Emellett az igus-konstruktõrõk eleve úgy alakították ki a forgácsbiztos energiavezetést, hogy hátra irányuló, hajlítási sugaras (RBR) alkalmazások is megvalósíthatók legyenek. Ezen kívül kapható az RX energiacsõ magas hõmérsékletet tûrõ változatban is, amely az igumid HT nagy hõállóságú alapanyagból készül. Ez a változat biztosítja azt, hogy még a 850 C-os izzó forgácsok is leperegnek a csövön, ahelyett, hogy ráolvadnának és esetenként kiégési és olvadási nyomokat hagynának hátra. Végül pedig az új energiacsövek Ready- Igen nagy befogadó tér max 52 mm-es belmagasságig, függõleges és vízszintes belsõ megosztás három választóbordával és egy rekeszfenékkel. 8 Technika 2009/8

11 GÉPIPAR E4 építõszekrényhez illeszkedõen formazáró fedeleket és fenekeket fejlesztettek ki, amelyek egymásba kapaszkodnak, és így semmiféle forgács nem tud a belsõ térbe bejutni. Ezek a fedelek a külsõ hevederekhez is tömören zárulnak. E célból változtattak a kontúron is, egy horony fogadja be a fedelet. Az új fedeleket, akár utólagosan is, egyszerûen fel lehet pattintani mindenféle E4 -energialánc mûanyag nyitóbordáira is. Fémforgácsokkal végzett átfogó vizsgálatok bizonyítják az új igus-energiacsövek zárási fölényét. A piacon kapható összes eddigi változat (lásd grafikon) gyengébbnek bizonyult. Chain formában vezetékekkel és tömlõkkel készre konfekcionálva is kaphatók, kívánságra új, illeszkedõ vezetõcsatornákkal együtt, a géphez szállítva. FORMAZÁRÓ FEDÉL AZ E4 - PROGRAMHOZ Az RX csövek mellett az igus egy további forgácsvédelmi újdonságot is bemutatott Hannoverben. A robusztus Látogasson meg bennünket: TOOLEX, Sosnowiec - Csarnok A stand 112 EMO - Csarnok 3 Stand F3 KAPCSOLAT: igus Hungária Kft Budapest, Mogyoródi u.32. Phone: 1/ Fax: 1/ Technika 2009/8 9

12 GÉPIPAR Alternatív jármûhajtás lehetõségei közúti jármûveknél Mi a legjobb megoldás? A tartósan fenntartható mobilizáció vitathatatlan társadalmi igény. Éppen úgy vitathatatlan, mint az energiafogyasztás és a vele járó környezeti terhelések csökkentésének szükségessége. Ezért a társadalmi igényt kiszolgáló gépjármûiparban is központi fejlesztési célkitûzéssé vált a jármûvek energia fogyasztásának és emissziójának csökkentése. A lehetséges megoldások közül az egyik legígéretesebb az alternatív jármûhajtás. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármû és Jármûirányítási Tudásközpontja meghatározó tudást halmozott fel ezen a területen. A fókuszban a földgázhajtású és az elektronikus alapokra épülõ jármûvek állnak. Az utóbbi területen elért eredmények már két kísérleti elektromos-elektronikus jármûben is testet öltöttek, melyek a hibrid elektronikus jármûfejlesztés egyegy állomását jelentik. Jelenleg ezen a területen még számos fejlesztési lehetõség kiaknázatlan, ezért a Tudáközpontnak az alternatív jármûhajtás a továbbiakban is egyik meghatározó kutatási-fejlesztési területe lesz és mivel a terület széleskörû, szükséges az áttekintést, az értelmezést megkönnyítõ rendszerezés. Ezért e cikk célja a jelentõsebb alternatív tüzelõanyagok és hajtási módok áttekintése. ALTERNATÍV TÜZELÕANYAGOK Cseppfolyós gáz Az LPG a kis nyomáson cseppfolyósított propán-bután gáz. Cseppfolyós gázt a bányászott szénhidrogének finomítása során gyakorlatilag melléktermékként nyernek. Tekintve, hogy a kõolajgyártás melléktermékeként nyerik az LPG-t, ezért a kõolajforrások kifogyásával egy idõben várható ezen tüzelõanyag kifogyása is, ami hosszútávon nem teszi alkalmassá reális alternatívaként. Földgáz A földgáz kétféle módon tehetõ alkalmassá jármûvekben való alkalmazhatóságra: komprimálással, melynek során a földgázt 250 barra sûrítik (CNG), illetve cseppfolyósítással, melynek során közel atmoszférikus nyomáson a földgázt -163 C-on cseppfolyósítják (LNG). A földgáz relatív olcsó és kisebb emissziós értékekkel is rendelkezik a hagyományos tüzelõanyagokhoz képest, emiatt mind környezetvédelmi, mind gazdasági elõnyökkel rendelkezik. A földgázüzemû jármûvekkel a benzinüzemhez képest 60-80%-kal kisebb szénmonoxid emisszió, 50-80%-kal kisebb NOX emisszióval érhetõ el, a dízelüzemmel szemben pedig nagy elõnyük, hogy alig emittálnak részecskéket. Bioüzemanyagok A bioüzemanyagokat biomasszából állítják elõ, amely jelenthet növényeket, de akár szerves hulladékot is. Kis koncentrációban keverhetõ a benzinnel, illetve a dízellel a mai jármûvekben. Ha magasabb koncentrációban vagy 100 %-ban alkalmazzák a bioüzemanyagokat jármûvek hajtóanyagaként, akkor optimalizálni kell a jármûveket. A bioüzemanyagok CO 2 csökkentõ potenciálja abban rejlik, hogy elégetésükkor annyi CO 2 -ot emittálnak, mint amennyit a növény a természetes növekedése során megkötött. CO 2 képzõdik azonban akkor is, amikor a növényt termesztik, aratják, amikor átalakítják bioüzemanyaggá és amikor szétosztják. Ez azt jelenti, hogy a bioüzemanyagok okozta kedvezõ CO 2 csökkentõ hatást mindig egy életciklus elemzéssel a bölcsõtõl a sírig kell megállapítani. A teljes életciklust elemzõ tanulmányokban az összes keletkezõ CO 2 -ot figyelembe veszik a növény növekedésétõl kezdve a kipufogócsövön keresztül való eltávozásig. Az egyes bioüzemanyagok nem rendelkeznek egységes tulajdonságokkal, és a bennük rejlõ potenciál is különbözik. Jelentõséggel a jövõben a második generációs üzemanyagok bírhatnak, azonban jelentõs kereskedelmi mennyiségben csak év múlva lesznek elérhetõek. Szintetikus motorhajtóanyagok Amikor egyes energiahordozókat alakítanak át a hagyományos fosszilis motorhajtóanyagokhoz hasonlóvá, akkor szintetikus hajtóanyagokról beszélhetünk. Szintetikus motorhajtóanyag a GTL, a BTL és CTL. BTL-nek a cseppfolyósítással folyékonnyá alakított biomasszát nevezzük, a CTL technológia pedig szenet alakít át folyékony motorhajtóanyaggá. A GTL technológia egy olyan eljárás, mellyel folyékony szénhidrogének állíthatók elõ földgázból. Lényegében katalitikus reakciókat használnak fel komplex szénhidrogének szintézisére földgázból. A szintetikus motorhajtóanyagok bõvítik az alternatív tüzelõanyagok palettáját. Nagy elõnyük, hogy elégethetõk belsõégésû motorokban kis változtatással. Hidrogén A legtisztább energiaátalakítás akkor képzelhetõ el, ha a rendelkezésünkre álló energiaforrás nem tartalmaz szenet. A nem fosszilis energiahordozókkal dolgozó erõmûvekben termelt áram közvetlenül alkalmazható jármûhajtásra, 10 Technika 2009/8

13 GÉPIPAR de sajnos jelenleg az elektromos energia tárolása nem tudja a hatótávolságra vonatkozó igényeket kielégíteni. Ezért tesz szert egyre nagyobb jelentõségre a hidrogén, amely majd minden, korlátozottan és korlátlanul rendelkezésre álló energiaforrásból elõállítható, és felhasználása is többféleképpen vihetõ végbe. Egyik lehetõségként a hidrogén belsõégésû motor hajtóanyagaként jöhet szóba. A távolabbi jövõben azonban, amikor a mai nem megújuló energiaforrásokból történõ hidrogéngyártást felváltják a kevesebb veszteséggel és károsanyagemisszióval járó regeneratív alapokon nyugvó, ma még költségesnek számító eljárások, akkor minden valószínûség szerint a nagy hatásfokú elektrokémiai energia-átalakítók, a tüzelõanyag-cellák hajtják majd a legtöbb jármûvet. Az 1. ábra áttekintést ad a tüzelõanyagok rendszerérõl. 1. ábra: A tüzelõanyagok áttekintése. ALTERNATÍV HAJTÁSLÁNCOK Villamos hajtás Az elektromos autók tömeges bevezetését és társadalmi elfogadottságukat nagyban befolyásolja a rendelkezésre álló technikai színvonal. Az elektroautók hajtáslánca ugyanis jelentõsen eltér a ma megszokott jármûvekétõl. Annak ellenére, hogy sok szerkezeti megoldás átvehetõ más villamos hajtású gépbõl, az optimális megoldások megtalálása még számos fejlesztési, kutatási feladatot jelent. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról a tényrõl, hogy a villanyautók csak lokális értelemben környezetbarát jármûvek, hiszen az energiatárolóik feltöltése napjainkban csak a hagyományos villamos elosztórendszeren történhet. Hibridhajtás A hibrid hajtómû legalább két energia- átalakítóból és két energiatárolóból áll. Az energia-átalakító többnyire egy belsõégésû motor és egy villanymotor; az energiatárolás két formája: tüzelõanyag egy tartályban, illetõleg elektromos áram az akkumulátorban. A hibrid meghajtásoknak az erõátvitel módja szerint sokféle változatuk van; ezek alapvetõen három csoportba sorolhatók. Párhuzamosan kapcsolt hibrid esetében vagy belsõégésû motor vagy villanymotor hajtja a kerekeket. A rendszerben mind a belsõégésû motor, mind az elektromos motor képes a hajtásláncot forgatni. A hajtáshoz szükséges energia két úton folyik. Sorba kapcsolt hibrid megoldásában a kerekeket villanymotor hajtja, a villamos áramot pedig a belsõégésû motorral összekapcsolt generátor szolgáltatja. Soros hibrid rendszerû jármû esetén a belsõégésû motor nem hajtja közvetlenül az autót, csak a generátort. A termelt elektromos áram a kerekeket meghajtó villanymotort táplálja. Soros a rendszer, mert az energia egyetlen útvonalon folyik. A villanymotor fékezéskor generátorként mûködik, tehát a jármû mozgási energiája fékezéskor részben az akkumulátor töltésére fordítódik. A soros megoldás egyszerûbb, elektromos vezérlése könnyebb, azonban mûködtetéséhez nagyméretû akkumulátorra és hajtómotorra van szükség. Vegyes rendszerû hibridnél a belsõégésû motor nyomatékát egy differenciálváltón keresztül vezetjük a kerékre, amely lehetõvé teszi számunkra a nyomaték megosztását. A villanymotor a nyomatékosztó váltómûvön keresztül ugyancsak hajthatja ugyanazt a tengelyt, amit a belsõégésû motor. A 2. ábra áttekintést ad a környezetbarát autó alternatíváiról. 2. ábra: A környezetbarát autó alternatívái AZ IDEÁLIS KOMBINÁCIÓ Az eddigi ismereteink alapján röviden a következõképpen foglalhatjuk össze a hosszú távú ideális kombináció jellemzõit: Hajtóanyag: hidrogén, amely elõállítása szél és napenergia segítségével történik, és amelynek égésterméke a víz. Energiaátalakítás: tüzelõanyag cellával, amelynek jó a hatásfoka (60%) és alacsony a hõmérséklet (80 fok). Jármûhajtás: villanymotor, amelynek magas a hatásfoka, nincs károsanyagkibocsátása és rekuperációra (visszatáplálásra) alkalmas. Ennek az ideálisnak tekintett megoldásnak az elérése azonban hosszú távon még számos technikai, technológiai és társadalmiszociális kérdést kell tisztázni. A fejlõdés során mint legvalószínûbb átmeneti megoldásokat az alábbi útvonalakat vázolhatjuk: Rövid távon: gázüzemû belsõégésû motor, és/vagy bioüzemanyaggal üzemelõ belsõégésû motor. Közép távon: hibridhajtás, azaz belsõégésû motor és villanymotor kombinációja. Hosszú távon: villamos hajtás és tüzelõanyag cella. Pézsa Nikolett, Dr. Stukovszky Zsolt BME Elektronikus Jármû és Jármûirányítási Tudásközpont Technika 2009/8 11

14 AUTOMATIZÁLÁS Internet-kompatibilis Wide Area Controller automatizáláshoz A Saia-Burgess a SaiaPCD3 a Wide Area Controllerrel olyan terméktípust alkotott, amely teljesíti a hálózati automatizálás megnövekedett igényeit egységes és következetes módon. PLC + informatika + WEB + távközlés = SaiaPCD3 Wide Area Controller A Saia-Burgess a SaiaPCD3 Wide Area Controllerével olyan terméktípust alkotott, amely teljesíti a hálózati automatizálás megnövekedett igényeit egységes és következetes módon a terepen, beépített ingatlanon, régiók között és a nemzeti határokon túl egyaránt. Ez egy szabadon programozható ipari eszköz nyitott és zárt hurkos PLC minõségû vezérléssel az IEC szerint. A berendezés magába sûríti a WEB, az informatika és a távközlés innovatív funkcióit az automatizálást szolgálva. Csakúgy, mint a klasszikus RTU (Remote Terminal Unit távoli terminálegység) állomások esetében, néhány bemenetet és kimenetet már a legkisebb rendszer is tartalmaz. Ezek a következõk: 10 digitális bemenet, 4 konfigurálható analóg bemenet és 2 relékimenet. Az automatizáló állomáshoz való megbízható hozzáférés érdekében egy Ethernet helyi hálózati csatlakozás és egy távközlési (ISDN, GSM/GPRS) csatlakozás van biztosítva. Ezen kívül számos kommunikációs protokollt képes kezelni a berendezés, például Modbus RTU vagy TCP, IEC /103/104, TCP/IP PPP, SMTP, http, FTP, DHCP, SNMP. Az alapeszköz rendelkezik egy USB és egy RS485 interfésszel is. Egy további RS485/422 interfész adható hozzá választható módon. A következõ elemek vannak a SaiaPCD3 Wide Area Controllerbe építve: nagy teljesítményû web kiszolgáló, FTP kiszolgáló, és ipari memóriával rendelkezõ fájlrendszer akár 1 gigabájt memóriáig. A SaiaPCD3 Wide Area Controller gyakorlati alkalmazási példái: hálózatba kapcsolt gépek/eszközök automatizálása, területi fûtõrendszerek, ivóvíz-ellátás, vízgyûjtõ területek, vízkezelés, nap- és szélenergia állomások, ingatlan adatkezelés. Kis méretû, 10,4 colos WEB-Panel: fényes kijelzõ, brilliáns mûködés Elkészült egy kristálytiszta 10,4 colos TFT VGA kijelzõvel rendelkezõ WEB-Panelt kiválóan mûködõ mikroböngészõink választékához. A Saia-Burgess vezérlõk között megjelent egy kristálytiszta 10,4 colos TFT VGA kijelzõvel rendelkezõ WEB-Panel a kiválóan mûködõ mikroböngészõk választéka mellett. Ennek az új WEB- Panelnek az egyik különleges jellemzõje a kis szerelési mérete. A kijelzõ körüli keret sokkal kisebb, mint ami a vezérlõeszközöknek ennek az osztályában megszokott. Ennek eredményeképpen a szerelési méretek számára 10,4 col a hasznos terület egy 8,4 colos eszköz esetében. A szennyezõdésekkel szembeni védelem érdekében az új mikroböngészõ alumínium eleje egy folyamatos membránnal van védve. Emellett standard felszerelésként USB, Ethernet és PS2 valamint RS232 és RS485 interfészek találhatók az eszközön. Két opcionális nyílás teszi lehetõvé a készülék további bõvítését, például 1 GB 12 Technika 2009/8

15 AUTOMATIZÁLÁS ipari memóriával rendelkezõ adatkoncentrátorral. WEB-Serverrel, FTP kiszolgálóval, fájlrendszerrel, funkcióval és programozható logikai vezérlõvel felszerelve a WEB-Panel képes magasabb szintû számítási és kommunikációs feladatok ellátására is. A SaiaPCD vezérlõk mellett a Siemens SIMATIC-S7 processzorai vagy Modbus eszközök integrálhatók egy heterogén világháló embergép interfész (HMI) rendszer részeként MPI/RS485 vagy Ethernet interfészen keresztül. A hagyományos vezérlõ koncepcióktól eltérõn a világháló megjelenítõ eszközök nincsenek a helyi vezérlõpultokra korlátozva. Ha létrejönnek, a világháló interfészek elérhetõk bármely számítógéprõl az intraneten vagy interneten keresztül. Ez még külön díjba kerülõ, futási idejû licencek telepítését sem igényli, elegendõ egy hagyományos böngészõ. Az eszköz összes elektronikáját és a teljes operációs rendszert a Saia-Burgess vállalat fejlesztette. Ebbõl következõen ezeknek a mikroböngészõ WEB-Paneleknek a rendelkezésre állása és élettartama kiváló. A Saia mikroböngészõ panelek mentesek a Windows technológia bizonytalanságaitól és kényszerû innovációs ciklusaitól. WEB HMI (ember-gép interfész) most szintén elérhetõ a SIMATIC-S7-hez SIMATIC kompatibilis SaiaPCD WEB panelek. Ezek az eszközök a Siemens (S7-300/400) SIMATIC vezérlõivel kommunikálnak MPI-n (üzenetküldõ interfészen) keresztül, és hálózati hozzáférést biztosítanak minden adathoz. Az új SaiaPCD WEB panelek szintén elérhetõk SIMATIC kompatibilis WEB panelekként 5,7 vagy 10 colos TFT színes kijelzõvel, 640x480 pixeles felbontással és érintõvezérléssel felszerelve. Ezek az eszközök a Siemens (S7-300/400) SIMATIC vezérlõivel kommunikálnak MPI-n keresztül, ezáltal minden PLC adatot WEB alapú megjelenítésbe integrálnak, és hálózati hozzáférést biztosítanak minden adathoz. A WEB alapú megjelenítés, vezérlés és figyelés azt jelenti, hogy ha egyszer létrejön egy felhasználói interfész, akkor az alkalmazható telepítések és gépek mûködtetésére nem kizárólag helyi vezérlõpanelek segítségével, hanem számítógépekkel is az intraneten vagy az interneten keresztül. Ezen felül nincs szükség hosszadalmas számítógépes telepítésekre vagy költséges szoftvermeghajtókra. Az eszköznek mindössze egy böngészõ programra van szüksége, mint például az Internet Explorer vagy a Firefox, így hozzáfér mind a folyamathoz, mind a géphez. A kezelõi interfész egy WEB megjelenítés formájában tárolódik egy web kiszolgáló vezérlõpultján. A vezérlõpulton nem csupán ez a megjelenítés jelenik meg, hanem a vállalat hálózatában a teljes kezelõi interfész is elérhetõvé válik a web kiszolgáló segítségével. Ezen a módon a WEB panel összekötõ elemként mûködik a PLC és az informatikai környezet között, de ez nem minden. A beépített fájlrendszernek köszönhetõen a PLC adatai standard fájlok formájában (pl. Excel formátumban) naplózhatók, és elõhívhatók az FTP kiszolgálóval, illetve küldésével indítható, hogy a PLC elküldje a hibaüzeneteket. Technika 2009/8 13

16 AUTOMATIZÁLÁS Intelligens villanymotor-felügyeleti rendszer Az automatizálás élvonalában mûködõ Rockwell Automation az elmúlt években kifejlesztette a villanymotorok automatizált felügyeletére szolgáló Intelligent Motor Control (IMC) rendszert, amelytõl az elkövetkezõ két évben a vállalat azt reméli, hogy világméretekben elterjed az automatizálás világszínpadán. A koncepció abból az alapigazságból táplálkozik, hogy minden automatikusan mûködõ gép ellenõrzése egyben mozgásellenõrzést jelent, ami elsõsorban a villanymotorok intelligens felügyeletén alapul. Ebbõl az alapigazságból kiindulva, a Rockwell nem akarja bõvíteni a gépek automatizálását szolgáló különbözõ elszigetelten mûködõ részelemek gyártását, hanem az IMC-rendszerrel a motorok intelligens ellenõrzését akarja megvalósítani. IMC-ALAPELEMEK A standardizált automatizálási részegységek gyártása helyett a Rockwell új fejlesztése olyan elemekkel lép piacra, amelyek képesek a motorok intelligens felügyeletére. Ezen a ponton megállapítható, hogy a gépek automatizálását szolgáló egyedi elemek így a PLC-k, a központi processzorok (CPU), az I/O modulok, a meghajtók, a lágyindítók, vagy a szervó vezérlõk kontrollerei egy olyan egységes rendszer részeivé váljanak, amelyben egységes szoftver-platformon képesek egymással kommunikálni. Az automatizálás lelkét képezõ villanymotorokra helyezi a fõ hangsúlyt az új IMC-koncepció, ami megváltoztatja a korábbi automatizálási elképzeléseket. Az automatizálást már régóta ismerték, csak többnyire termelési részfeladatok megoldására alkalmazták. A Rockwell IMC-jének az alappillére az a felfedezés, hogy az egész vállalati termelési folyamat a motorok mûködésére épül. INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA Az IMC nagy hangsúlyt fektet az egységes motorvezérlés megvalósítására. Ezt jól illusztrálják az IMC-megoldásoknál széles körben használt DeviceNet és Ethernet/IP hálózatok. Például a DeviceNet hálózatnál az RS Networx szoftver a hálózat összes jellemzõinek a kezelése mellett a hálózathoz kapcsolt összes eszköz irányítására is szolgál külön e célra megvásárolt speciális szoftverek nélkül. Az elektronikus védõrelék, starterek, illetve az IMC más eszközei részletes információkat szolgáltatnak a motorok mûködési állapotáról, esetleges meghibásodásukról, s ezekrõl az információkról a gyártástervezõk és az erõforrásgazdálkodás felelõsei valós idõben értesülnek. Ily módon az egész termelési folyamat automatizált irányítására lehetõség nyílik. A Rockwell komoly befektetéseket tett az Amerikában használt DeviceNet, illetve a jóval szélesebb körben elterjedt Ethernet hálózatok fejlesztésébe. Az összes új generációs Rockwell-meghajtók így már rendelkeznek integrált Ethernetporttal, ami jelentõsen járult hozzá a folyamatautomatizálás és a felügyelet egységes informatikai nyelvezetének a kialakításához. IMC-NYELVEZETRE HANGOLT TER- MÉKEK Az intelligens motorellenõrzés több platformon kialakított termékekkel valósul meg. A kommunikáció terén a már említett DeviceNet és Ethernet az irányadó. A termékek közül viszont kiemelendõk a Rockwell PLC- és felügyeleti szoftvercsaládjai fõként a PowerFlex meghajtók, illetve a Soft Starter és Motion Control Kinetix rendszerek. Az új technológiákat azért dolgozták ki, hogy az automatizálás egyszerûbbé váljon, megkönnyítve a termékek tervezése mellett a motorokra vonatkozó nélkülözhetetlen információk nyomaték, sebesség, áram, hõmérséklet megismerését és kezelését. A motorok meghibásodásának az elkerülése az IMC bevezetése által kínált diagnosztikával jelentõsen csökkenti az energiakiadásokat az iparban, ahol az energiafogyasztás jelentõs részben a motorok mûködésének tudható be. A Rockwell ezért fordított nagy hangsúlyt az utóbbi idõben a megelõzõ diagnosztikai eljárások kidolgozására. Jól példázza ezt a PowerFlex 755-ös új generációs meghajtó, amely egyszerûen, bonyolult üzemelési naplók és táblázatok nélkül ellenõrzés alatt tartja a csapágyak kopását. Sõt, maga a meghajtó figyelmezteti hálózati kapcsolata révén a PLC-tõl kezdve az összes érintettet arra, hogy ki kell cserélni a csapágyat. A Rockwell IMC-je különösen nagy érdeklõdést váltott ki a nyugat-európai országokban, amelyek többségében a felszerelt villanymotorok százalékának a mûködését nem ellenõrzi semmilyen elektronikai berendezés. Békés Sándor 14 Technika 2009/8

17 CAD/CAM/CAE/3D Autóalkatrész-tervezés PLM-szoftverekkel A Denso Thermal Systems a japán világcég élenjáró egysége, amelyben a személygépkocsik, illetve teherszállító jármûvek és munkagépek klímaberendezéseit, hõcserélõit, a motorhûtésre és az utastér klimatizálására szolgáló egységeit, mûszerfalait tervezik. Az olaszországi Torino melletti európai központban a gazdasági válságot szinte nem is érzik, akkora tempóval folyik az említett autóalkatrészek tervezése és gyártása. Többek között a Volkswagen, Toyota, FIAT, Opel, Alfa Romeo, Case New Holland, Maserati, Renault, Peugeot márkáknál a kényelmet szolgáló alkatrészek innovációja, tervezése, majd prototípusainak a kidolgozása gyors tempóban zajlik. A folyamatos gyarapodás hátterében 55 tervezõmérnök, és fõként az általuk alkalmazott újgenerációs 3D-s számítógépes tervezés áll. A tervezõk a Siemens PLM-megoldásai közül leginkább az NX, a Teamcenter, illetve a Teamcenter Mockup 3D-s CAD-szoftverekkel az említett alkatrészek méreteit, súlyát, esztétikai megjelenését, teljesítmény-paramétereit, valamint a megszabott költségkeretet is optimálisan hozni tudják. A legyártott alkatrészek tesztelése klíma-szimulációs szélcsatornákban, illetve speciális laboratóriumokban zajlik. CAD NX A TERVEZÉS LELKE Az új termékek kifejlesztése a CAD NX szoftverrel azonnal 3Dben történik, amelynek nagy elõnye, hogy a tervezõk és a megrendelõk közvetlenül a termék összes paramétereit beleértve a számítógépes mérnöki tervezéssel létrehozott elemzéseket ellenõrzés alatt tarthatják. A következõ lépésben az.stl-formátumban elkészülõ fájlból gyors prototípuskészítésre szakosított géppel legyártják a fizikai formát öltõ terméket. Az NX a termékhez kapcsolódó minden információt folyamatosan megjelenít, és a valós idejû szimulációkkal a tervezõk pontos információkat kapnak a teljesítményérõl, valamint minõségi jellemzõkrõl. ÉLETCIKLUS-KEZELÉS TEAMCENTERREL A termék életciklus-kezelésére (PLM) szolgáló Teamcenter szoftverrel az egyedi igények által legyártott termékek kifejlesztési folyamata egységbe fogható. A tervezési folyamat, a mérnöki munka és a gyártás egész információs anyaga a Teamcenterrel egységes forrásként jelenik meg, és drasztikusan lecsökkenti a tervezés idejét. Tulajdonképpen ezzel a szoftverrel a termék elkészítésének a teljes technológiája megjelenítõdik, és a megrendelõk elõtt virtuálisan minden részlet kirajzolódik, elkerülve a fölösleges tervezési munkát. Ez az átfogó megoldás a termékhez kötõdõ összes információt egy integrált lajstromba foglalja, ahol a termék életciklusát lefedõ gyártási folyamatok nyitott és alakítható PLM-környezetben jelennek meg. Az összes ismeret egy helyre kerül, és az egész életciklus során jelentkezõ termékinformációk ellenõrizhetõvé válnak. Kiemelt fontosságú, hogy a termék tervezése során jelentkezõ összes információk és 3D-s számítógépes modellek JT-adatformátumban azok elõtt a megrendelõk is 3D-ben jelennek meg, akik nem rendelkeznek CAD-eszköztárral. Ez annyira népszerûvé tette a JTformátumot, hogy világszerte már több mint 5 millió felhasználó jeleníti meg ezzel a szakmai termékmegosztóval 3D-ben a modelleket. A Denso tervezõi által használt másik eszköz a Teamcenter Visualization Mockup, amellyel virtuális prototípusok készíthetõk akár több ezer alkatrészbõl is. A digitális prototípuskészítésnek ez a technológiája jelentõsen felgyorsítja a termelékenységet, hiszen a fizikai prototípustól eltérõen azonnal átalakítható és javítható. A JT-formátumban a megrendelõvel a weben megosztott digitális prototípus tovább javítható, jelentõsen növelve a termelékenységet. Békés Sándor Technika 2009/8 15

18 SZABADALOM MSZH: gyorsított engedélyezési eljárások A szabadalmi bejelentõk természetes kívánsága, hogy szabadalmuk minél elõbb elnyerje a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) által biztosított védelmet. A bejelentõk részérõl ez nem csupán hiúsági, esetleg az elsõbbség elbírálásához szükséges kérdés, sokszor éppen a gyors piaci változás követése, vagy az üzlet hátterében meglévõ jogvitás helyzet követeli meg a szabadalom tulajdonlásának tisztázását. Ennek alapján az MSZH az utóbbi években az iparjogvédelmi hatósági tevékenységének ügyfélbarát jellegének erõsítése során jelentõsen csökkentette a különbözõ bejelentések átfutási idejét. EGYSZERÛBB, OLCSÓBB, GYOR- SABB A szabadalom engedélyezési eljárás egyszerûsítése, olcsóbbá tétele és gyorsítása egyébként is világtendencia, amire a felgyorsult mûszaki fejlõdés és a növekvõ piaci verseny kényszeríti rá a nemzeti és nemzetközi szabadalmi hatóságokat. A jelenlegi jogi szabályozás nálunk is lehetõséget ad az eljárások gyorsítására úgy, hogy akár egy éven belül megszerezhetõ a szabadalmi oltalom valamilyen fejlesztésre. További rövidítésre ad lehetõséget a kétszakaszos engedélyezési eljárás szakaszainak egymáshoz közelítése, az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés kiterjesztése az összes szabadalmazhatósági követelmény vizsgálatára, végül is a gyorsított engedélyezési eljárás bevezetése. A hivatal térítés ellenében vállalt szabadalomkutatási szolgáltatása is rövidíthet az eljáráson. MEGTAKARÍTOTT HÓNAPOK Védjegyterületen a hivatal már 2006-tól törekedett az átfutási idõk csökkentésére. Például a védjegy bejelentések meghirdetéséig terjedõ idõszak a korábbi egy évrõl 3,5 hónapra csökkent; míg a teljes eljárás 18 hónapról átlagban 9,8 hónapra; de az ügyfél is rövidítheti az idõt azzal, ha elõtte alaposan megvizsgálja, nem ütközik-e az általa oltalmaztatni kívánt megjelölés más, korábbi védjeggyel. Ebben még a védjegy-bejelentést megelõzõen az MSZH is segítségére lehet az ügyfélnek. Szintén elõrelépést jelenthet, ha a bejelentés benyújtásával egy idõben, vagy azt követõen megfizeti a védjegybejelentés díját, ezzel akár két hónapos elõnyre is szert tehet. GYORSÍTOTT TÖRLÉS Mindezeken felül 2004-tõl a hivatal a védjegybejelentés elbírálását gyorsított eljárás keretében is lefolytatja. Ez az újítás népszerûvé is vált, hiszen 2007-ben a védjegybejelentések 10 százalékát már így intézhették, a döntések hat hónapon belül születtek így meg. A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008-ban sikerrel teljesítette intézményi célkitûzéseit. A nemzetközi szabadalmi együttmûködés (PCT) keretén belül Magyarországot is megjelölõ bejelentések száma növekedett, meghaladta a 161 ezret, 2211 európai szabadalom hatályosítása iránti kérelmet fogadott, az elõzõ évinél 34 százalékkal többet. A hazánkra is kiterjedõ hatállyal megadott védjegyoltalmak száma meghaladta a 81 ezret, a megadott közösségi formatervezési minták száma a 78 ezret. A nemzeti úton érkezõ iparjogvédelmi ügyek száma a közösségi és európai oltalmi rendszerekhez való csatlakozás óta csökkent, 2008-ban 700 volt, mint a megelõzõ évben. Az MSZH új logója, a hivatal innovációs õrtorony-, védelmi erõsség-szerepének hangsúlyozására három fokozatban elforduló stilizált ismétlõdõ tenyér, avagy faltöredék, a hagymalevele organikus szerkezeti építkezését idézõen oltalmaz és növekszik. Egy várbástya alaprajzát szemléltetõ grafika a magyar szellemi tulajdon védelmét is jelképezi. De mivel egyes piaci szereplõk ezt a nemzetközileg is rövid eljárást hosszúnak ítélték, 2007-tõl egy merõben új eljárás segítségével 1-1,5 hónap alatt is lezárulhat a teljes engedélyezési eljárás. Ez az un. különleges gyorsított eljárás hasonlóan a gyorsított eljáráshoz csupán külön kérelemmel rendelhetõ meg a hivataltól. Ugyancsak gyorsításra szorultak a védjegy-engedélyezési eljárással ellentétes un. status-eljárások is, amelyek során a védjegyek törlésére, megszûnésére vonatkozó kérelmeket bírálja el a hivatal. Felmerülhetnek olyan méltányolható igények, amelyek indokolttá teszik az ilyen kérelem soron kívüli elbírálását, erre ad módot a gyorsított törlés lehetõsége. A Magyar Szabadalmi Hivatal iparjogvédelmi hatósági munkája a hazai és külföldi bejelentõk általános elégedettségét válthatja ki, ebben az átfutási idõk leszorítását célzó törekvései képezik az egyik legfontosabb szempontot. Kétszer ad, aki gyorsan ad - szól a mondás, ez a szabadalmak védjegy-oltalmak világában is érvényes. Ezt a szellemet bizonyára az MSZH ügyfelei nagyra értékelik. Wellek Margit 16 Technika 2009/8

19 MÉRÉSTECHNIKA Online disztribúció a DISTRELEC online shop-ja már magyar nyelven is! A DISTRELEC, az Ön elektronikai disztribútora új, magyar nyelvû online shopjával egyszerû lehetõséget nyújt honlapunkon keresztül történõ rendelés leadásához. Egyúttal megkönnyíti a termékek kiválasztását és a szükséges információkhoz történõ hozzájutást. Honlapunkon minden fontos adatot megtalál a termékekrõl: aktuális árainkat, készletinformációt technikai adatlapokat, használati útmutatókat a készülékekhez és biztonsági adatlapokat. A DISTRELEC terjedelmes minõségi termékprogrammal több mint 600 neves márkagyártótól- átfogó kínálattal rendelkezik az elektronika, elektrotechnika, méréstechnika, automatizálás, pneumatika, szerszámok és segédanyagok terén. Az egyes termékcsaládok skáláját bõvítettük és a bevált kínálatot új termékcsoportokkal gazdagítottuk. Szállítási határidõ 48 óra. A szállítási költség rendelésenként mennyiségtõl és súlytól függetlenül 5,- EUR + ÁFA. A nyomtatott elektronikai katalóguson kívül a teljes program természetesen a DISTRELEC honlapján (www.distrelec.com) is megtalálható. E-commerce megoldásainkkal teljes, vállalata akár egyéni igényeihez igazított elektronikai katalógushoz juthat, mellyel pénzt és idõt takaríthat meg. DISTRELEC Tel: , Fax: Méréstechnika fejezetünkbõl a következõ terméket mutatjuk be: Grafikus digitális multiméterek Digitális multiméterek, MX/MTX sorozat Artikelnummer: MX/MTX sorozat Nagy felhajtható LCD kijelzõ, grafikus funkcióval (MTX sorozat) 4 digitális kijelzõ digit, oszlopdiagram, a mért értékek grafikus ábrázolása (MTX sorozat) Virtuális méréshatárváltó: 8 nyomógomb, egykezes közvetlen eléréssel (MTX sorozat)

20

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

GÉPIPAR 10-21. OLDAL. 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft

GÉPIPAR 10-21. OLDAL. 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft GÉPIPAR 10-21. OLDAL 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007.

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007. 50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft Magyarregula 2007. Egy milliomos forgó jeladó? A BHK jelû, új optikai Inkrementális forgó jeladó, milliomos, 1 280 000 felbontással és 320 000 impulzussal fordulatonként,

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal 50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft Induktív energiaátvitel 9. oldal Kétkomponensû anyagkeverõ-adagoló rendszerek az I&J FISNAR Inc.-tõl Dispenser Technologies LTD 2310. Szigetszentmiklós, Pelikán u. 3.

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com Siemens Magyarország Éves jelentés 2013 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 6 Küldetés, Jövőkép, Értékek 1.2. 8 A Siemens Magyarországon 1.3. 10 A Siemens Zrt., a Siemens csoport vezető vállalata

Részletesebben

Energia. trend. Csak rövid távon megoldás a rezsicsökkentés? Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek

Energia. trend. Csak rövid távon megoldás a rezsicsökkentés? Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek Energia trend magazin hírek az energia világából az elmú -émász-mász üzleti ügyfelei számára 2013 tavasz Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek Az energetikai tanúsítványok új szabályai Csak

Részletesebben

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. MÁJUS Fókuszban a mûszer- és méréstechnika Ára: 1420 Ft ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Megjelenik évente nyolcszor

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

GreenLabelsPurchase zöldebb beszerzés energiacímkék segítségével. Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez

GreenLabelsPurchase zöldebb beszerzés energiacímkék segítségével. Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez GreenLabelsPurchase zöldebb beszerzés energiacímkék segítségével Beszerzés és klímavédelem Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez Hatékony járművek beszerzése Támogatja az 1 www.greenlabelspurchase.net

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XI. évfolyam 1. szám. 2009. március

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XI. évfolyam 1. szám. 2009. március Posta szakmai folyóirat XI. évfolyam 1. szám 2009. március Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Vezérigazgatói bevezetô Magyar Posta, a felelôsen gondolkodó vállalat

Részletesebben

Tartalomjegyzék 35 36

Tartalomjegyzék 35 36 Tartalomjegyzék 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Köszöntő A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0056 - TudásSZEtt - Tudomány- és tudásdisszeminációs

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

Fókuszban a jármû-elektronika

Fókuszban a jármû-elektronika XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. DECEMBER Fókuszban a jármû-elektronika Ára: 1420 Ft ! ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 HAZAI IC-FEJLESZTÉS ÉS

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Fókuszban a teljesítményelektronika

Fókuszban a teljesítményelektronika XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Budapest, 2009. május 19 22. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. MÁJUS Fókuszban a teljesítményelektronika Ára: 1350 Ft ELEKTRONIKAI

Részletesebben

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) napi WWW.NAPI.HU 2008. DECEMBER 15., HÉTFŐ, XVIII. ÉVFOLYAM 242. (4820.) SZÁM SZERKESZTI: DOMOKOS LÁSZLÓ (DOMOKOSLASZLO@NAPI.HU), F. SZABÓ EMESE (EFSZABO@NAPI.HU) I innováció EL KELL IGAZÍTANI A VÁLLALKOZÓKAT

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com Magyarország Éves jelentés 2012 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 4 A Siemens konszern 1.2. 6 A magyarországi Siemens csoport 1.3. 9 Küldetés, értékek, célok 1.4. 12 A Siemens Zrt., a Siemens

Részletesebben

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz ENERGIA MAGAZIN AZ ELMU ÉS AZ ÉMÁSZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI MAGAZINJA 2011. osz Valódi alternatíva lehet az e-mobilitás Takarékoskodni segít az iphone Mivel fűtsünk télen és mennyiért? A tudatos fogyasztókat

Részletesebben

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 4. szám 2011. december Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A 33%-os Postás

Részletesebben

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról www.magasyn.hu 2001. TÉL GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról Tartalom: Stratégia 4 Stabil alapokról Felülnézet 5 Gondolatok a liberalizációról Trend 6 A gazdaság hatása az

Részletesebben