KEZELÉSI )TMUTAT. FSArt-70HF; FSArt-90HF; FSArt-120HF; FSArt-180HF. Split rendszer! légkondicionáló berendezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI )TMUTAT. FSArt-70HF; FSArt-90HF; FSArt-120HF; FSArt-180HF. Split rendszer! légkondicionáló berendezés"

Átírás

1 KEZELÉSI )TMUTAT. FSArt-70HF; FSArt-90HF; FSArt-120HF; FSArt-180HF Split rendszer! légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat el!tt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_FSArt_HF_090604

2 Biztonsági el"írások! Tartsa a kezelési útmutatót olyan helyen, hogy a berendezés kezel!je könnyen megtalálja.! Biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be az útmutatóban leírt biztonsági el!írásokat. VIGYÁZAT!! T"z, robbanás vagy sérülés keletkezésének megel!zése érdekében ne üzemeltesse az egységet, ha ártalmas gázok (beleértve a gyúlékony és a korrozív gázokat) érzékelhet!k a berendezés környezetében.! Ne próbálja meg a klímaberendezést saját kez"leg felszerelni, javítani, áthelyezni, átalakítani vagy felújítani. A szakszer"tlen beavatkozás áramütést, tüzet stb. okozhat! Áramütés, t"z vagy sérülés keletkezésének megel!zése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa, ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel (például égett szagot). Ilyenkor kérjen segítséget a márkaszervizt!l vagy a forgalmazótól! Tilos a bels! elektromos bekötés fedelének felnyitása, vagy eltávolítása. VIGYÁZAT NAGYFESZÜLTSÉG!! A berendezést csak az adattáblán megadott tápfeszültség", földelt hálózatra szabad csatlakoztatni, az el!írt kismegszakítón keresztül. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.! Ne m"ködtesse a berendezést sérült elektromos vezetékkel.! Ne használjon hosszabbítót, és ne toldja meg a beköt!vezetéket.! Ne indítsa ill. ne állítsa le a készüléket az elektromos csatlakozó kihúzásával ill. bedugásával.! Tilos belenyúlni, vagy bármilyen tárgyat beledugni a beltéri ill. a kültéri egységek befúvó nyílásába! Ezekben az egységekben nagy sebesség" ventilátor található. A ventillátorral való érintkezés súlyos balesethez vezet!! Az áramütés elkerülése érdekében a berendezés tisztításának, illetve rutinszer" karbantartásának megkezdése el!tt kapcsoljuk le a berendezés f!kapcsolóját, illetve húzzuk ki a dugót a konnektorból! A tisztítást végezzük a Készülék tisztítása rész utasításai szerint.! Amennyiben folyadék kerül a berendezésbe, kapcsolja le a biztosítékot, húzza ki a hálózati csatlakozódugót és értesítse a szakszervizt.! A tisztításhoz tilos folyadék, vagy aerosol (spray) alapú tisztítószereket, maró hatású tisztítószereket használni!! Áramütés veszélye miatt a berendezést tilos vízzel tisztítani.! Ne nyúljon a berendezéshez nedves kézzel! Ne érintse meg a kültéri ill. beltéri egység leveg!bemenetét vagy alumínium bordáit. Ez sérülést okozhat.! Amennyiben h"t!közeg szivárgást észlel, miel!bb értesítse a szakszervizt, és ügyeljen arra, a szivárgó gáz lehet!leg ne kerüljön közvetlenül nyílt lánggal érintkezésbe! Ne használja a berendezést véd!földelés nélkül! - 2 -

3 FIGYELEM!! Ne tegyen olyan készülékeket a leveg! útjába vagy a beltéri egység alá, amelyek nyílt tüzet okoznak. Az égés nem lesz tökéletes, vagy a h!t!l deformálódik az egység.! Ne akadályozza semmi a leveg! be- vagy kimeneténél az áramlást. A csökkent légáramlás teljesítménycsökkenést okozhat.! Ne tegyen semmi olyat a beltéri vagy kültéri egység alá, amit nedvességt!l óvni kell. Néha nedvesség csapódik le a leveg!ben, és csöpöghet.! Ne álljon vagy üljön a kültéri egységre. A sérülések elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat az egységre, és ne távolítsa el a ventilátorvéd!t.! Ne m"ködtesse a berendezést a porsz"r! nélkül, vagy eltöm!dött sz"r!vel.! A berendezés emberi tartózkodásra szánt helyiségek h"tésére szolgál, ne használja a készüléket speciális célokra.! Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor kapcsolja le a biztosítékot és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.! Légkondicionáló berendezés használata közben a helységet id!nként szükséges kiszell!ztetni. Ez különösen fontos, ha egyidej"leg gázzal m"köd! berendezés is üzemel ugyanabban a helységben. Máskülönben a helység osigéntartalma veszélyesen lecsökken!! Ne igyon a beltéri egységben keletkez! kondenzvízb!l!! Ne irányítsa a kiáramló hideg leveg!t közvetlenül magára, állatokra vagy szobanövényekre.! Ne állítsa a h!mérsékletet nagyon alacsonyra, mert ez betegséghez vezethet, különösen gyerekek ill. öreg emberek esetében. Berendezés leírása Beltéri egység: 1. Kijelz! panel 2. El!lap 3. El!lap-tartó keret 4. Burkolat 5. Sz"r! 6. Panel merevít! 7. Kézi vezérl!gomb 8. Elektromos betáp kábel 9. Összeköt! vezeték 10. Cseppvíz cs! 11. távirányító tartó 12. Infra távirányító Kültéri egység: 13. Elektromos összeköt! vezeték 14. H"t!közeg összeköt! vezeték 15. Elzáró szelep - 3 -

4 Kijelz" panel Leolvasztási ciklus kijelz! Ha a kültéri egység lejegesedik f"t! üzemmódban, a légkondicionáló automatikusan megkezdi a leolvasztást a fenti kijelz! világítása mellett. (Ekkor a beltéri és kültéri ventilátorok nem m"ködnek). A kijelz! akkor is világít, ha f"t! üzemben a kifújt leveg! nem éri el a kívánt h!mérsékletet. Ilyenkor a ventilátor alacsony fokozatba kapcsol, vagy leáll. M"ködés jelz!. Folyamatosan világítva jelzi a bekapcsolt állapotot TURBO kijelz! A kijelz! világít ha a berendezés turbó üzemmódra van kapcsolva. Digitális kijelz! Kijelzi a beállított h!mérsékletet m"ködés közben. Öntisztító funkció közben SC felirat jelenik meg. Hiba esetén kijelzi a hiba kódját. AUTO mód kijelz! Világít amikor a berendezés automata üzemmódban m"ködik Id!zítés jelz! Világítása jelzi, hogy a légkondicionáló id!zített üzemmódban m"ködik. Az ionizátor m"ködését jelzi FIGYELEM! Amennyiben a digitális kijelz! E.. vagy Ph. hibakódot jelez, vagy a kijelz!k gyorsan (5Hz) villognak kapcsolja le a készüléket, majd kb. fél óra múlva, kapcsolja vissza. Amennyiben továbbra is hibát jelez a kijelz!, kapcsolja le a berendezést, áramtalanítsa és forduljon szakszervizhez. Kézi m!ködtetés A készüléket a távirányító elvesztése vagy elem lemerülése esetén ideiglenesen kézzel is m"ködtethetjük. 1. Nyomjuk meg egyszer a készülék jobb oldalán található kapcsolót. Ekkor m"ködésbe lép az AUTOMATA üzemmód ( 24 C beállítással). A kijelz!n megjelenik a ikon. 2. A gomb újabb megnyomásával a teszt üzemmód indul el. ekkor a m"ködés jelz! gyorsan villog (másodpercenként 5-ször) Ne használja a készüléket ebben a teszt üzemmódban, ez az üzemmód csak a készülék beüzemelésekor ill. javításakor használatos! 3. A gomb újabb megnyomásával a készülék leáll. Kézi m!ködtetés esetén a készüléket sose hagyja felügyelet nélkül! - 4 -

5 A távirányító kezelése R51 I4/BGE A távirányító használatához irányítsa az infra jeladót a beltéri egységre ügyelve arra, hogy ne legyen a jelek útjában függöny, ajtó vagy egyéb tárgy.! A legnagyobb hatótávolság körülbelül 7 m.! Ne ejtse le a távirányítót. Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség.! Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsugárzásnak.! A jeladón vagy a vev!n lév! szennyez!dés az érzékenységet csökkenti. Törölje le a port.! A kommunikációt megzavarhatja, ha egy elektronikus gyújtóval m"köd! neonlámpa (pl. egy energiatakarékos izzó) van a szobában.! Ha a távirányító jelei véletlenül egy másik készüléket hoznak m"ködésbe, helyezze át a másik készüléket. Elemcsere (Elem típusa: 2 db AAA R03/LR03!) 1. Húzza le az elemtartó fedelét. 2. Cserélje ki az elemeket! (ügyeljen a helyes polaritásra) 3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét. Ha több héten át nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket! - 5 -

6 Távvezérl" gombok és funkcióik 1. H"mérséklet beállítása A gomb megnyomásával csökkenthet! a beállított h!mérsékletérték. 2. H"mérséklet beállítása A gomb megnyomásával növelhet! a beállított h!mérsékletérték. 3. Üzemmód váltó gomb Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás történik a következ! sorrendben: AUTO (automatikus üzemmód) H#TÉS (h"t! üzemmód) SZÁRÍT. (szárító üzemmód) F#TÉS (f"t! üzemmód) VENT. ( csak-ventilátor üzemmód) és újra AUTO 4. Zsalumozgatás (SWING) A gomb megnyomásával változtatható a függ!leges légterel! zsalu állása (minden egyes megnyomásra 6 -al változik a zsalu állása). Amennyiben a gombot 2 másodpercen túl nyomva tartja, akkor a légterel! automatikusan mozogva folyamatosan le-fel tereli a légáramot. Ha még egyszer megnyomjuk, a légterel! leáll. 5. LÉGTISZT. gomb A gomb megnyomásával m"ködésbe hozható az iongenerátor. A keletkez! ionok segítségével könnyebben leválaszthatók a leveg!b!l az egyes szennyez!dések és porok. 6. mntisztító funkció gombja A h"t! vagy párátlanító üzemben a gomb megnyomásával m"ködésbe hozható az öntisztító funkció. A gomb újbóli megnyomására a készülék leáll. 7. KIHELYEZETT ÉRZÉKELÉS gomb A gomb megnyomása után a szobah!mérséklet érzékelését a távirányító fogja végezni. A távirányító kijelzi az általa mért h!mérsékletet és 3 percenkén továbbítja azt a beltéri egységnek. A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható. Amennyiben a beltéri egység 7 percen keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót és erre hangjelzéssel figyelmeztet. 8. Alaphelyzet visszaállítása A TmRLÉS gomb megnyomásával a készüléket alaphelyzetbe, azaz kiindulási állapotba helyezzük. 9. Ki/be kapcsoló gomb Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés leállításához. 10. Ventilátor sebességet beállító gomb (VENT.FOK.) Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventillátor m"ködését a következ! sorrendben: AUTO (automatikus sebesség kiválasztás) KIS (kis légsebesség) KmZEPES (közepes légsebesség) MAGAS (nagy légsebesség) - 6 -

7 11. A bekapcsolási id"zítés beállítása (ID$ZÍTÉS BE) Nyomjuk meg az ID$ZÍTÉS BE gombot a bekapcsolási id! beállításához. Minden egyes gombnyomásra 30 perccel n! a beállított id!intervallum. (10 órás beállítás felett pedig 60 perccel n!) Az id!zítés törléséhez állítsa az id!zítést 0:0-ra 12. Gazdaságos éjszakai üzemmód ( ) Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni a takarékos éjszakai üzemmódot. A gomb újbóli megnyomásra, vagy bármely más gomb megnyomására az éjszakai üzemmód leáll. 13. A kikapcsolási id"zítés beállítása (ID$ZÍTÉS KI) Nyomjuk meg az ID$ZÍTÉS KI gombot a kikapcsolási id! beállításához Minden egyes gombnyomásra 30 perccel n! a beállított id!intervallum. (10 órás beállítás felett pedig 60 perccel n!) Az id!zítés törléséhez állítsa az id!zítést 0:0-ra 14. Beállítások rögzítése (ZÁR) Ha ezt a gombot használjuk, akkor az összes beállítást rögzítjük. A távvezérl! egység nem fogad el újabb parancsot, mint a ZÁR gomb ismételt megnyomását. Így elkerülhetjük, hogy véletlenül, vagy játékból megváltozzanak a beállítások. 15. TURBO gomb Ha h"tés üzemben megnyomja ezt a gombot, a berendezés gyorsh"tési üzemre kapcsol. A gomb újbóli megnyomásával az üzemmód kikapcsolható. 16. KIJELZ$ gomb Ennek a gombnak a megnyomásával kikapcsolhatjuk a digitális kijelz!t. A gomb újbóli megnyomására a kijelzés ismét megjelenik. A távvezérl" egység kijelzéseinek elnevezése és funkciója 1. Üzemmód kijelz": AUTO, H#TÉS, SZÁRÍT., F#TÉS 2. Jeltovábbítás kijelz": Jelez, ha a távirányító jelet továbbít a beltéri egység felé. 3. Szám kijelz": A beállított h!mérsékletértéket mutatja, ill. id!zítéskor az id!értéket. 4. ON/OFF kijelz": Az ON/OFF gomb megnyomására kigyullad, újbóli megnyomására elalszik. 5. Csak ventilátor üzemmód kijelz" 6. Ventilátor fokozat kijelz": Az AUTO fokozatnak nincs kijelzése 7. ZÁR kijelz": A távirányító gombjainak rögzítését jelzi ki. 8. Id"zítés kijelzése: (TIMER ON vagy TIMER OFF vagy TIMER ON-OFF) 9. Kihelyezett érzékelés (Follow me) funkció kijelzése - 7 -

8 Automata üzemmód Ha a légkondicionáló berendezést AUTO üzemmódba állítjuk, akkor a helység h!mérsékletét!l és a beállított h!mérséklett!l függ!en automatikusan választ a h"t!, f"t! és ventillátor üzemmódok közül. A rendszer bizonyos id!közönként automatikusan megismétli a beállítás kiválasztását, hogy a szoba h!mérsékletét a felhasználó által beállított szinten tarthassa. 1. Csatlakoztassuk a berendezést az áramforráshoz. A beltéri egység m"ködés kijelz!je villogni kezd 2. Nyomjuk meg az üzemmód válltó gombot és válasszuk az AUTO beállítást. 3. A h!mérséklet beállító gombokkal állítsuk be a kívánt h!mérsékletet. 4. A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg a KI/BE gombot. A beltéri egység kijelz!jén a és az lámpa világítani kezd. A berendezés a szobah!mérsékletnek megfelel!en kiválasztja a megfelel! üzemmódot. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd m"ködni. AUTO üzemben a ventilátort a készülék automatikusan szabályozza 5. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomjuk meg a KI/BE gombot. AUTO üzemmódban a ventilátor sebesség nem állítható. A sebességet a berendezés automatikusan szabályozza. Amennyiben az AUTO üzemmód nem megfelel! magunk is beállíthatjuk a kívánt üzemmódot. H!tés, f!tés és csak ventilátor üzemmódok 1. Üzemmód váltó gombbal válasszuk ki a H#TÉS, F#TÉS vagy VENT. üzemmódot. 2. H!mérséklet beállító gombokkal, állítsuk be a kívánt h!mérsékletet (kivéve VENT.üzem.) 3. A ventilátor sebesség (VENT.FOK.) gombbal válasszuk ki a kívánt légsebességet. 4. A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg a KI/BE gombot. A beltéri egység kijelz!jén a lámpa világítani kezd, a berendezés m"ködni kezd a kiválasztott üzemmódban. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd m"ködni 5. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja meg a KI/BE gombot! Megjegyzés a F#TÉS üzemmóddal kapcsolatban! Mivel a klímaberendezés oly módon f"ti a helyiséget, hogy a kültéri leveg!b!l elvont h!t a bels! térbe szállítja, ezért, ha a kültéri h!mérséklet alacsonyabb a f"tési teljesítmény egyre csökken. Ha a f"t!hatás elégtelen, ajánlott a légkondicionáló berendezés használata mellett egy másik f"tési mód alkalmazása is.! F"t! üzem közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami a f"tési teljesítményt csökkenti. Ilyenkor a rendszer jégtelenít! (leolvasztó) m"ködésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa, ez a m"velet 4-10 percig tarthat, ezalatt a kültéri és beltéri ventilátorok leállnak, a beltéri egységben szünetel a meleg leveg! befúvása. Megjegyzés a H#T$ üzemmóddal kapcsolatban! H"tési üzemben a berendezés 20 C bels! h!mérséklet alatt csak a magas ventilátor fokozaton és teljesen nyitott légterel! állás mellett használható!! Amennyiben a küls! és bels! h!mérséklet is alacsony a berendezést ne használja tartósan, mert lefagyhat a beltéri egység h!cserél!je

9 Szárító üzemmód 1. Üzemmód váltó gomb válasszuk ki SZÁRÍT üzemmódot 2. H!mérséklet beállító gombokkal, állítsuk be a kívánt h!mérsékletet. 3. A ventilátor sebesség nem állítható. A sebességet a berendezés automatikusan szabályozza. 4. A légkondicionáló elindításához nyomja meg a KI/BE gombot, a beltéri egység kijelz!je világítani kezd. 5. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja a KI/BE gombot! A berendezés automatikusan id!közönként a kompresszorát ki-be kapcsolva csökkenti a leveg! páratartalmát úgy, hogy közben a helyiség h!mérséklete a beállított h!mérséklet közelében legyen. Id"zítés beállítása Bekapcsolási id!zítés:! Nyomja meg az ID$ZÍTÉS BE gombot, ekkor megjelenik a TIMER ON jelzés és az el!z! beállítási id! ill. a h jelzés. Ezután állítsa be a kívánt bekapcsolási id!t az ID$ZÍTÉS BE gomb többszöri megnyomásával.! A beltéri egység kijelz! paneljén kigyullad a kijelz!.! A készülék a beállított id!intervallum után automatikusan bekapcsol. Kikapcsolási id!zítés:! Nyomja meg az ID$ZÍTÉS KI gombot, ekkor megjelenik a TIMER OFF jelzés és az el!z! beállítási id! ill. a h jelzés, ezután állítsa be a kívánt kikapcsolási id!t az ID$ZÍTÉS KI gomb többszöri megnyomásával.! A beltéri egység kijelz! paneljén kigyullad a kijelz!.! A készülék a beállított id!intervallum után automatikusan kikapcsol Az id!zítés törlése:! A beállított id!zítés törléséhez állítsa a beállított id!t 0:0 értékre, vagy nyomja meg a KI/BE gombot

10 Amennyiben egyszerre bekapcsolási és kikapcsolási id!t is beállít, a készülék a közelebbi id!pontnak megfelel!en kezd m"ködni, vagyis közelebbi bekapcsolási id! esetén a készülék beállítás után azonnal leáll majd a beállított id!k eltelte után automatikusan bekapcsol, majd kikapcsol. Közelebbi kikapcsolási id! esetén pedig beállításkor m"ködésbe lép, majd a beállított id!k eltelte után automatikusan kikapcsol, majd bekapcsol. Megjegyzés: Id!zítéskor az egyes gombok megnyomása között ne teljen el 1 másodpercnél hosszabb id!! Az utolsó gombnyomás után másfél másodperccel a távirányító elküldi a jelet a beltéri egységnek, kb. 2. másodpercig a beállított id!zítést mutatja, majd visszaáll a beállított h!mérséklet kijelzésére. A beállítható id"zítés fels" határa 24 óra. Takarékos, éjszakai üzemmód ( ) Ha a berendezést Takarékos, éjszakai üzemmód -ra állítjuk a következ! módon fog m"ködni:! A ventilátor sebesség vezérlése auto módra áll át.! A beállított h!mérséklet 1 óra múlva 1 C-kal emelkedik h"téskor ill. 1 C-kal csökken f"téskor.! 2 óra múlva az eredetileg beállítotthoz képest 2 C-kal emelkedik ill. csökken az üzemmódtól függ!en, majd a továbbiakban ezt a h!mérsékletet tartja a klímaberendezés.! 7 óra eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol. A Takarékos üzemmód bekapcsolásához nyomjuk meg a távirányító A Takarékos üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg ismét a távirányító gombját. gombját

11 Légáram beállítása Függ"leges légterelés A berendezés bekapcsoláskor automatikusan beállítja a légáram-irányt a m"ködési üzemmódnak megfelel!en, h"tésben vízszintesen, f"tésben lefelé irányítva. Amennyiben más irányt szeretne beállítani, használja a SWING gombot. A gomb miden egyes megnyomásával változik a légterel! állása. A légáram folyamatos, automatikus terelése A folyamatos légterelést a SWING gomb 2 másodpercen túli nyomva tartásával állíthatja be a légkondicionáló m"ködése közben. Leállításhoz nyomja meg ismét a SWING gombot. Figyelem!! Ne m"ködtesse huzamosabb ideig a légkondicionálót lefelé irányított légáramlással h"t! vagy légszárító módban, mert párakicsapódás keletkezhet a függ!leges légterel! lemezeken.! Ne irányítsa a kiáramló hideg leveg!t közvetlenül magára.! Ne mozgassa kézzel a függ!leges légterel! zsalut, mert könnyen meghibásodhat a mozgató mechanika. Erre a m"veletre kizárólag a SWING gomb szolgál. Ha bármiféle rendellenesség tapasztalható, kapcsolja ki a légkondicionálót, majd kapcsolja vissza.! A légkondicionáló újraindítását követ! kb. 10 másodpercig mozdulatlan marad a függ!leges légterel!zsalu.! A távszabályzóval történ! leállítás után a függ!leges légterel! zsalu automatikusan bezáródik.! A SWING gomb le van tiltva, ha a légkondicionáló nem m"ködik (vagy ha az id!zített bekapcsolás be van beállítva). A vízszintes légáramlási irány beállítása! Állítsa a függ!leges légterel! zsalut olyan helyzetbe a távszabályzó SWING gombjával, hogy hozzáférjen a vízszintes légterel!khöz.! Fogja meg kézzel a vízszintes légterel! rácsot, majd állítsa a kívánt irányba. Vigyázzon, hogy ne nyúljon be a ventilátor járókerekéhez!! Állítsa vissza a függ!leges légterel! zsalut eredeti helyzetébe a távszabályzó SWING gombjával

12 A készülék tisztítása Tisztítás el"tt a berendezést ki kell kapcsolni és áramtalanítani! A beltéri egység és a távirányító tisztítása: Száraz ronggyal töröljük le a beltéri egységet és a távvezérl!t. A készüléket vízzel tisztítani nem szabad. Ha a beltéri egység nagyon szennyezett, akkor emeljük le az el!lapot, mely így hideg vízzel könnyen lemosható. Visszahelyezés el!tt alaposan szárítsuk meg. A távvezérl! egységet soha ne töröljük le nedves ronggyal. A berendezés tisztításához tilos vegyi anyaggal kezelt törl!kend!t használni. A tisztításhoz tilos benzint, oldószereket, súrolóport, illetve hasonló szereket használni. Ezek hatására a m"anyag felület megrepedhet, deformálódhat. A kültéri egység tisztítását és karbantartását legalább évente 2 alkalommal szakszerviznek kell elvégeznie! A légsz!r"k tisztása: 1. Áramtalanítsa a készüléket. 2. Fogja meg az el!lap két oldalát felül és finoman billentse ki magafelé Fogja meg kétoldalt az ábra szerinti módon és emelje kicsit magafelé majd felfelé. 3. Az el!lap alsó felét húzza finoman maga felé kipattintva a két alsó tartó szerkezetb!l

13 4. Támassza meg az el!lapot a panel alatt jobb oldalon található lehajtható karral. 5. Fogja meg a porsz"r!t (2db), tolja el!ször kissé felfelé kb 1 cm-re, akassza ki a rögzít!füleket, majd húzza lefelé. 6. Vegye ki a porsz"r!t a légkondicionáló berendezésb!l. 7. A porsz"r!t tisztítsa meg vízzel vagy porszívóval! Ha túl vastag a porréteg, használjon finom sz!r" kefét a tisztításhoz és tisztítsa a sz"r!t s"r"bben. 8. Vegye le a finomsz"r!t (silver ion sz"r!) a porsz"r!r!l, vegye ki a keretb!l majd tisztítsa meg porszívóval és tegye ki a napra pár óra hosszára. Tisztítsa havonta. 9. Tegye vissza a sz"r!ket a készülékbe. Ügyeljen arra hogy megfelel!en a helyükre kerüljenek

14 10. Hajtsa vissza a támasztó kart, majd igazítsa az el!lap rögzít! füleit az alsó tartószerkezethez az ábrák szerinti módon, és pattintsa vissza a helyére. (célszer" el!ször a jobb oldalon, majd a baloldalon.) Megjegyzés:! A porsz"r!t tisztítsuk ki legalább 2 hetente!! A silver ion sz"r!t tisztítsa havonta. (cseréje 3-4 évente ajánlott) Figyelem! Az elkoszolódott sz"r! jelent!sen csökkentheti a készülék teljesítményét. Amennyiben a berendezést el"reláthatóan hosszabb ideig nem fogja használni: A klímaberendezés mindig fogyaszt satt áramot, még akkor is, ha nem m"ködik. Ha hosszú ideig nem fogja használni a klímaberendezést (például tavasszal vagy!sszel), akkor tegye a következ!ket: 1. M"ködtesse a készüléket ventilátor üzemmódban 2-3 órán keresztül, hogy a berendezés belseje kiszáradjon. 2. Állítsa le a berendezést és áramtalanítsa. 3. Távolítsa el az elemeket a távvezérl!b!l Üzembe helyezés el"tt ellen"rizze a következ"ket:! Ellen!rizze, hogy a légterel! lemezek szabadon mozoghatnak-e.! Ellen!rizze, hogy a légsz"r! a helyén van-e!! Ellen!rizze, hogy a kültéri egység légbeszívó és légkifúvó nyílása ne legyen eltöm!dve, letakarva

15 Speciális funkciók: Ionizátor funkció: A klímaberendezés fel van szerelve egy ionizátorral,amely negatív és pozitív ionokat bocsát ki a légáramba. A negatív és pozitív ionok találkozásakor óriási energia szabadul fel, amely képes a leveg!ben lév! baktériumok, mikrobák elpusztítására, megsemmisítésére. A kibocsátott ionok között többségben vannak a negatív ionok, melyek nyugtatják az idegrendszert, jótékony hatással vannak a vérkeringésre, er!sítik az immunrendszert, segítik az anyagcsere folyamatokat és hatékony segítséget adnak a légz!szervi megbetegedések megel!zésében.(pl. asztma, tüd!gyulladás, stb) A negatív ionok csökkentik a leveg! por és füst tartalmát, közömbösítik a szagokat. mntisztító funkció (csak egyes modelleken): Ez a funkció lehet!vé teszi a berendezés hatékony kiszárítását és tisztán tartását h"t! és párátlanító üzemmódok után, amikor a berendezés h!cserél!je nedvesé válik. A funkció a távirányító ÖNTISZTÍTÁS gombjával indítható. (Kijelzés:SC) Az öntisztító funkció során a berendezés: el!ször 13 percen keresztül csak keringeti a leveg!t alacsony ventilátorfokozaton--- majd 1 percig f"t! üzemmód m"ködik --- majd ismét leveg! keringetést végez 2 percen keresztül --- majd a berendezés automatikusan kikapcsol.! Ez a funkció csak a h"t!, auto(h"tés) és párátlanító üzemmódban érhet! el.! A funkció bekapcsolása töröl minden korábbi id!zít! beállítást! Az öntisztító funkció leállítható az ÖNTISZTÍTÁS gomb újbóli megnyomásával. Ekkor a berendezés leáll. Kihelyezett érzékelés (FOLLOW ME) funkció : A berendezés távirányítója alkalmas a szoba h!mérsékletének mérésére. Ezzel lehet!vé válik a klímaberendezés pontos szabályozása a szoba egy kívánt pontjának h!mérséklete alapján. Helyezze a távirányítót a kívánt helyre, irányítsa a beltéri egység felé és nyomja meg a KIHELYEZETT ÉRZÉKELÉS gombot. Ekkor a távirányító kijelzi a mért h!mérsékletet és 3 percenként továbbítja azt a beltéri egységnek. A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható. Amennyiben a beltéri egység 7 percen keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót és erre hangjelzéssel figyelmeztet. TURBO funkció: A klímaberendezés TURBO üzemmódra állítva a lehet! legrövidebb id! alatt leh"ti a szoba leveg!jét a kívánt h!mérsékletre. Kijelzés: Automatikus újraindulás: Áramszünet esetén a készülék m"ködése leáll. Az áram visszatérése után a készülék automatikusan újraindul az áramszünet el!tti beállításoknak megfelel!en. Amennyiben az áramszünet el!tt a berendezés kikapcsolt állapotban volt, akkor az áram visszatértekor a m"ködés jelz! lámpa másodpercenként egyszer felvillan 6 alkalommal. Speciális Golden Bio bevonatú h"cserél"k: Beltéri egységen: A speciális bevonatnak köszönhet!en az egység h!cserél!jének felületén nem tudnak megtelepedni és elszaporodni a baktériumok és gombák. Kültéri egységen: Az új bevonatnak köszönhet!en a kondenzátor élettartama jelent!sen megnövekedhet, a bevonat véd az es! és egyéb korróziós hatásokkal szemben. Silver ion sz!r": A sz"r! bevonata kisméret" ezüst részecskéket, ezüst ionokat tartalmaz. Az ezüstionok behatolnak a baktériumok, kórokozók sejtszerkezetébe és szétroncsolják azokat. A sz"r! kisz"ri a mikroszkopikus méret" szennyez!déseket (pollenek,füst részecskék, stb..) Ennek köszönhet!en a sz"r! nagy hatékonysággal tisztítja, fert!tleníti és felfrissíti a rajta átáramló leveg!t

16 Üzemeltetési körülmények H"tési üzemmód Küls! h!mérséklet: 18 o C u 43 o C Szobah!mérséklet: 17 o C u 32 o C F"tési üzemmód Küls! h!mérséklet: -7 o C u 24 o C Szobah!mérséklet: 10 o C u 30 o C Szárítási üzemmód Küls! h!mérséklet: 11 o C u 43 o C Szobah!mérséklet: 10 o C u 32 o C Ezen tartományok túllépése a készülék rendellenes m!ködéséhez ill. tönkremeneteléhez vezethet. A m!ködési tartományok túllépése esetén a berendezésre a garancia érvényét veszti!!!!! Amennyiben a légkondicionálót a fent felsoroltaknál magasabb h!mérsékletre használják, a beépített véd!áramkör kikapcsolhatja a m"ködését a berendezés tönkremenetelének megakadályozása érdekében. H"tés és szárítás üzemmódban, ha a berendezést a fent felsoroltaknál alacsonyabb h!mérsékleten használják, a beltéri egység h!cserél!je lejegesedhet, mely a készülék tönkremenetelét is okozhatja. Ne használja ezt a berendezést más célra, csak h"tésre, f"tésre, páramentesítésre, vagy a szobai leveg! keringetésére normál lakásokban. Ha a berendezést magas páratartalom mellett hosszabb ideig használja, lecsapódás alakulhat ki a beltéri egység felületén, és a víz az alatta lev! tárgyakra csepeghet. (Magas páratartalomnak számít a 80v-os vagy efölötti érték). Ilyen esetben használja a ventilátor magas fokozatát és teljesen nyitott légterel!állást.! H!tési üzemben a berendezés 20 C bels" h"mérséklet alatt csak a magas ventilátor fokozaton és teljesen nyitott légterel" állás mellett használható!! Amennyiben a küls" és bels" h"mérséklet is alacsony a berendezést ne használja huzamosabb ideig, mert lejegesedhet a beltéri egység h"cserél"je. FIGYELEM! A készülék karbantartását a Garancia jegyben el"írt s!r!ségben, de legalább évente kétszer szakszerviznek kell elvégeznie, és a garanciajegyen feltüntetnie! A karbantartás hiánya a garancia megsz!nésével jár!

17 Hibák és hibaforrások Miel!tt hívná a szervizt, vagy szerel!t, ellen!rizze a következ!ket: Ismételjük meg az ellen!rzést! A berendezés nem m"ködik - Kiégett a biztosító, az áramköri megszakító lekapcsolt. - Lemerültek az elemek a távvezérl!ben. - Be van állítva az id!zítés. A h"tés vagy a f"tés nem megfelel! - A kültéri egység légbeszívó vagy légkifúvó nyílása eltöm!dött. - A beltéri egység légsz"r!je eltöm!dött a portól. - A zsaluelem nem megfelel! helyzetben áll. - A ventilátor sebessége alacsonyra van állítva. - A h!mérséklet beállítás túl magas, vagy túl alacsony. Ezek nem hibák. - Rossz szag jön ki a légkondicionáló berendezésb!l. (oka: a falba, sz!nyegbe, bútorba, ruhákba beivódott szagok jönnek el!.) - A kültéri vagy a beltéri egységb!l pára jön ki. - A kompresszor nem indul azonnal. (oka: a készülék el van látva egy 3 perces késleltetéssel, mely megakadályozza az újrainduláskori túlterhelést) - Üzem közben, és közvetlenül a berendezés leállítása után esetleg a légkondicionáló csövezéséb!l folyadékáramlás zaja hallatszik. Ez különösen jól hallható 2-3 perccel az elindítás után (a h"t!közeg áramlásának hangja). - Üzem közben halk, kattogó hang hallatszik. Ez az el!lap h!mérsékletváltozás miatti tágulásának vagy összehúzódásának eredménye. - F"tés üzemmód közben esetenként sziszeg! zaj hallható. Ezt az automatikus leolvasztási m"velet adja - A m"ködés jelz! és a leolvasztás jelz! lámpák égnek, de a készülék nem m"ködik. (oka: f"tési üzemben, ha a kiáramló leveg! alacsonyabb a beállítottnál, a berendezés ventilátora leáll. Ez az alábbi esetekben fordul el!: f"tés kezdetekor leolvasztási ciklus végén alacsony küls! h!mérséklet esetén Ha az alább felsoroltak közül bármelyiket tapasztalja, azonnal állítsa le a berendezést, kapcsolja le a f"kapcsolóját és lépjen érintkezésbe az eladóval: - A kijelz! hibát jelez áramtalanítás és újraindítás után is. (E1,E2,E3,E4,E5,E6 üzenetek vagy/és a kijelz!k villognak a készülék bekapcsolása után is) - A kapcsolók nem m"ködnek rendesen. - A biztosíték gyakran kiég, vagy az áramköri megszakító gyakran lekapcsol. - Idegen anyag, vagy víz kerül a berendezésbe. - Bármely egyéb szokatlan jelenséget észlelünk

18 Hulladék kezelés Ne háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló anyagot. Válogassa szét a m"anyag és papír hulladékot és szelektív gy"jt!be tegye. A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történw kidobása tilos. Az elektronikai hulladék kezelésének módja: A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni, és tilos a települési hulladék közé helyezni. A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelel! gy"jt!helyre vagy hulladékudvarba Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik. B) Ha egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést. C) A gyártó, vagy import!r is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan berendezést. D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, fémhulladék gy"jt!k is foglalkoznak ezen anyagok begy"jtésével. Ezen berendezéseknek a természetbe történ! kidobása súlyos környezet károsítást okozhat azáltal, hogy a bennük lev! veszélyes anyagok a talajba szivárogva, bekerülhetnek a táplálékláncba. A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát. A leírásban szerepl! ábrák tájékoztató jelleg"ek, a konkrét kialakítás ezekt!l eltér! lehet

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_FM_2014-03-10 1

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-74-HF; FS-94HF; FS-124HF; FS-184HF FSD 74x2HF; FSD 74+94HF; FSD 94+124HF

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-74-HF; FS-94HF; FS-124HF; FS-184HF FSD 74x2HF; FSD 74+94HF; FSD 94+124HF Üzemeltetési körülmények Hűtési üzemmód Fűtési üzemmód Külső hőmérséklet: 15 o C --- 43 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C Külső hőmérséklet: -7 o C --- 24 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-HT-90AE2 FSAIF-HT-120AE2 FSAIF-HT-180AE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-HT-90AE2 FSAIF-HT-120AE2 FSAIF-HT-180AE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-HT-90AE2 FSAIF-HT-120AE2 FSAIF-HT-180AE2 Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A. Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A. Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Hibák és hibaforrások. Üzemeltetési körülmények

Hibák és hibaforrások. Üzemeltetési körülmények Hibák és hibaforrások Mielőtt hívná a szervizt, vagy szerelőt, ellenőrizze a következőket: Ismételjük meg az ellenőrzést! Ezek nem hibák. A berendezés nem működik - Kiégett a biztosító, az áramköri megszakító

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSArt-70HF; FSArt-90HF; FSArt-120HF; FSArt-180HF. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSArt-70HF; FSArt-90HF; FSArt-120HF; FSArt-180HF. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSArt-70HF; FSArt-90HF; FSArt-120HF; FSArt-180HF Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSK-094HF FSK-124HF FSK-184HF FSK-244HF FSK-364HF FSK484HF Kazettás Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSK-094HF FSK-124HF FSK-184HF FSK-244HF FSK-364HF FSK484HF Kazettás Split rendszerű légkondicionáló berendezés Üzemeltetési körülmények Hűtési üzemmód Külső hőmérséklet: 18 o C --- 45 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C Fűtési üzemmód Szárítási üzemmód Külső hőmérséklet: -7 o C --- 24 o C Szobahőmérséklet:

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Légcsatornázható. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Légcsatornázható. Split rendszerű légkondicionáló berendezés Üzemeltetési körülmények Hűtési üzemmód Külső hőmérséklet: 18 o C --- 45 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C Fűtési üzemmód Szárítási üzemmód Külső hőmérséklet: -7 o C --- 24 o C Szobahőmérséklet:

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz KEZELÉSI UTASÍTÁS VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_WP_vezetékes_20140310

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT RENDSZERŰ) MSE, MSG, MSX, MS9V, MSV1, MSR1. www.minker.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT RENDSZERŰ) MSE, MSG, MSX, MS9V, MSV1, MSR1. www.minker.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT RENDSZERŰ) MSE, MSG, MSX, MS9V, MSV1, MSR1 www.minker.hu Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A légkondícináló használata előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez FONTOS TUDNIVALÓK Veszélyes FIGYELEM Ne telepítse házilagosan a készüléket A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti VESZÉLY Ne szervizelje

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSFP-072-092-122 HRN2-EU MS2FP-182-212 HRN2-EU MS3FP-272 HRN2-EU. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSFP-072-092-122 HRN2-EU MS2FP-182-212 HRN2-EU MS3FP-272 HRN2-EU. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSFP-072-092-122 HRN2-EU MS2FP-182-212 HRN2-EU MS3FP-272 HRN2-EU Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés Beltéri egység / Kültéri egység FSPI-181B / FSOI-181B FSPI-241B / FSOI-241B FSPI-361B / FSOI-361B-3F FSPI-451B

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSR1-07HRN1; MSR1-09HRN1; MSR1-12HRN1; MSR1-18HRN1; MSR1-24HRN1. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSR1-07HRN1; MSR1-09HRN1; MSR1-12HRN1; MSR1-18HRN1; MSR1-24HRN1. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSR1-07HRN1; MSR1-09HRN1; MSR1-12HRN1; MSR1-18HRN1; MSR1-24HRN1 Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSV1-07HRDN1 MSV1-09HRDN1 MSV1-12HRDN1. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSV1-07HRDN1 MSV1-09HRDN1 MSV1-12HRDN1. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSV1-07HRDN1 MSV1-09HRDN1 MSV1-12HRDN1 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSMIArt-70HFD;FSMIArt-90HFD; FSMIArt-120HFD;FSMIArt-180HFD. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSMIArt-70HFD;FSMIArt-90HFD; FSMIArt-120HFD;FSMIArt-180HFD. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMIArt-70HFD;FSMIArt-90HFD; FSMIArt-120HFD;FSMIArt-180HFD Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat

Részletesebben

MIDEA+plus KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSG-12HRN2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

MIDEA+plus KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSG-12HRN2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés Üzemeltetési körülmények Hűtési üzemmód Külső hőmérséklet: 15 o C --- 43 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C MIDEA+plus Fűtési üzemmód Szárítási üzemmód Külső hőmérséklet: -7 o C --- 24 o C Szobahőmérséklet:

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSG-07HRN1 MSG-09HRN1 MSG-12HRN1. split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSG-07HRN1 MSG-09HRN1 MSG-12HRN1. split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSG-07HRN1 MSG-09HRN1 MSG-12HRN1 split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

Vízszintes légbeszívású elektromos fűtéses légfüggöny FPACE-12-HX FPACE-15-HX

Vízszintes légbeszívású elektromos fűtéses légfüggöny FPACE-12-HX FPACE-15-HX Használati és szerelési útmutató Vízszintes légbeszívású elektromos fűtéses légfüggöny FPACE-12-HX FPACE-15-HX Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

FSKIF-180AE1 FSKIF-240AE1 FSKIF-360AE1

FSKIF-180AE1 FSKIF-240AE1 FSKIF-360AE1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSKIF-180AE1 FSKIF-240AE1 FSKIF-360AE1 KAZETTÁS Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FS-75HF, FS-95HF, FS-125HF, FS-185HF, FS-245HF, FS-285HF. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FS-75HF, FS-95HF, FS-125HF, FS-185HF, FS-245HF, FS-285HF. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FS-75HF, FS-95HF, FS-125HF, FS-185HF, FS-245HF, FS-285HF Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLMIF-90AE2, FSLMI-180AE2 FSLIF-120AE2. Légcsatornázható Inverteres multi split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLMIF-90AE2, FSLMI-180AE2 FSLIF-120AE2. Légcsatornázható Inverteres multi split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLMIF-90AE2, FSLMI-180AE2 FSLIF-120AE2 Légcsatornázható Inverteres multi split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSIArt-107HFD; FSIArt-128HFD; FSIArt-187HFD. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSIArt-107HFD; FSIArt-128HFD; FSIArt-187HFD. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSIArt-107HFD; FSIArt-128HFD; FSIArt-187HFD Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSMIArt-77HFD;FSMIArt-97HFD; FSMIArt-127HFD;FSMIArt-187HFD. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSMIArt-77HFD;FSMIArt-97HFD; FSMIArt-127HFD;FSMIArt-187HFD. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMIArt-77HFD;FSMIArt-97HFD; FSMIArt-127HFD;FSMIArt-187HFD Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat

Részletesebben

Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 MIDEA MWH-07CR Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés MD-A030411 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPI-180AE1 FSPI-240AE1. Parapet/Mennyezeti Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPI-180AE1 FSPI-240AE1. Parapet/Mennyezeti Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPI-180AE1 FSPI-240AE1 Parapet/Mennyezeti Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

FSKMIF-70AE2-EU FSKMIF-90AE2-EU FSKIF-120AE2-EU FSKMI-180AE2-EU

FSKMIF-70AE2-EU FSKMIF-90AE2-EU FSKIF-120AE2-EU FSKMI-180AE2-EU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSKMIF-70AE2-EU FSKMIF-90AE2-EU FSKIF-120AE2-EU FSKMI-180AE2-EU KAZETTÁS Multi split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük,

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-PM-91BE2 FSAI-PM-121BE2 FSAI-PM-181BE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-PM-91BE2 FSAI-PM-121BE2 FSAI-PM-181BE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-PM-91BE2 FSAI-PM-121BE2 FSAI-PM-181BE2 Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLMI-70-90-120-180A. Légcsatornázható Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLMI-70-90-120-180A. Légcsatornázható Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLMI-70-90-120-180A Légcsatornázható Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAMI-Pro-71AE2 FSAI-Pro-91AE2 FSAI-Pro-121AE2 FSAI-Pro-181AE2 FSAI-Pro-241AE2

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAMI-Pro-71AE2 FSAI-Pro-91AE2 FSAI-Pro-121AE2 FSAI-Pro-181AE2 FSAI-Pro-241AE2 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAMI-Pro-71AE2 FSAI-Pro-91AE2 FSAI-Pro-121AE2 FSAI-Pro-181AE2 FSAI-Pro-241AE2 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMI-77HF FSMI-97HF FSMI-127HF. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMI-77HF FSMI-97HF FSMI-127HF. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMI-77HF FSMI-97HF FSMI-127HF Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSFMI-70A FSFMI-90A FSFMI-120A FSFMI-180A. Padlóra állítható Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSFMI-70A FSFMI-90A FSFMI-120A FSFMI-180A. Padlóra állítható Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSFMI-70A FSFMI-90A FSFMI-120A FSFMI-180A Padlóra állítható Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAMI-Pro-72AE2 FSAI-Pro-92AE2 FSAI-Pro-122AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAMI-Pro-72AE2 FSAI-Pro-92AE2 FSAI-Pro-122AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAMI-Pro-72AE2 FSAI-Pro-92AE2 FSAI-Pro-122AE2 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSIFHQ-121A FSIFHQ-181A. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSIFHQ-121A FSIFHQ-181A. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSIFHQ-121A FSIFHQ-181A Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPIF-181AE2; FSPIF-241AE2 FSPIF-300AE2; FSPIF-361AE2 FSPIF-480AE0; FSPIF-600AE0

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPIF-181AE2; FSPIF-241AE2 FSPIF-300AE2; FSPIF-361AE2 FSPIF-480AE0; FSPIF-600AE0 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPIF-181AE2; FSPIF-241AE2 FSPIF-300AE2; FSPIF-361AE2 FSPIF-480AE0; FSPIF-600AE0 Parapet/Mennyezeti Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMI-75HF FSMI-95HF FSMI-125HF. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMI-75HF FSMI-95HF FSMI-125HF. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSMI-75HF FSMI-95HF FSMI-125HF Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magasfali fan-coil berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magasfali fan-coil berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WH Magasfali fan-coil berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL-A-WH050229 Biztonsági

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSFMIF-70AE2; FSFMIF-90AE2 FSFMIF-180AE2. Padlóra állítható Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSFMIF-70AE2; FSFMIF-90AE2 FSFMIF-180AE2. Padlóra állítható Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSFMIF-70AE2; FSFMIF-90AE2 FSFMIF-180AE2 Padlóra állítható Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-PM-90BE2 FSAI-PM-120BE2 FSAI-PM-180BE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-PM-90BE2 FSAI-PM-120BE2 FSAI-PM-180BE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-PM-90BE2 FSAI-PM-120BE2 FSAI-PM-180BE2 Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSKMI HF FSLMI HF. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSKMI HF FSLMI HF. Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSKMI-95-125-185HF FSLMI-75-95-125-185HF Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató MAGYAR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1. oldal 8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. TARTALOM

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAI-Pro-90AE1 FSAI-Pro-120AE1 FSAI-Pro-180AE1 FSAI-Pro-240AE1. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAI-Pro-90AE1 FSAI-Pro-120AE1 FSAI-Pro-180AE1 FSAI-Pro-240AE1. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-Pro-90AE1 FSAI-Pro-120AE1 FSAI-Pro-180AE1 FSAI-Pro-240AE1 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja: Kezelési útmutató 2 3 Hulladék kezelés Ha ezt a légkondícionálót az Európai Únión belül használja, a következőket tartsa be: HULLADÉK: Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-SU-92AE2 FSAI-SU-122AE2 FSAIF-SU-182AE2 FSAIF-SU-242AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-SU-92AE2 FSAI-SU-122AE2 FSAIF-SU-182AE2 FSAIF-SU-242AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAI-SU-92AE2 FSAI-SU-122AE2 FSAIF-SU-182AE2 FSAIF-SU-242AE2 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

MPF-09CRN2 MPF-12CRN2. Mobil légkondicionáló használati útmutató

MPF-09CRN2 MPF-12CRN2. Mobil légkondicionáló használati útmutató MPF-09CRN2 MPF-12CRN2 Mobil légkondicionáló használati útmutató Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta. A készülék használatbavétele előtt, kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

EW; EW-H Fali légkondiciónáló berendezés

EW; EW-H Fali légkondiciónáló berendezés 1 EW; EW-H Fali légkondiciónáló berendezés 2 Figyelem! Ezt a Használati és karbantartási utasítást figyelmesen el kell olvasni és megérteni. A nem rendeltetésszer használat, vagy az itt leírtak be nem

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

A távirányító működése

A távirányító működése 2 3 A távirányító működése Megjegyzések: Győződjön meg róla, hogy nincsen semmi akadály, ami akadályozná a jel vételét! A távirányító 10 m-es távolságig működik. Ne dobálja a távirányítót. Óvja a távirányítót

Részletesebben

CMX64 CUCCIOLO Mobil légkondiciónáló berendezés

CMX64 CUCCIOLO Mobil légkondiciónáló berendezés CMX64 CUCCIOLO Mobil légkondiciónáló berendezés 1 Tartalomjegyzék 1. A berendezés fbb elemei... 3 1 A berendezés leírása... 4 1.1 Burkolat... 4 1.2 Vezérl egység... 4 1.3 Ventillátor... 4 1.4 Jelvev...

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Nord oldalfali klímaberendezések. Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!

Nord oldalfali klímaberendezések. Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta! Nord oldalfali klímaberendezések Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Óvintézkedések VIGYÁZAT A légkondicionáló

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. LÉGCSATORNÁZHATÓ split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. LÉGCSATORNÁZHATÓ split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÉGCSATORNÁZHATÓ split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés Beltéri egység / Kültéri egység FSLI-181B / FSOI-181B FSLI-241B / FSOI-241B FSLI-361B-H / FSOI-361B-3F FSLI-451B-H

Részletesebben

TOTALINE LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓ ÁTTEKINTÉS

TOTALINE LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓ ÁTTEKINTÉS TOTALINE LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓ ÁTTEKINTÉS Köszönjük, hogy a mi légkondicionálónkat vásárolta meg. Légkondicionálója használata előtt olvassa el alaposan ezt a kezelői kézikönyvet. TARTALOM A távirányító

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! PORSZÍVÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Ismertetés. Teleszkópos cs. Szívócskönyök. Szívócs. Bekapcsolás/

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FPR-103i. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FPR-103i. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-103i Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

MAXA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ P26R05 P35R05. Mobil légkondicionáló berendezés

MAXA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ P26R05 P35R05. Mobil légkondicionáló berendezés MAXA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ P26R05 P35R05 Mobil légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat MX-A070809

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

Inverteres fali légkondiciónáló berendezés plazmaszrvel

Inverteres fali légkondiciónáló berendezés plazmaszrvel 1 Inverteres fali légkondiciónáló berendezés plazmaszrvel 2 Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Megfelel kiválasztás és méretezés esetén kellemes, hvös komfortos hmérsékletet biztosít a készülék.

Részletesebben

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval Kérjük, Before using olvassa your el azt air conditioner, az útmutatót please a készülék readhasználatbavétele elõtt, majd this manual õrizze meg carefully Késõbb and szüksége keep it for lehet future

Részletesebben

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Használati útmutató 10012128 Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Oldalfali légkondiciónáló berendezés plazmaszrvel (2007 évi modell)

Oldalfali légkondiciónáló berendezés plazmaszrvel (2007 évi modell) 1 Oldalfali légkondiciónáló berendezés plazmaszrvel (2007 évi modell) Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Megfelel kiválasztás és méretezés esetén kellemes, hvös komfortos hmérsékletet biztosít

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Vezetékes távirányító MODEL: KJR-10B/DP(T)-E

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Vezetékes távirányító MODEL: KJR-10B/DP(T)-E , KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Vezetékes távirányító MODEL: KJR-10B/DP(T)-E Kérjük a távirányító használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és õrizze meg késõbbi felhasználásra. TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁGI

Részletesebben