JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA ÉVI DÍJAZOTTJAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI"

Átírás

1 JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA ÉVI DÍJAZOTTJAI

2 JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA ÉVI DÍJAZOTTJAI

3 2 j u n i o r prima díj 2014 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi Albert

4 j u n i o r prima díj Tisztelt Olvasó! Hatalmas változások zajlanak a világban. Számos olyan kérdést tett fel a hetedik éve forrongó válság, amelyre korábban voltak válaszai a gazdaságnak és a politikának csakhogy kiderült, ezek a válaszok elavultak. Mozgásban a politika is, újraépülnek a gazdasági struktúrák szinte minden másképpen lesz a jövőben, mint ahogyan korábban volt, ahogyan megszoktuk. Az új kihívásokhoz alkalmazkodni kell, ez a túlélés előfeltétele. Magyarország sikeres alkalmazkodásának megalapozói a tudósok. A tudósok, akik mindnyájunk holnapját készítik elő. A fejlődésnek nincsen más valóságos rugója, csak az alkotóképesség. Kreativitás nélkül csak lefelé vihet az utunk. Az alkotó, egyszersmind példamutató embereket meg kell becsülnünk, ezzel a céllal alapították 2003-ban a Prima Primissima Díjat, és ehhez a nemes célhoz csatlakozott 2007-ben a Magyar Fejlesztési Bank, a Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának gondozásával. A Prima Primissima Díjat a példamutatóknak, a Junior Prima Díjat a sikeres példakövetőknek szánták az alapításkor. Évről évre megtapasztalhatjuk azonban, hogy a Junior Prima díjasok sem csupán példakövetők, a nagy mesterek szorgalmas tanítványai, hanem ők maguk is példaadók, tanítványokat vezetnek, sőt van, akit nyugodtan mondhatunk iskolaalapítónak. Idén is nagy örömmel adjuk át a díjakat, mert arra érdemes kezekbe kerülnek. Díjazottjaink kutató szelleme bejárja az univerzumot, és a bolygók keletkezésének vizsgálatától a sejtek működéséig, az antik nyelvektől a kvantumfizika újabb területéig ível. Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk bemutatni a Junior Primákat, hadd ismerje meg őket minél szélesebb körben a magyar ifjúság. A Magyar Fejlesztési Bank feladata hazánk gazdasági megerősítésének támogatása pénzügyi eszközökkel. A Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriája tökéletesen illik ehhez a célhoz, hiszen a mai tudományos eredmények a jövőnket határozzák meg. Régi igazság, hogy a tudományba fektetett tőke hasznosul a legjobban, és díjazottjaink pályája mutatja, hogy Magyarországon ismét van becsülete a tudománynak. A Magyar Fejlesztési Bank a jövőben is ott fog állni a fiatal tudósnemzedék mellett. Hogy mi kell a tudóssá váláshoz, arra világított rá Szent-Györgyi Albert, amikor azt mondta a hallgatóknak Szegeden: Shakespeare-t úgy lehet a legjobban megérteni, ha eljátssza az ember. Budapest, november Nagy Csaba vezérigazgató

5 4 j u n i o r prima díj 2014 Született Mezőtúr, március 23. Tanulmányok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar, mérnök-fizikus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar, fizika PhD-fokozat Érdeklődési kör kísérleti szilárdtestfizika, THz és infravörös spektroszkópia Dr. Bordács Sándor f i z i k a Munkahely University of Tokyo, Department of Applied Physics 2014 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék Ajánló Dr. Domokos Péter, Lendület kutatócsoport vezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Dr. Kamarás Katalin, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Dr. Kézsmárki István, egyetemi docens, az MTA-BME Lendület csoportvezetője Dr. Mihály György, BME Fizika Intézet vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

6 j u n i o r prima díj Bordács Sándor a modern optika és szilárdtestfizika kiemelkedő tehetségű kutatója, aki egy személyben kreatív kísérletező és elméleti modellalkotó. Több új optikai jelenséget fedezett fel és értelmezett, ennek köszönhetően szakterületén komoly nemzetközi elismerést vívott ki. Kutatásainak fő célja olyan új anyagcsaládok vizsgálata, amelyek napjaink technológiáit, az optikai kommunikációt, adattárolást és bioszenzorikát forradalmasíthatják. Bordács Sándor a mágneses kristályokat vizsgálva megfigyelte, hogy az optikai tulajdonságok erősen függnek ezen anyagok kiralitásától, azaz a jobb- és a balkezes tükörképi módosulatukban terjedő fénynyalábok polarizációja ellentétesen változik. A királis szerves molekulák (aminosavak és cukrok) ilyen optikai tulajdonsága másfél évszázada ismert, és fontos szerepet játszik például a gyógyszerkutatásban. Ennek ellenére a jelenség eredetének megértése mágneses kristályokban korántsem volt kézenfekvő. A jelenség leírásán túl azt a meglepő felfedezést tette, hogy egyes mágneses kristályok esetén a jobb- és balkezes módosulat mágneses tér segítségével egymásba alakítható, ellentétben a szerves molekulákkal, ahol a kiralitás tisztán a molekula szerkezetéből adódó, vele született jellemző. Ezt az eredményét a fizika legelismertebb szakfolyóiratában, a Nature Physicsben tette közzé 2012-ben. Bordács Sándor legkomolyabb nemzetközi visszhangot kiváltó felfedezése szintén a mágneses anyagok optikai viselkedéséhez kötődik. Megmutatta, hogy mágneses kristályokból optikai egyenirányítókat lehet készíteni, amelyek a fényt az egyik irányban átengedik, az ellentétes irányban elnyelik. A mágneses tér segítségével a fényelnyelő és -áteresztő irányok felcserélhetők, azaz ezen anyagokból mágnesesen vezérelhető optikai kapcsolók építhetők. Ebben a témában eddig öt publikációja született, egy közülük idén jelent meg a neves Nature Communications interdiszciplináris folyóiratban. Bordács Sándor felfedezései ígéretes alkalmazási lehetőségeket kínálnak az optikai kommunikációban fény-egyenirányítók és fénykapcsolók formájában, míg a bioszenzorika területén új utat nyithatnak királis molekulák például fehérjék és vírusok nagy érzékenységű optikai kimutatásában. Emellett szép eredményeket ért el az optikai spektroszkópia és az anyagtudomány más területein is. Ezt alátámasztja a nemzetközi tudományos folyóiratokban eddig megjelent 21 cikke és a munkáira kapott nagyszámú hivatkozás. Bordács Sándor az előző években a Tokiói Egyetemen dolgozott posztdoktorként, a fizikai Nobel-díjra több alkalommal felterjesztett Tokura Yoshinori professzor csoportjában. Idén tért vissza hazánkba, hogy kutatásait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszékén folytassa. Bordács Sándor fiatal kora ellenére kiforrott kutatói személyiség, aki már saját ötleteit valósítja meg, kreatív a kísérletezésben, jó előadó és igényes cikkíró. Domokos Péter Kamarás Katalin Kézsmárki István Mihály György

7 6 j u n i o r prima díj 2014 Született Nyitra, június 7. Tanulmányok 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, molekuláris biológus 2008 Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola, PhD-fokozat Érdeklődési kör genomika, epigenetika, személyre szabott terápia Dr. Bödör Csaba o rvo s t u d o m á n y Munkahely Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Barts Cancer Institute London, Centre for Haemato-Oncology Ajánló Dr. Borbényi Zita, egyetemi tanár, a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság elnöke Dr. Matolcsy András, intézetvezető, egyetemi tanár, az MTA doktora Dr. Szél Ágoston, egyetemi tanár, az MTA doktora Dr. Tulassay Tivadar, egyetemi tanár, akadémikus

8 j u n i o r prima díj Bödör Csaba az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológus szakán szerezte diplomáját 2005-ben. Már egyetemi tanulmányai alatt bekapcsolódott a Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet onkohematológiai munkacsoportjában zajló kutatómunkába. Első megfigyeléseit tudományos diákköri hallgatóként publikálta nemzetközi folyóiratokban. Egyetemi diplomájának megszerzése után a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának hallgatójaként folytatta tanulmányait. Ennek eredményeként 2008-ban sikeresen védte meg tudományos fokozatát, amelynek témája az aberráns szomatikus hipermutáció szerepének vizsgálata volt a B-sejtes lymphomák kialakulásában. Tudományos tevékenységéért kiérdemelte a Richter Gedeon PhD kutatási pályadíját. Bödör Csaba 2010-ben elnyerte az Európai Hematológus Társaság kutatói ösztöndíját, és a londoni Barts Cancer Institute Onkohematológiai Centrumában folytatta munkáját, ahol különböző B-sejtes lymphomák epigenetikai és genetikai hátterét vizsgálta. Bödör Csaba 2013-ban visszatért Magyarországra, azóta egy hazai kutatócsoport létrehozásán munkálkodik. A tudományos kutatás és a molekuláris diagnosztikai laboratórium laborvezetői teendőin túl oktatóként is dolgozik. Magyar és angol nyelven tart előadásokat patológia tárgyból, valamint immunológia és genetika tárgyakat oktat a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetben az Általános Orvostudományi Karon. Hazatérését követően elnyerte a Nemzeti Kiválóság program Szent-Györgyi Albert Ösztöndíját. Jelenleg tudományos főmunkatársként dolgozik az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben. Fő kutatási témája a follicularis lymphoma genomikai eltéréseinek megértése és személyre szabott kezelése, valamint a familiáris akut leukémiák genetikai hátterének feltérképezése. Bödör Csaba kiemelkedő publikációs aktivitását jelzi, hogy eddigi közleményeinek impakt faktora több mint 150, idézettségének száma pedig közel 300. Emellett fiatal kora ellenére több nemzetközi kongresszuson szerepelt meghívott előadóként. Elsőszerzős közleménye jelent meg a szakterület három legrangosabb lapjában (Blood, Leukemia, Hematologica), valamint a Nature Geneticsben is. Eredményei számos új terápiás célpont megismeréséhez vezettek, amelyek közelebb vihetnek a B-sejtes lymphomák célzott kezeléséhez. Bödör Csaba a határon túli magyarság jeles képviselője, ambiciózus és innovatív gondolkodású, pályája elején álló kutató. Szakmai sikerei segítőkész személyiséggel társulnak. Alapító tagja a Magyar Hematológiai és Transzfúziós Társaság Onkohematológiai Molekuláris Diagnosztikai munkacsoportjának, valamint a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Molekuláris Patológia munkacsoportjának. Tagja továbbá a Rákóczi Szövetségnek is. Borbényi Zita Matolcsy András Szél Ágoston Tulassay Tivadar

9 8 j u n i o r prima díj 2014 Született Budapest, október 2. Tanulmányok Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, általános orvosi diploma Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Celluláris és Molekuláris Élettan program, PhD-fokozat Érdeklődési kör reaktív oxigénszármazékok, gyulladásos folyamatok Dr. Enyedi Balázs o rvo s t u d o m á n y Munkahely 2009 Semmelweis Egyetem Élettani Intézet 2011 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA Ajánló Dr. Buday László, egyetemi tanár, az MTA Enzimológiai Intézetének igazgatója Dr. Hunyady László, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja, az Élettani Intézet igazgatója

10 j u n i o r prima díj Enyedi Balázs tudományos munkáját harmadéves orvostanhallgatóként kezdte meg a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében től Geiszt Miklós munkacsoportjában, az egyetem Élettani Intézetében folytatta kutatómunkáját. Tanulmányi eredményeit és tudományos diákkörös tevékenységét többszörös Köztársasági Ösztöndíjjal és a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköröse címmel jutalmazták. Már hallgatóként több publikáció társszerzője lett. Általános orvosi diplomáját 2006-ban summa cum laude minősítéssel vette át. Tanulmányai végeztével az Élettani Intézet doktorandusz hallgatója lett, tudományos fokozatát 2011-ben szerezte meg. Enyedi Balázs egyetemi hallgatóként két hónapos tanulmányúton vett részt az amerikai National Institutes of Health kutatólaboratóriumában, majd doktoranduszként az European Molecular Biology Organization ösztöndíját elnyerve, három hónapot töltött a svájci Université de Genève sejtélettani kutatóintézetében. PhD-munkája során a hidrogén peroxid jelátviteli funkcióit vizsgálta, és a sejtalkotók szintjén feltérképezve elsőként sikerült kimutatnia az endoplazmás retikulum magas hidrogén peroxid szintjét. További kutatásai során olyan új, genetikailag kódolt fluoreszcens szondákat fejlesztett ki, amelyekkel elsőként tudta megmérni a NADPH oxidáz enzimek által termelt hidrogén peroxid szint sejten belüli változásait. A PhD-tanulmányai során végzett kísérleteinek eredményeit a tudományterület vezető folyóiratában, az Antioxidants & Redox Signaling folyóiratban közölte. Eredményeinek jelentőségét illusztrálja, hogy mindkét közleményt kiemelték a folyóirat címlapján, illetve, hogy felkérést kapott az általa továbbfejlesztett méréstechnikai módszerek leírására a rangos Methods in Enzymology sorozatában. Enyedi Balázs 2009 óta tanársegédként dolgozik a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében, 2011 óta pedig tanulmányúton vesz részt a világ egyik vezető rákkutató intézetében, a Memorial Sloan Kettering Cancer Center-ben, ahol a szöveti sérülés kapcsán kialakuló gyulladásos választ tanulmányozza. Enyedi Balázs nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkeinek összesített impakt faktora több mint 60, munkáira adott független hivatkozásainak száma 120 felett jár. Rendszeresen számol be nemzetközi konferenciákon munkájáról, melyek közül kiemelendő, hogy a rangos Keystone és Gordon konferenciákon háromszor kérték fel előadásra, illetve az American Society for Biochemistry and Molecular Biology konferenciáján első díjjal jutalmazták. Enyedi Balázs a kutatás mellett aktívan vesz részt az egyetemi szintű oktatásban, és komoly szerepet vállal diákkörös és doktorandusz hallgatók képzésében. Korosztályának legtehetségesebb tagjai közé tartozik, a sejtélettan területén tett felfedezései meghatározóak a tudományterület számára. Buday László Hunyady László

11 10 j u n i o r prima díj 2014 Született Budapest, április 29. Tanulmányok 2005 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar, okleveles vegyészmérnök 2009 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oláh György Doktori Iskola, kémia PhD-fokozat Érdeklődési kör kémiai és bioszenzorok, elektrokémiai energiatároló és analitikai eszközök Dr. Höfler Lajos k é m i a Munkahely University of Michigan, Department of Chemisty, Ann Arbor, Egyesült Államok University of Oxford, Chemistry Research Laboratory, Oxford, Egyesült Királyság 2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Ajánló Dr. Gyurcsányi E. Róbert, az MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport vezetője Dr. Lovász László, az MTA elnöke

12 j u n i o r prima díj Höfler Lajos egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán végezte, majd a kar Oláh György Doktori Iskolájában szerezte meg PhD-fokozatát. Már egyetemi hallgatóként is meggyőző kutatási eredményeket ért el, amelyekkel 2004-ben vegyészmérnöki szekcióban elnyerte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorának különdíját, 2005-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencia első díját, illetve diplomamunkájával a Magyar Kémikusok Egyesületének Nívó-díját is. Mindezen eredményeket a nanopórusos érzékelés területén folytatott kutatásával érdemelte ki, amit Gyurcsányi E. Róbert kutatócsoportjában végzett. Hallgatóként meghatározó nemzetközi tapasztalatot szerzett a zürichi Eidgenössische Technische Hochschulén, Pretsch Ernő professzor, az MTA külső tagjának csoportjában. Höfler Lajos kísérleti munkája a PhD megszerzésének időszaka alatt kiegészült ionszelektív membránokban fellépő komplex transzport folyamatok modellezésével, molekuladinamika és Monte-Carlo-szimulációkkal től posztdoktorként a University of Michigan Kémia Karán dolgozott két évet Mark Meyerhoff professzorral. Kutatási eredményeivel hozzájárult a véralvadást gátló készítmények biztonságos adagolását lehetővé tevő szenzorok alapmechanizmusának megértéséhez, és egy új módszert vezetett be a nitrogén-monoxid elektrokémiai generálására. További két évet dolgozott posztdoktorként az Oxfordi Egyetemen, Hagan Bayley professzor csoportjában. Itt kiemelkedő eredményeket ért el a biológiai nanopórusok válaszmechanizmusának értelmezésében, és mély ismeretekre tett szert a kémiai biológia területén. Nemzetközi tapasztalatát, tudását mindig is Magyarországon szerette volna alkalmazni, így 2013 szeptemberében visszatért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol jelenleg egyetemi adjunktus, és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesült. Az itt folyó kutatói és oktatói munkája meghatározó jelentőségű az egyetemen alapított Elektrokémia Csoport kutatási tevékenységében is. Höfler Lajos munkásságára az ötletesség, minőség és alaposság jellemző. Ezt fémjelzi, hogy eddig 14 jelentős tudományos közlemény szerzője, amelyek közül több a természettudományok legrangosabb folyóirataiban jelent meg (Proceedings of the National Academy of Sciences, Nano Letters, ACS Nano). A világ három élvonalbeli egyetemén szerzett tapasztalatait Magyarország számára stratégiai kutatási területen kamatoztatja. Generációjának egyik legjobb kémikusa, rendkívül sokoldalú, kiemelkedő tehetségű kutató. Gyurcsányi E. Róbert Lovász László

13 12 j u n i o r prima díj 2014 Született Dombóvár, április 22. Tanulmányok Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, okleveles alkalmazott zoológus Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola, környezettudomány, PhD-fokozat Érdeklődési kör mezőgazdasági ökoszisztémák élővilága Dr. Kovács- Hostyánszki Anikó ö ko l ó g i a Munkahely 2011 MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport 2013 Magyar Természettudományi Múzeum Állattár Kék vércse LIFE+ projekt Ajánló Dr. Báldi András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója Dr. Lovász László, az MTA elnöke

14 j u n i o r prima díj Kovács-Hostyánszki Anikó másfél évvel a doktori fokozata megszerzése után kiemelkedő teljesítményt ért el szinte minden olyan területen, amelyet egy kutatónak életpályáján érintenie kell. Célja azoknak a kérdéseknek a megválaszolása, amelyek a természetvédelmi biológia alapvető problémáihoz kapcsolódnak: hogyan tudjuk megőrizni a biológiai sokféleséget, és az általa biztosított ökoszisztéma-szolgáltatásokat mezőgazdasági területeken? Ilyen például a beporzás (pollináció), amely nélkül többek közt gyümölcseink sem teremnének. A beporzás megértéséhez és működésének biztosításához szükséges ismeretek feltárása egyik fő kutatási területe. Mindezt az MTA korábbi elnöke, Pálinkás József által indított Lendület program egyik nyertes csoportjának oszlopos tagjaként végzi az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetében. Kovács-Hostyánszki Anikó legújabb kutatása pollinációs hálózatokat tár fel erdélyi mintaterületeken, különböző táji és helyi környezeti hatások tükrében. Kutatásai cutting edge research -nek számítanak az újszerű kérdések és módszerek alkalmazása miatt, ideértve a rendszerszintű megközelítést, a hálózatelemzést és a nagyléptékű klímakísérleteket. Mindezen kutatások tudományos és gyakorlati szempontból is fontos és aktuális kérdéseket céloznak. Kovács-Hostyánszki Anikó számos nemzetközi konferencián vett részt meghívott szimpóziumi előadóként. Németországban több alkalommal is hosszabb ideig volt ösztöndíjjal, vezető nemzetközi műhelyekben. Három nagy uniós keretprogram-projektben vett részt, a másodiknál már ő koordinálta a zoológiai mintavételezés több mint öt specialistát mozgató intenzív terep- és labormunkáját. Kumulatív impakt faktora 46, független citációinak száma közel 200, amely már a Magyar Tudományos Akadémia doktora szint követelményeit is meghaladja. Kovács-Hostyánszki Anikó munkásságának elismeréséül az MTA 2012-ben Környezetvédelmi Ifjúsági Tudományos Pályadíjban, majd Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban és MTA Posztdoktori Ösztöndíjban részesítette. Eredményeinek jelentős elismerése, hogy szakértői szinten meghívást kapott az Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) munkájába mint Coordinating Lead Author, valamint a European Academies Science Advisory Council (EASAC) Ecosystem Services, Agriculture, Pollinators and Predators (ESAPP) munkacsoportjába. Kovács-Hostyánszki Anikó a tudományos közéletben aktív szerepet játszik. Szerkesztett több száz oldalas tanulmánykötetet, szervezett 300 fős hazai konferenciát, nemzetközi szimpóziumot, mindemellett szakdolgozók témavezetésében is intenzíven részt vesz. Korosztályának kiemelkedően sikeres tagja, amit tehetségének és szorgalmának köszönhet. Báldi András Lovász László

15 14 j u n i o r prima díj 2014 Született Zenta, április 10. Tanulmányok Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, okleveles fizikus és csillagász Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola, részecskefizika és csillagászat, PhD-fokozat Dr. Kóspál Ágnes c s i l l ag á s z at Érdeklődési kör csillag- és bolygókeletkezés, fiatal csillagok körüli korongok szerkezete és fejlődése, a tömegbefogás fizikája, fiatal csillagok változékonysága, törmelékkorongok és exobolygók kapcsolata Munkahely MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech), Pasadena, USA Leideni Egyetem, Leideni Obszervatórium, Hollandia Európai Űrügynökség, Európai Űrkutatási és Technológiai Központ, Noordwijk, Hollandia 2014 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Ajánló Dr. Ábrahám Péter, az MTA doktora Dr. Erdős Géza, az MTA doktora Dr. Kiss L. László, az MTA levelező tagja

16 j u n i o r prima díj Kóspál Ágnes a fiatal magyar csillagászgeneráció kimagasló képességű tagja, aki több mint hat év rendkívül sikeres külföldi posztdoktori munka után 2014 októberében tért haza az MTA Lendület program támogatásával. Kutatói pályája egyetemi tanulmányaitól fogva egyenletesen ível felfelé: szakmai munkája alapján vált tehetséges tudományos diákköri hallgatóból külföldön is szívesen látott, széles körben elismert fiatal tudóssá. Kóspál Ágnes kutatási területe a csillag- és bolygókeletkezés, különös tekintettel a bolygók születésének helyszínéül szolgáló csillagkörüli korongok szerkezetére és fejlődésére. Mind a Naprendszer, mind a más csillagok körül keringő bolygórendszerek vizsgálatában egyre inkább előtérbe kerülnek a planéták kialakulásával kapcsolatban mindmáig nyitott kérdések a bolygók keletkezéséről, a bolygócsírák ütközésének szerepéről és a különböző instabilitásokról a csillagok körüli korongokban. Kutatásai rendkívül ígéretesek napjaink asztrofizikájának egyik legintenzívebben kutatott szakterületén. Kóspál Ágnes legfontosabb eredményei a korai Naphoz hasonló fiatal csillagok optikai és infravörös tartományban mutatott változásaihoz kapcsolódnak. A megfigyelő csillagászat különböző módszereit nagy rutinnal kombinálja, eddig mintegy 60 sikeres távcsőidő-pályázatban volt vezető vagy résztvevő. A közvetlen képalkotástól és spektroszkópiától egészen a polarimetriáig és interferometriáig terjednek tapasztalatai, amelyeket a legnagyobb földi és űrbéli csillagászati műszerekkel szerzett. A chilei ALMA interferométer legelső programciklusában már akkor műszeridőt nyert, amikor tizenegyszeres túljelentkezés volt a milliméteres hullámhosszakon működő új teleszkóprendszerre. Kóspál Ágnes a csillagkörüli korongok instabilitásai mellett először mutatta ki egy fiatal csillag hibrid korongját, amely hidat képez a korai gázkorongok és a kései törmelékkorongok között, így a bolygókeletkezés nehezen elkapható, ritka pillanatáról árulkodik. A Lendület program keretében koordinálja az ALMA interferométerrel és az Európai Déli Obszervatórium egyéb chilei műszereivel végzett hazai bolygókeletkezési kutatásokat. Kóspál Ágnes az elmúlt tíz évben 43 angol nyelvű referált szakcikket publikált, ebből 22 elsőszerzős, amelyek kumulatív impakt faktora 250. Munkái mintegy 370 független idézetet kaptak a nemzetközi szaksajtóban. Hirsch-indexe 15. Munkájának nemzetközi elismertségét hollandiai posztdoktori állása mellett rangos konferenciákon tartott meghívott előadásai, a legmodernebb csillagászati infrastruktúrákra beadott sikeres pályázatai, és az évek során elnyert szakmai ösztöndíjai is tükrözik. Kutatási eredményei rendkívül ígéretesek, az általa nemzetközi szinten kiváltott hatás kiemelkedő. Ábrahám Péter Erdős Géza Kiss L. László

17 16 j u n i o r prima díj 2014 Született Nyíregyháza, január 16. Tanulmányok 2004 Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum Gyógyszerész Kar, gyógyszerész 2010 Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola, PhD-fokozat Érdeklődési kör kardiovaszkuláris farmakológia, iszkémia-reperfúzió, kardioprotekció, sejthalál Dr. Lekli István o rvo s t u d o m á n y Munkahely Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Ajánló Prof. Dr. Tósaki Árpád, tanszékvezető, egyetemi tanár

18 j u n i o r prima díj Lekli István 1999-ben kezdte el gyógyszerésztudományi tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Diplomaszerzése után nem a hagyományos gyógyszerészi pályamodellt választotta, hanem a tudomány iránti érdeklődésének köszönhetően csatlakozott a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Gyógyszerhatástani Tanszék munkatársaihoz től rezidensként kapcsolódott be a tanszék munkájába, ahol nemcsak a kutatási feladatokból, hanem az oktatási kötelezettségekből is kivette a részét. Lekli István posztgraduális képzése alatt két fő kutatási irányvonalat követett és követ a mai napig. Egyrészt különböző farmakológiai szempontból aktív hatóanyag-tartalmú növények, illetve természetes eredetű molekulák hatását tanulmányozta iszkémia-reperfúzió indukálta szívizom-károsodásokban. Másrészt különböző szignáltranszdukciós útvonalak mechanizmusainak jelentőségét vizsgálta meg a szívizom reperfúzió indukálta károsodásai folyamán. Tanulmányai során 27 hónapos tanulmányúton vett részt az Amerikai Egyesült Államokban. Lekli István 2010-ben szerezte meg PhD-fokozatát, majd előbb tanársegédként, jelenleg pedig egyetemi adjunktusként dolgozik a tanszéken. Tudományos munkáját jól nevesíti 38 megjelent in extenso közleménye, amelyből hat első-, kettő pedig utolsószerzős dolgozat. Továbbá egy szabadalomban is szerepel bejelentőként. Az eredményeit publikáló folyóiratok összesített impakt faktora 143, független citációinak száma 709, Hirsch-index mutatója pedig 18. Lekli István munkája elismeréseként 2011-ben Bolyai János kutatási és Szodoray Lajos Ösztöndíjban részesült, 2013-ban pedig Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjas lett ben első önálló kutatási pályázatával a Debreceni Egyetem egykori Orvos- és Egészségtudományi Centrumánál nyert. Emellett elnyerte 2013-ban a Debreceni Egyetem által meghirdetett kutatási pályázatot, majd 2014-ben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok pályázatát. Lekli István eddig összesen hét, jelenleg pedig három TDK-hallgató munkáját irányítja, s egyik hallhatója OTDK különdíjában részesült. A Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola 2013-ban akkreditálta oktatóként. Lekli István példamutató életpályája és oktató-nevelő-kutató tevékenysége fiatal kora ellenére útmutatóul és példaképül szolgálhat a Gyógyszerésztudományi Kar és a Debreceni Egyetem valamennyi fiatalabb kollégájának. Szorgalmas, nagy munkabírású, eredményes szakember, s az általa művelt kutatási terület nemzetközi tekintélyű elismertje. Széles látókörű, nagy műveltséggel rendelkező, mind munkájában, mind pedig egyéni életében példamutató egyéniség, három kisgyermek édesapja. Tósaki Árpád

19 18 j u n i o r prima díj 2014 Született Kecskemét, március 6. Tanulmányok 2008 Szegedi Tudományegyetem, molekuláris biológus 2012 Szegedi Tudományegyetem, biológus, PhD-fokozat Érdeklődési kör evolúcióbiológia, fenotipikus jellegek evolúciójának genomikai háttere, komparatív genomika, mikológia Nagy G. László b i o l ó g i a Munkahely MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet Ajánló Dr. Lovász László, az MTA elnöke Dr. Ormos Pál, az MTA rendes tagja

20 j u n i o r prima díj Nagy G. László fiatal kora ellenére tiszteletre méltó tudományos pályafutással rendelkezik. Gyermekévei óta a gombákkal foglalkozik, mindig a korának megfelelő legmagasabb színvonalon, kiváló eredményességgel. Középiskolásként már második helyezést ért el az Európai Unió Fiatal Tudósok versenyén, A Közép-Alföld cönológiája és környezetvédelme mikológus szemmel című pályamunkájával. Nagy G. László a középiskolát követően a Szegedi Tudományegyetem hallgatója lett, itt végezte PhD-tanulmányait is. Doktori értekezését 2012-ben védte meg. Ezután az egyesült államokbeli Clark Universityre került posztdoktori kutatónak, s ott is gombákra vonatkozó kutatásokat folytatott, aktuális kérdéseket vizsgált a legmodernebb megközelítési módokkal. A fonalas gombák összehasonlító genomikájával, ezen belül többek között a bioüzemanyag-termelésben fontos gombaenzim-rendszerek evolúciójával, valamint a konvergens evolúció genetikai mechanizmusaival foglalkozott. Nagy G. László eredményeit a terület vezető folyóirataiban publikálta (pl. Science, Nature Communications, PNAS), valamint a genomika legkiemelkedőbb műhelyeiben (Broad Institute; Massachusetts Institute of Technology) mutatta be, és nemzetközi konferenciák rendszeres meghívott előadója. Eddigi munkájának eredményeként több mint 30 tudományos közleményt publikált, ezekre közel 1000 hivatkozást kapott, ami az ő korában kivételes teljesítmény. Tudományos eredményeit számos díjjal és elismeréssel jutalmazták. Nagy G. László 2014-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Lendület pályázatát, ennek köszönhetően hazatért Magyarországra, és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetében alapított kutatócsoportot. A komplex soksejtű élőlények evolúcióját kutatja, többek között arra keresi a választ, hogy milyen genetikai és genomikai folyamatok állnak a soksejtű gombák kialakulásának hátterében, és ezek milyen hatással voltak a kórokozó gombák evolúciójára. Nagy G. László rendkívül tehetséges és eredményes fiatal kutató, kiváló lendülettel. Várható, hogy az új lehetőségekkel pályája töretlenül emelkedik tovább. Lovász László Ormos Pál

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 L E V E L E Z Ő T A G O K Név: BORZSÁK ISTVÁN Születési helye, óve: Monor. 1914 Szükebb szakterülete: klasszika-filológia A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 Jelenlegi munkahelye, beosztása:

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Nemzeti Kiválóság Hírlevél

Nemzeti Kiválóság Hírlevél Nemzeti Kiválóság Hírlevél NOVEMBER-DECEMBER 2014/10. Köszöntő Tisztelt Ösztöndíjasaink! Kedves Olvasók! A TARTALOMBÓL» Rendezvények Bölcsészet és társadalomtudományi konferencia a Miskolci Egyetemen»

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2016. június 10-i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Perczel András Dr. Császár Attila Dr. Salma Imre Dr. Péter László Dr.

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. december 19. (hétfő) 9 óra

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító Ö N É L E T R A J Z D R. K I S S - B A N K Ó É V A N E UR O BI O L ÓGUS KU T AT Ó MTA TERMÉSZETTUDOMÁ N YI KUTATÓKÖZPONT 1 1 1 7. B U DA PEST, MA GYAR TUDÓSO K KÖ R Ú TJA 2. TELE FO N ( + 3 6 ) 1 382 6

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25.

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25. M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MOSONMAGYARÓVÁR 2013. november 25. A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. június 6-7-8. (hétfő, kedd,szerda) 8 óra ÉTK. V. szárny F.502 Biológia BSc (ökológia

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 1. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

ELTE Természettudományi Kar. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

ELTE Természettudományi Kar. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet ELTE Természettudományi Kar a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van:

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van: Követelményrendszer Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára A Biológiai Tudományok Osztálya az MTA doktora címre pályázók számára az alábbi követelményeket teszi közzé,

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc Ph.D hallgató papp.henriett@med.u-szeged.hu Tanulmányok: 2013-2015. Biológus MSc Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány (nappali) Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként 2009-2010. tanév 2. félév: Oktató neve tantárgyfelelős (5 hét) Sugárvédelem és dozimetria (TFBE2503, T_F2418-K3)

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

A PTE GYTK TDK bemutatása

A PTE GYTK TDK bemutatása A PTE GYTK TDK bemutatása Dr. Horváth Györgyi PTE GYTK Farmakognóziai Intézet gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Mentor fogalma Egy olyan idősebb és tapasztaltabb személyt jelent, aki mint idősebb és tapasztaltabb,

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK

Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK Tudományos kommunikáció - 10. előadás Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK Mire pályázhatunk? Állásra Kutatási projektre Ösztöndíjprogramra (Ph.D., posztdok) Külföldi/hazai tanulmányútra Konferencia részvételre Kis

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK:

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: KÉPZETTSÉG: Születési hely és idő: Debrecen, 1973. 11. 03. Állampolgárság: magyar Email: szilagyi@math.bme.hu Honlap: www.math.bme.hu/~szilagyi 1992 1997:

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola MAB azonosító: 135 BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola Önértékelés (2009) A doktori iskola bemutatása A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a nano-porok kutatócsoport vezetőjének tudományos önéletrajza Dr. Kaptay György Születési idő,

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSE m á j u s 2 3.

KÖZGYŰLÉSE m á j u s 2 3. A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 1 8 7. KÖZGYŰLÉSE 2 0 1 6. m á j u s 2 3. Külső Tagok Fóruma 2016. május 3. Külső Tagok Fóruma 2016. május 3. ,Nyugaton a helyzet - sokat változott Szabó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2013- Vendég oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Természettudományi Kar (TTK), Atomfizika Tanszék, Budapest

Curriculum Vitae. 2013- Vendég oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Természettudományi Kar (TTK), Atomfizika Tanszék, Budapest Curriculum Vitae Név: Fröhlich Georgina Születési idő: 1980. április 27. Születési hely: Budapest Nemzetiség: magyar Elérhetőség Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ 1122. Budapest, Ráth

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben