PDF created with pdffactory Pro trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com"

Átírás

1 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß Ò»³» µ* Þ?² ³7 + Û¹» $» ø ÍÓ È ò Õ±²¹» «Ó 7 ²»³ 7 $ ñ7 $ & ¹² ¾? &» +³%á Õ$ 3²³± ¹? ±µ ¼+º± ³ Û³ 7µ» 7 ¼ ò Ó ± Ú»»²½» îððèñîò?³ ïìïò 7ªº± ³

2 ÓÛÌÍÑ Ó ÒÛÎßÔÍ øß«ù³¾ø ïîíð É»²ô Ö±»º Þ»²½ Ù» íò Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt Telefon: Fax: metso.com web: www. metsominerals.com

3 BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ és tudományos konferencia Székesfehérvár,2008. június Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület és Székesfehérvár, akirályok városahívjaésvárjaaháromtestvérszakma:abányászat,akohászatésazerdészetképviselõit,barátaithatárainkoninnenéstúl. Atervezettprogram 2008.június13.péntek 12:00-tõl RegisztrációazAlbaRegiasportcsarnokban 14:00-16:00 TudományoskonferenciaaTechnikaHázában 14:00-19:00 KultúrmûsorokaSportcsarnokban,térzeneaVárosháztéren 19:00 ATalálkozóünnepélyesmegnyitásaaSportcsarnokban 20:00-24:00 Kulturálismûsor,zene,barátitalálkozó 2008.június14.szombat 9:00 TérzeneaTechnikaHázaelõtt 10:00-13:00 AzOMBKE97.Küldöttgyûlése(TechnikaHáza) 10:00-13:30 KirándulásSopolyáraautóbusszal 16:00-18:00 Díszfelvonulás 18:00-20:00 KultúrmûsoraSportcsarnokban, avalétaelnökökköszöntõje, azerdészetiszakmaiversenyeredményhirdetése 20:00-24:00 Bányász-kohász-erdészbálaSportcsarnokban 2008.június15.vasárnap 10:00-12:00 AzAlumíniumipariMúzeummegtekintése(vendéglátáskorhelylevessel) 10:00-12:00 Városnézés Részvételidíj: Atudományoskonferenciarészvételidíjaháromnapraaszokásosellátással: Ft+ÁFA Kizárólagmagánszemélybefizetõkrészéreatalálkozónvalórészvételrejogosítójelvényazemlékkorsóval: 6000Ft. Szállás: AjelentkezõkrészéreSzékesfehérváronnégy-ésháromcsillagosszállodákban,ill.kollégiumokbanfoglaltunkhelyet. Aszállásdíjakkétágyaselhelyezéssel: A kategória(novotelhotel)reggelivel: 9000Ft/fõ/éj+ÁFA B kategória(gellért/jancsárhotel)reggelivel: 6300/6000Ft/fõ/éj+ÁFA C kategóriareggelinélkülkollégium2/4ágyas: 2800/2000Ft/fõ/éj+ÁFA JELENTKEZÉSILAPazOMBKEésazOEEtitkárságán, ill. awww.ombkenet.huhonlapon Jelentkezésésszállásfoglalás: MTESZSzékesfehérvár,TugyiJózsefné 8000Székesfehérvár,Rákócziút25.Tel.: , Jószerencsét!Üdvazerdésznek! OMBKE-OEE Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a 97.KÜLDÖTTGYÛLÉSÉT június 14-én(szombaton) órakor tartja. Helyszín: Székesfehérvár, Technika Háza Napirend: Megnyitó, köszöntések Fõtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés Az Ellenõrzõ Bizottság jelentése Hozzászólások, indítványok Tiszteleti tagok választása Kitüntetések átadása Határozatok Elnöki zárszó Aküldöttgyûlés nyilvános, melyre minden egyesületi tagot szeretettel várunk! AZ OMBKE Választmánya Az OMBKEkülön autóbuszt indít Budapestrõl, amtesz II. ker., Fõ utca 68. sz. irodaház elõl. Igényét kérjük jelezze az OMBKE titkárságán (1027 Bp. Fõ u. 68., Tel./fax: (1) , Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 1

4 Bányászati és Kohászati Lapok Aszerkesztõségcíme: Postacím:Tapolca Pf Felelõsszerkesztõ: PodányiTibor (tel.: ) Aszerkesztõ bizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ) dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ) dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztõ) Kovács Béla (szerkesztõ) Bariczáné Szabó Szilvia Bircher Erzsébet dr. Dovrtel Gusztáv Erdélyi Attila dr. Földessy János Gyõrfi Géza dr. Horn János Jankovics Bálint Kárpáty Erika Livo László Lois László Mara Márta-Éva dr. Mizser János Sóki Imre dr. Sümegi István dr. Szabó Imre Szilágyi Gábor dr. Tóth István dr. Turza István Vajda István Kiadja: Országos MagyarBányászati éskohászatiegyesület Budapest,II.,Fõutca68. Telefon/fax: Felelõskiadó: dr.tolnay Lajos Nyomdaielõkészítés: Vorákné SzecseiMónika Nyomda: Press+PrintNyomda,Kiskunlacháza Belsõ tájékoztatásra,kereskedelmi forgalombanem kerül HUISSN TARTALOM DR.HORN JÁNOS: Miértnemépült/épülújhazailignitbázisúerõmû?..3 Whywasnot/is notbuiltnew domestic powerplant onthe baseoflignite? DR. HAVASI ISTVÁN: AzISMXIII.Kongresszusánaktudományos eredményei...7 Scientificachievements ofxiii.congress ofism ABUCZKI ATTILA,WÉBER JÓZSEF, PIKLI KÁROLY,BÁLINT BÉLA: ISMXIII.Kongresszuskirándulások...13 Technical excursions ofxiii.congress ofism LIVO LÁSZLÓ, DR. BOCSI OTTÓ: EgylehetõségSalgótarjánés környékeenergiagondjainak orvoslására...17 Analternativetosupplytheenergydemands ofsalgótarjánarea DR. FÜST ANTAL: Kockázatésbányamérés...20 Riskand minesurvey DR.TURZA ISTVÁN: Intenzívkõzetmozgásokidõfolyamatai...24 Rockmovements intheprogress oftime K.KOTWICA,P.GOSPODARCZYK: Aktívtárcsakésekalkalmazása marófejesvágathajtógépeken...29 Activeroller-cuttersonroadheaders DR. BIRÓ JÓZSEF: Osztószintes,csapológurítós,fõteszén-süllyesztéses (OSZG)fejtésimód Zobákbányautolsóévtizedében...33 Anew stopingmethod inthelastdecadeofzobák mine VERBÕCI JÓZSEF: Hozzászólásdr.FodorBélacikkéhez...37 Contributionto thearticleofdr.bélafodor DR. BODONYI JÓZSEF:Emlékezésdr.MartosFerencre 90.születésnapján...41 Remembrancetodr.FerencMartosonthe90thanniversaryofhisbirth Egyesületi ügyek...36, 42 Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon...47 Helyreigazítás...6 Hazai hírek...23, 32, 40, 49, 62 Külföldi hírek...28, 58, 63 Gyászjelentés...53 Keresztes László...53 Karsai József...54 Reizer József...54 Burkus Béla...55 Jankovics István...55 Muhel József...56 Radoszta István...57 Hirdetmények, közlemények...1, 57, 64 Könyvismertetõ, lapszemle...60 Megjelenik2008. április28. 2 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

5 Miért nem épült/épül új hazai lignitbázisú erõmû? avagy miért növekszik hazai energiaimportunk, ami rontja nemzetgazdasági eredményünket is?* DR. HORN JÁNOS okl. olajmérnök, okl. gazdasági mérnök, okl. szakközgazda, elnöki fõtanácsadó (BDSZ Budapest) Avilágonegyretöbbnemzetközikonfliktusokaanyersanyagokésenergiahordozókhiánya,figyelembe véve avilág egyes országaiban elõírt környezetvédelmi elõírásokat is. Szerencsére hazánkban ezek a konfliktusok még nem jelentkeznek, de további hibás döntések esetében hazánkban is megjelenhetnek. Mi amagyar valóság AzÁllamiSzámvevõszék egy2007.évijelentésében aztismegállapította,hogyhazánkerõsenlemaradtazúj erõmûi kapacitások létesítésében. Hogy milyen nagy szükség lesz új erõmûvek építésére, azt az új magyar energiapolitika kidolgozására létrejött szakértõi bizottságanyagaistartalmazta.azújerõmûépítésénekfeltételrendszere, hogy legyen gazdaságosan kitermelhetõ, környezetvédelmi szempontoknak megfelelõ, nemzetgazdasági elõnyöket biztosító (pl.: energiaimport-csökkentés,foglalkoztatottság-növelés,állami bevételeknövekedése stb.) hazai ásványi nyersanyagvagyon és természetesenbefektetõ,akigaranciátkaparra,hogyabefektetésemegtérül. Akérdésre, hogy hazánkban ezeket afeltételeket lehetett volna-e vagy lehetne-e biztosítani, a válasz: IGEN! Afeltételeknek az észak-magyarországi lignitvagyonmindenbenmegfelelt,illetvemegfelel,desajnos sokan ezt is félremagyarázzák, avalóságot elhallgatják. Afélremagyarázásra számtalan példát lehet felhozni; egy szakmailapban pl.aztolvashatjuk,hogy Magyarországtermészetierõforrásokbanszegény,másutt,hogya megújulóerõforrásokbólelõállítottvillamosenergiaára 10%-kal magasabb, mint ahagyományos energiahordozókból származóé. Avalóság: Pakson az önköltség 9Ft/kWó,Visontán12-13 Ft/kWó, amegújulóké pedig 23Ft/kWó. Akérdés nem újkeletû, hiszen az 1990-es évek második felében már nemcsak abányászati szakemberek mondták,hogyatermészetikincsekkiaknázásánakgyökeresvisszafogása azimportolcsóságárahivatkozva közgazdaságilag sem megalapozott, és az import növekedése több iparág tönkremenetelét, több tízezer ember munkahelyének elvesztését is eredményezni fogja és további súlyos nemzetgazdasági károkat fog okozni. Ennek árát majd anemzetgazdaság fogja megfizetni. Az elmúlt évek sajnos nagyon hamar bebizonyították atézisek valóságtartamát. Egyértelmû, hogy az olcsó nyersanyag- és energiaellátás ideje lejárt, és az ár állandónövekedésevárható,mert aglobáliskeresletkövetkeztébensokfeldolgozotttermék ára mármostis csúcsmagasságotértel, az európai ipar egyre nehezebben jut a termeléshez elengedhetetlenülnélkülözhetetlennyersanyagokhoz, az ásványi nyersanyagok értéke folyamatosan emelkedik, ami az emberiség növekedése az arány nem egyforma akontinenseken belül sem miatt gyorsul (a világon a nyersanyag-felhasználás egy fõre 3,6 tonna/fõ/év, ez az USA-ban 23, az EU-ban 15, Indiában 0,8 és Etiópiában, Nepálban, Kambodzsában 0,2). Amennyiben India és Kína nyersanyag-felhasználása avilágátlagra nõne, az azt jelentené, hogy afelhasználásmeghaladnáa80milliárdtonnát,amely elérése a világ bányászatának egyenletes fejlõdése esetén50 évetvenneigénybe, a Nemzetközi Energia Ügynökség októberi kitekintése szerint avilág primerenergia-fogyasztása 2030-ig 53%-kal fog növekedni, ezen belül afejlõdõ országoké70%-kal, aföldön anyersanyagok nem egyenlõ arányban oszlanakel,ígyegyadottországaföldrajzihelyzetébõlfakadóan egy másik ország nyersanyag-juttatásától függõ helyzetbe kerül/het (ez nevezhetõ geopolitikai helyzetbõlfakadótermészetierõforráshiánynak). AzEurópaiUniótagállamainakenergiaimport-függõsége igen nagy hazánké kiemelkedõ, és ez az arányatovábbiévekbennövekednifog.aszénhidrogének ára szinte óráról órára emelkedik. Ez természetes, ugyanisafõbeszerzésiforrások(avoltszovjetuniótagállamai)mindtávolabbiak,ésamiár szempontjábólsúlyosbító, hogy akitermelés nehezebb földtani és terepi viszonyok között történik. Napjainkra az európai ellátásbiztonság több irányból veszélyeztetett, többdimenziós lett, amelyet az oroszországi gáz és aközel-keleti olajszállítmányoktólvalófüggõségjellemez.veszélytjelenthet az energiaépítmények terroristáktól való fenyegetettsége,továbbáazolajfinomítók,erõmûvek,vezetékekutóbbikétévtizedalacsonyberuházásaikövetkeztében elõállóelöregedése.az Állami Számvevõszék vizsgálata is tartalmazza, hogy az állami intézkedések és gazdasági folyamatok egyoldalú földgázorientált szerkezetet eredményeztek. Aföldgázimport egyetlen ország (Oroszország) szállítási útvonalán érkezik, ennekkockázatárafigyelmeztetett2006-banaföldgázszállítás két esetben történõ leállítása. Ugyanakkor tehát *AcikkmegjelentazEnergiagazdálkodás2008/1.számában. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 3

6 nem véletlen Putyin orosz elnöknek egy közelmúltban megtartott energetikai csúcson kifejtett azon mondata, mely szerint...nem engedhetjük meg, hogy az egész gazdaság egyetlen energiahordozón alapuljon. Kapacitáshiány-felszámolásszenesésatomerõmûvekkellehetséges. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség legújabb adata szerint Oroszországban 5épülõ atomreaktor van (2700 MW) és tervezés alatt 8(9600 MW). Tehát amagyar kormányzatnak mindent el kell követni, hogy hazánkban új erõmû épüljön, különös tekintettel arra is, hogy teljesen irreális elképzelés, hogy a megújulókbóltermeltenergialényegesencsökkenthetiafosszilisenergiahordozókbóltermelteket. A hazai meg nem újuló természeti erõforrások ásványvagyon oldala (ipari vagyon/termelésmillió tonnában):kõolaj18,3/0,9;földgáz60,8/3,2(1000m 3 =1t); feketekõszén 198,8/-; barnakõszén 169,7/1,4; lignit 2925,8/8,2; uránérc: csak földtani vagyon, atermelés 1997-ben megszûnt.(mgsz2006.évijelentése.) Jelenírásomban csakazészak-magyarországilignitvagyonunkkérdésévelfoglalkozom,ugyanissematoronyilignitvagyonra (bár az1980-asévekbenamagyar és osztrákilletékestárcáktárgyaltaketémábanésszámtalanszakmaitanulmányiskészült)semahazaiszenekre épülõerõmûveknekpillanatnyilagnincsreálisesélye. Elsõ történés Az észak-magyarországi lignitvagyonra (Bükkábrány)tervezetterõmûépítésemáraz1970-esévekbenis felmerült ban ahazai kitermelhetõ lignitvagyon az ásványvagyon mérlegben már közel 3500 millió tonna volt (akkor még amátraaljai Szénbányáknál szerepelt ahazai összes lignitvagyon, atermelés 7,1 millió tonna volt). Mostanra már több, korábban szigorúan titkos minõsítésû anyag kutatható és abból számos talánsokakáltalmégmostsemismert ténykerültnapvilágra. Esorok írója is igen sok idõt fordított levéltári kutatásokra, de döntõen az eocén programmal kapcsolatos anyagokra. Ezek között számtalan volt, ami a lignitbázisra épülõ erõmûépítésre vonatkozott. A háromkötetes összeállításom a soproni Központi BányászatiMúzeumbankerültmegõrzésre szeptember11-én Szekér Gyula nehézipariminiszterelõterjesztéstnyújtottbeazmszmpgazdaságpolitikai Bizottságához. Az elõterjesztés annyira titkos volt, hogy csak két példányban készült és agb tagjai sem kaptákkézhez. Azelõterjesztésben szerepeltekazalábbiak: Folyamatban van abükkábrányi erõmû és külfejtés beruházási javaslatainak elõkészítése, a felmerülõ környezetvédelmiésegyébproblémáktisztázása,úgy, hogy szükség esetén az erõmû elsõ gépegysége az 1980-asévekelejénüzembe léphessen. Ahazaiirányításcéljábólatízszénbányászativállalatot felölelõ szénbányászati trösztöt indokolt létrehozni célszerûaztbudapesten. Sem aszénbányászat és avillamos ipar egészének, semegyesvállalatainakazösszevonásanemcélszerû. Ezt követõen az események felgyorsultak, a leglényegesebbekateljességigényenélkül: szeptember 20-án Némethi János (MSZMP Gazdaságpolitikai Osztály) észrevételeket tett a GB elõterjesztéshez, megismételve annak fõ indokait. Havasi Ferenc, aki az MSZMP Komárom megyei elsõ titkára volt, azonnal (1973. október 20.) közölte, hogy Tatabányánmindenfeltételadott,hogyaszénbányászatitrösztottkerüljön elhelyezésre. Az Országos Tervhivatal 1974 márciusában 0094/I/74 számú elõterjesztésében többek között az alábbiakat terjesztette elõ:...a szovjet import 3millió tonnávalcsökken,ésmégnemmûködiksemazadriai-, sem az Orenburgi-vezeték, így az ipar 4,5%-ra becsült energetikai többletigényének kielégítéséhez a Bükki Energetikai Kombinát megépítését tartják szükségesnek. Az Országos Tervhivatal 1974 májusában már a 00162/I/74 anyagában azt írja, hogy megkezdjük a bükkábrányikülszínilignitbányalétesítését. A Gazdasági Bizottság május 13-i ülésén rögzítetteaztis,hogyelõnytbiztosít abükkábrányierõmûnek( mw, osbelépéssel)adunántúlra tervezettprogrammalszemben szeptemberében a Nehézipari Minisztérium EnergiagazdálkodásiHatóságV.ülésénekemlékeztetõjében többek között szerepel, hogy MokriPál javasolja, hogy amélymûveléses szénbányászatra mondják ki a mányi bánya évi indítását, Nagyegyháza és Lencsehegy mellett. Az eddig elvesztett idõ miatt bizonyos feszültségek vannak, amelyek azonban feloldhatók szovjetkutatókbevonásával,amelyhezamegyeminden segítségetmegad. És ekkor robbant abomba, amire sajnos jelenleg semmilyen utalás nincsen október 21-én került sor LázárGyörgy és A.Ny.Koszigin,amagyarésaszovjet minisztertanács elnökei megbeszélésére, ahol a bükkábrányi külfejtés és hõerõmû kérdése lekerült a napirendrõl.sajnosavoltmagyarminiszterelnöktõl,aki között volt aminisztertanács elnöke, már nem tudhatjuk meg, hogy milyen nyomásra vetette el a bükkábrányitémátésvetteelõreadunántúliprogramot (de talánerreamokripál javaslatválasztad). Atörténeti hûség azonban megkívánja, hogy megemlítsem, hogyegyhéttel késõbb SimonPál nehézipari miniszterés Bratcsenkó szovjet szénbányászatiminiszter tárgyalásainaszovjetminiszter sajáttapasztalatairahivatkozva hozzátette hivatkozással ahuszár-bajkavov levélre,melybenabicskekörnyékigyûjtõerõmûfûtéséheztervezett4újbányamegépítéséhezkértsegítséget 4újbányamegnyitásaegytervperiódusonbelülnemkis feladat, annál isinkább,mertamagyarféltõlkapott információszerintatervezettmunkákállásacsak2bányánálteszilehetõvéakivitelezésimunkákmegkezdését. Aminisztertanács akomárom megyei pártbizottságerõfeszítésekövetkeztében 1976.június14-énúgy határozott,hogya4újbányaüzemlétesítéseelõzzemeg a bükkábrányi hõerõmû és külfejtés megvalósítását, 4 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

7 majd az ÁTB 5071/1976 sz. határozatában azt jóváhagyta. ApolitikaiváltozásokkövetkeztébenmindérdemibbéváltazOrszággyûléstevékenysége,ésakorábbiházszabály módosítása kifejezetten aszakmai képviselet erõsítése irányába hatott elején sorra alakultak a különbözõ jó értelemben vett lobby csoportok, másodiknak a bányászati és energetikai csoport, melynek elnöke dr.juratovics Aladár volt.acsoport elnöke március 1-i dátummal keltezett levéllel kereste meg Fodor Istvánt, amagyar Köztársaság Országgyûlésének megbízott elnökét, melyben felvázolta abányászat és energetika területén fennálló problémákat (ez alevélmásolat is birtokomban van). Alevél tartalma számos szakmai szervezettel folytatott tárgyalás eredménye volt,amiazalábbigondolatokatismegfogalmazta(nem szószerintikivonat): aszén az egyetlen olyan elsõdleges hazai energiahordozó, amelyet hosszabb távon tartósan és jelentõs mértékben igénybe lehet venni ahazaienergiatermeléshez, célszerûlenneállástfoglalniújlignitbázisúalaperõmû ésannakmegfelelõnagykapacitásúbányafolyamatos létesítésemellett ben aszénbányászativállalatok és avelük szoros kapcsolatban álló cégek összefogtak, és október 11-én létrehozták abükki Energetikai Kombinát Alapítványt14627EFt+11554DEMtõkével(azAlapítókközöttvoltaBányaipariDolgozókSzakszervezeti Szövetségeésakuratórium tagja,esorokírójais). Az alapítók az alapító okiratban meggyõzõdéssel vállalták, hogy amagyar társadalomnak, ajövõ nemzedékének alapvetõ érdeke még az akkori lehetséges energetikai importhoz viszonyítva is az olcsóbb, gazdaságos, környezetbarát villamosenergia-termelés az ezredfordulónistúl,maximálisanigénybevéve ehheza hazai nyersanyagbázist, szakmakultúrát és munkaerõt. Az alapítvány számtalan nemzetközi konferenciát tartottésigensokszakmaianyagotkészített/készíttetett. Már az elsõ kuratóriumi ülésen megfogalmazódtak alegfontosabbfeladatok,melyszerintazalapítványcélja döntéselõkészítõ feladatok elvégzésének elõsegítése: az energiaellátás-biztonsági, környezetvédelmi, területfejlesztési, a foglalkoztatáspolitikai kérdéseket figyelembe vevõ tanulmányok készítése, konferenciák szervezése, szakszerû információk terjesztése. Már ezen az ülésen megfogalmazódott, hogy miután az alapítvány külsõ anyagi támogatásra nem számíthat, amûködése maximum6-8évigtarthat. Ateljességigénye nélkül: 1991-ben készült az elsõ összefoglaló tanulmány A bükkábrányi lignit-külfejtés és erõmû megvalósítási lehetõségénekfeltételrendszerérõl címen bentöbbszázpéldánybankészültazelsõnépszerû fogalmazású 2oldalas propagandaanyag Lignitre épüljön az új alaperõmû címen, ami az ország minden részébeeljutott ben számtalan lignit fórum megtartása Gyöngyösön és Bükkábrányban, melyen Heves és Borsod megyei vezetõk, országgyûlési képviselõk, érintett területek polgármesterei, környezetvédelmi-, bányászati-energetikaiszakemberek vettekrészt január23-24.Nemzetközikonferencia32külföldi és közel 100 hazai résztvevõvel (állásfoglalás alignit erõmûmellett, azelõadások kiadvány formájában ismegjelentek). Közhasznú elemzés a magyarországi lignitvagyon hasznosítására c.tanulmány(1993)10változatotmutatottbe,melynekfõfejezetei: Alignitlelõhelyekésföldtaniviszonyai,akülfejtéses technológiaésbányamûvelés,akomplexkörnyezeti hatásokismertetése, az erõmûi berendezések megválasztása, ablokknagyságok optimalizálása, akéntelenítésvizsgálata, atüzeléstechnikavizsgálata, akéntelenítés során keletkezõ gipsz felhasználása éselhelyezése. Ezenidõszakbankészült dr.fallergusztáv,dr.simon Kálmán és dr.tóth Miklós A hazai lignitbázisra és a hasadó anyagra létesíthetõ alaperõmû azonos alapú összehasonlítása címû tanulmánya, amit az alapítvány rendelkezésére bocsátottak. Azt az alapítvány szakmai anyagokhozfelhasználta. Akülfejtésesszénbányászatésaszéntüzelésûerõmûvek ismeretterjesztõ bemutatása különös tekintettel a bükki lignit-elõfordulás erõmûi célú felhasználására címû ( ) 259 oldalas anyagot és az ebbõl készült 18 oldalas ismeretterjesztõ kivonatot az alapítványigenszéleskörben(kormányzati,szakmai,önkormányzati,társadalmi)terítette(ennekegyeredetipéldányaszinténesorokírójánaktulajdonábanvan). Erõmûvi hulladékok környezetbarát elhelyezése a bükki külfejtés területén címû ( ) tanulmány részletesen mutatta be a lehetõségeket, és ennekkeretében arajna-mentinagynémetkülfejtések mellé telepített erõmûvek 7,5-8,0 Mt hulladékának környezetbarátelhelyezését. Sajnos akuratórium jóslata bevált, az alapítvány pénzeelfogyottés1999-benbefejezte munkáját. Szerencséreötszakember (CsizmadiaLajos,Karacs Imre, Sõregi Zsolt, dr. Szabó Imre és Varga József) három kötetben, Lignit közlemények gyûjteménye címen összeállította az etémával kapcsolatos, a BKL Bányászat c. lapokban megjelent írásokat. Ezek többek közöttamiskolci Egyetemen, amagyar Állami Földtani Intézetben, a soproni Központi Bányászati Múzeumban ésesorokírójánálismegtalálhatók. Úgy ítélem, hogy mind aföldtani, mind abányászatiszakemberektudásuklegjavátadták,akialakulthelyzet kizárólag az akkori politikai vezetés eredményének tudható be. Második történés 1995-ben az RWE-vel megkötött privatizációs szerzõdéstazakkorikormányzatfelmondta,ésazállam 30 millió dollárt bukott (de ez egy külön történet, Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 5

8 Harmadik történés hiszen ha megépül egy 2x400 MW-os erõmû, akkor egymilliárdköbmétergázttudottvolnakiváltani).aprivatizációbizonyáraegyönállótanulmánytérdemelne november16-ánaBánya-ésEnergiaipariDolgozók Szakszervezete (BDSZ) amátrai Erõmû Zrt. (MEZrt.)meghívásárakihelyezettmunkavédelmiülést tartott, melyen megjelent Marcus Kosma, a ME Zrt. igazgatóság elnökhelyettese, dr.esztó Péter, amagyar Bányászati Hivatal és Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke, Bóna Róbert, a ME Zrt. visontai bányaüzem és Mata Tibor, ame Zrt. bükkábrányi bánya igazgatója is. Itt mintegy 40 fõ elõtt Marcus Kosma jelentette be a már nagyon régen várt döntést arról, hogy millió EURberuházássalúj400MW-oserõmûvet építeneka peremfeltételekteljesüléseesetén. Sajnos több évtized után újabb kormányzati hiba történt. AMagyar Köztársaság kormánya abrüsszeli beadásutolsónapján(2007.január17.)tárgyaltamega CO 2 kvótárólszóló NemzetiKiosztásiTerv címû anyagot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium(KvVM) elõterjesztésében. A BDSZ már a kormányülés elõtt tájékoztatást kapott arról, hogy az elõterjesztés súlyosan érinti nem csak az ország még mûködõ barnakõszén- és lignitbányáját, de más szakmai ágazatokat is. Ezért azonnal írásban kereste meg az érdekelt kormánytagokat és kezdeményezte a Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizottság(BÁPB)összehívását. ABÁPB 2007.február 2-án tartotta meg ülését, melyen az Országgyûlés GazdaságiésInformatikaiBizottságalelnöke,aKvVM, agazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Társadalmi PárbeszédKözpont,aBÁPBkétoldalánaktagjainkívül mégmeghívottkéntazépítõanyag-iparszakembereivettekrészt. Azülésen akvvmképviselõjénkívül egyetértés alakultkiabban,hogy sajnosakiküldöttanyagszámtalan egyeztetésilépcsõfokotkihagyott, és az alulméretezett kvótaigény több ágazatot nehéz helyzetbe hoz. A mûködést, aversenyképességet rontó kvótahiány megkérdõjeleziamárbetervezettfejlesztésekmegvalósíthatóságát, és ez további munkahelyvesztéseket eredményezhet. Abeadott alulméretezett számokatbrüsszelben további 12,4%-kal csökkentették, és a2007. június 27-i BÁPB ülésen már nyilvánvalóvá vált, hogy az RWE etikai kódexe mely nemcsak Magyarországra vonatkozik nem engedélyezi szén-dioxid kvóta vásárlását, így akorábban bejelentett erõmûépítésre nem kerül sor. Sajnos anapokban jelentmeg akvvm honlapján az új szén-dioxid kvóta kiosztás tervezete, ami a helyzetettovábbrontotta(amezrt.részérea2006.évi kvótánál több mint 1,17 millió tonnával kevesebb egységetterveznek). Milyen lesz/lehet anegyedik történés Esorok írója bízik abban, hogy ahazai, gazdaságosan kitermelhetõ, környezetvédelmi feltételeknek megfelelõ ligniterõmû megépül. Ez elengedhetetlenül szükségesahazaibiztonságosenergia-ellátásunkhoz,az import csökkentéséhez, anemzetgazdasági egyensúly javításához,ahazaifoglalkoztatáshozis,azazteljesítiaz ellátásbiztonság, versenyképesség, környezetvédelem hármasfeltételrendszerét.amagyargeológiaiszolgálat által minden évben összeállított Magyarország ásványi nyersanyagvagyona c. kiadvány ezt a kérdést minden évben bemutatta. Sajnálatos, hogy egyes technológiák negatív megítélés alá esnek (pl.: szén), más technológiák véleményemszerintmegalapozatlanul kiemelt támogatást kapnak. Szükséges lenne komplex gazdaságossági számítások elvégzése, mely bebizonyíthatja azésszerû energetikai fejlesztések szükségességét (talánmégnem késõ!). DR.HORN JÁNOS aranyoklevelesolajmérnök,okl.gazdaságimérnök, okl.szakközgazdaolajmérnökioklevelét1957. április 26-án szerezte. Dolgozott amélyfúró (késõbb Vízkutató és Fúró) Vállalatnál fúrómérnökként, üzemvezetõhelyettesként és területi mérnökként ben áthelyezték az Országos Földtani Fõigazgatóságra, majd 1964-ben a jogutód Központi Földtani Hivatal kutatásgazdasági osztály vezetõje, majd aközgazdasági fõosztály vezetõje lett tõlaBánya-ésEnergiaipariDolgozókSzakszervezeteelnöki fõtanácsadója ben gazdasági mérnöki (Budapesti Mûszaki Egyetem), 1982-ben szakközgazda (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem)okleveletszerzett.Doktoridisszertációját1983-banvédtemegaMarxKároly Közgazdasági Tudományegyetemen.10szakmaikönyvet,számosszakcikketjelentetettmegésszakmaielõadásokattartott között amagyar Villamos MûvekRt. felügyelõ bizottsági tagja, majdelnöke. Tagja több szakmai egyesületnek,bizottságnak,alapítványnakéstestületnek.azombketiszteletitagja. Helyreigazítás ABányászat2007/6.számábanköszöntöttüka70évesSzékelyTiborokl.bányamérnök tagtársunkat, aki január 12-én született, de sajnálatos módon fényképét elcseréltük, és a73. oldalon nem az õfényképe, hanem az szeptember 12-én született Székely Tiborbányamérnöktagtársunkfényképe jelentmeg. Mindkét nagyra becsült Tagtársunktól és valamennyi kedves Olvasónktól ezúton kérünkelnézéstahibánkért,ésittközöljükahelyesfényképet. Szerkesztõség 6 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

9 ANemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM) XIII. Kongresszusának tudományos eredményei DR. HAVASI ISTVÁN tanszékvezetõegyetemi docens (Miskolci Egyetem Geofizikai és Térinformatikai Intézet Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék) Aszerzõakongresszusonelhangzottelõadásokcímeitközli, majdközülüknéhányatkiválasztva, tartalmukat röviden ismerteti, hogy felhívja az olvasó figyelmét akongresszusi kiadványra. Ország Elõadások Ország Elõadások száma száma Kína 37 SzlovákKöztársaság 3 Oroszország 16,5 Norvégia 2 Ukrajna 15 Románia 2 Lengyelország 12 EgyesültKirályság 1 Németország 5 Észtország 1 Magyarország 4 Franciaország 1 Mongólia 4 Svájc 1 Bulgária 3 USA 1 Csehország 3 Vietnám 1 Dél-afrikaiKöztársaság 3 Ausztrália 2x0,5 Fehéroroszország 3 Kazahsztán 0,5 Nem szükséges sokat töprengeni azon, hogy acímben felvetettek értékelésére alegcélszerûbb megoldásnak akongresszus elõadásait összefogó kiadvány tanulmányozása tûnik. Így hát én is ehhez folyamodtam, amikor e feladatravállalkoztam. Az egyes szerzõk a kiadványban megtalálható tanulmányokat akongresszus meghívójában korábban meghirdetettalábbihattémakörrenyújtottákbe: Törvények, jogok,szabályozások a bányamérésre és a bányamérõkre vonatkozójogiaspektusok. Modern geodéziai módszerek és mûszerek abányamérésben. Számítógépestechnológiák akülfejtések,aföldalatti bányák, valamint az olaj- és gázkitermelés helyének térképezésében. Akõzetmasszívum és afelszín elmozdulásának, deformációinakelõjelzése. Bányák természetes és épített környezetének védelme. Oktatás,szakmatörténet,abányamérõkésmásolyan szakértõk tevékenysége, akik abányászatiés abezárt bányaterületekproblémáivalfoglalkoznak. Természetesen az anyagok döntõ többsége lefedte az elõzõ témaköröket, de akadtak olyan elõadások is mintahogyazmajdarészletesáttekintésbõlislátszik, amelyek magára abányászati tevékenységre, abányatervezésre, ageomechanika, ageofizika bányászati alkalmazására irányultak. Akonferencia elõadások sokszínûségére az elõzõeken túl még amegújuló energiákalkalmazása témakörmegjelenése isutal. A kongresszus kiadványának tanulmányozását kezdjükegy kisstatisztikaivizsgálattal. Azalábbileltárszerû összeállításból az egyes résztvevõ országok szakmai hozzájárulása akonferencia tudományos eredményeihez abeküldöttelõadásokszámaalapján figyelhetõmeg. Atáblázatbeli összes elõadásszám: 120, amelyet 22 ország szerzõi állítottak össze. Egyes országok bányászatbanbetöltöttsúlyátegyenesaránybanmutatjaama- gas elõadásszám is, másokét (pl.ausztrália viszont fordított arányban) az elõadásszám nem tükrözi vissza az ország kiemelt bányászati szerepét avilágban. Az érdeklõdés hiánya arendezvény iránt minden bizonnyal egyéb okból, az említett ország kapcsán esetleg anagy távolságbólfakad. Ezek után országonkénti bontásban vizsgáljuk meg részletesen, hogy akongresszuson milyen bányamérési (bányászati) témák és problémák foglalkoztatták az egyeskutatókat,szakembereket. Kína 1.Felszínelmozdulás paramétereinek elõjelzése neurálishálózatsegítségével. 2.Numerikus szimulációs módszer kutatása dõlt telep kitermelése okoztafelszínideformációjellemzésére. 3.Akáosz-elméletalkalmazásaállami szénbányák éves termelésének elõjelzésére. 4.GPSszintezésimodellekkutatásaésbányászatialkalmazása. 5.Külfejtés pontos Digitális Magassági Modellje (DEM)fejlesztésénekkutatása. 6.GIS-alapú (Földrajzi Információs Rendszer) zöld bányászatirendszertervezése. 7.Agiroteodolitstabilitásánakellenõrzése. 8.GPS magassági-konverzió genetikus neurális hálózat alapján. 9.Kitermeltbányatérségekfölöttinagyfeszültségûvezetékmûszeresmérése,stabilitásánaktanulmányozása. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 7

10 10.Teljesengépesítettbányászatokoztafelszínsüllyedés mechanizmusa. 11.Szénmezõ-tartalékokCADalapú számítása. 12.AHAIZHOUkülfejtésesbányaDEMmodelljének létrehozásaésalkalmazása. 13.Módszerekadigitáliskülfejtésesbányalétesítésére. 14.Adinamikus felszínsüllyedés és adeformációs törvények változásaegy szénbányánál. 15.Koordináta-transzformációs modell fejlesztése és alkalmazása. 16.Szénbányák gázkitöréseinek és robbanásainak korszerû megfigyelése és az idõbeli figyelmeztetés térbeli információs technológiák (GIS, VR /virtuális valóság/)alapján. 17.Felszíni bányaüzem és bányaút 3D modelljének kutatása. 18.Ökológiai rendszerre és tájrendezésre vonatkozó módszer kutatása szénbányászat okozta süllyedéses területen. 19.Bányászat elõidézte süllyedéses terület vizsgálata, tájrendezés,extenzívterületrendezés. 20.Felszínsüllyedés és afedõrétegen belüli nyomástörvények változása aterhelés újbóli növelésével akitermeltterületfölött/gyakorlatimodellezés/. 21.Fizikailag szimulált vizsgálat afedõréteg-bányászat okozta dinamikus nyúlási jellemzõinek meghatározására. 22.Abányavárosok hosszú távú fejlesztésére irányuló több kulcskérdés figyelembevétele. 23.Kataszteri térbeli-idõbeli adatbázis tervezés és parcellatörténetlekérdezés. 24.Felhagyott bányaterület ökológiai helyreállításának tervezése. 25.Külfejtés tér-idõ adatmodelljének létrehozása és alkalmazásánakkutatása. 26.Földhasználat és fedõréteg változásának kutatása füvesterületû szénmezõk kitermelésemiatt. 27.Alemûvelt és feltöltött területek eloszlásának szimulációjaaföldterülethelyreállításakor. 28.TávérzékelésselnyertadatokkutatásaCaché-struktúraalapján. 29.RS módszer (információ-szûrési modell) kutatása süllyedésadatbankalapján. 30.Amegismert geológiai környezet hatása atönkremeneteliindexekelõjelzésére. 31.PS-InSAR (Permanens-Scattered Interferometric Aperture Radar) távérzékelési technika alkalmazásánakvizsgálataabányászatisüllyedésmérésben. 32.Bányászatifõtebiztonság-jelzõrendszerGIS alapon. 33.Bányászati süllyedés elõjelzése a Bulianta Szénbányánál. 34.Precíziós GPS technika alkalmazása abányaterületek deformációinakmegfigyelésében. 35.Mérési technikák és módszerek abányaigazgatás számára. 36.VRS (Virtuális Referencia Állomás) technikán alapulóhibavizsgálatésmodellezés. 37.Korlátozott hatású program robosztus becslése a GPS magassági anomália illesztésekor bányászati területeken. Oroszország 1.Afelszínnyúlás vizsgálatának egy technikája afelsõ Kama-medence kálisótelepeinekkitermelésekor. 2.Az inklinométeres ellenõrzés pontossági vizsgálatának kérdése. 3.Bányászatiellenõrzõhálózatokalappontjaiújraállandósításánakkérdése. 4.Kõzetmasszívumnyúlásacsúcsalakúeloszláskoncentrációinakvizsgálataasüllyedésizónában. 5.Adeformációsfolyamatokkiterjedésénekprognózisa és ellenõrzése föld alatti térségek kialakításakor Moszkva városában. 6.Lejtõstabilitás értékelésekülfejtésekben. 7.Geomechanikai monitoring aföld mélyebb rétegei komplex mûvelésalávonásakor. 8.Gázkitermelésmiattifelszínsüllyedésmegfigyeléseés elõjelzéseoroszországban. 9.Az ásvány-elõfordulások qualimetrikus teljes becsléseésakitermelésminõségeaföldmélyénekhasznosításakor. 10.Újtechnikákésmûszerekabányamérésben. 11.Felszínmozgás paraméterek elõjelzése, tekintettel a kõzetmasszívumblokkszerkezetére. 12.Bányászatokoztafelszínmozgásmagastechnológiai terhelésnél. 13.Afelszínmozgásának speciálisrészletei,figyelembe véveabányászatimûveletekvégrehajtását. 14.Innovációabányamérésben. 15.A JSC Silvinit nevû információs rendszerének fejlesztése. 16.Olaj- és gázkitermelõ vállalatok bányamérési munkahelyeinekspeciálisprogramszerintifejlesztése. Ukrajna 1.ADonyeck-medence egyik területe kõzetmasszívuma kondícióinak többváltozós analízise bányamérési éshidrogeológiaimegfigyelésekalapján. 2.Litográfiai-tektonikai heterogenitások hatása az aktuálisfelszínideformációsfolyamatokra,amelyeka földalattibányászatmiattjötteklétre. 3.Új módszer geofizikai és geomechanikai problémák megoldására. 4.Abányászatimunkahelyekstabilitásánakegyújmegközelítése. 5.Amaximális felszínsüllyedés elõjelzése szénrétegek kitermelésekor adonyeck-medencében. 6.Adinamikus mozgásfolyamatok matematikai leírása adon-medence szénbányáinál. 7.Geomechanikai monitoring adon-medence bezárt szénbányáiterületén. 8.Afelszíni süllyedés és elmozdulás értékelése az elárasztottkõzetmasszívum aktivitásamiatt. 9.Elfogadható feltételek épületek alábányászására széntelepeknél. 10.A grafikus mérési dokumentáció fejlesztésének néhányjellemzõjegis-thasználva. 8 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

11 11.Lejtõcsúszáselõrejelzésésaprevencióproblémájának megoldásagishasználatával. 12.Felszíniszerkezetekvédelmeelárasztottbányákhatásávalszemben. 13.Atérbeli felszínsüllyedés meghatározási módszerei adon-medence szénbányáinál. 14.Ageofizikaimezõanomáliák ésafelszínsüllyedések korrelációja. 15.A szén minõségi összetétel határainak megállapítása. Lengyelország 1.Abányászat hatása afelszínre bonyolult geológiai feltételekmellett. 2.Abányamérés felelõsségének szerepe amunkabiztonságértésakörnyezetvédelemért. 3.Egy fuzzy logikájú megközelítés bányászati terület épületkár-értékeléséhez. 4.Abányakárok költségei alengyel feketeszén-bányászatban. 5.Földalattibányászat hatása aterületfejlesztésirendszerekmûszakiszerkezetére. 6.Rendszerinformáció abányászati termelésre vonatkozó kartográfiai gyûjteményekrõl a lengyel területen. 7.Alézerszkennelés pontossági vizsgálata laboratóriumiésterepikondíciókmellett. 8.Afelszínsüllyedés és amunkatérségek konvergenciájánakkapcsolataelasztikus-viszkózusmédiumban. 9.Sóbányavágatok(galériák)konvergenciájánakértelmezésevégeselem módszerrel. 10.Az InSAR technológia alkalmazásának tapasztalataialengyelbányászatiiparban. 11.Inaktív bányaterületeken belüli felszíni diszlokációk egyszerûfolyamata. 12.Angol verziójú számítógépes programok abányászati terület deformációinak elõjelzésére az idõtényezõfigyelembevételével. Németország 1.Anyugatnémet feketeszén telepek posztbányászati hasznosításánakopciói. 2.Korszerû módszerek aföld alatti bányamérésben és mûszeresmegfigyelésben. 3.Nemzetközi egyetemi együttmûködési példák a bányászatisüllyedésmérésekterületén. 4.A DeutscheSteinkohlAG általkialakítottkörnyezet-megfigyelõinformációsrendszer. 5.Függõleges felszínmozgások mérése külfejtéses bányászatiterületkörnyezetébenmûholdasradar-interferometriával. Magyarország 1.EgyeddigismeretlenSchinzeugábrázolás. 2.A bányamérés feladatairól Magyarországon és világszerte. 3.Bezárt bányaterületek társadalmi jellemzõi és problémái. 4.AHasznosivölgyzárógátfüggõlegesértelmûmozgásvizsgálata. Mongólia 1.Geológiai, bányamérési feladatoktervezésérevonatkozó adatbázis feldolgozásának tapasztalatai külfejtésirányításátszolgáló információsrendszerben. 2.Fluorit telepek kitermeléséhez és feldolgozásához kapcsolódótervezettésténylegesadatokösszehasonlítása. 3.Az Erdenetijn Ovoo lelõhely kitermeléséhez kapcsolódógeológiaiésbányászatifeltételekatelepekelhelyezkedéséreésazércveszteségrevalótekintettel. 4.Mongóliaszénbányászata. Bulgária 1.Bányamérés és abányászati technológiai folyamatokra vonatkozó információk Bulgáriában eredmények,problémákéscélok. 2.Geológiai paraméterek értékének prognózisa neurálishálózatokfelhasználásával. 3.Amagyarbányamérõkszerepe anemzetköziegyüttmûködés(azismtevékenysége)fejlõdésében. Csehország 1.AGPStechnológia újlehetõségei abányamérésben. 2.Mérésipontoklétesítéseföldalattibányászatfelszíni hatásainak vizsgálatára nem-triviális geomechanikai feltételekmellett. 3.Barlangtérképezés és kõzetblokkok mozgásának meghatározásaamoráviaikarsztban. Dél-AfrikaiKöztársaság 1.Szûk, henger alakú vájatok szelvényezése aranybányákban. 2.Hozzáférhetetlen üregek modellezése és mérése lézerszkenneléssel. 3.Amérésitechnológia fejlõdése. Fehéroroszország 1.Komplex analitikus módszer akõzettömeg és afelszínmozgásának,deformációjánakelõjelzésére. 2.Tervezõ és geológiai értékelõ számítógépes rendszer abányászati munkák támogatására, geomechanikai ésszimulációsalprogramok. 3.Információs technológiák használata abányamérési szolgálat fejlesztésében a Starobin kálisó telepek kapcsán. SzlovákKöztársaság 1.Bányászati süllyedés töréspontok meghatározása alábányászottrégiókbangiskörnyezetben. 2.Kõzetkörnyezet stabilitásának fotogrammetriai mérése. 3.Geodéziai mûszerek vízszintes szögmérõ köreinek kalibrálása. Norvégia 1.Implicitgeológiaimodellezés. 2.Geológiaihatároktérképezése. Románia 1.GIS létrehozásának modern technológiái bányászattalérintettterületekfejlesztéséhez. 2.4D(tér+idõ)bányamérés egyújkihívás. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 9

12 Egyesült Királyság 1.Bányászati süllyedés és akártalanítás jogi gyógyszerei Britanniában. Észtország 1.Biztonsági pillérek stabilitásának kockázatértékelése a Kurkuze-i felhagyott bányákban atallin-narva autópálya alatt. Franciaország 1.Maradék süllyedés vizsgálata a szénbányászati munka befejezése után, kombinálva aszintezéses és interferométerestechnikákat. Svájc 1.ALeica Geosystem AG legújabb mérõállomásai, és azokalkalmazásaabányamérésben. USA 1.Változik abányamérésazusa-ban. Vietnám 1.Ageológiai széntartalék becslése vastagság-modellezésselavietnámiszénrétegekre. Ausztrália(Kína) 1.A szénbányagáz kitörésének és robbanásának egy fejlett észlelõ és idõbeli figyelmeztetõ rendszere térbeliinformációstechnikákalapján. 2.3D modellezés kutatása, akülfejtéses üzemhez és a bányaúthozkapcsolódóproblémák. Kazahsztán(Oroszország) 1.A Tishinszki ólom-cink kõzetmasszívum nyomásnyúlásállapota. Figyelembe véve ebeszámoló terjedelménél az észszerû korlátokat, megállapítható az, hogy ateljesség igényérevalótörekvés atovábbiakbannem reáliscélkitûzésakkor,amikoregyestanulmányokkalkissérészletesebben is szeretnék foglalkozni. Így közülük csupán csak néhány általam tetszõlegesen kiragadott példával igyekszem akövetkezõkben alátámasztani arésztvevõ országok elõzõekben már felsorolt bányamérési témáinak sokszínûségét. Akínai YuChangXing professzor munkájarávilágít arra, hogy abányavárosok hosszú távú fejlesztése nagyon fontos, ugyanakkor egyben nyomasztó stratégiai problémaismanapság,avilágkülönbözõérintettországaiban. Szembetûnõ ugyanis, hogy az ásványi nyersanyaggalrendelkezõvárosok,abányáklétrehozásátkövetõen, kezdetben intenzíven fejlõdnek. Ez afolyamat végbemegyakülönbözõtársadalmirendszerekésazeltérõ gazdasági szabályozás ellenére is. Bármennyire gazdag, szegény, virágzó legyen is egy bányaváros, mindegyikre igaz az, hogy akitermeléssel az ásványi nyersanyag fokozatosan kimerül, és ekkor egy krízishelyzet áll elõ. Különösen afejlõdõ országoknak kell erreaproblémáragondolniuk.atanulmány áttekinti a konkrét helyzetet Kínában, és több kulcsprogram figyelembevételéreteszjavaslatot.aszerzõhangsúlyozzaazekonómiaitranszfermodellek, újenergiaforrások, gazdaságátalakító-modellek vizsgálatának fontosságát. Az orosz D. Nyegurica tanulmánya Moszkva városa föld alatti térségeinek kialakításával együtt járó deformációs folyamatok kiterjedésének prognosztizálásával és ellenõrzésével foglalkozik. Manapság az ehhez kapcsolódó legnagyobb projekteket aközlekedéshez és az üzletközpontokhoz kapcsolódó beruházások jelentik, amelyek mind alakjukat, mind céljukat és építési technológiájukattekintvekülönböznek.aproblémátaz okozza,hogy ezen építésimunkák tervezett helyszíne a nagyvárosközpontja,aholmártöbbmásföldalattilétesítmény is található, amelyekre az újak potenciális veszélyforrásokat jelentenek. Ennek megfelelõen az egyikkulcskérdés,amellyelatervezõknek,geomechanikusoknakésmásmûszakiszakembereknekszembekell néznimoszkvában,amikorújföldalattilétesítmény kivitelezése kerül szóba,az építési ésfenntartási munkák biztonsága. Adaptálva a geomechanikai monitoring innovatív módszereit az összes munkafázisra (tervezés, építés, fenntartás) lehetõvé válik a föld alatti terek sokkal hatékonyabb használata, továbbá amár létezõ épületek, egyéb létesítmények biztonságos üzemeltetése. Amegnyugtató megoldást az új módszerek alkalmazása,azészleltadatokszakszerûfeldolgozásaésgis környezetbeliértékelésenyújtja. Az ukrán PashenkoA.V.és szerzõtársai lejtõcsúszás ésaprevenció probléma megoldására GIS környezetet alkalmaznak.ismeretes,hogyalejtõcsúszásokvalósidejûelõjelzése,aszükségesintézkedésekidõbenvalóvégrehajtásalehetetlenakiváltótényezõkgyorsésintegrált analízisenélkül.azelmúltévekben,amikorilyenproblémákatoldottakmeg,szinteevidensséváltagisrendszerekhasználata.ameglévõgis-ekazonbandöntõen statikus problémamegoldásra alkalmasak, ezzel szemben alejtõcsúszás folyamatok dinamikus karakterûek, amelymegköveteliazinformációkfolyamatosfeldolgozását. Ennek megfelelõen agis megoldás alapjaként az UkrNIMI-ben kifejlesztett GeoMark szoftverben választották, amely biztosítja az integrált adatfeldolgozást és adatkezelést atárgykörben. Alejtõcsúszás kockázatú területek dinamikus mérési problémájának megoldásakor agis GeoMark szoftvert ameglévõ adatfeldolgozási blokkokat (térképezési, szervezési, információ-támogatási) még kiegészítették a nedvességérzékenységet kezelõ és a környezetbiztonsági kritériumotszámítóprogramokkal. Alengyel J.Maciaszek és szerzõtársa alézerszkennelés pontosságát vizsgálja laboratóriumi és terepi körülményekközött.mamárazilyenmûszereket,mérõállomásokat egyre szélesebb körben alkalmazzák ageodéziában,bányászatbanésazépítõiparban.ezekazeszközökugyaniselõnytélveznekahagyományosmérõeszközökkel szemben azokon ahelyeken, amelyeket nehéz megközelíteni. Ezek aspeciális lézeres mûszerek még meglehetõsen drágák, ezért aszkennelés gyakorlatban elérhetõ pontosságára aszakirodalomban iscsak kevés információtlehetfelkutatni.atanulmányszerzõipedig erre vállalkoznak, amikor ismertetik atesztelési módszereket, akiválasztott mûszereket, és megadják aszá- mításbavettobjektumokraakülönbözõszkennelõeljá- 10 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

13 1.ábra: Dél-Amerikatérképe1569-bõl rásokkalelértpontosságijellemzõketmindlaboratóriumi, mindpedigterepikörnyezetben.azelvégzetttesztmérésekalapjánmegállapítják,hogycsakamûszerekés szoftverek ára az, ami visszatartja apotenciális felhasználókatattól,hogyazok aklasszikusmérõállomásokról aszkennelõ mérõállomásokra vagy önálló lézerszkennerekretérjenekát. Anémet N.Benecke aföldalattibányamérésmodern módszereirõl számol be. Ismeretes, hogy abányabeli föld alatti szerkezetek mérése, továbbá abányászat hatásánakrendszeresmûszeresmegfigyelése(monitoring) mindig is speciális követelményeket igényelt. Ezek teljesítéséhez napjainkban is fejlett mérõmûszerekre, speciális tudással és tapasztalattal felvértezett felelõs bányamérõkre és segédszemélyzetre van égetõ szükség. Ebbõl következõen atanulmány áttekinti anagy szögmérésipontosságú,abányaakna-felmérõ,3d-szkennelõ és más fontos bányamérésben használatos mûszereket. Afentiekentúlbemutatásrakerülnekkétségetkizáróan sújtólégbiztos mûszerek is, amelyek szénbányákban, potenciális robbanógázok esetén is bevethetõk. Késõbb aszerzõgyakorlatipéldákonkeresztüligazoljaakorszerû mûszertechnika föld alatti környezetben való eredményeshasználatát.admtegyvezetõmûszergyártóa piacon. A Gyromat 3000 mûszere például teljesen automatikusiránymeghatározásraképesigennagy pontossággal. Améréshez mindössze 10 perc szükséges, a pontosság pedig 1mgon (15 mm/km). Asújtólégbiztos Gyromat MW2002 típusnál ez az érték 2mgon. Abányaaknák szelvényezésére kínált inerciális aknafelmérõ rendszer szintén kaphatósújtólégbiztoskivitelben is egy olyan inerciális rendszer, amely tízszer gyorsabb és pontosabb is, mint a hagyományos technikák. A tanulmány írója beszámol még alézerszkennerek bányászati, alagút-felmérési alkalmazásáról is, itt is hangsúlyozza azt, hogy ha akörnyezet igényli, afeladatmegoldáshozsújtólégbiztoseszközökisrendelkezésreállnak. A cseh Vrubel és szerzõtársai a GPS technológia egy új bányamérési alkalmazási lehetõségét ismertetik. A Severoceske doly vállalatnál ugyanis avödörsoros kotró 3D pozicionálásának megoldását kutatják. Az észak-bohémiaibarnaszénmedencébenabányamérésa GPS vevõket különbözõ feladatok megoldására már több éve használja. Jelen esetben egy speciális projekt keretében ak800/103/n1 típusú kotrót felszerelték a megfelelõ hardverrel. Ennek eredményeképpen avödörsoros kotró központjának 3D helyét GPS mérési adatok és inklinométeres eredmények alapján 5secként meghatározzák. Az adatokat amegfelelõ bázishelyrejuttatják,majdottkiértékelik.aszámítógépmonitorja akitermelõ eszköz helyét egyszerûsített formában, más egyéb fontos adatokkal együtt, valós idõben megjeleníti. A dél-afrikai G. Kock tanulmánya nagyon érdekes, informatívésigenjólillusztrált.ezazanyaggerincéttekintve amérési technológia afrikai fejlõdésével foglalkozik, de atémát tekintve, néhány érdekes információ Indiavonatkozásábaniselõkerül.Azelsõafrikaifelmérõkmindenbizonnyalazegyiptomipiramisoképítõile- hettek. Az elsõ térképkészítõk pedig tengerészek voltak,ennek illusztrálására az anyagban az 1.ábrán látható Dél-Amerikatérképe1569-bõl. Az elsõ navigációs mûszer talán a szextáns volt, amelyaföldrajziszélességmeghatározásáhozmeglehetõsen pontosan használta anapot, de ahosszúság még egy jó ideig ismeretlen volt. Atanulmány bemutatja Dava Sobel hosszúságról szóló bestseller könyvének címlapját, amelyen akövetkezõ olvasható: A magányosgéniusztörténete,akimegoldottakoralegnagyobb problémáját. Ahosszúság kérdésének megoldásáért a brit parlament 1730-ban font jutalmat szavazott meg. Ezek után az anyag foglalkozik India közötti nagy geodéziai érájával. Ez aháromszögelési hálózatoklétrehozásánakidõszaka.hitelesinformációt kapunk arra vonatkozólag, hogy egy mérési csoport évente10-20közöttiháromszögmérésérevolt képes és arra, hogy egy alapvonal megméréséhez akkor 3-6 hónapravoltszükség.megtudhatjuk,hogy Everest úrsoha nem is látta azt ahegyet, amelyet róla neveztek el. A walesiszületésû Everest ugyanis,minthivatásos felmérõ dolgozott Indiában között, és az utóda az õ iránt érzett tiszteletbõl javasolta nevét ahegynek. Az összeállítás egy képe mutatja Lambton nagy teodolitját is (2.ábra), amelyfél tonnát nyomott,és amelynek szállításához12emberrevoltszükség. AmérésitechnológiafejlõdésétilletõenismétvisszatérveAfrikára,asokképpelillusztráltanyagbólmégszámos érdekesség tudható meg. Egy afrikai felmérõ csoport 1831-ben például akövetkezõképpen nézett ki: 1 felmérõ,2felmérõ-segéd,3alsegéd,4elefánt,42teve,30 ló,700munkás.azalapvonalméréshezmérõláncothasz- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 11

14 mai bányamérési kurzusok a10 évvel korábbiakhoz képest sokatmódosultak.régebbenazokcsupáncsak egy bányamérési és térképezési képzést jelentettek, jelenleg viszont akurzusok száma 2-3-ra bõvült. Iparilag irányított akkreditált bányászati programok okozzák a képzésbeli változásokat. Átalakulóbanvan amatematikai képzés is (kevesebb trigonometria, több szoftveres, grafikakezelésiismeret).ageodéziaimûszergyártókkal és szoftverforgalmazókkal apartnerségre való törekvés manapságajellemzõ. 2.ábra: Lambtonnagyteodolitja náltak, amérést 400-szor ismételték. Az 1970-es évek mérési logisztikája az elõzõvel szemben már erõteljesen átalakult.ennekafelépítéseakövetkezõvolt:2felmérõ, 2diákfelmérõ, 20 helyi segítõ, 2lakókocsi, 1terepjáró, 1Ford,10litervíz/személy/nap.AmaiGPStechnológiát lehetõvétevõrádióhullámokathasználótávmérést1957- bendél-afrikábanfedeztékfel,amelyeta3.ábrán szemléltetettmar101mûszertestesítettmeg. 3.ábra: AMAR101mûszer AWILDDistomatképviselteazelsõEDMmûszert (elektronikus távmérõ), amely kb ben jelent meg apiacon,ésaztkövetõennagyonrövididõalatteltûnta 100m-esmérõszalag.Másegyéb érdekességekisláthatókmégatovábbiképanyagokon,beleértveamérésekhez tartozó tábori körülmények bemutatását, aszintezésimunkákkivitelezését,aszámítástechnikafejlõdését és napjaink legmodernebb földi és légi felmérési technológiáját. Az amerikai F. Hart professzor az amerikai bányamérés változásáról számol be. Megemlíti, hogy a 4.ábra: G. T.Powel elõadásaakongresszuson A 4.ábrán walesi G.T.Powel és szerzõtársa a bányászati süllyedés és az ahhoz kapcsolódó jogorvoslat összefüggéseit vizsgálja Nagy-Britanniában. A tanulmány kiemeli azt, hogy asüllyedés az ásványi nyersanyagok kitermelésének következménye,akártalanítás azonbanazegyesültkirályságbancsakmintegy100éve létezik. Aszerzõk áttekintik azokat aterületeket, amelyeknél akártalanítás lehetõsége biztosított. Megkülönböztetett figyelmet szentelnek atéma kapcsán a szénbányászatra, asóbányászatra és aközmûvek védelmére. Akongresszustanulmányainaktémáitáttekintve,és közülük néhány általam kiválasztott érdekes példát részletesebbenisismertetve,remélhetõlegsikerültelérnem azt, hogy egyrészt felkeltsem az olvasó figyelmét a kongresszus szakmai hozama iránt,másrészt hogy rávilágítsak arra, hogy az egyes országok bányamérése mivelis foglalkozik, hogyan fejlõdik,és abányamérõknek milyen problémákkal kell szembenézniük. Végül az összeállítással érzékeltetni kívántam azt is, hogy abányamérésimunkamennyireösszetett.ebbõlpedigazis következik, hogy ezen aterületen csak aszéleskörû tudássalfelvértezettésazújismeretekirántnyitottbányászati szakemberek képesek megállni ahelyüket amunkaerõpiacon. HAVASI ISTVÁN okl. bányamérnök, PhD 1985-ben szerzett bányamérnöki oklevelet amiskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen közöttamiskolciközlekedésépítõvállalatnálmunkahelyi mérnökibeosztást látott el tól különbözõegyetemioktatóimunkakörökbenamiskolciegyetemgeodéziaiésbányaméréstanitanszékéndolgozik,jelenleg mint egyetemi docens atanszéket vezeti. Több külföldi és hazai szakmai szervezet (FIG, ISM, MTA, OMBKE stb.) munkájában vett, illetve vesz részt. Elsõsorban amérnökgeodézia, bányamérés szakterületen folytat publikációs tevékenységetmagyarésangolnyelven. 12 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

15 ANemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM) XIII. Kongresszusának (Budapest, 2007) szakmai kirándulásai 1. sz. kirándulás: Visonta ABUCZKI ATTILA (okl. agrármérnök, okl. kataszteri szakmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök, cégvezetõ, Geofor Kft.) AXIII. Nemzetközi Bányamérõ Kongresszus 1. sz. kirándulása melyben aszakmai mellett kulturális és szórakoztatóprogramokisszerepeltek 2007.szeptember 27-én reggel fél nyolckor indult Budapestrõl. A résztvevõklétszáma47 fõ volt, mintegy10 nemzetképviseletében. Asikeres lebonyolítást kiváló felkészültségû szakmai tolmács segítette, aki angolul és oroszul is egyarántkitûnõen fordítottaazelhangzottakat. Atúraelsõállomása VisontánaMátraiErõmûZrt. volt,aholavezetõkmárakapubanvártákalátogatókat. Afogadóhelyiségbenbányatérképkiállításttekintettünk meg, amit acég hites bányamérõje, Bánki János rendezett és mutatott be.ugyanitt Bóna Róbert visontai bányaigazgató tartott bemutató elõadást amátrai Erõmû Zrt.mûködésérõl. Ezt követõen megtekintettük akülszíni szénbányát, majdazerõmûkéntelenítõjét. A szakmai program végén a csoportnak pazar vendéglátásban volt része finom ebéddel és remek mátraaljaiborokkal. Akirándulás következõ állomása az egri Bazilika volt,melyet szakavatott helyi idegenvezetõ mutatott be alátogatóknak.alenyûgözõépületlélekemelõélményt jelentett mindenkinek, de különösen amás kultúrkörbõlérkezõknek. A nap utolsóprogramjaként NagyLajos,a felnémeti OMYAKft.ügyvezetõigazgatója,azOMBKEalelnöke aszépasszonyvölgyi Simon pincében látta vendégül a csoportotegyszervezettborkóstolóra.afinomegriborok gondoskodtak aderûrõl abudapestre visszautazás során is. Fényképezés akülfejtésben Szakmaitájékoztatóazerõmûben Ahûtõtoronybanlévõkéntelenítõmegtekintése Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 13

16 2. szakmai kirándulás: Algyõ Szajol WÉBER JÓZSEF (Wéber 2000 Kft.), PATAKI LÁSZLÓ (MOL Nyrt.), VÁRADY GÉZA, (MOL Nyrt.) Ahivatalosan meghirdetett programban úgy szerepelt aszakmai út, hogy Budapest Szeged Algyõ Szolnok Budapest. A kirándulás vezetõje Wéber József, az OMBKE Bányamérõ Szakcsoport alelnöke volt. Az indulás reggelén lassan gyülekeztünk abmge udvarán és kisebb-nagyobb csoportokban indultunk a buszokhoz, mert szervezés ide, mûszaki emberek oda, azonakapun,aholabuszoknakbelehetettvolnajönni az egyetem udvarára, bizony nem tudtak befordulni. Végül11fõvel,alaposanmegkésveindultunkelSzeged, illetve Szegeden át Algyõ felé, ahol amol-nál türelmesen vártak, ahogy ez amol-nál szokás, ha kedves, vártvendégérkezik. Ahosszúutazásrólcsakannyit,hogyazM5-ösautópálya köztudottan nem az ország leglátványosabb részén megy keresztül, így mint akirándulás vezetõje, és mint csavargó geodéta,voltidõmésenergiám mesélniazutazóknakhazánknakerrõlaszépvidékérõl,amagyar paraszti hagyományokról. Kecskemét tájékán néhány szót ejtettem avárosról meg Kodály Zoltánról, a tájjellegû hungarikumról, afütyülõs barackpálinkáról, ésamibõlmindenkikapottegyeredetihosszúnyakút,az 5 centes díszüvegben,aminekelfogyasztásakellõképpen átlendítettbennünketaholtponton. Ezt követõen már hasznos ismeretekkel is terhelhettem vendégeinket, mint az algyõi üzem területére vonatkozó tûzvédelmi és biztonságtechnikai, valamint balesetvédelmi elõírások. Az autópálya szegedi leágazásánál várt bennünket Szûcs Pál, amol Nyrt. algyõi üzemének bányamérési szakértõje, aki az egész algyõi tartózkodásunk alatt kísérõnk volt. Rövid tízórai után az algyõi programot igényes szakmai elõadás vezette be Kormányos Attila üzemviteli szakértõ tolmácsolásában, majd Csikós László termelésimûvezetõidegenvezetésévelkerültsor agázüzem megtekintésére. Aprogram aktív érdeklõdéstváltottki,asokadikkérdésésfeleletutánjóhangulatú, bõséges vendéglátásban volt részünk az algyõi Halászcsárdában. Ezután esõvel kísérve indult buszunk Szajol felé, a fedélzeten csendes sziesztázás közepette. ASzajoli Bázistelepen Pataki László, a MOL Nyrt. Bányamérés vezetõje és Földházi Zoltán, a Szajoli Bázistelep szénhidrogén-szállításivezetõjefogadottbennünket,akifrissítõ vendéglátás keretében ismertette abázistelep jelentõségétés tevékenységét, majd egy rövid autóbuszoskörsétáttettünkabázistelepen. Atervezett idõponthoz képest 1,5 órával késõbb érkeztünkvisszabudapestre,deakikvelünktöltöttéka napotnagyonelégedettekvoltakazúttal,avendéglátással,azelõadásokkalésalátnivalókkal. Köszönetet mondunk avendéglátó MOL Nyrt-nek, amár név szerint említett MOL-os kollegáknak: kiemelten Pataki Laci barátomnak, aki felvétette az ISM programjába ezt az utat, és kezdettõl fogva mozgatta a gépezetetasikeresmegvalósításért.különelismerésünket fejezzük ki Volter György Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok vezetõnek és szakértõ munkatársának, VáradyGézának,akikazegészprogramotféltõgonddal ésnagyodafigyelésselszerveztékmeg.végezetültisztelettel kell megköszönni Spák Viktória, orosz-angol tolmács munkáját, aki folyamatosan és bravúrosan fordította aszakmai elõadásokat, és az üzemlátogatásokon folytatott párbeszédeket. Reméljük, hogy ez aszakmai kirándulás is hozzájárult amagyar ISM kongresszus sikeréhez. Szakmaitájékoztató Az üzemben 14 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

17 3. Szakmai kirándulás Márkushegyre PIKLI KÁROLY (okl. bányamérnök, GeomontanKft. az ISM korábbi elnökségi tagja, amagyar BányamérõAlapítvány elnöke) szeptember 27-én anemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM) XIII. Kongresszusának keretében szervezett 3. szakmai kirándulás Márkushegyre vezetett. Amásik három kirándulás több látványosságot ígért arésztvevõknek, így az érdeklõdés is mérsékelt voltakongresszuselsõnapjaiban,deazindulásramégis megtelt a45 személyes busz. Amélymûveléses bányászat szerelmeseit csak odavonzotta aszakmai érdeklõdés. AprogrambanaMárkushegyiBányaüzemésamajkimûemlékegyüttes,atataivár,akomáromierõdmegtekintése és egy borkóstoló szerepelt, részletes idõbeosztással, amit avalóság természetesen több ponton felülírt. Márkushegyre érkezés után a tanácsteremben Fecskés Zoltán mûszaki fõmérnök tartotttájékoztatóta Vértesi Erõmû Zrt.-rõl és amárkushegyi Bányaüzemrõl, mint az ország egyetlen mûködõ mélymûvelésû szénbányájáról. A bányamérési tevékenységrõl Németh László tervezési fõmérnök tartott ismertetõt. Abányamérés és ageológia alkotja Márkushegyen atervezési Részleget. Az ismertetõk utáni kérdések arésztvevõk szakmai érdeklõdését mutatták, melyekre az elõadók készséggeladtakõszinteválaszokat. Abányajárásra alehetõ legnagyobb létszám jelentkezett, professzorok, gyakorlati szakemberek mellett a titokzatos ismeretlen iránti vonzalom is motivációs tényezõ volt. AKõhalom-felsõ körlet 611/F számú fejtését tekintettük meg, Bertók Péter körletvezetõ fõmérnökmutattabealégvágatikeresztezõdésbenésafejtési homlokonazalkalmazottbányászatitechnológiát. Amásik csoport amajki, volt kamalduli szerzetesrend épületegyüttesét és a volt XX. akna területén kialakított Bányászati Múzeumot tekintette meg. A vendéglátók abányaüzem szabadidõközpontjában frissen készítettfinomebéddelköszöntekeltõlünk. Ebédutánatataiváratidõhiányábancsakmesszirõl köszöntöttük,akomáromimonostorierõdmunkatársai ígyistúlórárakényszerültekmiattunk.azerõdésazott szerzett ismeretek rendkívüli benyomásokat, hatást tettek ránk. Útban akövetkezõ célponthoz egy kis ismertetõt tartottunk népünk történetérõl, hogy alátottak, hallottak érthetõek, idõben, térben elhelyezhetõk legyenek. Mindezt kellõ tapintattal, hogy atöbbi nemzet jelenlévõképviselõithazafiasérzéseikbennesértsük. Akövetkezõ célpont ahilltop Rt. neszmélyi pincészetevolt,ahovakisromantikustévelygésutánismétkéséssel érkeztünk. Akülönbözõ borászati technológiák ezúttal is élénk érdeklõdést keltettek, aközben kóstolgatott finom borok ezt meg is alapozták és tovább fokozták.atájszépsége ismarasztaltvolna még, degépkocsivezetõnknek már így is lejárt az engedélyezett vezetésiideje.köszönetnekikedvességéértéstürelméért. Arészt vevõ kedves kollégáknak szerettünk volna még több szép élményt ajándékozni, jó borokkal még emlékezetesebbétennimagyarországitartózkodásukat. Bízunk abban,hogytetszettarésztvevõknekakirándulás,közelebb kerültek hozzánk, hazánkhoz, népünkhöz ésvisszatérnekmagánemberként,barátként. AkirándulásértköszönetilletiaVértesiErõmûZrt. és ezen belül amárkushegyi Bányaüzem vezetõit és a lebonyolításban részt vett munkatársait, külön Káncz Tibor fõbányamérõtagondosszervezésért. Akomáromierõdben BorkóstoláselõttNeszmélyen Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 15

18 4. sz. kirándulás: Budapest Visegrád Dorog Esztergom BÁLINT BÉLA, okl.építõmérnök, vezetõ tervezõ, (Olajterv Fõvállalkozóés Tervezõ Zrt.) CsütörtökreggelaBudapestiMûszakiésGazdaságtudományi Egyetemnél találkoztunk és onnan indultunkadunakanyarirányába.areggelibudapestiközlekedésmiattkisebbnehézségekáránsikerültkijutniavárosbólés9órakörülérkeztünkmegavisegrádikirályi Palotaparkolójába. AMagyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum bejáratánál idegenvezetõ várt minket. Közel egy órás séta alatt bemutatta akirályi Palota XIV.század végénkialakultegyüttesét,ésakorabelihangulatfelidézésévelvisszarepítetteatársaságotareneszánszidõkbe. Esztergom felé továbbutazva akirándulókat adunakanyar szépsége kötötte le, majd aváros határában találkoztunk az ottani idegenvezetõinkkel, akik az esztergomi és a dorogi programokat biztosították. Holl Józsefné igazgatónõ és Tóth JózsefMiklós oktatásszervezõ bemutatták az Esztergomban mûködõ EUROKT- AKADÉMIA-t,melyjogelõdjeivelfennállása ótamintegy 6000fõszámára szervezettszakképzést,többekközött mûszaki, bányaipari, gáz- és olajipari szakterületeken. Akövetkezõ úti célunk abaumit Kft. dorogi mészkõbányája volt. Abánya éves termelése ezer tonna,ajóminõségûmészkõlegnagyobbrészébõlvakolatot gyártanak, de készítenek különleges célú õrleményeket is. Atájékoztató és némi frissítõ után mikrobuszokkalkivittekminketamészkõbányába,aholegyrobbantást nézhettünk végig abánya egyik magaslatáról, közeliésmégisbiztonságostávolságból. Abányabeli kirándulás után Esztergom központjába utaztunk, megtekintettük aszéchenyi teret, majd a Duna partjánesztergom városárólés történetérõl kaptunkbemutatástazidegenvezetõinktõl.ebédutánelindultunk abazilika megtekintésére, melynek épületét már avárosba érkezéskor megcsodálhattuk, mivel bármely irányból közeledve már kilométerekrõl feltûnik a város jelképe, atájba szépen illeszkedõ Bazilika. Az épületésakincstármegtekintésénkívülegy,arészünkrerendezettorgonahangversenythallgathattunkmegaz egyikvezetõnk Tóth József Miklós elõadásában. Hazafelé az utat apilis hegységen átvezetõ kanyargóserdeiútontettükmeg. AHerkuleskútmellett Arobbantás Arésztvevõk akõbányában 16 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

19 Egy lehetõség Salgótarján és környéke energia gondjainak orvoslására DR. BOCSI OTTÓ okl. bányamérnök, anógrádi Szénbányák ny. osztályvezetõje LIVO LÁSZLÓ okleveles bányamérnök, ügyvezetõ, MarketinfoBt. (Salgótarján) Dr.Gál István okl. bányamérnök és Gál Gergely közgazdász abányászati és Kohászati lapok 2006/3. számában közölt cikke ösztönzött bennünket akövetkezõk bemutatására. Elemeztük Salgótarján és környéke szénvagyonát s felhasználási lehetõségeit. A BKL 2006/3. számában dr. Gál István és Gál Gergely kollégák cikke bátorított arra, hogy elmélkedéseinket papírra vessük. Írásuk részletesen elemzi a hazánkra jellemzõ energiaellátási helyzetet és annak várható alakulását. Ezen túl megoldási lehetõségeket kínál alakosság számára. Olyanokat, melyek avárható viszonyok között jóval gazdaságosabbak lehetnek anélkül,hogyamegszokottkényelmetfelkelleneadni. Amár ma is magas földgáz- és üzemanyagárak vélhetõennemutolsóállomásraérkeztek.mindenbizonynyalazemelkedésfolytatódnifog. Ugyanezmondható el avillamosenergia árakról is. Hafigyelemmelvagyunkarraatényre,hogyországunkban csupán 14-16%-nyi energiát állítunk elõ saját forrásból(lignit,barnaszén,földgáz,víz,fa,biomassza,biogáz, kommunális és mezõgazdasági hulladék, szél, nap stb.), akkor az árnövekedési tendenciát komolyan kell venni. 1. táblázat Primerenergia-felhasználás hazánkbanésavilágban Energia- Hazai Világ- Világhordozó felhasználás* felhasználás tendencia % (1990) % (2020) % szén olaj földgáz hasadóanyag egyéb összesen *2004.éviadatsor A világban felhasznált energiahordozók szerkezete hazánk jellemzõ adataival szemben jelentõs eltérést mutat. Az 1. táblázatból kitûnik, hogy nálunk a földgáz ellensúlyozza aszénbõl nyert energia irreálisan alacsony mennyiségét. Így van ez annak ellenére, hogy földgázzal jóvalszerényebbmértékbenrendelkezünk,mintszénnel... Nógrád megye sezen belül Salgótarján környéke a rendszerváltás óta nem kiemelkedõ gazdasági szereplésérõlhíres.sokkalinkábbarról,hogyamegyeésaváros lehetõségeit és eredményeit tekintve leszálló ágban van.hateretnyerabeletörõdés,azmégnagyobbmélységbetaszíthat.errepedigsemmiokunknincsen. Korábban írtunk ugyancsak energetikaicélból a kõolajbányászat területi adottságairól. Most a helyi szénbányászattal kapcsolatos ismereteinkbõl adunk közre. Az energiaellátás gazdaságossága sennek távlatai nemcsupánavezetõketfoglalkoztatják,demindenháztartáslakójátis. Köszönhetõen ameredeken emelkedõ közüzemiköltségeknek,nálunkisegyregyakrabbanvetõdikfelazeu-bantöbbévtizedegyakoroltrégiósenergiaellátásgondolata. Mintországunktöbb vidékén,nógrádbanskülönösen Salgótarjánkörnyékén sem hiúábránd azon elmélkedni,hogyahelyilehetõségekésadottságokkihasználásával anemzetifejlesztésitervésaz EurópaTerváltal biztosított pályázati források segítségével hosszú távon enyhíthessünk energiagondjainkon. Indokolt ez azértis,mertaföldgáztúlsúlyanálunkismeghaladjaaz országosátlagot.ezekutánnézzükmeg,milyenmáslehetõség van a megyeközpont és környéke energiaellátására. Köztudott, hogy a Nógrádi Szénbányák Vállalat 1992-benfejeztebeszéntermelésétkényszerûhatáskövetkeztében. Afelszámolás oka nem aszéntelepek kimerülése volt. Avállalat bezárása elõtti idõszakban, az utolsó 2évben ( ) külfejtésen és kéregbányából (Nyírmed II. Székvölgy II.) termelte aszenet, mely erõmûvitüzelésrealkalmas kj/kgfûtõértékû 40-43%hamutartalmúés0,8-1%kéntartalmúII.ésIII. telepiszénvolt.atiszapalkonyaierõmûakkorivezérkaratöbbszörismeglátogattaabányákat,ésmegelégedéssel nyugtázták mind az árra,mindaszén minõségimutatóira vonatkozóadatokat. Salgótarján közvetlen közelében a bányabezárás után jelentõs mennyiségû erõmûvi tüzelésre alkalmas szénvagyon maradt. Így Székvölgy II., Inászó II. és József-táró területén is. De amegye keleti részén akár Mizserfa II. szénmezõ is alkalmas energetikai széntermelésre. Az 1. ábrán a korábban említett szénlelõhelyeket vázlatosanszemléltetjük. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 17

20 A 2. táblázatban ízelítõül bemutatjuk a III. telepi szén jellemzõ adatait Inászó II. és Székvölgy II. kéregbányában. (Kéregbányán akis mélységben (< 50 m) lévõ fejtéseketértjük.) Egyedül asalgótarjántól keletre fekvõ Mizserfa II. bányatelken aföldtani számítások szerint cca.30 millió tonna szén áll rendelkezésre. Vagy a Gyula III. és Kistelek II. terület mûvelhetõ ipari szénvagyona összesen3milliótonna.tudunkazonbanmáslehetõségekrõl is megyénkben. Összegezve, az MGSZ-nél is fellelhetõ adatok alapján azt lehet mondanunk, hogy Nógrádban a föld mélye millió tonna ismert minõségû szenet rejt. Ebbõl Salgótarján közvetlen környékén Mt energetikai célra alkalmas kis kéntartalmú, kj/kg fûtõértékû 25-45% hamutartalmú barnaszénvan.amibõlkönnyen kisberuházásiköltséggel 2.táblázat 1.ábra: Salgótarjánkörnyéke Barnaszénvagyonegyrésze Salgótarjánközelében III.telep szénvagyon fûtõérték kén kt kj/kg % InászóII ,1 Székvölgy II ,9-1 Összesen ,0 hozzáférhetõ 11,5 millió tonna energetikaiszén. Sajnálatos, de a Nógrádi Szénbányák Vállalat felszámolásával aszéntermelés kényszerû megszüntetésével együtt járt a kapcsolódóinfrastruktúra lebontásais.ígynemcsakaszéntermelést közvetlenül szolgáló létesítményekszûntekmeg(aknatömedékelés, táróbezárás, kötélpálya elbontás, ipartelep megszüntetés, külfejtési rekultiváció stb.), hanem akiszolgáló és háttér tevékenységek, az informatikai berendezések,villamosésatávközlési hálózat is. A korábban a széntermelésben foglalkoztatott emberekéskiszolgálóhátterük együttesen ahumán erõforrás is átalakult. Ugyanúgy, ahogyan akörnyékjellemzõenszén-ésfatüzelésétisfelváltottaakorszerûnek mondott gáz- és villamos energia felhasználás aháztartásokban. Vállaltuk kényelmünket annak összes veszélyével együtt. Mindezt csupán azért részleteztük, mert atérség adottságaihozetények ishozzátartoznak. Atradíció és agenerációkon átívelõ bányászati, kohászati és energia-elõállító tapasztalat azonban ugyanúgy része területi adottságunknak, mint azalehetõség,hogyakörnyezetünkbenfellelhetõenergiahordozót modern, mai értelemben vett korszerû berendezésekkel kitermelhetjük és hasznosíthatjuk, energia-termelésre felhasználhatjuk. Ez a kiváló adottság, melyet elõdeink már egyszer kiaknáztak, sa kor technikai színvonalán ig biztosította energia-ellátásukat,maislétezik. Alehetõség napjainkban újra kézenfekvõ, egyrészt az olcsóbb energiára való szükség kényszere, másrészt azeurópaiuniósdirektívákéstámogatásielõirányzatok folytán.országunkbólkitekintvenemcsakaztláthatjuk, hogy a gazdasági alapokon szervezõdõ akár nemzetállami határokon is átnyúló együttmûködõ régiók saját kezükbe veszik energia-ellátásukat. Azt is megfigyelhetjük, hogy ehelyeken adottságaik és képességeikkihasználásánalapulóvirágzógazdaságmûködik.s egazdaságokban aszénvagyon az õt megilletõ helyen kerülalkalmazásra. Jobbanodafigyelveaztisészrevehetjük,hogyaszén szerepe avilág energia-ellátásában felértékelõdõben, részarányameredekenemelkedõbenvan.eztillusztráljaa3.táblázat adatsora. Atáblázatbólkiolvashatótendenciaaztisvélelmezi, hogy az energetikai célú technikák és technológiák fej- 18 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

21 3.táblázat Avilágenergia-felhasználásának várhatóalakulása Energia forrás x10 9 teta x10 9 teta x10 9 teta szén 3,1 4,8 4,9 olaj 4,4 5,4 4,7 földgáz 2,4 4,5 5,4 hasadó anyag 0,6 1,4 3,3 egyéb 2,3 3,3 5,0 összesen 12,8 19,4 23,3 lesztése avilágban töretlen.korunkszínvonalánakésa környezetvédelmielvárásainknak, kényelmikívánalmainknak és nem utolsósorban pénztárcánknak is megfelelõ technológia tehát fellelhetõ shozzáférhetõ. Számunkracsupánazakérdés,hogyantudjukhasznosítani helyi adottságainkat és lehetõségeinket ezek segítségével. Elhatározhatjukaszén helyiérdekû felhasználását. Termelhetünkveleelektromosenergiát.És/vagylétesíthetünk elgázosító üzemet, melynek végtermékeameglévõ gázvezetékbetáplálhatófûtõgáz. Azüzemmelléktermékei avegyipar és agyógyszeripar számára alapanyagul szolgálhatnak, nem is beszélve az üzemanyagelõállításilehetõségrõl. Haladjunktovábbegondolatsoron,svizsgáljukmeg pl. az erõmû létesítés vázlatos elképzelését. Mi sem könnyebb ennél, hiszen itt Nógrádban az elmúlt 20 év során elõdeink és mi magunk is nemcsak bányákat, de erõmûveket, fûtõmûveket is terveztek. Néhány terv megisvalósult,sõtpl.avárosifûtõmûgázmotorosmegoldásai ma is jól szolgálják aközösségi igényeket. Igaz ugyan,hogyaköltségekemelkedéseavárosifûtõmûvet ésezáltalatulajdonosönkormányzatotissújtja,deegybenújmegoldásokkereséséreis ösztönzi. Példakéntemlítjükmeg,hogyaz1990-esévekvégén azmvmrt.erõmûvipályázatánszerepeltegysalgótarjáni szénalapú MW villamos teljesítményû erõmûvi blokk létesítési terve is. Ez is alkalmas arra, hogy akár aközelben található imént részletezett szénvagyont alakítsa elektromos energiává akövetkezõ évben. A pályázat ezen kategóriájában akkor eredményt nem hirdettek.azótaazonbanazenergiahordozókköltségszerkezetejelentõsenváltozott. Salgótarján medencéjében és környékén létrejöhetne és áldásosan üzemelhetne anógrádi emberek hasznáraa Bánya ErõmûVertikum. Ezlehetõséget adnaevidékenújmunkahelyeklétesítésére.segíthetne amedence jól ismert másik tradicionális iparága, akohászat gondján is. A gazdaságosan helyben termelt 4.táblázat Avárhatómunkahelyek száma Iparág Foglalkoztatottak száma(fõ) Bányászat 280 Erõmû 260 Kohászat fémfeldolgozás 250 Összesen 790 energiafelhasználásávalezazágazatis eredményesebb lehetne. Amunkahelyteremtés lehetõségének becslésébe is bocsátkozunk. Avéleményünk szerint várható munkahelyeketa4.táblázatban foglaltuk össze. Nemszámoltunkazzalafellendüléssel,amitemunkahelyteremtésatevékenységekkiszolgálásában,hátterébenokozhat.Természetesenittisfoglalkoztatás-növekedésvárható. Írásunknaknemcéljaegyberuházásitanulmányterv közreadása. Elnézést kérünk az olvasótól, hogy gazdaságiéskörnyezetvédelmifejtegetésekbeittnembocsátkozunk. Megfelelõen konkrét elképzelés birtokában e kérdésekis akívántszintenkezelhetõk. Összefoglalóan röviden azt mondhatjuk, szûkebb pátriánk adottságai az energiahordozók tekintetében ma is biztatóak. Atermészet és atársadalmunklehetõségei adottak. Csupán használnunk kell õket mindnyájunk boldogulására. Akérdés, mely válaszra vár: szükségesnek tartjuk-e az adottságokat és képességeinketötvözvejóidõbenenyhíteniajövõbenvárhatóannövekvõenergiagondjainkon? IRODALOM [1] Dr. Gál István, Gál Gergely: Az államilag támogatott gázprogram negatív hatásai és a lehetséges megoldási alternatívák(bklbányászat139.évfolyam3.szám) [2] Dr.hc. mult. Dr.KovácsFerenc: Természeti erõforrások,ásványinyersanyagokfelhasználásánakhatékonyfejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás (BKLBányászat138.évfolyam5.szám) [3] Dr.BocsiOttó, LivoLászló: Akétvilágháborúköztiidõszak kõolajföldtani kutatásai amátra és acserháthegység északi elõterében (BKL Kõolaj és Földgáz 137. évfolyam7-8.szám) [4] Dr. KamarásBéla, LivoLászló: KalandozásunkazUnióban (BKLBányászat138.évfolyam5.szám) [5] Dr.Büki Gergely: Az energetika-fejlesztés súlyponti kérdéseii-iv.(mérnökújságxiii.évfolyam3-6.szám) [6]SalgótarjániErõmûKft MWvillamosteljesítményû blokkekht(salgótarjánerõmûkft.1998) DR. BOCSI OTTÓ okl. bányamérnök 1957-ben szerzett oklevelet Sopronban. ANógrádi Szénbányák Mátranováki Bányaüzemében dolgozott mérnökségvezetõ, aknavezetõ, majd fõmérnök beosztásokban tól 1993-ban történt nyugdíjazásáigavállalatmûszaki,termelési,majdfejlesztésiosztályánakvezetõjekéntvettrésztanógrádiszénbányászat fejlesztésében ban egyetemi doktori címet szerzett. Zemlinszky-emlékérem és Sóltz Vilmos 50 éves tagság emlékéremtulajdonosa. LIVO LÁSZLÓ 1977-ben szerzett oklevelet az NME bányamérnöki karán. Tanszéki mérnök, majd az MTA kutatómérnöke.anógrádiszénbányákmegszûnésekorannaktechnikaifõmérnöke.1990ótamérnökirodátvezet. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 19

22 Kockázat és bányamérés DR. FÜST ANTAL okl. bányamérnök, az MTAdoktora, c. egyetemi tanár (Szent István Egyetem, InformatikaTanszék, Gödöllõ) Atanulmányabányamérésmintmérnökitevékenységésabányászatmintapiacszereplõje kapcsolatát mutatja be. Aszerzõ részletesen tárgyalja azokat akonfliktushelyzeteket, amelyekapontosságot feltételezõmérnökitevékenységésapiaciszereplésközöttfennállnak. Atudomány,atársadalom és akockázat kapcsolata Minden bányamérnök ésföldmérõmérnök számára egyértelmû,hogyabányamérõitevékenységmáramérnöki etikából fakadóan sem tûr meg lazaságokat, pontatlanságokat, ellenben megköveteli, hogy az elkészült térkép avalóságot pontosan rögzítse, abban sem tévedés, sem amegengedettnél nagyobb eltérés ne forduljon elõ. Tekintettelazonban arra, hogy abányászat termékei apiacon áruként jelennek meg és így akeresletkínálatszigorú,demeglehetõsenkiszámíthatatlanhatású törvénye érvényesül, óhatatlanul felmerül akérdés: ilyen viszonyok között van-e értelme améréssel szembenszigorú követelményekettámasztani. Mielõttafeltettkérdésremegpróbálnánkválaszolni, megemlítjük, hogy egy korábbi tanulmányunkban [3] már áttekintést adtunk akockázat elméleti megközelítésérõl,illetõlegalapfogalmairól.ígyettõlmosteltekintünk. Ugyanakkor nem tekinthetünk el atudomány, a társadalomésakockázatkapcsolatrendszerénekvizsgálatától. Egyeskutatókszerintkorunktársadalmaakockázatoktársadalmánakistekinthetõ.Ennekoka,hogyama alkalmazottújtudományosmódszerekaposzt-normális tudomány körébe sorolhatók, amelynek fõ jellemzõi, hogy atények bizonytalanok, az értékek vitatottak, ebbõl adódóan atét nagy és adöntések nem tûrnek halasztást[1].amaimoderntársadalomfelhasználjaegyrészt az alkalmazott tudomány tapasztalatokkal igazolt eredményeit, másrészt olyan új tudományos eredményeket is, melyek kockázata folyamatos szakmai konzultációkkal mérsékelhetõ, de aposzt-normál tudományok eredményeit is (1. ábra). A legkockázatosabb a poszt-normál tudomány alkalmazása, és ennél alegnagyobb avonatkozódöntések szintjeis. Amai bányavállalkozótehátilyenkörülményekközöttkényszerülvezetnivállalkozását,ilyenlabilisnaklátszóalapokonkellmeghozniamûszakiéspiacidöntéseit. Azígy kialakultvállalkozás-mûködtetésirendszertkockázat bázisú vállalatirányításnak nevezzük. Az ilyen rendszerben nincsenek biztos piacok, minden piaci tranzakció adott, 100%-nál kisebb valószínûséggel bekövetkezhet,de avállalkozó ugyanígy bele isbukhat az üzletbe. Ugyanígy amûszaki fejlesztés kimenetele sem 1.ábra: Az alkalmazotttudományok és akockázat kapcsolata[1]. egyértelmûen meghatározható. Egyrészt azért, mert a megválasztott fejlesztési irányok nem biztos, hogy helyesekvoltak,másrésztazért,merthahelyesekisvoltak az elképzelések, nem biztos, hogy apiaci kockázatok kedvezõtlenre fordulása miatt azok megvalósításapont akkor volt idõszerû. És akkor még nem beszéltünk a munkaerõoldaláróljelentkezõkockázatokról. Gondoljunk például arra, hogy egy önálló vállalkozóként mûködõbányamérõ,bízvaamunkájairántikeresletmértékénekmegmaradásában,egyújnagyértékûmûszerbeszerzése mellettdönt. Mindebbõlaz következik, hogy amaipiaciversenybenelengedhetetlenakockázatoknaprakészfelmérése éskezelése. Kockázatbecslés, kockázatkezelés A kockázat mint ismeretes az R=W K összefüggéssel számítható,ahol W a nem kívánt esemény bekövetkezési valószínûsége, K pedig akövetkezménye. Mindkét tényezõ minimális értéke nulla, maximális értékepedig1lehet. Akockázat becslésére két lehetõség kínálkozik. Az egyikamegtörténtkáreseményekadatainakfeldolgozásaésazeredményeknekajövõbenesetlegesenbekövetkezõ káreseményekre analógiaként történõ kivetítése. Ez amegoldás egy új kockázatkezelési rendszer kiépítésének elején, adathiány miatt nehezen kivitelezhetõ. 20 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

23 Amásik megoldás anemkívánatos esemény bekövetkezési valószínûségének, valamint a következmény nagyságánakbecslésévelvalósíthatómeg.ehhezviszont hosszú idejû tapasztalaton nyugvó becslési készség szükséges. Alegnagyobb nehézséget akövetkezmény súlyosságánakbecsléseokozza.megoldástjelenthet,ha K=1esetét azzal az összeggel azonosítjuk, amelyet még az adott szituációban vállalkozó hajlandó kockáztatni. Az elõbbi két típusú megoldással egy-egy nemkívánatos esemény kockázata becsülhetõ. Ezekbõl egyegy eseménycsoportra vonatkozó kockázat acsoporthoztartozóeseményekbekövetkezésivalószínûségének és következményének átlagából számítható, amennyiben eltekintünk alehetséges nemkívánatos események közöttikapcsolatrendszertõlésazeseményekegymásra hatásától. Az elmondottak szemléltetésére tekintsük át az 1. táblázatot! Atáblázatbankülönnem neveztükmeg az egyes eseménycsoportokba sorolható eseményeket és azok következményeit. A helyzetet kellõképpen szemléltetik abekövetkezési valószínûségként és akövetkezménysúlyosságakéntbecsültszámértékek. Az átlagképzés során természetesen lehetõség adódikazegyestevékenységcsoportokeltérõsúllyaltörténõ figyelembevételéreis, ha atapasztalatok ezttámasztják alá.felhívjukafigyelmetarra,hogyazátlagolássalakiemelkedõen kockázatos események láthatatlanná válhatnak, ezért a döntéseket eseményenként célszerû meghozni. Atáblázat jól szemlélteti, hogy akapcsolatrendszerbõl adódó hatások elhanyagolása ellenére is szembetûnõkazokazesetlegesesemények,amelyekbekövetkezésétfeltétlenülmegkellakadályozni.apéldábanezaiii/1.esemény0,723kockázatiértékkel,eztköveti az I/1. esemény 0,180 és harmadikként az I/2. esemény 0,150 kockázati értékkel. Arra vonatkozóan pedig, hogy milyen nagyságú várható kockázat mellett milyenmértékûbeavatkozás szükséges, álljon itt akörnyezetvédelmi gyakorlatból vett példa (2. táblázat). Természetesen akockázat határértékeit akonkrét feladathozcélszerûalakítani. Akockázatkezelésirendszer,mintfolyamat,alapvetõenakövetkezõlépésekbõláll[2].Akockázatmeghatározása, mérése, akockázat mérséklési módjainak kialakítása, kockázatelemzés és megfigyelés, akockázati jelentés készítése és akockázatok felülvizsgálata és tanúsítása. Ateljes rendszer részletes kifejtése meghaladja jelentanulmánykereteit,így ettõlmosteltekintünk. Abányamérés kockázata Vizsgálatainkhoz vegyünk alapul egy olyan bányamérõt, aki magánvállalkozóként végez bányamérési tevékenységet olyan magán bányavállalkozóknak, akik termékeiket közvetlenül értékesítik apiacon. Áttétele- 1.táblázat Nemkívánatos Nemkívánatos Bekövetkezési esemény Súlya Lehetséges Kockázat esemény valószínûség következménye intézkedések I.eseménycsoport I/1 0,20 0,900 0,180 I/2 0,30 0,500 0,150 I/3 0,60 0,100 0,060 I.átlag 0,37 0,500 0,185 II.eseménycsoport II/1 0,25 0,050 0,013 II/2 0,45 0,020 0,009 II.átlag 0,35 0,035 0,012 III.eseménycsoport III/1 0,85 0,850 0,723 III/2 0,15 0,150 0,023 III/3 0,55 0,200 0,110 III/4 0,25 0,550 0,138 III.átlag 0,45 0,438 0,197 I-III.átlag 0,39 0,324 0,126 2.táblázat Akockázat Intézkedések értéke szintje <0,050 kicsi(triviális) Nincsszükségintézkedésre. 0,051-0,125 elviselhetõ Nincsszükségújabbintézkedésekre.Azellenõrzéseketfolytatnikell. 0,126-0,250 mérsékelt Adottidõnbelülkockázatcsökkentõintézkedésekszükségesek. 0,251-0,500 lényeges Sürgõsintézkedéskellakockázatcsökkentésére. 0,501-1,000 elfogadhatatlan Akockázatotazonnalmegkellszüntetni. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 21

24 sen tehát abányamérõ, akinek felkínált terméke maga amérésitevékenységésannakfeldolgozotteredménye, szinténkivantéveapiacihatásoknak.ugyanakkorszámosbizonytalanságitényezõabbólfakad,hogyabányamérõ vállalkozó hogyan ítéli meg azt akörnyezetet, amelyben mozog, milyen belsõ döntéseket hoz, és azokathogyankontrollálja. Összegezve tehát, abányamérõt érintõ kockázatok kétféléklehetnek.beszélhetünkbelsõéskülsõkockázatokról. Ilyenkor akockázat (R) akáresemény bekövetkezési valószínûségének (W) és az általa okozott belsõ (endogén) (K 1 ) és külsõ (exogén) kár (K 2 ) összegének szorzata: R=WI(K 1 + K 2 ) (Ft). Abelsõ és külsõ kár érzékeltetéséhez gondoljunk például egy szénhidrogén szállítóvezetéken bekövetkezett törésre. Elsõ közelítésben belsõ kárként értelmezhetjük acsõvezetékben bekövetkezett károsodást, és külsõkárkéntazt,amitatörésacsõvezetékkörnyezetébenokozott. Abelsõéskülsõkárértelmezéséretöbbszerzõiskidolgozott megoldásokat. Egyes szerzõk szerint különbségetkelltenniazúgynevezettbelsõ(intrinsic) ésakörülményekbõl fakadó (situational risks) kockázat között. Gyakorlati szempontból helyesebb azonban az adottesetbena3.táblázat felosztásátalkalmazni. Abelsõ (intrinsic) kockázatot és ahelyzettõl függõ (situational) kockázatnak avállalati menedzsment által közvetlenül befolyásolható részét tekintjük endogén kockázatnak, míg atágabb értelemben vett külsõ környezetáltalmeghatározottrésztexogénkockázatnak,a 3.táblázat szerint. Az elõbbi ismeretek alapján próbáljuk elkészíteni a bányamérõi munka kockázati mátrixát. Ennek egy lehetséges változatáta4.táblázat mutatja. Természetesenmindenvállalkozónaksajátkörülményei ismeretében célszerû elkészíteni akockázati mátrixot. A4. táblázatban látható mátrix tehát csupán példakéntszolgál, egyáltalánnemáltalánosérvényû. Akockázati mátrix alapján most már láthatók azok aszempontok, amelyek legnagyobb súllyal befolyásolják abányamérõ tevékenységét. Elsõdlegesen ezeket a 3.táblázat BELSÕ KOCKÁZAT (intrinsicrisks) avállalati menedzsmentáltal közvetlenül befolyásolhatórész belsõ(endogén)kockázat AHELYZETTÕLFÜGGÕ KOCKÁZAT (situationalrisks) kockázatokatkellmérsékelni,felhasználvaa2.táblázatban látható ajánlást. Végezetül próbáljuk megválaszolni abevezetõben feltett kérdést. Akérdés akövetkezõ volt: olyan körülmények között, amikor abányászat termékei apiacon, áruként jelennek meg és így ki vannak téve akeresletkínálatszigorú,demeglehetõsenkiszámíthatatlanhatású törvényének, van-e értelme abányaméréssel szembenszigorú követelményekettámasztani. Akérdésre egyértelmûen igenlõ válasz adható. Ennekoka,hogyavállalkozókénttevékenykedõbányamérõ csak akkor tudja megtartani piaci pozícióját, ha önmagávaléssajátmunkájávalszembenalehetõlegszigorúbb követelményeket állítja. Ez egyrészt megfelel a mérnökkel szemben támasztott etikai elvárásoknak, másrésztamai kockázatitársadalomban ezazegyetlen módjaakockázatokmérséklésének. IRODALOM avállalati menedzsmentáltal közvetlenülnem befolyásolhatórész külsõ(exogén) kockázat [1] Bezegh, A.: Fejezetek akörnyezeti kockázatok menedzsmentjébõl.abudapesticorvinusegyetemkörnyezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének honlapja (2006.július8.) [2] Carisma: Módszertani útmutató amûködési kockázat menedzsmentrõl. Tanulmány, az ABESSE Rt. tulajdona (www.carisma.hu).(2005) [3] Füst, A.: A bányászati tevékenység kockázata. BKL- BÁNYÁSZAT137.évf.2-3.sz.Pp (2004) 4.táblázat Nemkívánatosesemény Bekövet- Nemkívánatosesemény Súlya Lehetséges Kockázat kezésiva- következménye intézkedések lószínûség Külsõ kockázat K/1.Abányamérõite- 0,50 Bevételcsökkenés 0,60 Piackeresés 0,30 vékenységirántikereslet pl.iparigeodéziai mérséklõdése. vonalon. K/2.Ajogikörnyezet 0,20 Amunkavégzés 0,20 Azújfeltételekhez 0,04 kedvezõtlenváltozása. feltételeiszigorodnak. való igazodás. K/3.Akonkurencia 0,50 Piacvesztés, 0,50 Akonkurenseknélked- 0,25 ármérséklõhatása. bevételcsökkenés. vezõbb ajánlatoktétele. K/4. K/n 22 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

25 Nemkívánatosesemény Bekövet- Nemkívánatosesemény Súlya Lehetséges Kockázat kezésiva- következménye intézkedések lószínûség Belsõkockázat B/1.Betegség 0,3 Amunkakésedelmes 0,70 Megfelelõhelyettes 0,21 elvégzése,kötbér. biztosítása,mérnöki kockázatibiztosítás. B/2.Mûszer 0,05 Amunkakésedelmes 0,80 Tartalékmûszer 0,040 meghibásodás. elvégzése,kötbér. biztosítása. B/3.Durva mérésihiba. 0,05 Amunkakésedelmes 0,90 Ellenõrzõ mérések 0,045 elvégzése,kötbér, rendszerének kidolgopiacvesztés. zásaésalkalmazása. B/4.Jogszabályielõírás 0,10 Amunkaújbólielvég- 0,80 Jogszabályfigyelési 0,08 figyelmen kívülhagyása. zése,kötbér,piacvesztés. rendszeralkalmazása, azelõírásokteljesülésének ellenõrzése. B/5.Amegbízóbánya- 0,10 Valótlan tartalmúmérési 0,95 Akérésmegtagadása. 0,095 vállalkozópressziója. dokumentumaláírása, hatóságiretorzió. B/6. B/m FÜST ANTAL okl. bányamérnök 1963-ban végzett amiskolci anehézipari Mûszaki Egyetemen (NME) ben egyetemi doktori, 1980-ban mûszaki tudományok kandidátusa címet szerzett. Dolgozott a Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnál,majdaz Alumíniumipari TervezõIntézetben tervezõmérnök, ill. osztályvezetõ, közbenadjunktusaznme Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékén ig, nyugdíjba vonulásáig amagyar Bányászati Hivatal elnökhelyettese,ill.fõosztályvezetõje.azelteésaszt.istvánegyetemmeghívottelõadója. AMagyar Robbantástechnikai Egyesület hírei A Magyar Robbantástechnikai Egyesület az OMBKE RobbantástechnikaiSzakbizottságának(Szakcsoportjának)és az Építéstudományi Egyesület Robbantástechnikai Szakosztályának december 18-i egyesülésekor jött létre. Az új egyesületalapítóelnöke dr.bohusgéza lett. AMagyarRobbantástechnikaiEgyesület(atovábbiakban MARE)tagságánakmeghatározótöbbségétbányászokalkotják. De számos katona, katasztrófaelhárító, vegyész és építõmérnökfoglalkozikméghazánkbanrobbantástechnikával,így érthetõazõkötõdésükisamare-hoz. Azegyesületvezetõsége gyorsanmegkezdtealétszámfejlesztést, a rendezvények szervezését, a szakmai továbbképzést, kiadványok megjelentetését, a robbantástechnika iránti figyelem felkeltését, más egyesületekkel és külföldi szakemberekkel való kapcsolatépítést és atagság rendszeres tájékoztatását. Ateljesség igénye nélkül az alábbiakban igyekszem tájékoztatniabklbányászattiszteltolvasóitamareeddigitevékenységérõl. Minden alkalommal több elõadással vettünk részt amagas-tátrában, Stará Lesnán (Óleszna) évrõl évre megrendezettnemzetközirobbantástechnikaikonferencián és 2006 szeptemberében megrendeztük az immár hagyományosnaktekinthetõ Fúrás-robbantástechnika konferenciát Miskolcon, sok hazai és külföldi elõadóval, érdeklõdõvel. Rendszeressétettükaszakmainapokat,melyekhelyszíne és témája igen változatos. Például akõka Kft. komlói bányaüzemében bemutatták az INICIÁTOR-M Bt. által kidolgozott új környezetkímélõ robbantástechnológiát, robbantástechnikai bemutatót tartott Izsák térségében az I. Magyar TûzszerészZászlóalj,Ócsán,aZrínyi MiklósNemzetvédelmi Egyetem bázisán anonel-rendszerek összehasonlító bemutatásátrendeztükmeg,budapestenbemutatkozottatüv RheinlandInterCertpiro-ésrobbantástechnikaiüzletágastb. Rendszeressé tettük a Robbantástechnika periodika megjelenését,melyekközülkikellemelnia25.számot,amely ajelentõs nemzetközi hírnevet szerzõ bányamérnök, dr.kóta József életétésmunkásságátmutattabe. Tagjaink szakmai és egyesületi munkáját Elismerõ Oklevéllel jutalmazzuk. AMARE legnagyobb kitüntetése a Weindl Gáspár-díj, melyben eddig Eduard Müncner, dr. Molnár László, Novotny Csongor, Mikulaš Beránek, dr.bohusgéza és dr.földesijános részesült. AMAREmunkájáról,terveirõl,fontosabblátványosrobbantásokról az egyesület honlapjáról a címenlehettájékozódni. Innen azt is meg lehet tudni, hogy amare szeptember16-18.napokonrendezimegazújabb Fúrás-robbantástechnika nemzetközi konferenciát, most az eddigi helyszíntõleltérõen Vácott. Ahonlapról asok nézõt vonzó, látványos építmény-robbantásokrólistájékozódhatnak,ígyaziniciátor-mbt.kivitelezésébenvégzettsalgótarjánigyárkéményésamiskolcisilócsoportrobbantásárólis. Dr.Bohus Géza AMagyarRobbantástechnikaiEgyesülettagjainaktöbbmint akétharmada bányász. Tevékenységük, arobbantástechnika a máiglegfontosabbbányászatifeladat,ajövesztésegyikeljárása. Indokolt, hogy errõl afontos munkáról, annak újabb hazai eredményeirõl is tájékoztassuk olvasóinkat. Ezért fogadtuk örömmel tagtársunk, dr.bohus Géza bányamérnök, amiskolci Egyetem docense, a Magyar Robbantástechnikai Egyesület tiszteletbeli elnöke ajánlatát, hogy a jövõben rendszeresen tájékoztatjaabklbányászatolvasóitmunkájukról. /Podányi Tibor/ Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 23

26 Intenzív kõzetmozgások idõfolyamatai DR. TURZA ISTVÁN okl. bányamérnök (Hosszúhetény) Meredek széntelepek mûvelésekor fellépõ intenzív,több évtizedes kõzetmozgások mérési adatainak regressziós analízise révén atanulmány meghatározza adinamikus hatásvizsgálat,amérvadófõmozgásokésakonszolidációsutómozgásokrelevánsidõtartamait,rámutat ahatásvizsgálat széleskörû tartalmi elemeire. Inmediasres:abányatörvényszabályozásaszerinta bányavállalkozó az okozott bányakárokat köteles megtéríteni oly módon, hogy térítési kötelezettségei abányatelektörlésétkövetõen isfennállnak.értelemszerûen merül fel az idõszerû kérdés: kötelezettségei teljesítésénekvan-e reális,ésszerûidõbenihatára? Areális idõhatáron belül mint ismeretes abányatelek akkor törölhetõ az ingatlan-nyilvántartásból, ha abányászattal összefüggõ környezetkárosodást felszámolták és afelszínt veszélyeztetõ talajmozgás már nem várható. Ennek igazolására szükség van reguláris hatásvizsgálatra,geodéziaimérésekmegtervezésére,hiteles mérésekre éskorrekt értékelésére. Ahatásvizsgálat arra irányul, hogy abánya bezárása elõtti fejtések, fejtési koncentrációk több évtizedes mûvelése során a külszínen milyen mérvû kõzetmozgások játszódtak le a múltban,hatnakajelenbenésvárhatóakajövõben? Akérdések megválaszolásához szükséges akõzetmozgásoktér-ésidõbenifolyamatainakismerete,konkrétan az aktív, hatásvizsgálati, illetve akonszolidációs utómozgás idõtartamainak meghatározása. Ez történhetsomosvárikõzetmechanikaimodellanalízise,illetve nagyszámúkõzetmozgásmérésiadatregressziósanalízise révén. Mindkét módszer konzekvens összefüggései hozzáférhetõek aszakirodalomban, atárgyalás során a mérésieredményekkorrelációsfeldolgozásaittekintjük alapnak[4;5;6]. Akõzetmozgások idõfüggvényei Akõzetmozgások tér- és idõbeli folyamatai akkor tárgyalhatók, ha amaximális süllyedési ponthoz kötött derékszögû vagy poláris koordinátarendszerben a horpabármely P(x, y) = P (, )pontjában ismert az S(x, y,t) = S (,, t) süllyedés értéke valamely tidõpontban. A többi mozgáselem értékei (lehajlás, görbület, görbületi sugár,csúszás,deformáció)amegfelelõdifferenciálisés arányossági összefüggések révén asüllyedésbõl származtathatók. Meredek széntelepek fejtései okozta külszíni tér- és idõbeni süllyedések általános regressziós függvényeismeretes [4;5;6]: (1) A(1)karakterisztikusösszefüggésben: S o maximális süllyedés nagysága akõzetmozgások végállapotában; T afõmozgásokidõtartama; valamely Ppont tetszõleges irányú távolsága azorigótól; L az origó és ahorpa pereme közötti, Pponttal kollineárishatástávolság; q,c regresszióshatványkitevõk,q=2,274;c=1,5152; b asüllyedéstípusgörbéjénekregressziósállandója, b=5,4382; t/t dimenzió nélküli, analitikus idõtengely a (0,1) értelmezési tartományban, továbbá: (2) A(2)konstruktívösszefüggésben: µ az elfogadott szintezési középhiba nagysága (3-4 mm); m t fejtések, fejtési koncentrációk mérvadó telepvastagsága, a mérési adatokból származtatott süllyedési tényezõértéke. Az (1) összefüggésben afõmozgások T idõtartama az apontmozgási idõszakasz, melynek az elején és a végénamozgásoknagyságaaµszintezésiközéphibával azonosértékû. Ahorpaperemhatárátcélszerûen a 3µ=9 12mm mértékû süllyedési pontok alkotják, ahol asüllyedés értékétmáraggályos mérnökiszintezéssel ok-okozatielemeirebontani. Afolyamatos tárgyalás érdekében alevezetések mellõzésével megadjuk amozgásfolyamatra jellemzõ süllyedésisebesség V(t) ésagyorsulás W(t) adekvát összefüggéseit: 24 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

27 (3) (4) Asüllyedési sebesség at 2,agyorsulás at 1 ést 3 idõabszcisszákbanvesznekfelextrémértékeket: (5) (6) Amennyiben a(6) összefüggésben ahatványkitevõ értéke q =2(Martos-féle függvény), akkor at 1 idõabszcisszaértékezérus,tehátareálisidõfolyamatokban q >2partikulárisértékkelkellszámolni. Rámutatunkarrais,hogyapparaméterértékecsak azonossüllyedésûpontokizovonalainkonstans,nagysága pontról-pontra változó ahorpában, azaz összetett dinamikusjelenségtárgyalásárólvan szó. Az (1-6) reguláris összefüggésekhez szorosan kapcsolódikamozgásfolyamatkógensmérlegegyenlete: T a + T U = T + T o (7) T a T U T o Akvalitatív(7) összefüggésben: afejtés,fejtésikoncentrációk abányabezárását megelõzõ (meghatározandó) aktív, hatásvizsgálatiidõtartama; akonszolidációsutómozgásoklényegesidõtartama; amozgáskifutásidõtartama[6]. Meredek telepek mûvelésekor átlagosan 3,5 m/nap felszakadási sebességgel számoltunk. Az átlagos mûvelésimélység430mvolt,így T o =123nap=0,3367 év. Gyakorlati, mûszeres megfigyelések igazolták, hogy valamelykülszíni P pont süllyedésisebességeakkor érte elalegnagyobbértéket,amikorafejtés(fejtésikoncentráció) mûveletei egy bizonyos mértékig elhaladtak a Ppont vetületétõl, ami fennáll amaximális süllyedési pontra is. Ennek megfelelõen afejtési koncentráció mûvelésétõlszámítvaamaximálissüllyedésisebesség t 2 = T a idõtartamelteltekorlépfel,ígyfelírhatóa (8) sztochasztikus összefüggés, ahola arányszám gyakorlati értéke e0,55 nagyságrendben becsülhetõ. A(8) összefüggés afõmozgások T idõtartama és at a aktív, hatásvizsgálatiidõtartamközötthozlétrekoherenskapcsolatot,tehátszükségesat a idõtartammeghatározása. Asüllyedés folyamata Többtelepes, szintmûveléses rendszerben kialakuló süllyedésihorpa dinamikusésstatikusállapotváltozásai több évtizedig tartanak. Apregnáns (8) összefüggés alkalmasarrais,hogy amegváltozottkülszínújformáinak morfológiai, stabilizációs T s idõtartamát behatároljuk. Ehheztermészetesenazeredetiállapot,amozgásfolyamat dokumentált idõtartamának ismeretére van szükség. Elõdeink, név szerint Ormos Károly, Horváth Imre,Hegedûs Gyula elévülhetetlenérdeme,hogyapécsi területen ismeretes az évi in situ terepfelszín, ahol1969-bentervszerûkõzetmozgás-méréseketvégeztek[1].ennekmegfelelõenmegállapították,hogy93év alatt,az m t =32mösszvastagságúszéntelepekmûvelésekövetkeztébenazeredetikülszínkardinális S o =26,2 mmértékbenlesüllyedt,tehátasüllyedésitényezõmegbízhatóértékea=0,82. Az1969.évipécsisüllyedésihorpastabilizációsalakváltozásai természetesen nem 93 év, hanem rövidebb idõtartamban játszódtak le. Ennek meghatározása érdekébenrögzítsükaparaméterekkvantitatívértékeit: T =93 év, S o =26,2 m, µ=±3,0 mm, =0,55, q = 2,274, illetve p = 9,0749a(2)összefüggésbõl. Azadatok birtokábana(8)összefüggésbõl: T s =49,7 e 50év. Aregressziós útonszármaztatott, gyakorlatimûszeresmérésekadatairaalapozotteredménynekhordereje abbanáll,hogyebbenamorfológiaiidõtartambanteljes körûen értelmezhetõk asüllyedési horpa dinamikus és statikus állapotváltozásai, asüllyedés ok-okozatiismérvei.ennekmegismeréseérdekébenszámíthatókamozgásfolyamat dinamikus t 1, t 2, t 3 idõabszcisszái az (5) és (6)összefüggésekbõlrendre: t 1 =4,6335 év; t 2 =14,6046 év; t 3 =23,4191 év. Adinamikus idõpontok astabilizációs T s idõtartamot négy részre bontják, egyúttal megjelölhetõk a süllyedésokozatitényezõiis. Idõ- Idõ- Süllyedés okaa szakasz tartam fedükõzetek (év) t 1 4,6335 felszakadása t 2 t 1 9,9711 felszakadása,részbentömörödése t 3 t 2 8,8145 tömörödése,részbenfelszakadása T s t 3 26,2809 tömörödése Asüllyedésok-okozatiismérveialapjánakövetkezõ megállapításoktehetõk: a)afelszakadással összefüggõ, dinamikus idõtartamok csakanalitikusanjelölhetõkmeg.avalóságbanazirreverzibilisfolyamatokteljesmértékbenösszefonódnak. b)adinamikus idõtartam 23,4191 év,astatikusidõtartam 26,2809 év, tehát akõzetmechanikai egyensúly megbontása rövidebb, az új egyensúly kialakulása hosszabb idõszakotveszigénybe. c)abánya bezárásátmegelõzõ aktív, hatásvizsgálati T a idõtartam nem lehet kevesebb adinamikus idõtartamnál,célszerûen: T a =23,4191 e 25év. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 25

28 Meghatározó eredmény birtokába jutottunk, mert megbízhatóan lehatárolható a fõmozgások T idõtartama. d)a fõmozgások idõtartamának meghatározásához nem az S o (max) =26,2 mmaximális süllyedést, hanem at a =25 év idõtartamhoz tartozó proporcionális hányadát indokolt figyelembe venni S o =7,043m.Aµ,, q paraméterekértékeitmegadtuk, illetve p = 7,7612 a(2) összefüggésbõl. Az adatokbirtokábanafõmozgásokeffektív T idõtartamaa (8)összefüggésbõl: T =43,6821 e 44év. A konzekvens eredményeket értelmezzük pl. a Pécs-Mecsekszabolcs védnevû bányatelekre, ahol a mélymûveléses széntermelés 1972-ben befejezõdött. A meghatározott idõtartamok alapján, akõzetmozgásokkalok-okozatiösszefüggésbenabányatelek: 2023-banteljesbizonyossággal, 2017-benreális,valósbiztonsággal törölhetõ az ingatlan-nyilvántartásból hatásvizsgálat nélkül! Ennélkorábban csak hatásvizsgálattal törölhetõ azzal, hogy az évben befejezett fejtések hatásaival nem szükségesfoglalkozni. Nincs ellentmondás abban, hogy amorfológiai, stabilizációs idõtartam nagyobb, mint afõmozgások idõtartama; hiszen afõmozgások mérhetõ befejezõdése után,aszintezésiközéphibánálkisebbmérvûmozgások mégjelenvannak ahorpában. Abányamûveletek okozta folyamatos kõzetmozgások természetesen nem tudták,hogy bányabezárások következnek;sõt, misem tudtuk1969-ben, az1960. évi III.bányatörvény hatályánakidejében,amidõn: aszénbányák prosperáltak, atermelés folyamatosan szervezõdött(eocén, liászfejlesztésiprogramok); abányakárok megtérítése nem ronthatta abányavállalatgazdaságieredményeit; akõzetmozgások tér- és idõfolyamatait részben szakmai elhivatottságból, afüggõleges aknák, üzemi létesítmények, épületek, lakóházak stb. védelme érdekébenvizsgáltuk[4]. Afolyamatos termeléssel egyidõben afejtési koncentrációk okozta kõzetmozgások szuperponálódtak, tehátakonszolidációsutómozgásokidõtartamaitnehéz volt egyértelmûen lehatárolni. Abányák bezárása után az utómozgások idõtartama kellõ biztonsággal meghatározható.erreazértvanszükség,hogyadottesetbena bányatelkettörölhessük azingatlannyilvántartásból. Akonszolidációs utómozgások jellemzõi Abányakár-épületkárgyakorlatbanáltalábannema süllyedések, hanem azok kovariáns változásai amérvadóak(lehajlás,görbületisugár,alakváltozás).amértékadó mozgáselemek akkor fejtik ki károsító hatásaikat, haadssüllyedés,illetveaducsúszásnagyságalegalább ds =du=30mm meritórius középérték. Adott 5-6 mhosszúságú épület esetében ekkor léphet fel mintegy ds=10-12 mm (mérhetõ) süllyedés-, illetve du=5-6 mm csúszáskülönbség, melyek h = 2,0 mm/m lehajlást vagy» = 1,0 mm/m deformációt,sígy károsodástokozhatnak.(igen érzékeny létesítmények esetében a megengedett értékek: h = 3,0 mm/m; görbületi sugár R = 20 km;» =1,0 mm/m). Ennek megfelelõen abánya bezárását követõenakövetkezõ kérdésekrekellválasztadni: azutómozgásokkvantitatívidõtartama; avárhatókõzetmozgásoknagysága; mely idõponttól lehet S } 30 mm mértékû süllyedésekreszámítani? Azutómozgások T u idõtartamaa(7)és(8)koherens egyenletekalkalmazásarévénmeghatározható: Akvantitatív idõtartam meghatározásához aparaméterekértékeiadottak: T a = 25 év, = 0,55, p = 7,7612, q = 2,274, T o =0,3367 év,tehát: T U =19,0188 e 19év. Emlékeztetünk arra, hogy a Fejtések okozta kõzetmozgások utómozgásainak meghatározása c. tanulmányban azobáki III. sz. fejtési koncentráció okozta utómozgások nagysága lokálisan T U =10 év volt [8]. Nincs ellentmondás az eredmények között, hiszen a komlói bányatelkekre vonatkozó utómozgások idõtartamabiztosantöbb mint10 év. Amég hátralévõ (várható) süllyedések nagysága az (1) összefüggés révén állapítható meg atriviális t =25 év, =0,0feltételekkel S (t =25)=6,248 m, vagyis abánya bezárását követõen még ds=0,795 m mértékûsüllyedésvanhátra. Az (1) összefüggésbõl explicit módon meghatározhatóazis,hogyadsm30mmmértékûsüllyedésekmely t idõpontbanfejezõdtekbe,azaz S = S o ds=7,013m, =0feltételekesetén: t =37,4186 évelteltével. Az idõeredményekbõl akövetkezõ megállapítások szûrhetõkle: a)az aktív hatásvizsgálati idõtartam 25 év, tehát évtõlszámítva,38éveltelteután,1985-benads>30 mm nagyságú süllyedések befejezõdtek asüllyedési horpában. b)az utómozgások idõtartama T U =19 év, ebbõl következõen a Pécs-Mecsekszabolcs védnevû bányatelken1992-tõlmárveszélytelenmértékû,aszintezésiközéphibakörülisüllyedéseklehetneka35évebefejezett, mélymûveléses bányászati tevékenységgel ok-okozati összefüggésben (a szénmedence többi termelõaknáijóvalkésõbb zártakbe). c)abánya bezárásakor lezajlott asüllyedések és alakváltozások88,7%-a,améghátralévõsüllyedésifolyamatokkétlényegesidõtartambanértelmezhetõk: 12,42évidõtartamban: 795mm >S>30mm; 6,58 évidõtartamban: 30mm >S>µmm nagyságrendû süllyedésekzajlanak.megállapítható, 26 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

29 hogy az utómozgások 35%-a veszélytelen talajmozgás,65%-a (jelentõs)vizsgálandókõzetmozgás, melyethatásvizsgálatban célszerûkimunkálni. d)konkrét hatásvizsgálatban aparaméterek értékeit nem tekintjük konstansnak (µ,, p ), bizonyos reális intervallumban értelmezzük, ennek megfelelõen az idõtartamok idõsávokban körvonalazhatók: aktív,ajánlotthatásvizsgálatiidõtartam:25 30év, fõmozgásokidõtartama: 40 45év, utómozgásokidõtartama: 15 20év, ebbõl csillapodásiidõtartam: 10 13év, veszélytelenidõtartam: 5 7év. Okfejtéseinket azzal zárjuk, hogy az idõfüggvények a dimenzió nélküli, analitikus idõtengely mentén értelmezhetõka 0,0 } t/t } 1,0 értelmezési tartományban.minthogy T =44 év,azidõtengelyen 0, idõérték felel meg 30 nap idõtartamnak,ezértazún. kerekítések óvatosanmegengedhetõk. Ahatásvizsgálat vázlatos, tartalmi elemei Az ismeretes Volt egyszer egy szénbányák nemzetgazdasági program keretében amecseki István és Kossuth aknákon 1989-ben, Vasason 1993-ban, Béta és Szászváraknákon1995-ben,Zobákaknán2000.januárbanbefejezõdöttatermelés,ezzelegyidõbenlezárultak akõzetmozgások dinamikus folyamatai is. Asüllyedési horpákban már csak statikus mozgásformák érvényesülnek amég le nem törölt bányatelkek határain belül. Abányatelek államigazgatásitörlésénekelõkészítése,a törlési dokumentáció összeállítása tervszerû tevékenységazerrevonatkozókomplex hatásvizsgálatbázisán. Ahatásvizsgálattartalmáravonatkozóannehézegységes,teljeskörûszempontokatadni,mert túlzásnélkül ahánybányatelek,annyisajátságosproblémamerülfel!avizsgálatottermészetesenabányákbezárása után,akõzetmozgásokcsillapodóidõszakábancélszerû elvégezniakövetkezõszemelvényszerûtartalommal. a)a fejtések, fejtési koncentrációk tér- és idõbeni adatainak beható tanulmányozása révén meg kell határozniakõzetmozgásokkonkrétértékeit,területi ésidõbenieloszlásait (maximálissüllyedésnagysága, ahorpa terjedelme, mértékadó mozgáselemek). A mozgáselemek közül adeformációk hatásai alegjelentõsebbek.maximális» o nagyságukatsomosváriaz m és k kõzetmechanikai,aregressziósösszefüggések b, c, analitikus paraméterek ismeretében határozzák meg: Azösszefüggésben(a márismertekmellett): m afedükõzetek átlagospoisson-száma(m =4); k akõzetekszilárdságárajellemzõparaméter(k=5); acsúszás és alehajlás, illetve atorzulás és agörbület közötti arányossági tényezõ paramétere ( =0,152),továbbá S o =7,043 m,h=430 m. Avalós adatok bázisán adeformáció» o =10,8 9,1 mm/mnagyságrendbenhatározhatómeg,anemérzékenylétesítményekisjelentõskárosodástszenvednek (» =6,0 mm/m; pl. távvezeték oszlop, keskenyvágányú vasútvonal, utak). Abánya bezárását követõen a mérvadómozgáselemekalsó értékei: deformáció(összenyomódás):» =-1,33 mm/m, deformáció(megnyúlás):» =+1,02 mm/m, lehajlás: h =3,2mm/m. Akõzetmozgások statikus idõszakában is megrongálódnak azigen érzékeny létesítmények (pl.transzformátor állomás, daruval ellátott építmény, fõgázvezeték,boltozatostemplom)[3]. b)fontosabb tömbjellegû épületek esetében célszerû meghatározniazokún.névlegesd hosszváltozásaita: d =(»+gh) összefüggés révén, ahol az építmény hossza, H a magassága, gagörbület nagysága; pl. =12 m, H =8m,» =10 mm/m, R =16 km, g =0, /madatokkald =126mm>100mm,azépületet biztosankárosodáséri. c)lényegesszempont,hogyazexponáltépületahorpa dinamikusvagystatikusfejlõdésiterületeinhelyezkedik el. Ezzel összefüggésben arégebbi épületek, latens építési hiányossággal, nem az építési engedélyben elõírtak szerint, sõt, engedély nélkül épült létesítmények nem egy esetben amozgáselemek megengedettigénybevételeitsemviselikel.idetartozik, hogy az építési anyagok reológiai tulajdonságai miatt az építmények besorolása az idõnek is függvénye. d)ahatásvizsgálatszervesrészeazépületkár-bányakáros ügyek feltárása: bírósági határozatok, szakértõi vizsgálatok, kártalanítási megállapodások taxatív rögzítése,adokumentációkösszeállítása. e)felül kell vizsgálni ameglévõ kõzetmozgás-mérési vonalakésmegfigyelésipontoktelepítéseit.asüllyedési horpa nyomott, húzott zónáiban, ajellegzetes alakváltozási pontokban új, stabil, mély alapozású pontokatjavasoltelhelyezni. f)kõzetmozgás-mérésekre folyamatosan szükség van, offenzívszemlélettel,ütemesencsökkentenikellabányavállalkozó felelõsségi hányadát, mert akártérítési eljárásokbólnemlehet máról-holnaprakivonulni. g)vízszintesértelmûmérésekisindokoltak,mertatérbeli pontmozgás csúszásvektorai két mozgásirány eredõi,nevezetesen amaximálissüllyedéshelyefeléirányulómozgás, természeteseredetûdiszlokációsmozgásrezultánsai. Itthívjukfelafigyelmetazalapozásitalajokpulzáló mozgásaira. Akõzetmozgáskonszolidációsidõszakábanapulzáló mozgás amplitúdója többnyire nagyobb, mint a süllyedés értéke. Ebben az idõszakban a pulzáló Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 27

30 mozgás és amár befejezett bányamûveletek között nincs ok-okozati összefüggés (a vízföldtani egyensúly rendezõdése nem része ahatásvizsgálatnak).a 30mmalattisüllyedések,gyakoripulzálómozgások, természetes rézsûcsúszások összefonódott, vektorjellegû elemeit aggályos részeire bontani amérnöki szintezésmódszerével. h)akõzetmozgásokfüggetlenekabányatelekhatárvonalaitól, a korrekt vizsgálatokban figyelembe kell venniaszomszédosbányatelekmeglehetõsenszéleskörû sajátosságait is: pl. Vasas, Petõfi aknákat vágatok kötötték össze Béta aknákkal, ahidrogeológiai egyensúly kérdése csak medenceszinten értelmezhetõ, térben elkülönített részen külfejtés mûködhet, az egységes bányatelek több, korábban önálló részekbõltevõdikössze. i)abányatelek területe rendszerint nagyobb, mint a süllyedési horpa terjedelme. Ennek megfelelõen a horpa pereme és atelekhatár közötti földingatlanokatakõzetmozgásnemérintette.másfelõlvizsgálataink amaximálissüllyedésipontkörnyezetéreirányultak, így az S } 30 mm körüli, veszélytelen mértékû süllyedésekahorpa jelentõsterületeinidõbenkorábban bekövetkeznek, tehát abányatelek részleges törléseis kezdeményezhetõ. j) Meredek széntelepek fejtései felett nemcsak afedü, hanem az inhomogén, anizotróp, rugalmatlan fekükõzetekis mozgásbajönnek, aszimmetrikus horpákjönneklétre.ahatásvizsgálatadatállományatérbenésidõbennemlineárisanváltozórendszerállapotait rögzíti, holomorf összefüggései közelítik avalóságot,azeredményváltozókbizonyosmegbízhatósági szinteken értelmezhetõk, remanenstevékenység pótlásaaggályosstb. Ahatásvizsgálat lehetséges, tartalmi elemeitérintõlegesen tárgyaltuk az intenzív kõzetmozgások idõfolyamatainak meghatározása révén. Okfejtéseink alapján a bányatelek törlésének koncepcionális munkálatai megbízhatóbbanelvégezhetõk. Összefoglalás Hiteles geodéziai mérési eredmények regressziós analíziserévénmeghatározhatókasüllyedésihorpatérés idõbeni alakváltozásai, astabilizációs, morfológiai, a fõmozgások és az utómozgások reális idõtartamai. Ennekismeretébenkörvonalazhatókabányatelektörlések tervszerû munkarészei, felvázolhatók afolyamat sajátosságai,mertaz épületkár-bányakár tárgykörbõlaggályos máról-holnapra kivonulni. IRODALOM [1] Hegedûs Gy.: Akülszín süllyedése 100 év alatt. Bányászati és Kohászati Lapok, BÁNYÁSZAT.104. évf. 6. sz p.: (AtovábbiakbanBKL.171/6.) [2] Somosvári Zs.: Akülszíni kõzetsüllyedés idõfolyamatáról I.; II.; III.részBKL.1969/ [3] Rózsa L.: Az alapozás kézikönyve, sz. fejezet. Építkezés alábányászott területen. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest,1977. [4] Turza I.: Kõzet- és aknalétesítmény mozgások mérési és kiértékelési módszerei amecseki Szénbányák területén,doktoriértekezés,nehéziparimûszakiegyetem, Miskolc, p. [5] Turza I.: A mozgáselemek meghatározása a süllyedési horpabármelypontjában.bkl.1990/7-8. [6] Turza I.: Fejtések okozta kõzetmozgások utómozgásainak meghatározása.bkl.2005/6. DR. TURZA ISTVÁN vájár, technikus, oktatás- és humánszervezõ, bányamérnök (1974) képesítésekkel, hites bányamérõ, bányakár szakértõ, mûszaki doktor (1983) minõsítésekkel, technikumi oktatói gyakorlattal, mindvégig a mecsekiszénbányászathozkötõdõenfejtettekipublikált tevékenységeitbányamérés, kõzetmozgásésbányakár, humán erõforrásokfejlesztéseszakterületeken. Külföldi hírek ASANDVIKIndiában és Finnországban AsvédSandvikvállalat35millióUSDértékûüzletetnyert elazindiaivasércbányászatban,amitazállamitulajdonúnemzeti Ásványanyag Fejlesztési Intézet és amormugaon Tröszt képviselt. Azüzletet aszállítórendszer tervezésére, kiépítésére és üzembe helyezésérekötötték.ez Kirandul bányától Bailadilaig épül meg, ahol egy 7Mt/év kapacitású vasércfeldolgozó üzemetlétesítenek.aszállításfõelemeegy3,5kmhosszú,2200 t/órakapacitásúhevederesszállítóberendezés,amitigennehéz terepviszonyok között (kanyarok, szintkülönbségek) kell üzemeltetni. Ezért egyedi megoldású, teljesen automatizált elektrohidraulikusfékrendszertfejlesztettkiasandvik. Finnországban a talvivaarai nikkelérc feldolgozásához szükséges berendezésekre is asandvik kapott megrendelést, melyszerinttörõberendezéseketésegy2500t/órateljesítményû, folyamatos üzemû osztályozó berendezést kell tervezni, megépíteni és az üzemeltetést beindítani. Aberuházásnak 2008júliusrakellelkészülni.Atörõkháromlépcsõbenzúzzák össze az ércet, az elsõ az ún. Gyratory Fuller Taylor típus, a második egy kúpos törõrendszer, amely az érc 80%-át 8mm alátöri, mígaharmadikaméretenfelülidarabokattöri meg. Az osztályzóhoz tartozó szalagrendszert és a közbensõ tárolókatisasandvikszállítja. Mining Magazine július Bogdán Kálmán Scharf függõsínpályák az orosz szénbányákban Anémet Scharf AGnégy megrendelést kapott Oroszországból komplett függõsín-pálya rendszerek szállítására. A megrendelés értéke 4,1 millió EUR. Új szibériai igénylõként jelentkezett egy távolkeleti szénbánya, míg atöbbi igényt a Kuzbass medence szénbányái adták fel. Amegállapodás tartalmaz2dbteljesenújonnankifejlesztettdz-1800típusú, dízelmotorosmeghajtásúmozdonytis. Mining Magazine július Bogdán Kálmán 28 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

31 Aktív tárcsakések alkalmazása marófejes vágathajtó gépeken DR. ING. KRZYSZTOF KOTWICA DR.ING. PIOTR GOSPODARCZYK Bányászati-, Elõkészítési- és SzállítógépekTanszéke (Bányászati és Kohászati Akadémia, Krakkó) Acikkben aszerzõk újszerkezetû, keménykõzetek jövesztésérealkalmasaktívtárcsakésesmarófejet mutatnak be. A marófej prototípusát a Krakkói Bányászati és Kohászati Akadémia Bányászati, Elõkészítési és Szállítógépek Tanszékén a REMAG (Katowice) céggel közösen fejlesztették ki. Bemutatják aremag kísérleti telepén végrehajtott félüzemi kísérletek eredményeit, valamint az alkalmazás lehetõségét kemény kõzetben mûködõ alagút- és vágathajtó gépeken. Modellek és vázlatok alapján ismertetik az új konstrukció alapgondolatát, felépítését és mûködését. Bevezetés Amélybányászati vágatok, valamint az alagutak és mikroalagutakkihajtásasoránegyregyakrabbanlépnek fel problémák akemény kõzetek mechanikus jövesztésénél. Ahagyományos technológiák és szerszámok alkalmazása esetenként nehézségekbe ütközik, vagy ellehetetlenül.ilyenfeladatokhozakorábbankifejlesztett jövesztési módszerek a kõzet tárcsakésekkel történõ statikusrepesztésén,illetvenehézhidraulikusfejtõkalapácsok dinamikus hatásán alapulnak. Atömör kõzetek tárcsakésseltörténõjövesztésénekhatásosságátatbm (Tunnelbaumaschine) típusú alagúthajtó gép alkalmazása bizonyítja. Azonban ennek agépnek améretei, súly és erõ jellemzõi nem teszik lehetõvé aszéleskörû alkalmazást. Egyrészt atárcsakések elõnyei és akemény kõzetek hasítássaltörténõjövesztésénekhatásossága,másrészta nehéz hidraulikus kalapácsok hátrányai, amelyek aszélesebbkörûalkalmazástakadályozzák,indokoltákazaktívtárcsakésesjövesztésújmódszerénekkifejlesztését. Azalábbiakbanbemutatjukatanszékenvégzettelõkészítõ kutatások eredményeit és avágathajtó illetõleg mikroalagút-hajtó gépeken történõ alkalmazási lehetõséget. Új aktív tárcsakéses fejkonstrukció kemény kõzetet jövesztõ vágathajtó géphez A különbözõ tárcsakéses konstrukciók vizsgálata alapjánatanszékenúj,hidraulikusmûködtetésûtárcsakéses jövesztõfej prototípusát fejlesztettük ki. Legkedvezõbb fejkialakításnak a tárcsakés belsejébe épített ütõszerkezet alkalmazásabizonyult (1.ábra).Az elsõkísérleteket atanszéken kialakított vizsgálópadon végeztük. Pozitíveredmények után ajövesztõfejet AM50 vágathajtó gépre telepítettük. Aszerelési munkálatokat a REMAG (Katowice) javítómûhelyének közremûködésével végeztük. A2. ábra mutatja agép prototípusát (azonosító jele:rda-1)azaktívtárcsakéssel. Amegfelelõ mûködés ellenõrzéséhez mesterséges kõzettömbönvégeztünkfélüzemikísérleteket.bárajövesztõképesség általános megítélése pozitív volt, aprototípusnálalkalmazottkézielõtolószerkezet,valaminta 1.ábra: Az aktívtárcsakéses jövesztõfej prototípusa, atárcsakés belsejébeépítettütõszerkezettel 2.ábra: Az RDA 1gépprototípusa tárcsakés konstrukciója nem tette lehetõvé a tartós üzemeltetést.megállapítható volt, hogy azaktívtárcsakéses jövesztési módszer eredményesen alkalmazható kemény kõzet jövesztésére, azonban az ipari alkalmazáshoz módosítani kellett atárcsakés konstrukcióját és automatizálni kellett az elõtoló rendszert. Ajövesztési folyamat megfigyelése és kiértékelése alapján módosítani kellett atárcsakés mûködtetõ berendezésének elhelyezését. A 3.ábra mutatjaatanszékenkifejlesztettújabbváltozatot.eszerintafejkétfõrészbõláll:aszerszám külsõ vázát alkotó rögzített részbõl és az S23R típusú hidraulikus kalapácsot tartalmazó kitolható részbõl. Akitolható szerkezet elején van aferde helyzetû tárcsa, Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 29

32 3.ábra: Ajövesztõfejújszerkezetimegoldása: 1 jövesztõgémtest,2 hidraulikuskalapácsköpenye, 3 elõtolóhengerek,4 hidraulikuskalapács,5 kalapácsfej, 6 jövesztõtárcsa,7 tárcsásjövesztõfejrögzítése,8 lánchajtásajövesztõfejforgatásához,9 hidraulikusforgatómotor 5.ábra: FélüzemikísérletreelõkészítettRO100 Kjelû jövesztõgép,az újaktív tárcsakéses fejkialakítással 6.ábra: Mûhomlok jövesztése 4.ábra: Az új kialakításútárcsakéses fejszerelésközben amelynek vágóélét belülrõl üti akalapács. Az új konstrukcióhoz igazítottuk ahidraulika rendszer vezérlését és megtáplálását, biztosítandó aszerszám részére akõzetszilárdságánakmegfelelõ rányomóerõt. Az átalakított szerkezetet aremag javítómûhelyében egy RO-100K típusú vágathajtó gépre szereltük fel. A4. ábrán az aktív tárcsakéses jövesztõfej látható szerelés közben. Az új berendezéssel megismételtük a félüzemikísérleteket (5.és 6.ábrák). Akísérletek során változtattuk akõzetjellemzõket, és agépkezelõ tetszés szerint vezérelhette ajövesztési folyamatot. Agép különbözõ helyzeteiben ellenõriztük aforgatásiésjövesztésilehetõségeket.a7.ábra kísérlet közbenmutatjaajövesztõfejet. 7.ábra: Jövesztés keresztelõtolással atárcsakés tengelyirányában Az aktív tárcsakés új szerkezeti kialakítása lényegesen jobb jövesztési eredményt hozott a korábbinál. Csökkent atárcsakés beállítási irányának és elhelyezésénekbefolyásaajövesztéshatékonyságáraésaterhelés változására.ajövesztõfejegyeselemeiben nem tapasztaltunkjelentõsebb kopást sem. Ajövesztõfejlehetõségeinek jobb kihasználása érdekében még további módosításokat kell tenni az elõtoló szerkezetben ajövesztõfej lengetését illetõen. Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy az aktív tárcsakés javasolt és kipróbált szerkezeti megoldása kemény kõzet jövesztésére és továbbfejlesztésrealkalmas. 30 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

33 Új szerkezeti megoldású aktív tárcsakéses jövesztõfej mikroalagút-hajtó géphez Azaktívtárcsakésesújkialakításújövesztõfejetavágathajtógépgémjérelehetfelszerelni.Miutánazígykialakított gép méretei kisebbek az eredetinél, ezért alagút kihajtásához is alkalmazható. Ajövesztõszerszám (tárcsa) alakja és az eredeti szerkezet lehetõvé teszi a kalapács energiájának teljes kihasználását. Ebben a szerkezetimegoldásbanahidraulikuskalapácsgerjeszti akõzetregyakoroltdinamikushatástéskorlátozzaazokat ahátrányokat, amelyek aklasszikus fejtõkalapács használatánálfellépnek. Tekintettelafentiekre,továbbáazalagúthajtógépek szokásos üzemi körülményeire megállapítható, hogy az aktív szerszámmal történõ jövesztési módszer elõnyösen alkalmazható. Az alábbiakban az aktív tárcsakéses módszerháromalkalmazásilehetõségétmutatjukbe: a)az aktív tárcsakéses jövesztõfej önálló jövesztõ eszközkénttörténõalkalmazása kemény kõzetben; b)inhomogén, keményköves beágyazódásokat tartalmazó kõzet esetén kiegészítõ jövesztõ eszközként másjövesztõszerszámmal (pl. kotró kanállal)együtt történõalkalmazása; c)azaktívkésekalkalmazásafúrópajzsokban.ebbenaz esetbenagépteljesítményeésateljesítményfelvétele nem lesz igazán nagy, de kevéssé kemény kõzetben csökkenazelõtolásiellenállásésjavulajövesztéshatékonysága aszabályos kitörési szelvény utómunkálatoknélkülibiztosításával. Atanszéken egyidejûleg folyik amikroalagút-hajtó gép koncepciójának kidolgozása, ahol az a. és c. alkalmazási változatot ítéltük kedvezõnek, illetve fejlesztendõnek.agép részérealternatívtervekkészültek annak érdekében, hogy különbözõ bányászati és geológiai viszonyokközöttlehessenalkalmazni,kevéssé,közepesen és nagyon kemény kõzetben. Ilyen gép elsõ változatánakfelépítésétésmûködésétmutatjaa8. ábra. Ennéla változatnálazaktívtárcsakésselellátottfej(7.)képezia jövesztõ szervet. Afej két hidraulikus hengerrel (6.) kapcsolódik aforgatómûhöz (4.). Agém lengetése és egyidejû elforgatása lehetõvé teszi ateljes kitörési szelvény jövesztését. Ajövesztett kõzettörmeléket aszállítószalag (5.) szállítja hátra, melynek meghajtását aszalaghátulsóvégéntelepített2dbelektromotorbiztosítja. Agép elõtolását ahátul kialakított elõtoló szerkezettel oldják meg. Ahidraulikus elõtoló hengerek (2.) tübinges biztosítás esetén (laza kõzetben) az utolsó tübinggyûrûrevagy(állékonykõzetben)elõfeszítettívesgyûrû szegmensekre(3.)támaszkodnak.ezamegoldásbiztosítjaagépkönnyûelõtolását.avédõcsõ(1.)agépteljes hosszában ki van építve. Amûködési ciklus az alábbi mozzanatokból tevõdik össze: a védõcsõ elõtolása a homlok egyidejû jövesztésével, majd az elõtoló hengerek elõrehúzása (a fellazított támasztógyûrûkkel együtt), aszabaddá váló térben. Az újtübingsor beépítése aszerelõegység (9.) segítésével történik. Azismertetettmegoldásakeményésigenkeménykõzetbentörténõalagúthajtáshozhasználható.Lazakõzethezaharmadikalkalmazásiváltozatszerintazaktívjövesztõszerszámot más jövesztõszerszámmal együtt alkalmazzák (9. ábra). Az ábrázolt kialakításban ajövesztõgémen kotrókanáltalálható,ésazaktívszerszámokavágógyûrûn helyezkednek el. Ez utóbbiak megkönnyítik avédõcsõ elõtolását, és apontos szelvény kivágásával növelikagépproduktivitását. Agép üzemeltetõje akõzettulajdonságok ismeretében kiválaszthatja amegfelelõ jövesztési változatot. A jövesztettkõzetminõségénekmenetközbenimegváltozása esetén lehetõség van ajövesztõszerszámok in situ cseréjéreis,nagyobb költségráfordításnélkül. Következtetések Az új konstrukciójú, aktív tárcsakéses jövesztõfej eredményesnek bizonyult a félüzemi kísérletekben. Kedvezõen alkalmazható avágathajtó gépek jövesztõgémjére telepítve. Akidolgozott megoldás szerint keményésigenkeménykõzetekbenmikroalagút-hajtógépeknél is alkalmazható. Ajövesztõfej könnyen beépíthetõ ahagyományos marófej vagy kotrókanál helyére. 8.ábra:Azaktívtárcsakésesfejjelellátottmikroalagúthajtó gép(d max =2500 mm)szerkezetikialakítása 9.ábra:Kotrókanállal szereltmikroalagút-hajtó gép, aktív késekkelavágógyûrûn Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 31

34 Ez amegoldás alternatívát jelent astatikus tárcsakéses jövesztõfejjel szemben. Alkalmazásánál tekintetbe kell venni,hogyaviszonylagkisjövesztésiteljesítménymiatt csak kemény kõzetben és rövidebb vágatok kihajtására alkalmazható. Acikk axxxvii. Bányagépészet és Bányavillamossági Konferencián (Balatongyörgy, szeptember30. október1.)elhangzottelõadásátdolgozottváltozata, fordította és szakmailag lektorálta amiskolci Egyetem Geotechnikai Berendezések Tanszékének munkaközössége. IRODALOM [1] P.Gospodarczyk, K. Kotwica, A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Res, K. Pawlik: Niekonwencjonalnetechniki urabianaskal.wydawnictwo Slask,Katowice1998. (inpolnisch). [2] P. Gospodarczyk, K. Kotwica: Konstruktion von Microtunnelingmaschine bis DN 2500 mit Anwendung aktiver Diskwerkzeuge. Der 55. Berg- und Hüttenmännische Tag,Forschungsforum,Freiberg,16-18Juni2004. Hazai hírek ABányászhagyományok ÁpolásáértEgyesület jubileumi közgyûlése Várpalotán Borbála-napi megemlékezés is volt egyben (dr. Buzási István elnökségi tagunk gondolataival) avárpalotai MûvelõdésiKözpontban a közelmúltban megtartott Egyesületünkévtizede nevû rendezvény, amelyet abányászhagyományok Ápolásáért Egyesület rendezett. Aszénbányászat várpalotaimúltjánakéshagyományainak megõrzésére tízévealakultegyesületeredményesenéssikeresenteljesítetteelsõdlegescélkitûzését. A mûvelõdési intézmény dr.szíj Rezsõ termében helyet foglaló egyesületi tagokat, érdeklõdõket, meghívottakat és vendégeket abányász fúvósok alkotta kisegyüttes zenéje üdvözölteésszórakoztatta, VargaPéter karmester vezényletével. HuszárJózsef elnökiköszöntõjébenvisszaemlékezettazeltelt évtized néhány fontosabb állomására, majd üdvözölte a BDSZ képviseletében megjelent Hámori István alelnököt, Leszkovszki Tibor volt polgármestert és Talabér Mártát, a VeszprémmegyeiÖnkormányzatalelnökét. Azilyenalkalmakkorszokásosértékeléstésbeszámolótaz egyesületéletétbemutatókiadványhelyettesítette.akönyvet Petrovics László elnökhelyettes akiszerkesztõjeésnagyrészt írójaakötetnek vetítettképekkelszemléltetveajánlottaajelenlevõkfigyelmébe.háttérkéntkivetítõnakötetborítójavolt látható Egyesületünk évtizede címmel, a bányászcímerrel és Mészáros Dezsõ Bányászfiú c. bronzszobrának részletével.kedvesszínfoltjavoltamegemlékezésnek,amikor felolvasásra került az a25 fõ alapító, akik elindítói voltak az egyesülettevékenységének,ésakikelismerésülakönyvetkaptákmeg. Akötetet olvasó bepillanthat az elõzményeket taglaló mintegyközelötesztendõküzdelmébe,amikormegteremtõdtekamai egyesülettevékenységébensikeresnektudhatókezdeményezések,melyeketaszakmahelyiképviselõielfogadtak ésméltányoltak. Érdekes ahagyományápolás az elsõ években címû fejezet. Megtudhatjuk,milyenkevésanyagiforrásálltrendelkezésrea folyamatos munkához, milyen megoldásokkal sikerült mindezt feloldani. Az új évezredben c. fejezet már egy szilárd alapokra történõ építkezés éveit idézi fel. Sikeres, nagyszabású rendezvények és ataglétszám kiteljesedésének idõszaka jelenikmeg. Különbemutatásrakerülazegyesületnekjuttatott, ill. pályázatokonelnyert pénzeszközökfelsorolásaéselemzése. A jövõt is magába foglaló fejezet rövidenmegfogalmazza aztafilozófiátésfeladatsort,amelyajelenlegiszínvonalmegtartásáhozésamegújuláshozszükséges. Részletesen megemlékezünk négy jelentõs emléktábla-elhelyezési rendezvényünkrõl is, melyekkel példát is mutattunk lokálpatriotizmusból, megörökítve a bányászság várpalotai megtelepedése állomásait. Mindezeket az emlékbeszédek megõrzéséveléshitelesközzétételévelértükel. A86 oldal terjedelmû írás tartalmazza még az egyesület négy tagjánakajószerencsét köszöntés alkalmából rendezett megemlékezéseken elhangzott elõadói beszédeit rövidített változatban,valamintazegyesületmûködtetése,aszervezeti életsoránlétrejöttdokumentumokatéslevelezéseket. Mindezek mellett igen gazdag képanyaggal, 40 oldalon szemléltetjük mindennapjaink eseményeit. (Fotósok: Leitner Ferenc, Pintérfotó, PetrovicsLászlóné, ZátonyLászló.)Akiadványt amagyar Bányászati Hivatal támogatta. Akötet elõszavát Huszár József, bevezetõjét Petrovics László jegyezte. Amegemlékezésen felszólalt és méltatta az egyesület eredményeit Hámori István alelnök és Leszkovszki Tibor, a város korábbi polgármestere is. Kedves mûsorral, többségében bányászdalokkal köszöntötte arendezvényt anyugdíjas BányászDalkör12fõscsoportja. Karnagyéshangszereskíséret: IzerViktória. LeszkovszkiTiborhozzászólása Amegemlékezés és közgyûlés hivatalos része az idõközbenelhunyt32fõegyesületitagunkróltörténõmegemlékezésselésabányászhimnuszeléneklésévelzárult. Abarátitalálkozónarésztvevõkszerénymegvendégelését a hagyományoknak megfelelõen az egyesület tagjainak felajánlásaibólbiztosítottuk. Ide kívánkozik, hogy afaller Jenõ Szakképzõ Iskola és Kollégium hatfõs tanulói képviselete valamennyien 10. évfolyamosok arendezvényt követõen belépési szándékukat nyilvánították ki, mondván: véleményünk, hogy akönyv megjelenése segíti afiatalságot megismertetni avárpalotai szénmedencébenfolytatottnehézésfáradságosszellemiésfizikai munkával, az egykor üzemelõ aknákkal. Örülünk, hogy résztvehettünkezenaközgyûlésenéskönyvbemutatón. Petrovics László 32 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

35 Osztószintes, csapológurítós, fõteszén-süllyesztéses (OSZG) fejtési mód kifejlesztése Zobák bánya mûködésének utolsó évtizedében DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõszakközgazdász (Pécs) Zobák bányaüzem bezárás elõtti utolsó évtizedében kiemelt feladat lett egy olyan fejtési technológia kifejlesztése, amelymagas produktív teljesítmény és kisebb emberi erõforrás felhasználásmellett képesa dõlésszög közötti teleprészek hatékony lefejtésére, mert akapacitáskihasználás csökkenésével (kisebb lett az igény aszénre) rohamosan visszaesett volna változatlan teljesítmények mellett az egy fõreesõ termelés,éserõteljesen megnõ afajlagos termelési költség. Elõzmények Atechnológia leírása Az OSZG technológiát [1] a35-50 dõlésû telepek szénomlasztássaltörténõlefejtésérefejlesztettékki. Akeresztvágatokkal feltárt telepekben maximálisan35mfüggõlegestávolságban acélgyûrûbiztosítású vágattal, osztószinteket alakítottak ki (1. ábra). A keresztvágatok védelmére szolgáló pillér méretét atechnológia minimálisan 3m-ben határoztameg. Az osztóvágatokba beépítették az elõírások szerinti ellátó-ésriasztórendszereket(szénszállítóiszap,víz,villamos energia, sûrített levegõ, magasnyomású sûrített levegõ airbreaker,jelzõ, hírközlõstb.). Az OSZG technológia kidolgozásának szükségessége Komlón alaposabb (0-35 ) telepek mûvelésére az egyeditámos biztosításúfrontfejtések különbözõváltozatai megfelelõ megoldást jelentettek, sõt egyre eredményesebben alkalmazták akülönbözõ önjáró fejtésbiztosításokatis(pl.sow-40,sow-50,dowty-160). Zobák bányaüzemben különösen avolt Béta-bányai és K.III-as aknai területen ahol atelepek dõlése dõléstartománybais eshetett néhány gépkísérlet mellett eredményesen alkalmazták az OSZS és OSZF fejtési technológiákat. Az OSZS technológia alkalmazásával ameredek széntelepekben kihajtott osztóvágatokban csapolónyílásokon keresztül termeltékkialazaszerkezetûomladékszenet,vagylazítóeljárások után végezték akitermelést. Az OSZF technológiaalkalmazásakorpedigameredektelepekcsapás-,ill. osztóvágatai visszarabolthomlokárólnyerték kiaz omladékszenet. Mindkét fejtéstípus esetén aleomlasztott szén láncosvonszoló segítségével jutott el agyûjtõvágatokhevederesszállítószalagjaira. AZobákIII.szintteljesfeltárása abányáktermékeinek bizonytalan értékesítési gondjai és veszteséges termelésemellett nemvalósultmeg.ezértmindenkitermelhetõ szénvagyonra szügség volt annak érdekében, hogy amélyülés ne igényelje az újabb szint már költségeimiattsemvállalhatófeltárását. Az említettoszs ésoszffejtési technológiáknak közöshátrányavolt,hogy a35-50 közöttidõlésû teleprészekeseténaszénveszteségerõteljesenmegnõtt. Mivel ilyen szénvagyon megfelelõ mennyiségben volt elérhetõ egyes teleprészekben, ezért kísérleteket kezdtek egy olyan szénomlasztásos fejtésmód kidolgozására,amelylehetõvétette mégelviselhetõszénveszteségmellett eteleptömbökmegfelelõteljesítményekkeltörténõkitermelését. 1.ábra: OSZGfejtések technológiaielrendezésivázlata Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 33

36 2.ábra: OSZGfejtések technológiaielrendezésivázlata aszéntelepes összlettelés az osztószintek kialakításával Atermelõ osztóvágat biztosításának megerõsítése után, aszéncsapolás érdekében, aszéntelepben haladó vágatból az elsõdleges csapolónyílások helyein a széntelepetfelkellettlazítani.a35-50 dõlésûtelepszakaszokon az eredményes lazítás érdekében legalább 10 m-es osztásközzel fekügurítókat hajtottak ki (1. ábra B-B metszet). Abban az esetben, ha atermelõ osztóvágattektonikaiokokmiatteltávolodottafekütõl, akkoraz elsõdlegescsapolónyíláshelyéncsapolóharántotkellettkihajtani(1.ábra A-Ametszet, 2.ábra). Agurítókban arobbantást megnövelt töltettel sujtólégbiztos robbanóanyaggal végezték, afejtés meghatározott szakaszán. Atermelés során az elsõdleges csapolónyílásokközöttún. másodlagoscsapolónyílásokat alakítottak ki (3-4. ábra). A másodlagos csapolónyílásokban aszén lazítása biztonsági szempontok miatt csak amagasnyomású sûrített levegõs jövesztõberendezés(airbreaker)alkalmazásávaltörténhetett.a fõteszén lazításáraalkalmaztákamecseki Szénbányáknál vállalati szabadalomként kifejlesztett többjövesztõfejes, önvezérelt magasnyomású sûrítettlevegõs jövesztõ berendezést. A lazításhoz alkalmazott fúrólyukakat (5. ábra) lehetõleg avágat tengelyére merõleges síkban legyezõszerûentelepítették.afogásmélységaszénjöveszthetõségétõlfüggõen 0,5-1,5 mközöttváltozott. Afõteszén kitermelését az elsõdleges csapolónyílások helyén, acsapológurítók szélességének megfelelõ méretbenkezdtékmeg.ugyaneztamunkátamásodlagos csapolónyílások esetében legfeljebb csak három fogáshosszban(4,5m)lehetettvégezni.azoldalbélelést szükség szerint legfeljebb az acélgyûrû biztosítás oldalíveinekmagasságáigbonthattákmegacsapolástvégzõk. A csapolónyílásokból az omlasztott szén kitermelésétfolyamatosancsakaddiglehetettvégezni,amíg 3.ábra: Afejtésekbenafõteszénkitermeléséneksorrendje,az elsõésmásodlagos csapolónyílások bemutatása 34 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

37 4. ábra: Afejtésimunkapadozatésakörnyezetbiztosítása (1.keresztácsolatitám[IV.cs cm],2.sorosfelesfa padolás,3.barkácsolatvédõpalánkkal[min.0,5m], 4.láncosvonszoló) 5.ábra: Alazítórobbantáshozfúrtfúrólyukaktelepítésiterve azomladékfolyamatosanutántöltõdött.haazomladék acsapolónyílásfelsõszélénélnem töltõdöttfel,akkora kitermelést szüneteltetni kellett. A csapolást csak a nyílásnakomladékkaltörténõfeltöltõdéseutánlehetett folytatni.afõteszénfolyamatosfelszakadását szükség szerint magasnyomású sûrített levegõs repesztéssel lehetettelõsegíteni. Ha afõteszén kitermelési helyén látható üreg maradtvissza, akkorazüregetazilletékesbányászatifelügyeletirányításávalkellettmegszüntetni. Aszén kitermelése és acsapolóharánt kiszerelése után acsapolónyílásokat deszkázattal vagy más módon (pl.:drótháló) elkellettzárni,aszállító berendezéseket kikellettszerelni,majdatalpszénlazításátvoltcélszerû elvégezni. Az új fejtési technológia eredményei Az OSZG technológia alkalmazásával kitermelt szén mennyisége (6. ábra) 1996-ig folyamatosan emelkedett. Ezt követõen már éreztette hatását atermelés visszafogás,mivelösszhangotkellettteremteniazüzem termelési lehetõségei (létszámkorlát), illetve az esetlegesfrontfejtésigényeiközött.azoszgtechnológiával kitermelt szén aránya az egyéb technológiákhoz viszonyítva folyamatosan emelkedett, és 1999-ben az üzembenmárcsaketechnológiávaltermeltek. Korábbi idõszak ( ) technológiánkénti fejtési teljesítményeit ismerjük [4], ehhez hasonlíthatjuk a kifejlesztett OSZG fejtési technológia alkalmazása mellett elért eredményeket. A különbözõ technológiákkal elért fejtési teljesítményeket (t/mû) az 1. táblázat mutatjabe. Az OSZS és az OSZG technológiákkal közel hasonló dõlésû telepeket lehet mûvelni, de elõbbi nem elég hatékonyavastagabb telepekben. AzOSZGtechnológiávalelértfejtésiteljesítmények Zobák aknán minden évben meghaladták az összes egyéb fejtési teljesítményeket, amint ezt a2. táblázat adatszerûen isbemutatja[2],[5]. Megállapítható volt, hogy eredményes lettaz újfejtési technológia, mivel segítette abezárás elõtt álló bányaüzem teljesítményeinek közel szinten tartását, amit azegy fõre esõtermelésadataibizonyítanak. 1.táblázat Technológiák szerintiteljesítmények 6.ábra: Az OSZGtechnológiávaltermeltszén mennyiségeés arányaateljesfejtésitermeléshez Technológiák Teljesítmények (t/mû) Fa 5,37 Fémtám 5,28 Gépi 4,95 OSZS 8,27 OSZF 5,93 Kamra 4,57 Fejtésösszesen 5,12 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 35

38 2.táblázat Évekszerintiteljesítmények Évek OSZG Összes Egy fõre esõ (t/mû) fejtés(t/mû) termelés (t/fõ) II-IV. 19,65 6, ,86 5, ,38 6, ,81 5, ,66 5, ,67 5, ,21 6, Akifejlesztettújtechnológiaelõnyeimegmutatkoztakabbanis,hogy: bevezetése egységes fejtési rendszer (OSZS, OSZG) alkalmazásáttettelehetõvé [6], munkabiztonsági (munkavédelmi és munkaegészségügyi) szempontokat figyelembe véve e technológia sokkalkedvezõbbnekmutatkozott,mintazegyébszeletestechnológiák, afejtési technológia biztonságosan volt alkalmazható kisebb bányaüzemi gyakorlattal rendelkezõ szakemberekkelis, akísérletévénekadataialapján72millióforintkimutatható éves megtakarítást eredményezett az üzemnek [3]. AzOSZGtechnológiahátrányaiközöttkellmegemlítenianövekvõfejtésiveszteségetésveleegyüttafajla- gos vágathajtási igény emelkedését, valamint ahígulás növekedésének költségkihatását, esetlegesen az erõmû romlóenergetikaihatásfokát. Összességében azonban az OSZG technológia bevezetésénekvizsgálatapozitíveredménytmutatott,ígye fejtési technológia javította ateljesítményeket és avállalkozáseredményességét. IRODALOM [1] Erdélyi László: Komplex technológiai utasítás osztószintes csapológurítós, fõteszénsüllyesztéses fejtés mûvelésére.(1997.) [2] ReszlerZoltán: APécsiErõmûRt.szerepeamecsekimélymûvelésesszénbányászatutolsóévtizedében.In: Szirtes Béla szerkesztésében: Búcsúzik amecseki szénbányászat emlékülés elõadásai. Komló augusztus SümegiNyomda,Pécs.p.: [3] OrszágImre: Újításijavaslatkiértékelése, PERt levéltár. [4] KrajnyákJózsef: FejtésitechnológiákaMecsekiSzénbányák bányaüzemeiben. BKL BÁNYÁSZAT, szám.p.: [5] Biró József: Szénbányászat. In: Iván László, Fazekas Imre: Komlói monográfia 2. ROTARI Nyomdaipari Kft p.:172,196. [6] Jäger László, Lipi Imre: Osztószintes frontszerû fõteszénsüllyesztéses fejtésmód a Mecseki Szénbányáknál, BKLBányászat, számp.: DR.BIRÓJÓZSEF 1970-benszerzettbányamûvelõmérnökioklevelet.AMecsekiSzénbányákKossuthbányaüzemében kezdettdolgozni.1973-tólavállalat központjában, majd igvasasonkülönbözõüzemi vezetõbeosztásokat látott el ban ajanus Pannonius Tudományegyetemen vállalati tervezõ-elemzõ szakközgazdász diplomát szerzett benaMiskolciEgyetemenbányamûvelésbõldoktorált.1993-tólnyugdíjazásáig(2004)aPERT,illetveaPANNON- POWERRt.BányászatiDivíziójánál,majdazezekbõlkiválóKõ-SzénKft.-nélvoltterv-éscontrollingosztályvezetõ. Évzáró taggyûlés és szakestély Oroszlányban AzOMBKEhelyicsoportjánakszervezésében,hagyományainkhoz híven, december 7-én évzáró taggyûlést és szakestélytrendeztünkazoroszlányibányászklubban. Az évzáró taggyûlést dr.havelda Tamás bányaigazgató, szervezetünkelnökenyitottameg,majdtartottamegévesbeszámolóját. Abeszámolóelsõrészébena2007.éviújvezetõségválasztásról, ataglétszám alakulásáról beszélt, majd pedig az évi programok megvalósításáról szólt. Ahelyi szervezetnél tizenhat szervezett program volt az év folyamán, aterveknek megfelelõen. Többek közt: két szakmai kirándulástszerveztünk és a Civileké aház c. városi rendezvény keretében bányaméréstörténeti kiállítást rendeztünk. Abüszkeségre okot adó évfordulókapcsánjúnius1-jén 70évesazOroszlányiSzénbányászat címmel szakmai napot tartottunk, és az év folyamán számos hazaibányászatirendezvényenképviseltettükmagunkat. Abeszámolóvégén a2007. évbenaktívanközremûködõketjutalmaztamegazelnökünk. Abeszámolót követõen elkezdõdött aszakestély, ahol a tagságonkívül atársszervezetek és aváros képviselõi is jelen voltak.aszakestélyszimbólumátésmottójáta70évesoroszlányiszénbányászatévfordulójaadta. Aszakestélyenszépgesztuskéntajándékotkaptakaszénbányászattal egyidõs nyugdíjas kollégák: Bacher Ervin, Dubovinszky Lajos,SztojkovIstván,VargaJózsef és Vörös Géza. Ez alkalomra egy különleges torta is készült, melynek szeleteibõl tréfás történetek kerültek elõ CsermákHugó széles gesztusú tolmácsolásában. A szakest végére Bertók Péter és Tóth Zsolt aktuális üzemi hülyeségeitõl, Vörös Géza tréfás történetétõl, Fecskés Zoltán vidám hozzászólásától, de még inkábbakrampampulitóljókedvrederültünk. Néhány komoly perc és számos vidám óra után ahol mindenki jól érezte magát, akohász-, az Erdész- és abányászhimnusz eléneklésével ért véget az Okkal Hetvenkedõ Szakestély -ünk. Zámbó Béla 36 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

39 Hozzászólás dr.fodor Béla A szénhez kötött metán hasznosítási lehetõségei Magyarországon címû cikkéhez (BKL Bányászat 2007/3. szám) VERBÕCI JÓZSEF okl. geofizikus mérnök, ügyvezetõ(calamites Kft., Pécs) Csak egy kis tájékozódás szükségeltetik anemzetközi szénkereskedelem alakulásáról ahhoz, hogy a hazai szén ásványvagyon értékében bízók, akitermelésben reménykedõk visszaigazolást kapjanak, hogy nemlégvárakatépítenek.afeketekõszénmélybányászatánakelõkészítéseamecsekben,amáza-váralja- Dél területre intenzíven megkezdõdött. Ahozzászólás formájában írt cikkemben azt kívánom bemutatni, hogy amecseki kõszéntelepek fizikai-kémiai tulajdonságai miatt irreálisak avárakozások amélybányászatot megelõzendõen aszénben lévõ metán mélyfúrási eszközökkel való kinyerésére, és egyben óvatosságra inteni aszakmai közvéleményt akõszéntelepekben való CO 2 elnyeletés reményeit illetõen. Célomannakelérése,hogyakívánatos, ámreménytelenvárakozásokhatósági támogatásanekorlátozza a kitermelést. Egyrészt amecsekben zömében aszénbányászatban eltöltött közel 40 évi folyamatos tevékenységem okán, másrészt szakmai vállalkozó érintettként is, kiemelt érdeklõdéssel tanulmányoztam abennem felszólalást indukáló cikket, annak mecseki feketekõszén vonatkozású részeit. Kínosnak érzem azokat atöbbnyire cikizésnek szánt szakmai és leginkább naiv civil érdeklõdéseket, hogy mikor csapoljuk már le abeígért 140milliárdköbméterbányametánt(DunántúliNapló), miért importál az ország földgázt, ha egyszer van saját metánvagyonunk. IdézetaMagyarországÁsványi Nyersanyagvagyona állapot,CDMGSZkiadványból: AMecsekiszénmedencébenkiemelkedõjelentõségûazatény,hogyaszéntelepekjelentõsmennyiségûreménybeli szénhez kötött metángázt is tartalmaznak. A reménybelimetánvagyontújraértékeltük.aföldtanivagyon 143 Gm 3,akitermelhetõ CH 4 vagyon mennyisége akihozatalitényezõfüggvényében29-50gm 3 -retehetõ. Agázvagyon termelésbe állítása még további elméleti kutatástésfélüzemikísérleteketigényel. Szénbányászati szakmai pályafutásom elején (1970- tõl) amecseki Szénbányák kutatási osztály gázkitörésveszély elhárításiésgeofizikaicsoportkutató mérnökeként, majd aszervezetileg elkülönült bányageofizikai csoport kutatójaként, késõbb annak élén vezetõként, a fõ elhárítási céloknak alárendelten dolgoztam másfél évtizedet.márezidõalattis,dekülönbözõkésõbbibeosztásaimbancsakerõsödöttazatudat(amitazegyetemensemhallgattak el),hogy aszakmánkban különösen az elemi veszélyek elhárítása terén atapasztalásnakprioritásavan,akáratudományosanmegalapozottnak tûnõ várakozásokkal szemben is. Nagyszerû felismerése volt a gázkitörésveszély-elhárítással foglalkozóknak, és ebben dr.szirtes Lajos okl.bányamérnök érdemei elévülhetetlenek, hogy amecseki szénmedencében adonyecki szénmedencében gyakorlattá váltvédõtelepes mûvelés adaptálása regionális kiterjedésben is hozzaakedvezõhatásátagázkitörésveszélytérbelikorlátozásában, aszénbõl felszabadítható potenciális metántartalom elõzeteslecsapolhatóságátiseredményezve.azadaptációidejénamódszeralkalmasságánaktel- jes bizonyosságáig, ismételt szeizmikus átvilágítás mérésekkel (a késõbbi terminus technikus az algebrai rekonstrukciós kiértékelési eljárásunkat üzemszerû alkalmazásbakerüléseutánszeizmikustomográfeljárás elnevezéssel illette) képeztük le a kõzetmechanikai (fizikai)jelenségektérésidõbenilezajlását.atöbbmint tíz éves mérési gyakorlat, és ezen alapuló védekezések nélküliharántolási,vágathajtásiésfejtésitapasztalatazt bizonyította,hogya donyeckiek számítottvédettzóna geometriája biztonsággal adaptálható, sõt a vállalati belsõ szabályzat hatósági jóváhagyással majd kétszeres térfogatú kiterjesztést engedélyezett. A kötelezõen elvégzendõmérésesbizonyítékokra márnemvoltszükség, amérések hatósági jóváhagyással el is maradtak. Számtalan kísérletet tettek az üzemek önérdekbõl az elõzetes gázlecsapolásra, de produktum mindigcsak az áthárított, majd az idõben azt követõ védett zóna kialakulása után jelentkezett. Mindaddig, amíg a repesztõ hatás nem alakult ki akörnyezetben,addig az elõzeteslecsapolásicéllalfúrtfúrások süketek voltak, és csak a kõzetfizikai változással érintett térfogat metánjavoltfelfogható, regionális repedésrendszerek sosem alakultakki. Megütközést keltett a vállalati szakmai közvéleménybenakanadaifracmastercégkülszínigázlecsapolásikísérletekrevalóajánlkozása.akanadaifracmaster részérõl a kísérleteket kezdeményezõ, a Mecseki Szénbányáktól 1974-benkivált dr. M.D. elõdöm ésnéhai jó barátom elõzetesen ismertette acbm (COAL BED METÁN), azaz aszénbe ágyazott metán lecsapolási elképzeléseit. Asûrû ellenvéleményeket hallva azzalvédekezett,hogyakísérleteketakanadaikormány finanszírozza teljes egészében, amagyar államnak és cégeknek kockázata nincs, arésztvevõ vállalatoknak, a megalakult vezénylõ társaság embereinek jól fizetõ munkát tud adni. Ezeket érvként elfogadva, kíváncsisággal vártuk akísérleteket és annak eredményét, egyáltalán nem ellendrukkerként. Akanadai mérnöki iroda (Fracmaster B.V.) és amecseki Szénbányák FA. közös vállalatot alapított Methane Master Kft. néven, melynek egyik ügyvezetõje dr. M. D. volt a kísérletek alatt bekövetkezett infarktusos haláláig. Akísérletek Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 37

40 eredményeirõl sokáig csak aközremûködõk szóbeli tájékoztatásából tudhattunk. Dr.FodorBéla cikkével az országos nyilvánosság elõtt elsõként és most ismertette amintegy 2millió dolláros kísérlet eredményeit, amagyarországi többi lehetõségek közé besorolva, abekövetkezettmecsekikudarcotegyáltalán nem szépítve. AszerzõsajnálatosannemhivatkoziksemaMethan MasterKft.kutatásizárójelentésére,semaközremûködésével Budapesten és Pécsett együttesen szervezett 2002.szeptember22-26-iCBMWorkshopkonferencián elhangzottakra,melyrõlazelõadókésaszervezõkjóvoltábóltájékoztató füzetéscdkészült.ezekbõlazanyagokbólszemelvényeznék: IdézetaMethanMasterjelentésbõl: Bevezetõrészben: Akutatásbefejeztévelkétdokumentumotkellkészíteni: kutatásizárójelentést; megvalósíthatóságitanulmányt. Zárófejezetben: AkutatástaMethaneMasterKft., mint vállalkozó szervezet lebonyolította, aróla szóló zárójelentést JELENTÉS formában, ebben adokumentumbanterjesztibe. Az utóbbicímbéli módosítás amit amagyar Bányászati Hivatallal abeterjesztõ egyeztetett azért célszerû, mertamagyarfél akutatás folytatását indokolja, nemkívánja véglegesen lezárni. Megvalósíthatósági tanulmány nem készül, mert az eddig elvégzett kutatások amecseki kõszénmedence gázvagyonának ipari léptékû kitermelésénekcélszerûségétmégnemigazolták. Akiazárójelentésttanulmányozhatta,azcsakaztállapíthatta meg, hogy ajelentés korrekt, végkövetkeztetésehelyes.(aminem jóaznemjó,deakinekvanpénze, miért ne kutasson!) De az, hogy ilyen végkövetkeztetéssel nyilvántartott földtani metánvagyon legyen, és arra olyan kutatási engedély kerüljön ki, amely érdek menti értelmezés szerint akadályozhatja aszénbányászati kitermelés engedélyeztetését, az véleményem szerint kielégítené ajogi rendezetlenség esetét. A szénkitermelõnek e vélekedésalapjánalkutkellenekötnie a metán-lecsapolási kutatási jogadományozottal, mikor annak (vagy bárkinek a tárgyi metánvagyonra vonatkozóan)nincs bizonyítottkinyerésimetodikája,technológiája, akinyerés eddig ismert feltételei még csak közelítõleg sem állnak rendelkezésre? Véleményem szerint a CBM kutatást akadályozni nyilván nem volna szabad, de a jogot csak a metodikai kutatásraszabadna adni, legalábbisaddigazideig,amígipari léptékû kitermelés technológiáját a kutató be nem bizonyítja. Minden bányászati módszerekkelvaló széntermelésbenreménykedõ ígyénis örömmel venné, ha a széntermeléstmegelõzendõenvalakigázle- csapolással tehermentesítené abányászatot. De csak megelõzendõen. A közeljövõben a bizonyíthatóság reménye igen kicsi, és ezt is szemelvényekkel kívánom illusztrálni, pont acbm Workshop konferencia anyagából. Szerzõ Csörge Tibor, aki amethane Master egyik ügyvezetõ igazgatójavoltakísérletiidõszakban. AFrackmastercégkövetkeztetései: 1. Amecseki telepek nem rendelkeznek jól kifejlett, összefüggõ természetes permeábilis repedésrendszerrel. A CO 2 lefújások tapasztalata is az alacsony permeabilitásra utal,ui.azelsõlefúvatásutánegyidõrelezártkútbólismét le lehetett fúvatni CO 2 -t, vagyis aco 2 nem volt képes beáramlani 17.old. Idézet dr.tihanyilászló professzortól: A mûködéséhez folyamatos nyomásgradiens szükséges, mit az 1-5 md permeabilitású pórusrendszerben vizes környezetbenmagaavíz biztosítja. Úgyvélem,köztudottaz,hogyamecsekiszenekpermeabilitása mdintervallumban találhatók, a hivatkozott anyag is etartományt ismerteti, de az is közismert,hogyaliászösszlet száraz,akelet-mecseki miocénfedõösszletvízszegény! Dr. Tihanyi László írott anyagában hivatkozik egy holland-magyar együttmûködésben készült anyagra (Coalbed Gas in Hungary-Pleriminary Report USGS OpenFileReport01-473,2002): A fentiösszefoglaló tanulmánynyitvahagyta az alapvetõ kérdést, hogyan lehet mobilizálni apórusok felületén abszorbeáltmetánt.ezakérdésképeziazalapjátakitermelési technológiának. Az ismert kitermelési eljárások amecsekiszénénélnagyobbáteresztõképességeseténalkalmazhatók sikeresen. A továbblépéshez meg kell keresni a hiányzó láncszemet, azaz tisztázni kell atervezett kitermelésitechnológiaelméletialapjaitéstechnológiaifeltételeit. Dr.CharlesE.Barker elõadásábanerretettkísérletet többekközöttazalábbiábrátisközölve. 1.ábra: Metángázképzõdés aromáscsoport avitrinitbenmetilgyökkel metán+fokozottanaromásvitrinit 38 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

41 Akémiai folyamatreprezentációs ábra azt alehetõségetsejteti,hogy aszénülés folyamán ahõmérséklet, nyomás, kémiaikörnyezet hatására aképzõdött nagyenergiájúésreakcióképességûh-spéciesametilcsoporttal metánmolekulát képez. Aszabályozatlan tömeges felszabadulás eredményezi apusztító térfogati munkát (váratlan szén- és gázkitörést), vagy szabályozott képzõdtetés (védõtelepes mûvelés, munkahelyi védekezési eljárások,pl.: hidraulikusmosatás, provokációs robbantásstb.)eseténmegszabadulhatunkaváratlanságtól. Vitathatatlanok dr.radnainé Gyöngyösi Zsuzsanna konklúziói (konferencia elõadása, kandidátusi értekezése), miszerint aszénszerkezetet termodinamikailag instabilnak fogadja el, és megállapítja, hogy amecseki szeneknélapórusokbankimutathatómennyiségnélegy nagyságrenddeltöbbmetánszármaztathatótermikusés mechanikai energiaközléssel. Vizsgálatai kimutatták, hogyajelentõsmetánkiválásegybenszénülésifolyamattal jár, (egybehangzóan CharlesBaker folyamatreprezentációs ábrájával és megállapításaival hisz avitrinit reflexiós tényezõ (R 0 )növekedését gázkitörést követõ vizsgálatai kimutatták, ami kémiai átalakulást jelent. Ismereteim szerint elsõként hívta fel afigyelmet arra, hogy az agyagásványok szénbeli jelenléte (16-34% in situ hamutartalom) elõsegíti ametán hidrogénhíddal való megkötõdését, egyben potenciálisan hozzájárul a metángázfelszabadulásához. Kromek Sándor analitikus (Mecseki Szénbányák kutatási osztálya) ezt azzal magyarázza,hogyameddõanyagokoxigéntartalmahidrogénhíd kötésthozlétre ametánmolekulávalaszénképzõdési idõszak alatti nagy nyomás és amásodlagos kötéseknekkedvezõhõmérsékletviszonyokközött.aföldtörténeti kiemelkedés, valamint a bányászati beavatkozáshatására azegyensúly megbomolhat, ametángáz vagykeletkezvevagykémiaikötésébõlelszabadulvatérfogatimunkára képesséválik. Dr.Radnainé Gyöngyösi Zsuzsanna megállapításaita konferencia anyag tanúsága szerint csak megerõsítik dr. Tóth József professzorvizsgálatai,akiszénmintákismert energiájú mechanikus gerjesztésével oly mértékû metán-felszabadulást tapasztalt, hogy kísérleteibõl levonta azt akövetkeztetést, hogy: a mecseki kõszén felületén ametánnak mindössze 5-10%-a kötõdik fizikai adszorpcióval,90-95%-akõszén belsõszerkezetében,metastabilállapotban helyezkedik el. A kis permeabilitású feketeszenes CBM kudarc nem egyedi. A lengyel RECOPOL kudarcról Jacek Skiba (RECOPOL. demonstration of CCS. and ECBM-CO. 2. UNECE Ad Hoc Group of Experts on CMM. February 2, Genev /pdfs/coal8/csd2feb06/topic4/skiba_poland.pdf) anyaga számol be. Kettõs célja volt akísérleteknek, egyrészt megvizsgálniaco 2 gázelnyeletéslehetõségeit,másrészt aszénben lévõ potenciális metánt lecsapolni, azaz egy klasszikus ECBMbemutatása. Acikkösszefoglalásaaz alábbi: A RECOPOL projekt az EU 1,75 millió eurós támogatásával egy nemzetközi K+F konzorcium programjával2001novemberébenindult. A konzorcium koordinátora Hollandia (TNO- NITG és Delft University of Technology), tagjai: Lengyelország (GIG Central Mining Institute), Németország (DBI-GUT és Aachen University of Technology), Franciaország (IFP, Gaz de France, GAZONOR and Air Liquid), Ausztrália (CSIRO), USA (Advanced Resources International), IEA GreenhausGasR&DProgramme. Aprogram keretében egy mûködõ sziléziai mélybányához tartozó, 6db 1-3 mvastag széntelepbõl álló telepcsoportot próbáltak lecsapolni, amelyeket az 1000 m-nélnagyobbmélységmiattnemterveztekkitermelni. Atelepekkétegymástól300m-relefúrt1250mmély5 átmérõjû fúrólyukkal harántoltak (MS-1 és MS-4), melyek között 150 m-re egy meglévõ fúrólyukon keresztül (MS-3) CO 2 -tinjektáltak atelepekbe annak reményében, hogy akét szélsõ lyukon át kiszorítható lesz aszéntelepekben kötött metán (CBM), amelyet 6óránkénti szivattyúzással, vízzel együtt felszínre lehet hozni. AzMS-4 kútból2004.május28-tólháromhónapon át (94 nap) folyt aszivattyúzás nagyjából azonos, igen alacsonynapihozammal.akísérletiüzemelésfolyamán akumuláltvízkiemelés240m 3 -t,agázkinyerés2400 m 3 -t értelcsupán,amiátlagbannapi2,5m 3 víz,ésnapi25m 3 gáz produkciót jelent. Agáz 97% metánból (CH 4 )és 1,5-2%CO 2 -bõlállt. Azinjektálás-20 C-onfolyékonyCO 2 -ttárolótartályokbóltörtént80barfölöttinyomáson.2004.júliuselejétõl2005.ápriliselejéigösszesencsupán 120tonnátsikerült aszéntelepekbe sajtolni. Az ekkor történt rétegkezelést követõen napi tonnát sikerült injektálni, így június végére összesen 760 tonnát tettkiaszéntelepekbe besajtoltco 2 összesmennyisége. Aprojekttanulsága:azigenkispermeabilitású(gázáteresztõ-képességû) széntelepekbõl ilyen módon nem lehetaszénhezkötöttmetántgazdaságosan kinyerni. Afigyelem, abefektetõi érdeklõdés amagyar szénvagyonok lekötése iránt megélénkült, idõszerû, hogy a játékszabályokbanrendlegyen.eztatörekvéstlátomaz MBFH internetrõl is megismerhetõ stratégiájában, és ezért láttam értelmét vélemény-nyilvánításomnak. Hogy vannak elképzelések acbm-mel kapcsolatban, miértisnelennének?metanollalrepeszteni,vibrációval gerjeszteni, hõközlés és/vagy hõelvonással az áramlás feltételeitmegteremtenistb.dekiforrottéstapasztalásban is bizonyított technológiák nélkül mûrevalóságról nyilatkozni, más termelését korlátozó (?) jogot kiadni, átgondolandóésajövõérdekébenkibeszélendõ. Összegezve dr.fodorbéla cikkéhez való hozzászólásomat: jelentõs metánvagyon, mint szabad (pórus) gáz nincsamecsekiliászszenesösszletben nemcsakazén véleményemszerint dejelentõsmetánmennyiségszármaztatható bányászati eljárásokkal. ACBM-mel foglalkozóknak ismételném dr. Tihanyi professzort: A továbblépéshez meg kell keresni ahiányzó láncszemet, azaz tisztázni kell atervezett kitermelési technológia elméletialapjaitéstechnológiaifeltételeit. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 39

42 IRODALOM [1]Szénhezkötöttmetán(CBM)Workshopkonferencia(2002. szeptember 23. Budapest, Pécs) CD és írott anyaga, szervezõk dr.fodor Béla, Gombárné Forgács Gizella [2] Radnainédr. GyöngyösiZsuzsanna: Mecsekiszenekszerkezetének szerepe a gázkitörések kialakulásában (Kandidátusiértekezés,1991) [3] Methan Master kutatási jelentés: Dr.Kiss József a mecseki kõszénelõforduláshoz kötött metángáz külszínrõl, fúrólyukakkal történõ lecsapolásának technológiai kutatásáraésagazdaságoskitermelésparamétereinek meghatározására. Pécs,1994.augusztus [4] Dr. FodorBéla: AszénhezkötöttmetánhasznosításilehetõségeiMagyarországon.BKL2007/3.szám [5] Dr.SzirtesLajos: Szén-ésgázkitörésekleküzdése. Mûszaki KönyvkiadóBp VERBÕCI JÓZSEF okl.geofizikusmérnök(1969),okl.bányamérnök(1983)amecsekiércbányavállalatnálterepikutatóként kezdett ( ),majd amecseki Szénbányáknál volt kutatómérnök, geofizikai csoportvezetõ, vállalati szervezésifõmérnök,tervezésiosztályvezetõhelyettesésazészakibányaüzemüzemvezetõje.1992-tõlaszászváribányatársulásügyvezetõigazgatója,majd1995-tõlacalamiteskft.alapítóügyvezetõigazgatója.résztveszabátaapátikisésközepesaktivitásúradioaktív hulladéktároló tervezési munkálataiban, anagymányoki szén-külfejtés beindításának elõkészítésében.vezetõjeamáza-váraljamélymûvelésûbányaföldtanikutatási, valamintmegvalósíthatóságitervezési munkálatainak. Hazai hírek Mérnöki Kamara mûszaki-tudományosszaklapok találkozó AMagyarMérnöki Kamara2008.február7-retalálkozóra hívta amûszaki tudományos egyesületekszaklapjainak fõszerkesztõitbudapestreafõmtervszékházábanlévõmakadám Klubba, ahol akamara legfelsõ szintû vezetõi voltak jelen: Dr.Kováts Gábor elnök, Holló Csaba alelnök, Szõllõssy Gábor fõtitkár,aszlovicsákgábor agrártagozatielnök. Amûszaki tudományoslapokmintegy50 megjelentszerkesztõjét az OMBKE szaklapjait Dallos Ferencné és Podányi Tibor képviselte Kováts Gábor köszöntötte, majd röviden áttekintette amagyar Mérnöki Kamara történetét, feladatait. Az elsõmérnöki kamara között mûködött hazánkban, és csak 1989-ben tudott újra megalakulni, akkor is csak egyesületként. Aköztestületei jogállásához szükséges törvény1996-banszületettmeg.báratörvényszerintakamara atervezõ- ésszakértõmérnökökkamarája ezekhezajogosultságokhoz kötelezõ tagsági viszonnyal acélkitûzései között kezdettõlfogvaszerepel,hogy mindenmérnökökkamarája legyen.akamarafõfeladataajogosultságokkiadása, nyilvántartása, amérnöki tevékenység és atagok érdekképviselete,ezenkeresztülazegészmûszakiértelmiségtársadalmielismertségéneknövelése. KovátsGábor kitértatörvényiszabályozásokváltozásaira, atervezõi,szakértõijogosultságirendszereu-konformmátételére, és arra,hogy akamarafeladatávátettékamûszaki ellenõriésafelelõsmûszakivezetõijogosultságoknyilvántartását is, bár ekét jogosultságnemjárkötelezõkamarai tagsággal.továbbiújmérnökiterületakötelezõtervellenõrzésrendszere, ill. atovábbi kamarai feladat kötelezõ továbbképzések megszervezése,nyilvántartása. AKamarahavontaadjakiszaklapját,aMérnökÚjságot, melyegyrésztaköztestülethivataloslapja,másrésztbeszámol akamara eseményeirõl, de tartalmaz közérdeklõdésre számottartócikkeketéshíradásokatis. KovátsGábor afentikiszélesedett tömegbázis ésfeladatok, továbbá a minden mérnökök kamarája célkitûzés jegyében együttmûködést ajánlott és kért amûszaki értelmiségetképviselõmûszaki tudományos egyesületektõl ésszaklapjaiktól.örömmelfogadnakamérnökújságbaszántcikkeket, egyébanyagokat,ill.kérik,hogyaszaklapokszéleskörbenismertessék akamara tevékenységét, közérdeklõdésre számot tartóhíreit,állásfoglalásait. Holló Csaba az együttmûködés további területeinek jelölte meg akönyv-, jogszabály-, szakhírfigyeléseket, az ipari mûemlékekmegõrzését, bemutatását. Szõllõsy Gábor és arendezvény szervezõje, Garay Tóth János amérnökök elismerésére vonatkozóan hangsúlyozták, hogy amérnökök részére adott állami kitüntetések megfogyatkozását a szakmai szervezetek pótolhatják (Thiery- Clark-díj,GáborDénes-díj). Fehér László, akamara történeti bizottságának elnöke a szakmai hagyatékok felkutatását, megmentését emelte ki lehetségesegyüttmûködésiterületként. Amegjelent lapszerkesztõk részérõl számos hozzászólás hangzott el, sokan beszámoltak kezdeti szintû együttmûködésrõl,ésvalamennyienegyetértettekazegyüttmûködésfokozásával, éskésznekmutatkoztakakamarai Híradásokközlésére, kérve, hogy azokat akamara juttassa el aszerkesztõségekbe. Többen felvetették, hogy aszaklapok nehéz anyagi helyzetbenvannak,azállamitámogatásgyakorlatilagteljesen megszûnt,ésegyrecsökkennekagazdálkodószervezetekáltal nyújtotttámogatásokis. PT Bányászati munkavédelmi képviselõk képzése 17 bányászati társaság 62 munkavédelmi képviselõje vett részt azon aképzésen, amit abdsz és avegyipropkft. szervezett az évi XCIII. törvényben elõírtak alapján 2008.március4-énaBDSZszékházában,ahol4szakmaielõadáshangzottel: SzabadosGábor, amagyarbányászatiésföldtanihivatal elnöke Abányafelügyeletfeladataiazátalakulómunkavédelmiigazgatásban, PappIstván, azországosmunkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke A munkavédelem átalakulásánaktapasztalatai. A2008. évi munkavédelmi feladatok egységes értelmezése, Solymos Péter budapesti bányakapitány A bányakapitányságok szerepe amunkavédelmi ellenõrzések területén és Borhidi Gábor, az OÉT Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldal ügyvivõje Munkavédelmi érdekegyeztetés2008-ban.aparitásostestületekmûködése,tapasztalatok. AzegésznaposprogramalattarésztvevõkmegtekinthettékazAutomed-AutogénTechnikaKft. ésaprotector91kft. munkavédelmiszakkiállításátis. Dr.Horn János 40 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

43 Emlékezés dr.martos Ferencre 90. születésnapján* DR. BODONYI JÓZSEF okl. bányamérnök, dr. techn., geotechnikai szakértõ, újságíró (Budapest) Mi még élõ tisztelõi és barátai március 27-én a 90. születésnapján köszöntöttük volna dr. Martos Ferencet( ), amagyartudományosakadémia rendestagját,abányászatikutatóintézetvoltigazgatóját és nem utolsósorban atudóst, ageotechnikai tudományoknemzetközilegiselismertmûvelõjét.emlékezzünk Rá, amérnökre, az új iránt fogékony kutatóra, a következetes és kompromisszumra is képes vezetõre, a mindigsegítenikészkollégáraésnéhányunkatyaijóbarátjára! Jáky és Esztó közismert munkásságának Martos, Széchy,RichterésKézdiméltókövetõivoltak.Közülük Martos a felszínmozgások és az ezekkel összefüggésbe hozható épület- és építménykárok meghatározása terén alkotott maradandót, és figyelemreméltó az iskolateremtõtevékenységeis. Martos (Mayer) Ferenc Temesváron született március 27-én. Aváros magyar, német, román és szerb lakossági környezete és akatolikus, ortodox görögkeleti, protestáns és zsidó vallási szellemisége bizonyára erõsen hatott rá gyermekkorában. Hatéves korában szüleimagyaregyházielemiiskolábaíratták,majdakegyesrendi(piarista)fõgimnáziumbanfolytattatanulmányait,és1937-bentettérettségivizsgát.egyetemitanulmányait abukaresti Mûszaki Egyetem építészmérnöki szakán kezdte, de az elsõ évután visszatérttemesvárra ésamûszakiegyetembánya-éskohászatikaráraíratkozott be, ahol1943-ban kapott bánya- éskohómérnöki oklevelet. Egyetemi hallgatóként és kezdõ mérnökkéntazerdélyiaranybányászatbanésapetrillaiszénbányáknál dolgozott, majd 1943 nyarán Magyarországra emigrált. ASzénbányák Rt. alkalmazta és az északerdélyi Sármasági-szénbánya vezetésével bízták meg szeptemberében már nem tudott visszatérni a munkahelyéreésbudapestenmaradt,ahol1945január- jábanszovjethadifogságbakerült,éskülönbözõfogoly- táborokat megjárva 1947 karácsonyán érkezett vissza Budapestre.AMÁSZRt.(MagyarÁllamiSzénbányák) alkalmazta, majd annak megszüntetése után a Nehézipari Minisztérium Szénbányászati Fõosztály osztályvezetõje lett, majd fõmérnökként érte meg benaszénbányászatikoncepciósperekidõszakát. Jelentkezett az akkor induló aspiránsképzésre, a Tudományos Minõsítõ Bizottság 1951 õszén munkahelyéül aszénbányászati Ipari Kutató Laboratóriumot, a Bányászati Kutató Intézet (BKI) jogelõdjét jelölte ki számára. Kutatási témája a bányakárok, akõzetmozgás különbözõ föld alatti üregek, fejtések fölött volt. Kandidátusiértekezése1954végérekészültel. Saját maga és munkatársai számára az akkori körülmények között az igazán nagy lehetõséget ben a BKI Bányamûvelési Osztályán a tudományos osztályvezetõi kinevezéssel kapta. Alehetõséggel élni tudott. Önéletírásában így foglalta össze a vezetõi filozófiáját: Márosztályvezetõkéntis, dekésõbb magasabb beosztásaimban (tudományos fõosztályvezetõ, majd intézetiigazgató) mindigazttekintettemlegfontosabbfeladatomnak, hogy biztosítsam abeosztottaim részére legmegfelelõbb munkalehetõségeket, körülményeket. Úgy éreztem, nem nekik kell miattam lenniük, hanem nekem kell miattuk lennem. Így talán kevesebb egyéninek mondható eredményt hagytam magam után,de jó kutatók, kutatócsoportok és talán az egész intézmény többet tudott produkálni, és atöbbség meg is találta önmagát, szellemi kielégülésétamunkájaeredményeiben. Kutató tevékenységével iskolát teremtett maga körülakõzetmozgás-folyamatokösszefüggéseinekfeltárására.mintegytucatnyi,önállókutatásra,fejlesztésreképesmunkatársasegítetteamunkáját.észrevétlenülirányított, és önzetlenül mozdította elõ az egyéni ötletek megvalósítását. Apublikációi (számuk 176) érthetõk, világosak és sallangmentesek. ANehézipari Mûszaki Egyetem(Miskolc)vendégtanárakénthetenkénttartott elõadásokat. Elõször oktatott mérnökföldtant (mérnökgeológiát),majd bányakártant.idézem szavait: Az elõadásaimalapjánösszeállítottbányakártanjegyzetem az1950-es,1960-asévekismeretanyagáttükrözi,deempirikus alapon összeállított összefüggéseit jól lehetett használni, stalán még ma is használhatók. Úgy vélem, hogy jegyzete afelszínmozgások és bányakárok mûvelõinekmostissegítségülszolgálhatna! Martos Ferenc részt vett 1958-ban anémet TudományosAkadémiaégisze alattmûködõ IBG Internationales Büro für Gebirgsmechanik (Nemzetközi KõzetmechanikaiIroda) megalapításában. Atudományos fõosztályvezetõi kinevezésével tõlmegvalósította,hogy azáltalairányítottbányamûve- *KészültaMagyar MérnökiKamaraGeotechnikai Tagozata2008.éviközgyûlésére. Rövidítettváltozat. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 41

44 lés, vízvédelem, kõzetmechanika, villamosság és gépészet szakágait mûvelõ osztályok abányászaton kívüli szakterületekenis(út-,vasút-, metróépítés,vegyi-,elektromos- és gépipar stb.) kamatoztassák afelhalmozott tudásukat.említésreméltóaz1968utániévekbenazútépítési kõanyagok minõségének ellenõrzésére kialakított laboratórium hálózat és abudapesti metróépítés észak-déli vonalának építésével összefüggõ süllyedésvizsgálatok, továbbá akülföldön is szabadalmaztatott új állomásépítésitechnológia kidolgozása. ABKIigazgatójaként( )mutatkozottmeg igazánavezetõikvalitása.aszintemindentudományágat professzionális szinten mûvelõ intézet afénykorát Martos Ferenc irányítása alatt élte meg. Mindenre figyelt, mindenkire szakított idõt. Az igazgatói teendõi mellettaz egyetemi oktatásra, akülföldi és hazaiintézményekkel való kapcsolatápolásra és sok egyéb elfoglaltsággaljáró tevékenységreszakítottidõt ben lett a mûszaki tudomány kandidátusa, 1966-ban a mûszaki tudomány doktora, 1973-ban a MTAlevelezõ, 1979-ben rendes tagja. AFöld- és Bányászati Tudományok Osztályának elnöki tisztségét 1976 és 1985 között két cikluson át töltötte be. Fõszerkesztõje voltaz Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica Hungariae-nak és szerkesztõ bizottsági tagjaamagyartudománynakésabklbányászatnak. AzOrszágosMagyarBányászatiésKohászatiEgyesületben 1954-tõl két négyéves ciklusban töltötte be a fõtitkári tisztséget, 1981-ben az Egyesület tiszteletitagjává választotta. Kitüntetései,díjaiéstiszteletitagságaiteljesfelsorolásátcsak ahelyésazidõhiányában mellõzöm ben abki-t és abányászati Tervezõ Intézetet (BÁTI) egyesítették Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI) néven. Ennek lett (hatáskör nélküli) kutatási vezérigazgató-helyettese. Errõl így vélekedett: Az összevonáskortúlméretezett intézménysok 'ballasztot' hurcolt magával Néhány hónap elteltével kérte nyugdíjazását. Az MTArendes tagjaként aktív nyugdíjas életet élt. Erre az idõre esik az általa szerkesztett Tudományos helyzetkép a kõzetmechanikai kutatásokról (MTA 1987) összeállítása, melyhez a részanyagokat dr.somosvári Zsolt, dr.kertész Pál és dr.bodonyi József szolgáltatták. Utolsó munkája: A természettudomány ésaforradalom 1789 (MagyarTudomány, szám)volt,melybenakétszázévesévfordulóapropóján, afrancia forradalomban atudományok, különösen a természettudományok helyzetére vonatkozó ismereteketésnézeteketfoglalta össze. Befejezésül Mozart Rekviemjébõl a soha magyarul nem énekelt Confutatis és Lacrimosa Martos Ferenc általifordításából alacrimosamásodik versszakátosztom megazolvasóval: Légy Te,Uram kegyelemmel, Megbocsátógyöngéd szívvel, Adjnyugalmatbékességgel! Ámen. Egyesületi ügyek Hagyományos szakestély Dorogon A2007 novemberében megtartott dorogi hagyományos szakestélyahagyományosnáltöbbresikeredett. Újdonságvolt,hogy elõszörvett részt aszakestélyenvárosunkpolgármestere, dr.tittman János, éshogykétigenkedves külföldibányászvendégünkisvolterdélybõl,akikapetrozsényi polgármesterésalupényibányászoküdvözletétközvetítették. Ahagyományok õrzésérõl aszigorú,demindigigazságos Praeses Kárpát Csaba alias Cserepes, a nagy tapasztalatú Major Domus Salzinger György a. Százhátgát, a hangszálait nem kímélõ Cantus Praeses Vöröskõi István a. Piros kavics, a szorgalmas Konzekvencia Vöröskõi Zsófia a. Pálinkakisasszony és a megszokott Kontrapunkt Stefán Kamburov a. Csefi gondoskodott. Az évek óta összeszokott rutinos csapat kézben tartotta az eseményeket, teret engedve a jókedvû tatabányai,oroszlányivendégeinkszárnyalásainak. KissCsaba a.balhéscharleynemkímélteanevetõrekeszizmokat,mikor elõadta legújabb tudományos tételeit és azoknak abalekok számáraisérthetõmagyarázatát. Akomolypohárutánegypillanatramegálltunk,slehajtott fejjel emlékeztünk 85éve ezen anaponszületett néhai Kmetty István tagtársunkra, azegyesületünkvolttitkárára. APetrozsényi Polgármesteri Hivatal és alupényi bánya küldöttei, Ioan Velica és Petre Nica a városuk polgármesteréneküdvözletéttolmácsolták,átadvaavárosemlékérmétéskitûzõjétpolgármesterünknek. A praeses engedélyt adott, hogy Ioan Velicának és Petre Nicanak SchmidtSándor-emlékplakettetésokleveletadományozzunkanemzetközi bányászkapcsolatokbõvítéséértfolytatott eredményes tevékenységükért. Különleges pillanatok voltak,amikorvendégeink engedélyeztetésután elénekelték aromán Bányászhimnuszt. Érdekes, hogy náluk nem ismerik aszakestély hagyományát van még mit tennünk Erdélyben. Köszönettel fogadtuk az Egyesületünk részére tett petrozsényimeghívást. ACantus Praeses eredményes és fáradhatatlan munkálkodása után aszakestély ahagyományoknak megfelelõen a himnuszok eléneklésével zárult. Acsendesedõ baráti beszélgetésekamúltrólszóltak. Dr.Korompay Péter alias Petya 42 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

45 Abudapesti helyi szervezet életébõl Évzáró taggyûlés december 5-én volt a budapesti helyi szervezet évzárótaggyûlése,melyen megjelent NagyLajos, azombke alelnöke, abányászati Szakosztály elnöke, dr.gagyi Pálffy András, azombkeügyvezetõigazgatója,amteszfõtitkára és dr. TóthIstván, az OMBKEetikaibizottságelnöke. Dr.Horn János elnök beszámolójában szólt a2007. évi munkáról (2007-ben 20 szakmai program elõadás, szakmai kirándulás valósultmeg),majda2008.évi tervezettprogramokról. Nagy Lajos köszöntése után dr.tamásy István, dr.simon Kálmán, dr.tóth István, Pálffy Gábor,dr.Vojuczky Péter és dr. Gagyi PálffyAndrás szóltakhozzá.mindnyájanpozitívanértékelték a2007. évi munkát és fontosnak tartották, hogy az Egyesületmindenfórumonemeljenszóthazaitermészetierõforrásokhasznosításamellett,ésszakmai alaponismertessea bányászatunkat elutasító hibás szemléletû döntések káros nemzetgazdaságikövetkezményeit. Ahozzászólásokután az elnök könyvtárából könyvsorsolás zajlott le, melyen minden résztvevõ az érdeklõdésének megfelelõszakmaiírástnyert,majdfehérasztalmellettibaráti beszélgetésselzárultaprogram. Dr.Horn János ANemzeti Fejlesztési Ügynökség bemutatása Annak ellenére, hogy avasutassztrájk miatt több tagtársunk jelezte, hogy nem tud eljönni, február 4-én szinte zsúfolásig megtelt az OMBKE Mikoviny terme Márkus Eszternek, anemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) menedzserének A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bemutatása, a KEOPprogram c.elõadására. Azelõadáselsõrészébenáttekintéstkaptunka osnemzetifejlesztési Terv(NFT1)eredményeirõl:húszezer nyertes pályázó 720 milliárd forint támogatást nyert el. Megtudhattuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv at (ÚMFT) és a kapcsolódó 15 Operatív ProgramotazEurópaiUnió2007májusában,illetveszeptemberében az elsõk között fogadta el, és Magyarország volt az elsõ uniós tagállam, ahol ennek keretében megjelentek pályázatikiírások. A2007-es évet afejlesztéspolitika sikerei jellemezték, hiszem az ÚMFT elsõ évében 182 pályázati kiírás jelent meg, összesen1300 milliárdforintkeretre.múltévben2500pályá- zónyerttámogatástazújpályázatikiírásoknyomán,mígaleg- többuniósországbanépphogymegjelentekafelhívások. AzÚMFTpályázataiújszerûekésegyszerûbbekazNFT1 kiírásaihozképest.megtudhattuk,hogyazelmúltévektapasztalatai alapján enyhítették abiztosítékrendszert, csökkent a pályázatokbenyújtásánálszükségesadminisztrációésátláthatóbb lett apályázatértékelés. Az elõadó kiemelte, hogy az Európai Unióbanegyedülálló módonaz NFÜ apályázati kiírásokatistársadalmiegyeztetésrebocsátja. Sokpályázószámárajelentnagykönnyebbséget,hogybevezették azautomatikus pályázatértékelést egyes kiírásoknál. Ezagyakorlatbanaztjelenti,hogyazapályázó,amelyikmegfelel akiírásban megfogalmazott feltételeknek és vállalja az elõírt követelmények teljesítését, egyszerû adatellenõrzés utánmegkaphatjaakikalkulálttámogatást. AKörnyezet ésenergiaoperatív Program(KEOP)több szempontból is érdekes számunkra. A as idõszakbanközelötmilliárdeuróskeretûprogrammásodikprioritása avízbázisvédelmet tûzte ki célul afelszínközeli talajvizek, a karsztvízkészlet ésaz ivóvízellátásra használt rétegvizekmegõrzéserévén.ittnagyszerepelehetabányáknak,bánya-meddõknek decembere óta akeop pályázati kiírás keretében támogatást lehet igényelni olyan diagnosztikai munkákra,amelyekcéljaafelszínalattivizekszennyezésének megakadályozása, különös tekintettel asérülékeny földtani környezetben lévõ, valamint atávlati ivóvízellátást szolgáló vízbázisokra.meghívásospályázatkeretébenpedigaszennyezett területek kármentesítésére ad támogatást az ÚMFT KEOP2.4.0.pályázata. Azelõadóigenértékes,nagyszakmaitartalommalésvilágosábrákkaltarkítottelõadásábanrészletesenszóltazÚMFT megújulóenergiaprioritásáról,amelyazokatahõ-és/vagyvillamosenergia-termelésre, valamint bioetanol-elõállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként amegújuló energiaforrásokból termelt hõ- és villamos energia részaránya ateljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik,hozzájárulvaafosszilisenergiahordozókfelhasználásával járó CO 2 -kibocsátás mérsékléséhez. Újdonság volt, hogykorlátozottmértékbentámogathatóakamegújulóenergiaforrásokhasználatát más,fosszilisenergiaforrásokhasználatával kombináló fejlesztések is, amennyibenezek elõsegítik amegújuló energiaforrások arányának növekedését, és mérséklikafosszilisenergiahordozó-felhasználást. Az elõadás végén rövid áttekintést kaptunk aleghátrányosabb kistérségeknek szóló célzott támogatások rendszerérõl, valamint az NFÜ társadalmi egyeztetési módszereirõl. Utóbbi kapcsán megtudhattuk, hogy idén itt is újításokat vezettek be: a társadalmi egyeztetések átláthatósága érdekében a pályázati kiírások véleményezése ma már az interneten erre acélra kialakítottfórumontörténik. Ennekrévénaz egyeztetésbenrésztvevõpartnerekegymás véleményét ismegismerhetik, és ennek figyelembevételével tudják kialakítaniálláspontjukat. Az elõadás után dr.vojuczki Péter,Blaha Béla és Oplaznik Gusztáv szóltak hozzá, illetve tettek fel kérdéseket, amelyekre az elõadó pontos, részletes válaszokatadott,majdaznfüintézményrendszerét bemutató kiadványát és pályázati tájékoztató anyagaitadtaátarészvevõknek. Ezt követõen ahelyi szervezet elnöke tájékoztatást adott atovábbi programokról és a Jószerencsét! köszöntés elfogadásának 114. évfordulója alkalmából rendezendõünnepségrõl. Dr.Horn János Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 43

46 2007-ben Borsodban történt 2006 decemberében elnökségi ülésen fogadtuk el azt az évesprogramtervet,amelymeghatározta2007.évifeladatainkat, különös tekintettel arra, hogy abban az évben emlékeztünk meg a helyi szervezet megalakulásának 110 éves évfordulójáról. Aterv elõkészítésénél tudomásul kellett azt vennünk, hogy megszûnt a mélymûveléses bányászati tevékenység Borsodban, nincs már bányavállalat, amely anyagilag támogatná munkánkat, azonban továbbra is kiemelt helyen ahagyományápolás szerepel, támaszkodva alapítványunk adta lehetõségekre. Tervbe vettük még két további helyen emlékhely kialakítását is. Az év végén örömmel állapítottuk meg, amit célul tûztünk ki, azt teljesíteni tudtuk. Januárban Kropkó Péter bányamérnök a világismert triatlonista tartottélménybeszámolótésmutattabekönyvét. Megismerhettük azt amunkát, amit végeznie kellett ahhoz, hogy világhírnévre tehessen szert. Gratuláltunk eredményeihez,továbbieredményesmunkátkívánva. Februárban dr.némethi Lajos igazgató: A BAZ Megyei Fejlesztési Tanács szervezete, mûködése és eredményei címmel mutatta be szemléletes elõadásában tevékenységüket. Többhozzászóláséskérdéshangzotteletémában,mertnem ismertükigazánazelvégzettmunkát. Márciusban BalikóLászló: Új logisztikai központ megvalósulása amiskolci Ipari Parkban c. rendkívül érdekes elõadását hallgathattukmeg, melybenvázolta ajövõképet evonatkozásbanis. Áprilisban amiskolci Egyetem vendégei voltunk, ahol dr.bõhmjózsef dékánmeghívásárajelentünkmeg.megismerkedhettünk Alma Materünkjelenlegi helyzetével, az aktuális feladatokkal, avárható jövõvel. Atalálkozáson részt vett dr.mangbéla rektorhelyettesis,akiatervezettfejlesztésekrõl adottmindenrekiterjedõismertetést. Május hónapban kirándulást szerveztünk Mádra. Cél a zsinagógamegtekintésevolt.avilághíresépületrendbetétele utánméltánvívjakiaszakemberekelismerését,ésegyretöbb látogatótekintimegazépületet.abennekialakítottmúzeum megtekintésére kevés volt az idõ, amit sajnálni lehetett. Ezután megtekintettük akatolikus templomot is, melynek vállalkozó plébánosasajáttermelésûkiválóboraivalkínálta megaszomjasbányászokjelenlévõcsoportját. Május 11-én,Miskolc NapjánaNemzeti Színházban vettükátaz Évcivilszervezete kitüntetést,melyszervezetünkneknagyelismerésétjelentett.ebbenahónapbanavattukfel a lillafüredi vasút Bányász Megállóját a volt Mártabánya emlékére. Ajól sikerült ünnepségen avonaton utazók nagy tapssalköszöntöttékabányászzenekart. Júniusban kirándultunk Egerszalókra, ahol szakavatott kísérõvel megtekintettük az építkezés befejezése elõtt álló fürdõt és épületeit,majdközös ebédenvettünk részt aszépasszony-völgyben.akiránduláskoccintássalés csendes nótaszóvalzárult.megkellismételni hangzottel.ebbenahónapbankerült sor arra aszakigazgatási Konferenciára, amelyet az OMBKE helyi szervezetének 110 éves megalakulásánakemlékéreszerveztünk.ennekhíradásamármegtörtént. Júliusban autóbusszal részt vettünk Rosenbergben anémetknappentagon. Augusztusban Sátoraljaújhelyre utaztunk, megmásztuk a Kopaszhegyet,megtekintettükaKálváriátésmegcsodáltuka szlovák hegyeket, melyek onnan csupán karnyújtás -ra voltak. Sárospatakon ebédeltünk és megkóstoltuk ahegy levét, melynemvoltazonosa Borsodivíz -zel. Szeptemberben megyeszerte bányásznapi megemlékezésekre került sor. Valamennyin részt vettünk és elhelyeztük a megemlékezésvirágait.afeketevölgyibányászkodásemlékére Felsõnyárádon emlékmûavatásra került sor, ahol Gyárfás Ildikó és Gúr Nándor országgyûlési képviselõk is jelen voltak ünnepiavatóbeszédetmondva. Októberben Rozsnyó városa volt kirándulásunk célja. Szakavatott kísérõnk Hadobás Sándor múzeumigazgató volt, akinek köszönhetõen kiváló idegenvezetés mellett tekinthettükmegabányamúzeumot,majdrozsnyóvárosát.alátottak messze az elvárás felettiek voltak. Még ebben ahónapban Debrecenben megtekintettük aleonardo Da Vinci kiállítást. Lenyûgözõvolt. Novemberben szokásunkhoz híven amindszenty temetõben koszorút helyeztünk el elhunyt bányász kollégáink emlékére,tiszteletére.eztkövetõenmeghallgattukamiskolc Városi Nyugdíjas Érdekvédelmi Szövetség elnökének, Teszárovics Miklósnak érdekes elõadását, melyben avárosi nyugdíjasok tevékenységét, lehetõségeit ismertette tagjainkkal. Decemberben került sor ahagyományos Borbála-napi misére és szakestélyre. Ekkor avattuk fel Felsõtelekesen azt az emlékmûvet, amelyet aközség bányászai alapítványunk támogatásávalhoztaklétre.evvelazemlékhelyekszámaborsodban27lett. Ahelyi szervezet vezetésenevébenkívánom megköszönnivalamennyitageredményestevékenységét,ahagyományok ápolását.reméljük,hogyajövõbenishasonlómunkáttudunk végezni. Lóránt Miklós Szakmai elõadásdorogon OktóbervégénadorogiJózsefAttilaMûvelõdésiHázbrigádtermében tagságunk Sasvári Géza bányamesteraliasgyökérelõadására gyûlt össze. ADVD vetítéssel kiegészített beszámoló azsil-völgyi látogatásról szólt. Alátogatásról lapunkbanbeszámoltunk(2007/2.szám40. old.). Az elõadás és afeltett kérdések az ottani események ismertetésén,képiesmegjelenítéséntúlaszakmaitémákrairányultak. Pongrácz Gábor bányamérnök kollégánk azsil-völgyébõl érkezett Lencsehegyre, és az elõadás során aktív segítõjevolt SasváriGézának. AZsil-medenceaDéli-Kárpátokegyiksüllyedéke,amely mintegy 50 km hosszú, smagas hegységek határolják. Amedencegeológiaiszempontbólötrétegcsoportraosztható. A legalsó oligocén korú kavics és agyag, vastagsága méter, safelette lévõ moligocénben találhatók amûrevaló kõszénrétegek. Atovábbi rétegcsoportoknaknincsgazdaságiértékük. 44 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

47 Amedence lupényi bányáiban atermelés 1982-ben kezdõdött, évi tonnával, 245 fõvel. Akét világháború közöttiidõszakbanzsil-völgyét kisamerikának nevezték,a világmindentájárólidetelepedettemberekmiatt. Amaximálistermelést1988-banértékel tonnával, sakkor alétszám 5248 fõ volt. Atermelés 2003-ban tonnára csökkent, alétszám kb. afelére (2511 fõ) apadt.afelszínrehozottszénnagyrészétvillamosenergia-termelésrehasználták,mígkb.10%-átlakásfûtésre.anagyvitrinit- (az alapnövények szerves részeinek levegõ nélküli megszenesedése eredményeként létrejött fekete, üvegszerû anyag) tartalom miatt a Zsil-völgyi szenek kokszolásra alkalmatlanok. Ajelenkori mûvelést frontfejtéses technológiával végzik, SM-2A pajzs biztosítással, KS-3M jövesztõgéppel és TR-7 páncélkaparóval.azelõvájásokbanpk37típusújövesztõgéppeldolgoznak. AZsil-völgyében abányásznapotaugusztus3-autáni elsõ vasárnap, aszent Borbála-napot december 4-én ünneplik. A bányásznappalaz1929.augusztus6-ilupenisztrájkraemlékeznek. Szent Borbála-napot elõször 1907-ben Lupeniben, Lengyelországbóljöttbányászokkezdeményezéséreünnepeltek. Az elõadásutáni beszélgetések is szakmai irányultságúak voltak, sajelenlévõk közül afiatalabbak megfogalmazták, jó lenneteljesíteniegyföldalattimûszakotlupényben. Dr.Korompay Péter Újjogi tagvállalatok 2008-ban az alábbi vállalkozások léptek be Egyesületünk jogi tagvállalati sorába dr. Szabó Imre tiszteleti tag, az ellenõrzõbizottságtagjahathatósközremûködésével: CRONUSKft.Budapest, ügyvezetõigazgató: KosikJános, ENERGIAHÍD Kereskedelmi Kft. Budapest, ügyvezetõ igazgató: DudásJános, NIKE MÁTRA-SECURITY Kft. Gyöngyös, ügyvezetõ igazgató: PappLászló, Gyöngyösi Önkormányzat Gyöngyös, polgármester: Hiesz György. Tisztelettel köszöntjük új tagvállalatainkat és azok vezetõit! Köszönjük, hogy egyetértenek célkitûzéseinkkel és támogatjákazt. Szerkesztõség ALignit Baráti Körévadzáró ülése Gyöngyösön december 11-én az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Köre évadzáró ülést tartott. Amegjelenteket dr.szabó Imre elnök üdvözölte, külön köszöntötte dr.dovrtel Gusztávot, ahelyiszervezettitkárát. Értékeltük a2007. évi program teljesítését, megállapítva azt, hogyszerencséremindenatervnekmegfelelõenteljesült. Ahozzászólókegyrészekülönhangsúlyozta:az,hogyabaráti kör tagságát olyan jeles személyiségek,mint dr.kapolyilászló akadémikus és dr.bõhm József dékán tisztelték meg azzal, hogy elõadást tartottak, avezetõség jó munkájának az érdeme.sokkollégánaktetszett dr.zolnayákos és BekeImre elõadásais. Hamza Jenõ választmányi tag amellett, hogy méltatta az elmúlt év eredményeit, felhívta afigyelmet arra, hogy az elmúlt évben készült (üzemi, társadalmi eseményekrõl) fényképeket gyûjtsék össze,és 2008-ban,amikor ahelyi szervezet50éves leszésalignitbányászat100éves,egy kiadványbanadjukközreazérdeklõdõknek. Dr.Dovrtel Gusztáv titkár alignit Baráti Kör mûködési költségeinek fedezésére átadott Karacs Imre pénztárosnak Ft-ot. Anagylelkûanyagi támogatástesorokírójaköszöntemeg. Mindenki kézhezkaptaa2008. évi programotis, amelyet atagság elfogadott, és mindenki reményét fejezte ki, hogy a évi program megvalósítása is úgy sikerül majd, mint a 2007.évi. A hozzászólók, véleményt nyilvánítók a következõk voltak: dr.dovrtelgusztáv,varga József, KaracsImre, Horváth Gusztáv,Hamza Jenõ, SankovicsLászló,PribulaNándor,Oláh Sándor,GubisJános. Dr.Szabó Imre Egyesületi élet Salgótarjánban ASalgótarjáni Osztályjanuárban, illetve februárbanahó utolsócsütörtökénegy-egyklubnapotrendezett. A januári alkalomkor Józsa Sándor elnök ismertette a 2008.évielõzetesmunkatervet.Tájékoztatástadottaküldöttgyûlésésabányász-erdész-kohásztalálkozóhelyérõlésidejérõl, valamint az osztály által szlovák és magyar látnivalókhoz tervezettkomáromkörnyékikirándulásról. ANógrád megyei Levéltár igazgatóhelyettese, Cs. Sebestyén Kálmán elõadásában bemutatta alevéltár munkatársai általaz essalgótarjánieseményekkelkapcsolatban végzett kutatást májusában asalgótarjáni bányászok, acélgyári és üveggyári önkéntescsapatok vertékvisszaacseh katonai támadásokat. Eddig ismeretlen történeteket hallgathattunkmegerrõlazidõszakról. Akutatásieredményeket könyvalakbaniskiadták. Afebruáriklubdélutánunkra JózsaGábort, amagyargeológiai Szolgálat Észak-magyarországi Területi Hivatalának voltvezetõjéthívtukmeg.elõadásábanabányászatbanjártas hallgatók is sok új témáról kaptak tájékoztatást. Elmondta, hogy ami szívünknek legkedvesebb szénbõl is mintegy 200 milliótonnanyugszikalattunk, desokegyébásványianyagról isszólttájékoztatójában. Számoshozzászólásutánelnökünkköszöntemegazértékesbeszámolót, majdahelyi szervezetbelsõügyeirõlszámoltakbetagtársaink. Alelnökünk, LiptayPéter az1868-tólmegjelenõbányászatiéskohászatilapokbankutatottanógráditerületekrõlszóló híradások, itt tevékenykedett elõdeinkáltal írt cikkek, beszámolókután.akigyûjtöttanyagotcd-nátadtaosztályunknak, valamint több olyan szervezetnek, ahol erre érdeklõdés valószínûsíthetõ. A balassagyarmati hagyományápoló Palóc Körrel már többéveskapcsolatunkvan,elsõsorbanszakestélyeinkterületén. Most õk rendeznek március 22-én kihelyezett szakestélyt, melyremeghívtákosztályunktagjait. A márciusitaggyûlés elõkészületeirõl SolymárAndrás kollégánkszámoltbe. Az utolsó napirendi pont mint mindig aköszöntéseké volt. Köszönthettük Bobál Tamás, DudásJózsef, FerencGyula és Józsa Gábor új tagtársainkat, valamint a szokások szerint a februárban született társainkat, akik most is kitettek magukért, hogy aköszöntéshez koccintanivaló is legyen, és jobban menjendalainkintonálása. Egykedvesévfordulórólismegemlékeztünk;ötévealakítottuk meg Bányász-Kohász Dalkörünk -et, amit arégi Kohász Mûvelõdési Ház befogadott, és helyet biztosít próbáikhoz. ADalkör elsõsorban avárosban szerepel, pl. az önkormányzat,ill.azeneiskolarendezvényein.2006-banamúzeumi Világnapon,aNemzetiMúzeumkertjébenaTatabányaiRoz- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 45

48 maringosbányászegyletdalkörévelközösenkaptakbemutatkozási lehetõséget, ill. aromániai Ó-Radnán asalgótarjáni KohászFúvószenekarralközösenléptekfel.Elsõsorbanarégi diákdaloktartoznak arepertoárba,degyûjtik arégi bányászdalokatésamagyarnépdalokatis. Liptay Péter és Vajda István Mérnökbál Salgótarjánban Néhány héttel ezelõtt immár atizenkettedik alkalommal került megrendezésre Salgótarjánban, amegyeháza dísztermében a nagy múltra visszatekintõ mérnökbál a Nógrád MegyeiMérnökiKamaraszervezésében. Abál anógrádi bányászatra, kohászatra történõ rendhagyó megemlékezéssel kezdõdött. Az elnöki asztal fölött ott voltabányászjelvény,mellettezászló,bányászkobakésfejlámpa.abányászhimnuszelhangzásaután KissSándor, amegyei Kamaraalelnöke,arendezvényfõszervezõje Jószerencsét! köszöntése után megemlékezett azokról, akik abányák mélyén lelték halálukat, majd üdvözölte ajelenlévõket. Amegható bevezetõ után Kövesi Tibor okl. bányamérnök, elnök szóltazegybegyûltekhez.abálonrésztvettésbeszédetmondott dr. KovátsGábor, a MagyarMérnökiKamaraelnökeis. Aszokásoknak megfelelõen az esten kiosztották az Év Tervezõje és az Év Mérnöke megyei díjakat,mely utóbbit Livo László bányamérnöktagtársunkkapott.ezútonisgratulálunk kollégánknak! Ahivatalos bevezetõ után kellemes zene mellett szolgáltákfelafinomvacsorát,majdtánccal,nótázással,jóhangulatbanfejezõdöttbeezakellemeseste. Vajda István Elõadás Tatabányán február 27-éndélután azombke Tatabányai Csoportjánakrendezésében,azÓvárosi Közösségi Házbanmintegy 30 fõ hallgatta meg dr.szabó György okl. olajmérnök, a Falcon-TXMmagyarországi igazgatójaelõadását. Már az elõadás címe: A nem hagyományos szénhidrogén-készletekhasznosításilehetõségeimagyarországon ésaz elõadó dr.szabó György (volt MOLvezérigazgató)személyeis sejtette,hogyahallgatóságnakkülönlegesszakmaiélményben leszrésze.nemiscsalódtunk,hiszenazolajbányászat mellett hallhattunkatulajdonosiszemléletrõl,azolajésgázvilágpiaci áránakingadozásairól,atõzsdérõl,azolaj-ésgázvezetékekrõl éstárolásáról,adéli-áramlatésanabuccovezetékeképítésérõl, amagyarérdekekrõl. Sokat kaptunk az olajszakmából is. Az illetékestõl hallottukamakói-árokbanelõfordulóhatalmasgázvagyonkeletkezését,elõfordulásikörülményeit,akitermelésretetterõfeszítéseket és az egyedülálló technológia kialakítását. Megtudtuk, hogy eddig6db,átlagosan6000 mmélységû fúrás mélyült le. Ezekafúrásoktártákfelazüledékekbenlévõgázt,amelyetkõzetrepesztéssel lehet felszabadítani, majd afelszínre hozni. A termelõkutaknakviszont azatulajdonságuk,hogy afelszínre jövõgázmennyiségeazelsõnapokutánegytizedérecsökken, eztahozamotazonbantöbbévtizedigképestartani.ezértkell majd növelni atermelõ kutak számát. Aleendõ nagy számú kút akörnyezetetlényegesennem vesziigénybe,mertnéhány hektárföldterületrõlakár20dbferdefúráslétesülhet. AMakói-árokbanmárbizonyítottahatalmasmennyiségû gázjelenléte,amelyetfüggetlenamerikaiszakemberekigazoltak. Ahazaiak atermelési technológiándolgoznak, és abban bizakodnak,hogyévvégéremárazismegbízhatóanrendelkezésrefogállni. Kérdésre válaszolva az elõadó azt is elmondta, hogy az esetlegesenbeindulónagymennyiségûgáztermelés csakközvetve lesz hatással agázárakra. Közvetlenebb hatás, hogy munkahelyekteremtõdnek,és,hogyabányatörvényértelmébenakitermeltgázértékének12%-átbányajáradékcíménbe kell fizetni az államkasszába, így amagyar állam gyarapodik. Akitermeltgázbekerülazeurópaigázfogyasztásirendszerbe, ezáltalnövekszikazellátásbiztonsága. Az elõadás érdekességétés hasznosságát azisbizonyította, hogy arésztvevõk hosszabb ideig nem mentek haza, egymásközöttvitattákmegahallottakat. Sóki Imre Avízerõ-hasznosítás jelene, jövõje ésmagyarország Zsúfolásig megtelt az OMBKE Mikoviny terme március 11-én Kozák Miklós egyetemi tanár fenti címû elõadásán, melyet az alábbi gondolattal kezdett: Korunkban a társadalom fejlõdésének atermészeti adottságok mellett a meghatározó tényezõje az energia felhasználásában rejlõ lehetõségekfelismerése és az energiatermelés, mely atársadalom kultúrájának mércéje is. Különösen érvényes ez amegújulóenergiákra.korunkbanavízenergiahasznosítástekintetébenlegmeghatározóbbakörnyezetvédelmi Világkonferenciák legújabb állásfoglalása: Elismerjük, hogy avízerõ-hasznosítás szerepe az egyike amegújuló energiaforrásoknak, és az mind akörnyezet fenntarthatósága mind atársadalom fejlõdése szempontjából fontos. Afosszilis energiaforrások gyorsannövekvõárai,kimerülõkészleteikésföldünkglobális felmelegedése a vízerõ-hasznosítás reneszánszát hozta el világszerte. Ezt követõen az alábbi fõ gondolatokat fejtette ki részletesen: avízerõ-hasznosításhelyzete,afejlesztésekindokaiésvilágtendenciái, azigényekésavízenergiafõbázisai, atöbbcélúvízgazdálkodás, a világ fejlesztéséért felelõs szervezetek állásfoglalásai a vízgazdálkodásról, avízerõ-hasznosításgátlóésgyorsítótényezõi, afölösvízerõ-készletekhasznosításánakegyéblehetõsége, Magyarországésavízenergiaahágaiítéletután, ahágaiítélet. Az elõadóés hallgatósága Ahelyiszervezetelnökefelkérteazelõadót,hogyelõadásátaBKLBányászatfelelõsszerkesztõjénekküldjemeg. Dr.Horn János 46 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

49 Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon! Rickert Antal okl.bányamérnökfebruár 2-ántöltöttebe80-ik életévét. VillányiErnõ földmérõüzemmérnök február5-éntöltötte be75-ikéletévét. Szabados György okl.bányamérnökfebruár 9-éntöltöttebe80-ik életévét. Bányavári János okl.bányamérnökfebruár 12-éntöltöttebe75-ik életévét. KárpátiImre gépésztechnikusfebruár14-éntöltöttebe75-ikéletévét. Schoppel János okl.bányamérnök, gazdaságimérnök február15-én töltöttebe85-ikéletévét. Turcsányi Mihály okl.bányamérnökfebruár 18-ántöltöttebe75-ik életévét. Szabó László okl.bányamérnökfebruár 18-ántöltöttebe70-ik életévét. JózsaPál okl.bányamérnökfebruár 19-éntöltöttebe80-ik életévét. Gajdár Vencel vájárfebruár 21-éntöltöttebe75-ikéletévét. Angyal István okl.bányamérnökfebruár 26-ántöltöttebe85-ik életévét. BeseJózsef okl.bányamérnökmárcius6-ántöltötte be75-ikéletévét. Simon Sándor okl.bányamérnökmárcius7-éntöltötte be75-ikéletévét. Péter Vilmos technikusmárcius10-éntöltöttebe75-ik életévét. FiguliJózsef okl.bányamérnökmárcius15-éntöltötte be85-ikéletévét. KõváriLászló okl.bányamérnökmárcius18-ántöltötte be75-ikéletévét. HídvégiFerenc bányatechnikusmárcius20-ántöltöttebe 75-ikéletévét. BendeImre okl.bányamérnökmárcius21-éntöltötte be75-ikéletévét. WallandtRóbert bányatechnikusmárcius24-éntöltöttebe 85-ikéletévét. Mátrai Árpád okl.bányamérnökmárcius24-éntöltötte be85-ikéletévét. MogyorósyFerenc okl.bányamérnökmárcius24-éntöltötte be75-ikéletévét. Dr.FaurGyörgy okl.bányamérnökmárcius27-éntöltötte be75-ikéletévét. Dr.BodrogiJenõ okl.bányamérnökmárcius28-ántöltötte be80-ikéletévét. Veres Sándor okl.villamosmérnökmárcius 28-ántöltöttebe70-ikéletévét. WisnovszkyKároly okl.erdõmérnök március29-éntöltöttebe80-ikéletévét. Dr.Szádeczky-Kardoss Gyula okl.bányamérnökáprilis 7-éntöltöttebe80-ik életévét. Bárdos Bartók Miklós okl.geológusmérnökáprilis7-éntöltöttebe75-ik életévét. Kozma Miklós okl.bányamérnökáprilis 10-éntöltöttebe85-ik életévét. Dr.ZsákayJános okl.bányamérnök, közgazdászáprilis10-éntöltöttebe 70-ikéletévét. TóthJózsef okl.bányamérnök, munkavédelmiszakmérnökáprilis16-ántöltötte be75-ikéletévét. BátaiJózsef okl.bányamérnökáprilis 18-ántöltöttebe75-ikéletévét. Hárs Ferenc olajmérnökáprilis19-éntöltötte be75-ikéletévét. PikliKároly okl.bányamérõ mérnökáprilis25-én töltöttebe 70-ikéletévét. Dr.Zentay Tibor okl.geológusmérnök,környezetvédelmiszakmérnökáprilis28-ántöltöttebe75-ik életévét. Kuris Mihály okl.üzemgazdászáprilis30-ántöltötte be70-ikéletévét. Ezútongratulálunk tisztelttagtársainknak,kívánunk mégsok boldogszületésnapot,jó egészségetés jószerencsét! Rickert Antal VillányiErnõ Szabados György BányaváriJános KárpátiImre Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 47

50 Schoppel János TurcsányiMihály Szabó László JózsaPál GajdárVencel Angyal István BeseJózsef SimonSándor PéterVilmos FiguliJózsef KõváriLászló HídvégiFerenc BendeImre WallandtRóbert MátraiÁrpád MogyorósyFerenc Dr.FaurGyörgy Dr.BodrogiJenõ Veres Sándor WisnovszkyKároly Dr.Szádeczky- Kardoss Gyula Bárdos Bartók Miklós KozmaMiklós Dr.ZsákayJános TóthJózsef 48 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

51 BátaiJózsef Hárs Ferenc PikliKároly Dr.ZentayTibor Kuris Mihály Hazai hírek Ülést tartottaközponti Bányászati Múzeum Alapítvány kuratóriuma és felügyelõ bizottsága november 29-én Sopronban tartotta meg ülését a KözpontiBányászatiMúzeumAlapítvány(továbbiakban:alapítvány)kuratóriumaésfelügyelõbizottsága. Az ülést dr.kovácsferenc, az MTAr. tagja,az alapítvány elnöke vezette. Az együttes ülés megtárgyalta az alapítvány pénzügyihelyzetét ezatervnekmegfelelõenalakult, majd aközponti Bányászati Múzeum évi szakmai munkáját. A2007. évben végzett szakmai munkát (kiállítások, mûtárgyvédelem, nyilvántartás, könyvtár, konferenciák, publikációk, oktatás, továbbképzés, szakmai fejlesztések) az együttes ülés nagyraértékelte. Halimba község testületi döntés alapján megkereste az alapítvány elnökét, melyben kifejezte szándékát, hogy abauxitbányászatimúzeumésemlékházmûködtetésétasoproni Bányászati Múzeum közremûködésével, kihelyezett bemutatóhelyként kívánja mûködtetni. Akuratórium megbízta a Központi Bányászati Múzeum igazgatóasszonyát, hogy atárgyalásokatetémábanlefolytassa.akuratóriumasoronkövetkezõülésénhozzamegezzelkapcsolatosdöntését. Dr.Horn János Szerzõdés adorogi szénmedence bányászati emlékhelyeinek fejlesztésére Dr.Tittmann János, Dorogváros polgármestere meghívására február 5-én reggel adorogi városházán adorogi kistérség négy településének (Dorog, Csolnok, Kesztölc, Annavölgy) polgármesterei és négy civil szervezet, köztük az OMBKE dorogi helyi szervezete képviselõi találkoztak. Az volt afeladat, hogy atelepülések megállapodjanak aközépdunántúli Operatív Program Integrált turisztikai településvagytérségfejlesztéséstematikusfejlesztések címûpályázati együttmûködésben. Az elfogadott pályázat címe: Adorogi szénmedencebányászati emlékhelyeinektematikusfejlesztése. Célatelepülésekbányatörténetiörökségénekmegõrzése, arégió turisztikai vonzerejének növelése,sennek érdekében abányászatiemlékhelyekközösfejlesztése. Az önkormányzatok megállapodtak abányászati emlékhelyekturisztikaiútjánakhelyszíneirõl,ígytöbbekközött: az annavölgyi Mûvelõdési Házban Bányász Emlékszoba létesül, acsolnoki Bányász Mûvelõdési Ház Bányász Múzeumát korszerûsítik, adorogibányászemlékházatiskorszerûsítik, avoltbányászati Kaszinó épületét felújítják, és benne elhelyezést kap egybányászati ÁllandóKiállítás, Kesztölcönbányászhelytörténetikiállítóteremlétesül. Amegállapodástacivilszervezetekaláírták. dr.korompay Péter Tiszteletabányász szaknak Abefejezett tatabányai bányászat tiszteletére 2005-ben a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány kiadásában megjelent a Tisztelet abányász szaknak ( ) címû DVD-lemez. Anagy sikert aratott lemez újabb kiadása vált szükségessé, ezértazalapítványkezdeményezésérearozmaringosbányászegyletelkészítettealemezmásodikjavítottés bõvítettváltozatát, FehérJános és MészárosKároly szerkesztésében, Forisek István zenei szerkesztésében, Horváth Miklós szervezésével. Akiadást Lukács Zoltán, Lévai Ferenc, Molnár Gábor önkormányzati képviselõk és Takács Antal vállalkozó támogatta. Alemezen 32 dal hangzik el, köztük számos új, a rozmaringosok által felkutatott, eddig széles körben nem ismert bányászdal. Az új lemez bemutatására január 25-énkerültsornagyszámúérdeklõdõjelenlétében. Akis ünnepségen arozmaringosok avendégköszöntõvel fogadtákaz érkezõket, majd közösen elénekeltük abányászhimnuszt. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 49

52 Alemezméltatásasoránelhangzott,hogyabányászdalok legtöbbjénekaszerzõjenemismert.adiákokésakétkezibányászoksaját tiszta, õszinte gondolataikat foglalták versekbe, megzenésítettékalegszebbhangszerreésénekeltéksajátkedvükre. Acímadódaléneklésesoránáltalábanabányászokáldozatosmunkájánakadózunk,éstalánmegfeledkezünkabányászértelmiségtiszteletetérdemlõteljesítményérõl.Hiszena diák szakestélyek közössége néhány év után abányászértelmiségtagjaikéntfelelõs,vezetõposztokattöltöttbe.amûszaki értelmiség kicsit elhallgatott, de kimagasló érdeme az is, hogy bányászkodásunk utolsó harmadában konszolidált körülményekközöttfejezhettükbeaszéntermelést. Sok bányászdal témája amunka. Asuhanc bányászt a klopacska ébreszti és emlékezteti feladatára: A klopacska fája,hajnaltkiabálja/munkába,bányába. Az Ímhol a föld alá megyünk bányászdal szinte minden sora azt sugallja, hogy abányász élete végéig dolgozik: S ha munkautánegyikünk/többénemjönnefel. Ésamikorabányászátlépialétésanemlétküszöbét,akkor magával viszi abányászszerszámot: Pickhammerrel kopogunkamennykapuján. ARozmaringosBányászEgylet szintemindentagjánaka válláttöbbminthétévtizednyomja,ésennektúlnyomórészét amunkatöltötteki.ésmégmostis,úgymondamegérdemelt pihenés helyett, még abetegek is, amunkát vállalják, hisz a lemezelkészítésekomolymunkavolt.adalokkiválasztásaés betanulása,astúdiómunkahosszúhónapokatvettigénybe.a most bemutatásra kerülõ DVD-lemez abányászat, atatabányaibányászatésamunkaszereteténekeredménye. Lukács Zoltán országgyûlési képviselõ köszöntõjében kiemelte,hogyavárost,majdmegyeszékhelyetaszénbányászat 110 éves mûködése hozta létre. Az itt dolgozó bányászok munkájukkalmaradandónyomothagytakamagyargazdaság fejlõdésében,avárosban. Abányászok ma már nem termelõ tevékenységükkel,hanem hagyományõrzõmunkájukkal tesznek eleget annak a természetes emberi igénynek, hogy nyomot hagyjanak magukról avilágban, és ebben jelentõs láncszem amost megjelent lemez, arozmaringos Bányász EgyletésaTatabányaiBányászAlapítványtevékenysége. Abányászdalok és abányászélet képei teremtette forró légkörben,szerénymegvendégeléssoránemlékeztekamegjelentekbányászmúltjukra,bizakodvaabban,hogyabányászhagyománytatabányánsokáigélni fog. Dr.Csiszár István Kockázatkezelés január 23-án igen nagy szakmai érdeklõdés mellett került sor agellért Hotelben az Energy E-PR Kommunikációs és Tanácsadó Kft. szervezésében arra akonferenciára, amelyazenergiaszektorvállalatikockázatkezelés(energyenterpriseriskmanagement=eerm)témájávalfoglalkozott. Akonferenciavédnöke,aki egybenakonferenciátismegnyitotta, PodolákGyörgy, azországgyûlésgazdaságiésinformatikaibizottságánakalelnöke. 14 elõadás(pénzügyminisztérium,magyar EnergiaHivatal,IgazságügyiésRendészetiMinisztérium,MagyarTudományosAkadémia, BudapestiCorvinus Egyetem,abankok és számos szakmai társaságvezetõje) hangzott el.az elõadások részletesenfoglalkoztakazzal,hogyaversenypiacikörnyezetben aberuházási döntések kimenetele óhatatlanul bizonytalan, így atársaságoknaktudniukkell kezelni abizonytalanságokat.enneklefordításatársaságikockázatelemzésiprogramra amely segít astratégiai döntések elõkészítésében és így versenyelõnyt jelent igényli aszakemberek szakértelmét és igényliafelsõszintûdöntéshozóktámogatását.ezekkelakérdésekkel foglalkoztak aprofesszionális szakmai tudású elõadók. Azelhangzotttémákból(ateljességigényenélkül): Aszerzõdésekben megjelenõ kockázat (hárítási technikák, halmozódásokértékelése, kezelésieljárások) Kockázatkezelésésállamitámogatásokazenergiaiparban Az energiaszektor számára szükséges befektetésekkel kapcsolatos kockázatok bemutatása (új belépõk) és ahitelezés feltételei. Nemzetközikitekintés,országkockázat Akárosanyag-kibocsátás(CO 2 )értékénekfigyelembevétele, kezelése,abefektetésiésfinanszírozásikockázatokesetén. Az elõadások anyagának kiadását az Energy E-PR Kft. (igazgató: R. HavasiAngela, 1061Budapest, KáldyGyulau. 5., )tervezi. Dr.Horn János Emlékezés 31 bányász halálára 2007.november26-ánaHevesmegyeiSzücsiközségbena polgármesterihivatalszervezésébenmegemlékeztekamátravidéki Szénbányászati Tröszt (Petõfibánya) Szücsi X-es aknájábanelhunyt31halottról november26-áravirradóraendogéneredetûalattomosbányatûzkeletkezettaszállítóvágatban,elégtekaszállítószalagok, ácsolatok és 31-en avágatban rekedtek, akik vagy megégtek,vagyaszénmonoxidgázvégzettvelük.akatasztrófát követõen minden évben emlékeznek az elhunytakra a Szücsi község római katolikus templom udvarán felállított kopjafánálabányavállalatmégélõvezetõi,aközségelöljárói, aszomszédos falvak lakói, abányászszakszervezet képviselõi ésahozzátartozók. Ebben az évben Hubay József esperes-kanonok gyászszentmisétcelebrált amegemlékezéselõtt, amelyreeljötteka halottakhozzátartozóiésagyászünnepségrésztvevõiis. A gyászszertartás után SasnéBercsényiErika, a polgármesterihivatalközmûvelõdésielõadójaköszöntötteaközel100fõ résztvevõt, majd felkérte Tóth Kitti általános iskolai tanulót, hogy mondja el Ursitz József Hõsök c. versét. Ezt követõen SzekeresIstván, Szücsi község polgármestere emlékezett a48 évelõttitragikuseseményre.beszédébenfelolvastaminda31 halott nevét, foglalkozását, aszívhez szóló gyászbeszéd alatt mind ahozzátartozók, mind amegjelentek között könnyek hulltakaszemekbõl. Koszorút helyeztek el akopjafánál amátrai Erõmû Zrt., akörnyezõközségekönkormányzatai,abányászszakszervezet képviselõi,szücsiközségpolgármestere,ésleraktákvirágaikat azelhunytakhozzátartozói, rokonaiésbarátaiis. ASzózat,amagyarhimnuszésBányászhimnuszelhangzása után SasnéBercsényiErika meghívta a megjelenteket a községkultúrházábabarátibeszélgetésre, aholaházipogácsaelfogyasztásautánforraltborésillatosteavártaavendégeket. Dr.Szabó Imre Az üzleti szféra atermészetvédelemben AzEurópaiUniónemrégiben ÜzletésBiológiaiSokféleség néven új témát vett fel atermészetvédelem területén. A CEEWEB(aKözép-ésKelet-EurópaiMunkacsoportaBiodiverzitás Megõrzéséért) február 29-én nagy érdeklõdés melletttartottamegahotelstadionbanacímbenszereplõkonferenciát,melyenkülföldiéshazaielõadásokhangzottakel. Az elõadások és a mûhelymunkák összefoglalói a Dr.Horn János 50 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

53 Szeminárium ahatékony energiafelhasználásról és a megújuló energiaforrásokról Közel 200 (!) szakember vett részt az Európai Bizottság TAIEX Irodája és amagyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a címben szereplõ szemináriumon február28-ánahotelmercurebudanagytermében. Hazaiéskülföldielõadókötblokkbanazalábbitémákban tartottakelõadásokat: AzEUenergiapolitikája Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások Magyarországon Támogatási programok bemutatása: a7. Kutatási és TechnológiafejlesztésiKeretprogramésazIntelligensEnergia EurópaProgram Energiamenedzsment rendszerek az európai szabályozástükrében Energiahatékonyságiintézkedésekátvétele Dr.Horn János Honlapot indított apécsi Bányásztörténeti Alapítvány APécsiBányásztörténetiAlapítványabányászatirántérdeklõdõkgyorsabbésjobbtájékoztatásaérdekébenúgyhatározott,hogyegyinterneteshonlapotnyit.Ahonlap2008.február közepétõl érhetõ el awww.pecsibanyasz.hu cím alatt, ahol az Alapítvány címei mellett akülönbözõ tájékoztató anyagok,beszámolókésképekmegtalálását10pontosmenüválasztéksegíti. A fõoldalon SzirtesBéla okl. bányamérnöknek, az Alapítvány kuratóriumi elnökénektollából a2008.évi tervekrõl olvashatnakalátogatók.megismerkedhetnekazalapítványcéljaival,amûködtetõkuratóriummal,akuratóriumösszetételével,munkájávaléstovábbiterveivel. Az emlékhelyek menüpontalattláthatják alétrehozottemlékhelyeket,szobrokatésmás,abányászategykorihelyszíneit megjelölõobjektumokat. A támogatóink címszónálolvashatóaz Alapítványkiemelt támogatóinak listája, az alapítók és mindazok, akik ma is nagyrésztbiztosítjákazalapítványmûködésénekanyagifeltételeit. A toronyzene menüpont alatt megismerhetõ a világon egyedülálló kezdeményezést jelentõ bányász toronyzene tartalma,létrejötténekháttere.tájékoztatástkaphatalátogatóa mûködõ toronyzenék helyszíneirõl, és mindenekelõtt meghallgathatja ésleistöltheti azegyeshelyszínekenmegszólalókétféleharangjátékot. Az archívumban beszámolókathelyeztekelazalapítvány részletes terveirõl,akülönbözõmecseki helyszínekenvégzett tevékenységérõl, az OMBKE helyi szervezeteinek rendezvényeirõl. Megtalálhatóafentiekentúlazeseménynaptár,amelyben azokat arendezvényeket, helyszíneket és idõpontokat lehet olvasni,amelyekabányászközösségekszámáralehetõségeket adnakatalálkozóra,azünneplésre. A galériában azalapítvány képanyagát teszikközkinccsé. Arégi és újabb képek és ábrák atájékoztatást és az emlékezést egyaránt szolgálják, de az is megengedett, hogy szükség esetén ezeket aképeket vagy ábrákat valaki letöltse és saját kutatásaihoz szemléltetõ eszközként megfelelõ hivatkozásokmellett elhasználja. A partnereink c.menübenazokataz intézményeket,támogatókat lehet fellelni, ahol további információk szerezhetõk be atámogatókról, vagy az Alapítvány tagjainak munkáiról (pl. PécsiSzemle). A kapcsolat és keresés menüpontok értelemszerûen a gyakorlati használathoznyújtanaksegítséget. Ahonlapon hirdetések szöveges és képi formában egyaránt megjeleníthetõk. Ajánlhatóahonlapfelkeresésemindazoknak, akik érdeklõdnek apécsi bányászat és bányászok múltja, jelene iránt. Az érdeklõdõ részese lehet azoknak az erõfeszítéseknek, amelyeket az Alapítvány vezetõi ésmunkatársai kifejtenek annak érdekében, hogy szakmánk jeles mûvelõit,aszén-és uránbányászatértékeitéseredményeitmegõrizzék. Dr.Biró József Az 500 legnagyobb nyereségû hazai cég AHVGTOP500-aslistájátközölteaHetiVilággazdaság. Szakmánkatérintõtársaságokhelyezései: Helyezés Társaság Adózott Adózásutáni nyereség2006-ban(mft) 1 1 MOLNyrt MVMZrt MátraiErõmûZrt COLASÉszakkõKft KÕKAKft BasaltKözépkõKft n.a. MALZrt Magyarország követi Európát Energiapolitika Konferencia Dr.Horn János március 6-án igen nagy szakmai érdeklõdés mellett rendeztemegazenergy E-PRKft. akésõestéigtartókonferenciátahiltonbudapestwestendtanácstermében. Felsmann Balázs, agazdasági és Közlekedési Minisztériumszakállamtitkára Magyarországenergiastratégiája címû bevezetõelõadásábanelmondta,hogyaparlamentelõttálló mostáltalánosvitastádiumábanlévõ koncepcióarrajó,hogy aképviselõk módosító javaslataikkal döntsék el, mi legyen a tartalma az új koncepciónak. Az 1993-ban elfogadott országgyûlésihatározatótaszámtalanváltozáskövetkezettbe,így nõttazimportfüggõség, drasztikusannövekedettakõolajvilágpiaciára, döntõenmagánszektorlettazenergiaszektor, EU-tagoklettünk, mérséklõdöttagazdaságenergiaigényessége. Bemutattaazországenergiafüggõségét,különöstekintettelaföldgázra(orosz:73%,nyugatiimport:7%, hazai:20%). Elõadásábanmegemlítette,hogyhosszabbtávonazészak-magyarországilignitbányászatlehetperspektivikus,deaztishozzátette, hogyazáramtermelésbenamagyarországi erõmûvek rossz hatékonysága és arégióban mutatkozó kapacitáshiány miattrövidtávoncsakúj földgáztüzelésûerõmûvel lehet számolni,hiszenannaképítése csak 3-4évetveszigénybe,alignittüzelésûerõmûüzembeállításáhozpediglegalábbnyolcév kellene. Avezetéképítésekkel kapcsolatban kifejtette, hogy hazánk minden lehetséges létesítmény megvalósításában érdekelt. Továbbiakban még 14 elõadás hangzott el, ezekbõl csak egy-kétkiemelés: SzöllõsiLászló, amagyarenergiahivatalfõosztályvezetõjeazellátásbiztonságésazenergiaárakösszefüggéseitmutattabe:azárampiaconatartalékkapacitásokköltségeavégfelhasználónál jelenleg 0,80 Ft/kWó, amegújuló energia támo- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 51

54 gatása évi adatok alapján 1,5-2,0 Ft/kWó, aföldgáz stratégiai készletezésének költsége eléri a70 Mrd Ft-ot. Ez utóbbijelenlegavégfelhasználóiárban20fillértjelentköbméterenként, atároló teljes kiépítése (1,2 Mrd m 3 )után pedig 2Ftkörülilesz. Dr.NemesCsaba, akörnyezetvédelmiés Vízügyi Minisztériumfõosztályvezetõje AzEUklíma-energiacsomagjaésa megújulóenergiafelhasználásesélyei címentartottelõadást. HerczogEdit EUparlamenti képviselõelmondta, hogyaz EU harmadik energiacsomagjának megvalósításában Magyarországcélja,hogytranzitországlegyen,résztvegyenaszabályozás kialakításában és atagállamok közötti szolidaritás megteremtésében. Tájékoztatást adott arról is,hogy az energiapolitikanemzeti döntés azunióban,ezekösszehangolását az elõkészítés alatt álló Európai Regulátori Együttmûködési Ügynökség végezheti majd azzal, hogy együttmûködési keretetadanemzetiszabályozóknak,felügyeliazokat,ésahatárokon átnyúló kérdésekben döntést is hoz. Az ügynökségnek szerepelehetabbanis,hogyahatósági jogkörbetartozótarifarendszereketközelítseegymáshoz. Esorok írója akonferencia meghívottja Felsmann Balázs és dr.nemescsaba elõadásaihoz szólthozzá a hazai lignitvagyonraépülõújerõmûfontosságáról,annakkihatásairól (ellátásbiztonság, foglalkoztatás, nemzetgazdasági egyensúly javításastb.),illetveabrüsszelbekorábbanbeadott évekrevonatkozóalultervezettszéndioxidkvótakérdésérõlés annaknegatívkihatásairól. Dr.Horn János Felértékelõdnek hazai ásványkincseink Urán Amecseki bányászatleállításaóta aszárnyalókeresletnek köszönhetõen(kínábanpéldául35atomerõmûépítéséttervezikakövetkezõ15évben)hatszorosáraemelkedett azuránérc ára avilágpiacon, így elképzelhetõ, hogy újraindul hazánkban azásványkincskitermelése.azuránérckilójatavalynyáron260 dollárbaiskerült,demégmostis160dollárkörülvan. Az ausztrál WildHorse Energy (WHE) 45 millióforintos költségvetésselpróbafúrásokatvégezatolnamegyeibátaszék környékén, ahol 1989-ben az akkori Mecsekérc már talált %közöttiminõségûuránércet. Haamostanifúrásokápriliselejérevárteredményeimegerõsítik atermészeti kincs jelenlétét, akkor tavasszal egy nagyobbkutatásiprogramkezdõdik,majd2009-benkísérletijellegû kitermelés is indulhat. ABátaszéken szóba jöhetõ új technológiaafúrólyukonát történõ kitermelés; széndixoddal dúsítottvízzel hozzákfelszínre az ércet,amitaz oldatból ioncserélõ gyantával nyernek ki, és afolyadékot visszaforgatják. Amódszer környezetkímélõ és olcsó, atechnológia mögött már20évtapasztalatáll. Az index írása szerint awhe apécsi térségben is kutat uránután,sõtapróbafúrásokottmárbeisfejezõdtek.azennekeredményét összegzõtanulmány szerint ott évi 1,2millió tonnás kitermelés várható, és ha ezt acélt tudják teljesíteni, akkoratermelésiköltség64-73usd/tközöttlenne. Index.hu Arany Füzérradványkörnyékénarany-ésezüstlelõhelyekrebukkant akanadai Carpathian GoldInc. Aromániai és magyarországi nemesfém-bányászati koncessziókkal Füzérradvány környékénszázszázalékos feltárási joggal rendelkezõ társaság bejelentése szerint elsõ kutatófúrásai tonnánként 257 g ezüstötés3,33garanyattartalmazókõzetetharántoltak. AMátráhozésaBörzsönyhözviszonyítvaezekahidrotermális telepek kevésbé pusztultak le, sõt, Mád, Erdõbénye, Regéc,SárospatakésFüzérradványkörnyékénolyangejzírkúpok is akadnak, amelyek még az egykori, tízmillió évvel ezelõtti felszínen képzõdtek. ATokaji-hegységben ismertek Telkibányához hasonló, de még nem bányászott területek, KomlóskavagyÓhutaésRegéckörzetében,iparicélúkutatásokkezdõdtekTelkibánya,FüzérradványésMádkörnyékén. NapiGazdaság Online Az arany árfolyama hétfõreggel újabb csúcsra ért Ázsiában: anemesfém unciájáért 984,90 dollárt kellett fizetni. Az ezüstsemmaradtle, hiszen20,19dollárosunciánkéntiára27 évescsúcsnakfelelmeg jelentetteabloomberg.anemesfémek utóbbi hónapokban történõ folyamatos drágulása mögött fõleg agyengülõ dollár áll; abefektetõk az aranyba, ezüstbeésplatinábamenekítikpénzüket.(1uncia=31,1g) (NAPIOnline) Réz Azegykorirecskibányászatramostcsakmeddõhányók,a felduzzasztott patak és az ércelõkészítõ épülete emlékeztet. Detalánmárnemsokáig:arendszerváltáselõttfeltárt,desohamegnemnyitottbányátmostmegpróbáljaeladniazállam. Az utóbbi három évben ugyanis olyan mértékben megnõtt a réz világpiaci ára, hogy ma már nyereségesen kitermelhetõ a recskiérc.korábbanállítólagúgyszámoltak,hogy2400dollárostonnánkéntiáreseténmûködhetrentábilisanabánya,ésa réz ára mostanra már meghaladta a6000 dollárt. (Az elmúlt évekbenrekordszintreemelkedettacinkéstöbbmásfémára is,azárakatelsõsorbanazegyrenövekvõ,döntõenakínaigazdaságpumpáltakereslethajtjafelavilágpiacon.) AzÁPVtavalyoktóberbenjóváhagyta,hogyabányatelket kezelõ emellett amecseki uránbányászatésagyöngyösoroszi ércbánya rekultivációját is végzõ, százszázalékosan állami tulajdonbanlévõ Mecsek-ÖkoZrt.nyíltpályázatotírjonkia 2,3 négyzetkilométernyi terület alatt fekvõ bányatelekben megtestesülõbányászatijog,valamintabányászatitevékenységhezkapcsolódóingatlanvagyonértékesítésére.apotenciális pályázók márciusban bejáráson ismerhetik meg, mit is vehetnek meg legalább 4,6 milliárd forintért, majd május 30-ig kell megtenniük az ajánlatokat. Agyõztessel várhatóan 2008 augusztusábankötnekszerzõdést, anyertes pályázónak abányászatitörvényalapjánlegfeljebb5évkutatásiszakasztkövetõenkelldöntenieakitermelésmegkezdésérõl. A fenti szemelvényeket a MBFH honlapjáról (www.mbfh.hu),asajtószemlerovatbólgyûjtöttük. PT Szénreneszánsz amecsekben AVilággazdaság2007.november22-ei Energia melléklete közli Verbõci Józsefnek, a CALAMITES Kft. ügyvezetõ igazgatójának nyilatkozatát, hogy az engedélyezési eljárások elhúzódása egy harkányi környezetvédõ egyesület (Zöld Forrás)tiltakozott miattisaprojektelindítása2008-ratolódik. Anyilatkozatszerintakarcsúsítottberuházás(eredetileg egy környezetbarát szénelgázosító mû és egy MW-os erõmûépítéseis szerepelt alétesítményekközött)elindításával kapcsolatos nehézségek ellenére sem tettek le nagyobb tervükrõl,amáza-dél,váralja-délterületekennyilvántartott, több-százmilliótonnárabecsültszénvagyonkitermelésérõlés hasznosításáról. Ezen tervrõl atanulmányok 2008-ban készülnekel. Dr.Horn János 52 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

55 Gyászjelentés RáczBéla okl.gépészmérnök december22-én, életének76.évébentatabányánelhunyt. Prouza Tibor okl.gépészmérnök december24-én, 81 éveskorábansalgótarjánbanelhunyt. Szedenik Tamás okl.földmérõmérnök január31-én,életének76.évében Budakeszinelhunyt. JamrikKároly okl.bányamérnök,bányagazdaságimérnök2008.április1-jén,életének92.évébenbudapesten elhunyt. Martin Márton okl.bányamérnök2008.április 2-án,78.éveskorábanTatabányánelhunyt. Dr.TóthIstván okl.bányamérnök,azombkeexelnöke,tiszteletitagja2008.április6-án,életének78.évében elhunyt. (Tagtársaink életútjárólkésõbbilapszámunkbanfogunk megemlékezni.) Keresztes László ( ) KeresztesLászló Afelejthetetlen barát, megbecsültkollega éscsaládjátszeretõapa, nagyapa, Keresztes László földmérõmérnök, kiválóbányamérõ eltávozásamélyen megrendítettbennünket.aligtudjuk elhinni,hogy mindigtettre kész,kezdeményezõ, jó humorú lényétõl fájdalmas búcsút kell vennünk. Felidézõdnek bennünk asoproni egyetemi évek, apécsi együtt töltött munkás hétköznapok, abányászélet számosviszontagságosésörömtelipillanata. KeresztesLászló1930.április3-ánJánosházánszületett,középiskolábaPápánjárt. Egyetemi továbbtanulása az akkori politikai viszonyok között szinte elháríthatatlanakadályokbaütközött.felvételikérelmételutasították.erõsakaraterejétbizonyítva, másfél évig öntödei segédmunkásként dolgozott acsepeli Kohászati Mûvekben, és 1950-ben ismét jelentkezett egyetemre, ekkor már sikerrel. Felvételt nyert a SoproniMûszakiEgyetem Földmérõ-mérnökiKarára, ahol 1954-ben földmérõ mérnökidiplomátszerzett. Elsõmunkahelyén,aPécsi GeodéziaiésTérképészetiVállalatnál topográfiaiszakterületen tevékenykedett és csoportvezetõi beosztást nyert el ben amecseki ÉrcbányászatiVállalathoz ment át, aholváltozatosmunkaterületekensokirányú hasznos munkát végzett kutatási, bányamérési és termelési vonalon. Beosztásaiban is emelkedett:geodéziaicsoportvezetõi,bányamérésiosztályvezetõi,termelésiosztályvezetõi,majd(generál)tervezési osztályvezetõi feladatokat oldott meg. Itt mûködött geodéziai tanácsadóként is végig, 1988-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig,kamatoztatva sokrétû szakmaiismereteit tóltagjavoltazOMBKE-nek,aktívtagjavoltazOMBKEBányamérõSzakcsoportIntézõBizottságának, valamintazombkemecsekihelyiszervezetének.egyikfõszervezõjevoltaz1985-benpécsetttartottxxiv.országosbányamérõtapasztalatcserének. Tudását, tapasztalatait, jókapcsolatteremtõegyéniségétnagyrabecsülték. MunkásságátaFöldtaniKutatásKiváló Dolgozója, a Kiváló Bányász, a Sóltz Vilmos-emlékérem és hat ízben akiváló Dolgozó kitüntetésekkel ismerték el. Megkapta abányászatiszolgálatiérdemérem bronz,ezüstésaranyfokozatát. Szerette családját, atermészetet,balatoni kertjében sokat foglalatoskodott, bárbetegségeegyre inkább akadályoztaebben.(egyetemiaranydiplomájátsemtudta2004-benszemélyesenátvenni.)mi,évfolyamtársainosztalgiávalemlékezünkazokraajóhangulatú,barátiösszejövetelekregyenesdiáson,aholtöbbszörisvendégüllátottbennünket.itt,fehérasztalmellettfeleleveníthettükasoproniéveketésazazótaelteltidõt.betegségesajnálatosanegyresúlyosbodott,mígbenem következettez évfebruár 25-e. Igaziszókimondóegyéniség,népszerûembervolt,ezérthiányátmárismélyfájdalommalérezzük.2008.március 13-án búcsúztunktõleapécsiközpontitemetõben ésmondtunknekiutolsójószerencsét. Nagy Sándor dr.karsay Ferenc Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 53

56 Karsai József ( ) KarsaiJózsef Ezen év január 18-án Ajkán kísértük utolsó útjára Karsai József villamosmérnök kollégánkat, aki májusbanszületett,ésazelemi,valamintaközépiskoláitpápánvégezte,majd közöttabudapestimûszakiegyetem Villamosmérnöki Karán tanult. Anyári szünetekben fizikai munkát, fõleg villanyszerelést végzett az Ajkai Medence Jókai Bányaüzemében, ahol édesapja aknaszállító-gépészkéntdolgozott. Azegyetemelvégzéseután1963-igJókaibányánál,majdutánaaPadragibányánál dolgozott,és között,nyugdíjbavonulásáigazösszevontajkaibányákgépészeti vezetõjevolt. Munkás élete folyamán fõbb tevékenységei közé tartozott abányaüzemek villamosenergia-rendszereinekakorszerûsítése,azelektronikusvezérlésekelterjesztéseés atávközlésihálózatokkorszerûkialakítása.kiválómunkátvégzettakorszerûnagyteljesítményûbányagépekfokozatosüzembevételeterületén,amodernmaróhengereknél és awestfalia páncélkaparók üzemeltetéseinél. Úttörõje volt aspeciális személyszállító berendezések, afüggõfékes személyszállítás és ahevederes szállítószalagon történõ személyszállítás bevezetésének. Elvitathatatlan, hogy akomplex frontfejtési berendezésekbevezetésénekajkaiúttörõiközé tartozott. Munkájátamagas szintû szakmaitudás,ajóvezetõ- ésszervezõkészség,asegítõkészségazüzemben,valamint amagánéletben egyaránt jellemezte. Akollégák szakmai továbbképzésében is kivette arészét, konferenciákat szervezett,azokonelõadásokattartott,éslehetõségetbiztosítottafiatalmérnököknekisezenkonferenciákonvaló részvételre. Egészéletébenazajkaimedencebányaüzemeibendolgozott,ésmunkásságávalörökrebeírtanevétamedence bányászatánaktörténelmébe. Bogdán Kálmán Reizer József ( ) ReizerJózsef ReizerJózsef gépiparitechnikusbarátunk,tagtársunk,életének90.évében2007.október28-ántokodonelhunyt december 25-én született Gyõrszemerén iparos családban. Általános iskolai tanulmányait szülõhelyén, majd szülei elvesztése után Tokodaltárón végezte, ahol anyai nagyanyja nevelte. Különbözõszakmákban lakatos,esztergályos szerzettsegédlevelet. Abányamunkát 1937-tõl Úrkúton, majd 1939-tõl Tokodaltárón ismerte meg. A háborús szolgálat viszontagságait követõen visszatért Tokodaltáróra, s1954-ben gépiparitechnikusiokleveletszerzett.1954-benkineveztékadorogiszénbányákszállításiésosztályzóüzemigazgatójának.munkakörétközmegbecsülésben24évenkeresztülaz1978-ban történõnyugdíjazásáig láttael. Kiváló munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. ABányász Szolgálati Érdeméremmindháromfokozatánaktulajdonosa.TöbbszörlettaNehéziparKiválóDolgozója, 1978-ban amunka Érdemrend Bronz fokozatával tüntették ki. Eredményes szakmaimunkájátkiválóújító,kiválófeltalálókitüntetésekisfémjelzik.atársadalmiszervezetektõlistöbb ízbenkapottelismerõoklevelet. Nyugdíjas éveiben abíróságon népi ülnökként tevékenykedett, ameddig akorábbibányabalesetébõlszármazójáróképesség-csökkenésemegengedte.atovábbiakban hobbijánakszenteltsokidõt,olvasott,kertészkedett,ellátogatottanyugdíjasbányászokösszejöveteleire. Ahamvasztásutánibúcsúztatója2007.november10-énvoltatokoditemetõben,melyenacsaládjánkívülnagy számbanvettek részt barátok,avolt munkatársak,abányásztársadalom képviselõi,akik tisztelettel helyezték el az Egyesületünkkoszorúját. Dr.Korompay Péter 54 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

57 Burkus Béla ( ) Életének 88.évében, február 6-án Sopronban, a Bencések idõsek otthonábanelhunyt Burkus Béla okl. erdõmérnök,okl.bányamérnök március5-énszületettKoroncóniparoscsaládban.AzelemiiskolautánSopronban járt gimnáziumba, és 1939-ben érettségizett a Bencéseknél. Beíratkozott a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Erdõmérnöki Karára, ahol 1943-ban végzett ben behívták katonának, 1945-ben orosz hadifogságba esett, ahonnan1947-bentérthaza,ill.visszaazegyetemre.1949-benvédtemegerdõmérnökidiplomáját,miközbenrésztvettsopronföldmérésimunkáiban,ésszámosmûszaki, társadalmirendezvénytszervezettavárosban. FrissdiplomáskéntazUVATERV-bekerülttervezõmérnöknek.DolgozottSzíriában és más arab államokban is. Amerikában tanulmányozta acaterpillar dózereket, javaslatáraalkalmaztákazokatmagyarországonis ban a budapesti Külszíni Szénbányászati Vállalathoz hívták, és 1961-ben már BurkusBéla az újonnan alakult Ecsédi Külfejtés fõmérnöke lett. Megszervezte a nagygépes letakarítást, üzembe állította asínpályán mozgó merítéklétrás kotrógépet ban a vállalat petõfibányai székhellyel egyesült amátravidéki Szénbányászati Tröszttel abból acélból,hogy 4,2 MrdFt-os nagyberuházással megvalósítsákavisontailignitbányát a800 MW-os erõmûszénellátására.burkusbélajavaslatáraszervezték meg atervezõirodátaberuházásiföldmunkák,gépészetitechnológiák, mûvelésitervekelkészítésére.az1980-asévekbenazidõközbengyöngyösretelepültirodamármásvállalatokszámáraisvégzetttervezéstországszerte. BurkusBélát1976-banaMátraaljaiSzénbányákberuházásiigazgatójáváneveztékki.Munkájátnagylelkesedéssel végezte,ésmegszerezte abányamérnökidiplomátis ben abudapestiközpontibányászati FejlesztésiIntézetfejlesztésiigazgatójáváneveztékki,ittdolgozott1982-ig,nyugdíjazásáig. AzOMBKE-nek1964-tõlvolttagja ben költözött át Sopronba, abencések Idõsek Otthonába február 15-én abencések kolostorának kápolnájában búcsúzott Tõle acsaládja és közelibarátai.március7-én BudapestenaSzentGellért-plébániatemplom altemplomában helyezték el hamvait korábban elhunyt felesége mellé. Abarátok, volt munkatársak nevében ErdélyiLászló okl.bányamérnökbúcsúzott.ahamvakelhelyezésekorajelenlévõkelénekeltékabányászhimnuszt. Isten Veled,nyugodjbékében!Jó szerencsét! Beke Imre dr.szabó Imre Jankovics István ( ) 2007.február 13-ánváratlanulelhunyt Jankovics István Boldizsár okl.bányamérnök május 14-én született Mohácson. Középiskolái után egyetemi tanulmányait Moszkvában kezdte, de az 1956-osesemények miatthazatért,éssopronban,1959-benfejeztebetanulmányait. A BányászatiAknamélyítõ Vállalatnál (BAV)helyezkedettel.ApadragiHunyadiaknaifeltárásoknálésKincsesbányánszerzettgyakorlatután 1962-ben abavvárpalotaiüzemébenfelelõsmûszakivezetõimegbízástkapott.1965-benhelyeztékátavállalat mecsekikörzetéhez, ahol akkorkezdtékmeg amecsekiércbányászativállalat IV. sz. Bányaüzem nagy mélységû és nagy átmérõjû függõleges aknáinak mélyítését. Eredményesen mûködött közre az ott szükségessé váló elõcementálásos aknamélyítés technológiájánakkidolgozásában,és irányítottaannakvégrehajtását ben abavigazgatósága megbízta egy újonnan alakuló üzem megszervezésével Recsken. Irányításával telepítették át az uránbányászattól anagy átmérõjû és nagymélységûaknákmélyítésérealkalmasberendezéseket,éssikeresenlemélyítették azi.sz.szállítóaknát. JankovicsIstván 1975-ben visszahelyezték abavmecseki körzetéhez, ahol az uránbányászati feltárásokat vezette felelõs mûszaki vezetõként. Kiemelkedõ munkát végzett anagy Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 55

58 mélységûaknákmélyítésénél,avakaknáklétesítésénél.irányításávalvezettékbeanagymélységûaknáknálabetonbiztosítás anyagának konténerekben történõleadását. Eredményesen mûködöttközre avakaknák újszerû kialakításánakmegoldásában.tevékenyenirányítottaamagaskõzethõmérsékletmiattszükségesmunkahelyihûtésésklimatizációmegvalósítását.1991-bentörténtnyugdíjazásáigabavuránbányászatimunkáinaküzemvezetõ-fõmérnökekéntsokfiatalszakembernekadtaáttapasztalatait.feletteseimegbecsülték,beosztottaiszerették. Irányítása alatt érte el abavelsõ alkalommal ahavi 200 métert meghaladó függõleges aknamélyítési teljesítményt,amieurópaimértékkeliskiemelkedõeredményvolt. Tevékenységealapjántöbbszörkaptamega KiválóDolgozó kitüntetést,valaminta Nehéziparkiválódolgozója,a KiválóBányász,a BányászSzolgálatiÉrdemérem,a KiválóBányamentõ ésa KiválóÚjító elismerések birtokosa volt. Dolgozóit tartós jó teljesítményre ösztönözte, akik Állami Díj kitüntetésben részesültek, melybenazõmunkájának jelentõsszerepevolt. Nyugdíjaskorábanisaktívmaradt,szakértõként,tervezõkéntdolgozottabányászatban. AzOMBKE-nek1974-tõlvolttagja. Tóth Árpád Muhel József ( ) Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy csoportunk tagja, Muhel József okleveles bányamérnök augusztus18-án elhunyt november25-énszületettazAlföldközepén,Kisteleken.Méggyermekkorú volt, amikor Illés öccsével félárván maradtak. Általános iskoláit mostoha körülmények között, de jó tanárok oktatása mellett Kisteleken végezte. Aszegénység következtébenközépiskoláitmegszakítvakomlóramentvájáriskolásnak,ahol1958-bansegédvájárszakmunkáslett.tanulmányaitapécsicsétiottóbányaiparitechnikumban folytatta,deközbenbehívtákkatonának.ígykétévetakatonaságmelletttatabányán végzett.atechnikumotpécsettmunkamellettfejeztebe.rövidideigamecsekiércbányászativállalati-esüzemébensegédvájárkéntdolgozott,majdamecsekiszénbányák BétaBányaüzemébekerült,aholbányamérõ,mûszakiügyintézõvolt ban abányaipari technikum után közvetlenül felvételt nyert amiskolci NehézipariMûszaki Egyetemre, ahol levelezõként, szintén munka mellett 1969-ben MuhelJózsef bányamûvelõ mérnöki oklevelet szerzett ig Bétán feltáró, elõkészítõ körletvezetõ volt, majd Pécs Bányaüzemben mûszaki fejlesztési csoportvezetõ, szellõztetési vezetõ, fejlesztési fõmérnökhelyettesi beosztásokban dolgozott 1983-ig. Közben jó ideig bányamentõállomásvezetõimegbízásnakiselegettett tól amecseki Szénbányák igazgatóságának szellõztetési,tûzvédelmi szakági fõmérnöke. Területifõmérnöki,osztályvezetõhelyettesi,felelõsmûszakivezetõhelyettesibeosztásban,többnyirehalmozottfunkciókatlátottela termelési,majd1989-tõlamunkavédelmiosztályon.õvoltamecsekiszénbányákutolsóbányamentõállomásvezetõje.szakmaipályafutásaamecsekibányavagyonhasznosítórt.-nél2003-bantörténtnyugdíjazásávalfejezõdöttbe. Munkájamellett10évenkeresztüloktatottaPécsiCsétiOttó BányaipariAknászképzõTechnikumban. Nyugdíjazása után acalamites Kft.-nél kamatoztatta kivételes szakmai képességeit. Tapasztalata és alapos tudása érvényesült akis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló bányászati terveinek kidolgozása során, és részt vettamáza-dél Váralja-Délkeletmecsekikõszénvagyon-hasznosítás bányászatielõterveinekkimunkálásábanis. Kitüntetéseinek sorából kiemelkedik abányamentõ Szolgálati Érdemérem ezüst és arany fokozata. Muhel József szakmájának áldozatkész híve, tehetséges mûvelõje, származásából következõen pedig szociális érzékenységgel és szenvedélyes elkötelezettséggelélõ embervolt. Sokat jelentett számára acsalád, büszkevoltleányaminden eredményére augusztus29-énPécsett,bányászszertartásainkszerintitiszteletadásmellettkísértükutolsóútjáraÕt,aki korábbansoktársunkvégsõútjánálvállalta aklopacskahagyományoséstiszteletteljesmegszólaltatását. Verbõci József 56 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

59 Radoszta István ( ) RadosztaIstván Hosszasbetegségután2008. február6-ánesztergombanelhunytbarátunk, kollegánk, RadosztaIstván okleveles bányamérnök,nyugalmazottüzemigazgató november23-ánszületettCsolnokközségben.Bányászcsaládbólszármazott. AlsóiskoláitCsolnokon,illetveEsztergom-Táborbanaszalézieknélvégezte.KözépiskolábaazesztergomiKözgazdaságiTechnikumbajárt. Mindig bányamérnöknek készült, de az akkori idõk beiskolázásánakköszönhetõenazidegennyelvek Fõiskolájáravettékfel.Majdaz EötvösLóránd Tudományegye- temnyelv-ésirodalomtudományikaránfejeztebetanulmányaitnémetszakon1956- ban. Nem kapott végzettségének megfelelõ állást, ezért adorogi Szénbányáknál figuránskénthelyezkedettel. Eredeti pályaválasztásáról nem tett le, ezért 1958-ban beiratkozott anehézipari MûszakiEgyetemBányamérnökiKaránaklevelezõtagozatára,ahol1964-benbányamûvelõ diplomátszerzett.nem voltkönnyû számáraezazidõszak,mertatanulásés amunka mellettcsaládotisalapított. SzakmaipályájátkülönbözõbeosztásokbanmindvégigaDorogiSzénbányákalkalmazásában töltötte. Szakmai munkájának kiemelkedõ szakaszát jelentette, hogy részt vett az egyedi acéltámos, majdpedigavegyesbiztosításúfrontfejtésektechnológiájánakkidolgozásábanésazokszénmedencénbelüligyakorlatielterjesztésében. Munkavégzését bármelyik beosztásában az átgondolt és megalapozott szakmaiság jellemezte. Példát adott fegyelemrõl, kitartásról, következetességrõl, szakmai hûségrõl egyaránt. Vezetõ beosztásban demokratikus módon dolgozott,munkatársaivéleményétmesszemenõenfigyelembevéve január4-énazAlagútiBányaüzemüzemigazgatóibeosztásábólmentnyugdíjba. Munkáját vállalati elismerések mellett miniszteri kitüntetések fémjelzik: Kiváló Munkáért kitüntetés, Bányász SzolgálatiÉrdemérem bronz,ezüst,aranyésgyémántfokozata,bányamentõszolgálatiérdemérem arany fokozata,többszöröskiváló Dolgozókitüntetés.AzOMBKE-nek1962óta tagja,asóltzvilmos-emlékérem birtokosa. Nyugdíjaséveitszeretettcsaládja ésimádottlányunokáitársaságábanesztergom-kertvárosban élte le. Kiskertjében lévõ szõlõjét szívesen gondozta, de szellemi elfoglaltságként nyelvtanári képesítését hasznosítva több középiskolában német nyelvet oktatott. Nagy örömet jelentett számára aközépiskolai osztálytársakkal való évenkéntitalálkozásis. Temetésén családja, rokonai, ismerõsei, barátai, munkatársai abányászhimnusz hangjaimellett mondtak utolsójó szerencsét! Sziklai Ede Az OMBKE Történeti Bizottságának közleménye Egyesületünk Történeti Bizottsága a választmány jóváhagyásával úgy döntött, hogy Az között meghurcoltak, politikai üldözöttekaszilárdásványbányászat mûszakiértelmiségekörében címen2006 októberébenelkészült összeállításttovábbikiegészítésre,pontosításraazországazonhárombányászatimúzeumában aközpontibányászatimúzeumban,amagyarolajiparimúzeumban,abazmegyeibányászatimúzeumban helyezi el,amelyekrendelkeznekadattárral. AzOMBKEBányászatiSzakosztályánakegyiktiszteletitagjakezdeményezteaszakmameghurcoltjainakszámbavételét és közreadását az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójára. Aszakosztály vezetõsége és aválasztmány ajavaslatot elfogadtaazzal,hogyeztaszámbavételtvalamennyiszakosztályvégezzeel. Nem volt könnyûmeghatározni, hogy kiket, milyen csoportokat kell figyelembe venni. Számolni kellett azzal, hogy teljességre nem lehet törekedni. Célszerûnek látszott mindazon iparági, mûszaki, gazdasági tisztviselõk vagy egyetemisták adatait összegyûjteni függetlenül az egyesületi tagságuktól, akiket bírósági határozattal vagy anélkül elítéltek, meghurcoltak. 93 személy adatait tartalmazza az összeállítás. Nem volt lehetõség azon személyek nevének számbavételére, akiket politikaiokokmiattelbocsátottak,vagyalacsonyabbmunkakörbehelyeztek. Ezaziparágidolgozókigennagyszámátérinti, amirenemállnakrendelkezésrehiteleséletrajzi adatok. Apolitikairehabilitációnemtartozikazegyesülethatáskörébe,deeztkezdeményezhetivagydokumentálhatjaazutókor számára azzal acéllal, hogy az érintettek hozzátartozói pontosítsák, kiegészítsékés az etémábankutatóknak alapadatként szolgáljon. Benke István Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 57

60 Az alumíniumipar hírei 2007-ben Kanadában, Quebec tartományban augusztusban megállapodástkötöttkétmultinacionálisvállalat,ariotinto ésazalcan,hogy 1,8MrdUSDértékûtimföldgyárésalumíniumkohó építési beruházást kezd asaguenay Lac Saint Jeanrégióban. Katarban akorábbi tervek szerint megkezdte az alumíniumkohóépítésétaqatarpetroleumésanorskhydrovállalat-együttes.aberuházásértéke4,8mrdusd.azalumíniumkohóteljesítménye2010-ben585kt/évlesz,deeztakésõbbiek folyamán 1,2 Mt/év-re növelik. Avillamos energiát egy 1200 MW-os gáztüzelésû erõmû biztosítja. Mivel agázt ahelyi lelõhelyekadják,azalumíniumtervezettköltsége1800usd/t lesz (2007-benavilágpiaci ár 2800 USD/t). Azalkalmazottak várhatólétszáma1100fõlesz,azindulásiidõszakbananorsk Hydro200szakembereisrésztveszabeüzemelésben. Malaysia SarawaktartományábanaRioTinto(60%)ésa CahyaMataSarawak(40%)konszernmegállapodottegy550 kt/évkapacitásúalumíniumkohóépítésére,amelyik2010-ben lép üzembe. Késõbb aterveik szerint 1,5 Mt/év-re bõvítik. A kohó energia-ellátását vízi erõmûbõl (Bakun Hydroelectric), valamint helyi olaj-, gáz- és szénalapú villamos erõmûvekbõl biztosítják. Guinea 3,2 Mrd USD-os együttmûködési szerzõdést kötöttbauxitbányaéstimföldgyárépítéséreazalábbivállalatokkal: Global Alumina (4/12),BHPBilliton(4/12), Dubai Aluminium (3/12) és Mubadala Dev. Co (1/12 Egyesült Arab Emírség). A beruházást 233 Mt bauxitvagyonra tervezik, melybõlévente9mt-átbányásznakkiés3mttimföldetállítanakelõ.atermelés2011-benindul.abányaésatimföldgyár 100km-revanaKamsartengerikikötõtõl,ameddigaszükségesinfrastruktúrátis(út,vasút)kikellépíteni. Kína-Ausztrália: achalco vállalat (Aluminium Corp. of China) és Ausztrália Queensland tartományának kormánya augusztusban megállapodást kötött egy 3Mrd USD értékû beruházásra. Az Aurukun térségben fekvõ bauxitvagyonra egy6,5mt/évkapacitásúbányátnyitnak,ésehheztownsvilleben (Ausztrália) egy timföldgyárat építenek,melynektermelése2,1mt/évlesz.tervükbenszerepelabauxitszállításaabányátólatimföldgyárig,valamintatengerikikötõátépítéseisa timföldnekahajókbatörténõrakodására.aberuházás3éves idõtartamára ez az építkezés 2300 fõnek ad munkát, majd a továbbiakban 600 fõnek biztosít állandó munkahelyet Queensland-ben. Oroszországban márciusbanegyesítettékakétnagyalumínium-termelõ, arusal és asual, valamint aglencore International alumíniumvagyonát. Ezzel párhuzamosan arusal 350MUSD-osrekonstrukciótindított abratszkialumíniumkohónál (az 1Mt/év termelésével jelenleg ez alegnagyobb a világon), valamint amásik óriás kohónál Krasznojarkszban. Mindkét kohó energiaellátását vízi erõmûvek biztosítják. A rekonstrukció célja agyártási folyamat korszerûsítése, valamintaszennyezõgázkibocsátásnagyfokúcsökkentése. EngineeringandMining Journal2007.szeptember Bogdán Kálmán Avasércbányászat hírei A világ vasércbányászatának éves termelése 2006-ban 12%-kalnõtt2005-hözképest,ésmeghaladtaaz1,5Mrdtonnát. Atermelés leginkább 4országban Brazília, Ausztrália, KínaésIndia emelkedett. Külföldi hírek Avilág vasérctermelése 2006-ban(Mt): Svédország 23,3, Kazahsztán 18,6, Oroszország 103,9, Ukrajna 73,1, Kanada 34,1, USA52,9, Brazília 318,6, Venezuela 22,1, Mauritánia 11,1,Dél-Afrika41,2,India165,Kína276,4, Ausztrália275,1. Alegnagyobbexportõrök: Brazília, Ausztrália, India, Dél- AfrikaésKanada.Kazahsztán,OroszországésUkrajnaissikeresenvisszatértanemzetközikereskedelembe,dejelenlegmég aszûkszállításikapacitáskorlátozzaazexportjuknövelését. Alegnagyobbimportõrök:Kína(326Mt),Japán(134Mt) valamint Németország és Dél-Korea. Európa avilág összes importjánaka22%-áttesziki. Avasérctermelést ésapiacotis3cégellenõrzi(az összes termelés35%-át),mégpedigabrazilcvrd,abritriotinto ésazausztrálbhpbilliton. Ezaháromcégruházbelegtöbbetazújbányáknyitására,valamintameglévõkfejlesztésére. Indianagylépésekbenmegkezdteafejlesztéseit, és2020- igelakarjákérni a290mt/évtermelést. Kínakétutat jár: fejleszti ahazai vasércbányáit, és hatalmas összegekkel beruház külföldön (Brazíliában, Mongóliában,Ausztráliában,Gabonban,AlgériábanésArgentínában). Általános megállapítás, hogy Kína lesz ajövõbenavilág vasércbányászatiiparánakamotorja. EngineeringandMining Journal2007.szeptember Bogdán Kálmán Aszénbányászathírei Mégmindigaszénfelhasználásanövekszikleggyorsabban afosszilis tüzelõanyagok területén, és az acélipar egyre növekvõ kokszigényének kielégítésében. Semmi jel nem mutat lassulást.avilágösszestermelése2006-ban3079mtvolt. Azelsõ10országtermelése2006-ban(Mt):Kína:1212,3, USA: 595, India: 209,7, Ausztrália: 203,1, Dél-Afrika: 144,8, Oroszország: 144,5, Indonézia: 119,9, Lengyelország: 67, Németország:50,3, Kazahsztán:49,2. Kína termelése2006-bantöbbmint8%-kalemelkedett.a legnagyobb vállalata ashen Hua Group Corp. Ltd., amely 203 Mt szenet termelt. Tervük szerint 2020-ig 5Mrd USD-t fognak költeni új szénmezõk kutatására. Aszén villamos erõmûi felhasználásánál nagymértékben alkalmazzák ama ismertlegmodernebbtechnológiákat(clean-coal,carboncapture). Az USA állásfoglalása szerint az energiaellátásuk egyik legfontosabb forrásaaszén. Ahazai igények kielégítésénél a cseppfolyósítottszéntechnológiaelterjesztéséretörekszenek. Termelésüket2010-ig75Mt-valfogjáknövelni. India ismertszénkészlete260mrdt.kormányzatiszinten támogatjákaszénvillamoserõmûifelhasználását. Ausztrália termelését szinten tartja, de ehhez 2007-ben nagy beruházásokba kezdtek a multinacionális cégek, az AngloCoal Australia, amitsuicoal, ariotinto, axstrata's ésabrazil CVRD. Céljuktöbbekközött azacélgyártásukhoz szükségeskokszolhatószénbiztosítása. Dél-Afrika termelési szintjét 2014-ig megtartja. Az energiaellátás77%-átaszeneserõmûvekbiztosítják. Oroszország: Akorábbi Szovjetunió területén 3ország Oroszország, Ukrajna és Kazahsztán adta aszéntermelést. MaazországfõszéntermelõbázisaaszibériaiKuznyeck(140 Mt/év)ésaPechoramedence,valamintaKelet-Donyeck-iterület. Alegnagyobb felkutatott szénmezõ a2,2 Mrd tonnás Elga. Exportját aszállítási kapacitás korlátozza (Angliába a murmanszkikikötõbõl),mígazázsiaipiacra9,9mt/évmenynyiségetayakutugolteljesít. 58 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

61 Indonézia energiaellátását változatlanul aszenes erõmûvekre építi. Tervük szerint 2010-ig MW teljesítményû széntüzelésû erõmûvet építenek. Ez évben atermelésük el fogjaérnia180mt-át. Lengyelország: Igen nagy konkurenciát jelent alengyel szén számára az olcsó dél-afrikai, az ausztrál és az USA-beli szén.kormányprogramindultaszénbányákbólkitermeltmetángáznagyfokúfelhasználására. Németországban kormányhatározat született, hogy igtámogatják aszéntermelést,de 2012-ben felülvizsgálják az évesszéntermelésmértékét. Mining Magazine2007.szeptember Bogdán Kálmán Küzdelem ario Tinto megszerzéséért Aviláglegnagyobbbányavállalataikeményenmegdolgozzák egymást abban a felvásárlási küzdelemben, amely az ausztrál ésabrittõzsdékenjegyzettriotintofeletti irányításért folyik.aszinténausztrál székhelyû BHPBilliton, avilág legnagyobbbányászatitársaságamégtavalynovemberbentett keresetlen ajánlatot szektortársára, amely akkor meglehetõsenerõs ellenállást tanúsított avállalategyesítés gondolatával szemben. ABHP tegnap több mint 20 milliárd dollárral toldotta megajánlatát,amelyígyösszesen147,4milliárddollárraemelkedett. Atársaságezzel akarjaellensúlyozniazt ahirtelentámadt érdeklõdést, amelyet az Aluminium Corporation of China (Chinalco) és az Alcoa mutat ario Tinto iránt, ám továbbra sincs könnyû dolga, hogy beolvassza avilág harmadiklegnagyobbbányavállalatát,ésezzelszintebehozhatatlanpiacielõnyretegyenszertszektortársaivalszemben. Az S&P által még novemberben végzett elemzés szerint pedig amennyiben avállalategyesítés sikerrel jár, az további tárgyalásokat kezdeményezhet aszektorban, amely így akár jelentõsmértékbenisátalakulhat2008során. Ahelyzetazonbannemadfeltétlenoptimizmusraokot,és eztabefektetõkisjólérzékelik.abhprészvényeinekárfolyamasydneyben20évenemlátottmértékben,mintegy7,5százalékkal esett tegnap, mintegy 10 milliárd dollárral megrövidítve abányavállalat piaci értékét.abhpfelsrófolt ajánlata, ami 13 százalékkal magasabb akorábbinál, jelenleg minden egyesriotintorészvényértcserébe3,4bhprészvénytkínál. Akét cég vezetésének megegyezése esetén ráadásul a BHP mintegy 85 milliárd dolláros kölcsönnel aháta mögött kezdhetne beleazúj társaságátszervezésébe,amivelaz egyik legnagyobb hitelprofillal rendelkezõ céggé válna atörténelemben. Egyelõre úgy tûnik, abankok vállalják akockázatos birodalomépítést, hiszen agoldman Sach, acitigroup és öt további bank is garantálta, hogy asikeres megegyezés esetén hajlandóak avilág eddigi legnagyobb vállalati hitelét, 55 milliárddollártabhpbillitonrendelkezésérebocsátani. NAPI Online Legeza Miklós Emlékezés az Olajág temetõben Nagyonrészletes Pennsylvania-térképrevanszükségeannak,akiOneMetertakarjamegtalálni.APittsburghtóldélkeletrelévõtelepüléssemmirõlsemnevezetes,legalábbissemmi jóról december19-énafaluszélenlévõDarrbányábanbekövetkezett sújtólégrobbanásban 239 ember veszítette életét. Ez volt az amerikai bányaipar történetének második legsúlyosabb szerencsétlensége, egyben amagyar szénbányászat legtöbbáldozatotkövetelõtragédiája. Ahalottakközött ugyanis 116, azakkorimagyarországrólkivándoroltbányászvolt. December19-eazortodoxnaptárbanSzentMiklósünnepevolt,ígyabányászokközülaKözép-Európábólnemsokkal korábbanérkezettkétszázgörögkatolikus aznapnemdolgozott. Amagyarok ellenben igen, sõt az alkalmat kihasználva egyesekcsaládtagjaikatismagukkalvitték.afizetségugyanis afelszínre küldött teli csillék számától függött. Abányász, amikormegpakoltaalóvontatásúkiskocsit,ráakasztottegy,a számátviselõbilétát,amitföntgondosanelkönyveltek.aszabályzat lehetõvétette, hogy abányásznak segítsenek. Így fordulhatott elõ, hogy a239áldozat között egy tizenhároméves fiúisakadt:apjavagyidõsebbtestvérevihettemagával. A240,aznapaföldaláindultbányászbólegyetlenegyélte túl amintegy 600 méteres mélységben bekövetkezett robbanást. Tom Williams egy csapásra hírességgé vált, mégis egész életébentovábbbányászkodott:akkoribanmássalnemigenlehetettolyanjólkeresni. Félévszázaddalkésõbbabányászszakszervezetfolyóiratában PeteStarry történészcikketpublikáltazokokról. Atanulmány címe: Alegfontosabb amenedzsment hanyagsága. Az összes tragédia helyszínén fekete lõport használtak avágatokat mélyítõ robbantásokhoz. Akorabeli angliai tapasztalatokat figyelmen kívül hagyták, nem törõdtek vele, ha egyes helyeken felgyülemlett a könnyen belobbanó szénpor. A bányákban sok volt ametángáz és rossz volt aszellõzés. A Darr bányában alighanem egyetlen napon múlt a239 élet: ennyire lett volna szükség, hogy elkészüljön ajobb szellõzés érdekében korábban megkezdett járat. Már csak 12 méter hiányzott, azonbanavezetõség atermelékenységre hivatkozvanemengedtebefejezniafúrást. Agázjelenlétéreelvbenegykanárinakkellettvolnafigyelmeztetnie: ha az alacsonyra tett kalitkában tartott madár elpusztult, abányászoknak azonnal el kellett hagyniuk avágatot, mert lábaiknál gyûlni kezdett aszíntelen, szagtalan, de robbanásveszélyes metán. Abányászok akkoriban is lámpát hordtakasapkájukonvagyasisakjukon,csakhogyazmégnyílt lánggal égett. Egyes teóriák szerint asújtólégrobbanás akkor következettbe,amikordélelõtt11óra30perckörülegy,afejénlámpátviselõbányászakeresztbetettrudatfelemelvebelépett abánya lezárt szakaszába, ahol néhány nappal korábban metánt észleltek. Atényekre sosem derült fény, hiszen senki sem tudott beszámolni a mélyben történtekrõl. Azt azonbanpontosantudni, hogy542embermaradtmegélhetés nélkül:130feleség,300gyermekés112magatehetetlenszülõ decemberét követõen Amerika is rájött, hogy ez így nemmehettovább. Hat hónaponbelül felállítottákageológiai szolgálatbányabaleseteketkivizsgálórészlegét,éspittsburghben megkezdtemunkájátabányamentésitechnológiákkalfoglalkozókutatócsoport.1910õszéremegszerveztékabányaügyihatóságot,ésakongresszusbányabiztonságitörvénytfogadottel. AOneMeterhatárábanlévõOliveBranch(Olajág)temetõbengyönyörûengondozott,közössírbannyugszikaszerencsétlenség 71 áldozata, közülük 49-en névtelenül. Asírkövet még 1909-ben állította az amerikai magyarság legrégebbi, a mai napig meglévõ szervezete, az Amerikai Magyar Szövetség.Atemetõszélén,minterrefelétöbbhelyenis,emléktábla tüntetifelalegfontosabbadatokat,ismétcsakutalvaamagyar bányászokemlékére. Szeptember végén az AMSZ, az Olive Branch baptista templom gyülekezete és ahelyi hagyományõrzõk emlékünnepségetrendeztek.azamerikaimellettamagyarhimnuszis felcsendült,abeszédekméltattákaszázévvelkorábbanéltbányászok hõsies, önfeláldozó munkáját, amellyel gyermekeiknekakartakszebbjövõtbiztosítani. Baranyai Péter Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 59

62 Könyvismertetés Karsztvízsüllyesztés adunántúli-középhegységben Alföldi László, a földtudományok doktora és Kapolyi László, azmtarendestagjaszerkesztésében(akiadó:mta Földtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2007) jelent meg a Bányászati karsztvízszint-süllyesztés adunántúli-középhegységben c. (és Rekviem adunántúli-középhegység karsztvízszint alatti bányászkodásért alcímû) könyv. Akönyv szerzõi: dr.alföldi László,dr.Csepregi András és dr.kapolyi László. AkönyvaDunántúli-középhegységföldtanikörülményeit ismerteti,valamintakarsztvízszintalattiszén-ésbauxitkészleteket. Részletesen elemzi akarsztvíztermelés hatását adunántúli-középhegység vízháztartására, állapotértékelése kitér any-bakonyivíztest,any-dunántúlitermálkarszt,abalatonfelvidék, ak-i Bakony és avértes D-i víztest, az É-i Bakony és agerecsei víztest, az É-dunántúli termálkarszt, az ÉK-dunántúlivíztest,Budapestkörnyékitermálkarszt,anógrádirögökésanógráditermálkarszthidraulikaimodelljeire. Olvashatunk az ásványi nyersanyagok hasznosításával összefüggõ gazdasági folyamatok általános tendenciájáról, a rendszer- és függvényszemléletû ásványvagyon-gazdálkodás célszerûségérõl. Afüggelékben ajelentések, határozatok és események idõrendi felsorolása található az alábbi bontásban: ahazai szénfeltáráséskutatáskezdetei,azelsõnagyeocénszénkutatási láz, az eocén szénkutatás utolsó fellángolása és akarsztvízszintalatti bányászkodásbezárásáhozvezetõút. A138oldalaskönyvetigényeskartográfiaimunka,színvonalas mûszaki- és szövegszerkesztés jellemzi. A könyv az OMBKEkönyvtárábanismegtalálható. Dr.Csaba József AMagyaregregy ásványkincsei részbenesorokírója mutatja be afalu határában végzett alapos kutatásokat, afellelt ásványkincseketésezekfõbbjellemzõit.aszénbányászatesetébenidõrendbenmegismerhetjükakismélységûtermelõkutatásokat, kitermelési próbálkozásokat. Ezek amunkálatok hosszú évtizedeket tettek ki az elmúlt két évszázad történetébõl. Olvashatjuk, hogy anagy múlttal rendelkezõ és eredményesen dolgozó helyi iskola, óvoda hogyan jutott arra a pontra, hogy meg kellett szüntetni. Milyen hatással van ez a falumaiközösségére. Afalusi közösségek munkájába betekintést nyerhetünk. Ezenbelüla HúszévesaMagyaregregyiekBarátiKöre c. részbenmegismerhetjük, hogy abaráti Kör szorgalmaztaafalubányászairól történõmegemlékezést. Ennekkeretében akeller János Közösségi Ház parkjában május 1-jén felállították a Mentés címet viselõ kétalakos bányász faszobrot, amely Hohmann József komlói fafaragó alkotása (ld. kép). Aszobor talpazatán helyezték el annak atizenkét magyaregregyi bányásznak anevét, akik az elmúlt közel száz év alatt életüketáldoztákamecseki szénmedencébenvégzett munkájuksorán.azemlékmûvet2007-benfelújították. Magyaregregy vonzásában Helytörténeti olvasókönyv AKeleti-MecsekegyiklegszebbhelyénfekszikMagyaregregy, amelyalegtöbbmagyarfaluhozhasonlóanamagyarkirályságkoraiidõszakátólismert.nevezetesen1353-bantörténik elsõemlítése.most viszont arról isnevezetes, hogy afalu környezetét,életét,életviszonyaitviszonylagrövididõnbelüla negyedik könyv ismerteti. Kevés falu büszkélkedhet manapságilyensorozattal. Aközségjelentõsszénbányászati múlttal rendelkezika19.és20.századból.bányászatánakemlékeirõl KitaibelPál nevestermészettudósmára18.századvégéntöbb alkalommal is említést tett. Amúlt is elegendõokot adhatna arra,hogyabklbányászatlapjainerrõlmegemlékezzünk.a könyvet2007.december16-ánmutattákbemagyaregregyena falumûvelõdésiházáulszolgáló,ún. Arnoldházban. Aszóban forgó Helytörténeti olvasókönyv kiadója a Magyaregregyiek Baráti Köre. Felelõs kiadó dr.bihari Lajos, a Baráti Kör elnöke. A könyvet szerkesztette Páll Lajos, a Baráti Kör titkára, aki már több helytörténettel foglalkozó mûvet gondozott. Lektorálta: dr.pesti László nyelvész ny. egyetemi docens, dr. Román Lászlóné ny. megyei könyvtárigazgató. A vallomások, életutak részben olvashatunk dr. Stier Sándor 1953-banvégzettokl.bányamérnökregényeséletútjáról, akiegymagyaregregyi elsõvilágháborúsoroszhadifogoly ésoroszfeleségénekgyermekekéntszületett,ésgyermekként települtek át szülei Magyarországra. Küzdelmes élete példa lehetamaiifjúságszámára.(azegyikkorábbimagyaregregyi könyvben évfolyamtársának, barátjának, Fulmer József okl. bányamérnöknekéletútjátmutattákbe.) Akönyv további részeiben megismerhetjük arendkívül színes népi hagyományokat, anépköltészet helyi kincseit és azt,hogyazinnétindultnépi-,képzõ-ésiparmûvészekmilyen módon voltak jelen afalu életében. Az orvvadász történetek ésafaluhumoraszínesítiazittlakókrólkialakultképet. Dr.Biró József Mgr.Mária Celková Mgr.Mikuláš Celko PhDr.Igor Graus: Kamaragrófok és bányászati-kohászati személyiségek portréi Szlovákia területérõl a században A 192 oldalon, színes és fekete-fehér illusztrációkkal készült könyv teljes szövege és aképaláírásai két nyelven, szlovákulésnémetüljelentekmeg,címeiskétnyelvû: PortrétykomorskyhgrófovaosobnostibaníctvaahutnictvanaúzemiSlovenskav17-19.storoci Porträts der Kammergrafen Persönlichkeiten der BergundHüttenwesensaufdemGebietderSlowakeiim17.bis19. Jahrhundert 60 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

63 Akönyvet kiadta abanska agentóra Zvaz hutníctva, tazobnehopriemysluageológieslovenskej republiky, Košice 2007.ISBN Amû jelentõs, interdiszciplináris jellegû (mûvészettörténeti,bányászattörténeti,történelmisegédtudományistb.)forráskiadás,melyhez PhDr.JozefLabudaCSc, a Szlovák Bányászati Múzeum Selmecbányaigazgatójaírtelõszót. Mgr.Mikuláš Celko aselmecbányaibányakamaragrófihivatal történetét vázolja akönyv elsõ részében. Aközépkori elõzményekbõl kiindulva tekinti át ezt aszervezetet, annak alakulását, differenciálódását. Erészben olvashatunk amagyarkamarához,illetveabécsiudvarikamaráhozfûzõdõviszonyról, annak változásairól. Áttekintést kapunk az utód intézményekrõlis(pl.magyarkirályifõbányaigazgatóság). Akötet gerincét Mgr.MáriaCelková mûvészettörténésznõírta(szlovákbányászati Múzeum,Selmecbánya), aki már hosszúidejefoglalkozikaselmecbányánfennmaradt Európábanis egyedülálló bányászati és arokonterületekenmûködõ vezetõket bemutató portrékkal. Ajelenlegi selmecbányaikollekció:58történelmifestmény,25grafikaiportré,3kõ epitáfium, 2relief, 10 szobrászati emlék, 5érem, 2pipafejen fennmaradtportréés25korabelitörténetifénykép. AszerzõíraselmecbányaiFõkamaragrófi Hivatal, illetve akamaraudvar (Kammerhof) épületeirõl, eselmecbányán meghatározómûemlékrõl.abányakamara épületébenrégótaõriztékabányaügyvezetõirõlfolyamatosankészítettreprezentatívportrékat.abecses sorozat meglétérõlpl. már benrészletesebbleírástadtak. Az alsó-magyarországi bányaügy vezetõinek megörökítésén túl aképekközött megtalálhatókahabsburgcsalád (rokonság) és abécsi Udvari Kamara egyes vezetõ személyiségeinekábrázolásai.demegjelennekszomolnoki,gölnicbányai bányászati vezetõk is. Asorozatot igen jól kiegészítik aselmecbányai Bányászati, Erdészeti Akadémia rektorairól, professzorairólstb.készültképek.aközöltgrafikaianyag(kisebb átfedésekkel) nagyobbrészt az Akadémia elöljáróit dokumentálja. Celková részbenaselmecbányaisorozatalapján mûvészettörténetielemzéstadakorabeliportréfestészetrõl.ezután részletesen bemutatja agyûjteményben szereplõ anyagokat. Kitér az ábrázolt személy archontológiai*, szakmai, életrajzi stb. adataira, és olvashatunk magukról az ezen ikonográfiai emlékeketalkotómûvészekrõlis. Kiemelendõ,hogyakötetben igenkiválóminõségben valamennyi tárgyalt kép, sõt esetenként annak valamilyen szempontbólfontosrészleteisközlésrekerül. Aközöltrendkívülértékesmagyarbányászattörténetiikonográfiaiforrásanyagközelebbvihetegyes amagyarbányászattörténetbennemvagyaligérintett kérdésekmegoldásához. Pl. abányászviselet, azegyenruhakialakulása, fejlõdése, kapcsolata akorabeli katonai egyenruhával. Acutlas (díszkard), mint inszignia (hatalmat, méltóságot jelzõ jelkép) szerepeltetése, abányászbárd (ugyancsak mint inszignia) elmaradásastb. PhDr.Igor Graus aszlovák Köztársaság Belügyminisztérium Besztercebányai Állami Levéltára igazgatója, akitûnõ szlovák falerisztikus* aközölt anyagban megjelenõ rendjeleket és kitüntetéseket elemzi. Afalerisztikai* emlékek között hazai és külföldi darabok egyaránt megtalálhatók. Ír ajelvények tipológiájáról, aszalagviselés alakulásáról. Olvashatunk egyes bányászati vezetõk Szent István Rendi díszöltözetérõl, éskülönérdekességazuralkodóikegyelmiérmekviselésének gyakorlata. Akötetelsõsorbanmûvészettörténeti,bányászattörténeti, történeti ikonográfiai* mûnek tekintendõ, de igen fontos lehetéppenaközöltanyagkapcsánazarchontológia*, falerisztika*, genealógia*, heraldika*, inszigniológia* szempontjából is. Nemérdektelenakáraviselettörténetvagyafegyvertörténetszempontjábólsem. Dr.Pandula Attila CSc (ELTE) *Magyarázatok: archontológia: vezetõ személyiségek adataival foglalkozó történetisegédtudomány falerisztika: kitüntetésekkel, rendjelekkel foglalkozó történeti segédtudomány genealógia: leszármazástan,családfakutatás heraldika: címertan ikonográfia: történelmiszemélyekábrázolásánakvizsgálata inszigniológia: hatalmi/méltósági jelvényekkel foglalkozó történetisegédtudomány Avilágszénhidrogén-vagyonáról A TermészetVilága c.folyóirat 2008.évifebruári számában (p ) jelent meg Bárdossy György Lelkesné Felvári Gyöngyi Pogácsás György Avilágszénhidrogénvagyonáról publicisztikaésvalóság c.cikke. Az írás aszénhidrogénkészletek problémáit mutatja be, hol vannakaföldünkön hagyományos és nem-hagyományos szénhidrogén-elõfordulások. Megismerhetjükakutatásmódszereit és kockázatait, akészletek kiszámítását és osztályozásait, az ismert szénhidrogénkészleteket és atermelést, valamint ajövõperspektíváit, abizonytalanságokatés akockázatokat. Az ábrák és táblázatok mellett számtalan olyan új irodalmi utalást és internetcímet is találunk, mint például egy nemrégalakultújtársadalmiszervezetfolyóiratát,amelynagy olajvállalatokgeológusaiból,geofizikusaibólésegyetemikutatóikbólalakult(associationorthestudyofpeak-oil ASPO néven).azasponewslettermindenszámábanelemzikakõolaj-ésföldgáztermeléseddigi ésjövõbeni alakulását2050-ig. Dr.Horn János AVocem Preco Hármaskönyvbemutatója 2008.január30-ánTatabányánaGálIstvánlakótelepiKözösségi Házban, apulpituson 8db vaskos könyv mögé állt a szerzõ, KissCsaba.Anagyszámúközönségérdeklõdésselvárta,hogymikövetkezik:dõlnifognakanevetéstõl,vagykomoly dolgokrólleszszó?ezis,azisbekövetkezett. HaKissCsabaszótkéraszakestélyeken, akkormindenki nagy élményben részesül. Az összejöveteleken mindig újat mond, sohanemismétel, mondanivalójamindigaktuális, humorapedigutolérhetetlen.dekisscsabatudkomolyislenni. Ezt tapasztaltuk most. Mint akönyvbemutató elõadója elmondta,abányászhagyományokésõrzésüksokembernekad jó érzést, elfoglaltságot, vidámságot és lehetõséget az összefogásra. Ugyan abányák sok helyen bezártak fõleg aszéntermelõ üzemek, mégis megállapítható, hogy a hagyományõrzés mértéke növekszik. Erre sok példa van külföldön is,ésígykelllenniehazánkbanis. Ahagyományõrzésnemcsakadiákok,azegyetemihallgatók privilégiuma, hanem minden bányászé. Újabban rendeznekmárszakestélyeketagépészek,ajogászokésmásmiskolcikarok,sõtmásegyetemekis,ésvannaknémet,szlovák,lengyelbányászszakestélyekis.nekünkalegszebbekaselmeci,a soproni, a miskolci hagyományokon szervezõdõ rendezvények. Miadjaamagyar bányászszakestélyeksavát-borsát?a dalok, ahumor, aszabályokésegykiskomolyságis.mindezt kellegyegésszéötvözni. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 61

64 Kiss Csaba ezután rátért asaját 2,92 kg-os, 1158 oldalas könyvére,amelya VocemPrecoHármaskönyv címetviseli. Nemmaradtelahumorsem,amikorazalkotástolyanalátétnektitulálta,amellyelalálehettámasztaniegyszéket,aminek egyiklába7cm-rel rövidebb.akönyv 957 példánybanjelent meg(utánnyomásnemlesz).aszerzõ1966ótagyûjtötteabányász hagyományok, szakestélyek,összejövetelek általa írt és elõadottanyagait.akorábbiakatrégebbikétkönyvébenadta közre ( és ). Amostani hármaskönyv, ezeket is tartalmazza és azújabbakat 2007-ig,befejezvetöbb mint30évmunkáját. Mitmondhatazolvasóahármaskönyvrõl?Írhatomaközös véleményt: fantasztikusan jó! Gondoljuk el, hogy menynyit nevettünk egy-egy szakestélyen, pedig akkor csak az élvezetek töredékét kaptuk. Ebben akönyvben az egészet kapjuk. Ezért ajánlom, hogy ha valaki rosszkedvû, akkor emeljeleapolcróleztakönyvet,olvassonbeleésgarantálom, felvidul. Persze, nem lehet azzal aszándékkal kézbe venni, hogyegyszerrevégigolvassukmindaz1158oldalt,aztkelltennünk, hogy valahol felütjük és beleolvasunk, azután jól érezzük magunkat. Tegyük ezt megmi is! Üssük fel akönyvet az 558. oldalonésidézzük,mitolvasunkazoldalalján: Nehogy már amegfoghatatlan számítson, pedig avégén csakéskizárólagazjelenthetvalamit.nemtapintható,denemis lophatóel,elsemlehetveszíteni,ellenbenörökölhetõ,örökíthetõ kénehogylegyen.bennevanaszívben,benneafejben,úgynevezik: érzéséstudásegyütt abölcsesség. Ettõl kellene, hogyéveink szépek legyenek. Most. Nemhúsz, nemnegyven évvelezelõtt. Az akkorvolt,ajelenmegmostvan,ésígyjövõislesz.amegfoghatatlannak delejes erõvel nevelnie, sugároznia kéne, ami úgy adhatóésúgy vehetõát, hogyaki kapja, veszi, észresevegye, hogy eredendõenvevõrá. Az elõadás után sorsolással a8könyv gazdára talált. Köszönet érte abányász Hagyományokért Alapítványnak. Köszönetet mondunk Kiss Csabának akönyv megírásáért, a munkatársaknak amû kiadásáért és az OMBKE Tatabányai Csoportjánakakönyvbemutatómegrendezéséért. Sóki Imre Kiss Csaba alias Balhés Charley: VOCEM PRECO HÁRMASKÖNYV címû könyvének esetleges újrakiadási lehetõsége Aszerzõ 321 szakestélyének vidám és komoly pohár fölszólalásait, abányász-kohász-erdész firmatársakkal együtt megélt közöttinegyvenegyesztendõselmeciszellemûtörténéseit, éczagyûjteményeit összefoglaló1160oldalnyi, A4 formátumú, kemény táblás kötésû, 3kg súlyú életmûve tavaly az elõrendelések alapján 957 példányban jelent meg és kézbeadásraiskerült. Számos ameghirdetett határidõntúl,késveérkezõ érdeklõdésrekisscsabamegváltoztattaakizárólagcsakegyetlen kiadásésszerûségérevonatkozóálláspontját. Amennyiben július 31-ig egyelõre elõrerendelési pénzek feladása nélkül az önhordó konstrukciót minimális mértékben biztosító darabszámú igénylés érkezik (írásban vagy élõszóban) a szerzõhöz 2837 Vértesszõlõs,József Attilau.24.,telefon:30/ )ésazezt követõkiértesítésekalapjánazeredetimeghirdetéselveihez hû, 9eFt/db-os (ÁFÁ-val) megrendelési összegek augusztus végéig beérkeznek, úgy az idén még mód nyílhat aváltozatlanformájú,kivitelûújranyomásra,ésemásodikkiadásnovembervégéigtörténõkézbeadására. Haazelsõkiadástlehetõvétévõ,teljesnekgondoltszponzorálásontúl mégisakadnaúj támogató, megfelelõszámlaadás mellettennekárabruttó15eft/db.ezesetbenatámogatókönyvvégiméltófeltüntetéseugyanúgytermészetes,mintazelsõ kiadásbanvolt. Haakellõszámúigénylõmégsemjönneössze,mindenjelentkezõtarrólisértesítünk. Jószerencsét!Üdvazerdésznek! Kiss Csaba BDSZ-MABOSZ együttmûködési megállapodás AMagyarországiBányásztelepülésekOrszágosSzövetsége(MABOSZ)aBánya-és Energiaipari DolgozókSzakszervezete (BDSZ)kezdeményezésérejöttlétre2005végén,azeurópaiunióspéldákalapján.Bíróságibejegyzése2006.május2-ávaltörtént meg december3-ánakétszervezetegyüttmûködésimegállapodástírtalá,melybenkinyilatkoztatták,hogyfontosnaktartják abdszésszervezetei,valamintaterületilegilletékesönkormányzatokszorosmunkakapcsolatátafejlesztésistratégia,apályázati,finanszírozásiforrásokfeltárása,megpályázása,akörnyezetvédelmiteendõkösszehangolása,ahagyományõrzés,amunkahelyteremtésésahelyinyugdíjasbányászszervezetekmûködésifeltételeineksegítéseterületén. Afolyamatos kapcsolattartásra mindabdsz, mind amabosz koordinátort jelöl ki, aszervezetek elnökei pedig évente értékelikamegállapodásbanfoglaltakteljesítését. H. J. K. P. 62 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

65 Látogatás abochumi bányamúzeumban NémetországbanírásosemlékekaXII.századbanemlítik elõször akõszénlelõhelyeket. AXIX. századig kisebb völgyekbenkülszínifejtésselbányásztákaszenet.amélymûvelés feltételei axix. században teremtõdtek meg. Az elsõ mélymûvelésûaknátszéntermelésre 1834-benEssen-Burbachközelébennyitották. Aszénnel párhuzamosan avasércbányászat is jelentõsen fejlõdött,ezalapoztamegaruhr-vidékivárosokerõteljesfejlõdését.1849-benmülheimbenhelyeztéküzembeazelsõmodernnagyolvasztót,amelyetfaszénhelyettkoksszalfûtöttek. Fafûtéssel már 1758-ban olvasztottak ércet. Essen, Duisburg, Dortmund városok területein, aruhr és alippe folyók között fejlõdött ki a világ egyik legnagyobb ipari központja. A18 nagyvárost is magában foglaló területen a nehéziparmellettagépgyártás,avegyiparisgyorsanfejlõdött. Ide tartozik Bochum is modern iparral és városnegyedekkel, aruhr-vidékibányászatközpontjakulturálisésoktatásiintézményekkel.egyeteme aruhruniversität abánya-és gépészmérnökképzésegyiklegnagyobbintézménye. ABányászati Múzeumban Bergbaumuseum arómai kortól kezdõdõen átfogóképet kapunk avilág bányászatáról és atermészeti kincsekrõl.amúzeum épülete impozáns látványt nyújt hatalmas méreteivel, afõbejárat magas oszlopaival és az épület fölé emelkedõ 70 méteres függõ aknatoronnyal. Szeptember 2-án baráti támogatással lehetõségem volt a múzeumot meglátogatni. Elõzetes telefonos egyeztetéssel délutánamúzeumigazgatója, Prof.dr.Rainer Slotta személyesenfogadottkétbarátommalegyütt.azirodájábavezetettés ittrövidentájékoztattamasalgótarjánibányamúzeumtörténetérõl, majd egy bányász fokost, egy korsót és egy fényképalbumotadtamát. Az igazgató úr ismertette a múzeum történetét. Elmondta, 1930-ban alapították és most avilág egyik legnagyobb bányamúzeuma m 2 kiállítási területtel rendelkezik. 120 fõ az összlétszáma az intézménynek, ebbõl 25 fõs a kutatói gárda, akik ma is a világon lévõ bányák történeteit, hagyományait kutatják. Évi látogatójuk van.amúzeumfenntartásátazönkormányzat,atermelõvállalatokés50%-banazállamtámogatja. Afõbejáraton belépve, ahallban amennyezetrõl több mintszázbakancs,csizma,sittesruhalóg,mintegyrégibányaöltözõben.25hatalmaskiállítóterembenközel7000különféle makettlátható50cm-tõl50m-ig.nagyobbrészemozgatható, mûködõképes.egy300személyesszínházterem,egy50ésegy 30személyestárgyaló,3tanteremiskolaioktatásoktartására, 2tanterembenaz óvodásokraszakképzettóvónõkvigyáznak. ASzent Borbála-szobrok, képek, emléktárgyak két nagy termet megtöltenek, ezenkívül több száz arany, ezüst, drágakövekkeldíszítettdísztárgyavilágkülönbözõbányavidékeirõl. Amúzeumcélja:agazdagkiállításikínálattalbemutatnia bányászat fejlõdését avilágon, párhuzamosan aszociális és kulturálislehetõségekkel.akiállítotteredetigépek,berendezések,megszámlálhatatlanmodellbekapcsolhatók,egyrészét avendégek is kezelhetik. Áttekintést ad avilág bányászati technológiáiról. Amúzeumalagsorában15 mmélyen2,5km hosszú, néhol 2-5 m magas vágat húzódik, melyekben mindenféle ácsolati forma megtalálható. Úgy érzi alátogató magát, mintha igazi bányában járna féle elõvájás vékonyésvastagtelepekben,különfélefúró-ésfejtõgépekkel felszerelve, 4-5 faácsolatú, mechanikus súrlódású, majd hidraulikus támokkal biztosított m-es frontfejtés, közülük egy-kettõ láncos vonszolós szállítással. Két önjáró pajzsos frontfejtés, majd egy 60 mhosszú Heimsheid-pajzsos frontfejtés, kéttárcsásmarófejjel. Avágatokbanvégigkeskenynyomtávúvasúthúzódik,két villamos mozdony, néhány személyszállító kocsival. Ide csak elõzetes bejelentkezéssel lehet lemenni, idegenvezetõvel. Mi ezt is körbejártuk egy felkészült kiállítás-vezetõvel. Alátogatásbefejezéseutánlehetõségvanegymûködõkassal(10személyes)azaknatoronytetejérefelmenni(60mmagas).Innen csodálatoskilátásnyílikavárosraésakörnyezõhegyekre. Atöbb mint 3órás sétát megköszöntem az igazgató úrnak,ésmeghívtamõt,látogassonelsalgótarjánba,haideje engedi,szeretettelvárjuk. Azegyiknémetbarátom,akivelmegnéztükazottanikiállítást,májusbanittjártSalgótarjánban.Végigjártaabányátés mélybenyomásttettráabányajárás,hogyilyenkörülmények közöttkelldolgozniabányásznak.annyitmondottalátogatás végén: ne búsuljak, ami bányánk más, valódi, csorog avíz, gombás az ácsolat. Ez valódi, ez eredeti, itt érzõdikabányamunkanehézsége.érzõdikasok-sokveszélymindenpercben, amiabányásztfenyegeti.eztígykellhagyni,ezígyvalódi,ezt megkellismernialátogatóknak. Vajda István Aviláglegnagyobb ligniterõmûve Az RWE Power társaság az összes engedély birtokában elkezdte NémetországbanaNeurathi Hõerõmûberuházását. Azerõmûbenkét1100MWteljesítményûblokklesz,amelyek alignittüzeléssel üzemelõk közül a legnagyobbak lesznek, emellett hatásfokuk eléri a43%-ot. Az RWE honlapján bõ hír-ésfényképanyagtalálható. MVMKözleményei,XLIV.évf.(VEÖJournal06/9) Dr.Horn János Nagy Britannia új atomerõmûveket tervez Abrit kormány hazai és nemzetközi vállalatokat kért fel atomerõmûvek építésére, a Nuclear Decommissioning Authority 18 lehetséges helyszínt kínál. Akormány arégi reaktorokatleakarjaállítani,amiazatomenergiarészarányát 19-rõl 6 százalékra csökkentené, de most elkötelezték magukatazújgenerációsatomerõmûvekkiépítésére. faz.net/www.servian.hu PT Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám 63

66 Helyszín: Idõpont: Rendezõ: Társrendezõ: FÚRÁS-ROBBANTÁSTECHNIKA2008 nemzetközikonferencia Vácfõterén lévõpannóniaház konferenciaterem 2008.szeptember MagyarRobbantástechnikaiEgyesület OrszágosMagyarBányászatiésKohászatiEgyesület Azelõadásraésmegvitatásrakerülõkérdéscsoportok: Fúrástechnikafejlõdése Robbantássalösszefüggõkörnyezetvédelmimegoldások Robbantóanyagokgyártása,forgalmazása,tárolása Bányászatirobbantások Építményekésegyébmûtárgyakrobbantásosbontása Különleges mûszakifeladatokmegoldásarobbantással Szabályozás,minõsítés Arendezvény részvételidíjaakorábbiévekévelazonos: 42000Ft +20% ÁFA, azösszegtartalmazza: aszervezésselkapcsolatosköltségeket, három ebéd,kétvacsora,az elõadásokszüneteibenakávéésafrissítõitalokköltségeit, aszakmaikirándulás,valamint akonferencia kiadványaésazelõadásoktolmácsolásaköltségeit. A konferenciával egyidejûleg,a helyszínen lehetõség lesz szakmai anyag kiállítására is díjmentesen. Akonferencia-kiadványbanlehetõségetadunkacégüket(tevékenységüket)bemutató ismertetõ elhelyezésére is,mely igénytszíveskedjenekbejelenteni.(áraoldalanként:10000ft+20%áfa) Szállás: agödi APHRODITEHOTEL-ben,valamintaváci MOTEL21 PANZIÓ-ban. (Avárhatószállásköltségek ajelentkezésilapontalálhatók,aszálláshelyenközvetlenülfizetendõk.) Közlekedés: Akét szálláshelyszín és akonferencia rendezvényei közötti szállításhoz bérelt busz áll rendelkezésre, mely arésztvevõket szálláshelyükrõl szeptember án reggel Vác fõterére, továbbá én este, ill.18-án ebédután aszálláshelyre visszaszállítja. Arendezvényenvalórészvételiéskiállításiszándékát,valamintakonkrétszálláshelymegjelölését,akonferencia részletes programját és az elõadások címét is tartalmazó tájékoztató megismerése után, legkésõbb június 16-ig lehetbejelenteni. Akonferenciávalkapcsolatosbármilyenkérdésbenfelvilágosítástad: Tumbász András Tel.:30/ Nemes József Tel.:22/ , Azelõzetestájékoztatómegtekinthetõésajelentkezésilapletölthetõ:ahttp//www.mare.info.huhonlapról. AKonferencia Szervezõ Bizottsága MEGHÍVÓ Az OrszágosMagyarBányászatiésKohászatiEgyesületBányamérõ Szakcsoportja ésamagyar BányamérõAlapítvány tisztelettelmeghívjaönt és munkatársait a XLVII.Bányamérõ TovábbképzõésTapasztalatcsere rendezvényre Idõpont: 2008.június 4-6. Helyszín: HotelOKTÁV,Esztergom-kertváros Arendezvénykerettémája: Bányamérés jogikörnyezet gazdaságikihívások Arendezvény a103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet alapján amagyar Mérnöki Kamara által akkreditált, szabadon választható továbbképzés,résztvevõknek3,elõadóknak +1 pont. Részvételi díj Ft +20% áfa, kedvezményes részvételi díj anyugdíjukon kívül más jelentõs jövedelemmel nem rendelkezõ egyéni befizetõknek 15000Ft+20% áfa. Jelentkezési határidõ:2008.április 30. vagy , TóthnéM.Zsuzsa: Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 2. szám

67 Felhívás! A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi KarafelhívástintézazAlmaMater egykori hallgatói- hoz,akik1938-ban,1943-ban,1948-banilletve1958- ban (70, 65, 60, 50 éve) vették át diplomájukat a Bányamérnöki Karon illetve a Földmérõmérnöki Karon Sopronban vagy Miskolcon. Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy részükre, jogosultságuk alapján arubint-, agyémánt-, avas- vagy az aranyoklevél kiállítása érdekében aszükséges intézkedéseket meg tudjuk tenni. Kérünk minden érintettet, hogy április 30-ig jelentkezzen, adja meg nevét, elérhetõségét(lakcím,telefonszám, cím),illetveaz alábbicímreküldjemegoklevelénekfénymásolatát,a kiadványban megjelentetni kívánt rövid szakmai önéletrajzát (maximumegyoldal,akiadványkorlátozottterjedelmemiatt)éskettõdarabigazolványképet. MiskolciEgyetemMûszaki Földtudományi Kar DékániHivatal 3515Miskolc Egyetemváros Telefon: +36/46/ Fax:+36/46/ BaraczaMátyásKrisztián irodavezetõ Termékeink: Feszítõperemesfémésmûanyagrosták Mûanyag rosta/rendszerek (CLIP TEC,UNIPLANK,UNISTEP Vibro Elastic,Síkrosta) Hárfarosták,préshegesztett rosták,perforált lemezek Iparidrótszövet(vibrátorfonatok)osztályozógépekhez, magaskopás-ésrezgésállórugóacélból,rozsdamenteskivitelbenis Allgaier szitabetétekjavítása,felújítása Hullámrácsoktetszõlegesrácsosztással,jólhegeszthetõ anyagból,rozsdamentes kivitelbenis Mûszakiszövetek,szitaszövetek0,04mm-tõlrozsdamentes, rugóacél,horganyzottésszénacélanyagokból Szúnyoghálókszéleinszegett,szõtt kivitelben(barna,fehér, szürke,zöldszínekben;1,0;1,2; 1,5mszélestekercsekben) Vadhálóktûzihorganyzott kivitelben Kerítéselemek,kerítésmezõk 3000Hatvan Nagygombos Tel./Fax:06-37/ ; Közvetlenfaxszám:06-37/ Mobil:06-20/ Weboldalunk:www.h-s.hu FELHÍVÁS Aszemélyi jövedelemadó egy százalékának felajánlására Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2007-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezményezettjénekazországosmagyarbányászatiéskohászatiegyesületetjelöltékmeg. Kérjük tagjainkat, hogy 2008-ban is válasszák adófelajánlásuk kedvezményezettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet. Abefolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására, továbbá arra kívánjuk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és az egyetemisták folyamatosan megkaphassák abányászati és KohászatiLapokat. Közhasznúegyesületünketúgytámogathatja,haazAPEHáltalkipostázottadóbevallásicsomagbantalálható RENDELKEZÕNYILATKOZAT ABEFIZETETTADÓEGYSZÁZALÉKÁRÓL nyomtatványtakövetkezõképptöltiki: Akedvezményezett adószáma: Akedvezményezett neve: OrszágosMagyarBányászatiésKohászatiEgyesület HaÖnhelyettamunkáltatójakészítielazadóbevallását,kérjük,hogyazadója 1%-áravonatkozórendelkezését tartalmazó borítékot szíveskedjék átadni munkáltatója bérelszámolásának, aki ezt az adóhatóságnak továbbítja.ebbenazesetbenaborítékotaragasztottfelületéreátnyúlóan,sajátkezûlegírjaalá. Kérjük,hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaiknak,barátaiknakis,hogy adóbevallásukban az OMBKE-t jelöljék megkedvezményezettnek. Az OMBKE választmánya

68 Sandvik in Ac ion ASandvik avilág vezetõ berendezés és megoldás szállítója afelszíni és a mélymûveléses bányászatban, anagytömegû anyagmozgatásban, szállítószalag rendszerekben, valamint az építõipar különleges területein mint az alagútépítés, bontás, újrahasznosítás. Kínáljuk komplett- és résztechnológiák tervezését, valamint aszükséges berendezéseket homok-, kavics-, és kõbányászathoz. Telepített és mobil törõ-, valamint osztályozóberendezéseinkkel különféle törési, osztályzási feladatokat megoldunk. Sandvik termékek többek között aközismert Rammer hidraulikus bontókalapácsok, afintec és az Extec mobil törõ- és osztályozógépek is. Amagyarországi képviselet kínálja Önnek asandvik teljes termékválasztékát, gyártói szakszervizzel és eredeti alkatrészek biztosításával. SANDVIKMININGANDCONSTRUCTIONCENTRALEUROPEGMBH SANDVIKMAGYARORSZÁGKFT.H-1103BUDAPEST,GYÖMRÕIÚT31. TEL: FAX:

ENERGETIKA. tartalom. Fejben dől el MAGYAR ENERGETIKA 2012/4

ENERGETIKA. tartalom. Fejben dől el MAGYAR ENERGETIKA 2012/4 ENERGETIKA M A G Y A R XIX. évfolyam, 4. szám 22. szeptember Alapította a Magyar Energetikai Társaság Együttműködő szervezetek: Magyar Atomfórum Egyesület, Magyar Kapcsolt Energia Társaság, Magyar Napenergia

Részletesebben

Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz

Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz Nagy Gábor Miklós úrnak, a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetője Budapest Tisztelt Nagy Gábor Miklós Úr! Köszönöm, hogy munkahelyi e-mail-emre visszaigazolta

Részletesebben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés

Részletesebben

Dr. Vojuczki Péter, rovatszerkesztő

Dr. Vojuczki Péter, rovatszerkesztő Dr. Vojuczki Péter, rovatszerkesztő Jószerencsét! Ebben a számban új rovat indul, amelyben a természeti erőforrásokból alapértékeket előállító bányászattal foglalkozó, azt támadó vagy védő írásokat szeretnénk

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

II. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK

II. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézete, az MTA Bányászati Tudományos Bizottsága MAB Bányászati Szakbizottság, Szénhidrogénipari és Geotermikus Albizottság, az OMBKE Egyetemi Osztálya közös szervezésében

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801 E-mail: mbsz@t-online.hu, www.mabsz.hu

Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801 E-mail: mbsz@t-online.hu, www.mabsz.hu Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801 E-mail: mbsz@t-online.hu, www.mabsz.hu Köszöntöm a MET ERŐMŰ FÓRUM tisztelt RÉSZTVEVŐIT! A HAZAI BARNA ÉS KŐSZÉNVAGYON

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven.

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven. A visontai telephelyű Mátrai Erőmű ZRt. a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége. Fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkező Mátrai

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése Horváth Zsolt: elnöki megnyitó 1 Köszöntjük társegyesületeinket: Magyarhoni Földtani Társulat Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Eötvös Loránd

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Az építési és bontási hulladékok helye a körforgásos gazdaságban

MEGHÍVÓ. Az építési és bontási hulladékok helye a körforgásos gazdaságban MEGHÍVÓ Az építési és bontási hulladékok helye a körforgásos gazdaságban Helyszín: Herman Ottó Konferencia Központ (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) A Herman Ottó Intézet a Földművelésügyi Minisztérium

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Tartalom

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Tartalom 2017/1 HÍRLEVÉL AZ MBFH ÉS AZ MFGI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Tartalom Koncessziós hírek 2 A nyertesek aláírták a bányászati koncessziós szerződéseket 2 További lehetőségek

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS Dr. Fodor Béla Budapest, 2010. január 20. Az ásványvagyon korlátozottan rendelkezésre álló, meg nem újuló természeti erőforrás. Minden emberi

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

A8-0358/16. A Bizottság által javasolt szöveg. Indokolás

A8-0358/16. A Bizottság által javasolt szöveg. Indokolás 7.12.2016 A8-0358/16 16 1 cikk -1 pont (új) 3 cikk 1 pont g pont A Bizottság által javasolt szöveg -1. A 3. cikk 1. pontjának g) alpontja törlésre kerül; Indokolás Az olajpala a közelmúltban nem hagyományos

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 1 Nemzeti Workshop Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához Berczeli Attila Campden BRI Magyarország

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Lévai András életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei Dr. ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1/16 Életútja Született: 1908. december 22. Oravicán (Erdély) Középiskola:

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ELJÁRÁSTECHNIKA A Miskolci Egyetem közleménye 84. kötet, 2. szám (2013) MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ 2013 A kiadvány főszerkesztője: DR. KOVÁCS FERENC az MTA rendes tagja a

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Földtani adatok 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai.

A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Mottó: A legdrágább

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz 1 SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz NAPPALI TAGOZAT 1. Többcsatornás képfelbontási mód alkalmazásának lehetőségei a nyomdatermékek hozzáadott értékének növelésében Dr. Novotny Erzsébet c. egyetemi docens

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. Az MBSZ feladata, Tagsága Az MBSZ

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában Németh András geodéziai csoportvezető szakosztály elnök szakcsoport elnök PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA A TEDOM HUNGARY RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva 2005-ben, Magyarorságon; alapítók: NRG Agent Alapítva 2002-ben; 450 mill. Ft éves forgalom; 25 alkalmazott Tedom magyarországi

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2012. május 29-én, kedden 10 óra 33 perckor

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ Érzékeny földünk Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19 ME MFK Digitális Közösségi Központ Földessy János ...ha egy pillangó szárnya rebbenésével megmozdítja a levegőt, mondjuk Pekingben, akkor

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Időpont: 2015. november 28. 10 óra Helyszín: Szent István Egyetemen (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Kollégium B épület, Gorka

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Dr. Héjjas István, sz. Kecskemét, 1938 Szakképzettség 1961: gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc (NME) 1970: irányítástechnikai

Részletesebben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben elmélet TGMG0410-E-02 2015-2016. tanév M213-as terem 3. óra: A térinformatika nyújtotta új lehetőségek a területfejlesztésben 2016. április 4. 1. A térinformatika

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben