Infravörös spektroszkópia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Infravörös spektroszkópia"

Átírás

1 Infravörös spektroszkópia A módszer elve A molekulákat felépítő atomok a molekulán belül egymáshoz képest rugalmas módon elmozdulhatnak, kötéseik mentén rezeghetnek, hosszabb molekulák hajladozhatnak, kötéseik körül elfordulhatnak. Ezek a mozgások kvantáltak, tehát határozott energiaadagokban történhet csak meg a változásuk. Ezek a kvantumenergiák a különböző infravörös sugárzás fotonjainak energiájával egyenlőek. A periodikus mozgások frekvenciája és energiája elsősorban a részecskéket összekötő erőtől, és kémiai kötés típusától és a mozgásban résztvevő részecske tömegétől, vagyis az atomtömegtől függ. Ennek alapján az adott atomok között létrejövő kötéstípusokhoz néhány jellemző energia tartozik, melyeket infravörös technikával megmérhetünk. A módszer megvalósítása A mérést általában abszorpciós módon végezzük, azaz egy külső infravörös sugárforrás fényét vezetjük át a mintán, majd egy detektor segítségével észleljük a fényintenzitást. A molekulán belüli kötésekkel rezonáló infravörös kvantumokat az anyag elnyeli és ott az infravörös fényintenzitás csökkenését tapasztaljuk. A mérés megvalósítható a Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia alkalmazásával, amely nagyobb fényereje és felbontása miatt előnyös. Itt az infravörös sugárzást egy interferométerbe vezetjük, amely azokat a sugarakat erősíti, melyeknek hullámhossza az optikai úthossz egész számú többszöröse, a többi sugarat gyengíti vagy elnyeli. Folyamatosan változtatva az interferométer optikai úthosszát a hullámhossztartományt végigpásztázzuk. Ezt a sugárzást átvezetve a mintán egy detektor érzékeli. Így egy olyan elnyelési színképet kapunk, amely nem az egyes hullámhosszak, hanem hullámhosszkombinációk függvényében adja az elnyelést. Ebből a kombinált jelből a Fourier transzformáció segítségével kaphatjuk meg az elnyelési spektrumot a hullámhossz függvényében. Az FTIR működési elve A feketetestet felmelegítve infravörös sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás egy két tükörből álló egységre jut, amely a fény párhuzamosítására szolgál. Ezután a már párhuzamos infravörös fény egy féligáteresztő tükörre jut. Itt a fény egy része visszaverődik a rögzített tükörre, másik része áthalad a féligáteresztő tükrön és a mozgatható tükörre jut. A két visszaverődő sugár a féligáteresztő tükrön újra egyesül és interferenciát hoz létre. Az interferencia hatására a fekete test sugárzás frekvencia összetétele módosul. Ezt a módosított infravörös sugarat vezetjük be a mintatartóba. A mintán áthaladó fényt a detektor érzékelő ablakára fókuszáljuk. A detektorban keletkező elektromos jelet a lézersugárzás segítségével szinkronizáljuk a mozgó tükör pillanatnyi helyzetéhez a következő módon: a rövid hullámhosszú monokromatikus lézersugár amplitúdója a Michelson interferométeren áthaladva az úthosszváltozás hatására periodikusan változik. Ezáltal a mozgó tükör helyzetét a lézersugár hullámhosszának megfelelően 682 nanométer pontossággal meghatározhatjuk. A mozgó tükör helyzetének függvényében felvett intenzitás a minta fényelnyelés

2 hullámhossz függvényének a Fourier- transzformáltját adja. Az inverz Fourier transzformációt a berendezéshez kapcsolt számítógép végzi el. Az FTIR működési vázlata A mintán közvetlenül átereszthetjük az infravörös sugarakat, túl nagy elnyelés esetén hígíthatjuk alkáli-haloid sókkal, ebből tablettát is készíthetünk. Elemezhetjük a visszavert sugárzást is, kétféle módon: - közvetlenül érzékelhetjük a visszavert sugarakat (direkt reflektancia) - érzékelhetjük a szórt sugárzást (diffúz reflektancia) Diffúz reflektancia A szórt sugárzás mérésén alapuló vizsgálat során, a mintatartó helyére a diffúz reflektancia feltétet tesszük. A méréshez a kis mennyiségű szilárd mintát összekeverjük KBr finom porával. A KBr ebben az infravörös fénytartományban teljesen "fehér" anyagként viselkedik, így a ráeső sugárzást hullámhossz-függetlenül

3 veri vissza. A KBr kristályok felületén lévő mintán áthaladva a sugárzás spektrális eloszlása megváltozik. A fényt a minta felületére fókuszáljuk. A felületről távozó szórt fényt összegyűjtjük, és a detektorhoz irányítjuk. A minta előkészítése A vizsgálatot löszön kialakult Ramann féle barna erdőtalajon végeztük el. A talajmintákat tömegállandóságig szárítottuk 105 o C-on. A száraz mintákból lúgos kioldást végeztünk 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú nátrium-hidroxiddal. A talajmintákból 5 g-ot mértünk be és 40 cm 3 nátrium-hidroxiddal rázattuk 5 órán keresztül, majd szűrtük. A szűrletből 2 cm 3 -t óraüvegen beszárítottunk. A száraz mintát KBr-al összekevertük és a mérést diffúz reflektanciával elvégeztük. A mérés értékelése A mennyiségi értékeléshez a csúcsok alatti területre van szükség. Mivel az alapvonal nem teljesen egyenes, ráadásul a csúcsok néhány helyen egymásba folynak, ezért nem tudjuk őket külön értékelni, kiszámítani a csúcsok alatti területet. Ezért kihasználva a Bio-Rad által szállított program adottságait, az egész görbére illesztettünk Gaus és Lorentz kevert módszerrel függvényt. A kapott görbék alatti területet automatikusan kiszámolta. Ezek a területek arányosak az illető anyag mennyiségével. Az eredmények a táblázatban láthatók. A minőségi értékeléshez a csúcsok hullámszáma alapján kerestük ki a jellemző funkciós csoportokat. Ezeket az adatokat táblázatban közöljük A vizsgálati eredmények értékelése A vizsgált talaj a közép-európai barna erdőtalaj főtípusába tartozó Ramann féle barna erdőtalaj, annak is a rozsdabarna változata, amely homokos alapkőzeten alakult ki. Ez a talaj dunai öntéshomokon keletkezett, ezért kolloid mennyisége magasabb, mint a Tiszántúl homokjaié, mintegy 70-75% kvarctartalommal jellemezhető. A magasabb kolloid tartalom lehetőséget ad arra, hogy a kvarcon kívül egyéb ásványok mállásával kialakuljon az erdőtalajokra jellemző agyagos, vöröses B szint. A talaj tulajdonságai azonban megőrzik a homok eredetet, ez elsősorban a vízgazdálkodási tulajdonságokat fogja megszabni. Mégpedig azt, hogy a lehulló kb mm csapadék a szelvényeket erősen át fogja lúgozni, tehát egy lefelé irányuló anyagmozgással lesz jellemezhető az egész szelvény. Az A szint humuszanyagai ennek a kilúgzó oldatnak a hatására a makropólusokon keresztül a B szint felé mozognak, kolloid formában, és ott az agyagon kicsapódnak, tehát a szervesanyag tartalom egy része megőrződik a B szintben. A C szint szervesanyag tartalma szintén magasabb mint az A szinté, ez magyarázható azzal, hogy a B szintből továbbvándorolhatott a szerves anyag kolloid formában. Ezen kívül még elképzelhető, hogy a fás vegetáció gyökérzónája a mésszükségletük kielégítése végett mélyre hatolt ( C szint ), és ott humifikálódott. Ez azért is valószínű, mivel azt tudjuk, hogy a dunai öntéshomok mészben gazdag.

4 Bio-Rad Win-IR File # 1 = DRA :40 Res=8cm-1 Bio-Rad Win-IR File # 1 = DRA :38 Res=8cm 1

5 Bio-Rad Win-IR File # 1 = DRB :42 Res=8cm 1 Bio-Rad Win-IR File # 1 = DRB :45 Res=8cm 1

6 Bio-Rad Win-IR File # 1 = DRC :46 Res=8cm 1 Bio-Rad Win-IR.5 File # 1 = DRC :48 Res=8cm 1

7 A csúcs helye Átlag terület Szórás Funkciós csoport [cm -1 ] A-szint aldehid, aromás, amin alkán sav nitril alkán, aromás alkohol B-szint Σ190, alkén aldehid, aromás, amin alkohol, észter alkán, alkén sav, amid, keton, aldehid nitril alkán, aromás alkohol C-szint Σ313, aldehid, aromás, amin alkohol, észter alkán, alkén sav, amid, keton, aldehid nitril alkán, aromás alkohol Σ261,3

8 GOTTSCHALL, R. (1990): Kompostierung: Optimale Aufbereitung und Verwendung organischer Materialen im ökologischen Landbau. 4. Auflage. Verlag C. F. Müller, Karlsruhe. KONOVA, M. M. (1966): Soil organie matter Second Edition, Pergamon Press, New York RASSADI, F. - AMBERGER, H. (1975): Veränderung der Stoffgurppen im Verlauf der Verrottung von Weizenstroh. SD aus Landwirtschaftliche Forschung 28/2. SCHNITZER, M. - KHAN, S. U. (Eds) (1978): Soil organic matter. Elsevier Sci. Publ. Comp. Amsterdam - New York. STEFANOVITS, P. (1981): Talajtan. Mezôgazdasági Kiadó, Budapest STEVENSON, F. J. - GOH, K. M. (1974). Infrared spectra of humic acids: elimination of interference due to hygroscopic moisture and structural changes accompanyng heting with Kbr. Soil Sci., 117: SZABÓ, I. M. (1986): Az általános talajtan biológiai alapjai. Mezôgazdasági Kiadó, Budapest. TATE III, R. L. (1987): Organic matter a dynamic soil component. Soil organic Matter, New York, John Willey and Sous, 1-25.

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására

Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 52 (2003) 3 4 409 426 Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására TÓTH TIBOR és SZABÓ BRIGITTA MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest és SzIE

Részletesebben

4. Oszcillációk Első észlelések

4. Oszcillációk Első észlelések 4. Oszcillációk Első észlelések A Nap felszíni oszcillációinak vizsgálata 1960-ban indult Leighton észleléseivel, aki egy szellemes spektrohelioszkópos eljárást követett. Az ionizált bárium 4554 Angström

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál Készítette: KOZMA-BOGNÁR VERONIKA TARTALOM I. Távérzékelés fogalma, folyamata II. Távérzékelt felvételek és szenzorok III.

Részletesebben

Emlékeztető Paramágneses anyagok

Emlékeztető Paramágneses anyagok Emlékeztető Paramágneses anyagok Ha az eredő spinkvantumszám S 0, vagyis a részecske rendelkezik eredő spinimpulzus momentummal, akkor mágneses momentuma is van. E vektorok abszolútértéke (hossza) S S(S

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: László István MSc, II. évfolyam Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Zrínyi Miklós Konzulens:

Részletesebben

Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben

Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben TDK dolgozat Zsigmond Anna Julia ELTE TTK Fizika BSc 2. évfolyam Témavezető: dr. Veres Gábor ELTE TTK Atomfizikai Tanszék ELTE TTK 28

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Projekt Zárójelentés 2011 (előlap)

Projekt Zárójelentés 2011 (előlap) K+F munkaerő megőrz és s fejlesztése se Projekt Zárójelentés 2011 (előlap) Beszámolási időszak 2010.12.31-2011.12.31 Munkaszakasz II (Zárás) A projekt azonosítója SOILPREC Nyilvántartási szám KF-MUNKAERŐ-09-1-2009-0008

Részletesebben

1 DR KUBA GELLÉRT. FELHASZNÁLÁSRA JOGOSULT : MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA TOVÁBBKÉPZŐ NP Kft

1 DR KUBA GELLÉRT. FELHASZNÁLÁSRA JOGOSULT : MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA TOVÁBBKÉPZŐ NP Kft 1 A FÉNY BIOLÓGIAI HATÁSAI DR. KUBA GELLÉRT LEKTORÁLTA: SCHÜLLER FERENC A NAPFÉNY Az élő szervezetek létezésének forrása a napfény. Mai ismereteink szerint csak kevés magasabb rendű lény él csökkentett

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

Összefoglaló. Abstract. Bevezetés

Összefoglaló. Abstract. Bevezetés A talaj mechanikai összetételének meghatározása különböző módszerekkel Hernádi Hilda 1 Makó András 1 Kucsera Sándor 2 Szabóné Kele Gabriella 2 Sisák István 1 1 Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 18 KRISTÁLYFIZIkA XVIII. OPTIKAI TULAJDONsÁGOK 1. OPTIKAI sajátságok FEHÉR FÉNYBEN A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely különböző hullámhosszúságú komponensekből

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA Szigetelési ellenállás mérése A mérésre történő felkészüléshez ismételjék át az elméleti anyag Villamos tulajdonságok, Szigetelőanyagok c. fejezetét! A szigetelőanyagok alapvető

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

mágneses-optikai Kerr effektus

mágneses-optikai Kerr effektus Mágnesezettség optikai úton történő detektálása: mágneses-optikai Kerr effektus I. Mágneses-optikai effektusok 2 II. Kísérleti technika 3 III. Mérési feladatok 5 IV. Ajánlott irodalom 6 2008. BME Fizika

Részletesebben

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat A természetes háttérsugárzás Mérésleí rás Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos sugárzásnak van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intnzitása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) A FÉNY A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható Alapmeghatározásai - elektromágneses hullám

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Tudományos Diákköri Dolgozat RÁCZ GERGELY Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Dr. Csay Tamás a Dr. Takács Erzsébet a Dr. Homonnay

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben