TÁMOP / Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS CSOPORTOK JOGVÉDELME

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS CSOPORTOK JOGVÉDELME"

Átírás

1 TÁMOP / Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS CSOPORTOK JOGVÉDELME Béres Zoltán ellátottjogi képviselő Április 11..

2 Neked és nekem, mindkettőnknek vannak érdemeink, értékeink és emberi méltóságunk. Elfogadom önmagam úgy, amilyen vagyok, és elfogadlak téged is olyannak, amilyen vagy. Ez inkább lényegi, mint viselkedésbeli megállapodás. Időnként előfordulhat, hogy nem tetszik, amit csinálsz. Téged azonban, személyedben mindig elfogadlak. Ez azt jelenti, hogy emberi lényed tökéletesen rendben van nálam, bár a viselkedésed visszatetsző lehet. Nem állok feletted, és te nem állsz felettem. Egy szinten vagyunk, mint emberek. Ez igaz akkor is, ha teljesítményünk vagy műveltségünk különbözik. Ez akkor is igaz, ha különböző korúak, fajtájúak vagy vallásúak vagyunk. (Hemfelt)

3 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk. Egészség Fogalma Általános meghatározás szerint az egészség az ember bármely szempontból vizsgált általános állapota, illetve szervezetének funkcionális- és anyagcsere hatékonysága. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk.

4 Az egészség csak akkor fenntartható ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik: 1. biológiai egészség: testünk megfelelő működése 2. lelki egészség: világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső béke 3. mentális egészség: tiszta, racionális és logikus gondolkodás 4. érzelmi egészség: az érzések felismerése, megélése és kifejezése 5. szociális egészség: embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása

5 Az emberi agy működésének diszfunkciói, a valósághoz való viszony torzulási mutatják.

6 A szenvedélybetegek és hajléktalanok mint speciális csoport. Szenvedélybetegségek A droghatások típusai Mesterséges kémiai megerősítők használata rendellenes szerhasználat - abúzus A mesterséges kémiai megerősítők kellemes hatást idéznek elő vagy megszüntetnek kellemetlen állapotokat (pozitív, ill. negatív megerősítők) Másík hatástípus, amikor a drogok kellemetlen állapotot okoznak drogok averzív hatása. Az averzív hatás fontos szerepet kap a kerülés-tanulásban. Ez egy olyan szocializációs folyamat, amelynek során megtanulunk elkerülni egyes kémiai szereket vagy szerkombinációkat. A harmadik hatástípus a diszkriminatív droghatás.- A drogok képesek arra, hogy hatásuk alapján a többi drog közül kiválasszák a legmegfelelőbbet. Negyedik típus, amikor a droghatás környezeti és belső ingerekre kondicionálódik. Ilyenkor neutrális tárgyak, érzések is kiválthatják a drogéhséget vagy drogélményt. A megszokott környezetben az ugyanolyan dózisú drog hatása gyengébb, mint ismeretlen környezetben.

7 Addikció A mesterséges kémiai szerek jelentősége abban rejlik, hogy idővel kiszorítják a fogyasztó életéből a természetes eufórizáló hatásokat.pl. csökken az igény a sportolásra, szexuális aktivitásra, az élettevékenység teljesen beszűkülhet. Ha a drog beszerzésére és elfogyasztására szánt idő uralja az ébren töltött idő jelentős részét, a rendszeres fogyasztás egyik fontos következménye az addikció azaz hozzászokás. Az addikció toleranciával, dependenciával járhat együtt. A drogok felosztása Három nagy típus: Pszicho-stimulánsok: kokain, amfetaminok és nikotin Hallucinogének: LSD, hallucinogén amfetaminok (MDA) A központi idegrendszer depresszívumai: alkohol, opioidok, benzodiazepinek és barbiturátok

8 Viselkedési addikciók: Kóros szokások, impulzuskontroll zavarok E viselkedészavarok lényege a következő: A/ A beteg képtelen ellenállni olyan impulzusnak, késztetésnek, amelynek végrehajtás önmagára vagy másokra veszélyes. B/ Az aktus előtt fokozódó feszültéség és aktiválódás észlelhető. C/ A cselekmény végrehajtás oldja a feszültséget, átmenetileg örömöt, kielégülést okoz. D/ A cselekmény után megbánás, bűntudat jelentkezik. Kóros játékszenvedély Gyakran társul alkohol és drogdependenciával, ill. depresszóval. Tünetek: A betegség lényege a kockázatmegítélés zavara, feltáételen hit a biztos szisztémában. Szenvedélyük megnyilvánulásának jellegzetes fázisai vannak: a betegek a játék előtt fokozódó késztetést, feszültséget éreznek, a játék alatt örömérzést, izgalmat, transzerű állapotot, végül a veszteség miatt erős bűntudat gyötri őket. Nyerés közben képtelenek abbahagyni a játékot, ha vesztésre állnak, veszteségüket mindenképpen visszaakarják szerezni. A késztetésnek nagyon nehezen tudnak ellenállni és több hónapos vagy éves absztinencia után is visszaeshetnek. A játékszenvedélyhez sok rituálé tartozik, amely a kényszerbetegséggel mutat rokonságot, ugyanakkor sokban hasonlít az alkohol és szerhasználathoz. más

9 A problémás droghasználó személyisége Sérült, megzavart, késleltetett személyiségfejlődés. A drogfüggővé váló egyén alapvető feladatok, konfliktusok megoldatlansága miatt nem képes érett felnőtt identitás kialakítására. Személyisége a serdülőkornak megfelelő fejlettségi fokon működik, de bizonyos helyzetekben ennél korábbi szintre regrediálhat. személyisége megreked az önállóságigény és az identitáskeresés kamaszkorra jellemző szintjén. A köv. területeken igazán szembetűnő elmaradásuk: kommunikáció kapcsolatteremtés, kötődés empátia intimitás másokba és a jövőbe vetett bizalom önkifejezés önismeret, önértékelés, énkép stresszkezelés önérvényesítés másokkal való kooperáció

10 Drogtípus és személyiség Egyes feltételezések szerint nem véletlen, hogy melyik fogyasztó melyik szert preferálja, és melyik anyagtól válik függővé. A függőség, a szimbiotikus kapcsolat nagy valószínűséggel ahhoz a droghoz kötődik majd, amely a leginkább választ ad a használó speciális problematikájára. Azok az egyének, akik (néhány példa) számára megoldhatatlan feladatot jelent destruktív indulataik és állandósul konfliktusaik kezelése heroint választják depresszióval küzdenek, a kényszeres evők dinamizáló, eurforizáló hatású kokaint vagy amfetamin-származékokat fogyasztják a serdülőkor tipikus problémáira (gátoltság, szorongás, kisebbrendűségi érzés) marihuana, Ecstasy

11 A DROGFOGYASZTÁS HATÁSA A SZEMÉLYISÉGÁLLAPOTRA A drogfogyasztás öngyógyítási kísérletként is értelmezhető nem orvos, pszichoterápia, hanem drogok segítségével próbálja enyhíteni tüneteit. évek, esetleg évtizedek eshetnek ki a fogyasztó életéből úgy, hogy azokat kizárólag a droggal összefüggő tevékenységek, kapcsolatok uralják a személyiségfejlődésben stagnálás vagy visszafejlődés tapasztalható. A droghasználattal összefüggésben kialakuló pszichés zavarok közül: a világtól és saját magától való elidegenedés, bizonyos fokú mentális és emocionális leépülés, a motiváció elégtelensége, az önkontrollfunkció hanyatlása, a depresszió, az öngyilkossági tematika és az elmebetegség megjelenése említendő. Fizikai hanyatlás: fogyás, a kondíció romlása, csökkent immunműködés, az emésztőrendszer betegségei, a nehezen gyógyuló sebek, gyulladások, a fogak és a haj kihullása, a szex. érdeklődés hiánya.

12 A drogkarrier lehetséges kimenetelei Szer- vagy tünetváltás: Tünetváltás történik: a szerfüggőség és droghasználat megszűnik, de a személyiség alapvető problematikája érintetlen marad, és ez új tünetben, új patológiában nyilvánul meg. tartós depresszió, pszichotikus epizód, önkárosító bontakozhat ki. A drogos családok jellemzői: családon belüli merev, idejétmúlt érintkezési formák állandó minősítések, címkézések kettős kötődés duble bind a drogos és a másik nemű szülő között (Az apa-anya-gyermek hármas egysége nem jön létre, mert valamelyik szülő megakadályozza. Többnyire az apa reked ki, az anya ambivalens módon viszonyul a gyerekéhez.) szokatlan kapcsolat az azonos nemű szülővel (Látszólag haragszanak egymásra, de valójában mindketten attól szenvednek, h. nem tudják a másik elismerését megszerezni.) örömtelenség szexuális problémák a szülőknél szenvedélyszerű viselkedés több generáción át a konfliktusok nyersebb formában jelennek meg az anyák nevelési stratégiája a csecsemőkori állapotot tartja fenn

13 Hajléktalanság Pszichológiai, mentálhigiénés megközelítés együttélés kiscsoportjaiból és/vagy a személyiségből eredő okok a hajléktalanság korai előzményei (szülő elvesztése, család széthullása) hajléktalanság személyiségfejlődés szerepek elveszítése önbizalom és önbecsülés vesztés Hajléktalanság és devianciák mentális betegségek alkohol- és drogabúzus házassági vagy családi problémák (erőszak, szenvedélybetegség, akut konfliktushelyzetek) gyakori a pszichiátriai zavarok öngyilkosság szuicid kísérletek alkohol- és drogfüggőség szexuális devianciák, prostitúció kriminalitás

14 Kapcsolathálózati megközelítés családi kapcsolatok hajléktalan-hajléktalan kapcsolatok (haver) hajléktalan-nem hajléktalan kapcsolatok magányosak (nő/férfi) 4/5-e egyedül él A társadalmi és az egyéni okok hatása Minél magasabb társadalmi pozícióban van valaki, annál több un. egyéni ok (személyes deviancia) kell a hajléktalanná váláshoz, és minél alacsonyabb a státusza valakinek, annál inkább játékszere a társadalmi folyamatoknak. Annál inkább elegek a társadalmi okok, a társadalmi struktúra hatása. Minél alacsonyabb a státusza valakinek, annál vékonyabb margót kell felélnie (Wiseman) annál kevesebb a cserealapja (csereelmélet), és annál kevesebb bármilyen tőkefajtát tud bármire konvertálni a hajléktalanná váláshoz.

15 A deviancia A normától eltérő viselkedés A deviáns viselkedés fajtái bűnözés öngyilkosság alkoholizmus kábítószer-fogyasztás nem organikus eredetű mentális betegségek prostitúció A deviáns viselkedések közös sajátosságai Mindegyik mögött megfigyelhető a társadalom válsága; a kultúra, az értékek és normák válsága, pusztulása, vagy ezek elbizonytalanodása (dezorganizáció); a viselkedészavarok pedig ennek a tünetei, jelzései.

16 2. Robert K. Merton értelmezése anómia az az állapot, amikor a társadalmilag elfogadott célokat (pl. meggazdagodás) nem lehet megengedett eszközökkel elérni (pl. tanulás, munka, takarékosság által.) a társadalom kedvezőtlenebb helyzetű rétegeiben erősebb az anómiás állapot, ezért ott gyakoribb a deviáns viselkedés. A viselkedés-típusokat a célok, és eszközök kapcsolatában határozta meg: A vagyon elleni bűnözőt az jellemzi, hogy a célokat elfogadja (gazdagodni akar), de nem megengedett eszközöket alkalmaz. A neurotikust, az alkoholistát, a drogost, az elmebeteget, az öngyilkost pedig az jellemzi, hogy nemcsak az eszközöket de a célokat is elutasítja visszahúzódik a társadalomtól. Jacqueline Wiseman (társadalmi margó) Ezt szoktuk úgy megfogalmazni hogy: Mit kell elkövetnie valakinek ahhoz, hogy hajléktalanná váljon. Ezek szerint bizonyos embereknek többet, másoknak kevesebbet.

17 Wiseman szerint a társadalmi margó mérete a gazdasági tőkéhez hasonlóan akkumulálódik: minél magasabb társadalmi pozícióba tartozik valaki, annál több a mozgástere, s annál több rossz tulajdonságot is megengedhet magának anélkül, hogy margójából, pozíciójából veszítene. Pl.:.egy nő esete, aki menstruálni kezdett, és nem volt sem elég kapcsolati tőkéje, sem elég gazdasági tőkéje (hogy betétet kérjen, vagy vegyen), és nem ment be a munkahelyére. A margója is igen vékonyka volt, így ez már elég volt ahhoz hogy kirúgják. A hajléktalan férfi szétcsúszott alkoholos állapotban Most is vannak céljaid? Leálltam. Mikor? Amikor az utcára kerültem. Abba a pillanatba ki kellett kapcsolni, mer ez egy önvédelem. Az ember, hogyha elkezd gondolkozni ebbe az állapotba, mi van akkor, - vagy belehülyül, vagy öngyilkos lesz. Ilyenkor ez egy abszolút önvédelem, az hogy kikapcsolok, igyekszek nem gondolkozni, na mer azér úgyse tudja az ember abszolút kikapcsolni magát, - igyekszem csak a napi problémákat megoldani.

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT Cégjegyzékszám: 19-06-508245 Cím: 8230. Balatonfüred Déry Tibor u 14 Tel/Fax: 87/ 482 533 Mobil: 06 20/ 32 72 177, e-mail: fonixfüred@gmail.com, web: www.fonixfured.com

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

Addiktológiai alapfogalmak. A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alábbiak szerint definiálja a hozzászokást

Addiktológiai alapfogalmak. A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alábbiak szerint definiálja a hozzászokást Tartalom Addiktológiai alapfogalmak... Az alkoholizmus és kezelése A családi szerepek felismerése A drogok fajtái és csoportosítása Tanácsok drogproblémával találkozó szülőknek, hozzátartozóknak, segítőknek

Részletesebben

MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZD!

MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZD! 1852-06/2. Értelmezze az alábbi esetet, és a készítsen listát a felajánlható segítségnyújtási lehetőségekről! H. Géza 46 éves. Tanyán nőtt fel 6 testvérével együtt, legkisebb gyerekként. Mindig szegénységben

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez)

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Magyar Testnevelési Egyetem Mentálhigiénés Osztály 1998 Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag

Részletesebben

Szenvedély?!- Betegség?! II. rész. Szenvedélybetegség és a család

Szenvedély?!- Betegség?! II. rész. Szenvedélybetegség és a család Szenvedély?!- Betegség?! II. rész Szenvedélybetegség és a család Ebben a rövid ismertetıben bemutatjuk Neked/Önnek: - azokat a kockázati tényezıket, amelyek a családban vannak jelen és hatnak a szerhasználat,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség röviden... 5 Addikció fogalma... 5 Dependencia... 6 Kialakulás...

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET UEFA B EDZŐK KÖTELEZŐ MEGYEI TOVÁBBKÉPZÉSE (licenc meghosszabbítás) A korosztályos képzés pszichológiája Előadó: Baranya István Szakmai és Felnőttképzési

Részletesebben

A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon:

A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon: CSAT- projekt Megvalósítás / Tematika P1 Pedagógusokra (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem 1. rész A párkapcsolati erőszak fogalma, előfordulása, hazai és nemzetközi

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Káros szenvedélyek és krízis

Káros szenvedélyek és krízis Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2014 Káros szenvedélyek és krízis Rajtad múlik! - életmódprogramok az Enyingi kistérségben TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045 Káros szenvedélyek és krízis 1 Rajtad múlik!

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban -

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - 1 2 Tartalomjegyzék Előszó 4 Fogalmak 5 Drogok csoportosítása 9 Első figyelmeztető jelek 10 Függőség jelei 11 A kipróbálás mögött

Részletesebben

Érdemes beszélni róla

Érdemes beszélni róla Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Szerkesztette: Kály-Kullai Károly Lektorálta: Dr. Buda Béla, Dr. Grezsa Ferenc Kiadó:

Részletesebben

Dr. Zolnay Júlia: Addikt zavarok és kezelésük háziorvosi szemmel

Dr. Zolnay Júlia: Addikt zavarok és kezelésük háziorvosi szemmel Dr. Zolnay Júlia: Addikt zavarok és kezelésük háziorvosi szemmel Mi teszi indokolttá, hogy háziorvosként is komolyan foglalkozzunk az addiktológiai betegek megismerésével? Háziorvosként betegeim életét

Részletesebben

TÉGY. Alkohol. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Alkohol. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Orosz Fruzsina Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Az úr hűbéri-rendi jelenség, a középosztály kapitalista-osztálytársadalmi jelenség, az értelmiség örök emberi szerep. 1

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

Az egészség pszichológiája

Az egészség pszichológiája Husztiné Hajdú Erika Az egészség pszichológiája Egészségvédő füzetek IV. Tartalomjegyzék A holisztikus szemléletmód a gyógyításban 3 Életút és fejlődés.. 4 Akik segíthetnek... 7 A mentális zavarok... 8

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet A MEGÁLLÓ CSOPORT Nappali közösségi terápiás programjainak tapasztalatai és a szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programja Zárótanulmány TARTALOM:

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

A szenvedélybetegség koncepciója 1

A szenvedélybetegség koncepciója 1 Robert Lefever A szenvedélybetegség koncepciója 1 A betegség funkcionális zavarokat okoz. Az addikció miatt a benne szenvedő időnként visszatér az adott szerhez, az addiktív folyamathoz vagy kapcsolati

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

TÉGY. Dohányzás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Dohányzás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Európai Szociális Alap AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben