16. Vadászfegyverek.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. Vadászfegyverek.doc"

Átírás

1 XVI. VADÁSZFEGYVEREK Az aktív rendszerű lőfegyvereket nemcsak a katonák használják. Már említettük, hogy az emberiség egyik igen régi fegyvere, az íj ma már csak sporteszköz. Ugyanígy a lőfegyvereket is használják sportcélokra. A lövészsport mellett szintén kézi lőfegyvereket használ az ugyancsak sportnak minősül vadászat is. Az idők folyamán a különböző vadászfegyvereknek széles köre alakult ki. A sörétes vadásztöltényt tüzelő puskák bizonyos mértékig eltérnek a lövészfegyverektől, a golyósok viszont általában a katonai lövészfegyverek díszesebb és a célnak megfelelően módosított változatai. A sörétes vadászpuskák csövének űrmérete nagyobb, mint a golyósoké, a csőfal vastagsága viszont kisebb, lévén a gáznyomás is kisebb a csőben. A sörétes vadászpuskák kisebb hatótávolságúkból eredően csak vadászati célokra alkalmasak. A golyós vadászpuskákat viszont jól lehet katonai célokra is használni. Ezt az amerikai polgárháborútól kezdve a második világháborúig terjedő időszak partizánharcai is jól bizonyítják, amelyek során gyakran használtak vadászpuskákat mindaddig, amíg katonai fegyverhez nem jutottak. A fegyverekről szóló ismeretek tehát nemcsak a katonai szakirodalomban találhatók meg, a különböző vadászati folyóiratok és újságok is közölnek érdekes fegyverekről szóló cikkeket. A) A GOLYÓS ÉS A SÖRÉTES VADÁSZFEGYVEREK MŰKÖDÉSI RENDSZEREI A lőfegyverek rendszertani felosztását már a korábbiakban végrehajtottuk. Az aktív rendszerű, tűzfegyverek közül vadászati célokra általánosan alkalmazzák a nem ismétlő, ismétlő és a félautomata rendszerű fegyvereket. A nem ismétlő fegyverek közül kiemelkedő jelentősége van a rögzített zárral ellátott, mozgó - billenő - csöves fegyvereknek. A többi nem ismétlő, ismétlő és félautomata vadászfegyverek részletes tanulmányozására nem térünk ki, mert a fegyverek elvi felépítése és működése az előzőekben megismert fegyverek általános elvi felépítésével és működésével megegyezik. B ) A VADÁSZFEGYVEREK CSÖVEI A vadászfegyverek alapvető része, a csőfuratban megy végbe a lövés folyamata és a cső adja meg a lövedék induló irányát. Központi és peremgyújtásos lőszereket tüzelő vadászfegyverek csöve huzagolt, a sörétes vadászfegyverek csöve pedig sima furatú. 1. A golyós vadászfegyverek csöve A golyós vadászfegyverek csövének kialakítása méretjelölése a IX/A. és IX/A,l. fejezetben leírtakkal megegyezik. 2. A sörétes vadászfegyverek csöve A sörétes vadászfegyverek csöve belül simafalu cső, amelyet a csőtorkolatnál kialakított szűkítés (csőszűkítés) zár le. A csőszűkítést a hengeres csőfurattal a szűkítőkúp köti össze. Ezt a szűkítést a sörétlövés teljesítményének fokozására és a fegyver szórásának szabályozására alkalmazzák. A sörétlövésnél kialakuló sörétnyaláb kiterjedésének (szórásának) és ezáltal találati teljesítményének befolyásolása két módszerrel történhet: a csőfurat szűkítésével, a csőfurat tágításával.

2 A fentiek alapján a következő három furatfajtát különböztetjük meg: hengeres furat, szűkített furat, skeet-furat. a) Hengeres furat 16. Vadászfegyverek.doc Hengeres furatnál a töltényűrt követő átmeneti kúptól a csőtorkolatig terjedő furatátmérő azonos. A hengeres furatú csövekkel leadott sörétlövések teljesítménye, szórása rövid távolságon (kb. 30 m) %-os, ami vadászati szempontból nem kielégítő. Jobb eredmény érhető el un. "koncentrikus furattal", ahol a cső kialakítása enyhén kúpos és a csőtorkolat felé szűkül. A szűkítés mértéke: 0,2-03 mm. b) Szűkített furat A csőszűkítéses furat a csőszáj szűkítésének legáltalánosabban alkalmazott módja. Szűkített furattal jobb a sörétlövés fedése és kisebb a szórás. A normál csőszűkítés lényege, hogy a szűkített rész a csőtorkolat előtt kb. 5 cm-rel kezdődik, addig a furat hengeres. A hengeres furat rövid szakaszon kúposan összeszűkül (szűkítőkúp), majd ismét hengeresen (párhuzamosan) a csökkentett átmérővel halad a csőtorkolatig. Ezzel elérhető, hogy a sörétszemek jobban összetömörüljenek, s a csőtorkolatot zártabb nyaláb formájában hagyják el. Ugyanakkor a csőszűkítés némileg visszatartja (lefékezi) a lőszerben levő fojtást, ezáltal kevésbé zavarja a sörétnyaláb kialakulását. A csőszűkítésnek a hengeres furathoz viszonyított mértékét az átmeneti kúp és a szűkítőkúp közötti hengeres furat átmérője és a szűkítőkúp utáni párhuzamos (hengeres) szakasz átmérője közötti különbség adja. A csőszűkítés méretek kaliberenként és gyártmányonként változnak, a teljesítmény azonban a sörétmagok kezdősebességétől is nagyban függ. Szűkített furatok típusait szemlélteti a ábra ábra Fülkés csőszűkítés 220. ábra Csúcsíves csőszűkítés

3 221. ábra Normál csőszűkítés 222. ábra Fordított (harang) csőszűkítés c) Skeet-furat Skeet-lövészeteken (agyaggalamb-lövészeteken) rövid távolságról kell egészen kis célfelületű céltárgyat (korongot) eltalálni, s ezért nagyobb, de egyenletes szórást biztosító un. Skeet-furatra van szükség. A 223. ábrán látható skeet-furat tulajdonképpen normál szűkített furat, amelynél a szűkítést követő furatszakasz nem egyenes, hanem a csőtorkolat felé tölcsérszerűen kitágul, nagyobb átmérőjűre, mint a furat hengeres része. (Tehát normál és fordított vagy harang szűkítés kombinációja.) 223. ábra A 224. ábra csökkentett értékű szűkített furatot ábrázol, amely az előző skeet-furatnál sűrűbb és egyenletesebb szórást ad ábra

4 A kétcsövű sörétes vadászfegyvereknél különböző mértékű csőszűkítést alkalmaznak, abból a meggondolásból, hogy az elhibázott cél a lövőtől távolodva menekül, s így a második lövésnél szűkebb és távolabbra lövő csőre van szükség. d) Állítható csőszűkítések Egycsövű ismétlő és félautomata rendszerű sörétes vadászfegyvereken gyakran alkalmazzák az állítható csőszűkítő berendezéseket, amelyekkel ezek a fegyverek különböző vadászati célokra alakíthatók át. A csőszűkítő berendezéseket vagy gyárilag szerelik a csőre, vagy pedig a különböző méretű csőszűkítő toldalékok a fegyvercső végére felcsavarozhatók. Ismeretes már automata, önváltós csőszűkítő is, amely lövés után automatikusan vált át erősebb szűkítésre. 3. Sörétes fegyverek csövének űrmérete A legtöbb sörétes fegyver és lőszer kaliberjelölése angol eredetű. A sörétes kalibereket azzal a számmal jelölik, ahány darab, a sörétes fegyver belső csőátmérőjének megfelelő nagyságú golyót tudnak kiönteni egy font (453,6 g) tiszta ólomból. (Tehát a 12-es kaliber 12 db, azonos átmérőjű ólomgolyót jelent, amelynek össztömege 1 angol font.) Következőkben a különböző kaliberekhez tartozó átmérőket tünteti fel a táblázat: Kaliber Átmérő mm-ben Zollban 10 19, , , , , , , , , A belső csőátmérők tűrése minden kalibernél + 0,4 mm. C) Vadászfegyverek elsütő szerkezete Az alkalmazott elsütő szerkezetek feladata a töltött fegyvernél a lövéskiváltása, a kakas (ütőelem) felhúzott helyzetben tartása, majd felszabadítása. Golyós és kétcsövű sörétes vadászfegyverek elsütő szerkezetének típusai a következők lehetnek. 1. Golyós fegyverek elsütő szerkezetei a.)egybillentyűs, közvetlen, egyfokozatú: a billentyű mozgása korlátozott, ellenállása egyenletesen növekszik a kakas (ütőelem) kioldódásáig. Ennél a billentyű kialakításnál nincs un. túlfutás, azaz a billentyű hátramozgása nem folytatódik az elsütő emelő kioldása után. b.)egybillentyűs, közvetlen, kétfokozatú: a billentyű ellenállása és mozgása két szakaszra különül. A billentyűnek meghatározott holtjátéka van, jelentős mértékű a hátrafelé irányuló billentyűmozgás, mielőtt az ellenállás érezhető és az elsütő emelő kioldódik.

5 c.). Egybillentyűs, gyorsító: A gyorsítás a billentyű előrenyomásával történik. d.) Kétbillentyűs, gyorsító: A gyorsítás a hátsó gyorsító billentyű meghúzásával történik. Mindkét gyorsító típusnál egy állíró csavar segítségével lehet az elsütő billentyű ellenállását finomabbra vagy keményebbre állítani. A gyorsító alkalmazásának a célja, hogy az elsütő billentyűvel ne kelljen "érintkezést venni" hanem az elsütés egészen kis erővel húzva következzék be. Nagy távolságokra leadott pontos lövéseknél alkalmazzák. 2. Kétcsövű sörétes fegyverek elsütő szerkezetei a.) Kétbillentyűs, hagyományos: mindkét elsütő szerkezethez egy-egy különálló billentyű tartozik. b.) Kétbillentyűs, kettős hatású: jellemzője, hogy lehetővé teszi a duplázást csak az első billentyűvel, vagy hagyományos módon mindkét billentyűvel. c.) Egybillentyűs elsütő szerkezetek: Teljesen mechanikus típus: Az egyik elsütő emelőről a másikra való átváltás a billentyűmozgás következtében mechanikusan történik, hátralökő erő közvetítése nélkül. Tehetetlenségi típus: Az átváltásra a hátralökő erő által mozgatott lengőék szolgál. Működését tekintve kevésbé megbízható, mert minden esetben a hátralökő erő nagyságától függ a működése, ami nem mindig érhető el gyenge lőszer használata esetén, sem akkor, ha a fegyvert a lövő lazán tartja a kezében. A különválasztó (szelektív) egybillentyűs rendszernél a fegyveren kívül elhelyezett nem automatikus működésű biztosító és tüzelési sorrend választójaként is szolgál. A biztosító hátracsúsztatásával választható ki az először tüzelő cső. Bock-puskáknál a gomb jobbra tolásával az alsó, balra tolásával a felső csőre lehet váltani, majd a biztosítót előre kell tolni. Általában vörös pont jelzi a biztosító elülső, kikapcsolt helyzetét. Szelektív egybillentyűs rendszeren belül készítettek olyan típust, amelynél a sorrendváltó gomb a nyitókulcs mögött helyezkedik el. A gomb gyors váltást tesz lehetővé egyszerű ide-oda tologatással, bebiztosított állapotban történő átkapcsolás lehetősége nélkül, mivel a biztosító független a tüzelési sorrendváltótól és a billentyű mellé épül be. D) VADÁSZFEGYVEREK BIZTOSÍTÓRENDSZEREI A vadászfegyverek biztosítórendszerei (biztosítóreteszek) a következő típusokra oszthatók a 225. ábra alapján. billentyűbiztosítás, elsütő emelő biztosítás, kakas-biztosítás, kettős biztosítás, kölcsönös elsütő emelő biztosítás, ütőrugó-biztosítás. A biztosítórendszerek vadászfegyvereknél automatikus (a rendszer önmagát biztosítja) és nem automatikus (kívülről egy külön szerkezeti elem, a biztosító gomb segítségével lehet működtetni) működésűek lehetnek. Az elsütő szerkezet (lakatszerkezet) megfeszített (felhúzott) állapotát több fegyveren kiálló jelzőcsapok mutatják.

6 225. ábra 1. Ütőszeg (gyúszeg); 2. Kakas (ütőelem); 3. Ütőrugó; 4. Elsütő emelő (elcsattantó); 5. Billentyű; 6. Biztosító; 7. Nyugasz (Raszt) 1. Billentyűbiztosítás Az elsütő billentyűt rögzíti, a billentyű felső részére egy biztosító-tengely fekszik, blokkolja a billentyűt, amely ezáltal nem mozgatható felfelé, tehát nem húzható el. el. 2. Elsütő emelő biztosítás A biztosítótengely az elsütő emelőre fekszik, ezáltal bebiztosított állapotban nem mozdítható Tehát egyidejűleg a billentyű is blokkolva van, akárcsak a billentyű biztosításnál. Biztosított állapotban a fegyver leesése esetén az elsütő emelő nem mozdulhat el, nem szaladhat le az ütőelem nyugaszáról. 3. Kakas-biztosítás Az ütőelemet rögzíti, amely ezáltal nem tud az ütőszegre csapni. Két típusa ismert: első típusnál ék vagy retesz fekszik az ütőelem elé vagy az ütőelemre, amely ezáltal nem tud elmozdulni; a második kakas-biztosítási módnál a biztosító retesz nem egyszerűen az ütőelem elé vagy az ütőelemre fekszik, hanem emelőhatás által hátranyomja a kakast. Az elsütő emelő ekkor nem ül szilárdan a kakas nyugaszán, hanem a billentyűvel együtt szabadon mozgatható, vagyis ez a biztosítórendszer lényegében kiemeli az ütőelemet a nyugaszból. Ez a biztosító a leghatásosabb, ugyanis rögzíti az ütőelemet, amely a fegyver véletlen leejtésénél sem tud az ütőszegre csapni. 4. Kettős biztosítás Felépítését a 226. ábra szemlélteti. A kettős biztosítás (billentyű- és kakas-biztosítású) kétkarú biztosítórendszer, amelyet elsősorban oldallakatos fegyvereken alkalmaznak. Lényege, hogy az elsütő emelő alatti kar csak abban az esetben biztosít, ha a billentyű nincs elhúzva de ütés vagy a fegyver leejtése következtében az elsütő emelő kipattan az ütőelem nyugaszából. Ekkor az ütőelem nem tud az ütőszegre csapni, mivel az elsütő emelő blokkolja azt, lényegében felfogja ütését.

7 Tehát a fegyver véletlen elsülésének lehetősége kizárt, mivel a kakas csak akkor tud az ütőszegre csapni, ha a biztosítókar a billentyű elhúzása következtében elmozdul helyéről, s nem akadályozza a kakas mozgását. A biztosítórendszernek ez a kiegészítő része a szerkezeten kívül nem látható ábra 1. Kakas; 2. Ütőrugó; 3. Közvetítő kar; 4. Elsütő emelő; 5. Elsütő emelő rugó; 6. Biztosító; 7. Biztosítórugó; 8. Biztosítónyugasz; 9. Felhuzónyugasz. Ugyanakkor - biztosított állapotban - egy kar az elsütő billentyűt rögzíti. A biztosítórendszernek ez a része a zárótest felső nyúlványán, a tusanyakon levő, külső tológombbal vezérelhető. 5. Kölcsönös elsütő emelő biztosítás Egyes drillingeken a sörétes csövekhez és a golyós csőhöz tartozó elsütő szerkezet váltójában egy kiegészítő, un. kölcsönös elsütő emelő biztosítás épül be, amely átváltáskor automatikusan lép működésbe. Ha a fegyvert golyólövésre állítják, a sörétes csövekhez tartozó, jobb oldali elsütő szerkezet elsütő emelőjére egy retesz fekszik, amely megakadályozza, hogy az elsütő emelő kiemelődjön a nyugaszból. Sörétlövésre való átváltáskor pedig a golyós csőhöz tartozó elsütő szerkezet elsütő emelőjét blokkolja hasonló módon. Ez az automatikus biztosítórendszer a fegyver szerkezetének külső felén nem látható. 6. Ütőrugó-biztosítás Az elsütő szerkezet részben vagy teljesen fesztelenítve van, s így ez a biztosítórendszer tökéletes biztonságot nyújt. Konstrukciójának számos típusa ismeretes, de egyik sem terjedt el széles körben. Az elsütőszerkezetet az oldalra szerelt kar segítségével, vagy a tusanyakon levő tológombbal lehet megfeszíteni. E) BILLENŐ-CSÖVES VADÁSZFEGYVEREK A billenő-csöves vadászfegyverek egy-, két-, három- vagy négycsövűek lehetnek. Az egycsövűek csoportján belül golyós és sörétes fegyvereket különböztetünk meg.

8 A kétcsövű vadászfegyverek csőelrendezése szempontjából a következő kivitelekben készülnek: csöves egymás mellett (dupla puska) csövek egymás alatt (bock-fegyver vagy bock-duplapuska) Minkét típus készülhet kétgolyós, kétsörétes vagy vegyes csőpárral. Ez utóbbiak a kombinált (vegyes csövű) fegyverek. Billenőcsöves vadászfegyverek Egycsövűek Kétcsövűek Háromcsövűek (Drilling) Négycsövűek (Vierling) Golyós fegyverek Sörétes fegyverek Csövek egymás mellett (dupla puska v. lapát) Csövek egymás alatt (bock-fegyver v. bock-puska) Két golyós cső Két sörétes cső Vegyes csőpár 227. ábra Billenő-csöves fegyverek készülnek három csővel (drilling) és négy csővel (vierling). A billenő-csöves vadászfegyverek csoportosítása látható a 227. ábrán. A billenő-csöves vadászfegyverek csoportosítását szemlélteti a csövek száma és elhelyezése szerint a 228. ábra.

9 228. ábra 1. Egycsövű sörétes puska; 2. Egycsövű golyós puska; 3. Sörétes dupla (lapát csövű) puska; 4. Sörétes Bock-fegyver; 5. Bock Büks golyós-sörétes puska; (Ha a golyós cső található felül, akkor Kontra Bock-Büks) 6. Golyós-sörétes (Büks) puska; 7. Dupla golyós puska ( Golyós Bock ); 8. Drilling, alsó golyós csővel; 9. Sörétes Drilling; 10. Vierling; 11. Sörétes vierling

10 1. Billenő-csöves vadászfegyverek elsütő szerkezetei A rögzített zárszerkezetű, billenő-csöves vadászfegyverek zárszerkezetei külső kakasos és belső kakasos kialakítással készülnek. A fejlődés folyamán a külső kakasos és belső kakasos elsütő szerkezeteknek 3-3 alaptípusa fejlődött ki. Külső kakasos elsütő szerkezetek: a.) Előreszerelt Az elsütő szerkezet és tartólemez a zárótestbe van beépítve és a kakasrugó a kakas előtt helyezkedik el. el. b.) Hátraszerelt Az elsütő szerkezet az agyazásba került, a kakasrugó (ütőrugó) a kakas mögött helyezkedik c.) Hátraszerelt elsütő szerkezet, teljes tartólemezzel A zárótestbe épül be, és az egész mechanizmust a tartólemez hátsó részére szerelik. A külső kakasos elsütő szerkezeteknél nehézségek adódnak a kakas felhúzásánál és ennek elkerülésére tervezték meg az önfelhúzó elsütő szerkezeteket. Az ilyen megoldással működő billenő-csöves vadászfegyvereknél alkalmazzák a belső kakast. A belső kakasos, önfelhúzó rendszerű vadászfegyvereknél a cső nyitásával - zárásával automatikusan megfeszülnek az ütőelemek. (Az első belső kakasos konstrukcióknál a kakas felhúzása egy kívül elhelyezett kar segítségével történt.) A belső kakasos fegyverek elsütő szerkezetei a következők: Elsütő szerkezet a zárótestbe szerelve (Box-lakat), Elsütő szerkezet az oldallemezekre szerelve (Oldallakat), Elsütő szerkezet a billentyűtalpra szerelve (Blitz-lakat). 2. Billenő-csöves vadászfegyverek ürítése A billenő-csöves vadászfegyverek ürítése kétféle módszerrel történik: lőszerlazító rendszerrel, kivetős rendszerrel. Lőszerlazítás rendszer: a fegyver hüvelyvonója csak annyira emeli meg a lőszert vagy az üres hüvelyt, hogy az kézzel könnyen eltávolítható legyen. Kivetős rendszer: nyitásnál a kilőtt cső ürítése automatikusan történik. (Duplacsövű fegyverek esetében automatikus működésű, szelektív kivetőt alkalmaznak, kétrészes osztott hüvelyvonóval, amely csak a hozzátartozó elsütő szerkezet működésével aktivizálódik, ezáltal csak a kilőtt, üres hüvelyt veti ki így a ki nem lőtt lőszert csak megemeli.)

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Lőelmélet alapjai Lőelmélet lőfegyverekről, lőszerekről, általában Fegyverek csoportosítása Lőszerek felépítése, hatásmechanizmusuk A lövés jelensége Ballisztikai

Részletesebben

07. Lőfegyverek rendszertana.doc

07. Lőfegyverek rendszertana.doc VII. AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK A) FÉLAUTOMATA FEGYVEREK FOGALMA Azokat a fegyvereket, amelyek az ismétlési ciklusban, négy mozzanatot (nyitás, töltés, reteszelés és hüvelykivetés) saját belső energiájuk

Részletesebben

09. Lövészfegyverek fő részei.doc

09. Lövészfegyverek fő részei.doc IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lőfegyverekről és

Részletesebben

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Sebők István sebok.istvan@hm.gov.hu A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Absztrakt A 9 mm-es GLOCK 17 pisztoly 2010-ben került a Magyar Honvédség haditechnikai

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Összeállítás 01 gyakorló feladat

Összeállítás 01 gyakorló feladat Összeállítás 01 gyakorló feladat Összeállítás-modellezés szerelési kényszerek Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható kézi működtetésű szelep összeállítás modelljét! A rajzkészítés nem része a feladatnak!

Részletesebben

HUNGEXPO KUPA 2011 V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T A

HUNGEXPO KUPA 2011 V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T A HUNGEXPO KUPA 2011 NEMZETKÖZI KORONGVADÁSZ VERSENY V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T A és VE R S E N Y K I Í R Á S HUNGEXPO KUPA 2011 NYÍLT NEMZETKÖZI KORONGVADÁSZ VERSENY V E R S E N Y K I Í R Á S 2011.

Részletesebben

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény hatálya az abban meghatározott lőfegyverre, lőfegyver fődarabra, lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére,

Részletesebben

Hosszú és rövid lőfegyverek

Hosszú és rövid lőfegyverek Hosszú és rövid lőfegyverek Boltunk lőfegyver kínálata nagyobb részt az általunk fejlesztett illetve átalakított, sport célra optimalizált lőfegyverekből áll. Ezen kívül mindig kínálunk fegyvergyártás

Részletesebben

A leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolásával szeretnénk megkönnyíteni felkészülését a vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el!

A leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolásával szeretnénk megkönnyíteni felkészülését a vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el! Tisztelt Vadászjelölt! A vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat a vidékfejlesztési miniszter a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendeletben tette

Részletesebben

01. Fejlődéstörténet I. A KÉZI LŐFEGYVEREK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A) A KÉZIFEGYVEREK MEGJELENÉSE

01. Fejlődéstörténet I. A KÉZI LŐFEGYVEREK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A) A KÉZIFEGYVEREK MEGJELENÉSE I. A KÉZI LŐFEGYVEREK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A) A KÉZIFEGYVEREK MEGJELENÉSE Az ember kiválása az állatvilágból akkor kezdődött, amikor a természetben talált eszközöket, tárgyakat életfeltételeinek biztosításához

Részletesebben

7. Dugattyúrudas munkahengerek

7. Dugattyúrudas munkahengerek 7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő

Részletesebben

Elöltöltő-fegyveres vadászat Magyarországon

Elöltöltő-fegyveres vadászat Magyarországon 1 Vadász-lövész lőtábla 1852-ből Elöltöltő-fegyveres vadászat Magyarországon Készítette: Németh Balázs elnök Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége Vajai László főosztályvezető úr felkérésére (Vidékfejlesztési

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 29. szám 6273

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 29. szám 6273 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 29. szám 6273 A Kormány 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelete a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok

Részletesebben

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA XI. A BALLISZTIKA A ballisztika a lőfegyverek működésével foglalkozó tudomány, tárgyalja mindazon kérdéseket, amelyek a lövéssel összefüggenek. A lövés jelenségeivel, annak törvényszerűségeivel foglalkozik

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

Segédlet a maroklőfegyver vizsgára készülő személy-, vagyonvédelemmel és magánnyomozással foglalkozók részére Összeállította: Orosz Péter A Pest Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara tagja

Részletesebben

megállapítása. A lövés leadási helyének és a találat helyének ismerete esetén a

megállapítása. A lövés leadási helyének és a találat helyének ismerete esetén a :199 lőtávolság megállapítása. A lövés leadási helyének és a találat helyének ismerete esetén a lőtávolság meghatározása nem okoz nehézséget. Ha azonban a lőállást nem sikerült megállapíbni, akkor a lőtávolságra

Részletesebben

1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver A korábbi számokban a büntetőjogi változtatások ismertetése után - logikailag talán helyesen - annak kellene következnie,

Részletesebben

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron KARTONPALLET papír raklap Az ideális raklap a legjobb áron általános termékek Erősített raklapok Szabvány méretű raklapok Keretek Raklap láb Könnyített raklapok Koncepció KARTONPALLET méretpontos, egyedi,

Részletesebben

2006/augusztus (100. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2006/augusztus (100. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2006/augusztus (100. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Az előző számban azt ígértem az olvasóknak, hogy egy érdekes rendőrségi állásfoglalásról adok némi tájékoztatást

Részletesebben

SASS versenyszabályzat

SASS versenyszabályzat Cowboy Action Shooting Hungary Magyar Western Lövész Szakág Budapest, 2014. július Tartalom 1. Bevezetés - SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY (SASS) 3 2. SPIRIT OF THE GAME / A JÁTÉK SZELLEMISÉGE 4 3. Felszerelés,

Részletesebben

forgatónyomaték átvitel és nagyobb terhelhetőségi kapacitás a hagyományos tengelyes megoldáshoz képest.

forgatónyomaték átvitel és nagyobb terhelhetőségi kapacitás a hagyományos tengelyes megoldáshoz képest. Egy lineáris tengelyre felhúzott golyós hüvellyel mit kapunk? Súrlódásmentes mozgást a lineáris tengelyen. Viszont a lineáris tengelyen axiális irányban elhelyezett horony kialakításával kapunk egy súrlódásmentes

Részletesebben

XIX. ÁRUOSZTÁLY FEGYVER ÉS LŐSZER; EZEK ALKATRÉSZE ÉS TARTOZÉKA

XIX. ÁRUOSZTÁLY FEGYVER ÉS LŐSZER; EZEK ALKATRÉSZE ÉS TARTOZÉKA XIX. ÁRUOSZTÁLY FEGYVER ÉS LŐSZER; EZEK ALKATRÉSZE ÉS TARTOZÉKA 93. Árucsoport Fegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozéka Megjegyzések 1. Nem osztályozható ebbe az árucsoportba: a) a 36. Árucsoportba

Részletesebben

kenőrendszerek Használati utasítás

kenőrendszerek Használati utasítás Használati utasítás Figyelmeztetés. Az adatokat a legnagyobb gonddal állítottuk összes. Ennek ellenére nem tudjuk kizárni az eltéréseket és fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM R típusú IPRI EFÚVÓ ELEM radel & hahn zrt 1/9 IPRI EFÚVÓ ELEM R típus z ipari befúvó elem alkalmas hideg vagy meleg levegő radiális és/vagy axiális befúvására. radiálisból axiális irányváltoztatás fokozatmentesen

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l Típus: 6800-1 Felnyitható fedelű szelektívgyűjtők Ár: 4.300- - Ideális segédeszköz a hivatalok, irodák, iskolák kórházak osztályozott hulladékgyűjtésénél. - A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old.

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. Fagor edények Egészséges ételek gyorsan és biztonságosan elkészítve. 10 L 8 8 L 6 6 L 4 4 L 2 Egészséges ételek A Fagor

Részletesebben

CANULALT COMBNYAKCSAVAR

CANULALT COMBNYAKCSAVAR TARTALOM FEMUR Y VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI GENOCEPHALICUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI HUMERUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI FEMUR VELŐŰRSZEG

Részletesebben

Ismertetjük a revolver fegyvereket. (Más néven: Forgótáras pisztolyok)

Ismertetjük a revolver fegyvereket. (Más néven: Forgótáras pisztolyok) Ismertetjük a revolver fegyvereket. (Más néven: Forgótáras pisztolyok) RÖHM RG59, 59N, 59DD: Hossza: 155mm Súly:510g Rejthetősége jó. Acél: cső, tűzfal, dobforgató koszorú A legelső széria az 59-es volt,

Részletesebben

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK GÖRGŐS VÁGÓGÉPEK / KAROS VÁGÓGÉPEK IDEAL 1030 / IDEAL 1031 BIZTONSÁGI VÁGÓFEJ KOMPAKT GÖRGŐS VÁGÓK DIN A4 ÉS A3 MÉRETHEZ Ergonomikusan

Részletesebben

ACO épületgépészet Fal- és födémátvezetések

ACO épületgépészet Fal- és födémátvezetések Fal- és födémátvezetések Fal és födémátvezetések Termékismertetõ Talajnedvesség ellen záró falátvezetés APLEX mono Acél falátvezetés, elektro-galvanizált bevonattal, rozsdamentes acél csavarral és anyával,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bende Zsolt. Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök. A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

MUNKAANYAG. Bende Zsolt. Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök. A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok Bende Zsolt Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0790-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Biztonságos Euroclass B/ L B,

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85067 A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály 1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály - Az LC 14 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel

Részletesebben

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello.

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello. 1 Használati utasítás és alkatrészlista 2 Az eszköz elektromos ill műszaki tartalma az érvényes európai normáknak maradéktalanul megfelel. Technikai adatok: Tápellátás 230 V Teljesítmény 310 W Áramfelvétel

Részletesebben

Rövidpályás Fém Sziluett Lövészet

Rövidpályás Fém Sziluett Lövészet Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Szabálykönyvei Rövidpályás Fém Sziluett Lövészet Összeállította: Vass Zoltán, Dr. Gombos László, Faller István, Ivanov Bajcsev Béla, Huszti Róbert Érvényes: 2013

Részletesebben

Balesetvédelmi és etikai előírások

Balesetvédelmi és etikai előírások Balesetvédelmi és etikai előírások Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 5. Összeállította: Ungor Ferenc körny.véd. felelős Vadászat rendje - balesetvédelem részletes szabályai: Célja a vadászat és a fegyverhasználat

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés TK-868 Távkapcsoló család Tartalomjegyzék -> -> -> -> Ismertetés Termékválaszték Készülékek beépítési méretei, bekötés RF Elektronikai Kft. Ismertetés A TK-868 távkapcsoló család tagjai olyan, új fejlesztésű,

Részletesebben

RMT négyzetes mennyezeti szellőzőrács RMT négyzetes mennyezeti szellőzőrács

RMT négyzetes mennyezeti szellőzőrács RMT négyzetes mennyezeti szellőzőrács RMT négyzetes mennyezeti szellőzőrács RMT négyzetes mennyezeti szellőzőrács Szimmetrikus elrendezésű, ferde lamellákból felépített, négyzetes formájú mennyezeti rácstípus. A keret és lamellák acéllemezből,

Részletesebben

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT 2.0L Euro5 Dízel MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Biztonsági szabályzat Ez a szabályzat a Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban egyesület) edzéseire és versenyeire vonatkozik, a versenyekre, az íjász és vívó edzésekre különálló szabályokat

Részletesebben

TERET NYITUNK. Roto Door. Garantált biztonság! Biztonság, kényelem, változatosság a Roto Door többpontos ajtózár rendszerrel

TERET NYITUNK. Roto Door. Garantált biztonság! Biztonság, kényelem, változatosság a Roto Door többpontos ajtózár rendszerrel TERET NYITUNK Roto Door Garantált biztonság! Biztonság, kényelem, változatosság a Roto Door többpontos ajtózár rendszerrel Kényelmes működtetés, biztonság, jó légzárás, hanggátlás, vízzárás és hőszigetelés

Részletesebben

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása 3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

X X DANISH D ESIGN - MADE IN DENMARK

X X DANISH D ESIGN - MADE IN DENMARK X X DANISH D ESIGN - MADE IN DENMARK A FLEXIBILIS, EGYEDI TERVEZÉSNEK KŐSZŐNHETŐEN A FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG HATÉKONY PARTNERRÉ ALAKÍTHATÓ 2 A MINÓSÉG NEM EGY FIGYELEMBE VEHETŐ SZEMPONT A MINŐSÉG MAGA A

Részletesebben

NEMZETKÖZI SPORTING SZABÁLYZAT

NEMZETKÖZI SPORTING SZABÁLYZAT NEMZETKÖZI SPORTING SZABÁLYZAT I. A Nemzetközi Sporting lövészet szabályainak értelmezése II. Versenybíráskodás III. Versenyszervezés 01/01/2014 1 I. A nemzetközi Sporting lövészet szabályainak értelmezése

Részletesebben

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 1. Mi a különbség az agancs és a szarv között? Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a tőkés réce költés biológiáját, hazai helyzetét.

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

üzemi programok nélkül: két fokozatban kezelhető a

üzemi programok nélkül: két fokozatban kezelhető a Üzemi programok ECA 100 ipro Az ECA 100 ipro kishelyiség ventilátor 4 üzemi programmal működtethető. Modell Üzemi programok Standard üzemi programok nélkül: két fokozatban kezelhető a kereskedelemben kapható

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extruder szerszámok fajtái: Csőszerszámok Lemezszerszámok Profilszerszámok Az extruder szerszámok funkciója: Egyenletes áramlási sebességgel kilépő megfelelő

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

METAL-FACH bálacsomagolók

METAL-FACH bálacsomagolók Z552 - helyben csomagoláshoz MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ METAL-FACH bálacsomagolók A Z552 bálacsomagoló helyben történő csomagolásra alkalmas. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel

Részletesebben

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el: 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről 2012.05.12 7 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

Részletesebben

Magyarnyelvű áttekintő katalógus

Magyarnyelvű áttekintő katalógus Magyarnyelvű áttekintő katalógus 2010 L.J. Egyszerü rendelés Könnyü dekódolássa Általános leírás a Suco nyomáskapcsolók kódolásáról: max nyomás Működési tartomány Hiszterézis 0170 Membrandruckschalter

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS EKB-25

MŰSZAKI LEÍRÁS EKB-25 Kód: G25-0000.00m MŰSZAKI LEÍRÁS EKB-25 Készült: 2001. október 13. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS... 3 2. MŰSZAKI ADATOK... 3 2.1. Csatlakozási lehetőségek.... 5 3. SZERKEZETI

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 57. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 11., péntek. Tartalomjegyzék. 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 57. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 11., péntek. Tartalomjegyzék. 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 11., péntek 57. szám Tartalomjegyzék 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 25/2012. (V. 11.) BM rendelet 33/2012. (V. 11.) NEFMI rendelet 26/2012. (V.

Részletesebben

Ajtóbehúzók. közepes és nagy méretű ajtókhoz, fokozott használat... F-8

Ajtóbehúzók. közepes és nagy méretű ajtókhoz, fokozott használat... F-8 ASSA ABLOY DC120 - EN 2/3(4), 60(80) kg / 950(1100) mm, Rack&Pinion technológia, könnyű ajtókhoz, normál karral.......................................................... -2 ASSA ABLOY DC130 - EN 3, 60

Részletesebben

Ø / PREIS ( ) Kérésre a standard-tól eltérő elemeket is szállítunk. Az erre vonatkozó felárak a következő táblázatban találhatóak:

Ø / PREIS ( ) Kérésre a standard-tól eltérő elemeket is szállítunk. Az erre vonatkozó felárak a következő táblázatban találhatóak: DW TERMÉKLEÍRÁS Szigetelt füstgázrendszer S R a) Felárak: Kérésre a standard-tól eltérő elemeket is szállítunk. Az erre vonatkozó felárak a következő táblázatban találhatóak: 1.) Felár Anyagminőség Anyagvastagság

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ. 1. Acél öntvény tömbsúlyok: 1.1 Acél Öntvény 850 KG: Tömbsúly program Oldal 1

TERMÉK INFORMÁCIÓ. 1. Acél öntvény tömbsúlyok: 1.1 Acél Öntvény 850 KG: Tömbsúly program Oldal 1 Oldal 1 1. Acél öntvény tömbsúlyok: 1.1 Acél Öntvény 850 KG: 850 KG Acél öntvény 9002366 9002367 9002368 9002369 850 Kg acél öntvény kialakítása 1. Modern, kompakt formatervezés. 2. kapcsolókar szélesség

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Ez évi utolsó számunkban befejezzük a szolgálati lőfegyvert tartókkal kapcsolatos szabályozások ismertetést. Most

Részletesebben

Kőzetanker szétfeszítő elem 15,0

Kőzetanker szétfeszítő elem 15,0 08/2011 eépítési útmutató 999415019 hu Kőzetanker szétfeszítő elem 15,0 ikkszám 581120000 Termékleírás kőzetanker szétfeszítő elem 15,0 egyoldali zsalu betonban történő ankerozására szolgál. feszítőegység

Részletesebben

Kiegészítő elemek. Talpak. Csövek. T-elemek. Egyéb kiegészítők

Kiegészítő elemek. Talpak. Csövek. T-elemek. Egyéb kiegészítők Talpak Csövek T-elemek Egyéb kiegészítők 79 TALPAK Egyedi igényeinek és megvalósítási terveinek kivitelezése érdekében az alábbiakban bemutatjuk azokat az OEK elemeket, melyek a különféle alkalmazási módok

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSIÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSIÖSSZESÍTŐ 1/ 5 Megrendelő neve: címe: Munkamegnevezése,leírása:Amellékelttáblázatokszerint Radiátor és padlófűtés KÖLTSÉGVETÉSIÖSSZESÍTŐ készült AKONTROLLKft. KöltségvetésKészítőRendszerével HunÁrfelújítási/kisvállalkozóinormákalapján,

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Vadgazdálkodás. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

Vadgazdálkodás. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus Vadgazdálkodás Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus VAD Magyarországon honos, előforduló, átvonuló, a vadgazdálkodás szempontjából jelentős, szabadon élő emlősállat- és madárfaj. 1. Honos, telepített, rendszeresen

Részletesebben

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 1 Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 V E R S E N Y S Z Á M O K EGYÉNI FELADATOK 1.) Kikötő 6 db kis fém cél (steel), 2 db kis fém vétlen 12-17 méter. 6 db. Lövő

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab.

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab. Botlódrótos BB szóró Ha már kész a maszkunk, és nagyon nem tudunk mit kezdeni magunkkal, íme egy kis házibarkács, megint Sajna a boltban, készen kapható BB szórókkal lőtávban nem veszi fel a versenyt,

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S V E R S E N Y K I Í R Á S A MAPOSZ ( Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség) engedélyével az MTTSZ Városi Lövészklub kiírja a Magyar precíziós légfegyveres Országos Minősítő verseny-t

Részletesebben

Franke SORTER konyhai szelektív szeméttároló rendszer

Franke SORTER konyhai szelektív szeméttároló rendszer Franke SORTER konyhai szelektív szeméttároló rendszer Minden európai ország szabályozza a hulladékkezelést cél az, hogy a háztartásokban keletkező hulladék egyre nagyobb arányban újrafeldolgozható legyen.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK Akkumulátorsaruk Pólusátalakitók Akkumulátorsav-Elemzö AZ Akkumulátor Gondozása Charging Equalizer Neutralon Póluszsir és Póluskefe Pólusvédö Spray & Póluskefe Digatron

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtó Pánikvasalat

Alumínium bejárati ajtó Pánikvasalat . Menekülő ajtó vasalatokra vonatkozó normák Menekülő ajtó zárására a múltban nem volt speciális előírás. Csak az volt előírva hogy ez a tipusú ajtó zárt állapotban az ajtó belső oldaláról nyitható legyen

Részletesebben

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11 ABLOY DC210 Ajtóbehúzó max. 60 kg tömegű beltéri ajtókhoz.......................................................f-2 ABLOY DC330 Cam action Ajtóbehúzó max. 80 kg tömegű beltéri ajtókhoz...........................................f-2

Részletesebben

Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224. Revizió: B 2008-05-30

Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224. Revizió: B 2008-05-30 Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224 Gépkönyv Revizió: B 2008-05-30 A berendezés főbb részei: 1. ábra 1) Lábazat 1 db 2) Forgóvillaház 1 db 3) Fedél 1 db 4) Forgóvilla 1 db

Részletesebben