Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum"

Átírás

1 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Amerikai út Tel./fax: Adószám: Bankszámlaszám: UniCredit Bank Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány a legutóbbi, május 17-én kelt Alapító Okiratát az alapító az alábbiak szerinti módosításokkal (mely módosításokat vastagon szedett dőlt betűkkel szedve jelez) egységes szerkezetbe foglalva fogadta el november 28-án, melyet jelen dokumentum aláírásával nyugtáz. Alulírott Alapító 1992-ben határozatlan időre létrehozta Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítványt", melyet a Fővárosi Bíróság július 8-án kelt, Pk , ügyszámú égzésével, 3312.sorszám alatt nyilvántartásba vett. Az Alapító az alapító okiratot a évi CLXXV. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelelően módosítja. 1.) Az Alapító: Csató Zsuzsánna Katalin cím: 1068 Budapest, Király utca ) Az Alapítvány neve:"az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány" Rövid neve: Down Alapítvány 3.) Az Alapítvány székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út ) Az Alapítvány célja: Az értelmi fogyatékos, különösen a Down szindrómás emberek életvitelének elősegítése, ezen belül különösen: 4.1.a. Segítő szolgáltatások A társadalmi beilleszkedésük elősegítése Képességeik fejlesztése, illetve tehetséggondozás Korai fejlesztés Az értelmi fogyatékos emberek családjainak segítése, szolgáltatások biztosítása (szülőtréning, sport- és szabadidős tevékenységek biztosítása stb.) Pályaorientáció, szakképzés és képességeiknek megfelelő munka biztosítása Napközbeni ellátást nyújtó intézmények, valamint átmeneti és állandó lakhatást biztosító otthonok és szolgáltatások szervezése Fizikai állapotot javító, szabadidős, kulturális, sport, nyaralás szolgáltatások 1

2 Laikusok és szakemberek képzése, továbbképzése (felnőttképzés), tanulmányutak szervezése és külföldi tapasztalatok összegyűjtése és közzététele Fogyatékosok képzése, szakképzése, önálló életre felkészítés, egészséges életmódra oktató tréningek Szakmai-módszertani, illetve ismeretterjesztő kiadványok írása, szerkesztése, kiadása és terjesztése, könnyen érthető kiadványok készítése, publikálása Felsőfokú szociális és pedagógiai, illetve gyógypedagógiai intézmények számára elméleti és gyakorlati képzések biztosítása Sorstársi segítő szolgálat fenntartása 4.1.b. A társadalom befogadó attitűdjének formálása - integráció erősítése - szociális érzékenység javítása - szemléletformálás - környezettudatos nevelés - környezet és természetvédelem - ezekkel kapcsolatos oktatás A Down Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet 4.3. A Down Alapítvány közhasznú tevékenységei Az Alapítvány a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (továbbiakban: civil törvény) 34. a) pontjának megfelelve alapító okiratában rögzíti, hogy milyen közhasznú tevékenységeket folytat, e közhasznú tevékenységeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladatok teljesítését mely írják elő. Az Alapító jelen alapító okiratban rögzíti hogy közhasznú tevékenység Civil törvény pont alapján minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Alapítvány a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény és a évi LXII. törvény (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) definícióját irányadónak tekintve fogyatékosnak tekint minden olyan személyt, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással illetve ezek bármilyen halmozódásával él, amely a környezeti, társadalmi és egyébjelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység A Down Alapítvány az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs közhasznú tevékenységhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódón az alábbi táblázatban összefoglalt közfeladatokat látja el a feltüntetetett alapján: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés: 2

3 A közfeladathoz közvetlenül alapítvány a vagy közvetve kapcsolódó közhasznú tevékenyégét alapítványi közhasznú tevékenység Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Az állam felelős az egészséges életmód választásához szükséges ismeretek oktatási rendszerbe történő integrálásáért. Az állam feladata a szakképzési rendszer, illetőleg a felnőttoktatás keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva ismertesse meg. Az egészségi állapot védelme, javítása, fejlesztése érdekében - állapotfelmérés és - nyomonkövetés, - a szükséges intézkedések megtétele. Rehabilitáció, habilitáció és fizioterápia végzése. Az önálló életre való felkészülés elősegítése oktatással, neveléssel: - Az egészséges életmód megismertetése, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra. - A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás következményeinek megismertetése. - Az egészséges környezet megteremtése. A személyi higiénés és mentálhigiénés ismeretek átadása, elsősorban; fogyatékos személyek önálló életre való felkészülés elősegítése keretében mind a szakembereknek mind maguknak a fogyatékos személyeknek. A testmozgás és a sport egészségfejlesztő szerepének megismertetése és gyakorlati alkalmazása. A nemi érintkezés útján terjedő betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos tudnivalók ismertetése és gyakorlati alkalmazása évi CLIV. törvény az egészségügyről (a továbbiakban: Eü. tv.) Eü. tv.141. (1) Eü. tv.141. (3) bek. g) Eü.tv. 38. (1) bek. b) Eü. tv. 38. (1) bek. c) Eü. tv. 38. (1) bek. d) Eü. tv. 38. (1) bek. e) A legfontosabb Eü. tv. 38. (1) bek. f) 3

4 szűrővizsgálatokat és az azokon való részvétel fontosságát hangsúlyozó ismeretek átadása. A szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módjának megtanítása. Eü. tv. 38. (1) bek. g) Az elsősegélynyújtás elméleténe gyakorlatának ismertetése. Eü. tv. 38. (1) bek. h) Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy területén működő szakmai kamaráknak és más köztestületeknek, valamint szakmai érdekképviseleti szerveknek, szakmai egyesületeknek és más civil szervezeteknek az e törvényben foglaltakkal összhangban levő tevékenységét. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és lehetőségeinek megismertetése. Az egészséggel összefüggő etika alapok és betegjogok megismertetése. Betegjogi és fogyatékosok jogai érdekében működő szervezetekben való aktív részvétel (például Nemzeti Betegfórum). Fogorvosi alapellátás biztosítása, fogászati preventív és kuratív ellátás, illetve hozzájutás biztosítása. Eü. tv. 38. (1) bek. i) Eü. tv. 38. (1) bek. j) Eü. tv (1)-(2) bek. Eü. tv (1)-(6) bek. Eü. tv (1) bek. b) Eü tv /2003. (VII. 15.) Korm. rend. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról (a továbbiakban: Eü. Korm rend.) Eü. Korm. rend: 12. (1) Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és Altatásos fogorvosi szakellátás biztosítása, fogászati preventív és kuratív ellátás, illetve hozzájutás biztosítása. Eü tv. 79. Eü. tv (1) Eü. tv (1) bek. b) Eü tv. 89. (1)-(2) 4

5 fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Jogosult ügyfél számára személyes szükségletének kielégítésére gyógyító alap- (háziorvosi, járó- és fekvőbeteg ellátás) végzéséhez kapcsolódó hozzáférés biztosítása. 96/2003. (VII. 15.) Korm. rend. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról (a továbbiakban: Eü. Korm rend.) Eü. Korm. rend: 12. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) bek. 4. Eü. tv (4) Eü. tv (1) bek. Eü. Korm. rend. 12. (1) bek. Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Fogyatékos ügyfelek számára gyógyító szakellátás (háziorvosi, járó- és fekvőbeteg szakellátás) végzéséhez kapcsolódó hozzáférés biztosítása. Eü. tv (4) Eü. tv (3) bek. Eü tv. 89. (1)-(2) Eü. Korm. rend. 12. (1) bek. A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbetegszakellátást, illetőleg fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Gyermek Down Ambulancia: hozzáférés biztosítása és a működtetésben való részvétel. Felnőtt Down Ambulancia: hozzáférés biztosítása és a működtetésben való részvétel Eü. tv (4) Eü. Korm. rend. 12. (1) bek. Ápolási tevékenység végzése. Eü. tv (4) Eü. tr. 98 (1)-(5) bek. 5

6 Egészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások: alapítvány a közhasznú tevékenyégét. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység. A fertőző betegségek megelőzése a védőoltásokon és az egyéb megelőzést szolgáló kezeléseken alapul, mely állami feladat. Fertőző betegségek megelőzése, hozzáférés biztosítása (védőoltások). Eü. tv 80. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátások végzése. Egészségi állapotfelmérés, prevenciós ellátások, szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés, oktatás felvilágosítás biztosítása. Eü.. tv. 79. Eü. tv. 82. (2) bek Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Szociális (napközbeni és bentlakásos szolgáltatások, támogató és házi segítségnyújtási szolgáltatások és szociális foglalkoztatás) valamint családsegítő tevékenység, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, idősgondozás. közfeladatok, melyek teljesítését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szoc. tv.) 2.., 86.., 88..-aiban, a családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (továbbiakban: Családvéd. tv.) 13.. (4) bekezdés második mondata; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvéd. tv.) 1.., 14. (3) bekezdése, ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000-es SzCsM rendelet írnak elő. A Szoc.tv. 58/A..(l) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Down Alapítvány normatív állami támogatásra jogosult. E jogosultságát az 58/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján érvényesítheti. A Down Alapítvány szociális ágazatban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szoc.tv.-ben meghatározott, az alábbi táblázatban összefoglalt szolgáltatásokat végezheti ezen tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódón; az Szoc.tv. 2. és az 56. (1)-(2) bekezdése, valamint a táblázatban feltüntetett alapján közfeladatként: Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások: - Alapszolgáltatások a Szoc. tv. 62., 63., 65. szerint alapítvány a közhasznú tevékenyégét A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Házi segítségnyújtás. Támogató szolgáltatás. Szoc. tv. 63. (1)-(9) bek. Szoc. tv. 65./C. (1)-(7) bek. 6

7 valamint az önkormányzatok biztosítják, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Közösségi ellátások. Étkeztetés. Nappali ellátás. Szoc. tv. 65. (1)-(7) bek. Szoc. tv. 65./A (1)-(2) bek. Szoc. tv. 62. (1)-(2) bek. Szoc. tv. 65./F. (1) c)-(2) bek. - Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szolgáltatás az 1/2000 SzCsM rendelet, valamint az alábbi jogszabályok szerint: alapítvány a közhasznú tevékenyégét A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékos személyek átmeneti elhelyezése (gondozóház). Fogyatékos személyek lakóotthona. Támogatott lakhatás. Szoc. tv. 80 (1)-(3) bek. b) Szoc. tv. 83 Szoc. tv. 83 /A. Szoc. tv. 88 (1)-(3) bek. Szoc. tv. 85 /A. (1)-(6) bek. Szoc. tv. 75 (1)-(4) bek. 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól 110/D. (1)-(4) bek. Időskorúak gondozóháza és otthona (idősgondozás). Szoc. tv. 67 (1)-(2) bek. Szoc. tv. 68 (1)-(5) bek. Szoc. tv. 68 /A. (1)-(4) bek. Szoc. tv. 68/B. (1)-(2) bek. Szoc.. tv. 80 (1)-(3) bek. a) Szoc.tv. 82 Szoc. tv. 88 (1)-(3) bek. Szoc. tv. 90 (2)-(4) 7

8 - Foglalkoztatás alapítvány a közhasznú tevékenyégét A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei együttműködnek. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Szociális intézményeken belül munkarehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében az Alapítvány segíti az értelmi fogyatékosok és a halmozottan sérültek életvezetési képességeinek javítását, illetve helyreállítását, különös gondot fordít az önálló életre történő felkészítésre. Támogatott foglalkoztatás, mely kiterjed a munkaképesség felmérésértől a pályaorientáción keresztül, a munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételéig, a munkahelyre kísérésig minden folyamatot mely a fogyatékos és egészségkárosodott munkavállalók foglalkoztatásához szükséges. Rehabilitációs foglalkoztatást végez, melynek keretében a munka és bér biztosításán kívül az Alapítvány segíti a megváltozott munkaképességű személyek életvezetési képességeinek javítását, illetve helyreállítását, valamint munkaerőpiaci szolgáltatásokkal támogatja a nyílt munkaerőpiacon való évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (továbbiakban Fogl. tv.) Fogl. tv. 2. és 3. Szoc. tv. 72. (1)-(2) bek. c) Szoc. tv. 99./D (1)-(7) bek. Szoc. tv. 99./E (1)-(4) bek. Fogl. tv. 2. és /2012 (XI.16.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról (továbbiakban MMK fogl. Korm. rend.) MMK fogl. Korm. rend 11. (1)- (3) bek. MMK fogl. Korm. rend 15. (1)- (3) bek évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (továbbiakban Esélyegy. tv.) Esélyegy. tv. 15. (1)-(4) bek. Esélyegy. tv. 16. Fogl. tv. 2. és évi CXCI tv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (továbbiakban MMK ellát. tv.) MMK ellát. tv. 22. MMK ellát. tv. 23. (1)-(7) bek. MMK ellát tv. 25. (1)-(3) bek. MMK fogl. Korm. rend. 11. (1)- 8

9 foglalkoztatásukat. (3) bek. MMK fogl. Korm. rend. 15. (1)- (3) bek. Gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatások, valamint az érdekképviselet a Gyermekvéd. tv. 39. (1) bek.,94. (1)-(8) bek., 94/A., 95., a Családvéd. tv. 13. (4) bek., valamint az alábbi jogszabályok szerint: alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az állam, a helyi önkormányzatok ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékos gyermek és testvérei testi, lelki egészségének elősegítése. Fogyatékos gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, érdekképviselet. Fogyatékos gyermeknél a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Fogyatékos gyermeknél a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás és utógondozás végzése. Fogyatékos gyermek családban történő nevelésének elősegítése. Fogyatékos gyermek átmeneti gondozása. Fogyatékos gyermek örökbefogadásának segítése. Gyermekvéd. tv. 39. (2) bek. Gyermekvéd. tv. 14. (1)-(2) bek. Gyermekvéd. tv. 17. (1) bek. j) Gyermekvéd. tv. 39. (3) bek. Gyermekvéd. tv. 14. (1)-(2) bek. Gyermekvéd. tv. 17. (1) bek. Gyermekvéd. tv. 39. (4) bek. Gyermekvéd. tv. 39. (5) bek. Gyermekvéd. tv. 17. (1) bek. Gyermekvéd. tv. 45. (1)-(6) bek. Gyermekvéd. tv. 46. (1)-(4) bek. Gyermekvéd. tv. 47. (3)-(4) bek. Gyermekvéd. tv. 48. (1)-(2) bek. Gyermekvéd. tv. 15. (2) bek. c) Gyermekvéd. tv. 53 (1)-(3) bek. Gyermekvéd. tv. 69/A. (2) bek. c) Gyermekvéd. tv. 69/F. (1)-(2) bek Családvéd. tv 1. (4) bek. 9

10 Családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése az Szoc. tv. 64. (1)-(5) bek., valamint az alábbi jogszabályok szerint: alapítvány a közhasznú tevékenyégét A családok védelme és a családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Családsegítő tevékenység (krízishelyzetes). Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtetése, ennek keretében elősegítve, különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, egyéb szociális szolgáltatások, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Fogyatékos ügyfelek és családjuk szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, tanácsadás. Pár- és családterápia, konfliktuskezelő mediációs programok és szolgáltatások. Az egyén és család életében jelentkező problémák okainak feltárása és szükség esetén jelzése az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé. Tájékoztatás adása a szociális, családtámogatási, és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Down DADA szolgálat, azaz korai komplex segítségnyújtás fogyatékos gyermeket nevelő családoknak, beleértve a sorstársi segítséget is. Családsegítő tevékenység (nem krízishelyzetes). Szoc. tv. 57. (1) bek. e) Szoc. tv. 64. (4) bek. Szoc. tv. 64. (2) bek Szoc. tv. 64. (3) bek. Szoc. tv. 64. (4) bek. a) Szoc. tv 64. (4) bek. f) Szoc. tv. 64. (4) bek. c) Szoc. tv. 64. (4) bek. b) Szoc. tv. 64. (4) bek. Családvéd. tv. 1. (4) bek. Gyermekvéd. tv. 51. (1)-(9) bek. 10

11 Fogyatékos személyeket nevelő családok védelme és a családok jólétének erősítése. Fogyatékos gyermek napközbeni gondozása. Down Alapítvány Szakszolgálata Korai Fejlesztő Gyógypedagógiai Tanácsadó és Gondozó Központ által fogyatékos gyermeket nevelő családoknak tanácsadás. Az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló, valamint a mentális akadálymentes ügyintézésről ismeretanyag oktatása. Tájékoztatás nyújtása és tanácsadás a fogyatékos gyermeket nevelő családok számára igényelhető állami támogatásokról és azok igényléséről. Családvéd. tv. Preambuluma Családvéd. tv. 1. (4) bek. Családvéd. tv. 4. (2) bek. Családvéd. tv. 23. (1) bek. Gyermekvéd. tv. 39. (2) bek. Családvéd. tv. 3. (2) bek. Családvéd. tv. 3. (1)-(3) bek. Családvéd. tv. 23. (1)-(3) bek. A Down Alapítvány az1993. évi III. tv. szerinti pénzbeli ellátást nem nyújt ügyfelei részére Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A nevelés, oktatás, képességfejlesztés, pedagógiai- szakszolgálat közfeladat, teljesítésüket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Köznev. tv.) 2.., 4. (1) bek., ill. a 74., valamint a táblázatban feltüntetett írnak elő: - Közoktatás kapcsolódóan végzi az alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatás-hoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Korai fejlesztés, tanácsadás, mozgásfejlesztés a Down Alapítvány Szakszolgálata Korai Fejlesztő Gyógypedagógiai Tanácsadó és Gondozó Központjában. Köznev. tv. 2 (3)-(4) bek évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről (továbbiakban Szak.Képz. tv.) Szak.Képz. tv. 4 (1) bek. p), q) 14/1994. (VI. 24.) MKM rend. A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról (továbbiakban Képz.köt. és szakszolg.rend.) Fejlesztő nevelés, fejlesztő Köznev. tv. 4 (1) bek. p) 11

12 nevelés-oktatás, korai habilitáció. Pedagógiai szakszolgálati feladat. Köznev. tv. 4 (1) bek. q) Köznev. tv. 18. (1)-(3) Képz.köt. és szakszolg.rend. Hivatalos egyetemi gyakorlóhely gyógypedagógia, szociális munka, egészségügyi területen tanulók számára. Köznev. tv. 62 (11) bek. - Szakképzés alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelésoktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékosok integrált és speciális szakképzése, pályaorientáció, szakmaorientáció munka-alkalmassági felmérések végzése. Köznev. tv. 4. (1) bek. i) Szak.Képz. tv. 4. (1) bek. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások alapítvány a közhasznú tevékenyégét A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei együttműködnek. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség megelőzése: kézműves tevékenység, szociális szolgáltatások, kereskedelmi és vendéglátói tevékenység révén kimondottan megváltozott munkaképességű és halmozottan sérült személyek foglalkoztatása, illetve a szociális és rehabilitációs foglakoztatás területén előállított termékek értékesítése céljából adománybolt, vásározás, utcai kereskedelem, házalás típusú kereskedelmi és vendéglátó tevékenységfolytatása, közétkeztetés, vendéglátás non Fogl. tv. 2. és 3. 12

13 profit formában. Munkaerőpiaci szolgáltatások és munkaerőkölcsönzés Kulturális tevékenység A Down Alapítvány a kulturális területen az évi XX. tv a)-b) i, valamint a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban helyi önkorm tv.)13. (1) bekezdésében meghatározott, az alábbi táblázatban összefoglalt szolgáltatásokat végezheti ezen tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódón; a táblázatban feltüntetett alapján közfeladatként: alapítvány a közhasznú tevékenyégét A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása. A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata a művészeti intézmények, művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység A közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. Művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása. Művészi alkotói munka feltételeinek javítása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (fogyatékos művészek megfelelő eszközökhöz juttatásának segítése, testi-lelki egészségének támogatása, foglalkoztatási és szállítási feladatok végzése, műhely és kiállítóhely biztosítása). Zenészek a képzőművészek, irodalmi tevékenységet folytatók, zenészek és színészek alkotásának ismertté tétele (vásárokon, kiállításokon való részvétel és termékárusítás végzése, évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről (továbbiakban helyi önkorm.köztárs. megbíz,felad. és hatásk. tv.) 121. a) pont Helyi önkorm tv.13. (1) bek. 7. Helyi önkorm.köztárs.megbíz,felad. és hatásk. tv b) Helyi önkorm tv. 13. (1) bek. 7. Helyi önkorm.köztárs.megbíz,felad. és hatásk. tv b) Helyi önkorm tv. 13. (1) bek. 7. Helyi önkorm.köztárs.megbíz,felad. és hatásk. tv a)-b) i Helyi önkorm tv. 13. (1) 13

14 alapítvány honlapján, valamint ismertető anyagain információk való feltüntetése, kézműves boltban alkotások árusítása), tehetséggondozás végzése. bek Tudományos tevékenység. kutatás Az országos szociális módszertani feladatok ellátása közfeladat, amelyet a Szoc. tv. 58. (1) bekezdés; és a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról (továbbiakban Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend.) 5. (1) bekezdés, valamint a táblázatban feltüntetett írnak elő. alapítvány a közhasznú tevékenyégét Kormány megalkotja, és szükség szerint megújítja középtávú a tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiáját. Az önkormányzat keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását, figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását. Az önkormányzat keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Együttműködés hazai és külföldi szociális, kulturális, oktatási szakemberekkel, illetve szervezetekkel, és törvényalkotásban résztvevőkkel. A fogyatékossággal élő emberek lakhatási, egészségügyi, és támogatott ügyintézésének fogalmi és tartalmi kereteinek kialakításáról szóló ismeretanyag létrehozása. Innovációk a szociális szolgáltatásokba és a knowhow-k közzététele Kiadói tevékenység végzése: Az Alapítvány szolgáltatásnyújtási és kutatási tevékenysége során szerzett tapasztalatainak, tudásának továbbadására, társadalmi hasznosítására kiadványkészító/író és kiadói tevékenységet végez évi CXXXIV tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3) bek Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. b) Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. c) és f) Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. c) és f) Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. c) 14

15 Az önkormányzat keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kutatásokat folytat, illetve szervez. Fogyatékosokkal kapcsolatos módszerek követése nemzetközi és magyar szinten, interdiszciplináris kutatások kutatásokat folytatása, illetve szervezése. Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. g) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás előmozdítása, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése közfeladat, melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv.), annak preambuluma, illetve az f, g, h, k és 5.., 11.., 20. c i, valamint a táblázatban feltüntetett :írnak elő: alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban. A lakhatás segítése állami és önkormányzati feladat. Az oktatás, képzés állami feladat. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok részére munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása és foglalkoztatásuk. Szociális biztonság - Hajléktalanná vált személyek ellátása, rehabilitációja, a hajléktalanság megelőzése - Fogyatékosok és hajléktalanok elfogadása, integrációja és inklúziója. Fogyatékos személyek lakhatásának biztosítása Fogyatékos gyermekek, felnőttek és családjaik, hozzátartozóik, halmozottan sérültek, valamint szociális szakemberek, ügyintézők oktatása és képzése. Esélyegy. tv. 2. (5) Esélyegy. tv. 15. (1)-(4) Esélyegy. tv. 16. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 21. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 23. Esélyegy. tv. 2. (5) Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 24. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 25. (1)-(2) bek. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 26. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 27. (1)-(2) bek Emberi és állampolgári jogok védelme A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme közfeladat, melynek teljesítését a évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról (továbbiakban Alapv.jog.bizt. tv.) 1. ; 2., valamint a táblázatban feltüntetett :írnak elő: A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi 15

16 alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az államhoz tartozó alapvető jogok biztosának feladata a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme. közhasznú tevékenység Fogyatékos és halmozottan sérült személyek jogai gyakorlásának támogatása és védelme az egészség, a tanulás, az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális biztonság területén. Alapv.jog.bizt. tv. 1. (2) bek. d) (Törölve) (Törölve) Érdekképviseletei Fórum működtetése. A jogok érvényesülésének szervezeteivel/személyekkel való együttműködés: - Ellátott- és betegjogi képviselő - Értelmi fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) - Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA) - Egyenlő Bánásmód Hatóság - Ombudsman. Alapv.jog.bizt. tv. 1. (2) bek. d) Szoc. tv. 99. (4) Szoc. tv. 99/A. Alapv.jog.bizt. tv. 1. (2) bek. d) Eü. tv. 30. (5) bek. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 14. (1) bek Sport Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével: évi I. törvény a sportról (továbbiakban Sport tv), az Eü. tv., a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint az Esélyegy. tv 18. (1)-(3) bekezdés szabályoz. Az Alapítvány támogatja a fogyatékos,, a halmozottan sérült és az egészségkárosodott emberek sporttevékenységét, a sportok oktatását, a szabadidős és versenysportokat, a sportversenyeken való részvételüket, mellyel kapcsolatban alábbi táblázatban összefoglalt közfeladatokat látja el a feltüntetetett alapján: alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az állam elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Egészséges életmód és szabadidősport feltételeinek megteremtése évi I. törvény 49. c) Eü. tv. 38. (1) bek. Az állam részt vesz a A szabadidősport és a Sport tv. 49. d) 16

17 versenysport, az utánpótlásnevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolaiegyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában. Az állam az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. fogyatékosok versenysportjának támogatása anyagilag, szakmailag és tevőlegesen sportprogramok, rendszeres edzések tartásával és versenyek szervezésével. Gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, sportok oktatása, sportversenyeken való részvétel támogatása. Sport tv. törvény 49. e) Eü. tv. 40/A. (1) bek Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások évi LXXXVIII. törvény módosításáról (továbbiakban Közérd.Önk, tev.mód. tv.), a Civil törvény, és a évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (továbbiakban Közérd.Önk.tev. tv.), valamint az Szoc. tv. alapján közfeladat, melyet az alábbi táblázatban feltüntetett írnak elő: alapítvány a közhasznú tevékenyégét A közszolgáltatások keretében az önkéntes tevékenység helyi önkormányzati, vagy helyi önkormányzati társulások feladata. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Önkéntes tevékenység: fogyatékosok és halmozottan sérültek - különös tekintettel - a Down szindrómával született gyermekek és családjai számára kialakított segítő szolgáltatások (pl. Down Dada szolgáltatás), a fogyatékosok érdekeinek és jogainak védelmében civil és szakmai szervezetekben való részvétel, valamint minden olyan tevékenység, mely az alapítvány elveinek megfelelően segíti az értelmi fogyatékos személyeket és családjaikat. Önkéntesek toborzása, képzése, foglalkoztatása az alapítvány szolgáltatásaiban, beleértve a középiskolai tanulók kötelező önkéntes tevékenységét. Közérd.Önk.tev. tv. (1) bek. d) 17

18 A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Szociális ingatlanhasznosítás: a Down Alapítvány a fogyatékos, egészségkárosodott, halmozottan sérült személyek számára lakhatást biztosító ingatlanokat vásárol, üzemeltet és ad használatba vagy bérbe nonprofit jelleggel. Szoc. tv. 75 (1) bek. a) Szoc. tv. 80 (1)-(3) bek. a), b), c) Szoc. tv. 85/A. (2) bek. a), b), (Törölve) 4.4. Az Alapítvány pályázatot írhat ki szakemberek továbbképzésére, konferencián való részvételre, új, fogyatékos embereket fejlesztő foglalkozások beindítására, nyári fejlesztő-, vagy sporttáborokra, minden olyan tevékenységre, mely alapszabályában szerepel. A pályázatok kiírása, elbírálása és közzététele a 6.7. pontban leírtaknak megfelelően történik A Down Alapítvány évente 2 alkalommal kiadhatja a Down-díjat, melyet a kuratórium döntése alapján olyan szakember kaphat, aki az értelmi fogyatékosok fejlesztésében kiemelkedő teljesítményt nyújt Az Alapítvány ösztöndíjat nyújthat tanulmányok végzésére és kutatás-fejlesztésre. Az alapítvány céljainak elérése érdekében egyszeri támogatásokat nyújthat, rászorulóknak, szakembereknek, más szervezeteknek A Polgári Törvénykönyv 3:379. alapján az alapítvány tevékenységének korlátai: (1) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. (2) Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. (3) Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. (4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása. 5.) A Down Alapítvány induló vagyona: Ft, azaz Hétszázezer forint. 6.) A Down Alapítvány vagyonának felhasználása 6.1. A Down Alapítványból támogatás nyújtható Az adott évben az alapítványként kezelt pénzösszeg maximum 30 %-a az alapítványi célokkal összeegyeztethető gazdasági tevékenységre fordítható, melynek eredménye az alapítványi vagyont növeli. 18

19 6.3. (Törölve) 6.4. Az alapítványi vagyon felhasználása: Az Alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik, döntéseit az alapító okirat 7.3. pontjában rögzített szabályok szerint hozza meg Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható Az Alapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. [Ectv. 34. (1) bekezdés b.) pont] Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzatnak megfelelően végezhet Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. (1) bekezdés c.) pont] A) A vagyon felhasználásának módja: - cél szerint - éves elfogadott terv szerint - évközbeni döntések alapján - Alapítvány által elnyert pályázatok elvárásai szerint - Alapítvány által kiírt ösztöndíjpályázatok és - Alapítvány által kiírt fejlesztési vagy program-pályázatok alapján. B) Alapítványi vagyon kezelésének belső szabályzatai: Az Alapítvány gazdálkodását és vagyonának kezelését az alábbi belső szabályzatok írnak elő. - Általános pénzügyi szabályzat - Számviteli szabályzat - Gazdálkodási rend - Házipénztár kezelésének szabályzata - Leltárszabályzat - Leltárértékelési szabályzat - Selejtezési szabályzat - Befektetési szabályzat. Az alapítványi vagyonról kimutatás készül, a közhasznúsági jelentés alapján a tervet a Kuratórium fogadja el, mely ezt követően Országos Bírósági Hivatalba letétbe helyezésre kerül Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 19

20 6.4.5 A pályázatkiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - pályázat területi lehatárolását - elnyerési feltételeket - tartalmi elvárásokat - pályázat megvalósításának időtartamát és pénzügyi keretét - beadási határidőt - értékelés és az eredmény közlésének módját. A pályázatot a honlapon vagy más elektronikus médiában kell közzé tenni. A kiírt pályázatokban a döntést a Kuratórium elnöke hozza meg, melyhez igénybe vehet szakértőket, a döntést jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A beérkezett pályázatok közül csak azok kerülhetnek értékelésre, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak. A nyertes pályázót írásban értesíteni szükséges, a döntés eredménye az alapítvány honlapján kerül közzétételre (Törölve) 6.6. A Down Alapítványhoz bármely bel-, és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. A kezelő szervhez benyújtott csatlakozási szándékáról a kuratórium a bejelentést követően 30 napon belül dönt Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. Az Alapítvány a az adományokat célja elérése érdekében használja fel A Down Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Down Alapítvány vagyona felett utalványozásra jogosultak: Dr. Gruiz Katalin önállóan vagy Jeszenszkyné Gallai Gabriella és Juhary Mihály együttesen, illetve az általuk írásban meghatalmazott személyek, akik megfelelnek évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről és a civil törvény összeférhetetlenségi szabályainak, melyeket a jelen Alapító okirat rögzít. 7.) A Down Alapítvány ügyvezető szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 9 fő. Az Alapítvány működését tekintően ügyintéző szerve : a Kuratórium A Down Alapítvány kuratóriumának tagjai: Dr. Gruiz Katalin 1145 Budapest, Amerikai út 14. Anyja születési neve: Kalmár Terézia Ilona Dr. Csepeli Hilda 1112 Budapest, Meredek u. 10. Anyja születési neve: Teichter Hildegard Homolayné Verb Margit 1076 Budapest, Garay u.7. Anyja születési neve: Ferland Margit Jeszenszkyné Gallai Gabriella 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E 20

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) ALAPÍTVÁNY-t hoz létre. Alapítvány neve: Őszidő Közalapítvány Székhelye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapítványt hoz létre. Ez az

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítsa az Alapítvány alapító

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t m ó d o s í t á s a

ALAPÍTÓ OKIRAT e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t m ó d o s í t á s a ALAPÍTÓ OKIRAT e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t m ó d o s í t á s a A "Gárdonyi Géza Általános Iskola Tanulóiért Szociális Alapítvány" jogi személyiséggel rendelkező, a sportról szóló

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/ 2015. szeptember 10.-ei.állapot A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/ 2015. szeptember 10. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány. alapító okirata 1

Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány. alapító okirata 1 1 Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány alapító okirata 1 Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata

Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata Kiművelt emberfők Alapítvány Alapító Okirata (2011. május 19.) módosításokkal egységes szerkezetben Kiművelt emberfők Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A komáromi K-EMÖ Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen alapító okirat I. pontjában megjelölt alapító a Ptk. 3:378..-a alapján tartós cél folyamatos megvalósítására az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozza létre, amelynek

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben