Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

2 HATÁROZATOK: 2 34/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 35/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 36/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 37/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 38/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 39/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 40/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat RENDELETEK: 11/2008.(IX.29.) önkormányzati rendelet 12/2008.(IX.29.) önkormányzati rendelet

3 3 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Juhász Ferenc, Majorné Bíró Éva, Guttyán Sándor, Keskeny Ervin, Mező József, Sass Istvánné, Plesovszki István, Kaszanyi Kálmán és Kovács Jánosné képviselők, Kazinczi Istvánné intézményvezető Pozsa Sándorné gazdaságvezető Török Zsófia jegyzőkönyvvezető Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg. Napirendi pontok: I. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.14.) ÖR módosítására Előadó: Kazinczi István polgármester II. III. IV. Azt üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008.(V.30.) ÖR módosítása Előadó: Hegedűs László jegyző Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Előadók: Kazinczi István polgármester Jelentés a Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008 éves tevékenységéről Előadó: Kazinczi Istvánné intézményvezető Előterjesztések: 1. Egyebek Kazinczi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt képviselői interpellációknak ad helyt. Képviselői interpellációk:

4 4 Kaszanyi Kálmán képviselő: Az eboltást követően nőtt a kóbor kutyák száma a településen. Kovács Jánosné képviselő: Az Alkotmány út egyes szakaszán újabb kátyúk keletkeztek, melyek balesetveszélyesek. Mező József képviselő érdeklődik a Felszabadulás út útépítési munkájának stádiumáról, továbbá felhívja a figyelmet, hogy a temető egész területén lyukak keletkeztek, melyek rendberakását a temető gondnokságnak kell jelezni. Keskeny Ervin képviselő megkérdezi, hogy Joó Sándor rendelkezik-e építési törmelék lerakásához történő engedéllyel, mert tudomása van arról, hogy Joó Sándor építési törmeléket hordott ki a település határában lévő szeméttelephez, amely már nem működik. Kazinczi István polgármester tájékoztatja az interpelláló képviselőket, hogy az interpellációk megválaszolására a napirendi pontok tárgyalása után kerül sor. I. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.14.) ÖR módosítására Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, melyet elfogadásra javasol. A módosítás tartalmazza azokat az összegeket, amelyek a költségvetés elfogadása óta érkeztek az önkormányzat számlájára, illetve az ÖNHIKI pontos összegét. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja az alábbi rendeletét. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(IX.29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2008.(II.14) önkormányzati rendeletének módosítására A Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének többszörösen módosított 1/2008.(II.14.) számú rendeletével megállapított évi költségvetését /továbbiakban: R/ az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R 1. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép. A Képviselő-testület a évi költségvetés bevételeit

5 ezer forintban állapítja meg, melyből a működési hitel összege: ezer Ft. A R. 4../1/ helyébe az alábbi rendelékezés lép. A Képviselő-testület a kiadások fő összegét ezer forintban állapítja meg. 3. /1/ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. /2/ A R. 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép /3/ A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. /4/ A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. /5/ A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Tiszatenyő, szeptember 7.. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel szeptember 29. napján kihirdettem. Hegedűs László jegyző

6 6 l.számú melléklet Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai Ezer Ftban! Megnevezés eredeti 2008.eredeti 2008.módosított Intézményi ÁFA Felhalmozási Kamat Helyi adó Adópótlék Sajátos működési Saját bevételössz SZJA SZJA kieg SzJA normatív Gépjármű adó Termőföld hasz Átengedett össz: Szociális ell Normatív tám Kiegészítő tám Központosított 5548 CÉDE TEKI 4000 ÖNHIKI Egyéb kp támogatás 4998 Állami tám össz, Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a TB alaptól Egyéb célra Felhalmozási célra 529 Támogatás é összesen Működésre 115 Felhalmozásra Átvett pénze Műk. c kölcsön Felhal.c kölcsön Kölcsön vtérülés Hitel Pénzmaradvány 0 Bevétel összesen

7 Intézményi bevételek költségvetési szervenként évre Módosított előirányzatok 1/a melléklet Ezer Forintbban! Megnevezés Működésibevétel ÁFA Támogatásé. bev. Átvett pénze. Felhalmozási e. Kölcsön törlesztés Összesen: Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon 0 0 közművelődés klubkönyvtár lapkiadás ÁMK Összesen: Étkezés Óvoda Óvoda Óvoda összesen PH Ingatlan hasz Karbantartók Pénzügyi tev Község gazd Védőnői szolg Segélyek Mg.tevékenység Szeméttelep Temető Szennyvíz PH. Összesen Bevétel összesen:

8 2. sz. melléklet évi tervezett kiadások költségvetési szervenként Megnevezés Személyi Járulék Dologi Támogatás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Összesen Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon Közművelődés Klubkönyvtár Lapkiadás ÁMK összesen: Étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: PH összesen: Kiadás összesen

9 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadádai 2008.évre Megnevezés Felhalmozás Kölcsön Személyi Járulék Dologi Pénze. átadás nyújtás Összesen PH Népszavazás Ing.hasz Karbantartók Belvíz véd Közvilágítás Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Eü.szolg Segélyek Szeméttelep Szennyvíz Sport Temetkezés Mezőőri szolgálat Mg.tevékenység Kistérségi befizetés Hitel törlesztés PH.össz

10 2008. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása Működési kiadások 4.számú melléklet Ezer Ft-ban! Helyi adó Intézményi kiadások Működési 806 ÁFA Helyi saját 8415 Tartalék - bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás 8687 értékű Átvett 115 pénzeszköz Kölcsön 810 törlesztés Hitel Összesen: Összesen: Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó 4948 Felújítások 2000 Felhalmozási 328 ÁFA Helyi saját 1910 Beruházások bevétel Átengedett 0 Pénzeszköz 354 bevétel átadás Állami 7955 Kölcsön 0 támogatás nyújtás Támogatás 529 Céltartalék 6054 értékű Átvett 4016 pénzeszköz Kölcsön 200 törlesztés Hitel 0 Összesen: Összesen: 19886

11 II. Napirend: 11 Azt üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008.(V.30.) ÖR módosítása A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Hegedűs László jegyző: A rendeletnek módosításokra van szüksége, mert nem teljesen váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A módosítás tartalmazza, hogy csak az alkohol tartalmú termékekre vonatkozzon a korlátozás. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja az alábbi rendeletét. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(IX.29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008.(V. 30.) ÖR módosítására Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008. (V. 30.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A R. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Vendéglátó-ipari, valamint élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó üzlet óra és 5 00 óra között nem tarthat nyitva, kivéve ha alkoholtartalmú termékek árusítását óra és 5 00 óra között beszünteti. (2) A R. 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A polgármester, kérelemre a vendéglátó egységek esetében, egyedi rendezvények (bálok, névnapok, stb.) idejére, vendéglátó egységenként naptári évenként legfeljebb öt alkalommal a óra és 5 00 óra közötti időszakban alkoholtartalmú termékek árusítását engedélyezheti. (3) A R. 3. (4) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c) Az alkoholtartalmú termékek óra és 5 00 óra közötti árusításának naptári napját és a rendezvény jellegét. (4) A R. 3. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az alkoholtartalmú termékek óra és 5 00 óra közötti árusítása iránti kérelem tárgyában történt döntést közölni kell az üzemeltetővel, továbbá a Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitánysággal. 2.

12 12 Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel szeptember 29. napján kihirdettem: Hegedűs László jegyző III. Napirend: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről A jelentés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke alaposnak tartja az I. féléves jelentést. Köszönetét fejezi ki az intézményvezetőknek, valamint a pénzügyi dolgozóknak a pontos munkájukért, mert az intézmények és az önkormányzat nem lépte túl a költségvetést. Kazinczi István polgármester javasolja a jelentést és határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a jelentést és határozati javaslatot elfogadja és megalkotja alábbi határozatát. 34//2008./IX.25/ önkormányzati határozat Az önkormányzat évi költségvetésének I félévi teljesítésére. Tiszatenyő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának első féléves teljesítéséről az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII tv alapján készített tájékoztatót tudomásul veszi. Erről értesül: Kazinczi István polgármester helyben Képviselőtestület tagjai helyben Polgármesteri Hivatal Tiszatenyő

13 Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai Ezer Ftban! Megnevezés 2008 er mód. teljesítés % Intézményi % ÁFA % Felhalmozási % Kamat % Helyi adó % Adópótlék % Sajátos működési % Saját bevételössz % SZJA % SZJA kieg % SZJA norm Gépjármű adó % Termőföld hasz Átengedett össz: % Szociális ell % Normatív tám % Kiegészítő tám.közok % Központosított % CÉDE TEKI ÖNHIKI % Egyéb támogatás Állami tám össz, % Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a % TB alaptól % Egyéb célra % Támogatás é összesen % Működésre Felhalmozásra % Átvett pénze % Műk. c kölcsön % Felhal.c kölcsön % Kölcsön vtérülés %

14 14 Hitel % Pénzmaradvány igénybevétel 1418 Bevétel összesen %

15

16 2. sz. melléklet 2008.I. félévi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Dologi kölcsön,hiteltör. Támogatás Felhalmozás % Diák étkeztetés % Iskola % Napközi otthon % Közművelődés % Klubkönyvtár % Lapkiadás % ÁMK összesen: % Óvodai étkezés % Óvoda % Óvoda összesen: % Hitel 0 PH összesen: % Kiadás össz.: %

17 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai I. félévi. Ezer Ft-ban! Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Támogatás Felhalmozás % PH % Saját v. bérelt ing % Karbantartók % Mezei őrszolgálat % Belvíz elleni véd % Közvilágítás % Szennyvíz elvezet % Községgazd % Mezőgazdasági tevékenység % Védőnői Szolg % Egészségügyi sz % Segélyek % Szeméttelep % Pénzügyi tev % Temetkezés % Sport % 180 PH. Összesen: %

18 IV. Napirend: Jelentés a Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008 éves tevékenységéről A jelentés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi Istvánné Intézményvezető elmondja, hogy a magas mulasztott órák száma két túlkoros fiú miatt volt, akik azóta már nem tanulnak az intézményben. Sass Istvánné Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke: Az intézményben az oktatás sikeres és magas színvonalú. A beszámoló átfogó, mindenre kiterjedő. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javasolja a jelentést és határozati javaslatot elfogadásra. Juhász Ferenc Alpolgármester érdeklődik az intézmény reklámfilmjének visszhangjáról. Kazinczi Istvánné Intézményvezető: Az intézményről forgatott reklámfilmnek nem éreztük hatását, de a filmtől függetlenül a tavalyi évhez képest az intézményben tanulók létszáma növekedett. A költségek csökkentése érdekében nem létszámnövelésre van szükségünk, hanem a felhasznált energiákat kell csökkenteni, ezek közül is kiemelten a gázt. Kovács Jánosné Képviselő egyetért az előtte felszólalóval, dicséretét fejezi ki, mert a tanulmányi átlagok javulnak, és említésre méltó a gyermekek versenyeztetése. A közművelődés és a könyvtár működésében nincs kifogásolni valója. Összességében az ÁMKban történő oktatást pozitívan értékeli. Kazinczi István polgármester elmondja, hogy az energiaköltségek csökkentésére kiírt pályázatoknak 50-60%-os a lefedettsége. A fennmaradó 40-50%-ot jelenleg biztosítani nem tudja az önkormányzat. A tiszatenyői iskolát minden fórumon kiemelik, és elismerik. Javasolja a jelentést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozati javaslatát elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a jelentést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozati javaslatát elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 35/2008. (IX.25.)sz. önkormányzati határozat A Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008. tanévben végzett munkájáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008. tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Az intézményben folyó nevelő-, oktató-, és közművelődési tevékenységet jó színvonalúnak tekinti. Az intézmény részére a következő tanévre vonatkozóan újabb feladatokat nem határoz meg. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Helyben Helyben

19 19 Képviselő-testület tagjai Kazinczi Istvánné ÁMK igazgatója Helyben Helyben 1.) Folyószámla hitelkeret megnyitása Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A féléves beszámoló megismerése után látni lehet a folyószámla hitelkert megnyitásának szükségességét. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 36/2008.(IX.25) sz. önkormányzati határozat Folyószámlahitel igénybevételéről Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1/2004./I.30./ önkormányzati rendelettel módosított 5/2003./IV.14./ önkormányzati rendelet /SZMSZ/ 33../5/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 15 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje: szeptember 29. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kazinczi István polgármester Ez a határozat a hitel törlesztésével egyidejűleg hatályát veszti. Erről értesül: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Polgármesteri Hivatal Helyben

20 20 2.) Munkabér hitel felvétele Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezik, melyekkel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 37/2008./XI.25./ sz. önkormányzati határozat Munkabérhitel felvételére Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1/2004./I.30./ önkormányzati rendelettel módosított 5/2003./IV.14./ önkormányzati rendelet /SZMSZ/ 33../5/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva szeptember 29. napján 5,5 millió forint gazdálkodási hitelt vesz fel az OTP RT Törökszentmiklósi Fiókjától. A hitel összegét az októberi havi állami támogatásból kell törleszteni. Megbízza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 29. Felelős: Kazinczi István polgármester Ez a határozat a hitel törlesztésével egyidejűleg hatályát veszti. Erről értesül: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Polgármesteri Hivatal Helyben Tiszatenyő, szeptember ) Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének megbízása Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezik, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangzanak el. Kazinczi István polgármester:

21 21 A Képviselő-testület képviseletére a Törökszentmiklósi Víz- és Csatornamű Kftnél Majorné Bíró Éva Képviselőt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét jelöljék a hely betöltésére. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 38/2008. (IX. 25.) sz. önkormányzati határozat Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megbízására Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (2) bekezdés d.) pontja alapján megbízza Majorné Bíró Éva képviselőt, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét a Képviselő-testület képviseletére a Törökszentmiklósi Vízés Csatornamű Kft-nél. Ezen megbízás Kazinczi István polgármester felügyelő bizottsági tagságának fennállása idejéig tart. Erről értesülnek: Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Helyben Víz- és Csatornamű Kft. Törökszentmiklós Képviselőtestület tagjai Helyben 4.) Óvoda nyitva tartásának módosítása Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Sass Istvánné Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke: A módosításra azért van szükség, mert a jelenlegi nyitva tartás nincs megfelelően kihasználva. Továbbá szeptember 1-től az egyik óvónő szülési szabadságát tölti és a kiadások csökkentése érdekében az intézmény vezetősége nem kívánja betöltetni az állást. Kazinczi István polgármester: A munkaügyi központ segítségével keressenek egy személyt, aki 4 órás munkaidőben dolgozik, de mindenképpen óvónői végzettséggel rendelkezzen. Sass Istvánné Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke: A délelőtti munkaidőben a helyettes foglalkoztatottsága indokolt, a délutáni munkaidőben nem. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát.

22 22 39/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat A tiszatenyői Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tiszatenyői Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadására hozott 29/2005.(III.31.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 102..(2) bekezdés f.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva. A Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.1 pontja helyébe az alábbiak lépnek. Az intézmény nyitva tartása Az Óvoda hétfőtől-péntekig, reggel 6 órától délután 16,30 óráig tart nyitva. Az óvodába érkezés javasolt időpontja 8.00 óra; az Óvodából való távozás időpontja: - félnapos óvodai ellátásban részesülő gyermekek esetében : tól ig. - egész napos óvodai ellátásban részesülő gyermek esetében: 15,30-tól 16,30ig. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Helyben Hegedűs László jegyző Helyben Képviselő-testület tagjai Helyben Kolozsvári Andrea, Gyöngyvirág Művészeti Óvoda vezetője Helyben 5.) Földi Attila egyéni vállalkozó bérleti díj elengedése Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester: Földi Attila bérlő jelezte, hogy a vállalkozás működéséhez szükséges volt néhány változtatás az ingatlanon, amit saját költségből fedezett. Ezt az összeget a bérleti díjból elengedésre javaslom. Vannak olyan költségek is, amelyek nem az ingatlan működési feltételéhez tartoznak. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 2 havi bérleti díj elhagyásának engedélyezését javasolja. Hegedűs László Jegyző: A bérleti szerződésben nem volt olyan kikötés, amely arra vonatkozott, hogy az önkormányzatnak olyan ingatlant kell bérbe adnia, amely az üzlet működési feltételeinek megfelel. Kazinczi István Polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra.

23 23 A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 40/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat Földi Attila egyéni vállalkozó bérleti díj elengedésére. Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló többszörösen módosított 13/2004.(V.30) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése alapján Földi Attila egyéni vállalkozó kérésének részben helyt adva 2 havi bérleti díj megfizetésétől eltekint. Erről értesül: Földi Attila e.v. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Képviselő-testület tagjai Település üzemeltetési és gazdálkodási csoport Törökszentmiklós Helyben Helyben Helyben Helyben 6.) Tulajdonosi hozzájárulásról Kazinczi István polgármester beszámol az Információs Közösségi Szolgáltató Tér című pályázati kiírásról. A pályázat elkészítését megkezdtük. Ha az önkormányzat pályázik, akkor 80%-os támogatottságra vagyunk jogosultak, ezzel szemben ha egy alapítvány pályázik, akkor a támogatottság 100%-os. Javasolja, hogy az iskolai alapítvány nyújtson be pályázatot az Információs Közösség Szolgáltatói Tér létrehozására a Faluház és a vele szomszédos ebédlő területén. Ehhez szükség lesz egy határozatra, hogy az önkormányzat a területet az alapítvány használatába adja 5évig. A pályázat előfinanszírozott és 2 fordulós. Mező József képviselő: Ameddig előfinanszírozott a pályázat, addig támogatja annak beadását. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke javasolja a pályázat benyújtását, ha a feltételek nem lesznek megfelelőek, akkor nem írják alá a támogatási szerződést. A Képviselő testület a pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kazinczi István polgármester javasolja az Információs Közösségi Tér pályázat benyújtásához szükséges tulajdoni hozzájárulás megadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja, és meghozza alábbi határozatát.

24 24 41/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat Tiszatenyő, Kossuth L. u. 13. sz. alatti ingatlan használatba adásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat a tulajdonát képező, Tiszatenyő, Kossuth út 13. szám, 134 hrsz.-ú ingatlanát meghatározatlan időre a Gyermekekért Alapítvány használatába adja szívességi használat jogcímen. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselő-testület tagjai Gyermekekért Alapítvány Hegedűs László jegyző Polgármesteri Hivatal helyben helyben helyben helyben Interpellációkról adott válaszok: Kazinczi István polgármester: A kóbor kutyákkal kapcsolatosan az igazi problémát a felelőtlen tulajdonosok jelentik. Folyamatosan fogjuk be az utcákról az ebeket, de az önkormányzat lehetőségei is végesek. A kötelező eboltás után a Polgármesteri Hivatalban a kennelek tele vannak befogott kutyákkal, ami plusz költség az önkormányzatnak, hiszen azokat az állatokat etetni kell. A jogszabályok nagyon szigorúak. Talán a kábító lövedékes módszer jelenthetne megoldást, de annak bevezetéséhez komoly engedélyeztetési eljárás szükséges. Egyelőre ez a probléma nagyon nehezen kezelhető. Helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy az önkormányzat utcái közül az Alkotmány és a Béke utak állapota a legrosszabb. Ezek a kátyúk a Tüzép telepre bejáró nehéz gépjárműveknek köszönhetőek. Ígéretet tesz, hogy a Tüzép telep vezetőjével beszélni fog, hogy találjanak kompromisszumos megoldást a problémára. A temető üzemeltetőjét felkeresi, hogy a rágcsálók által okozott lyukakat szüntessék meg. A Felszabadulás út útépítésével kapcsolatosan elmondja, hogy a tavalyi évben nem nyertek a pályázaton, az idei évben pedig nem írtak ki pályázatot útépítésre. Minden engedélyes tervvel rendelkezünk. Az önkormányzat rendelkezik inert hulladékkezelési engedéllyel. Az interpelláló képviselők az interpellációs kérdésekre adott válaszokat egyhangúlag elfogadják. Kazinczi István polgármester megköszöni a jelenlétet és az ülést bezárja.

25 25 K. m. f. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben