Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

2 HATÁROZATOK: 2 34/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 35/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 36/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 37/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 38/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 39/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 40/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat RENDELETEK: 11/2008.(IX.29.) önkormányzati rendelet 12/2008.(IX.29.) önkormányzati rendelet

3 3 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Juhász Ferenc, Majorné Bíró Éva, Guttyán Sándor, Keskeny Ervin, Mező József, Sass Istvánné, Plesovszki István, Kaszanyi Kálmán és Kovács Jánosné képviselők, Kazinczi Istvánné intézményvezető Pozsa Sándorné gazdaságvezető Török Zsófia jegyzőkönyvvezető Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg. Napirendi pontok: I. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.14.) ÖR módosítására Előadó: Kazinczi István polgármester II. III. IV. Azt üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008.(V.30.) ÖR módosítása Előadó: Hegedűs László jegyző Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Előadók: Kazinczi István polgármester Jelentés a Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008 éves tevékenységéről Előadó: Kazinczi Istvánné intézményvezető Előterjesztések: 1. Egyebek Kazinczi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt képviselői interpellációknak ad helyt. Képviselői interpellációk:

4 4 Kaszanyi Kálmán képviselő: Az eboltást követően nőtt a kóbor kutyák száma a településen. Kovács Jánosné képviselő: Az Alkotmány út egyes szakaszán újabb kátyúk keletkeztek, melyek balesetveszélyesek. Mező József képviselő érdeklődik a Felszabadulás út útépítési munkájának stádiumáról, továbbá felhívja a figyelmet, hogy a temető egész területén lyukak keletkeztek, melyek rendberakását a temető gondnokságnak kell jelezni. Keskeny Ervin képviselő megkérdezi, hogy Joó Sándor rendelkezik-e építési törmelék lerakásához történő engedéllyel, mert tudomása van arról, hogy Joó Sándor építési törmeléket hordott ki a település határában lévő szeméttelephez, amely már nem működik. Kazinczi István polgármester tájékoztatja az interpelláló képviselőket, hogy az interpellációk megválaszolására a napirendi pontok tárgyalása után kerül sor. I. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.14.) ÖR módosítására Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, melyet elfogadásra javasol. A módosítás tartalmazza azokat az összegeket, amelyek a költségvetés elfogadása óta érkeztek az önkormányzat számlájára, illetve az ÖNHIKI pontos összegét. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja az alábbi rendeletét. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(IX.29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2008.(II.14) önkormányzati rendeletének módosítására A Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének többszörösen módosított 1/2008.(II.14.) számú rendeletével megállapított évi költségvetését /továbbiakban: R/ az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R 1. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép. A Képviselő-testület a évi költségvetés bevételeit

5 ezer forintban állapítja meg, melyből a működési hitel összege: ezer Ft. A R. 4../1/ helyébe az alábbi rendelékezés lép. A Képviselő-testület a kiadások fő összegét ezer forintban állapítja meg. 3. /1/ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. /2/ A R. 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép /3/ A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. /4/ A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. /5/ A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Tiszatenyő, szeptember 7.. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel szeptember 29. napján kihirdettem. Hegedűs László jegyző

6 6 l.számú melléklet Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai Ezer Ftban! Megnevezés eredeti 2008.eredeti 2008.módosított Intézményi ÁFA Felhalmozási Kamat Helyi adó Adópótlék Sajátos működési Saját bevételössz SZJA SZJA kieg SzJA normatív Gépjármű adó Termőföld hasz Átengedett össz: Szociális ell Normatív tám Kiegészítő tám Központosított 5548 CÉDE TEKI 4000 ÖNHIKI Egyéb kp támogatás 4998 Állami tám össz, Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a TB alaptól Egyéb célra Felhalmozási célra 529 Támogatás é összesen Működésre 115 Felhalmozásra Átvett pénze Műk. c kölcsön Felhal.c kölcsön Kölcsön vtérülés Hitel Pénzmaradvány 0 Bevétel összesen

7 Intézményi bevételek költségvetési szervenként évre Módosított előirányzatok 1/a melléklet Ezer Forintbban! Megnevezés Működésibevétel ÁFA Támogatásé. bev. Átvett pénze. Felhalmozási e. Kölcsön törlesztés Összesen: Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon 0 0 közművelődés klubkönyvtár lapkiadás ÁMK Összesen: Étkezés Óvoda Óvoda Óvoda összesen PH Ingatlan hasz Karbantartók Pénzügyi tev Község gazd Védőnői szolg Segélyek Mg.tevékenység Szeméttelep Temető Szennyvíz PH. Összesen Bevétel összesen:

8 2. sz. melléklet évi tervezett kiadások költségvetési szervenként Megnevezés Személyi Járulék Dologi Támogatás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Összesen Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon Közművelődés Klubkönyvtár Lapkiadás ÁMK összesen: Étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: PH összesen: Kiadás összesen

9 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadádai 2008.évre Megnevezés Felhalmozás Kölcsön Személyi Járulék Dologi Pénze. átadás nyújtás Összesen PH Népszavazás Ing.hasz Karbantartók Belvíz véd Közvilágítás Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Eü.szolg Segélyek Szeméttelep Szennyvíz Sport Temetkezés Mezőőri szolgálat Mg.tevékenység Kistérségi befizetés Hitel törlesztés PH.össz

10 2008. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása Működési kiadások 4.számú melléklet Ezer Ft-ban! Helyi adó Intézményi kiadások Működési 806 ÁFA Helyi saját 8415 Tartalék - bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás 8687 értékű Átvett 115 pénzeszköz Kölcsön 810 törlesztés Hitel Összesen: Összesen: Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó 4948 Felújítások 2000 Felhalmozási 328 ÁFA Helyi saját 1910 Beruházások bevétel Átengedett 0 Pénzeszköz 354 bevétel átadás Állami 7955 Kölcsön 0 támogatás nyújtás Támogatás 529 Céltartalék 6054 értékű Átvett 4016 pénzeszköz Kölcsön 200 törlesztés Hitel 0 Összesen: Összesen: 19886

11 II. Napirend: 11 Azt üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008.(V.30.) ÖR módosítása A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Hegedűs László jegyző: A rendeletnek módosításokra van szüksége, mert nem teljesen váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A módosítás tartalmazza, hogy csak az alkohol tartalmú termékekre vonatkozzon a korlátozás. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja az alábbi rendeletét. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(IX.29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008.(V. 30.) ÖR módosítására Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2008. (V. 30.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A R. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Vendéglátó-ipari, valamint élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó üzlet óra és 5 00 óra között nem tarthat nyitva, kivéve ha alkoholtartalmú termékek árusítását óra és 5 00 óra között beszünteti. (2) A R. 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A polgármester, kérelemre a vendéglátó egységek esetében, egyedi rendezvények (bálok, névnapok, stb.) idejére, vendéglátó egységenként naptári évenként legfeljebb öt alkalommal a óra és 5 00 óra közötti időszakban alkoholtartalmú termékek árusítását engedélyezheti. (3) A R. 3. (4) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c) Az alkoholtartalmú termékek óra és 5 00 óra közötti árusításának naptári napját és a rendezvény jellegét. (4) A R. 3. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az alkoholtartalmú termékek óra és 5 00 óra közötti árusítása iránti kérelem tárgyában történt döntést közölni kell az üzemeltetővel, továbbá a Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitánysággal. 2.

12 12 Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel szeptember 29. napján kihirdettem: Hegedűs László jegyző III. Napirend: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről A jelentés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke alaposnak tartja az I. féléves jelentést. Köszönetét fejezi ki az intézményvezetőknek, valamint a pénzügyi dolgozóknak a pontos munkájukért, mert az intézmények és az önkormányzat nem lépte túl a költségvetést. Kazinczi István polgármester javasolja a jelentést és határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a jelentést és határozati javaslatot elfogadja és megalkotja alábbi határozatát. 34//2008./IX.25/ önkormányzati határozat Az önkormányzat évi költségvetésének I félévi teljesítésére. Tiszatenyő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának első féléves teljesítéséről az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII tv alapján készített tájékoztatót tudomásul veszi. Erről értesül: Kazinczi István polgármester helyben Képviselőtestület tagjai helyben Polgármesteri Hivatal Tiszatenyő

13 Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai Ezer Ftban! Megnevezés 2008 er mód. teljesítés % Intézményi % ÁFA % Felhalmozási % Kamat % Helyi adó % Adópótlék % Sajátos működési % Saját bevételössz % SZJA % SZJA kieg % SZJA norm Gépjármű adó % Termőföld hasz Átengedett össz: % Szociális ell % Normatív tám % Kiegészítő tám.közok % Központosított % CÉDE TEKI ÖNHIKI % Egyéb támogatás Állami tám össz, % Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a % TB alaptól % Egyéb célra % Támogatás é összesen % Működésre Felhalmozásra % Átvett pénze % Műk. c kölcsön % Felhal.c kölcsön % Kölcsön vtérülés %

14 14 Hitel % Pénzmaradvány igénybevétel 1418 Bevétel összesen %

15

16 2. sz. melléklet 2008.I. félévi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Dologi kölcsön,hiteltör. Támogatás Felhalmozás % Diák étkeztetés % Iskola % Napközi otthon % Közművelődés % Klubkönyvtár % Lapkiadás % ÁMK összesen: % Óvodai étkezés % Óvoda % Óvoda összesen: % Hitel 0 PH összesen: % Kiadás össz.: %

17 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai I. félévi. Ezer Ft-ban! Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Támogatás Felhalmozás % PH % Saját v. bérelt ing % Karbantartók % Mezei őrszolgálat % Belvíz elleni véd % Közvilágítás % Szennyvíz elvezet % Községgazd % Mezőgazdasági tevékenység % Védőnői Szolg % Egészségügyi sz % Segélyek % Szeméttelep % Pénzügyi tev % Temetkezés % Sport % 180 PH. Összesen: %

18 IV. Napirend: Jelentés a Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008 éves tevékenységéről A jelentés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi Istvánné Intézményvezető elmondja, hogy a magas mulasztott órák száma két túlkoros fiú miatt volt, akik azóta már nem tanulnak az intézményben. Sass Istvánné Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke: Az intézményben az oktatás sikeres és magas színvonalú. A beszámoló átfogó, mindenre kiterjedő. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javasolja a jelentést és határozati javaslatot elfogadásra. Juhász Ferenc Alpolgármester érdeklődik az intézmény reklámfilmjének visszhangjáról. Kazinczi Istvánné Intézményvezető: Az intézményről forgatott reklámfilmnek nem éreztük hatását, de a filmtől függetlenül a tavalyi évhez képest az intézményben tanulók létszáma növekedett. A költségek csökkentése érdekében nem létszámnövelésre van szükségünk, hanem a felhasznált energiákat kell csökkenteni, ezek közül is kiemelten a gázt. Kovács Jánosné Képviselő egyetért az előtte felszólalóval, dicséretét fejezi ki, mert a tanulmányi átlagok javulnak, és említésre méltó a gyermekek versenyeztetése. A közművelődés és a könyvtár működésében nincs kifogásolni valója. Összességében az ÁMKban történő oktatást pozitívan értékeli. Kazinczi István polgármester elmondja, hogy az energiaköltségek csökkentésére kiírt pályázatoknak 50-60%-os a lefedettsége. A fennmaradó 40-50%-ot jelenleg biztosítani nem tudja az önkormányzat. A tiszatenyői iskolát minden fórumon kiemelik, és elismerik. Javasolja a jelentést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozati javaslatát elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a jelentést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozati javaslatát elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 35/2008. (IX.25.)sz. önkormányzati határozat A Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008. tanévben végzett munkájáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent István Általános Művelődési Központ 2007/2008. tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Az intézményben folyó nevelő-, oktató-, és közművelődési tevékenységet jó színvonalúnak tekinti. Az intézmény részére a következő tanévre vonatkozóan újabb feladatokat nem határoz meg. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Helyben Helyben

19 19 Képviselő-testület tagjai Kazinczi Istvánné ÁMK igazgatója Helyben Helyben 1.) Folyószámla hitelkeret megnyitása Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A féléves beszámoló megismerése után látni lehet a folyószámla hitelkert megnyitásának szükségességét. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 36/2008.(IX.25) sz. önkormányzati határozat Folyószámlahitel igénybevételéről Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1/2004./I.30./ önkormányzati rendelettel módosított 5/2003./IV.14./ önkormányzati rendelet /SZMSZ/ 33../5/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 15 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje: szeptember 29. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kazinczi István polgármester Ez a határozat a hitel törlesztésével egyidejűleg hatályát veszti. Erről értesül: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Polgármesteri Hivatal Helyben

20 20 2.) Munkabér hitel felvétele Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezik, melyekkel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 37/2008./XI.25./ sz. önkormányzati határozat Munkabérhitel felvételére Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1/2004./I.30./ önkormányzati rendelettel módosított 5/2003./IV.14./ önkormányzati rendelet /SZMSZ/ 33../5/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva szeptember 29. napján 5,5 millió forint gazdálkodási hitelt vesz fel az OTP RT Törökszentmiklósi Fiókjától. A hitel összegét az októberi havi állami támogatásból kell törleszteni. Megbízza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 29. Felelős: Kazinczi István polgármester Ez a határozat a hitel törlesztésével egyidejűleg hatályát veszti. Erről értesül: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Polgármesteri Hivatal Helyben Tiszatenyő, szeptember ) Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének megbízása Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezik, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangzanak el. Kazinczi István polgármester:

21 21 A Képviselő-testület képviseletére a Törökszentmiklósi Víz- és Csatornamű Kftnél Majorné Bíró Éva Képviselőt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét jelöljék a hely betöltésére. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 38/2008. (IX. 25.) sz. önkormányzati határozat Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megbízására Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (2) bekezdés d.) pontja alapján megbízza Majorné Bíró Éva képviselőt, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét a Képviselő-testület képviseletére a Törökszentmiklósi Vízés Csatornamű Kft-nél. Ezen megbízás Kazinczi István polgármester felügyelő bizottsági tagságának fennállása idejéig tart. Erről értesülnek: Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Helyben Víz- és Csatornamű Kft. Törökszentmiklós Képviselőtestület tagjai Helyben 4.) Óvoda nyitva tartásának módosítása Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Sass Istvánné Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke: A módosításra azért van szükség, mert a jelenlegi nyitva tartás nincs megfelelően kihasználva. Továbbá szeptember 1-től az egyik óvónő szülési szabadságát tölti és a kiadások csökkentése érdekében az intézmény vezetősége nem kívánja betöltetni az állást. Kazinczi István polgármester: A munkaügyi központ segítségével keressenek egy személyt, aki 4 órás munkaidőben dolgozik, de mindenképpen óvónői végzettséggel rendelkezzen. Sass Istvánné Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke: A délelőtti munkaidőben a helyettes foglalkoztatottsága indokolt, a délutáni munkaidőben nem. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát.

22 22 39/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat A tiszatenyői Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tiszatenyői Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadására hozott 29/2005.(III.31.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 102..(2) bekezdés f.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva. A Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.1 pontja helyébe az alábbiak lépnek. Az intézmény nyitva tartása Az Óvoda hétfőtől-péntekig, reggel 6 órától délután 16,30 óráig tart nyitva. Az óvodába érkezés javasolt időpontja 8.00 óra; az Óvodából való távozás időpontja: - félnapos óvodai ellátásban részesülő gyermekek esetében : tól ig. - egész napos óvodai ellátásban részesülő gyermek esetében: 15,30-tól 16,30ig. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Helyben Hegedűs László jegyző Helyben Képviselő-testület tagjai Helyben Kolozsvári Andrea, Gyöngyvirág Művészeti Óvoda vezetője Helyben 5.) Földi Attila egyéni vállalkozó bérleti díj elengedése Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester: Földi Attila bérlő jelezte, hogy a vállalkozás működéséhez szükséges volt néhány változtatás az ingatlanon, amit saját költségből fedezett. Ezt az összeget a bérleti díjból elengedésre javaslom. Vannak olyan költségek is, amelyek nem az ingatlan működési feltételéhez tartoznak. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 2 havi bérleti díj elhagyásának engedélyezését javasolja. Hegedűs László Jegyző: A bérleti szerződésben nem volt olyan kikötés, amely arra vonatkozott, hogy az önkormányzatnak olyan ingatlant kell bérbe adnia, amely az üzlet működési feltételeinek megfelel. Kazinczi István Polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra.

23 23 A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 40/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat Földi Attila egyéni vállalkozó bérleti díj elengedésére. Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló többszörösen módosított 13/2004.(V.30) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése alapján Földi Attila egyéni vállalkozó kérésének részben helyt adva 2 havi bérleti díj megfizetésétől eltekint. Erről értesül: Földi Attila e.v. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Képviselő-testület tagjai Település üzemeltetési és gazdálkodási csoport Törökszentmiklós Helyben Helyben Helyben Helyben 6.) Tulajdonosi hozzájárulásról Kazinczi István polgármester beszámol az Információs Közösségi Szolgáltató Tér című pályázati kiírásról. A pályázat elkészítését megkezdtük. Ha az önkormányzat pályázik, akkor 80%-os támogatottságra vagyunk jogosultak, ezzel szemben ha egy alapítvány pályázik, akkor a támogatottság 100%-os. Javasolja, hogy az iskolai alapítvány nyújtson be pályázatot az Információs Közösség Szolgáltatói Tér létrehozására a Faluház és a vele szomszédos ebédlő területén. Ehhez szükség lesz egy határozatra, hogy az önkormányzat a területet az alapítvány használatába adja 5évig. A pályázat előfinanszírozott és 2 fordulós. Mező József képviselő: Ameddig előfinanszírozott a pályázat, addig támogatja annak beadását. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke javasolja a pályázat benyújtását, ha a feltételek nem lesznek megfelelőek, akkor nem írják alá a támogatási szerződést. A Képviselő testület a pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kazinczi István polgármester javasolja az Információs Közösségi Tér pályázat benyújtásához szükséges tulajdoni hozzájárulás megadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja, és meghozza alábbi határozatát.

24 24 41/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat Tiszatenyő, Kossuth L. u. 13. sz. alatti ingatlan használatba adásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat a tulajdonát képező, Tiszatenyő, Kossuth út 13. szám, 134 hrsz.-ú ingatlanát meghatározatlan időre a Gyermekekért Alapítvány használatába adja szívességi használat jogcímen. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselő-testület tagjai Gyermekekért Alapítvány Hegedűs László jegyző Polgármesteri Hivatal helyben helyben helyben helyben Interpellációkról adott válaszok: Kazinczi István polgármester: A kóbor kutyákkal kapcsolatosan az igazi problémát a felelőtlen tulajdonosok jelentik. Folyamatosan fogjuk be az utcákról az ebeket, de az önkormányzat lehetőségei is végesek. A kötelező eboltás után a Polgármesteri Hivatalban a kennelek tele vannak befogott kutyákkal, ami plusz költség az önkormányzatnak, hiszen azokat az állatokat etetni kell. A jogszabályok nagyon szigorúak. Talán a kábító lövedékes módszer jelenthetne megoldást, de annak bevezetéséhez komoly engedélyeztetési eljárás szükséges. Egyelőre ez a probléma nagyon nehezen kezelhető. Helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy az önkormányzat utcái közül az Alkotmány és a Béke utak állapota a legrosszabb. Ezek a kátyúk a Tüzép telepre bejáró nehéz gépjárműveknek köszönhetőek. Ígéretet tesz, hogy a Tüzép telep vezetőjével beszélni fog, hogy találjanak kompromisszumos megoldást a problémára. A temető üzemeltetőjét felkeresi, hogy a rágcsálók által okozott lyukakat szüntessék meg. A Felszabadulás út útépítésével kapcsolatosan elmondja, hogy a tavalyi évben nem nyertek a pályázaton, az idei évben pedig nem írtak ki pályázatot útépítésre. Minden engedélyes tervvel rendelkezünk. Az önkormányzat rendelkezik inert hulladékkezelési engedéllyel. Az interpelláló képviselők az interpellációs kérdésekre adott válaszokat egyhangúlag elfogadják. Kazinczi István polgármester megköszöni a jelenlétet és az ülést bezárja.

25 25 K. m. f. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog István polgármester Kecskés Mihályné

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat 1562008.(IV.17.)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült:

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült: Iktatószám: 387-26/2008. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV 2 HATÁROZATOK: 48/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról. JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010.(II. 12.) rendelete Jászdózsa Község 2010. évi költségvetésének megállapításáról. Jászdózsa község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben