Sikerre hangoltuk. Répási Tibor Mártonné 2002-ben indította útnak vállalkozását Isaszegen. Igényesen kialakított sörözője a helyiek és a turisták

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikerre hangoltuk. Répási Tibor Mártonné 2002-ben indította útnak vállalkozását Isaszegen. Igényesen kialakított sörözője a helyiek és a turisták"

Átírás

1 Sikerre hangoltuk Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 3.szám február 16. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 Répási Tibor Mártonné - egyéni vállalkozó vállalkozások részére 2 Támogatási terv készítés 3 önkormányzatok részére 4 Williamson&Klark 5 Rólunk írták 5 Répási Tibor Mártonné 2002-ben indította útnak vállalkozását Isaszegen. Igényesen kialakított sörözője a helyiek és a turisták egyik kedvenc helye lett, barátságos kiszolgálásával és meghitt hangulatával. Így 2006-ban beruházásba kezdtek házastársával és egy 150 fő befogadására alkalmas rendezvényterem működtetésével bővült a szolgáltatói körük. A rendezvényterem felszereltsége lehetővé tette a megkülönböztetett rendezvények lebonyolítását az esküvői vacsorától a ballagáson át, a vállalati rendezvényekig. Szakmai előadások, konferencia megtartására is lehetőséget biztosított a rendezvényterem a rendelkezésre álló audiovizuális eszközök segítségével. Az isaszegi csata emlékére minden év április 6-án megrendezésre kerül az úgynevezett tavaszi hadjárat. Ennek keretében egy nagyszabású huszártalálkozót tartanak évről évre, amely egyre több látogatót vonz a városba. A városba látogató turisták szívesen maradnak éjszakára is Isaszegen, a vidék kellemes, nyugodt hangulata miatt. Így a város szívében, jól megközelíthető helyen található vállalkozás rendezvényterme a folyamatos megrendelések következtében már nem tudta kiszolgálni vendégkörét, mivel a konyha túl kicsinek bizonyult a vendégek, ügyfelek növekvő száma miatt. Ezért a rendezvénytermet étteremmé alakították át, 200 adagos konyha kialakításával, és az épület egy szinttel, 4 db két ágyas szobával bővült. A vállalkozás a meglévő létszámmal már nem tudja ellátni a beruházás következtében kialakult feladatköröket, ezért Répási Tibor Mártonné tervei megvalósításához a Williamson and Klark Corporate Finance Kft közreműködésével támogatási kérelmet nyújtott be 5 fő foglalkoztatására az Országos Foglalkoztatási Alap által meghirdetett, A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál c. programra, melyet az OFA arra érdemesnek talált és ügyfelünk több, mint 5 millió Ft támogatásban részesült. Sikerükhöz gratulálunk!

2 3.Évfolyam 3.szám február oldal I. Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázat. A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban az ország gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben, valamint a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzése. A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 80 millió Ft, a hátrányos helyzetű régiókban, kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 160 millió Ft támogatás igényelhető. A támogatás maximum 800 ezer és 1,5 millió Ft közötti összeg lehet munkavállalónként. A támogatás intenzitása az elszámolható beruházási költségeknek régiónként eltérő %-os mértékét. A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz lehet benyújtani március 12-ig. II. Szintén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki a Távmunka alkalmazásának támogatása című pályázatot. Ennek keretében támogatást nyújt a távmunkahelyeket létesítő vállalkozások és a közfeladatokat ellátó intézmények számára. A létrehozott távmunkahelyeken lehetséges a munkaadónál már alkalmazásban állók (amennyiben hagyományos munkahelyet alakít át távmunkahellyé) és új belépő munkavállalók foglalkoztatása is. Egy távmunkahely létesítésére maximálisan adható összes támogatás (bértámogatás): Ft/távmunkahely/ hat hónap. Pályázatok benyújtása március 16-ig lehetséges. Vállalkozások részére III. Információ-technológiai (IT) tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása címmel jelent meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat. A pályázat célja új munkahelyek létrehozásának ösztönzése az informatikai, pénzügyi-, számviteli-, üzletviteli szolgáltató, tanácsadó, ügyfélszolgálati ágazatokban, ahol a vállalkozás létrehozása, bővítése - viszonylag kevés beruházás mellett - jelentős számú, főképp kvalifikált munkaerő alkalmazását teszi lehetővé. Támogatás vehető igénybe telephelyenként - legalább 2 fő alkalmazásakor, maximum 12 hónapon át, a ténylegesen felmerülő havi bérköltség és annak járulékai együttes összegének maximum 75 %-ára akkor, ha a beruházás kapcsán a regisztrált munkanélküli álláskeresők, illetve 65 %-ára, amennyiben egyéb munkavállalók alkalmazására kerül sor. A támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek -2 évre vetített-, régiónként, illetve vállalkozás-típusonként eltérő %-os mértékét. A támogatás összege legfeljebb Ft/fő/ hó munkavállalónak kifizetésre kerülő bruttó bér- és annak munkaadót terhelő járulékai. A pályázatban szereplő projekthez legfeljebb 30 millió Ft igényelhető. A pályázatok benyújtása március 12-ig lehetséges.

3 3.Évfolyam 3.szám február oldal vállalkozások részére IV. Újra megnyílt a Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva címet viselő pályázati felhívás! Mivel december 31-ig beérkezett támogatási igények nem érték el a rendelkezésre álló források összegét, ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázatok beadásának lehetőségét február 10-től ismételten lehetővé teszi. A pályázati kiírásra a legalább 5 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak pályázatot benyújtani. A program keretében az alábbi támogatható képzések valósulhatnak meg: 1. szakmai képzés, 2. munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (idegen nyelvi, informatikai stb.), 3. szakképzésbe való bekacsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére irányuló felzárkóztató képzés vagy felzárkóztató oktatás. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 2 millió Ft, maximum 150 millió Ft lehet. A projekt kiválasztás a jelenleg rendelkezésre álló 1,1 milliárd Ft keret kimerüléséig folyamatos elbírálás formájában történik. Támogatási terv Cégünk megbízható, gyors szolgáltatásával állandó készenlétben áll a partnerei részére. Proaktív módon igyekszünk kielégíteni midnen igényt, amellyel a vállalkozások hozzánk fordulnak. Pályázat figyelési szolgáltatásunkat kibővítettük forrás térképezéssel is. Ezen szolgáltatásunk során, személyes konzultáció keretében feltérképezzük a hozzánk forduló ügyfelek tervezett projektjéhez kapcsolódó támogatási lehetőségeket. Ennek keretében ügyfeleink részére személyre szabott Támogatási tervet dolgozunk ki, amelyben feltárjuk és bemutatjuk a tervezett projekthez elérhető támogatási lehetőségeket. A támogatási térkép eredményeképpen biztosítani tudjuk ügyfeleink számára a források legoptimálisabb felhasználását. Célunk, hogy ügyfeleink a lehető legszélesebb körű tájékoztatást kapják az egyes támogatási lehetőségekről, illetve azok feltételeiről, így a pályázók által elképzelt beruházások ütemezhetőbbé válnak. A Támogatási terv tartalmaz valamennyi fontos jogi/műszaki/gazdasági szempontot, amelyet a projekt összeállításához a pályázónak mérlegelnie kell. Ez a dokumentum nagy segítséget jelent a beruházások tervezésében, ütemezésében. További részletekről érdeklődjenek irodánkban!

4 3.Évfolyam 3.szám február oldal I. Megjelent a Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat. A jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak könyvtárak (nyilvános és nem nyilvános könyvtárak), valamint könyvtári tevékenységet folytató szervezetek önállóan vagy konzorciumban. Támogatott tevékenységek könyvtári elektronikus katalógusok, ill. az oktatást támogató adatbázisok kialakítása, fejlesztése; többnyelvű könyvtári honlapok, portálok kialakítása; 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások megvalósítása; e-tájékoztatás; az olvasáskultúra fejlesztését célzó helyi programok, kampányok kialakítása; legalább egy fő könyvtári munkatárs részvételének biztosítása könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken; minőségfejlesztési és minőségbiztosítási módszerek kidolgozása; intézményi akkreditáció megszerzése; eszközök beszerzése (elszámolható költségek 10%-áig). Támogatás összege egyedi pályázó esetén minimum 10 millió Ft, maximum 30 millió Ft; konzorciumi pályázat esetén: minimum 20 millió Ft, maximum 80 millió Ft, de az egy konzorciumi tagra eső támogatás nem lehet alacsonyabb 5 millió forintnál. A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázatok benyújtása február 25-ig lehetséges. Önkormányzatok részére II. Az Új tanulási formák és rendszerek- Digitális Középiskola program támogatása című pályázat ra is lehet még támogatási kérelmeket benyújtani. A pályázat célkitűzése, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az oktatásba, Digitális Középiskolák létrehozásán keresztül. Jelen pályázati kiírás keretében gimnáziumok és szakközépiskolák pályázhatnak. A pályázat közvetlen célcsoportja a Digitális Középiskola munkájában résztvevő pedagógusok, intézményvezetők, mentorok. Számukra a felnőttoktatásban vagy távoktatásban felhasználható tanítás-módszertani továbbképzést, vagy informatikai továbbképzést biztosít a program. A pályázat közvetett célcsoportja pedig az iskolarendszert korábban elhagyó, hátrányos helyzetű túlkoros (18 év feletti) fiatalok és felnőttek. Számukra a konstrukció Szolgáltatási Pontok kialakításával segíti a tanulás folyamatát. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 12 millió Ft, maximum 18 millió Ft lehet. A pályázatok benyújtása február 26-ig lehetséges.

5 3.Évfolyam 3.szám február oldal AKCIÓ Pályázati utógondozási munka megrendelése estetén, a megrendelt projekt előrehaladási jelentés mellé az időközi pénzügyi kifizetési kérelmeket, pénzügyi jelentéseket díjmentesen elvégezzük vállakozása részére Budapest, Hercegprímás utca 3. II/2. Tel.: Fax: Cégünk, a Gastro 11 Kft. a közelmúltban került kapcsolatba a Williamson and Klark Kft-vel. Miután tájékoztatást kaptunk a pályázati lehetőségekről, és kiválasztottuk a számunkra megfelelőt, megbíztuk cégüket a pályázat elkészítésével. A pályázat eddigi alakulása során a Williamson and Klark Kft-től a következő formában kaptunk/kapunk segítséget: Egy sikeres pályázat elkészítéséhez magas fokú szakmai ismeretekkel kell rendelkezni, hogy az megfeleljen a formai és egyéb követelményeknek, hiszen ezek nélkül a pályázat nemhogy sikeres nem lehet, de még csak versenybe sem kerül. A Williamson and Klark Kft. munkatársai rendelkeznek a szükséges tudással és hozzáértéssel, így biztosra vehettük, hogy pályázatunk megfelelően alakul. Cégünk pályázatának elkészítését, az ahhoz szükséges dokumentumok bekérését, az annak alakulásával kapcsolatos információkat, és minden további szükséges kommunikációs folyamatot a számunkra kijelölt koordinátor személy tartotta önkormányzatok részére Megjelent a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati kiírás. Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak: - Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények; - Alapfokú művészetoktatási intézmények; - Alapító okiratuk szerint kulturális tevékenységet folytató non-profit szervezetek; - Sportegyesületek. Valamint ezen intézmények fenntartói. A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a fent említett intézmények által szervezett programok segítségével. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Az elnyerhető támogatás összege legalább 5 millió Ft, legfeljebb 50 millió Ft lehet. A pályázati kérelmeket április 30-ig nyújthatják be. Rólunk írták... Pályázatban való együttműködés kézben. Ez a koordinátor személy mindig tisztában volt/van a pályázattal kapcsolatos fejleményekkel és változásokkal, így választ tud adni felmerülő kérdéseinkre. A sikeres pályázattal elnyert támogatás folyósítására még nem került sor, ehhez további utómunkákra lesz szükség. Szerencsésnek tartjuk, hogy ezen feladatok során is ugyanazzal a koordinátor személlyel dolgozhatunk, így a teljes pályázati folyamat során számíthatunk arra a szakmailag hozzáértő személyre, aki pályázatunk minden részletével tisztában van. Kijelenthetjük, hogy a Williamson and Klark Kft.- vel való együttműködésünk eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és az eddigi tapasztalatok alapján a továbbiakban is számíthatunk szakértő segítségükre. Lengyel Nelli, Gastro 11 Kft. A WILLIAMSON & KLARK CORPORATE FINANCE KFT-t az üzleti élet meghatározó személyei alapították ban, azzal a szándékkal, hogy a piaci lehetőségeket kihasználva egy olyan tanácsadó cég jöjjön létre, amely felkészülten képes pénzügyi és pályázati tanácsadást végezni. Cégünk létezése, a gyors, pontos, megbízható szakértelemmel, európai színvonalon végzett szolgáltatásokon alapszik, amely eredményeképpen elérhető ügyfeleink maximális megelégedettsége. Ehhez szorosan kapcsolódik teljes felelősségvállalásunk, amely szerint a pályázatok formai befogadására minden esetben pénz-visszafizetési garanciát vállalunk. Cégünk proaktív módon igyekszik az ügyfelei rendelkezésére állni, hogy a szükséges információk mindig időben eljussanak ügyfeleink részére. Ennek során díjmentesen végzünk pályázatfigyelést, amelyről ügyfeleinket hírlevél formájában értesítjük. Ügyfeleink részére igény szerint személyre szabott Támogatási tervet dolgozunk ki, amelyben feltárjuk és bemutatjuk a tervezett projektekhez elérhető támogatási lehetőségeket. A támogatási térkép eredményeképpen biztosítani tudjuk ügyfeleink számára a források legoptimálisabb felhasználását.

Sikerre hangoltuk. óta sikeresen működteti vállalkozását, mely építési beruházásokon darus munkák elvégzésével foglalkozik.

Sikerre hangoltuk. óta sikeresen működteti vállalkozását, mely építési beruházásokon darus munkák elvégzésével foglalkozik. Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 18. szám 2010. szeptember 14. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 Taxy követeléskezelő rendszer önkormányzatoknak 2 Sikerre hangoltuk Pikler Tamás

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

2012. márciusi hírek

2012. márciusi hírek 2012. márciusi hírek Pályázati Hírek Még nyitva az ingatlanvásárlást is támogató pályázat! Munkahelyteremtő pályázat Munkahelyi képzések kedvezőbb feltételekkel Hírek Új partnerünk a Cégdoki Kft! Uniós

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 138. T á j é k o z t a t ó a Pápai Járás munkaerő-piaci helyzetéről és a foglalkoztatás alakulásáról Előadó: Bocskay Gyöngyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben