Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV a Bizottság december 12. napján tartott üléséről (Budapest, XXII. ker. Városház tér 11., alagsori tárgyaló) 15/2012. Jelen voltak: Bata Ferencné elnök Daróczi Károly Kutas Endre bizottsági tagok Tanácskozási joggal: dr. Répás Judit aljegyző Lakatos Ildikó a Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda vezetője Kisfaludi Emese a Jegyzői Iroda munkatársa Sóti Ildikó a Gazdasági Iroda munkatársa dr. Vitos Csilla a Vagyongazdálkodási Iroda vezető-helyettese Meghívottak: Dr. Kiss Norbert a Dél-budai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft igazgatója Harmath Istvánné a Szociális Szolgálat munkatársa dr. Rostáné Faragó Andrea a Védőnői Szolgálat 22 vezetője A bizottság 5 tagú Staudt Máté alelnök később érkezett, Somogyvári Kinga bizottsági tag igazoltan távol A Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket és bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes, és az ülést megnyitotta. Ezt követően a napirendre tette a következő módosító javaslatot: tekintettel arra, hogy a testületi ülés anyagi és az érdemi döntést igénylő napirendi pontok között is szerepelnek zárt napirendi pontok, kérte, hogy a zárt üléseket a nyílt ülések megtárgyalása után egy csomagban tárgyalják meg. Ezt követően a napirendi pontokat a módosító javaslattal együtt szavazásra bocsátotta. A napirend meghatározása: (A határozathozatalnál 3 fő bizottsági tag volt jelen.) 252/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Szociális és Egészségügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: I/1. A december 13-ai képviselő-testületi ülés anyagaiból a Bizottságot érintő előterjesztések: 1. Rendelet-tervezet az önkormányzat évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

2 2 2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására 3. Javaslat az Egyesített Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 4. Javaslat pénzeszköz-átadásról szóló megállapodás, valamint feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 5. Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Szent Bernát Alapítvánnyal 6. Javaslat a Szolgáltatástervezési Koncepció évi felülvizsgálatának elfogadására II/1. A Bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések: 1. A Budapest XXII. Kerület, Nagytétényi út 253. földszint 7. sz. alatti, /0/A/7 hrsz-ú bérlakás bérbeadása 2. A Budapest XXII. Kerület, Kossuth L. u. 16. fszt. 1. sz. alatti lakás bérbeadása és a Budapest XXII. Kerület, Játék u. 17. I. em. 5. sz. alatti lakás bérbeadása I/2. A december 13-ai képviselő-testületi ülés anyagaiból a Bizottságot érintő előterjesztések {zárt}: 1. Javaslat babakelengye támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására {zárt ülés} 2. Javaslat intézményi jogviszony áthelyezéséről szóló döntés meghozatalára {zárt ülés} II/2. A Bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések {zárt}: 1. Javaslat lakáscélú helyi önkormányzati pénzügyi támogatás visszafizetési kötelezettségének 1 évre történő felfüggesztésére {zárt ülés} 2. Ápolási díjakkal kapcsolatos bizottsági döntések {zárt ülés} 3. Javaslat adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos Bizottsági döntéshez {zárt ülés} III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek I. A december 13-ai képviselő-testületi ülés anyagaiból a Bizottságot érintő előterjesztések: 1. Rendelet-tervezet az önkormányzat évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról Bata Ferencné megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? Daróczi Károly jelezte, hogy nem tudta megnézni az anyagokat, mert napok óta nem működik náluk az internet, csak részlegesen. Azonban úgy gondolta az első napirendi pontot illetően, hogy nem téved nagyot, ha ez egy olyan típusú előterjesztés, amivel eddig minden évben találkozott a Bizottság. Véleménye szerint ezért nincs benne semmi olyan dolog, amit érdemes most kiemelnie a Bizottságnak. Staudt Máté alelnök megérkezett 16,04 perckor

3 3 253/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Rendelet-tervezet az önkormányzat évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról című előterjesztést és rendeletalkotási javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. (3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással.) 2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására Bata Ferencné tájékoztatott arról, hogy a rendelet a szokásos módon azért kerül módosításra, mert a törvényi előírásokat követni kell. Ezután megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 254/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására című előterjesztést és rendeletalkotási javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek. 3. Javaslat az Egyesített Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására Bata Ferencné megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Daróczi Károly megkérdezte, hogy milyen típusú módosítást tartalmaz? Bata Ferencné válasza volt, hogy a módosítás technikai jellegű. Lakatos Ildikó ezt a választ megerősítette.

4 4 255/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Javaslat az Egyesített Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására című előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 4. Javaslat pénzeszköz-átadásról szóló megállapodás, valamint feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel Bata Ferencné megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kutas Endre megjegyezte, hogy most ki van emelve az előterjesztésben, hogy csak étkezésre használható az összeg, a dohány kimaradt belőle, ezért javasolja az elfogadását. Daróczi Károly megkérdezte, a dohány? Kutas Endre válasza az volt, hogy tavaly az összeg egy jó részét cigarettára költötték el, mert csak akkor volt hajlandó beszállni a jó ember a kocsiba, ha kapott egy doboz cigarettát. 256/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Javaslat pénzeszköz-átadásról szóló megállapodás, valamint feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel című előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 5. Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Szent Bernát Alapítvánnyal Bata Ferencné megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 257/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Szent Bernát Alapítvánnyal című előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

5 5 6. Javaslat a Szolgáltatástervezési Koncepció évi felülvizsgálatának elfogadására Bata Ferencné megállapította, hogy az anyag nagyon jó, részletes és profi, majd megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 258/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT Szociális és Egészségügyi Bizottság a Javaslat a Szolgáltatástervezési Koncepció évi felülvizsgálatának elfogadására című előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. (3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással.) II. A Bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések: 1. A Budapest XXII. Kerület, Nagytétényi út 253. földszint 7. sz. alatti, /0/A/7 hrsz-ú bérlakás bérbeadása Bata Ferencné ismertette, hogy az előterjesztésben az áll, hogy a Sovánka Egonék a Zambelli utcai lakásból, ami egy egészségtelen lakás, átköltöznének a Nagytétényi út 253. sz. lakásba. Ez tulajdonképpen egy csere. Ezután megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Daróczi Károly megkérdezte, hogy van-e ÁNTSZ szakvélemény? dr. Vitos Csilla elmondta, hogy nem az ÁNTSZ, hanem a Vagyongazdálkodási Iroda műszaki ügyintézője mérte fel a lakást. Véleménye szerint az egész épület magáért beszél. Nem csak ezt a családot szeretnék innen kihelyezni, hanem egy másik bérlőt is, aki ebben az épületben lakik. Hozzátette, hogy a lakáscsere indokolt. 259/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Polgármesternek, hogy az Önkormányzat adja bérbe a Budapest XXII. Nagytétényi út 253. földszint 7. szám alatti bérlakást Sovánka Egon és Németh Erzsébet részére megfelelő cserelakásként, a 22/2007.(X.1.) rendelet 4. (2) i) pontja alapján, lakások cseréje jogcímen, határozatlan időre, jelenleg szociális alapú bérleti díj fizetése mellett a rendelet 4. (4) bekezdése szerint. Határidő: január 15. Felelős: a Polgármester A határozat végrehajtását végzi: Vagyongazdálkodási Iroda

6 6 2. A Budapest XXII. Kerület, Kossuth L. u. 16. fszt. 1. sz. alatti lakás bérbeadása és a Budapest XXII. Kerület, Játék u. 17. I. em. 5. sz. alatti lakás bérbeadása Bata Ferencné ismertette, hogy az előző napirendi ponthoz hasonlóan itt is egy cseréről van szó, egy nagy lakásból egy kisebb lakásba költözik a család. Ezután megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kutas Endre az előterjesztéstől kiemelte a következő mondatot, amit nem ért: Halmai Károlyné megtekintette a Bp. XXII., Kossuth L. u. 16. fszt. 1. sz. alatti 45nm alapterületű összkomfortos lakást, melyet megfelelő cserelakásként elfogad, nagykorú fiával együtt költözne, ezért kérelmez legalább másfél szobás lakást az Önkormányzattól. Nem érti, hogy ezt a lakást elfogadta vagy nem fogadta el? Daróczi Károly tájékozatta arról, hogy elfogadta. dr. Vitos Csilla válasza volt, hogy a határozati javaslatban szereplő lakás került megtekintésre. Ezért kérelmezte a 1,5 szobás lakást. Bata Ferencné hozzáfűzte, hogy ez a lakás pont akkora és pont olyan, amilyet a bérlő szeretne. Ezután megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel? 260/2012. (12.12.) SZEB HATÁROZAT A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Polgármesternek, hogy az Önkormányzat adja bérbe a Budapest XXII. kerület, Kossuth L. u. 16. fszt. 1. szám alatti bérlakást Halmai Károlyné részére megfelelő cserelakásként, valamint a Budapest XXII. kerület, Játék u. 17. I.em. 5. szám alatti bérlakást Halmai Károly részére megfelelő cserelakásként a 22/2007.(X.1.) rendelet 4. (2) d) pontja alapján, lakásgazdálkodási cél jogcímen határozatlan időre, a jelenlegi költségalapú bérleti díj fizetése mellett a rendelet 4. (4) bekezdése szerint. Határidő: január 31. Felelős: Polgármester A határozat végrehajtását végzi: Vagyongazdálkodási Iroda A Bizottság elnöke az I/2. 1., az I/2.2., és a II/2.1., II/2.2. és II/2.3. számú napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülés után a Bizottság nyílt üléssel folytatta munkáját. III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek: Kutas Endre kérése az volt, hogy magyarázza meg neki valaki, hogy ki a közvetlen hozzátartozó? Nem érti, hogy az anya-lánya miért nem számít közeli hozzátartozónak.

7 7 Bata Ferencné válasza volt, hogy ezzel kapcsolatosan keresse meg az aljegyző asszonyt és kérdezze meg tőle. Lakatos Ildikó tájékoztatta, hogy a szociális törvény legelső paragrafusaiban van ez felsorolva. Minden pénzbeli ellátásnál a törvény a családot és a közeli hozzátartozót definiálja. Aki a józan paraszti ész szerint hozzátartozó, a szociális törvény esetében bizonyos pénzbeli ellátásoknál nem számít annak. Elmondta, hogy az előterjesztésekbe a készítéskor ezeket a törvényekből mindig pontosan behivatkozzák. Kisfaludi Emese ígéretet tett arra, hogy megkeresi pontosan az erre vonatkozó jogszabályt. Több megtárgyalandó napirendi pont nem volt, a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést berekesztette. Kapják: Jegyző Budapest Főváros Kormányhivatala Iktató A jegyzőkönyvet készítette: Benkő Irén Erzsébet Budapest, december 13. Bata Ferencné elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.161.124-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. február 6. napján 13 óra 10 perckor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben