GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A 2014-2019-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL"

Átírás

1 GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL Sárvár, február 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér 1.2. A önkormányzati ciklus gazdasági programja 2. A gazdasági program megalkotását befolyásoló tényezők 2.1.A fejlesztések forrása Önkormányzati pénzeszközök Pályázatokon elnyerhető források Magántőke 2.2. A városfejlesztési elképzeléseinket meghatározó körülmények Erősségek, gyenge pontok, veszélyek, lehetőségek 3. Gazdasági program Idegenforgalom, városmarketing, desztinációépítés 3.2. Infrastrukturális fejlesztési feladatok 3.3 A Sárvárfürdő további fejlesztési lehetőségei 3.4 Oktatás a gazdaság szolgálatában 3.5 Betelepülő és már betelepült vállalkozásokat támogató programok, intézkedések, adók 3.6. Kulturális élet, rendezvények, fesztiválok 4. Összegzés 2

3 1. Bevezetés 1.1. Jogszabályi háttér Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. Az Mötv a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan: A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban kiemelten tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági program elkészítése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az országgyűlés elfogadta az ország új alaptörvényét, valamint az új önkormányzati törvényt. Ezen új jogszabályok alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, finanszírozását, elsősorban a kötelező és önként vállalt feladatok eddigitől eltérő meghatározásával. Az átalakulás alapjaiban érinti az oktatás, az egészségügy, valamint a közszolgáltatások területét. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia A önkormányzati ciklus gazdasági programja Az előző képviselő-testület által februárban elfogadott gazdasági programjában megfogalmazott fejlesztési elképzelések szinte teljes egészében megvalósultak. Figyelemre méltó eredmény, hogy szinte valamennyi beruházásához sikerült pályázati forrást elnyerni. Városunk megkapta a Gyógyhely elismerő címet A gyógyhelyfejlesztési program keretében megépült a Posta-tér 3

4 Megvalósult a kertvárosi csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése Megújult a Tűzoltóság épülete Korszerűsítettük a város Távhő rendszerét Műfüves pálya épült Jelentős beruházások történtek az önkormányzati úthálózat kiépítésében és felújításában Megújultak és bővültek zöldterületeink, játszótereink Látványosan korszerűsödött és bővült a parkoló kapacitás Elindult az új köztemető építése Generális korszerűsítést hajtottunk végre a Petőfi úti és a Vármelléki óvodában Bővült a Barabás György Szakközépiskola High- tech biolabort alakítottunk ki a Tinódi Gimnáziumban Sárvári Gyógy-és Wellness fürdőben kalandpark létesült és új attrakcióként a csúszdarendszer bővítése is megtörtént. A MÁV-val közös pályázat keretében megújult a vasútállomás és környéke, újabb körforgalom épült Megújult a Nádasdy-vár hídja A Hegyközségben elindult a szennyvízhálozat kiépítése Az elmúlt négy esztendőben ismét több olyan magánberuházás történt a városban, amelyek - összhangban az önkormányzat városépítési, fejlesztési elképzeléseivel - jelentősen javították a városképet és munkahelyeket teremtettek, nem utolsó sorban pedig az önkormányzat adóbevételeinek stabilitását eredményezték. Megújult és bővült a Harmónia Hotel és a Bassiana Hotel Újabb panziók, apartmanok épültek a város több pontján (Azur-ház, Mirage, Mara apartman, Velanira apartman stb.) Elkészült az északi elkerülő út harmadik szakasza a váti körforgalomig, kerékpárúttal a porpáci elágazóig Saját forrásból megújult a Vadkert-major, új négy évszakos lovas pálya létesült Az Ipari Parkban új vállalkozás kezdte meg működését (AWF) Bővítette raktárbázisát az Edilkamin vállalat Fentiekben részletezett, megvalósított fejlesztések és beruházások kiváló alapot teremtenek a évekre vonatkozó gazdasági programnak. Új fejlemény, hogy 4

5 a kormány adósságkonszolidációs program keretében átvállalta városunk 1,8 milliárdos adósságát. Az így felszabaduló források gazdaságfejlesztési célokra használhatók. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a bennünket körülvevő gazdasági folyamatok módosíthatják az elképzelések megvalósítását. 2. A gazdasági program megalkotását befolyásoló tényezők Fejlesztési terveinknek alapot igazán küldetésünk ad: Sárvár mint nemzetközi gyógyhely az itt élő sárvári polgárok illetve az ide látogató vendégek számára egy lakható és mind magasabb életszínvonalat kínáló szolgáltató várossá válik. A gazdasági ciklusprogram ráépül az integrált településfejlesztési stratégiára (ITS) és a gyógyhely fejlesztési programra is, valamint kapcsolódik a megyei gazdaságfejlesztési stratégiához. Ezek a stratégiai dokumentumok adnak keretet városunk fejlődésének a következő évtizedben A fejlesztések forrása Fejlesztési elképzeléseink megvalósítása során továbbra is három alapvető forrásra támaszkodhatunk, amelyek természetesen szoros összefüggésben vannak egymással: önkormányzati pénzeszközök pályázatokon elnyerhető források magántőke Önkormányzati pénzeszközök A kitűzött fejlesztési célok megvalósítása során az önkormányzati pénzeszközök biztosítják a pályázatokhoz szükséges önerőt. Az elmúlt évek szigorú költségvetési gazdálkodásának eredményeképpen a város valamennyi pályázati forrásból megvalósuló beruházáshoz képes volt biztosítani a szükséges önerőt, továbbá képes volt fedezetet biztosítani a beruházások megvalósítása során felmerült többletkiadásokra. 5

6 A folyamatban levő, illetve azon beruházások esetén, ahol a támogatási szerződés megkötése megtörtént a szükséges önrész az önkormányzat költségvetésében elkülönítésre került. Alapvető követelmény, hogy a fejlesztésekhez szükséges források biztosítása nem veszélyeztetheti a városüzemeltetést és az önkormányzati intézményrendszer működtetését Pályázatokon elnyerhető források A következő hónapokban megjelennek az Új Széchenyi Terv pályázati tervei, néhány esetben a konkrét pályázati felhívások is. E források működésének alapvető filozófiája, hogy az önkormányzatok direkt pályázati lehetőségei a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen szűkülnek. Az új pályázatok elsősorban a gazdasági szereplőket, közülük is a kis- és közepes vállalkozásokat célozzák meg. Feladatunk tehát kettős. Egyrészt az önkormányzat által még elérhető pályázati lehetőségek felkutatása, valamint a helyi vállalkozások segítése a források megszerzésében. ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOK Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program (VEKOP) Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (KOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Operatív Program Javasolt forrásallokáció Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 39,40% Terület- és Településfejlesztési Operatív program 16,15% Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program 3,55% Gazdaságfejlesztés összesen 59,10% Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 10,94% Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP 14,77% Közlekedésfejlesztés Operatív Program 13,69% 6

7 Végrehajtási Koordinációs Operatív Program 1,50% 40,90% Összesen 100% A TERÜLETI OPERATIV PROGRAM (TOP) prioritásai (Akcióterv ) Regionális gazdaságfejlesztés Turizmusfejlesztés A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását. Megpályázható cél az önkormányzat számára: attrakcióbővítés, egészségturisztikai programok megvalósítása. Városfejlesztés A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált településrehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését. Megpályázható cél az önkormányzat számára: Hild-park és a Kispiac rendezése. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése. Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelően. Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása. Megpályázható cél az önkormányzat számára: Belterületi utak fejlesztése Berzsenyi út, kerékpárút építés, Csónakázó-tó bővítés, fejlesztés, melyhez vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk. 7

8 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez. Megpályázható cél az önkormányzat számára: Gondozási és Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése, tüdőgondozó, háziorvosi (felnőtt és gyermek) rendelők kialakítása Magántőke A városfejlesztés harmadik alapvető pillére a magántőke, amelynek bevonásával a legeredményesebben lehet munkahelyeket teremteni, s az önkormányzat saját bevételeit növelni. A befektetés-támogatási politika csak akkor lehet eredményes, ha: a város teljes körű és korszerű infrastruktúrával rendelkezik, megfelelő a városmarketing, a városban már jelen levő befektetőkkel kialakított jó kapcsolat révén élnünk kell a kapcsolati tőke kínálta lehetőségekkel, végül, de nem utolsó sorban az önkormányzati adópolitika is befolyásolja a befektetők döntését, a rendezési terv folyamatos aktualizálása a befektetői igények, valamint a városfejlesztési elképzelések harmonizálásával. A gazdasági válság elmúltával valószínűsíthető a magánerős beruházások fokozatos megindulása a városban. Ugyanakkor az 1.2. pontban említett, megvalósult magánerős beruházások nyomán a város munkaerő piaci helyzete kedvező, és növekedtek a helyi adóbevételeink A városfejlesztési elképzeléseinket meghatározó körülmények (Erősségek, gyenge pontok, veszélyek, lehetőségek) 8

9 Erősségek Kedvező megközelíthetőség (közúton, vasúton, repülőterek közelsége Bécs, Sármellék) Osztrák határ közelségéből fakadó előnyök Vendégéjszaka szám folyamatos emelkedése Növekvő fürdő-látogatottság Gyógyfürdő (modern, jól felszerelt, jó minőségű gyógyászati szolgáltatások) Többgenerációs, egész éven át látogatható családi fürdőlétesítmény Szálláskínálat dinamikus bővülése Gazdag nyári programkínálat, fesztiválok Csendes, nyugodt, pihenésre alkalmas környezet, jelentős zöldövezet (arborétum, Csónakázó-tó) TDM szervezet, (hatékony megjelenés a turisztikai piacon) Gazdasági stabilitás Két fajta gyógyvíz Gyógyhely minősítés A gyógyvíz kedvező élettani hatása Biztos vízbázis A legnagyobb hazai szállodaláncok jelenléte a településen értékesítési és marketing hálózatukkal Stabil vendégkör, magas visszatérési arány Történelmi tradíciók, emlékhelyek, Nádasdy vár rendezett utcák, terek szép vá- Gyengeségek Szabadtéri programok szezonalitása, időjárástól függés Nyelvismeret (elsősorban cseh és szlovák) gyengesége, idegen nyelvet beszélő szakemberek hiánya Parkoló-kapacitás főszezonban tapasztalható szűkössége Nemzetközi viszonylatban kevésbé ismert település gyenge településmarketing A fedett szolgáltatások mérete korlátozott, ezért az erőforrások maximálisan lekötöttek, többször előfordul zsúfoltság Víz másodlagos felhasználása jelenleg még megoldatlan Kerékpárutak hiánya A KKV szektor képviselőinek szemlélete alapján az önkormányzat és a gyógyfürdő feladata lenne a vendégforgalom megtartása és további növelése Osztrák határ közelsége miatt magas-fokú elvándorlás, nagy fluktuáció A határ közelsége miatt versenytárs szlovén és osztrák fürdők 9

10 roskép, virágosítási versenyek előkelő helyezése nagy számú cseh és osztrák vendég befektetésbarát önkormányzat cím családbarát önkormányzat cím aktualizált integrált településfejlesztési stratégia mobilizálható pénzügyi tartalékok Lehetőségek Minden célcsoportok (pl. idősek, gyermekes családok) igényeinek fokozott kielégítése Valódi többgenerációs szolgáltatások Folyamatos és tudatos termékfejlesztés a projektterületen (gyógyhelyi imázs erősítése) Kapcsolódó szállás- és parkolókapacitás további bővülése Versenyképességet biztosító fejlesztések megvalósulása, ezzel együtt újabb magánszolgáltatások kiépülése Egyedi arculat és szolgáltatási kör kialakítása Folyamatosan növekvő hírnév és látogatottság a gyógyfürdőnél, valamint a fürdő által nyújtott szolgáltatáscsomag minőségénél Az egészségturizmus iránti kereslet növekedése A gyógyturizmus továbbfejlesztése kézenfekvő irány marad Város turisztikai szolgáltatói és a Veszélyek Gazdaságpolitikai helyzet negatív hatásai (vendégszám csökkenése, orosz-ukrán krízis, magánfejlesztések elmaradása) Fő versenytársak folyamatos gyógyhelyi fejlesztése (pl. Bük, Hévíz, burgenlandi fürdővárosok, egyéb gyógyhelyek) Fokozódó versenyhelyzet kialakulása a régióban Erőtlen városmarketing, nem elég hatékonyan működő TDM szervezet Visszatérő vendégek számának csökkenése A fejlesztések karbantartásának elmaradásával csökkenhet az elégedettség Kiegészítő kínálati elemek, programok színvonalát nem sikerül az alap kínálati elemek színvonalával szinkronba hozni A hazai társadalombiztosítás által nyújtott kezelések továbbra is alacsony szinten maradnak 10

11 Gyógyfürdő együttműködése A teljes Nyugat-Dunántúli régió erőteljes fejlődése A hagyományos, természeti gyógymódok iránti kereslet növekedése Szombathelyi repülőtér (23 km) újrahasznosítása Konferencia-lehetőségek bővülése az új létesítmények által Befektetési övezetek összhangban a városrendezési tervvel Iparterületek bővíthetősége Beruházások nagyságrendjét nem követi a fajlagos költés növekedése Az egészségturisztikai kereslet növekedési ütemének stabilizálódása, esetleges csökkenése Forint árfolyamának gyengülése, svájci frank árfolyamkockázata a fürdő hitelek esetében 3. Sárvár Város Önkormányzatának évi gazdasági programja 3.1. Idegenforgalom, városmarketing, desztinációépítés Az európai szintű fürdőfejlesztés második ütemének megvalósítását követően kiemelt célunk a fürdő gazdaságos üzemeltetésének biztosítása az ésszerű gazdálkodás feltételeinek megteremtésével. Meg kell őrizni a minőségi fürdőszolgáltatások terén elért pozíciónkat. Az idegenforgalom további fejlesztésének lehetőségét elsősorban a magántőke beruházásaihoz kapcsoljuk, melynek feltételeit a városrendezési terv folyamatos aktualizálásával teremtjük meg, összhangban a gyógyhellyé nyilvánítás feltételeivel. Meg kell erősítenünk és fenn kell tartanunk azt a vonzó városképet, városimázst, amelynek köszönhetően az elmúlt évtizedben Sárvár a hazai turizmus legkedveltebb célpontjai közé került, és nemzetközileg is jegyzett üdülőhellyé vált. Ennek érdekében a városmarketing területén ki kell dolgoznunk egy új, kulturális, természeti és idegenforgalmi értékeinket bemutató városképet. Ez a munka akkor lehet igazán eredményes, ha az idegenforgalomban érintett valamennyi szervezet, vállalkozás összehangolt tevékenységével valósul meg. E cél megvalósítása a TDM (Turizmus Desztináció Menedzsment) szervezet feladata, melynek működésére az Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázati forrás is rendelkezésre áll. Célunk, hogy a turizmus és az idegenforgalom fejlődésével párhuzamosan a családok is mind nagyobb számban találják meg boldogulásukat ezen a területen. 11

12 1. Projekt megnevezése: A sárvári Csónakázó-tó és szabadidő park fejlesztése Projekt célja: A Csónakázó-tó mellett lévő mintegy 10 ha-os agyag-nyerőhely rekultivációjával a Csónakázó-tó meglévő vízfelületének mintegy 5 ha-os bővítése mellett, pihenőerdő, gyalogösvények és természetvédelmi tanösvény kialakítására kerül sor. Projekt indoklása: A város tervezett déli üdülőterületének részeként az újrahasznosítás valós közcélt szolgál. Hosszútávon a gyógy-idegenforgalom fellendülésével pozitív hatást gyakorol a város gazdasági helyzetére. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező projekt. 2. Projekt megnevezése: Hild park rekonstrukciója és a műemlék evangélikus templom felújítása tér átalakításával és bővítésével válik teljessé a városközpont rekonstrukciója, amely Magyarország egyik legszebb közösségi terévé válik. A műemlék evangélikus templom felújítása: Sárvár a Reformáció 2017 ünnepségsorozat egyik kiemelt országos Projekt célja: Sárvár egy rendkívül helyszíne. A templom belső felújítása a szép közösségi térrel gazdagodott a évi események miatt is elengedhetetlenné vált ben felújított Posta-térrel, amely 20 éven keresztül egy kihasználatlan terület volt. A terek, sétáló övezetek a Várható bekerülési költség: frekventált idegenforgalmi övezetekben e Ft. gazdasági előnyt jelentenek, hiszen a Előkészítettség: Engedélyes tervek város, a vendégéjszakával Magyarország hetedik leglátogatottabb városa. Az Evangélikus templom előtti 12

13 13 3. Projekt megnevezése: Báthory Erzsébet. Évszázadok története építő legenda alakult ki. A vár területén létrehozott attrakció egyrészt bemutatja Báthory Erzsébet valódi történetét (gyermekét és férjét szerető, vagyonát és birtokát értően kezelő főúri asszony), illetve a személyével kapcsolatos legenda kialakulását, magyarázatát. Az attrakció nemcsak múze- Projekt célja: A Nádasdy-vár turisztikai hasznosításának egyik lehetősége umi bemutatásra törekszik, hanem Báthory Erzsébet kultuszának bemutatása, valamint egy hozzá kötött folyamatosan fenntartja az érdeklő- egy olyan programot is kínál, mely programsorozat létrehozása és működtetése. A magyar és nyugat-európai érkező turisták számát is növeli. dést. Az attrakció egyben a városba közvéleményben Nádasdy II. Ferenc, az erős fekete bég felesége körül egy az Várható bekerülési költség: irodalmat, a filmipart, általában a szórakoztató ipart állandóan foglalkozta- Előkészítettség: Tervezés folyamat- e Ft. tó, a misztikumra, az emberi félelemre ban 3.2. Infrastrukturális fejlesztési feladatok 1. Projekt megnevezése: Új városi köztemető kialakítása nek, fenntartásának. Az új köztemető kialakítása halaszthatatlan, mert a régi köztemető fizikai bővítésére már nincs lehetőség. Az első ütem (útcsatlakozás, terület vásárlás) önerőből már kialakításra került, A második ütem kialakítása megközelítőleg 280 millió Projekt célja: Sárvár központi temetőjét 1830-ban alakították ki, amely na- forint. Várható bekerülési költség: gyon rövid időn belül betelik. Az önkormányzat kötelező feladatai között e Ft Előkészítettség: kiviteli tervek kiemelt szerep jut a temető létesítésé- 13

14 2. Projekt megnevezése: Többfunkciós sportcsarnok létesítése Projekt célja: Új sportcsarnok létesítése, amely kielégíti a helyi egyesületek terem igényét és alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére, illetve kulturális programok befogadására. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: A terület rendelkezésre áll, látványterv elkészült, tervezés folyamatban. 3. Projekt megnevezése: Sárvár közvilágításának energetikai korszerűsítése Projekt célja: A város területén található 2000 db -helyenként több évtizedes- telepített közvilágítási rendszer felújításra szorul. A fürdővárosi jelleg megkívánja a korszerű, takarékos és vendégbarát közvilágítási rendszert. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: Nyertes pályázat 4. Projekt megnevezése: Nádasdy Tamás Általános Iskola tornatermének energetikai megújítása épített terem energia rendszere rendkívül elavult. A szociális helységek és a terem szigetelése, a régi külső üvegek cseréje és alternatív energia felhasználása került tervezésre. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: Tervek rendelkezésre Projekt célja: A Nádasdy Tamás Általános Iskola tornatermének felújítása ban állnak, pályázat elbírálása folyamat- elengedhetetlenné vált. Az 1974-ben 14

15 15 5. Projekt megnevezése: Közösségi terem a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén Projekt célja: A sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola az intézményben négy művészeti ágban (zeneművészet, néptánc, színjáték, és képzőművészet) folyó nevelés-oktatás mellett a város három rangos, nagy hírnévvel rendelkező amatőr művészeti együttesének is állandó otthona immár 25 éve. A Sárvári Koncertfúvószenekar, a Sárvári Vonósok, a Sárvári Pedagógus Női Kórus, valamint alkalmanként Regős Népzenei Együttes is az intézmény Várkerület 31. alatti székhelyén tartja próbáit, készül a hazai és külföldi fellépéseire. Ezen együttesek mellett az utánpótlást nevelő Ifjúsági Fúvószenekar, valamint Vonós Ifjúsági Zenekar és további zeneiskolai kamaraegyüttesek tartanak foglalkozásokat itt, heti rendszerességgel zeneiskolai órák keretében. A szükségmegoldásként az épület légópincéjében egykor kialakított közösségi terembe már nem fér el a 70 fősre kibővült Koncertfúvószenekar. Ezen túlmenően az említett művészeti csoportok részére közegészségügyi és akusztikai szempontból is alkalmatlan ez a helyiség folyamatos emberi tartózkodásra, és művészeti szakmai munkára. A város reprezentatív művészeti együtteseinek - amelyek számos hazai és külföldi szakmai elismeréssel, díjjal rendelkeznek, képviselik a magyar zenekultúrát nemzetközi fesztiválokon, versenyeken -, illetve a művészeti iskola kamarazene tanszak képzésén működő kamaraegyüttesek, ifjúsági zenekarok részére szükséges lenne egy megfelelő méretű, a kor színvonalán álló, magas szintű művészeti szakmai munkát segítő közösségi terem kialakítása. A többfunkciós terem a művészeti iskola nagyszabású rendezvényeinek, koncertjeinek méltó helyet tud biztosítani. Kamarakoncertekre alkalmas kivitelezése folytán hozzájárul Sárvár, mint nemzetközi hírű fürdőváros és gyógyhely magas szintű kulturális életének további minőségi továbbfejlesztéséhez. A közösségi terem továbbá lehetőséget teremt nyári zenei kurzusok szervezésére, a magyar alapfokú, középfokú, és felsőfokú zeneművészeti képzés intézményeivel való 15

16 együttműködés keretében, melynek programjai bekapcsolódnak a minőségi turizmus egyre magasabb szintű kulturális igényeinek kielégítésébe. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: látványtervek, terület rendelkezésre áll 6. Projekt megnevezése: Gondozási és Családsegítő Központ felújítása Projekt célja: Szociális és családsegítő funkciók, valamint a társadalmi integráció feltételeinek javítása. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Építési engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll 7. Projekt megnevezése: Bölcsőde felújítása Projekt célja: Hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Építési engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll 8. Projekt megnevezése: Gazdaságfejlesztési program- iparterületek vásárlása Projekt célja: Sárvár gazdaságfejlesztési programjának hangsúlyos eleme a befektetések további ösztönzése, amely részben a rendelkezésre álló iparterület és azok infrastrukturális fejlesztése révén valósulhat meg. Előkészítettség: terület tárgyalás alatt 9. Projekt megnevezése: Városi egészségház kialakítása alapszintű orvosi ellátás biztosítására Projekt célja: A háziorvosok nagyrészt saját ingatlanban látják el a háziorvosi teendőket. A jelenleg dolgozó orvosok nyugdíjba menetele miatt a városban elkerülhetetlen az orvosi rendelők kialakítása, amellyel a következő évtizedekre kell megnyugtató megoldást találni. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: tervezés folyamatban 10. Projekt megnevezése: Belterületi út-, járda-, kerékpárút építés. Projekt célja: Sárvár településszerkezeti adottságait, belső közlekedési viszonyait nagyban meghatározzák a természetes határok (pl. délről a Rába és a Gyöngyös), valamint az épített környezet (pl. északról a vasút és az elkerülő út). A gyorsan bő- 16

17 vülő turizmus, a tranzitforgalom növekedése miatt szükséges a belső forgalomszervezés újragondolása. A gyors és biztonságos közlekedés megteremtése a Nádasdy, Esze Tamás és a Berzsenyi utcák közlekedésének teljes megújítását igénylik. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Engedélyes tervek 11. Projekt megnevezése: Parkolók kialakítása Projekt célja: A város területén, a kritikus pontokon a közlekedésbiztonság javítása érdekében az alábbi területeken elengedhetetlen a parkolók kialakítása. (Alkotmány utca, Gárdonyi utca, Dózsa utca, Árpád utca, Zsidó temető mögött, Rendelőintézet) Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: Részben megtervezve 12. Projekt megnevezése: Lakóházak energetikai célú felújítása. Projekt célja: Az energiahatékonyság növelése a lakótelepi környezetben. Panel épületek és téglablokk épületek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés a lakóközösségek együttműködésével. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Egyeztetés alatt 13. Projekt megnevezése: A Nádasdy vár energetikai korszerűsítése Projekt célja: A Nádasdy vár a magyar állam tulajdona, történelmi emlékhely, a város kezelésében van. Műemlék jellege miatt az energetikai korszerűsítés körültekintő tervezést és megoldást igényel. Ugyanakkor a régi, ódon - méter vastag - falak mentén az 1976-ban telepített távhő rendszerű radiátorok és csőrendszerek rendkívüli módon elöregedtek. A korszerűsítéssel megközelítőleg 20-30% energia takarítható meg. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: tanulmányterv elkészült 14. Projekt megnevezése: Kerékpárutak fejlesztése: Sárvár- Rábasömjén, Sárvár-Hegyközség Projekt célja: A Sárvár rábasömjéni városrész és a hegyközségi városrész kerékpárúton nem megközelíthető. Az időközben megépült 88. sz elkerülő út és az egyre növekvő forgalmú főutak forgalma jelentős veszélyt jelent a kerékpáros lakosságra. 17

18 Biztonságunk érdekében a város és a fent említett városrészek összekötése szükségessé vált Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: előkészítés alatt 15. Projekt megnevezése: Sárvárt elkerülő út III. ütem kiépítése Projekt célja: A várost északról elkerülő körgyűrű III. szakaszának megépítése az Ipari Park működésének stabilitását, illetve a 2012-ben gyógyhellyé minősített település belső forgalmának csillapítását eredményezi. Projekt rövid indoklása: A várost északról elkerülő út megépítése több ütemre volt bontva az elmúlt évtizedben. A III. ütem megvalósítása sajnos már így is késedelmet szenvedett, amely a befektetői érdeklődés lanyhulását eredményezte. A gyógyhely minősítés miatt a 12 tonnánál nehezebb gépjárművek forgalmát korlátozni kellett, ezért gazdaságélénkítő hatása egyértelmű. A projekt a Flextronics támogatását élvezi, közös kooperáció, tárgyalások szükségesek. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Koncepcióterv Megoldásra váró probléma a város különböző területein a csapadék-víz elvezető hálózat felújítása, fejlesztése. A zöldterületek megóvása, ápolása fontos várospolitikai célkitűzés. A lakosság és a vállalkozások aktivitására is számítunk a tiszta, virágos város megteremtésében. A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, hatékonyságának növelése fontos közügy. 3.3 A Sárvárfürdő további fejlesztési lehetőségei Projekt megnevezése: Sárvárfürdő Családi fürdő bővítése - Attrakcióbővítés, szolgáltatásfejlesztés A Gyógy- és Wellnessfürdő családi fürdőszárnyának bővítése a hétvégenként és iskolai szünetek idején megjelenő zsúfoltság csökkentése, valamint a kínálat bővítése céljából. Tervezett attrakciók: korosztályos gyermekzónák a 4-7 és a 8-12 éves gyermekek számára (gyermekmedence vízi játékokkal, vízi kalandpark), tanmedence, pihenőte- 18

19 rek, török fürdő hamam, családi étterem gyermekrésszel, fedett kijárat a strandmedence felé. Tervezett projektköltség: 1,2 milliárd Ft m-es kút fúrása, gyógyászat fejlesztése Egészségturisztikai szolgáltatás- és termékfejlesztés Előzetes tanulmányok alapján a Fürdő területén 2200 m mélységben megtalálható a magas sótartalmú 83 C körüli gyógyvíz (amelyből korábban a Sárvári Termálkristály-t állították elő). A gyógyvizet medencékben valamint a gyógyászaton különleges gyógykezelések formájában kívánjuk alkalmazni. A projekt része a gyógyászati szárny földszintjének felújítása, speciális gyógyászati eszközök beszerzése, inhalatórium kialakítása, valamint gyógyvíz bázisú termék előállítása. Tervezett projektköltség: 250 millió Ft. 3. Tó rehabilitációja, turisztikai hasznosítása Környezetvédelmi felújítás, fenntartható szolgáltatásfejlesztés A projekt része a Patkó-tó rehabilitációja, kibélelése, partfal építése. A Fürdőből elfolyó meleg vizek felhasználásával biztosítható a tó vizének hőn tartása. A tó partján ún. spa bungalók kerülnek kialakításra, melyek lehetőséget biztosítanak családok vagy baráti társaságok kikapcsolódására. A bungalókban szauna, pihenőtér, whirlpool, stég kerül kialakításra. Tervezett projektköltség: 1,5 milliárd Ft. 4. Fürdőfelújítás Energetikai korszerűsítés parkoló és fürdőkert bővítés A 2001 óta magas kihasználtsággal (jelenleg évi kb. 720 ezer vendég) működő fürdőben a fenntartható és gazdaságos üzemelés érdekében időszerűvé vált a régi fürdő komplett energetikai és víztechnológia megújítása, a szellőzőrendszer cseréje, a medencék és a medencetér burkolatainak megújítása, tetőszigetelés, új álmennyezet, hangcsillapítás mindkét fürdőtérben, élményelemek felfrissítése, világításkorszerűsítés, belsőépítészeti megújítás. Az út túloldalán lévő területek beintegrálása a fürdőkertbe egy híddal, és a megkezdett parkoló bővítés befejezése. Tervezett projektköltség: 1,3 milliárd Ft. 19

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Dombóvár Város Önkormányzata IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Készítette: Reflektor munkacsoport Tartalom I. Bevezetés.4 II. Az Ivanich-terv nemzetközi és hazai háttere..5 II.1.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben