GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A 2014-2019-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL"

Átírás

1 GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL Sárvár, február 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér 1.2. A önkormányzati ciklus gazdasági programja 2. A gazdasági program megalkotását befolyásoló tényezők 2.1.A fejlesztések forrása Önkormányzati pénzeszközök Pályázatokon elnyerhető források Magántőke 2.2. A városfejlesztési elképzeléseinket meghatározó körülmények Erősségek, gyenge pontok, veszélyek, lehetőségek 3. Gazdasági program Idegenforgalom, városmarketing, desztinációépítés 3.2. Infrastrukturális fejlesztési feladatok 3.3 A Sárvárfürdő további fejlesztési lehetőségei 3.4 Oktatás a gazdaság szolgálatában 3.5 Betelepülő és már betelepült vállalkozásokat támogató programok, intézkedések, adók 3.6. Kulturális élet, rendezvények, fesztiválok 4. Összegzés 2

3 1. Bevezetés 1.1. Jogszabályi háttér Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. Az Mötv a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan: A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban kiemelten tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági program elkészítése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az országgyűlés elfogadta az ország új alaptörvényét, valamint az új önkormányzati törvényt. Ezen új jogszabályok alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, finanszírozását, elsősorban a kötelező és önként vállalt feladatok eddigitől eltérő meghatározásával. Az átalakulás alapjaiban érinti az oktatás, az egészségügy, valamint a közszolgáltatások területét. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia A önkormányzati ciklus gazdasági programja Az előző képviselő-testület által februárban elfogadott gazdasági programjában megfogalmazott fejlesztési elképzelések szinte teljes egészében megvalósultak. Figyelemre méltó eredmény, hogy szinte valamennyi beruházásához sikerült pályázati forrást elnyerni. Városunk megkapta a Gyógyhely elismerő címet A gyógyhelyfejlesztési program keretében megépült a Posta-tér 3

4 Megvalósult a kertvárosi csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése Megújult a Tűzoltóság épülete Korszerűsítettük a város Távhő rendszerét Műfüves pálya épült Jelentős beruházások történtek az önkormányzati úthálózat kiépítésében és felújításában Megújultak és bővültek zöldterületeink, játszótereink Látványosan korszerűsödött és bővült a parkoló kapacitás Elindult az új köztemető építése Generális korszerűsítést hajtottunk végre a Petőfi úti és a Vármelléki óvodában Bővült a Barabás György Szakközépiskola High- tech biolabort alakítottunk ki a Tinódi Gimnáziumban Sárvári Gyógy-és Wellness fürdőben kalandpark létesült és új attrakcióként a csúszdarendszer bővítése is megtörtént. A MÁV-val közös pályázat keretében megújult a vasútállomás és környéke, újabb körforgalom épült Megújult a Nádasdy-vár hídja A Hegyközségben elindult a szennyvízhálozat kiépítése Az elmúlt négy esztendőben ismét több olyan magánberuházás történt a városban, amelyek - összhangban az önkormányzat városépítési, fejlesztési elképzeléseivel - jelentősen javították a városképet és munkahelyeket teremtettek, nem utolsó sorban pedig az önkormányzat adóbevételeinek stabilitását eredményezték. Megújult és bővült a Harmónia Hotel és a Bassiana Hotel Újabb panziók, apartmanok épültek a város több pontján (Azur-ház, Mirage, Mara apartman, Velanira apartman stb.) Elkészült az északi elkerülő út harmadik szakasza a váti körforgalomig, kerékpárúttal a porpáci elágazóig Saját forrásból megújult a Vadkert-major, új négy évszakos lovas pálya létesült Az Ipari Parkban új vállalkozás kezdte meg működését (AWF) Bővítette raktárbázisát az Edilkamin vállalat Fentiekben részletezett, megvalósított fejlesztések és beruházások kiváló alapot teremtenek a évekre vonatkozó gazdasági programnak. Új fejlemény, hogy 4

5 a kormány adósságkonszolidációs program keretében átvállalta városunk 1,8 milliárdos adósságát. Az így felszabaduló források gazdaságfejlesztési célokra használhatók. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a bennünket körülvevő gazdasági folyamatok módosíthatják az elképzelések megvalósítását. 2. A gazdasági program megalkotását befolyásoló tényezők Fejlesztési terveinknek alapot igazán küldetésünk ad: Sárvár mint nemzetközi gyógyhely az itt élő sárvári polgárok illetve az ide látogató vendégek számára egy lakható és mind magasabb életszínvonalat kínáló szolgáltató várossá válik. A gazdasági ciklusprogram ráépül az integrált településfejlesztési stratégiára (ITS) és a gyógyhely fejlesztési programra is, valamint kapcsolódik a megyei gazdaságfejlesztési stratégiához. Ezek a stratégiai dokumentumok adnak keretet városunk fejlődésének a következő évtizedben A fejlesztések forrása Fejlesztési elképzeléseink megvalósítása során továbbra is három alapvető forrásra támaszkodhatunk, amelyek természetesen szoros összefüggésben vannak egymással: önkormányzati pénzeszközök pályázatokon elnyerhető források magántőke Önkormányzati pénzeszközök A kitűzött fejlesztési célok megvalósítása során az önkormányzati pénzeszközök biztosítják a pályázatokhoz szükséges önerőt. Az elmúlt évek szigorú költségvetési gazdálkodásának eredményeképpen a város valamennyi pályázati forrásból megvalósuló beruházáshoz képes volt biztosítani a szükséges önerőt, továbbá képes volt fedezetet biztosítani a beruházások megvalósítása során felmerült többletkiadásokra. 5

6 A folyamatban levő, illetve azon beruházások esetén, ahol a támogatási szerződés megkötése megtörtént a szükséges önrész az önkormányzat költségvetésében elkülönítésre került. Alapvető követelmény, hogy a fejlesztésekhez szükséges források biztosítása nem veszélyeztetheti a városüzemeltetést és az önkormányzati intézményrendszer működtetését Pályázatokon elnyerhető források A következő hónapokban megjelennek az Új Széchenyi Terv pályázati tervei, néhány esetben a konkrét pályázati felhívások is. E források működésének alapvető filozófiája, hogy az önkormányzatok direkt pályázati lehetőségei a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen szűkülnek. Az új pályázatok elsősorban a gazdasági szereplőket, közülük is a kis- és közepes vállalkozásokat célozzák meg. Feladatunk tehát kettős. Egyrészt az önkormányzat által még elérhető pályázati lehetőségek felkutatása, valamint a helyi vállalkozások segítése a források megszerzésében. ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOK Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program (VEKOP) Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (KOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Operatív Program Javasolt forrásallokáció Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 39,40% Terület- és Településfejlesztési Operatív program 16,15% Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program 3,55% Gazdaságfejlesztés összesen 59,10% Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 10,94% Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP 14,77% Közlekedésfejlesztés Operatív Program 13,69% 6

7 Végrehajtási Koordinációs Operatív Program 1,50% 40,90% Összesen 100% A TERÜLETI OPERATIV PROGRAM (TOP) prioritásai (Akcióterv ) Regionális gazdaságfejlesztés Turizmusfejlesztés A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását. Megpályázható cél az önkormányzat számára: attrakcióbővítés, egészségturisztikai programok megvalósítása. Városfejlesztés A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált településrehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését. Megpályázható cél az önkormányzat számára: Hild-park és a Kispiac rendezése. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése. Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelően. Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása. Megpályázható cél az önkormányzat számára: Belterületi utak fejlesztése Berzsenyi út, kerékpárút építés, Csónakázó-tó bővítés, fejlesztés, melyhez vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk. 7

8 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez. Megpályázható cél az önkormányzat számára: Gondozási és Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése, tüdőgondozó, háziorvosi (felnőtt és gyermek) rendelők kialakítása Magántőke A városfejlesztés harmadik alapvető pillére a magántőke, amelynek bevonásával a legeredményesebben lehet munkahelyeket teremteni, s az önkormányzat saját bevételeit növelni. A befektetés-támogatási politika csak akkor lehet eredményes, ha: a város teljes körű és korszerű infrastruktúrával rendelkezik, megfelelő a városmarketing, a városban már jelen levő befektetőkkel kialakított jó kapcsolat révén élnünk kell a kapcsolati tőke kínálta lehetőségekkel, végül, de nem utolsó sorban az önkormányzati adópolitika is befolyásolja a befektetők döntését, a rendezési terv folyamatos aktualizálása a befektetői igények, valamint a városfejlesztési elképzelések harmonizálásával. A gazdasági válság elmúltával valószínűsíthető a magánerős beruházások fokozatos megindulása a városban. Ugyanakkor az 1.2. pontban említett, megvalósult magánerős beruházások nyomán a város munkaerő piaci helyzete kedvező, és növekedtek a helyi adóbevételeink A városfejlesztési elképzeléseinket meghatározó körülmények (Erősségek, gyenge pontok, veszélyek, lehetőségek) 8

9 Erősségek Kedvező megközelíthetőség (közúton, vasúton, repülőterek közelsége Bécs, Sármellék) Osztrák határ közelségéből fakadó előnyök Vendégéjszaka szám folyamatos emelkedése Növekvő fürdő-látogatottság Gyógyfürdő (modern, jól felszerelt, jó minőségű gyógyászati szolgáltatások) Többgenerációs, egész éven át látogatható családi fürdőlétesítmény Szálláskínálat dinamikus bővülése Gazdag nyári programkínálat, fesztiválok Csendes, nyugodt, pihenésre alkalmas környezet, jelentős zöldövezet (arborétum, Csónakázó-tó) TDM szervezet, (hatékony megjelenés a turisztikai piacon) Gazdasági stabilitás Két fajta gyógyvíz Gyógyhely minősítés A gyógyvíz kedvező élettani hatása Biztos vízbázis A legnagyobb hazai szállodaláncok jelenléte a településen értékesítési és marketing hálózatukkal Stabil vendégkör, magas visszatérési arány Történelmi tradíciók, emlékhelyek, Nádasdy vár rendezett utcák, terek szép vá- Gyengeségek Szabadtéri programok szezonalitása, időjárástól függés Nyelvismeret (elsősorban cseh és szlovák) gyengesége, idegen nyelvet beszélő szakemberek hiánya Parkoló-kapacitás főszezonban tapasztalható szűkössége Nemzetközi viszonylatban kevésbé ismert település gyenge településmarketing A fedett szolgáltatások mérete korlátozott, ezért az erőforrások maximálisan lekötöttek, többször előfordul zsúfoltság Víz másodlagos felhasználása jelenleg még megoldatlan Kerékpárutak hiánya A KKV szektor képviselőinek szemlélete alapján az önkormányzat és a gyógyfürdő feladata lenne a vendégforgalom megtartása és további növelése Osztrák határ közelsége miatt magas-fokú elvándorlás, nagy fluktuáció A határ közelsége miatt versenytárs szlovén és osztrák fürdők 9

10 roskép, virágosítási versenyek előkelő helyezése nagy számú cseh és osztrák vendég befektetésbarát önkormányzat cím családbarát önkormányzat cím aktualizált integrált településfejlesztési stratégia mobilizálható pénzügyi tartalékok Lehetőségek Minden célcsoportok (pl. idősek, gyermekes családok) igényeinek fokozott kielégítése Valódi többgenerációs szolgáltatások Folyamatos és tudatos termékfejlesztés a projektterületen (gyógyhelyi imázs erősítése) Kapcsolódó szállás- és parkolókapacitás további bővülése Versenyképességet biztosító fejlesztések megvalósulása, ezzel együtt újabb magánszolgáltatások kiépülése Egyedi arculat és szolgáltatási kör kialakítása Folyamatosan növekvő hírnév és látogatottság a gyógyfürdőnél, valamint a fürdő által nyújtott szolgáltatáscsomag minőségénél Az egészségturizmus iránti kereslet növekedése A gyógyturizmus továbbfejlesztése kézenfekvő irány marad Város turisztikai szolgáltatói és a Veszélyek Gazdaságpolitikai helyzet negatív hatásai (vendégszám csökkenése, orosz-ukrán krízis, magánfejlesztések elmaradása) Fő versenytársak folyamatos gyógyhelyi fejlesztése (pl. Bük, Hévíz, burgenlandi fürdővárosok, egyéb gyógyhelyek) Fokozódó versenyhelyzet kialakulása a régióban Erőtlen városmarketing, nem elég hatékonyan működő TDM szervezet Visszatérő vendégek számának csökkenése A fejlesztések karbantartásának elmaradásával csökkenhet az elégedettség Kiegészítő kínálati elemek, programok színvonalát nem sikerül az alap kínálati elemek színvonalával szinkronba hozni A hazai társadalombiztosítás által nyújtott kezelések továbbra is alacsony szinten maradnak 10

11 Gyógyfürdő együttműködése A teljes Nyugat-Dunántúli régió erőteljes fejlődése A hagyományos, természeti gyógymódok iránti kereslet növekedése Szombathelyi repülőtér (23 km) újrahasznosítása Konferencia-lehetőségek bővülése az új létesítmények által Befektetési övezetek összhangban a városrendezési tervvel Iparterületek bővíthetősége Beruházások nagyságrendjét nem követi a fajlagos költés növekedése Az egészségturisztikai kereslet növekedési ütemének stabilizálódása, esetleges csökkenése Forint árfolyamának gyengülése, svájci frank árfolyamkockázata a fürdő hitelek esetében 3. Sárvár Város Önkormányzatának évi gazdasági programja 3.1. Idegenforgalom, városmarketing, desztinációépítés Az európai szintű fürdőfejlesztés második ütemének megvalósítását követően kiemelt célunk a fürdő gazdaságos üzemeltetésének biztosítása az ésszerű gazdálkodás feltételeinek megteremtésével. Meg kell őrizni a minőségi fürdőszolgáltatások terén elért pozíciónkat. Az idegenforgalom további fejlesztésének lehetőségét elsősorban a magántőke beruházásaihoz kapcsoljuk, melynek feltételeit a városrendezési terv folyamatos aktualizálásával teremtjük meg, összhangban a gyógyhellyé nyilvánítás feltételeivel. Meg kell erősítenünk és fenn kell tartanunk azt a vonzó városképet, városimázst, amelynek köszönhetően az elmúlt évtizedben Sárvár a hazai turizmus legkedveltebb célpontjai közé került, és nemzetközileg is jegyzett üdülőhellyé vált. Ennek érdekében a városmarketing területén ki kell dolgoznunk egy új, kulturális, természeti és idegenforgalmi értékeinket bemutató városképet. Ez a munka akkor lehet igazán eredményes, ha az idegenforgalomban érintett valamennyi szervezet, vállalkozás összehangolt tevékenységével valósul meg. E cél megvalósítása a TDM (Turizmus Desztináció Menedzsment) szervezet feladata, melynek működésére az Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázati forrás is rendelkezésre áll. Célunk, hogy a turizmus és az idegenforgalom fejlődésével párhuzamosan a családok is mind nagyobb számban találják meg boldogulásukat ezen a területen. 11

12 1. Projekt megnevezése: A sárvári Csónakázó-tó és szabadidő park fejlesztése Projekt célja: A Csónakázó-tó mellett lévő mintegy 10 ha-os agyag-nyerőhely rekultivációjával a Csónakázó-tó meglévő vízfelületének mintegy 5 ha-os bővítése mellett, pihenőerdő, gyalogösvények és természetvédelmi tanösvény kialakítására kerül sor. Projekt indoklása: A város tervezett déli üdülőterületének részeként az újrahasznosítás valós közcélt szolgál. Hosszútávon a gyógy-idegenforgalom fellendülésével pozitív hatást gyakorol a város gazdasági helyzetére. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező projekt. 2. Projekt megnevezése: Hild park rekonstrukciója és a műemlék evangélikus templom felújítása tér átalakításával és bővítésével válik teljessé a városközpont rekonstrukciója, amely Magyarország egyik legszebb közösségi terévé válik. A műemlék evangélikus templom felújítása: Sárvár a Reformáció 2017 ünnepségsorozat egyik kiemelt országos Projekt célja: Sárvár egy rendkívül helyszíne. A templom belső felújítása a szép közösségi térrel gazdagodott a évi események miatt is elengedhetetlenné vált ben felújított Posta-térrel, amely 20 éven keresztül egy kihasználatlan terület volt. A terek, sétáló övezetek a Várható bekerülési költség: frekventált idegenforgalmi övezetekben e Ft. gazdasági előnyt jelentenek, hiszen a Előkészítettség: Engedélyes tervek város, a vendégéjszakával Magyarország hetedik leglátogatottabb városa. Az Evangélikus templom előtti 12

13 13 3. Projekt megnevezése: Báthory Erzsébet. Évszázadok története építő legenda alakult ki. A vár területén létrehozott attrakció egyrészt bemutatja Báthory Erzsébet valódi történetét (gyermekét és férjét szerető, vagyonát és birtokát értően kezelő főúri asszony), illetve a személyével kapcsolatos legenda kialakulását, magyarázatát. Az attrakció nemcsak múze- Projekt célja: A Nádasdy-vár turisztikai hasznosításának egyik lehetősége umi bemutatásra törekszik, hanem Báthory Erzsébet kultuszának bemutatása, valamint egy hozzá kötött folyamatosan fenntartja az érdeklő- egy olyan programot is kínál, mely programsorozat létrehozása és működtetése. A magyar és nyugat-európai érkező turisták számát is növeli. dést. Az attrakció egyben a városba közvéleményben Nádasdy II. Ferenc, az erős fekete bég felesége körül egy az Várható bekerülési költség: irodalmat, a filmipart, általában a szórakoztató ipart állandóan foglalkozta- Előkészítettség: Tervezés folyamat- e Ft. tó, a misztikumra, az emberi félelemre ban 3.2. Infrastrukturális fejlesztési feladatok 1. Projekt megnevezése: Új városi köztemető kialakítása nek, fenntartásának. Az új köztemető kialakítása halaszthatatlan, mert a régi köztemető fizikai bővítésére már nincs lehetőség. Az első ütem (útcsatlakozás, terület vásárlás) önerőből már kialakításra került, A második ütem kialakítása megközelítőleg 280 millió Projekt célja: Sárvár központi temetőjét 1830-ban alakították ki, amely na- forint. Várható bekerülési költség: gyon rövid időn belül betelik. Az önkormányzat kötelező feladatai között e Ft Előkészítettség: kiviteli tervek kiemelt szerep jut a temető létesítésé- 13

14 2. Projekt megnevezése: Többfunkciós sportcsarnok létesítése Projekt célja: Új sportcsarnok létesítése, amely kielégíti a helyi egyesületek terem igényét és alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére, illetve kulturális programok befogadására. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: A terület rendelkezésre áll, látványterv elkészült, tervezés folyamatban. 3. Projekt megnevezése: Sárvár közvilágításának energetikai korszerűsítése Projekt célja: A város területén található 2000 db -helyenként több évtizedes- telepített közvilágítási rendszer felújításra szorul. A fürdővárosi jelleg megkívánja a korszerű, takarékos és vendégbarát közvilágítási rendszert. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: Nyertes pályázat 4. Projekt megnevezése: Nádasdy Tamás Általános Iskola tornatermének energetikai megújítása épített terem energia rendszere rendkívül elavult. A szociális helységek és a terem szigetelése, a régi külső üvegek cseréje és alternatív energia felhasználása került tervezésre. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: Tervek rendelkezésre Projekt célja: A Nádasdy Tamás Általános Iskola tornatermének felújítása ban állnak, pályázat elbírálása folyamat- elengedhetetlenné vált. Az 1974-ben 14

15 15 5. Projekt megnevezése: Közösségi terem a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén Projekt célja: A sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola az intézményben négy művészeti ágban (zeneművészet, néptánc, színjáték, és képzőművészet) folyó nevelés-oktatás mellett a város három rangos, nagy hírnévvel rendelkező amatőr művészeti együttesének is állandó otthona immár 25 éve. A Sárvári Koncertfúvószenekar, a Sárvári Vonósok, a Sárvári Pedagógus Női Kórus, valamint alkalmanként Regős Népzenei Együttes is az intézmény Várkerület 31. alatti székhelyén tartja próbáit, készül a hazai és külföldi fellépéseire. Ezen együttesek mellett az utánpótlást nevelő Ifjúsági Fúvószenekar, valamint Vonós Ifjúsági Zenekar és további zeneiskolai kamaraegyüttesek tartanak foglalkozásokat itt, heti rendszerességgel zeneiskolai órák keretében. A szükségmegoldásként az épület légópincéjében egykor kialakított közösségi terembe már nem fér el a 70 fősre kibővült Koncertfúvószenekar. Ezen túlmenően az említett művészeti csoportok részére közegészségügyi és akusztikai szempontból is alkalmatlan ez a helyiség folyamatos emberi tartózkodásra, és művészeti szakmai munkára. A város reprezentatív művészeti együtteseinek - amelyek számos hazai és külföldi szakmai elismeréssel, díjjal rendelkeznek, képviselik a magyar zenekultúrát nemzetközi fesztiválokon, versenyeken -, illetve a művészeti iskola kamarazene tanszak képzésén működő kamaraegyüttesek, ifjúsági zenekarok részére szükséges lenne egy megfelelő méretű, a kor színvonalán álló, magas szintű művészeti szakmai munkát segítő közösségi terem kialakítása. A többfunkciós terem a művészeti iskola nagyszabású rendezvényeinek, koncertjeinek méltó helyet tud biztosítani. Kamarakoncertekre alkalmas kivitelezése folytán hozzájárul Sárvár, mint nemzetközi hírű fürdőváros és gyógyhely magas szintű kulturális életének további minőségi továbbfejlesztéséhez. A közösségi terem továbbá lehetőséget teremt nyári zenei kurzusok szervezésére, a magyar alapfokú, középfokú, és felsőfokú zeneművészeti képzés intézményeivel való 15

16 együttműködés keretében, melynek programjai bekapcsolódnak a minőségi turizmus egyre magasabb szintű kulturális igényeinek kielégítésébe. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: látványtervek, terület rendelkezésre áll 6. Projekt megnevezése: Gondozási és Családsegítő Központ felújítása Projekt célja: Szociális és családsegítő funkciók, valamint a társadalmi integráció feltételeinek javítása. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Építési engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll 7. Projekt megnevezése: Bölcsőde felújítása Projekt célja: Hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Építési engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll 8. Projekt megnevezése: Gazdaságfejlesztési program- iparterületek vásárlása Projekt célja: Sárvár gazdaságfejlesztési programjának hangsúlyos eleme a befektetések további ösztönzése, amely részben a rendelkezésre álló iparterület és azok infrastrukturális fejlesztése révén valósulhat meg. Előkészítettség: terület tárgyalás alatt 9. Projekt megnevezése: Városi egészségház kialakítása alapszintű orvosi ellátás biztosítására Projekt célja: A háziorvosok nagyrészt saját ingatlanban látják el a háziorvosi teendőket. A jelenleg dolgozó orvosok nyugdíjba menetele miatt a városban elkerülhetetlen az orvosi rendelők kialakítása, amellyel a következő évtizedekre kell megnyugtató megoldást találni. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: tervezés folyamatban 10. Projekt megnevezése: Belterületi út-, járda-, kerékpárút építés. Projekt célja: Sárvár településszerkezeti adottságait, belső közlekedési viszonyait nagyban meghatározzák a természetes határok (pl. délről a Rába és a Gyöngyös), valamint az épített környezet (pl. északról a vasút és az elkerülő út). A gyorsan bő- 16

17 vülő turizmus, a tranzitforgalom növekedése miatt szükséges a belső forgalomszervezés újragondolása. A gyors és biztonságos közlekedés megteremtése a Nádasdy, Esze Tamás és a Berzsenyi utcák közlekedésének teljes megújítását igénylik. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Engedélyes tervek 11. Projekt megnevezése: Parkolók kialakítása Projekt célja: A város területén, a kritikus pontokon a közlekedésbiztonság javítása érdekében az alábbi területeken elengedhetetlen a parkolók kialakítása. (Alkotmány utca, Gárdonyi utca, Dózsa utca, Árpád utca, Zsidó temető mögött, Rendelőintézet) Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: Részben megtervezve 12. Projekt megnevezése: Lakóházak energetikai célú felújítása. Projekt célja: Az energiahatékonyság növelése a lakótelepi környezetben. Panel épületek és téglablokk épületek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés a lakóközösségek együttműködésével. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Egyeztetés alatt 13. Projekt megnevezése: A Nádasdy vár energetikai korszerűsítése Projekt célja: A Nádasdy vár a magyar állam tulajdona, történelmi emlékhely, a város kezelésében van. Műemlék jellege miatt az energetikai korszerűsítés körültekintő tervezést és megoldást igényel. Ugyanakkor a régi, ódon - méter vastag - falak mentén az 1976-ban telepített távhő rendszerű radiátorok és csőrendszerek rendkívüli módon elöregedtek. A korszerűsítéssel megközelítőleg 20-30% energia takarítható meg. Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: tanulmányterv elkészült 14. Projekt megnevezése: Kerékpárutak fejlesztése: Sárvár- Rábasömjén, Sárvár-Hegyközség Projekt célja: A Sárvár rábasömjéni városrész és a hegyközségi városrész kerékpárúton nem megközelíthető. Az időközben megépült 88. sz elkerülő út és az egyre növekvő forgalmú főutak forgalma jelentős veszélyt jelent a kerékpáros lakosságra. 17

18 Biztonságunk érdekében a város és a fent említett városrészek összekötése szükségessé vált Várható bekerülési költség: e Ft. Előkészítettség: előkészítés alatt 15. Projekt megnevezése: Sárvárt elkerülő út III. ütem kiépítése Projekt célja: A várost északról elkerülő körgyűrű III. szakaszának megépítése az Ipari Park működésének stabilitását, illetve a 2012-ben gyógyhellyé minősített település belső forgalmának csillapítását eredményezi. Projekt rövid indoklása: A várost északról elkerülő út megépítése több ütemre volt bontva az elmúlt évtizedben. A III. ütem megvalósítása sajnos már így is késedelmet szenvedett, amely a befektetői érdeklődés lanyhulását eredményezte. A gyógyhely minősítés miatt a 12 tonnánál nehezebb gépjárművek forgalmát korlátozni kellett, ezért gazdaságélénkítő hatása egyértelmű. A projekt a Flextronics támogatását élvezi, közös kooperáció, tárgyalások szükségesek. Várható bekerülési költség: e Ft Előkészítettség: Koncepcióterv Megoldásra váró probléma a város különböző területein a csapadék-víz elvezető hálózat felújítása, fejlesztése. A zöldterületek megóvása, ápolása fontos várospolitikai célkitűzés. A lakosság és a vállalkozások aktivitására is számítunk a tiszta, virágos város megteremtésében. A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, hatékonyságának növelése fontos közügy. 3.3 A Sárvárfürdő további fejlesztési lehetőségei Projekt megnevezése: Sárvárfürdő Családi fürdő bővítése - Attrakcióbővítés, szolgáltatásfejlesztés A Gyógy- és Wellnessfürdő családi fürdőszárnyának bővítése a hétvégenként és iskolai szünetek idején megjelenő zsúfoltság csökkentése, valamint a kínálat bővítése céljából. Tervezett attrakciók: korosztályos gyermekzónák a 4-7 és a 8-12 éves gyermekek számára (gyermekmedence vízi játékokkal, vízi kalandpark), tanmedence, pihenőte- 18

19 rek, török fürdő hamam, családi étterem gyermekrésszel, fedett kijárat a strandmedence felé. Tervezett projektköltség: 1,2 milliárd Ft m-es kút fúrása, gyógyászat fejlesztése Egészségturisztikai szolgáltatás- és termékfejlesztés Előzetes tanulmányok alapján a Fürdő területén 2200 m mélységben megtalálható a magas sótartalmú 83 C körüli gyógyvíz (amelyből korábban a Sárvári Termálkristály-t állították elő). A gyógyvizet medencékben valamint a gyógyászaton különleges gyógykezelések formájában kívánjuk alkalmazni. A projekt része a gyógyászati szárny földszintjének felújítása, speciális gyógyászati eszközök beszerzése, inhalatórium kialakítása, valamint gyógyvíz bázisú termék előállítása. Tervezett projektköltség: 250 millió Ft. 3. Tó rehabilitációja, turisztikai hasznosítása Környezetvédelmi felújítás, fenntartható szolgáltatásfejlesztés A projekt része a Patkó-tó rehabilitációja, kibélelése, partfal építése. A Fürdőből elfolyó meleg vizek felhasználásával biztosítható a tó vizének hőn tartása. A tó partján ún. spa bungalók kerülnek kialakításra, melyek lehetőséget biztosítanak családok vagy baráti társaságok kikapcsolódására. A bungalókban szauna, pihenőtér, whirlpool, stég kerül kialakításra. Tervezett projektköltség: 1,5 milliárd Ft. 4. Fürdőfelújítás Energetikai korszerűsítés parkoló és fürdőkert bővítés A 2001 óta magas kihasználtsággal (jelenleg évi kb. 720 ezer vendég) működő fürdőben a fenntartható és gazdaságos üzemelés érdekében időszerűvé vált a régi fürdő komplett energetikai és víztechnológia megújítása, a szellőzőrendszer cseréje, a medencék és a medencetér burkolatainak megújítása, tetőszigetelés, új álmennyezet, hangcsillapítás mindkét fürdőtérben, élményelemek felfrissítése, világításkorszerűsítés, belsőépítészeti megújítás. Az út túloldalán lévő területek beintegrálása a fürdőkertbe egy híddal, és a megkezdett parkoló bővítés befejezése. Tervezett projektköltség: 1,3 milliárd Ft. 19

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost?

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? VÁROSFEJLESZTÉS, IPAR ÉS TURIZMUS Sárvár mint nemzetközi gyógyhely az itt élő sárvári polgárok illetve az ide látogató vendégek számára egy lakható és mind

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2015. június 16... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 20142020as európai uniós fejlesztési időszak TOP Prioritás/Intézkedés Becsült allokált keret Rendelkezésre álló keret 20152016

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben