J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselőtestület tagjai részéről: Simon György Károlyi Róbert Antal Ferenc Gaálné Kapás Krisztina Horváthné Steierlein Ilona Németh Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő B./ Tanácskozási joggal megjelent: Sólyom Béláné körjegyző Simon György polgármester: Tisztelettel köszönti a mai képviselő-testületi nyílt ülésükön megjelent képviselő társait, Jegyző Asszonyt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 főből 5 fő jelen van az ülésen. Ismerteti a mai nyílt ülés napirendi pontjait. Napirendi pont cserét szeretne is eszközölni. - Falugondnoki autóra hitelfelvétel - Bolt felújítási pályázat Vegyes ügyek keretében kéri felvenni: - Nyugdíjas nap lebonyolítását Megkérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslata valakinek. Nem volt. Aki a napirendi pontokat elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi pont: 1./ Falugondnoki autóra hitelfelvétel Előadó: Simon György polgármester

2 2./ Bolt felújítási pályázat Előadó: Simon György polgármester 3./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása Előadó: Simon György polgármester 4./ Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 29/2009. ( XI.13.) rendeletének módosításáról, az előirányzatokra vonatkozóan december 31-ig Előadó: Simon György polgármester 5./ Közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet megalkotása. Előadó: Simon György polgármester 6./ Vegyes ügyek: - Zánka-Monoszló Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek egyéni munkateljesítmény megállapításához a kiemelt célok meghatározása - Nyugdíjas nap lebonyolítása Simon György polgármester: Első fő napirendi pont: Falugondnoki autóra hitelfelvétel. Keresgélés után sikerült egy magánszemélynél találni egy kisbuszt, ami azt gondolják, hogy Monoszló Önkormányzatának megfelelő lenne. Ez Toyota 9 személyes kisbusz november 10-i körüli forgalomba helyezéssel. Most lett friss műszakija idén novemberben 2011-ig. Az autó Szigetszentmiklóson van. Valamikor falugondnoki buszként működött. Tavaly amikor voltak az autócserék, akkor vásárolta meg egy magánszemély. Az autót megnézték. Németh Ferenc képviselő: Megérkezett az ülésre, így 6 fővel folytatja a munkáját a képviselő-testület. Simon György polgármester: Az autó vételára 2 m/ft, amiből 50 e/ft-ot sikerült lealkudniuk, így e/ft-ért adná el. Feltételként tűzték ki, hogy ezt az autót előtte szeretnék bevizsgáltatni. Szigetszentmiklóson van egy autószerviz, ahol ezt az autót a holnapi nap folyamán bevizsgálják. Amennyiben olyan műszaki leírást adnak róla, ami számukra megnyugtató, akkor megkötnék az adásvételi szerződést. A finanszírozása a következőképpen állna össze. Közben a Kinizsi Bankkal tárgyalásokat folytatott a pénzügyes kollégán keresztül e/ft hitelért plusz jelzálog nélkül a 2 telekre ugye már be van jegyezve jelzálog 6 m/ft-ig, mindenféle különösebb hitelelbírálás és plusz fedezet nélkül ezt a hitelt 15 % körüli kamatért meg tudják kapni ,- Ft ,- Ft-os törlesztő részlet jönne ki az autóra. A fennmaradó összeget a Kuratórium bocsátaná a rendelkezésükre. Így ki tudják fizetni az autót. A kifizetés módjára azaz elgondolás, hogyha megfelel a műszaki dokumentáció, akkor megkötnék az adásvételi szerződést, számlára elutalnák az összeget akkor amikor már birtokába vannak az autónak. A tulajdonosnak bemutatnák a faxon felküldött utalási bizonylatot. Az autó megtekintve nagyon jó motorhangot produkált. Az látszik, hogy volt használva, km van benne. Konzultált más szerelőkkel, ők két autót jelöltek meg, hogyha komolyan gondolják, akkor 2 autó jöhetne számításba a Wolcvagen Transporter T 4-esek, a másik pedig a Toyota, ami nagyon strapabíró. A Renaultról

3 kimondottan lebeszélték. A Fordok is nagyon szervizigényesek. Ha jó műszaki dokumentációt kapnak, akkor aláírják az adásvételi szerződést. Cascó köthető rá. Le kell vizsgáztatniuk élelmiszer szállításra. Ezt az állategészségügyi szolgálatnál kell megtenniük. A balatonfüredi polgármesteri hivatalban az eljárást egyenlőre felfüggesztették, ha meg van az autó, becsatolják a dokumentációt, akkor kiadják az engedélyt. Ha átcsúsznak az engedélyezéssel januárba, akkor júniusban le lehet kérni pótleigényléssel a szolgálat normatíváját. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Mekkora az esély, hogy még ebben az évben elbírálják? Sólyom Béláné körjegyző: Hogy jogerős engedély lesz? Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Igen. Sólyom Béláné körjegyző: Attól függ, hogy lesz-e a kolléganő. Simon György polgármester: Amíg dolgoznak, a papírokat beadják újra. Az adásvételi szerződés, casco kell hozzá azt kijönnek megcsinálják. Eredetiségvizsgálatot lehet, hogy ott egyből meg lehet csinálni. Antal Ferenc képviselő: Átírás? Simon György polgármester: Az átírás Balatonfüred Okmányiroda. Antal Ferenc képviselő: Azt az Önkormányzat fogja finanszírozni. Sólyom Béláné körjegyző: A vevő szokta. Simon György polgármester: Ehhez az kellene, hogy a testület azt a határozatot jóváhagyja, hogy a Kinizsi Banktól ezt a hitelt felvegyék. Sólyom Béláné körjegyző: Ismerteti a határozat-tervezetet. Antal Ferenc képviselő: A bevizsgálást azt hol végzik el? Szakszervizben? Károlyi Róbert alpolgármester: Szigetszentmiklóson, egy Kft. formájában működik ez a cég. Simon György polgármester: Ha megjön, akkor az ábrahámhegyi szerelő is át fogja nézni. Van szervizkönyve is. Most novemberben cseréltek rajta lengéscsillapítókat. Annak ott vannak a garancia papírjai mellette. Akkumulátort is cseréltek. Új téli gumik vannak rajta és adja a nyárit is hozzá. Ha olyan a szakvélemény róla, hogy nem jó, akkor elállnak a vásárlástól és tovább keresgélnek. Aki egyetért az elhangzottakkal és a hitel felvételével, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot:

4 100/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monoszlói Falugondnoki Szolgálat elindításához történő járművásárláshoz a Kinizsi Bank Zrt vel e/ft-os azaz, Egymillió-háromszázötvenezer 00/Ft-os l (egy) éves futamidőre a hitelszerződés megkötését jóváhagyja, tekintettel arra, hogy a járműbeszerzést más módon nem tudja megoldani. Felkéri a polgármestert, hogy a hitelszerződést írja alá. Felkéri a polgármestert továbbá, hogy a hitel igénybevételének időpontjáról a testületet tájékoztassa. Határidő: december 31. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Második napirendi pont: Bolt felújítási pályázat. Megjelent egy pályázati lehetőség, amibe úgy gondolják, hogy be kellene adni gyorsan a pályázatot a bolt felújítására, a falu kép javításának a keretén belül. Németh Ferencék megvizsgálták az épületet, felmérték. Azt a megállapítást tették, hogy valószínű bele lehet tenni. Hollósy Szabolcs elvállalta a pályázat megírását. Tényleg utánajárt, utána nézett és az ő tanácsára gondolják, hogy beadják. Az ÁFA-t kellene bevállalniuk. Így meg lehetne oldani a tetőcserét, a betonkoszorút, hőszigetelést, új nyílászárókat, akadálymentesítést. Egy utcakép javító dolog lenne. Átadná Németh Ferencnek a szót, hogy részleteiben mondja el ezzel kapcsolatosan. Erről is kell egy határozatot kell hozniuk, hogy beadják a pályázatot. Németh Ferenc képviselő: Nem változtathatják meg a szerkezetet és a belsőt. Igazából azt mondaná, hogy le kellene bontani, szívesen áttervezné inkább. Most maradna ez. Úgy oldották meg alaprajzilag, hogy nyitottak egy új nyílást hátul, hogy majd később bővíthető legyen. Mutatja az alaprajzot. Előtte fel lesz töltve, rámpa lesz. Ismerteti az újításokat. Kap egy új vasbetonkoszorút és arra lesz rátéve egy új tető. Az óriási repedéseket még a koszorú előtt vissza kellene bontani, és újra kellene építeni. Elég jól használható lesz. Hőszigetelést kap kívülről. Az ablakok is már korszerű, hőszigeteltek lesznek. Ennyi. Simon György polgármester: Belső munkát nem nagyon enged a pályázat. Utcakép javításra van lehetőség. Annyival kiegészítené és pontokat jelent az előkert rész. Németh Ferenc képviselő: Az is megvan, mutatja. Külön tervrajzot csináltak a parkosításra. A kerítést elbontanák, helyette virág vályúk lennének csak. Asztal lenne 2 paddal, kerékpár tárolóval. A sövényeket áttelepítik. Simon György polgármester: Új közterület alakulna ki, ami plusz pontokat jelent. Németh Ferenc képviselő: e/ft a nettó összege. Amit nekik kellene finanszírozniuk az 3 m/ft. Simon György polgármester: Igen. Ezzel szemben a költségvetésnél, hogy legyen fedezete, egy telek be lett állítva. Úgy gondolja, hogy adják be a pályázatot, érzésük szerint keresztül lehet vinni a Leaderen. Mindenképpen kell költeni az épületre, mert leszakad a teteje. December 20-ig kell beadni a pályázatot, ez a hét áll rendelkezésre. Hollósy Szabolcs a pályázat írását ,- Ft-ért vállalta. Jövőre számlázná csak le, de akkor csak, hogyha

5 befogadták a pályázatot az esetleges hiánypótlásokkal együtt, ha bírálat elé kerül. Vállalná a bonyolítását is, a projekt menedzselését hogyha ez már olyan szakaszban lesz. Ezt 2,5 % bonyolítói díjért vállalná. Nagyon alaposan dolgozik. Egyéb díjakra 1 m/ft-ot terveztek bele ami az építésen kívül van, a tervezést, ilyen dolgokat el lehet számolni benne. Sólyom Béláné körjegyző: e/ft-ot kell saját forrásként hozzátenni. Simon György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ezt a pályázatot benyújtsák ezekkel a feltételekkel, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 101/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján pályázatot nyújt be A helyi Leader HACS akkreditált munkaszervezeti irodájához, azaz az Éltetető Balaton-felvidékért Egyesület sümegi irodájához (Sümeg, Váralja út 6.) a kizárólagos tulajdonát képező Monoszló Község belterületében lévő 211 hrsz-ú ingatlan felújítására. Az épület helyi vagy országos védelem alatt nem áll, de a település megjelenésében szereppel bír és a település központját alkotó épület. A felújítás keretében a következő korszerűsítési munkákat kívánja az Önkormányzat elvégezni: tetőfelújítás, szigetelés, esőcsatorna csere (koszorú építés, tetőhéjazat csere), az épület homlokzatának szigetelése, ezt követő vakolat és színezés, korszerű hőszigetelő nyílászárók beépítése, akadálymentes megközelíthetőség kialakítása (lépcső helyett rézsű feljáró) épület körüli zöldfelület kialakítás, esővíz tároló kialakítása, A felújítás teljes nettó költségigénye Ft, amelyhez további nettó Ft a pályázatban elszámolható egyéb költség kapcsolódik, így a beruházás teljes költsége Ft, azaz Tizenhárommillió-kettőszázharminckilencezer-száznegyvennyolc 00/Ft, melyhez 25 % ÁFA kapcsolódik. Az Önkormányzat a 25 % Áfa összegét, Ft, azaz Hárommillió-háromszázkilencezer-hétszáznyolcvanhét 00/Ft-ot a évi költségvetésében saját forrásként biztosítja. Felkéri a polgármester, hogy a pályázat elkészítése és benyújtása iránt a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: december 18. Felelős: Simon György polgármester

6 Simon György polgármester: Következő napirendi pontjuk: Helyi adórendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása. Az előző testületi ülésen döntöttek, hogy az építményadót kívánják módosítani az adónemek közül. Őneki az volt a javaslata, hogy 100,- Ft-tal emeljék meg a m2 díjat 600,- Ft-ról 700,- Ft-ra. A többi adónemnél az volt a vélemény, hogy azokhoz ne nyúljanak hozzá. A külterületnél tavaly módosították a rendeletet, hogy a szőlőtermesztés, borfeldolgozás, tárolást biztosítanak, azokkal a m2-kel csökkentett. Sólyom Béláné körjegyző: A 16. oldalon vannak a kedvezmények, csökkentések. Simon György polgármester: A B változat a módosítást tartalmazza. Az adószintjük így is 50 %-on lenne, nem használják ki a lehetőséget. Aki egyetért az építményadó módosításával, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2009. (XII.17.) rendelete az építményadóról Simon György polgármester: Következik: Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 29/2009. (XI.13.) rendeletének módosításáról, az előirányzatokra vonatkozóan december 31-ig. Sólyom Béláné körjegyző: Ebben az évben már csak most lehet saját hatáskörben módosítani. Simon György polgármester: Ismerteti az előirányzat rendelet-tervezetet. Monoszló Község Önkormányzatának költségvetése e/ft-tal, így e/ft-ra módosul. Az IT költségvetése e/ft-tal, e/ft-ra módosul, míg a Körjegyzőség költségvetése nem módosul marad e/ft. A mellékletek mutatják be a változásokat mint a kiadási, mind a bevételi oldalon, melyet ismertet. Bízik benne, hogy az ÖNHIKI 3. fordulójára még kapnak valamennyi összeget, ami megint csak javítja a költségvetésüket. Ebben az évben az autó vásárlás is megjelenik a költségvetésben. Be is került a rendelet-módosításba. Elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a javaslattal a rendelet-tervezetnek megfelelően egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2009. (XII.17.) rendelete Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 29/2009. (XI.13.) rendeletének módosításáról, az előirányzatokra vonatkozóan december 31-ig

7 Simon György polgármester: Közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet megalkotása a következő napirendi pontjuk. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Kedvezőbben alakultak a falugyűléshez, az akkori információikhoz képest a díjak. Sólyom Béláné körjegyző: Csak 42 %-os az emelkedés. Németh Ferenc képviselő: Távozott a képviselő-testületi ülésről, így a képviselő-testület 5 fővel folytatja a munkáját. Sólyom Béláné körjegyző: Ami még pozitívum amellett, hogy 42 %-os áremelés lesz, hogy az évi egyszeri alkalommal a lomtalanítás költsége benne van. A szállítás költségét is állítólag tartalmazza, mert erre direkt rákérdeztek. Simon György polgármester: Ez biztosan jobb lesz, mert a dátumban alkalmazkodnak hozzájuk, és így nem kell a szállítás költségét az önkormányzatnak állnia. Sólyom Béláné körjegyző: Itt eddig is heti egy alkalommal volt a szállítás. Simon György polgármester: Igen, télen-nyáron. Antal Ferenc képviselő: A 100 l-es költsége majdnem 20 e/ft. Simon György polgármester: Igen, azt a célt szolgálja, hogy ne az legyen a menetrend, hogy az 50, 80, vagy a 110 l-est lecseréli mindenki 50 l-esre, mert az 50 l-esnek a legdrágább a díja, hogyha visszaszámolják. Szerinte ez okos ötlete volt a szállítónak, mert az volt a gondolata neki is pld., hogy le fogják cserélni 50 l-esre, de így nincs értelme. Az állandó lakosoknál az 50 l-es kuka éves díja ,- Ft, 80 l-esé ,- Ft, 110 l-esé ,- Ft, 160 l-es és 220 l-es nem tudja, hogy egyáltalán van-e Monoszlón. Sólyom Béláné körjegyző: Nincs. Simon György polgármester: A nyaralótulajdonosoknak 26 alkalommal szállítják a szemetüket. Így 7.618,- Ft, 8.762,- Ft, Ft a díja. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, így ez még 25 %-kal emelkedik. Elfogadásra javasolja a rendeletet. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a rendelet-tervezettel egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (XII.17.) rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

8 Simon György polgármester: Rátérnek a vegyes ügyek tárgyalására. Első: Zánka-Monoszló Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek egyéni munkateljesítmény megállapításához a kiemelt célok meghatározása. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse. Sólyom Béláné körjegyző: Az első felek ennek a tájékoztatónak a évi kiemelt céloknak a végrehajtása. A következő pedig a évi kiemelt célok meghatározása. Itt figyelembe vették a jövő évi várható eseményeket, ugye választás éve lesz. Lesznek országgyűlési képviselő választások, önkormányzati választások. A kisebbségi önkormányzat azért van benne, mert Zánkán van német kisebbségi önkormányzat. Ha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszol rá. Simon György polgármester: Ha bevezetésre kerül a Falugondnoki Szolgálat, akkor nyilván több figyelmet, gondot igényel. Szerinte ezt vegyék bele. Sólyom Béláné körjegyző: Mint az idén volt a bolt. Jó, beleírhatják. Simon György polgármester: A pályázatok figyelése az nyilván folyamatos, de a későbbiekben van olyan elgondolása, hogy a Hollósy Szabolcs ilyen irányba szeretne elindulni, mint vállalkozó, akkor hogyha valami keret megállapodást tudnának vele kötni, akkor lehet, hogy ezt a részét célszerű lenne egy megbízásba átadni, kiadni. Szerinte még olyan megállapodásra is tudnak jutni, hogy meg is írja a pályázatokat. Itt főleg a kisebb pályázatokra gondol. Ez egy embert kívánna Zánka és Monoszló vonatkozásában is, mert annyi ilyen van. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nem rossz ötlet, de úgy kellene megcsinálni, hogy magánemberek is igénybe vehessék. Simon György polgármester: Igen, jó lenne. Hollósy Szabolcsnak azért van tapasztalata ebben. Ha a térségben van egy ilyen pár, aki erre szakosodik, akkor ezt ki kellene használni. Neki is jó lenne. Ez a Körjegyzőség feladatkörét is csökkentené. Sólyom Béláné körjegyző: Arra már nem tudnak vállalkozni, csak azok amik nem olyan túl bonyolultak, abból is van épp elég. Simon György polgármester: Aki a kiemelt célokat elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 102/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zánka- Monoszló Községek Körjegyzősége teljesítménykövetelményének alapját képező évi célok megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület a Körjegyzőség teljesítmény követelményének alapját képező évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:

9 1./ Országgyűlési képviselő választások előkészítése és lebonyolítása. Határidő: jogszabályi határidők 2./ Önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselő választások előkészítése és lebonyolítása. Határidő: jogszabályi határidők 3./ A választásokat követően megalakuló Képviselő-testületek működéséhez szükséges Szervezeti és Működési Szabályok kidolgozása. Határidő: jogszabályi határidők 4./ Az Önkormányzati források gyarapításának elősegítése, hátralékok minél eredményesebb felszámolása, új adózók felderítése, rendelkezésre álló pénzügyi eszközök hatékony felhasználása. Határidő: Folyamatos december / Falugondnoki Szolgálat folyamatos figyelemmel kísérése. Határidő: Folyamatos december / Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése és pályázatok elkészítése. Határidő: Folyamatos december / A nehezedő gazdasági helyzetben a családok életminőségének figyelemmel kísérése, eladósodásának megelőzésében történő támogatása. A támogatási lehetőségekhez való hozzájutás biztosítása. A szociális alapellátás lehetőség szerinti fejlesztése. Munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése. Határidő: Folyamatos december 31. Utasítja a Körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos, legkésőbb december 31. Felelős: Sólyom Béláné körjegyző Simon György polgármester: Nyugdíjas nap lebonyolítása. Vasárnap 20-án lesz, ki lett küldve. Károlyi Róbertet kérte meg, hogy a szakácsokkal beszélje le, hogy megfőznének-e. Azt szeretné, hogy egy ebédet tudnának adni. A Művelődési Házban kellene kezdeni egy ebéddel. A milleneumi falunapról van egy felvételük, azt szeretné lejátszani, legalábbis egy részét, mert 2 órás. A gyerekek 1-2 verset mondanának és ha minden igaz, akkor a Bokafogó táncegyüttes is fellép egy rövid műsorral. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Mi lenne a menetrendje?

10 Simon György polgármester: Először ebéd, utána kellene a filmvetítés és az után pedig 15,00 15,30-tól a műsor. Vagy az is lehet, hogy a tánccal kezdenek. Károlyi Róbert alpolgármester: Természetesen megfőznek, megbeszélte. Simon György polgármester: Van egy csomó beszerzett áru, abból meg is tudnák oldani. A meghívót kellene nagyon gyorsan összerakniuk. Még egy dolgot kellene megbeszélni, hogy milyen ajándékot adjanak. Valami kis ajándékcsomagot. Egy kis aprócska ajándékot és mellé valamennyi pénzt esetleg lehetne. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nem jött össze a harmonikásokkal? Simon György polgármester: Nem. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: És a Népdalkör? Horváthné Steierlein Ilona képviselő: Nem működnek. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Meg lett hívva akkor. Simon György polgármester: Még nem hívott meg senkit megmondja őszintén. Szerinte el kellene halasztani januárra és akkor nemcsak a Emőkét, hanem az Ernőéket is meghívná együtt. Kimondottan egy szombat délutáni beszélgetésre kellene meghívni őket és akkor elindítják. Antal Ferenc képviselő: Az idősek napjával kapcsolatosan kérdezné, hogy ez a vasárnapi alkalomra ez az idősek ajándékozása ez a szokásos év végi pénzügyi ajándékozás és még plusz ajándék? Szerinte ha együtt lenne, akkor sokkal többen eljönnének. Simon György polgármester: A szokásos év végi ajándékozásról még nem is beszéltek. Így lenne megoldva, tényleg valami csekély ajándék. De erről beszélnek a zárt ülésen. Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a nyílt ülést 14,20 órakor bezárta. Kmft. S i m o n György polgármester S ó l y o m Béláné körjegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én (kedden) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 12-én 12 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 47-154/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben