H I R D E T M É N Y. Érvényes: június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y Érvényes: június 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%) ( Változó kamatozású ) - látra szóló betét 0,10 % 0,10 % - 1 éves lekötés esetén 1,70 % 1,70 % - 1,5 éves lekötés esetén 1,70 % 1,70 % - 2 éves lekötés esetén 1,70 % 1,70 % - 3 éves lekötés esetén 1,70 % 1,70 % - lekötési idı lejárata elıtt felvett összegek után 0 % - 5 millió forint feletti lekötés esetén egyedi kamat kerülhet meghatározásra 1

2 Takaréklevél betét (Változó kamatozású ) Új betét elhelyezésére nincs lehetıség - 1 év után történı felvét esetén 1,00 % 1,00 % Ifjúsági, otthonteremtı betét ( Változó kamatozású ) Új betét elhelyezésére nincs lehetıség - 5 éven túl 1,00 % 1,00 % - éven belüli felvét esetén 0 % Természetes személyek által nyitható folyószámla kamatfeltételek (Változó kamatozású ) Lakossági bankszámlának minısül: a forintban vezetett lakossági bankszámla, gyámhatósági forint számla, takarékszámla betét Éves Kamatláb (%) EBKM (%) - Lakossági folyószámla 0,10 % 0,10 % - Start számla (babakötvény ) mindenkori jegybanki alapkamat Természetes személyek által leköthetı számlabetétek kamatfeltételei ( Változó kamatozású ) Napok száma Éves kamat % EBKM % 14 napra 0,50 0,50 1 hónapra 1,00 1,00 3 hónapra 1,00 1,00 6 hónapra 1,25 1,25 12 hónapra 1,50 1,50 24 hónapra 1,75 1,75 Lejárat elıtti betétfelvétel esetén évi 0 % 5 millió Ft feletti 12 vagy 24 hónapra lekötött betét esetén egyedi kamat kerülhet meghatározásra Takarék számlabetét és gyámhatósági betét Nyithatják: természetes személyek és alapító okirattal nem rendelkezı ( nyilvántartásba nem vett ) civil közösségek. Számlán tartandó minimális egyenleg: Ft Az alkalmanként elhelyezhetı legkisebb összeg: Ft Lekötési idı Éves kamat % EBKM % 3 hónapra 1,25 1,25 6 hónapra 1,25 1,25 12 hónapra 1,50 1,50 24 hónapra 1,75 1,75 36 hónapra 1,75 1,75 48 hónapra 1,75 1,75 60 hónapra 1,75 1,75 Lekötési idın belüli felvétel esetén: évi 0 % 2

3 Változó kamatozású. A kamat jóváírása minden év december 31-én vagy megszőnéskor történik. A Takarék számlabetéthez kapcsolódó egyéb költségek: Számlanyitás: díjmentes Számlavezetés: díjmentes Átutalások ( Takarékszövetkezeten kívülre ) 0,3 % minimum 200 Ft / tétel ( Átutalás csak rendkívüli esetben lehetséges ) Kivonat küldése évente egyszer díjmentes Lakossági fizetési számlával kapcsolatos díjak mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól: 1. a takarékszövetkezet hibájából eredı könyvelési helyesbítések, 2. a banktechnikai okokból felmerülı rendezések 350 Ft havi számlavezetési díj, mely felszámítandó abban az esetben is, ha a tárgyhónapban nincs forgalom zárlati díj: 250 Ft / hó ha a kivonat átvétele 3 hónapon belül nem történik meg, úgy azt az Ügyfél megadott címére postázzuk, ennek díja: 1000 Ft/ alkalom átutalási megbízások teljesítése: 100 Ft / db Ft-ig 200 Ft / db Ft-ig 500 Ft / db Ft-ig Ft / db Ft-ig Ft / db Ft-ig Ft / db Ft-tól átutalási megbízások teljesítése házibankos ügyfelek esetén: 90 Ft tétel Ft-ig 150 Ft / db Ft-ig 450 Ft / db Ft-ig Ft / db Ft-ig Ft / db Ft-ig Ft / db Ft-tól pénztári készpénzfelvétel költsége: 0,7 % minimum 300 Ft/ tétel Forint-érme váltás/befizetés számlával rendelkezık részére címletenként 50 db-ig díjmentes, címletenként 50 db felett az átvett címlet teljes összegére 1,8 % SMS szolgáltatás díja: 500 Ft / hó Technikai SMS díj ( dinamikus jelszó küldése ) 0 Ft SMS tételdíj 26 Ft/ tétel minimális betétösszeg: Ft igazolások, bankinformáció kiadása Ft / igazolás, nyugdíjasok esetében 500 Ft/ igazolás pótlólagosan kiadott egyenlegközlı 500 Ft/kivonat azonnali inkasszó befogadása 500 Ft / tétel felhatalmazó levél rögzítése Ft/ tétel Takarékszövetkezeten belüli díjmentes Start számla ( babakötvény ) számlavezetési költsége 0 Ft Kölcsön törlesztés számláról 0,3 % devizaforgalmi átutalás forint számla terhére 0,4 %, minimum Ft/ tétel, maximum Ft / tétel 3

4 forint számla javára érkezı devizaforgalmi átutalás 0,4 % minimum Ft / tétel maximum Ft / tétel Tévesen megadott nemzetközi ( IBAN ) bankszámlaszám miatti költség Ft + külföldi bank által felszámított díj Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés 1 ezrelék, minimum Ft Telefax ( (pl.swift igazolás) Ft / oldal Sürgısségi felár 5 ezrelék, minimum Ft Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt Ft EGT-n kívüli országba történı devizautalás esetén az utalás díja a számlán zárolásra kerül, azaz az utaláshoz kapcsolódó költségekkel az ügyfél nem rendelkezhet szabadon EGT-n kívüli országba történı devizaszámla utalás esetén kockázati felár számítható fel kockázati megítéléstıl függıen a meglévı díjakon felül, melynek mértéke: + 0,02-0,2 % EGT-n kívüli, devizakülföldi számlatulajdonos esetén a kötelezıen elhelyezendı összeg: ,- Ft / számla, mely a számla megszőnéséig zárolásra kerül a meg nem fizetett számlavezetési díjak fedezeteként Kiemelt ügyfelek Takarékszövetkezet tagjai kondíciói Havi számlavezetési díj 270 Ft /hó Kivonat díja 0 Ft/hó Tranzakciós díjak: ingyenes Lekötött betét kamata: mindenkori jegybanki alapkamat Dolgozók kondíció Havi számlavezetési díj 0 Ft /hó Kivonat díja 0 Ft/hó Tranzakciós díjak: ingyenes Lekötött betét kamata: mindenkori jegybanki alapkamat A lakossági bankszámlához kapcsolódó bankkártya díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. Speciális megtakarítási formák kamatmértékei: Kamatjegy (Változó kamatozású ) Kamata: éves kamatláb (%) 1. hónapra 0,25 % 2. hónapra 0,25 % 3. hónapra 0,50 % 4. hónapra 0,75 % 5. hónapra 1,00 % 6. hónapra 1,00 % 7. hónapra 1,00 % 8. hónapra 1,00 % 9. hónapra 1,00 % 10.hónapra 1,00 % 11.hónapra 1,25 % 12.hónapra 1,50 % 4

5 Éves hozam: 1,88 % ( EBKM ) - egy éves lejáratú, sávos kamatozású, a kamat havonta is felvehetı, lejárat után nem kamatozik, - amennyiben csak negyedévente tartanak rá igényt, a takarékszövetkezet évi 1 % kamatprémiumot fizet, - abban az esetben, ha a kamatokat csak lejáratkor /1 év / veszik fel, negyedévenkénti tıkésítéssel a kamatok is kamatoznak. Takarékszelvény - fix, sávos kamatozású, - lejárat 3 hónap - lejárat után nem kamatozik Kamata: éves kamatláb (%): 1. hónapra 0,75 % 2. hónapra 2,00 % 3. hónapra 2,50 % Éves hozam: 1,76 % ( EBKM ) Matrac betétjegy (Új betét nem helyezhetı el) - csak névre szólóan helyezhetı el - fix kamatozású - lejárata: 6 és 15 hónap - 6 hónapos esetén : a tıke bármikor felvehetı, de a kamat csak minden harmadik hónap után jár - 15 hónapos esetén : a tıke bármikor felvehetı, de a kamat csak minden ötödik hónap után jár - lejárat után nem kamatozik tovább Kamata: Éves kamatláb % EBKM (%) 6 havi lejárat esetén 1,50 % 1,50 % 15 havi lejárat esetén 2,00 % 2,01 % 5

6 Vállalkozók és jogi személyek részére vezetett számlák éves kamat kondíciói Változó kamatozású ) Éves kamatláb (%) EBKM (%) - Pénzforgalmi betétszámla 0,10 % 0,10 % - Pénzforgalmi: Önkormányzati 0,10 % 0,10 % Mozgáskorlátozottak Egyesülete 0,10 % 0,10 % Alapítvány 0,10 % 0,10 % FA + pénzforgalmi számla 0,10 % 0,10 % Ügyvédi pénzforgalmi számla 0,10 % 0,10 % - Lekötött betétszámla ( Változó kamatozású ): Napok száma Éves kamat % EBKM % 14 napra 0,50 0,50 1 hónapra 1,00 1,00 3 hónapra 1,25 1,25 6 hónapra 1,25 1,25 12 hónapra 1,50 1,50 24 hónapra 1,50 1,50 Óvadéki betét, fedezeti betét éves kamatlába: a mindenkori jegybanki alapkamat - (0-2 % p.a. -ig), az EBKM megegyezik a Hirdetményben közzétett kamattal Lejárat elıtti betétfelvétel esetén kamat 0 % Az ügyfelek által elhelyezett betétek kamata összeg lejárat függvényében egyedi meghatározással is történhet. Takarék számlabetét (Változó kamatozású ) Számlán tartandó minimális egyenleg: Az alkalmanként elhelyezhetı legkisebb összeg: Ft Ft Lekötési idı Éves kamat % EBKM % 3 hónapra 0,50 0,50 6 hónapra 1,00 1,00 12 hónapra 1,25 1,25 24 hónapra 1,25 1,25 36 hónapra 1,50 1,50 48 hónapra 1,50 1,50 60 hónapra 1,50 1,50 Lekötési idın belüli felvétel esetén: évi 0 % Változó kamatozású. A kamat jóváírása minden év december 31-én vagy megszőnéskor történik. A Takarék számlabetéthez kapcsolódó egyéb költségek: Számlanyitás: díjmentes Számlavezetés: díjmentes Kivonat küldése évente egyszer díjmentes A Takarék számlabetétbıl átutalás nem lehetséges! 6

7 Vállalkozói számlavezetésével kapcsolatos díjak: mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól: 1. a takarékszövetkezet hibájából eredı könyvelési helyesbítések, 2. a banktechnikai okokból felmerülı rendezések az alapítványi számlavezetések közül az óvodai, iskolai, egészségügyet, tömegsportot szolgáló alapítványok, szervezetek részére havi zárlati költségmentesen vezethetı egyedi kérés alapján számlatulajdonosok bankszámláinak vezetéséért a bankközi forint átutalás után 0,6 %, minimum 400 Ft/ tétel, maximum Ft számlatulajdonosok bankszámláinak vezetéséért a bankközi forint átutalás után házibankos ügyfelek esetén 0,55 %, minimum 300 Ft/ tétel, maximum Ft Ft havi számlavezetési díj felszámítandó abban az esetben is, ha tárgyhónapban nincs forgalom a takarékszövetkezeten belüli forgalom után: Ft-ig 200 Ft/ tétel, azt meghaladó tételek esetében 0,3 %, maximum Ft Külföldi székhelyő, (offshore ) cégek számlanyitása határozott idejő egy évre köthetı, mely további egy-egy évvel meghosszabbítható a szükséges dokumentációk rendelkezésre állása esetén. A számlavezetés díja Ft/hó, mely összeget a számlanyitáskor egy évre elıre egy összegben kell megfizetni. További költségek vonatkozásában jelen hirdetményben közétett díjak az irányadók devizaforgalmi átutalás forint számla terhére 0,4 % minimum Ft/ tétel, maximum Ft / tétel forint számla javára érkezı devizaforgalmi átutalás 0,4 % minimum Ft / tétel maximum Ft / tétel Tévesen megadott nemzetközi ( IBAN ) bankszámlaszám miatti költség Ft + külföldi bank által felszámított díj Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés 1 ezrelék, minimum Ft Telefax ( (pl.swift igazolás) Ft / oldal Sürgısségi felár 5 ezrelék, minimum Ft Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt Ft EGT-n kívüli országba történı devizautalás esetén az utalás díja a számlán zárolásra kerül, azaz az utaláshoz kapcsolódó költségekkel az ügyfél nem rendelkezhet szabadon EGT-n kívüli országba történı devizaszámla utalás esetén kockázati felár számítható fel kockázati megítéléstıl függıen a meglévı díjakon felül, melynek mértéke: + 0,02-0,2 % EGT-n kívüli, devizakülföldi számlatulajdonos esetén a kötelezıen elhelyezendı összeg: ,- Ft / számla, mely a számla megszőnéséig zárolásra kerül a meg nem fizetett számlavezetési díjak fedezeteként zárlati díj 60 Ft/ forgalmat bonyolító naponként ha a kivonat átvétele 3 hónapon belül nem történik meg, úgy azt az Ügyfél megadott címére postázzuk, ennek díja: 1000 Ft / alkalom pénztári készpénzfelvétel költsége: 0,7 %, minimum 500 Ft forint-érme váltás/befizetés számlával rendelkezık részére címletenként 50 db-ig díjmentes, címletenként 50 db felett az átvett címlet teljes összegére 1,8 % promt szállítás (bejelentés nélküli igény)díja: Ft + pénztári felvét költsége ** 7

8 bejelentett készpénz felvétel meghiúsulása 0,4 % minimum 3000 Ft / tétel.*** felhatalmazó levél rögzítése Ft / tétel belsı takarékszövetkezeten belüli díjmentes azonnali inkasszó befogadása 500 Ft / tétel pótlólagosan kiadott egyenlegközlı után : 500 Ft / kivonat fedezetigazolás, bankinformáció: Ft számlanyitás díja: egyéni vállalkozó Ft jogi személy esetén Ft VIBER utalás díja 2 ezrelék minimum Ft / tétel Készpénzfelvételi csekkfüzet 500 Ft / db Átutalási megbízás nyomtatvány 15 Ft / db Deviza átutalási nyomtatvány 100 Ft / db SMS szolgáltatás díja: 500 Ft / hó Technikai SMS díj ( dinamikus jelszó küldése ) 0 Ft SMS tételdíj 26 Ft / tétel minimum betét összeg, melyet állandó jelleggel a számlán kell tartani:**** egyéni vállalkozó Ft jogi személy esetén Ft postai készpénz átutalási megbízás terhelés, jóváírás ) : a posta által felszámított költségek azonnali beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezése: Ft / tétel felhatalmazó levél rögzítése Ft/ tétel könyvvizsgáló részére készített bizonylatok 5000 Ft / tétel cégkivonat lekérdezés díja: Ft / tétel kölcsön törlesztés számláról 0,3 % ** A Takarékszövetkezet likviditásának figyelembevételével engedélyezhetı *** Meghiúsulásnak minısül, ha az elıre bejelentett készpénz felvétel nem valósul meg vagy ha a felvétel tervezett napján mondják le. A jutaléktétel csak Ft feletti, elıre bejelentett készpénz felvét meghiúsulása esetén kerül felszámításra **** Amennyiben a számlának negatív (kényszerhitel) egyenlege van vagy a minimum betét összege egymást követı három hónapban nem éri el a meghatározott összeget akkor a takarékszövetkezet jogosult felszólítást követıen a számla megszüntetését kezdeményezni. 8

9 Házi bankrendszer díjtételei: Telepítési díj ingyenes Kiszállási díj telepítéskor Ft + ÁFA Kiszállási díj egyéb esetben ügyfél külön kérésére ( ügyfél hibájából ) Ft + ÁFA/ alkalom Használati díj ingyenes Programfrissítés ingyenes POS terminált használó ügyfelek díjtételei: Telepítési díj ingyenes Kiszállási díj telepítéskor Ft + ÁFA Használati díj : asztali POS 800 Ft/ hó GPRS POS Ft / hó Programfrissítés ingyenes A használati díj tartalmazza a meghibásodás, javítás költségét, kivétel, ha az bizonyíthatóan az ügyfél hibájából történt. A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben közzétett díjait, illetve költségeit az Általános Szerzıdési Feltételek és a Pénzforgalmi Keretszerzıdésben foglaltak alapján módosította. 9

10 . II. Aktív üzletág kondíciói / kölcsönök / A Hpt. 210/B (8) bekezdésre tekintettel a Takarékszövetkezet a referenciakamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerzıdések esetén a kamat mértékét a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelı idıközönként kell a fordulónapot megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. A Takarékszövetkezet által alkalmazott referencia kamatok figyelembe véve a Hpt. 210/B ( 3 ) bekezdését: Jegybanki alapkamat (JBK) 3 havi BUBOR - tárgynegyedévet megelızı 2. napi - (BUBOR) A mindenkori referencia-kamatlábat a Reuters monitor BUBOR web-oldalon, valamint az MNB, a Takarékbank és a Takarékszövetkezet által is közétett is elektronikus felületeken is közzéteszi. (A) Lakossági üzletág Fogyasztási Éves kamatláb (%) Kezelési költség Folyósítási jutalék Éven belüli lejáratra 19,0 % egyszeri 0% Egyszeri 0 % Éven túli lejáratra 20,5 % évi 0 % Egyszeri 0 % THM 22,86 25,58 % SIGNÁL KÉR biztosítás kötésekor a hitel bírálati díj megfizetése nélkül folyósítható. 10

11 Jelzálog fedezete mellett nyújtott felhasználási célhoz kötött hitel éven belüli lejáratra Éves kamatláb (%) 2 Folyósítási jutalék 3 havi BUBOR %pa 1 Egyszeri 1 % 8,3 19,68 % ( Ft és 1 év futamidı esetén ) Éven túli lejáratra 3 havi BUBOR %pa 1 Egyszeri 1 % THM 5,54 15,5 % ( Ft és 15 év futamidı esetén ) 1 Adósminısítéstıl és fedezettségtıl függıen 2 A Takarékszövetkezet jogosult a Hpt. 210/B (5) bekezdése szerinti esetekben módosítani az alábbiak szerint: a) a fogyasztó egyhavi törlesztırészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esése esetén + 3 % paval emelni b) a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon történı értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti, akkor + 5 % pa-val emelni. Lakosság folyószámlához kapcsolódó hitelek Éves kamatláb (%) Rendelkezésre tartási jutalék Éven belüli lejáratra 21 % Évi 3 % Kényszerhitel kamata Mindenkori jegybanki alapkamat % THM 24,53 25,92 % Lakáshitelek: Éves kamatláb (%) Folyósítási jutalék piaci kamatozású felújítási, közmő hitelek 3 havi BUBOR % pa 1 Egyszeri 1% lakóingatlan vásárlási hitelek 3 havi BUBOR %pa 1 Egyszeri 1% Piaci kamatozású építési hitelek 3 havi BUBOR %pa 1 Egyszeri 1% THM 4,48 15,5 % ( Ft és 15 év futamidı esetén ) 1 Adósminısítéstıl és fedezettségtıl függıen Kiegészítı kamattámogatású lakáshitelek kamata (vonatkozó kormány rendelet szerint): - Új lakóház építés valamint - értékesítés céljára épített új lakásvásárlás - Ifjúsági betét utáni külön kölcsön esetén 6 % (ügyfél által fizetendı) A szerzıdésben rögzített kamat mértéke a mindenkori egy éves futamidejő állampapír referencia hozam + 4 %, melybıl az ügyfél 6 %- ot fizet. ( ezzel a feltétellel már nem folyósítunk hitelt) 11

12 december 22-tıl a 221/2003 ( XII.12.) kormányrendelet alapján a kiegészítı kamattámogatású hitelek kamata az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Kölcsön teljes hiteldíja: a szerzıdéskötés hónapjában érvényes állampapír referencia hozam 110 %-a 0-4 %-kal növelve ügyfélminısítéstıl függıen. - Kamattámogatás mértéke: a szerzıdés kötés hónapjában érvényes állampapír referencia hozam 60 %-a. - Ügyfél által fizetendı kamat és költség legfeljebb: a teljes hiteldíj és a kamat támogatás különbözete. THM 5,17 9,57 % A fenti feltételekkel szerzıdés nem köthetı. Dolgozók részére folyósított hitelek: Folyószámla, fogyasztási hitel Éves kamatláb (%) Kezelési költség Folyósítási jutalék Nem kerül JBK/BUBOR % pa felszámításra THM 2,12-7,34 % ( Ft és 5 év futamidı esetén ) jelzálogtípusú hitel 3 havi BUBOR+ 0-5 % pa. Nem kerül felszámításra Nem kerül felszámításra Nem kerül felszámításra THM 2,12 7,34 % ( Ft és 15 év futamidı esetén ) Egyéb rendelkezések: április 1. napjától kötött szerzıdések esetében a késedelmi kamat mértéke a Ptk (3) bekezdése szerint kerül meghatározásra: Ha a jogosultnak a késedelembe esés idıpontjáig kamat jogszabály vagy szerzıdés alapján jár, a kötelezett a késedelembe esés idıpontjától e kamaton felül ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyezı mértékő kamatot, de összességében legalább az (1) bekezdésben meghatározott kamatot köteles megfizetni. A fogyasztóval kötött jelzálog fedezet mellett nyújtott hitelek esetében a Takarékszövetkezet a felmondást követı kilencvenedik napig nem teljesítés miatt késedelmi kamatot nem számít fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. 12

13 (B) Vállalkozói üzletág, egyéb gazdálkodó szervezet: Vállalkozói hitel, mezıgazdasági Éves kamatláb (%)* Költség forgóeszköz hitel / max.2 év / JBK / BUBOR %pa 1 Folyósítási jutalék: 1% - folyószámla hitel JBK / BUBOR %pa 1,2 Folyósítási jutalék: 1% /max 1 év / Rend tart jut. : 1-2% 1 folyószámla kényszerhitel kamata Mindenkori jegybanki alapkamat + 24 % 1 Adósminısítéstıl és fedezettségtıl függıen 2 Számlaforgalomtól függıen Jelzálog típusú hitel Jelzálog fedezete mellett felhasználási célhoz kötött forgóeszköz és beruházási Éves kamatláb (%)* Költség hitel Éven belüli lejáratra JBK / BUBOR %pa 1 Folyósítási jutalék: 1% Éven túli lejáratra JBK / BUBOR %pa 1 Folyósítási jutalék: 1% 1 Adósminısítéstıl és fedezettségtıl függıen Fejlesztési, beruházási célú hitel Éves kamatláb (%) Költség éven belüli lejáratra JBK / BUBOR %pa 1 Folyósítási jutalék: 1% éven túli lejáratra JBK / BUBOR %pa 1 Folyósítási jutalék: 1% Kezelési költség: évi 1% 1 Adósminısítéstıl és fedezettségtıl függıen Mezıgazdasági hitelek Forgóeszköz és beruházási hitel Éves kamatláb (%) Költség éven belüli lejáratra JBK / BUBOR %pa 1 Folyósítási jutalék: 1% éven túli lejáratra (max 10 év) JBK / BUBOR %pa 1 Folyósítási jutalék: 1% Kezelési költség: évi 1% Gazdahitel kártya, ( Külön hirdetmény tartalmazza ) Mezıgazdasági jellegő támogatások,( SAPS, AKG, stb) ( Külön hirdetmény tartalmazza ) Különféle támogatásokkal érintett, illetıleg pályázatokhoz kapcsolódó hitelek: Hiteldíjak: A különféle támogatásokról rendelkezı jogszabályokban, illetve pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek megfelelıen kerülnek meghatározásra a konstrukció sajátosságainak figyelembevételével. Faktoring Díjak Faktoring díj 0,25-1,5 % / számla 1 Ügyleti kamat (faktoring kamat) Referencia kamat +6 % -12 % pa 1 Hitelbírálati díj Lásd kölcsönökkel kapcsolatos díjak 1 Adósminısítéstıl és összegtıl függıen 13

14 Széchenyi kártya és Gazda kártya hitelek (Külön hirdetmény tartalmazza) (C) Vegyes ügyletek (lakossági, vállalkozói, egyéb gazdálkodó szervezetek) Bankgarancia vállalás (magánszemélyek, vállalkozások, egyéb gazdasági társaságok esetén) éven belüli lejáratra éven túli lejáratra (max 10 év) Garancia díj 0,5-5 %pa 1 minimum Ft 0,5-5 %pa 1 /év minimum Ft Költség Lehívott bankgarancia kamata Folyósítási jutalék: 1% 2 kétszerese/ 3 havi Mindenkori JBK BUBOR kétszerese Folyósítási jutalék: 1% 2 Mindenkori JBK kétszerese/ 3 havi BUBOR kétszerese 1 Adósminısítéstıl és fedezettségtıl függıen 2 Bankgarancia lehívás esetén kerül felszámításra, lehívás esetén felszámított kamat a mindenkori JBK / BUBOR kamat kétszerese * A Takarékszövetkezet jogosult módosítani az alábbiak szerint: a) egyhavi törlesztırészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esése esetén + 3 % pa-val emelni b) a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon történı értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti, akkor + 5 % pa-val emelni. A takarékszövetkezet az irányadó kamatlábtól, kezelési és egyéb költségektıl az ügyfél és a fedezet minısítése alapján piaci szempontok és érdekek figyelembevételével eltérhet. A speciális hitelek (készpénz fedezet mellett nyújtott hitelek, Vizi közmő társulati hitelek, lombard hitelek) kamata a mindenkori jegybanki alapkamat % lehet. Éves kamatláb (%) Költség éven belüli lejáratra JBK / BUBOR % pa 1 Folyósítási jutalék: 0-1% 1 1 Adósminısítéstıl és fedezettségtıl függıen Valamennyi kölcsönfajtánál késedelmes fizetés esetén az ügyleti kamaton felül a Ptk.-ban meghatározott és aszerint számított késedelmi kamat terheli az elmaradt törlesztéseket. Lakossági, vállalkozói és egyéb gazdálkodó szervezetek részére nyújtott kölcsönökkel és hitelekkel összefüggı díjak, költségek felszólítási díj: Ft felmondási díj: Ft fizetési meghagyás végrehajtási záradék elıtti jogi ügykezelési díj egyszeri Ft hitelbírálati díj az igényelt hitel összegének 1,0 % - a minimum Ft maximum Ft prolongáció engedély kérésének díja: az érintett összeg 0,5 %-a, min Ft a Takarékszövetkezet elıtörlesztési díjat számíthat fel az alábbiak szerint: - futamidı lejáratának elsı évében 4,0 % - futamidı lejáratának második-harmadik évében 3,0 % - futamidı lejáratának negyedik évében 2,0 % 14

15 - futamidı lejáratának ötödik évében 1,0 % levelezési díj 500 Ft / tétel igazolások kiadása Ft/ igazolás kamattámogatásos építési hitelek, illetve lakáscélú támogatás igénylése esetén mőszaki szakértıi díj: a szakértı által felszámított díj, mely mindig az ügyfelet terheli jelzálog törlés kiadása: Ft cégkivonat lekérdezése: Ft / hitelügylethez KHR lekérdezés díja : hitelbírálathoz, lakossági, vállalkozói Ft/ lekérdezés tulajdoni lap lekérdezése: Ft ( A díj abban az esetben kerül felszámításra, ha a hiteligényléskor benyújtandó, nem hiteles tulajdoni lap másolatot az ügyfél a Takarékszövetkezeten keresztül szerzi be. A díj hiteligényléskor esedékes. Továbbá minden olyan esetben felszámításra kerül, amikor a tulajdoni lap lekérése szükségessé válik: folyósításkor, felmondáskor, felülvizsgálatkor, végrehajtási eljárás során stb.) végrehajtási jog bejegyzésének díja: 6.600,- Ft / ingatlan éves fedezetellenırzés (jogszabályban meghatározott idıközönként) díja Ft (kizárólag vállalkozók és egyéb gazdasági társaságok részére nyújtott kölcsönök esetében, mely tartalmazza a tulajdoni lap lekérésének díját is) a kölcsön ill. hitel felmondása (továbbá opció lehívás, végrehajtási eljárásba történı bekapcsolódás) esetén: igazságügyi szakértı értékbecslésének díja szerzıdésmódosítási díj 0-2 % vállalkozó hitelek esetében szerzıdéskötési díj számítható fel, melynek mértéke 0-2 % biztosítás nem fizetésébıl eredı felszólítási díj Ft Az ügyfelet közvetlenül terheli: - fedezetek értékbecslésének díja - szakértıi díjak - mőszaki ellenırzés díja - közjegyzı elıtt tett tartozás elismerı nyilatkozat, illetve közokiratba foglalás díja - egyes konstrukcióhoz kapcsolódó opciós szerzıdés díja - földhivatali eljárás díja a földhivatali díjjegyzék alapján a hivatalnak köteles megfizetni Ezen költségeket az ügyfél közvetlenül a (szakértınek, közjegyzınek, stb.) köteles megfizetni. Amennyiben a biztosítási díj nem kerül megfizetésre, és a díjhátralék miatt a biztosítási szerzıdés megszőnik, avagy a kölcsön fedezetéül szolgáló ingó/ingatlanra vagyonra olyan biztosítás kerül kötésre, amelynek kedvezményezettje nem a Takarékszövetkezet, úgy a Takarékszövetkezet jogosult SIGNAL biztosítást kötni ingó és ingatlan vagyonra egyaránt, és ezen biztosítást a Takarékszövetkezetre engedményezni. Ez esetben a biztosítás díja az ügyfelet terheli. A Hirdetményben leírtak nem minısülnek konkrét ajánlattételnek, a Takarékszövetkezet fenntartja magának azt a jogot, hogy akcióktól, egyedi ügyfélminısítéstıl függıen a fent írtaktól eltérjen. 15

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A Monor és Vidéke 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. december 1-jétıl H I R D E T M É N Y L a k o s s á g i f o r i

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Érvényes 2012.november 01. SZÁMLAVEZETÉS... 5 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 5 START számla...

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre H I R D E T M É N Y E K Érvényes: 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01-től minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig) Jelen hirdetmény nem minősül ajánlattételnek.

Részletesebben

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 18/2015 számú Eszköz Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.03-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Az Egységes területalapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek MELLÉKLETEK I. 1. sz. melléklete A számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetmény I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY LAKOSSÁG. Érvényes 2013. szeptember 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY LAKOSSÁG. Érvényes 2013. szeptember 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY LAKOSSÁG Érvényes 2013. szeptember 01. LAKOSSÁG... 1 SZÁMLAVEZETÉS... 3 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek...

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre H I R D E T M É N Y E K Érvényes: 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01-től minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig) Jelen hirdetmény nem minősül ajánlattételnek.

Részletesebben