JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak: dr. Práczki Péter, Lomen Attila, Tóth Attila bizottsági tagok Tanácskozási joggal részt vesz: Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester, Vargáné Vass Éva jegyző, Sahin-Tóth Jenőné pü.csop.vez., Meghívott: Dr. Pácziné Félix Anna képviselő, Szalai Gábor képviselő Megjelent: Bódó László lakos Távollévő bizottsági tag: Záhony Zoltán, Kiss Dénes László Dr. Práczki Péter: tisztelettel üdvözöl minden megjelentet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság három tagja megjelent, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésre megkéri Sahin-Tóth Jenőnét, a hitelesítésre Lomen Attila bizottsági tagot javasolja. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: 1. Tájékoztató a konyha átszervezésével kapcsolatban 2. Előterjesztés a közbeszerzési tervre 3. Előterjesztés a folyószámlahitelhez kapcsolódó jelzálogfedezetre 4. Területfejlesztési elképzelések Előterjesztés támogatott civil szervezetek beszámolójára 6. Egyebek A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a napirendi pontra és sorrendjére, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyére tett javaslatot 3 igen szavazattal elfogadja. 1.napirendi pont Tájékoztató a konyha átszervezésével kapcsolatban Dr.Práczki Péter: felkéri Juhász Sándor polgármestert, hogy ismertesse a tájékoztatást. Juhász Sándor: a múltkori bizottsági ülésen felmerült a konyha átvétele, hogy a polgármesteri hivatal végezze az irányítást. A konyha üzemeltetése nem az oktatási intézmény feladata, hanem a fenntartóé. Július 1-jével gondolja ezt megvalósítani. Az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak. Abban az esetben lett volna jó az, hogy kht.-ben vagy kft-ben folytatódna az üzemeltetés, ha az élelmiszer áfáját nem lehetne visszaigényelni. Dr. Práczki Péter: ez magával vonzza azt, hogy a költségvetést is át kell írni. Tóth Attila: támogatja a konyha átszervezését. Vargáné Vass Éva: akár április elejétől is átkerülhetne a konyha a hivatalhoz, de a javasolt időpont június 30. Azt javasolja a bizottságnak, hogyha az elhangzottakon kívül van egyéb olyan kérés, instrukció, amit a bizottság meg kíván jeleníteni, azért hozták ide a bizottság elé. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogy a létszám marad-e. Vargáné Vass Éva: igen marad. Tóth Attila: kérjék fel a jegyzőt és Polgármester Hivatal Pénzügyi irodáját, hogy dolgozzák ki az átszervezést a soros testületi ülésre. Dr. Práczki Péter: aki egyet ért Tóth Attila javaslatával az tegye fel a kezét. 1

2 36/2009. (III.17.) PTB. a konyha átszervezésével kapcsolatos feladatokról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság felkéri a jegyzőt és Polgármester Hivatal Pénzügyi irodáját, hogy dolgozzák ki a soros testületi ülésre a konyha átszervezését a Polgármesteri Hivatalhoz, valamint a költségvetési rendelet módosítását július 1-i időponttal. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a konyha átszervezését. Határidő: soros testületi ülés Felelős: dr.práczki Péter bizottsági elnök Vargáné Vass Éva jegyző Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető 2.napirendi pont Előterjesztés a közbeszerzési tervre Dr.Práczki Péter: felkéri Juhász Sándor polgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést. Juhász Sándor: már elindítottak egy közbeszerzést a park pályázattal kapcsolatban. Ki lettek küldve az ajánlatkérő dokumentációk, a felkérések. Négy helyre küldték ki. A többi dokumentáció elő van készítve, amit majd a vállalkozó megvásárolhat, ára ,-Ft. Ebben az évben közbeszerzést kell majd kiírni piac létesítésére, és orvosi rendelő építésére. Április 1-jén változik a közbeszerzési törvény, ez már az alapján fog kiírásra kerülni. Tóth Attila: a tavalyi évben beadtak egy iskola pályázatot, amire még nem jött hivatalos eredmény. Kérdése, hogy arról van-e hír. Juhász Sándor: nem került bele, nincs semmi hír. Ha megnyernék, arra is ki kell írni közbeszerzési eljárást. Vad Mária: kérdése, hogy miért nem került bele. Juhász Sándor: határozat van arról, hogy biztosítják az önerőt ha szükséges, de a költségvetésben nincs benne. Vargáné Vass Éva: 2008-ban a költségvetésben a saját erő szerepelt, 2009-ben mivel bizonytalan volt a pályázat, a testület úgy döntött, ha szükséges rendeletet módosít. A pályázat sorsáról semmit sem tudnak. A költségvetési rendelet bármikor módosítható. Ezért nincs benne a közbeszerzési tervben. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogy az a díj, amit be kell fizetni ,-Ft-ot, az miért pont ,-Ft. Vargáné Vass Éva: a képviselő-testület úgy állapította meg, hogy az ajánlati dokumentáció értékét ,-Ft + Áfa-ban állapítja meg. Juhász Sándor polgármester: a Képviselő-testület ezt az árat gondolta reálisnak. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogy a temető az miért nem közbeszerzési téma. 2

3 Juhász Sándor: az nem tartozik közbeszerzéshez. Arra nem kell kiírni közbeszerzést, mivel a vállalkozó maga valósítja meg az építkezést, csak a működtetésre kell kiírni közbeszerzési eljárást. Dr.Práczki Péter: megkérdezi, hogy ki lehetne írni építésre a közbeszerzést. Vad Mária: ha az önkormányzat köztemetőt létesít, először is egy tervpályázatot ír ki ravatalozó létesítésére. Ezt a tervpályázatot valaki megnyeri és amit a testület építési engedéllyel jóváhagyatja. Nekik képviselőknek joguk sem volt megnézni azt a kész kiviteli tervet, hogy azt a ravatalozót akarják-e vagy sem. A kivitelezésre egy tervpályázatot kellett volna kiírni és ha megvan az építési engedély és arra lehetett volna egy vállalkozót szerezni, aki megépíti és az lett volna magánerős. Ravatalozóra köteles az önkormányzat tervpályázatot kiírni. Bármire írhatnak ki közbeszerzési pályázatot. Juhász Sándor: tervpályázatot egyáltalán nem kell kiírni, ha az önkormányzat készítteti a tervet. Ahogy az iskolánál és a parknál akkor három ajánlatot kérnek be. Ez már nem pályázat, mert az összeget 8M Ft-ot nem éri el a terv. A vállalkozó biztosítja a tervet is, amit minden képviselő megkapott. Magánerős beruházásra nem kell pályázatot kiírni. A vállalkozó maga kiírhat, hogy keres beruházót a saját befektetéséhez. Dr. Práczki Péter: három ajánlatot kellett volna bekérni, ez esetben ez nem történt meg. Azt is javasolta a bizottság, a Tóth Attila, hogy az egyik napilapban jelentessék meg. Tóth Attila: ő nem tett ilyen javaslatot. Juhász Sándor: itt nem ajánlatkérésekről volt szó, hiszen egy magánerős beruházásra nem kérhet ajánlatot. Dr. Práczki Péter: ő, mint önkormányzat kérhet ajánlatot, hogy utána eldöntse kinek adja a pályázatot. A polgármester személy szerint hozott egy embert, akinek utána tett egy ajánlatot, utána beesett egy ember aki utána visszalépett. Lehetett volna másképp is. Annyira kötelezi őket amennyire eldöntik. Juhász Sándor: ez nem így történt. Megkérdezi a bizottságot, hogy ha ez megvalósul akkor mit veszít rajta az önkormányzat. Véleménye szerint semmit, hiszen ez nem kerül pénzbe. A temető területének erdő művelési ágból való kivonással kapcsolatos újratelepítésével kapcsolatban vannak megoldások, ami majd a testület elé fog kerülni megtárgyalásra. Vad Mária: az nem valós, hogy nem adtak semmit a vállalkozónak, hiszen odaadtak 50 évre m2 területet használatra. Juhász Sándor: nem az egész területet adták oda, csak a 136 m2-t amin az épület áll. Dr. Práczki Péter: javasolja, hogy később vitassák meg a szerződést. Vad Mária: úgy gondolja ez a szerződés mér megkötésre került. Juhász Sándor: még nem került aláírásra a szerződés. Dr. Práczki Péter: ha itt lesz a szerződés akkor lehet ezen vitatkozni, lesz még erre alkalom. Megkérdezi van-e valamilyen kérdés. Megkérdezi, hogy itt van-e valamilyen határozat javaslat. Felolvassa a határozat-tervezetet. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 37/2009. (III.17.) PTB. Monorierdő Község Önkormányzatának 2009.évre vonatkozó Közbeszerzési tervéről 3

4 Monorierdő Község Önkormányzatának javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Monorierdő Község Önkormányzatának 2009.évre vonatkozó Közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint fogadja el. Határidő: azonnal Juhász Sándor: válaszol az elnök úrnak, hogy nem vitatkozni kell, hanem meg kell beszél, és mindenkor a legjobb belátás szerint kell szavazni. Dr. Práczki Péter: arra utal, ha nincs itt az anyag meddő lenne beszélni róla. Vargáné Vass Éva: erről már a képviselő-testület hozott döntést. Dr. Práczki Péter: ettől még értelmezést lehet kérni. Vargáné Vass Éva: ez a szerződés mér nem fog visszakerülni a bizottság elé. Dr. Práczki Péter: a polgármester mondta, hogy vissza fog kerülni. Juhász Sándor: az erdő művelési ágból való kivonással kapcsolatos megoldások fognak visszakerülni. Dr. Práczki Péter: akkor nem értette. Megkérdezi, hogy mi volt a mondat ami visszakerül. Juhász Sándor: azt erdőtelepítésről beszéltek. Dr. Práczki Péter: erre nem emlékszik. Erről volt egy szavazás, ez a testület elé került ha jól emlékszik ő ellene szavazott. Vad Mária: a közbeszerzési terv kapcsán merült fel a temető. Arról volt szó, hogy a megállapodás még nincs aláírva és a véglegest megnézhetik. Kifogása volt, hogy a m2- t adták oda használatra a vállalkozónak, de a polgármester úr azt mondta, hogy rosszul értelmezi. Ha itt lesz a szerződés megnézi. Dr. Práczki Péter: erről már döntött a Képviselő-testület. Köszöni szépen. 3.napirendi pont Előterjesztés a folyószámlahitelhez kapcsolódó jelzálogfedezetre Dr. Práczki Péter: felkéri Vargáné Vass Éva jegyzőt, hogy ismertesse az anyagot. Vargáné Vass Éva: a testület arról döntött, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 20M Ft keretösszeg folyószámlához kapcsolódó hitelkeret biztosítását kérte a számlavezető pénzintézettől. Ez a szerződés megköttetett. Ennek egy feltétele, hogy a vagyonátadást követően a hitelkeret ellentételezésként, biztosításaként a testület a vagyonátvételt követően ingatlanokat fedezetként felajánlja. A helyi rendelet a 4/2008-as rendelet 10. d.) pontja úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak a vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül, így ennek a d. pontja hitelfelvétel, illetve annak feltételeihez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása. Az előterjesztéshez képest más kiegészítése nincs. Kéri a bizottságtól, hogy tegyen javaslatot a képviselő-testületnek, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyeket hitelbiztosítékul felajánl, javasol. Tóth Attila: kérdése, hogy a szerződésben szerepel-e valamilyen megkötés, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes stb. Vargáné Vass Éva: a szerződésben szerepel, hogy a felajánlásra kerülő fedezet forgalomképes, belterületi, tehermentes ingatlan legyen. 4

5 Juhász Sándor: a Nefelejcs utca végén van egy akácos, ez a három telek bőven fedezné a 20 M Ft-ot. A három teleknek egyben jóval nagyobb az értéke, mintha külön lenne. Az értékbecslő dönti el a telkek értékét. Dr. Práczki Péter: jó lenne látni a szerződést is. Furcsálja, hogy nincsen érték benne. Ha 20 M Ft a folyószámlahitel akkor nem hiszi, hogy ez a banknak elég lenne. Lehet hogy 30 M Ft akar mögötte látni a szerződésben. Ha hitelfedezeti oldalról nem szerepel összeg, lehetne egy 5 M Ft-os ingalant is felajánlani. Juhász Sándor: eddig ingatlanfedezet nélkül adták a folyószámla hitelkeretet. Dr. Pácziné Félix Anna: ha pályázni akarnak, akkor vigyázni kell melyik ingatlanokat ajánlják fel. Vargáné Vass Éva: az elmúlt években is rendelkezett az önkormányzat folyószámla hitelkerettel. Ez nem hitel. Az elmúlt években Monorierdő nem rendelkezett vagyonnal, de a stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz szükség van a hitel keret rendelkezésre állására, ezért az állami normatíva volt a hitel fedezet. A bank azt kéri a szerződésben, hogy ajánljanak fel belterületi, forgalomképes, tehermentes ingatlant, és ebből a bank el fogja fogadni. Ezek csak addig az időtartamig felajánlott ingatlanok, amíg a hitelszerződés él. A szerződés határozott időre, 1 év időtartamra szól december 29-én lejár a hitelkeret szerződés akkor mér nem él az ingatlanfedezet. Dr. Práczki Péter: nem érti a szerződést. Egy folyószámla hitelkeret mögött nincs ingatlan fedezet, vagy akkor azt nem úgy hívják. Ez egy jelzáloghitel. Lomen Attila: egy folyószámla hitel mellett egy folyószámla forgalom a fedezet, mint állami normatíva alapesetben. Kérdése, hogy ebből mennyi volt a legmagasabb összeg, amit ebből lehívtak. Vargáné Vass Éva: 9 M Ft ha jól emlékszik. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, hogy ez mire lett felhasználva. Vargáné Vass Éva: ez nem azt jelenti, hogy bementek a bankba és felvettek a polgármester úrral együtt 9 M Ft hitelt. A lakossági folyószámlához is kapcsolódik egy hitelkeret. Ha nem akarja igénybe venni, nem veszi, de ha ki kell fizetni a munkabért és az állami normatív még nem érkezik meg, addig teljesíteni tudja a fizetési kötelezettségét. Ez egy likvid hitel. Ha megnézik a Magyar Köztársaság költségvetési törvényét, a 6.sz. melléklet 3.pontja vagy 1.pontja, az Önhiki-s pályázatok. Egyértelműen mondja a költségvetési törvény, hogy az önkormányzat mutassa ki a hitelállományát, de ne mutassa ki a hitelkeretet. Ezt a folyószámla hitel keret nem hitel a költségvetési törvény szerint sem. Dr. Práczki Péter: ha erre használja egy önkormányzat a hitelkeretet, ennek ellenére is azt mondja, hogy az egy más fajta hitel, aminek más a díjazása. Egy jelzálog az értékbecsléssel jár, ami költségekkel is jár. Kérdése, hogy azt ki fogja fedezni. Az ügyféllel fogja megfizettetni. Lomen Attila: annak idején megkötötte így az önkormányzat ezt a szerződést, de most ki kell alkudni, hogy ne legyen mögötte ingatlanfedezet. Vad Mária: kérdése, ha most vették fel április 1-től, abban az esetben kér-e bank ingatlan fedezetet. Az A hitelhez sem kér a bank fedezetet. Vargáné Vass Éva: csak azért nem tudtak addig kérni, mert nem volt semmi a tulajdonban. Tóth Attila: javasolja írni egy levelet az OTP-nek, hogy megtörtént a vagyonátvétel és ilyen és ilyen vagyonnal rendelkezik az önkormányzat. Vargáné Vass Éva: már írtak levelet ez ügyben és közölték az osztályvezető asszonnyal, hogy várhatóan a vagyonátadás időpontja lesz. Az akkor nem teljesült. A tényleges vagyonátadás után nyílik lehetőség arra, hogy a képviselő-testület a szerződésben vállalt 5

6 kötelezettsége szerint fedezetül ingatlant ajánljon fel. A szerződés alapján a bank a felajánlott ingatlanok nettó értékének 70%-át tudja elfogadni, ennek megfelelően a felajánlott ingatlanok forgalmi értéke minimum bruttó ,-Ft. Juhász Sándor: más bankoknál is körül lehet nézni. Az LTP-s szerződések miatt jelenleg kötve vannak. Tóth Attila: megkérdezi, hogy a polgármesteri hivatal épülete, forgalomképes-e. Javasolja, hogy ajánlják fel a polgármester által javasolt 3-4 telket a Nefelejcs utca végén. Úgy kötöttek szerződést annak idején, hogy vagyonátadás után felajánlanak telkeket, a szerződéses kötelezettségnek eleget kell tenni. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, ha nem ajánlják fel akkor milyen szankció van. Nem tudja miért ez van a szerződésben. El lehet menni más bankhoz is. Tóth Attila: az hangzott el az előbb, hogy az LTP- szerződések miatt jelenleg kötve vannak az OTP-hez. Vargáné Vass Éva: a polgármesteri hivatal épülete korlátozottan forgalomképes. Ha hitelszerződést felbontják, akkor azt kamataival együtt azonnal esedékessé válik. Az önkormányzatnak egy évben egyszer van lehetősége arra, hogy számlavezető pénzintézetet változtasson, ezt minden év január 1-i nappal teheti meg, illetve a döntését október 15-ig erre vonatkozóan meg kell hoznia. Ennek vannak szabályai, ez az Államháztartási törvényben szerepel. Lomen Attila: megkérdezi, hogy 2 számlája lehet-e az önkormányzatnak. Vargáné Vass Éva: a 2008.évi CV.törvény szól a költségvetési szervek jogállásáról, amely módosítja az Államháztartási törvényt is. Vad Mária: javasolja a polgármesteri hivatal épületét felajánlani. Tóth Attila: az igantlan csak forgalomképes lehet. Dr. Práczki Péter: az OTP próbálkozik. Tóth Attila: érvényes megkötött szerződés van az OTP-vel, melynek eleget kell tenni. Ha nem tesznek eleget akkor a szerződést felmondhatja. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, hogy a szerződés milyen időtartamra vonatkozik. Juhász Sándor: 1 év. Dr. Práczki Péter: akkor viszont úgy újítják meg ahogy akarják. Lomen Attila: 39 M Ft értékű ingatlan kell. Tóth Attila: fel kell ajánlani az ingatlanok, és meg kell nézni mit szól hozzá a bank. Dr. Práczki Péter: megkérdezi meddig kell fizetnie az önkormányzatnak. Vargáné Vass Éva: novemberében kell kifizetni 300 M Ft körüli összeget, utána december is egy keveset. Dr. Práczki Péter: de erre egy külön szerződés van. Vargáné Vass Éva: ez egy tartozásátvállalásból eredő kötelezettség, melyet Monor Város Önkormányzatától vállaltak át. Jó kapcsolatot igyekeztek kiépíteni a bankkal. Dr. Práczki Péter: akkor nem függ össze a két szerződést. Lomen Attila: Javasolja, hogy nyár körül, októberi határidőig egy versenyeztetést, ajánlatbekérést meg lehetne tenni. Bekérni tíz banktól, milyen számlavezetési kondíciókat akar, milyen folyószámlahitel- keretet ajánl. Dr. Práczki Péter: ajánlatot kell bankoktól kérni. Javasolja, hogy a következő testületi ülésre legyen meghatározva, hogy mely ingatlanokat javasolják. Juhász Sándor: meg fogják nézni a három helyrajzi számot és testületi ülésre beviszik. Dr. Práczki Péter: kéri aki a határozat-tervezettel egyet ért tegye fel a kezét. 6

7 38/2009. (III.17.) PTB. az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződésben szereplő, a hitel fenntartásának érdekében felajánlott ingatlanokról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződésben szereplő, a hitel fenntartásának érdekében 1287, 1288, 1289 hrsz.-ú belterületi, tehermentes ingatlanokat ajánlja fel. Az ingatlanok forgalomképességéről nyilatkozzon és banki jelzálogterheléshez járuljon hozzá. Határidő:azonnal Dr. Práczki Péter: javasolja nyárig három banktól bekérni komplett ajánlatot folyószámlahitel vezetésre. Nem nevez meg bankot. 4. napirendi pont Területfejlesztési elképzelések Dr. Práczki Péter: bekérte a bizottság tagjaitól, hogy tegyenek javaslatokat, de nem kapott választ ez ügyben. Már eldőlt, hogy 2009-re mi az, ami bevállalható, a közbeszerzési tervben is láthatták, de megkérte a Bodó urat, hogy ismertesse ami szerinte még beleférhet. Bodó László: elmondja, hogy voltak a kiállításon Leader programban az orvosi rendelővel kapcsolatban. Leírta, hogy a leaderben, csak mikrovállalkozás formájában lehet, ha 40% az önrész és 60% az állami beruházás, és tíz személy a maximum, a jövedelem nem lehet 2 milliárd euronál magasabb. Ez volna az orvosi rendelőre. Az újságban a leader-nek a vezetője leírja, hogy a pályázat, amit meghirdettek november-decemberre, sikeres volt és 721 M Ft az összeg, amire bejött a pályázat és nekik van 700 milliójuk. 21 M Ft-ot levágnak és mindenkinek győz a pályázata, de erre az évre nem marad pénz. Egy terv elkészítése 6-10 hónapba kerül, nem lehet pályázatot írni, ha nincs tervdokumentáció. Javaslata még a tanuszoda megépítése, amit megenged a pályázat. A kemping területén jó lenne megvalósítani. Ez a strand egy referencia volna egy másik beruházáshoz, ajánlja saját magát. Ha idén beadják akkor csak jövőre lenne valami. Van egy olyan is, hogy foglalkoztató, animációs, kézműves oktató ismereterjesztő kép kiépítése, ebbe belefér könyvtár, videotéka, előadó terem vetítésre, kézműves foglalkozásnak tér, szobrászat, festészet, internet szoba, helyi tévéstúdió. Elhelyezésre az új orvosi rendelő tetőterét képzelné el. Ide kerülne a polgármesteri hivatal is. Ez elkövetkezendő 10 éveben nem fognak pénzt adni polgármesteri hivatal építésére. Hozzanak határozatot, hogy a hátralévő napban lehessen terveket rendelni, javaslatokat kérni, árajánlatot kérni, szerződni stb. A program ra szó. Lehet még pályázni túraútvonal kialakítás, borturizmus, bicikli út tervezése. Ez még nem lett meghirdetve. Erre is kell egy tervezési programot készíteni. Megpróbálhatnák, hogy Pilisig hosszabbítsák meg a pályázati lehetőséget. Van még borfesztivál a Szárazhegyre és Ökotanya. Itt már létezik a benzinkúttal szemben és ott van a régi újfalu romjai, itt van a hérom 7

8 faragott kő. Itt lehetne egy túra, séta útvonalat kialakítani. A történelmi múlt egy darabját meg lehetne ott nézni. Szükség lenne egy szerkezeti tervre a településnek. Abban vannak zónák, ez első a 20 ha-os ipari övezet, a kisajátítás, ez volna a kitörési lehetőség, hogy beruházók jöjjenek a településre. Van egy ismerőse, akinek van egy területe, ami mezőgazdasági terület, belterületnek van nyilvánítva, nem tudnak rá építeni, nincs kivéve a mezőgazdasági övezetből nincs meghatározva a terület és beépítési százalékok. Tóth Attila: Csévharaszton az emeleten van a könyvtár, az ottani könyvtárossal beszélt nem javasolja az emeletre tenni a könyvtárat. Dr. Práczki Péter: elhangzott pár javaslat, az orvosi rendelő mikrovállalkozási megoldása, a kemping hasznosítása, az úszómedence, a könyvtár, animációs tér, bicikli út és az öko-tanya. Ezekkel kiegészítette a Bodó úr. Vad Mária: egyet ért, hgoy szüksége lenne meg jó lenne, de be kell látni, hogy ez nem minden pénz nélkül való, produktív beruházásra lenne szükség pl. gyógyszállóra. Monoron az uszodát nagyon bánják, mert sok pénzt visz el évente. Tóth Attila: nem arra kell pályázni, amire pályázat van, hanem olyan jellegű dolgokra, ami benne van a gazdasági programban 2010-ig. Juhász Sándor: javasolja, hogy fontossági sorrendbe menjenek. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen módosítása, javaslata. Úgy gondolja ezzel kapcsolatban nem kellett javaslatot tenni. Sahin-Tóth Jenőné: ügyrendi kérdésben kéri a szót. Nincs anyaga. 5. napirendi pont Előterjesztés támogatott civil szervezetek beszámolójára Dr. Práczki Péter: átadja a szót a polgármester úrnak. Juhász Sándor: javasolja elfogadásra a beszámolókat. 39/2009. (III.17.) PTB. Erdei Gyermekekért Alapítvány beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Erdei Gyermekekért Alapítvány 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 8

9 40/2009. (III.17.) PTB. Római Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy arómai Katolikus Egyházközség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 41/2009. (III.17.) PTB. Monor-Kistemplomi Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Monor- Kistemplomi Református Egyházközség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 42/2009. (III.17.) PTB. Monorierdő Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Monorierdő Sportegyesület 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 9

10 43/2009. (III.17.) PTB. Ifjúsági Jujutsu Kör beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ifjúsági Jujutsu Kör 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 44/2009. (III.17.) PTB. Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőrség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 45/2009. (III.17.) PTB. Nemzetőrség beszámolójának elfogadásáról 10

11 A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nemzetőrség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 46/2009. (III.17.) PTB. Szépkorúak Nyugdíjas Klub beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szépkorúak Nyugdíjas Klub 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 47/2009. (III.17.) PTB. Őszirózsa Nyugdíjas Klub beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 6.napirendi pont Egyebek 11

12 a.) közoktatási intézmények infrastrukturális pályázata Juhász Sándor: megjelent egy pályázat az iskolára és az óvodára vonatkozóan. A beadott iskola pályázatban nem szerepel a tégla épület rekonstrukciója. Érdemes lenne erre is beadni a pályázatot, nyílászáró cserére, festésre. Egy pályázatot 80e Ft-ért készítenek el, nem kell hozzá semmi egyenlőre, pl. építési engedély. Ezt április 4-ig lehet beadni. Az összeg 25M Ft az iskolánál és 25M Ft az óvodánál. Dr.Práczki Péter: ki a pályázatíró. Vargáné Vass Éva: ma tárgyaltak a pályázatíróval a pályázati feltételekről. A kérdéseikre még nem kaptak választ. 80 %-ban finanszírozott a pályázat. Juhász Sándor: a pályázatíró 80 E Ft +Áfa összegért vállalja a pályázatírást. b.) közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések Vad Mária: kérdése, hogy abban az esetben, ha az ajánlattételek kimentek a különböző cégeknek és bejönnek az ajánlatok, akkor ha nem érdeklődnek, mi van a közbeszerzéssel. Olvasta, hogy három tagú bizottság dönti el, ha nem érik el a pontokat. Vargáné Vass Éva: ha nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, muszáj újat kiírni. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogyan dőlt el, hogy ki a közbeszerzési szakértő. Vad Mária: jött egy ajánlat és elfogadták. Hégelyné Képes Katalin ,Ft.-+ Áfa. A projekt menedzser a Hégely Péter. Több napirendi pont nem lévén dr. Práczki Péter bizottsági elnök megköszöni a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság munkáját és az ülést 18 óra 20 perckor bezárja. K.m.f. Dr. Práczki Péter Lomen Attila bizottsági elnök jegyzőkönyv hitelesítő 12

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. február 13-án 17:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 22-30 Rendeletei: 1-2 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8. számú jegyzőkönyv április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8. számú jegyzőkönyv április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8. számú jegyzőkönyv 2011. április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 109/2011./IV.20./kt.határozat: - 2011.április 20-i rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2007.július 17-én 17:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2007.július 17-én 17:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2007.július 17-én 17:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2007. július 17-én 17:00 órai

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS RÁPOLT Száma: Ö/515-10/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának

Részletesebben

19. számú JEGYZŐKÖNYVE

19. számú JEGYZŐKÖNYVE a 19. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 67/2016. (V.27.) Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat.

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 11-én megtartott rendkívüli üléséről. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : o k : h a t á r o z a t 1./ Szob-Nagybörzsöny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 108-10/2012.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2012. április 17-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 10/2012(IV.18.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-0. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. január 30. 1. számú jegyzőkönyv Nyílt ülés: N a p i r e n d i p o n t ok: 1) Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én

Részletesebben