JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak: dr. Práczki Péter, Lomen Attila, Tóth Attila bizottsági tagok Tanácskozási joggal részt vesz: Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester, Vargáné Vass Éva jegyző, Sahin-Tóth Jenőné pü.csop.vez., Meghívott: Dr. Pácziné Félix Anna képviselő, Szalai Gábor képviselő Megjelent: Bódó László lakos Távollévő bizottsági tag: Záhony Zoltán, Kiss Dénes László Dr. Práczki Péter: tisztelettel üdvözöl minden megjelentet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság három tagja megjelent, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésre megkéri Sahin-Tóth Jenőnét, a hitelesítésre Lomen Attila bizottsági tagot javasolja. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: 1. Tájékoztató a konyha átszervezésével kapcsolatban 2. Előterjesztés a közbeszerzési tervre 3. Előterjesztés a folyószámlahitelhez kapcsolódó jelzálogfedezetre 4. Területfejlesztési elképzelések Előterjesztés támogatott civil szervezetek beszámolójára 6. Egyebek A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a napirendi pontra és sorrendjére, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyére tett javaslatot 3 igen szavazattal elfogadja. 1.napirendi pont Tájékoztató a konyha átszervezésével kapcsolatban Dr.Práczki Péter: felkéri Juhász Sándor polgármestert, hogy ismertesse a tájékoztatást. Juhász Sándor: a múltkori bizottsági ülésen felmerült a konyha átvétele, hogy a polgármesteri hivatal végezze az irányítást. A konyha üzemeltetése nem az oktatási intézmény feladata, hanem a fenntartóé. Július 1-jével gondolja ezt megvalósítani. Az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak. Abban az esetben lett volna jó az, hogy kht.-ben vagy kft-ben folytatódna az üzemeltetés, ha az élelmiszer áfáját nem lehetne visszaigényelni. Dr. Práczki Péter: ez magával vonzza azt, hogy a költségvetést is át kell írni. Tóth Attila: támogatja a konyha átszervezését. Vargáné Vass Éva: akár április elejétől is átkerülhetne a konyha a hivatalhoz, de a javasolt időpont június 30. Azt javasolja a bizottságnak, hogyha az elhangzottakon kívül van egyéb olyan kérés, instrukció, amit a bizottság meg kíván jeleníteni, azért hozták ide a bizottság elé. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogy a létszám marad-e. Vargáné Vass Éva: igen marad. Tóth Attila: kérjék fel a jegyzőt és Polgármester Hivatal Pénzügyi irodáját, hogy dolgozzák ki az átszervezést a soros testületi ülésre. Dr. Práczki Péter: aki egyet ért Tóth Attila javaslatával az tegye fel a kezét. 1

2 36/2009. (III.17.) PTB. a konyha átszervezésével kapcsolatos feladatokról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság felkéri a jegyzőt és Polgármester Hivatal Pénzügyi irodáját, hogy dolgozzák ki a soros testületi ülésre a konyha átszervezését a Polgármesteri Hivatalhoz, valamint a költségvetési rendelet módosítását július 1-i időponttal. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a konyha átszervezését. Határidő: soros testületi ülés Felelős: dr.práczki Péter bizottsági elnök Vargáné Vass Éva jegyző Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető 2.napirendi pont Előterjesztés a közbeszerzési tervre Dr.Práczki Péter: felkéri Juhász Sándor polgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést. Juhász Sándor: már elindítottak egy közbeszerzést a park pályázattal kapcsolatban. Ki lettek küldve az ajánlatkérő dokumentációk, a felkérések. Négy helyre küldték ki. A többi dokumentáció elő van készítve, amit majd a vállalkozó megvásárolhat, ára ,-Ft. Ebben az évben közbeszerzést kell majd kiírni piac létesítésére, és orvosi rendelő építésére. Április 1-jén változik a közbeszerzési törvény, ez már az alapján fog kiírásra kerülni. Tóth Attila: a tavalyi évben beadtak egy iskola pályázatot, amire még nem jött hivatalos eredmény. Kérdése, hogy arról van-e hír. Juhász Sándor: nem került bele, nincs semmi hír. Ha megnyernék, arra is ki kell írni közbeszerzési eljárást. Vad Mária: kérdése, hogy miért nem került bele. Juhász Sándor: határozat van arról, hogy biztosítják az önerőt ha szükséges, de a költségvetésben nincs benne. Vargáné Vass Éva: 2008-ban a költségvetésben a saját erő szerepelt, 2009-ben mivel bizonytalan volt a pályázat, a testület úgy döntött, ha szükséges rendeletet módosít. A pályázat sorsáról semmit sem tudnak. A költségvetési rendelet bármikor módosítható. Ezért nincs benne a közbeszerzési tervben. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogy az a díj, amit be kell fizetni ,-Ft-ot, az miért pont ,-Ft. Vargáné Vass Éva: a képviselő-testület úgy állapította meg, hogy az ajánlati dokumentáció értékét ,-Ft + Áfa-ban állapítja meg. Juhász Sándor polgármester: a Képviselő-testület ezt az árat gondolta reálisnak. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogy a temető az miért nem közbeszerzési téma. 2

3 Juhász Sándor: az nem tartozik közbeszerzéshez. Arra nem kell kiírni közbeszerzést, mivel a vállalkozó maga valósítja meg az építkezést, csak a működtetésre kell kiírni közbeszerzési eljárást. Dr.Práczki Péter: megkérdezi, hogy ki lehetne írni építésre a közbeszerzést. Vad Mária: ha az önkormányzat köztemetőt létesít, először is egy tervpályázatot ír ki ravatalozó létesítésére. Ezt a tervpályázatot valaki megnyeri és amit a testület építési engedéllyel jóváhagyatja. Nekik képviselőknek joguk sem volt megnézni azt a kész kiviteli tervet, hogy azt a ravatalozót akarják-e vagy sem. A kivitelezésre egy tervpályázatot kellett volna kiírni és ha megvan az építési engedély és arra lehetett volna egy vállalkozót szerezni, aki megépíti és az lett volna magánerős. Ravatalozóra köteles az önkormányzat tervpályázatot kiírni. Bármire írhatnak ki közbeszerzési pályázatot. Juhász Sándor: tervpályázatot egyáltalán nem kell kiírni, ha az önkormányzat készítteti a tervet. Ahogy az iskolánál és a parknál akkor három ajánlatot kérnek be. Ez már nem pályázat, mert az összeget 8M Ft-ot nem éri el a terv. A vállalkozó biztosítja a tervet is, amit minden képviselő megkapott. Magánerős beruházásra nem kell pályázatot kiírni. A vállalkozó maga kiírhat, hogy keres beruházót a saját befektetéséhez. Dr. Práczki Péter: három ajánlatot kellett volna bekérni, ez esetben ez nem történt meg. Azt is javasolta a bizottság, a Tóth Attila, hogy az egyik napilapban jelentessék meg. Tóth Attila: ő nem tett ilyen javaslatot. Juhász Sándor: itt nem ajánlatkérésekről volt szó, hiszen egy magánerős beruházásra nem kérhet ajánlatot. Dr. Práczki Péter: ő, mint önkormányzat kérhet ajánlatot, hogy utána eldöntse kinek adja a pályázatot. A polgármester személy szerint hozott egy embert, akinek utána tett egy ajánlatot, utána beesett egy ember aki utána visszalépett. Lehetett volna másképp is. Annyira kötelezi őket amennyire eldöntik. Juhász Sándor: ez nem így történt. Megkérdezi a bizottságot, hogy ha ez megvalósul akkor mit veszít rajta az önkormányzat. Véleménye szerint semmit, hiszen ez nem kerül pénzbe. A temető területének erdő művelési ágból való kivonással kapcsolatos újratelepítésével kapcsolatban vannak megoldások, ami majd a testület elé fog kerülni megtárgyalásra. Vad Mária: az nem valós, hogy nem adtak semmit a vállalkozónak, hiszen odaadtak 50 évre m2 területet használatra. Juhász Sándor: nem az egész területet adták oda, csak a 136 m2-t amin az épület áll. Dr. Práczki Péter: javasolja, hogy később vitassák meg a szerződést. Vad Mária: úgy gondolja ez a szerződés mér megkötésre került. Juhász Sándor: még nem került aláírásra a szerződés. Dr. Práczki Péter: ha itt lesz a szerződés akkor lehet ezen vitatkozni, lesz még erre alkalom. Megkérdezi van-e valamilyen kérdés. Megkérdezi, hogy itt van-e valamilyen határozat javaslat. Felolvassa a határozat-tervezetet. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 37/2009. (III.17.) PTB. Monorierdő Község Önkormányzatának 2009.évre vonatkozó Közbeszerzési tervéről 3

4 Monorierdő Község Önkormányzatának javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Monorierdő Község Önkormányzatának 2009.évre vonatkozó Közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint fogadja el. Határidő: azonnal Juhász Sándor: válaszol az elnök úrnak, hogy nem vitatkozni kell, hanem meg kell beszél, és mindenkor a legjobb belátás szerint kell szavazni. Dr. Práczki Péter: arra utal, ha nincs itt az anyag meddő lenne beszélni róla. Vargáné Vass Éva: erről már a képviselő-testület hozott döntést. Dr. Práczki Péter: ettől még értelmezést lehet kérni. Vargáné Vass Éva: ez a szerződés mér nem fog visszakerülni a bizottság elé. Dr. Práczki Péter: a polgármester mondta, hogy vissza fog kerülni. Juhász Sándor: az erdő művelési ágból való kivonással kapcsolatos megoldások fognak visszakerülni. Dr. Práczki Péter: akkor nem értette. Megkérdezi, hogy mi volt a mondat ami visszakerül. Juhász Sándor: azt erdőtelepítésről beszéltek. Dr. Práczki Péter: erre nem emlékszik. Erről volt egy szavazás, ez a testület elé került ha jól emlékszik ő ellene szavazott. Vad Mária: a közbeszerzési terv kapcsán merült fel a temető. Arról volt szó, hogy a megállapodás még nincs aláírva és a véglegest megnézhetik. Kifogása volt, hogy a m2- t adták oda használatra a vállalkozónak, de a polgármester úr azt mondta, hogy rosszul értelmezi. Ha itt lesz a szerződés megnézi. Dr. Práczki Péter: erről már döntött a Képviselő-testület. Köszöni szépen. 3.napirendi pont Előterjesztés a folyószámlahitelhez kapcsolódó jelzálogfedezetre Dr. Práczki Péter: felkéri Vargáné Vass Éva jegyzőt, hogy ismertesse az anyagot. Vargáné Vass Éva: a testület arról döntött, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 20M Ft keretösszeg folyószámlához kapcsolódó hitelkeret biztosítását kérte a számlavezető pénzintézettől. Ez a szerződés megköttetett. Ennek egy feltétele, hogy a vagyonátadást követően a hitelkeret ellentételezésként, biztosításaként a testület a vagyonátvételt követően ingatlanokat fedezetként felajánlja. A helyi rendelet a 4/2008-as rendelet 10. d.) pontja úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak a vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül, így ennek a d. pontja hitelfelvétel, illetve annak feltételeihez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása. Az előterjesztéshez képest más kiegészítése nincs. Kéri a bizottságtól, hogy tegyen javaslatot a képviselő-testületnek, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyeket hitelbiztosítékul felajánl, javasol. Tóth Attila: kérdése, hogy a szerződésben szerepel-e valamilyen megkötés, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes stb. Vargáné Vass Éva: a szerződésben szerepel, hogy a felajánlásra kerülő fedezet forgalomképes, belterületi, tehermentes ingatlan legyen. 4

5 Juhász Sándor: a Nefelejcs utca végén van egy akácos, ez a három telek bőven fedezné a 20 M Ft-ot. A három teleknek egyben jóval nagyobb az értéke, mintha külön lenne. Az értékbecslő dönti el a telkek értékét. Dr. Práczki Péter: jó lenne látni a szerződést is. Furcsálja, hogy nincsen érték benne. Ha 20 M Ft a folyószámlahitel akkor nem hiszi, hogy ez a banknak elég lenne. Lehet hogy 30 M Ft akar mögötte látni a szerződésben. Ha hitelfedezeti oldalról nem szerepel összeg, lehetne egy 5 M Ft-os ingalant is felajánlani. Juhász Sándor: eddig ingatlanfedezet nélkül adták a folyószámla hitelkeretet. Dr. Pácziné Félix Anna: ha pályázni akarnak, akkor vigyázni kell melyik ingatlanokat ajánlják fel. Vargáné Vass Éva: az elmúlt években is rendelkezett az önkormányzat folyószámla hitelkerettel. Ez nem hitel. Az elmúlt években Monorierdő nem rendelkezett vagyonnal, de a stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz szükség van a hitel keret rendelkezésre állására, ezért az állami normatíva volt a hitel fedezet. A bank azt kéri a szerződésben, hogy ajánljanak fel belterületi, forgalomképes, tehermentes ingatlant, és ebből a bank el fogja fogadni. Ezek csak addig az időtartamig felajánlott ingatlanok, amíg a hitelszerződés él. A szerződés határozott időre, 1 év időtartamra szól december 29-én lejár a hitelkeret szerződés akkor mér nem él az ingatlanfedezet. Dr. Práczki Péter: nem érti a szerződést. Egy folyószámla hitelkeret mögött nincs ingatlan fedezet, vagy akkor azt nem úgy hívják. Ez egy jelzáloghitel. Lomen Attila: egy folyószámla hitel mellett egy folyószámla forgalom a fedezet, mint állami normatíva alapesetben. Kérdése, hogy ebből mennyi volt a legmagasabb összeg, amit ebből lehívtak. Vargáné Vass Éva: 9 M Ft ha jól emlékszik. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, hogy ez mire lett felhasználva. Vargáné Vass Éva: ez nem azt jelenti, hogy bementek a bankba és felvettek a polgármester úrral együtt 9 M Ft hitelt. A lakossági folyószámlához is kapcsolódik egy hitelkeret. Ha nem akarja igénybe venni, nem veszi, de ha ki kell fizetni a munkabért és az állami normatív még nem érkezik meg, addig teljesíteni tudja a fizetési kötelezettségét. Ez egy likvid hitel. Ha megnézik a Magyar Köztársaság költségvetési törvényét, a 6.sz. melléklet 3.pontja vagy 1.pontja, az Önhiki-s pályázatok. Egyértelműen mondja a költségvetési törvény, hogy az önkormányzat mutassa ki a hitelállományát, de ne mutassa ki a hitelkeretet. Ezt a folyószámla hitel keret nem hitel a költségvetési törvény szerint sem. Dr. Práczki Péter: ha erre használja egy önkormányzat a hitelkeretet, ennek ellenére is azt mondja, hogy az egy más fajta hitel, aminek más a díjazása. Egy jelzálog az értékbecsléssel jár, ami költségekkel is jár. Kérdése, hogy azt ki fogja fedezni. Az ügyféllel fogja megfizettetni. Lomen Attila: annak idején megkötötte így az önkormányzat ezt a szerződést, de most ki kell alkudni, hogy ne legyen mögötte ingatlanfedezet. Vad Mária: kérdése, ha most vették fel április 1-től, abban az esetben kér-e bank ingatlan fedezetet. Az A hitelhez sem kér a bank fedezetet. Vargáné Vass Éva: csak azért nem tudtak addig kérni, mert nem volt semmi a tulajdonban. Tóth Attila: javasolja írni egy levelet az OTP-nek, hogy megtörtént a vagyonátvétel és ilyen és ilyen vagyonnal rendelkezik az önkormányzat. Vargáné Vass Éva: már írtak levelet ez ügyben és közölték az osztályvezető asszonnyal, hogy várhatóan a vagyonátadás időpontja lesz. Az akkor nem teljesült. A tényleges vagyonátadás után nyílik lehetőség arra, hogy a képviselő-testület a szerződésben vállalt 5

6 kötelezettsége szerint fedezetül ingatlant ajánljon fel. A szerződés alapján a bank a felajánlott ingatlanok nettó értékének 70%-át tudja elfogadni, ennek megfelelően a felajánlott ingatlanok forgalmi értéke minimum bruttó ,-Ft. Juhász Sándor: más bankoknál is körül lehet nézni. Az LTP-s szerződések miatt jelenleg kötve vannak. Tóth Attila: megkérdezi, hogy a polgármesteri hivatal épülete, forgalomképes-e. Javasolja, hogy ajánlják fel a polgármester által javasolt 3-4 telket a Nefelejcs utca végén. Úgy kötöttek szerződést annak idején, hogy vagyonátadás után felajánlanak telkeket, a szerződéses kötelezettségnek eleget kell tenni. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, ha nem ajánlják fel akkor milyen szankció van. Nem tudja miért ez van a szerződésben. El lehet menni más bankhoz is. Tóth Attila: az hangzott el az előbb, hogy az LTP- szerződések miatt jelenleg kötve vannak az OTP-hez. Vargáné Vass Éva: a polgármesteri hivatal épülete korlátozottan forgalomképes. Ha hitelszerződést felbontják, akkor azt kamataival együtt azonnal esedékessé válik. Az önkormányzatnak egy évben egyszer van lehetősége arra, hogy számlavezető pénzintézetet változtasson, ezt minden év január 1-i nappal teheti meg, illetve a döntését október 15-ig erre vonatkozóan meg kell hoznia. Ennek vannak szabályai, ez az Államháztartási törvényben szerepel. Lomen Attila: megkérdezi, hogy 2 számlája lehet-e az önkormányzatnak. Vargáné Vass Éva: a 2008.évi CV.törvény szól a költségvetési szervek jogállásáról, amely módosítja az Államháztartási törvényt is. Vad Mária: javasolja a polgármesteri hivatal épületét felajánlani. Tóth Attila: az igantlan csak forgalomképes lehet. Dr. Práczki Péter: az OTP próbálkozik. Tóth Attila: érvényes megkötött szerződés van az OTP-vel, melynek eleget kell tenni. Ha nem tesznek eleget akkor a szerződést felmondhatja. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, hogy a szerződés milyen időtartamra vonatkozik. Juhász Sándor: 1 év. Dr. Práczki Péter: akkor viszont úgy újítják meg ahogy akarják. Lomen Attila: 39 M Ft értékű ingatlan kell. Tóth Attila: fel kell ajánlani az ingatlanok, és meg kell nézni mit szól hozzá a bank. Dr. Práczki Péter: megkérdezi meddig kell fizetnie az önkormányzatnak. Vargáné Vass Éva: novemberében kell kifizetni 300 M Ft körüli összeget, utána december is egy keveset. Dr. Práczki Péter: de erre egy külön szerződés van. Vargáné Vass Éva: ez egy tartozásátvállalásból eredő kötelezettség, melyet Monor Város Önkormányzatától vállaltak át. Jó kapcsolatot igyekeztek kiépíteni a bankkal. Dr. Práczki Péter: akkor nem függ össze a két szerződést. Lomen Attila: Javasolja, hogy nyár körül, októberi határidőig egy versenyeztetést, ajánlatbekérést meg lehetne tenni. Bekérni tíz banktól, milyen számlavezetési kondíciókat akar, milyen folyószámlahitel- keretet ajánl. Dr. Práczki Péter: ajánlatot kell bankoktól kérni. Javasolja, hogy a következő testületi ülésre legyen meghatározva, hogy mely ingatlanokat javasolják. Juhász Sándor: meg fogják nézni a három helyrajzi számot és testületi ülésre beviszik. Dr. Práczki Péter: kéri aki a határozat-tervezettel egyet ért tegye fel a kezét. 6

7 38/2009. (III.17.) PTB. az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződésben szereplő, a hitel fenntartásának érdekében felajánlott ingatlanokról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződésben szereplő, a hitel fenntartásának érdekében 1287, 1288, 1289 hrsz.-ú belterületi, tehermentes ingatlanokat ajánlja fel. Az ingatlanok forgalomképességéről nyilatkozzon és banki jelzálogterheléshez járuljon hozzá. Határidő:azonnal Dr. Práczki Péter: javasolja nyárig három banktól bekérni komplett ajánlatot folyószámlahitel vezetésre. Nem nevez meg bankot. 4. napirendi pont Területfejlesztési elképzelések Dr. Práczki Péter: bekérte a bizottság tagjaitól, hogy tegyenek javaslatokat, de nem kapott választ ez ügyben. Már eldőlt, hogy 2009-re mi az, ami bevállalható, a közbeszerzési tervben is láthatták, de megkérte a Bodó urat, hogy ismertesse ami szerinte még beleférhet. Bodó László: elmondja, hogy voltak a kiállításon Leader programban az orvosi rendelővel kapcsolatban. Leírta, hogy a leaderben, csak mikrovállalkozás formájában lehet, ha 40% az önrész és 60% az állami beruházás, és tíz személy a maximum, a jövedelem nem lehet 2 milliárd euronál magasabb. Ez volna az orvosi rendelőre. Az újságban a leader-nek a vezetője leírja, hogy a pályázat, amit meghirdettek november-decemberre, sikeres volt és 721 M Ft az összeg, amire bejött a pályázat és nekik van 700 milliójuk. 21 M Ft-ot levágnak és mindenkinek győz a pályázata, de erre az évre nem marad pénz. Egy terv elkészítése 6-10 hónapba kerül, nem lehet pályázatot írni, ha nincs tervdokumentáció. Javaslata még a tanuszoda megépítése, amit megenged a pályázat. A kemping területén jó lenne megvalósítani. Ez a strand egy referencia volna egy másik beruházáshoz, ajánlja saját magát. Ha idén beadják akkor csak jövőre lenne valami. Van egy olyan is, hogy foglalkoztató, animációs, kézműves oktató ismereterjesztő kép kiépítése, ebbe belefér könyvtár, videotéka, előadó terem vetítésre, kézműves foglalkozásnak tér, szobrászat, festészet, internet szoba, helyi tévéstúdió. Elhelyezésre az új orvosi rendelő tetőterét képzelné el. Ide kerülne a polgármesteri hivatal is. Ez elkövetkezendő 10 éveben nem fognak pénzt adni polgármesteri hivatal építésére. Hozzanak határozatot, hogy a hátralévő napban lehessen terveket rendelni, javaslatokat kérni, árajánlatot kérni, szerződni stb. A program ra szó. Lehet még pályázni túraútvonal kialakítás, borturizmus, bicikli út tervezése. Ez még nem lett meghirdetve. Erre is kell egy tervezési programot készíteni. Megpróbálhatnák, hogy Pilisig hosszabbítsák meg a pályázati lehetőséget. Van még borfesztivál a Szárazhegyre és Ökotanya. Itt már létezik a benzinkúttal szemben és ott van a régi újfalu romjai, itt van a hérom 7

8 faragott kő. Itt lehetne egy túra, séta útvonalat kialakítani. A történelmi múlt egy darabját meg lehetne ott nézni. Szükség lenne egy szerkezeti tervre a településnek. Abban vannak zónák, ez első a 20 ha-os ipari övezet, a kisajátítás, ez volna a kitörési lehetőség, hogy beruházók jöjjenek a településre. Van egy ismerőse, akinek van egy területe, ami mezőgazdasági terület, belterületnek van nyilvánítva, nem tudnak rá építeni, nincs kivéve a mezőgazdasági övezetből nincs meghatározva a terület és beépítési százalékok. Tóth Attila: Csévharaszton az emeleten van a könyvtár, az ottani könyvtárossal beszélt nem javasolja az emeletre tenni a könyvtárat. Dr. Práczki Péter: elhangzott pár javaslat, az orvosi rendelő mikrovállalkozási megoldása, a kemping hasznosítása, az úszómedence, a könyvtár, animációs tér, bicikli út és az öko-tanya. Ezekkel kiegészítette a Bodó úr. Vad Mária: egyet ért, hgoy szüksége lenne meg jó lenne, de be kell látni, hogy ez nem minden pénz nélkül való, produktív beruházásra lenne szükség pl. gyógyszállóra. Monoron az uszodát nagyon bánják, mert sok pénzt visz el évente. Tóth Attila: nem arra kell pályázni, amire pályázat van, hanem olyan jellegű dolgokra, ami benne van a gazdasági programban 2010-ig. Juhász Sándor: javasolja, hogy fontossági sorrendbe menjenek. Dr. Práczki Péter: megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen módosítása, javaslata. Úgy gondolja ezzel kapcsolatban nem kellett javaslatot tenni. Sahin-Tóth Jenőné: ügyrendi kérdésben kéri a szót. Nincs anyaga. 5. napirendi pont Előterjesztés támogatott civil szervezetek beszámolójára Dr. Práczki Péter: átadja a szót a polgármester úrnak. Juhász Sándor: javasolja elfogadásra a beszámolókat. 39/2009. (III.17.) PTB. Erdei Gyermekekért Alapítvány beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Erdei Gyermekekért Alapítvány 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 8

9 40/2009. (III.17.) PTB. Római Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy arómai Katolikus Egyházközség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 41/2009. (III.17.) PTB. Monor-Kistemplomi Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Monor- Kistemplomi Református Egyházközség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 42/2009. (III.17.) PTB. Monorierdő Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Monorierdő Sportegyesület 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 9

10 43/2009. (III.17.) PTB. Ifjúsági Jujutsu Kör beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ifjúsági Jujutsu Kör 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 44/2009. (III.17.) PTB. Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőrség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 45/2009. (III.17.) PTB. Nemzetőrség beszámolójának elfogadásáról 10

11 A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nemzetőrség 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 46/2009. (III.17.) PTB. Szépkorúak Nyugdíjas Klub beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szépkorúak Nyugdíjas Klub 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 47/2009. (III.17.) PTB. Őszirózsa Nyugdíjas Klub beszámolójának elfogadásáról A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2008.évi pénzügyi beszámolóját a évi zárszámadási rendelet megalkotásakor fogadja el. 6.napirendi pont Egyebek 11

12 a.) közoktatási intézmények infrastrukturális pályázata Juhász Sándor: megjelent egy pályázat az iskolára és az óvodára vonatkozóan. A beadott iskola pályázatban nem szerepel a tégla épület rekonstrukciója. Érdemes lenne erre is beadni a pályázatot, nyílászáró cserére, festésre. Egy pályázatot 80e Ft-ért készítenek el, nem kell hozzá semmi egyenlőre, pl. építési engedély. Ezt április 4-ig lehet beadni. Az összeg 25M Ft az iskolánál és 25M Ft az óvodánál. Dr.Práczki Péter: ki a pályázatíró. Vargáné Vass Éva: ma tárgyaltak a pályázatíróval a pályázati feltételekről. A kérdéseikre még nem kaptak választ. 80 %-ban finanszírozott a pályázat. Juhász Sándor: a pályázatíró 80 E Ft +Áfa összegért vállalja a pályázatírást. b.) közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések Vad Mária: kérdése, hogy abban az esetben, ha az ajánlattételek kimentek a különböző cégeknek és bejönnek az ajánlatok, akkor ha nem érdeklődnek, mi van a közbeszerzéssel. Olvasta, hogy három tagú bizottság dönti el, ha nem érik el a pontokat. Vargáné Vass Éva: ha nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, muszáj újat kiírni. Dr. Práczki Péter: kérdése, hogyan dőlt el, hogy ki a közbeszerzési szakértő. Vad Mária: jött egy ajánlat és elfogadták. Hégelyné Képes Katalin ,Ft.-+ Áfa. A projekt menedzser a Hégely Péter. Több napirendi pont nem lévén dr. Práczki Péter bizottsági elnök megköszöni a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság munkáját és az ülést 18 óra 20 perckor bezárja. K.m.f. Dr. Práczki Péter Lomen Attila bizottsági elnök jegyzőkönyv hitelesítő 12

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben