J E L E N T É S A /2007. (XII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII."

Átírás

1 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N T É S A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre vonatkozó kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok évi időarányos végrehajtásáról Vezetői összefoglaló A Kormány december 19-én fogadta el az 1105/2007 Korm. határozatot a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről. A Korm. határozat által megfogalmazott első kétéves intézkedési terv, a évekre jelöli ki a romák társadalmi integrációjának megteremtése érdekében szükséges lépéseket; az oktatás, a foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is), a lakhatás, az egészségügy, az egyenlő bánásmód érvényesítése, valamint a kultúra, média és sport területén. Az ágazati minisztériumok első félévében végzett, fent említett jogszabályok alapján előírt, roma integrációt segítő programjairól, intézkedéseiről az alábbiakban adunk számot. Az oktatás területén folytatódtak a korábbi években megkezdett, a hátrányos helyzetű, roma gyermekek, tanulók óvodai iskolai sikerességét elősegítő, az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést biztosító, ezáltal a társadalmi integráció támogatását elősegítő intézkedések. Az esélyteremtés, hátránykompenzálás figyelembevételével zajlott az oktatási tárca kodifikációs tevékenysége, mind az alapnormákat meghatározó törvénymódosítások, végrehajtási rendeletek, mind az eljárásrendi jogszabályok tekintetében. A források felhasználásának tervezése során nemcsak a költségvetési törvény szerinti hazai forrásokat lehatároló eljárásrendi-igénylési rendeletek megalkotásakor, de az uniós források felhasználása során is elsőrendű prioritás az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika érvényesítése. A foglalkoztatás területén a munkaügyi szervezet szolgáltatásai, munkaerő-piaci, felnőttképzési programjai folyamatosan zajlanak a év során is. A TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért elnevezésű program ez év áprilisában minden régióban elindult. A Közmunkaprogramok szervezése szintén folyamatos. Folytatódnak az általános iskola elvégzésére, és a szakképesítés megszerzésére irányuló munkaerő-piaci, felnőttképzési programok is. Az egészségügy területén az egészségkutatás, iskolai egészségfejlesztés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapotának javítását célzó programok, jó gyakorlatok leírásában történtek fontos intézkedések. Folytatódtak a népegészségügyi szűrővizsgálatok, a szív- és érrendszeri szűréseken való tudatos részvétel fokozását a szűrővizsgálati program kommunikációjának erősítésével kívánják elérni. Az egészség, mint fejlesztéspolitikai horizontális szempont, másrészről a Társadalmi Megújulás Operatív Program egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatására regionális tájékoztató sorozat megtartására került sor a Regionális Fejlesztési Tanácsok bevonásával. A lakhatás területén 2008-ban is folytatódik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szociális és integrációs programja.

2 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP), valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programjaiban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlősége horizontális szempontként jelenik meg. Az esélyegyenlőség-elvű, illetve az antiszegregációs támogatáspolitika érvényre jutását szolgálja többek között az ÚMVP keretei között létrehozott Roma Integrációs Program Iroda tevékenysége, vagy az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként kötelezően kidolgozandó anti-szegregációs terv, illetve a TÁMOP közoktatás-fejlesztési intézkedéseihez kapcsolódó esélyegyenlőségi tervek kidolgozása és megvalósítása. Nemzetközi események A Roma Integráció Évtized Program elnökségét július 1-től június 30-ig, egy éven át Magyarország látta el. Az Évtized Program soros elnökeként új országokat hívtunk meg a programba, kommunikációs kampányt kezdeményeztünk, ajánlást fogalmaztunk meg az Évtized Programban résztvevő országok számára az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika alkalmazásával kapcsolatban. Emellett lépéseket tettünk egy Európai Roma Stratégia kidolgozása érdekében.

3 Egészségügyi Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat IV./1. pontjához: Legalább húsz - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében lévő - település és legalább kétezer hátrányos helyzetű személy bevonásával programokat kell indítani a népegészségügyi (emlő- és méhnyakrák) szűréseken való részvétel ösztönzésére, mobil szűrőállomások igénybevételére, különös tekintettel a szegregált lakókörnyezetben élőkre. A feladat két TÁMOP konstrukció, a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat; és a Szűrőprogramok országos kommunikációja kiemelt projekt keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsolatban előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Ezután kerül sor az útmutató társadalmi egyeztetésére, majd további kiegészítésére és véglegesítésére. A pályázatok meghirdetését a tárca október elejére tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig.-(Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen) A TÁMOP kiemelt projekt lakossági szintű kommunikációs tevékenységének megjelenése negyedik negyedévben várható. 2. A Kormányhatározat IV./2. pontjához: Legalább húsz - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében lévő - település és legalább kétezer hátrányos helyzetű személy bevonásával életminőség-javító, egészségfejlesztő programokat kell indítani, melynek során kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű településeken, illetve a szegregált lakókörnyezetben élőkre. A feladat a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsoltban erőteljes előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Utána kerül az útmutató társadalmi egyeztetésre, majd további kiegészítésre és véglegesítésre. A pályázatok meghirdetését a tárca október elején tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig. (Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen) 3. A Kormányhatározat IV./3. pontjához: Támogatni kell a kistérségi települési egészségtervek elkészítését és azok megvalósulását, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, halmozottan hátrányos helyzetű településekre. A programokkal el kell érni a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségben élő lakosság legalább negyven százalékát. A feladat a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat keretei között, a leghátrányosabb kistérségek részére elkülönített komponens keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsoltban erőteljes előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Utána kerül az útmutató társadalmi egyeztetésre, majd további kiegészítésre és véglegesítésre. A pályázatok meghirdetését a tárca október elején tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig. (Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen).

4 4. A Kormányhatározat IV./4. pontjához: A halmozottan hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben, illetve a szegregált lakókörnyezetben élők életviteli, egészség-megőrzési kompetenciáinak fejlesztésére legalább tíz, hátrányos helyzetű csoportot képviselő civil szervezet bevonásával programokat kell indítani. A feladat a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat keretei között, a leghátrányosabb kistérségek részére elkülönített komponens keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsoltban erőteljes előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Utána kerül az útmutató társadalmi egyeztetésre, majd további kiegészítésre és véglegesítésre. A pályázatok meghirdetését a tárca október elején tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig. (Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen) pont alatti feladatokhoz: - Határidő a programindításra júl. 31. volt, a megvalósítás az előkészítésnél tart. - Nem mond semmit arról, milyen garanciák szolgálják a hátrányos helyzetű személyek és a szegregált lakókörnyezetben élők hozzájutását, továbbá hogy találja meg a program a romákat és a romák a programokat mi a konkrét tartalma a kiemelt fókusz kifejezésnek? - A PEMCS-ben van e roma szempontból hiteles (vagy bármilyen) szakértő, roma esetleg civilek? 5. A Kormányhatározat IV./5. pontjához: A 0-7 éves korú gyerekek fejlődésének komplex felméréséhez állapotfelmérő adatlapokat, eljárási és ellátási protokollokat - köztük nyelvi és megértési nehézségekkel küzdők szüleit segítő kiadványt - kell kidolgozni a korai felismerés és a segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítésére. Az ezt a célt szolgáló kiemelt projekt az augusztusi projektcsatornába kerül benyújtásra. A döntést követően (várható időpontja október) lehet megkezdeni a pályázat-előkészítő tevékenységeket. Várhatóan december végére véglegesítésre kerül a tervezési felhívás, és a tervezett határidőre megindulhatnak a konkrét fejlesztési tevékenységek. - A kiemelt projekt PEMCS-ben van e roma szempontból hiteles (vagy bármilyen) szakértő, illetve olyan szakember, akinek a roma gyermekek fogyatékossá minősítése a szakterülete, elkerülendő az ott elkövetett hibák (a minősítő folyamat a fehér középosztály gyermekeinek átlagos tudásbázisán mérte a roma gyermekeket) bekövetkezett súlyos kirekesztő mechanizmusait? 6. A Kormányhatározat IV./6. pontjához: Az egészségügy területén foglalkoztatás-ösztönző programokat kell indítani, amelyek támogatják a roma származásúak alkalmazását a hiányszakmákban. A romák arányának ezekben a szakmákban átlagosan el kell érnie a 3-5%-ot. A TÁMOP B-komponens Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című konstrukció, mely automatikus pályázatként kerül kiírásra, jelenleg a

5 társadalmi egyeztetésre bocsátás fázisában van. Az intézmények első körben várhatóan augusztusától-október végéig folyamatosan beadhatják pályázataikat. Mivel a támogatás egyik feltétele, hogy az Irányító Hatóság által megadott esélyegyenlőségi szempontok közül (Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése; Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése; Akadálymentesítés előrehaladása; Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása; Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása, Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása) legalább egyet teljesíteni kell, ezért várhatóan végére, amennyiben az intézményekben alkalmazott munkaerő önként nyilatkozik nemzetiségi hovatartozásáról, lesznek részleges és megközelítő adatok a fenti arányokra vonatkozóan is. A Kormányhatározat előkészítő tevékenysége során azonban tárcánk folyamatosan jelezte, hogy erre az arányra törekedni fogunk, de a teljesítésének számos egyéb, az EÜM-től független feltétele van. - Semmi akadálya annak, hogy a pályázatokat a romák kötelező alkalmazását előíró feltételekkel írják ki, annak sem, hogy romák alkalmazását jelentős + pontokkal ösztönözzék, erre számos aktuális pályázat kiírási gyakorlat működik az UMFT-ben. (Pl. ha 10 % körüli a munkanélküliség, akkor 10 % munkanélküli kötelező foglalkoztatása a foglalkoztatást ösztönző pályázatokban, ahol van roma lakosság, ott a romák arányának megfelelő foglalkoztatásuk stb.) - Kizárólag az EÜM-től függ, használja e ezt a számára kötelező eredmény elérése érdekében alkalmas biztosítékot. - A roma származáshoz rendelt előny garancia arra, hogy a program a roma célcsoportot elérje, és arra, hogy romaként vegyék igénybe, származásuk kinyilvánításával az előnyt (a rasszjegyek miatt egyébként sem érdekük és nem is racionális eltitkolni az eltitkolhatalant, az csak a többségi társ. teljesíthetetlen elvárása). - A roma származáshoz rendelt előny garantálja azt is, hogy az összes pályázó nem választ automatikusan más csoportot az előnyben részesíthetők közül, amelyhez a szociális távolság skálán közelebb van. Kutatásokból tudjuk, hogy a skálán mért legnagyobb távolságot a romák felé produkálja a magyar lakosság.) 7. A Kormányhatározat IV./7. pontjához: A népegészségügyi szervezett szűréseken részt egyáltalán nem vevő vagy csak nagyon alacsony részvételi hajlandóságot mutató célcsoportok megszólítására, a szűréseken való részvétel ösztönzésére támogatni kell legalább húsz - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében lévő - település véleményformálóinak (cigány kisebbségi önkormányzatok képviselői, roma társadalmi szervezetek), döntéshozóinak és az egészségügyi alapellátás dolgozóinak bevonását az országos kommunikációs kampány részeként megvalósuló ún. érzékenyítő tréningekbe. E a feladat teljesítése a TÁMOP Szűrőprogramok országos kommunikációja című kiemelt projekt keretei között várható. Az érzékenyítő tréningek szervezése során külön figyelemmel leszünk arra, hogy a leghátrányosabb kistérségek véleményformálói és egészségügyi szakemberei jelentős hányadát képviseljék az érzékenyítő tréningen részt vevőknek. A tréningek negyedik negyedévétől kezdődnek, és 2009 során folyamatosan valósulnak meg. - A programindítás határideje márc.31. volt, a feladat teljesítése jelentősen csúszik. - általánosságban nem értelmezhető a véleményformálók bevonására irányuló szándék,

6 - a tréningek kiválasztásánál, a trénerek kiválasztásánál milyen garanciák és feltételek szolgálták azt a célt, hogy azok tartalmilag és módszertanilag is a feleljenek a romákat jelentős számban tartalmazó célcsoport igényeire, - mit és milyen módszert jelent konkrétan a külön figyelemmel leszünk- megfogalmazás, - javasoljuk a Roma érzékenyítő tréning (Mo-i Roma Parlament) módszertanát és tartalmát, amennyiben a romákat képviselő szakember, civil szervezet nem vett részt a program előkészítésébe. 8. A Kormányhatározat IV./8. pontjához: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása érdekében az egészségügyi alapellátás (háziorvosi szolgálatok) területén ösztönző, támogató programokkal csökkenteni kell a tartósan betöltetlen körzetek számát. A Regionális Operatív Programok jelentős pályázati forrásokat (A-komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása összesen 3,8 milliárd forint) biztosítottak ban az alapellátás infrastrukturális és szolgáltatási hátterének a fejlesztésére. Ezen túl a tárca dolgozik azon az ösztönző rendszeren, amelynek célja a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok számának a csökkentése. Az ösztönző rendszer teljes kidolgozására és elindítására várhatóan elején kerül sor. Jelenleg a TÁMOP A-komponens, mely kiemelt projektként a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok számának csökkentését a szakorvosok háziorvossá történő átképzésének támogatásával, illetőleg az önkormányzatok és az orvosok ösztönző rendszerének a kidolgozásával kívánta elérni, a fent említett várható központi ösztönző rendszer kialakítása miatt tartalmilag módosulhat. Erről a következő fél évben dönt az egészségügyi miniszter. A programindítás határideje 2008.június 30. volt. 9. A Kormányhatározat IV./9. pontjához: Az egészségügyi szakellátás területi egyenlőtlenségeinek javítása - a 20 km-en és/vagy 25 percen belül elérhető járóbeteg-szakellátó központok megvalósulása - érdekében támogatni kell a járóbeteg-szakellátást azokban a kistérségekben, ahol jelenleg nincs közfinanszírozott szakellátás, illetve ahol a kistérség lakossága az esetlegesen meglévő szórvány közfinanszírozott ellátások mennyisége és szakmai összetétele alapján nem tekinthető ellátottnak. Ennek a célnak a megvalósításához a TIOP Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése, valamint a TIOP Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című konstrukciók járulnak hozzá elsősorban. A kistérségek mindkét pályázatra február 29-ig adhatták be pályázataikat. A TIOP re beérkező 24 pályázatból 9 a 33 leghátrányosabb kistérségben (27%), és 7 hátrányos helyzetű kistérségben (50%) található. Azaz összességében a 47 hátrányos helyzetű kistérség 34%-ában, ott, ahol eddig nem volt közfinanszírozott szakellátás, új járóbeteg-szakellátó központ kerül felépítésre, és jelentősen javul a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés várhatóan 2010-től. A TIOP ra, azaz a már meglévő szakellátó-központok fejlesztésére beadott pályázatok 37,5%-a szintén a 47 hátrányos helyzetű kistérségben található. - Nem derül ki, hogy a hivatkozott pályázati programok kifejezetten erre a két célra kerültek kiírásra, vagy csupán pályázhattak az ellátatlan kistérségek is. A feladat teljesítése ettől a kitételtől függ. - Nem derül ki, mi lesz azokkal az ellátatlan célcsoportokkal, akiket nem érnek el sikeres pályázatok. Róluk lemondunk? Szegregálja őket az a körülmény, hogy nem pályázott az érdekükben senki, vagy nem jól pályázott, aki pályázott? 10. A Kormányhatározat IV./10. pontjához:

7 Programot kell indítani az 5-7 éves roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapotfelmérésére, a kiszűrt gyermekek fejlesztésére és a velük foglalkozó pedagógusok képzésére. A megvalósításra vonatkozó projektterv elkészült. Tartalmát tekintve öt hónapon át, hat új asszisztens, hat már működő csoportban 2008/09-es tanév második félévében hetente kétszer csoportos fejlesztés megvalósítását segíti, a tréner szakmai instrukciói alapján. Az új trénereket az első tanévben képzik ki, melyet a képzési záróvizsga és képzési tanúsítvány bemutatása követ. A terápiás-és kontrollcsoportok felállítása során 260 új gyermek dokumentált vizsgálata történik meg. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. - A leírtakból nem állapítható meg a feladat megvalósítása, a határidő a programok indítására június volt. - Hol tart a roma és hhh-s gyermekek állapotfelmérése, hogyan érik el őket, hogyan választották ki a felmérőket? - A trénerek honnan szereznek roma gyermekekkel kapcsolatos tudást, hogyan adják át az erre képzetlen pedagógusoknak, a kiválasztásnál a szempontrendszer tartalmazta e azt a tényt, hogy roma és hhh-s gyerekekről van szó? - Amennyiben a roma gyermekekkel kapcsolatos tudás nincs jelen sem szakértői, sem civil szervezeti szinten az előkészítésben, felhívom a figyelmet a Roma érzékenyítő tréning (Mo-i Roma Parlament) tudásanyagára és módszertanára. (Elkerülendő a fogyatékossá minősítés során elkövetett súlyos szegregációs következménnyel járó hozzá nem értés és tudáshiány a célcsoportról.) 11. A Kormányhatározat VII./1. pontjához: A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és a kultúra területén megfogalmazott feladatok megvalósítása során érvényesítsék a horizontális és esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika szempontjait, és ehhez készítsenek esélyegyenlőségi útmutatót. A közoktatás valamint a városfejlesztés (Regionális Operatív Programok vonatkozó intézkedései) területeihez az anti-szegregációs útmutatók elkészültek, a végrehajtás során a szempontokat érvényesítik. A foglalkoztatás, egészségügy és a kultúra területein az esélyegyenlőség-elvű szempontrendszer összeállítása elkezdődött, munkacsoportban folyik az előkészületi munka. Miért nem vonják be a RIT és a RIÉP szakértőit? Romákkal kapcsolatos érvényes tudás ma a kanonizált tudásrendszerben nem szerezhető, ha pedig ez a tudás kimarad a támogatáspolitika szempontrendszeréből, az automatikusan a romák szegregációjához vezet.

8 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat III./7. pontjához: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül, az ország vidéki területein, az előzetesen elismert helyi akciócsoportok által készítendő Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása során konzultációs lehetőségét kell biztosítani az Országos Cigány Önkormányzatnak, illetőleg a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknak. A LEADER program augusztusában kezdődött év őszén az Országos Cigány Önkormányzat elnöke és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes szakállamtitkára megállapodtak azokban a feladatokban, amelyek megvalósításával a FVM hatékonyan támogatni tudja a Roma Integráció Évtizede Programot. Az ütemezés szerint 2008 őszéig az előkészítés és a tervezés zajlik, ezért megvalósult konkrét roma programokról most még nem lehet számot adni. A tervezés menete maga is folyamatos és nem negyedéves ill. féléves szakaszokból áll. További sajátosság az is, hogy a programban részt vevő, vagy ahhoz csatlakozó közösségek sem egy időben kezdik meg a munkát. A tervezés lezárása után az Irányító Hatóság dönt arról, hogy mely közösségek folytathatják LEADER közösségként és melyek Helyi Vidékfejlesztési Közösségként tevékenységüket. Ez a döntés 2008 őszén várható. Azok a közösségek, amelyek LEADER-ként folytatják a vidékfejlesztési munkát, ennek lebonyolítására - a már megalakult közösségek tagjaiból - létrehoznak egy non-profit jogi személyiségű lebonyolító szervezetet. A LEADER közösségek regisztrációja a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) közreműködésével szeptember 1-én indult meg. Az első szakasz 20 napig tartott, mely idő alatt mintegy 85 roma szervezet (települési cigány kisebbségi önkormányzat vagy beazonosítható roma civil szervezet) csatlakozott alapító tagként az egyes közösségekhez. A második szakasz október 10-én zárult le szeptemberére a vidéki jogosult települések által alkotott térségekben 105 regisztrált helyi közösség jött létre, amelyekből 96 kezdhette meg a LEADER helyi vidékfejlesztési stratégia tervezését. A több mint 12 ezer regisztrált tag közül (önkormányzati, civil, vállalkozói szektor szereplői) mintegy CKÖ, és kb. ugyanennyi - a neve alapján roma - civil szervezet csatlakozott a közösségekhez. A Roma Integrációs Programiroda - a pénzügyi lehetőségeit kihasználva - 14 szakértő-mentor segítségével megkezdte munkáját abban a 44 közösségben, ahol a romák aránya és a térség hátrányos helyzete azt leginkább indokolta. A mentorok pályáztatása októberében megtörtént. A kiválasztott mentorok felkészültségét jelzi, hogy többségük a korábbi években már több kormányzati roma integrációs programban is dolgozott. A RIPI regisztrációs időszakban végzett munkája ellenére a kiemelt helyi közösségek között 4 olyan is van (Felső-Tisza Völgye, Hajdúk Helyi Közössége, Közép-Nyírségért és Rétközért, Hortobágy), amelyekben nincs beazonosítható regisztrált roma szervezet annak ellenére, hogy ezt a közösség által lefedett területen élő romák becsült aránya, és a közösség által lefedett kistérségek besorolása indokolná. - És akkor most mi lesz, kinek a feladata, felelőssége, stb? - Ez a beszámoló a besz.időszak előtti eseményeket írja le. 2. A Kormányhatározat III./8. pontjához Meg kell vizsgálni modellszerű (roma) mezőgazdasági szövetkezetek létrehozásának lehetőségét három az Észak-Magyarországi, az Észak-alföldi, valamint a Dél-alföldi - régióban. A feladat megvalósítása akkor kezdődik, ha a LEADER akciócsoportok jogi személyiségű szervezetei megalakultak, létrejöttek a lebonyolító non-profit szervezetek és megkezdték a munkát. A szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt csak ezt követően van lehetőség arra, 8

9 hogy az érintett szervezetek döntsenek arról, mely szervezeti rendszerhez kapcsolódnak, és abban milyen formában vesznek részt. A feladat megvalósítása 2008 őszén kezdődhet el, 2008 decemberében az OCÖ-val egyeztetett módon megszülethet egy tanulmány, mely az ÚMVP-n belül a termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozásának és működésének támogatását célzó intézkedés tapasztalatai is bemutatásra kerülnek. Nem derül ki semmiből a korm. határozatban, hogy ezt a LEADER program keretében kell elvégezni. Miért ragaszkodunk hozzá? Kérjük, hogy a tanulmány egyeztetéséhez a RIT tagjainak és szakértőinek is biztosítsanak konzultációs lehetőséget. Jogszabályalkotás, módosítás A beszámolási időszakban jogszabályalkotás ill. módosítás nem volt napirenden. A témához kapcsolódó hatályos jogszabály egyrészt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. Az FVM az előzetesen elismert helyi akciócsoportok által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozását szabályozó rendelet alkotásakor törekedett arra, hogy az Országos Cigány Önkormányzatnak, a megyei és a helyi szintű cigány kisebbségi önkormányzatoknak a tervezés során lehetősége legyen nem csak konzultációra, hanem javaslatok tételére is. A 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 5. -a megteremti a lehetőséget az OCÖ és a különböző szintű CKÖ-k mellett a civil szervezetek számára is, hogy a HVS kidolgozása folyamán a konzultációs lehetőséggel éljenek, javaslataikkal hozzájáruljanak a roma integráció támogatásához, érvényesíthessék a roma közösségek érdekeit. A roma szervezetek részvételének lehetőségét a rendelet (4) bekezdése tartalmazza, mely szerint a tervezést koordináló csoport üléseire egy esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezet egy képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni. Az OCÖ nem civil szervezet, elsősorban a cigányság kulturális autonómiája tekintetében rendelkezik közfunkciókkal. Javasoljuk, hogy a (4) bek. szerint a RIT jelölhessen ki a tervezést koordináló munkacsoportba szakértőt. Az esélyegyenlőség biztosítása a tervezést koordináló csoport feladatai között is szerepel. A (12) bekezdés c) pontja szerint a tervezést koordináló csoport feladata többek között az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerülő fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése. A RIPI ezen kívül a tervezési útmutatóhoz és a HVS értékeléshez is írt szakmai javaslatokat az esélyegyenlőség erősítése, a roma integráció elősegítése témájában. Kérnénk a RIPI szakmai javaslatait a RIT szakértői számára, és információkat a RIPI-ről, milyen szakmai szempontok alapján milyen módszerrel és milyen struktúrában kerültek a tagjai kiválasztásra. Szakmapolitikai intézkedések A RIPI munkatársai a HVI-k decemberi központi képzésein a roma integrációs szempontokról, feladatokról előadást tartottak az irodavezetők számára. Az irodavezetők regionális koordinátori értekezletein rendszeresen megvitatásra kerültek a roma integrációhoz kapcsolódó feladatok is. 9

10 Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl egyes előzetesen elismert helyi közösségeiben 2007 decembere és 2008 júniusa között a tervezés időtartama alatt - a roma szervezetek, a HVI-k és a közösségek munkáját 12 helyi szakértő - mentor segítette. Feladatuk volt becsatlakoztatni a négy hónapos tervezési folyamatba a roma közösségeket, azok elképzeléseit és a roma integráció szempontjait. Ennek érdekében tanácsokat adtak, egyeztetéseket folytattak a roma szervezetekkel, információkat szolgáltattak a roma közösségek, a HVI-k és a Tervezést koordináló munkacsoport számára, valamint helyi fórumokat szerveztek. A mentorok kiemelt feladata volt a közösség területén élő cigány szervezetek, kisebbségi önkormányzatok bevonása a LEADER tervezésbe. Ennek során a mentorok június végéig a 44 közösségben mintegy 220 helyi cigány kisebbségi önkormányzatot kapcsoltak be a LEADER tervezésbe. A helyi CKÖ-k mintegy 300 javaslatot, projektötletet fogalmaztak meg a helyi közösség vidékfejlesztési tervéhez kapcsolódóan. A tervezés befejezése után és a közösségek LEADER helyi akciócsoporttá történő alakulását követően a fentiek összefoglalásaképpen a RIPI elkészíti részletes beszámolóját, amelyet eljuttatunk a Roma Integrációs Tanács és az OCÖ részére. A RIPI munkatársai a tervezés ideje alatt meghívásoknak eleget téve - több megbeszélésen, tájékoztatón vettek részt, amelyek során ismertették azokat a lehetőségeket, amelyek a vidéki, helyi roma szervezetek és közösségek számára a LEADER Programban, az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedéseiben megnyílhatnak. A találkozókon összesen mintegy szervezet és magánszemély vett részt. A RIPI a találkozók, és egyéb konzultációs lehetőségek (telefon, stb.) által, a hozzá érkezett megkeresések alapján, több megyei CKÖ vezető, OCÖ alelnök részére adott tájékoztatást a vidékfejlesztési lehetőségekről. A RIPI a fenti feladatok ellátására június 15-ig 14 millió Ft-ot fordított. Kik a helyi mentorok, milyen módszer szerint és kritériumok lapján történt a kiválasztásuk? Az információszolgáltatás mennyisége kiderül, de a tartalma és a minősége nem, ennek megítéléséhez szükséges a RIPI tagjainak, a mentoroknak a kiválasztási mechanizmusaira rátekinteni. (Most csak a szolgáltatást látjuk, a hatékonyságot nem tudjuk mérni, ezért azt a szolgáltatók minősége alapján vélelmezhetjük, arra a szolgáltatók minőségéből következtethetünk.) Statisztika, kiadvány, tanulmány A LEADER-re vonatkozó statisztika és záró tanulmány készítésére a LEADER közösségek jóváhagyása után, várhatóan 2008 őszét követően kerül sor. Ezt a tárca elvégzi és az 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Roma Integrációs Tanács előtt beszámol. A tervezés kezdetére a mentorok számára a korábbi hazai és külföldi LEADER tapasztalatok alapján elkészült egy BEST PRACTICE gyűjtemény, mely a legjobb hazai és külföldi nemzetközi projektek leírását tartalmazza. Az intézkedésekről adott információ nem eredményorientált és hatékonyságorientált, hanem tartalomorientált, 10

11 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat V./4. pontjához: A romákat érő hátrányos megkülönböztetés elleni hatékonyabb fellépés, a szélesebb körű tájékoztatás elősegítésére az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) az Esélyek Háza hálózathoz kihelyezett ügyfélszolgálatokat működtet A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat tapasztalatai A romák esélyegyenlőségének biztosítását célzó kormányzati intézkedések körében az igazságügyi tárca októberétől működteti a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózatot. A Hálózat olyan jogsegélyszolgálat, amely kifejezetten azokra az ügyekre terjed ki, ahol az ügyfelet roma származása miatt érte jogsérelem. A minisztérium tartós megbízási szerződést kötött a Hálózat munkáját segítő ügyvédekkel január május időszakban összesen 660 ügy érkezett a Hálózathoz, 812 ügyfél kérte a segítségünket (ők szinte valamennyien romák; az ügyvédek tájékoztatása szerint elenyésző a hozzájuk fordult nem roma panaszosok száma), 37 esetben állapítottuk meg, hogy az ügyben fellelhető diszkrimináció; ezekben az ügyekben - a panaszos egyetértő és aktív közreműködése esetén- az ügyvédek megtették a jogilag indokolt és a kialakult helyzet megfelelő rendezését szolgáló lépéseket. A fenti tevékenységet 30 ügyvéd látta el, ők a év végi helyzethez képest (45 félfogadási hely) jelenleg már 47 félfogadási helyen tartanak heti rendszerességgel ügyfélfogadást. Az igazságügyi tárcának évek óta határozott törekvése, hogy a Hálózat szolgáltatását minél közelebb vigye az ügyfelekhez, minél több helyszínen legyen kiszámítható rendszerességgel félfogadás annak érdekében, hogy a panaszosoknak a lehető legkevesebb anyagi terhet (pl. utazási költséget) kelljen vállalniuk a joghoz való hozzájutás érdekében. A Hálózat bővítése ezért folyamatos feladat, amely a tárca számára a Roma Integráció Évtizede Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt célkitűzések megvalósítására elfogadott, évekre szóló kormányzati intézkedésekről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat (RIÉP Korm. határozat) V. fejezet 1. pontjában is megfogalmazódott. A Hálózat tevékenysége hatékonyan hozzájárul a jogérvényesítés terén nehézségekkel küzdő roma emberek érdekérvényesítési képesességének növeléséhez, a diszkriminatív intézkedések által elszenvedett hátrányok csökkentéséhez, illetve adott esetben (kártérítési, munkaügyi perek) a reparációhoz. A válaszból nem derül ki a június 30-i határidejű feladat teljesítése, azaz, hogy az Esélyek Háza hálózathoz kihelyezett e ügyfélszolgálatot az EBH 2008.június 30-ig Rendészeti programok a.) Rendőrségi roma összekötő tisztek képzése április Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), az IRM NOK és az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület közös szervezésében április között továbbképzés került megtartásra a rendőrség ún. roma összekötő tisztjei részére. A képzés célja egy olyan tréning megtartása volt, amely segíti munkakörük hatékonyabb ellátását, a roma kisebbség és rendőrség között felmerülő esetleges konfliktusok sikeresebb megoldását. A tréning fejleszteni kívánta konfliktus-kezelési készségeiket, tárgyalóképességüket, a kommunikációt, helyzetfelismerést, az együttműködő, innovatív és komplex gondolkodást, szervezetismeretet, pro-aktivitást. A képzés végén a résztvevő kollégák az Országos Rendőrfőkapitány és az IRM Nemzetközi Oktatási Központ Igazgatója részére prezentálták a hálózat fejlesztését célzó indítványaikat, javaslataikat. 11

12 Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk a rendőrség nem roma összekötő tisztjei számára a Roma érzékenyítő tréninget. (Mo-i Roma Parlament), befogadó környezetet ez tudja megteremteni. b.) június Rendészeti pályára orientáló tábor roma fiatalok részére, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola A tábor az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Egyesület szervezésében zajlott le, az IRM NOK szakmai segítséget nyújtott, valamint a gyerekek részére ebédet biztosított. Az előzetesen meghirdetett pályázat eredményeként 38 fő roma származású, érettségire készülő fiatal vehetett részt a programon, melynek során megkaptak minden releváns információt a rendészeti oktatási intézmények felvételi követelményeiről. Egyebek mellett lehetőségük volt cigány származású kollégákkal találkozni. A projekt várhatóan elősegíti majd a roma származásúak arányának növekedését a rendészeti szervek állományában. c.) Roma-rendőr konfliktuskezelő tréning május 23-án került megszervezésre az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály, illetve a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete által közösen kidolgozott Roma-rendőr konfliktuskezelő tréningek és a 107 Esély a Sporttal Projektismertető megnyitójára. Ennek keretében ismertetésre került a roma-rendőr konfliktuskezelő program, illetve bemutatásra került a 107 Esély a Sporttal, a Rendőrség hátrányos helyzetű gyerekek részére szóló programja. A projekt célja: a szabadidő hasznos eltöltése kapcsán az általános iskolás-korú, hátrányos helyzetű gyerekek fizikai állóképességének növelése, az egészséges életmódra, szabálykövetésre, illetve előítéletmentességre nevelése, valamint rendőri pályára orientálása. A tervek szerint a projekt hat helyszínen kerül végrehajtására (1 budapesti és 5 vidéki általános iskolában). Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk, hogy (legalább partnerként ) tréningszolgáltató roma szervezetet vonjanak be minden olyan képzésbe, amelynek romákra vonatkozó tudáseleme van. (Ez a tudás nem szerezhető meg a legkiválóbb konfliktuskezelésben járatos szakemberek számára sem.) d.) Szolgálat konfliktusok nélkül projekt június hónapban került lebonyolításra a Szolgálat konfliktusok nélkül című projekt szintén az ORFK szervezésében. Célja, hogy a romák és a rendőrök közötti kölcsönös előítéletek oldására, az egymással hagyományosan rossz viszonyban lévő csoportok közötti kapcsolatok javítására olyan gyakorlati megoldásokat adjon a rendőrök kezébe, amellyel súrlódásmentesen és hatékonyan jutnak el egy-egy problémás helyzet konszolidálásához. A tréningek során a résztvevőknek olyan ismeretek elsajátítására, gondolkodásmód és ehhez kapcsolódó készségek kialakítására, fejlesztésére volt lehetőségük, amelyek hozzásegítik őket a mindennapi munkájuk során előforduló konfliktushelyzetek feloldásához. A projekt elsődleges célcsoportját a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a helyi kapitányságok közbiztonsági és bűnügyi állományában szolgálatot teljesítő rendőrök alkották. A tréningek 2008 júniusában zajlottak az ország négy régiójában, mintegy 100 fő részvételével. Időtartamuk két nap (20 óra), melynek során kiemelt figyelmet kaptak a valós életben előforduló konfliktushelyzetek elemzése, a romákkal kialakuló konfliktusok megelőzésének, feloldásának lehetséges módjai. A projekt minden költségét, a szállást és az étkezést a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete állta. Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk, hogy (legalább partnerként ) tréningszolgáltató roma szervezetet vonjanak be minden olyan képzésbe, amelynek romákra vonatkozó tudáseleme van. (Ez a tudás nem szerezhető meg a legkiválóbb konfliktuskezelésben járatos szakemberek számára sem.) 12

13 e.) Főiskolai képzés A Rendőrtiszti Főiskolán Kisebbségtudományi ismeretek címen oktatást bonyolítottak. A 16 órás tantárgy célja minél több ismeret átadása a cigányság történelmével, kultúrájával, társadalmi szerepével kapcsolatban. Az általános kereten belül a hallgatók érdeklődése befolyásolja, hogy milyen területek kerülnek részletesebb kifejtésre. A rendészeti szervek a fenti programokkal kapcsolatban pénzügyi adatokat nem tudtak közölni tekintettel arra, hogy a költségek a képzéseket, rendezvényeket lebonyolító szervezetek éves intézményi költségvetésének részét képezik, és nevesítve nem kimutathatóak. Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk, hogy (legalább partnerként ) tréningszolgáltató roma szervezetet vonjanak be minden olyan képzésbe, amelynek romákra vonatkozó tudáseleme van. (Ez a tudás nem szerezhető meg a legkiválóbb konfliktuskezelésben járatos szakemberek számára sem.) A fent felsoroltak nem adnak választ arra, hogy az EBH kihelyezett e ügyfélszolgálatokat az esélyek háza rendszerébe. 13

14 Miniszterelnöki Hivatal A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat I./13. és VI./7. pontjaihoz: Meg kell teremteni, illetőleg fejleszteni kell a közoktatási intézményekben folyó romani és beás nyelvoktatás szakmai feltételeit. Támogatni kell a romani és beás nyelvek oktatásához szükséges tananyag fejlesztését és az ahhoz kapcsolódó kutatásokat, felméréseket. Koordinálni és támogatni kell a romani és beás nyelvtanári és tolmácsképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat, meg kell vizsgálni, hogy ezen képzések akkreditációja, milyen eszközökkel ösztönözhető VI/7. Biztosítani kell az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának a romani és beás nyelvekre történő kiterjesztéséhez szükséges feltételeket A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának romani és beás nyelvekre történő kiterjesztésének előkészítése érdekében az elmúlt években több alkalommal folytattunk egyeztetést az illetékes szaktárcákkal, illetve a terület hazai és külföldi szakértőivel. Az egyeztetések során a cigány nyelvek helyzetének vizsgálata, illetve a köz- és felsőoktatásban történő nyelvoktatás fejlesztési lehetőségeinek megvitatása is napirenden volt. Mindezek alapján határoztuk meg a szükséges további lépéseket. Az OKM pályázatot hirdetett a kisebbségi oktatási programok fejlesztésére. Elkészült és jelenleg egyeztetés alatt van a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosítása, melynek eredményeként sor került a bolgár, görög, horvát, német, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén anyanyelv és irodalom, valamint a népismeret követelményeinek az átdolgozására. Elkészültek a romani és beás nyelvek fejlesztési feladatai is az 1. évfolyamtól a 12., illetve a 13. évfolyamig. A módosított Nemzeti alaptantervben központi szerepe van a kulcskompetenciák fejlesztésének, mely kiemelt szerepet kap a nemzetiségi anyanyelvi és kulturális nevelésben is. A kisebbségenként meghatározott fejlesztési feladatokat magyarul és a kisebbség nyelvén kell kiadni. Elkészültek a dokumentumok kisebbségi nyelvű változatai is, terjedelmi okok miatt az egyeztetés során csak a magyar nyelvű változat kerül köröztetésre. A MeH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztálya ezzel párhuzamosan az OKM és az Országos Cigány Önkormányzat közreműködésével Szakértői Munkacsoportot hívott életre. Tagjai a nyelveket jelenleg is oktató (romani és beás) felsőfokú oktatási intézmények képviselői (Pécsi Tudományegyetem, ELTE Tanárképző Főiskola, valamint Apor Vilmos Katolikus Főiskola) illetve azok a szakemberek, akik kidolgozhatják a romani és beás nyelvtanár szak akkreditációjához szükséges anyagokat. A Nyelvi Munkacsoportokkal történt egyeztetést követően a MeH előkészítette a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának romani és beás nyelvekre történő kiterjesztésével kapcsolatos jogszabály-tervezetet, melyet az Országgyűlés június 9-ei ülésnapján elfogadott és évi XLIII. törvényként került kihirdetésre június 27-én. A nyelvek védelméhez kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében II. félévében a Munkacsoport napirendjén szerepel a közigazgatási nyelvhasználatot elősegítő feltételek áttekintése, illetve a közoktatási rendszerben történő romani és beás nyelvoktatás fejlesztéséhez kötődő tananyag-fejlesztés és az ahhoz kapcsolódó kutatások, felmérések jövőbeni lépéseinek áttekintése. A két pontban (I/13. - VI/7.) jelzett feladat megvalósításának első szakasza a jogszabály elfogadásával lezárult, ezt követően a hangsúlyt gyakorlati megvalósításra helyezzük, melynek során a kormányzati tisztviselők mellett nagy szerepet szánunk a Szakmai Munkacsoportokban tevékenykedő Országos Cigány Önkormányzat képviselőinek, illetve azoknak a roma szakembereknek, akik megalapozhatják a nyelvhasználat elősegítését 14

15 szolgáló Kormányhatározat előkészítését, és a reálisan vállalható stratégiai lépések megtervezését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisebbségi önkormányzatok csak ritkán vesznek részt a nyelvhasználatot elősegítő programok megvalósításában, ezért erre a jövőben a támogatási rendszerek feltételeinek kialakítása során nagyobb hangsúlyt fektetve, ösztönözni kívánjuk szerepvállalásukat. 2. A Kormányhatározat V./2. pontjához: A roma civil szervezetek által létrehozott jogvédő szervezetek (kiemelt figyelemmel a roma nőket képviselő szervezetekre) és cigány kisebbségi önkormányzatok bevonásával ki kell alakítani, illetőleg a meglévő kezdeményezések támogatásával tovább kell fejleszteni egy a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköző esetek feltárására alkalmas antidiszkriminációs jelzőrendszert annak érdekében, hogy azok minél nagyobb számban az Egyenlő Bánásmód Hatóság tudomására jussanak. Az oktatás területén hét regionális központot kell működtetni a diszkriminációs jelenségek feltárása és kezelése céljából. A roma civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok számára meg kell teremteni a fenti célú működéshez szükséges támogatást A MeH részt vesz minden olyan egyeztetésen, szakmai programon, mely a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköző esetek feltárását segítheti elő. A cigány kisebbségi önkormányzatok működését a központi költségvetés által biztosított feladatarányos támogatási rendszer biztosítja év végén került sor a jogszabály módosítására, mely a korábbi alanyi jogú normatív támogatási rendszer helyett a feladatalapú támogatási rendszert részesíti előnyben. A jogszabály előkészítése során figyelembe vettük a cigány kisebbségi önkormányzatok sajátos helyzetét, ezért a támogatási feltételek és az értékelési szempontrendszer meghatározása során külön esélyegyenlőségi kategória került be (ezen belül jelenik meg a jogvédő tevékenység), mellyel az érintett önkormányzatok többletpontokat szerezhetnek. A évi tevékenység alapján benyújtott kérelmek feldolgozása megtörtént. Néhány tapasztalat: A feladatarányos támogatási felhívásra az 1100 cigány kisebbségi önkormányzatból összesen 828 testület nyújtotta be kérelmét, melyből 806 volt értékelhető és kaphatott összesen 170,8 MFt támogatást. A cigány kisebbségi önkormányzatoknak adott támogatás összege 2007-hez képest települési szinten 50,4 MFt-al, míg területi szinten 4 MFtal növekedett. Az adatlapok feldolgozását követően megállapítható: összes nemzetiségi kérelem 44%-a volt cigány, az összes CKÖ 73,3 részesült támogatásban, a legmagasabb 90 pont /Dabas (elérhető max: 100 pont), átlagos pontszám 31,74, nincs összefüggés az ÖNHIKI-s települések pontszámai és teljesítménye között. Az Esélyegyenlőségi programok során kevés a komplex esélyegyenlőségi program megalkotása. Valamilyen feladatról az önkormányzatok 36%-a adott számot. Igazolódni látszik az a korábbi feltételezés, hogy a romák a kisebbségi önkormányzattól a kisebbségi törvényen túlmutató feladatokat várnak el, melynek teljesítéséhez valójában nem rendelkeznek anyagi forrásokkal. Itt még inkább érvényesül az állítás, hogy sikeres munkát az a testület képes felmutatni, aki a települési önkormányzattal együttműködést tud kialakítani. A legtöbb önkormányzat a foglalkoztatási programokban való részvételt jelöli meg, melyek többsége a közhasznú munkavégzés, vagy annak koordinációs tevékenységében való részvétel. Kevesebb a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás keretében szervezett közmunkaprogram, de számot adnak szociális asszisztens, és roma foglalkoztatási referens képzéséről és foglalkoztatásáról is. Néhány szerencsés esetben HEFOP vagy más uniós 15

16 program segítségével többéves foglalkoztatással egybekötött komplex munkaerő-piaci reintegrációs programot szerveznek. Kisebb településeken jellemző a szociális földprogram és az Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása révén biztosított ingyenes vetőmagigénylés. Néhány igénylő beszámol a telepfelszámolással kapcsolatos tervezésről, és a település infrastrukturális fejlesztéseiben való részvételről (ivóvíz, járdaépítés). Elvétve, de szó esik az SZMM támogatásával megvalósuló telep-rehabilitációs programról is. A szociális és egészségügyi programok szintén megjelennek, sajnálatos, hogy e körben még mindig gyakori a közvetlen vagy a települési önkormányzat segélyezési feladataiban (szociális, temetési segély, élelmiszercsomag osztás) való részvétel. Az anti-diszkriminációval kapcsolatos tevékenység legtöbb esetben a rendőrséggel való együttműködés keretében valósul meg. Több önkormányzat vesz részt az IRM által létrehozott Jogvédő Hálózatban, de előfordul, elsősorban a jobb anyagi helyzetben lévő nagyvárosokban vagy megyeszékhelyen, az önálló Cigány Jogvédő Iroda fenntartása is. Nem tudunk meg semmit a jelzőrendszerről, a 7 regionális központról, a civil szervezetek antidiszkriminációs tevékenységéhez nyújtott működési támogatásról, a ckö-knek nyújtott faladat alapú támogatás nagyságrendje kizárja a jogvédős tevékenységet. 3. A Kormányhatározat VI./4. pontjához: A hazai és az európai cigány kultúra méltó bemutatása érdekében elő kell készíteni a művészeti és hagyományápoló csoportok, alkotóműhelyek helyszínének biztosítására, képzések, színházi programok,hangversenyek, ünnepi műsorok, koncertek lebonyolítására, konferenciák befogadására, múzeum és kutatóközpont, valamint szakmai műhely kialakítására alkalmas, állami felelősségvállalással működő országos roma kulturális központ létesítését és finanszírozását. Az Országos Cigány Önkormányzat (továbbiakban OCÖ) évben 225,6 MFt működési, illetve az általa létrehozott intézmények működtetésére évtől 70 MFt os központi költségvetési támogatásban részesült. A Dohány utcai székház felújítása során elkészült az emeleti színházterem és a földszinti nagyterem. Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátására a székház 300 m2-es épületrészét a évben tulajdonba kapta. Országos Cigány Önkormányzat intézményei Az OCIMK október 1-én alakult, melyet az OCÖ hozott létre és felügyel ma is. Működési költségeit az OKM biztosította ben a tárca e célra 31,9 millió forintot szánt, míg 2006-ban a fejezeti források nagyarányú csökkentése miatt nem részesült támogatásban. Az intézmény (Gyömrői u.) működési feltételei csak részben biztosítottak, illetve végén keletkezett tűzeset miatt az OCÖ Közgyűlése az épület eladása mellett döntött. Az országos kisebbségi önkormányzatok részére a évi központi költségvetésben elkülönített a Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása előirányzat terhére, az OCÖ 113 millió Ft, majd évben további 53 MFt, míg 2006 évben informatikai fejlesztésre 1 MFt pályázati támogatásban részesült, melyből, három intézményt hozott létre. A 2004-ben alapított központi, illetve 21 regionális és helyi irodával működő Országos Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat feladata elsősorban - a cigány lakosság, a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított széleskörű szolgáltatásai révén - oktatási, kulturális, informatikai, közösségfejlesztő és antidiszkriminációs elemeket tartalmazó fejlesztési programok elindítása, valamint a munkaerőpiaci reintegráció elősegítése. A hálózat létrehozásához és működéséhez szükséges forrást a kisebbségi intézményi keret, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Megyei Munkaügyi szervezetek biztosították ben nyitotta meg kapuit az Országos Cigány Önkormányzat székházában: 16

17 - Az Országos Cigány Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, melynek feladata az európai cigányság történelmi-, irodalmi-, néprajzi-, zenei-, képzőművészeti; kulturális értékeinek összegyűjtése, megmentése és bemutatása. - az Országos Roma Könyvtár Levél és Dokumentumtár, ennek feladata a romákról szóló tudományos, statisztikai, demográfiai adatok összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása, valamint egy romológiai szakkönyvtár felállítása ben az Országos Cigány Önkormányzat 20 MFt támogatást kapott a Kisebbségi Intézményi Keretből, új országos hatáskörű intézménye a Roma Média és Információs Központ kialakítására. Semmi sem szól az Országos Roma Művészeti Központ létrehozásáról, az OCÖ intézményrendszerével helytelenül össze van keverve. Az előkészítés határideje (Az előkészítő munkába egy tárgyalás erejéig konzultációs lehetőséget kapott az OKM-ben a Civil Ernyő és a Roma Parlament, az OCÖ meghívás ellenére nem volt jelen.) 17

18 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása 1. A Kormányhatározat II./8. pontjához: Pályázatok útján támogatni kell a hátrányos helyzetű kistérségekben létrejövő, illetve működő, növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások munkalehetőségteremtő komplex beruházásait, illetve komplex technológiai beruházásait. A GOP ezen cél szolgáló pályázatai tavaszán kiírásra kerültek: GOP /C - komplex technológiai fejlesztés a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben; GOP /B - komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben mikro-, kis- és középvállalkozások számára; GOP /C - komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben. Megvalósult. 2. A Kormányhatározat VII./4. pontjához: A Roma Integrációs Tanács keretein belül - elsősorban a Tanács civil delegáltjainak közreműködésével - létre kell hozni az ún. Roma Irányító és Monitoring Bizottságot. A Bizottság ügyrendjéről, munkatervéről, finanszírozásáról javaslatot kell készíteni. A Roma Integrációs Tanács (RIT) keretein belül létrejött a Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) márciusában. Megvalósult. 3. A Kormányhatározat I./15. pontjához: Informatikai képzési és fejlesztési programot kell indítani a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok részére. Folyamatban. Hogyan, mikor, ki, milyen tartalommal, módszerrel???? 4. A Kormányhatározat VII./5. pontjához: A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt jelentés-tételi kötelezettség teljesítésének elősegítésére - a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók alapján, illetve a Roma Integrációs Tanács és annak keretein belül működő Roma Irányító és Monitoring Bizottság közreműködésével - monitoring rendszert kell kidolgozni. Folyamatban. Tekintettel a 2008.dec.31. határidőre, javasoljuk munkacsoport felállítását a RIT szakértőinek részvételével. 5. A Kormányhatározat VII./2. pontjához: A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a kétéves intézkedési tervben foglalt feladatok aktuális állásáról félévente számoljanak be a Roma Integrációs Tanácsnak. A beszámolókban ki kell térni arra is, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok előkészítésébe, végrehajtásába, illetőleg a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók mentén elvégzett monitorozásba milyen módon vonták be a roma civil szervezeteket és az Országos Cigány Önkormányzatot július 10-én az első féléves beszámoló elkészült. Ez igaz, de nem tudunk a roma képviseletek bevonásának tényéről, módjáról a feladatvégrehajtás tekintetében (előkészítés, végrehajtás, monitoring). 6. A Kormányhatározat II./9. pontjához: 18

19 A foglalkoztatási és vállalkozásfejlesztési programok tervezése és megvalósítása során - a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmények bevonásával, illetve alternatív szolgáltatások nyújtásával - elő kell segíteni a kisgyermekes anyák e programokban való részvételét. Folyamatban. Hogyan, mikor, ki?????????? 7. A Kormányhatározat II./7. pontjához: A roma szakemberekből álló vállalkozásfejlesztési referensi hálózat legalább öt fővel történő bővítésével, valamint pályázatok útján évente legalább hetven roma mikro-, kis- és középvállalkozás megerősítését és fejlesztését kell támogatni. Biztosítani kell legalább ötezer munkavállaló képzését az adminisztrációs kapacitásokkal nem rendelkező mikro- és kisvállalkozásokban. Az NFGM roma mikro-, kis- és középvállalkozás megerősítését és fejlesztését támogató pályázata, a KKC-2008-R jelű pályázat kidolgozásra került, várható meghirdetési ideje: A pályázat keretében várhatóan a évben pályázó kaphat támogatást a 300 M forintos, hazai forrásból származó keretből. A Pályázati Bíráló Bizottságban mint től minden évben részt vesz az Országos Cigány Önkormányzat képviselője is. A pályázat úgy fejleszti a roma vállalkozásokat, hogy - egyrészt nem definiálja, mi minősül roma vállalkozásnak - másrészt, a pályázók körét kiterjeszti valamennyi vállalkozóra - ezt a skizofréniát nem oldja egyetlen cigány képviselő sem, ebben a konstrukcióban érdemi szerepük nincs, legfeljebb legitimáljál a pályázat roma jellegét, holott a pályázat nem roma, - ha roma vállalkozásokat támogat a pályázat, akkor definiálni kell a jogalanyi kört, - ettől célszerű elválasztani a romákat foglalkoztató vállalkozások körét pályázati konstrukció szintjén, beépítve a jogosultságkövetést. A jelenlegi konstrukció olyan mechanizmusokat gerjeszt, amelyben egyrészt kirekesztődnek a roma vállalkozások a jelentősebb szimbolikus tőkével rendelkező nem roma vállalkozások miatt, másrészt az egyetlen roma (OCÖ) képviselő beiktatásával a döntéshozó mechanizmusba jelentős teret biztosítanak a szakmai szempontokon kívüli szubjektívizmusnak. Javasoljuk, hogy hatásvizsgálatot készíthessen a GKM-től független roma szervezet, RIT, RIMB, az eddigi pályázatok megvalósításáról, célcsoportjáról, eredményeiről, amely tényszerűen igazolja azt a meggyőződésünket, hogy a jelenlegi konstrukció nem jó. A roma referensi hálózat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium év óta működtetett konstrukciója től kezdve Egerben dolgozik roma vállalkozásfejlesztési referens tól még 4 régióban így már összesen öt régiós központban- (Közép-Dunántúl, Közép- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl) került bevezetésre a roma referens intézménye. A hálózat tagjai a MAG Zrt. alkalmazásában dolgoznak. A kiválasztás módszertana, milyen tudáskészlettel rendelkeznek mind a romák, mind a fejlesztéspolitika, mind az adott régió tekintetében, azt honnan szerezték be (iskolai rendszerben nem beszerezhető), milyen értékelési rendszer vizsgálja az eredményességüket,??? július 1-én Pályázati felhívás a versenyképes vállalkozói tudás támogatására címmel (Kódszám: KKC-2008-V) pályázati lehetőség került kiírásra, lehetőséget teremtve ezzel a mikro- és kisvállalkozások számára képzési lehetőségek elérésére, vállalkozói tudás megszerzésére. - Ha a pályázatban garanciák szolgálják az ötezer fős indikátorban a roma vállalkozások elérését, akkor itt a helye ennek a feladatnak, és be kell számolni a garanciákról, 19

20 - Ha a pályázati felhívás nem a romáknak szól, hanem mindenkinek és nem szerepel benne előnyben részesítés, akkor ez a feladat nem szolgálja a roma integrációt, sem a feladat, sem a forrás nem szerepeltethető a roma integrációt szolgáló intézkedések között. 20

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 19.749-1/2007-SZMM A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről Budapest, 2007.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról

Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról Az FVM-VKSZI RIPI 2008. október 8.-án hirdette meg a Vidékfejlesztési Roma Akadémián (VRA) való részvétel lehetőségét. http://www.ripi.hu/index_main.php

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

I. Az oktatás területét érintı feladatok

I. Az oktatás területét érintı feladatok 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervrıl A Kormány a Roma Integráció Évtizede Program

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben