J E L E N T É S A /2007. (XII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII."

Átírás

1 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N T É S A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre vonatkozó kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok évi időarányos végrehajtásáról Vezetői összefoglaló A Kormány december 19-én fogadta el az 1105/2007 Korm. határozatot a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről. A Korm. határozat által megfogalmazott első kétéves intézkedési terv, a évekre jelöli ki a romák társadalmi integrációjának megteremtése érdekében szükséges lépéseket; az oktatás, a foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is), a lakhatás, az egészségügy, az egyenlő bánásmód érvényesítése, valamint a kultúra, média és sport területén. Az ágazati minisztériumok első félévében végzett, fent említett jogszabályok alapján előírt, roma integrációt segítő programjairól, intézkedéseiről az alábbiakban adunk számot. Az oktatás területén folytatódtak a korábbi években megkezdett, a hátrányos helyzetű, roma gyermekek, tanulók óvodai iskolai sikerességét elősegítő, az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést biztosító, ezáltal a társadalmi integráció támogatását elősegítő intézkedések. Az esélyteremtés, hátránykompenzálás figyelembevételével zajlott az oktatási tárca kodifikációs tevékenysége, mind az alapnormákat meghatározó törvénymódosítások, végrehajtási rendeletek, mind az eljárásrendi jogszabályok tekintetében. A források felhasználásának tervezése során nemcsak a költségvetési törvény szerinti hazai forrásokat lehatároló eljárásrendi-igénylési rendeletek megalkotásakor, de az uniós források felhasználása során is elsőrendű prioritás az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika érvényesítése. A foglalkoztatás területén a munkaügyi szervezet szolgáltatásai, munkaerő-piaci, felnőttképzési programjai folyamatosan zajlanak a év során is. A TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért elnevezésű program ez év áprilisában minden régióban elindult. A Közmunkaprogramok szervezése szintén folyamatos. Folytatódnak az általános iskola elvégzésére, és a szakképesítés megszerzésére irányuló munkaerő-piaci, felnőttképzési programok is. Az egészségügy területén az egészségkutatás, iskolai egészségfejlesztés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapotának javítását célzó programok, jó gyakorlatok leírásában történtek fontos intézkedések. Folytatódtak a népegészségügyi szűrővizsgálatok, a szív- és érrendszeri szűréseken való tudatos részvétel fokozását a szűrővizsgálati program kommunikációjának erősítésével kívánják elérni. Az egészség, mint fejlesztéspolitikai horizontális szempont, másrészről a Társadalmi Megújulás Operatív Program egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatására regionális tájékoztató sorozat megtartására került sor a Regionális Fejlesztési Tanácsok bevonásával. A lakhatás területén 2008-ban is folytatódik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szociális és integrációs programja.

2 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP), valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programjaiban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlősége horizontális szempontként jelenik meg. Az esélyegyenlőség-elvű, illetve az antiszegregációs támogatáspolitika érvényre jutását szolgálja többek között az ÚMVP keretei között létrehozott Roma Integrációs Program Iroda tevékenysége, vagy az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként kötelezően kidolgozandó anti-szegregációs terv, illetve a TÁMOP közoktatás-fejlesztési intézkedéseihez kapcsolódó esélyegyenlőségi tervek kidolgozása és megvalósítása. Nemzetközi események A Roma Integráció Évtized Program elnökségét július 1-től június 30-ig, egy éven át Magyarország látta el. Az Évtized Program soros elnökeként új országokat hívtunk meg a programba, kommunikációs kampányt kezdeményeztünk, ajánlást fogalmaztunk meg az Évtized Programban résztvevő országok számára az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika alkalmazásával kapcsolatban. Emellett lépéseket tettünk egy Európai Roma Stratégia kidolgozása érdekében.

3 Egészségügyi Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat IV./1. pontjához: Legalább húsz - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében lévő - település és legalább kétezer hátrányos helyzetű személy bevonásával programokat kell indítani a népegészségügyi (emlő- és méhnyakrák) szűréseken való részvétel ösztönzésére, mobil szűrőállomások igénybevételére, különös tekintettel a szegregált lakókörnyezetben élőkre. A feladat két TÁMOP konstrukció, a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat; és a Szűrőprogramok országos kommunikációja kiemelt projekt keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsolatban előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Ezután kerül sor az útmutató társadalmi egyeztetésére, majd további kiegészítésére és véglegesítésére. A pályázatok meghirdetését a tárca október elejére tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig.-(Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen) A TÁMOP kiemelt projekt lakossági szintű kommunikációs tevékenységének megjelenése negyedik negyedévben várható. 2. A Kormányhatározat IV./2. pontjához: Legalább húsz - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében lévő - település és legalább kétezer hátrányos helyzetű személy bevonásával életminőség-javító, egészségfejlesztő programokat kell indítani, melynek során kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű településeken, illetve a szegregált lakókörnyezetben élőkre. A feladat a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsoltban erőteljes előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Utána kerül az útmutató társadalmi egyeztetésre, majd további kiegészítésre és véglegesítésre. A pályázatok meghirdetését a tárca október elején tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig. (Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen) 3. A Kormányhatározat IV./3. pontjához: Támogatni kell a kistérségi települési egészségtervek elkészítését és azok megvalósulását, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, halmozottan hátrányos helyzetű településekre. A programokkal el kell érni a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségben élő lakosság legalább negyven százalékát. A feladat a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat keretei között, a leghátrányosabb kistérségek részére elkülönített komponens keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsoltban erőteljes előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Utána kerül az útmutató társadalmi egyeztetésre, majd további kiegészítésre és véglegesítésre. A pályázatok meghirdetését a tárca október elején tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig. (Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen).

4 4. A Kormányhatározat IV./4. pontjához: A halmozottan hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben, illetve a szegregált lakókörnyezetben élők életviteli, egészség-megőrzési kompetenciáinak fejlesztésére legalább tíz, hátrányos helyzetű csoportot képviselő civil szervezet bevonásával programokat kell indítani. A feladat a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok egyfordulós nyílt pályázat keretei között, a leghátrányosabb kistérségek részére elkülönített komponens keretei között kerül megvalósításra. A konstrukcióval kapcsoltban erőteljes előkészítő munka folyik. A pályázat-előkészítő munkacsoport várhatóan július közepe és augusztus vége között végzi a munkáját. Utána kerül az útmutató társadalmi egyeztetésre, majd további kiegészítésre és véglegesítésre. A pályázatok meghirdetését a tárca október elején tervezi, ahol kiemelt fókuszként jelennek meg a leghátrányosabb kistérségekben élők. A program megvalósítása elindul július 31-ig. (Ez a mondat az eddigi tartalmak alapján értelmezhetetlen) pont alatti feladatokhoz: - Határidő a programindításra júl. 31. volt, a megvalósítás az előkészítésnél tart. - Nem mond semmit arról, milyen garanciák szolgálják a hátrányos helyzetű személyek és a szegregált lakókörnyezetben élők hozzájutását, továbbá hogy találja meg a program a romákat és a romák a programokat mi a konkrét tartalma a kiemelt fókusz kifejezésnek? - A PEMCS-ben van e roma szempontból hiteles (vagy bármilyen) szakértő, roma esetleg civilek? 5. A Kormányhatározat IV./5. pontjához: A 0-7 éves korú gyerekek fejlődésének komplex felméréséhez állapotfelmérő adatlapokat, eljárási és ellátási protokollokat - köztük nyelvi és megértési nehézségekkel küzdők szüleit segítő kiadványt - kell kidolgozni a korai felismerés és a segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítésére. Az ezt a célt szolgáló kiemelt projekt az augusztusi projektcsatornába kerül benyújtásra. A döntést követően (várható időpontja október) lehet megkezdeni a pályázat-előkészítő tevékenységeket. Várhatóan december végére véglegesítésre kerül a tervezési felhívás, és a tervezett határidőre megindulhatnak a konkrét fejlesztési tevékenységek. - A kiemelt projekt PEMCS-ben van e roma szempontból hiteles (vagy bármilyen) szakértő, illetve olyan szakember, akinek a roma gyermekek fogyatékossá minősítése a szakterülete, elkerülendő az ott elkövetett hibák (a minősítő folyamat a fehér középosztály gyermekeinek átlagos tudásbázisán mérte a roma gyermekeket) bekövetkezett súlyos kirekesztő mechanizmusait? 6. A Kormányhatározat IV./6. pontjához: Az egészségügy területén foglalkoztatás-ösztönző programokat kell indítani, amelyek támogatják a roma származásúak alkalmazását a hiányszakmákban. A romák arányának ezekben a szakmákban átlagosan el kell érnie a 3-5%-ot. A TÁMOP B-komponens Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című konstrukció, mely automatikus pályázatként kerül kiírásra, jelenleg a

5 társadalmi egyeztetésre bocsátás fázisában van. Az intézmények első körben várhatóan augusztusától-október végéig folyamatosan beadhatják pályázataikat. Mivel a támogatás egyik feltétele, hogy az Irányító Hatóság által megadott esélyegyenlőségi szempontok közül (Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése; Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése; Akadálymentesítés előrehaladása; Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása; Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása, Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása) legalább egyet teljesíteni kell, ezért várhatóan végére, amennyiben az intézményekben alkalmazott munkaerő önként nyilatkozik nemzetiségi hovatartozásáról, lesznek részleges és megközelítő adatok a fenti arányokra vonatkozóan is. A Kormányhatározat előkészítő tevékenysége során azonban tárcánk folyamatosan jelezte, hogy erre az arányra törekedni fogunk, de a teljesítésének számos egyéb, az EÜM-től független feltétele van. - Semmi akadálya annak, hogy a pályázatokat a romák kötelező alkalmazását előíró feltételekkel írják ki, annak sem, hogy romák alkalmazását jelentős + pontokkal ösztönözzék, erre számos aktuális pályázat kiírási gyakorlat működik az UMFT-ben. (Pl. ha 10 % körüli a munkanélküliség, akkor 10 % munkanélküli kötelező foglalkoztatása a foglalkoztatást ösztönző pályázatokban, ahol van roma lakosság, ott a romák arányának megfelelő foglalkoztatásuk stb.) - Kizárólag az EÜM-től függ, használja e ezt a számára kötelező eredmény elérése érdekében alkalmas biztosítékot. - A roma származáshoz rendelt előny garancia arra, hogy a program a roma célcsoportot elérje, és arra, hogy romaként vegyék igénybe, származásuk kinyilvánításával az előnyt (a rasszjegyek miatt egyébként sem érdekük és nem is racionális eltitkolni az eltitkolhatalant, az csak a többségi társ. teljesíthetetlen elvárása). - A roma származáshoz rendelt előny garantálja azt is, hogy az összes pályázó nem választ automatikusan más csoportot az előnyben részesíthetők közül, amelyhez a szociális távolság skálán közelebb van. Kutatásokból tudjuk, hogy a skálán mért legnagyobb távolságot a romák felé produkálja a magyar lakosság.) 7. A Kormányhatározat IV./7. pontjához: A népegészségügyi szervezett szűréseken részt egyáltalán nem vevő vagy csak nagyon alacsony részvételi hajlandóságot mutató célcsoportok megszólítására, a szűréseken való részvétel ösztönzésére támogatni kell legalább húsz - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében lévő - település véleményformálóinak (cigány kisebbségi önkormányzatok képviselői, roma társadalmi szervezetek), döntéshozóinak és az egészségügyi alapellátás dolgozóinak bevonását az országos kommunikációs kampány részeként megvalósuló ún. érzékenyítő tréningekbe. E a feladat teljesítése a TÁMOP Szűrőprogramok országos kommunikációja című kiemelt projekt keretei között várható. Az érzékenyítő tréningek szervezése során külön figyelemmel leszünk arra, hogy a leghátrányosabb kistérségek véleményformálói és egészségügyi szakemberei jelentős hányadát képviseljék az érzékenyítő tréningen részt vevőknek. A tréningek negyedik negyedévétől kezdődnek, és 2009 során folyamatosan valósulnak meg. - A programindítás határideje márc.31. volt, a feladat teljesítése jelentősen csúszik. - általánosságban nem értelmezhető a véleményformálók bevonására irányuló szándék,

6 - a tréningek kiválasztásánál, a trénerek kiválasztásánál milyen garanciák és feltételek szolgálták azt a célt, hogy azok tartalmilag és módszertanilag is a feleljenek a romákat jelentős számban tartalmazó célcsoport igényeire, - mit és milyen módszert jelent konkrétan a külön figyelemmel leszünk- megfogalmazás, - javasoljuk a Roma érzékenyítő tréning (Mo-i Roma Parlament) módszertanát és tartalmát, amennyiben a romákat képviselő szakember, civil szervezet nem vett részt a program előkészítésébe. 8. A Kormányhatározat IV./8. pontjához: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása érdekében az egészségügyi alapellátás (háziorvosi szolgálatok) területén ösztönző, támogató programokkal csökkenteni kell a tartósan betöltetlen körzetek számát. A Regionális Operatív Programok jelentős pályázati forrásokat (A-komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása összesen 3,8 milliárd forint) biztosítottak ban az alapellátás infrastrukturális és szolgáltatási hátterének a fejlesztésére. Ezen túl a tárca dolgozik azon az ösztönző rendszeren, amelynek célja a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok számának a csökkentése. Az ösztönző rendszer teljes kidolgozására és elindítására várhatóan elején kerül sor. Jelenleg a TÁMOP A-komponens, mely kiemelt projektként a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok számának csökkentését a szakorvosok háziorvossá történő átképzésének támogatásával, illetőleg az önkormányzatok és az orvosok ösztönző rendszerének a kidolgozásával kívánta elérni, a fent említett várható központi ösztönző rendszer kialakítása miatt tartalmilag módosulhat. Erről a következő fél évben dönt az egészségügyi miniszter. A programindítás határideje 2008.június 30. volt. 9. A Kormányhatározat IV./9. pontjához: Az egészségügyi szakellátás területi egyenlőtlenségeinek javítása - a 20 km-en és/vagy 25 percen belül elérhető járóbeteg-szakellátó központok megvalósulása - érdekében támogatni kell a járóbeteg-szakellátást azokban a kistérségekben, ahol jelenleg nincs közfinanszírozott szakellátás, illetve ahol a kistérség lakossága az esetlegesen meglévő szórvány közfinanszírozott ellátások mennyisége és szakmai összetétele alapján nem tekinthető ellátottnak. Ennek a célnak a megvalósításához a TIOP Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése, valamint a TIOP Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című konstrukciók járulnak hozzá elsősorban. A kistérségek mindkét pályázatra február 29-ig adhatták be pályázataikat. A TIOP re beérkező 24 pályázatból 9 a 33 leghátrányosabb kistérségben (27%), és 7 hátrányos helyzetű kistérségben (50%) található. Azaz összességében a 47 hátrányos helyzetű kistérség 34%-ában, ott, ahol eddig nem volt közfinanszírozott szakellátás, új járóbeteg-szakellátó központ kerül felépítésre, és jelentősen javul a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés várhatóan 2010-től. A TIOP ra, azaz a már meglévő szakellátó-központok fejlesztésére beadott pályázatok 37,5%-a szintén a 47 hátrányos helyzetű kistérségben található. - Nem derül ki, hogy a hivatkozott pályázati programok kifejezetten erre a két célra kerültek kiírásra, vagy csupán pályázhattak az ellátatlan kistérségek is. A feladat teljesítése ettől a kitételtől függ. - Nem derül ki, mi lesz azokkal az ellátatlan célcsoportokkal, akiket nem érnek el sikeres pályázatok. Róluk lemondunk? Szegregálja őket az a körülmény, hogy nem pályázott az érdekükben senki, vagy nem jól pályázott, aki pályázott? 10. A Kormányhatározat IV./10. pontjához:

7 Programot kell indítani az 5-7 éves roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapotfelmérésére, a kiszűrt gyermekek fejlesztésére és a velük foglalkozó pedagógusok képzésére. A megvalósításra vonatkozó projektterv elkészült. Tartalmát tekintve öt hónapon át, hat új asszisztens, hat már működő csoportban 2008/09-es tanév második félévében hetente kétszer csoportos fejlesztés megvalósítását segíti, a tréner szakmai instrukciói alapján. Az új trénereket az első tanévben képzik ki, melyet a képzési záróvizsga és képzési tanúsítvány bemutatása követ. A terápiás-és kontrollcsoportok felállítása során 260 új gyermek dokumentált vizsgálata történik meg. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. - A leírtakból nem állapítható meg a feladat megvalósítása, a határidő a programok indítására június volt. - Hol tart a roma és hhh-s gyermekek állapotfelmérése, hogyan érik el őket, hogyan választották ki a felmérőket? - A trénerek honnan szereznek roma gyermekekkel kapcsolatos tudást, hogyan adják át az erre képzetlen pedagógusoknak, a kiválasztásnál a szempontrendszer tartalmazta e azt a tényt, hogy roma és hhh-s gyerekekről van szó? - Amennyiben a roma gyermekekkel kapcsolatos tudás nincs jelen sem szakértői, sem civil szervezeti szinten az előkészítésben, felhívom a figyelmet a Roma érzékenyítő tréning (Mo-i Roma Parlament) tudásanyagára és módszertanára. (Elkerülendő a fogyatékossá minősítés során elkövetett súlyos szegregációs következménnyel járó hozzá nem értés és tudáshiány a célcsoportról.) 11. A Kormányhatározat VII./1. pontjához: A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és a kultúra területén megfogalmazott feladatok megvalósítása során érvényesítsék a horizontális és esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika szempontjait, és ehhez készítsenek esélyegyenlőségi útmutatót. A közoktatás valamint a városfejlesztés (Regionális Operatív Programok vonatkozó intézkedései) területeihez az anti-szegregációs útmutatók elkészültek, a végrehajtás során a szempontokat érvényesítik. A foglalkoztatás, egészségügy és a kultúra területein az esélyegyenlőség-elvű szempontrendszer összeállítása elkezdődött, munkacsoportban folyik az előkészületi munka. Miért nem vonják be a RIT és a RIÉP szakértőit? Romákkal kapcsolatos érvényes tudás ma a kanonizált tudásrendszerben nem szerezhető, ha pedig ez a tudás kimarad a támogatáspolitika szempontrendszeréből, az automatikusan a romák szegregációjához vezet.

8 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat III./7. pontjához: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül, az ország vidéki területein, az előzetesen elismert helyi akciócsoportok által készítendő Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása során konzultációs lehetőségét kell biztosítani az Országos Cigány Önkormányzatnak, illetőleg a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknak. A LEADER program augusztusában kezdődött év őszén az Országos Cigány Önkormányzat elnöke és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes szakállamtitkára megállapodtak azokban a feladatokban, amelyek megvalósításával a FVM hatékonyan támogatni tudja a Roma Integráció Évtizede Programot. Az ütemezés szerint 2008 őszéig az előkészítés és a tervezés zajlik, ezért megvalósult konkrét roma programokról most még nem lehet számot adni. A tervezés menete maga is folyamatos és nem negyedéves ill. féléves szakaszokból áll. További sajátosság az is, hogy a programban részt vevő, vagy ahhoz csatlakozó közösségek sem egy időben kezdik meg a munkát. A tervezés lezárása után az Irányító Hatóság dönt arról, hogy mely közösségek folytathatják LEADER közösségként és melyek Helyi Vidékfejlesztési Közösségként tevékenységüket. Ez a döntés 2008 őszén várható. Azok a közösségek, amelyek LEADER-ként folytatják a vidékfejlesztési munkát, ennek lebonyolítására - a már megalakult közösségek tagjaiból - létrehoznak egy non-profit jogi személyiségű lebonyolító szervezetet. A LEADER közösségek regisztrációja a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) közreműködésével szeptember 1-én indult meg. Az első szakasz 20 napig tartott, mely idő alatt mintegy 85 roma szervezet (települési cigány kisebbségi önkormányzat vagy beazonosítható roma civil szervezet) csatlakozott alapító tagként az egyes közösségekhez. A második szakasz október 10-én zárult le szeptemberére a vidéki jogosult települések által alkotott térségekben 105 regisztrált helyi közösség jött létre, amelyekből 96 kezdhette meg a LEADER helyi vidékfejlesztési stratégia tervezését. A több mint 12 ezer regisztrált tag közül (önkormányzati, civil, vállalkozói szektor szereplői) mintegy CKÖ, és kb. ugyanennyi - a neve alapján roma - civil szervezet csatlakozott a közösségekhez. A Roma Integrációs Programiroda - a pénzügyi lehetőségeit kihasználva - 14 szakértő-mentor segítségével megkezdte munkáját abban a 44 közösségben, ahol a romák aránya és a térség hátrányos helyzete azt leginkább indokolta. A mentorok pályáztatása októberében megtörtént. A kiválasztott mentorok felkészültségét jelzi, hogy többségük a korábbi években már több kormányzati roma integrációs programban is dolgozott. A RIPI regisztrációs időszakban végzett munkája ellenére a kiemelt helyi közösségek között 4 olyan is van (Felső-Tisza Völgye, Hajdúk Helyi Közössége, Közép-Nyírségért és Rétközért, Hortobágy), amelyekben nincs beazonosítható regisztrált roma szervezet annak ellenére, hogy ezt a közösség által lefedett területen élő romák becsült aránya, és a közösség által lefedett kistérségek besorolása indokolná. - És akkor most mi lesz, kinek a feladata, felelőssége, stb? - Ez a beszámoló a besz.időszak előtti eseményeket írja le. 2. A Kormányhatározat III./8. pontjához Meg kell vizsgálni modellszerű (roma) mezőgazdasági szövetkezetek létrehozásának lehetőségét három az Észak-Magyarországi, az Észak-alföldi, valamint a Dél-alföldi - régióban. A feladat megvalósítása akkor kezdődik, ha a LEADER akciócsoportok jogi személyiségű szervezetei megalakultak, létrejöttek a lebonyolító non-profit szervezetek és megkezdték a munkát. A szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt csak ezt követően van lehetőség arra, 8

9 hogy az érintett szervezetek döntsenek arról, mely szervezeti rendszerhez kapcsolódnak, és abban milyen formában vesznek részt. A feladat megvalósítása 2008 őszén kezdődhet el, 2008 decemberében az OCÖ-val egyeztetett módon megszülethet egy tanulmány, mely az ÚMVP-n belül a termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozásának és működésének támogatását célzó intézkedés tapasztalatai is bemutatásra kerülnek. Nem derül ki semmiből a korm. határozatban, hogy ezt a LEADER program keretében kell elvégezni. Miért ragaszkodunk hozzá? Kérjük, hogy a tanulmány egyeztetéséhez a RIT tagjainak és szakértőinek is biztosítsanak konzultációs lehetőséget. Jogszabályalkotás, módosítás A beszámolási időszakban jogszabályalkotás ill. módosítás nem volt napirenden. A témához kapcsolódó hatályos jogszabály egyrészt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. Az FVM az előzetesen elismert helyi akciócsoportok által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozását szabályozó rendelet alkotásakor törekedett arra, hogy az Országos Cigány Önkormányzatnak, a megyei és a helyi szintű cigány kisebbségi önkormányzatoknak a tervezés során lehetősége legyen nem csak konzultációra, hanem javaslatok tételére is. A 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 5. -a megteremti a lehetőséget az OCÖ és a különböző szintű CKÖ-k mellett a civil szervezetek számára is, hogy a HVS kidolgozása folyamán a konzultációs lehetőséggel éljenek, javaslataikkal hozzájáruljanak a roma integráció támogatásához, érvényesíthessék a roma közösségek érdekeit. A roma szervezetek részvételének lehetőségét a rendelet (4) bekezdése tartalmazza, mely szerint a tervezést koordináló csoport üléseire egy esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezet egy képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni. Az OCÖ nem civil szervezet, elsősorban a cigányság kulturális autonómiája tekintetében rendelkezik közfunkciókkal. Javasoljuk, hogy a (4) bek. szerint a RIT jelölhessen ki a tervezést koordináló munkacsoportba szakértőt. Az esélyegyenlőség biztosítása a tervezést koordináló csoport feladatai között is szerepel. A (12) bekezdés c) pontja szerint a tervezést koordináló csoport feladata többek között az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerülő fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése. A RIPI ezen kívül a tervezési útmutatóhoz és a HVS értékeléshez is írt szakmai javaslatokat az esélyegyenlőség erősítése, a roma integráció elősegítése témájában. Kérnénk a RIPI szakmai javaslatait a RIT szakértői számára, és információkat a RIPI-ről, milyen szakmai szempontok alapján milyen módszerrel és milyen struktúrában kerültek a tagjai kiválasztásra. Szakmapolitikai intézkedések A RIPI munkatársai a HVI-k decemberi központi képzésein a roma integrációs szempontokról, feladatokról előadást tartottak az irodavezetők számára. Az irodavezetők regionális koordinátori értekezletein rendszeresen megvitatásra kerültek a roma integrációhoz kapcsolódó feladatok is. 9

10 Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl egyes előzetesen elismert helyi közösségeiben 2007 decembere és 2008 júniusa között a tervezés időtartama alatt - a roma szervezetek, a HVI-k és a közösségek munkáját 12 helyi szakértő - mentor segítette. Feladatuk volt becsatlakoztatni a négy hónapos tervezési folyamatba a roma közösségeket, azok elképzeléseit és a roma integráció szempontjait. Ennek érdekében tanácsokat adtak, egyeztetéseket folytattak a roma szervezetekkel, információkat szolgáltattak a roma közösségek, a HVI-k és a Tervezést koordináló munkacsoport számára, valamint helyi fórumokat szerveztek. A mentorok kiemelt feladata volt a közösség területén élő cigány szervezetek, kisebbségi önkormányzatok bevonása a LEADER tervezésbe. Ennek során a mentorok június végéig a 44 közösségben mintegy 220 helyi cigány kisebbségi önkormányzatot kapcsoltak be a LEADER tervezésbe. A helyi CKÖ-k mintegy 300 javaslatot, projektötletet fogalmaztak meg a helyi közösség vidékfejlesztési tervéhez kapcsolódóan. A tervezés befejezése után és a közösségek LEADER helyi akciócsoporttá történő alakulását követően a fentiek összefoglalásaképpen a RIPI elkészíti részletes beszámolóját, amelyet eljuttatunk a Roma Integrációs Tanács és az OCÖ részére. A RIPI munkatársai a tervezés ideje alatt meghívásoknak eleget téve - több megbeszélésen, tájékoztatón vettek részt, amelyek során ismertették azokat a lehetőségeket, amelyek a vidéki, helyi roma szervezetek és közösségek számára a LEADER Programban, az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedéseiben megnyílhatnak. A találkozókon összesen mintegy szervezet és magánszemély vett részt. A RIPI a találkozók, és egyéb konzultációs lehetőségek (telefon, stb.) által, a hozzá érkezett megkeresések alapján, több megyei CKÖ vezető, OCÖ alelnök részére adott tájékoztatást a vidékfejlesztési lehetőségekről. A RIPI a fenti feladatok ellátására június 15-ig 14 millió Ft-ot fordított. Kik a helyi mentorok, milyen módszer szerint és kritériumok lapján történt a kiválasztásuk? Az információszolgáltatás mennyisége kiderül, de a tartalma és a minősége nem, ennek megítéléséhez szükséges a RIPI tagjainak, a mentoroknak a kiválasztási mechanizmusaira rátekinteni. (Most csak a szolgáltatást látjuk, a hatékonyságot nem tudjuk mérni, ezért azt a szolgáltatók minősége alapján vélelmezhetjük, arra a szolgáltatók minőségéből következtethetünk.) Statisztika, kiadvány, tanulmány A LEADER-re vonatkozó statisztika és záró tanulmány készítésére a LEADER közösségek jóváhagyása után, várhatóan 2008 őszét követően kerül sor. Ezt a tárca elvégzi és az 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Roma Integrációs Tanács előtt beszámol. A tervezés kezdetére a mentorok számára a korábbi hazai és külföldi LEADER tapasztalatok alapján elkészült egy BEST PRACTICE gyűjtemény, mely a legjobb hazai és külföldi nemzetközi projektek leírását tartalmazza. Az intézkedésekről adott információ nem eredményorientált és hatékonyságorientált, hanem tartalomorientált, 10

11 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat V./4. pontjához: A romákat érő hátrányos megkülönböztetés elleni hatékonyabb fellépés, a szélesebb körű tájékoztatás elősegítésére az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) az Esélyek Háza hálózathoz kihelyezett ügyfélszolgálatokat működtet A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat tapasztalatai A romák esélyegyenlőségének biztosítását célzó kormányzati intézkedések körében az igazságügyi tárca októberétől működteti a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózatot. A Hálózat olyan jogsegélyszolgálat, amely kifejezetten azokra az ügyekre terjed ki, ahol az ügyfelet roma származása miatt érte jogsérelem. A minisztérium tartós megbízási szerződést kötött a Hálózat munkáját segítő ügyvédekkel január május időszakban összesen 660 ügy érkezett a Hálózathoz, 812 ügyfél kérte a segítségünket (ők szinte valamennyien romák; az ügyvédek tájékoztatása szerint elenyésző a hozzájuk fordult nem roma panaszosok száma), 37 esetben állapítottuk meg, hogy az ügyben fellelhető diszkrimináció; ezekben az ügyekben - a panaszos egyetértő és aktív közreműködése esetén- az ügyvédek megtették a jogilag indokolt és a kialakult helyzet megfelelő rendezését szolgáló lépéseket. A fenti tevékenységet 30 ügyvéd látta el, ők a év végi helyzethez képest (45 félfogadási hely) jelenleg már 47 félfogadási helyen tartanak heti rendszerességgel ügyfélfogadást. Az igazságügyi tárcának évek óta határozott törekvése, hogy a Hálózat szolgáltatását minél közelebb vigye az ügyfelekhez, minél több helyszínen legyen kiszámítható rendszerességgel félfogadás annak érdekében, hogy a panaszosoknak a lehető legkevesebb anyagi terhet (pl. utazási költséget) kelljen vállalniuk a joghoz való hozzájutás érdekében. A Hálózat bővítése ezért folyamatos feladat, amely a tárca számára a Roma Integráció Évtizede Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt célkitűzések megvalósítására elfogadott, évekre szóló kormányzati intézkedésekről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat (RIÉP Korm. határozat) V. fejezet 1. pontjában is megfogalmazódott. A Hálózat tevékenysége hatékonyan hozzájárul a jogérvényesítés terén nehézségekkel küzdő roma emberek érdekérvényesítési képesességének növeléséhez, a diszkriminatív intézkedések által elszenvedett hátrányok csökkentéséhez, illetve adott esetben (kártérítési, munkaügyi perek) a reparációhoz. A válaszból nem derül ki a június 30-i határidejű feladat teljesítése, azaz, hogy az Esélyek Háza hálózathoz kihelyezett e ügyfélszolgálatot az EBH 2008.június 30-ig Rendészeti programok a.) Rendőrségi roma összekötő tisztek képzése április Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), az IRM NOK és az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület közös szervezésében április között továbbképzés került megtartásra a rendőrség ún. roma összekötő tisztjei részére. A képzés célja egy olyan tréning megtartása volt, amely segíti munkakörük hatékonyabb ellátását, a roma kisebbség és rendőrség között felmerülő esetleges konfliktusok sikeresebb megoldását. A tréning fejleszteni kívánta konfliktus-kezelési készségeiket, tárgyalóképességüket, a kommunikációt, helyzetfelismerést, az együttműködő, innovatív és komplex gondolkodást, szervezetismeretet, pro-aktivitást. A képzés végén a résztvevő kollégák az Országos Rendőrfőkapitány és az IRM Nemzetközi Oktatási Központ Igazgatója részére prezentálták a hálózat fejlesztését célzó indítványaikat, javaslataikat. 11

12 Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk a rendőrség nem roma összekötő tisztjei számára a Roma érzékenyítő tréninget. (Mo-i Roma Parlament), befogadó környezetet ez tudja megteremteni. b.) június Rendészeti pályára orientáló tábor roma fiatalok részére, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola A tábor az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Egyesület szervezésében zajlott le, az IRM NOK szakmai segítséget nyújtott, valamint a gyerekek részére ebédet biztosított. Az előzetesen meghirdetett pályázat eredményeként 38 fő roma származású, érettségire készülő fiatal vehetett részt a programon, melynek során megkaptak minden releváns információt a rendészeti oktatási intézmények felvételi követelményeiről. Egyebek mellett lehetőségük volt cigány származású kollégákkal találkozni. A projekt várhatóan elősegíti majd a roma származásúak arányának növekedését a rendészeti szervek állományában. c.) Roma-rendőr konfliktuskezelő tréning május 23-án került megszervezésre az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály, illetve a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete által közösen kidolgozott Roma-rendőr konfliktuskezelő tréningek és a 107 Esély a Sporttal Projektismertető megnyitójára. Ennek keretében ismertetésre került a roma-rendőr konfliktuskezelő program, illetve bemutatásra került a 107 Esély a Sporttal, a Rendőrség hátrányos helyzetű gyerekek részére szóló programja. A projekt célja: a szabadidő hasznos eltöltése kapcsán az általános iskolás-korú, hátrányos helyzetű gyerekek fizikai állóképességének növelése, az egészséges életmódra, szabálykövetésre, illetve előítéletmentességre nevelése, valamint rendőri pályára orientálása. A tervek szerint a projekt hat helyszínen kerül végrehajtására (1 budapesti és 5 vidéki általános iskolában). Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk, hogy (legalább partnerként ) tréningszolgáltató roma szervezetet vonjanak be minden olyan képzésbe, amelynek romákra vonatkozó tudáseleme van. (Ez a tudás nem szerezhető meg a legkiválóbb konfliktuskezelésben járatos szakemberek számára sem.) d.) Szolgálat konfliktusok nélkül projekt június hónapban került lebonyolításra a Szolgálat konfliktusok nélkül című projekt szintén az ORFK szervezésében. Célja, hogy a romák és a rendőrök közötti kölcsönös előítéletek oldására, az egymással hagyományosan rossz viszonyban lévő csoportok közötti kapcsolatok javítására olyan gyakorlati megoldásokat adjon a rendőrök kezébe, amellyel súrlódásmentesen és hatékonyan jutnak el egy-egy problémás helyzet konszolidálásához. A tréningek során a résztvevőknek olyan ismeretek elsajátítására, gondolkodásmód és ehhez kapcsolódó készségek kialakítására, fejlesztésére volt lehetőségük, amelyek hozzásegítik őket a mindennapi munkájuk során előforduló konfliktushelyzetek feloldásához. A projekt elsődleges célcsoportját a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a helyi kapitányságok közbiztonsági és bűnügyi állományában szolgálatot teljesítő rendőrök alkották. A tréningek 2008 júniusában zajlottak az ország négy régiójában, mintegy 100 fő részvételével. Időtartamuk két nap (20 óra), melynek során kiemelt figyelmet kaptak a valós életben előforduló konfliktushelyzetek elemzése, a romákkal kialakuló konfliktusok megelőzésének, feloldásának lehetséges módjai. A projekt minden költségét, a szállást és az étkezést a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete állta. Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk, hogy (legalább partnerként ) tréningszolgáltató roma szervezetet vonjanak be minden olyan képzésbe, amelynek romákra vonatkozó tudáseleme van. (Ez a tudás nem szerezhető meg a legkiválóbb konfliktuskezelésben járatos szakemberek számára sem.) 12

13 e.) Főiskolai képzés A Rendőrtiszti Főiskolán Kisebbségtudományi ismeretek címen oktatást bonyolítottak. A 16 órás tantárgy célja minél több ismeret átadása a cigányság történelmével, kultúrájával, társadalmi szerepével kapcsolatban. Az általános kereten belül a hallgatók érdeklődése befolyásolja, hogy milyen területek kerülnek részletesebb kifejtésre. A rendészeti szervek a fenti programokkal kapcsolatban pénzügyi adatokat nem tudtak közölni tekintettel arra, hogy a költségek a képzéseket, rendezvényeket lebonyolító szervezetek éves intézményi költségvetésének részét képezik, és nevesítve nem kimutathatóak. Hogyan épültek be a romákra vonatkozó nem kanonizált tudás elemei a tréningbe, milyen szaktudás, szakemberek álltak mögötte? Javasoljuk, hogy (legalább partnerként ) tréningszolgáltató roma szervezetet vonjanak be minden olyan képzésbe, amelynek romákra vonatkozó tudáseleme van. (Ez a tudás nem szerezhető meg a legkiválóbb konfliktuskezelésben járatos szakemberek számára sem.) A fent felsoroltak nem adnak választ arra, hogy az EBH kihelyezett e ügyfélszolgálatokat az esélyek háza rendszerébe. 13

14 Miniszterelnöki Hivatal A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása: 1. A Kormányhatározat I./13. és VI./7. pontjaihoz: Meg kell teremteni, illetőleg fejleszteni kell a közoktatási intézményekben folyó romani és beás nyelvoktatás szakmai feltételeit. Támogatni kell a romani és beás nyelvek oktatásához szükséges tananyag fejlesztését és az ahhoz kapcsolódó kutatásokat, felméréseket. Koordinálni és támogatni kell a romani és beás nyelvtanári és tolmácsképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat, meg kell vizsgálni, hogy ezen képzések akkreditációja, milyen eszközökkel ösztönözhető VI/7. Biztosítani kell az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának a romani és beás nyelvekre történő kiterjesztéséhez szükséges feltételeket A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának romani és beás nyelvekre történő kiterjesztésének előkészítése érdekében az elmúlt években több alkalommal folytattunk egyeztetést az illetékes szaktárcákkal, illetve a terület hazai és külföldi szakértőivel. Az egyeztetések során a cigány nyelvek helyzetének vizsgálata, illetve a köz- és felsőoktatásban történő nyelvoktatás fejlesztési lehetőségeinek megvitatása is napirenden volt. Mindezek alapján határoztuk meg a szükséges további lépéseket. Az OKM pályázatot hirdetett a kisebbségi oktatási programok fejlesztésére. Elkészült és jelenleg egyeztetés alatt van a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosítása, melynek eredményeként sor került a bolgár, görög, horvát, német, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén anyanyelv és irodalom, valamint a népismeret követelményeinek az átdolgozására. Elkészültek a romani és beás nyelvek fejlesztési feladatai is az 1. évfolyamtól a 12., illetve a 13. évfolyamig. A módosított Nemzeti alaptantervben központi szerepe van a kulcskompetenciák fejlesztésének, mely kiemelt szerepet kap a nemzetiségi anyanyelvi és kulturális nevelésben is. A kisebbségenként meghatározott fejlesztési feladatokat magyarul és a kisebbség nyelvén kell kiadni. Elkészültek a dokumentumok kisebbségi nyelvű változatai is, terjedelmi okok miatt az egyeztetés során csak a magyar nyelvű változat kerül köröztetésre. A MeH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztálya ezzel párhuzamosan az OKM és az Országos Cigány Önkormányzat közreműködésével Szakértői Munkacsoportot hívott életre. Tagjai a nyelveket jelenleg is oktató (romani és beás) felsőfokú oktatási intézmények képviselői (Pécsi Tudományegyetem, ELTE Tanárképző Főiskola, valamint Apor Vilmos Katolikus Főiskola) illetve azok a szakemberek, akik kidolgozhatják a romani és beás nyelvtanár szak akkreditációjához szükséges anyagokat. A Nyelvi Munkacsoportokkal történt egyeztetést követően a MeH előkészítette a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának romani és beás nyelvekre történő kiterjesztésével kapcsolatos jogszabály-tervezetet, melyet az Országgyűlés június 9-ei ülésnapján elfogadott és évi XLIII. törvényként került kihirdetésre június 27-én. A nyelvek védelméhez kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében II. félévében a Munkacsoport napirendjén szerepel a közigazgatási nyelvhasználatot elősegítő feltételek áttekintése, illetve a közoktatási rendszerben történő romani és beás nyelvoktatás fejlesztéséhez kötődő tananyag-fejlesztés és az ahhoz kapcsolódó kutatások, felmérések jövőbeni lépéseinek áttekintése. A két pontban (I/13. - VI/7.) jelzett feladat megvalósításának első szakasza a jogszabály elfogadásával lezárult, ezt követően a hangsúlyt gyakorlati megvalósításra helyezzük, melynek során a kormányzati tisztviselők mellett nagy szerepet szánunk a Szakmai Munkacsoportokban tevékenykedő Országos Cigány Önkormányzat képviselőinek, illetve azoknak a roma szakembereknek, akik megalapozhatják a nyelvhasználat elősegítését 14

15 szolgáló Kormányhatározat előkészítését, és a reálisan vállalható stratégiai lépések megtervezését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisebbségi önkormányzatok csak ritkán vesznek részt a nyelvhasználatot elősegítő programok megvalósításában, ezért erre a jövőben a támogatási rendszerek feltételeinek kialakítása során nagyobb hangsúlyt fektetve, ösztönözni kívánjuk szerepvállalásukat. 2. A Kormányhatározat V./2. pontjához: A roma civil szervezetek által létrehozott jogvédő szervezetek (kiemelt figyelemmel a roma nőket képviselő szervezetekre) és cigány kisebbségi önkormányzatok bevonásával ki kell alakítani, illetőleg a meglévő kezdeményezések támogatásával tovább kell fejleszteni egy a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköző esetek feltárására alkalmas antidiszkriminációs jelzőrendszert annak érdekében, hogy azok minél nagyobb számban az Egyenlő Bánásmód Hatóság tudomására jussanak. Az oktatás területén hét regionális központot kell működtetni a diszkriminációs jelenségek feltárása és kezelése céljából. A roma civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok számára meg kell teremteni a fenti célú működéshez szükséges támogatást A MeH részt vesz minden olyan egyeztetésen, szakmai programon, mely a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköző esetek feltárását segítheti elő. A cigány kisebbségi önkormányzatok működését a központi költségvetés által biztosított feladatarányos támogatási rendszer biztosítja év végén került sor a jogszabály módosítására, mely a korábbi alanyi jogú normatív támogatási rendszer helyett a feladatalapú támogatási rendszert részesíti előnyben. A jogszabály előkészítése során figyelembe vettük a cigány kisebbségi önkormányzatok sajátos helyzetét, ezért a támogatási feltételek és az értékelési szempontrendszer meghatározása során külön esélyegyenlőségi kategória került be (ezen belül jelenik meg a jogvédő tevékenység), mellyel az érintett önkormányzatok többletpontokat szerezhetnek. A évi tevékenység alapján benyújtott kérelmek feldolgozása megtörtént. Néhány tapasztalat: A feladatarányos támogatási felhívásra az 1100 cigány kisebbségi önkormányzatból összesen 828 testület nyújtotta be kérelmét, melyből 806 volt értékelhető és kaphatott összesen 170,8 MFt támogatást. A cigány kisebbségi önkormányzatoknak adott támogatás összege 2007-hez képest települési szinten 50,4 MFt-al, míg területi szinten 4 MFtal növekedett. Az adatlapok feldolgozását követően megállapítható: összes nemzetiségi kérelem 44%-a volt cigány, az összes CKÖ 73,3 részesült támogatásban, a legmagasabb 90 pont /Dabas (elérhető max: 100 pont), átlagos pontszám 31,74, nincs összefüggés az ÖNHIKI-s települések pontszámai és teljesítménye között. Az Esélyegyenlőségi programok során kevés a komplex esélyegyenlőségi program megalkotása. Valamilyen feladatról az önkormányzatok 36%-a adott számot. Igazolódni látszik az a korábbi feltételezés, hogy a romák a kisebbségi önkormányzattól a kisebbségi törvényen túlmutató feladatokat várnak el, melynek teljesítéséhez valójában nem rendelkeznek anyagi forrásokkal. Itt még inkább érvényesül az állítás, hogy sikeres munkát az a testület képes felmutatni, aki a települési önkormányzattal együttműködést tud kialakítani. A legtöbb önkormányzat a foglalkoztatási programokban való részvételt jelöli meg, melyek többsége a közhasznú munkavégzés, vagy annak koordinációs tevékenységében való részvétel. Kevesebb a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás keretében szervezett közmunkaprogram, de számot adnak szociális asszisztens, és roma foglalkoztatási referens képzéséről és foglalkoztatásáról is. Néhány szerencsés esetben HEFOP vagy más uniós 15

16 program segítségével többéves foglalkoztatással egybekötött komplex munkaerő-piaci reintegrációs programot szerveznek. Kisebb településeken jellemző a szociális földprogram és az Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása révén biztosított ingyenes vetőmagigénylés. Néhány igénylő beszámol a telepfelszámolással kapcsolatos tervezésről, és a település infrastrukturális fejlesztéseiben való részvételről (ivóvíz, járdaépítés). Elvétve, de szó esik az SZMM támogatásával megvalósuló telep-rehabilitációs programról is. A szociális és egészségügyi programok szintén megjelennek, sajnálatos, hogy e körben még mindig gyakori a közvetlen vagy a települési önkormányzat segélyezési feladataiban (szociális, temetési segély, élelmiszercsomag osztás) való részvétel. Az anti-diszkriminációval kapcsolatos tevékenység legtöbb esetben a rendőrséggel való együttműködés keretében valósul meg. Több önkormányzat vesz részt az IRM által létrehozott Jogvédő Hálózatban, de előfordul, elsősorban a jobb anyagi helyzetben lévő nagyvárosokban vagy megyeszékhelyen, az önálló Cigány Jogvédő Iroda fenntartása is. Nem tudunk meg semmit a jelzőrendszerről, a 7 regionális központról, a civil szervezetek antidiszkriminációs tevékenységéhez nyújtott működési támogatásról, a ckö-knek nyújtott faladat alapú támogatás nagyságrendje kizárja a jogvédős tevékenységet. 3. A Kormányhatározat VI./4. pontjához: A hazai és az európai cigány kultúra méltó bemutatása érdekében elő kell készíteni a művészeti és hagyományápoló csoportok, alkotóműhelyek helyszínének biztosítására, képzések, színházi programok,hangversenyek, ünnepi műsorok, koncertek lebonyolítására, konferenciák befogadására, múzeum és kutatóközpont, valamint szakmai műhely kialakítására alkalmas, állami felelősségvállalással működő országos roma kulturális központ létesítését és finanszírozását. Az Országos Cigány Önkormányzat (továbbiakban OCÖ) évben 225,6 MFt működési, illetve az általa létrehozott intézmények működtetésére évtől 70 MFt os központi költségvetési támogatásban részesült. A Dohány utcai székház felújítása során elkészült az emeleti színházterem és a földszinti nagyterem. Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátására a székház 300 m2-es épületrészét a évben tulajdonba kapta. Országos Cigány Önkormányzat intézményei Az OCIMK október 1-én alakult, melyet az OCÖ hozott létre és felügyel ma is. Működési költségeit az OKM biztosította ben a tárca e célra 31,9 millió forintot szánt, míg 2006-ban a fejezeti források nagyarányú csökkentése miatt nem részesült támogatásban. Az intézmény (Gyömrői u.) működési feltételei csak részben biztosítottak, illetve végén keletkezett tűzeset miatt az OCÖ Közgyűlése az épület eladása mellett döntött. Az országos kisebbségi önkormányzatok részére a évi központi költségvetésben elkülönített a Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása előirányzat terhére, az OCÖ 113 millió Ft, majd évben további 53 MFt, míg 2006 évben informatikai fejlesztésre 1 MFt pályázati támogatásban részesült, melyből, három intézményt hozott létre. A 2004-ben alapított központi, illetve 21 regionális és helyi irodával működő Országos Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat feladata elsősorban - a cigány lakosság, a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított széleskörű szolgáltatásai révén - oktatási, kulturális, informatikai, közösségfejlesztő és antidiszkriminációs elemeket tartalmazó fejlesztési programok elindítása, valamint a munkaerőpiaci reintegráció elősegítése. A hálózat létrehozásához és működéséhez szükséges forrást a kisebbségi intézményi keret, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Megyei Munkaügyi szervezetek biztosították ben nyitotta meg kapuit az Országos Cigány Önkormányzat székházában: 16

17 - Az Országos Cigány Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, melynek feladata az európai cigányság történelmi-, irodalmi-, néprajzi-, zenei-, képzőművészeti; kulturális értékeinek összegyűjtése, megmentése és bemutatása. - az Országos Roma Könyvtár Levél és Dokumentumtár, ennek feladata a romákról szóló tudományos, statisztikai, demográfiai adatok összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása, valamint egy romológiai szakkönyvtár felállítása ben az Országos Cigány Önkormányzat 20 MFt támogatást kapott a Kisebbségi Intézményi Keretből, új országos hatáskörű intézménye a Roma Média és Információs Központ kialakítására. Semmi sem szól az Országos Roma Művészeti Központ létrehozásáról, az OCÖ intézményrendszerével helytelenül össze van keverve. Az előkészítés határideje (Az előkészítő munkába egy tárgyalás erejéig konzultációs lehetőséget kapott az OKM-ben a Civil Ernyő és a Roma Parlament, az OCÖ meghívás ellenére nem volt jelen.) 17

18 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium A 1105/2007. (XII.27.) Kormányhatározat szerinti feladatok végrehajtása 1. A Kormányhatározat II./8. pontjához: Pályázatok útján támogatni kell a hátrányos helyzetű kistérségekben létrejövő, illetve működő, növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások munkalehetőségteremtő komplex beruházásait, illetve komplex technológiai beruházásait. A GOP ezen cél szolgáló pályázatai tavaszán kiírásra kerültek: GOP /C - komplex technológiai fejlesztés a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben; GOP /B - komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben mikro-, kis- és középvállalkozások számára; GOP /C - komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben. Megvalósult. 2. A Kormányhatározat VII./4. pontjához: A Roma Integrációs Tanács keretein belül - elsősorban a Tanács civil delegáltjainak közreműködésével - létre kell hozni az ún. Roma Irányító és Monitoring Bizottságot. A Bizottság ügyrendjéről, munkatervéről, finanszírozásáról javaslatot kell készíteni. A Roma Integrációs Tanács (RIT) keretein belül létrejött a Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) márciusában. Megvalósult. 3. A Kormányhatározat I./15. pontjához: Informatikai képzési és fejlesztési programot kell indítani a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok részére. Folyamatban. Hogyan, mikor, ki, milyen tartalommal, módszerrel???? 4. A Kormányhatározat VII./5. pontjához: A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt jelentés-tételi kötelezettség teljesítésének elősegítésére - a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók alapján, illetve a Roma Integrációs Tanács és annak keretein belül működő Roma Irányító és Monitoring Bizottság közreműködésével - monitoring rendszert kell kidolgozni. Folyamatban. Tekintettel a 2008.dec.31. határidőre, javasoljuk munkacsoport felállítását a RIT szakértőinek részvételével. 5. A Kormányhatározat VII./2. pontjához: A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a kétéves intézkedési tervben foglalt feladatok aktuális állásáról félévente számoljanak be a Roma Integrációs Tanácsnak. A beszámolókban ki kell térni arra is, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok előkészítésébe, végrehajtásába, illetőleg a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók mentén elvégzett monitorozásba milyen módon vonták be a roma civil szervezeteket és az Országos Cigány Önkormányzatot július 10-én az első féléves beszámoló elkészült. Ez igaz, de nem tudunk a roma képviseletek bevonásának tényéről, módjáról a feladatvégrehajtás tekintetében (előkészítés, végrehajtás, monitoring). 6. A Kormányhatározat II./9. pontjához: 18

19 A foglalkoztatási és vállalkozásfejlesztési programok tervezése és megvalósítása során - a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmények bevonásával, illetve alternatív szolgáltatások nyújtásával - elő kell segíteni a kisgyermekes anyák e programokban való részvételét. Folyamatban. Hogyan, mikor, ki?????????? 7. A Kormányhatározat II./7. pontjához: A roma szakemberekből álló vállalkozásfejlesztési referensi hálózat legalább öt fővel történő bővítésével, valamint pályázatok útján évente legalább hetven roma mikro-, kis- és középvállalkozás megerősítését és fejlesztését kell támogatni. Biztosítani kell legalább ötezer munkavállaló képzését az adminisztrációs kapacitásokkal nem rendelkező mikro- és kisvállalkozásokban. Az NFGM roma mikro-, kis- és középvállalkozás megerősítését és fejlesztését támogató pályázata, a KKC-2008-R jelű pályázat kidolgozásra került, várható meghirdetési ideje: A pályázat keretében várhatóan a évben pályázó kaphat támogatást a 300 M forintos, hazai forrásból származó keretből. A Pályázati Bíráló Bizottságban mint től minden évben részt vesz az Országos Cigány Önkormányzat képviselője is. A pályázat úgy fejleszti a roma vállalkozásokat, hogy - egyrészt nem definiálja, mi minősül roma vállalkozásnak - másrészt, a pályázók körét kiterjeszti valamennyi vállalkozóra - ezt a skizofréniát nem oldja egyetlen cigány képviselő sem, ebben a konstrukcióban érdemi szerepük nincs, legfeljebb legitimáljál a pályázat roma jellegét, holott a pályázat nem roma, - ha roma vállalkozásokat támogat a pályázat, akkor definiálni kell a jogalanyi kört, - ettől célszerű elválasztani a romákat foglalkoztató vállalkozások körét pályázati konstrukció szintjén, beépítve a jogosultságkövetést. A jelenlegi konstrukció olyan mechanizmusokat gerjeszt, amelyben egyrészt kirekesztődnek a roma vállalkozások a jelentősebb szimbolikus tőkével rendelkező nem roma vállalkozások miatt, másrészt az egyetlen roma (OCÖ) képviselő beiktatásával a döntéshozó mechanizmusba jelentős teret biztosítanak a szakmai szempontokon kívüli szubjektívizmusnak. Javasoljuk, hogy hatásvizsgálatot készíthessen a GKM-től független roma szervezet, RIT, RIMB, az eddigi pályázatok megvalósításáról, célcsoportjáról, eredményeiről, amely tényszerűen igazolja azt a meggyőződésünket, hogy a jelenlegi konstrukció nem jó. A roma referensi hálózat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium év óta működtetett konstrukciója től kezdve Egerben dolgozik roma vállalkozásfejlesztési referens tól még 4 régióban így már összesen öt régiós központban- (Közép-Dunántúl, Közép- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl) került bevezetésre a roma referens intézménye. A hálózat tagjai a MAG Zrt. alkalmazásában dolgoznak. A kiválasztás módszertana, milyen tudáskészlettel rendelkeznek mind a romák, mind a fejlesztéspolitika, mind az adott régió tekintetében, azt honnan szerezték be (iskolai rendszerben nem beszerezhető), milyen értékelési rendszer vizsgálja az eredményességüket,??? július 1-én Pályázati felhívás a versenyképes vállalkozói tudás támogatására címmel (Kódszám: KKC-2008-V) pályázati lehetőség került kiírásra, lehetőséget teremtve ezzel a mikro- és kisvállalkozások számára képzési lehetőségek elérésére, vállalkozói tudás megszerzésére. - Ha a pályázatban garanciák szolgálják az ötezer fős indikátorban a roma vállalkozások elérését, akkor itt a helye ennek a feladatnak, és be kell számolni a garanciákról, 19

20 - Ha a pályázati felhívás nem a romáknak szól, hanem mindenkinek és nem szerepel benne előnyben részesítés, akkor ez a feladat nem szolgálja a roma integrációt, sem a feladat, sem a forrás nem szerepeltethető a roma integrációt szolgáló intézkedések között. 20

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi

Részletesebben