Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei"

Átírás

1 Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fôvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 Tartalomjegyzék Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei... 1 Tartalomjegyzék Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek A kölcsön célja A kölcsön mértéke A kölcsön mértékének meghatározása (Ügyfélminısítés) Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A kölcsön futamideje Az elıfinanszírozási idıszak Hitelfedezeti életbiztosítás A kölcsönügylet szereplıi Kölcsönfelvevık (adósok) Zálogkötelezettek (dologi adósok) Készfizetı kezesek A kölcsön ingatlanfedezete Ingatlanfedezet típusai Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsön folyósításának idıpontjában és azt követıen Fedezetcsere Vagyonbiztosítás Szerzıdéskötés A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósításának általános feltételei A kölcsön törlesztése Törlesztési módok: A hitelelszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret Az elıtörlesztés szabályai Kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés Rendkívüli elıtörlesztés Állami támogatások Árfolyam- és kamatkockázat Árfolyamok oldal

3 1. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek A AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) Ügyfeleinek kétféle jelzáloghitelt kínál: államilag támogatott lakáshiteleket (ezek az ún. kamattámogatott kölcsönök) államilag nem támogatott, piaci kamatozású jelzáloghiteleket (ezek az ún. Plusz kölcsönök) A kamattámogatott kölcsönt csak forintban lehet felvenni, a Plusz kölcsönök felvehetık forintban és devizában (EUR vagy CHF) is. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghiteleket igénybe lehet venni önmagukban, illetve a Bank által önállóan vagy az FHB Jelzálogbank Nyrt.-vel (továbbiakban: FHB, illetve Jelzálog-hitelintézet) közösen nyújtott kölcsönök bármelyikével együtt. A lakáscélú kölcsönök esetén a kölcsön nem haladhatja meg az adásvételi szerzıdés szerinti vételár vagy a Bank által elfogadott költségvetés, illetve - amennyiben a Bank által elıírt feltételek szerint a hitelcéllal érintett ingatlanról értékbecslést kell készíttetni - az értékbecslı által megállapított (várható) forgalmi érték a Bank által felszámított folyósítási jutalékokkal és az Ügyfél által a kölcsöncél megvalósulásához igénybevett közvetlen támogatással csökkentett összegét. Ez a tájékoztató mindkét típusú az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitel általános feltételeit tartalmazza. 2. A kölcsön célja Kamattámogatott kölcsön igényelhetı az alábbi célokra: Új vagy használt lakás vásárlása Építés Bıvítés Korszerősítés Plusz kölcsön igényelhetı az alábbi célokra: Új vagy használt lakás vásárlása Egyéb - nem lakáscélú ingatlan vásárlása Építés Bıvítés Korszerősítés Felújítás Szabad felhasználás (hitelcél meghatározása nélkül) Hitelkiváltás Lakáscélra nyújtott hitelkiváltási célú jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, kizárólag a korábban felvett lakáscélú hitel kiváltását szolgáló kölcsön. Lakáscélúnak tekintendı a kiváltandó hitel (akár korábbi Bank által nyújtott kölcsön, akár egyéb bank kölcsöne) amennyiben a kiváltásra kerülı kölcsön célja lakáscél volt, és a kiváltandó hitel összege legalább 80%-a a felveendı új hitelnek. A Bank hitelcélonkénti külön tájékoztatója tartalmazza az általános feltételeken túli speciális szabályokat és feltételeket. A szabad felhasználású hitelekre kizárólag az általános feltételek vonatkoznak. 3. A kölcsön mértéke 1. Kamattámogatott kölcsönök: A kölcsön minimális összege ,-Ft; maximális összege a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 70%-a, illetve használt lakás vásárlásánál, bıvítésnél, korszerősítésnél maximum ,- Ft, új lakás vásárlásánál, építésnél maximum ,- Ft. Amennyiben egyidejőleg többféle hitelcélú kölcsön kerül igénylésre (pl. vásárlási és korszerősítési célú kölcsön), úgy a kapcsolódó kölcsön minimális összege ,- Ft. 2. Plusz kölcsönök: Forint alapú Plusz: A kölcsön minimális összege ,-Ft; maximális összege ,- Ft, de a kölcsön összege nem lehet több, mint a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 75%-a. Devizaalapú Plusz: A kölcsön minimális összege EUR, illetve CHF, vagy Ft; maximális összege EUR, illetve CHF, vagy Ft, de a kölcsön összege nem lehet több, mint a 3. oldal

4 fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 75%-a. Ha a kölcsönfelvevı a deviza alapú kölcsönnel egyidejőleg forint alapú, kamattámogatott vagy Plusz kölcsönt is igényel, a két kölcsön együttes összege nem haladhatja meg a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 75 %-át. Az ingatlanok hitelbiztosítéki értéke 75%-ának deviza ellenértékét MNB középárfolyamon számítjuk ki. A kölcsön mértéke a kölcsönszerzıdésben devizában (EUR-ban vagy CHF-ben) kerül meghatározásra. (Ft-ban igényelt hitel esetén a hitelbírálatkor a hitelbírálat idıpontjában aktuális devizavételi árfolyamon a Bank meghatározza az igényelt és jóváhagyott Ft-kölcsönösszeg 110%-át devizában. Az így meghatározott devizaösszeg lesz a kölcsön mértéke.) Devizaalapú Plusz kölcsönök esetén a devizában meghatározott kölcsönösszegen felül a Bank meghatározza a kölcsönfelvevı részére maximálisan nyújtható Ft összeget is (ez az ún. folyósítási limit). A folyósítási limit azt jelenti, hogy ezen Ft összegnél többet egy esetlegesen bekövetkezı Ft-árfolyam emelkedés (Ft gyengülés) esetén sem folyósít a Bank. A folyósítási limit Ft-ban igényelt kölcsön esetén megegyezik az igényelt és a Bank által jóváhagyott Ft-összeggel. Devizában igényelt kölcsön esetén pedig az igényelt devizaösszeg a hitelbírálat idıpontjában aktuális devizavételi árfolyamon kiszámolt forint ellenértékének 110%-ával vagy a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének minısítési módszertıl függı százalékos mértékével egyezik meg: a kettı közül a kisebbik érték lesz a folyósítási limit. A kölcsön mértéke mellett a folyósítási limit is rögzítésre kerül a kölcsönszerzıdésben. Max hitelek estén: Jelzáloghitel biztosítás kiegészítı fedezet mellett nyújtott kölcsönök maximális összege: Forintban nyújtott hitelek esetén: Lakáscél esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 100%-a Új lakás vásárlásakor: a hitelbiztosítéki érték maximum 115%-a Szabad felhasználású hitel esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 95%-a Devizában nyújtott hitelek esetén: Lakáscél esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 90%-a Új lakás vásárlásakor: a hitelbiztosítéki érték maximum 90%-a Szabad felhasználású hitel esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 90%-a Amennyiben az ügyfél a kölcsönösszeget többféle devizában igényli, a hitelbiztosítéki érték egyedileg kerül meghatározásra a devizákhoz tartozó hitelbiztosítéki értékek figyelembe vételével. Max hitelekre vonatkozó részletes szabályokat megismerheti az Max terméktájékoztatóból. 4. A kölcsön mértékének meghatározása (Ügyfélminısítés) A kölcsön mértékét komplex ügyfél minısítı rendszer segítségével állapítjuk meg, amely a hitel igénylı ügyfeleket három szempont alapján (ügyfél-, ingatlan- és termékjellemzık) minısíti, és meghatározza, a hitelképes ügyfelek, milyen feltételek szerint vehetnek fel hitelt. A limit meghatározás alapja az adósháztartás havi elkölthetı jövedelme. A limit-meghatározásnál figyelembe vesszük a hiteligénylı(k) költségeit (pl.: megélhetési költségek, egyéb kölcsönnel kapcsolatos fizetési kötelezettségek, egyéb rendszeres kiadások, stb.) és a minısítést befolyásoló egyéb jellemzıket (ügyfél-, ingatlanés termékjellemzık). Ez az ügyfélminısítés lehetıvé teszi, hogy a Bank személyre szabott hitelbírálatot készíthessen. A Bank speciális ügyfélminısítés alapján a fenti - minısítést befolyásoló szempontok bármelyikétıl eltekinthet. A Bank a speciális ügyfélminısítés alapján, azon Kölcsönfelvevı(k) számára is kínál jelzáloghitelt, ahol a kölcsönügyletben résztvevı bármely személy bár szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), de megfelel az alábbi feltételeknek: a KHR (BAR) státuszállapota passzív, kizárólag egyszer került be a KHR-be, maximum 3 hónapig volt aktív státuszú KHR-ben, nem bőncselekménybıl kifolyólag került be a KHR-be, nem sorban álló megbízásaik miatt került a KHR-be, nem jelzáloghitel tartozásból eredıen került a KHR-be. Fentiek alól kivételt képeznek a kölcsönügyletben szereplı: Haszonélvezı(k), Telekkönyvön kívül sem tulajdonos szereplı(k), kizárólag támogatást igénylı(k). 4. oldal

5 5. Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A Bank által alkalmazott kamatok, költségek, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját és esedékességét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata, mértékét és az elszámolás pénznemét (forint vagy deviza) a Bank mindenkori Hirdetményei tartalmazzák. A kamatperiódus az az idıszak, amely alatt a kölcsön kamata nem változik. A kamatperiódusok lehetséges idıtartamát a mindenkor érvényes Hirdetmények tartalmazzák, melyek közül a kölcsönfelvevı a hitelbírálatot megelızıen választhat, az elıfinanszírozási idıszak és a hitel futamideje alatt azonban a választott kamatperiódus nem változtatható meg. A teljes hiteldíj mutatóval (THM) kapcsolatos tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített részletes tájékoztatója tartalmazza. 6. A kölcsön futamideje 1. Kamattámogatott kölcsönök esetén: A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximum 40 év (ebbıl a kamattámogatás idıtartama 20 év). 2. Plusz kölcsönök esetén: A kölcsön futamideje forinthiteleknél minimum 1 év, devizahiteleknél minimum 5 év, maximuma viszont mind a forinthiteleknél, mind a devizahiteleknél 40 év. A futamidı a választott kamatperiódus idıtartamánál rövidebb nem lehet. A futamidı éveinek száma csak az Ügyfél által választott kamatperiódus egész számú többszöröse lehet. (kivétel az 5 éves futamidı: 5 éves futamidejő kölcsön igénylése esetén a futamidıt 61 hónaposnak számítjuk. A 61. hónapra is a választott kamatperiódus kamata érvényes.) Az Ügyfél által a fentieknek megfelelıen választott futamidı többrészletben folyósított hitelek esetén meghosszabbodik az ún. elıfinanszírozási idıszak idıtartamával. Az Ügyfél által választott futamidı az elıfinanszírozási idıszak végét követı naptól kezdıdik. A kölcsönszerzıdésben naptári nap szerint rögzítésre kerül a kölcsön végsı lejárata is, amely dátum az elıfinanszírozási idıszak utolsó napjának idıpontja függvényében változhat. 7. Az elıfinanszírozási idıszak Az állam támogatást nyújt a magánszemélyeknek a lakáshitelek kamatainak csökkentése érdekében. Ezt a támogatást csak azon lakáshitelekhez adják, amelyek megfelelnek a lakáscélú állami támogatásokról szóló, többször módosított 12/2001. (I.31) Kormányrendelet elıírásainak. Az állam a támogatást egy belföldi jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával nyújtja. Ennek mőködése a következı: A Bank együttmőködési megállapodást kötött az FHB-val (továbbiakban: FHB, illetve Jelzálog-hitelintézet). A Bank az általa folyósított kamattámogatott lakáshitelek fedezetéül szolgáló ingatlanokra önálló zálogjogot jegyeztet be. A Jelzálog-hitelintézet rendszeresen megvásárolja a Bankól ezen önálló zálogjogokat, és jelzáloglevelet bocsát ki. Ezen jelzáloglevél kibocsátása után vehetı igénybe az állami kamattámogatás. A Jelzálog-hitelintézet a kölcsönügyletben nem vesz részt: a kölcsönkérelmet a Bank bírálja el, a Bank köt kölcsönszerzıdést és folyósítja annak alapján a hitelt Ügyfelei részére. 1. Állami kamattámogatás igénybevételének feltételei többrészletben folyósított kölcsönök esetén: Lakáshitel felvételekor a Bank az állami kamattámogatásos kamatot csak abban az esetben nyújtja, ha: a zálogszerzıdésben megjelölt tulajdonosok (a zálogkötelezettek) tulajdonjoga a valóságnak megfelelı tulajdoni hányadban a földhivatal által bejegyzésre került a lakáshitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a Bank javára alapított elsı ranghelyő önálló zálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az illetékes földhivatal által határozottal bejegyzésre került a hitel késedelemmentes, problémamentes (a zálogjog értékesítéséig a kölcsönfelvevı nem eshet egy napos fizetési késedelembe sem) Az önálló zálogjog bejegyzési kérelem széljegyzése nem elegendı. Amennyiben a bejegyzés elhúzódik, a Bank piaci feltételek mellett szerzi be a hitelek nyújtásához szükséges forrást, és piaci feltételek mellett adja a hitelt az elıbb felsoroltak megvalósulásáig. A Bank a jogszabály adta lehetıség segítségével egyébként soron kívül kéri bejegyezni a javára alapított önálló zálogjogot, így próbálva megsürgetni a bejegyzést, és csökkenteni a kölcsönfelvevık terheit. Állami kamattámogatás igénybevételének feltételei egyrészletben folyósított kölcsönök esetén: Lakáshitel felvételekor a Bank az állami kamattámogatásos kamatot csak abban az esetben nyújtja, ha: 2. a zálogszerzıdésben megjelölt tulajdonosok (a zálogkötelezettek) tulajdonjoga a valóságnak megfelelı tulajdoni hányadban a földhivatal által bejegyzésre került a lakáshitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a Bank javára alapított elsı ranghelyő önálló zálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az illetékes földhivatal által széljegy formájában bejegyzésre került a hitel késedelemmentes, problémamentes (a zálogjog értékesítéséig a kölcsönfelvevı nem eshet egy napos fizetési késedelembe sem) 5. oldal

6 Állami kamattámogatás igénybevétele Egy részletben folyósított kölcsön: A Bank szerzi be a tulajdoni lapot az önálló zálogjog bejegyzését igazoló földhivatali határozat kézhezvételét követı legkésıbb 60 napon belül. Ha a Bank által beszerzett tulajdoni lap a kölcsönszerzıdés alapján el nem fogadható bejegyzéseket vagy elintézetlen széljegyeket is tartalmaz, akkor a Bank felszólítását követıen az Ügyfél mint zálogkötelezett vagy kölcsönfelvevı - köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket az ingatlan-nyilvántartási helyzet rendezése érdekében, és benyújtani a Bankhoz egy új tulajdoni lapot, amely már nem tartalmazza ezeket a bejegyzéseket vagy széljegyeket. Természetesen az Ügyfelünknek arra is van lehetısége, hogy az itt meghatározott idıpontoknál korábban benyújtsa a Bankhoz a megfelelı tulajdoni lapot. Amennyiben a Kölcsön folyósításának napjától az önálló zálogjog bejegyzését tartalmazó, a Bank szabályainak megfelelı tulajdoni lap másolat Bankhoz való benyújtását követı esedékességi napig tartó idıszak hosszabb, mint 3 (három) hónap, a Kölcsönfelvevı(k) a negyedik hónap elsı napjától feltételek teljesítéséig köteles a Banknak havonta a mindenkori aktuális Hirdetmény szerinti büntetı díjat fizetni. Több részletben folyósított kölcsön: A kölcsönfelvevı köteles az elızı többrészletben folyósított kölcsönökre vonatkozó - pontban meghatározott bejegyzéseket tartalmazó, 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a Banknak benyújtani az utolsó kölcsönrész folyósításáig. A kölcsönfelvevı többrészletben folyósított kölcsön esetén, abban az esetben lesz jogosult kamattámogatott kamatra, ha a kölcsön az alábbi idıpontokban megfelel az elızı pontban meghatározott feltételeknek: a bejegyzést tartalmazó tulajdoni lapnak a Bank általi kézhezvételét követı esedékességi naptól (ha a tulajdoni lap Bank általi kézhezvétele és a soron következı esedékességi nap között kevesebb, mint 3 munkanap áll rendelkezésre, akkor a soron következı második esedékességi naptól) vagy az utolsó kölcsönrész folyósításának napjától a kettı közül a késıbb bekövetkezı idıponttól. Ha a meghatározott idıpontokban a hitel nem minısíthetı problémamentesnek, a kölcsönfelvevı köteles legkésıbb 2 hónapon belül a problémamentességrıl gondoskodni. Ebben az esetben a problémamentes minısítés elérését követı esedékességi napig tart az elıfinanszírozási (azaz piaci kamatozású) idıszak, ettıl kezdve kerül a kamattámogatásos ügyleti kamat felszámításra. 3. Az elıfinanszírozási idıszak jellemzıi A kölcsön (elsı részletének) folyósításától a kamattámogatásos kamatra való jogosultság megszerzéséig (ez az idıszak az ún. elıfinanszírozási idıszak) a kölcsönfelvevı támogatás nélküli elıfinanszírozási kamatot fizet. A támogatás nélküli kamat felszámításának oka az, hogy az önálló zálogjog értékesítését megelızıen a Bank piaci feltételek mellett nyújtja a hitelt. A támogatott ügyleti kamat az elıfinanszírozási idıszakot követıen jár. A támogatott idıszakra, illetve a futamidıre vonatkozó kamatperiódust az Ügyfél a kölcsönkérelemben választja ki. Az elsı, Ügyfél által választott kamatperiódus az elıfinanszírozási idıszakot követı napon kezdıdik. 4. Elıfinanszírozási idıszak a Plusz kölcsönöknél A Bank és az FHB közötti együttmőködési megállapodás kiterjed a Plusz hitelekre is, melynek keretében az FHB megvásárolja a Plusz hitelek biztosítékául szolgáló önálló zálogjogokat is. A Plusz hitelek fedezetéül szolgáló ingatlanokra bejegyzett önálló zálogjogot is rendszeresen megvásárolhatja a Jelzálog-hitelintézet a Banktól. A Plusz hitelek elsı részletének folyósításával kezdıdı elıfinanszírozási idıszakra vonatkozó szabályok megegyeznek a kamattámogatott lakáshitelekkel kapcsolatban leírtakkal, az alábbi kivételekkel: A Bank javára az önálló zálogjogot elsı, illetve a Jelzálog-hitelintézet vagy a Bank elsı ranghelyő jelzálogjoga esetén második ranghelyre kérjük bejegyezni. A Bank önálló zálogjogát nem biztosítja elidegenítési és terhelési tilalom. Az önálló zálogjog Jelzálog-hitelintézet általi megvásárlása esetén azonban a Plusz hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a Jelzálog-hitelintézet javára jogszabály alapján elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. A Bankkal megkötendı kölcsönszerzıdés erre külön felhívja a figyelmet. Ha a hitel megfelel az eladhatósági feltételeknek, az elıfinanszírozási idıszak a 2. pontban meghatározott idıpontig tart. Az elıfinanszírozási idıszakot követıen a Plusz hitelek kamata nem változik támogatott mértékő kamatra, mivel ezek nem kamattámogatott hitelek. Az Ügyfél által fizetendı kamat mértéke: a) Egy részletben folyósított forint alapú Plusz hitelek: A futamidı kamatperiódusai alatt: az aktuális kamatperiódus elsı napján hatályos Hirdetményben meghatározott, az Ügyfél által választott kamatperiódusnak megfelelı mértékő. b) Több részletben folyósított forint alapú Plusz hitelek: Az elıfinanszírozási idıszak alatt a kamatperiódus 1 (egy) hónap, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a futamidı alatti kamatperiódusnak melyik kamatperiódust választotta a kölcsönkérelemben. Az Ügyfél által választott kamatperiódus - a futamidıvel együtt - az elıfinanszírozási idıszakot követı napon kezdıdik. Az elıfinanszírozási idıszak, illetve a futamidı alatt az Ügyfél az aktuális kamatperiódus elsı napján hatályos Hirdetményben meghatározott mértékő, elıfinanszírozási kamatot köteles fizetni. Több részletben folyósított, forint vagy deviza alapú hitelkiváltási kölcsönöknél az elıfinanszírozási idıszakra az egy részletben folyósított Plusz kölcsönökre írtak irányadóak azzal, hogy a Bank javára az önálló zálogjogot átmenetileg második ranghelyre kérjük bejegyezni, ami a korábbi hitelezı zálogjogának törlésével a mozgó ranghely elve alapján elsı ranghelyővé válik. Az oldal

7 pontban meghatározott feltételek teljesítéseként a Bank által kézhez vett tulajdoni lapnak már ezen elsı ranghelyő önálló zálogjog bejegyzését kell tartalmaznia. 8. Hitelfedezeti életbiztosítás A Bank egyedileg mérlegelve (különösen a kölcsönfelvevı kölcsön végsı lejártakori életkorától és a kölcsönösszeg nagyságától függıen) elıírhatja a kölcsön folyósításának feltételéül, hogy a kölcsönfelvevı kössön egyéni, halál esetére szóló hitelfedezeti életbiztosítást a kölcsönfelvevı, mint biztosított javára, amelynek díját a kölcsönfelvevı viseli. Ezen hitelfedezeti életbiztosítási szerzıdés kedvezményezettje a kölcsön futamideje alatt, a kölcsön végsı lejáratáig, a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bank. 9. A kölcsönügylet szereplıi 9.1. Kölcsönfelvevık (adósok) Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelt minden nagykorú, cselekvıképes magánszemély (beleértve az egyéni vállalkozókat, mezıgazdasági ıstermelıket és egyéb önálló tevékenységet végzıket is) igényelhet. A kölcsönfelvevı(k) életkorával szemben támasztott követelmény, hogy a kölcsön végsı lejáratának évében maximum 70., illetve a Bank egyedi feltételei esetén maximum a 75. életévüket tölthetik be, ennél idısebbek nem lehetnek. Egyedülálló, illetve házaspár kölcsön igénylık esetében, ha az egyedülálló, vagy a házaspár mindkét tagjának életkora az igényelt kölcsön lejáratakor meghaladja a 70., illetve 75. életévét, a kölcsönügyletbe egy olyan adóstárs bevonása szükséges, akinek az életkora a kölcsön lejáratakor nem haladja meg a 70., illetve 75. életévet. A kölcsönfelvevı(k) lehetıség szerint legalább résztulajdonnal kell, hogy rendelkezzen(ek) (vagy a kölcsönügylet kapcsán résztulajdont kell szerezzen[ek]) a fedezetként felajánlott ingatlanban, illetve tulajdoni hányadot nem szerzı személy (jövedelme okán bevont személy). Ha a kölcsönfelvevı házastársi/élettársi kapcsolatban él, a házastárs/élettárs kötelezı jelleggel a kölcsönügylet adósaként szerepel, akkor is, ha a házastárs/élettárs nem tulajdonosa, illetve nem válik tulajdonosává a hitelcéllal érintett ingatlannak vagy a fedezetként felajánlott ingatlannak, kivéve az alábbi esetet: amennyiben közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat igazolja, hogy a kölcsönfelvevı és házastársa/élettársa között vagyonközösség nem áll fenn, továbbá a házastárs/élettárs a hitelcéllal érintett ingatlannak ingatlannyilvántartáson kívül sem tulajdonosa. Ebben az esetben a kölcsönfelvevı házastársának, élettársának adósként nem kell részt vennie a kölcsönügyletben. Kiskorú személy kizárólag lakáscélú hitelek esetén lehet kölcsönfelvevı, ha a kiskorú a hitelcéllal érintett ingatlan tulajdonosa vagy leendı tulajdonosa, és a kiskorúval együtt törvényes képviselıje és annak házastársa/élettársa is kötelezıen kölcsönfelvevıként (adósként) vesz részt a kölcsönügyletben Zálogkötelezettek (dologi adósok) A kölcsön fedezetéül szolgáló, Magyarország területén fekvı ingatlan minden, az ingatlan-nyilvántartásban szereplı tulajdonosa a kölcsönügylet zálogkötelezettje. Az önálló zálogjog a zálogkötelezettet megilletı teljes tulajdoni illetıséget terheli. Amennyiben a fedezetet felajánló személy nem azonos a kölcsönkérıvel, zálogkötelezettként a Bank azon nagykorú, cselekvıképes magánszemélyeket fogadja el, akiknek a fedezetül szolgáló ingatlanban az ingatlannyilvántartásba be nem jegyzett házastársa, illetve élettársa: - a megkötendı zálogszerzıdés záradékában hozzájárulását adja az ingatlan elzálogosításához, és a záradékban nyilatkozatot tesz, hogy az ingatlannak telekkönyvön kívüli tulajdonosa (ún. nyilatkozat tevı), vagy - a megkötendı zálogszerzıdés záradékban nyilatkozatot tesz, hogy az ingatlannak telekkönyvön kívül sem tulajdonosa. (ún. nyilatkozat tevı) Kiskorú magánszemély zálogkötelezett abban az esetben lehet, ha részt vesz a hitelcél megvalósításában, azaz egyben kölcsönfelvevı is, és ehhez a gyámhatóság hozzájárul Készfizetı kezesek Amennyiben a kölcsönfelvevı(k) megfelelı jövedelemmel rendelkezik(nek), a Bank készfizetı kezesek bevonását nem teszi kötelezıvé. Amennyiben a kölcsönfelvevı(k) jövedelme(ük) alapján a kért kölcsön teljes összegére nem lenne(ének) jogosult(ak), úgy megfelelı jövedelemmel rendelkezı készfizetı kezes(ek) bevonását kezdeményezheti(k). A Bank kölcsönügyletenként legfeljebb három nagykorú, cselekvıképes magánszemély készfizetı kezességét fogadja el. A kezes a kölcsön visszafizetéséért korlátlanul, teljes magánvagyonával felel. A készfizetı kezesek életkora a kölcsön végsı lejáratának évében nem haladhatja meg a 70. életévet. A kölcsön végsı lejáratának évében a kezes maximum 70 éves lehet. A kölcsönügyletbe kötelezı bevonni készfizetı kezesként a kezességet vállalóval vagyonközösségben élı házastársát/élettársát. Nem kötelezı készfizetı kezesként bevonni a kezességet vállaló házastársát/élettársát 7. oldal

8 abban az esetben, ha hitelt érdemlıen, azaz közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolja, hogy házastársával/élettársával vagyonközössége nem áll fenn. A fedezetként felajánlott ingatlanon fennálló (vagy alapított) haszonélvezeti jog jogosultja (beleértve az özvegyi jog jogosultját is) készfizetı kezesként kell, hogy részt vegyen a kölcsönügyletben. A haszonélvezeti jog jogosultjának házastársa/élettársa nem kell, hogy részt vegyen a kölcsönügyletben (amennyiben egyéb okok miatt nem résztvevıje annak). Ebben az esetben nem kell az életkorhoz kötött korlátozást (70. életév) figyelembe venni. A haszonélvezeti jog jogosultja, mint készfizetı kezes, szintén korlátlanul, teljes magánvagyonával felel a kölcsön visszafizetéséért. 10. A kölcsön ingatlanfedezete Ingatlanfedezet típusai A kölcsön ingatlanfedezeteként a Bank csak olyan Magyarország területén fekvı, önállóan forgalomképes és tehermentes ingatlant fogad el, amely magánszemély tulajdonát képezi. A kölcsön ingatlanfedezete legfeljebb három, belterületi, az alábbiakban felsorolt típusú ingatlan lehet: Lakóingatlanok (családi ház, társasházi lakás, sorházi lakás); Üdülık; Garázs; Építési telek (beépítetlen): osztatlan közös tulajdonú építési telek csak akkor, ha a telekre építési engedéllyel rendelkeznek, használati megosztása engedélyezett és tulajdoni hányada tekintetében önállóan forgalomképes; Irodák; Kereskedelmi üzlethelyiségek. Külterületi ingatlan abban az esetben fogadható el fedezetként - a Bank egyedi hitelbírálati döntése alapján -, amennyiben olyan helyen fekszik, amely csatlakozik a belterülethez. Zártkert pedig - a Bank egyedi hitelbírálati döntése alapján -, akkor ajánlható fel ingatlanfedezetként, amennyiben az önkormányzat azt már átsorolta más kategóriába, és errıl az önkormányzati határozat is rendelkezésre áll. Az ingatlanfedezetnek az átlagosnál rövidebb idı alatt értékesíthetınek kell lennie, azaz a várható értékesítési idıtartama nem haladhatja meg a 180 napot. Az ingatlanfedezet értékbecslı által megállapított forgalmi értéke nem lehet kevesebb, mint 4 millió Ft Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor a. Az ingatlan tényleges helyzete és telekkönyvi státusza összhangban kell hogy legyenek egymással, vagyis az ingatlan és a rajta lévı épület(ek) a tényleges állapota(uk) és funkciója(uk) szerint földhivatali bejegyzéssel vagy széljeggyel igazolt(ak) kell legyen(ek) (Pl.: ha a felajánlott ingatlant érintıen telekalakítás van folyamatban, úgy az ingatlan nem fogadható be). b. A fedezetként felajánlott, önállóan forgalomképes ingatlan (amely lehet önállóan forgalomképes tulajdoni hányad is) valamennyi tulajdonosa zálogkötelezett, és tulajdonjoguk legalább széljegyben igazolandó. c. Az ingatlan terheként csak az alábbi bejegyzések szerepelhetnek: a telki szolgalmi jog, a földmérési jelek, valamint a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá a vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, telekalakítási és építési tilalom elrendelése, egyéb építésügyi korlátozás, a bejegyzés iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, illetve természetvédelmi vagy mőemlékjelleg, bányatelek, elıvásárlási jog fennállása lehetséges, melyek esetleges értékcsökkentı hatása az ingatlan értékmeghatározásában kerül figyelembe vételre. d. Fenti bekezdésben foglaltakon túl csak a korábban bejegyzett terhelések állhatnak fenn (pl.: jelzálogjog(ok), elidegenítési és terhelési tilalmak, haszonélvezeti (özvegyi) jog(ok), tulajdonjog fenntartással történı eladás, tartási jog, egyéb.), mely terhek határozattal történı törlésének a kölcsönszerzıdés megkötéséig meg kell történnie, kivéve: 1. A Bank vagy az FHB javára kölcsön miatt bejegyzett jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat, illetve 2. Plusz kölcsönök esetén az állam javára vissza nem térítendı támogatás miatt bejegyzett jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat. 3. Ha a korábban bejegyzett jelzálogjog jogosultja hozzájárul ranghelycserével a Bank õt megelõzõ ranghelyő zálogjoga bejegyzéséhez, a korábban bejegyzett egyéb zálogjog sem törlendı, de a fennmaradó jelzálogjogokkal biztosított követeléseknek az összege és a Bank zálogjogával biztosított kölcsön együttes összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékét. A ranghely megváltoztatása kapcsán a mindenkor hatályos ingatlannyilvántartási jogszabályoknak megfelelõen kell eljárni. 4. A haszonélvezeti (özvegyi) jogot sem szükséges törölni abban az esetben, ha jogosultja készfizetı kezesként vagy adósként vesz részt a kölcsönügyletben. 8. oldal

9 Korábbi végrehajtási jog vagy perfeljegyzés határozattal való törlésének viszont már a kölcsönkérelem befogadásáig meg kell történnie, ennek hiányában a Bank a kölcsönkérelmet nem fogadja be. e. Széljegyként fennállhat továbbá a felajánló személyek (leendı zálogkötelezett) tulajdonjog bejegyzési kérelme és/vagy a bejegyzett terhek törlésének széljegye, valamint egyéb széljegyek (pl.: épületfeltüntetés), mely széljegyeknek elintézését (határozattal történı rendezését) a Bank a kölcsönszerzıdés megkötéséig szintén elıírja. f. Széljegyként fennállhat és fennmaradhat a társasházi okirat módosításának széljegye (kivéve, ha a módosításra alapterület változás miatt volt szükség), illetve egyéb adatmódosítási (név- és/vagy címváltozás) kérelem. g. Azon ingatlan esetén, ahol a társasházi alapító okirat módosítása feljegyzés szerepel széljegyen a fedezeti ingatlan tulajdoni lapján, akkor az ügyfélnek két lehetısége van: amennyiben az ügyfél, legkésıbb szerzıdéskötésig törölteti a módosításra vonatkozó széljegyet, a Bank a zálogjogi bejegyzését tartalmazó széljegyes tulajdoni lapra fogja teljesíteni a folyósítást. amennyiben az ügyfél, nem törölteti a módosításra vonatkozó széljegyet, hanem a széljegyek elbírálásának megváltoztatására vonatkozó kérelmet nyújt be a földhivatalhoz, akkor a Bank a zálogjogi bejegyzését tartalmazó határozatos tulajdoni lapra fogja teljesíteni a folyósítást. A Bank zálogjoga bejegyezhetı, ha az ügyfél a széljegyek elbírálásának megváltoztatására vonatkozó kérelmet nyújt be az illetékes földhivatalba, melyhez minden érdekeltnek hozzá kell járulnia. h. Az ingatlanra csak olyan bérleti szerzıdés állhat fenn, amely határozatlan idıre szól, és maximum három hónapos felmondási idıvel megszüntethetı, valamint a bérleti díj elıre fizetését maximum háromhavi idıtartamra engedi meg Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsön folyósításának idıpontjában és azt követıen A Bank által nyújtott kölcsön biztosítékaként olyan ingatlan fogadható el, amelyet a Bankot megelızı ranghelyen legkésıbb a folyósítás idıpontjától más jelzálogjog nem terhel (a Bank elsı ranghelyő önálló zálogjogot fogad el). Ez alól kivételt képez Plusz kölcsön esetén: ha a Bank vagy az FHB által korábban vagy egyidejőleg nyújtott kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjog(ok) terheli(k) az ingatlant; ha az állam javára vissza nem térítendı állami támogatás (pl. lakásépítési vagy lakásvásárlási kedvezmény, adóvisszatérítési támogatás egyéb) miatt jogszabály alapján bejegyzett jelzálogjog terheli az ingatlant. A Bankot követı ranghelyen, a Bank egyedileg összeghatártól függetlenül elfogadhatja további hitelezık jelzálogjogát keretbiztosítéki jelzálogjogát, önálló zálogjogát. A jelzálogjoggal biztosított követelések engedély kiadásakor ténylegesen fennálló tıkeösszege és a Bank önálló zálogjogával biztosított kölcsön(ök) még nem törlesztett tıketartozásának együttes összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékét. 11. Fedezetcsere A Bank lehetıséget biztosít az ingatlanfedezet cseréjére, ha a felajánlott újabb ingatlan megfelel a Bank által az ingatlannal szemben támasztott követelményeknek, továbbá biztosítja a hitel megfelelı fedezettségét. A Bank a fedezetcsere engedélyezését, és a megfelelı fedezettség kérdését minden esetben egyedileg mérlegeli. Pozitív döntés esetén a fedezetcsere kizárólag szerzıdésmódosítás keretében történhet meg. 12. Vagyonbiztosítás Az ingatlanfedezetet kötelezı legalább tőz, víz és elemi kár kockázatokra, legalább a Bank által megállapított hitelbiztosítéki érték erejéig vagyonbiztosítással (lakásbiztosítással) biztosítani, és e biztosítás elsı vagy a döntésnek megfelelı helyi kedvezményezettjeként a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bankot megjelölni. A kölcsönfelvevınek, a kezesnek vagy a zálogkötelezettnek a biztosítási szerzıdésben biztosítottként kell szerepelnie. Az említett feltételeknek megfelelı vagyonbiztosítást legkésıbb a szerzıdéskötésig be kell mutatni az a Banknak. E biztosítást kötelezı a kölcsön végsı lejáratáig fenntartani. A Bank a mindenkori aktuális Hirdetményében megjelölt minimum összeget meg nem haladó káresemény esetén eltekint a biztosítási összeg engedményezési jogától (ún. szabad rendelkezéső kárösszeg). Tőz és elemi kár: minden olyan vagyoni kár, melynek az okozója tőz, robbanás, vihar, felhıszakadás, villámcsapás a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár (árvíz), talajsüllyedés és földrengés. 9. oldal

10 13. Szerzıdéskötés A szerzıdéskötés feltétele a pozitívan elbírált kölcsönkérelem. A Magyar Országos Közjegyzıi Kamarával együttmőködve készített és a Kamara által jóváhagyott tervezetek alapján a kölcsön- és zálogszerzıdést közjegyzıi okiratba kell foglalni, melynek kamattámogatott kölcsön esetén a közjegyzı kedvezményes díjszabása által megállapított költségeit a kölcsönfelvevı viseli. A szerzıdéskötést követıen a kölcsönfelvevı jár el a Bank javára szóló önálló zálogjog, valamint kamattámogatott kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalom tulajdoni lapon széljegyként való feltüntetése érdekében. A zálogjog bejegyzés, illetve törlés esetleges jogszabályban meghatározott mértékő igazgatási szolgáltatási díját a kölcsönfelvevı viseli. Deviza alapú kölcsönök esetén az ingatlant terhelı önálló zálogjog a kölcsön és járulékai mindenkori forint ellenértékének erejéig kerül megalapításra. 14. A kölcsön folyósítása A kölcsönt a Bank egy vagy több részletben folyósítja. A folyósítás - mind forint, mind deviza alapú kölcsönök esetén forintban történik. (Szabad felhasználású kölcsön kizárólag egy részletben folyósítható.) A kölcsön részleteinek folyósítására az ezen részlethez a kölcsönszerzıdésben rögzített valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követıen kerül sor a kölcsönszerzıdésben megjelölt bankszámlára átutalással. Az egyrészlető kölcsön folyósítására a kölcsönszerzıdésben meghatározott valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követı 5, azaz öt munkanapon belül kerül sor. A kölcsön folyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerzıdés megkötésétıl számított 80 napon belül igazolni kell a Bank felé. Ez a 80 nap az ún. rendelkezésre tartás idıszaka. Deviza alapú kölcsönök esetén a kölcsön összege a folyósításkor aktuális devizavételi árfolyam alapján átszámításra kerül forintra, és ezen forintösszeget utalja át a Bank a kölcsönszerzıdésben megjelölt számlaszámra. Amennyiben azonban az átszámítással kapott forintösszeg meghaladja a folyósítási limitet, a Bank csak a folyósítási limitnek megfelelı forintösszeget folyósít. Ebben az esetben a folyósítási limit folyósításkor aktuális devizavételi árfolyamon számolt deviza ellenértéke válik a kölcsön mértékévé, azaz a kölcsönfelvevınek az Bankkal szemben fennálló kölcsöntartozásává. A kölcsön végleges mértéke feltüntetésre kerül a folyósítást követıen a Bank által a kölcsönkérınek küldött esedékességi értesítıben A kölcsön folyósításának általános feltételei A Bank javára, a kölcsönszerzıdés biztosítására az illetékes földhivatal a Bank által meghatározott: elsı vagy a döntésnek megfelelı ranghelyre az önálló zálogjogot, valamint kamattámogatott kölcsönök esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat a tulajdoni lapon legalább széljegyként feltüntette. A széljegyként feltüntetés érdekében kölcsönfelvevı jár el az illetékes földhivatalnál, melyet a Banktól átvett okiratok földhivatali érkeztetı bélyeggel ellátott példányaival igazol. A széljegyet tartalmazó tulajdoni lapot a Bank szerzi be. A kölcsön folyósításának különös feltételei hitelcélonként különbözıek, ezeket külön tájékoztató tartalmazza. 15. A kölcsön törlesztése A Bank a kölcsönbıl fennálló tartozást forint alapú hiteleknél forintban, deviza alapú hiteleknél devizában tartja nyilván. A kölcsönök törlesztése minden esetben havonta történik. A törlesztırészlet minden hónapban az elsı kölcsönrész folyósítása napjával azonos naptári napokon válik esedékessé (esedékességi nap). A fizetés módja kizárólag bankszámláról a kölcsönszerzıdésben megjelölt egyedi hitelelszámolási számlára forintban történı átutalás lehet. A hitelelszámolási számlán szereplı összeggel a kölcsönfelvevı szabadon rendelkezhet, ezen összeg után ıt kamat nem illeti meg, mivel ez a számla csak a hitel törlesztésére szolgál. (Felhívjuk figyelmüket, hogy a Banknál vezetett Magánszámla automatikusan nem szolgál a hitel törlesztésére, ezért a Magánszámláról a hitelelszámolási számlára bankon belüli átvezetési megbízást kell adnia bankunknak!) Deviza alapú kölcsönöknél a törlesztırészlet az esedékességi napon aktuális devizaeladási árfolyamon kerül átszámításra, forintra. A forint ellenérték akár minden esedékességi napon más és más lehet, ezért a hitelelszámolási számlához automatikusan hitelkeret kapcsolódik Törlesztési módok: 1. Az elıfinanszírozási idıszak alatt fizetett törlesztırészletek: az elıfinanszírozási idıszak végéig a kölcsönfelvevı csak kamatot és kezelési költséget fizet. A havonta fizetendı törlesztıösszeg több részletben történı folyósítás esetén (kivéve a hitelkiváltási kölcsönt) minden kölcsönrészlet folyósításakor ismételten meghatározásra kerül. Így a kölcsön részfolyósításaihoz igazodóan a havonta fizetendı összeg többször módosulhat az aktuálisan fennálló tıketartozás összege és a hátralévı futamidı függvényében, melyrıl a kölcsönfelvevıt a Bank elızetesen írásban értesíti. 10. oldal

11 2. Ún. Annuitás alapú (egyenletes) törlesztés: Ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik, a kölcsöntıke, a kamat valamint a kezelési költség havonta esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztı összeget. A havi törlesztı összeg meghatározása a tıke, a kamat és a kezelési költség tekintetében ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik a következı, annuitás alapú (továbbiakban: annuitás alapú, illetve annuitásos) eljárással történik. Az annuitásos módszer által szolgáltatott eredményt a Bank az egyenletek közelítı megoldására használt úgynevezett Newton-módszer alkalmazásával korrigálja, abból a célból, hogy a kölcsön futamidejének végén ne álljon fent tıketartozás (részletesen lásd: mindenkori aktuális Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat). 3. Halasztott tıketörlesztés (ún. moratórium): halasztott tıketörlesztés is választható, melynek fajtái: ha a kölcsönfelvevı rendelkezik a Bank által elfogadható unit-linked típusú életbiztosítással, bármely minısítési módszer esetén választható moratórium. Ebben az esetben a halasztás max. 10 év. Ezen termékünkrıl a Tájékoztató halasztott tıketörlesztéső, unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett a Bank Zrt. által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl címő tájékoztatónkban találhat részletes információt; ha két kölcsönrészbıl áll a kölcsön, melyek közül az egyik kölcsönrész lépcsıs tıketörlesztéső, a másik kölcsönrész tekintetében bármely minısítési módszer esetén választható moratórium. Ebben az esetben a halasztás maximális idıtartama 10 év; a fenti két eseten kívül bármely minısítési módszer esetén akkor választható moratórium, ha a halasztás maximális idıtartama 5 év. A moratórium iránti kérelmet a Bank egyedileg bírálja el. A halasztás idıtartama alatt a kölcsönfelvevı csak kamatot és kezelési költséget fizet. A halasztás idıtartama években meghatározott, és nem lehet hosszabb, mint az Ügyfél által választott futamidıbıl a halasztást követıen hátralevı idıtartam. A halasztás az elıfinanszírozási idıszak végét követı napon kezdıdik. A halasztás a futamidı részét képezi. A halasztást követı hátralevı futamidı alatt a törlesztés annuitás alapú. Deviza alapú kölcsönöknél halasztott tıketörlesztés választása esetén az ügyleti kamat mértéke az elıfinanszírozási idıszak és a halasztás idıtartama alatt magasabb, mint a halasztást követı annuitás alapú törlesztés során. 4. Lépcsıs tıketörlesztés: Lépcsıs tıketörlesztésőek a tıkeképzı pénzügyi termékekkel kombinált jelzáloghitelek. Ilyen hitelek esetén mind az elıfinanszírozási idıszak, mind a futamidı alatt csak kamatot és kezelési költséget fizet a kölcsönfelvevı. Az ezekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített, alábbi tájékoztatói tartalmazzák: Tájékoztató életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl, Tájékoztató lakás-takarékpénztári elıtakarékosság fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl, Tájékoztató a Quorum -ról (unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl), Tájékoztató a Platinum I. és Platinum II. -ról (unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl), Tájékoztató a Selector -ról (unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl). Amennyiben az Ügyfél többféle típusú pénzügyi terméket szeretne egy hitel fedezetéül felhasználni (például egyszerre lakás-elıtakarékosságot és életbiztosítást), a fentiekben említett tájékoztatókon kívül a következık vonatkoznak az így igényelt hitelre: A pénzügyi termékek fedezete mellett nyújtott, lépcsıs tıketörlesztéső kölcsön vagy kölcsönrész maximumának meghatározásakor összeadásra kerülnek mindazon összegek, amelyek a tıketartozás törlesztését szolgálják, és amely összegek a kapcsolódó pénzügyi termékek alapján kifizetésre kerülnek biztosítási összeg, szerzıdéses összeg, kifizetési szolgáltatás vagy bármilyen egyéb jogcímen. Ha az Ügyfélnek magasabb összegő kölcsönre lenne szüksége, erre akkor van lehetısége, ha az igényelt kölcsönösszeg megfelel az ügyfél- és a fedezeti limitnek. Ebben az esetben egy kölcsönszerzıdés kerül megkötésre a Bankkal, amely szerzıdés két kölcsönrészt szabályoz. Az egyik kölcsönrész tıketörlesztési lépcsıi igazodnak a pénzügyi termékekhez, míg a másik kölcsönrész törlesztésére az ún. annuitás alapú módszerrel kerül sor, illetve ez utóbbi kölcsönrész tekintetében választható halasztott tıketörlesztés is. A két kölcsönrész futamidejének meg kell egyeznie. Amennyiben valaki úgy szeretne hitelt felvenni a Banktól részben pénzügyi termékek fedezete mellett, hogy a két típusú kölcsön futamideje különbözı legyen, akkor két kölcsönszerzıdés kerül megkötésre. A pénzügyi termékek fedezete mellett nyújtott hitel futamidejének hossza ugyanannyi kell hogy legyen, mint a Lakás-takarékpénztár vagy a Biztosító legkésıbbi szolgáltatásának végsı idıpontja és a kölcsönszerzıdés megkötése közötti idı. Az így kapott idıtartamhoz hozzá kell adni annyi hónapot, illetve évet, hogy a futamidı a kamatperiódus egész számú többszöröse legyen. A pénzügyi termékek fedezete mellett nyújtott kölcsön(rész) szerzıdésében szereplı tıketörlesztések esedékessége a Biztosító, illetve a Lakás-takarékpénztár szolgáltatásainak idıpontjaihoz igazodik a fentiekben említett tájékoztatókban írtak szerint. Az azonos idıpontokban lejáró, kiutalandó szolgáltatások összeadásra kerülnek, és az összevont összeg alapján kerül a kölcsönszerzıdésben a tıketörlesztés mértéke meghatározásra. A legkésıbb lejáró, kiutalandó szolgáltatásnak 1000 Ft-tal (deviza hiteleknél: euro alapú hitel esetén 4,- EUR-val, svájci frank alapú hitel esetén 6,- CHF-kal) csökkentett összege a Biztosító vagy a Lakás-takarékpénztár 11. oldal

12 szolgáltatásának idıpontjához igazodva esedékes, míg a kölcsön tıkerészébıl fennmaradó 1000 Ft (deviza hiteleknél: euro alapú hitel esetén 4,- EUR, svájci frank alapú hitel esetén 6,- CHF) a kölcsön futamidejének utolsó napján esedékes. Partneri elıtörlesztésre csak azon tıketörlesztések vonatkozásában van lehetıség, amelyek lakáselıtakarékossági szerzıdés vagy Quorum nevő életbiztosítás alapján a Lakás-takarékpénztár vagy a Biztosító szolgáltatásához igazodnak. A partneri elıtörlesztés szabályairól tájékozódhat a fent említett tájékoztatókból és a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatából. Amennyiben bármely pénzügyi termék vonatkozásában bekövetkezik valamely felmondási ok, a kölcsönszerzıdés felmondásra kerül akkor is, ha az egyéb fedezetül felhasznált pénzügyi termékkel kapcsolatban nem áll fenn egyetlen felmondási ok sem. 16. A hitelelszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret A deviza alapú hitel kölcsönszerzıdésében megjelölt számlaszámú forint hitelelszámolási számla szolgál a hitel törlesztı részleteinek forintban való megfizetésére, azaz a kölcsönfelvevınek a devizában meghatározott törlesztı részlet forint ellenértékét erre a számlaszámra kell átutalnia minden hónapban, legkésıbb az esedékességi napig. Ezen hitelelszámolási számlához automatikusan egy hitelkeret kapcsolódik. A devizában meghatározott törlesztı összegek forint ellenértéke az esetleges árfolyammozgások miatt akár hónapról hónapra változhat. Mivel a forint ellenértéket az esedékesség napján hatályos, a Bank által közzétett deviza-eladási árfolyamon számoljuk ki, elızetesen csak közelítıleg tudjuk megadni a törlesztırészlet forint összegét (kérésre munkatársaink tájékoztató jelleggel közlik a törlesztırészlet érdeklıdés napján aktuális árfolyamon kiszámolt forintellenértékét). A fentiek miatt elıfordulhat, hogy a kölcsönfelvevı kevesebb forint összeget utal a hitelelszámolási számlára, mint az esedékesség napján átszámolt forintösszeg, így a különbözet tekintetében késedelembe esik. A hitelkeret célja a késedelem kiküszöbölése úgy, hogy a kölcsönfelvevı forint befizetésének és a tényleges törlesztı részlet forint összegének különbözete a hitelkeret automatikus megterhelésével kerül megfizetésre. A hitelkeret csak a törlesztırészlet megfizetésére fordítható, a deviza alapú hitelhez kapcsolódó egyéb díjak (pl. szerzıdésmódosítási díj, elıtörlesztési díj) megfizetésére nem. A hitelkerettel a kölcsönfelvevı nem rendelkezhet szabadon. A hitelkeret megnyitása és az elıfinanszírozási idıszak, illetve a futamidı alatti fenntartása kötelezı. A hitelkeretet a Bank a folyósítástól a devizaalapú kölcsön futamideje végéig biztosítja a kölcsönfelvevı számára. A hitelkeret mértéke a hitelbírálat idıpontjában kerül meghatározásra a következı módon: az igényelt és a Bank által jóváhagyott devizában meghatározott kölcsönösszeg alapján meghatározásra kerül ezen kölcsön várható induló törlesztırészlete, ami szintén devizában kerül meghatározásra. Ezen deviza törlesztırészlet forint ellenértékét kiszámoljuk a Bank hitelbírálat idıpontjában hatályos devizavételi árfolyamán, és az így kapott összeg fele lesz a hitelkeret összege. A hitelkeretbıl felhasznált összegek (kölcsönök) törlesztése: a kölcsönfelvevı által igénybe vett összeg után fizetendı ügyleti kamat megfizetése úgy történik, hogy a kamat összegével a kölcsönfelvevı hitelelszámolási számlája minden hónap végén megterhelésre kerül. Igénybe vett hitelösszegnek minısülnek a hitelelszámolási számla negatív egyenlege (azaz a hitelkeret) terhére a devizaalapú Plusz kölcsön törlesztırészletének megfizetése, és a mindenkori aktuális Hirdetményben rögzített kamat, valamint a megelızı elszámolási idıszakokból származó, még nem rendezett tartozások összege. Amennyiben a hitelkeretbıl fennálló kölcsöntartozás meghaladja a hitelkeret összegét (hitelkeret túllépése), a kölcsönfelvevı a hitelkeretet meghaladó kölcsön- és hiteldíjtartozását haladéktalanul köteles a Banknak megfizetni, törleszteni. A hitelkeretbıl igénybe vett összeget a hitelelszámolási számlára érkezı átutalások automatikusan törlesztik, így a hitelkeret-tartozás automatikusan csökken. Amíg a hitelkeret-tartozás fennáll, a hitelelszámolási számlára érkezı befizetések a hitelkeret-tartozást törlesztik. Minden hónap elszámolási idıszaknak tekintendı. A hiteligénylı ügyleti évente (a folyósítás idıpontjától számítva), a devizaalapú Plusz kölcsön törlesztırészlete esedékességi napját követıen kap a Banktól számlakivonatot a hitelelszámolási számláról. Ezen számlakivonat küldése ingyenes. A számlakivonaton feltüntetésre kerül többek között az is, hogy mennyi volt a törlesztırészlet devizában, illetve annak forintellenértéke, amivel a Bank megterhelte a hitelelszámolási-számlát, illetve, hogy milyen árfolyamon került kiszámításra a forintellenérték. Amennyiben a Bank esedékes követeléseit a hitelkeret összege sem fedezi, a kölcsönfelvevı késedelembe esik, és a Bank a kiegyenlítetlenül maradt követelése után a mindenkori aktuális Hirdetményében meghatározott késedelmi kamatot is felszámítja. 17. Az elıtörlesztés szabályai Kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés A részleges és teljes elıtörlesztési lehetıség feltételeit a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában határozza meg. 12. oldal

13 17.2. Rendkívüli elıtörlesztés A rendkívüli elıtörlesztés esetei: Ha a kölcsönszerzıdéshez kapcsolódó egyéni hitelfedezeti életbiztosításból kifizetés következik be a Bank, mint kedvezményezett javára a kölcsönfelvevı halála, mint biztosítási esemény miatt. Ha a kölcsön fedezeteként kikötött ingatlant érintı vagyonbiztosítás (lakásbiztosítás, építési-szerelési biztosítás) alapján fizet a biztosító a Bank, mint kedvezményezett részére, és ezen összegnek az ingatlan helyreállítására fordítása nem lehetséges, vagy ezt az ingatlan tulajdonosa nem kívánja. Ha lakáscélra felvett kölcsönbıl még fennálló tartozás csökkentésére a kölcsönfelvevı(k) az utóbb született gyermek után lakásépítési (lakásvásárlási) kedvezményben vagy fiatalok otthonteremtési támogatásában részesül(nek). A rendkívüli elıtörlesztést a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában szabályozza. 18. Állami támogatások Az egyes hitelcélokhoz felvehetı állami támogatások felsorolását a Bank hitelcélonkénti külön tájékoztatója, az állami támogatások részletes feltételeit a többször módosított 12/2001. (I.31) Kormányrendelet, az SZJA törvény, valamint a Bank külön erre a célra készített tájékoztatója tartalmazza. Nem kapcsolódik állami támogatás a szabad felhasználású, a felújítási, a hitelkiváltási és a lakáscélra nyújtott hitelkiváltási célú kölcsönökhöz. 19. Árfolyam- és kamatkockázat A deviza alapú hitelek árfolyam- és kamatkockázatával kapcsolatos tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített részletes tájékoztatója tartalmazza. 20. Árfolyamok A Bank jelen tájékoztatóban hivatkozott devizavételi és devizaeladási árfolyamáról, illetve az MNB középárfolyamáról tájékozódni lehet a Bank hitelügyintézıi munkatársaitól, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, valamint a honlapon. Az árfolyamok naponta változnak, a napi aktuális árfolyamok délelıtt 12 óra után kerülnek közzétételre. 13. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2010. szeptember 10-étől a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú Hazai elnevezésű, forint alapú, (vásárlási, bővítési, építési, felújítási)

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök

FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök Adós és adóstárs Az a természetes személy, akivel a hitelintézet hitel- illetve kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben