Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei"

Átírás

1 Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fôvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 Tartalomjegyzék Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei... 1 Tartalomjegyzék Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek A kölcsön célja A kölcsön mértéke A kölcsön mértékének meghatározása (Ügyfélminısítés) Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A kölcsön futamideje Az elıfinanszírozási idıszak Hitelfedezeti életbiztosítás A kölcsönügylet szereplıi Kölcsönfelvevık (adósok) Zálogkötelezettek (dologi adósok) Készfizetı kezesek A kölcsön ingatlanfedezete Ingatlanfedezet típusai Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsön folyósításának idıpontjában és azt követıen Fedezetcsere Vagyonbiztosítás Szerzıdéskötés A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósításának általános feltételei A kölcsön törlesztése Törlesztési módok: A hitelelszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret Az elıtörlesztés szabályai Kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés Rendkívüli elıtörlesztés Állami támogatások Árfolyam- és kamatkockázat Árfolyamok oldal

3 1. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek A AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) Ügyfeleinek kétféle jelzáloghitelt kínál: államilag támogatott lakáshiteleket (ezek az ún. kamattámogatott kölcsönök) államilag nem támogatott, piaci kamatozású jelzáloghiteleket (ezek az ún. Plusz kölcsönök) A kamattámogatott kölcsönt csak forintban lehet felvenni, a Plusz kölcsönök felvehetık forintban és devizában (EUR vagy CHF) is. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghiteleket igénybe lehet venni önmagukban, illetve a Bank által önállóan vagy az FHB Jelzálogbank Nyrt.-vel (továbbiakban: FHB, illetve Jelzálog-hitelintézet) közösen nyújtott kölcsönök bármelyikével együtt. A lakáscélú kölcsönök esetén a kölcsön nem haladhatja meg az adásvételi szerzıdés szerinti vételár vagy a Bank által elfogadott költségvetés, illetve - amennyiben a Bank által elıírt feltételek szerint a hitelcéllal érintett ingatlanról értékbecslést kell készíttetni - az értékbecslı által megállapított (várható) forgalmi érték a Bank által felszámított folyósítási jutalékokkal és az Ügyfél által a kölcsöncél megvalósulásához igénybevett közvetlen támogatással csökkentett összegét. Ez a tájékoztató mindkét típusú az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitel általános feltételeit tartalmazza. 2. A kölcsön célja Kamattámogatott kölcsön igényelhetı az alábbi célokra: Új vagy használt lakás vásárlása Építés Bıvítés Korszerősítés Plusz kölcsön igényelhetı az alábbi célokra: Új vagy használt lakás vásárlása Egyéb - nem lakáscélú ingatlan vásárlása Építés Bıvítés Korszerősítés Felújítás Szabad felhasználás (hitelcél meghatározása nélkül) Hitelkiváltás Lakáscélra nyújtott hitelkiváltási célú jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, kizárólag a korábban felvett lakáscélú hitel kiváltását szolgáló kölcsön. Lakáscélúnak tekintendı a kiváltandó hitel (akár korábbi Bank által nyújtott kölcsön, akár egyéb bank kölcsöne) amennyiben a kiváltásra kerülı kölcsön célja lakáscél volt, és a kiváltandó hitel összege legalább 80%-a a felveendı új hitelnek. A Bank hitelcélonkénti külön tájékoztatója tartalmazza az általános feltételeken túli speciális szabályokat és feltételeket. A szabad felhasználású hitelekre kizárólag az általános feltételek vonatkoznak. 3. A kölcsön mértéke 1. Kamattámogatott kölcsönök: A kölcsön minimális összege ,-Ft; maximális összege a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 70%-a, illetve használt lakás vásárlásánál, bıvítésnél, korszerősítésnél maximum ,- Ft, új lakás vásárlásánál, építésnél maximum ,- Ft. Amennyiben egyidejőleg többféle hitelcélú kölcsön kerül igénylésre (pl. vásárlási és korszerősítési célú kölcsön), úgy a kapcsolódó kölcsön minimális összege ,- Ft. 2. Plusz kölcsönök: Forint alapú Plusz: A kölcsön minimális összege ,-Ft; maximális összege ,- Ft, de a kölcsön összege nem lehet több, mint a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 75%-a. Devizaalapú Plusz: A kölcsön minimális összege EUR, illetve CHF, vagy Ft; maximális összege EUR, illetve CHF, vagy Ft, de a kölcsön összege nem lehet több, mint a 3. oldal

4 fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 75%-a. Ha a kölcsönfelvevı a deviza alapú kölcsönnel egyidejőleg forint alapú, kamattámogatott vagy Plusz kölcsönt is igényel, a két kölcsön együttes összege nem haladhatja meg a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 75 %-át. Az ingatlanok hitelbiztosítéki értéke 75%-ának deviza ellenértékét MNB középárfolyamon számítjuk ki. A kölcsön mértéke a kölcsönszerzıdésben devizában (EUR-ban vagy CHF-ben) kerül meghatározásra. (Ft-ban igényelt hitel esetén a hitelbírálatkor a hitelbírálat idıpontjában aktuális devizavételi árfolyamon a Bank meghatározza az igényelt és jóváhagyott Ft-kölcsönösszeg 110%-át devizában. Az így meghatározott devizaösszeg lesz a kölcsön mértéke.) Devizaalapú Plusz kölcsönök esetén a devizában meghatározott kölcsönösszegen felül a Bank meghatározza a kölcsönfelvevı részére maximálisan nyújtható Ft összeget is (ez az ún. folyósítási limit). A folyósítási limit azt jelenti, hogy ezen Ft összegnél többet egy esetlegesen bekövetkezı Ft-árfolyam emelkedés (Ft gyengülés) esetén sem folyósít a Bank. A folyósítási limit Ft-ban igényelt kölcsön esetén megegyezik az igényelt és a Bank által jóváhagyott Ft-összeggel. Devizában igényelt kölcsön esetén pedig az igényelt devizaösszeg a hitelbírálat idıpontjában aktuális devizavételi árfolyamon kiszámolt forint ellenértékének 110%-ával vagy a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének minısítési módszertıl függı százalékos mértékével egyezik meg: a kettı közül a kisebbik érték lesz a folyósítási limit. A kölcsön mértéke mellett a folyósítási limit is rögzítésre kerül a kölcsönszerzıdésben. Max hitelek estén: Jelzáloghitel biztosítás kiegészítı fedezet mellett nyújtott kölcsönök maximális összege: Forintban nyújtott hitelek esetén: Lakáscél esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 100%-a Új lakás vásárlásakor: a hitelbiztosítéki érték maximum 115%-a Szabad felhasználású hitel esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 95%-a Devizában nyújtott hitelek esetén: Lakáscél esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 90%-a Új lakás vásárlásakor: a hitelbiztosítéki érték maximum 90%-a Szabad felhasználású hitel esetén: a hitelbiztosítéki érték maximum 90%-a Amennyiben az ügyfél a kölcsönösszeget többféle devizában igényli, a hitelbiztosítéki érték egyedileg kerül meghatározásra a devizákhoz tartozó hitelbiztosítéki értékek figyelembe vételével. Max hitelekre vonatkozó részletes szabályokat megismerheti az Max terméktájékoztatóból. 4. A kölcsön mértékének meghatározása (Ügyfélminısítés) A kölcsön mértékét komplex ügyfél minısítı rendszer segítségével állapítjuk meg, amely a hitel igénylı ügyfeleket három szempont alapján (ügyfél-, ingatlan- és termékjellemzık) minısíti, és meghatározza, a hitelképes ügyfelek, milyen feltételek szerint vehetnek fel hitelt. A limit meghatározás alapja az adósháztartás havi elkölthetı jövedelme. A limit-meghatározásnál figyelembe vesszük a hiteligénylı(k) költségeit (pl.: megélhetési költségek, egyéb kölcsönnel kapcsolatos fizetési kötelezettségek, egyéb rendszeres kiadások, stb.) és a minısítést befolyásoló egyéb jellemzıket (ügyfél-, ingatlanés termékjellemzık). Ez az ügyfélminısítés lehetıvé teszi, hogy a Bank személyre szabott hitelbírálatot készíthessen. A Bank speciális ügyfélminısítés alapján a fenti - minısítést befolyásoló szempontok bármelyikétıl eltekinthet. A Bank a speciális ügyfélminısítés alapján, azon Kölcsönfelvevı(k) számára is kínál jelzáloghitelt, ahol a kölcsönügyletben résztvevı bármely személy bár szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), de megfelel az alábbi feltételeknek: a KHR (BAR) státuszállapota passzív, kizárólag egyszer került be a KHR-be, maximum 3 hónapig volt aktív státuszú KHR-ben, nem bőncselekménybıl kifolyólag került be a KHR-be, nem sorban álló megbízásaik miatt került a KHR-be, nem jelzáloghitel tartozásból eredıen került a KHR-be. Fentiek alól kivételt képeznek a kölcsönügyletben szereplı: Haszonélvezı(k), Telekkönyvön kívül sem tulajdonos szereplı(k), kizárólag támogatást igénylı(k). 4. oldal

5 5. Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A Bank által alkalmazott kamatok, költségek, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját és esedékességét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata, mértékét és az elszámolás pénznemét (forint vagy deviza) a Bank mindenkori Hirdetményei tartalmazzák. A kamatperiódus az az idıszak, amely alatt a kölcsön kamata nem változik. A kamatperiódusok lehetséges idıtartamát a mindenkor érvényes Hirdetmények tartalmazzák, melyek közül a kölcsönfelvevı a hitelbírálatot megelızıen választhat, az elıfinanszírozási idıszak és a hitel futamideje alatt azonban a választott kamatperiódus nem változtatható meg. A teljes hiteldíj mutatóval (THM) kapcsolatos tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített részletes tájékoztatója tartalmazza. 6. A kölcsön futamideje 1. Kamattámogatott kölcsönök esetén: A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximum 40 év (ebbıl a kamattámogatás idıtartama 20 év). 2. Plusz kölcsönök esetén: A kölcsön futamideje forinthiteleknél minimum 1 év, devizahiteleknél minimum 5 év, maximuma viszont mind a forinthiteleknél, mind a devizahiteleknél 40 év. A futamidı a választott kamatperiódus idıtartamánál rövidebb nem lehet. A futamidı éveinek száma csak az Ügyfél által választott kamatperiódus egész számú többszöröse lehet. (kivétel az 5 éves futamidı: 5 éves futamidejő kölcsön igénylése esetén a futamidıt 61 hónaposnak számítjuk. A 61. hónapra is a választott kamatperiódus kamata érvényes.) Az Ügyfél által a fentieknek megfelelıen választott futamidı többrészletben folyósított hitelek esetén meghosszabbodik az ún. elıfinanszírozási idıszak idıtartamával. Az Ügyfél által választott futamidı az elıfinanszírozási idıszak végét követı naptól kezdıdik. A kölcsönszerzıdésben naptári nap szerint rögzítésre kerül a kölcsön végsı lejárata is, amely dátum az elıfinanszírozási idıszak utolsó napjának idıpontja függvényében változhat. 7. Az elıfinanszírozási idıszak Az állam támogatást nyújt a magánszemélyeknek a lakáshitelek kamatainak csökkentése érdekében. Ezt a támogatást csak azon lakáshitelekhez adják, amelyek megfelelnek a lakáscélú állami támogatásokról szóló, többször módosított 12/2001. (I.31) Kormányrendelet elıírásainak. Az állam a támogatást egy belföldi jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával nyújtja. Ennek mőködése a következı: A Bank együttmőködési megállapodást kötött az FHB-val (továbbiakban: FHB, illetve Jelzálog-hitelintézet). A Bank az általa folyósított kamattámogatott lakáshitelek fedezetéül szolgáló ingatlanokra önálló zálogjogot jegyeztet be. A Jelzálog-hitelintézet rendszeresen megvásárolja a Bankól ezen önálló zálogjogokat, és jelzáloglevelet bocsát ki. Ezen jelzáloglevél kibocsátása után vehetı igénybe az állami kamattámogatás. A Jelzálog-hitelintézet a kölcsönügyletben nem vesz részt: a kölcsönkérelmet a Bank bírálja el, a Bank köt kölcsönszerzıdést és folyósítja annak alapján a hitelt Ügyfelei részére. 1. Állami kamattámogatás igénybevételének feltételei többrészletben folyósított kölcsönök esetén: Lakáshitel felvételekor a Bank az állami kamattámogatásos kamatot csak abban az esetben nyújtja, ha: a zálogszerzıdésben megjelölt tulajdonosok (a zálogkötelezettek) tulajdonjoga a valóságnak megfelelı tulajdoni hányadban a földhivatal által bejegyzésre került a lakáshitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a Bank javára alapított elsı ranghelyő önálló zálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az illetékes földhivatal által határozottal bejegyzésre került a hitel késedelemmentes, problémamentes (a zálogjog értékesítéséig a kölcsönfelvevı nem eshet egy napos fizetési késedelembe sem) Az önálló zálogjog bejegyzési kérelem széljegyzése nem elegendı. Amennyiben a bejegyzés elhúzódik, a Bank piaci feltételek mellett szerzi be a hitelek nyújtásához szükséges forrást, és piaci feltételek mellett adja a hitelt az elıbb felsoroltak megvalósulásáig. A Bank a jogszabály adta lehetıség segítségével egyébként soron kívül kéri bejegyezni a javára alapított önálló zálogjogot, így próbálva megsürgetni a bejegyzést, és csökkenteni a kölcsönfelvevık terheit. Állami kamattámogatás igénybevételének feltételei egyrészletben folyósított kölcsönök esetén: Lakáshitel felvételekor a Bank az állami kamattámogatásos kamatot csak abban az esetben nyújtja, ha: 2. a zálogszerzıdésben megjelölt tulajdonosok (a zálogkötelezettek) tulajdonjoga a valóságnak megfelelı tulajdoni hányadban a földhivatal által bejegyzésre került a lakáshitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a Bank javára alapított elsı ranghelyő önálló zálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az illetékes földhivatal által széljegy formájában bejegyzésre került a hitel késedelemmentes, problémamentes (a zálogjog értékesítéséig a kölcsönfelvevı nem eshet egy napos fizetési késedelembe sem) 5. oldal

6 Állami kamattámogatás igénybevétele Egy részletben folyósított kölcsön: A Bank szerzi be a tulajdoni lapot az önálló zálogjog bejegyzését igazoló földhivatali határozat kézhezvételét követı legkésıbb 60 napon belül. Ha a Bank által beszerzett tulajdoni lap a kölcsönszerzıdés alapján el nem fogadható bejegyzéseket vagy elintézetlen széljegyeket is tartalmaz, akkor a Bank felszólítását követıen az Ügyfél mint zálogkötelezett vagy kölcsönfelvevı - köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket az ingatlan-nyilvántartási helyzet rendezése érdekében, és benyújtani a Bankhoz egy új tulajdoni lapot, amely már nem tartalmazza ezeket a bejegyzéseket vagy széljegyeket. Természetesen az Ügyfelünknek arra is van lehetısége, hogy az itt meghatározott idıpontoknál korábban benyújtsa a Bankhoz a megfelelı tulajdoni lapot. Amennyiben a Kölcsön folyósításának napjától az önálló zálogjog bejegyzését tartalmazó, a Bank szabályainak megfelelı tulajdoni lap másolat Bankhoz való benyújtását követı esedékességi napig tartó idıszak hosszabb, mint 3 (három) hónap, a Kölcsönfelvevı(k) a negyedik hónap elsı napjától feltételek teljesítéséig köteles a Banknak havonta a mindenkori aktuális Hirdetmény szerinti büntetı díjat fizetni. Több részletben folyósított kölcsön: A kölcsönfelvevı köteles az elızı többrészletben folyósított kölcsönökre vonatkozó - pontban meghatározott bejegyzéseket tartalmazó, 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a Banknak benyújtani az utolsó kölcsönrész folyósításáig. A kölcsönfelvevı többrészletben folyósított kölcsön esetén, abban az esetben lesz jogosult kamattámogatott kamatra, ha a kölcsön az alábbi idıpontokban megfelel az elızı pontban meghatározott feltételeknek: a bejegyzést tartalmazó tulajdoni lapnak a Bank általi kézhezvételét követı esedékességi naptól (ha a tulajdoni lap Bank általi kézhezvétele és a soron következı esedékességi nap között kevesebb, mint 3 munkanap áll rendelkezésre, akkor a soron következı második esedékességi naptól) vagy az utolsó kölcsönrész folyósításának napjától a kettı közül a késıbb bekövetkezı idıponttól. Ha a meghatározott idıpontokban a hitel nem minısíthetı problémamentesnek, a kölcsönfelvevı köteles legkésıbb 2 hónapon belül a problémamentességrıl gondoskodni. Ebben az esetben a problémamentes minısítés elérését követı esedékességi napig tart az elıfinanszírozási (azaz piaci kamatozású) idıszak, ettıl kezdve kerül a kamattámogatásos ügyleti kamat felszámításra. 3. Az elıfinanszírozási idıszak jellemzıi A kölcsön (elsı részletének) folyósításától a kamattámogatásos kamatra való jogosultság megszerzéséig (ez az idıszak az ún. elıfinanszírozási idıszak) a kölcsönfelvevı támogatás nélküli elıfinanszírozási kamatot fizet. A támogatás nélküli kamat felszámításának oka az, hogy az önálló zálogjog értékesítését megelızıen a Bank piaci feltételek mellett nyújtja a hitelt. A támogatott ügyleti kamat az elıfinanszírozási idıszakot követıen jár. A támogatott idıszakra, illetve a futamidıre vonatkozó kamatperiódust az Ügyfél a kölcsönkérelemben választja ki. Az elsı, Ügyfél által választott kamatperiódus az elıfinanszírozási idıszakot követı napon kezdıdik. 4. Elıfinanszírozási idıszak a Plusz kölcsönöknél A Bank és az FHB közötti együttmőködési megállapodás kiterjed a Plusz hitelekre is, melynek keretében az FHB megvásárolja a Plusz hitelek biztosítékául szolgáló önálló zálogjogokat is. A Plusz hitelek fedezetéül szolgáló ingatlanokra bejegyzett önálló zálogjogot is rendszeresen megvásárolhatja a Jelzálog-hitelintézet a Banktól. A Plusz hitelek elsı részletének folyósításával kezdıdı elıfinanszírozási idıszakra vonatkozó szabályok megegyeznek a kamattámogatott lakáshitelekkel kapcsolatban leírtakkal, az alábbi kivételekkel: A Bank javára az önálló zálogjogot elsı, illetve a Jelzálog-hitelintézet vagy a Bank elsı ranghelyő jelzálogjoga esetén második ranghelyre kérjük bejegyezni. A Bank önálló zálogjogát nem biztosítja elidegenítési és terhelési tilalom. Az önálló zálogjog Jelzálog-hitelintézet általi megvásárlása esetén azonban a Plusz hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a Jelzálog-hitelintézet javára jogszabály alapján elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. A Bankkal megkötendı kölcsönszerzıdés erre külön felhívja a figyelmet. Ha a hitel megfelel az eladhatósági feltételeknek, az elıfinanszírozási idıszak a 2. pontban meghatározott idıpontig tart. Az elıfinanszírozási idıszakot követıen a Plusz hitelek kamata nem változik támogatott mértékő kamatra, mivel ezek nem kamattámogatott hitelek. Az Ügyfél által fizetendı kamat mértéke: a) Egy részletben folyósított forint alapú Plusz hitelek: A futamidı kamatperiódusai alatt: az aktuális kamatperiódus elsı napján hatályos Hirdetményben meghatározott, az Ügyfél által választott kamatperiódusnak megfelelı mértékő. b) Több részletben folyósított forint alapú Plusz hitelek: Az elıfinanszírozási idıszak alatt a kamatperiódus 1 (egy) hónap, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a futamidı alatti kamatperiódusnak melyik kamatperiódust választotta a kölcsönkérelemben. Az Ügyfél által választott kamatperiódus - a futamidıvel együtt - az elıfinanszírozási idıszakot követı napon kezdıdik. Az elıfinanszírozási idıszak, illetve a futamidı alatt az Ügyfél az aktuális kamatperiódus elsı napján hatályos Hirdetményben meghatározott mértékő, elıfinanszírozási kamatot köteles fizetni. Több részletben folyósított, forint vagy deviza alapú hitelkiváltási kölcsönöknél az elıfinanszírozási idıszakra az egy részletben folyósított Plusz kölcsönökre írtak irányadóak azzal, hogy a Bank javára az önálló zálogjogot átmenetileg második ranghelyre kérjük bejegyezni, ami a korábbi hitelezı zálogjogának törlésével a mozgó ranghely elve alapján elsı ranghelyővé válik. Az oldal

7 pontban meghatározott feltételek teljesítéseként a Bank által kézhez vett tulajdoni lapnak már ezen elsı ranghelyő önálló zálogjog bejegyzését kell tartalmaznia. 8. Hitelfedezeti életbiztosítás A Bank egyedileg mérlegelve (különösen a kölcsönfelvevı kölcsön végsı lejártakori életkorától és a kölcsönösszeg nagyságától függıen) elıírhatja a kölcsön folyósításának feltételéül, hogy a kölcsönfelvevı kössön egyéni, halál esetére szóló hitelfedezeti életbiztosítást a kölcsönfelvevı, mint biztosított javára, amelynek díját a kölcsönfelvevı viseli. Ezen hitelfedezeti életbiztosítási szerzıdés kedvezményezettje a kölcsön futamideje alatt, a kölcsön végsı lejáratáig, a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bank. 9. A kölcsönügylet szereplıi 9.1. Kölcsönfelvevık (adósok) Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelt minden nagykorú, cselekvıképes magánszemély (beleértve az egyéni vállalkozókat, mezıgazdasági ıstermelıket és egyéb önálló tevékenységet végzıket is) igényelhet. A kölcsönfelvevı(k) életkorával szemben támasztott követelmény, hogy a kölcsön végsı lejáratának évében maximum 70., illetve a Bank egyedi feltételei esetén maximum a 75. életévüket tölthetik be, ennél idısebbek nem lehetnek. Egyedülálló, illetve házaspár kölcsön igénylık esetében, ha az egyedülálló, vagy a házaspár mindkét tagjának életkora az igényelt kölcsön lejáratakor meghaladja a 70., illetve 75. életévét, a kölcsönügyletbe egy olyan adóstárs bevonása szükséges, akinek az életkora a kölcsön lejáratakor nem haladja meg a 70., illetve 75. életévet. A kölcsönfelvevı(k) lehetıség szerint legalább résztulajdonnal kell, hogy rendelkezzen(ek) (vagy a kölcsönügylet kapcsán résztulajdont kell szerezzen[ek]) a fedezetként felajánlott ingatlanban, illetve tulajdoni hányadot nem szerzı személy (jövedelme okán bevont személy). Ha a kölcsönfelvevı házastársi/élettársi kapcsolatban él, a házastárs/élettárs kötelezı jelleggel a kölcsönügylet adósaként szerepel, akkor is, ha a házastárs/élettárs nem tulajdonosa, illetve nem válik tulajdonosává a hitelcéllal érintett ingatlannak vagy a fedezetként felajánlott ingatlannak, kivéve az alábbi esetet: amennyiben közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat igazolja, hogy a kölcsönfelvevı és házastársa/élettársa között vagyonközösség nem áll fenn, továbbá a házastárs/élettárs a hitelcéllal érintett ingatlannak ingatlannyilvántartáson kívül sem tulajdonosa. Ebben az esetben a kölcsönfelvevı házastársának, élettársának adósként nem kell részt vennie a kölcsönügyletben. Kiskorú személy kizárólag lakáscélú hitelek esetén lehet kölcsönfelvevı, ha a kiskorú a hitelcéllal érintett ingatlan tulajdonosa vagy leendı tulajdonosa, és a kiskorúval együtt törvényes képviselıje és annak házastársa/élettársa is kötelezıen kölcsönfelvevıként (adósként) vesz részt a kölcsönügyletben Zálogkötelezettek (dologi adósok) A kölcsön fedezetéül szolgáló, Magyarország területén fekvı ingatlan minden, az ingatlan-nyilvántartásban szereplı tulajdonosa a kölcsönügylet zálogkötelezettje. Az önálló zálogjog a zálogkötelezettet megilletı teljes tulajdoni illetıséget terheli. Amennyiben a fedezetet felajánló személy nem azonos a kölcsönkérıvel, zálogkötelezettként a Bank azon nagykorú, cselekvıképes magánszemélyeket fogadja el, akiknek a fedezetül szolgáló ingatlanban az ingatlannyilvántartásba be nem jegyzett házastársa, illetve élettársa: - a megkötendı zálogszerzıdés záradékában hozzájárulását adja az ingatlan elzálogosításához, és a záradékban nyilatkozatot tesz, hogy az ingatlannak telekkönyvön kívüli tulajdonosa (ún. nyilatkozat tevı), vagy - a megkötendı zálogszerzıdés záradékban nyilatkozatot tesz, hogy az ingatlannak telekkönyvön kívül sem tulajdonosa. (ún. nyilatkozat tevı) Kiskorú magánszemély zálogkötelezett abban az esetben lehet, ha részt vesz a hitelcél megvalósításában, azaz egyben kölcsönfelvevı is, és ehhez a gyámhatóság hozzájárul Készfizetı kezesek Amennyiben a kölcsönfelvevı(k) megfelelı jövedelemmel rendelkezik(nek), a Bank készfizetı kezesek bevonását nem teszi kötelezıvé. Amennyiben a kölcsönfelvevı(k) jövedelme(ük) alapján a kért kölcsön teljes összegére nem lenne(ének) jogosult(ak), úgy megfelelı jövedelemmel rendelkezı készfizetı kezes(ek) bevonását kezdeményezheti(k). A Bank kölcsönügyletenként legfeljebb három nagykorú, cselekvıképes magánszemély készfizetı kezességét fogadja el. A kezes a kölcsön visszafizetéséért korlátlanul, teljes magánvagyonával felel. A készfizetı kezesek életkora a kölcsön végsı lejáratának évében nem haladhatja meg a 70. életévet. A kölcsön végsı lejáratának évében a kezes maximum 70 éves lehet. A kölcsönügyletbe kötelezı bevonni készfizetı kezesként a kezességet vállalóval vagyonközösségben élı házastársát/élettársát. Nem kötelezı készfizetı kezesként bevonni a kezességet vállaló házastársát/élettársát 7. oldal

8 abban az esetben, ha hitelt érdemlıen, azaz közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolja, hogy házastársával/élettársával vagyonközössége nem áll fenn. A fedezetként felajánlott ingatlanon fennálló (vagy alapított) haszonélvezeti jog jogosultja (beleértve az özvegyi jog jogosultját is) készfizetı kezesként kell, hogy részt vegyen a kölcsönügyletben. A haszonélvezeti jog jogosultjának házastársa/élettársa nem kell, hogy részt vegyen a kölcsönügyletben (amennyiben egyéb okok miatt nem résztvevıje annak). Ebben az esetben nem kell az életkorhoz kötött korlátozást (70. életév) figyelembe venni. A haszonélvezeti jog jogosultja, mint készfizetı kezes, szintén korlátlanul, teljes magánvagyonával felel a kölcsön visszafizetéséért. 10. A kölcsön ingatlanfedezete Ingatlanfedezet típusai A kölcsön ingatlanfedezeteként a Bank csak olyan Magyarország területén fekvı, önállóan forgalomképes és tehermentes ingatlant fogad el, amely magánszemély tulajdonát képezi. A kölcsön ingatlanfedezete legfeljebb három, belterületi, az alábbiakban felsorolt típusú ingatlan lehet: Lakóingatlanok (családi ház, társasházi lakás, sorházi lakás); Üdülık; Garázs; Építési telek (beépítetlen): osztatlan közös tulajdonú építési telek csak akkor, ha a telekre építési engedéllyel rendelkeznek, használati megosztása engedélyezett és tulajdoni hányada tekintetében önállóan forgalomképes; Irodák; Kereskedelmi üzlethelyiségek. Külterületi ingatlan abban az esetben fogadható el fedezetként - a Bank egyedi hitelbírálati döntése alapján -, amennyiben olyan helyen fekszik, amely csatlakozik a belterülethez. Zártkert pedig - a Bank egyedi hitelbírálati döntése alapján -, akkor ajánlható fel ingatlanfedezetként, amennyiben az önkormányzat azt már átsorolta más kategóriába, és errıl az önkormányzati határozat is rendelkezésre áll. Az ingatlanfedezetnek az átlagosnál rövidebb idı alatt értékesíthetınek kell lennie, azaz a várható értékesítési idıtartama nem haladhatja meg a 180 napot. Az ingatlanfedezet értékbecslı által megállapított forgalmi értéke nem lehet kevesebb, mint 4 millió Ft Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor a. Az ingatlan tényleges helyzete és telekkönyvi státusza összhangban kell hogy legyenek egymással, vagyis az ingatlan és a rajta lévı épület(ek) a tényleges állapota(uk) és funkciója(uk) szerint földhivatali bejegyzéssel vagy széljeggyel igazolt(ak) kell legyen(ek) (Pl.: ha a felajánlott ingatlant érintıen telekalakítás van folyamatban, úgy az ingatlan nem fogadható be). b. A fedezetként felajánlott, önállóan forgalomképes ingatlan (amely lehet önállóan forgalomképes tulajdoni hányad is) valamennyi tulajdonosa zálogkötelezett, és tulajdonjoguk legalább széljegyben igazolandó. c. Az ingatlan terheként csak az alábbi bejegyzések szerepelhetnek: a telki szolgalmi jog, a földmérési jelek, valamint a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá a vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, telekalakítási és építési tilalom elrendelése, egyéb építésügyi korlátozás, a bejegyzés iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, illetve természetvédelmi vagy mőemlékjelleg, bányatelek, elıvásárlási jog fennállása lehetséges, melyek esetleges értékcsökkentı hatása az ingatlan értékmeghatározásában kerül figyelembe vételre. d. Fenti bekezdésben foglaltakon túl csak a korábban bejegyzett terhelések állhatnak fenn (pl.: jelzálogjog(ok), elidegenítési és terhelési tilalmak, haszonélvezeti (özvegyi) jog(ok), tulajdonjog fenntartással történı eladás, tartási jog, egyéb.), mely terhek határozattal történı törlésének a kölcsönszerzıdés megkötéséig meg kell történnie, kivéve: 1. A Bank vagy az FHB javára kölcsön miatt bejegyzett jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat, illetve 2. Plusz kölcsönök esetén az állam javára vissza nem térítendı támogatás miatt bejegyzett jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat. 3. Ha a korábban bejegyzett jelzálogjog jogosultja hozzájárul ranghelycserével a Bank õt megelõzõ ranghelyő zálogjoga bejegyzéséhez, a korábban bejegyzett egyéb zálogjog sem törlendı, de a fennmaradó jelzálogjogokkal biztosított követeléseknek az összege és a Bank zálogjogával biztosított kölcsön együttes összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékét. A ranghely megváltoztatása kapcsán a mindenkor hatályos ingatlannyilvántartási jogszabályoknak megfelelõen kell eljárni. 4. A haszonélvezeti (özvegyi) jogot sem szükséges törölni abban az esetben, ha jogosultja készfizetı kezesként vagy adósként vesz részt a kölcsönügyletben. 8. oldal

9 Korábbi végrehajtási jog vagy perfeljegyzés határozattal való törlésének viszont már a kölcsönkérelem befogadásáig meg kell történnie, ennek hiányában a Bank a kölcsönkérelmet nem fogadja be. e. Széljegyként fennállhat továbbá a felajánló személyek (leendı zálogkötelezett) tulajdonjog bejegyzési kérelme és/vagy a bejegyzett terhek törlésének széljegye, valamint egyéb széljegyek (pl.: épületfeltüntetés), mely széljegyeknek elintézését (határozattal történı rendezését) a Bank a kölcsönszerzıdés megkötéséig szintén elıírja. f. Széljegyként fennállhat és fennmaradhat a társasházi okirat módosításának széljegye (kivéve, ha a módosításra alapterület változás miatt volt szükség), illetve egyéb adatmódosítási (név- és/vagy címváltozás) kérelem. g. Azon ingatlan esetén, ahol a társasházi alapító okirat módosítása feljegyzés szerepel széljegyen a fedezeti ingatlan tulajdoni lapján, akkor az ügyfélnek két lehetısége van: amennyiben az ügyfél, legkésıbb szerzıdéskötésig törölteti a módosításra vonatkozó széljegyet, a Bank a zálogjogi bejegyzését tartalmazó széljegyes tulajdoni lapra fogja teljesíteni a folyósítást. amennyiben az ügyfél, nem törölteti a módosításra vonatkozó széljegyet, hanem a széljegyek elbírálásának megváltoztatására vonatkozó kérelmet nyújt be a földhivatalhoz, akkor a Bank a zálogjogi bejegyzését tartalmazó határozatos tulajdoni lapra fogja teljesíteni a folyósítást. A Bank zálogjoga bejegyezhetı, ha az ügyfél a széljegyek elbírálásának megváltoztatására vonatkozó kérelmet nyújt be az illetékes földhivatalba, melyhez minden érdekeltnek hozzá kell járulnia. h. Az ingatlanra csak olyan bérleti szerzıdés állhat fenn, amely határozatlan idıre szól, és maximum három hónapos felmondási idıvel megszüntethetı, valamint a bérleti díj elıre fizetését maximum háromhavi idıtartamra engedi meg Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsön folyósításának idıpontjában és azt követıen A Bank által nyújtott kölcsön biztosítékaként olyan ingatlan fogadható el, amelyet a Bankot megelızı ranghelyen legkésıbb a folyósítás idıpontjától más jelzálogjog nem terhel (a Bank elsı ranghelyő önálló zálogjogot fogad el). Ez alól kivételt képez Plusz kölcsön esetén: ha a Bank vagy az FHB által korábban vagy egyidejőleg nyújtott kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjog(ok) terheli(k) az ingatlant; ha az állam javára vissza nem térítendı állami támogatás (pl. lakásépítési vagy lakásvásárlási kedvezmény, adóvisszatérítési támogatás egyéb) miatt jogszabály alapján bejegyzett jelzálogjog terheli az ingatlant. A Bankot követı ranghelyen, a Bank egyedileg összeghatártól függetlenül elfogadhatja további hitelezık jelzálogjogát keretbiztosítéki jelzálogjogát, önálló zálogjogát. A jelzálogjoggal biztosított követelések engedély kiadásakor ténylegesen fennálló tıkeösszege és a Bank önálló zálogjogával biztosított kölcsön(ök) még nem törlesztett tıketartozásának együttes összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékét. 11. Fedezetcsere A Bank lehetıséget biztosít az ingatlanfedezet cseréjére, ha a felajánlott újabb ingatlan megfelel a Bank által az ingatlannal szemben támasztott követelményeknek, továbbá biztosítja a hitel megfelelı fedezettségét. A Bank a fedezetcsere engedélyezését, és a megfelelı fedezettség kérdését minden esetben egyedileg mérlegeli. Pozitív döntés esetén a fedezetcsere kizárólag szerzıdésmódosítás keretében történhet meg. 12. Vagyonbiztosítás Az ingatlanfedezetet kötelezı legalább tőz, víz és elemi kár kockázatokra, legalább a Bank által megállapított hitelbiztosítéki érték erejéig vagyonbiztosítással (lakásbiztosítással) biztosítani, és e biztosítás elsı vagy a döntésnek megfelelı helyi kedvezményezettjeként a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bankot megjelölni. A kölcsönfelvevınek, a kezesnek vagy a zálogkötelezettnek a biztosítási szerzıdésben biztosítottként kell szerepelnie. Az említett feltételeknek megfelelı vagyonbiztosítást legkésıbb a szerzıdéskötésig be kell mutatni az a Banknak. E biztosítást kötelezı a kölcsön végsı lejáratáig fenntartani. A Bank a mindenkori aktuális Hirdetményében megjelölt minimum összeget meg nem haladó káresemény esetén eltekint a biztosítási összeg engedményezési jogától (ún. szabad rendelkezéső kárösszeg). Tőz és elemi kár: minden olyan vagyoni kár, melynek az okozója tőz, robbanás, vihar, felhıszakadás, villámcsapás a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár (árvíz), talajsüllyedés és földrengés. 9. oldal

10 13. Szerzıdéskötés A szerzıdéskötés feltétele a pozitívan elbírált kölcsönkérelem. A Magyar Országos Közjegyzıi Kamarával együttmőködve készített és a Kamara által jóváhagyott tervezetek alapján a kölcsön- és zálogszerzıdést közjegyzıi okiratba kell foglalni, melynek kamattámogatott kölcsön esetén a közjegyzı kedvezményes díjszabása által megállapított költségeit a kölcsönfelvevı viseli. A szerzıdéskötést követıen a kölcsönfelvevı jár el a Bank javára szóló önálló zálogjog, valamint kamattámogatott kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalom tulajdoni lapon széljegyként való feltüntetése érdekében. A zálogjog bejegyzés, illetve törlés esetleges jogszabályban meghatározott mértékő igazgatási szolgáltatási díját a kölcsönfelvevı viseli. Deviza alapú kölcsönök esetén az ingatlant terhelı önálló zálogjog a kölcsön és járulékai mindenkori forint ellenértékének erejéig kerül megalapításra. 14. A kölcsön folyósítása A kölcsönt a Bank egy vagy több részletben folyósítja. A folyósítás - mind forint, mind deviza alapú kölcsönök esetén forintban történik. (Szabad felhasználású kölcsön kizárólag egy részletben folyósítható.) A kölcsön részleteinek folyósítására az ezen részlethez a kölcsönszerzıdésben rögzített valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követıen kerül sor a kölcsönszerzıdésben megjelölt bankszámlára átutalással. Az egyrészlető kölcsön folyósítására a kölcsönszerzıdésben meghatározott valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követı 5, azaz öt munkanapon belül kerül sor. A kölcsön folyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerzıdés megkötésétıl számított 80 napon belül igazolni kell a Bank felé. Ez a 80 nap az ún. rendelkezésre tartás idıszaka. Deviza alapú kölcsönök esetén a kölcsön összege a folyósításkor aktuális devizavételi árfolyam alapján átszámításra kerül forintra, és ezen forintösszeget utalja át a Bank a kölcsönszerzıdésben megjelölt számlaszámra. Amennyiben azonban az átszámítással kapott forintösszeg meghaladja a folyósítási limitet, a Bank csak a folyósítási limitnek megfelelı forintösszeget folyósít. Ebben az esetben a folyósítási limit folyósításkor aktuális devizavételi árfolyamon számolt deviza ellenértéke válik a kölcsön mértékévé, azaz a kölcsönfelvevınek az Bankkal szemben fennálló kölcsöntartozásává. A kölcsön végleges mértéke feltüntetésre kerül a folyósítást követıen a Bank által a kölcsönkérınek küldött esedékességi értesítıben A kölcsön folyósításának általános feltételei A Bank javára, a kölcsönszerzıdés biztosítására az illetékes földhivatal a Bank által meghatározott: elsı vagy a döntésnek megfelelı ranghelyre az önálló zálogjogot, valamint kamattámogatott kölcsönök esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat a tulajdoni lapon legalább széljegyként feltüntette. A széljegyként feltüntetés érdekében kölcsönfelvevı jár el az illetékes földhivatalnál, melyet a Banktól átvett okiratok földhivatali érkeztetı bélyeggel ellátott példányaival igazol. A széljegyet tartalmazó tulajdoni lapot a Bank szerzi be. A kölcsön folyósításának különös feltételei hitelcélonként különbözıek, ezeket külön tájékoztató tartalmazza. 15. A kölcsön törlesztése A Bank a kölcsönbıl fennálló tartozást forint alapú hiteleknél forintban, deviza alapú hiteleknél devizában tartja nyilván. A kölcsönök törlesztése minden esetben havonta történik. A törlesztırészlet minden hónapban az elsı kölcsönrész folyósítása napjával azonos naptári napokon válik esedékessé (esedékességi nap). A fizetés módja kizárólag bankszámláról a kölcsönszerzıdésben megjelölt egyedi hitelelszámolási számlára forintban történı átutalás lehet. A hitelelszámolási számlán szereplı összeggel a kölcsönfelvevı szabadon rendelkezhet, ezen összeg után ıt kamat nem illeti meg, mivel ez a számla csak a hitel törlesztésére szolgál. (Felhívjuk figyelmüket, hogy a Banknál vezetett Magánszámla automatikusan nem szolgál a hitel törlesztésére, ezért a Magánszámláról a hitelelszámolási számlára bankon belüli átvezetési megbízást kell adnia bankunknak!) Deviza alapú kölcsönöknél a törlesztırészlet az esedékességi napon aktuális devizaeladási árfolyamon kerül átszámításra, forintra. A forint ellenérték akár minden esedékességi napon más és más lehet, ezért a hitelelszámolási számlához automatikusan hitelkeret kapcsolódik Törlesztési módok: 1. Az elıfinanszírozási idıszak alatt fizetett törlesztırészletek: az elıfinanszírozási idıszak végéig a kölcsönfelvevı csak kamatot és kezelési költséget fizet. A havonta fizetendı törlesztıösszeg több részletben történı folyósítás esetén (kivéve a hitelkiváltási kölcsönt) minden kölcsönrészlet folyósításakor ismételten meghatározásra kerül. Így a kölcsön részfolyósításaihoz igazodóan a havonta fizetendı összeg többször módosulhat az aktuálisan fennálló tıketartozás összege és a hátralévı futamidı függvényében, melyrıl a kölcsönfelvevıt a Bank elızetesen írásban értesíti. 10. oldal

11 2. Ún. Annuitás alapú (egyenletes) törlesztés: Ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik, a kölcsöntıke, a kamat valamint a kezelési költség havonta esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztı összeget. A havi törlesztı összeg meghatározása a tıke, a kamat és a kezelési költség tekintetében ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik a következı, annuitás alapú (továbbiakban: annuitás alapú, illetve annuitásos) eljárással történik. Az annuitásos módszer által szolgáltatott eredményt a Bank az egyenletek közelítı megoldására használt úgynevezett Newton-módszer alkalmazásával korrigálja, abból a célból, hogy a kölcsön futamidejének végén ne álljon fent tıketartozás (részletesen lásd: mindenkori aktuális Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat). 3. Halasztott tıketörlesztés (ún. moratórium): halasztott tıketörlesztés is választható, melynek fajtái: ha a kölcsönfelvevı rendelkezik a Bank által elfogadható unit-linked típusú életbiztosítással, bármely minısítési módszer esetén választható moratórium. Ebben az esetben a halasztás max. 10 év. Ezen termékünkrıl a Tájékoztató halasztott tıketörlesztéső, unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett a Bank Zrt. által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl címő tájékoztatónkban találhat részletes információt; ha két kölcsönrészbıl áll a kölcsön, melyek közül az egyik kölcsönrész lépcsıs tıketörlesztéső, a másik kölcsönrész tekintetében bármely minısítési módszer esetén választható moratórium. Ebben az esetben a halasztás maximális idıtartama 10 év; a fenti két eseten kívül bármely minısítési módszer esetén akkor választható moratórium, ha a halasztás maximális idıtartama 5 év. A moratórium iránti kérelmet a Bank egyedileg bírálja el. A halasztás idıtartama alatt a kölcsönfelvevı csak kamatot és kezelési költséget fizet. A halasztás idıtartama években meghatározott, és nem lehet hosszabb, mint az Ügyfél által választott futamidıbıl a halasztást követıen hátralevı idıtartam. A halasztás az elıfinanszírozási idıszak végét követı napon kezdıdik. A halasztás a futamidı részét képezi. A halasztást követı hátralevı futamidı alatt a törlesztés annuitás alapú. Deviza alapú kölcsönöknél halasztott tıketörlesztés választása esetén az ügyleti kamat mértéke az elıfinanszírozási idıszak és a halasztás idıtartama alatt magasabb, mint a halasztást követı annuitás alapú törlesztés során. 4. Lépcsıs tıketörlesztés: Lépcsıs tıketörlesztésőek a tıkeképzı pénzügyi termékekkel kombinált jelzáloghitelek. Ilyen hitelek esetén mind az elıfinanszírozási idıszak, mind a futamidı alatt csak kamatot és kezelési költséget fizet a kölcsönfelvevı. Az ezekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített, alábbi tájékoztatói tartalmazzák: Tájékoztató életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl, Tájékoztató lakás-takarékpénztári elıtakarékosság fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl, Tájékoztató a Quorum -ról (unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl), Tájékoztató a Platinum I. és Platinum II. -ról (unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl), Tájékoztató a Selector -ról (unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott forint és deviza alapú kölcsönökrıl). Amennyiben az Ügyfél többféle típusú pénzügyi terméket szeretne egy hitel fedezetéül felhasználni (például egyszerre lakás-elıtakarékosságot és életbiztosítást), a fentiekben említett tájékoztatókon kívül a következık vonatkoznak az így igényelt hitelre: A pénzügyi termékek fedezete mellett nyújtott, lépcsıs tıketörlesztéső kölcsön vagy kölcsönrész maximumának meghatározásakor összeadásra kerülnek mindazon összegek, amelyek a tıketartozás törlesztését szolgálják, és amely összegek a kapcsolódó pénzügyi termékek alapján kifizetésre kerülnek biztosítási összeg, szerzıdéses összeg, kifizetési szolgáltatás vagy bármilyen egyéb jogcímen. Ha az Ügyfélnek magasabb összegő kölcsönre lenne szüksége, erre akkor van lehetısége, ha az igényelt kölcsönösszeg megfelel az ügyfél- és a fedezeti limitnek. Ebben az esetben egy kölcsönszerzıdés kerül megkötésre a Bankkal, amely szerzıdés két kölcsönrészt szabályoz. Az egyik kölcsönrész tıketörlesztési lépcsıi igazodnak a pénzügyi termékekhez, míg a másik kölcsönrész törlesztésére az ún. annuitás alapú módszerrel kerül sor, illetve ez utóbbi kölcsönrész tekintetében választható halasztott tıketörlesztés is. A két kölcsönrész futamidejének meg kell egyeznie. Amennyiben valaki úgy szeretne hitelt felvenni a Banktól részben pénzügyi termékek fedezete mellett, hogy a két típusú kölcsön futamideje különbözı legyen, akkor két kölcsönszerzıdés kerül megkötésre. A pénzügyi termékek fedezete mellett nyújtott hitel futamidejének hossza ugyanannyi kell hogy legyen, mint a Lakás-takarékpénztár vagy a Biztosító legkésıbbi szolgáltatásának végsı idıpontja és a kölcsönszerzıdés megkötése közötti idı. Az így kapott idıtartamhoz hozzá kell adni annyi hónapot, illetve évet, hogy a futamidı a kamatperiódus egész számú többszöröse legyen. A pénzügyi termékek fedezete mellett nyújtott kölcsön(rész) szerzıdésében szereplı tıketörlesztések esedékessége a Biztosító, illetve a Lakás-takarékpénztár szolgáltatásainak idıpontjaihoz igazodik a fentiekben említett tájékoztatókban írtak szerint. Az azonos idıpontokban lejáró, kiutalandó szolgáltatások összeadásra kerülnek, és az összevont összeg alapján kerül a kölcsönszerzıdésben a tıketörlesztés mértéke meghatározásra. A legkésıbb lejáró, kiutalandó szolgáltatásnak 1000 Ft-tal (deviza hiteleknél: euro alapú hitel esetén 4,- EUR-val, svájci frank alapú hitel esetén 6,- CHF-kal) csökkentett összege a Biztosító vagy a Lakás-takarékpénztár 11. oldal

12 szolgáltatásának idıpontjához igazodva esedékes, míg a kölcsön tıkerészébıl fennmaradó 1000 Ft (deviza hiteleknél: euro alapú hitel esetén 4,- EUR, svájci frank alapú hitel esetén 6,- CHF) a kölcsön futamidejének utolsó napján esedékes. Partneri elıtörlesztésre csak azon tıketörlesztések vonatkozásában van lehetıség, amelyek lakáselıtakarékossági szerzıdés vagy Quorum nevő életbiztosítás alapján a Lakás-takarékpénztár vagy a Biztosító szolgáltatásához igazodnak. A partneri elıtörlesztés szabályairól tájékozódhat a fent említett tájékoztatókból és a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatából. Amennyiben bármely pénzügyi termék vonatkozásában bekövetkezik valamely felmondási ok, a kölcsönszerzıdés felmondásra kerül akkor is, ha az egyéb fedezetül felhasznált pénzügyi termékkel kapcsolatban nem áll fenn egyetlen felmondási ok sem. 16. A hitelelszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret A deviza alapú hitel kölcsönszerzıdésében megjelölt számlaszámú forint hitelelszámolási számla szolgál a hitel törlesztı részleteinek forintban való megfizetésére, azaz a kölcsönfelvevınek a devizában meghatározott törlesztı részlet forint ellenértékét erre a számlaszámra kell átutalnia minden hónapban, legkésıbb az esedékességi napig. Ezen hitelelszámolási számlához automatikusan egy hitelkeret kapcsolódik. A devizában meghatározott törlesztı összegek forint ellenértéke az esetleges árfolyammozgások miatt akár hónapról hónapra változhat. Mivel a forint ellenértéket az esedékesség napján hatályos, a Bank által közzétett deviza-eladási árfolyamon számoljuk ki, elızetesen csak közelítıleg tudjuk megadni a törlesztırészlet forint összegét (kérésre munkatársaink tájékoztató jelleggel közlik a törlesztırészlet érdeklıdés napján aktuális árfolyamon kiszámolt forintellenértékét). A fentiek miatt elıfordulhat, hogy a kölcsönfelvevı kevesebb forint összeget utal a hitelelszámolási számlára, mint az esedékesség napján átszámolt forintösszeg, így a különbözet tekintetében késedelembe esik. A hitelkeret célja a késedelem kiküszöbölése úgy, hogy a kölcsönfelvevı forint befizetésének és a tényleges törlesztı részlet forint összegének különbözete a hitelkeret automatikus megterhelésével kerül megfizetésre. A hitelkeret csak a törlesztırészlet megfizetésére fordítható, a deviza alapú hitelhez kapcsolódó egyéb díjak (pl. szerzıdésmódosítási díj, elıtörlesztési díj) megfizetésére nem. A hitelkerettel a kölcsönfelvevı nem rendelkezhet szabadon. A hitelkeret megnyitása és az elıfinanszírozási idıszak, illetve a futamidı alatti fenntartása kötelezı. A hitelkeretet a Bank a folyósítástól a devizaalapú kölcsön futamideje végéig biztosítja a kölcsönfelvevı számára. A hitelkeret mértéke a hitelbírálat idıpontjában kerül meghatározásra a következı módon: az igényelt és a Bank által jóváhagyott devizában meghatározott kölcsönösszeg alapján meghatározásra kerül ezen kölcsön várható induló törlesztırészlete, ami szintén devizában kerül meghatározásra. Ezen deviza törlesztırészlet forint ellenértékét kiszámoljuk a Bank hitelbírálat idıpontjában hatályos devizavételi árfolyamán, és az így kapott összeg fele lesz a hitelkeret összege. A hitelkeretbıl felhasznált összegek (kölcsönök) törlesztése: a kölcsönfelvevı által igénybe vett összeg után fizetendı ügyleti kamat megfizetése úgy történik, hogy a kamat összegével a kölcsönfelvevı hitelelszámolási számlája minden hónap végén megterhelésre kerül. Igénybe vett hitelösszegnek minısülnek a hitelelszámolási számla negatív egyenlege (azaz a hitelkeret) terhére a devizaalapú Plusz kölcsön törlesztırészletének megfizetése, és a mindenkori aktuális Hirdetményben rögzített kamat, valamint a megelızı elszámolási idıszakokból származó, még nem rendezett tartozások összege. Amennyiben a hitelkeretbıl fennálló kölcsöntartozás meghaladja a hitelkeret összegét (hitelkeret túllépése), a kölcsönfelvevı a hitelkeretet meghaladó kölcsön- és hiteldíjtartozását haladéktalanul köteles a Banknak megfizetni, törleszteni. A hitelkeretbıl igénybe vett összeget a hitelelszámolási számlára érkezı átutalások automatikusan törlesztik, így a hitelkeret-tartozás automatikusan csökken. Amíg a hitelkeret-tartozás fennáll, a hitelelszámolási számlára érkezı befizetések a hitelkeret-tartozást törlesztik. Minden hónap elszámolási idıszaknak tekintendı. A hiteligénylı ügyleti évente (a folyósítás idıpontjától számítva), a devizaalapú Plusz kölcsön törlesztırészlete esedékességi napját követıen kap a Banktól számlakivonatot a hitelelszámolási számláról. Ezen számlakivonat küldése ingyenes. A számlakivonaton feltüntetésre kerül többek között az is, hogy mennyi volt a törlesztırészlet devizában, illetve annak forintellenértéke, amivel a Bank megterhelte a hitelelszámolási-számlát, illetve, hogy milyen árfolyamon került kiszámításra a forintellenérték. Amennyiben a Bank esedékes követeléseit a hitelkeret összege sem fedezi, a kölcsönfelvevı késedelembe esik, és a Bank a kiegyenlítetlenül maradt követelése után a mindenkori aktuális Hirdetményében meghatározott késedelmi kamatot is felszámítja. 17. Az elıtörlesztés szabályai Kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés A részleges és teljes elıtörlesztési lehetıség feltételeit a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában határozza meg. 12. oldal

13 17.2. Rendkívüli elıtörlesztés A rendkívüli elıtörlesztés esetei: Ha a kölcsönszerzıdéshez kapcsolódó egyéni hitelfedezeti életbiztosításból kifizetés következik be a Bank, mint kedvezményezett javára a kölcsönfelvevı halála, mint biztosítási esemény miatt. Ha a kölcsön fedezeteként kikötött ingatlant érintı vagyonbiztosítás (lakásbiztosítás, építési-szerelési biztosítás) alapján fizet a biztosító a Bank, mint kedvezményezett részére, és ezen összegnek az ingatlan helyreállítására fordítása nem lehetséges, vagy ezt az ingatlan tulajdonosa nem kívánja. Ha lakáscélra felvett kölcsönbıl még fennálló tartozás csökkentésére a kölcsönfelvevı(k) az utóbb született gyermek után lakásépítési (lakásvásárlási) kedvezményben vagy fiatalok otthonteremtési támogatásában részesül(nek). A rendkívüli elıtörlesztést a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában szabályozza. 18. Állami támogatások Az egyes hitelcélokhoz felvehetı állami támogatások felsorolását a Bank hitelcélonkénti külön tájékoztatója, az állami támogatások részletes feltételeit a többször módosított 12/2001. (I.31) Kormányrendelet, az SZJA törvény, valamint a Bank külön erre a célra készített tájékoztatója tartalmazza. Nem kapcsolódik állami támogatás a szabad felhasználású, a felújítási, a hitelkiváltási és a lakáscélra nyújtott hitelkiváltási célú kölcsönökhöz. 19. Árfolyam- és kamatkockázat A deviza alapú hitelek árfolyam- és kamatkockázatával kapcsolatos tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített részletes tájékoztatója tartalmazza. 20. Árfolyamok A Bank jelen tájékoztatóban hivatkozott devizavételi és devizaeladási árfolyamáról, illetve az MNB középárfolyamáról tájékozódni lehet a Bank hitelügyintézıi munkatársaitól, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, valamint a honlapon. Az árfolyamok naponta változnak, a napi aktuális árfolyamok délelıtt 12 óra után kerülnek közzétételre. 13. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2010. augusztus 17-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) lakáscélú HitelStaféta elnevezéső, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı.

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı. TÁJÉKOZTATÓ a halasztott tıketörlesztéső, unit-linked típusú SELECTOR életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott jelzáloghitelekrıl Hatályos 2009. május

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. bővítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. bővítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott bővítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásépítési kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásépítési kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2013. január 21. Hatályos: 2013. február 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. február 01-tıl

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Stabilitás Hitel elnevezéső, forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott HitelStaféta kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott HitelStaféta kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott HitelStaféta kölcsön feltételei

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig T Á J É K O Z T A T Ó A P L A T I N U M I. é s P L A T I N U M I I. - R Ó L U N I T - L I N K E D É L E T B I Z T O S Í T Á S F E D E Z E T E M E L L E T T A Z A X A B A N K E U R O P E S A M A G Y A R

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

Hatályos 2009. május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk!

Hatályos 2009. május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk! TÁJÉKOZTATÓ a, unit-linked My Invest, Flex Invest II, Creator illetve Multi Invest Plusz életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott 20+5 típusú lépcsıs

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: december 15-én Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: december 15-én Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 15-én Hatályos: 2013. január 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. január 01-tıl

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2013. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2013. május 1-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel ( 2013. május 01. után folyósított hitelek ) Kamat

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Hatály: 2013. szeptember 1. Közzététel:2013. augusztus 23.

Hatály: 2013. szeptember 1. Közzététel:2013. augusztus 23. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerősítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2014. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben