A család. magazinja. Európai forrásokból az oktatás fejlesztésére. Az órák világa. Dráma a családban. Hogy a síelés örömteli legyen.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A család. magazinja. Európai forrásokból az oktatás fejlesztésére. Az órák világa. Dráma a családban. Hogy a síelés örömteli legyen."

Átírás

1 A család Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin II. évfolyam 1. szám l január l magazinja Az órák világa Dráma a családban Hogy a síelés örömteli legyen A farsang A televízió és a baba Európai forrásokból az oktatás fejlesztésére

2 TARTALOM A farsang 3 A színek birodalma 4 Vigyázat, influenza! 6 A C-vitamin 6 Az órák világa 7 Tisztelt Olvasók! Szeretettel köszöntöm Önöket a hosszú téli szünet után bár a télnek eddig még nyoma sem volt, és szeretném megosztani Önökkel örömömet is: elkészült a honlapunk, így már elektronikus formában is elérhetôek vagyunk a weboldalon, és ezáltal a Kistérségi Kirakat, a KI-KI szakmai adatbázis is! Ezután már nemcsak nyomtatott, hanem elektronikus úton is megtalálhatók lesznek az abban szereplô hirdetôink. Fontosnak tartom, hogy adatbázisunk minél teljesebb legyen, hiszen ezáltal a családok egyre szélesedô körben informálódhatnak, és könnyebben megtalálhatják a keresett szolgáltatást vagy terméket. Ön se maradjon ki! Kérem, tekintsék meg hirdetéseinket, és érdeklôdéssel várom észrevételeiket. Köszönjük az eddigi sok visszajelzést a lappal kapcsolatban, valamint a témajavaslatokat is. Továbbra is azon leszünk, hogy az Önök érdeklôdésének megfelelô cikkek jelenjenek meg lapunk hasábjain, hogy jó érzéssel és megelégedéssel olvashassák. Eredményes és egészségben teljes esztendôt kívánok. Baranyó Csaba kiadó Sorsfordító és drámai események a családban 8 Európai forrásokból az oktatás fejlesztésére 10 Kinek íródtak régen a mesék, és ki elevenítette meg ôket? 12 Szobanövényeink téli ápolása 14 Aranyesô a Megyei Úszó Diákolimpián 15 A televízió és a baba 16 A kutyák fogamzásgátlása és ivartalanítása 17 Hogy a síelés örömteli legyen 18 A következô lapszámainkba az alábbi témákhoz várjuk írásaikat, hozzászólásaikat: Ki takarítsa (takarítja) a gyerekszobát? Elég-e az iskolában tanult tananyag a sikeres felvételihez? Mennyire leterheltek gyerekeink, kell-e különóra? Fogyókúra-javaslatok Tisztelt Hirdetôk! Csökkentettük hirdetési árainkat! Tekintsék meg a 22. oldalon vagy a weboldalon található ajánlatunkat! Várjuk megtisztelô érdeklôdésüket, megrendelésüket. Helyesbítés! Az elôzô lapszámban Bóta Gergely verse hibásan jelent meg! Elnézését kérjük, most korrigáljuk a hibát. Virágok, virágok Virágok, virágok viríttok a réten, napsütésben reggelenként fürödtök a fényben. Virágok, virágok, Mi újság a réten? Jött-e finom enyhe szél Tisztás közepében? Új és ingyenes kezdeményezés az olvasók számára! Mire jó a tökmagolaj? 19 Iskoláshoroszkóp 21 Egyik kedves olvasónk javaslatára Elajándékoznám rovatot indítunk. Ha valakinek elajándékozásra szánt dolga van, kérem, küldje meg a kiadó címére az elajándékozandó termék megnevezését és a pontos elérhetôségét, ahol az érdeklôdôk megtalálják. Kiadja a Bacsa Bt. l Felelôs kiadó: Baranyó Csaba l A szerkesztôség címe: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. l Fax: l l Megjelenik havonta. l Az ebben a lapszámban megjelent (nem fizetett) írásokat, információkat Bácsi Judit, Csomborné Halmai Ágnes, Feke Zoltán, Konczné Kovács Mária, Kosik József, Kovács Ilona, Körmendi András, Petneházy Gyöngyvér, Riesz Hermina, Schmidt Ferenc, Tóth Edit, Várhelyi Dóra szolgáltatták. l Korrektor: Torma Mária l Nyomás: Regiszter Plakát Nyomda Kft. l Terjesztés: Az önkormányzati intézményeken keresztül (iskolák, óvodák). l A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget, de fenntartja magának a jogot azok esetleges visszautasítására. Fizetett politikai tartalmú hirdetéseket egységesen fogadunk. l Leadott hirdetéseket és a szerkesztôséghez eljuttatott írásokat, képeket nem ôrzünk meg, és nem juttatunk vissza. Hirdetések felvétele l A kiadónál a lapban megjelenô megrendelôlap visszaküldésével, vagy a címen, vagy a os faxszámon. l ARUNDO Tanácsadó Kft. Gazdasági és Innovációs Központ, Veresegyház, Fô u , I. em. 210-es szoba Tel.:

3 A család magazinja 3 A hamvazószerda utáni csütörtök azért kapta a zabáló, torkos, tobzódó nevet, mert ezen a napon felfüggesztették a böjtöt, hogy minden farsangi maradékot elfogyasszanak. A Thökölyk egyik legénye egy húshagyókedden addig evett, míg csak tudott, aztán hogy még férjen bele helyet adandó, leugrált az asztalról, és folytatta az evést. Annyira túlette magát, hogy három napra rá meghalt így tartja a népi emlékezet. A farsang kezdetét sok helyen a legények zajkeltéssel, kolompolással és ostorcsattogtatással jelezték a falunak. Ezen idôszakban nemcsak a fiatalok bolondoztak, táncoltak, vigadtak, hanem az idôsebbek is jó alkalmat láttak a disznótorokra, pinceszerekre. Az elôkészületeket kövér csütörtökön megkezdték, felkészültek az utolsó három napra étellel-itallal, hogy a vendégeskedés alatt ne jöjjenek zavarba azért, mert elfogyott a kínálnivaló. A farsangi táncmulatság rendkívül fontos esemény volt. Komoly lehetôség az ismerkedésre és a párválasztásra is. Minden fiatal párt keresett magának, s ha ez nem sikerült, bizony ki is csúfolták a többiek. A vénlány- és vénlegénycsúfolásnak különbözô változatai voltak: tuskóhúzás (a tuskót nagy hangoskodással végighúzták a falun, majd az érintett kapujához kötötték), kongózás (az el nem kelt lányok háza elôtt kolompoltak, edényekkel, fedôkkel nagy zajt csaptak, miközben bekiabáltak), szûzgulyahajtás (csengôvel, ostorral, kolomppal lármáztak, miközben kiabálták: Kinek van eladó lánya, hajtsa ki a szûzgulyába! ). A lányok hívogatása megelôzte a táncmulatság napját. Ez azért volt nagy izgalom, mert a leány hívás nélkül nem mehetett el a bálba. A hívogató legények sorra járták a leányos házakat, köztük volt a leány választottja is. Ennek bokrétát tûzött a kalapjára, vagy kendôt adott neki. A nyitó táncot együtt kellett táncolniuk. Számos helyen már kövér csütörtökön elkezdôdött a tánc, de a legzajosabb a húshagyókeddi volt, amely éjfélig tartott. Farsang második napján volt a házasemberek bálja. Ezt sok helyen batyus bálnak nevezték, mert a házasemberek feleségükkel, kosarukban étellel, itallal jelentek meg a bálban. A rá következô vasárnapnak vôvasárnap a neve, mert az új pár reggeltôl estig a leány apjának vendége. A farsang a tavaszvárás ôsi örömünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bôségre kívánták késztetni. A farsang bajor-osztrák jövevényszó: a vaschang -ból származik. Itt tesznek róla elôször írásos említést, 1283-ban. Magyarországon a farsang kialakulása a középkorra tehetô, elsôsorban német hatás eredményeként. Elterjedése valószínûleg három fô területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A királyi udvarban jelentôs volt az itáliai és francia hatás, míg a másik két területen német hatással kell számolni. Ezt az is bizonyítja, hogy a karnevál kifejezés (az olasz: carne-vale, azaz hús, isten veled!, vagy ami valószínûbb, az ünnepeken felvonuló díszkocsik, a carrus novalisok után) olasz jövevényszó. Annak ellenére, hogy számos európai nyelvben megtalálható, nálunk a farsangra nem honosodott meg. A farsang vízkereszttôl hamvazószerdáig tartó, rendszerint hathetes idôszak, amely mindig a húsvét idôpontjától függ. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából azonban az utolsó három nap: farsangvasárnap, farsanghétfô és húshagyókedd alkotja a farsangot. A magyar farsangba azonban a farsangvasárnap elôtti kövér csütörtök és az az utáni zabáló csütörtök is beleesik. Ezt az idôszakot, de fôleg a szombat estétôl húshagyókedd éjfélig tartó idôt nevezi a nép farsang farkának, míg a hét hátralévô részének csonkahét a neve. A farsangi játékok jellegzetes, ugyancsak változatos csoportját alkotják a maszkos alakoskodások, dramatikus játékok. A néphit szerint az álarc védelmet nyújt a gonosz erôkkel szemben, mert elrejti viselôje egyéniségét, és így felismerhetetlenné teszi ôt. Farsangi álarcos játékokról már a 15. században Temesvári Pelbárt ferences szerzetes tudósít. A krónikások azt is feljegyezték, hogy Mátyás király Itáliából hozatott álarcokat, ekkorra tehetô elterjedésük is. Nagy farsangolás folyt II. Lajos udvarában is, ahol 1525-ben álarcosok jelentek meg, még maga a király is ördögálarcot viselt. A 16. századtól a legutóbbi idôkig fennmaradt Cibere és Konc, vagyis a böjti és a húsételeket megszemélyesítô alakok küzdelme. Ekkortól emlegetik a maskara szót, amely az olasz mascherából ered. Schmidt Ferenc

4 4 A család magazinja A színek birodalma A környezetünkben jelen lévô színek folyamatosan sugároznak, egyrészt a természet színes jelenségei érnek minket: a tenger és az ég kék színe, az erdôk, mezôk zöldje, a kelô és a nyugvó nap változatos sárga színei, másrészt a minket körülvevô tárgyi világ színei. A színek a fény különbözô megjelenési formái, minôségei, gondoljunk csak a fizikaórán végzett prizmakísérletekre, illetve a szivárvány színeire, amelyek mind a fehér színt bontják szét: pirosra, narancssárgára, citromsárgára, zöldre, kékre, indigóra és ibolyára. A Nap által sugárzott fény pedig az életet testesíti meg, hiszen hatása nélkül élet sem lenne itt a Földön. A színek jelentôs befolyást gyakorolnak ránk függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagyunk, vagy sem speciális elektromágneses rezgésükkel (hullámhosszukkal és frekvenciájukkal). Ezért nem mindegy, hogy mennyit vagyunk a napfényben (az évszaktól függetlenül), milyen színû ruhát viselünk, milyen színû ételeket fogyasztunk (fôleg az ünnepek után, amikor sokan szeretnénk néhány kilótól megszabadulni), vagy milyen színûre festetjük/festjük a nappalinkat, a hálószobát, illetve a gyerekek szobáit, vagy nagyon szépek a drága-, féldrágakövek, de melyiket is válasszuk magunknak, esetleg szeretteinknek, és sorolhatnám a végtelenségig. Erre nem egyszerû a válasz, de érdemes elgondolkozni a színekhez tartozó jelentésekrôl. Kezdjük az alapszínekkel: sárga, vörös és kék. Vörös: Maga az élet színe, a tûzé, a véré, a veszélyé, ezért az erô színének is nevezik. Nélküle hiányozna életünkbôl az életerô, a melegség és a szenvedély. Adrenalint pumpál vérünkbe, javítja vérkeringésünket, és növeli az energiaszintünket. Segít megmaradni a hétköznapi élet valóságában, a jelenben, és biztonságtudatot nyújt számunkra. A bátorság színe és a lelkesedés tüzéé, mely olyan élénkítôen hat a külvilágunkra, mint a lila a bensônkre. Ókori babonák szerint megóv a démonoktól is. Sárga: A fehér után a sárga áll legközelebb a Nap fényéhez a fényessége és az erôsítô hatása miatt. A sárga pszichológiai és fizikai szinten is segít mozgásba hozni a dolgainkat, kiküszöböli a negatív elképzeléseinket, gondolatainkat és érzéseinket, melyek alaposan aláaknázzák önértékelésünket, ezért a boldogság színének is nevezik. Azonban amint átmegy fakóba, már az irigység, az árulás és a féltékenység színe lesz (ez olyan, mint a kén színe, ami a poklot fûti). Kék: A tenger és az ég színe, a nyugalomé. Csillapítja zavaros gondolatainkat, megnyugtatja lelkünket. Ezt a színt az intelligenciával, a véleménynyilvánítás képességével és a szavakkal történô helyes bánásmód készségével hozzák összefüggésbe. Az ôszinteség és a becsületesség szintén kék tulajdonságok. Segít megszüntetni a gátlást, mind fizikai, mind pszichológiai értelemben.

5 A család magazinja 5 Narancssárga: A piros és a sárga színek jótékony hatását ötvözi egybe. Életerôvel, vidámsággal tölt fel, valamint elôsegíti a szexuális kiteljesedést, ezért a libidó színének is nevezik. A narancssárga szellemi és érzelmi szinten egyaránt felfrissít, valamint biztosítja a továbblépéshez szükséges energiát. Segít túllépni olyan traumákon, mint valaki elvesztése, illetve szakítás után. A depresszió hatásos ellenszere. Lila: A színek közül a legmagasabb rezgésszámmal rendelkezô szín, ezért a legnagyobb hatással van az emberi lélekre. Mivel tartalmazza a kék, illetve a vörös szín hatásait is, egyensúlyban tartja, polarizálja testünk jobb, illetve bal felét, nôi és férfi oldalunkat. Jó eredménnyel használható a feszült vérmérsékletû embereknél, mivel természetes összhangban vannak a szín vibrálásával. Jelenleg ennek a sugárnak a hatása igen nagy a földön, ezért napjainkban megnôtt az emberek érdeklôdése a lelki, szellemi dolgok iránt, emiatt a sugallat színének is nevezik. Segíti a spirituális fejlôdést, az égiek felé nyitást, erôsíti a kapcsolatokat. Hogyan tanítsuk meg spórolni? A zsebpénz kérdése minden családban komoly fejtörést okoz: adjunk-e a gyereknek pénzt, és ha igen, mennyit, illetve milyen rendszerességgel? A kicsik számára nagy élmény, ha a saját forintjaikból vehetik meg a fagyit vagy a régóta vágyott játékot, ezért mindenképpen ajánlott a zsebpénz bevezetése. Ehhez talán a legmegfelelôbb idôpont az iskolakezdés, de bármikor elkezdhetô. A kisiskolás elôször hetente kapjon egy nem túl nagy, de nem is túl csekély összeget. Mindig a hét azonos napján adjuk oda neki a pénzt. Ha a zsebpénz már az elsô napon elfogy, legyünk szigorúak és következetesek: semmiképpen se adjunk többet az adott héten! Ezáltal a kicsi megtapasztalja, hogy felelôsséggel tartozik a pénzért. Érdemes meglepni egy persellyel is, és figyelmeztetni arra, hogy ha valami értékesebbet szeretne, akkor takarékoskodnia kell. Ha például egy új játékot akar venni, kísérjük el a boltba, válasszuk ki együtt, nézzük meg az árát, majd beszéljük meg, meddig tart, amíg összespórolja a rávalót. Idônként számoljuk meg közösen az összegyûjtött forintokat. Ha a gyerek a kapott zsebpénzhez képest túl költséges dologra vágyik, tegyünk neki ajánlatot: ha összegyûjti a felét, a másik felét mi fizetjük. Ez valószínûleg serkentôen hat majd! Zöld: Az élet, a természet színe. A természetben minden összhangban van, így ha ezzel a színnel vesszük körbe magunkat, könnyedén visszatalálunk békés önvalónkhoz, ezért ez a szín az adu ász. A színspektrum közepén helyezkedik el, egyensúlyt teremtve a hideg és a meleg színek között. Ha zöldhiányunk van, hajlamosak vagyunk kiegyensúlyozatlanságra. A kiegészítô színek két szín alaptulajdonságait hordozzák. Ezek a színek: a narancssárga, a zöld és a lila. Egy kis kikapcsolódás keretében könnyen készíthetünk színkört (ami egy egyszerû mandalának felel meg): egy kört 6 egyenlô részre osztunk, és a 6 színt a következô párosításban helyezzük el egymással szemben: sárga-lila, vörös-zöld, kék-narancs. Az egymással szemben elhelyezkedô színeket komplementer színeknek nevezzük, melyek egyrészt kiegészítik egymást, másrészt viszont hatásuk ellentétes egymással. Mandalánk készítése közben meditálhatunk, hogy jelen pillanatban melyik szín áll szívünkhöz közel, és vajon miért...? Jó szórakozást és színezést kívánok! Bácsi Judit, a lélek segítôje Közöny A közöny majdnem olyan, mint a gyûlölet. Mindkettô a felebaráti szeretet ellentéte. A gyûlölet égô, koncentrált, maró szeretetlenség a közöny passzív, amelynek nincs kielégülése. Áthidalhatatlan ellentéte annak a szeretetnek, amelylyel hozzátartozóink közül egyeseket elhalmozunk. A közönyösség sokkal több embernek okoz szenvedést, sôt halált, mint a kegyetlenség! Schmidt Ferenc gyûjtése

6 6 A család magazinja Vigyázat! Influenza! Gyermekkorom telei jutnak eszembe mostanában. Félméteres hó, hideg, jégvirágos ablakok Mindez már csak távoli emlék. Meleg, párás a levegô, hó még csak mutatóban sincs, a jégvirágról nem is beszélve. Ideális klíma a vírusoknak, baktériumoknak. Kezdôdik az influenzaszezon. Mit tehetünk, hogy elkerüljük ezt a kellemetlen betegséget? 1 Kerüljük a tömeget (ha lehetséges). Lakásunkban, munkahelyünkön szellôztessünk. Köhögjünk, tüsszentsünk zsebkendôbe, és gyakran mossunk kezet. 2 Szedjünk vitaminokat, fôleg sok C vitamint. A rossz étvágyú, betegségekre hajlamos gyermekek és idôsebbek szedjenek multivitamint, immunerôsítôt. (Polyvitaplex, Multitabs immuno, Béres-csepp stb.) A lehetôségekhez mérten fogyasszunk sok gyümölcsöt, zöldséget. 3 4 Sétáljunk a levegôn! (Ha nem is lehet szánkózni, síelni, a szabadban jó mozogni.) Öltözzünk az enyhe idôjárásnak megfelelôen! (Ha megizzadunk, könnyebben megfázhatunk.) 5 Ne látogassuk a betegeket, hacsak nem okvetlenül szükséges! Ha ezek ellenére megbetegszünk, maradjunk ágyban, csillapítsuk a lázat, igyunk sok folyadékot, fogyasszunk még több C-vitamint, szedjünk tüneti szereket! Amennyiben állapotunk 2-3 nap alatt nem javul, vagy rosszabbodik, keressük fel háziorvosunkat. Remélem, erre az utolsó megoldásra senkinek sem lesz szüksége. Jó egészséget kívánok mindenkinek: Kovács Ilona házi gyermekorvos A C-vitamin Az ôszi-téli influenzák idején sokat emlegetett vízben oldódó vitaminunk a C-vitamin. Felfedezôje Szent-Györgyi Albert, akit ezért élettani-orvosi Nobel-díjjal jutalmaztak. Egyik vitaminra sincs olyan nagy mennyiségben szüksége a szervezetnek, mint erre, és semelyik más vitamin nem tehet annyira jó szolgálatot az immunrendszerünk megôrzésében, mint az aszkorbinsavként is emlegetett C-vitamin. Tavasszal és nyáron is érdemes minél több C-vitaminban gazdag finomságot fogyasztanunk, hogy biztosítsuk a szervezetünk fertôzésekkel szembeni ellenállóságát! Napi 1000 mg feletti mennyiségben rendszeresen fogyasztani nem ajánlatos. Ilyen esetekben vesekô képzôdhet, és a szövetekben C-vitamin-kristályok rakódhatnak le. Fontos szerepe van a bôr, a csontok, a porc, a fogak, a véredények egészségének megôrzésében és fenntartásában, elôsegíti a gyógyulást, segíti a vasfelvételt, nagy hatású antioxidáns, és részt vesz a kollagéntermelésben. TERMÉSZETES FORRÁSAI A citrusfélék, a feketeribiszke, az eper, a kivi, a papaja, a chilipaprika, a brokkoli, a vízitorma, a petrezselyem, a zöld leveles zöldségek, valamint a zöld és piros paprika. AJÁNLOTT NAPI ADAG Nôknek és férfiaknak 15 év fölött napi 40 mg az ajánlott bevitel. Terhesség alatt napi 50 mg-ra, szoptatáskor pedig napi 70 mg-ra nô ez a mennyiség. Hiányában gyakran lép fel étvágytalanság, izomgörcs, bôrkiszáradás, ínyvérzés. Elôfordulhat orrvérzés, vérszegénység, nehezebben áll ellen a szervezet a fertôzéseknek, a gyógyulás pedig jelentôsen lelassul.

7 A család magazinja 7 Az órák világa Kosik József órásmester a napjainkban igen ritka szakma egyik jeles képviselôje a térségben ban végezte a szakiskolát. A szakma gyakorlását Turán kezdte, 1982-tôl dolgozik Veresegyházon. Szakmai és emberi elismertségét bizonyítja, hogy már több választási cikluson át a település alpolgármesterének választották. Az idô fölötti uralom megszerzésének vágya egyre tökéletesebb idômérôk megalkotására ösztönzi az embert. Amilyen változatos a hónapok elnevezése, éppen olyan változatos az idômérô eszközök fejlôdése is. Kezdetekben egy függôleges oszloppal mérték a nap árnyékának hosszát. Késôbb vízszintes és függôleges, majd hordozható napórákat használtak. A napórák az idôt csak napos idôben mutatták, e hátrányukat a 765-ben Chartes-i Lipót által feltalált homokóra, majd a víz- és mécsesórák küszöbölték ki. A mechanikus órák Galileo Galilei 1641-ben felfedezett szabadlengésû ingájának alkalmazásával válnak tudományos szempontból is elfogadhatóvá. Az elsô zsebórát 1510-ben Henlein Péter alkotta meg. A hajszálrugó felfedezésével (1674) a zsebóra tökéletesedése nagy lendületet vett, majd 1825-ben egy francia órásmester (Leschot) a mai órák igényének megfelelô gátszerkezettel látta el. A mechanikus órákban a súly vagy tekercsrugó hajtóerejét kerékrendszer és valamilyen gátló szerkezet viszi át a szabályzóra. Az idômérô szerkezet mozgását a szabályzó segítségével egyenletessé, az erôforrás beiktatásával folyamatossá lehet tenni. Az idôegységek jelzésére a mutatók és a számlap szolgál. A mechanikus óraszerkezetek fôbb részei: Az állványzat az alkatrészek összetartására szolgál. Az energiatároló a hajtóerôt szolgáló súly vagy tekercsrugó. A kerékrendszer feladata a hajtóerôt áttételeken keresztül kisebb nyomatékká, de nagyobb fordulatszámú forgássá átalakítva a gátszerkezethez eljuttatni. A gátszerkezet a kerékrendszer gyors lefutását gátolja meg, és a hajtóerôt kis lökések formájában a szabályzónak adja át. A szabályzó lehet inga vagy billegô szabályzó. A helyhez kötött órák ingával vagy billegô szabályzóval vannak ellátva, a hordozható órák csak billegô szabályzósak lehetnek. A mechanikus órákat többféleképen lehet felosztani: Vannak helyhez kötött órák, ilyenek az utcai és toronyórák, vagy a fali és asztali órák. A másik csoportba a hordozható órákat soroljuk, ilyenek a zseb- és karórák. A legnemesebb anyagokból készített mindentudó óraszerkezetek a technika és a kézmûvesség csúcsteljesítményei, a haladás és a hagyomány együttélésének szép példái. Az elegáns, jó márkájú zseb- és karórák több mint másfél évszázada az igényes megjelenés elengedhetetlen tartozékai, a jómód, az idôn való uralkodás státusszimbólumai. Az óragyártásban a svájci óra fogalommá vált. Az óramárkák között külön mítosz övezi a schaffhauseni óragyárat, az IWC-t. A másik meghatározó szerepet betöltô márka az Omega, melynek karórái ékszerekkel kelnek versenyre. Magyarországon a Doxa, a Marvin és a Certina a legismertebb márkák, mert ezek voltak a megfizethetôk a hétköznapi ember számára. A nyolcvanas évek elejétôl a mechanikus órákat kiszorították a kvarcvezérlésûek, mert elôállítási költségük töredéke a precizitást és kétkezi munkát igénylô mechanikus óraszerkezeteknek, viszont pontosságban felülmúlták a felhúzós órákat. Az olcsóságuk miatt könnyen hozzáférhetôvé váltak mindenki számára. A másik elônyük, hogy a rohanó világban nem kell idôt fordítani rájuk. Az órásszakma hanyatlásnak indult ettôl az idôtôl, mert a kvarcórák elemcseréje már nem igényelt szakmai tudást, és ha javítani kellett, már nem érte meg pénzt költeni rájuk. A kvarcvezérlésû órák elterjedése arra késztetett néhány nagynevû óragyárat, hogy a kínálati palettája teljes legyen, ezért ráálltak kvarcvezérlésû órák gyártására is. Ma már egyre inkább megjelennek vásárlói igényként a szépen kidolgozott, márkás, mechanikus, kézi és automata felhúzású órák. Ezeknek az óráknak a beszerzési ára negyvenezer forinttól több millió forintig terjedhet, attól függôen, hogy milyen minôségû tokba helyezik, és mennyi idôt fordítanak a tok és a szerkezet kidolgozására. Napjainkban nagy divat lett elôvenni nagyapáink óráit, melyeket felújítás után szívesen viselünk. Ez nagy öröm a még aktívan dolgozó órásoknak, mert visszaállítja a szakma nimbuszát. Kosik József órásmester Több, mint 100 éves óraszerkezetek

8 8 A család magazinja Amikor a magunk vagy gyermekeink sorsáról gondolkozunk, fantáziánk kellemes, fényes, világos képeket vetít elénk. Ez így van jól. Hiszen bízunk magunkban, társunkban, gyermekünkben, barátainkban, sorsunkban. A bajokról, betegségekrôl, családi és munkahelyi krízisekrôl többnyire azt gondoljuk, másokkal történnek meg. Ez nem mentesít bennünket a mindennapi szorongásainktól, és ez szintén természetes. Életmentô funkcióként segít bennünket a tájékozódásban, a történésre való felkészülésben. Mindkettô a normál pszichés mûködés velejárója. Sorsfordító és drámai események a családban A tragikusnak megélt események azonban többnyire váratlanul érnek bennünket. Mit tehetünk, hogy ne váljunk az esemény áldozatává, és legalább bizonyos fokig mentesítsük gyermekünket a fordulat súlyától? Ha súlyos betegség adódik a családban, ha nincs már mód a házasság megmentésére, vagy ha örökre eltávozott az egyik szülô? Olyan nehéz gondolatok ezek, hogy nem is szeretünk foglalkozni velük! (E mögött az a gyermekkorból megmaradt mágikus gondolat húzódik, hogy ezzel idézzük elô a bajt.) Amikor mégis e mellett a téma mellett döntöttem, arra gondoltam, lehetnek, akik éppen most küzdenek valamilyen nehézséggel. Gondolataim középpontjában most is a gyermek van, hogyan segítsük az ô számára elfogadni a keserû valóságot. Bár a felsoroltakon kívül még több olyan esemény adódhat, amely súlyosan nyomaszthatja az életünket, valójában mindre ugyanaz az útmutatás. Érzelmeink hiteles közvetítése, amely eligazítja a gyermeket a pszichés valóságban. A gyermekhez nagyon közel álló nagyszülô halála, illetve az egyik szülô elvesztése az életben maradt szülô számára is rendkívül nagy megpróbáltatás. Nehezen ocsúdik a fájdalomból, s miután visszatér a mindennapokba, az okoz bizonytalanságot, hogy vállalja-e a szomorúságot a gyermek elôtt. Remélem, tudok olyan gondolatokkal szolgálni, amelyek segítenek ebben a nehéz helyzetben. A gyermekek számára a gyász átélésének feltétele a halál tényének érzelmi és értelmi megértése. Nagyon fontos tennivaló a gyer-

9 A család magazinja 9 mek saját halálfélelmének eloszlatása. A családban vagy közeli ismeretségi körben elôforduló tragikus esemény természetes módon felkelti a felnôttek szorongását is, hát még gyermekek esetében, akik életkori sajátosságaik okán jogosan énközpontúak. Nagyon fontos megmagyarázni a szomorú esemény körülményeit, megnyugtatni abban a tekintetben, hogy ami történt, egyedi, másokat minden bizonnyal nem fog érinteni a családból. Megkönnyíti a trauma feldolgozását, ha az életkörülmények változatlanok maradnak. A szokások megtartása, a kialakult családi ceremóniák ôrzése a maradandóság érzetén túl a biztonságot jelenti. A legnagyobb támogatást a gyász elviselésében az a felnôtt adhatja, aki maga is gyászol. Tapasztalatom szerint a támaszt nyújtó felnôtt hozzátartozók inkább választják azt a talán könnyebbnek tûnô megoldást, hogy leplezik fájdalmukat, azt remélve ettôl, hogy meg tudják kímélni gyermeküket a nagyobb traumától. A gyász folyamata azonban ugyanúgy segíthet a veszteség feldolgozásában, mint ahogyan a láz a gyulladásos betegségek leküzdésében. Hozzátartozik a sírás, a szomorúság. A fájdalom elviselésében a legnagyobb segítség az összetartozás, a sajnálatos élmény közös elviselése. Ebbe beleértem azt is, hogy a szülô ki tudja mondani szomorúsága okát, hogy elviselje gyermeke sírdogálását, hogy segítsen felidézni a hiányzó szülô alakját egy-egy esemény kapcsán. A fájdalommal való megküzdéssel akaratlanul is mintát adunk. Ha úgy teszünk, mintha nem fájna, nem a megküzdésre, hanem az elfojtásra, az érzések eltagadására nyújtunk példát. Maga a fájdalom, a rossz érzés ott kavarog a gyermek bensôjében, csak nevet nem kap. Így hónapok múltán a viselkedésváltozás mutatja a sérülést, de gondolkodni, beszélni nem tud róla. Az emlékezés képessége független az életkortól. A maga módján, akár gesztusaiban, játékában, mindennapi tevékenysége során a kicsi gyerek is tud emlékezni ( Vele így csináltuk, Ô ezt játszotta veletek ). Természetesen ez érzelmi terhet jelenthet, de feltétlenül maga után hozza a megkönnyebbülést is. A közös fájdalom élménye nemcsak elviselhetôbbé teszi az élményt, hanem erôt is ad. A gyász feldolgozásának három összetevôje van. Az elveszített személy iránti vágyakozás, mély szomorúsággal átitatva, azonosulás bizonyos tulajdonságaival és a szeretetkapcsolat áthelyezésével, azaz már képes a gyermek más személlyel pótolni az elveszített szülôt. Nehéz döntést jelent a család számára, elvigyék-e a gyerekeket a temetésre. Közeli hozzátartozó elvesztésekor feltétlenül szükséges, hogy a gyerekek is részt vegyenek a végsô búcsúzáson. Valójában nem is a rokoni kapcsolat foka határozza meg ennek szükségszerûségét, hanem a kapcsolat bensôségessége, a veszteség súlya, a családot érintô érzelmi következménye. Az elköszönés aktusa mellett maga a szertartás segíti abban a gyermeket, hogy a történés visszafordíthatatlanságát felfogja. Csökkenti annak esélyét, hogy a fantáziába menekülés mint szorongáselhárítási mechanizmus patológiás mértéket öltsön. A szülôk válása következtében elôállt helyzet a gyermek szempontjából sok tekintetben hasonlít a fenti folyamathoz. Itt is el kell viselnie az elszakadás bár részleges elszakadás traumáját. Itt a folyamat attól bonyolultabb, hogy a szeretett személy hiányzik a gyerek életébôl, de nem visszavonhatatlanul. Az életének addig biztonságot és keretet adó, legfontosabb egysége két részre hasad. Mivel az elszakadás részleges, azaz a szülô tovább is jelen maradhat a gyermek életében, fenntartja a gyerekben az ideiglenesség érzetét. Állandó bizakodás és újbóli csalódás jelenti azt a hullámvasutat, amely zaklatottságát fenntartja. Nehezen feldolgozható tapasztalás, hogy mindkét szülôjének egyszerre már nem örülhet. Az egyik jelenléte egyben a másik hiányát is jelenti. Gyakran élik át a gyermekkel együtt élô szülôk a gyerek viselkedésének drámai megváltozását a másik szülôvel töltött hétvége után. Ilyenkor általában az ô rossz hatásának tulajdonítják a problémát, s ez újabb konfliktushoz vezet. Valójában a kicsi (vagy nagy) A gyász folyamata ugyanúgy segíthet a veszteség feldolgozásában, mint ahogyan a láz a gyulladásos betegségek leküzdésében. Hozzátartozik a sírás, a szomorúság. ilyenkor újra meg újra átéli a veszteséget, a traumát, hogy ami elmúlt, nem hozható viszsza. Haragja, ami az elégedetlenségébôl fakad, szülei felé irányul. És ez még szerencsésebb, mintha az önvádlások örvényébe kerülne. A gyermeki énközpontúság miatt sajnos számolni kell azzal, hogy a gyerekek önmagukat hibáztatják szüleik kudarca miatt. Egészséges lelki fejlôdésük feltétele, hogy pszichés valóságukban megôrizhessék a korábbi egységet. Ne kelljen azt érezniük, hogy választani kénytelenek két szülôjük között, ne kelljen libikókán érezniük magukat. Fontos, hogy ugyanazt érezhessék, akár az anyuval, akár az apuval vannak együtt hogy mindkettôjüket szerethetik. Ezt pedig csak akkor tehetik meg, ha szüleik egymás iránti viselkedésében nem a gyûlölet sejlik át. A szülôk csak akkor képesek hitelesen közvetíteni gyermekük felé a pszichés egység lehetôségének fennmaradását, ha tisztelettel viseltetnek egymás iránt. A kezdeti krízisidôszak kétségbeesése után, ahogyan a történés feldolgozásának elôrehaladása engedi, a sértett félnek is igyekeznie kell megbékélni a helyzettel. A csapás megemésztése és a kölcsönös alkalmazkodás egymás igényeihez és az új körülményekhez azért fontos, hogy olyan lelki környezetet biztosíthassanak a gyermek számára, amelyben a sorscsapásként megélt helyzet nem fordítja meg végzetesen a család és a gyermek életét. Ha nemcsak a szavak szintjén, hanem a valóságban is azt üzenik neki, hogy ugyan a korábbitól eltérô módon, de megélheti az összetartozást szüleivel. Tóth Edit pszichológus, a Többcélú Kistérségi Társulási Központ Pedagógiai Szakszolgálatának munkatársa

10 10 A család magazinja Európai forrásokból az oktatás fejlesztésére A technika, az informatika rohamos fejlôdése, az egyre bôvülô digitális világ az oktatást is komoly feladat elé állítja. A gyerekeink olyan környezetben nônek fel, ahol gyorsan változik minden, ezért gyorsan kell tudniuk alkalmazkodni a változásokhoz. Az oktatásnak is választ kell adni ezekre a kihívásokra, meg kell teremteni a tudásalapú társadalmat, hogy képessé válhassanak (válhassunk) az egész életen át tartó tanulásra. Erdôkertes, 1.d osztály, Ladjánszki Csilla tanárnô Erdôkertes, 1.b osztály, Bakos Istvánné tanárnô Erdôkertes, 5.a osztály Az Európai Unió jelentôs forrásokat biztosít az oktatás fejlesztésére, mely forrásokat pályázat útján nyerhetik el az iskolák. Környezetünkben Erdôkertesen a Neumann János, Gödöllôn pedig a Hajós Alfréd Általános Iskola is sikeresen pályázott, és az elnyert támogatás segítségével megkezdhették az oktatási és képzési rendszerük egy részének az átalakítását, illetve az ehhez szükséges technikai eszközök beszerzését. Az utóbbi évtizedben az iskolákban történt tudásszintfelmérések szerint a magyar diákok a fejlett országok többségében tanuló kortársaikhoz képest az értô olvasás, valamint a számolási, matematikai készségek területén gyengébben teljesítettek. Az idegennyelv-ismeret, az életvitel, az emocionális (érzelmi) nevelés, az életpálya-építés iskolai feltételei sem túlzottan optimálisak, bár erre vonatkozóan nincsenek mért adatok. A pályázati pénzbôl megvalósuló program célja az, hogy a fô hangsúly az alapkészségek és az úgynevezett kulcskompetenciák (írás, szövegértés, számolás) fejlesztésére helyezôdjön át. A pedagógusok nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy ezek tudatos fejlesztése a gyerekek oktatásának korai szakaszában nagy szerepet kapjanak. Ennek eredményeképpen általános színvonal-emelkedés és a lemaradók felzárkóztatása, valamint az várható, hogy a gyerekek képessé válnak a késôbbiekben egyre bôvülô ismeretanyag Erdôkertes, 2.b osztály, Nagy Antalné tanárnô Erdôkertes, 7.a osztály, Sárosi László tanár Bakos István, az erdôkertesi Neumann János Általános Iskola igazgatója befogadására. Ez pedig elôsegíti az önálló érdeklôdési területek kialakulását és annak felszínre kerülését, kiaknázását már fiatal korban. A módszerváltás a tanárok részérôl is más szemléletet kíván, ezért a program keretében a pályázaton nyert iskolákból hat-hat pedagógus a hétvégéken megtartott továbbképzéseken sajátította el többek között a tananyag átadásánál alkalmazott multimédiás, digitális technikai eszközök kezelésének ismeretét, a módszer alkalmazási lehetôségeit, valamint ismerkedett a digitális tananyaggal. A modern tanuló- és tanárbarát taneszközök beszerzése és a megfelelô oktatási környezet kialakítása is a pályázat részét képezik. Ez nem egy új vagy valami más tananyag elsajátítását jelenti, hanem az eddig is tanított

11 A család magazinja 11 Zmák Júlia, a gödöllôi Hajós Alfréd Általános Iskola igazagtója ismeretanyag átadásának új és változatos módszerét, melynek segítségével hatékonyabb az oktatás. A gyerekek figyelmét jobban és hosszabb ideig tudják lekötni, közben megtanulják, hogy az így megszerzett tudásukat hogyan lehet más-más területen alkalmazni. Egy-egy órára a felkészülés a pedagógusok részérôl így akár több órát is igénybe vehet, de a befektetett munka hamar megtérül. SOKSZÍNÛ MÓDSZEREK Erdôkertesen az iskolában a sajátos nevelést igénylô gyerekek fejlôdése érdekében osztott osztályokat is kialakítottak, hogy lehetôség szerint minden gyerek a saját fejlettségi szintjének megfelelô oktatásban részesüljön. A programot az elsô és második osztályban majdnem teljeskörûen kezdték, a felsô tagozatban pedig az ötödik és a hetedikes évfolyam egy-egy osztályában próbálták ki. A nagy lelkesedéssel és odaadással oktató tanárok a módszerek sokszínûségének alkalmazásával, ötletekkel, barátságos környezet kialakításával teszik a gyerekek számára is élvezetessé és vonzóvá az iskolai tanórákat. Az iskola vezetése minden támogatást megad ehhez. Az informatika oktatásában eddig is jeleskedô intézmény kiválóan használja a pályázati pénzen vásárolt technikai eszközöket, és komoly munkát végez a módszer elsajátítása és minél szélesebb körben való alkalmazása érdekében. A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MÁR MÛKÖDIK A CSODATÁBLA! Ebben az intézményben is nagyon sokat tesznek a pedagógusok nemcsak az írás, a szövegértés és a számolás mint kulcskompetenciák elsajátítása, hanem az élethosszig tartó tanulást megalapozó és környezettudatos oktatás érdekében. Nyitottak az új módszerek befogadására és azok alkalmazására. Sajnálatos tény viszont, hogy a pedagógusképzés intézményesen eddig nem Tóth Attila, a gödöllôi Hajós Alfréd Általános Iskola tanára adott lehetôséget az ezzel összefüggô oktatásmódszertan megismerésére. Az új módszereket külön képzés keretében elsajátított pedagógusok munkájuk során a tanórákon, valamint a tanórákon kívüli foglalkozásokon is az új, iskolakész oktatási programokat használják a multimédiás eszközökön, melyeket a gyerekek nagy érdeklôdéssel követnek. A pályázaton nyert pénzbôl öt darab hordozható, hat darab multimédiás, a legújabb technológiával ellátott számítógépet, öt darab projektort, valamint három fixen szerelt és két darab hordozható digitális táblát vásároltak a tantermi (egyszemélyes pad, székek) berendezéseken túl. Konczné Kovács Mária, a gödöllôi Hajós Alfréd Általános Iskola tanára A digitális táblákat más néven intelligens tábláknak is nevezhetjük, hiszen olyan magas szintû technikával rendelkeznek, hogy a jövô század iskoláját testesítik meg. Használatuk során lehetôség van a táblára írt óravázlat számítógépen történô elmentésére, geometriai szerkesztések elvégzésére, térképek, vaktérképek készítésére, képek letöltésére, és ezenkívül még számtalan hasznos, a magas színvonalú oktatást segítô funkcióval bírnak. Innen csak pár lépés, és a betegség miatt otthon maradt gyerek igaz, elektronikus úton, de tájékozódhat az órán elvégzett munkáról, sôt a házi feladatát is elküldheti hasonló módon. Az elektronikus naplónak, gondolom, kevésbé örülnek majd a tanulók, mert ennek segítségével a szülôk birtokában lesznek minden fontos információnak iskolai munkájukat és tanulmányi elômenetelüket illetôen. Az információs társadalomban az informatikai készségek a versenyképesség kulcstényezôjévé váltak, és ezek fejlesztése a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség fontos feltétele. Az iskolai oktatás kiemelt feladata, hogy ennek a feltételrendszernek megfeleljen. A pályázati pénzbôl megvalósított projekt is ezt a célt szolgálja. Jó és eredményes munkát kívánunk hozzá, gyerekeink érdekében. Köszönöm az anyag elkészítéséhez nyújtott segítséget Erdôkertesen Bakos István igazgató úrnak, a pedagógusoknak, a Hajós Alfréd Általános Iskolában Zmák Júlia igazgatónônek, Tóth Attila tanár úrnak. Külön is szeretnék köszönetet mondani Konczné Kovács Mária tanárnônek, aki írásával nagyon sokat segített. Baranyó Csaba

12 12 A család magazinja Meseországban is kettôn áll a vásár Avagy kinek íródtak régen a mesék, és ki elevenítette meg ôket? A mese mûfaját tekintve a szóbeli elbeszélô költészet csoportjába tartozik; szerves részét alkotja minden népi kultúrának. Annak ellenére, hogy mindenki ismeri ezt a mûfajt, tudni kell, hogy a mese minden népcsoportban, nyelvben más és más szabályok szerint mûködik. A mesék nyomtatott formában való megjelenésével sajnos egyre kevesebb az az ország, ahol a mesemondás még mindig élô hagyomány. Viszont egyre több kutatás irányul a mesékre és a mesemondásra, melynek köszönhetôen megismerhetjük e gazdag mûfaj titkait. A középkorban minden társadalmi osztálynak és korosztálynak része volt a mese, sôt össze is kötötte ôket: a szolganép közül volt, aki mesemondóvá lépett elô, teljes állásban szórakoztatva a hûbérurat. Tehát a gyermekeknek szóló mesélés párhuzamosan mûködött a felnôtteknek való mesemondással. Azonban más mûfajok elôretörésével a mese háttérbe szorult, fôleg a 18. századi burzsoázia gondolta azt, hogy a mese kizárólag a gyermekek mûfaja. A 19. században a mese már csak vidéken élt. A felnôttek szórakoztatására meséltek mesét vasárnap délutáni pihenéskor, a férfiak összejövetelein borbélymûhelyekben, vagy társas munkák alkalmával. A mese nemcsak az egyhangú munkákat megkönnyítô szórakozás, hanem pedagógiai célzattal bizonyos magatartásformákat, problematikus helyzetekben megoldást is kínál. Ez a magyarázata annak, hogy a mese elsôdleges célja mindig is a gyermek, az ifjú nevelése volt. Ezt a funkciót sem szabad azonban kizárólagosnak tekintenünk. Annyi kétségtelen, hogy a mese az élôbeszéd mûvészete, mely mögött azonban két ember áll: az elmondó és a hallgató teljes emberi mivoltában; a kifejezôeszközökhöz hozzátartozik tehát nemcsak a beszéd és az azt kísérô arc- és kézjáték, hanem a két ember közötti viszony is. Ma már csak nagyon kevés ember mondhatja el magáról, hogy fôállású mesemondó. Annak idején ez a szakma, mint ahogy a többi is, apáról fiúra szállt. Érdekessége, hogy zömében férfiak választották. A mesemondó igazán sokrétû ember, igazi mûvész volt, saját repertoárral, még szakosodhatott is: egyesek csak állatmeséket mondtak, mások tündérmesét, akadtak, akik csak egy szerzô meséit adták elô stb. A hagyományos értelemben vett mesemondók már csak olyan területeken élnek, ahol az írásosság még nem vert gyökeret. És van ilyen: legfôképpen Afrikában, ahol két dolog miatt virágzik még mindig a mesemondás. Az egyik az írástudatlanság, a másik a kettôs nyelvhasználat. Utóbbi igen érdekes fejtegetéseket ígér, ezért inkább hagyjuk a következô alkalomra. Ízelítôképpen egy afrikai mesekutató szavaival búcsúzom: Afrikában azt mondják, egy idôs ember halála olyan, mint amikor egy könyvtár porig ég. Riesz Hermina

13 A család magazinja 13 Ózonterápia Új eljárás a fogászatban Az ózonterápia az eddigiektôl eltérô, új módszer a fogszuvasodás gyógyítására, mely a legkíméletesebb a páciensek számára. Tökéletesen fájdalommentes, így nem szükséges elôtte érzésteleníteni, nem igényel fúrást, és a kezelési idô mindössze néhány perc, ami gyermekeknél különösen fontos. A fogszuvasodást a szájban állandóan jelen lévô baktériumok okozzák, amelyek a táplálékban található szénhidrátokat savvá alakítják. Ezek a savak a fog keményszöveteibôl kioldják az ásványi sókat, így az felpuhul, és üreg képzôdik, vagyis a fog kilyukad. Az ózonterápia lényege, hogy egy speciális készülékkel olyan gázt állítunk elô, ami a fogszuvasodást okozó baktériumok 99,9%-át képes néhány másodperc alatt elpusztítani. A készülék a gázt (ózont) a levegô oxigénmolekuláiból állítja elô. A fogszuvasodás folyamata az úgynevezett fehér folttal kezdôdik, amikor a baktériumok hatására az ásványi anyagok már kioldódtak, de lyuk még nem képzôdött. Ez a folyamat visszafordítható, vagyis nem keletkezik lyuk, amennyiben a káros savakat elôállító baktériumokat elpusztítjuk ózonkezeléssel, és az ásványi anyagokat pótoljuk ecseteléssel, de akár a nyálban található ásványianyag-tartalom is elegendô lehet a pótláshoz. Amennyiben a fogszuvasodás folyamata elôrehaladt, és már lyuk van a fogban, az ózonkezeléssel elpusztítjuk a baktériumokat, beecseteljük a felpuhult foganyagot, és a fogat néhány hónapra ideiglenes töméssel zárjuk. Eltávolítva az ideiglenes tömést, ellenôrizzük, hogy a foganyag megkeményedette, és a végleges tömést elkészítjük. Tehát nem szükséges sem érzéstelenítés, sem fogfúrás, teljesen fájdalommentes a folyamat. Az ózonkezelés során nem kell foganyagot eltávolítani a fogból (még a felpuhultakat sem), ezért olyan mély szuvasodásoknál is alkalmazható, ahol a hagyományos módszerek szerint már csak gyökérkezeléssel lehetne a fogat megmenteni. Ennek az a feltétele, hogy a baktériumok a fogbélüreget még nem fertôzték meg. Megelôzô, preventív kezeléseknél is jól használható módszer az ózon. Barázdazárás során a mély, nehezen tisztítható fogbarázdákat ózonkezelés után (fogfúrás nélkül) lezárjuk folyékony tömôanyaggal a fogszuvasodás megelôzésére, mert ezeken a helyeken a fogszuvasodás keletkezésének nagy az esélye. Fogínysorvadás esetén a szabaddá váló fognyakak igen érzékennyé válhatnak hôingerekre vagy édes ízre. Ózonkezeléssel és ecseteléssel megoldható ez a probléma is. Az ózon nem kizárólag a baktériumokra hat, hanem elpusztítja a vírusokat és a gombákat is. Afta, herpesz kezelésére kiváló, gyorsabb gyógyulási idôt eredményez Összefoglalva, az ózonkezelés fogászati felhasználási területei: kezdôdô fogszuvasodás, üregképzôdéssel járó fogszuvasodás, gyökérkezelés elkerülésére mély szuvasodás esetén, frissen elôtört fogak barázdáinak fertôtlenítése barázdazárás elôtt, fognyaki szuvasodás ellátása, gyökérkezeléskor a gyökércsatornák fertôtlenítése, koronák, betétek beragasztása elôtt, illetve töméskészítéskor a fog sterilizálása, szájsebészeti mûtétek elôtti fertôtlenítés, afta, herpesz, gomba okozta fertôzések kezelése, illetve a gyógyulási idô csökkentése. Dr. Csiki-Bege Zsuzsanna MINDEN, AMI FOGÁSZAT EGY HELYEN: Gyermek és felnôtt esztétikus fogászat OEP-finanszírozott fogszabályozás és fogászatiröntgen-labor (panorámafelvétel is) Szájsebészet, fogbeültetés Fogászati termékek boltja Veres-Dent Fogászati Központ 2112 Veresegyház, Fô út 127. Tel.: Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8 20 óráig

14 14 A család magazinja Szobanövényeink téli ápolása A lakásunkat díszítô növények nehezen viselik a téli hónapokat. A rövid nappalok és a kevés napfény egyaránt megviselik kedvenceinket. Szobanövényeink nagy része trópusi vidékekrôl származik, ahol a fény- és hômérsékleti viszonyok egyenletesebbek az év folyamán. A fényhiány ennek ellenére általában nem viseli meg ôket túlzottan, a párologtatásra azonban fokozottan ügyelnünk kell: a kültéri levegô páratartalma szobahômérsékleten már nem biztosít számukra kellemes környezetet. Egy-két párásítóedény elhelyezésével és gondos (de nem túlzott) locsolással biztosíthatjuk ezt. A hazánkhoz közelebb tenyészô növényeknek a nyugalmi idôszakban hûvösebb, de világos helyet keressünk, mint arról korábban már olvashattunk. Ne feledkezzünk meg azonban ezekrôl a növényeinkrôl sem, a lakás félreesô sarkában könnyen elmaradhat az öntözés, ami kedvenceink életébe kerülhet. Tápoldatot viszont ne adjunk nekik, mert ezzel idô elôtti növekedésre serkenthetjük ôket, felborítva éves természetes ciklusukat. Ha növényeinkre a tél folyamán is odafigyelünk, és idônként szeretettel megsimogatjuk ôket, meghálálják a gondoskodást, és sok évig gyönyörködhetünk bennük. Petneházy Gyöngyvér tájépítész mérnök Fotó: Petneházy Gyöngyvér GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK és minden, ami az egészséghez kell... Már több mint 3 éve mûködik Veresegyházon és Gödöllôn az EGÉSZSÉGTÁR gyógyászatisegédeszköz-szakkereskedés, ahol a környékbeli betegek és hozzátartozóik számára kínálnak megoldásokat különbözô panaszaikra. Az üzletekben nemcsak hagyományos receptbeváltás folyik, hanem teljes körû tanácsadás, illetve telefonon történô megrendelés és 30 km-en belül ház hozszállítás egészíti ki a szolgáltatást. A termékkör kialakításakor figyelembe vették azt is, hogy ne csak a meglévô bajokra legyen orvosság, hanem a betegség kialakulásának megelôzésében is segíthessenek. A magazin oldalain ezentúl minden alkalommal az EGÉSZSÉGTÁR támogatásával egy-egy közérdekû, sok embert érintô témában, problémában próbálunk meg tanácsot adni, megoldást találni, vagy egyszerûen csak tájékoztatni. MEGVÁLTOZOTT TÁMOGATÁSI RENDSZER Az egészségügyi reform 2006 decemberétôl nem csak a gyógyszerek, hanem a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét is jelentôsen érinti. A betegek által fizetett része nagymértékben nô. Így akár az is elôfordulhat, hogy aki novemberben csak 150 Ft-ot fizetett egy adott kötszerért, annak az új rendszerben már 500 Ft-ot kell fizetnie ugyanazért a termékért. A leginkább rászorulók körét, az ún. közgyógyellátottakat (akik nehéz anyagi körülmények között élnek, és betegségükbôl kifolyólag folyamatos ellátásban kell részesüljenek) érinti a változás a legsúlyosabban. Ôk ugyanis a jövôben csak a legolcsóbb terméket kaphatják meg ingyen, a jobb minôségû termékért amit eddig térítés nélkül kaptak nekik is fizetni kell! A változás másik fontos része, hogy vannak olyan eszközök, mint pl. a lúdtalpbetét a felnôttek számára, melyek kikerültek a támogatottság körébôl, pedig számos panasz okát szüntethetnénk meg vele. Fontos tehát, hogy mindenki, aki valamilyen gyógyászati segédeszközre szorul, konzultáljon kezelôorvosával vagy szakkereskedôvel, hogy a problémájára legalkalmasabb és pénztárcáját leginkább kímélô megoldást kapja. Szilágyi Tibor Veresegyház, Fô út 26. Tel.: 28/ Gödöllô, Dózsa Gy. út 1 3. (az OTP mellett) Tel.: 28/ Gödöllô, Petôfi út 1. (a szakrendelôben) Tel.: 28/ /113 EGÉSZSÉGTÁR minden, ami az egészségez kell

15 A család magazinja 15 Aranyesô a Megyei Úszó Diákolimpián , Százhalombatta Népes és nagyon lelkesen küzdô csapattal vettünk részt az idei Úszó Diákolimpián, amely a tanév legrangosabb úszóversenye. Tét: az országos döntôbe jutás. Idén minden váltócsapatunk (5!) és két egyéni versenyzônk jutott az országos döntôbe, és számos ezüst- és bronzérmet hoztunk el. Az eredmények szenzációsak, szinte mindenki élete legjobb eredményét hozta a versenyen! Dicséret és elismerés minden úszónknak és a lelkes, segítôkész szülôi csapatnak is! EREDMÉNYEK: I. KORCSOPORT ( ) Gyorsúszás: Balogh Vivien (fotón) 2. hely Horváth Bendegúz 6. hely Mellúszás: Hátúszás: Balogh Vivien 3. hely Nagy Norbert 4. hely Horváth Bendegúz 5. hely Gombos Barnabás 6. hely Szegedi Sára 2. hely III. KORCSOPORT ( ) Gyorsúszás: Harka Lilla Kerekes Mercédesz Csombor Barnabás Hátúszás: Peszeki Dóra Csombor Barnabás Mellúszás: 1. hely 2. hely 6. hely 4. hely 2. hely Szodoray Máté 2. hely IV. KORCSOPORT ( ) Gyorsúszás: Hátúszás: Trenka Dániel Harka Csilla Mellúszás: Németh Péter Györgyi Kinga 4x50 m-es gyorsváltó (lány) Németh Péter (balra) 2. hely Trenka Dániel (jobbra) 3. hely Baranyó Petra 3. hely 3. hely 3. hely 2. hely 1. hely 1. hely II. KORCSOPORT ( ) Gyorsúszás: Szalma Szabolcs Hegyi Dóra Hátúszás: Elek Réka Alkonyi Kristóf Mellúszás: Király Anna Léber Zsombor 4x50 m-es gyorsváltó (lány) 6. hely 5. hely 4. hely 2. hely 6. hely 6. hely 1. hely 4x50 m-es gyorsváltó (fiú) 1. hely (Bányai Péter, Varró Gergely, Szûcs Richárd, Csombor Barnabás) (Harka Csilla, Petró Enikô, Baranyó Petra, Györgyi Kinga, ) 4x50 m-es gyorsváltó (lány) 1. hely (Sallay Zsófia, Király Anna, Elek Réka, Hegyi Dóra) 4x50 m-es gyorsváltó (fiú) 1. hely (Szalma Szabolcs, Léber Zsombor, Sebestyén Botond, Alkonyi Kristóf) (Peszeki Dóra, Kerekes Mercédesz, Altdorfer Ildikó, Harka Lilla) Sikerkovácsok: Varróné Hegedûs Gabriella Csomborné Halmai Ágnes Csombor Zoltán Gratulálunk!

16 16 A család magazinja Kismamanapló A televízió és a baba Blanka három hónapos volt, amikor felfigyeltünk rá, hogy a gyerek csüng a televízión. Bizonyos szignálokra, reklámokra mindent eldobott a keze ügyébôl, és tekintetét a képernyôre szegezte. Akkor még csak nevettünk rajta, hogy milyen aranyos, azóta rájöttem, hogy komoly problémát jelent a gyereknek feldolgozni azt a rengeteg képet, hangot, ami a bûvös dobozból kijön. Az elmúlt hónapokban minden éjszakánk rémálom volt. A gyerek gyakran felsírt, ölbe kellett venni, és napközben sem akart aludni. Mint minden szülô, mi is az okokat kerestükkeressük. Fáj a foga? Éhes? Kevesebbet vagyunk levegôn, mint a melegebb hónapokban? Kipróbáltunk néhány homeopátiás szert, amik kifejezetten fogfájásra, alvászavarokra készültek, és kisbabáknak is adhatók. Általában egy-egy éjszaka mûködött a dolog, de a következô alkalommal már nem segített. Próbáltuk az esti nyugtató babamasszázst, beiktattunk hosszú sétákat a lefekvés elôtti szertartásba, de hiába. Nálunk gyakran be van kapcsolva a tévé, de általában csak háttérzajként funkcionál, és természetesen semmi erôszakosat, ijesztôt nem nézünk. A gyerek leginkább csak a reklámokra figyel oda, így nem tulajdonítottunk neki nagyobb jelentôséget. Azt már igen korán észrevettük, hogy szereti nézni, és nagyon érdekli ôt minden, ami ott történik, de nem éreztük, hogy ez problémát jelente neki. Az alvásprobléma megoldására kitaláltuk, hogy nincs több tévénézés, és be kell vallanom, mûködik a dolog. Az elsô napokban a 11 hónapos kislányom néhány alkalommal megpróbálta kézbe venni az irányítást úgy, hogy magához ragadta a távirányítót, és nyomkodni kezdte a gombokat. Figyelte a képernyôt, hogy törté- Képünk illusztráció kislányom néhány alkalommal megpróbálta kézbe venni az irányítást úgy, hogy magához ragadta a távirányítót. Csomádon a helyi oktatás feltételeinek javítására várjuk a kedves szülôk 1%-os felajánlásait az Esztergály Mihály Alapítvány javára. Adószám: Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma nik-e valami, aztán dühösen elhajította az elromlott kütyüt. Észrevehetô változás történt mind a játék, mind a kommunikáció terén. Korábban sem volt szûkszavú a gyerek, és a játékaival is elvolt, de most igazán megeredt a nyelve. Kiegyensúlyozottabb lett az alvás terén is. Hazudnék, ha azt írnám, tökéletesek az éjszakáink, de könnyebben elalszik, és egyáltalán nem sír fel éjjel. Ha felébred, általában csak szomjas, és miután megitatom, könnyedén viszsza tud aludni. Természetesen nem gondolom, hogy ki kell zárni a gyerek életébôl minden nehezebben megérthetô dolgot, de egyértelmûen kontrollálni kell, hogy mibôl mennyit juttatunk el hozzá, hogy azt szépen, fokozatosan fel tudja dolgozni. A reklámok manipulatív hatásával minden felnôtt tisztában van. A hátunkon feláll a szôr, amikor kedvenc mûsorunk közben ordítani kezd a reklám. Hangos, színes, pörgô, tehát érdekli a gyereket. A reklámszakemberek külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy már a legkisebbeket is megnyerjék maguknak. Nekünk, szülôknek kell odafigyelnünk, és nem lehet elég korán elkezdeni a beavatkozást. Várhelyi Dóra

17 A család magazinja 17 A kutyák fogamzásgátlása és ivartalanítása Témánk aktualitását a tavasz közeledte adja, ilyenkor egyre többen fordulnak hozzánk azzal a kérdéssel, hogy mit tegyenek, ha el akarják kerülni a kölyökáldást. A szuka kutyák az ivarérettséget 6-9 hónapos korban érik el, ezt az elsô tüzelés és az ezzel járó vérzés jelzi. Ezt követôen félévente jelentkezik a tüzelés (esetenként 4-5 havonta, egyes fajtáknál évente). A kutya kizárólag a tüzelés alatt, annak is csak egy periódusában fogamzóképes, a tüzelések közti nyugalmi idôszakban nem. Az ivarzás bármely évszakban jelentkezhet, de a kutyák többsége tavasszal és ôsszel tüzel. Az ivarérettség nem azonos a tenyészérettséggel, amelyet általában a harmadik tüzelés idejére érnek el a kutyák, ilyenkor már testileg alkalmas, érett a szuka a vemhességre, tenyésztésre. A nôstény kutyák és macskák ivari mûködése a tulajdonos számára kellemetlen tünetekkel járhat (pl.: a kutyák tüzelésével járó véres hüvelyfolyás és megváltozott viselkedés, a macskák kellemetlen nyávogása). Ehhez társul a hímek fokozott érdeklôdése, melyet a figyelem pillanatnyi lankadása következtében a nem kívánt utódok követnek. A nem kívánt gyermekáldás megelôzésére több lehetôség közül választhatunk. A gyógyszeres fogamzásgátlás, illetve a vemhességmegszakítás elérhetô a kutyák és macskák számára is, de ezek a módszerek az állatok (és részben a tulajdonosok) számára sok kellemetlen mellékhatással járhatnak. A módszer rendszeres alkalmazása mindenképpen kerülendô, mert méhgyulladáshoz vezethet, és fiatal kutyákon tüzelési zavarokat okozhat. FOGAMZÁSGÁTLÁS ERÉNYÖV MÓDSZER A nôstény kutya elzárásával, felügyeletével akadályozzuk meg, hogy a párzás létrejöhessen. Tüzelô szuka közelében a kan kutyák meglepô dolgokra képesek (2 méteres drótkerítés, méretkülönbség nem akadály!), ezért ilyenkor a szukát felül is zárt kennelben vagy helyiségben elzárva tartsuk. IVARZÁSELNYOMÁS/IVARZÁSKÉSLEL- TETÉS Az elsô tüzelés elôtt, illetve alatt nem javasolt, de késôbb alkalomszerû használata idôleges megoldást jelenthet. VEMHESSÉGMEGSZAKÍTÁS NIDÁCIÓGÁTLÁS ( esemény utáni módszer ) Ha már megtörtént a baleset, a párzást követô 3. és 5. napon adott injekcióval megakadályozható a vemhesség. Az ilyenkor alkalmazott hormonkészítmény megakadályozza, hogy a megtermékenyített petesejt beágyazódhasson a méhnyálkahártyába. VEMHESSÉGMEGSZAKÍTÁS Egy új készítménnyel a már kialakult vemhesség is megszakítható. Az ivartalanítás fô célja a rendszeresen jelentkezô ivarzások és nemkívánatos párzások megelôzése. Ivartalanítási mûtét nôstény és hím állaton egyaránt egészséges, kötelezô védôoltásokkal ellátott állaton történhet. Az idôpont megválasztása szempontjából nem feltétlenül kell megvárni az elsô ivarzást. A kutyák-macskák mûtéti ivartalanítása általában nehéz döntést jelent a tulajdonos számára, pedig a nem tenyésztési célból tartott állatok ivartalanítása hasznos mind az állat, mind a gazdája számára. Még napjainkban is erôsen tartja magát az a nézet, hogy a nôstény kutyáknak, macskáknak egyszer szülniük kell, mert számukra az ellés olyan testi és lelki elônyökkel szolgál, amely nélkül nem képesek leélni az életüket. Ez nincs így, és amennyiben a vemhesség és az ellés problémamentesen lezajlik, még mindig elôttünk áll a legnagyobb gond: a kölyköknek jó gazdát találni. Hiszen az anya vélt egészségmegôrzése felelôs állattartónál nem vezethet a felesleges utódok elaltatásához! A kan kutyák és macskák ivartalanítása (kasztráció) szintén jó megoldás számos probléma megelôzésére. Közismert a kandúrok elcsavargása és verekedése, amelybôl sokszor súlyos sérülésekkel kerülnek ki, de az erôs, kellemetlen szagú vizelet ürítése is nehezen viselhetô el. Kutyánál az agresszív viselkedés, a csavargás jelenthet gondot, melyekrôl kedvencünk megfelelô tréninggel és kedvességgel sem szoktatható le, viszont ezek a problémák ivartalanítással az esetek túlnyomó többségében megszûnnek vagy csökkenthetôk. Emellett a kanokban gyakori rosszindulatú heredaganat kialakulása kasztrációval megelôzhetô, illetve kezelhetô. Végezetül még egy gondolat. Magyarországon súlyos gond a kóbor, gazdátlan állatok túlszaporodása. Ennek megállítására gyakorlatilag az egyetlen lehetôség az ivartalanítás. Ezeknek az állatoknak az élettartama az oltások hiánya, a különbözô fertôzések miatt sajnos jóval rövidebb a gazda mellett élôkénél. Dr. Bölcskei Molnár Antal állatorvos

18 18 A család magazinja Amit a sífelszerelés vásárlásakor érdemes figyelembe venni HOGY A SÍELÉS ÖRÖMTELI LEGYEN tulajdonítanak annak, hogy a kötés ne csak megjelenésében, hanem kategóriájában is összhangban legyen a léccel. Mind a mai napig találkozom olyan emberekkel, akik elônyben részesítik valamely gyártó kötését a többi cég termékeivel szemben. Ha a síkötés beállítása megfelelô, akkor a különbözô gyártók kötései között biztonsági szempontból nem lehet különbséget tenni. A kötés beállítását érdemes szakszervizben végeztetni. Nem mintha ez egy bonyolult dolog lenne, hiszen egy csavarhúzó segítségével bárki átállíthatja a DIN-értéket minden probléma nélkül. Annak megállapítása viszont, hogy a beállított érték megfelel-e a valóságnak, igényel némi szakértelmet. A beállítási érték több dologtól függ. Testsúly, sítudás, életkor, cipôméret stb., ezért ne kísérletezzen otthon a beállítással. A síszervizek a kötés rugóerejének beállításáért nem szoktak pénzt kérni. A fizetség: köszönöm, hogy beállította, nem túl nagy ár azért, hogy biztonsággal használhassa a felszerelését, és késôbb ne kelljen azon gondolkodnia, hogy akkor is megtörtént volna-e a baleset, ha beállíttatja a kötés oldási értékét. A PLATNI A carving lécek megjelenésével vált szükségessé. Ez a kis emelés, a léc és a kötés közé beiktatva, elôsegítette a léc jobb dönthetôségét a kanyarokban. Szerepe mára ennél sokkal kiterjedtebb. Egy mai sínes megoldású platni lehetôvé teszi a léc kötés alatti szakaszának aktivitását oly módon, hogy a léc a teljes hosszán meghajolhasson, így biztosítja a még élvezetesebb kanyarvételt. Ezenkívül néhány típus rendelkezik a lehetôséggel, hogy a síelô megváltoztathassa a kötés pozícióját a lécen, és ezzel még jobban testreszabható legyen a felszerelése. A SÍLÉCEK A régebbi típusú, hagyományos építésû léceknél a választás elsôdleges szempontja a testmagasság és a sítudás volt. A carving típusú sílécek megalkotásakor azonban megjelent még egy adat, a fordulási ív, ismertebb nevén a rádiusz. Ennek mértéke általában 10 és 20 méter közötti, de elôfordulnak ettôl eltérô modellek is. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez az érték a léc 45 -os megdöntésekor elérhetô ív sugara. Elég kevesen vannak, akik ezt ténylegesen kisíelik, ezért a feltüntetett rádiusz csak viszonyítási érték lehet. Ha valaki kényelmesen síel, vagy csak csúszkál, akkor ez az ív több méterrel eltérhet a feltüntetettôl, ezért ne féljen a fordulékony lécektôl, ne tegye vissza a polcra, miután megnézte az ívét, mondván: ez profiknak való! Minél visszafogottabban síel, annál inkább szüksége van egy határozottan fordulékony lécre. A SÍKÖTÉSEK Napjainkban egy-két kivételtôl eltekintve elválaszthatatlan egységet alkotnak a lécekkel, ezzel leegyszerûsítve a vásárlást, mivel egy általunk kiválasztott lécre csak a hozzá tartozó kötés szerelhetô föl. Ez a megoldás korlátozhatja ugyan valamennyire a választás szabadságát, de egyben ki is küszöbölhet sok téves vagy kevésbé elônyös léc-kötés összepárosítást. Például a Head sílécekre kizárólag Tyrolia, a Nordica lécekre pedig csak Marker kötés rakható. A gyártók nagy jelentôséget A SÍCIPÔ Az egyetlen a felszerelések elemei közül, amely egy rossz választást követôen az egész heti síelést tönkre tudja tenni. A legfontosabb dolog a választásnál: a sícipônek kényelmesnek kell lennie. Aki elôször húz a lábára sícipôt, annak meg kell barátkoznia az érzéssel, el kell fogadnia, hogy kicsit furcsább, mint az eddig megszokott viselet. A ma használatos cipôk túlnyomórészt négycsatosak, egyik legfontosabb jellemzôjük az úgynevezett flexindex. Ez egy szám, amely a cipô szárának a talphoz képest történô elmozdulását jelöli, erô hatására. Ennek értéke általában 40 és 140 között van. Elterjedt egy olyan tévhit, hogy minél keményebb a cipô, minél magasabb a flexindexe, annál jobb. Ez esetenként igaz lehet, de általánosságban nézve egyértelmûen téves. Vegyünk egy példát. Egy kezdô síelônek semmi szüksége egy kemény, durva sícipôre, sôt Minél kevésbé tud valaki síelni, annál több pontatlanság van a mozdulataiban. Egy kemény cipô ezeket a pontatlanságokat hiánytalanul közvetíti a lécnek, amely ha hasonló kategóriát képvisel, mint a cipô maradék nélkül végre is hajtja azokat. Ennek eredményeképpen a kezdô síelônek olyan élményben lesz része, melyet sokáig emlegetni fog, és testet ölt benne a gondolat, hogy akkor lásson legközelebb pályát, mikor a háta közepét. Ezért ne vegye meg az elsô útjába akadó felszerelést, amely tök jól néz ki, hanem kérje ki szakember tanácsát, és a sítudásának megfelelô kategóriájú lécet, cipôt válassza. A síelés egy szórakozási forma, aktív pihenés. Azért megyünk síelni, hogy jól érezzük magunkat, s nem pedig azért, hogy bosszankodjunk. A pályán szerzett élményt fokozni tudja azzal, ha a vásárlásnál kicsit odafigyel, és tudásának megfelelô felszerelést választ ugyan miért ne tenné meg ezt? Megéri! Jó síelést kívánok! Körmendi András Intersí Síszaküzlet

19 A család magazinja 19 Mire jó a tökmagolaj? A tök mint élelmezési és takarmánynövény a 16. században került Észak- és Dél-Amerikából Európába, így Magyarországra. A tökmagolaj a népi gyógyászatban és a szabad forgalmú gyógyszerek listáján is világszerte elterjedt, jó terápiás hatása miatt használják. A hidegen sajtolt tökmagolajban a következô hatóanyagok találhatók: delta-7 fitoszterol és szelén, amelyek enyhítik a prosztata jóindulatú megnagyobbodását kísérô tüneteket, például a vizeletürítést kísérô fájdalmat, az éjszakai vizelések gyakoriságát, a visszamaradó vizelet mennyiségét; telítetlen zsírsavak, amelyek csökkentik az emelkedett koleszterinszintet, lassítják a szervezet érelmeszesedési folyamatait, illetve elônyösen befolyásolják az agyi keringés normális állapotának fenntartását; E-vitamin, amely a gyulladásos mechanizmusok gátlása révén fontos szerepet játszik a terhesség korai szakaszában jelentkezô spontán vetélések kivédésében; F-vitamin-komplex, amely alapvetô szerepet tölt be a magzati idegrendszer kifejlôdésében; Egy elfeledett mesterség nyomában A tökmagolaj sajtolása Napjainkban Magyarországon tökmagolaj-sajtolással házilag nagyon kevesen foglalkoznak. Eltûnik ez a mesterség is sok más régi mesterséggel együtt sajnos, pedig aki megtapasztalja ennek a hangulatát, megkóstolja az 1930-as években házilag készített eszközökön frissen kipréselt olajat, nehezen felejti el. Jakusa Henrikné (Aranka néni) az egyetlen ma kicsiny hazánkban, aki az Ôrségben, Szalafôn, a Csörgôszer utca 16.-ban a melegen végzett sajtolással foglalkozik. Már ô is csak az ismerôseinek sajtol, és kérésre bemutatót tart unokája, Gergócs Miklós segítségével. Aki arra jár, feltétlenül keresse fel. A SAJTOLÁS MENETE: 1. A héj nélküli magot kétszer átdarálják. 2. Fateknôben, kevés meleg víz hozzáadásával összekeverik. 3. Az összekevert masszát edényben, állandó kavargatás mellett (fatüzelésû) tûzhelyen kissé megpirítják, amíg homokszerû érzést nem ad a tapintása. 4. A magot a sajtolókosárba teszik, majd behelyezik a présbe, amit egy nagy vaskerék segítségével, kézzel húznak meg. Egy kilogramm tökmagból 3,5 deciliter olaj préselôdik. 5. A visszamaradt pogácsa az állatok kedvenc eledele, de a horgászok is elôszeretettel használják. pörkölés antioxidánsok (E-vitamin, A-vitamin, szelén), amelyek lassítják a szervezet öregedési folyamatait; koenzim-q, amely jelentôs immunerôsítô és antioxidáns hatással rendelkezik; komplex vitamintartalom, amely segíti a legyengült szervezetet a betegség utáni lábadozás idôszakában. A fentiek alapján a kíméletes sajtolással nyert, értékes hatóanyagokat tartalmazó tökmagolajat a gyógyászat következô területein alkalmazzák klinikailag igazoltan sikeresen: a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás tüneteinek csökkentésére, illetve megelôzésére; a koleszterinszint csökkentésére, szívinfarktus kialakulásának megelôzésére; az agyi keringés normális állapotának fenntartására. Sütôtökkrémleves tökmagos, vargányás burgonyagombóccal Hozzávalók 4 személyre: fél kg sütôtök 30 dkg burgonya 1 fej hagyma 0,5 dl tökmagolaj 3 dl tejszín dkg vargányagomba só, bors A leveshez a sütôtököt és a burgonyát a finomra vágott hagymán lepirítjuk, ezután némi vízzel felengedjük, sóval és borssal ízesítjük, majd fedô alatt addig pároljuk, míg a tök és a burgonya megpuhul. Ezután leturmixoljuk, és hozzáadjuk a tökmagolaj felét. Tejszínnel elkeverjük, és készre forraljuk. A burgonyagombócot a maradék tökmagolajon megpirított vargányával megtöltjük, sós vízben kifôzzük, pirított tökmagban megpörgetjük, és így rakjuk a levesünkbe. A burgonyagombóc elkészítése: Hozzávalók: 3-4 db burgonya 1 tojás 5 dkg vaj 10 dkg liszt só sajtológép tökmagpogácsa A héjában megfôzött burgonyát megtisztítjuk, és áttörjük. Hozzáadjuk a tojást, a vajat, a lisztet, megsózzuk, és jól összegyúrjuk, hogy közepesen kemény tésztát kapjunk. (Ízlés szerint adhatunk hozzá borsot vagy apróra vágott zöldpetrezselymet.) Gombócokat formálunk belôle. Jó étvágyat kíván: Feke Zoltán

20 20 A család magazinja A mindkét rejtvény helyes megoldását beküldôk között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A két megoldás csak együtt érvényes! Beküldési cím: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. Fax: Beküldési határidô: február 9. Decemberi nyertes: Szabó Balázs, Ôrbottyán. Nyereménye 5000 Ft értékû vásárlási utalvány. Gratulálunk! A nyereményt postán küldjük el.

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt.

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt. A család Ingyenes magazin II. évfolyam 4. szám 2007. április l l Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin l II.

Részletesebben

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XII. évfolyam 11. szám 2007. november Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Az Ön gyógyszertára A gyógyszertár ajándéka! 2007.

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 1. szám 2012.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 1. szám 2012. III. évf. 1. szám 2012. február RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Kergessük el a rákot Illyés András Tünetmentes állapot tüdőrákban

Részletesebben

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír III. évfolyam 10. szám 2008. október magazin Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel M i t ô l h í z u n k? Stresszoldó tippek Férfias gondok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként 2 önkormányzat 4 aktuális 5 Közérdekű 15 kertvárosi arcképek Havashalom utca 43. Műszaki Ügyosztály Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Antalóczy Csaba Drog nélkül az egészséges felnőttkorért Szebbé

Részletesebben

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont június 28-29-én a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának,

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont június 28-29-én a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának, XXIII. évf. 24. szám 2014. július 1. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Nagy sikert aratott a POSZT-on a Club Színház Svejk előadása, amit nemrég láthatott a gödöllői

Részletesebben

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.)

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szakirodalmi tájékoztatója Szerkesztő: Oláh Rozália GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007.

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír I. évfolyam 5. szám 2006. május Kebelbarát melltartók Medicina kertben, cserépben Diéta vesebetegeknek Munka mindhalálig? magazin Figyelem élethosszig a cukorbetegség A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés?

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés? Gyógyhír V. évfolyam 1 szám 2010. január magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fényterápia Fülön csípett betegségek Mire jó a géntérképezés? Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Korolen, a szerek királynője. Mezei Tünde. Bemutatjuk Sárosi Gyulát 2010/2. Dr. Kovács Csaba írása. tanácsadónk reflektorfényben

Korolen, a szerek királynője. Mezei Tünde. Bemutatjuk Sárosi Gyulát 2010/2. Dr. Kovács Csaba írása. tanácsadónk reflektorfényben 2010/2 www.energyklub.hu Korolen, a szerek királynője Dr. Kovács Csaba írása Mezei Tünde tanácsadónk reflektorfényben Bemutatjuk Sárosi Gyulát 212 km-t futott az Energyvel 2010. február Februári termékajánlatunk

Részletesebben

Pszichoszomatika: gyakorlati tanácsok

Pszichoszomatika: gyakorlati tanácsok 2013/3 www.energy.sk Velünk élnek, beszélgetnek Összeállításunk a samponokról Pszichoszomatika: gyakorlati tanácsok Dr. Hegedűs Ágnes cikke Indul az Energy webáruháza Kényelmes, gyors vásárlási lehetőség

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Éljen szívesen! Kövek a testben. Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi Andreával. Férfiegészség: fókuszban a prosztata

Gyógyhír. magazin. Éljen szívesen! Kövek a testben. Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi Andreával. Férfiegészség: fókuszban a prosztata VI. évfolyam 9. szám 2011. szeptember magazin Kövek a testben Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi ndreával Éljen szívesen! Férfiegészség: fókuszban a prosztata Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2014. február Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri

Részletesebben

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik XV. évfolyam 4. szám 2010. április MIT NE EGYEK, HA GYÓGYSZERT SZEDEK? BABAÚSZÁS Interjú SZILY NÓRÁVAL Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Fotó: Németh

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

magazin Központban a rehabilitáció Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Dietetikus receptre? Éljen jó szívvel!

magazin Központban a rehabilitáció Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Dietetikus receptre? Éljen jó szívvel! Gyógyhír III. évfolyam 9. szám 2008. szeptember magazin Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Éljen jó szívvel! Dietetikus receptre? Központban a rehabilitáció Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház amik rajtad állnak A mozgáskorlátozottak lakásátalakítási támogatásáról 2005. tavasz elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Április életmódbloggere:

Április életmódbloggere: www.dimag.hu GYÓGYHÍR 2014. április IX. évfolyam 4. szám Digitális változat www.gyogyhir.hu magazin 8 tipp a szemszárazság ellen Daganatok Több pénz, több esély? Tudomány A vérteszt megmondja, meddig élünk?

Részletesebben

Az álmok valóra válnak

Az álmok valóra válnak BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak

Részletesebben

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Párbeszéd a médiáról konferencia-sorozat A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Kovács György Kósa Éva Pászthy Bea Simonné Toldi Ágnes Csájiné Knézics Anikó Sági Matild Obsina Béla Bogdán Tibor Lengyel

Részletesebben

Tartalom: 2003. 5. szám

Tartalom: 2003. 5. szám "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Cikkek a Délkeleti Régió Hírleveléből A szociális munka és a laikus segítés Kríziskezelés krízisintervenció

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

A fiaim rengeteg dologra tanítanak. Vujity Tvrtko: Imola legyòzte a leukémiát Három évig voltam terhes, gyerektelenül...

A fiaim rengeteg dologra tanítanak. Vujity Tvrtko: Imola legyòzte a leukémiát Három évig voltam terhes, gyerektelenül... E m b e r s é g b ô l p é l d á t! Imola legyòzte a leukémiát Három évig voltam terhes, gyerektelenül... Hogyan is ragad magával a szerelem? 440 Ft I. évf. 3. szám 2011. június Vujity Tvrtko: Imola legyòzte

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................................

Részletesebben

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/3., május június Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának IntegrArt

Részletesebben