Helyi Esélyegyenlőségi Program. Apaj Község Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Apaj Község Önkormányzat"

Átírás

1 ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Apaj Község Önkormányzat Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008

2 Tartalom 1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér bemutatása 1.2 Célok 2. Helyzetelemzés 2.1 A település bemutatása 2.2 Értékeink, küldetésünk 2.3 Demográfiai mutatók 2.4 Foglalkoztatottság- munkanélküliség 2.5 Lakhatási helyzet 2.6 Telepek szegregátumok helyzete 2.7 Szociális helyzet, szociális támogatások 2.8 Egészségügyi ellátás 2.9 Közbiztonság 3. Mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 1. A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 3. Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás 4. Elfogadás módja és dátuma 2

3 1. Bevezető Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Apaj Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Minden állampolgár számára egyenlő esélyeket kell biztosítanunk a fő esélyegyenlőségi területek mindegyikén: 1. családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, 2. nemek közötti esélykülönbségek csökkentése, 3. akadálymentesítés, 4. fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása, 5. romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása, 6. más hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyeinek javítása. A Program kiemelt figyelmet fordít a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján elsődlegesen védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a nők, a gyermekek, a mélyszegénységben élők és romák, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetére. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény alapján az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadtat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza ezen csoportok esélyegyenlőségét elősegítő céljait és végrehajtásuk tervezett ütemezését. A törvény kimondja továbbá, hogy az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni, illetve lehetőséget teremt a települési önkormányzatok számára, hogy hazánk esélyegyenlőségi programjában meghatározott célokkal összhangban, helyi esélyegyenlőségi programot fogadjon el. Az Önkormányzat célja, hogy a település minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek 3

4 esélyegyenlőségét az élet különböző területein. A fenti célok hatékony és eredményes megvalósítása érdekében alkotja meg Apaj Község Esélyegyenlőségi Programját. 1.1 Jogszabályi háttér bemutatása Az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése alapján Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei:. a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) alapján alkottuk meg. A Települési Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor Apaj Község Önkormányzata a következő stratégiákkal, fejlesztési programokkal, koncepciókkal rendelkezett: - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I.25) Képviselőtestületi rendelet, 4

5 - a helyi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 3/2010. (II.15) Képviselő- testületi rendelete, - a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (V.29) önkormányzati rendelete, - az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 4/2009. (III. 20.) rendelete. 1.2 Célok Apaj Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: - az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, - a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén. A helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések megtételéről gondoskodik. A helyi esélyegyenlőségi terv helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervének célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 5

6 2. Helyzetelemzés 2.1 A település bemutatása Apaj a Kiskunsági Nemzeti Park kiskunpusztai részén helyezkedik el keleti irányban 7356 hektáron, a Solti-lapály északi csücskén, Budapesttől 50 km-re, a Duna menti síksághoz tartozó területen. A település első okleveles említése 1291-ből ismert, Opoy néven. Az Apaj elnevezés a személynévként használt magyar apa főnévből alakult ki kicsinyítő j képzővel. A terület 1340 előtt a Rozgonyi családé volt, majd 1341-ben Lampert fiai tulajdonába került. A török előtti időkben az Apaj család birtoka a falu. A törökök után lakóhelyünk a Dömsödhöz tartózó puszták ura a Bosnyák-család kezén volt, majd Bosnyák Judit Balassa Imrével kötött házassága után a Balassa családhoz került. Ezt követően szintén házasságkötéssel között a Koháry családé lett. Helységmérési adatok szerint 1828-ban Apajon 25 házat és 197 lakost írtak össze. Az es szabadságharc után a Fülöp Szász Coburg Gáthai hercegek tulajdonába került településünk, és 1945-ig az ő kezükben maradt ben szovjet tulajdon lett. A magyar államhoz kerülése után a volt uradalmi területen, a peregi és az ürbői állami gazdasággal összevontan megalakították a Kiskunsági Állami Gazdaságot. A mezőgazdaságon belül jelentős szerepet kapott az állattenyésztés. A gazdaság kedvező gazdálkodási eredményei, a munkaerő-szükségleteik kielégítésére más vidékekről hoztak embereket, akik itt letelepedtek, családot alapítottak és így fokozatosan nőtt a település lélek. Apaj közigazgatásilag Dömsöd Nagyközséghez tartozott. Az állami gazdaság fejlődése a község önállósodásához vezetett. Dömsödtől 1985-ben közigazgatásilag is külön vált. A község lakosai 1990-ben megválasztották önkormányzati képviselőiket és polgármesterüket. Apaj teljes jogú önálló község lett, a évi adatok alapján lakossága 1226 fő. 2.2 Értékeink, küldetésünk A fejlesztések nagyságrendjét mutatja, hogy településünkön ben megépült a vezetékes ivóvíz hálózat. A település ivóvízzel való ellátása igen nagy lépés volt az életszínvonal emelésének érdekében. Megvalósult a telefonhálózat kiépítése, vezetékes gázellátás, szennyvízcsatorna hálózat. A környék természeti szépségeiben gyönyörködni vágyóknak e táj sok érdekességet tartogat. A Hortobágy után ez a második legnagyobb szikes összefüggő puszta, amely a ritka növény- és 6

7 állattársulásoknak kedvez. Itt él a puszták nagytestű madara a túzok, a csíkos fejű nádi poszáta, a réti fülesbagoly, a bíbic, a szürke marha, racka juh, mangalica sertés az apaji ménes. Apaj község napjainkban újra virágkorát éli, bár a munkahelyek tekintetében nincs nagy kínálat, a jó közlekedésnek köszönhetően lakóhelyként nyújt kedvező lehetőségeket. A telekárak alacsonyak, felújításra került az óvoda és az általános iskola. 18 férőhelyes informatika teremmel bővült az iskola ben elkészült egy 20 millió forintos beruházás keretében a Kölykök Tere játszótér, amely mellett szánkózó domb és kerékpáros pálya is létesült. A település szinte minden utcája aszfalt burkolatot, járdát és csapadékvíz elvezető árkot kapott. Megépült 5 millió forintos beruházásból a település szabadtéri színpada, két éve elkészült a temető is és 2012 évben az ivóvíz minőségének javítására kiírt pályázat elnyerése meghozta az apaji lakosok számára az arzénmentes egészséges ivóvizet. A tavalyi évben elkészült az apaji tó rekultivációja, folyamatban van egy újabb tanösvény (a meglévő réce tanösvény mellett) kialakítása, amely az idegenforgalom és a turisztika ismételt fellendülését eredményezheti. A jövőre nézve ebben fejlesztési lehetőséget kínál a Kiskunsági Nemzeti Park közelsége. Minden év július végén a régi Kiskunsági Pásztor és Lovasnapok hagyományát őrizve megrendezésre kerül a Falunap, amelyen Díjugrató Lovasverseny és RC Off Road Apaj kupa Modellverseny is látható. A két napos program alkalmával néptánc csoportok, helyi óvodások és iskolások, valamint a helyi fiatalokból álló Diamond Dance tánccsoport műsorait tekinthetjük meg. Szombat este minden alkalommal ismert előadók, együttesek meghívásával szabadtéri koncert szórakoztatja az ide látogatókat. A település további éves programjai: Kistérségi Nyugdíjas Találkozó, Kistérségi Aerobic Verseny, gyermeknap, megemlékezés március 15-re és október 23-ra, egyesületi bálok, önkormányzati bál. 2.3 Demográfiai mutatók Apaj település lakóinak az elmúlt években csökkent. A 2012-es KSH adatok alapján lakónépessége 1184 fő, míg állandó lakosainak a 1226 fő. lakónépesség Fő Változás % % % % % 7

8 A 2007 és 2012 években a lakónépesség létszámának lassú csökkenése látható. A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes. Az alábbi táblázat bemutatja Apaj lakosságszámát korcsoportonként 2012-ben. fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 54% 0-3 évesek éves % 55% éves % 57% éves % 58% éves % 46% 65 év feletti % 39% A táblázatból látható, hogy a településen a18-59 év közötti munkaképes korú lakosság dominál. Ők az összlakosság 58%-át teszik ki. A 0-17 éves korosztály aránya is magas, a lakosság kb. 56%-a. A nemek szerinti megoszlás összességében a férfiak aránya magasabb, 54%, míg a nőké 46%. A 65 év feletti népességet tekintve jelentős fordulat következik be, mivel itt a nők aránya 61% és a férfiaké mindössze 39%. Ez a tendencia megfelel az országosnak, mivel az egész ország területén jellemző hogy a férfiak várható élettartama alacsonyabb a nőkénél. 65 év feletti állandó lakosok (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok (fő) Öregedési index (%) ,5% ,6% ,4% ,5% ,0% ,0% A 2001 és a 2011 közötti népszámlálási adatokból látszik, hogy a népesség ez idő alatt folyamatosan elöregedik, viszont a 2012 évi adat szerint 0-14 éves korosztály emelkedő tendenciát mutat. 8

9 Népességvándorlás Az elvándorlást és a bevándorlást vizsgálva megállapítható, hogy a településre nagyobb mértékben jellemző az elvándorlás, mint a bevándorlás év között a bevándorlás leginkább távolabbi településekről, illetve Budapestről és vonzáskörzetéből, míg az elvándorlást tekintve a közeli településekre költöznek jellemzően az emberek. A folyamat 2012 től megfordul. Magasabb, ha minimálisan is, a településre vándorlók aránya, az elvándoroltakhoz képest. állandó jellegű elvándorlás egyenleg odavándorlás Természetes szaporodás élve születések halálozások természetes szaporodás (fő) A lakónépesség fogyatkozása ebből a táblából is kitűnik, mivel 2008-ban 17 fő volt az élve születések és 6 fő a halálozások, addig 2012-ben a helyzet megfordult, mert az élve születések 8, míg a halálozások 15 fő. 2.4 Foglalkoztatottság-munkanélküliség év év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők (fő) nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,6% 12 2,6% 26 3,1% ,1% 15 4,0% 31 4,0% ,1% 26 5,7% 50 5,9% 9

10 ,6% 24 5,2% 54 6,3% ,0% 18 4,0% 45 5,3% A táblázat a nyilvántartott álláskeresők számát tükrözi Apaj községben. A településen a munkavállaló korú lakosság számához képest a nyilvántartott álláskeresők alacsony. Ez az adat nem azt jelenti, hogy a munkavállalók aránya ilyen mértékben magasabb, hanem a lakosság túlnyomó része nem regisztráltatja magát a munkaügyi központban. év A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,3% 0,0% 17,9% ,2% 72,0% 51,0% ,7% 22,7% 32,7% ,9% 31,3% 45,7% ,1% 38,9% 48,7% Látható, hogy a regisztrált munkanélküliek arányában igen magas a tartós munkanélküliek évben 39 fő regisztrált munkanélkülit figyelembe véve 19 fő a tartós munkanélküliek, ami 49%-ot jelent. Ebből a 19 fő tartós munkanélküliből 12 fő nő, míg 7 fő férfi évesek Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,1% 0 0,0% 1 0,5% ,2% 1 1,0% 3 1,6% ,1% 1 0,9% 2 1,0% ,5% 1 0,9% 3 1,6% A fenti tábla a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számát mutatja a éves népesség arányában. Láthatjuk, hogy a településre nem jellemző a pályakezdő álláskeresők. A vizsgált öt év távlatában mindössze kb. 1%-uk szerepel a nyilvántartásában. Munkaügyi Kirendeltség Az álláskeresési segélyben részesülők 2008 évben a év közötti lakónépesség számához viszonyítva 3,1% évben ez az adat emelkedést mutat, mert a lakónépesség csökkent, de az álláskeresési segélyben részesülők emelkedett 5,3%-ra. 10

11 év Álláskeresési segélyben részesülők év közötti segélyben segélyben lakónépesség részesülők fő részesülők % ,1% ,0% ,9% ,3% ,3% Foglalkoztatási helyzet Apajon munkalehetőség a Kiskunsági Állami Gazdaság 1991 évi privatizációja óta nagyon kevés van. Apaj lakosságának túlnyomó része elvesztette munkahelyét, munkanélkülivé vált. A munkanélküliség napjainkban is érezteti hatását, ami bizonyos fokú elszegényesedést is jelent. A földterületek jelentős része hosszú lejáratú bérbe került. Ezek főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások, amelyekben a lakosság nem jelentős, kb. 8%-a dolgozik. A településen nincs jelentősebb létszámot foglalkoztató vállalkozás. Apaj község bemutatásánál már említésre került a Kiskunsági Nemzeti Park közelsége. A turisztika és idegenforgalom terén előnyt jelent, viszont új munkahelyek teremtésénél, egy bizonyos mértékig hátrány ez a közelség. Az önkormányzat célja kisebb és nagyobb vállalkozás Apaj községbe történő településének elősegítése (pl. telephely céljára alkalmas épület, terület, infrastruktúra biztosítása). év regisztrált vállalkozások a településen Kiskereskedelmi üzletek vendéglátóhelyek állami szektorban foglalkoztatottak Az aktív korú lakosok túlnyomó része ingázik Budapestre és vonzáskörzetébe. A települést érintő Budapest-Kelebia vasúthálózat lehetőséget biztosít, hogy időben eljussanak a munkavállalók a 11

12 munkahelyükre, illetve visszajussanak lakóhelyükre. A vonatok óránként közlekednek mindkét irányba. A menetidő a fővárosba kb. 60 perc. A településről Ráckevére autóbusszal juthatunk el. Vissza délután közlekedik közvetlen járat. Kiskunlacházára és Kunszentmiklósra több buszjárat is indul. elérhetőség átlagos ideje autóval autóbusz járatpárok munka-napokon átlagos utazási idő autóbusszal vonat járatok átlagos munkanapokon Legközelebbi centrum 20 perc 2 35 perc óránként odavissza Megye-székhely 40 perc 2 70 perc óránként oda-.vissza Főváros 40 perc 2 70 perc óránként odavissza átlagos utazási idő vonattal 15 perc 60 perc 60 perc A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni.(pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, önkormányzatokkal együttműködve hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, stb.) Az önkormányzat is megragad minden lehetőséget, amelyet a Munkaügyi Központ nyújt. Pályázott a Bio megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram támogatására és 2 fő 8 órás munkalehetőséget kapott közötti időszakra. Minden évben közcélú munkavégzéssel oldjuk meg intézményeink karbantartását, felújítását, környezetünk szépítését. év Közfoglalkoztatásban résztvevők Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok Foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (megváltozott munkaképességűek, romák stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátránnyal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt. 12

13 Iskolázottság a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása: év nyilvántartott álláskeresők összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% 10 90,9% 1 9,1% ,9% 18 52,9% 14 41,2% ,0% 22 78,6% 6 21,4% ,0% 22 88,0% 3 12,0% ,5% 15 71,4% 4 19,04% A táblázat adataiból megállapítható, hogy a munkanélküliség szempontjából legérintettebb csoport az általános iskolai végzettségűek évben a 11 fő nyilvántartott álláskeresőből 10 fő általános iskolát végzett, míg csak 1 fő szerzett magasabb iskolai végzettséget ben a tendencia kis mértékben változott, mert a 8 osztálynál magasabb iskolai végzettségűek a nyilvántartott álláskeresők 41%-át teszik ki, a megoszlás 2012-ben csak 19%. év 15 éves és idősebb lakosság összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek összesen nő férfi összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő A 2001 és 2011 évi népszámlálás adatait tekintve a 15 éves és idősebb lakosság arányában az általános iskolát végzettek 2001-ben 95%, míg 2011-ben 99% ami az országos átlag felettinek mondható. Általános iskolával nem rendelkezők nemek közötti aránya 2001-ben 40 főből 21 nő, 19 férfi, míg 2011-ben 10 főből 10 férfi. Általános iskolai felnőtt oktatásban az elmúlt öt év statisztikai adatait tekintve nem volt résztvevő. Középfokú felnőtt oktatásban 2010-ben egy fő nő, 2011-ben 1 fő nő vett részt 13

14 2.5 Lakhatási helyzet Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció év összes lakás állomány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások bérlakás állomány (db) szociális lakásállo mány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások A település belterületi részén 441 lakás van. Ez a szám 3 éve nem változott. Saját tulajdonú lakásban a lakosság 90%- a él. Jelenleg nincs kiadott építési engedély. Az elmúlt években nem épült lakás a községben. Az önkormányzat tulajdonában 4 db bérlakás van, amelyekből 2 szociális bérlakás. Hajléktalan nincs a településen. A lakott házak állaga elfogadhatónak nevezhető. A lakosság erejéhez mérten csinosítja lakókörnyezetét. Sok az eladásra kínált lakás a településen, de az ingatlan-vásárlási kedv az utóbbi években alábbhagyott évben egy értékesített családi házról tudunk. A 441 lakásból 30 komfort nélküli és alapozással nem rendelkezik. Árammal 441 lakás, vezetékes ivóvízzel 395 lakás, csatornahálózattal 333 lakás, vezetékes gázzal 143 lakás ellátott évi adatok komfort nélküli lakások a belterületen komfort nélküli lakások a külterületen komfort nélküli lakások a nem szegregált lakóterületeken (db) alapozással nem rendelkező lakások a belterületen alapozással nem rendelkező lakások a külterületen alapozással nem rendelkező lakások a nem szegregált lakóterületeken (db) szilárd falazattal nem rendelkező lakások a belterületen szilárd falazattal nem rendelkező lakások a külterületen szilárd falazattal nem rendelkező lakások a nem szegregált lakóterületeken (db)

15 vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a belterületen vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a külterületen vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken (db) árammal ellátott lakások a belterületen árammal ellátott lakások a külterületen árammal ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken (db) vezetékes gázzal ellátott lakások a belterületen vezetékes gázzal ellátott lakások a külterületen vezetékes gázzal ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken (db) csatornával ellátott lakások a belterületen csatornával ellátott lakások a külterületen csatornával ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken (db) Közintézményeink: iskola, óvoda, kultúrház, önkormányzat épülete, szolgáltatóház, egészségház. Apajon a közintézmények állapota megfelelő ban újították fel az önkormányzat épületét, 2008-ban megújult az óvoda és az iskola. Az egészségházon 2012-ben teljes ajtó- és ablakcsere volt. Az épület további felújítása a közeli megvalósítandó célok között szerepel. Jelenleg folyamatban van a kultúrház vizesblokkjának felújítása, az ajtók cseréje a tavalyi évben megtörtént, majd a későbbiekben az ablakok cseréje vár megvalósításra. A szolgáltatóház teteje is felújításra került, ahol posta, fodrász, gyógyszertár üzemel. Az akadálymentesítés az intézmények egy részénél már megvalósult (önkormányzat, egészségház, szolgáltatóház óvoda). A többi közintézménynél még nem megfelelő, de az önkormányzat célkitűzésében szerepel az iskola, a kultúrház akadálymentesítése is. 2.6 Telepek, szegregátumok helyzete összes fő férfi nő a telepen/szegregátumokban élők és változása éves éves éves

16 31-45 éves éves < éves az aktív korúak (15-64 év) közül foglalkoztatott munkanélküli Inaktív eltartott segélyezettek hátrányos helyzetű gyermekek halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Szegregátumok meghatározása A szegregátumok meghatározása a KSH évi népszámlálási adataiból számított szegregációs mutatón alapul. Fentiek alapján azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. A fentiek alapján kerülnek kijelölésre az esetleges rosszabb státuszú területek, ahol a szegregáció folyamata már megjelent, vagy előrehaladott állapotban van, illetve ebből a szempontból veszélyeztetett területrésznek számítanak. Apaj Község közigazgatási területéhez külterületen egy ilyen jellegű településrész tartozik. Itt az 1973-ban megjelent helységnévtár szerint a lakosok 122 fő, házak 5, lakások 25. A gazdaság a 70-es évek végén dolgozóinak ingyen juttatott építésre alkalmas telket, hogy a szórt tanyák, távolabbi részen élő lakosok is betelepülhessenek. Nagyon sok család élt ezzel a lehetőséggel. Jelenleg 32 fő él a településtől 8 km-re eső részen. Közülük 20 férfi és 12 nő. A év közöttiek aránya a legmagasabb 4 férfi és 6 nő. 0-6 év közötti gyermek csak egy él a területen. Az aktív korú évesek közül 7 fő foglalkoztatott, 8 fő munkanélküli, 5 fő inaktív kereső, 6 fő eltartott. Segélyezettek 3 fő. Ők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 él a területen. Az 5 ház a mai napig fellelhető. A lakások viszont 9. Állapotuk igencsak felújításra szorul, mert ezek az épületek a régi uradalom idején cselédházak voltak. A ma is ott élők közül akinek anyagi helyzete megengedte javítgatta, építgette lakókörnyezetét. 16

17 Vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz és csatornahálózat nincs a területen. A lakások szilárd falazattal, de alapozással nem rendelkeznek. Az áramszolgáltatás minden lakásban megoldott. komfort nélküli lakások a szegregált lakóterületeken (db) 9 alapozással nem rendelkező lakások a szegregált lakóterületeken (db) 9 szilárd falazattal nem rendelkező lakások a szegregált lakóterületeken (db) 0 vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a szegregált lakóterületeken (db) (db) 0 árammal ellátott lakások a szegregált lakóterületeken Szociális helyzet, szociális támogatások A települési önkormányzat a szociális helyzetük és rászorultságuk alapján a lakosokat pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesíti. A juttatásokat az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján és Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I.25.) önkormányzati rendelettel szabályozza. 17

18 Aktív korúak ellátása állapítható meg annak a személynek: 1. aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztett, illetve 50%-os egészségkárosodást szenvedett, 2. vagy vakok személyi járadékában részesül, 3. vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 4. vagy akinél az álláskeresési támogatás lejárt, 5. vagy álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, 6. vagy két éven belül legalább egy évig együttműködött a munkaügyi kirendeltséggel, 7. vagy az ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rokkantsági nyugdíj, stb. lejárt és legalább három hónapig együttműködött az állami foglalkoztatási szervvel. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 9 fő részesül. Nemük szerint 2 nő és 7 férfi. Jelenleg 4 fő támogatását szüneteltetjük, mivel a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatásba vonta be őket. Rendszeres szociális segélyre azon egészségkárosodott személyek jogosultak, akik 55 év felettiek, vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltik, vagy egészségkárosodást szenvedtek, vagy 14 év aluli gyermeket nevelnek, vagy a település rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. Községünkben 2012-ben 4 fő, 2 férfi és 2 nő jogosult rendszeres szociális segélyre. Közülük 3 fő egészségkárosodott és 1 fő férfi 55 év feletti. év rendszeres szociális segélyben részesülők fő évesek %-ában fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési támogatás) munkanélküliek %-ában , , , , , , , , ,6 18

19 Ápolási díjat az önkormányzat méltányosság alapján állapíthat meg az évi III. törvény a szerint annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét ( ), egyedülálló esetén 150%-ot ( ). Ilyen támogatásban 7 főt részesít az önkormányzat. Közülük 2 nő, 1 férfi szülőt ápol, 1 nő nagyszülőt és 2 nő házastársat. év ápolási díjban részesítettek méltányos ápolási díjban részesítettek Lakásfenntartási támogatás: Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. Apajon 31 kérelmező, közülük 8 férfi és 23 nő részesül ebben a támogatásban. Átmeneti segélyben részesítheti az önkormányzat azt a rászorulót, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondokkal küzd és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, Ft-ot, vagy egyedülálló esetén annak 150%-át, Ft-ot. A megállapított segély összege alkalmanként maximum Ft. Ha a kérelemből megállapítható, hogy az átmeneti segélyre közüzemi díjak, intézményi térítési díjak fizetése miatt van szükség, a megállapított segélyt közvetlen erre a célra kell átutalni év folyamán 10 fő nő részesült átmeneti segélyben. lakásfenntartási év támogatásban részesítettek Temetési segély annak a rászorulónak nyújtható, akinek a nevére a temetési számlát kiállították, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 19

20 legkisebb összegét, egyedülállónál a 150%-ot. Az önkormányzat 5 fő nőt részesített temetési segélyben 2012 évben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a 0-18 éves korosztályból 96 gyermek. Ez 40 családot jelent a településen, amelyből 7 fő egyedülálló szülő. A gyermekek közül 3 fő tartósan beteg, illetve fogyatékos. A közoktatási törvény 121. (14) bekezdése értelmében minden gyermek, aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt vesznek igénybe hátrányos helyzetűnek kell tekinteni. Évente két alkalommal részesülnek a családok gyermekenként Ft értékű természetbeni juttatásban. Ezen felül további kedvezményekben is részesülhetnek a rászorultak, mint például étkezési térítési díjkedvezmény, tankönyvtámogatás. Óvodáztatási támogatásban 1 fő részesült a településen. A jogosultság annak a gyermeknek állapítható meg, akit a szülő annak az évnek az utolsó napjáig beíratott az óvodába mikor a negyedik életévét betöltötte. Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítheti a települési önkormányzat képviselőtestülete a gyermeket, akinek családja létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Ilyen támogatásba csak 2 fő részesült a településen. Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az elmúlt évben 34 fő részesült közgyógyellátásban. Közülük 32 fő alanyi vagy normatív alapon, míg méltányos alapon 2 fő nő részesült. év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában 10 fő részesült. Közülük 8 felnőtt, ők Ft és 2 gyermek, akik Ft támogatást kaptak. 20

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Halászi Község Önkormányzata 2013-2017 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (2) Bevezetés (2) A település bemutatása (3) Értékeink, küldetésünk (7) Célok (8) A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 6 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonszabadi Község Önkormányzata K 2013-2018 Balatonszabadi, 2013. július Készítette: Borbélyné Ács Tünde Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Öregcsertő Község Önkormányzata

Öregcsertő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Öregcsertő Község Önkormányzata 2013.június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben