A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, július Mózes Gáborné pályázó

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések Az intézmény alapítása A Kertvárosi Általános Iskola alkalmazotti közössége, partnerszervezetei, érdekképviselete A Kertvárosi Általános Iskola pedagógiai, szakmai szervezeti vázrajza A Kertvárosi Általános Iskola gazdasági, adminisztratív, karbantartási szervezeti vázrajza Személyi feltételek Pedagógusok Nem pedagógus dolgozók Tárgyi feltételek, eszközellátottság Épületek, helyiségek Tanulói létszámadatok Nevelő-oktatómunka TÁMOP A kompetenciaalapú oktatás bevezetése Tatabánya iskoláiban pályázat tartalmi elemei, és azok szervezeti keretei a Kertváros ÁMK telephelyein: Tanórán kívüli tevékenység, szabadidő Napközi, tanulószoba Felzárkóztatás, szakkör, sportkör Diákönkormányzat, szabadidő Minőségbiztosítás Kapcsolatrendszer Vezetői program Motiváció, célmeghatározás Nevelő-oktatómunka, feltételeinek megteremtése Személyi feltételek Tárgyi feltételek Nevelő, oktatómunka Tanórán kívüli tevékenység, szabadidő Minőségbiztosítás Kapcsolatrendszer Összegzés, vezetői hitvallás

3 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések 1.1 Az intézmény alapítása A Kertvárosi Általános Iskola augusztus 31-én jogutód intézményként kezdi meg működését Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a /2012. (V. 24.) határozata szerint. Intézményegységei: - Bolyai János Általános Iskola, Tatabánya, Hadsereg utca 40./A (székhely), - Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Tatabánya, Hadsereg utca 111., - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Tatabánya, Verebély László utca 1. Jogelőd intézménye: a Kertvárosi ÁMK, amely általános iskolai és közművelődési feladatokat látott el: Általános Iskola intézményegységgel: Bolyai János Általános Iskola székhely, Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola feladat-ellátási helyekkel, valamint Bányász Művelődési Otthon intézményegységgel. Az új intézmény, az Alapító Okirata szerint: közfeladatot ellátó intézmény, alaptevékenysége: alapfokú oktatás. Az alaptevékenységhez kapcsolódóan ellátja: - Az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelését, oktatását (1-4. és 5-8. évfolyamokon). - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelését, oktatását (1-4. és 5-8. évfolyamokon). - Általános iskolai és sajátos nevelési igényű tanulók napközi-otthonos és tanulószobai nevelését. - Iskolai intézményi étkeztetést. - Diáksport tevékenységeket. - Alapfokú intézmények komplex programjait. - Könyvtári tevékenységet. A fenti felsorakoztatás a teljesség igénye nélkül az Alapító Okiratban megnevezett szakfeladatok. 3

4 Ez az átszervezés, amely megszüntette a Kertvárosi Általános Művelődési Központot, és megalapította a Kertvárosi Általános Iskolát, a jövőben az intézmény feladatának egyszerűsödését jelenti. Ez egyelőre még nem érzékelhető, mert az intézmény megszüntetéssel -alapítással, az átadás -átvétellel járó többletfeladatok elvégzésének terhe, rányomja bélyegét az elkövetkezendő időszakra. Kertváros közművelődésének példaértékű színtere a Bányász Művelődési Otthon. Reméljük, hogy fennmarad a jövőben is az a harmonikus támogató együttműködés, amely akár az ÁMK-s időszakot, akár az azt megelőzőt jellemezte. A szeptemberi tanévkezdést nehezíti az a bizonytalanság is, amelyet a jelenlegi jogszabályi hiány okoz. A évi a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvénynek még nincs elfogadott végrehajtási rendelete. Ismereteink szerint az állami fenntartású intézmények működtetési feladatait a helyi önkormányzatok látják majd el. Több fórumon kaptuk azt a bíztatást, hogy a képviselők nem hagyják magukra az iskolákat, az együttműködésre, támogatásukra számíthatunk a továbbiakban is. Köszönjük. A tanévet a törvényes működés nélkülözhetetlen dokumentumainak áttekintésével, elkészítésével kell kezdeni: - Szervezeti és Működési Szabályzat, - a változásokat tükröző Pedagógiai program, - a gazdálkodást szabályozó dokumentumok, - az érdekvédelem dokumentumai valamint - az intézmény biztonságos működését szabályozó dokumentumok. A következőkben a szervezeti vázrajzokon a partnerszervezetek, és érdekképviseletek, a szakmai szervezeti valamint a gazdasági, adminisztratív illetve a karbantartói feladatok ellátásának felelősségi sémája látható. 4

5 1.1.1 A Kertvárosi Általános Iskola alkalmazotti közössége, partnerszervezetei, érdekképviselete Bolyai János Általános Iskola Munkaközösségek vezetői IGAZGATÓ Kertvárosi Általános Iskola (SzMSz szerinti általános helyettes) IGAZGATÓHELYETTESEK (feladat-ellátási helyenként) Kölcsey Ferenc Általános Iskola Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők Gazdasági ügyintéző, iskolatitkárok Karbantartók Kisegítő dolgozók Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Minőségbiztosítási csoportok vezetői Véleményezési joggal rendelkező partnerszervezetek: iskolaszék, szülői szervezet, diákönkormányzat Munkahelyi érdekképviselet: közalkalmazotti tanács, szakszervezet, 5

6 1.1.2 A Kertvárosi Általános Iskola pedagógiai, szakmai szervezeti vázrajza IGAZGATÓ Kertvárosi Általános Iskola (SzMSz szerinti általános helyettes) IGAZGATÓHELYETTESEK (feladat-ellátási helyenként) Bolyai János Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Munkaközösségek vezetői Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Minőségbizt. csoportok vezetői Munkaközösség vezető Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Minőségbizt. csoportok vezetői Munkaközösség vezető Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Minőségbizt. csoportok vezetői Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők 6

7 1.1.3 A Kertvárosi Általános Iskola gazdasági, adminisztratív, karbantartási szervezeti vázrajza IGAZGATÓ Kertvárosi Általános Iskola (SzMSz szerinti általános helyettes) IGAZGATÓHELYETTESEK (feladat-ellátási helyenként) Bolyai János Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ Iskolatitkár, karbantartó Iskolatitkár, karbantartó Iskolatitkár, karbantartó Kisegítő dogozók Kisegítő dogozók Kisegítő dogozók 7

8 A feladat-ellátási helyek élén álló igazgatóhelyettesek elsődleges feladata a helyi szakmai munka irányítása, a napi operatív teendők ellátása. Ehhez kapcsolódóan természetesen hatáskörükbe tartozik mind a szakmai, mind az ügyviteli, karbantartási, takarítási teendők ellátásával megbízott dolgozók munkájának közvetlen irányítása. E felelősségi körben a vezetői értekezleteken elhangzottak adnak iránymutatást. Éppen emiatt az elmúlt években az információ, az információáramlás szerepe felértékelődött. Az intézmény gazdasági ügyintézője közvetlenül az igazgató irányításával látja el feladatát. Az új intézmény önállóan működő gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat továbbra is az általános iskolai gazdasági egység, a Váci Mihály Általános Iskola látja el. Ez a gazdálkodási rendszer az eddigi gyakorlati tapasztalataim szerint a legkevésbé segíti a hatékony gazdálkodást. Időigényes, és a feladatokhoz kapott segítő információ nem mindig elegendő, egyértelmű. Ahhoz, hogy az intézményegységek legyenek naprakészek a rendelkezésükre álló anyagi forrásokkal, ezen változtatni, gyorsítani kell, aminek feltétele a kiszámíthatóság, állandóság. Óvatos optimizmussal reméljük, hogy lecsengtek a jelentős többletfeladatokkal járó változások, s már csak az új törvényből adódó szakmai feladatok végrehajtása terheli a pedagógusokat. 1.2 Személyi feltételek Pedagógusok A Kertvárosi Iskola tantestülete jól motivált, nagy munkabírású, jó helyzetfelismerő, kritikus, jó döntéskompetenciájú kiváló tantestület(ek). A szélsőséges képességű és motivációjú tanulók egyénre szabott terhelése minőségi felkészülést, áldozatos munkát követel a pedagógusoktól. A ma már mindhárom intézményegységnek feladatot jelentő inklúzió, nem megy, nem mehet a tehetséges tanulók fejlesztésének rovására, amit az elmúlt évek versenyeredményei is tanúsítanak mind országos, mind helyi szinten. 8

9 Kiemelt vezetői feladat e büszkeségre okot adó kollektíva reális értékelése, a munka lehetőségek szerinti anyagi és erkölcsi elismerése a helyi kiállás mellett a pedagógus társadalom érdekeit képviselő szervezetekkel együttműködve. Az iskolai telephelyeken az óraszámokból számított álláshelyeket optimálisan betöltöttük. A korábbi létszámleépítéseket maximális körültekintéssel a dolgozók legkisebb érdeksérelmével áthelyezéssel, nyugdíjazással oldottuk meg. Vannak azonban a rendszernek olyan területei, amelyek csak túlórában láthatók el. Új dolgozók alkalmazására inkább csak a GYES-en, GYED-en lévők helyettesítése miatt kerülhetett sor. A korábbi helyi patrónusi rendszereket ma a gyakornoki váltja fel, amely segíti a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését. A mentor személyében találhatja meg azt a kollégát, akitől bátran, bármikor, bármit kérdezhet. Csak így lehet állandó tantestületet fenntartani. A tantestület telephelyenkénti megoszlása: A személyi állandóság záloga a sokoldalúan, jól képzett tantestület. A 73 fős pedagógus közösség 158 féle szakképesítéssel rendelkezik: 1-1 pedagógus átlagosan több mint 2 szakképesítéssel rendelkezik. A 73 főből két olyan kolléga van, akinek mindössze egy képesítése van (tanítói). 9

10 Pedagógusok képesítéseinek száma pedagógus 73 szakképesítés Ez azt is bizonyítja, hogy nagy figyelmet fordítottunk a további szakképesítések, másoddiplomák megszerzésére. 16 pedagógusnak van alap-, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgája. A TÁMOP-nak köszönhetően valamennyi pedagógus teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Később újabb képzettségek megszerzésére, szakvizsgák letételére kell a hangsúlyt fektetni. Pedagógusok képesítései tanító 3,80 6,33 27,22 szakollégium, modul tanár 41,14 21,52 gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus szakvizsgázott pedagógus Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os. Minden telephelyen előzetes egyeztetést követően áttanításokkal biztosított, hogy valamennyi tantárgy tanítását megfelelő szakos pedagógus végzi. Az áttanítás rendszere nem ideális sem az áttanító pedagógusnak, sem a tantestületi közösség(ek)nek. Sem az a telephely ahonnan áttanít, sem az ahova áttanít, nem számolhat teljes emberrel! Ez különösen a napi ügyelet, a fogadóórák, a szabadidős programok 10

11 szervezésekor, megvalósításakor érezteti negatív hatását. Az áttanító kollégák nem úgy terhelhetők, mint az, aki csak egy telephelyen dolgozik. Jelenleg nincs jobb megoldás, a törvény szerinti szakos ellátottság biztosításának ez egy racionális módja. Lehetőség szerint továbbra is csak a legszükségesebb esetekben választja ezt a tantestület. A pedagógusok részmunkaidős foglalkoztatása lehet például egy másik megoldás, de a részmunka-végzéssel kevesen élnek, élhetnek a pedagógusok alacsony bérezése miatt Nem pedagógus dolgozók A gazdasági, adminisztratív létszámunk a évihez viszonyítva nem csökkent. A feladat-ellátási helyeken csak 1-1 iskolatitkár dolgozik, aki helyben mindenes a szükséges élelmezésvezetői, gazdasági ügyintézői feladatokat is ellátja. Az elmúlt évek tapasztalata szerint az intézményben maradt, és a jogszabályi változásokból adódó feladatnövekedés aránytalanul terheli az e területen dolgozókat. Ezzel a létszámmal nem garantált a megszokott és elvárt minőségben a feladatok elvégzése. A GESZ felé az adatszolgáltatási kötelezettség, illetve azok újabb és újabb átdolgozása esetenként követhetetlenné teszi a folyamatokat. Az ÁMK évi létszámához viszonyítva a évi átszervezés során 1 fővel csökkent a technikai létszámunk, közelítve az ÁMK-ra vonatkozó hátrányosabb számításhoz. 1.3 Tárgyi feltételek, eszközellátottság Épületek, helyiségek Az intézmény általános iskolai telephelyei rendelkeznek a nevelésioktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló JEGYZÉK (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete) által előírt eszközökkel. Azok pótlásáról a csekélynek minősülő költségvetési lehetőségeken túl egyéb bevételekből (képviselői támogatások, szülői segítség), saját alapítványi forrásokból gondoskodnak. 11

12 A Bolyai János Általános Iskola, az ÁMK székhelyintézménye, 44 éves múltra tekint vissza. Ma 14 tanterem, egy fizikai-kémia előadó, egy egész osztály befogadására alkalmas számítógépes szaktanterem, két kis nyelvi terem, fejlesztő szoba, kis tankonyha, könyvtár, tornaterem öltözőkkel, mosdókkal áll a diákok rendelkezésére. A fenntartói TIOP pályázatnak is köszönhetően nyolc teremben áll rendelkezésre interaktív tananyagok használatára alkalmas interaktív tábla, a többiben asztali számítógéppel, projektor segítségével van lehetőség interaktív felület használatára. A pedagógusok felkészülését négy szertár segíti. Nagy füves udvar és tornapálya szolgálja a mozgásigény kielégítését. A napközis udvar fajátékai a gyerekek kedvence, balesetveszélyessé vált, a jövőben jelentős ráfordítással, a karbantartó szakértő helyreállításával használható csak biztonságosan. Ugyancsak a kisiskola megközelítését, környékét kívánja rendbe tenni az a példás összefogással induló felújítás, amely a fenntartónál pályázott térkő lerakását szervezi képviselői támogatással, szülői adományokkal, munkafelajánlásokkal. A Bolyaiban, mint székhelyen, került kialakításra a munkáltatói feladatok ellátásához szükséges személyi anyagok tárolásának, kezelésének informatikai rendszere, illetve a részben önálló gazdálkodáshoz a gazdasági ügyintézői feladatkör ellátáshoz szükséges tárgyi környezet. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapítása 1959-re datálódik. Az iskolának 8 tanterme, nyelvi laborja, informatikai-, fejlesztő-, műhelyterme, illetve tornaterme van öltöző- és mosdóhelyiségekkel. Az udvaron két aszfalttal borított sportpálya található. Az iskola könyvtára (amely ma már egy osztály befogadására is alkalmas) 2008 nyarán került kialakításra. Az 50. születésnapra a kölcseys gyerekeket a játszótér bővítésével ajándékozták meg a támogatók. A takarékos gazdálkodásnak, a szponzoroknak és az integrált pedagógia rendszer forrásainak köszönhetően évről évre gyarapodik az iskola informatikai eszközökkel (ez utóbbi a TIOP pályázattal is sokasodott), illetve a karbantartó alkotó munkájával a tanulók tárgyi környezete is folyamatosan szépül. E tanévben a felfagyás, beázás következtében a csőtörések, fővezeték cseréje miatt a biztosító kárrendezésével, sikerült helyrehozni a károkat, természetesen a karbantartó munkájával ötvözve. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nemcsak Kertváros, hanem a város legfiatalabb intézménye, 25 éve kezdte meg tantermes iskolaként 12

13 működését. Az iskola auláját virágos galéria övezi. A könyvtár 1999-ben tágas, olvasótermi résszel bővült. Közel kötettel, számítógéppel, internet hozzáféréssel, folyóiratokkal várja a tanulókat, pedagógusokat. A tantermeken kívül a technika, a média-művészetek szaktanterem, fizika-kémia előadó, jól felszerelt fejlesztőszoba, két számítástechnika szaktanterem, egy szükségtanteremnyi tankonyha, tornaterem öltözőkkel, mosdókkal, szertárral áll a diákok rendelkezésére. A korábban emlegetett TIOP pályázatnak köszönhetően ezen a feladat-ellátási helyen gyarapodtak a legnagyobb számban az interaktív táblák, de a tanulói munkaállomások nem. A szabadban füves udvar, tornapálya, és napközis játszóudvar várja a tanulókat. Jelentős képviselői támogatással valósulhat meg a gyülekezőudvar térkövezése. A kertvárosi iskolák tanulóit szolgálja ki a 2006-tól itt működő tanuszoda. A Kőrösi főzőkonyhája bérleti konstrukcióban látja el a többi intézmény gyermekeinek étkeztetését is. Az intézmény minden telephelyére jellemző, hogy tárgyi feltételei ésszerű és jól tervezett, szervezett gazdálkodásnak köszönhetően alapvetően adottak és lehetőségeinkhez mérten folyamatos fejlesztés alatt állnak. 1.4 Tanulói létszámadatok Az intézményünkben a tényleges tanulólétszám az utóbbi években csökkent. E mögött az adat mögött azonban büszkeség is van! A 2010-es és a 2011-es beiskolázási adatok szerint egy-egy osztálynyi tanuló nem kertvárosból érkezett hozzánk, minket választott, ugyanakkor az óvodai adatok szerint a kertvárosi óvodákból mindössze 2-5 leendő iskolás választ nem kertvárosi iskolát. A másik öröm az ürömben, a 8 és 6 osztályos gimnáziumokba történő felvétel. Ez utóbbinak nemcsak a létszám csökkenése miatt van negatív hatása, hanem az osztályok legjobb képességű tanulóinak távozása miatt is. A beiskolázást nehezítette az a fenntartói szigor, amely az osztályok indításához a 24 beíratott tatabányai nebulót határozta meg. Reményeink szerint ebben a kérdésben is az új jogszabály a tanulók segítségére lesz az osztályok minimum létszámának meghatározásával. A létszámok korrekt határokon belüli csökkentése várhatóan a szakmai munka színvonalának emelkedését is eredményezi. 13

14 A 2011/12-es tanév végi létszámadataink: Tényleges tanulólétszám telephelyenként Bolyai J.Á.I. Kölcsey F.Á.I. Kőrösi Cs.S.Á.I. 366 szemlélteti. A számított létszámainkat a telephelyek szerint az alábbi grafikon Tényleges és számított tanulói létszámadatok Bolyai Kölcsey Kőrösi Tényleges létszám Számított létszám A két évvel ezelőtti arány minden feladat-ellátási helyen nőtt: Feladat-ellátási hely Év Bolyai 4,65% 15,57% Kölcsey 28,16% 33,50% Kőrösi 32,14% 40,78% 14

15 Ez egyértelműen a fejlesztő tevékenység hangsúlynövekedését kívánja. Eltérő képet mutat a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (a fogalmak alatt a közoktatási törvény szerinti terminológiákat értve) aránya, ami szemléletesen a következő: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámadatai Bolyai Kölcsey Kőrösi Tanulólétszám Hátrányos helyzetű tanulók Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók E területen is az arányok növekedése a családok, a tanulók helyzetének romlását mutatja, a pedagógusok szociális érzékenysége, a velük való odafigyelő törődés példás. A város a beiskolázási körzetek évről évre történő felülvizsgálatával eleget tesz a törvényi kötelezettségének, de ezzel az adminisztratív lépéssel rendezni kívánt arány a szabad iskolaválasztással azon nyomban meg is hiúsul. A körzethatárok sorsolással történő szigorítása sem vált be. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányszámai miatt a Kölcsey és a Kőrösi telephelyeken az integrációs felkészítő normatíva (IPR) igénylése fenntartói elvárás volt az esélyegyenlőségi TÁMOP pályázat fenntarthatóságaként. Sajnálatos, hogy az előkészületeket tekintve nem volt elegendő idő a közös döntésre. A költségvetési támogatás (fél)évről (fél)évre bizonytalan, ez kampányjellegűvé teszi a felhasználást. A több hónapos késlekedéssel megnyíló pályázati lehetőség, a pedagógusok kiegészítő pótlékának utólagosan történő kifizetései az ösztönző erőtől fosztják meg a résztvevőket. Ugyanakkor akár a lebonyolítással, akár az elszámolással járó adminisztrációs teher aránytalanul sok, és a rendelkezésre álló idő rövid. 15

16 A fentiekben emlegetett hangsúlyeltolódás semmiképpen nem mehet a tehetséges, szorgos, tenni akaró gyerekek munkáját támogató tevékenység rovására. Legyen az szisztematikus rendszerű emelt szintű oktatás, vagy csupán ösztönösen felismert, elhivatottságból pártfogolt tehetséggondozást. 1.5 Nevelő-oktatómunka A nevelő-oktatómunka alapdokumentuma a Pedagógiai program helyi tanterve. Az iskolánkban a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv mozgástere biztosította eltéréseknek teret adtunk. A követelmények elsajátításához vezető út eltérően fogalmazódott meg: - a tantárgyi szerkezetek, - a modulrendszerek beépítésének, - az óraszámok, - illetve a tankönyv- és eszközrendszerek másságában. Feladatunkat továbbra is a telephelyi sajátosságok megtartásával, erősítésével kívánjuk megoldani. Ezzel is a tevékenységünk kínálatának bőségét kívánjuk fenntartani. A pedagógia programunkban a legutóbbi tartalmi változtatás a TÁMOP pályázat megvalósítása miatt történt. Valamennyi telephelyen a kompetenciaterületek fejlesztésével kapcsolatos feladataink fogalmazódtak meg. A pályázat tartalmi elemeiben sok a közös, de természetesen ugyanúgy kiérződik az elképzelések helyi sajátossága is. 16

17 1.5.1 TÁMOP A kompetenciaalapú oktatás bevezetése Tatabánya iskoláiban pályázat tartalmi elemei, és azok szervezeti keretei a Kertváros ÁMK telephelyein: TÁMOP elem Kompetencia alapú programcsomagok adaptációja Pályázat kötelező elemei Módszertani innováció Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Szövegértés szövegalkotás 1.a, 6.b 2.c, 3.c, 5.c 3.d, 4.d Matematika 3.a, 4.a, 7.a 1.c, 6.c 4.d, 5.d Idegen nyelv 8.a 4.c, 5.c IKT 4.e Családbarát iskola Környezetvédelem - Energiabajnokok Családbarát iskola Lázár Ervin évforduló Óvoda és iskola átmenet Óvoda és iskola átmenet Egészségnevelési hét Művészetek Művészetek Magyar nyelv és irodalom művészetek; 5.a-6.a: informatika Angol, történelem, honismeret, művészetek, informatika 5-6. évf.: rajz- és vizuális technika, technika, informatika Egészséges életmód Egészséges életmód Környezettudatos nevelés Tánc Számítástechnika tábor Múzeumpedagógiai program: Gergely-járás Saját innováció: Család és iskola: kulturális program; egészség és környezetvédelem Gyermeknap Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. Egészség és környezetvédelem Névadónk: Kőrösi Csoma Sándor Művészetek (rajz, ének, tánc és dráma) 5-8. évf.: informatika, technika, 7-8. évf.: angol, rajz. Óvodából az iskolába az átmenet segítése Mozdulj! Erdei iskola Környezettudatos nevelés Erdei iskola Jó gyakorlat átvétele: a Sulinova honlapján meghirdetett, iskolák által kipróbált követendő példák átvétele. 17

18 A TÁMOP projekt megvalósulásával szembeni elvárásunk, hogy tanítványnak, tanárnak sikerélményt nyújtó motiváció legyen, amit nemcsak a kötelezettség, hanem a valós igény tart majd fenn a kedvet szegő túlzott adminisztrációs terhektől mentesen. Az előzőekben a pedagógiai program említett változtatásai azt követelik a leendő vezetőtől, hogy a jövőben állandóságért, biztonságért álljon ki. Ez azonban nem megmerevedett pedagógiai gyakorlatot, hanem értékrendbeli állandóságot jelent. Ma az iskola nevelő-oktató munkájával szembeni elvárás (a kompetencia alapú oktatás is ezt segíti), hogy ne pusztán információkat közvetítsen és kérjen számon, hanem hogy olyan tudást közvetítsen, amelyben a megszerzett ismereteket alkalmazni is képes a diák. Célja szerint ezt a képességet méri 4., 6. és 8. évfolyam végén az országos kompetenciamérés. Annak eredményei azonban csak a hozzáadott érték mutatóval együtt hitelesek. Az elmúlt években a fenntartói elvárásoknak megfelelve intézkedési tervek is készültek az eredmények javítására (nem minden feladat-ellátási helyen). Terveink szerint a TÁMOP pályázat is segítségünkre lesz ebben. 1.6 Tanórán kívüli tevékenység, szabadidő Napközi, tanulószoba Napközis és tanulószobás létszámadatok Iskolaotthonos 1. évf. Napközis 1-4. évf. Tanulószobás 5-8. évf. 0 Bolyai Kölcsey Kőrösi 18

19 80% Napközis és tanulószobas tanulók aránya 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 25% 19% 35% 44% 46% 7% Bolyai Kölcsey Kőrösi Tanulószobás 5-8. évf. Napközis 1-4. évf. Iskolaotthonos 1. évf. A közoktatási törvény tanórán kívüli tevékenységi körbe sorolja a napközis és tanulószobai ellátást, melyeknek rangja van az iskolákban. Az igények szinte folyamatosan nőnek, hiszen a dolgozó szülők biztonságban tudják a gyerekeket, akik a tanulásban a pedagógustól segítséget kapnak. Sajnos arra is van példa, hogy a szülő hárítva minden felelősséget, csak az iskolától várja a gyermeke kötelességeinek teljesítését. Jó gyakorlat a Bolyaiban a napközis nevelők kötelező tanórai látogatása, az osztálytanító felzárkóztató tevékenységének segítése. Átgondolást érdemel e gyakorlat bevezetése a többi telephelyen is. A napközi és a tanulószoba a gyerekek, családok számára nemcsak a tanulást segítő, támogató tevékenysége miatt népszerű, hanem a színes, gazdag szabadidős programkínálata miatt is. Az elmúlt években a fenntartó a felmerült igények szerint engedélyezte az iskolaotthonos csoportok szervezését az 1. és a 2. évfolyamokon ott, ahol egy feladat-ellátási helyen legalább két párhuzamos osztály indult. E kívánalom látszik megvalósulni, az új törvény egész napos nevelési elképzelésével Felzárkóztatás, szakkör, sportkör A rendelkezésünkre álló szűkös kereteket szakkorrepetálásokra maximálisan kihasználjuk, és az iskolai órakeretek terhére történik a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása is. E tevékenységünk eredményessége érdekében nagy segítség lenne, ha a fenntartó a BTM N-gel küzdő tanulók támogatására nyert forrásból további többletóra finanszírozási lehetőségét is megvizsgálná. 19

20 A tehetséggondozás színterei a szakkörök, de szerepük fontos a hobby, a kedvenc tevékenység kialakulásában, gyakorlásában is. A nem tantárgyi jellegű szakkörök jelentőségét az is növeli, hogy a tanulásban kevéssé sikeres tanulók megtalálják azt a tevékenységet, ahol sikerélményhez juthatnak, amely területen kibontakoztathatják képességeiket. A foglalkozások rendszeressége a szokásrendek kialakításának is közvetett eszköze. Hasonló a szerepe a sportköröknek is. Sportolás közben olyan tulajdonságok is fejleszthetők, amelyek a tanulónak a tanulmányi munkája során is hasznára válhatnak. Később, kamaszkorban a fölösleges energia, feszültség levezetését is segíti, önuralom gyakorlására serkent, gátja lehet a kamaszok személyiségét sokszor rossz irányba fordító befelé fordulásának, depresszió kialakulásának: jó közösségkapaszkodó. A jövőben törvényi kötelezettség is megerősíti a rendszeres mozgás, a mindennapi testedzés feladatát mindhárom feladat-ellátási helyen Diákönkormányzat, szabadidő Az intézményi diákönkormányzat telephelyenként két-két pedagógus segítségével működik. A tanulók életkorának megfelelően tagozatonként (alsó és felső) osztják meg egymás között a szabadidős programok szervezését. A hasznos, alkalmi időtöltés koordinálása mellett preventív szerepet is betölt. Miközben programot kínál a gyerekeknek, megtanítja az életüket is szervezni, tartalmas időtöltést keresni. Az iskolák hagyományos programjai erősítik a telephelyek önállóságát, ugyanakkor igény esetén lehetőséget kínálnak az intézményi szintű együttműködésre is. A diákönkormányzat szervezetei az iskolai demokratikus fórumok színterei. Tevékenységével segítségére van az iskolavezetésnek - a házirend szabályainak megalkotásában, betartásában, - az iskolai hagyományok ápolásában, - az iskola rendjének védelme, tisztaságának, eszközeinek megóvása érdekében. 20

21 Iskolai hagyományok, programok, DÖK rendezvények Programok Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. Névadónk: A szeretet jegyében: Egészséges életmód, környezetvédelem: DÖK, Szülői közösség szervezésében: Kölcsey megyei anyanyelvi és irodalmi Elsősök avatása Bolyai matematikaverseny feladatmegoldó verseny Házi tanulmányi versenyek Bolyai emlékműsor Magyar Kultúra Napja Kőrösi Kőrösi hét Bolyai Tanulmányi Napok Megyei német mesemondó verseny hét Bolyai Díj Kölcsey Díj Nyílt Bolyai Dicsőségtáblára felkerülés Megyei rajz-és műalkotás elemző verseny napok Számítástechnika tábor Nyílt napok Nyílt napok Nyitott kapuk Iskolanyitogató Negyedikesek búcsúztatója Kölcsey Kupa - foci Kőrösi-Gála Föld Napja Népmese világnapi mesedélután Ilyenek vagyunk mi ajándékműsor Állatok világnapja Barátaink az állatok világnapi program Idősek Napja Fenyőünnep-elsősök avatása Márton napi lámpás felvonulás játszóház Andrea Kupa Karácsonyi játszóház Télapóvárás Fenyőünnep Gergely-járás Szüret - népszokások felelevenítése Jótékonysági gála Pedagógus nap Karácsonyi vásár szeretetpontért Ballagás Fenyőünnep Húsvéti versmondó verseny Őszi túra Erdei Iskola Egészségnevelési Hét Egészségvédelmi nap, ~ hét Sí-tábor Erdei iskola Kihívás napi sportprogramok Iskolaudvar és környékének védnöksége Erdei iskola Egészségvédelmi hónap Iskolaudvar és környékének védnöksége Alma-hét Luca napi játékos sorverseny Madárbarát iskola - madáretetők Tiszta, rendes osztály verseny Zöld Bajnokok energiatakarékossági program a tanév során Kertvárosi napok Teremdíszítési verseny évszakok Farsangi bál Farsangi bál Őszi-tavaszi papírgyűjtés Gyereknap Gyereknap Hétvégi kirándulások családi program Szülők-nevelők bálja Szülők-nevelők bálja Farsangi mulatságok Hulladékgyűjtés, elem és kupakgyűjtés Tök buli Gyereknapi játék-kavalkád 21

22 1.7 Minőségbiztosítás Az iskola telephelyein kidolgozott minőségbiztosítási rendszer a tanulók munkájának mérésére, értékelésére, a pedagógusok munkájának értékelésére, valamint a partneri elégedettség felmérésére terjed ki. Az e területen kínálkozó lehetőséget kihasználtuk, 2010-ben nevelőtestületi értekezleten dolgoztuk ki azokat a kötelező elemeket, amelyeket mindhárom telephelyen alkalmazunk: Tanulói mérés-értékelés területén a tanulók belépésekor a DIFER mérőeszközzel diagnosztizálunk, hogy az esetleges tanulási problémát mielőbb észlelhessük és a rendelkezésünkre álló eszközökkel, módszerekkel elkezdődhessen a fejlesztés, felzárkóztatás (bementi mérés). A külső, standard mérés eszköze a 4., 6. és 8. osztályosok kompetenciamérése. Minden évben az eredmények ismeretében feladat-ellátási helyenként a pedagógus munkaközösségek az adatok elemzéséből határoznak meg feladatokat a következő időszakokra. A pedagógusok munkájának értékelésre kidolgozott szempontsor, a rendszer működése validnak tekinthető, de a jövőben a várható radikális törvényi változtatás miatt e tanévben nem tértünk vissza a korábban kialakított egységes szempontsor felülvizsgálatára. A partneri elégedettség mérésének ütemezése szerint az elmúlt évben a dolgozói kérdőívek kitöltésével kaptunk információkat az iskolai profil alakításáról, a munkahelyi légkörről, a szülőkkel történő kapcsolattartási formákról. E tanévben a szülők körében történt meg a kérdőíves felmérés, amelyek kiértékelése, elemzése tantestületi szinten megtörtént. A következő tanév indításakor az első találkozás alkalmával kerül sor a szülők felé történő visszacsatolásra. Örömmel nyugtáztuk, hogy több ponton is összecseng az eredmény a pedagógusok véleményével. Ezek a mérési eredmények mind a pedagógia program kidolgozásakor, mind az éves feladatok megfogalmazásakor (munkatervek) fontos helyzetértékelésnek tekintendők. A minőségbiztosítási team vezetői részt vesznek a belső ellenőrzési feladatok ellátásában is. 22

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 2. oldal 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája 3. oldal 2. Mit sikerült megvalósítani? 6. oldal 3. Fejlesztési terv 2015-2020. 11. oldal 4. Extracurriculumok fenntartása

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: Németh Gábor, igazgató Véleményezte: Az iskola diákönkormányzata a 2013. november 25-i ülésén Az iskolaszék

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben