A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, július Mózes Gáborné pályázó

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések Az intézmény alapítása A Kertvárosi Általános Iskola alkalmazotti közössége, partnerszervezetei, érdekképviselete A Kertvárosi Általános Iskola pedagógiai, szakmai szervezeti vázrajza A Kertvárosi Általános Iskola gazdasági, adminisztratív, karbantartási szervezeti vázrajza Személyi feltételek Pedagógusok Nem pedagógus dolgozók Tárgyi feltételek, eszközellátottság Épületek, helyiségek Tanulói létszámadatok Nevelő-oktatómunka TÁMOP A kompetenciaalapú oktatás bevezetése Tatabánya iskoláiban pályázat tartalmi elemei, és azok szervezeti keretei a Kertváros ÁMK telephelyein: Tanórán kívüli tevékenység, szabadidő Napközi, tanulószoba Felzárkóztatás, szakkör, sportkör Diákönkormányzat, szabadidő Minőségbiztosítás Kapcsolatrendszer Vezetői program Motiváció, célmeghatározás Nevelő-oktatómunka, feltételeinek megteremtése Személyi feltételek Tárgyi feltételek Nevelő, oktatómunka Tanórán kívüli tevékenység, szabadidő Minőségbiztosítás Kapcsolatrendszer Összegzés, vezetői hitvallás

3 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések 1.1 Az intézmény alapítása A Kertvárosi Általános Iskola augusztus 31-én jogutód intézményként kezdi meg működését Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a /2012. (V. 24.) határozata szerint. Intézményegységei: - Bolyai János Általános Iskola, Tatabánya, Hadsereg utca 40./A (székhely), - Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Tatabánya, Hadsereg utca 111., - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Tatabánya, Verebély László utca 1. Jogelőd intézménye: a Kertvárosi ÁMK, amely általános iskolai és közművelődési feladatokat látott el: Általános Iskola intézményegységgel: Bolyai János Általános Iskola székhely, Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola feladat-ellátási helyekkel, valamint Bányász Művelődési Otthon intézményegységgel. Az új intézmény, az Alapító Okirata szerint: közfeladatot ellátó intézmény, alaptevékenysége: alapfokú oktatás. Az alaptevékenységhez kapcsolódóan ellátja: - Az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelését, oktatását (1-4. és 5-8. évfolyamokon). - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelését, oktatását (1-4. és 5-8. évfolyamokon). - Általános iskolai és sajátos nevelési igényű tanulók napközi-otthonos és tanulószobai nevelését. - Iskolai intézményi étkeztetést. - Diáksport tevékenységeket. - Alapfokú intézmények komplex programjait. - Könyvtári tevékenységet. A fenti felsorakoztatás a teljesség igénye nélkül az Alapító Okiratban megnevezett szakfeladatok. 3

4 Ez az átszervezés, amely megszüntette a Kertvárosi Általános Művelődési Központot, és megalapította a Kertvárosi Általános Iskolát, a jövőben az intézmény feladatának egyszerűsödését jelenti. Ez egyelőre még nem érzékelhető, mert az intézmény megszüntetéssel -alapítással, az átadás -átvétellel járó többletfeladatok elvégzésének terhe, rányomja bélyegét az elkövetkezendő időszakra. Kertváros közművelődésének példaértékű színtere a Bányász Művelődési Otthon. Reméljük, hogy fennmarad a jövőben is az a harmonikus támogató együttműködés, amely akár az ÁMK-s időszakot, akár az azt megelőzőt jellemezte. A szeptemberi tanévkezdést nehezíti az a bizonytalanság is, amelyet a jelenlegi jogszabályi hiány okoz. A évi a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvénynek még nincs elfogadott végrehajtási rendelete. Ismereteink szerint az állami fenntartású intézmények működtetési feladatait a helyi önkormányzatok látják majd el. Több fórumon kaptuk azt a bíztatást, hogy a képviselők nem hagyják magukra az iskolákat, az együttműködésre, támogatásukra számíthatunk a továbbiakban is. Köszönjük. A tanévet a törvényes működés nélkülözhetetlen dokumentumainak áttekintésével, elkészítésével kell kezdeni: - Szervezeti és Működési Szabályzat, - a változásokat tükröző Pedagógiai program, - a gazdálkodást szabályozó dokumentumok, - az érdekvédelem dokumentumai valamint - az intézmény biztonságos működését szabályozó dokumentumok. A következőkben a szervezeti vázrajzokon a partnerszervezetek, és érdekképviseletek, a szakmai szervezeti valamint a gazdasági, adminisztratív illetve a karbantartói feladatok ellátásának felelősségi sémája látható. 4

5 1.1.1 A Kertvárosi Általános Iskola alkalmazotti közössége, partnerszervezetei, érdekképviselete Bolyai János Általános Iskola Munkaközösségek vezetői IGAZGATÓ Kertvárosi Általános Iskola (SzMSz szerinti általános helyettes) IGAZGATÓHELYETTESEK (feladat-ellátási helyenként) Kölcsey Ferenc Általános Iskola Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők Gazdasági ügyintéző, iskolatitkárok Karbantartók Kisegítő dolgozók Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Minőségbiztosítási csoportok vezetői Véleményezési joggal rendelkező partnerszervezetek: iskolaszék, szülői szervezet, diákönkormányzat Munkahelyi érdekképviselet: közalkalmazotti tanács, szakszervezet, 5

6 1.1.2 A Kertvárosi Általános Iskola pedagógiai, szakmai szervezeti vázrajza IGAZGATÓ Kertvárosi Általános Iskola (SzMSz szerinti általános helyettes) IGAZGATÓHELYETTESEK (feladat-ellátási helyenként) Bolyai János Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Munkaközösségek vezetői Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Minőségbizt. csoportok vezetői Munkaközösség vezető Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Minőségbizt. csoportok vezetői Munkaközösség vezető Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Minőségbizt. csoportok vezetői Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők Tanítók, napközis nevelők, szakos tanítást végzők 6

7 1.1.3 A Kertvárosi Általános Iskola gazdasági, adminisztratív, karbantartási szervezeti vázrajza IGAZGATÓ Kertvárosi Általános Iskola (SzMSz szerinti általános helyettes) IGAZGATÓHELYETTESEK (feladat-ellátási helyenként) Bolyai János Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ Iskolatitkár, karbantartó Iskolatitkár, karbantartó Iskolatitkár, karbantartó Kisegítő dogozók Kisegítő dogozók Kisegítő dogozók 7

8 A feladat-ellátási helyek élén álló igazgatóhelyettesek elsődleges feladata a helyi szakmai munka irányítása, a napi operatív teendők ellátása. Ehhez kapcsolódóan természetesen hatáskörükbe tartozik mind a szakmai, mind az ügyviteli, karbantartási, takarítási teendők ellátásával megbízott dolgozók munkájának közvetlen irányítása. E felelősségi körben a vezetői értekezleteken elhangzottak adnak iránymutatást. Éppen emiatt az elmúlt években az információ, az információáramlás szerepe felértékelődött. Az intézmény gazdasági ügyintézője közvetlenül az igazgató irányításával látja el feladatát. Az új intézmény önállóan működő gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat továbbra is az általános iskolai gazdasági egység, a Váci Mihály Általános Iskola látja el. Ez a gazdálkodási rendszer az eddigi gyakorlati tapasztalataim szerint a legkevésbé segíti a hatékony gazdálkodást. Időigényes, és a feladatokhoz kapott segítő információ nem mindig elegendő, egyértelmű. Ahhoz, hogy az intézményegységek legyenek naprakészek a rendelkezésükre álló anyagi forrásokkal, ezen változtatni, gyorsítani kell, aminek feltétele a kiszámíthatóság, állandóság. Óvatos optimizmussal reméljük, hogy lecsengtek a jelentős többletfeladatokkal járó változások, s már csak az új törvényből adódó szakmai feladatok végrehajtása terheli a pedagógusokat. 1.2 Személyi feltételek Pedagógusok A Kertvárosi Iskola tantestülete jól motivált, nagy munkabírású, jó helyzetfelismerő, kritikus, jó döntéskompetenciájú kiváló tantestület(ek). A szélsőséges képességű és motivációjú tanulók egyénre szabott terhelése minőségi felkészülést, áldozatos munkát követel a pedagógusoktól. A ma már mindhárom intézményegységnek feladatot jelentő inklúzió, nem megy, nem mehet a tehetséges tanulók fejlesztésének rovására, amit az elmúlt évek versenyeredményei is tanúsítanak mind országos, mind helyi szinten. 8

9 Kiemelt vezetői feladat e büszkeségre okot adó kollektíva reális értékelése, a munka lehetőségek szerinti anyagi és erkölcsi elismerése a helyi kiállás mellett a pedagógus társadalom érdekeit képviselő szervezetekkel együttműködve. Az iskolai telephelyeken az óraszámokból számított álláshelyeket optimálisan betöltöttük. A korábbi létszámleépítéseket maximális körültekintéssel a dolgozók legkisebb érdeksérelmével áthelyezéssel, nyugdíjazással oldottuk meg. Vannak azonban a rendszernek olyan területei, amelyek csak túlórában láthatók el. Új dolgozók alkalmazására inkább csak a GYES-en, GYED-en lévők helyettesítése miatt kerülhetett sor. A korábbi helyi patrónusi rendszereket ma a gyakornoki váltja fel, amely segíti a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését. A mentor személyében találhatja meg azt a kollégát, akitől bátran, bármikor, bármit kérdezhet. Csak így lehet állandó tantestületet fenntartani. A tantestület telephelyenkénti megoszlása: A személyi állandóság záloga a sokoldalúan, jól képzett tantestület. A 73 fős pedagógus közösség 158 féle szakképesítéssel rendelkezik: 1-1 pedagógus átlagosan több mint 2 szakképesítéssel rendelkezik. A 73 főből két olyan kolléga van, akinek mindössze egy képesítése van (tanítói). 9

10 Pedagógusok képesítéseinek száma pedagógus 73 szakképesítés Ez azt is bizonyítja, hogy nagy figyelmet fordítottunk a további szakképesítések, másoddiplomák megszerzésére. 16 pedagógusnak van alap-, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgája. A TÁMOP-nak köszönhetően valamennyi pedagógus teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Később újabb képzettségek megszerzésére, szakvizsgák letételére kell a hangsúlyt fektetni. Pedagógusok képesítései tanító 3,80 6,33 27,22 szakollégium, modul tanár 41,14 21,52 gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus szakvizsgázott pedagógus Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os. Minden telephelyen előzetes egyeztetést követően áttanításokkal biztosított, hogy valamennyi tantárgy tanítását megfelelő szakos pedagógus végzi. Az áttanítás rendszere nem ideális sem az áttanító pedagógusnak, sem a tantestületi közösség(ek)nek. Sem az a telephely ahonnan áttanít, sem az ahova áttanít, nem számolhat teljes emberrel! Ez különösen a napi ügyelet, a fogadóórák, a szabadidős programok 10

11 szervezésekor, megvalósításakor érezteti negatív hatását. Az áttanító kollégák nem úgy terhelhetők, mint az, aki csak egy telephelyen dolgozik. Jelenleg nincs jobb megoldás, a törvény szerinti szakos ellátottság biztosításának ez egy racionális módja. Lehetőség szerint továbbra is csak a legszükségesebb esetekben választja ezt a tantestület. A pedagógusok részmunkaidős foglalkoztatása lehet például egy másik megoldás, de a részmunka-végzéssel kevesen élnek, élhetnek a pedagógusok alacsony bérezése miatt Nem pedagógus dolgozók A gazdasági, adminisztratív létszámunk a évihez viszonyítva nem csökkent. A feladat-ellátási helyeken csak 1-1 iskolatitkár dolgozik, aki helyben mindenes a szükséges élelmezésvezetői, gazdasági ügyintézői feladatokat is ellátja. Az elmúlt évek tapasztalata szerint az intézményben maradt, és a jogszabályi változásokból adódó feladatnövekedés aránytalanul terheli az e területen dolgozókat. Ezzel a létszámmal nem garantált a megszokott és elvárt minőségben a feladatok elvégzése. A GESZ felé az adatszolgáltatási kötelezettség, illetve azok újabb és újabb átdolgozása esetenként követhetetlenné teszi a folyamatokat. Az ÁMK évi létszámához viszonyítva a évi átszervezés során 1 fővel csökkent a technikai létszámunk, közelítve az ÁMK-ra vonatkozó hátrányosabb számításhoz. 1.3 Tárgyi feltételek, eszközellátottság Épületek, helyiségek Az intézmény általános iskolai telephelyei rendelkeznek a nevelésioktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló JEGYZÉK (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete) által előírt eszközökkel. Azok pótlásáról a csekélynek minősülő költségvetési lehetőségeken túl egyéb bevételekből (képviselői támogatások, szülői segítség), saját alapítványi forrásokból gondoskodnak. 11

12 A Bolyai János Általános Iskola, az ÁMK székhelyintézménye, 44 éves múltra tekint vissza. Ma 14 tanterem, egy fizikai-kémia előadó, egy egész osztály befogadására alkalmas számítógépes szaktanterem, két kis nyelvi terem, fejlesztő szoba, kis tankonyha, könyvtár, tornaterem öltözőkkel, mosdókkal áll a diákok rendelkezésére. A fenntartói TIOP pályázatnak is köszönhetően nyolc teremben áll rendelkezésre interaktív tananyagok használatára alkalmas interaktív tábla, a többiben asztali számítógéppel, projektor segítségével van lehetőség interaktív felület használatára. A pedagógusok felkészülését négy szertár segíti. Nagy füves udvar és tornapálya szolgálja a mozgásigény kielégítését. A napközis udvar fajátékai a gyerekek kedvence, balesetveszélyessé vált, a jövőben jelentős ráfordítással, a karbantartó szakértő helyreállításával használható csak biztonságosan. Ugyancsak a kisiskola megközelítését, környékét kívánja rendbe tenni az a példás összefogással induló felújítás, amely a fenntartónál pályázott térkő lerakását szervezi képviselői támogatással, szülői adományokkal, munkafelajánlásokkal. A Bolyaiban, mint székhelyen, került kialakításra a munkáltatói feladatok ellátásához szükséges személyi anyagok tárolásának, kezelésének informatikai rendszere, illetve a részben önálló gazdálkodáshoz a gazdasági ügyintézői feladatkör ellátáshoz szükséges tárgyi környezet. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapítása 1959-re datálódik. Az iskolának 8 tanterme, nyelvi laborja, informatikai-, fejlesztő-, műhelyterme, illetve tornaterme van öltöző- és mosdóhelyiségekkel. Az udvaron két aszfalttal borított sportpálya található. Az iskola könyvtára (amely ma már egy osztály befogadására is alkalmas) 2008 nyarán került kialakításra. Az 50. születésnapra a kölcseys gyerekeket a játszótér bővítésével ajándékozták meg a támogatók. A takarékos gazdálkodásnak, a szponzoroknak és az integrált pedagógia rendszer forrásainak köszönhetően évről évre gyarapodik az iskola informatikai eszközökkel (ez utóbbi a TIOP pályázattal is sokasodott), illetve a karbantartó alkotó munkájával a tanulók tárgyi környezete is folyamatosan szépül. E tanévben a felfagyás, beázás következtében a csőtörések, fővezeték cseréje miatt a biztosító kárrendezésével, sikerült helyrehozni a károkat, természetesen a karbantartó munkájával ötvözve. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nemcsak Kertváros, hanem a város legfiatalabb intézménye, 25 éve kezdte meg tantermes iskolaként 12

13 működését. Az iskola auláját virágos galéria övezi. A könyvtár 1999-ben tágas, olvasótermi résszel bővült. Közel kötettel, számítógéppel, internet hozzáféréssel, folyóiratokkal várja a tanulókat, pedagógusokat. A tantermeken kívül a technika, a média-művészetek szaktanterem, fizika-kémia előadó, jól felszerelt fejlesztőszoba, két számítástechnika szaktanterem, egy szükségtanteremnyi tankonyha, tornaterem öltözőkkel, mosdókkal, szertárral áll a diákok rendelkezésére. A korábban emlegetett TIOP pályázatnak köszönhetően ezen a feladat-ellátási helyen gyarapodtak a legnagyobb számban az interaktív táblák, de a tanulói munkaállomások nem. A szabadban füves udvar, tornapálya, és napközis játszóudvar várja a tanulókat. Jelentős képviselői támogatással valósulhat meg a gyülekezőudvar térkövezése. A kertvárosi iskolák tanulóit szolgálja ki a 2006-tól itt működő tanuszoda. A Kőrösi főzőkonyhája bérleti konstrukcióban látja el a többi intézmény gyermekeinek étkeztetését is. Az intézmény minden telephelyére jellemző, hogy tárgyi feltételei ésszerű és jól tervezett, szervezett gazdálkodásnak köszönhetően alapvetően adottak és lehetőségeinkhez mérten folyamatos fejlesztés alatt állnak. 1.4 Tanulói létszámadatok Az intézményünkben a tényleges tanulólétszám az utóbbi években csökkent. E mögött az adat mögött azonban büszkeség is van! A 2010-es és a 2011-es beiskolázási adatok szerint egy-egy osztálynyi tanuló nem kertvárosból érkezett hozzánk, minket választott, ugyanakkor az óvodai adatok szerint a kertvárosi óvodákból mindössze 2-5 leendő iskolás választ nem kertvárosi iskolát. A másik öröm az ürömben, a 8 és 6 osztályos gimnáziumokba történő felvétel. Ez utóbbinak nemcsak a létszám csökkenése miatt van negatív hatása, hanem az osztályok legjobb képességű tanulóinak távozása miatt is. A beiskolázást nehezítette az a fenntartói szigor, amely az osztályok indításához a 24 beíratott tatabányai nebulót határozta meg. Reményeink szerint ebben a kérdésben is az új jogszabály a tanulók segítségére lesz az osztályok minimum létszámának meghatározásával. A létszámok korrekt határokon belüli csökkentése várhatóan a szakmai munka színvonalának emelkedését is eredményezi. 13

14 A 2011/12-es tanév végi létszámadataink: Tényleges tanulólétszám telephelyenként Bolyai J.Á.I. Kölcsey F.Á.I. Kőrösi Cs.S.Á.I. 366 szemlélteti. A számított létszámainkat a telephelyek szerint az alábbi grafikon Tényleges és számított tanulói létszámadatok Bolyai Kölcsey Kőrösi Tényleges létszám Számított létszám A két évvel ezelőtti arány minden feladat-ellátási helyen nőtt: Feladat-ellátási hely Év Bolyai 4,65% 15,57% Kölcsey 28,16% 33,50% Kőrösi 32,14% 40,78% 14

15 Ez egyértelműen a fejlesztő tevékenység hangsúlynövekedését kívánja. Eltérő képet mutat a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (a fogalmak alatt a közoktatási törvény szerinti terminológiákat értve) aránya, ami szemléletesen a következő: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámadatai Bolyai Kölcsey Kőrösi Tanulólétszám Hátrányos helyzetű tanulók Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók E területen is az arányok növekedése a családok, a tanulók helyzetének romlását mutatja, a pedagógusok szociális érzékenysége, a velük való odafigyelő törődés példás. A város a beiskolázási körzetek évről évre történő felülvizsgálatával eleget tesz a törvényi kötelezettségének, de ezzel az adminisztratív lépéssel rendezni kívánt arány a szabad iskolaválasztással azon nyomban meg is hiúsul. A körzethatárok sorsolással történő szigorítása sem vált be. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányszámai miatt a Kölcsey és a Kőrösi telephelyeken az integrációs felkészítő normatíva (IPR) igénylése fenntartói elvárás volt az esélyegyenlőségi TÁMOP pályázat fenntarthatóságaként. Sajnálatos, hogy az előkészületeket tekintve nem volt elegendő idő a közös döntésre. A költségvetési támogatás (fél)évről (fél)évre bizonytalan, ez kampányjellegűvé teszi a felhasználást. A több hónapos késlekedéssel megnyíló pályázati lehetőség, a pedagógusok kiegészítő pótlékának utólagosan történő kifizetései az ösztönző erőtől fosztják meg a résztvevőket. Ugyanakkor akár a lebonyolítással, akár az elszámolással járó adminisztrációs teher aránytalanul sok, és a rendelkezésre álló idő rövid. 15

16 A fentiekben emlegetett hangsúlyeltolódás semmiképpen nem mehet a tehetséges, szorgos, tenni akaró gyerekek munkáját támogató tevékenység rovására. Legyen az szisztematikus rendszerű emelt szintű oktatás, vagy csupán ösztönösen felismert, elhivatottságból pártfogolt tehetséggondozást. 1.5 Nevelő-oktatómunka A nevelő-oktatómunka alapdokumentuma a Pedagógiai program helyi tanterve. Az iskolánkban a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv mozgástere biztosította eltéréseknek teret adtunk. A követelmények elsajátításához vezető út eltérően fogalmazódott meg: - a tantárgyi szerkezetek, - a modulrendszerek beépítésének, - az óraszámok, - illetve a tankönyv- és eszközrendszerek másságában. Feladatunkat továbbra is a telephelyi sajátosságok megtartásával, erősítésével kívánjuk megoldani. Ezzel is a tevékenységünk kínálatának bőségét kívánjuk fenntartani. A pedagógia programunkban a legutóbbi tartalmi változtatás a TÁMOP pályázat megvalósítása miatt történt. Valamennyi telephelyen a kompetenciaterületek fejlesztésével kapcsolatos feladataink fogalmazódtak meg. A pályázat tartalmi elemeiben sok a közös, de természetesen ugyanúgy kiérződik az elképzelések helyi sajátossága is. 16

17 1.5.1 TÁMOP A kompetenciaalapú oktatás bevezetése Tatabánya iskoláiban pályázat tartalmi elemei, és azok szervezeti keretei a Kertváros ÁMK telephelyein: TÁMOP elem Kompetencia alapú programcsomagok adaptációja Pályázat kötelező elemei Módszertani innováció Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Szövegértés szövegalkotás 1.a, 6.b 2.c, 3.c, 5.c 3.d, 4.d Matematika 3.a, 4.a, 7.a 1.c, 6.c 4.d, 5.d Idegen nyelv 8.a 4.c, 5.c IKT 4.e Családbarát iskola Környezetvédelem - Energiabajnokok Családbarát iskola Lázár Ervin évforduló Óvoda és iskola átmenet Óvoda és iskola átmenet Egészségnevelési hét Művészetek Művészetek Magyar nyelv és irodalom művészetek; 5.a-6.a: informatika Angol, történelem, honismeret, művészetek, informatika 5-6. évf.: rajz- és vizuális technika, technika, informatika Egészséges életmód Egészséges életmód Környezettudatos nevelés Tánc Számítástechnika tábor Múzeumpedagógiai program: Gergely-járás Saját innováció: Család és iskola: kulturális program; egészség és környezetvédelem Gyermeknap Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. Egészség és környezetvédelem Névadónk: Kőrösi Csoma Sándor Művészetek (rajz, ének, tánc és dráma) 5-8. évf.: informatika, technika, 7-8. évf.: angol, rajz. Óvodából az iskolába az átmenet segítése Mozdulj! Erdei iskola Környezettudatos nevelés Erdei iskola Jó gyakorlat átvétele: a Sulinova honlapján meghirdetett, iskolák által kipróbált követendő példák átvétele. 17

18 A TÁMOP projekt megvalósulásával szembeni elvárásunk, hogy tanítványnak, tanárnak sikerélményt nyújtó motiváció legyen, amit nemcsak a kötelezettség, hanem a valós igény tart majd fenn a kedvet szegő túlzott adminisztrációs terhektől mentesen. Az előzőekben a pedagógiai program említett változtatásai azt követelik a leendő vezetőtől, hogy a jövőben állandóságért, biztonságért álljon ki. Ez azonban nem megmerevedett pedagógiai gyakorlatot, hanem értékrendbeli állandóságot jelent. Ma az iskola nevelő-oktató munkájával szembeni elvárás (a kompetencia alapú oktatás is ezt segíti), hogy ne pusztán információkat közvetítsen és kérjen számon, hanem hogy olyan tudást közvetítsen, amelyben a megszerzett ismereteket alkalmazni is képes a diák. Célja szerint ezt a képességet méri 4., 6. és 8. évfolyam végén az országos kompetenciamérés. Annak eredményei azonban csak a hozzáadott érték mutatóval együtt hitelesek. Az elmúlt években a fenntartói elvárásoknak megfelelve intézkedési tervek is készültek az eredmények javítására (nem minden feladat-ellátási helyen). Terveink szerint a TÁMOP pályázat is segítségünkre lesz ebben. 1.6 Tanórán kívüli tevékenység, szabadidő Napközi, tanulószoba Napközis és tanulószobás létszámadatok Iskolaotthonos 1. évf. Napközis 1-4. évf. Tanulószobás 5-8. évf. 0 Bolyai Kölcsey Kőrösi 18

19 80% Napközis és tanulószobas tanulók aránya 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 25% 19% 35% 44% 46% 7% Bolyai Kölcsey Kőrösi Tanulószobás 5-8. évf. Napközis 1-4. évf. Iskolaotthonos 1. évf. A közoktatási törvény tanórán kívüli tevékenységi körbe sorolja a napközis és tanulószobai ellátást, melyeknek rangja van az iskolákban. Az igények szinte folyamatosan nőnek, hiszen a dolgozó szülők biztonságban tudják a gyerekeket, akik a tanulásban a pedagógustól segítséget kapnak. Sajnos arra is van példa, hogy a szülő hárítva minden felelősséget, csak az iskolától várja a gyermeke kötelességeinek teljesítését. Jó gyakorlat a Bolyaiban a napközis nevelők kötelező tanórai látogatása, az osztálytanító felzárkóztató tevékenységének segítése. Átgondolást érdemel e gyakorlat bevezetése a többi telephelyen is. A napközi és a tanulószoba a gyerekek, családok számára nemcsak a tanulást segítő, támogató tevékenysége miatt népszerű, hanem a színes, gazdag szabadidős programkínálata miatt is. Az elmúlt években a fenntartó a felmerült igények szerint engedélyezte az iskolaotthonos csoportok szervezését az 1. és a 2. évfolyamokon ott, ahol egy feladat-ellátási helyen legalább két párhuzamos osztály indult. E kívánalom látszik megvalósulni, az új törvény egész napos nevelési elképzelésével Felzárkóztatás, szakkör, sportkör A rendelkezésünkre álló szűkös kereteket szakkorrepetálásokra maximálisan kihasználjuk, és az iskolai órakeretek terhére történik a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása is. E tevékenységünk eredményessége érdekében nagy segítség lenne, ha a fenntartó a BTM N-gel küzdő tanulók támogatására nyert forrásból további többletóra finanszírozási lehetőségét is megvizsgálná. 19

20 A tehetséggondozás színterei a szakkörök, de szerepük fontos a hobby, a kedvenc tevékenység kialakulásában, gyakorlásában is. A nem tantárgyi jellegű szakkörök jelentőségét az is növeli, hogy a tanulásban kevéssé sikeres tanulók megtalálják azt a tevékenységet, ahol sikerélményhez juthatnak, amely területen kibontakoztathatják képességeiket. A foglalkozások rendszeressége a szokásrendek kialakításának is közvetett eszköze. Hasonló a szerepe a sportköröknek is. Sportolás közben olyan tulajdonságok is fejleszthetők, amelyek a tanulónak a tanulmányi munkája során is hasznára válhatnak. Később, kamaszkorban a fölösleges energia, feszültség levezetését is segíti, önuralom gyakorlására serkent, gátja lehet a kamaszok személyiségét sokszor rossz irányba fordító befelé fordulásának, depresszió kialakulásának: jó közösségkapaszkodó. A jövőben törvényi kötelezettség is megerősíti a rendszeres mozgás, a mindennapi testedzés feladatát mindhárom feladat-ellátási helyen Diákönkormányzat, szabadidő Az intézményi diákönkormányzat telephelyenként két-két pedagógus segítségével működik. A tanulók életkorának megfelelően tagozatonként (alsó és felső) osztják meg egymás között a szabadidős programok szervezését. A hasznos, alkalmi időtöltés koordinálása mellett preventív szerepet is betölt. Miközben programot kínál a gyerekeknek, megtanítja az életüket is szervezni, tartalmas időtöltést keresni. Az iskolák hagyományos programjai erősítik a telephelyek önállóságát, ugyanakkor igény esetén lehetőséget kínálnak az intézményi szintű együttműködésre is. A diákönkormányzat szervezetei az iskolai demokratikus fórumok színterei. Tevékenységével segítségére van az iskolavezetésnek - a házirend szabályainak megalkotásában, betartásában, - az iskolai hagyományok ápolásában, - az iskola rendjének védelme, tisztaságának, eszközeinek megóvása érdekében. 20

21 Iskolai hagyományok, programok, DÖK rendezvények Programok Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. Névadónk: A szeretet jegyében: Egészséges életmód, környezetvédelem: DÖK, Szülői közösség szervezésében: Kölcsey megyei anyanyelvi és irodalmi Elsősök avatása Bolyai matematikaverseny feladatmegoldó verseny Házi tanulmányi versenyek Bolyai emlékműsor Magyar Kultúra Napja Kőrösi Kőrösi hét Bolyai Tanulmányi Napok Megyei német mesemondó verseny hét Bolyai Díj Kölcsey Díj Nyílt Bolyai Dicsőségtáblára felkerülés Megyei rajz-és műalkotás elemző verseny napok Számítástechnika tábor Nyílt napok Nyílt napok Nyitott kapuk Iskolanyitogató Negyedikesek búcsúztatója Kölcsey Kupa - foci Kőrösi-Gála Föld Napja Népmese világnapi mesedélután Ilyenek vagyunk mi ajándékműsor Állatok világnapja Barátaink az állatok világnapi program Idősek Napja Fenyőünnep-elsősök avatása Márton napi lámpás felvonulás játszóház Andrea Kupa Karácsonyi játszóház Télapóvárás Fenyőünnep Gergely-járás Szüret - népszokások felelevenítése Jótékonysági gála Pedagógus nap Karácsonyi vásár szeretetpontért Ballagás Fenyőünnep Húsvéti versmondó verseny Őszi túra Erdei Iskola Egészségnevelési Hét Egészségvédelmi nap, ~ hét Sí-tábor Erdei iskola Kihívás napi sportprogramok Iskolaudvar és környékének védnöksége Erdei iskola Egészségvédelmi hónap Iskolaudvar és környékének védnöksége Alma-hét Luca napi játékos sorverseny Madárbarát iskola - madáretetők Tiszta, rendes osztály verseny Zöld Bajnokok energiatakarékossági program a tanév során Kertvárosi napok Teremdíszítési verseny évszakok Farsangi bál Farsangi bál Őszi-tavaszi papírgyűjtés Gyereknap Gyereknap Hétvégi kirándulások családi program Szülők-nevelők bálja Szülők-nevelők bálja Farsangi mulatságok Hulladékgyűjtés, elem és kupakgyűjtés Tök buli Gyereknapi játék-kavalkád 21

22 1.7 Minőségbiztosítás Az iskola telephelyein kidolgozott minőségbiztosítási rendszer a tanulók munkájának mérésére, értékelésére, a pedagógusok munkájának értékelésére, valamint a partneri elégedettség felmérésére terjed ki. Az e területen kínálkozó lehetőséget kihasználtuk, 2010-ben nevelőtestületi értekezleten dolgoztuk ki azokat a kötelező elemeket, amelyeket mindhárom telephelyen alkalmazunk: Tanulói mérés-értékelés területén a tanulók belépésekor a DIFER mérőeszközzel diagnosztizálunk, hogy az esetleges tanulási problémát mielőbb észlelhessük és a rendelkezésünkre álló eszközökkel, módszerekkel elkezdődhessen a fejlesztés, felzárkóztatás (bementi mérés). A külső, standard mérés eszköze a 4., 6. és 8. osztályosok kompetenciamérése. Minden évben az eredmények ismeretében feladat-ellátási helyenként a pedagógus munkaközösségek az adatok elemzéséből határoznak meg feladatokat a következő időszakokra. A pedagógusok munkájának értékelésre kidolgozott szempontsor, a rendszer működése validnak tekinthető, de a jövőben a várható radikális törvényi változtatás miatt e tanévben nem tértünk vissza a korábban kialakított egységes szempontsor felülvizsgálatára. A partneri elégedettség mérésének ütemezése szerint az elmúlt évben a dolgozói kérdőívek kitöltésével kaptunk információkat az iskolai profil alakításáról, a munkahelyi légkörről, a szülőkkel történő kapcsolattartási formákról. E tanévben a szülők körében történt meg a kérdőíves felmérés, amelyek kiértékelése, elemzése tantestületi szinten megtörtént. A következő tanév indításakor az első találkozás alkalmával kerül sor a szülők felé történő visszacsatolásra. Örömmel nyugtáztuk, hogy több ponton is összecseng az eredmény a pedagógusok véleményével. Ezek a mérési eredmények mind a pedagógia program kidolgozásakor, mind az éves feladatok megfogalmazásakor (munkatervek) fontos helyzetértékelésnek tekintendők. A minőségbiztosítási team vezetői részt vesznek a belső ellenőrzési feladatok ellátásában is. 22

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben