1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához"

Átírás

1 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TIOP /07/1 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Megye: Bács-Kiskun megye Település: Jánoshalma Irányítószám: 6440 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Béke tér Házszám: 9. Helyrajzi szám: 26/ A projekt megvalósításának kezdete: 2008 év 09 hó 01 nap 2.4. A projekt megvalósításának befejezése: 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (ezer Ft) 2.6. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft) 2010 év 06 hó 30 nap Ft Ft 2.7. A támogatás mértéke (%) 95% (leghátrányosabb kistérség 311/2007 kormányrendelet értelmében) 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 1000 karakter) A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. További cél: foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás), egészségnevelés, prevenció és egészségtudatos életmód kialakítása, valamint az egészségügy peremterületén működő civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetesklub stb.). Az alapellátások és a kiegészítő szolgáltatások beköltöztetése elérhetővé, közelivé teszik a kistérség lakói számára az egészségügyi szolgáltatásokat. A projekt szakmai kialakítása során a helyi, kistérségi igényekre, a felmerülő problémákra javasolunk megoldást az egészségügyi szolgáltatásokat egy helyre koncentrált akadálymentesített

3 3 intézményével. Az intézmény mind építészeti (energiatakarékosság, környezettudatosság megújuló energiák) mind eszköz oldali megközelítésből (pl.. integrált informatikai rendszerek, telemedicina, stb.) a legkorszerűbbnek mondható. A pályázatban bemutatott projekt célok maximálisan megfelelnek a pályázati kiírás céljainak (pl.: szolgáltatási hiány megszüntetése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való területi kiegyenlítés). Az Intézet továbbá számos egyéb funkciót is betölt majd: betegségmegelőzés, ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat, anya- és csecsemővédelem, terhesgondozás, terhes torna, terhességi tanácsadás, gyógytorna stb. 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI Társulási megállapodás, önkormányzat alakuló ülésének jegyzőkönyve, költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján 3.1. A pályázó teljes neve: Jánoshalma Város Önkormányzata 3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns): Jánoshalma Város Önkormányzata 3.3. Gazdálkodási formakód: Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): Adószám: Bankszámlaszám: Statisztikai szám: Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns) 3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): Nem releváns 2006 év 10 hó 12 nap Minősítési kód: 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül (önkormányzat) Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése Fejlesztendő TEÁOR száma és tevékenység megnevezése 8411 Általános közigazgatás 8621 Általános járóbeteg-ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fejlesztendő tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) (önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni!) Nem releváns (a pályázó önkormányzat)

4 A pályázó székhelye: Ország Magyarország Külföldi székhely esetén a teljes cím Nem releváns Megye: Bács-Kiskun megye Település: Jánoshalma Irányítószám: 6440 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Béke tér Házszám 1. Helyrajzi szám: 1/ A pályázó fióktelepe: (csak külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Nem releváns Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám A pályázó postacíme Megye: Bács-Kiskun megye Település: Jánoshalma Irányítószám: 6440 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) -- Házszám: -- Helyrajzi szám: -- Postafiók irányítószám: 6440 Postafiók: Pf. 49. Honlap: A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Czeller Zoltán Beosztás: polgármester Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: -- Név: -- Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Dr. Horváth Endre Beosztás: Projekt menedzser Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2:

5 Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban) Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetében Megnevezés 2005 év 2006 év Sajátos működési bevétele Mérlegfőösszeg Módosított pénzmaradvány Tartalékba helyezhető pénzösszeg Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) nem nem A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Nem releváns Telefonszám: Fax szám: cím: 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.A A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) Önkormányzatok, és önkormányzati társulások esetében: A település és az önkormányzati társulásban érintett települések összességének földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, művelődési adatai. A település/célterület és az önkormányzati társulásban érintett települések összességének infrastrukturális ellátottsága, fejlődése-elmaradottsága, besorolása. Fejlődési trendek. Bács-Kiskun megye a Dél-Alföldi régióhoz tartozik. A jánoshalmi kistérség a megye déli részén helyezkedik el; a megye lakónépességének 3,3%-a él itt; területe: 4315 km2. A jánoshalmi kistérség zóna- és térségbeosztás szerint kiemelt területi besorolás alá tartozik: Területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérség közé sorolt (311/2007. Kormány rendelet). A fejlesztési megállapodást 6 települést köti: Jánoshalmi kistérség - Borota, Jánoshalma (www.janoshalma.hu), Kéleshalom, Mélykút, továbbá a Bajai kistérségből Rém és a Kalocsai - kistérségből Hajós. Népességi adatok: Borota (1.451 fő), Jánoshalma (9.510 fő), Kéleshalom (494 fő), Mélykút (5.512 fő), Rém (1.430 fő), Hajós (3.360 fő). A projektben résztvevő 6 település lakossága: (KSH, 2007) fő. A térségben a gyermekvállalási kedv sajnálatos módon folyamatosan csökken. A 80- as évektől az élve születések száma kevesebb, mint a halálozásoké. A természetes fogyás hatására az itt lakók száma 1980 és 1989 között csaknem 9,4 ezer fővel, míg 1990 és 2004 között majd 2 ezer fővel csökkent. A lakosság korosztályi összetételét tekintve öregedő, a fiatal korosztályok aránya csökkenő. A térség lakosainak iskolázottsági színvonalára jellemző, hogy kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Ugyanakkor elmondható, hogy Bács-Kiskun lakosságának iskolázottsága folyamatosan és jelentős mértékben javult az elmúlt évtizedekben: a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli aránya egyre magasabb, valamint egyre kisebb hányadot képviselnek azok, akiknek végzettsége az általános iskola 8 osztályánál alacsonyabb.

6 6 A népesség gazdasági aktivitása negatív tendenciát mutat: a foglalkoztatottság színvonalának visszaesése, az inaktívak számának növekedése, a munkanélküliség növekedése ben Bács-Kiskun megyében mindössze 35%-ot tett ki a kereső foglalkozásúak népességen belüli aránya. A munkanélküliségi ráta 2004-ben Bács- Kiskun Megyében 7,1% volt (ugyanakkor országos átlag: 6,1%). A térséget sajátos településhálózat jellemzi: meghatározó az átlagosnál jóval nagyobb településnagyság és ezzel együtt lényegesen kisebb népsűrűség. A közutaknak a vasútnál magasabb kiépítettsége következtében a települések közötti forgalom nagyobb része közúton bonyolódik. A térség úthálózata a települések nagy mérete miatt viszonylag ritka, műszaki állaguk leromlott. A térség vállalkozásainak zöme főként a városokra koncentrálódik. A térség növekvő vállalkozói aktivitását mutatja, hogy míg 2002-ben 1000 lakosra 70 működő vállalkozás jutott, addig 2003-ban már 73. A vállalkozások zöme egyéni vállalkozás. Profil tekintetében a jánoshalmi kistérségben a mezőgazdasági vállalkozások aránya kiemelkedően magas, pl.: Kéleshalmon eléri a 40%-ot. A térség vállalkozásai 10 főnél kevesebb létszámot foglalkoztatnak. A többgenerációs családmodell csaknem teljes megszűnésével, az idős emberek többsége külön él a családjától. A rászorulókról a szociális alapellátás keretei között az önkormányzatok gondoskodnak. Az alapellátás különböző formái (ebéd házhoz szállítás, bevásárlás, háztartási munkák, pszichés és egészségügyi segítség, hivatalos ügyek intézése stb.) a térség 26 településén biztosított, így a jánoshalmi kistérségben is. A jánoshalmi kistérség működését tekintve jelenleg még nem alkot szerves egészként működő területi egységet. Jánoshalma 1989 óta városi rangú település. Városiasodó nagyközség Mélykút. Kis lélekszámú és jelentős arányú külterületi népességgel rendelkező tanyaközség Kéleshalom. A kistérség települései, melyek egykor a bajai és a kiskunhalasi járás részei voltak, ma még e két szomszédos városhoz erősen vonzódnak. Ennek oka a társadalmi szokások, rossz közlekedési hálózat, a települések közötti jelentős fejlettségbeli különbségek. Jellemző a humánés közszolgáltatások kiegyensúlyozatlan elérhetősége, ezen belül az egészségügyi ellátórendszer minden szintjének rossz elérési esélye. A térség stratégiai fejlesztési koncepciójának elemei a szociális problémák megoldása, a humán infrastruktúra fejlesztése. Az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése ennek szükséges eleme. A konstrukció keretében megvalósított fejlesztések nemcsak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és minőségét javítják, hanem a létrehozandó intézmények hozzájárulnak a kistérségek vonzerejéhez, lakosságmegtartó képességéhez, és munkahelyeket is teremtenek, mindezzel nő az adott kistréségek versenyképessége, megteremtődik az esély a felzárkózásra. Fejlődési lehetőség továbbá a szociális gazdaság fejlesztése, a prevenciós és a kurációs lehetőségek bővítése, valamint a társadalmi esélyegyenlőséget növelő programok.

7 7 4.1.B A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén). A kérdés nem értelmezhető a szervezetre: x Tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve Tulajdoni hányad (tulajdonos esetén) összeg (ezer Ft) százalék (%-ban) 4.1 C Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! (max. 400 karakter) Jelen pályázatot Jánoshalma Város Önkormányzata nyújtja be. A pályázatért felelős személy a város polgármester, Czeller Zoltán polgármester. A projekt megvalósításában a projekt gazda: Dr. Horváth Endre A szakmai háttér biztosításáért felel: Füzes Attila. A projekt során a projekt gazda szakmai háttere és a projektmenedzsment kiemelkedő. Fontos lesz továbbá az intézetben dolgozó orvosok elismerésre méltó munkája. A projekt megvalósítása során, valamint az intézet működése alatt a szervezeti és együttműködési háttér biztosított. A szakmaiság mellett az önkormányzat elkötelezettsége segíti a projekt megvalósítást Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max karakter) A pályázat lehetőséget teremt a kistérség és régió egészségügyi ellátórendszerének minőség és hatékonyság növelésére. Emellett lehető teszi az egészségügyi szolgáltatások területi kiegyenlítését, elérhetőségét. A kistérség legfontosabb feladata, hogy versenyképessé váljon, vonzó gazdasági és társadalmi környezet biztosítson. A beruházás hozzájárul a terület lakosságmegtartó és munkahelyteremtő célkitűzéseihez is. Kiemelten fontos az itt élők életkörülményeinek javítása (pl.: az orvoshoz való eljutásához szükséges idő csökkentése), a prevenció, az egészségmegőrzés. A járóbeteg-ellátó intézet ezért társadalmi, szociális és gazdasági szempontból nélkülözhetetlen a jánoshalmi kistérség részére Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál több állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből!

8 8 Megnevezés Sportcsarnok tetőfelújítása Tűzoltó gj. fecskendő beszerzése Csapadékvíz tározó rekonstrukciós munkái Idősek bentlakásos otthonának felújítása, akadálymentesítése A megvalósítás időpontja A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve LEKI Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám e Ft LEKI/DA/2007/ e BM BM támogatás Ft támogatás e Ft LEKI L e Ft ICsSzEM támog. ICsSzEM támog. SzFP Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! A projekt során egyéb jelentős beruházást nem valósít meg az Önkormányzat. Nincs olyan fejlesztés, amely akkor kapacitásokat kötne le, hogy a járóbetegszakellátó központ projekt megvalósítását veszélyeztetné. Tervezett beruházások: szennyvíz-elvezetés kiépítés Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 7 A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 7 rendelkezik összesen (fő) Közgazdász (egészségügyi szakközgazdász) szakképzettséggel 2 rendelkezik (fő) Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik (fő) 4 Orvosi, klinikai mérnöki szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 B) Projekt menedzser, heti 20 órában: 1 C) Egyéb 1 A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapasztalat (év) Képzettség Dr. Horváth 9 Altalános orvos, eü. Endre közgazdász-menedzser Füzes Attila 30 Okleveles közgazda, 3 egészségügyi menedzser Varjú József 30 Klinikai mérnök,villamos 3 üzemmérnök Bölöni Eszter 15 Okleveles közgazda 2 Hernold László 19 Orvos 2 Szabo Kinga 11 Okleveles közgazda 10 Koltai Tünde 23 Okleveles gépészmérnök 2 Szervezetnél eltöltött idő (év) 0

9 9 Szöveges indoklás Projektmenedzsment tagjai: Füzes Attila: a projektmendzsment kiemelkedő tagja. A tervezési fázis vezetője. Szakmai tapasztalatát a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban szerezte, ahol 1973 óta dolgozik, jelenleg ügyvezetőként. A projektmenedzsment biztosítását a Medigordius Kft. ügyvezetőjeként biztosítja. Varjú József: a Medigordiusz Kft.-nél dolgozik az egészségügyi szervezés, műszaki szakértői feladatok ellátásán. Kiskunhalasi műszaki vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése révén a helyismeret kiváló. Korábban a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. főigazgató üzemeltetési helyettese volt, ezért is biztosított az egészségügyi projektben való releváns szakmai tapasztalata. Bölöni Eszter: a projekt pénzügyi megvalósításáért, a pénzügyi projekt-folyamat menedzsment felelőse. Közgazdász végzettségű szakért a Medigordiusz Kft. közbeszerzési és pénzügyi projektjeinek megvalósításában működik közre. Dr. Hernold László: gyakorló orvos. Szakmai háttere, több mint 20 év szakmai tapasztalata segíti a projektet, hogy sikeresen, a célok elérésével megvalósuljon. A szakmai team munkáját támogatók önéletrajzát mint pályázati melléklet tüntettük fel Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max.500 karakter) A projekt nem tartalmaz területvásárlást. A tulajdoni viszonyok rendezettek. Az Intézet a projekt befejezéséig átkerül az újonnan, erre a célra alapított 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő non-profit kft. tulajdonába. A projekt során felmerülő költségeket, amelyek nem elszámolhatóak pl.: a gyógyászati segédeszköz bolt berendezése, fogászati kezelőegységek (2db) a betelepülő vállalkozások finanszírozzák. A betelepülő orvosok, vállalkozások az integrált informatikai rendszeren kívüli igényeit is maguk finanszírozzák Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! Amennyiben a projekt menedzsmentet nem a szervezet munkatársai alkotják, ismertesse ennek okát, valamint a kiválasztás szempontjait, metodikáját. (max. 400 karakter) Minden tevékenység külső kivitelezésben valósul meg. Külső beszállítók tervezett száma: 3-5. A főbb projekt tevékenységek megvalósítását a közbeszerzéseket követően - (építés, eszközbeszerzés,

10 10 projektmenedzsment) külsős, nyertes cégek végzik. A projekt menedzser: Dr. Horváth Endre A projektmenedzsment pályázati feltételeinek betartása miatt külső projektmendzsment igénybe vétele volt indokolt, ezt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott külsős cégek végzik.

11 11 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 4000 karakter). Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét! A projekt indokoltságának bemutatásánál és a célcsoportok definiálásánál az alábbi forrásokból származó adatokat vettünk figyelembe: Központi Statisztikai Hivatal megyénkénti évkönyvei, illetve Statisztikai évkönyve, demográfiai évkönyve, Területi Statisztikai évkönyve, a KSH honlapján elérhető adatok, elemzések, jelentések (www.ksh.hu), a KSH Stadat rendszeréből a népmozgalmi és egészségügyi vonatkozású adatok, NEPINFO (www.nepinfo.hu); ESKI: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (www.eski.hu) Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai, egészségügyi szolgáltatók adatai, OEP teljesítmény táblázatai, OTH Intézmény-nyilvántartás (www.gyogyinfok.hu) Részletek a megvalósíthatósági tanulmányban. - A jánoshalmi kistérség zóna- és térségbeosztás szerint kiemelt területi besorolás alá tartozik: területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérség közé sorolt (311/2007. Korm. rendelet). - A hat település összlakossága: fő (KSH, ). A projektben résztvevő települések közül jelenleg csak Jánoshalmán működik közfinanszírozott járóbeteg-ellátás (34 szakorvosi + 15 nem-szakorvosi): sebészet (10 óra/hét), nőgyógyászat (10 óra/hét), belgyógyászat (3 óra/hét) reumatológia (3 óra/hét), laboratórium (8 óra/hét). Az érintett 6 település éves szakellátási esetszáma: , melynek mindösszesen 6,8%-a esik Jánoshalmára. A járóbeteg eseti ellátást a lakosság most döntően a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, Baján, Kalocsán, illetve a bácsalmási rendelőintézetben veszi igénybe. - Az átlagos orvoshoz jutó idő magas a távolságok miatt: jelenleg ez átlagosan 35 km (70 km oda vissza). Az érintett települések lakosai legnagyobb részben a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat veszik igénybe jelenleg. A fejlesztést követően azonban a jánoshalmi szakrendelőt fogják választani. A lakosság tervezett igénybevételi mutatóival számolva átlagosan az orvoshoz jutási idő 14 km lesz, ami kb. 45 km (oda-vissza) távolság megtakarítást fog jelenteni esetenként a rendelésen való megjelenés. Tehát a létesülő szakrendelővel a jelenlegi átlagosan 35 km elérési távolság 14 km-re csökken. A legtávolabb lévő Hajós település 22 km-re található, mely összhangban van a 20 km-es járóbeteg szakrendelési elérhetőség kormányzati célkitűzésével. Település neve Lakosságszám (fő) Távolság (km) Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi Gépkocsi időbeni különbsége (perc) -18 Elérési idő átlagosan (perc) autóbusz Borota-Kiskunhalas Borota-Jánoshalma Jánoshalma Kiskunhalas Jánoshalma Jánoshalma Kéleshalom Csak Kiskunhalas átszállással 70 Kéleshalom Jánoshalma Mélykút-Kiskunhalas Mélykút-Jánoshalma Rém-Kiskunhalas Rém-Jánoshalma Hajós-Kiskunhalas Csak átszállással 110 Hajós-Jánoshalma Összesen: Autóbusz időbeni különbsége (perc )

12 12 A járóbeteg szakrendelésre az alábbi településekre utaznak: (zárójelben a közúton mért távolság a kistérség központjától, Jánoshalmától) - 46,0%-a a Kiskunhalasi Kórház (23 km) - 15,6%-a a Bajai Kórház (35 km) - 13,0%-a a Bácsalmási Egészségügyi Szolgálat (23 km) - 9,0%-a a Jánoshalmai Szakrendelő - 6,2%-a a Szegedi Tudományegyetem (76 km) - 2,1%-a a Kecskeméti Kórház (86 km) Ebből adódóan a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeit jelentősen növeli, ha a jelenleginél kevesebb utazással integrált szolgáltatásokat biztosító egészségügyi szakellátó intézményt érhetnek el a kistérségben. - A kistérségben mentőállomás nem található. A helye a mostani projektben kijelölésre került (megvalósítása egy másik támogatott projekt keretében történik). - A megye lakossága kismértékben, de folyamatosan csökken. - Az élveszületések aránya ingadozást mutat. - A halálozások aránya az országos átlagnál magasabb. halálozás összesen 1000 lakosra jutó halálozás összesen 1000 lakosra halálozás jutó halálozás Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Hajós Borota Rém összesen A születéskor várható élettartam évben a férfiak esetében mind a régiós, mind az országos átlagnál alacsonyabb volt. - A megyében a 60 éves és idősebb lakosság aránya évben az országos átlagnál magasabb. - A megye népsűrűsége mind az országos, mind a régiós átlagnál alacsonyabb. - Jelenleg a megyében 6 intézményben történik fekvőbeteg-ellátást: Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán Kiskunhalason, ill. Kecskeméten a Megyei kórházban és az MH Repülőkórházban. - Járóbeteg-szakellátást a kórházakon kívül 8 önálló intézetben és 4 egyéb egy-két szakmára szakosodó szolgáltató nyújt. - Több klinikai szakmában alacsonyabb a kapacitás a megyében mind a régióhoz, ill. az országoshoz képest (pl.: Belgyógyászat, Sebészet, Traumatológia, Szülészet-nőgyógyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Szemészet,Ideggyógyászat, Ortopédia, Urológia). Ezen indokok alapján alapvetően fontos egy új járóbeteg központ létrehozása.

13 Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. Közvetlen cél: A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. További cél: foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás), egészségnevelés, prevenció és egészségtudatos életmód kialakítása, valamint az egészségügy peremterületén működő támogató civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.). Az alapellátások és a kiegészítő szolgáltatások beköltöztetése elérhetővé, közelivé teszik a kistérség lakói számára az egészségügyi szolgáltatásokat. A projekt szakmai kialakítása során a helyi, kistérségi igényekre, a felmerülő problémákra javasolunk megoldást az egészségügyi szolgáltatásokat egy helyre koncentrált akadálymentesített intézményével. Az intézmény mind építészeti (energiatakarékosság, környezettudatosság megújuló energiák) mind eszköz oldali megközelítésből (pl.. integrált informatikai rendszerek, telemedicina, stb.) a legkorszerűbbnek mondható. A pályázatban bemutatott projekt célok maximálisan megfelelnek a pályázati kiírás céljainak (pl.: szolgáltatási hiány megszüntetése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való területi kiegyenlítés). Az Intézet továbbá számos egyéb funkciót is betölt majd: betegségmegelőzés, ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat, anya- és csecsemővédelem, terhesgondozás, terhes torna, terhességi tanácsadás, gyógytorna stb. A projekt elemei: - infrastruktúra fejlesztés, építés - eszközbeszerzés - info-kommunikációs fejlesztés - tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - projektmenedzsment A projekt illeszkedik az egészségügyi struktúraváltás jelenkori követelményeihez. Egy modern, célirányosan kialakított épületben összefogja, koncentrálja a térségben már jelenlévő egészségügyi szolgáltatásokat számos párhuzamosságot elkerülve ezzel, valamint új ellátási formák allokációja révén növeli a helyben történő definitív ellátások számát, csökkenti a megfelelő szakorvoshoz történő eljutás idejét, távolságát, továbbá a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb és hatásosabb felhasználását eredményezi. Az érintett települések lakosai jelenleg főleg a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat, a Bajai Kórházat és a Kalocsai kórházat veszik igénybe jelenleg. A fejlesztést követően azonban a jánoshalmi szakrendelőt fogják választani. A lakosság tervezett igénybevételi mutatóival számolva átlagosan 45 km (oda-vissza) távolság megtakarítást fog jelenteni esetenként a rendelésen való megjelenés. Éves esetszámot tekintve (kivétel a jánoshalmi lakosok, akik természetesen nem utaznak) fő utazását jelenti, mely összesen km megtakarított távolság a szakrendelő elérése érdekében. További célok: A központ célja, hogy a kistérség lakossága számára az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb köréhez biztosítson gyors és jó hozzáférést, esélyegyenlőséget az

14 14 egészség védelméhez, ezért további kiegészítő funkciók is integrálásra kerülnek. Ezek közül kiemelkedik: - házirovosi ügyelet befogadása, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása; - (egy későbbi projekt keretében kiépítendő és megvalósítandó) mentőállomás befogadása; - telemedicina rendszer; - betegszállítás logisztikai hátterének megszervezése; - védőnői szolgálat központja; - otthonápolási szolgáltatások (home care, hospice jelleggel) háttér biztosítása; - tornaterem (rehabilitáció); - foglalkozás-egészségügy kialakítása; - egy napos kórház, nappali kórház kialakítása - egészségügy peremterületén működő támogató civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.); - és egyéb egészség célú szolgáltatások, szolgáltatók. A fenti tevékenységek és szolgáltatások megteremtik a lehetőségét egy több funkciós közösségi tér létrehozására. Ennek természetesen része a prevenció, az egészségmegőrzés és az egészséges életmódra való nevelés (folyamatos programokkal, bemutatókkal). Hosszú távú célok: - ellátás hatékonyság javítása az infrastrukturális fejlesztés révén - a térség lakosainak tényleges egészségügyi szükségleteinek ellátása - az egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tétele (lakosság-közelség) - egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása (területi kiegyenlítés) - közszolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítása - kórházon kívüli ellátások fejlesztése - a kórházi ellátásoktól terelje az ellátást az alacsonyabb szintek felé, már a kórház előtt nyújtson lehetőség szerint definitív ellátást - megbetegedés megelőzés, prevenció - az informatikai fejlesztés révén az integrált rendszer lehetővé teszi az intézmények közötti könnyebb és gyorsabb integrált kommunikációt - az integrált rendszerben, a többi ellátó intézménnyel való szoros együttműködés következtében a kistérség egészségügyi mutatóiban javulás várható. Általános célok: - területi kiegyenlítés, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, közelebbivé tétele, a szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása - szolgáltatási hiány megszüntetése Cél továbbá olyan betegközpontú ellátás megteremtése: központi betegirányító diszpécserszolgálat kialakítása a porta recepció keretein belül, mely működteti a betegelőjegyzési rendszert, telefonos felvilágosítást ad, valamint a beteget a teljes ellátási folyamaton végigkíséri (betegelégedettségi kérdőív, panaszláda). Várt eredmények: - az orvoshoz jutási idő átlagosan a kistérségben 35 km-ről 14 km-re csökken, ami összességében átlagosan 45 km (oda-vissza) megtakarítást eredményez. - a kialakítandó nappali kórház további fekvőbeteg ellátásokat válthat ki, a várhatóan mintegy 200 súlyszám/év teljesítményével - a lakosság a helyi járóbeteg intézetet vegye igénybe, csökkenjen a területen kívüli ellátások száma (jelenleg a helyi igénybevétel 6,8%, 5 éven belül 80% vegye igénybe) - csökkenjen a területről kórházba utalások száma (jelenleg 979 beutalás/év, cél: 5%-os csökkenés)

15 15 - csökkenjen a kórházban tartózkodás ideje, csökkenjen az indokolatlan fekvőbeteg ellátás száma - csökkenjen a sürgősségi ellátás keretében kórházba utaltak száma (cél: jelenlegi - 10%) - csökkenjen háziorvos által utalványozott utazási térítések száma, összege (csökkenés mértéke legyen >35% 5 év alatt) - csökkenjen a táppénzen töltött napok száma - emelkedjen a definitív ellátások száma (jelenleg a háziorvosi beküldés 84,5 eset/100 lakos/év, 5 év múlva 75 eset/100 lakos/év) - emelkedjen a házi szakápolás volumene (jelenleg 104,1 vizit/1000 lakos, 5 év alatt érje el az országos átlagot, mely 114,8 vizit/1000 lakos) - emelkedjen a nappali kórházban ellátottak száma (jelenleg 0, 5 év alatt nőjön ellátás/1000 lakos/év értékre) - emelkedjen a születéskor várható élettartam, 5 év alatt érje el legalább a megyei átlagot - csökkenjen az 1000 lakosra jutó mortalitás, 10 év alatt érje el a régió, a megye, illetve az országos átlagot (kistérség: 15,6, megye:13,3, országos: 13,1) - csökkenjen a lakosságfogyás üteme (jelenleg 4%, cél 2010-re 3,5%., 2015-re 2,5%.) Ez egyben célkitűzése Jánoshalma városfejlesztési stratégiájának is A konstrukció keretében megvalósított fejlesztések nem csak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és minőségét javítják, hanem a létrehozandó intézmények hozzájárulnak a kistérségek vonzerejéhez, lakosságmegtartó képességéhez, és munkahelyeket is teremtenek, mindezzel nő az adott kistréségek versenyképessége, megteremtődik az esély a felzárkózásra. Összességében elmondható, hogy az intézet létrehozása kiemelkedően fontos a kistérség életében, fejlődésében, versenyképességének előmozdításában. A járóbeteg-szakellátás szolgáltatásait a lakosság igényei szerint terveztük meg a lakosság szükségleteinek figyelembevételével. A helyi igényekhez és szükségeltekhez való alkalmazkodás (beleérve a földrajzi, társadalmi, demográfiai trendeket, valamint a rendelkezésre álló közúti infrastruktúrát) a projekt tervezésében és megvalósításában prioritást élvez. Ennek köszönhetően a központ önállóan is életképessé válik, elősegítve a területi esélyegyenlőséget, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A helyi igények mellett a beruházás céljai maximálisan megfelelnek a jelen pályázati kiírás céljainak (ezen keresztül a komplex Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programnak). A célok egyezősége az alábbi területen jelenik meg: - egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése - társadalmi esélykülönbségek csökkentése - szolgáltatási hiányok megszüntetése - lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása - prevenció, betegség-megelőzés - szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása, ahol jelenleg nincs közfinanszírozott szakellátás - infrastruktúrafejlesztés révén megvalósuló szolgáltatás kínálat kialakítása - fogyatékossággal élők igényeinek figyelembe vétele - info-kommunikációs fejlesztés az egészségügyben 5.3. A projekt célcsoportja. Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,

16 16 hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.), a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? A célcsoport számára létrehozandó intézmény fizikai elérhetőségét, megközelíthetőségét Célcsoport meghatározás: A projekt célcsoportját KSH adatokkal, jelenlegi egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokkal, jogszabályi kötelezettségekkel támasztjuk alá: Központi Statisztikai Hivatal megyénkénti évkönyvei, illetve Statisztikai évkönyve, emográfiai évkönyve, Területi Statisztikai évkönyve, a KSH honlapján elérhető adatok, elemzések, jelentések (www.ksh.hu), a KSH Stadat rendszeréből a népmozgalmi és egészségügyi vonatkozású adatok, NEPINFO (www.nepinfo.hu); ESKI: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (www.eski.hu) Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai, egészségügyi szolgáltatók adatai, OEP teljesítmény táblázatai, OTH Intézmény-nyilvántartás (www.gyogyinfok.hu) Részletek a megvalósíthatósági tanulmányban. Konkrét célcsoportok: - az érintett 6 település lakossága - környező települések lakosai - fogyatékkal élők: teljes akadálymentesítés, gyógyászai segédeszköz bolt nyitása - kevésbé mobilits réteg pl.: idősek: közelség, szervezett szállítás biztosítása Az intézet jól megközelíthető lesz tömegközlekedési eszközzel, átlagosan 14 km-re van az egyes településektől, így az intézetet könnyebben tudják majd megközelíteni az idősebb, kevésbé mobilis lakosok is. - új munkaerő, új munkavállalók: az Intézet közvetlenül mintegy 24 új munkahelyet teremt, valamint emellett közvetve további munkaerő növekedéshez járul hozzá a beszállítóknál (mosoda, élelmezés, gyógyászati segédeszköz bolt). Az egészségügyi intézetekben több nő dolgozik, mint férfi, így a kistérségben növeli a női foglalkoztatottak számát, arányát is. Általános célcsoport: - A járóbeteg intézet által nyújtott medikai ellátás szempontjából célcsoport az érintett települések teljes lakossága. Előzetes számítások alapján a teljes lakosság 78,4%-a fog az intézetbe járni. Település Lakos (fő) Jánoshalmi szakrendelőbe Lakosság arány (%) 2006-os adatok alapján fog járni (fő) Borota Jánoshalma Kéleshalom Mélykút Rém Hajós Összesen: Átlag : 78,4 A projekt célja, hogy a szolgáltatásokat a kistérség igényeihez szabja, figyelembe véve a megbetegedési adatokat, egyéb egészségügyi és demográfiai statisztikákat. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az intézmény tömegközelítéssel jól megközelíthető lesz, jelentősen csökkentve az orvoshoz jutás idejét és távolságát a kistérség lakosai számára.

17 17 A lakosok igényeinek felmérése során még fontosabbá vált, hogy a központ a már létező szigetrendszerű szolgáltatásokat központosítja (új szolgáltatások létrehozása mellett), ezzel jelentősen hatékonyabbá téve a gyógyulás és a prevenció folyamatait Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát. (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre: a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek megléte az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhető) A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. A projekt fő tevékenységei: előkészítés (tervezés, közbeszerzés, engedélyezés), építés, épület kivitelezés (építészet, gépészet, elektromos munkák), parkosítás, parkoló építés, eszközbeszerzés (orvosi műszerek beszerzése, informatikai fejlesztés, infokommunikációs eszközök fejlesztése), tájékoztatás és nyilvánosság és projektmenedzsment. A járóbeteg-szakrendelő központban megvalósuló szakrendeléseket, illetve várható esetszámokat mutatja az alábbi táblázat: Szakma Szakorvosi Várható eset/év Várható Pont/év óra/hét beavatkozás /év Belgyógyászat Sebészet/Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat, terhes tanácsadás Csecsemő és gyermekgyógyászat Fül-orr-gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Neurológia Psychiatria Urológia Reumatológia Röntgen Ultrahang Labor J0/ csak vérvételi hely / Szakorvosi óra összesen A laboratórium alap vizsgálati palettát biztosít. A minták elszállításra és a központi laboratóriumban (Semmelweis Kórház, Kiskunhalas) kerülnek feldolgozásra. A lelet digitális úton érkezik vissza, jelentős időnyereséget biztosítva a gyors diagnosztizáláshoz.

18 18 A lakosság rossz egészségi mutatóira tekintettel jelentős a diagnosztikai ellátó kapacitások fejlesztése. A gyors és megbízható diagnosztizálás és a költség hatékony működés érdekében a központ a telemedicina körébe tartozó megoldásokat intenzíven alkalmazza majd. Ezek közül is kiemelkedik a teleradiológia súlya. Mivel a központ célja, hogy a kistérség lakossága számára az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb köréhez biztosítson gyors és jó hozzáférést, esély egyenlőséget az egészség védelméhez, ezért további kiegészítő funkciók is integrálásra kerülnek. Ezek közül kiemelkedik: házirovosi ügyelet befogadása, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása; foglalkozás-egészségügyi ellátás megvalósítása, egy későbbi projekt keretében kialakítandó mentőállomás befogadása; betegszállítás logisztikai hátterének megszervezése; védőnői szolgálat központja; otthonápolási szolgáltatások (home care, hospice jelleggel) háttér biztosítása; nappali kórház kialakítása; civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.);tornaterem (rehabilitáció); egyéb egészség célú szolgáltatások, szolgáltatók. Jánoshalmi szakrendelőbe költöznek az alapellátásból: 2 gyermek, 2 felnőtt, 2 fogorvos, 5 védőnő. A projekt tevékenységei lehetővé teszik a járóbeteg-ellátó központ 2010-es megnyitását. A járóbeteg-szakellátó pedig számos helyi problémára ad választ, ezzel is javítja a lakossági életkörülményeit, itt tartva a helyi lakosságot. A projekt szakmai megvalósítása során érdemes megemlíteni, hogy konkrét lakossági, helyi igényekből indultunk ki, ezáltal a tervezett eszközbeszerzés és kapacitások megfelelnek majd a várható, jelentkező keresletnek. Valamint a beruházás elemei megfelelnek a pályázati kritériumoknak; a műszaki, technológiai színvonal is megfelel az elvárt paramétereknek: - az eszközbeszerzések, informatikai rendszerek a legkorszerűbb alkalmazásokat jelentik: integrált informatikai medikai rendszer, telemedicina képalkotó diagnosztika működtetése, integrált vállalat-irányítási rendszer, info-kommunikációs és diszpécserszolgálat működtetése, központi betegirányító és betegbehívó rendszer stb., - az informatikai beszerzések paraméterei is megfelelnek a pályázatban kért feltételeknek. A beszerzésre kerülő eszközök a legfejlettebb technológiát képviselik. Az eszközlista összeállításában kiskunhalasi, budapesti és helyi szakemberek is együttműködtek (Füzes Attila, Hernold László), ebből adódóan az eszközök kapacitása és a várható igénybevétel összehangolt. A beruházás pozitívumai közé tartozik, hogy az ingatlan tulajdonjogi helyzete tiszta, valamint az épület megfelel a környezettudatos építkezésnek. A tervezők a környezeti fenntarthatósági szempontokat figyelembe vétele tervezték az akadálymentesített épületet.

19 5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni). A tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban A projekt tevékenységének ütemezése n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 0. Előkészítés x 1. Építés x x x x x x 1.1. Épület kivitelezés x x x x x x (építészet, gépészet, elektromos munkák) 1.2. Parkosítás, parkoló építés x x 2. Eszközbeszerzés x x x x x 2.1. Orvosi műszerek x beszerzése 2.2. Informatikai fejlesztés x x x x x 2.3 Bútorok x 3. Projektmenedzsment x x x x x x x x 4. Tájékoztatás, nyilvánosság x x x x x x x x 5.6. A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek PÁLYÁZÓ NEVE: JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Pályázati kiírás száma: TIOP-2.1.2/07/1. Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat Tevékenységek-költségkategóriák Támogatási intenzitás % projekt projekt előkészítés menedzsment költségei költségei projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Építés, Projekt megvalósításához igénybevett Egyéb felújítás, bővítés, átalakítás, ingatlanvásárlás Eszközbeszerzés szolgáltatások szolgáltatások korszerűsítés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség összesen

20 20 Terv ( Ftban) Terv ( Ftban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ftban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ftban) Terv ( Ft-ban) 11. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 91,4% Földterület, termőföld Telek, telkesítés Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 91% Egyéb építmények Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 99,9% Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 99,9% Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 99,9% Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 99,9% Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 99,9% ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Egyéb anyagköltség Anyagköltség megtérülés IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 99,9% Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 99,9% EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 99,9% Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 99,9% Biztosítási díj 99,9% Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj Különféle egyéb költségek 99,9% BÉRKÖLTSÉG 99,9% SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK 99,9% Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 99,9% Egészségügyi hozzájárulás 99,9% Munkaadói járulék 99,9% Szakképzési hozzájárulás 99,9% Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI OSSZESEN 99,9% TARTALÉK 99,9% MINDÖSSZESEN 95%

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Püspökladány Helyi Esélyegyenlőségi Program PÜSPÖKLADÁNY HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

Püspökladány Helyi Esélyegyenlőségi Program PÜSPÖKLADÁNY HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA PÜSPÖKLADÁNY HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 2 Tartalomjegyzék Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai helyzet... 7 Öregedési index...

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben