1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához"

Átírás

1 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TIOP /07/1 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Megye: Bács-Kiskun megye Település: Jánoshalma Irányítószám: 6440 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Béke tér Házszám: 9. Helyrajzi szám: 26/ A projekt megvalósításának kezdete: 2008 év 09 hó 01 nap 2.4. A projekt megvalósításának befejezése: 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (ezer Ft) 2.6. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft) 2010 év 06 hó 30 nap Ft Ft 2.7. A támogatás mértéke (%) 95% (leghátrányosabb kistérség 311/2007 kormányrendelet értelmében) 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 1000 karakter) A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. További cél: foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás), egészségnevelés, prevenció és egészségtudatos életmód kialakítása, valamint az egészségügy peremterületén működő civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetesklub stb.). Az alapellátások és a kiegészítő szolgáltatások beköltöztetése elérhetővé, közelivé teszik a kistérség lakói számára az egészségügyi szolgáltatásokat. A projekt szakmai kialakítása során a helyi, kistérségi igényekre, a felmerülő problémákra javasolunk megoldást az egészségügyi szolgáltatásokat egy helyre koncentrált akadálymentesített

3 3 intézményével. Az intézmény mind építészeti (energiatakarékosság, környezettudatosság megújuló energiák) mind eszköz oldali megközelítésből (pl.. integrált informatikai rendszerek, telemedicina, stb.) a legkorszerűbbnek mondható. A pályázatban bemutatott projekt célok maximálisan megfelelnek a pályázati kiírás céljainak (pl.: szolgáltatási hiány megszüntetése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való területi kiegyenlítés). Az Intézet továbbá számos egyéb funkciót is betölt majd: betegségmegelőzés, ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat, anya- és csecsemővédelem, terhesgondozás, terhes torna, terhességi tanácsadás, gyógytorna stb. 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI Társulási megállapodás, önkormányzat alakuló ülésének jegyzőkönyve, költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján 3.1. A pályázó teljes neve: Jánoshalma Város Önkormányzata 3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns): Jánoshalma Város Önkormányzata 3.3. Gazdálkodási formakód: Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): Adószám: Bankszámlaszám: Statisztikai szám: Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns) 3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): Nem releváns 2006 év 10 hó 12 nap Minősítési kód: 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül (önkormányzat) Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése Fejlesztendő TEÁOR száma és tevékenység megnevezése 8411 Általános közigazgatás 8621 Általános járóbeteg-ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fejlesztendő tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) (önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni!) Nem releváns (a pályázó önkormányzat)

4 A pályázó székhelye: Ország Magyarország Külföldi székhely esetén a teljes cím Nem releváns Megye: Bács-Kiskun megye Település: Jánoshalma Irányítószám: 6440 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Béke tér Házszám 1. Helyrajzi szám: 1/ A pályázó fióktelepe: (csak külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Nem releváns Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám A pályázó postacíme Megye: Bács-Kiskun megye Település: Jánoshalma Irányítószám: 6440 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) -- Házszám: -- Helyrajzi szám: -- Postafiók irányítószám: 6440 Postafiók: Pf. 49. Honlap: A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Czeller Zoltán Beosztás: polgármester Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: -- Név: -- Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Dr. Horváth Endre Beosztás: Projekt menedzser Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2:

5 Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban) Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetében Megnevezés 2005 év 2006 év Sajátos működési bevétele Mérlegfőösszeg Módosított pénzmaradvány Tartalékba helyezhető pénzösszeg Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) nem nem A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Nem releváns Telefonszám: Fax szám: cím: 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.A A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) Önkormányzatok, és önkormányzati társulások esetében: A település és az önkormányzati társulásban érintett települések összességének földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, művelődési adatai. A település/célterület és az önkormányzati társulásban érintett települések összességének infrastrukturális ellátottsága, fejlődése-elmaradottsága, besorolása. Fejlődési trendek. Bács-Kiskun megye a Dél-Alföldi régióhoz tartozik. A jánoshalmi kistérség a megye déli részén helyezkedik el; a megye lakónépességének 3,3%-a él itt; területe: 4315 km2. A jánoshalmi kistérség zóna- és térségbeosztás szerint kiemelt területi besorolás alá tartozik: Területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérség közé sorolt (311/2007. Kormány rendelet). A fejlesztési megállapodást 6 települést köti: Jánoshalmi kistérség - Borota, Jánoshalma (www.janoshalma.hu), Kéleshalom, Mélykút, továbbá a Bajai kistérségből Rém és a Kalocsai - kistérségből Hajós. Népességi adatok: Borota (1.451 fő), Jánoshalma (9.510 fő), Kéleshalom (494 fő), Mélykút (5.512 fő), Rém (1.430 fő), Hajós (3.360 fő). A projektben résztvevő 6 település lakossága: (KSH, 2007) fő. A térségben a gyermekvállalási kedv sajnálatos módon folyamatosan csökken. A 80- as évektől az élve születések száma kevesebb, mint a halálozásoké. A természetes fogyás hatására az itt lakók száma 1980 és 1989 között csaknem 9,4 ezer fővel, míg 1990 és 2004 között majd 2 ezer fővel csökkent. A lakosság korosztályi összetételét tekintve öregedő, a fiatal korosztályok aránya csökkenő. A térség lakosainak iskolázottsági színvonalára jellemző, hogy kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Ugyanakkor elmondható, hogy Bács-Kiskun lakosságának iskolázottsága folyamatosan és jelentős mértékben javult az elmúlt évtizedekben: a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli aránya egyre magasabb, valamint egyre kisebb hányadot képviselnek azok, akiknek végzettsége az általános iskola 8 osztályánál alacsonyabb.

6 6 A népesség gazdasági aktivitása negatív tendenciát mutat: a foglalkoztatottság színvonalának visszaesése, az inaktívak számának növekedése, a munkanélküliség növekedése ben Bács-Kiskun megyében mindössze 35%-ot tett ki a kereső foglalkozásúak népességen belüli aránya. A munkanélküliségi ráta 2004-ben Bács- Kiskun Megyében 7,1% volt (ugyanakkor országos átlag: 6,1%). A térséget sajátos településhálózat jellemzi: meghatározó az átlagosnál jóval nagyobb településnagyság és ezzel együtt lényegesen kisebb népsűrűség. A közutaknak a vasútnál magasabb kiépítettsége következtében a települések közötti forgalom nagyobb része közúton bonyolódik. A térség úthálózata a települések nagy mérete miatt viszonylag ritka, műszaki állaguk leromlott. A térség vállalkozásainak zöme főként a városokra koncentrálódik. A térség növekvő vállalkozói aktivitását mutatja, hogy míg 2002-ben 1000 lakosra 70 működő vállalkozás jutott, addig 2003-ban már 73. A vállalkozások zöme egyéni vállalkozás. Profil tekintetében a jánoshalmi kistérségben a mezőgazdasági vállalkozások aránya kiemelkedően magas, pl.: Kéleshalmon eléri a 40%-ot. A térség vállalkozásai 10 főnél kevesebb létszámot foglalkoztatnak. A többgenerációs családmodell csaknem teljes megszűnésével, az idős emberek többsége külön él a családjától. A rászorulókról a szociális alapellátás keretei között az önkormányzatok gondoskodnak. Az alapellátás különböző formái (ebéd házhoz szállítás, bevásárlás, háztartási munkák, pszichés és egészségügyi segítség, hivatalos ügyek intézése stb.) a térség 26 településén biztosított, így a jánoshalmi kistérségben is. A jánoshalmi kistérség működését tekintve jelenleg még nem alkot szerves egészként működő területi egységet. Jánoshalma 1989 óta városi rangú település. Városiasodó nagyközség Mélykút. Kis lélekszámú és jelentős arányú külterületi népességgel rendelkező tanyaközség Kéleshalom. A kistérség települései, melyek egykor a bajai és a kiskunhalasi járás részei voltak, ma még e két szomszédos városhoz erősen vonzódnak. Ennek oka a társadalmi szokások, rossz közlekedési hálózat, a települések közötti jelentős fejlettségbeli különbségek. Jellemző a humánés közszolgáltatások kiegyensúlyozatlan elérhetősége, ezen belül az egészségügyi ellátórendszer minden szintjének rossz elérési esélye. A térség stratégiai fejlesztési koncepciójának elemei a szociális problémák megoldása, a humán infrastruktúra fejlesztése. Az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése ennek szükséges eleme. A konstrukció keretében megvalósított fejlesztések nemcsak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és minőségét javítják, hanem a létrehozandó intézmények hozzájárulnak a kistérségek vonzerejéhez, lakosságmegtartó képességéhez, és munkahelyeket is teremtenek, mindezzel nő az adott kistréségek versenyképessége, megteremtődik az esély a felzárkózásra. Fejlődési lehetőség továbbá a szociális gazdaság fejlesztése, a prevenciós és a kurációs lehetőségek bővítése, valamint a társadalmi esélyegyenlőséget növelő programok.

7 7 4.1.B A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén). A kérdés nem értelmezhető a szervezetre: x Tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve Tulajdoni hányad (tulajdonos esetén) összeg (ezer Ft) százalék (%-ban) 4.1 C Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! (max. 400 karakter) Jelen pályázatot Jánoshalma Város Önkormányzata nyújtja be. A pályázatért felelős személy a város polgármester, Czeller Zoltán polgármester. A projekt megvalósításában a projekt gazda: Dr. Horváth Endre A szakmai háttér biztosításáért felel: Füzes Attila. A projekt során a projekt gazda szakmai háttere és a projektmenedzsment kiemelkedő. Fontos lesz továbbá az intézetben dolgozó orvosok elismerésre méltó munkája. A projekt megvalósítása során, valamint az intézet működése alatt a szervezeti és együttműködési háttér biztosított. A szakmaiság mellett az önkormányzat elkötelezettsége segíti a projekt megvalósítást Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max karakter) A pályázat lehetőséget teremt a kistérség és régió egészségügyi ellátórendszerének minőség és hatékonyság növelésére. Emellett lehető teszi az egészségügyi szolgáltatások területi kiegyenlítését, elérhetőségét. A kistérség legfontosabb feladata, hogy versenyképessé váljon, vonzó gazdasági és társadalmi környezet biztosítson. A beruházás hozzájárul a terület lakosságmegtartó és munkahelyteremtő célkitűzéseihez is. Kiemelten fontos az itt élők életkörülményeinek javítása (pl.: az orvoshoz való eljutásához szükséges idő csökkentése), a prevenció, az egészségmegőrzés. A járóbeteg-ellátó intézet ezért társadalmi, szociális és gazdasági szempontból nélkülözhetetlen a jánoshalmi kistérség részére Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál több állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből!

8 8 Megnevezés Sportcsarnok tetőfelújítása Tűzoltó gj. fecskendő beszerzése Csapadékvíz tározó rekonstrukciós munkái Idősek bentlakásos otthonának felújítása, akadálymentesítése A megvalósítás időpontja A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve LEKI Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám e Ft LEKI/DA/2007/ e BM BM támogatás Ft támogatás e Ft LEKI L e Ft ICsSzEM támog. ICsSzEM támog. SzFP Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! A projekt során egyéb jelentős beruházást nem valósít meg az Önkormányzat. Nincs olyan fejlesztés, amely akkor kapacitásokat kötne le, hogy a járóbetegszakellátó központ projekt megvalósítását veszélyeztetné. Tervezett beruházások: szennyvíz-elvezetés kiépítés Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 7 A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 7 rendelkezik összesen (fő) Közgazdász (egészségügyi szakközgazdász) szakképzettséggel 2 rendelkezik (fő) Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik (fő) 4 Orvosi, klinikai mérnöki szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 B) Projekt menedzser, heti 20 órában: 1 C) Egyéb 1 A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapasztalat (év) Képzettség Dr. Horváth 9 Altalános orvos, eü. Endre közgazdász-menedzser Füzes Attila 30 Okleveles közgazda, 3 egészségügyi menedzser Varjú József 30 Klinikai mérnök,villamos 3 üzemmérnök Bölöni Eszter 15 Okleveles közgazda 2 Hernold László 19 Orvos 2 Szabo Kinga 11 Okleveles közgazda 10 Koltai Tünde 23 Okleveles gépészmérnök 2 Szervezetnél eltöltött idő (év) 0

9 9 Szöveges indoklás Projektmenedzsment tagjai: Füzes Attila: a projektmendzsment kiemelkedő tagja. A tervezési fázis vezetője. Szakmai tapasztalatát a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban szerezte, ahol 1973 óta dolgozik, jelenleg ügyvezetőként. A projektmenedzsment biztosítását a Medigordius Kft. ügyvezetőjeként biztosítja. Varjú József: a Medigordiusz Kft.-nél dolgozik az egészségügyi szervezés, műszaki szakértői feladatok ellátásán. Kiskunhalasi műszaki vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése révén a helyismeret kiváló. Korábban a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. főigazgató üzemeltetési helyettese volt, ezért is biztosított az egészségügyi projektben való releváns szakmai tapasztalata. Bölöni Eszter: a projekt pénzügyi megvalósításáért, a pénzügyi projekt-folyamat menedzsment felelőse. Közgazdász végzettségű szakért a Medigordiusz Kft. közbeszerzési és pénzügyi projektjeinek megvalósításában működik közre. Dr. Hernold László: gyakorló orvos. Szakmai háttere, több mint 20 év szakmai tapasztalata segíti a projektet, hogy sikeresen, a célok elérésével megvalósuljon. A szakmai team munkáját támogatók önéletrajzát mint pályázati melléklet tüntettük fel Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max.500 karakter) A projekt nem tartalmaz területvásárlást. A tulajdoni viszonyok rendezettek. Az Intézet a projekt befejezéséig átkerül az újonnan, erre a célra alapított 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő non-profit kft. tulajdonába. A projekt során felmerülő költségeket, amelyek nem elszámolhatóak pl.: a gyógyászati segédeszköz bolt berendezése, fogászati kezelőegységek (2db) a betelepülő vállalkozások finanszírozzák. A betelepülő orvosok, vállalkozások az integrált informatikai rendszeren kívüli igényeit is maguk finanszírozzák Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! Amennyiben a projekt menedzsmentet nem a szervezet munkatársai alkotják, ismertesse ennek okát, valamint a kiválasztás szempontjait, metodikáját. (max. 400 karakter) Minden tevékenység külső kivitelezésben valósul meg. Külső beszállítók tervezett száma: 3-5. A főbb projekt tevékenységek megvalósítását a közbeszerzéseket követően - (építés, eszközbeszerzés,

10 10 projektmenedzsment) külsős, nyertes cégek végzik. A projekt menedzser: Dr. Horváth Endre A projektmenedzsment pályázati feltételeinek betartása miatt külső projektmendzsment igénybe vétele volt indokolt, ezt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott külsős cégek végzik.

11 11 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 4000 karakter). Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét! A projekt indokoltságának bemutatásánál és a célcsoportok definiálásánál az alábbi forrásokból származó adatokat vettünk figyelembe: Központi Statisztikai Hivatal megyénkénti évkönyvei, illetve Statisztikai évkönyve, demográfiai évkönyve, Területi Statisztikai évkönyve, a KSH honlapján elérhető adatok, elemzések, jelentések (www.ksh.hu), a KSH Stadat rendszeréből a népmozgalmi és egészségügyi vonatkozású adatok, NEPINFO (www.nepinfo.hu); ESKI: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (www.eski.hu) Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai, egészségügyi szolgáltatók adatai, OEP teljesítmény táblázatai, OTH Intézmény-nyilvántartás (www.gyogyinfok.hu) Részletek a megvalósíthatósági tanulmányban. - A jánoshalmi kistérség zóna- és térségbeosztás szerint kiemelt területi besorolás alá tartozik: területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérség közé sorolt (311/2007. Korm. rendelet). - A hat település összlakossága: fő (KSH, ). A projektben résztvevő települések közül jelenleg csak Jánoshalmán működik közfinanszírozott járóbeteg-ellátás (34 szakorvosi + 15 nem-szakorvosi): sebészet (10 óra/hét), nőgyógyászat (10 óra/hét), belgyógyászat (3 óra/hét) reumatológia (3 óra/hét), laboratórium (8 óra/hét). Az érintett 6 település éves szakellátási esetszáma: , melynek mindösszesen 6,8%-a esik Jánoshalmára. A járóbeteg eseti ellátást a lakosság most döntően a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, Baján, Kalocsán, illetve a bácsalmási rendelőintézetben veszi igénybe. - Az átlagos orvoshoz jutó idő magas a távolságok miatt: jelenleg ez átlagosan 35 km (70 km oda vissza). Az érintett települések lakosai legnagyobb részben a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat veszik igénybe jelenleg. A fejlesztést követően azonban a jánoshalmi szakrendelőt fogják választani. A lakosság tervezett igénybevételi mutatóival számolva átlagosan az orvoshoz jutási idő 14 km lesz, ami kb. 45 km (oda-vissza) távolság megtakarítást fog jelenteni esetenként a rendelésen való megjelenés. Tehát a létesülő szakrendelővel a jelenlegi átlagosan 35 km elérési távolság 14 km-re csökken. A legtávolabb lévő Hajós település 22 km-re található, mely összhangban van a 20 km-es járóbeteg szakrendelési elérhetőség kormányzati célkitűzésével. Település neve Lakosságszám (fő) Távolság (km) Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi Gépkocsi időbeni különbsége (perc) -18 Elérési idő átlagosan (perc) autóbusz Borota-Kiskunhalas Borota-Jánoshalma Jánoshalma Kiskunhalas Jánoshalma Jánoshalma Kéleshalom Csak Kiskunhalas átszállással 70 Kéleshalom Jánoshalma Mélykút-Kiskunhalas Mélykút-Jánoshalma Rém-Kiskunhalas Rém-Jánoshalma Hajós-Kiskunhalas Csak átszállással 110 Hajós-Jánoshalma Összesen: Autóbusz időbeni különbsége (perc )

12 12 A járóbeteg szakrendelésre az alábbi településekre utaznak: (zárójelben a közúton mért távolság a kistérség központjától, Jánoshalmától) - 46,0%-a a Kiskunhalasi Kórház (23 km) - 15,6%-a a Bajai Kórház (35 km) - 13,0%-a a Bácsalmási Egészségügyi Szolgálat (23 km) - 9,0%-a a Jánoshalmai Szakrendelő - 6,2%-a a Szegedi Tudományegyetem (76 km) - 2,1%-a a Kecskeméti Kórház (86 km) Ebből adódóan a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeit jelentősen növeli, ha a jelenleginél kevesebb utazással integrált szolgáltatásokat biztosító egészségügyi szakellátó intézményt érhetnek el a kistérségben. - A kistérségben mentőállomás nem található. A helye a mostani projektben kijelölésre került (megvalósítása egy másik támogatott projekt keretében történik). - A megye lakossága kismértékben, de folyamatosan csökken. - Az élveszületések aránya ingadozást mutat. - A halálozások aránya az országos átlagnál magasabb. halálozás összesen 1000 lakosra jutó halálozás összesen 1000 lakosra halálozás jutó halálozás Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Hajós Borota Rém összesen A születéskor várható élettartam évben a férfiak esetében mind a régiós, mind az országos átlagnál alacsonyabb volt. - A megyében a 60 éves és idősebb lakosság aránya évben az országos átlagnál magasabb. - A megye népsűrűsége mind az országos, mind a régiós átlagnál alacsonyabb. - Jelenleg a megyében 6 intézményben történik fekvőbeteg-ellátást: Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán Kiskunhalason, ill. Kecskeméten a Megyei kórházban és az MH Repülőkórházban. - Járóbeteg-szakellátást a kórházakon kívül 8 önálló intézetben és 4 egyéb egy-két szakmára szakosodó szolgáltató nyújt. - Több klinikai szakmában alacsonyabb a kapacitás a megyében mind a régióhoz, ill. az országoshoz képest (pl.: Belgyógyászat, Sebészet, Traumatológia, Szülészet-nőgyógyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Szemészet,Ideggyógyászat, Ortopédia, Urológia). Ezen indokok alapján alapvetően fontos egy új járóbeteg központ létrehozása.

13 Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. Közvetlen cél: A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. További cél: foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás), egészségnevelés, prevenció és egészségtudatos életmód kialakítása, valamint az egészségügy peremterületén működő támogató civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.). Az alapellátások és a kiegészítő szolgáltatások beköltöztetése elérhetővé, közelivé teszik a kistérség lakói számára az egészségügyi szolgáltatásokat. A projekt szakmai kialakítása során a helyi, kistérségi igényekre, a felmerülő problémákra javasolunk megoldást az egészségügyi szolgáltatásokat egy helyre koncentrált akadálymentesített intézményével. Az intézmény mind építészeti (energiatakarékosság, környezettudatosság megújuló energiák) mind eszköz oldali megközelítésből (pl.. integrált informatikai rendszerek, telemedicina, stb.) a legkorszerűbbnek mondható. A pályázatban bemutatott projekt célok maximálisan megfelelnek a pályázati kiírás céljainak (pl.: szolgáltatási hiány megszüntetése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való területi kiegyenlítés). Az Intézet továbbá számos egyéb funkciót is betölt majd: betegségmegelőzés, ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat, anya- és csecsemővédelem, terhesgondozás, terhes torna, terhességi tanácsadás, gyógytorna stb. A projekt elemei: - infrastruktúra fejlesztés, építés - eszközbeszerzés - info-kommunikációs fejlesztés - tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - projektmenedzsment A projekt illeszkedik az egészségügyi struktúraváltás jelenkori követelményeihez. Egy modern, célirányosan kialakított épületben összefogja, koncentrálja a térségben már jelenlévő egészségügyi szolgáltatásokat számos párhuzamosságot elkerülve ezzel, valamint új ellátási formák allokációja révén növeli a helyben történő definitív ellátások számát, csökkenti a megfelelő szakorvoshoz történő eljutás idejét, távolságát, továbbá a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb és hatásosabb felhasználását eredményezi. Az érintett települések lakosai jelenleg főleg a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat, a Bajai Kórházat és a Kalocsai kórházat veszik igénybe jelenleg. A fejlesztést követően azonban a jánoshalmi szakrendelőt fogják választani. A lakosság tervezett igénybevételi mutatóival számolva átlagosan 45 km (oda-vissza) távolság megtakarítást fog jelenteni esetenként a rendelésen való megjelenés. Éves esetszámot tekintve (kivétel a jánoshalmi lakosok, akik természetesen nem utaznak) fő utazását jelenti, mely összesen km megtakarított távolság a szakrendelő elérése érdekében. További célok: A központ célja, hogy a kistérség lakossága számára az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb köréhez biztosítson gyors és jó hozzáférést, esélyegyenlőséget az

14 14 egészség védelméhez, ezért további kiegészítő funkciók is integrálásra kerülnek. Ezek közül kiemelkedik: - házirovosi ügyelet befogadása, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása; - (egy későbbi projekt keretében kiépítendő és megvalósítandó) mentőállomás befogadása; - telemedicina rendszer; - betegszállítás logisztikai hátterének megszervezése; - védőnői szolgálat központja; - otthonápolási szolgáltatások (home care, hospice jelleggel) háttér biztosítása; - tornaterem (rehabilitáció); - foglalkozás-egészségügy kialakítása; - egy napos kórház, nappali kórház kialakítása - egészségügy peremterületén működő támogató civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.); - és egyéb egészség célú szolgáltatások, szolgáltatók. A fenti tevékenységek és szolgáltatások megteremtik a lehetőségét egy több funkciós közösségi tér létrehozására. Ennek természetesen része a prevenció, az egészségmegőrzés és az egészséges életmódra való nevelés (folyamatos programokkal, bemutatókkal). Hosszú távú célok: - ellátás hatékonyság javítása az infrastrukturális fejlesztés révén - a térség lakosainak tényleges egészségügyi szükségleteinek ellátása - az egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tétele (lakosság-közelség) - egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása (területi kiegyenlítés) - közszolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítása - kórházon kívüli ellátások fejlesztése - a kórházi ellátásoktól terelje az ellátást az alacsonyabb szintek felé, már a kórház előtt nyújtson lehetőség szerint definitív ellátást - megbetegedés megelőzés, prevenció - az informatikai fejlesztés révén az integrált rendszer lehetővé teszi az intézmények közötti könnyebb és gyorsabb integrált kommunikációt - az integrált rendszerben, a többi ellátó intézménnyel való szoros együttműködés következtében a kistérség egészségügyi mutatóiban javulás várható. Általános célok: - területi kiegyenlítés, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, közelebbivé tétele, a szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása - szolgáltatási hiány megszüntetése Cél továbbá olyan betegközpontú ellátás megteremtése: központi betegirányító diszpécserszolgálat kialakítása a porta recepció keretein belül, mely működteti a betegelőjegyzési rendszert, telefonos felvilágosítást ad, valamint a beteget a teljes ellátási folyamaton végigkíséri (betegelégedettségi kérdőív, panaszláda). Várt eredmények: - az orvoshoz jutási idő átlagosan a kistérségben 35 km-ről 14 km-re csökken, ami összességében átlagosan 45 km (oda-vissza) megtakarítást eredményez. - a kialakítandó nappali kórház további fekvőbeteg ellátásokat válthat ki, a várhatóan mintegy 200 súlyszám/év teljesítményével - a lakosság a helyi járóbeteg intézetet vegye igénybe, csökkenjen a területen kívüli ellátások száma (jelenleg a helyi igénybevétel 6,8%, 5 éven belül 80% vegye igénybe) - csökkenjen a területről kórházba utalások száma (jelenleg 979 beutalás/év, cél: 5%-os csökkenés)

15 15 - csökkenjen a kórházban tartózkodás ideje, csökkenjen az indokolatlan fekvőbeteg ellátás száma - csökkenjen a sürgősségi ellátás keretében kórházba utaltak száma (cél: jelenlegi - 10%) - csökkenjen háziorvos által utalványozott utazási térítések száma, összege (csökkenés mértéke legyen >35% 5 év alatt) - csökkenjen a táppénzen töltött napok száma - emelkedjen a definitív ellátások száma (jelenleg a háziorvosi beküldés 84,5 eset/100 lakos/év, 5 év múlva 75 eset/100 lakos/év) - emelkedjen a házi szakápolás volumene (jelenleg 104,1 vizit/1000 lakos, 5 év alatt érje el az országos átlagot, mely 114,8 vizit/1000 lakos) - emelkedjen a nappali kórházban ellátottak száma (jelenleg 0, 5 év alatt nőjön ellátás/1000 lakos/év értékre) - emelkedjen a születéskor várható élettartam, 5 év alatt érje el legalább a megyei átlagot - csökkenjen az 1000 lakosra jutó mortalitás, 10 év alatt érje el a régió, a megye, illetve az országos átlagot (kistérség: 15,6, megye:13,3, országos: 13,1) - csökkenjen a lakosságfogyás üteme (jelenleg 4%, cél 2010-re 3,5%., 2015-re 2,5%.) Ez egyben célkitűzése Jánoshalma városfejlesztési stratégiájának is A konstrukció keretében megvalósított fejlesztések nem csak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és minőségét javítják, hanem a létrehozandó intézmények hozzájárulnak a kistérségek vonzerejéhez, lakosságmegtartó képességéhez, és munkahelyeket is teremtenek, mindezzel nő az adott kistréségek versenyképessége, megteremtődik az esély a felzárkózásra. Összességében elmondható, hogy az intézet létrehozása kiemelkedően fontos a kistérség életében, fejlődésében, versenyképességének előmozdításában. A járóbeteg-szakellátás szolgáltatásait a lakosság igényei szerint terveztük meg a lakosság szükségleteinek figyelembevételével. A helyi igényekhez és szükségeltekhez való alkalmazkodás (beleérve a földrajzi, társadalmi, demográfiai trendeket, valamint a rendelkezésre álló közúti infrastruktúrát) a projekt tervezésében és megvalósításában prioritást élvez. Ennek köszönhetően a központ önállóan is életképessé válik, elősegítve a területi esélyegyenlőséget, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A helyi igények mellett a beruházás céljai maximálisan megfelelnek a jelen pályázati kiírás céljainak (ezen keresztül a komplex Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programnak). A célok egyezősége az alábbi területen jelenik meg: - egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése - társadalmi esélykülönbségek csökkentése - szolgáltatási hiányok megszüntetése - lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása - prevenció, betegség-megelőzés - szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása, ahol jelenleg nincs közfinanszírozott szakellátás - infrastruktúrafejlesztés révén megvalósuló szolgáltatás kínálat kialakítása - fogyatékossággal élők igényeinek figyelembe vétele - info-kommunikációs fejlesztés az egészségügyben 5.3. A projekt célcsoportja. Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,

16 16 hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.), a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? A célcsoport számára létrehozandó intézmény fizikai elérhetőségét, megközelíthetőségét Célcsoport meghatározás: A projekt célcsoportját KSH adatokkal, jelenlegi egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokkal, jogszabályi kötelezettségekkel támasztjuk alá: Központi Statisztikai Hivatal megyénkénti évkönyvei, illetve Statisztikai évkönyve, emográfiai évkönyve, Területi Statisztikai évkönyve, a KSH honlapján elérhető adatok, elemzések, jelentések (www.ksh.hu), a KSH Stadat rendszeréből a népmozgalmi és egészségügyi vonatkozású adatok, NEPINFO (www.nepinfo.hu); ESKI: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (www.eski.hu) Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai, egészségügyi szolgáltatók adatai, OEP teljesítmény táblázatai, OTH Intézmény-nyilvántartás (www.gyogyinfok.hu) Részletek a megvalósíthatósági tanulmányban. Konkrét célcsoportok: - az érintett 6 település lakossága - környező települések lakosai - fogyatékkal élők: teljes akadálymentesítés, gyógyászai segédeszköz bolt nyitása - kevésbé mobilits réteg pl.: idősek: közelség, szervezett szállítás biztosítása Az intézet jól megközelíthető lesz tömegközlekedési eszközzel, átlagosan 14 km-re van az egyes településektől, így az intézetet könnyebben tudják majd megközelíteni az idősebb, kevésbé mobilis lakosok is. - új munkaerő, új munkavállalók: az Intézet közvetlenül mintegy 24 új munkahelyet teremt, valamint emellett közvetve további munkaerő növekedéshez járul hozzá a beszállítóknál (mosoda, élelmezés, gyógyászati segédeszköz bolt). Az egészségügyi intézetekben több nő dolgozik, mint férfi, így a kistérségben növeli a női foglalkoztatottak számát, arányát is. Általános célcsoport: - A járóbeteg intézet által nyújtott medikai ellátás szempontjából célcsoport az érintett települések teljes lakossága. Előzetes számítások alapján a teljes lakosság 78,4%-a fog az intézetbe járni. Település Lakos (fő) Jánoshalmi szakrendelőbe Lakosság arány (%) 2006-os adatok alapján fog járni (fő) Borota Jánoshalma Kéleshalom Mélykút Rém Hajós Összesen: Átlag : 78,4 A projekt célja, hogy a szolgáltatásokat a kistérség igényeihez szabja, figyelembe véve a megbetegedési adatokat, egyéb egészségügyi és demográfiai statisztikákat. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az intézmény tömegközelítéssel jól megközelíthető lesz, jelentősen csökkentve az orvoshoz jutás idejét és távolságát a kistérség lakosai számára.

17 17 A lakosok igényeinek felmérése során még fontosabbá vált, hogy a központ a már létező szigetrendszerű szolgáltatásokat központosítja (új szolgáltatások létrehozása mellett), ezzel jelentősen hatékonyabbá téve a gyógyulás és a prevenció folyamatait Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát. (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre: a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek megléte az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhető) A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. A projekt fő tevékenységei: előkészítés (tervezés, közbeszerzés, engedélyezés), építés, épület kivitelezés (építészet, gépészet, elektromos munkák), parkosítás, parkoló építés, eszközbeszerzés (orvosi műszerek beszerzése, informatikai fejlesztés, infokommunikációs eszközök fejlesztése), tájékoztatás és nyilvánosság és projektmenedzsment. A járóbeteg-szakrendelő központban megvalósuló szakrendeléseket, illetve várható esetszámokat mutatja az alábbi táblázat: Szakma Szakorvosi Várható eset/év Várható Pont/év óra/hét beavatkozás /év Belgyógyászat Sebészet/Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat, terhes tanácsadás Csecsemő és gyermekgyógyászat Fül-orr-gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Neurológia Psychiatria Urológia Reumatológia Röntgen Ultrahang Labor J0/ csak vérvételi hely / Szakorvosi óra összesen A laboratórium alap vizsgálati palettát biztosít. A minták elszállításra és a központi laboratóriumban (Semmelweis Kórház, Kiskunhalas) kerülnek feldolgozásra. A lelet digitális úton érkezik vissza, jelentős időnyereséget biztosítva a gyors diagnosztizáláshoz.

18 18 A lakosság rossz egészségi mutatóira tekintettel jelentős a diagnosztikai ellátó kapacitások fejlesztése. A gyors és megbízható diagnosztizálás és a költség hatékony működés érdekében a központ a telemedicina körébe tartozó megoldásokat intenzíven alkalmazza majd. Ezek közül is kiemelkedik a teleradiológia súlya. Mivel a központ célja, hogy a kistérség lakossága számára az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb köréhez biztosítson gyors és jó hozzáférést, esély egyenlőséget az egészség védelméhez, ezért további kiegészítő funkciók is integrálásra kerülnek. Ezek közül kiemelkedik: házirovosi ügyelet befogadása, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása; foglalkozás-egészségügyi ellátás megvalósítása, egy későbbi projekt keretében kialakítandó mentőállomás befogadása; betegszállítás logisztikai hátterének megszervezése; védőnői szolgálat központja; otthonápolási szolgáltatások (home care, hospice jelleggel) háttér biztosítása; nappali kórház kialakítása; civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.);tornaterem (rehabilitáció); egyéb egészség célú szolgáltatások, szolgáltatók. Jánoshalmi szakrendelőbe költöznek az alapellátásból: 2 gyermek, 2 felnőtt, 2 fogorvos, 5 védőnő. A projekt tevékenységei lehetővé teszik a járóbeteg-ellátó központ 2010-es megnyitását. A járóbeteg-szakellátó pedig számos helyi problémára ad választ, ezzel is javítja a lakossági életkörülményeit, itt tartva a helyi lakosságot. A projekt szakmai megvalósítása során érdemes megemlíteni, hogy konkrét lakossági, helyi igényekből indultunk ki, ezáltal a tervezett eszközbeszerzés és kapacitások megfelelnek majd a várható, jelentkező keresletnek. Valamint a beruházás elemei megfelelnek a pályázati kritériumoknak; a műszaki, technológiai színvonal is megfelel az elvárt paramétereknek: - az eszközbeszerzések, informatikai rendszerek a legkorszerűbb alkalmazásokat jelentik: integrált informatikai medikai rendszer, telemedicina képalkotó diagnosztika működtetése, integrált vállalat-irányítási rendszer, info-kommunikációs és diszpécserszolgálat működtetése, központi betegirányító és betegbehívó rendszer stb., - az informatikai beszerzések paraméterei is megfelelnek a pályázatban kért feltételeknek. A beszerzésre kerülő eszközök a legfejlettebb technológiát képviselik. Az eszközlista összeállításában kiskunhalasi, budapesti és helyi szakemberek is együttműködtek (Füzes Attila, Hernold László), ebből adódóan az eszközök kapacitása és a várható igénybevétel összehangolt. A beruházás pozitívumai közé tartozik, hogy az ingatlan tulajdonjogi helyzete tiszta, valamint az épület megfelel a környezettudatos építkezésnek. A tervezők a környezeti fenntarthatósági szempontokat figyelembe vétele tervezték az akadálymentesített épületet.

19 5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni). A tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban A projekt tevékenységének ütemezése n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 0. Előkészítés x 1. Építés x x x x x x 1.1. Épület kivitelezés x x x x x x (építészet, gépészet, elektromos munkák) 1.2. Parkosítás, parkoló építés x x 2. Eszközbeszerzés x x x x x 2.1. Orvosi műszerek x beszerzése 2.2. Informatikai fejlesztés x x x x x 2.3 Bútorok x 3. Projektmenedzsment x x x x x x x x 4. Tájékoztatás, nyilvánosság x x x x x x x x 5.6. A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek PÁLYÁZÓ NEVE: JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Pályázati kiírás száma: TIOP-2.1.2/07/1. Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat Tevékenységek-költségkategóriák Támogatási intenzitás % projekt projekt előkészítés menedzsment költségei költségei projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Építés, Projekt megvalósításához igénybevett Egyéb felújítás, bővítés, átalakítás, ingatlanvásárlás Eszközbeszerzés szolgáltatások szolgáltatások korszerűsítés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség összesen

20 20 Terv ( Ftban) Terv ( Ftban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ftban) Terv ( Ft-ban) Terv ( Ftban) Terv ( Ft-ban) 11. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 91,4% Földterület, termőföld Telek, telkesítés Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 91% Egyéb építmények Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 99,9% Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 99,9% Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 99,9% Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 99,9% Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 99,9% ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Egyéb anyagköltség Anyagköltség megtérülés IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 99,9% Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 99,9% EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 99,9% Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 99,9% Biztosítási díj 99,9% Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj Különféle egyéb költségek 99,9% BÉRKÖLTSÉG 99,9% SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK 99,9% Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 99,9% Egészségügyi hozzájárulás 99,9% Munkaadói járulék 99,9% Szakképzési hozzájárulás 99,9% Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI OSSZESEN 99,9% TARTALÉK 99,9% MINDÖSSZESEN 95%

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához I. Projekt Adatlap Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1/KHG PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 2 PROJEKT

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program A oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.3-11/1 Közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011.február

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2012-1.3.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2012-1.3. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F+I ernyőprojektek a tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Projekt adatlap a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért c. komponenséhez Kódszám: KDOP-4.1.1./F -11 NYDOP-4.1.1./D-11

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok című pályázati

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i rendes ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt Adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.3.1/C

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal segítendő

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A cég adatai... 3 2. A cég bemutatása...

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.2.1 1 PROJEKT ADATLAP 1.

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. pályázati felhívás

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. pályázati felhívás ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívás Kódszám: TAMOP 5.6.1C-11/2. Konvergencia régiók 1 Kitöltési

Részletesebben

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma 2011-2016. önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Pályázati alapvető információk TIOP-2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ EU-s pályázatírási alapismeretek Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ A pályázati rendszer Projekt-kiválasztási eljárások nagyprojekt; kiemelt projekt; kétfordulós

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben