J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének július 18-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. Sáhóné Horváth Márta polgármester, Ágoston Lászlóné, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt, Szabó Árpád képviselők és Vizkeleti István alpolgármester. Bátisz Erzsébet képviselő. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese Vincze Attiláné jegyző iskolaigazgató Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Egy képviselő jelezte, hogy betegség miatt otthon marad. Megköszönte, hogy ezen a rendkívüli ülésen ilyen gyorsan mindenki más meg tudott jelenni. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 95/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadó, mint jegyzőkönyvvezető személyét. Sulyokné Kállai Mónika jegyzőkönyvvezető Elmondta, hogy a napirendi pontokat mindenki írásban megkapta, még a különfélékben szeretné tárgyalni a Győr- Szol Zrt. megkeresését, az iskolaigazgató tájékoztatása szerint az iskola jelenlegi helyzetét, valamint a Banánfesztivál előzetesét. A jegyző asszony pedig a következőket. A képviselő-testület elé szeretne tárni egy az iskola által küldött megkeresést, mely a mai napon érkezett. A CKÖnek van szintén egy jelzése a testület felé, valamint két pályázati lehetőséget kíván a testülettel megismertetni, melyekhez nem szükséges önerő. NAPIRENDI PONT: 1. A Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 2. Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási terv módosításának véleményezése Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 1. oldal, összesen: 12

2 3. 03/419-3/2011. számú Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívás megtárgyalása Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese jegyző 4. Különfélék Mivel egyéb kiegészítés nem volt, ezért javasolta a napirendi pontok elfogadását. 96/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. Sáhóné Horváth Márta polgármester 1. A Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése Elmondta, hogy a képviselő társak mind megkapták CD formájában ezt a Megyei Területrendezési Terv módosítását. Erről július 31-ig véleményt kell alkotniuk. Kérte az 1. sz. melléklettel kapcsolatban a véleményeket. Nem volt észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. 97/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításának dokumentumait megismerte, megvizsgálta és megállapította, hogy a település érdekeit nem sérti. Sáhóné Horváth Márta polgármester július Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási terv módosításának véleményezése Mindenki megkapta az írásos megkeresést, amit a Bábolna Község Önkormányzata küldött, és itt is az állásfoglalásukat kérik. Megnézte a honlapon, és ez a Bábolna Bio-nak a pálya mögötti részét érinti. 15 napon belül véleményezni kell. Kérte, hogy aki egyetért, hogy a 2. sz. melléklet szerinti módosításokat Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási tervében elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Egyben nyilatkozzanak arról, hogy a munkálatok megtekintésének lehetőségével nem kívánnak élni. 2. oldal, összesen: 12

3 98/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási terv módosítását, és egyben nyilatkozik, hogy nem kíván élni az eljárás folyamán jóváhagyandó munkarészek megtekintésének lehetőségével. Sáhóné Horváth Márta polgármester július /419-3/2011. számú Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívás megtárgyalása Elmondta, hogy a képviselők is megkapták, a 3. sz. melléklet szerinti, Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a levelét, melyben arról ír, hogy július 27-ig ismertessék a Képviselő-testülettel a törvényességi észrevételt, és július 29-ig tájékoztassák is a Kormányhivatalt a tett intézkedésekről. Ezt a törvényességi észrevételt a Képviselő-testület majdnem egy évvel ezelőtti 102/2010. (VII.13.) sz. határozatával kapcsolatban tették. Ebben a határozatban megszüntették a karbantartói állást az iskolában, viszont ez jogsértő volt. Határozatot hozott, és nem lehetett volna, mert egy ilyen döntést csak a Költségvetési rendelet módosításával és minőségi többségi szavazattal lehetett volna megtenni. Felhívták a Képviselő-testület figyelmét, hogy a későbbiekben körültekintőbben járjanak el. Kérte ezzel kapcsolatban a véleményeket. Vizkeleti István alpolgármester: Annyit mondott, hogy szerinte vissza nyalt a fagyi. Mikor erről szó volt, akkor fel lett ajánlva az iskolának és az óvodának is a karbantartói jogkör, viszont egyik helyen sem kellett. Nem tartottak rá igény, kérték, hogy döntsön a képviselő-testület. Véleménye szerint az akkori polgármester vagy nem volt tisztába a törvényekkel, vagy nagyon rutinból cselekedett, de szerinte a jegyző asszonynak is jeleznie kellett volna, hogy nem a képviselő-testületnek a hatásköre ezt megszüntetni, hanem a munkáltatónak. Miután értelmezte a levelet összegezte, hogy ebből hátrányuk nem származhat, csak írásban kell adniuk, hogy a későbbiekben körültekintőbben járnak el. Nem kell senkire sarat dobálni, tény, hogy ez nem úgy sült el, ahogy kellett volna. Észrevételezte, hogy ő annak idején jelezte is, hogy egy ilyen döntés az munkáltatói jogkör. Megkérte a Képviselőtestület tagjait, és az intézmény vezetőt is, hogy ezek után szíveskedjenek élni a 15 napos határozati határidővel, annak érdekében jól körüljárt jogszerű döntéseket hozzanak. Legyen arra felkészülési idő, és akkor sokkal megfontoltabb döntéseket tudnának hozni. Elmondta, hogy egy korábbi testületi ülésen is felmerült, hogy az iskolával kapcsolatban a létszámkereteket felül kell vizsgálni, viszont felhívta rá a figyelmet, hogy valóban ehhez is minősített többséggel kell rendeletet alkotniuk. Azonban felül kell vizsgálni azt is, hogy mennyi az a fő, amivel az iskola megfelelően tud működni, és a törvényességet ne gátolja. Alpolgármester úrral egyetértett, és szerinte akkor határozottabban kellett volna jelezni, hogy törvényességi észrevétellel szeretne élni. Igaz, hogy a jegyzőkönyvben háromszor is szerepel, hogy jelezte, hogy ez munkáltatói döntés. A törvényességi észrevétel tartalma alapján nem lett volna szükséges testületi határozat ahhoz, hogy ezt a munkakört megszűntesse, hiszen az munkáltatói jogkör. A Képviselő-testület túllépett a hatáskörén és ezzel követett el hibát, illetve hogy rendeletet kellett volna módosítani ha létszámcsökkentésről volt szó, azonban mindenhol azt mondták, hogy csak racionalizáció volt, nem létszámcsökkentés. Ennek ellenére februárban szembesültek vele, hogy négy fővel kevesebb a létszám az iskolában. Tehát a testület által volt elfogadott létszámcsökkentés, hiszen akkor ez módosításra került a rendeletben. Szabó Árpád képviselő: Sajnos abban az időben nem mindig arról volt szó, amiről kellett volna. Nem az ész érvek, hanem a hazugságok sorozata volt. Az egyik testületi ülésen az óvodavezető elmondta, hogy neki négy órában elég a karbantartói állás, viszont az összes többi pedig személyes dolog volt. Véleménye szerint legközelebb tényleg jobban oda kell figyelni, és fontos, hogy valóban arról szóljon a dolog, amiről kell. 3. oldal, összesen: 12

4 Miután nem volt több észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. A Képviselő testület a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által küldött törvényességi felhívást megvitatta, és a jövőben jobban oda fognak figyelni, hogy megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek. 99/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormány-megbízottja által küldött törvényességi felhívást megvitatta, tudomásul vette és elfogadta az abban leírtakat: - A létszám-előirányzat év közbeni módosítását az éves költségvetési rendelet módosításával fogja megoldani a jövőben, erről azóta gondoskodott is. - Az intézményvezető hatáskörét, jogkörét nem vonja el, döntési hatáskörét nem lépi túl. Felhívja a jegyző figyelmét a jogszabályi követelmények betartására és törvényességi észrevétel alkalmazására. Dr. Szolga Emese jegyző 4. Különfélék Ebben a napirendi pontban először a Győr-Szol Zrt. levelét szerette volna ismertetni, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. Elmondta, hogy tagjai ennek a 112 települést magába foglaló Hulladékgazdálkodási Társulásnak, és ennek keretében vállalták, hogy a beruházások 10 %-át fogja az Önkormányzat megfizetni. Ez Ft-ot jelent, és az akkori Képviselő-testület úgy határozott, hogy ezt az összeget beépítik a lakossági szemétdíjba, mely plusz 800 Ft-ot fog jelenteni. Megállapításra került, hogy a hitel- és kamatterhek a lakosság részére a szemétszállítási számlában nem tüntethetők fel. Ennek jogi, pénzügyi és közgazdasági okai vannak. Ez nem adók módjára behajtható köztartozás. A hitel- és kamatterhek egy kormányrendelet alapján nem építhetők be a szemétdíjba. A 112 település megbízta az ácsi polgármester urat, hogy a Győr-Szol Zrt.-vel folytasson tárgyalásokat. Ő mondta, hogy várjanak még, mert folynak a tárgyalások, és még előfordulhatna, hogy arra is lehetne lehetőség, hogy kiszálljanak. Ezt csak tájékoztatás miatt mondta. Elmondta, hogy nem tudja, hogy számlázási szempontból hogyan van, de törvényileg adott volt, hogy a lakosságra terheljék. Az elfogadott rendeletre nem is kaptak törvényességi észrevételt. Szerinte a rendelet a jogi alapokat véve megállja helyét. Nem értette, hogy miért csak majdnem egy év elteltével jelezték ezt feléjük. Szerinte ez megint egy olyan lépés a Győr-Szol-tól, hogy az Önkormányzatokat hitelfelvételre akarják kényszeríteni, és egy összegben szeretnék megkapni a pénzüket. Szabó Árpád képviselő: Szerinte mivel jobbára jogi része van ennek a dolognak, ezért inkább hagyják a jegyzőnőre az intézését. Elmondta, hogy voltak már korábban is viták azzal kapcsolatban, hogy a lakosságra terheljék ezt a díjat. Véleménye szerint várják ki, és ne hagyják magukat. Lehet, hogy nem egy megalapozott projekt volt ez akkor. Hagyatkozzanak arra, hogy jogilag hogyan van az egész. Elmondta, hogy hozhatnának egy olyan döntést, hogy megbízzák azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot a Győr-Szol Zrt.-vel, és intézkedjen, járjon el ez ügyben. Vizkeleti István alpolgármester: Véleménye szerint is a jegyző asszonyt kellene megbízni, hogy ebben az ügyben járjon el, vegye fel a kapcsolatot. Jó lenne tudni, hogy akkor mi az igaz, hova lett a lakosság pénze. 4. oldal, összesen: 12

5 Bujáki Lászlóné képviselő: Szerinte a rekultivációs munkálatok sem úgy folytak, ahogy eredetileg volt. Véleménye szerint nagyon körül kell járni, nehogy itt is behúzzák őket a csőbe. Végül is a rekultivációs programnak köszönhetően a falu határában lévő szeméttelep eltűnt. Szerinte is vívják meg a harcot. Mivel nem volt több észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. 100/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Győr-Szol Zrt.-vel, és egyeztessen az önkormányzati saját erő megfizetéséről, illetve a lakossági díjrész beszámításáról. Dr. Szolga Emese jegyző Elmondta, hogy már korábban említették, hogy az Önkormányzat kapott eft vissza nem térítendő ÖNHIKI támogatást. A Belügyminisztériumtól kaptak egy levelet (5. sz. melléklet) arról, hogy kizárólag mely célokhoz kötötten használhatják fel ezt az összeget. Ebből kifolyólag a költségvetési rendeletet is majd módosítani kell, hiszen a bevételi oldalon fel kell majd tüntetni. Elmondta, hogy a IX. Banánfesztivállal kapcsolatban kezd körvonalazódni a program. A fesztivál 9 órától kezdődne. Akkor lenne egy bohóc műsor, a Szülői Munkaközösség támogatásával csillámfestés, arcfestés és fánk sütést is bevállalnának. A tiszteletes asszony jelezte, hogy rovásírást szeretnének tanítani az egyik sarokban a gyerekeknek. A Zsolnai Béláék keresték meg, hogy délben szeretnének egy Jó ebédhez szól a nóta blokkot. A színpadon lennének fellépők. A Járóka Máriónak volt egy felvetése, hogy egy hölgy kijönne énekelni, és díjmentesen lépne fel. Lenne egy kistérségi tánc találkozó, meghívnák az énekkarokat, Szímő, Nagyszentjános. A nőnapkor fellépett Győrzámolyi Színjátszó Csoport is fellépne. Többen jelezték neki, hogy szeretnének énekelni, táncolni, ezért szerinte lehetne egy olyat csinálni, hogy Banai csillagok. Tombola-húzás lenne. A vendéglátásra kiírt pályázaton nyert vállalkozó által hozott sztárvendég, Fekete Dávid. Végül a hastáncosok zárnák a műsort. A civil szervezetekkel együtt még egy kibővített ülést fognak tartani, hogy minden részletet át tudjanak beszélni. Elmondta, hogy ennyit szeretett volna a Különfélékben elmondani, és felkérte a jegyző asszonyt, majd az iskolaigazgatót, hogy ők is tájékoztassák a jelenlévőket. Elmondta, hogy a múltkori testületi ülés után megkereste a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és átadott neki egy levelet. Felolvasta a 6. sz. mellékletben található levelet. Kiegészítette, hogy a levélben szereplők szerint már meg is tették a jelentésüket, mivel a Kormányhivatal már küldött egy megkeresést, és bekérik az iskola alapító okiratát, az iskola és a CKÖ közötti megállapodást, és a i testületi ülés jegyzőkönyvét. Annyiról szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet (kérte is jegyzőkönyvbe venni), hogy én átvette ezt a levelet. Nem tett semmit, úgy döntött, hogy a Képviselő-testület elé szerette volna tárni, megbeszélni, tehát nem küldött semmilyen választ nekik. Azonban július 13-án volt egy kisebbségi testületi ülés (ahova a polgármestert nem hívták meg), azonban megint határozatképtelen volt, mivel csak ketten (Baranyai Ernő, id. Zsolnai Béla) jöttek el. Ott ő felhívta rá a figyelmet, hogy az elnök egy-személyben ilyen jelzéssel nem élhet. A Kisebbségi Önkormányzatra is vonatkoznak a törvények. A nemzeti és etnikai jogokról szóló törvényben egyértelműen nevesítve van, hogy a testület hatásköre ilyen jellegű jelzésekkel élni. Nem volt határozatképes a kisebbségi testület, tehát ők ezzel az egyetértési jogukkal nem tudtak élni, nem úgy mint például a véleményezési jogukkal Tárkányon. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ő nem ért egyet ezzel az egyetértési jog gyakorlásával, véleménye szerint ilyen nincsen. Elmondta, hogy lesznek felettes szervek, akiknek majd joguk lesz ezt eldönteni. Összegezte, hogy ha a testület Őt felhatalmazza, akkor megírja a válasz levelet ennek megfelelően, amiket itt elmondott. Azért kérné a testület felhatalmazását, mert nem csak neki címezték a levelet, hanem a Képviselőtestületnek is, és az igazgató felett a munkáltatói jogokat is a testület gyakorolja. Elhangzik a levélben olyan is, hogy vonják vissza a kinevezést az egyetértési jogra hivatkozva, de véleménye szerint ennek nincs itt a helye. Ezzel kapcsolatban várta az észrevételeket. 5. oldal, összesen: 12

6 Vizkeleti István alpolgármester: Azt javasolta a testületnek, hogy hatalmazzák fel a jegyző asszonyt, hogy járjon el ebben az ügyben. Írja meg a válasz levelet nekik. Bujáki Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy idáig soha nem volt itt Banán cigány kérdés. Ez az utóbbi két évben hatalmasodott el. Megkérdezte, hogy amikor a gyerekeiket lecigányozták, mindennek elmondták az iskolában, akkor hol voltak a képviselők, és a CKÖ elnöke. Szerinte akkor a CKÖ elnökének kellett volna határozottan fellépni, amit ő akkor nem tett meg. Jelen pillanatban is, nekik kötelezettségeik vannak, azonban a CKÖ-nak nincsenek kötelezettségeik. Nem tartanak üléseket, nem hívják meg a polgármestert, jegyzőt. Akkor mit óhajtanak. Ezek amiket leírtak, ezek nem az elnök szavai. Azon vannak, hogy ne kövessenek el hibákat, de ha meg is történik, akkor megbeszélik a teendőket a Kormányhivatallal, tanácsot kérnek. Véleménye szerint ne külsős emberek irányítsák a Bana Község CKÖ-nak elnökét. Felháborítónak tartja, hogy az elnök úr, és másik cigány család háza előtt is milyen gyülekezések vannak. Egyik pedagógus folyamatosan szervezkedik, a szülőket is buzdítja. Fontos, hogy próbáljanak meg a faluért dolgozni. Ha valami neki is nem tetszett, megmondta, de így, ilyen áskálódásokkal nem megy megint. Meg lehetne nézni, hogy a falu hány százaléka vallotta magát cigánynak. Szabó Árpád képviselő: Megkérdezte, hogy a CKÖ elnöke meg lett-e hívva az ülésre, és megnyugtatták, hogy természetesen kapott meghívót. Szerinte csak vagdalóznak, illetve csak az elnök, hiszen nincs felhatalmazása erre. El kell mondani nekik, hogy sem erkölcsi, sem jogi alapja nincsen. Négy embernek 7 hónap kellett a megalakuláshoz. Erre ide jönnek és folyamatos törvénysértéssel vagdalóznak, illetve csak a Baranyai Ernő, mert nem a CKÖ-t képviseli, mivel nem hatalmazták fel erre. Ezzel törvénysértést követett el, de még arra sem képes, hogy eljöjjön és szemtől szembe tárgyalják a dolgokat. Csinálják a cirkuszt. Szerinte ne hagyják magukat, az önkormányzatnak nem törvényességi észrevételeket kell tárgyalnia. Milyen együttműködést várnak ezek után. Utána nézett, és 41 ember szavazott rájuk, mint a CKÖ-re. Ezzel szemben nekik durván 1700 banai lakost kell képviselniük, beleértve a kisebbségbe valókat is. Szerinte ez egy gáncsoskodás, a jó szándék legkisebb jelét sem látja. Lennének ennél fontosabb dolgaik is, nem ilyen kicsinyességekkel foglalkozni. Az elnök úr nem képes idejönni, és megtárgyalni a dolgokat, nem tud négy embert összehívni, hogy határozatképes legyen a testület. Kéri, hogy a jegyző nő írja le nekik, hogy ez nem így működik. Nem rajtuk múlik, hogy ebből nincs együttműködés. Először próbálják meg azokat a dolgokat rendbe tenni, ami szükséges ahhoz, hogy hiteles emberek legyenek. Legalább ülnének össze és mondanának valamit, de nem teszik, hanem a hátuk mögött lázítanak. A nagy testület legalább összeül, és mondanak jót is rosszat is, de legalább csinálnak valamit. Ők beszélnek még törvénysértésről, amikor az alapvető etikettet nem tartja be. Nem kell szeretnie a polgármestert, szeresse más, de együtt kellene dolgoznia vele. Itt banán nem volt cigány kérdés, mostantól már van. Tanuljanak meg tisztességesen élni. Felkérte a jegyző asszonyt, hogy írja meg nekik a válasz levelet. Annyit mondott hozzá, hogy szóba került a július 5-i testületi ülés, ahol iskolaigazgatót választottak Vincze Attila személyében. Ilyen még itt soha nem volt, mert mikor már zárták az épületet, későn este akkor azt kiabálták, hogy gyertek ki. Nagyon megijedtek és ő kiment. A tíz fős tömegbe egyedül ment ki, és akkor ott minősíthetetlen dolgokat mondtak neki. Szerinte a Képviselő-testület akkor meghozta a döntését, ami mindenkire nézve kötelező. Számára a Vincze Attiláné jelenleg a legitim igazgató. Megkérte, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy miket is talált az iskolában, és döbbenetes hogy idáig milyen vezetése volt az iskolának. Egyébként ő is nagyon fájlalja, hogy mióta megalakultak, azóta nem hívják meg őt a kisebbségi ülésekre. A felajánlott irodahelységgel kapcsolatban is mondta, hogy esetleg hívják meg a Képviselő-testületet egy kisebbségi ülésre, és ott megbeszélhetnék a dolgokat. Sajnos nem hajlandóak a nyílt beszédre. Határozati javaslattal élt, hogy a jegyző asszonyt megbízzák azzal, hogy küldjön választ a levélre. A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodott szavazattal a következő határozatot hozta: 101/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, hogy a jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően, miszerint - nem testületi hatáskörben hozta a döntést az egyeztetési eljárás lebonyolítására és egyetértési jog gyakorlására - a Jókai Mór Általános Iskola nem kisebbségi közoktatási intézmény 6. oldal, összesen: 12

7 - az alapító okirat nem tartalmazza a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátását és az intézmény e feladatokat nem is látja el válaszoljon a CKÖ elnök által írt levélre. Ennek kapcsán az egyeztetési eljárást a Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja. Dr. Szolga Emese jegyző Korábban a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel volt egy szerződésük, mely az óvodai pályázat benyújtására készült, azonban ez nem valósult meg. Viszont a díja már ki lett fizetve. Most lehetőség lenne meghosszabbítani ezt a szerződést, fél éves intervallumra. Ennek keretében két pályázatot írnának, pénzszolgáltatás nélkül. Az egyik pályázat a Családbarát munkahely kialakításának és fejlesztésének támogatása. Ez az Önkormányzatot családbarát munkahelyként minősítené, mint az iskola, óvoda, hivatal. Legfeljebb 2.5 mft összeget lehet kérni, ezt pályáznák meg, önerő nélkül. A támogatás finanszírozás előfinanszírozás keretében történne. A pályázatban megjelölt időszak a december 1-től április 30-ig terjedő időszak. Pont beleesik a téli szünet, tehát a Művelődési házban kialakítanának egy kis szobát, ahol a gyerekeket el lehetne helyezni, és lehetne foglalkoztatni. Itt lehetne bútorokra, különböző eszközökre pályázni. Illetve csinálnának egy önkormányzati napot a dolgozók részére, azzal a céllal, hogy összekovácsolnák az intézmények dolgozóit. Az elmúlt időben eléggé elszigetelődtek ezek az intézmények, jó lenne a közvetlenséget, és a közös hangot megtalálni. Ezt a pályázatot a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz kell benyújtani, és van egy egyszeri regisztrációs díja, mely Ft. A másik pályázat pedig a testvérvárosi találkozókra vonatkozó. Szeptemberig kell benyújtani mindkét pályázatot. Ennél a minimum támogatási összeg Euro, a maximum pedig Euro. Ez attól függ, hogy hány találkozót tudnak lebonyolítani. Olyan településekkel lehetséges, akivel testvérvárosi megállapodásuk van, és szerencsére nekik van egy hivatalos megállapodásuk, így jogosultak a pályázatot benyújtani. A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet, és a meghívottak minimum létszáma 25 fő. Tehát egy busznyi társaságot kellene fogadniuk. Ő arra gondolt, hogy meghatározott időpontokban kellene megtartani, például majális, banánfesztivál, március 15-e. Ami lényeges, hogy lehet pályázni a szállás, étkeztetés, tehát a vendéglátás költségeire, valamint a fellépőknek a díjait is. Azt a pályázatot, amit szeptember 1-ig lehet benyújtani, a január 1. és szeptember 30. közötti időszakban megvalósuló rendezvényekre lehet benyújtani. Nagyon sok mindenre lehet fordítani, ennél sem szükséges önerő és ez is előfinanszírozott. Eddig jutottak a tárgyalásokkal a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel, és ha a testület úgy dönt, hogy foglalkoznak a pályázatokkal, akkor megkezdik a közös munkát. Tehát a szerződéskötés és a pályázatkészítési díj kifizetése már annak idején megtörtént, csak a pályázatot nem tudták beadni, mert nem tudták bevállalni az adott gyereklétszámot az óvodában. Szerinte viszont ez most egy nagyon jó lehetőség az iskolának és az egész falunak is. Véleménye szerint ez a Ft nem is terhelné meg nagyon a költségvetést. Szerinte a banánfesztiválon is tudnák ezt hasznosítani. Ezt ő teljes mértékben támogatja. Határozati javaslatot tett a szerződés meghosszabbítására, valamint a Ft-os díj átutalására. 102/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy meghosszabbítják a tavalyi évben kötött szerződésüket a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel fél évre, és ezt Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására kiírt pályázathoz szükséges regisztrációs díjat, Ft-ot átutalják. Felkérik a Goodwill Consulting Kft.-t a fent említett CSP-CSBM-11 kódszámú és a Testvérvárosi találkozók pályázatok megírására. Sáhóné Horváth Márta polgármester 7. oldal, összesen: 12

8 Felkérte az iskolaigazgatót, hogy a megválasztása után az iskolában tapasztaltakról tájékoztassa a Képviselőtestületet. Vincze Attiláné iskolaigazgató: Ahogy már korábban a jegyző és a polgármester asszony is elmondta a pályázati kiírásnak megfelelően a július 5-i megválasztást követő napon az állást be lehet tölteni. Július 5-én este a polgármester asszony személyesen megkérte Kovácsné Szemes Ibolyát, hogy másnap jelenjen meg az átadás-átvétel céljából. Ő ezt elutasította, ígéretet tett, hogy július 7-én megjelenik. Ennek ellenére 7-én várták, de nem érkezett meg. Jegyzőkönyvet vettek fel, illetve a jegyző asszony jelezte a Kormányhivatal felé. A polgármester asszony nagyon nehézkesen, de utolérte az igazgatóhelyettes asszonyt telefonon, aki közölte, hogy rosszul van, táppénzen van. Ennek ismeretében utasította, hogy amennyiben ő nem tud megjelenni, akkor az általa megbízott személy jelenjen meg. Közben a tudomására jutott, hogy az általa megbízott személy május 15-től Árnitsné Mohl Ágnes, így őt is utasította írásban, e- mailben, tértivevényes levélben, hogy jelenjen meg az átadás-átvétel céljából. Még aznap az re válaszolva érkezett egy SMS a polgármester asszony telefonjára, hogy ezt a megbízást június 30-án visszavonták. Illetve hamarosan megérkezett a visszavonásról a fax is, mely június 30-i keltezéssel volt. Feltételezte, hogy csak tévedés volt. A megbízás visszavonása iktató számot nem tartalmazott, viszont bélyegzőt igen. Az iskolában iktatva nem volt. Egyébként az iktatókönyvből derült ki számára, hogy május 15-én megbízták ezzel a feladattal, viszont furcsa mód június 30-án vissza is vonták. Július 8-ra kérte, hogy amennyiben tudnak jelenjenek meg, természetesen nem jött senki. Este 9 órakor érkezett a mobil telefonjára egy hívás Kovácsnétól, aki érdeklődött, hogy akkor most hogyan lesz ez az átadás-átvétel. Ragaszkodott hozzá, hogy a levélben elküldött július 11-i reggel 8 órai időpont legyen. Ő alkudozott, hogy legyen esetleg csütörtökön, de ő maga mondta, hogy nem, mert gyakorlatilag az iskola június 6-tól működésképtelen. Apró-cseprő dolgokért jönnek a szülők, iskolalátogatási papírokért, viszont az iskolatitkár kiállítani nem tudta. Végül is abban egyeztek meg telefonon, hogy mindenféleképen jönni fog, csak a levélben írt időponttól egy kicsit eltér, mivel Sopronból jön. Tehát kb. fél 10-kor le fog szállni a 9 órakor induló buszról. Korábban kihagyta, hogy a levélben, ben figyelmeztették arra a körülményre, hogy ha nem jelenik meg, akkor milyen következményei lesznek annak. Beleírták, hogy hatósági intézkedést lesznek kénytelenek igénybe venni. Július 11-én nem jött fél 10-kor, így az írásbeli kérésemhez képest is már másfél órát késett. Így a jegyző asszony és a polgármester asszony a hatóság segítségét kérte. A rendőrség 12 órára tudott kijönni. A jelenlétükben a karbantartó feltörte az ajtót. A rendőrök megállapították, hogy az ajtó előtte sértetlen volt. Utána két tanú, a jegyző asszony, a polgármester asszony és az iskolatitkár jelenlétében átvették a hivatalban található tárgyakat, dokumentumokat, mellyel kb. este 11 órára végeztek. Rengeteg személyes holmi, rendetlenség, átláthatatlanság volt az irodában. Asztalokon, fiókokban, szekrényekben keveredtek a személyes holmik az iskolai dokumentumokkal. A feliratozott dobozokban nagyon sok esetben más iratot is találtak, vagy éppen azt nem aminek ott kellett volna lenni. Az átvételkor viszont nem kerültek elő a nagyon fontos alap dokumentumok. Az alapító okirat megvolt, viszont nem találták az SZMSZ-t, a minőségirányítási programot, házirendet, pedagógiai programot, helyi tantervet. Nem találtak határozatokat, sem nevelő-testületieket, sem igazgatóikat. Még a július 11-i naphoz tartozik, hogy miután értesítették a rendőrséget, a jegyző asszony fent járt a hivatalban, és a hivatal rendszerébe érkezett egy , melyben Kovácsné Szemes Ibolya közli, hogy sajnos nem tud megjelenni, mivel jelenleg is még betegállományban van. Így nem tudja átadni a kulcsokat a héten. Utána érkezett az iskolába egy ajánlott levél, mely tartalmazta az igazgatói iroda és a fejlesztő szoba kulcsait. A levélben pedig írta, hogy amennyiben gondolják, akkor bemehetnek és az átadás-átvételt majd megteszik. Nem vették át a fejlesztő szobát, mivel a működéshez nem feltétlenül szükséges. Megvárják a július 19-ét, amennyiben jön, akkor átveszik, ha nem akkor megint a jegyző és két tanú jelenlétében fogják megtenni. Az alsóban van egy tanterem, melyben régi iratok találhatók. Nem vették át, kívülről látható, hogy minden penészes, és még használt monitorokat is láttak ott. Ez az állapot az épület romlásához vezet, hiszen a szomszédos helyiség alatt pince található. Köszönhetően az állandó szellőztetésnek és karbantartásnak ez jelenleg elég jó állapotban van, viszont az említett terem teljesen be van zárva, nincs szellőztetés. Átvették a személyi anyagokat is, melyek nagyjából rendben voltak, csak két esetben találtak hiányosságot, de ezek pótlását már kezdeményezték is. Lényegében ennyiről szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet az átvétellel kapcsolatban. Másnap próbált tájékozódni megnézte a fiókokban a táppénzes papírokat, és a kezébe került Biczóné Kőműves Krisztina táppénzes papírja, melyen az állt, hogy május 7-én keresőképes. Ekkor levelet írt Biczóné Kőműves Krisztinának, hogy legyen szíves igazolja, hogy milyen jogcímen van távol. Mára rendelte be az iskolába, természetesen nem érkezett meg. Időközben a Kincstárból jelezték nekik, hogy július 11-én Sopronban postára adtak részükre egy levelet. Kovácsné Szemes Ibolya adta fel, melyben volt egy túlóra elszámolás, mely a helyettesítéseket is tartalmazta. Megírta a Kincstárnak, hogy ő táppénzes állományba került, és egy kis táblázatban részletezte a túlóra kifizetéseket. És megkérte őket, hogy a rendszerükből keressenek vissza hozzá minden szükséges adatot. Közli még, hogy Fekete Emília táppénzes papírja fog még beérkezni, vagyis, hogy táppénzen van, mivel a papírok szintén itt voltak a fiókban. Ezeket a táppénzes papírokat már sokkal korábban be kellett volna küldeni. Végül volt még egy mondat a levélben, hogy Biczóné Kőműves Krisztina pedig mellékletként. Az a melléklet pedig arról szól, hogy 8. oldal, összesen: 12

9 Kovácsné Szemes Ibolya szerint, végül is egy engedélyezés pontosítása május 9-én Biczóné Kőműves Krisztina már keresőképes volt, már munkába kellett volna, hogy jelentkezzen. Erre Kovácsné Szemes Ibolya írta, hogy akadályoztatás miatt a fizetett rendes éves szabadságait veszi ki, ami 24 nap. Kiderült, hogy ezt az elmúlt évre gondolja, hogy a szabadságot írják ki. Ez a szabadságos időszak letelik június 9-én és fizetetlen szabadságot engedélyezett Biczónénak június 10-től június 10-ig. Ennek a levélnek a kelte május 11., viszont a Kincstárnál ott van a bizonyíték, hogy Kovácsné 2011 július 11-én adta fel. Emellett még írt a MÁK felé egy levelet: Alulírott Kovácsné Szemes Ibolya, aláírási joggal megbízott igazgató helyettes tájékoztatom Önöket, hogy Biczóné Kőműves Krisztina dolgozó táppénzes állománya május 9-ig tartott, kérem a rá eső szabadságait is utalni szíveskedjenek a mellékletben megjelölt módon. Továbbá nevezett dolgozónak június 10-től június 10-ig fizetés nélküli szabadságot engedélyeztem. Kérem ennek rögzítését. Melléklet: 1 db iktatott 139/2011. igazgatói határozat, száma 19. Ő hangsúlyozta már az előbb, hogy semmiféle határozatot nem találtak, és nem tudja, hogy mi alapján készült ez a két levél. Nem találják a Biczóné fizetés nélküli szabadság iránti kérelmét sem, meg nem találják ezt a határozatot sem, amire a Kovácsné hivatkozik. Úgy érezte, hogy erről a testületet tájékoztatnia kellett. Ő Kovácsné Szemes Ibolyának haladéktalanul holnap írni fog egy levelet, hogy kerítse elő a Biczónénak a szabadság iránti kérelmét, illetve azt amire itt még hivatkozik. Ugyanis a Kincstár azért szólt nekik, mert nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel a levéllel. Akkor még a táppénzes papír sem volt náluk, most már elküldte. Tehát a táppénzes állománnyal el tudnak számolni, de utána elbizonytalanodtak, hogy hogyan tovább. Elmondta, hogy a hét végén mindenki tudja, hogy társadalmi munkát tartottak az iskolában. 30 fő körülien vettek ebben részt. Támogatta őket a Szülői Munkaközösség, üdítőt, ásványvizet hoztak, a szülők pedig süteményt. Megoldották a főzést. Járóka Márió irányításával leverték a falat, ott ahol amúgy is le akart jönni és előkészítették a terepet a pucoláshoz, amit a mostani hétvégére terveztek be. Amennyiben találnak annyi kőművest, akik társadalmi munkával el tudnak jönni. Ő sikeresnek ítélte ezt a társadalmi munkát és nagyon örült neki, hogy mindenki egy emberként dolgozott. Elmondta, hogy még néhány szót szeretne szólni a személyi feltételekről. Úgy tudja, hogy jelenleg 11 fő az engedélyezett létszám az iskolában. Jelenleg állományban van 15 fő. Ebben benne van a Biczóné Kőműves Krisztina is, most már ő maga is és a két GYES-en lévő. Az, hogy idáig hogyan oldották meg a munkát, gyakorlatilag a 15 főből le kell vonni a két GYES-en lévőt, az akkor 13 fő. Le kell vonni a Biczónét, az 12 fő, és van egy félállású. Tehát 11 és fél fővel oldották meg az eddigieket. Bocsánatot kért, mert nem ennyivel, mivel közben az angol szakos elment, tehát azt még hozzá kell számolnia, vagyis 12,5 fővel. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozaton, amíg a két fő GYES-en van, addig nincs semmi gond. Ő mindenképpen annak a híve, hogy az alsóban egyetlen tanár legyen egy osztállyal. A felsőben biztosan gondok lesznek, ahol nem tudnak kijönni az óraszámok. Teljes egészében még nem tudott bele menni, de annyi biztos, hogy a szakos ellátottság érdekében meg kell hirdetni első körben az angol nyelvet. Meg kell hirdetni a fizika, ének, informatika tantárgyakat részmunkaidőben, illetve óraadóként. Ha lesz fizika szakos óraadó tanár, akkor nem adhatja oda olyannak a fizikát, aki nem szakos tanár, mert akkor az törvénytelen. Amit hibának látott még az elmúlt időszakban, az hogy három főt az alsó tagozatból leépítettek. Azzal a kifogással, hogy nincs más szakos tanár, aki a felsőben helyettesíthetne. Felvettek ugyan embereket, ők is csak az alsóban hasznosíthatók, nekik sincs a felsőben hasznosítható diplomájuk. A másik meg az, hogy nem érti, hogy ha az alsóból GYES-en vannak, akkor hogyan lehetett felvenni határozatlan időre oda valakit. Tudomásul kell venni, hogy ennek a (rajta kívül) két kolléganőnek a bíróságon van az ügye. Lehet az is, hogy elveszítik a pert, de lehet az is a vége, hogy megnyerik. Ha ebben az esetben ők a bíróságon a visszahelyezést kérik, nem a kártérítést, akkor akárki lenne az iskola vezetője, akkor is vissza kellene helyeznie őket. A bírósági határozattal szemben nem lehetne intézkedni. Ez is megbonyolítja a szakos ellátottságokat. Elmondta, hogy összehívta a tantestületet a jövő hétre, és nagy számban pozitívan álltak hozzá. Ennyit szeretett volna elmondani. Megköszönte az igazgató asszonynak, és annyit szeretett volna megkérdezni, hogy mi a helyzet a telefonokkal. Tudomása szerint az iskolában 5 mobil telefon van, 5 SIM kártyával, erre vonatkozóan nem találtak sem szerződéseket, sem a SIM kártyákat. Közben jönnek a számlák, mely most is több mint Ft volt. Vincze Attiláné iskolaigazgató: Elmondta, hogy nem tudnak az iskola levelezős rendszerébe belépni, mivel nem tudják a felhasználó nevet és a jelszót. Kérte Kovácsné Szemes Ibolyát, hogy küldje el, de azóta sem érkezett meg. Ha hivatalos levelet akar küldeni, akkor azt csak a Polgármesteri Hivatal levelezős rendszeréből tudja megtenni. Elmondta, hogy szóba került a Biczóné Kőműves Krisztinának a fegyelmi ügye. Korábban a Képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy visszavonja Biczóné vezetői megbízatását, valamint felfüggesztették a fegyelmijét a táppénzes állomány idejére. Mindannyian emlékezhetnek rá, hogy május 10-én volt egy testületi ülésük, amikor is a Bujákiné képviselő asszony neki szegezte a kérdést az igazgatóhelyettes asszonynak, hogy nézzen utána, hogy miért van még táppénzes állományban a Biczóné. Akkor ígéretet is kaptak arra, hogy utána fog nézni, holott ő már 9-től 9. oldal, összesen: 12

10 keresőképes állományban volt. Tehát az igazgatóhelyettes mikor 10-én ígéretet tett, hogy utána fog nézni, akkor már tudta, hogy 9-től már nincs táppénzes állományban. Nekik van egy fegyelmi eljárás is folyamatban, melyet felfüggesztettek, viszont a jegyző asszony utána nézett, hogy a törvény azt mondja ki, hogy akkor lehet a fegyelmit újraéleszteni, amikor tudomást szereznek róla. Ő július 10-én szerzett róla tudomást. Innentől kezdve 15 napjuk van, hogy a fegyelmit folytassák. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa őket, hogy pontosan milyen lehetőségeik vannak. A polgármester asszony kapott egy levelet az iskolából, amiben az van, hogy a táppénzes papír alapján május 7-től keresőképes a Biczóné Kőműves Krisztina. Ha már akkor tudták volna, akkor már a következő naptól meg kellett volna szüntetni a felfüggesztést, mivel a tudomására jutásától kell. Ez a levél június 15-én került iktatásra a Hivatalban, tehát a polgármester asszonyhoz akkor került, akkor szerzett tudomást róla. Ma a testület, illetve a polgármester asszony kapott egy levelet szintén az iskolából, mely azt tartalmazza, hogy a Biczóné Kőműves Krisztina táppénzes állományának egyeztetése után a MÁK a mellékletként csatolt három dokumentumot küldte július 18-án az iskolába. Tájékoztatom Önöket arról, hogy a MÁK-kal történt egyeztetés után haladéktalanul felszólítom Kovácsné Szemes Ibolya igazgatóhelyettest, hogy a MÁK felé elküldött dokumentumokat megalapozó iratokat, úgymint a szabadság iránti kérelmet (Biczóné Kőműves Krisztina kérelme), az erről szóló igazgatói határozatot három napon belül küldje meg az iskolába. Tekintettel arra, hogy a törvények konkrétan előírják, hogy mikor és kit lehet elküldeni fizetés nélküli szabadságra, és mindenhol szerepel, hogy csak kérelemre lehet engedélyezni. A kérelemnek meg kell lennie, különben jogosulatlan. Jelezte, hogy a túlóra és helyettesítés elszámolása nincs lebélyegezve, megírásának helye és dátuma: Sopron, július 4. (július 5-én volt az igazgató választás). Amit július 5-ig kellett volna megküldeni az Államkincstárnak. Nem gondolta, hogy ezt az utolsó napon kellett volna megtennie. Felhívta a testület figyelmét, hogy nincs olyan, hogy az iskolaigazgató akadályoztatva van. Ugyanis akadályoztatása esetén egy megbízott helyettesnek kell ellátnia azokat a feladatokat, amik nagyon fontosak. Pl. iskolalátogatási igazolás kiadása, illetve az átadás-átvétel lebonyolítása. Nem jogosította fel Kovácsnét az, hogy ő táppénzen volt, hogy akadályozza a megválasztott iskolaigazgató munkába állását. A másik két dokumentum megküldéséről pedig június 5-ig kellett volna gondoskodni. Amit még nagyon fontosnak tartott, és megkérdőjelezte, hogy mindhárom dokumentumot az Államkincstár felé július 11-én postázta az igazgatóhelyettes. Megkérdezte, hogy milyen alapon? Neki ekkor már nem volt munkáltatói jogköre, ő már csak igazgatóhelyettes volt, és az igazgatóhelyettesi munkaköri leírásának megfelelő tevékenységet láthatott el. Hivatalosan nem tudják, hogy hogyan van táppénzen, de vagy igazolatlanul van távol, vagy ha táppénzen van, akkor meg milyen alapon végzett munkát? Jelenleg két verzió van a Képviselő-testület előtt, vagy keresőképes a Biczóné Kőműves Krisztina, vagy fizetés nélküli szabadságon van. Ezeknek a papíroknak a jogszerűségét, még majd el kell dönteni a testületnek, hogy vizsgálja-e, indít-e eljárást ezzel kapcsolatban? A másik dolog, hogy a jogszabály előírja fegyelmi felelősségnél a közalkalmazotti törvényben, hogy meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak az indoka már nem áll fenn. Ha szabadságon van, ha már keresőképes a Biczóné, akkor onnan kezdve akadályoztatva már nincs. A fegyelmi eljárás ügyében három fős Fegyelmi Tanács határoz. Az időpontokra nagyon oda kell figyelni, hiszen a Fegyelmi Tanács a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 15 napon belül tárgyalást tart. A vizsgálóbiztos előterjesztésével egy időben a felfüggesztés meg lett szüntetve. Tehát ha a felfüggesztést ma megszüntetik, akkor 15 napon belül tárgyalást kell tartani. Illetve a polgármester tudomás szerzésétől. A Fegyelmi Tanács az első tárgyalástól számított legkésőbb 30 napon belül zárt ülésen szótöbbséggel határoz. Döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja. Felhívta mindenki figyelmét, hogy a fegyelmi büntetés kiszabása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Kimondja a törvény azt is, hogy a testület köteles megindítani és lefolytatni azzal, hogy a vizsgáló biztos, illetve a fegyelmi tanács tagjai az ügyben elfogulatlanok. A kinevezőnek a fegyelmi tanács eljárása alá vonttal azonos, vagy magasabb vezető beosztású besorolású, ennek hiányában a fegyelmi eljárás alá vonttal magasabb vagy legalább azonos besorolású közalkalmazottai, ennek hiányában saját tagjaiból kell kijelölni. Ki kell értesíteni Biczóné Kőműves Krisztinát arról, hogy a fegyelmi tanács tárgyalást fog tartani. Fegyelmi tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három nappal előbb megkapják. Tehát ha a testület úgy dönt, hogy nem szűnteti meg a fegyelmi eljárást, és újra indítják azt, akkor innentől kezdve 15 napon belül meg kellene nevezni a fegyelmi tárgyalás időpontját. Meg kellene határozni azt, hogy küldjék meg az értesítést Biczóné Kőműves Krisztina részére, hogy minél előbb megkapja. Mindenek előtt szerette volna felhívni a figyelmet, hogy innentől kezdve szerinte nem csak a Biczóné Kőműves Krisztina felelőssége áll fenn, hanem olyan jogi dolgok maradtak el, olyan iratok nem kerültek átadásra ami megkérdőjelezi számára az eddigi iskola vezetést. Illetve még előkerült egy tanulmányi szerződés is, ami a mai napon került elő. Miután engedélyezte az iskolaigazgató, folytatta. Biczóné Kőműves Krisztina és Kovácsné Szemes Ibolya között, én kötődőtt. Ez arról szólt, hogy a Kovácsné Szemes Ibolya a közoktatás vezetői szakirányon továbbképzésben fog részt venni. Viszont egy pontra felhívta a figyelmet, hogy a munkáltató és a munkavállaló kötelezi magát arra, hogy a képzettség megszerzése után is még 5 éven keresztül a munkavállalóval dolgozik. Amennyiben erre a munkáltató vagy jogutódja nem tart igényt, úgy a munkavállaló ezen időszakra köteles úgy kifizetni, mintha arra igényt tartana. Munkavállaló köteles a megszerzett képesítését a megfelelő iskolai 10. oldal, összesen: 12

11 feladatok ellátásának a legjobb tudása szerint annak hasznára fordítani. Szerinte az egész szerződésben csak ez a pont ami meghatározó, a többi az körülírás. Nem látott még ilyen szerződést. Mivel csak ma szembesült vele, még utána kell néznie. Összefoglalta, hogy nincsenek könnyű helyzetben. Bujáki Lászlóné képviselő: Az elmúlt két évben, amióta az a vezetőség volt, semmi más nem történt, csak az Önkormányzat és az Iskola lenyúlása. Elhangzott az előző testületin is, hogy etikátlanság történt. Megkérdezte, hogy miért ez etika? Vizkeleti István úr kiment a teremből. Szabó Árpád képviselő: Annak idején vakok voltak, akik ezt nem látták, vagy nem is akarták látni, de szerinte nem is ezzel kellene foglalkozniuk. Van egy adott állapot és az indulatokat és véleményeket felülírja a törvényesség, a munkajog. A jegyzőnővel egyetért, és javasolta is hogy bízzák meg vele, hogy minden ilyen előkerült irat törvényességét, szabályszerűségét vizsgálják át. Szerinte egyértelműen az derült ki, hogy azért fizették ki őket, hogy nekik ártsanak. Van munkáltatói jog is. Kiderült, hogy itt bojkottálás történt. Látszik itt az időpontokból, hogy ezek nagyon megtervezett dolgok voltak. Szerinte is a Kovácsné Szemes Ibolyával szemben is fel kell lépni. Javasolta, hogy kérjenek ki részletes számlát a telefonokkal kapcsolatban. Hatásköri túllépés is van, mert a mandátuma lejárta után olyan intézkedéseket hozott, ami az iskolát nézve hátrányos volt. Visszajött Vizkeleti István. Szabó Árpád képviselő: A tanulmányi szerződéssel kapcsolatban javasolta, hogy nézzék meg, hogy be volt-e vállalva a költségvetésbe. Hatásköri túllépésről lehet szó, hogy kezességvállalás van a költségvetési előirányzat nélkül. Akkor az csak egy baráti gesztus lehet, nem konkrét tény. Kérdés, hogy fenntartónak mennyi a beleszólása. Szerinte mindenképpen meg kellene nézni munkajogilag. A Biczónéval kapcsolatban akkor a törvény úgy rendelkezett, hogy abba kell hagyni a fegyelmi eljárást, most viszont a törvény által folytatni kell. Szerinte bízzák meg a jegyző asszonyt, hogy jogilag járjon utána a dolgoknak. Egyébként elmondta, hogy ha az Ibolyát meg kritika érte, akkor Ft-os kártérítést akart követelni tőle. Összegezte, hogy munkajogilag vizsgálják át, és nem szabad annyiban hagyni ezeket. Vincze Attiláné iskolaigazgató: Tudomása szerint a páncélszekrény másik kulcsa az még mindig a Biczóné Kőműves Krisztinánál van. Egyébként a felsőben mindkét bejárati ajtón, a tanárin, valamint az alsóban is a bejárati ajtón a zárak ki lettek cserélve. Neki is az a véleménye, hogy az Ibolyának nagyon nagy a felelőssége. Nagyobb, mint azt ő gondolná. Neki is az a véleménye, hogy őt keményen manipulálták. Határozati javaslatot tett az alábbiak szerint. 103/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Biczóné Kőműves Krisztina fegyelmi eljárásának felfüggesztését megszűnteti, mert annak indoka már nem áll fenn. Ugyanis Biczóné Kőműves Krisztina május 7. napjától keresőképes, táppénzes állományban nem áll. Sáhóné Horváth Márta polgármester július 15-én értesült a táppénzes viszony megszűnéséről, és ezen időponttól számított 15 napon belüli időpontra a Képviselő-testület kitűzi a Fegyelmi tárgyalás idejét. A fegyelmi eljárást újraindítják és Fegyelmi Tanácsot hoznak létre, melynek tagjait elfogultságot is vizsgálva, saját tagjai közül jelöli ki a Képviselő-testület. Elnöke Vizkeleti István alpolgármester, tagjai Bujáki Lászlóné és Járóka Márió Zsolt képviselők. A Fegyelmi Tanács tárgyalásának időpontját július órában határozták meg. Felkéri a polgármestert, és a Fegyelmi Tanács elnökét Biczóné Kőműves Krisztina értesítésére. Sáhóné Horváth Márta polgármester 11. oldal, összesen: 12

12 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy július 28-án a Munkaügyi Bíróságra kell mennie tárgyalásra a Némethné Nagy Lídia ügyében. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása? Szabó Árpád képviselő: Egyik kérdése, hogy milyen fejlemények vannak az orvosi ellátással kapcsolatban. A másik pedig az, hogy javaslatot szeretne tenni egy rendelet alkotására, hogy díszpolgári elismerést tudjanak átadni. Folyamatban van az ügy, még nem kaptak semmi egyéb értesítést. Annyi, hogy a tüdőszűrésre lehet menni Győrbe. A másik javaslatával pedig teljes mértékben egyetért, és szerinte is készítsenek elő egy ilyen rendeletet. Ágoston Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy ismét beszéltek a Tamás Főorvos úrral, és biztosította őket, hogy lehet menni a banaiaknak Győrbe. Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárta. K.m.f. Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítették: Bujáki Lászlóné képviselő Járóka Márió Zsolt képviselő 12. oldal, összesen: 12

13 311/9/2011. sz. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI 1. A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL LEVÉL 2. BÁBOLNA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LEVÉL 3. 03/419-3/2011. SZÁMÚ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL MEGKÜLDÖTT TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS 4. GYŐR-SZOL ZRT. ÁLTAL KÜLDÖTT LEVÉL 5. BELÜGYMINISZTÉRIUM LEVELE ÖNHIKI TÁMOGATÁSRÓL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 05-én tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

TÁRGYSOROZATA. 1./ Nyírgelse Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlóra ügyének megtárgyalása. Görög László sk.

TÁRGYSOROZATA. 1./ Nyírgelse Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlóra ügyének megtárgyalása. Görög László sk. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2014.június 26-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 19.-én 13 óra kezdettel megtartott rendkívüli együttes üléséről Az ülés

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 5/2012. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben