DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Illés Jánosné Kapja: DMJV Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály 4026 Debrecen

2 Kálvin tér 11.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szakmai önéletrajz Vezetői hitvallás A vezetői programot meghatározó törvények, dokumentumok Helyzetelemzés Az intézmény szociokulturális háttere Az intézmény keresettsége, létszámmutatók ( ) Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése A nevelőtestület munkájának értékelése Intézményünkben működő tehetségműhelyek, különfoglalkozások Értékeink, hagyományaink szakmai munkaközösség értékelése Személyi, dologi feltételek alakulása Vezetői céljaim, feladataim Szervezeti célok és feladatok Szakmai célok és feladtatok Vezetési szerkezet, szervezeti felépítés Vezetői funkciók gyakorlása Szervezetfejlesztés Kapcsolatrendszer Gyermekvédelem Fejlesztési feladatok Humánerőforrás fejlesztése szakmai munka fejlesztése Tárgyi feltételek fejlesztése Összegzés

4 1. Bevezetés Húsz éve vagyok a Bartók-Babits Utcai Óvoda vezetője, negyedik vezetői megbízásom július 31-én lejár. ként az elmúlt öt évben végzett szakmai munka során törekedtem arra, hogy megfeleljek a közvetlen és közvetett partnereknek, a fenntartó elvárásainak, illetve a törvényi változásoknak. Az intézmény mára kialakult egyedi arculata, a magas színvonalú nevelőmunka, együttműködésünknek, és a tevékeny alkalmazotti közösségnek köszönhető. Az előző pályázatomban meghatározott célokat és feladatokat ezen közösség hatékony munkájával sikerült megvalósítanom. Vezetői koncepciómat integrált óvodaként szeptembertől három feladatellátási helyen - működő, egyéni arculatunkat megőrizve, továbbfejlesztve, az óvodák önállóságát biztosítva terveztem meg. Nagy kihívást jelent számomra az új telephely beindítása, arculatának kialakítása, olyan közösség létrehozása, mely biztosítja, hogy ez az intézményrész is elérje azt a magas színvonalat, ahogyan a BARtók-BAbits Utcai Óvoda (BA-BAR) működik a városi óvodarendszerben. Bízom abban, hogy több évtizedes hivatástudattal végzett óvodapedagógusi és vezetői tapasztalatom, s emberileg és szakmailag elkötelezett kollegáim segítségével e nemes feladatot továbbfolytatni és teljesíteni tudom. Sikerem titka az, hogy hiszek magamban, hiszek másokban, és hiszek abban, amit csinálok /Andrew Carnegie/ 4

5 1.2. Vezetői hitvallás Vezetői hitvallásom alapjának az emberek, a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Munkatársaimat tisztelem, becsülöm és elismerem személyes értékeiket, fejlődni akarásukat. Lehetővé tettem és teszem a vélemény-nyilvánítást, fontosnak tartom a diszkréciót. Továbbra is önállóságot biztosítok, mert az ebből fakadó önbecsülés táplálhatja majd a munka irányába történő maximális odaadást. Folyamatos önképzéssel, újszerű pedagógiai kitekintéssel, korszerű módszerek megismerésével és alkalmazásával bővítem szakmai ismereteimet. Önértékelésemben hitelességre, objektivitásra és következetességre törekszem. A közvetlen és közvetett partnerek körében megfelelő kapcsolatteremtéssel sikeresen képviselem az intézményt. Fontosnak tartom a dolgozók motivációjának helyes felismerését, mely olyan ösztönző lehet, ami egyszerre eredményezi intézményünk céljainak elérését és a kollégák megelégedettségét. Elkötelezettje vagyok a minőség filozófiájának, az alkotó pedagógiai klíma megteremtésének és a csapatmunkában való megvalósításnak. Az óvoda legfontosabb tevékenysége a gyermekek nevelése és fejlesztése, ennek érdekében irányítom, ellenőrzöm és segítem a közösen kidolgozott pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását. Hiszem, hogy tartalékokat feltárni, a jelenlegi gazdasági helyzetben elsősorban az emberi erőforrások racionális felhasználásával, az óvodai légkör harmonikusabbá tételével, közös munkával lehet. Célom, hogy olyan jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka megbecsülést és szakmai sikereket biztosít számukra. 5

6 1.3 A vezetői programomat meghatározó törvények, dokumentumok Jogszabályi háttér évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosításai - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és annak módosításai - 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról és módosításai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendelete Az óvoda alapdokumentumai - Alapító okirat - Pedagógiai program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Az intézmény Esélyegyenlőségi Terve - Házirend Egyéb helyi dokumentumok - Intézményi munkatervek - Tanévvégi beszámolók - Tanügyigazgatás dokumentációi 6

7 2. Helyzetelemzés 2.1. Az intézmény szociokulturális háttere A Bartók-Babits Utcai Óvoda kertségi környezetben helyezkedik el óta integrált óvodaként működünk, egymástól két távol lévő telephelyen. Az épületek jó állapotban lévő téglaépítésűek a Bartók úti műemlék jellegű - gázfűtésesek, családias hangulatúak. Az évek során mindkét épület teljes körűen fel lett újítva. Óvodáinkra jellemző, hogy három osztott csoportos, melegítőkonyhás, jól felszerelt tornaszobával, nagy udvarral és sok zöld növényzettel rendelkeznek. Virágos és veteményes kertjeink mellett különböző gyümölcsfáink is vannak. Az intézményünkbe járó gyermekek túlnyomóan jó anyagi körülmények közül, a környéken lévő családi házakból, illetve lakóparkokból érkeznek hozzánk. Örülünk, hogy körzetünkben növekszik a három gyermeket vállaló családok száma. Tapasztalataink szerint az óvodaválasztásnál pozitívan befolyásolják a szülők döntését az egészséges- és környezettudatos nevelésünk, az óvodapedagógusok személyisége, szakmai hozzáértése, hiszen nálunk főszerepet kap a játék, a mozgás és cselekvési vágy kielégítése, az ösztönös kíváncsiságra épülő ismeretbővítés. Tevékenységközpontú programmal dolgozunk, mely magába foglalja sajátos arculatunkat, ami kialakult szokásainkból, specialitásainkból és jellemzőinkből fakad. Úgymint csendes, nyugodt, egészséges kertségi övezet, tiszta levegő, fákkal telepített parkos, árnyas udvar, s a gyermekek számára oly fontos, biztonságot nyújtó kicsi, családi óvoda. 7

8 2.2 Az intézmény keresettsége, létszámmutatók ( ) Év Felvett körzetes Felvett körzeten kívüli Elutasított 2008/ / / / / Látható, hogy minden évben jelentős az elutasított gyermekek száma, mely mutatja, hogy magas az óvodánk iránti érdeklődés. Ugyan ezt támasztja alá, hogy évről-évre növekszik a körzeten kívülről történő jelentkezés. Nevelési év végi létszámadatok változása a kihasználtság tükrében Év Gyermeklétszám Kihasználtság % % % % % áprilisától az Alapító Okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 125 főről 140 főre változott, 2011-ben pedig 153 főre ben törvényileg nem volt lehetőség arra, hogy az Alapító Okiratban szereplő létszámon felül vehessünk fel gyermeket, ezért volt szükséges az alapító okirat módosítása. Ennek következménye a kihasználtsági mutatókban látható csökkenés. A létszámadatok folyamatosan változnak, mert a hivatalos óvodai beíratáson kívül egész évben fogadjuk a gyermekeket. A 100% fölötti kihasználtsági mutatót szeretnénk továbbra is megtartani, jó hírnevünk, keresettségünk, és népszerű sajátos arculatunk miatt, az elkövetkezendőkben erre reális esélyt is látok. 8

9 Minden évben a beiratkozás előtt megszervezzük a Hívogató nyílt délelőttöt, az óvodánk iránt érdeklődő szülőknek és gyermekeknek. Ilyenkor ismerkedhetnek az óvodával, a leendő óvó nénikkel, és tájékoztatást kaphatnak pedagógiai programunkról. Jelentkezés előtt több óvodát is felkeresnek és megismernek, mielőtt döntenek. Döntésüket nagyban befolyásolja, ha egy ismerősük, szülőtársuk, a tanító nénik vagy a védőnők pozitívan jeleznek vissza intézményünkről. Nagy vonzerő számukra az egészséges környezet, a kicsi, családias légkör, a kialakított sajátos arculat, valamint a nevelési-oktatási módszereink, az elhivatott, gyermekszerető, gondoskodó pedagógusok, és segítők Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése A nevelőtestület munkájának értékelése A nevelőmunka tervezése és megvalósítása a Helyi Pedagógiai Programunkban megfogalmazottaknak megfelelően történt. Programunk a nevelés középpontjába a gyermeki tevékenységet állítja, mely testileg, lelkileg, értelmileg komplexen fejleszti a gyermeki személyiséget, ezáltal fokozza az új iránti fogékonyságot, megalapozza, és erősíti a tanuláshoz szükséges képességeket. Feladatunk volt a pedagógiai optimizmusra alapozva minél jobban megtervezni, megszervezni a gyermekek tevékenységeit úgy, hogy ezek a személyiségfejlesztés érdekében rendszert képezzenek. Programunkban speciális a szabadidős tevékenység, ami nem más, mint a havonkénti tevékenységi napok szervezése, megtartása. A négy évszak körforgásából indultak ki az óvodapedagógusok, e köré, illetve az aktuális ünnepek köré építették fel az egész éves munkát, a komplexitást messzemenően alkalmazva. A nevelési-oktatási folyamat legfontosabb tényezőjének a pedagógust tekintem. 9

10 Az intézményünkben dolgozó óvodapedagógusok felkészültsége jó, innovatívak, igényük van a folyamatos szakmai megújulásra. A nevelőtestület minden tagja elkötelezett a munkája iránt, az elmúlt években is folyamatosan gyarapították szellemi tőkéjüket, munkájukat önállóan, felelősségteljesen a kitűzött céloknak megfelelően végezték. Szakmai munkájukkal segítették a nevelőmunka színvonalának emelését. Elmondhatom, hogy kollégáim partnerek minden munkám során, alkotó, tevékeny együttműködésükre mindig számíthatok. Két munkaközösségünk tevékenysége szorosan kapcsolódik fő célkitűzéseinkben meghatározott feladatainkhoz, a sajátos arculat megőrzése mellett. A nevelőtestület szakmai felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint az óvodánkból elkerülő gyermekekről érkezett visszajelzések, melyek nagyon pozitívak, gyermekeink kiválóan megállják helyüket az iskolában, úgymint a versenyeken való részvételük során. - Rajzversenyek (városi, országos szintű) - Mesemondó verseny - Vers- és prózamondó verseny - Kékcsibe matematikai verseny - Iciri-piciri bábtalálkozó - Úszóverseny - Gyermektorna verseny - Ovifoci gála - Néptáncbemutató - Gyermekdal verseny - Pritt vizuális vetélkedő - Disney-on Ice országos műveltségi játék - Pláza táncgála - Ébredő természet vetélkedő - Galiba-gyermek fesztivál 1

11 A felsorolt versenyeken gyermekeink többször I, II, III, helyezést értek el, valamint különdíjat, emléklapokat, okleveleket és tárgyi ajándékokat kaptak Intézményünkben működő tehetségműhelyek, különfoglalkozások Mottónk: Nincs két egyforma gyémánt, Mindegyikben más a szépség. Nincs két egyforma gyermek, Mindegyikben más az érték. /Benedek Elek/ Tehetségfejlesztő tevékenységet folytatunk az intézményünk keretein belül, és az általunk kidolgozott tulajdonságlista alapján történik a résztvevők kiválasztása. Célunk: A gyermek kreativitásának kibontakozásának előmozdítása, a tehetségmagot mutató gyermek további gondozása, gazdagító programok keretében. Óvodánkban Gyöngybokréta néptánc tehetségműhely működik évek óta, a szülők nagy örömére és elégedettségére. Mindkét telephelyen vizuális tehetségműhely alakult, Ba-Bar-kács és Varázskezek névvel. Legfontosabb törekvésünk, hogy tehetségígéreteink keressék az új megoldásokat, éljék át a felfedezés és az alkotás örömét. A változatos technikák és eszközök megismertetésével, alkalmazásával segítsük a kreatív attitűdök kialakítását. Differenciált fejlesztéssel tehetségpalántáink gyenge oldalát is erősíteni kívánjuk. 1

12 Egyéb felkínált tevékenységeink: Tartásjavító, lábboltozat erősítő torna Ovi-foci Úszás oktatás vízhez szoktatás Játékos angol Hittan Értékeink, hagyományaink: Megnevezés: Sajátos arculatra épülő pedagógiai program átdolgozása Saját csoportnapló kidolgozása, alkalmazása Intézményi BA-BAR Díj alapítása (szakmai munka elismerésére) Értékeink: Zöld Óvoda Program kidolgozása, cím elnyerése, folyamatos megújítása Tartásjavító és lábboltozat erősítő gyűjtemény elkészítése Madárbarát óvoda cím viselésének elnyerése Debrecen Város Közoktatásáért Díj elnyerése Nyomon követési napló összeállítása Gyermeki mérés- értékelési rendszerünk átdolgozása Hagyományaink: Ünnepkörök Őszi ünnepkör Téli ünnepkör Tavaszi ünnepkör Tevékenységi napok, hetek - Szüreti mulatság - Őszi karnevál - Őszi kirándulás - Őszi tevékenységi hét - Adventi készülődés hete - Betlehemezés - Farsangi hét - Tavaszi családi kirándulás - Hívogató nyílt délelőtt a leendő óvodások számára - Gyermek hét - Egészség hét - Zöld-hét - Tehetség nap - Közlekedési hét - Tavaszi feltöltődés hete 1

13 Pedagógusok képzettsége: Végzettség megnevezése Végzettséggel rendelkezők száma Közoktatási vezető - szakvizsga 2 Differenciáló-, fejlesztőpedagógus - szakvizsga 2 Mentálhigiéné szakvizsga 1 Tehetségfejlesztő szakvizsga 1 Játék- és szabadidő szervező szakvizsga 1 Szociálpedagógus 1 Továbbképzések között: Az óvodapedagógusok képzettségének fejlesztési irányát a továbbképzési szabályzat és a pedagógiai programunkban kitűzött céljaink határozták meg. Továbbképzés megnevezése Résztvevők száma Képzést végző intézmény Tehetségsegítő tanácsok Magyar Tehetségsegítő 4 megalakítása Szervezetek Szövetsége Mentálhigiéné (szakirányú) 1 Debreceni Egyetem Számítástechnikai alapismeretek 1 HBM-i Közokt. Szolg Int. Egyedi fejlődésmenetű gyermekek nevelése 1 Tótszőllősy Tünde Tehetségazonosítás pszichológiai Magyar Tehetségsegítő 2 alapjai Szervezetek Szövetsége Angol nyelvtanfolyam 1 Cambridge Nyelviskola Gordon kommunikációs alaptréning 1 Magyar Gordon Iskola Egyesület Marketing, reklám- és kommunikáció menedzser 1 DFT-Hungaria Az óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítása 1 MÓD-SZER-TÁR KFT. Gyermekek érzelmi és szociális képességeinek mérése, fejlesztése 1 Barbori Bt. A zene szeretetére nevelés 1 SZORT Bt. Mozgásterápia 1 LOGO-PED KM BT. Anyanyelvi fejlesztés 1 Logosoft Bt.Poliforma Kft. Gyökerek népi kismesterségek 1 HBM-i Ped. Intézet Okoskocka család 1 Poliforma Kft. 1

14 Munkafegyelem betartása, betartatása A munkafegyelem betartásával nincs probléma. Fegyelmi vétség, igazolatlan hiányzás óvodánkban nem fordult elő. Megbetegedések, rendkívüli események alkalmával, felelősségtudattal jártak el a kollegák. A munkafegyelem betartását, betartatását elősegítette az SZMSZ, a munkaköri leírások, a Házirend és a célzott ellenőrzések. Tantervi fegyelem és adminisztráció Óvodánkban mindenki a Helyi Pedagógiai Program szerint dolgozik. Az abban megfogalmazott célkitűzések, pedagógiai-nevelési elvek mindenkire kötelező érvényűek. A törvényi előírásoknak megfelelően a csoportnapló, a felvételi mulasztási napló vezetése és az egyéni fejlettségi szint mérése, rögzítése, a fejlesztés tervezése, értékelése kötelező. E dokumentumok vezetésének, értékelésének, ellenőrzésének ütemezése az éves munkaterv mellékletét képező ütemtervben, feladat ellátási tervben és a belső ellenőrzési tervben megtalálható Szakmai munkaközösség értékelése Intézményünkben két szakmai munkaközösség működik - Harmonikus testi fejlesztés és egészséges életvitel megalapozása, valamint a Környezet-kultúra fejlesztése néven - az intézményi célkitűzések, feladatok megvalósításában. Feladataikat az éves feladattervben megfogalmazottak szerint teljesítették. Részt vettek a pedagógiai munka belső ellenőrzésében, illetve a helyettesítőként dolgozó óvodapedagógusok szakmai segítésében. A nevelőtestület újító törekvései a gyakorlati megvalósításokat követően hagyományteremtő programokká váltak. A Zöld Óvoda cím, viselési jogát pályázat útján újabb 3 évre meghosszabbították. Értékeinket, hagyományainkat 1

15 megőrizték, bővítették. A minőségfejlesztés és a teljesítményértékelés feladatait is teljesítették Gyermekvédelmi tevékenység értékelése Óvodánkban a gyermekvédelem az évi XXXI. gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezéseire épül. A gyermekvédelmi felelősök munkaterv alapján végezték munkájukat, az óvodavezető és az óvodapedagógusok segítségével. Munkájuk az alábbi tevékenységekben valósult meg: - rendszeres óvodába járás követése, - kapcsolattartás a családokkal, - kapcsolattartás a családsegítő szolgálatokkal. Intézményünk gyermekvédelmi adatai pozitív képet mutatnak a gyermekek családi körülményeiről, mind anyagi vonzatú, mind szociokulturális mientálhigiénés hátterüket tekintve Személyi, dologi feltételek alakulása Alkalmazotti munkakörök Engedélyezett dolgozói létszám: 24 fő Létszám: Munkakör Bartók u. Óvoda Babits u. Óvoda Óvodapedagógus Dajka 3 3 Konyhás 1 1 Óvodatitkár 1 - Fűtő udvaros 1 1 1

16 Technikai dolgozók végzettsége Pedagógiai munkánkat, nevelésünk eredményességét a technikai dolgozók aktívan segítették. Végzettség megnevezése Szakközépiskolai érettségi Szakmunkásképző Dajka-képző Felsőfokú végzettség Létszám 1 fő 6 fő 7 fő 1 fő Az elmúlt 5 évben volt egy kis fluktuáció, melynek oka: - a 40 éves munkaviszony elérésével több dolgozónk élt a nyugdíjba vonulás lehetőségével, - és a fiatalabb dolgozóink gyermekvállalása. A fent leírt okok miatt sokszor nagy erőfeszítésünkbe került feladataink maradéktalan ellátása. Reméljük, hogy ez irányú gondunk az NKt. nevelőmunkát közvetlenül segítők körének bővítésével megoldódik. Dologi feltételek alakulása A fenntartó által rendelkezésünkre bocsátott éves költségvetési keret szűkös, a hiányzó részt külső forrás segítségével pótoltuk. Önkormányzati források: Év Felújítási, gépbeszerzési összeg (Ft)

17 Önkormányzati és külső források részletezése: Év Felújítás, gépbeszerzés Önkormányzati keretből A Bartók úti Óvoda Járdacsere térburkolóra Ablakcsere műanyagra Csatorna részleges cseréje Villanyboyler csere Babits utcai óvoda Kerítés lábazatának felújítása Eszközbeszerzés Asztali tábla, mágneses készletek, mini bábszínház, steppelt takarók Bartók úti Óvoda Vizesblokk teljes felújítása Óvodatitkári iroda meleg burkolása, festése Homlokzat, lábazat javítása Babits utcai Óvoda Térburkolás 30 m kerítés cseréje, festése Eszközbeszerzés Számítógép konfiguráció, csúszdás mászóka, baba konyhabútor, műanyag óvodai fektetők, Babits utcai Óvoda Teljes elektromos felújítás, Csoportszobák, gyermeköltözők, tornaszoba faburkolása, Szélfogó kibontása, Tornaszoba, felnőtt mosdó padlóburkolatának cseréje Szülői adományokból és rendezvényekből Bartók úti Óvoda 1 csoportszobában parketta csiszolása, lakkozása, Kerítés festése Egyensúlyozó-fejlesztő játékok, Udvari babaház csatornázása Babits utcai Óvoda Egy csoportszoba átfestése, függönyök, sötétítők, középszőnyeg, tároló-kosarak vesszőből, kőváza kővirágokkal, udvari játékok Bartók úti Óvoda Mindhárom csoportszoba parkettjének csiszolása, lakkozása Törölközőtartók 3 csoport részére. Fonott játéktartók, kerítés festése, udvari fajátékok, a meglévő udvari játékok festése. Babits utcai Óvoda 2 csoportszoba és a folyosó festése, Nyomtató patroncseréje, 50 m kerítés festése, lábazatának javítása, oszlopainak festése, Udvari rugós játék, számítógéphez tartozékok. Bartók úti Óvoda Udvari fajátékok festése, javítása Babits utcai Óvoda Függönyök, függönykarnis, Meséskönyvek, várépítő játékok, takarító és konyhai szettek, babaetető, babafürdető játékok, gyermeköltöző szekrényekre függönyök. 1

18 2011. Bartók úti Óvoda Egy csoportszoba felújítása, vizesedés megszüntetése, parketta csere, festés, Bartók úti Óvoda Udvari játékok festése, Ábrázolási eszközök, Babits utcai Óvoda Folyosó és bejárati előtér festése, 1 csoportszobában radiátorok festése, 1 csoportszobába függönykarnis, Raktár festése, Gyermekkerékpárok felújítása, Bartók úti Óvoda Kazáncsere Bartók úti Óvoda Napárnyékolók Udvari babaház korlátjának festése, Homokozó készítése rönkfából, festése, Galiba gyermekfesztiválra virágtalicskák készítése, díszítése Babits utcai Óvoda Udvari játéktároló ajtajának javítása, festése, Udvari babaházak korlátjának festése, Hinta javítása, festése, Udvari rönk autó javítása, festése, Udvari napernyő+tartó, Galiba gyermekfesztiválra virágtalicskák készítése, díszítése Bartók úti óvoda Csatornarendszer átépítése, új nyomvonal kialakítása Bartók úti Óvoda Csoportszobai- és udvari fejlesztőjátékok, mesekönyvek, leporellók, homokozó játékok, vizuális eszközök, autós szőnyeg, növények, rugós játék, fényképezőgép, mikrohullámú sütő Babits utcai óvoda Fejlesztőjátékok, rugós játék, gyermek könyvek, fonott játéktárolók, csoportszobai szőnyeg (2 db), asztalterítők, gipszkarton ábrázoláshoz, babaágyba szivacs ágybetét, matcheboxok, autóbusz biztosítása kiránduláshoz. A szülők, és támogatóink adományaik mellett nagyon sok társadalmi munkával segítették mind a belső, mind a külső óvodai környezet alakítását, szépítését: füvesítés, bokrok, -cserjék, -sövények ültetése, hideg, - és melegburkolás, szállítás, parketta-csiszolás, lakkozás, javítási, felújítási munkák, varrás, stb. Folyamatosan biztosították a gyermekek számára az idénynek megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket. 1

19 Eredményes pályázataink: Év Pályázatok száma Kapott támogatási összeg db db db db db db (pályázat elbírálás alatt) A pályázatokon elnyert összegekből fejlesztőjátékokat, sporteszközöket, CDlejátszót vásároltunk, szebbé, esztétikusabbá tettük óvodánk udvarait, valamint ismeretbővítő kirándulásokra vittük gyermekeinket, hozzásegítve őket az élményszerzéshez. 3. Vezetői céljaim, feladataim Vezetői programom fő célja: megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett, minőségi nevelést-oktatást, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges környezetben, az egyenlő hozzáférés elvére alapozva, változatos tevékenységeket biztosító, egyéni képességeket kibontakoztató, befogadó óvodai élet megteremtése Szervezeti célok és feladatok Rövid távú Célok Feladatok Belső szakmai továbbképzések számának emelése, - képzések megszervezése hatékonyságának növelése Hagyományőrző, értékőrző és értékteremtő pedagógiai - az értékek tisztázása munka megtartása, továbbfejlesztése - az elvárások konkretizálása Egyenlő feladatelosztás - egyenlő leterheltség biztosítása az egyéni kompetenciák figyelembe vételével Az emberi erőforrások kibontakoztatása - újító törekvésekre, szakmai kezdeményezésekre ösztönzés Magasabb színvonalú munkavégzés segítése - motiválás - teljesítménymérés Demokratikus jogok gyakorlásának biztosítása - döntések alapos előkészítése Folyamatos információáramlás biztosítása - rendszeres vezetői és testületi munkamegbeszélések 1

20 Közép távú Hosszú távú Partnerközpontú működtetés továbbfejlesztése - partnerek igényeinek figyelembe vétele A telephelyenkénti nevelőtestületek együttműködésének - közös programok szervezése erősítése Az új telephelyen pozitív óvodakép kialakítása - emberileg és szakmailag megfelelő humánerőforrás biztosítása - a két óvoda tapasztalatainak figyelembevétele Az új telephelyen az összetartozás megvalósítása - nyugodt, óvodai munkahelyi légkör megteremtése Intézményi ellenőrzési értékelési rendszer még hatékonyabbá tétele - vezetői funkciók komplex, jobbító szándékú alkalmazása Menedzser szemléletű vezetés erősítése - a dolgozók, a belső-külső partnerek elégedettségének növelése, - az óvoda elismertségének folyamatos fenntartása - a dolgozók motiválása Szervezetfejlesztés csapatmunka erősítése - kiegyensúlyozott munkahelyi légkör kialakítása, fenntartása - rendszeres vezetőségi, és nevelőtestületi megbeszélések Magas szintű, korszerű szakmai tudás megszerzése - szakvizsgázottak számának növelése Humánerőforrás fejlesztése - továbbképzési igények támogatása Pedagógus kiégés megelőzése - asszertív kommunikáció - mentális igények kielégítése - lappangó problémák felismerése, kezelése 3.2. Szakmai célok és faladatok Rövid távú Közép távú Hosszú távú Célok A meglévő telephelyeken a sajátos arculat karakteres mélyítése, bővítése Feladatok - az arculathoz kapcsolódó régi és új programok szervezése, bevezetése Szakmai elkötelezettség emelése, belső hit fejlesztése - önbizalom erősítés, helyes önértékelésre buzdítás Tehetségműhelyek bővítése - új műhelyek alakítása A Köznevelési törvény végrehajtási utasításainak ismeretében Pedagógiai Programunk módosítása - törvénynek való megfeleltetés Akkreditált tehetségpont elnyerése - akkreditáció lebonyolítása Az új telephelyen óvodai munkaközösség - munkaközösség céljainak megalakítása meghatározása Családokkal való együttműködés megújítása - új formák, új programok bevezetése Gyermekvédelemi tevékenység erősítése - prevenció - feltárás - problémák megszüntetése Az új telephelyen a sajátos arculat kialakítása - az eddigi tapasztalatok felhasználása Önálló, fejlődni tudó nevelőtestület létrehozása - önképzés, továbbképzés támogatása - a szükséges szabad tér biztosítása Erkölcsi és hazafias nevelés fontossága - a korosztálynak megfelelő szintű átadás figyelemmel kísérése 2

21 4. Vezetési szerkezet, szervezeti felépítés Intézményünkben a vezetés lineáris szervezeti felépítés szerint működik. Letisztultak az alá fölérendeltségi viszonyok, a munkatársak könnyen eligazodnak, átlátják a rendszert. A munkaközösség vezetők is önállóan, felelősséggel végzik irányító, szervező munkájukat. Intézményünk szervezeti felépítése Fenntartó Önkormányzat Gazdasági Egység Óv. ped. Óv. vez. helyettes Közalk. tanács Munkak. vez. Technikai alk. Óv.titk. SZ.M. A szervezeti ábra a működési, irányítási, ellenőrzési és kapcsolattartási struktúrát ábrázolja. Az intézményvezető feladata általános vezetői tevékenysége mellett: az óvoda szakmai irányítása 2

22 az intézmény tevékenységét átfogó tervezés, ellenőrzés, értékelés a Helyi Pedagógiai Program megvalósításának nyomon követése az óvoda külső kapcsolatainak kezelése az intézmény képviselete a fenntartó, a partnerek, szakszolgálatok, Közalkalmazotti Tanács irányában. A gyermekvédelmi tevékenység biztosítása Minőség fenntartása és fejlesztése Tevékenységét a vezető-helyettesek, szakmai munkaközösségek vezetői és a Közalkalmazotti Tanács képviselői segítik. Tevékeny és szoros kapcsolatot tart fenn a munkatársaival. Az óvodavezető helyettesek feladata: szervezik, irányítják, ellenőrzik a technikai dolgozók munkavégzését a nyilvántartásokat vezetik (leltár, túlmunka, távollét, szabadság) szabadságolási, ügyeleti tervet készítenek (téli-nyári) az intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget nyújtanak (tervező, szervező, adminisztrációs stb.) A munkaközösség vezetők feladata: Évente, tanévkezdéskor szavazás útján kerülnek megválasztásra éves munkaterv alapján irányítják a munkaközösség tevékenységét a pedagógusok szakmai műhelyének irányítói az elméleti-gyakorlati szakmai munka segítői minőség fenntartásának és fejlődésének segítői Az óvodapedagógusok feladata, alapfeladata mellett: a gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése gyermekek mérése, értékelése tehetségígéretes gyermekek felismerése, tehetséggondozás folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 2

23 tanügyigazgatással kapcsolatos adminisztráció végzése egyéni szakmai fejlődés A dajka feladata: az óvoda napirendjéhez igazodva segíti az óvodapedagógus munkáját önállóan végzi a gyermekek szakszerű ellátásával kapcsolatos tevékenységeket ellátja a környezetgondozási, és baleset megelőzési teendőket részt vesz a belső továbbképzésekben a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a csoport életében Az óvodatitkár feladata: segíti a vezetői, helyettesi adminisztrációs tevékenységet, segíti a pedagógusok innovációs munkáját, pályázatírást adminisztrációval kapcsolatos teendőket ellátja óvodai programokban, szervezési feladatokban részt vállal a minőségfejlesztés adminisztratív segítője A fűtő udvaros feladata: közvetlen környezetünk biztonságossá, rendezetté tétele udvari játékok ellenőrzése, felújítása, balesetmentessé tétele eszközkarbantartás, állagmegóvás A hatékony munkavégzést segítik a pontos, feladatokhoz rendelt, konkrét munkaköri leírások. 2

24 Szülői munkaközösség: saját munkatervük alapján működnek az intézmény önzetlen segítői, támogatói a gyermekek nevelésében együttműködő partnereink Közalkalmazotti Tanács: a közösség véleményét, javaslatát közvetítik segítik az intézményi vezetés demokratizmusának érvényesülését képviselik a dolgozók érdekeit 4.1. Vezetői funkciók gyakorlása A vezetői funkciók közül a tervezés átszövi a vezetői tevékenységemet, hiszen nemcsak a pedagógiai munkát kell megtervezni, hanem minden, az óvoda működésével kapcsolatos feladatot is. A tervezés szabályozása által az intézményünkben folyó munka és a kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatok egyaránt kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé válnak. A tervezés szintjei Stratégiai szint: Operatív szint: Megvalósítás napi szintje: A tervezés dokumentumai -Vezetői program; PP-ból küldetésnyilatkozat, célok, alapelvek; Minőségpolitika -PP feladat, eszköz és tevékenyrendszere, SZMSZ -Éves munkaterv; Csoportnaplók nevelési-oktatási ütemtervei; Megbízottak munkatervei A közvetlen partnereink (gyermekek, szülők, alkalmazottak) körében rendszeresen elégedettséget mérünk, mely során feltárulnak elvárásaik, elégedettség- illetve elégedetlenségeik. A beérkezett válaszok és adatok kiértékelése segíti a tervezést, az újabb célok és feladatok kitűzését. 2

25 Az ellenőrzést kiemelkedő fontosságúnak tartom a vezetési funkciók rendszerében. Elsősorban a Pedagógiai Program megvalósítását szolgálja, minden egyéb ellenőrzési feladat ezt célozza meg az óvoda működésével kapcsolatosan minden területen. Intézményünkben a belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, a célok összevetése a tapasztalt eredményekkel. 1.A pedagógiai munka ellenőrzése Területei: a dokumentumok és a gyakorlati munka A dokumentumok ellenőrzése a munkatervben rögzített ciklusok szerint történik, ahol a tapasztalatok lejegyzésre kerülnek. A gyakorlati munka ellenőrzése a gyermekek fejlettségének ismeretében a konkrét munka megfigyelése, elemzése, értékelése. 2.A gyermekcsoportok fejlődésének ellenőrzése, értékelése Területei: szokás és szabályrendszer, a játék szintje; a társas kapcsolat szintje; a munka, a kommunikáció, szabadidős tevékenység, a környezet- és egészségvédelem szokás és neveltségi szintje. A gyermekek neveltségi szintjéből következtetni lehet az óvónői munka hatékonyságára, előmenetelére. Az ellenőrzés elvei az SZMSZ ben; rendszere a PP-ban; rendje az éves munkatervben található. A munkaterv melléklete az ellenőrzési terv, amely tartalmazza az ellenőrzés: - területét, célját, módszerét, időpontját. 2

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben