DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Illés Jánosné Kapja: DMJV Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály 4026 Debrecen

2 Kálvin tér 11.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szakmai önéletrajz Vezetői hitvallás A vezetői programot meghatározó törvények, dokumentumok Helyzetelemzés Az intézmény szociokulturális háttere Az intézmény keresettsége, létszámmutatók ( ) Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése A nevelőtestület munkájának értékelése Intézményünkben működő tehetségműhelyek, különfoglalkozások Értékeink, hagyományaink szakmai munkaközösség értékelése Személyi, dologi feltételek alakulása Vezetői céljaim, feladataim Szervezeti célok és feladatok Szakmai célok és feladtatok Vezetési szerkezet, szervezeti felépítés Vezetői funkciók gyakorlása Szervezetfejlesztés Kapcsolatrendszer Gyermekvédelem Fejlesztési feladatok Humánerőforrás fejlesztése szakmai munka fejlesztése Tárgyi feltételek fejlesztése Összegzés

4 1. Bevezetés Húsz éve vagyok a Bartók-Babits Utcai Óvoda vezetője, negyedik vezetői megbízásom július 31-én lejár. ként az elmúlt öt évben végzett szakmai munka során törekedtem arra, hogy megfeleljek a közvetlen és közvetett partnereknek, a fenntartó elvárásainak, illetve a törvényi változásoknak. Az intézmény mára kialakult egyedi arculata, a magas színvonalú nevelőmunka, együttműködésünknek, és a tevékeny alkalmazotti közösségnek köszönhető. Az előző pályázatomban meghatározott célokat és feladatokat ezen közösség hatékony munkájával sikerült megvalósítanom. Vezetői koncepciómat integrált óvodaként szeptembertől három feladatellátási helyen - működő, egyéni arculatunkat megőrizve, továbbfejlesztve, az óvodák önállóságát biztosítva terveztem meg. Nagy kihívást jelent számomra az új telephely beindítása, arculatának kialakítása, olyan közösség létrehozása, mely biztosítja, hogy ez az intézményrész is elérje azt a magas színvonalat, ahogyan a BARtók-BAbits Utcai Óvoda (BA-BAR) működik a városi óvodarendszerben. Bízom abban, hogy több évtizedes hivatástudattal végzett óvodapedagógusi és vezetői tapasztalatom, s emberileg és szakmailag elkötelezett kollegáim segítségével e nemes feladatot továbbfolytatni és teljesíteni tudom. Sikerem titka az, hogy hiszek magamban, hiszek másokban, és hiszek abban, amit csinálok /Andrew Carnegie/ 4

5 1.2. Vezetői hitvallás Vezetői hitvallásom alapjának az emberek, a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Munkatársaimat tisztelem, becsülöm és elismerem személyes értékeiket, fejlődni akarásukat. Lehetővé tettem és teszem a vélemény-nyilvánítást, fontosnak tartom a diszkréciót. Továbbra is önállóságot biztosítok, mert az ebből fakadó önbecsülés táplálhatja majd a munka irányába történő maximális odaadást. Folyamatos önképzéssel, újszerű pedagógiai kitekintéssel, korszerű módszerek megismerésével és alkalmazásával bővítem szakmai ismereteimet. Önértékelésemben hitelességre, objektivitásra és következetességre törekszem. A közvetlen és közvetett partnerek körében megfelelő kapcsolatteremtéssel sikeresen képviselem az intézményt. Fontosnak tartom a dolgozók motivációjának helyes felismerését, mely olyan ösztönző lehet, ami egyszerre eredményezi intézményünk céljainak elérését és a kollégák megelégedettségét. Elkötelezettje vagyok a minőség filozófiájának, az alkotó pedagógiai klíma megteremtésének és a csapatmunkában való megvalósításnak. Az óvoda legfontosabb tevékenysége a gyermekek nevelése és fejlesztése, ennek érdekében irányítom, ellenőrzöm és segítem a közösen kidolgozott pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását. Hiszem, hogy tartalékokat feltárni, a jelenlegi gazdasági helyzetben elsősorban az emberi erőforrások racionális felhasználásával, az óvodai légkör harmonikusabbá tételével, közös munkával lehet. Célom, hogy olyan jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka megbecsülést és szakmai sikereket biztosít számukra. 5

6 1.3 A vezetői programomat meghatározó törvények, dokumentumok Jogszabályi háttér évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosításai - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és annak módosításai - 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról és módosításai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendelete Az óvoda alapdokumentumai - Alapító okirat - Pedagógiai program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Az intézmény Esélyegyenlőségi Terve - Házirend Egyéb helyi dokumentumok - Intézményi munkatervek - Tanévvégi beszámolók - Tanügyigazgatás dokumentációi 6

7 2. Helyzetelemzés 2.1. Az intézmény szociokulturális háttere A Bartók-Babits Utcai Óvoda kertségi környezetben helyezkedik el óta integrált óvodaként működünk, egymástól két távol lévő telephelyen. Az épületek jó állapotban lévő téglaépítésűek a Bartók úti műemlék jellegű - gázfűtésesek, családias hangulatúak. Az évek során mindkét épület teljes körűen fel lett újítva. Óvodáinkra jellemző, hogy három osztott csoportos, melegítőkonyhás, jól felszerelt tornaszobával, nagy udvarral és sok zöld növényzettel rendelkeznek. Virágos és veteményes kertjeink mellett különböző gyümölcsfáink is vannak. Az intézményünkbe járó gyermekek túlnyomóan jó anyagi körülmények közül, a környéken lévő családi házakból, illetve lakóparkokból érkeznek hozzánk. Örülünk, hogy körzetünkben növekszik a három gyermeket vállaló családok száma. Tapasztalataink szerint az óvodaválasztásnál pozitívan befolyásolják a szülők döntését az egészséges- és környezettudatos nevelésünk, az óvodapedagógusok személyisége, szakmai hozzáértése, hiszen nálunk főszerepet kap a játék, a mozgás és cselekvési vágy kielégítése, az ösztönös kíváncsiságra épülő ismeretbővítés. Tevékenységközpontú programmal dolgozunk, mely magába foglalja sajátos arculatunkat, ami kialakult szokásainkból, specialitásainkból és jellemzőinkből fakad. Úgymint csendes, nyugodt, egészséges kertségi övezet, tiszta levegő, fákkal telepített parkos, árnyas udvar, s a gyermekek számára oly fontos, biztonságot nyújtó kicsi, családi óvoda. 7

8 2.2 Az intézmény keresettsége, létszámmutatók ( ) Év Felvett körzetes Felvett körzeten kívüli Elutasított 2008/ / / / / Látható, hogy minden évben jelentős az elutasított gyermekek száma, mely mutatja, hogy magas az óvodánk iránti érdeklődés. Ugyan ezt támasztja alá, hogy évről-évre növekszik a körzeten kívülről történő jelentkezés. Nevelési év végi létszámadatok változása a kihasználtság tükrében Év Gyermeklétszám Kihasználtság % % % % % áprilisától az Alapító Okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 125 főről 140 főre változott, 2011-ben pedig 153 főre ben törvényileg nem volt lehetőség arra, hogy az Alapító Okiratban szereplő létszámon felül vehessünk fel gyermeket, ezért volt szükséges az alapító okirat módosítása. Ennek következménye a kihasználtsági mutatókban látható csökkenés. A létszámadatok folyamatosan változnak, mert a hivatalos óvodai beíratáson kívül egész évben fogadjuk a gyermekeket. A 100% fölötti kihasználtsági mutatót szeretnénk továbbra is megtartani, jó hírnevünk, keresettségünk, és népszerű sajátos arculatunk miatt, az elkövetkezendőkben erre reális esélyt is látok. 8

9 Minden évben a beiratkozás előtt megszervezzük a Hívogató nyílt délelőttöt, az óvodánk iránt érdeklődő szülőknek és gyermekeknek. Ilyenkor ismerkedhetnek az óvodával, a leendő óvó nénikkel, és tájékoztatást kaphatnak pedagógiai programunkról. Jelentkezés előtt több óvodát is felkeresnek és megismernek, mielőtt döntenek. Döntésüket nagyban befolyásolja, ha egy ismerősük, szülőtársuk, a tanító nénik vagy a védőnők pozitívan jeleznek vissza intézményünkről. Nagy vonzerő számukra az egészséges környezet, a kicsi, családias légkör, a kialakított sajátos arculat, valamint a nevelési-oktatási módszereink, az elhivatott, gyermekszerető, gondoskodó pedagógusok, és segítők Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése A nevelőtestület munkájának értékelése A nevelőmunka tervezése és megvalósítása a Helyi Pedagógiai Programunkban megfogalmazottaknak megfelelően történt. Programunk a nevelés középpontjába a gyermeki tevékenységet állítja, mely testileg, lelkileg, értelmileg komplexen fejleszti a gyermeki személyiséget, ezáltal fokozza az új iránti fogékonyságot, megalapozza, és erősíti a tanuláshoz szükséges képességeket. Feladatunk volt a pedagógiai optimizmusra alapozva minél jobban megtervezni, megszervezni a gyermekek tevékenységeit úgy, hogy ezek a személyiségfejlesztés érdekében rendszert képezzenek. Programunkban speciális a szabadidős tevékenység, ami nem más, mint a havonkénti tevékenységi napok szervezése, megtartása. A négy évszak körforgásából indultak ki az óvodapedagógusok, e köré, illetve az aktuális ünnepek köré építették fel az egész éves munkát, a komplexitást messzemenően alkalmazva. A nevelési-oktatási folyamat legfontosabb tényezőjének a pedagógust tekintem. 9

10 Az intézményünkben dolgozó óvodapedagógusok felkészültsége jó, innovatívak, igényük van a folyamatos szakmai megújulásra. A nevelőtestület minden tagja elkötelezett a munkája iránt, az elmúlt években is folyamatosan gyarapították szellemi tőkéjüket, munkájukat önállóan, felelősségteljesen a kitűzött céloknak megfelelően végezték. Szakmai munkájukkal segítették a nevelőmunka színvonalának emelését. Elmondhatom, hogy kollégáim partnerek minden munkám során, alkotó, tevékeny együttműködésükre mindig számíthatok. Két munkaközösségünk tevékenysége szorosan kapcsolódik fő célkitűzéseinkben meghatározott feladatainkhoz, a sajátos arculat megőrzése mellett. A nevelőtestület szakmai felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint az óvodánkból elkerülő gyermekekről érkezett visszajelzések, melyek nagyon pozitívak, gyermekeink kiválóan megállják helyüket az iskolában, úgymint a versenyeken való részvételük során. - Rajzversenyek (városi, országos szintű) - Mesemondó verseny - Vers- és prózamondó verseny - Kékcsibe matematikai verseny - Iciri-piciri bábtalálkozó - Úszóverseny - Gyermektorna verseny - Ovifoci gála - Néptáncbemutató - Gyermekdal verseny - Pritt vizuális vetélkedő - Disney-on Ice országos műveltségi játék - Pláza táncgála - Ébredő természet vetélkedő - Galiba-gyermek fesztivál 1

11 A felsorolt versenyeken gyermekeink többször I, II, III, helyezést értek el, valamint különdíjat, emléklapokat, okleveleket és tárgyi ajándékokat kaptak Intézményünkben működő tehetségműhelyek, különfoglalkozások Mottónk: Nincs két egyforma gyémánt, Mindegyikben más a szépség. Nincs két egyforma gyermek, Mindegyikben más az érték. /Benedek Elek/ Tehetségfejlesztő tevékenységet folytatunk az intézményünk keretein belül, és az általunk kidolgozott tulajdonságlista alapján történik a résztvevők kiválasztása. Célunk: A gyermek kreativitásának kibontakozásának előmozdítása, a tehetségmagot mutató gyermek további gondozása, gazdagító programok keretében. Óvodánkban Gyöngybokréta néptánc tehetségműhely működik évek óta, a szülők nagy örömére és elégedettségére. Mindkét telephelyen vizuális tehetségműhely alakult, Ba-Bar-kács és Varázskezek névvel. Legfontosabb törekvésünk, hogy tehetségígéreteink keressék az új megoldásokat, éljék át a felfedezés és az alkotás örömét. A változatos technikák és eszközök megismertetésével, alkalmazásával segítsük a kreatív attitűdök kialakítását. Differenciált fejlesztéssel tehetségpalántáink gyenge oldalát is erősíteni kívánjuk. 1

12 Egyéb felkínált tevékenységeink: Tartásjavító, lábboltozat erősítő torna Ovi-foci Úszás oktatás vízhez szoktatás Játékos angol Hittan Értékeink, hagyományaink: Megnevezés: Sajátos arculatra épülő pedagógiai program átdolgozása Saját csoportnapló kidolgozása, alkalmazása Intézményi BA-BAR Díj alapítása (szakmai munka elismerésére) Értékeink: Zöld Óvoda Program kidolgozása, cím elnyerése, folyamatos megújítása Tartásjavító és lábboltozat erősítő gyűjtemény elkészítése Madárbarát óvoda cím viselésének elnyerése Debrecen Város Közoktatásáért Díj elnyerése Nyomon követési napló összeállítása Gyermeki mérés- értékelési rendszerünk átdolgozása Hagyományaink: Ünnepkörök Őszi ünnepkör Téli ünnepkör Tavaszi ünnepkör Tevékenységi napok, hetek - Szüreti mulatság - Őszi karnevál - Őszi kirándulás - Őszi tevékenységi hét - Adventi készülődés hete - Betlehemezés - Farsangi hét - Tavaszi családi kirándulás - Hívogató nyílt délelőtt a leendő óvodások számára - Gyermek hét - Egészség hét - Zöld-hét - Tehetség nap - Közlekedési hét - Tavaszi feltöltődés hete 1

13 Pedagógusok képzettsége: Végzettség megnevezése Végzettséggel rendelkezők száma Közoktatási vezető - szakvizsga 2 Differenciáló-, fejlesztőpedagógus - szakvizsga 2 Mentálhigiéné szakvizsga 1 Tehetségfejlesztő szakvizsga 1 Játék- és szabadidő szervező szakvizsga 1 Szociálpedagógus 1 Továbbképzések között: Az óvodapedagógusok képzettségének fejlesztési irányát a továbbképzési szabályzat és a pedagógiai programunkban kitűzött céljaink határozták meg. Továbbképzés megnevezése Résztvevők száma Képzést végző intézmény Tehetségsegítő tanácsok Magyar Tehetségsegítő 4 megalakítása Szervezetek Szövetsége Mentálhigiéné (szakirányú) 1 Debreceni Egyetem Számítástechnikai alapismeretek 1 HBM-i Közokt. Szolg Int. Egyedi fejlődésmenetű gyermekek nevelése 1 Tótszőllősy Tünde Tehetségazonosítás pszichológiai Magyar Tehetségsegítő 2 alapjai Szervezetek Szövetsége Angol nyelvtanfolyam 1 Cambridge Nyelviskola Gordon kommunikációs alaptréning 1 Magyar Gordon Iskola Egyesület Marketing, reklám- és kommunikáció menedzser 1 DFT-Hungaria Az óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítása 1 MÓD-SZER-TÁR KFT. Gyermekek érzelmi és szociális képességeinek mérése, fejlesztése 1 Barbori Bt. A zene szeretetére nevelés 1 SZORT Bt. Mozgásterápia 1 LOGO-PED KM BT. Anyanyelvi fejlesztés 1 Logosoft Bt.Poliforma Kft. Gyökerek népi kismesterségek 1 HBM-i Ped. Intézet Okoskocka család 1 Poliforma Kft. 1

14 Munkafegyelem betartása, betartatása A munkafegyelem betartásával nincs probléma. Fegyelmi vétség, igazolatlan hiányzás óvodánkban nem fordult elő. Megbetegedések, rendkívüli események alkalmával, felelősségtudattal jártak el a kollegák. A munkafegyelem betartását, betartatását elősegítette az SZMSZ, a munkaköri leírások, a Házirend és a célzott ellenőrzések. Tantervi fegyelem és adminisztráció Óvodánkban mindenki a Helyi Pedagógiai Program szerint dolgozik. Az abban megfogalmazott célkitűzések, pedagógiai-nevelési elvek mindenkire kötelező érvényűek. A törvényi előírásoknak megfelelően a csoportnapló, a felvételi mulasztási napló vezetése és az egyéni fejlettségi szint mérése, rögzítése, a fejlesztés tervezése, értékelése kötelező. E dokumentumok vezetésének, értékelésének, ellenőrzésének ütemezése az éves munkaterv mellékletét képező ütemtervben, feladat ellátási tervben és a belső ellenőrzési tervben megtalálható Szakmai munkaközösség értékelése Intézményünkben két szakmai munkaközösség működik - Harmonikus testi fejlesztés és egészséges életvitel megalapozása, valamint a Környezet-kultúra fejlesztése néven - az intézményi célkitűzések, feladatok megvalósításában. Feladataikat az éves feladattervben megfogalmazottak szerint teljesítették. Részt vettek a pedagógiai munka belső ellenőrzésében, illetve a helyettesítőként dolgozó óvodapedagógusok szakmai segítésében. A nevelőtestület újító törekvései a gyakorlati megvalósításokat követően hagyományteremtő programokká váltak. A Zöld Óvoda cím, viselési jogát pályázat útján újabb 3 évre meghosszabbították. Értékeinket, hagyományainkat 1

15 megőrizték, bővítették. A minőségfejlesztés és a teljesítményértékelés feladatait is teljesítették Gyermekvédelmi tevékenység értékelése Óvodánkban a gyermekvédelem az évi XXXI. gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezéseire épül. A gyermekvédelmi felelősök munkaterv alapján végezték munkájukat, az óvodavezető és az óvodapedagógusok segítségével. Munkájuk az alábbi tevékenységekben valósult meg: - rendszeres óvodába járás követése, - kapcsolattartás a családokkal, - kapcsolattartás a családsegítő szolgálatokkal. Intézményünk gyermekvédelmi adatai pozitív képet mutatnak a gyermekek családi körülményeiről, mind anyagi vonzatú, mind szociokulturális mientálhigiénés hátterüket tekintve Személyi, dologi feltételek alakulása Alkalmazotti munkakörök Engedélyezett dolgozói létszám: 24 fő Létszám: Munkakör Bartók u. Óvoda Babits u. Óvoda Óvodapedagógus Dajka 3 3 Konyhás 1 1 Óvodatitkár 1 - Fűtő udvaros 1 1 1

16 Technikai dolgozók végzettsége Pedagógiai munkánkat, nevelésünk eredményességét a technikai dolgozók aktívan segítették. Végzettség megnevezése Szakközépiskolai érettségi Szakmunkásképző Dajka-képző Felsőfokú végzettség Létszám 1 fő 6 fő 7 fő 1 fő Az elmúlt 5 évben volt egy kis fluktuáció, melynek oka: - a 40 éves munkaviszony elérésével több dolgozónk élt a nyugdíjba vonulás lehetőségével, - és a fiatalabb dolgozóink gyermekvállalása. A fent leírt okok miatt sokszor nagy erőfeszítésünkbe került feladataink maradéktalan ellátása. Reméljük, hogy ez irányú gondunk az NKt. nevelőmunkát közvetlenül segítők körének bővítésével megoldódik. Dologi feltételek alakulása A fenntartó által rendelkezésünkre bocsátott éves költségvetési keret szűkös, a hiányzó részt külső forrás segítségével pótoltuk. Önkormányzati források: Év Felújítási, gépbeszerzési összeg (Ft)

17 Önkormányzati és külső források részletezése: Év Felújítás, gépbeszerzés Önkormányzati keretből A Bartók úti Óvoda Járdacsere térburkolóra Ablakcsere műanyagra Csatorna részleges cseréje Villanyboyler csere Babits utcai óvoda Kerítés lábazatának felújítása Eszközbeszerzés Asztali tábla, mágneses készletek, mini bábszínház, steppelt takarók Bartók úti Óvoda Vizesblokk teljes felújítása Óvodatitkári iroda meleg burkolása, festése Homlokzat, lábazat javítása Babits utcai Óvoda Térburkolás 30 m kerítés cseréje, festése Eszközbeszerzés Számítógép konfiguráció, csúszdás mászóka, baba konyhabútor, műanyag óvodai fektetők, Babits utcai Óvoda Teljes elektromos felújítás, Csoportszobák, gyermeköltözők, tornaszoba faburkolása, Szélfogó kibontása, Tornaszoba, felnőtt mosdó padlóburkolatának cseréje Szülői adományokból és rendezvényekből Bartók úti Óvoda 1 csoportszobában parketta csiszolása, lakkozása, Kerítés festése Egyensúlyozó-fejlesztő játékok, Udvari babaház csatornázása Babits utcai Óvoda Egy csoportszoba átfestése, függönyök, sötétítők, középszőnyeg, tároló-kosarak vesszőből, kőváza kővirágokkal, udvari játékok Bartók úti Óvoda Mindhárom csoportszoba parkettjének csiszolása, lakkozása Törölközőtartók 3 csoport részére. Fonott játéktartók, kerítés festése, udvari fajátékok, a meglévő udvari játékok festése. Babits utcai Óvoda 2 csoportszoba és a folyosó festése, Nyomtató patroncseréje, 50 m kerítés festése, lábazatának javítása, oszlopainak festése, Udvari rugós játék, számítógéphez tartozékok. Bartók úti Óvoda Udvari fajátékok festése, javítása Babits utcai Óvoda Függönyök, függönykarnis, Meséskönyvek, várépítő játékok, takarító és konyhai szettek, babaetető, babafürdető játékok, gyermeköltöző szekrényekre függönyök. 1

18 2011. Bartók úti Óvoda Egy csoportszoba felújítása, vizesedés megszüntetése, parketta csere, festés, Bartók úti Óvoda Udvari játékok festése, Ábrázolási eszközök, Babits utcai Óvoda Folyosó és bejárati előtér festése, 1 csoportszobában radiátorok festése, 1 csoportszobába függönykarnis, Raktár festése, Gyermekkerékpárok felújítása, Bartók úti Óvoda Kazáncsere Bartók úti Óvoda Napárnyékolók Udvari babaház korlátjának festése, Homokozó készítése rönkfából, festése, Galiba gyermekfesztiválra virágtalicskák készítése, díszítése Babits utcai Óvoda Udvari játéktároló ajtajának javítása, festése, Udvari babaházak korlátjának festése, Hinta javítása, festése, Udvari rönk autó javítása, festése, Udvari napernyő+tartó, Galiba gyermekfesztiválra virágtalicskák készítése, díszítése Bartók úti óvoda Csatornarendszer átépítése, új nyomvonal kialakítása Bartók úti Óvoda Csoportszobai- és udvari fejlesztőjátékok, mesekönyvek, leporellók, homokozó játékok, vizuális eszközök, autós szőnyeg, növények, rugós játék, fényképezőgép, mikrohullámú sütő Babits utcai óvoda Fejlesztőjátékok, rugós játék, gyermek könyvek, fonott játéktárolók, csoportszobai szőnyeg (2 db), asztalterítők, gipszkarton ábrázoláshoz, babaágyba szivacs ágybetét, matcheboxok, autóbusz biztosítása kiránduláshoz. A szülők, és támogatóink adományaik mellett nagyon sok társadalmi munkával segítették mind a belső, mind a külső óvodai környezet alakítását, szépítését: füvesítés, bokrok, -cserjék, -sövények ültetése, hideg, - és melegburkolás, szállítás, parketta-csiszolás, lakkozás, javítási, felújítási munkák, varrás, stb. Folyamatosan biztosították a gyermekek számára az idénynek megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket. 1

19 Eredményes pályázataink: Év Pályázatok száma Kapott támogatási összeg db db db db db db (pályázat elbírálás alatt) A pályázatokon elnyert összegekből fejlesztőjátékokat, sporteszközöket, CDlejátszót vásároltunk, szebbé, esztétikusabbá tettük óvodánk udvarait, valamint ismeretbővítő kirándulásokra vittük gyermekeinket, hozzásegítve őket az élményszerzéshez. 3. Vezetői céljaim, feladataim Vezetői programom fő célja: megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett, minőségi nevelést-oktatást, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges környezetben, az egyenlő hozzáférés elvére alapozva, változatos tevékenységeket biztosító, egyéni képességeket kibontakoztató, befogadó óvodai élet megteremtése Szervezeti célok és feladatok Rövid távú Célok Feladatok Belső szakmai továbbképzések számának emelése, - képzések megszervezése hatékonyságának növelése Hagyományőrző, értékőrző és értékteremtő pedagógiai - az értékek tisztázása munka megtartása, továbbfejlesztése - az elvárások konkretizálása Egyenlő feladatelosztás - egyenlő leterheltség biztosítása az egyéni kompetenciák figyelembe vételével Az emberi erőforrások kibontakoztatása - újító törekvésekre, szakmai kezdeményezésekre ösztönzés Magasabb színvonalú munkavégzés segítése - motiválás - teljesítménymérés Demokratikus jogok gyakorlásának biztosítása - döntések alapos előkészítése Folyamatos információáramlás biztosítása - rendszeres vezetői és testületi munkamegbeszélések 1

20 Közép távú Hosszú távú Partnerközpontú működtetés továbbfejlesztése - partnerek igényeinek figyelembe vétele A telephelyenkénti nevelőtestületek együttműködésének - közös programok szervezése erősítése Az új telephelyen pozitív óvodakép kialakítása - emberileg és szakmailag megfelelő humánerőforrás biztosítása - a két óvoda tapasztalatainak figyelembevétele Az új telephelyen az összetartozás megvalósítása - nyugodt, óvodai munkahelyi légkör megteremtése Intézményi ellenőrzési értékelési rendszer még hatékonyabbá tétele - vezetői funkciók komplex, jobbító szándékú alkalmazása Menedzser szemléletű vezetés erősítése - a dolgozók, a belső-külső partnerek elégedettségének növelése, - az óvoda elismertségének folyamatos fenntartása - a dolgozók motiválása Szervezetfejlesztés csapatmunka erősítése - kiegyensúlyozott munkahelyi légkör kialakítása, fenntartása - rendszeres vezetőségi, és nevelőtestületi megbeszélések Magas szintű, korszerű szakmai tudás megszerzése - szakvizsgázottak számának növelése Humánerőforrás fejlesztése - továbbképzési igények támogatása Pedagógus kiégés megelőzése - asszertív kommunikáció - mentális igények kielégítése - lappangó problémák felismerése, kezelése 3.2. Szakmai célok és faladatok Rövid távú Közép távú Hosszú távú Célok A meglévő telephelyeken a sajátos arculat karakteres mélyítése, bővítése Feladatok - az arculathoz kapcsolódó régi és új programok szervezése, bevezetése Szakmai elkötelezettség emelése, belső hit fejlesztése - önbizalom erősítés, helyes önértékelésre buzdítás Tehetségműhelyek bővítése - új műhelyek alakítása A Köznevelési törvény végrehajtási utasításainak ismeretében Pedagógiai Programunk módosítása - törvénynek való megfeleltetés Akkreditált tehetségpont elnyerése - akkreditáció lebonyolítása Az új telephelyen óvodai munkaközösség - munkaközösség céljainak megalakítása meghatározása Családokkal való együttműködés megújítása - új formák, új programok bevezetése Gyermekvédelemi tevékenység erősítése - prevenció - feltárás - problémák megszüntetése Az új telephelyen a sajátos arculat kialakítása - az eddigi tapasztalatok felhasználása Önálló, fejlődni tudó nevelőtestület létrehozása - önképzés, továbbképzés támogatása - a szükséges szabad tér biztosítása Erkölcsi és hazafias nevelés fontossága - a korosztálynak megfelelő szintű átadás figyelemmel kísérése 2

21 4. Vezetési szerkezet, szervezeti felépítés Intézményünkben a vezetés lineáris szervezeti felépítés szerint működik. Letisztultak az alá fölérendeltségi viszonyok, a munkatársak könnyen eligazodnak, átlátják a rendszert. A munkaközösség vezetők is önállóan, felelősséggel végzik irányító, szervező munkájukat. Intézményünk szervezeti felépítése Fenntartó Önkormányzat Gazdasági Egység Óv. ped. Óv. vez. helyettes Közalk. tanács Munkak. vez. Technikai alk. Óv.titk. SZ.M. A szervezeti ábra a működési, irányítási, ellenőrzési és kapcsolattartási struktúrát ábrázolja. Az intézményvezető feladata általános vezetői tevékenysége mellett: az óvoda szakmai irányítása 2

22 az intézmény tevékenységét átfogó tervezés, ellenőrzés, értékelés a Helyi Pedagógiai Program megvalósításának nyomon követése az óvoda külső kapcsolatainak kezelése az intézmény képviselete a fenntartó, a partnerek, szakszolgálatok, Közalkalmazotti Tanács irányában. A gyermekvédelmi tevékenység biztosítása Minőség fenntartása és fejlesztése Tevékenységét a vezető-helyettesek, szakmai munkaközösségek vezetői és a Közalkalmazotti Tanács képviselői segítik. Tevékeny és szoros kapcsolatot tart fenn a munkatársaival. Az óvodavezető helyettesek feladata: szervezik, irányítják, ellenőrzik a technikai dolgozók munkavégzését a nyilvántartásokat vezetik (leltár, túlmunka, távollét, szabadság) szabadságolási, ügyeleti tervet készítenek (téli-nyári) az intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget nyújtanak (tervező, szervező, adminisztrációs stb.) A munkaközösség vezetők feladata: Évente, tanévkezdéskor szavazás útján kerülnek megválasztásra éves munkaterv alapján irányítják a munkaközösség tevékenységét a pedagógusok szakmai műhelyének irányítói az elméleti-gyakorlati szakmai munka segítői minőség fenntartásának és fejlődésének segítői Az óvodapedagógusok feladata, alapfeladata mellett: a gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése gyermekek mérése, értékelése tehetségígéretes gyermekek felismerése, tehetséggondozás folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 2

23 tanügyigazgatással kapcsolatos adminisztráció végzése egyéni szakmai fejlődés A dajka feladata: az óvoda napirendjéhez igazodva segíti az óvodapedagógus munkáját önállóan végzi a gyermekek szakszerű ellátásával kapcsolatos tevékenységeket ellátja a környezetgondozási, és baleset megelőzési teendőket részt vesz a belső továbbképzésekben a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a csoport életében Az óvodatitkár feladata: segíti a vezetői, helyettesi adminisztrációs tevékenységet, segíti a pedagógusok innovációs munkáját, pályázatírást adminisztrációval kapcsolatos teendőket ellátja óvodai programokban, szervezési feladatokban részt vállal a minőségfejlesztés adminisztratív segítője A fűtő udvaros feladata: közvetlen környezetünk biztonságossá, rendezetté tétele udvari játékok ellenőrzése, felújítása, balesetmentessé tétele eszközkarbantartás, állagmegóvás A hatékony munkavégzést segítik a pontos, feladatokhoz rendelt, konkrét munkaköri leírások. 2

24 Szülői munkaközösség: saját munkatervük alapján működnek az intézmény önzetlen segítői, támogatói a gyermekek nevelésében együttműködő partnereink Közalkalmazotti Tanács: a közösség véleményét, javaslatát közvetítik segítik az intézményi vezetés demokratizmusának érvényesülését képviselik a dolgozók érdekeit 4.1. Vezetői funkciók gyakorlása A vezetői funkciók közül a tervezés átszövi a vezetői tevékenységemet, hiszen nemcsak a pedagógiai munkát kell megtervezni, hanem minden, az óvoda működésével kapcsolatos feladatot is. A tervezés szabályozása által az intézményünkben folyó munka és a kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatok egyaránt kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé válnak. A tervezés szintjei Stratégiai szint: Operatív szint: Megvalósítás napi szintje: A tervezés dokumentumai -Vezetői program; PP-ból küldetésnyilatkozat, célok, alapelvek; Minőségpolitika -PP feladat, eszköz és tevékenyrendszere, SZMSZ -Éves munkaterv; Csoportnaplók nevelési-oktatási ütemtervei; Megbízottak munkatervei A közvetlen partnereink (gyermekek, szülők, alkalmazottak) körében rendszeresen elégedettséget mérünk, mely során feltárulnak elvárásaik, elégedettség- illetve elégedetlenségeik. A beérkezett válaszok és adatok kiértékelése segíti a tervezést, az újabb célok és feladatok kitűzését. 2

25 Az ellenőrzést kiemelkedő fontosságúnak tartom a vezetési funkciók rendszerében. Elsősorban a Pedagógiai Program megvalósítását szolgálja, minden egyéb ellenőrzési feladat ezt célozza meg az óvoda működésével kapcsolatosan minden területen. Intézményünkben a belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, a célok összevetése a tapasztalt eredményekkel. 1.A pedagógiai munka ellenőrzése Területei: a dokumentumok és a gyakorlati munka A dokumentumok ellenőrzése a munkatervben rögzített ciklusok szerint történik, ahol a tapasztalatok lejegyzésre kerülnek. A gyakorlati munka ellenőrzése a gyermekek fejlettségének ismeretében a konkrét munka megfigyelése, elemzése, értékelése. 2.A gyermekcsoportok fejlődésének ellenőrzése, értékelése Területei: szokás és szabályrendszer, a játék szintje; a társas kapcsolat szintje; a munka, a kommunikáció, szabadidős tevékenység, a környezet- és egészségvédelem szokás és neveltségi szintje. A gyermekek neveltségi szintjéből következtetni lehet az óvónői munka hatékonyságára, előmenetelére. Az ellenőrzés elvei az SZMSZ ben; rendszere a PP-ban; rendje az éves munkatervben található. A munkaterv melléklete az ellenőrzési terv, amely tartalmazza az ellenőrzés: - területét, célját, módszerét, időpontját. 2

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve 1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve A Halmi Telepi Általános Iskola- az érvényes DÖK SZMSZ alapján- egy diákönkormányzat működik, ennek megfelelően határozzuk meg a 2015/2016. tanév céljait,

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben