DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Illés Jánosné Kapja: DMJV Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály 4026 Debrecen

2 Kálvin tér 11.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szakmai önéletrajz Vezetői hitvallás A vezetői programot meghatározó törvények, dokumentumok Helyzetelemzés Az intézmény szociokulturális háttere Az intézmény keresettsége, létszámmutatók ( ) Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése A nevelőtestület munkájának értékelése Intézményünkben működő tehetségműhelyek, különfoglalkozások Értékeink, hagyományaink szakmai munkaközösség értékelése Személyi, dologi feltételek alakulása Vezetői céljaim, feladataim Szervezeti célok és feladatok Szakmai célok és feladtatok Vezetési szerkezet, szervezeti felépítés Vezetői funkciók gyakorlása Szervezetfejlesztés Kapcsolatrendszer Gyermekvédelem Fejlesztési feladatok Humánerőforrás fejlesztése szakmai munka fejlesztése Tárgyi feltételek fejlesztése Összegzés

4 1. Bevezetés Húsz éve vagyok a Bartók-Babits Utcai Óvoda vezetője, negyedik vezetői megbízásom július 31-én lejár. ként az elmúlt öt évben végzett szakmai munka során törekedtem arra, hogy megfeleljek a közvetlen és közvetett partnereknek, a fenntartó elvárásainak, illetve a törvényi változásoknak. Az intézmény mára kialakult egyedi arculata, a magas színvonalú nevelőmunka, együttműködésünknek, és a tevékeny alkalmazotti közösségnek köszönhető. Az előző pályázatomban meghatározott célokat és feladatokat ezen közösség hatékony munkájával sikerült megvalósítanom. Vezetői koncepciómat integrált óvodaként szeptembertől három feladatellátási helyen - működő, egyéni arculatunkat megőrizve, továbbfejlesztve, az óvodák önállóságát biztosítva terveztem meg. Nagy kihívást jelent számomra az új telephely beindítása, arculatának kialakítása, olyan közösség létrehozása, mely biztosítja, hogy ez az intézményrész is elérje azt a magas színvonalat, ahogyan a BARtók-BAbits Utcai Óvoda (BA-BAR) működik a városi óvodarendszerben. Bízom abban, hogy több évtizedes hivatástudattal végzett óvodapedagógusi és vezetői tapasztalatom, s emberileg és szakmailag elkötelezett kollegáim segítségével e nemes feladatot továbbfolytatni és teljesíteni tudom. Sikerem titka az, hogy hiszek magamban, hiszek másokban, és hiszek abban, amit csinálok /Andrew Carnegie/ 4

5 1.2. Vezetői hitvallás Vezetői hitvallásom alapjának az emberek, a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Munkatársaimat tisztelem, becsülöm és elismerem személyes értékeiket, fejlődni akarásukat. Lehetővé tettem és teszem a vélemény-nyilvánítást, fontosnak tartom a diszkréciót. Továbbra is önállóságot biztosítok, mert az ebből fakadó önbecsülés táplálhatja majd a munka irányába történő maximális odaadást. Folyamatos önképzéssel, újszerű pedagógiai kitekintéssel, korszerű módszerek megismerésével és alkalmazásával bővítem szakmai ismereteimet. Önértékelésemben hitelességre, objektivitásra és következetességre törekszem. A közvetlen és közvetett partnerek körében megfelelő kapcsolatteremtéssel sikeresen képviselem az intézményt. Fontosnak tartom a dolgozók motivációjának helyes felismerését, mely olyan ösztönző lehet, ami egyszerre eredményezi intézményünk céljainak elérését és a kollégák megelégedettségét. Elkötelezettje vagyok a minőség filozófiájának, az alkotó pedagógiai klíma megteremtésének és a csapatmunkában való megvalósításnak. Az óvoda legfontosabb tevékenysége a gyermekek nevelése és fejlesztése, ennek érdekében irányítom, ellenőrzöm és segítem a közösen kidolgozott pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását. Hiszem, hogy tartalékokat feltárni, a jelenlegi gazdasági helyzetben elsősorban az emberi erőforrások racionális felhasználásával, az óvodai légkör harmonikusabbá tételével, közös munkával lehet. Célom, hogy olyan jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka megbecsülést és szakmai sikereket biztosít számukra. 5

6 1.3 A vezetői programomat meghatározó törvények, dokumentumok Jogszabályi háttér évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosításai - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és annak módosításai - 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról és módosításai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendelete Az óvoda alapdokumentumai - Alapító okirat - Pedagógiai program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Az intézmény Esélyegyenlőségi Terve - Házirend Egyéb helyi dokumentumok - Intézményi munkatervek - Tanévvégi beszámolók - Tanügyigazgatás dokumentációi 6

7 2. Helyzetelemzés 2.1. Az intézmény szociokulturális háttere A Bartók-Babits Utcai Óvoda kertségi környezetben helyezkedik el óta integrált óvodaként működünk, egymástól két távol lévő telephelyen. Az épületek jó állapotban lévő téglaépítésűek a Bartók úti műemlék jellegű - gázfűtésesek, családias hangulatúak. Az évek során mindkét épület teljes körűen fel lett újítva. Óvodáinkra jellemző, hogy három osztott csoportos, melegítőkonyhás, jól felszerelt tornaszobával, nagy udvarral és sok zöld növényzettel rendelkeznek. Virágos és veteményes kertjeink mellett különböző gyümölcsfáink is vannak. Az intézményünkbe járó gyermekek túlnyomóan jó anyagi körülmények közül, a környéken lévő családi házakból, illetve lakóparkokból érkeznek hozzánk. Örülünk, hogy körzetünkben növekszik a három gyermeket vállaló családok száma. Tapasztalataink szerint az óvodaválasztásnál pozitívan befolyásolják a szülők döntését az egészséges- és környezettudatos nevelésünk, az óvodapedagógusok személyisége, szakmai hozzáértése, hiszen nálunk főszerepet kap a játék, a mozgás és cselekvési vágy kielégítése, az ösztönös kíváncsiságra épülő ismeretbővítés. Tevékenységközpontú programmal dolgozunk, mely magába foglalja sajátos arculatunkat, ami kialakult szokásainkból, specialitásainkból és jellemzőinkből fakad. Úgymint csendes, nyugodt, egészséges kertségi övezet, tiszta levegő, fákkal telepített parkos, árnyas udvar, s a gyermekek számára oly fontos, biztonságot nyújtó kicsi, családi óvoda. 7

8 2.2 Az intézmény keresettsége, létszámmutatók ( ) Év Felvett körzetes Felvett körzeten kívüli Elutasított 2008/ / / / / Látható, hogy minden évben jelentős az elutasított gyermekek száma, mely mutatja, hogy magas az óvodánk iránti érdeklődés. Ugyan ezt támasztja alá, hogy évről-évre növekszik a körzeten kívülről történő jelentkezés. Nevelési év végi létszámadatok változása a kihasználtság tükrében Év Gyermeklétszám Kihasználtság % % % % % áprilisától az Alapító Okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 125 főről 140 főre változott, 2011-ben pedig 153 főre ben törvényileg nem volt lehetőség arra, hogy az Alapító Okiratban szereplő létszámon felül vehessünk fel gyermeket, ezért volt szükséges az alapító okirat módosítása. Ennek következménye a kihasználtsági mutatókban látható csökkenés. A létszámadatok folyamatosan változnak, mert a hivatalos óvodai beíratáson kívül egész évben fogadjuk a gyermekeket. A 100% fölötti kihasználtsági mutatót szeretnénk továbbra is megtartani, jó hírnevünk, keresettségünk, és népszerű sajátos arculatunk miatt, az elkövetkezendőkben erre reális esélyt is látok. 8

9 Minden évben a beiratkozás előtt megszervezzük a Hívogató nyílt délelőttöt, az óvodánk iránt érdeklődő szülőknek és gyermekeknek. Ilyenkor ismerkedhetnek az óvodával, a leendő óvó nénikkel, és tájékoztatást kaphatnak pedagógiai programunkról. Jelentkezés előtt több óvodát is felkeresnek és megismernek, mielőtt döntenek. Döntésüket nagyban befolyásolja, ha egy ismerősük, szülőtársuk, a tanító nénik vagy a védőnők pozitívan jeleznek vissza intézményünkről. Nagy vonzerő számukra az egészséges környezet, a kicsi, családias légkör, a kialakított sajátos arculat, valamint a nevelési-oktatási módszereink, az elhivatott, gyermekszerető, gondoskodó pedagógusok, és segítők Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése A nevelőtestület munkájának értékelése A nevelőmunka tervezése és megvalósítása a Helyi Pedagógiai Programunkban megfogalmazottaknak megfelelően történt. Programunk a nevelés középpontjába a gyermeki tevékenységet állítja, mely testileg, lelkileg, értelmileg komplexen fejleszti a gyermeki személyiséget, ezáltal fokozza az új iránti fogékonyságot, megalapozza, és erősíti a tanuláshoz szükséges képességeket. Feladatunk volt a pedagógiai optimizmusra alapozva minél jobban megtervezni, megszervezni a gyermekek tevékenységeit úgy, hogy ezek a személyiségfejlesztés érdekében rendszert képezzenek. Programunkban speciális a szabadidős tevékenység, ami nem más, mint a havonkénti tevékenységi napok szervezése, megtartása. A négy évszak körforgásából indultak ki az óvodapedagógusok, e köré, illetve az aktuális ünnepek köré építették fel az egész éves munkát, a komplexitást messzemenően alkalmazva. A nevelési-oktatási folyamat legfontosabb tényezőjének a pedagógust tekintem. 9

10 Az intézményünkben dolgozó óvodapedagógusok felkészültsége jó, innovatívak, igényük van a folyamatos szakmai megújulásra. A nevelőtestület minden tagja elkötelezett a munkája iránt, az elmúlt években is folyamatosan gyarapították szellemi tőkéjüket, munkájukat önállóan, felelősségteljesen a kitűzött céloknak megfelelően végezték. Szakmai munkájukkal segítették a nevelőmunka színvonalának emelését. Elmondhatom, hogy kollégáim partnerek minden munkám során, alkotó, tevékeny együttműködésükre mindig számíthatok. Két munkaközösségünk tevékenysége szorosan kapcsolódik fő célkitűzéseinkben meghatározott feladatainkhoz, a sajátos arculat megőrzése mellett. A nevelőtestület szakmai felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint az óvodánkból elkerülő gyermekekről érkezett visszajelzések, melyek nagyon pozitívak, gyermekeink kiválóan megállják helyüket az iskolában, úgymint a versenyeken való részvételük során. - Rajzversenyek (városi, országos szintű) - Mesemondó verseny - Vers- és prózamondó verseny - Kékcsibe matematikai verseny - Iciri-piciri bábtalálkozó - Úszóverseny - Gyermektorna verseny - Ovifoci gála - Néptáncbemutató - Gyermekdal verseny - Pritt vizuális vetélkedő - Disney-on Ice országos műveltségi játék - Pláza táncgála - Ébredő természet vetélkedő - Galiba-gyermek fesztivál 1

11 A felsorolt versenyeken gyermekeink többször I, II, III, helyezést értek el, valamint különdíjat, emléklapokat, okleveleket és tárgyi ajándékokat kaptak Intézményünkben működő tehetségműhelyek, különfoglalkozások Mottónk: Nincs két egyforma gyémánt, Mindegyikben más a szépség. Nincs két egyforma gyermek, Mindegyikben más az érték. /Benedek Elek/ Tehetségfejlesztő tevékenységet folytatunk az intézményünk keretein belül, és az általunk kidolgozott tulajdonságlista alapján történik a résztvevők kiválasztása. Célunk: A gyermek kreativitásának kibontakozásának előmozdítása, a tehetségmagot mutató gyermek további gondozása, gazdagító programok keretében. Óvodánkban Gyöngybokréta néptánc tehetségműhely működik évek óta, a szülők nagy örömére és elégedettségére. Mindkét telephelyen vizuális tehetségműhely alakult, Ba-Bar-kács és Varázskezek névvel. Legfontosabb törekvésünk, hogy tehetségígéreteink keressék az új megoldásokat, éljék át a felfedezés és az alkotás örömét. A változatos technikák és eszközök megismertetésével, alkalmazásával segítsük a kreatív attitűdök kialakítását. Differenciált fejlesztéssel tehetségpalántáink gyenge oldalát is erősíteni kívánjuk. 1

12 Egyéb felkínált tevékenységeink: Tartásjavító, lábboltozat erősítő torna Ovi-foci Úszás oktatás vízhez szoktatás Játékos angol Hittan Értékeink, hagyományaink: Megnevezés: Sajátos arculatra épülő pedagógiai program átdolgozása Saját csoportnapló kidolgozása, alkalmazása Intézményi BA-BAR Díj alapítása (szakmai munka elismerésére) Értékeink: Zöld Óvoda Program kidolgozása, cím elnyerése, folyamatos megújítása Tartásjavító és lábboltozat erősítő gyűjtemény elkészítése Madárbarát óvoda cím viselésének elnyerése Debrecen Város Közoktatásáért Díj elnyerése Nyomon követési napló összeállítása Gyermeki mérés- értékelési rendszerünk átdolgozása Hagyományaink: Ünnepkörök Őszi ünnepkör Téli ünnepkör Tavaszi ünnepkör Tevékenységi napok, hetek - Szüreti mulatság - Őszi karnevál - Őszi kirándulás - Őszi tevékenységi hét - Adventi készülődés hete - Betlehemezés - Farsangi hét - Tavaszi családi kirándulás - Hívogató nyílt délelőtt a leendő óvodások számára - Gyermek hét - Egészség hét - Zöld-hét - Tehetség nap - Közlekedési hét - Tavaszi feltöltődés hete 1

13 Pedagógusok képzettsége: Végzettség megnevezése Végzettséggel rendelkezők száma Közoktatási vezető - szakvizsga 2 Differenciáló-, fejlesztőpedagógus - szakvizsga 2 Mentálhigiéné szakvizsga 1 Tehetségfejlesztő szakvizsga 1 Játék- és szabadidő szervező szakvizsga 1 Szociálpedagógus 1 Továbbképzések között: Az óvodapedagógusok képzettségének fejlesztési irányát a továbbképzési szabályzat és a pedagógiai programunkban kitűzött céljaink határozták meg. Továbbképzés megnevezése Résztvevők száma Képzést végző intézmény Tehetségsegítő tanácsok Magyar Tehetségsegítő 4 megalakítása Szervezetek Szövetsége Mentálhigiéné (szakirányú) 1 Debreceni Egyetem Számítástechnikai alapismeretek 1 HBM-i Közokt. Szolg Int. Egyedi fejlődésmenetű gyermekek nevelése 1 Tótszőllősy Tünde Tehetségazonosítás pszichológiai Magyar Tehetségsegítő 2 alapjai Szervezetek Szövetsége Angol nyelvtanfolyam 1 Cambridge Nyelviskola Gordon kommunikációs alaptréning 1 Magyar Gordon Iskola Egyesület Marketing, reklám- és kommunikáció menedzser 1 DFT-Hungaria Az óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítása 1 MÓD-SZER-TÁR KFT. Gyermekek érzelmi és szociális képességeinek mérése, fejlesztése 1 Barbori Bt. A zene szeretetére nevelés 1 SZORT Bt. Mozgásterápia 1 LOGO-PED KM BT. Anyanyelvi fejlesztés 1 Logosoft Bt.Poliforma Kft. Gyökerek népi kismesterségek 1 HBM-i Ped. Intézet Okoskocka család 1 Poliforma Kft. 1

14 Munkafegyelem betartása, betartatása A munkafegyelem betartásával nincs probléma. Fegyelmi vétség, igazolatlan hiányzás óvodánkban nem fordult elő. Megbetegedések, rendkívüli események alkalmával, felelősségtudattal jártak el a kollegák. A munkafegyelem betartását, betartatását elősegítette az SZMSZ, a munkaköri leírások, a Házirend és a célzott ellenőrzések. Tantervi fegyelem és adminisztráció Óvodánkban mindenki a Helyi Pedagógiai Program szerint dolgozik. Az abban megfogalmazott célkitűzések, pedagógiai-nevelési elvek mindenkire kötelező érvényűek. A törvényi előírásoknak megfelelően a csoportnapló, a felvételi mulasztási napló vezetése és az egyéni fejlettségi szint mérése, rögzítése, a fejlesztés tervezése, értékelése kötelező. E dokumentumok vezetésének, értékelésének, ellenőrzésének ütemezése az éves munkaterv mellékletét képező ütemtervben, feladat ellátási tervben és a belső ellenőrzési tervben megtalálható Szakmai munkaközösség értékelése Intézményünkben két szakmai munkaközösség működik - Harmonikus testi fejlesztés és egészséges életvitel megalapozása, valamint a Környezet-kultúra fejlesztése néven - az intézményi célkitűzések, feladatok megvalósításában. Feladataikat az éves feladattervben megfogalmazottak szerint teljesítették. Részt vettek a pedagógiai munka belső ellenőrzésében, illetve a helyettesítőként dolgozó óvodapedagógusok szakmai segítésében. A nevelőtestület újító törekvései a gyakorlati megvalósításokat követően hagyományteremtő programokká váltak. A Zöld Óvoda cím, viselési jogát pályázat útján újabb 3 évre meghosszabbították. Értékeinket, hagyományainkat 1

15 megőrizték, bővítették. A minőségfejlesztés és a teljesítményértékelés feladatait is teljesítették Gyermekvédelmi tevékenység értékelése Óvodánkban a gyermekvédelem az évi XXXI. gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezéseire épül. A gyermekvédelmi felelősök munkaterv alapján végezték munkájukat, az óvodavezető és az óvodapedagógusok segítségével. Munkájuk az alábbi tevékenységekben valósult meg: - rendszeres óvodába járás követése, - kapcsolattartás a családokkal, - kapcsolattartás a családsegítő szolgálatokkal. Intézményünk gyermekvédelmi adatai pozitív képet mutatnak a gyermekek családi körülményeiről, mind anyagi vonzatú, mind szociokulturális mientálhigiénés hátterüket tekintve Személyi, dologi feltételek alakulása Alkalmazotti munkakörök Engedélyezett dolgozói létszám: 24 fő Létszám: Munkakör Bartók u. Óvoda Babits u. Óvoda Óvodapedagógus Dajka 3 3 Konyhás 1 1 Óvodatitkár 1 - Fűtő udvaros 1 1 1

16 Technikai dolgozók végzettsége Pedagógiai munkánkat, nevelésünk eredményességét a technikai dolgozók aktívan segítették. Végzettség megnevezése Szakközépiskolai érettségi Szakmunkásképző Dajka-képző Felsőfokú végzettség Létszám 1 fő 6 fő 7 fő 1 fő Az elmúlt 5 évben volt egy kis fluktuáció, melynek oka: - a 40 éves munkaviszony elérésével több dolgozónk élt a nyugdíjba vonulás lehetőségével, - és a fiatalabb dolgozóink gyermekvállalása. A fent leírt okok miatt sokszor nagy erőfeszítésünkbe került feladataink maradéktalan ellátása. Reméljük, hogy ez irányú gondunk az NKt. nevelőmunkát közvetlenül segítők körének bővítésével megoldódik. Dologi feltételek alakulása A fenntartó által rendelkezésünkre bocsátott éves költségvetési keret szűkös, a hiányzó részt külső forrás segítségével pótoltuk. Önkormányzati források: Év Felújítási, gépbeszerzési összeg (Ft)

17 Önkormányzati és külső források részletezése: Év Felújítás, gépbeszerzés Önkormányzati keretből A Bartók úti Óvoda Járdacsere térburkolóra Ablakcsere műanyagra Csatorna részleges cseréje Villanyboyler csere Babits utcai óvoda Kerítés lábazatának felújítása Eszközbeszerzés Asztali tábla, mágneses készletek, mini bábszínház, steppelt takarók Bartók úti Óvoda Vizesblokk teljes felújítása Óvodatitkári iroda meleg burkolása, festése Homlokzat, lábazat javítása Babits utcai Óvoda Térburkolás 30 m kerítés cseréje, festése Eszközbeszerzés Számítógép konfiguráció, csúszdás mászóka, baba konyhabútor, műanyag óvodai fektetők, Babits utcai Óvoda Teljes elektromos felújítás, Csoportszobák, gyermeköltözők, tornaszoba faburkolása, Szélfogó kibontása, Tornaszoba, felnőtt mosdó padlóburkolatának cseréje Szülői adományokból és rendezvényekből Bartók úti Óvoda 1 csoportszobában parketta csiszolása, lakkozása, Kerítés festése Egyensúlyozó-fejlesztő játékok, Udvari babaház csatornázása Babits utcai Óvoda Egy csoportszoba átfestése, függönyök, sötétítők, középszőnyeg, tároló-kosarak vesszőből, kőváza kővirágokkal, udvari játékok Bartók úti Óvoda Mindhárom csoportszoba parkettjének csiszolása, lakkozása Törölközőtartók 3 csoport részére. Fonott játéktartók, kerítés festése, udvari fajátékok, a meglévő udvari játékok festése. Babits utcai Óvoda 2 csoportszoba és a folyosó festése, Nyomtató patroncseréje, 50 m kerítés festése, lábazatának javítása, oszlopainak festése, Udvari rugós játék, számítógéphez tartozékok. Bartók úti Óvoda Udvari fajátékok festése, javítása Babits utcai Óvoda Függönyök, függönykarnis, Meséskönyvek, várépítő játékok, takarító és konyhai szettek, babaetető, babafürdető játékok, gyermeköltöző szekrényekre függönyök. 1

18 2011. Bartók úti Óvoda Egy csoportszoba felújítása, vizesedés megszüntetése, parketta csere, festés, Bartók úti Óvoda Udvari játékok festése, Ábrázolási eszközök, Babits utcai Óvoda Folyosó és bejárati előtér festése, 1 csoportszobában radiátorok festése, 1 csoportszobába függönykarnis, Raktár festése, Gyermekkerékpárok felújítása, Bartók úti Óvoda Kazáncsere Bartók úti Óvoda Napárnyékolók Udvari babaház korlátjának festése, Homokozó készítése rönkfából, festése, Galiba gyermekfesztiválra virágtalicskák készítése, díszítése Babits utcai Óvoda Udvari játéktároló ajtajának javítása, festése, Udvari babaházak korlátjának festése, Hinta javítása, festése, Udvari rönk autó javítása, festése, Udvari napernyő+tartó, Galiba gyermekfesztiválra virágtalicskák készítése, díszítése Bartók úti óvoda Csatornarendszer átépítése, új nyomvonal kialakítása Bartók úti Óvoda Csoportszobai- és udvari fejlesztőjátékok, mesekönyvek, leporellók, homokozó játékok, vizuális eszközök, autós szőnyeg, növények, rugós játék, fényképezőgép, mikrohullámú sütő Babits utcai óvoda Fejlesztőjátékok, rugós játék, gyermek könyvek, fonott játéktárolók, csoportszobai szőnyeg (2 db), asztalterítők, gipszkarton ábrázoláshoz, babaágyba szivacs ágybetét, matcheboxok, autóbusz biztosítása kiránduláshoz. A szülők, és támogatóink adományaik mellett nagyon sok társadalmi munkával segítették mind a belső, mind a külső óvodai környezet alakítását, szépítését: füvesítés, bokrok, -cserjék, -sövények ültetése, hideg, - és melegburkolás, szállítás, parketta-csiszolás, lakkozás, javítási, felújítási munkák, varrás, stb. Folyamatosan biztosították a gyermekek számára az idénynek megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket. 1

19 Eredményes pályázataink: Év Pályázatok száma Kapott támogatási összeg db db db db db db (pályázat elbírálás alatt) A pályázatokon elnyert összegekből fejlesztőjátékokat, sporteszközöket, CDlejátszót vásároltunk, szebbé, esztétikusabbá tettük óvodánk udvarait, valamint ismeretbővítő kirándulásokra vittük gyermekeinket, hozzásegítve őket az élményszerzéshez. 3. Vezetői céljaim, feladataim Vezetői programom fő célja: megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett, minőségi nevelést-oktatást, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges környezetben, az egyenlő hozzáférés elvére alapozva, változatos tevékenységeket biztosító, egyéni képességeket kibontakoztató, befogadó óvodai élet megteremtése Szervezeti célok és feladatok Rövid távú Célok Feladatok Belső szakmai továbbképzések számának emelése, - képzések megszervezése hatékonyságának növelése Hagyományőrző, értékőrző és értékteremtő pedagógiai - az értékek tisztázása munka megtartása, továbbfejlesztése - az elvárások konkretizálása Egyenlő feladatelosztás - egyenlő leterheltség biztosítása az egyéni kompetenciák figyelembe vételével Az emberi erőforrások kibontakoztatása - újító törekvésekre, szakmai kezdeményezésekre ösztönzés Magasabb színvonalú munkavégzés segítése - motiválás - teljesítménymérés Demokratikus jogok gyakorlásának biztosítása - döntések alapos előkészítése Folyamatos információáramlás biztosítása - rendszeres vezetői és testületi munkamegbeszélések 1

20 Közép távú Hosszú távú Partnerközpontú működtetés továbbfejlesztése - partnerek igényeinek figyelembe vétele A telephelyenkénti nevelőtestületek együttműködésének - közös programok szervezése erősítése Az új telephelyen pozitív óvodakép kialakítása - emberileg és szakmailag megfelelő humánerőforrás biztosítása - a két óvoda tapasztalatainak figyelembevétele Az új telephelyen az összetartozás megvalósítása - nyugodt, óvodai munkahelyi légkör megteremtése Intézményi ellenőrzési értékelési rendszer még hatékonyabbá tétele - vezetői funkciók komplex, jobbító szándékú alkalmazása Menedzser szemléletű vezetés erősítése - a dolgozók, a belső-külső partnerek elégedettségének növelése, - az óvoda elismertségének folyamatos fenntartása - a dolgozók motiválása Szervezetfejlesztés csapatmunka erősítése - kiegyensúlyozott munkahelyi légkör kialakítása, fenntartása - rendszeres vezetőségi, és nevelőtestületi megbeszélések Magas szintű, korszerű szakmai tudás megszerzése - szakvizsgázottak számának növelése Humánerőforrás fejlesztése - továbbképzési igények támogatása Pedagógus kiégés megelőzése - asszertív kommunikáció - mentális igények kielégítése - lappangó problémák felismerése, kezelése 3.2. Szakmai célok és faladatok Rövid távú Közép távú Hosszú távú Célok A meglévő telephelyeken a sajátos arculat karakteres mélyítése, bővítése Feladatok - az arculathoz kapcsolódó régi és új programok szervezése, bevezetése Szakmai elkötelezettség emelése, belső hit fejlesztése - önbizalom erősítés, helyes önértékelésre buzdítás Tehetségműhelyek bővítése - új műhelyek alakítása A Köznevelési törvény végrehajtási utasításainak ismeretében Pedagógiai Programunk módosítása - törvénynek való megfeleltetés Akkreditált tehetségpont elnyerése - akkreditáció lebonyolítása Az új telephelyen óvodai munkaközösség - munkaközösség céljainak megalakítása meghatározása Családokkal való együttműködés megújítása - új formák, új programok bevezetése Gyermekvédelemi tevékenység erősítése - prevenció - feltárás - problémák megszüntetése Az új telephelyen a sajátos arculat kialakítása - az eddigi tapasztalatok felhasználása Önálló, fejlődni tudó nevelőtestület létrehozása - önképzés, továbbképzés támogatása - a szükséges szabad tér biztosítása Erkölcsi és hazafias nevelés fontossága - a korosztálynak megfelelő szintű átadás figyelemmel kísérése 2

21 4. Vezetési szerkezet, szervezeti felépítés Intézményünkben a vezetés lineáris szervezeti felépítés szerint működik. Letisztultak az alá fölérendeltségi viszonyok, a munkatársak könnyen eligazodnak, átlátják a rendszert. A munkaközösség vezetők is önállóan, felelősséggel végzik irányító, szervező munkájukat. Intézményünk szervezeti felépítése Fenntartó Önkormányzat Gazdasági Egység Óv. ped. Óv. vez. helyettes Közalk. tanács Munkak. vez. Technikai alk. Óv.titk. SZ.M. A szervezeti ábra a működési, irányítási, ellenőrzési és kapcsolattartási struktúrát ábrázolja. Az intézményvezető feladata általános vezetői tevékenysége mellett: az óvoda szakmai irányítása 2

22 az intézmény tevékenységét átfogó tervezés, ellenőrzés, értékelés a Helyi Pedagógiai Program megvalósításának nyomon követése az óvoda külső kapcsolatainak kezelése az intézmény képviselete a fenntartó, a partnerek, szakszolgálatok, Közalkalmazotti Tanács irányában. A gyermekvédelmi tevékenység biztosítása Minőség fenntartása és fejlesztése Tevékenységét a vezető-helyettesek, szakmai munkaközösségek vezetői és a Közalkalmazotti Tanács képviselői segítik. Tevékeny és szoros kapcsolatot tart fenn a munkatársaival. Az óvodavezető helyettesek feladata: szervezik, irányítják, ellenőrzik a technikai dolgozók munkavégzését a nyilvántartásokat vezetik (leltár, túlmunka, távollét, szabadság) szabadságolási, ügyeleti tervet készítenek (téli-nyári) az intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget nyújtanak (tervező, szervező, adminisztrációs stb.) A munkaközösség vezetők feladata: Évente, tanévkezdéskor szavazás útján kerülnek megválasztásra éves munkaterv alapján irányítják a munkaközösség tevékenységét a pedagógusok szakmai műhelyének irányítói az elméleti-gyakorlati szakmai munka segítői minőség fenntartásának és fejlődésének segítői Az óvodapedagógusok feladata, alapfeladata mellett: a gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése gyermekek mérése, értékelése tehetségígéretes gyermekek felismerése, tehetséggondozás folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 2

23 tanügyigazgatással kapcsolatos adminisztráció végzése egyéni szakmai fejlődés A dajka feladata: az óvoda napirendjéhez igazodva segíti az óvodapedagógus munkáját önállóan végzi a gyermekek szakszerű ellátásával kapcsolatos tevékenységeket ellátja a környezetgondozási, és baleset megelőzési teendőket részt vesz a belső továbbképzésekben a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a csoport életében Az óvodatitkár feladata: segíti a vezetői, helyettesi adminisztrációs tevékenységet, segíti a pedagógusok innovációs munkáját, pályázatírást adminisztrációval kapcsolatos teendőket ellátja óvodai programokban, szervezési feladatokban részt vállal a minőségfejlesztés adminisztratív segítője A fűtő udvaros feladata: közvetlen környezetünk biztonságossá, rendezetté tétele udvari játékok ellenőrzése, felújítása, balesetmentessé tétele eszközkarbantartás, állagmegóvás A hatékony munkavégzést segítik a pontos, feladatokhoz rendelt, konkrét munkaköri leírások. 2

24 Szülői munkaközösség: saját munkatervük alapján működnek az intézmény önzetlen segítői, támogatói a gyermekek nevelésében együttműködő partnereink Közalkalmazotti Tanács: a közösség véleményét, javaslatát közvetítik segítik az intézményi vezetés demokratizmusának érvényesülését képviselik a dolgozók érdekeit 4.1. Vezetői funkciók gyakorlása A vezetői funkciók közül a tervezés átszövi a vezetői tevékenységemet, hiszen nemcsak a pedagógiai munkát kell megtervezni, hanem minden, az óvoda működésével kapcsolatos feladatot is. A tervezés szabályozása által az intézményünkben folyó munka és a kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatok egyaránt kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé válnak. A tervezés szintjei Stratégiai szint: Operatív szint: Megvalósítás napi szintje: A tervezés dokumentumai -Vezetői program; PP-ból küldetésnyilatkozat, célok, alapelvek; Minőségpolitika -PP feladat, eszköz és tevékenyrendszere, SZMSZ -Éves munkaterv; Csoportnaplók nevelési-oktatási ütemtervei; Megbízottak munkatervei A közvetlen partnereink (gyermekek, szülők, alkalmazottak) körében rendszeresen elégedettséget mérünk, mely során feltárulnak elvárásaik, elégedettség- illetve elégedetlenségeik. A beérkezett válaszok és adatok kiértékelése segíti a tervezést, az újabb célok és feladatok kitűzését. 2

25 Az ellenőrzést kiemelkedő fontosságúnak tartom a vezetési funkciók rendszerében. Elsősorban a Pedagógiai Program megvalósítását szolgálja, minden egyéb ellenőrzési feladat ezt célozza meg az óvoda működésével kapcsolatosan minden területen. Intézményünkben a belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, a célok összevetése a tapasztalt eredményekkel. 1.A pedagógiai munka ellenőrzése Területei: a dokumentumok és a gyakorlati munka A dokumentumok ellenőrzése a munkatervben rögzített ciklusok szerint történik, ahol a tapasztalatok lejegyzésre kerülnek. A gyakorlati munka ellenőrzése a gyermekek fejlettségének ismeretében a konkrét munka megfigyelése, elemzése, értékelése. 2.A gyermekcsoportok fejlődésének ellenőrzése, értékelése Területei: szokás és szabályrendszer, a játék szintje; a társas kapcsolat szintje; a munka, a kommunikáció, szabadidős tevékenység, a környezet- és egészségvédelem szokás és neveltségi szintje. A gyermekek neveltségi szintjéből következtetni lehet az óvónői munka hatékonyságára, előmenetelére. Az ellenőrzés elvei az SZMSZ ben; rendszere a PP-ban; rendje az éves munkatervben található. A munkaterv melléklete az ellenőrzési terv, amely tartalmazza az ellenőrzés: - területét, célját, módszerét, időpontját. 2

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben